TRUST. IPR-SOPIMUKSET. Yrityksen sopimukset Mika J. Lehtimäki & Jan Lindberg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRUST. IPR-SOPIMUKSET. Yrityksen sopimukset 12.11.2013 Mika J. Lehtimäki & Jan Lindberg 18.10.2011 1"

Transkriptio

1 IPR-SOPIMUKSET Yrityksen sopimukset Mika J. Lehtimäki & Jan Lindberg

2 Luennon rakenne Taustaa Vaihtoehdoista teknologian kaupallistamisessa Yhtiön omat keinot IPR-siirtosopimukset IPR- ja teknologialisensointi Keskeisistä sopimusehdoista teknologialisensoinnissa Tapauksen analysointia

3 Huomioitavat asiat Lista muutamista keskeisistä asioista, joihin teidän pitäisi pystyä vastaamaan luennon jälkeen: Mitä immateriaalioikeuksia on olemassa? Mitkä ovat yrityksen keskeiset tavat hyödyntää immateriaalioikeuksia liiketoiminnassaan? Patentin ja tekijänoikeuden erot näkyvät käytännössä? Miten lisenssilausekkeita kannattaa laatia: a) lisenssinsaajan; b) lisenssinantajan näkökulmasta? Mitkä ovat oleellisia sopimusoikeudellisia tekijöitä arvioitaessa vastuukysymyksiä immateriaalioikeuksien loukkaustilanteessa? Assignment - license erottelu Mitä tarkoittaa foundry? Patentti- ja tekijänoikeuslisensointi noudattavat erilaisia pelisääntöjä!

4 Millaisiin immateriaalioikeuskysymyksiin kiinnitetään huomiota? - Siirretty Target Oy:lle - Sisäänlisensointi TARGET OY Sopimusehdot ja kilpailuoikeus! - IP-lisensointi - Teknologialisensointi - Tuotetoimitukset Työsuhdekeksinnöt ja siirtokirjat Työ- ja johtajasopimukset Lainsäädäntö

5 Taustaa Immateriaalioikeudet voidaan jaotella rekisteröitäviin ja ei-rekisteröitäviin Lisäksi immateriaalioikeuksiin kuuluu salassapidettävä tieto Mitä oikeuksia kuvaan liittyy? Rekisteröitäviä immateriaalioikeuksia mm.: Patentit ja hyödyllisyysmallit Toiminimet Mallioikeus Tavaramerkit ja verkkotunnukset Kasvinjalostajan oikeudet, integroidun piirin piirimalli yms

6 Keskeistä ymmärtää oikeuksien ominaispiirteet! Patentti suojaa toiminnallisuutta eli funktiota riippumatta toteutustavasta (ns. blocking effect ) Tekijänoikeuden alla on periaatteessa mahdollista toteuttaa (esim. ohjelmoida tietokoneohjelma) sama toiminnallisuuus usealla eri tavalla Patenttikriittisillä toimialoilla keskeisempää oman toimintavapauden (freedom-to-operate) turvaaminen

7 VAIHTOEHDOISTA TEKNOLOGIAN KAUPALLISTAMISESSA

8 Vaihtoehdoista teknologian kaupallistamisessa IPR-sopimuksissa lähtökohtaisesti sopimusvapaus keskeisemmät sopimusvapauden rajoitukset aiheutuvat: Kilpailuoikeudesta Työoikeudesta; ja Immateriaalioikeuslainsäädännöstä Oma hyödyntäminen Resurssit (valmistus, henkilöstä jne.), tietotaito ja oikeudet Myyntiorganisaatio Kv-markkinoille mahdollisuus agentti- ja jälleenmyyntijärjestelyjen kautta

9 IPR-siirtosopimukset Siirronsaaja Omistusoikeus Yhtiö Teknologia

10 Yleinen sopimusrakenne (IP Assignment Agreement) 1. Johdanto 2. Määritelmät 3. Sopimuksen liitteet 4. Oikeuksien siirtäminen 5. Teknisen informaation toimitus 6. Takuut 7. Maksuehdot 8. Vastuunrajoituslausekkeet 9. Immateriaalioikeusloukkaukset 10. Luottamuksellisuus 11. Soveltuva laki ja riidanratkaisu 12. Muut ehdot

11 IPR-siirtosopimukset Lähtökohtaisesti kyseessä immateriaalioikeuksien (sekä niihin liittyvän tietotaidon) omistusoikeuden siirto (ns. assignment ) Terminologia ei ole täysin vakiintunutta kauppalain mukainen kauppa X hereby irrevocably assign patents specified in Appendix 1 Muotovaatimuksiin ja rekisteröintiin liittyeen eri maissa vaihtelevia käytäntöjä Suomessa rekisteröinti ei ole pakollista, mutta siihen liittyy oikeusvaikutuksia A oli B:lle omistusoikeuden suomalaisiin patenttirekisteriin merkittyyn patenttiin ja patenttihakemusdiaariin merkittyyn patenttihakemukseen sekä ulkomaisiin patentteihin ja patenttihakemuksiin. A:n velasta voitiin ulosmitata patenttirekisteriin merkitty patentti, kun omistusoikeuden luovutuksesta ei ollut tehty merkintää patenttirekisteriin, mutta ei suomalaista patenttihakemusta eikä ulkomaisia patentteja ja patenttihakemuksia. KKO:1993:

12 IPR-siirtosopimukset Vastuukysymykset Lain rajoitukset (esim. tavaramerkkien luovutukset) Eroja muihin malleihin verrattuna: Lopullisuus Omistusoikeuden siirtyessä myös oma oikeus lakkaa Tyypillistä liiketoiminnan muutostilanteissa tai karsittaessa rönsyjä Ei vaadi (jatko)investointeja Onko mahdollista tarjota muita tuotteita tai palveluja tai lisensoida muita immateriaalioikeuksia teknologiasiirron yhteydessä? Selvitettävä kilpailuoikeuden asettamat rajoitukset

13 IPR- ja teknologialisensointi Lisenssinsaaja Käyttöoikeus Yhtiö Teknologia Omistusoikeus

14 Yleinen sopimusrakenne 1. Johdanto 2. Määritelmät 3. Sopimuksen liitteet 4. Käyttöoikeuslausekkeet 5. Alihankinta ja alilisensointi 6. Rekisteröintivelvoitteet 7. Teknisen informaation toimitus 8. Vastuunrajoituslausekkeet 9. Immateriaalioikeudet 10. Takuut ja immateriaalioikeusloukkaukset 11. Laatuvaatimukset 12. Tekninen tuki- ja palvelut 13. Maksuehdot ja tilintarkastus 14. Voimassaolo ja iritisanominen 15. Luottamuksellisuus 16. Soveltuva laki ja riidanratkaisu 17. Sopimussakot 18. Kilpailukiellot 19. Muut ehdot

15 IPR- ja teknologialisensointi Johdannon ja määritelmien merkitys Licensed technology vs. licensed patents vs. necessary claims Mitä immateriaalioikeuksia sopimuksen kohteena olevan teknologian hyödyntäminen edellyttää? määriteltävä tarkasti sopimuksessa? Lisensoidaanko kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia vai rajataanko ne sopimuksen ulkopuolelle? Licensed product -määritelmä

16 IPR- ja teknologialisensointi Käyttöoikeuslausekkeet Yhtiö antaa lisenssinsaajalle käyttöoikeuden toimiin, jotka olisivat muutoin patenttilainsäädännön nojalla kiellettyjä esim.: The Company grants to the Licensee a non-exclusive and limited license to make, have made, sell, offer to sell, lease, import and otherwise dispose of the Technology (i.e. Patents and Know-how)... Lisärajoitteita mm: Field of Use Products - Territory Erilaiset käyttöoikeustyypit: exclusive, non-exclusive ja sole Alilisensointi/alihankinta patenttilisensoinnissa saattaa johtaa kilpailuaseman menettämiseen! Rekisteröinnistä kts. edellä

17 IPR- ja teknologialisensointi Teknisen informaation toimitus Mihin tarkoitukseen määritykset laaditty? Päivitysoikeus ja/tai velvollisuus uudet innovaatiot? Tavaramerkit liittyen teknologiaan ja/tai tuotteisiin Vrt. yhtiön toiminimi ja siihen liittyvät tavaramerkit Tavaramerkkiohjeistus oikeus kieltää

18 IPR- ja teknologialisensointi Sopimuksen aikana syntyneiden immateriaalioikeuksien osalta kysymys parannuksista TSRPA: vaihtoehdot lisenssinsaajan parannuksista sovittaessa Non-severable improvements assignment Severable improvements non-exclusive license

19 IPR- ja teknologialisensointi Takuut ( Warranties ) Ymmärretään pohjoismaissa usein IT-alan käytännön kautta virhekorjauksina Takuulausekkeet voivat asettaa myös muita velvoitteita, kuten selvitysvelvollisuuden immateriaalioikeusasioista Vaikutukset ja suhde vahingonkorvausvastuuseen

20 IPR- ja teknologialisensointi Oikeudenloukkaukset Kauppalaissa ei ole säädöksiä immateriaalioikeuksien loukkaustilanteista Sopimuksessa tulisi luoda menettelytavat oikeudenloukkaustilanteiden varalle aina kun on kyse immateriaalioikeuksista Yleensä laaditaan vastuunrajoituksen muotoon jos laaditaan lainkaan Vakuutussuoja ja liiketoimintasopimukset Indemnity Warranty

21 IPR- ja teknologialisensointi Down payment Vaihtoehtoja maksuehtojen laadinnassa esim.: Valmistetut tuotteet, toimitetut tuotteet, maksetuista tuotteista, kertakorvaus, kausiluonteiset lisenssimaksut, minimirojaltit lisättynä tuotekohtaisilla maksuilla... Miten käsitellään tuotteita, jotka eivät mene myyntiin? Hintojen muutokset ja raportointi Yleensä vähintään kerran vuodessa Auditointi Minimimyyntitavoitteet tai rojaltit erityisesti yksinomaisen käyttöoikeuden yhteydessä

22 TAPAUSESIMERKKI

23 Ensiksi taustaa Omien immateriaalioikeuksiesi lisäksi, kiinnitä huomiota siihen, mitä paljastat omasta teknologiastasi Kriittiset elementit toiminnallisuuksista voisivat tässä casessa olla tärkeysjärjestyksessä esimerkiksi: Lähdekoodi Ohjelmarajapinnat (eli ns. APIt) Tekninen dokumentaatio Binäärikoodi

24 Voisiko tapauksessa käydä esimerkiksi näin?? Konserniyhtiön asiakas konserniyhtiö 1) Lisenssisopimus asiakas NEL - tuotteiden valmistus, kehitys ja markkinointi Asiakkaan konserniyhtiö Gates Computers Inc. 2) Gates Computers tutkii aineistoa ja huomaa NELin loukkaavan heidän patenttiaan

25 Liiketoimintaa suojaavat ehdot Suojaavat ehdot voidaan jakaa ajallisesti aikaan ennen ja jälkeen sopimusta Ennen sopimusta syntyneiden immateriaalioikeuksien osalta NELin liiketoimintavapautta voidaan suojata eri tavoilla mm. minä annan lisenssin sinulle ja sinä minulle ( two-way license ) vs. minä annan lisenssin sinulle ( one-way license ) Vapautan sinut patentinloukkauksesta ajalta ennen sopimusta ( Release for past infringements ) Sopimuksen aikana syntyneiden immateriaalioikeuksien osalta kysymys parannuksista?

26 Liiketoimintaa suojaavat ehdot The fixed fee payable by Licensee to the Licensor under this Agreement shall be five million USD ( USD) Onko tämä kannattava business case? Riippuu onko oma liiketoiminta suojattu Erot ohjelmisto- ja patenttilisensoinnin liiketoimintamalleissa hinnoittelun valossa huomioitava!

27 Lisensoitavan tuotteen määritteleminen Licensed Product shall mean any hardware or software product of the Licensor or any components or intermediate products thereof. NELin näkökulmasta tarkka määrittely voi tuoda strategista etua Vertaa aiemman esimerkin valossa esimerkiksi: Licensee-branded LCD-TV product specified in Appendix X excluding all other functionalities & standards. Välituotteet ja komponentit voiko johtaa immateriaalioikeussuojamme kiertämiseen?

28 Lisensoitavan teknologian määritteleminen Licensed Technology shall mean Licensor s optoelectronic technology as may be described in more detail in specifications, technical information, algorithms), as well as the related software components (in both source and object code form), including all future updates of the foregoing. Licensed Technology vs. Licensed Patents, Software & Knowhow Määritelmävaihtoehtoja Patents specified in Appendix X - Patents necessarily infringed by the implementation - Technology Toimittajan parannukset Taloudelliseen arviointiin? Vaikutukset casen sopimuskauteen?

29 Käyttöoikeuslauseke The Licensor hereby grants to the Licensee and its affiliates a fully paid-up, perpetual, non-transferable and non-exclusive right and license to use, reproduce, modify, make, have made, distribute, import, and otherwise exploit the Licensed Technology in the Licensed Products and the related services in the territory of the United States. The license granted to the Licensee under this Agreement includes a right to grant sublicenses to third parties for the purposes of Licensee s OEM business. Eri immateriaalioikeuksiin liittyy erilaiset käyttöoikeuslausekkeet! Casessa uloslisensointitilanne eli suositeltavaa erotella erillisiksi kohdiksi Esim. Modify patenttilisenssissä saattaa johtaa arvaamattomiin seurauksiin

30 Käyttöoikeuslauseke Termi foundry agreements tarkoittaa yleensä vahingossa annettua liian laajaa lisenssiä: Cyrix Corp v. Intel Corp. & Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech.: Intel entered into a crosslicensing deal by which each party received a license to any products. Afterwards, Hp agreed to make microprocessors to ULSI and Cyrix (Intel s main competitors). Intel sued ULSi and Cyrix for patent infringement, but they claimed that their products were licensed (as they were manufactured by HP). The court agreed that Intel s patent rights were exhausted. Eli liian laaja lisenssi johti oikeuksien raukeamiseen ja Intel: Menetti mahdollisuuden hankkia lisärojalteja Menetti mahdollisuuden käyttää patentteja suojaavaan tarkoitukseen (esim. patenttiriidan sovintosopimusneuvotteluissa) Ns. hiljaisten lisenssien (implied licenses) vaikutukset

31 Vastuu oikeudenloukkauksista, voimassaoloaika ja soveltuva laki Licensor shall defend Licensee and its affiliates from and against any third party suits or other legal proceedings claiming that the Licensed Technology and/or the Licensed Product infringes patens or other intellectual property rights of any third party (hereinafter Claim ) and shall pay all damages, costs, and expenses (including reasonable attorneys fees) finally awarded against Licensee and/or its affiliates by a court of competent jurisdiction or agreed to in a written settlement agreement signed by Licensor arising out of such Claim

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS II Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Sopimussuhde ja sopimusasiakirja...

Lisätiedot

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus?

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? No 1 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? Pegasor Oy: Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 1. Soveltuminen 1.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa Hankintasopimusta ja Ostotilausta, johon ne on liitetty, ja niitä sovelletaan myös

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU

PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU 01 ATTORNEYS AT LAW 2014 PART OF JURIDIA BÜTZOW PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 9 18 36 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU IMMATERIAALIOIKEUDET MAKSUKYVYTTÖMYYSTILANTEESSA

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa seuraavia termejä käytetään aina alla olevassa tarkoituksessa:

Tässä sopimuksessa seuraavia termejä käytetään aina alla olevassa tarkoituksessa: PALVELUSOPIMUS PALVELUEHDOT Tämän palvelusopimuksen Sopijapuolina ovat Manu Online Ltd (jäljempänä Palveluntarjoaja), yksityinen Englannissa rekisteröity osakeyhtiö (rekisterinumero 07273799 ), jonka osoite

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin KÄYTTÖOPAS d-copia3500mf/4500mf/5500mf FIN Code: 566005fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin LUOVAT ALAT & IPR Miten IPR liittyy luoviin aloihin? Tekijänoikeudet Tavaramerkit Patentit,

Lisätiedot

T-76.632 TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS II SOPIMUSTEN TULKINTA SEKÄ VAKIOEHDOT

T-76.632 TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS II SOPIMUSTEN TULKINTA SEKÄ VAKIOEHDOT T-76.632 TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS II SOPIMUSTEN TULKINTA SEKÄ VAKIOEHDOT Jaahas, Asiakaspalvelu Oy on jälleen lähettänyt meille valituskirjeen. Heillä taitaa mennä todella kehnosti, kun

Lisätiedot

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 In co-operation with X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 Articles in Finnish p. 127 Charlotta Bonsdorff: Copyright

Lisätiedot

Sosiaalinen media - viestinnän ja juridiikan haasteet 4.5.2010

Sosiaalinen media - viestinnän ja juridiikan haasteet 4.5.2010 Sosiaalinen media - viestinnän ja juridiikan haasteet 4.5.2010 Tervetuloa Työnantaja ja työntekijä sosiaalisessa mediassa, Anu Kaisko ja Janne Lauha, Castrén & Snellman Strategia ohjaa sosiaalisen median

Lisätiedot

Sovellusmuistikortin käyttöohje

Sovellusmuistikortin käyttöohje Sovellusmuistikortin käyttöohje 9357250 ISSUE 1 FI Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko

PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko PRH:n kysely suojauksesta startupeille Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko 1 Kyselyn toteutus ja vastaajamäärä Kysely kohdistettiin Startup Saunaan ja Uuteen Tehtaaseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i KÄYTTÖOPAS TASKalfa 650i TASKalfa 800i > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 650i/TASKalfa 800i -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

OHJEITA IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMISEEN

OHJEITA IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMISEEN OHJEITA IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMISEEN 1 YLEISTÄ 1.1 Sopimusehtojen tarkoitus ja lähtökohdat IT2010-sopimusehtojen ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa IT-alan sopimusten tekemistä ja alentaa sopimisesta

Lisätiedot

MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖVALVONNAN KAUKOLÄMPÖ- LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ASETTAMAT REUNAEHDOT

MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖVALVONNAN KAUKOLÄMPÖ- LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ASETTAMAT REUNAEHDOT MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖVALVONNAN KAUKOLÄMPÖ- LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ASETTAMAT REUNAEHDOT Asianajotoimisto Krogerus Oy Unioninkatu 22 00130 Helsinki Puh. 029 000 6200 Fax 029 000 6201

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes

Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes v1.1 1/512/2015, # 1413119 Sisältö: IP ja IPR mitä ne ovat? Johdatus immateriaalioikeuksiin H2020 avustussopimuksen IPR-artiklat Tausta-aineisto ja tulokset H2020 avustussopimuksessa

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin

Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin Laurea 5.11.2014 Jan Ekström Aidertech Oy Kuusmiehentie 32 A FIN-00670 Helsinki Puhelin: 040-5401302 jan.ekstrom@aidertech.com

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None. Johdanto 1. Stellarium

Published : 2011-03-11 License : None. Johdanto 1. Stellarium STELLARIUM 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Stellarium 2 1. STELLARIUM Stellarium on ilmainen avoimen lähdekoodin planetaario-ohjelma. Se on saatavilla Windowsiin, Linuxiin ja Mac OS

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci KÄYTTÖOPAS TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 6551ci/TASKalfa 7551ci -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 27.3.2015 1 Kuka? Lakimies Peter Hänninen Sähköposti: peter.hanninen@helsinki.fi Henkilön nimi / Esityksen nimi

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot