Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen Heikki OLLEET JÄSENET Hyttinen Reeta (ja merkintä siitä, kuka Hyötylä Pirkko toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti Karila Juhani Kulpakko Aino Laurila Pirjo Leinonen Panu Nyman Pekka Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pesonen Eila Suokanerva Hanne Tervo Jari Uusitalo Tapio Poikela Marko vara Jääskeläinen Raija vara Ryyppö Mikko vara MUUT SAAPUVILLA Laurila Pauli kunnanjohtaja OLLEET Mustonen Marjo pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Marjo Mustonen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi.2005 Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä Panu Leinonen PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 84 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajas- sa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen elle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 26/2005) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanoma- lehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että käsitellään 87 ennen :lää 86. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 85 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytä- Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on kirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoi- na. Pirkko Hyötylä ja Panu Leinonen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Anu Summanen esitteli Pyhä-Luoston matkailuyhdistyksen toimin- taa. Kokouksessa pidettiin joulukahvitauko klo

3 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 87 KAIRALAN KOULUN MYYNTI/MÄÄRÄALAN MYYMINEN OLLILAN TILASTA RN:O 50:19 Tekn.ltk 104 Liite 17. Tarjouspyyntö, yhteenveto tarjouksista ja tarjoukset Kairalan koulurakennus sekä n m2.n määräala Ollilan tilan 50:17 kotipalstasta on ollut myytävänä julkisesti. Tarjouksia on annettu kolme kappaletta. Suurimman tarjouksen on antanut Korvatunturin Marja Oy kokonaissummaltaan Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Lautakunta esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että koulu myydään Maria Väreelle. Koulurakennus on ollut vuokralla Korvatunturin Marja Oy:llä heinä- kunnosta sekä tulevista kuusta- lokakuun loppuun 2005, ja yritys on tietoinen rakennuksen korjaustarpeista. Rakennustarkastaja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan- Marja Oy:lle tarjouksen valtuustolle Kairalan koulurakennuksen myymistä Korvatunturin mukaisesti. Perusteluna lautakunta katsoo, että kunnan kannalta kokonaista- rakennuksen käyttötarkoitus on hoivakoti, ja kunnalla on tarpeita vanhustenhuollon palvelujen järjestämiseen. loudellisesti edullisempi vaihtoehto on myydä koulu Väreelle, koska Lisätään pöytäkirjan liitteeksi 17 b Korvatunturin Marja Oy:n tar- jousajan jälkeen toimittama tarjouksen tarkennus, jossa koulura- kennuksen ja maa-alueen tarjoushinta on eritelty. Khall 308 Pidettiin tauko klo * * * Liitteenä nro 14 tarjouspyyntö, yhteenveto tarjouksista ja tar- joukset. Kunnanjohtaja on päivätyllä kirjeellä pyytänyt lausunnon koulun käytöstä sosiaalitoimelta ja terveyskeskukselta. Liitteenä nro 15 lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 87 Kjoht: Khall: Khall 325 Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja asia käsitellään lausuntojen jälkeen kunnanhallituksen kokouksessa Merkittiin tiedoksi. * * * Liitteenä nro 12 tarjouspyyntö, yhteenveto tarjouksista ja tarjoukset, lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat. Kunnanjohtaja on kirjeellään pyytänyt koulutilojen käytöstä lausunnon sosiaalitoimelta ja terveystoimelta. Sosiaalitoimen lausunto liitteenä nro 13. Terveystoimen lausunto esitellään kokouksessa. Sosiaalitoimen lausunnossa todetaan mm. että Lapin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston käsityksen (Harpela) mukaan tiloihin rakennettavien huoneiden tulee olla yhden hengen huoneita ja pinta-alaltaan vähintään 15 m2. Liitteenä nro 14 Maria Väreen kirje, tavoitteet ja hintojen määritys-asiakirja sekä alustava huonetilasuunnitelma. Väre ilmoittaa kirjeellään , että hän tarvitsee kunnalta Finveraa varten sitoutumisen osoitusta palvelun ostosta, esim. kunnan budjettiin. Tämä tarkoitta käytännössä sitä, että kunnan tulisi sitoutua /vuorokausi hinnan suorittamiseen hoidettavien vanhusten osalta. Alustavan huonetilaohjelman mukaan Maria Väreen suunnitelmassa on rakentaa 5 kahden hengen huonetta, joiden pinta ala on 15,5-21,5 m2. Maria Väre suunnittelee koulurakennuksen yläkertaan asunto- ja toimistokäyttöä sekä sosiaali- ja pyykinpesutiloja. Edellä mainittujen lisäksi asiasta on pyydetty lausunto Kairalan Kyläyhdistys ry:ltä ja rakennustarkastajalta. Kairalan Kyläyhdistys ry pitää erittäin perusteltuna ja tärkeänä, että koulutilat myytäisiin Maria Väreelle. Lausunto liitteenä nro 15.

5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 87 Rakennustarkastajan antama lausunto esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja on ollut myös yhteydessä Lapin lääninhallituksen tarkastaja Harpelaan, jolloin ilmeni seuraavaa: - lääninhallitus ei hyväksy kuin poikkeustapauksissa kahden hengen huoneita vanhusten pysyvään asumiseen - homeongelmat voivat muodostua esteeksi tilojen käytössä erityisesti vanhusten hoitoon - wc-tilat tulisi olla jokaisessa huoneessa mutta on mahdollista poiketa tästä määräyksestä, jos wc-tiloja on muuten riittävästi ja hygieniatasoltaan hyvin varustettuja - Posiolla Sirniön koulu on muutettu vanhusten hoitokodiksi ja toimii hyvin - Hoitopaikan hinta on aika alhainen Liitteenä nro 16 Korvatunturin Marja Oy:n liiketoimintasuunnitelma (Ei julkisuuteen) Jari Huttusen kertoman ja liiketoimintasuunnitelman mukaan Korvatunturin Marja Oy käyttäisi koulurakennusta marjanpoimijoiden majoituksen lisäksi yhtiön henkilöstön lomamajoitukseen. Suunnitelmaan kuuluu myös rakentaa tie toiselle puolelle kunnalta vuokrattavalle/ostettavalle maa-alueelle mökkiä ja talousrakennus, jossa keittiö- ja pesutilat, edellyttäen että Pelkosenniemen kunta vuokraa tai myy ko. maa-alueen Kotiuopajan ja tien välistä. Kartta liitteenä nro 17. Kartoille on rastereilla merkitty nyt myytävänä oleva osa Ollilan tilasta RN:o 50:19 ja vinoviivoituksella myöhemmin yhtiölle mahdollisesti luovutettava alue. Liitteenä nro 18 opetusministeriön kirjeet kauppahinnan palauttamisesta aikaisemman kaupan yhteydessä, joka purkautui. Kjoht: Kunnanhallitus, edellä esittelyssä mainituilla perusteilla, esittää valtuustolle, että liitekartalle ohjeellisena rasterilla merkitty määräala Ollilan tilasta RN:o 50:19 pinta-ala n m2 ja sillä sijaitsevat rakennukset myydään korkeimman tarjouksen ( ) tehneelle Korvatunturin Marja Oy:lle. Määräalalle ei tule osuutta emätilan yhteisiin. Kauppakirjan laatii tekninen toimisto ja sen allekirjoittavat hallintosihteeri ja kunnanjohtaja. Opetusministeriölle palautettava

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 87 kauppahinnan osa selvitetään kaupan jälkeen ja päätös tuodaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Liitteenä nro 21 terveystoimen ja teknisentoimen lausunnot ja Lapin lääninhallituksen ohjeet lupakäytäntöön. Khall: Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Kvalt 87 Liitteenä nro 2 tarjouspyyntö, yhteenveto tarjouksista ja tarjoukset, lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat. Sosiaalitoimen lausunto liitteenä nro 3. Liitteenä nro 4 Maria Väreen kirje, tavoitteet ja hintojen määritys-asiakirja sekä alustava huonetilasuunnitelma Lausunto liitteenä nro 5. Liitteenä nro 6 Korvatunturin Marja Oy:n liiketoimintasuunnitelma (Ei julkisuuteen) Kartta liitteenä nro 7. Liitteenä nro 8 opetusministeriön kirjeet kauppahinnan palauttamisesta aikaisemman kaupan yhteydessä, joka purkautui Kvalt: Riitan Herkku Oy:n toimitusjohtaja Jan-Eric Gustafsson esitteli Kairalan koulua koskevia suunnitelmia. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2006 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall 299 Liitteenä nro1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Kuntalain 65 :n mukaan valtuusto on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteluiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Liitteenä nro 2 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Valtionosuuksien odotetaan nousevan valtionosuusuudistuksien myötä vuonna , myös verotulot kasvat Toimintatuotot ovat edelliseen vuoden talousarvioon verrattuna n pienemmät (muutos -9,93 %). Toimintakate heikkenee n (2.93 %). Vuosikate on n negatiivi-

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus nen. Investointien nettomenot ovat esityksen mukaan Talousarvion investointiosassa vuodelle 2006 kunnanhallituksen investointeihin on varattu (netto), suurimpana eränä on varattu kuntayhtymä osuutena Pelkosenniemen- Savukosken KTT:n Ky:n pannuhuoneen remonttiin sekä sähköiseen potilashallintoon. Tekninen lautakunta esittää yhteensä investointeja vuodelle Investoinneissa varaudutaan mm. rakentamaan kaukolämpölaitokset Pelkosenniemen kirkonkylään sekä Pyhätunturiin. Talousarviovuodelle suunnitel Taloussuunnitelmassa vuosina 2007 ja 2008 esite- tuja investointeja esitellään tarkemmin kokouksessa. Vuonna 2006 talousarviolainaa on talousarvioon merkitty otettavaksi tään lainaa otettavaksi molempina vuosina. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei ole otettu talousarvioon eikä taloussuunnitelmaan. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnuslukuja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2006 ja taloussuunnitelman vuosille Vyörytyserät korjataan vielä lopulliseen valtuustossa hyväksyttävään talousarvioon. Mikäli kunta jatkaa itsenäisenä kunta- ja palvelurakenne uudistuksen tai muun syyn vuoksi, on välttämätöntä ryhtyä vuonna 2006 talouden tasapainottamistoimiin, jotka tähtäävät siihen, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Todennäköisesti myös joudutaan kattamaan kertyneet alijäämät. Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista toteutumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall: Rakennustarkastaja Markku Kankaanrata ja kirjanpitäjä Eeva Harju olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan. Kokouksessa pidettiin kahvitauko klo Unto Kiemunki oli poissa kokouksesta klo Heikki Honkanen poistui kokouksesta Investointeihin varataan euron määräraha johon haetaan samansuuruinen avustus Opetusministeriöltä (netto investointi 0 e) Kuruteatterin ja Maahisteatterin perusparannuksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Eila Pesonen esitti, että koululaisten kesätyöllistämiseen varataan euron määräraha (työllistäminen 2 viikkoa /nuori). Jimmy Perttunen kannatti Pesosen esitystä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Operatiivisesta toiminasta vastaavat palkkatoimisto ja nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä. Hannu Oikarinen esitti sivistystoimen investointeihin lisättävän euron määrärahan ulkoliikuntapaikkojen kunnostamiseen (urheilukentän parantamiseen). Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 319 Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Tarkastuslautakunta on kokouksessaan todennut kunnan talousarviosta vuodelle 2006 ja taloussuunnitelmasta vuo- sille seuraavaa: Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen huomiota siihen, että kunnanhallituksessa hyväksytty vuoden 2006 talousarvioesitys ja taloussuunnitelmaesitys lisää kunnan alijäämää ja kunnan ja kunnan velkaa merkittävästi. Kunta aikoo rahoittaa tulevina vuosina käyttömenojaan lainalla eli ottaa syömävelkaa. Talousarvioesitys on kuntalain vastainen. Kuntalaki edellyttää tässä tilanteessa kunnan alijäämän kattamista kunnan suunnittelukaudella (3 v).

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan mielestä talousarvioesitys on tarpeen palauttaa ja ottaa uudelleen valmisteluun. Kunnanhallituksen tulisi laatia kunnanvaltuustolle realistinen ja uskottava esitys kunnan talouden tasapainottamiseksi. Seutukunnallinen yhteistyövaihtoehto on kiireesti selvitettävä. Myöskään kuntaliitosvaihtoehtoa ei pidä sulkea vaihtoehtona pois. Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus ja tämänhetkinen kunnan taloustilanne edellyttävät monipuolista asioiden pohtimista, valmistelua ja rohkeaa päätöksentekoa kunnan hallintoelimissä kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi kohtuullisella verorasituksella. Jos nykyinen kehitys jatkuu ilman korjaavia toimia, joudutaan kunnan veroprosenttia nostamaan %:iin. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjakopio ja Tilastokeskuksen vertailutietoja Pohjois- Suomen kunnista liitteenä nro 1. Kuntalain 65 :ssä todetaan edellä esittelyssä mainituin lisäksi: Talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvoin laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vuoden 2006 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille vuosikate jää kaikkina vuosina noin negatiiviseksi ja kuntalain 65 :n tarkoittama alijäämää kertyy noin vuodessa. Kumulatiivinen alijäämä olisi taloussuunnitelman mukaan vuonna 2008 noin Talousarviossa vuodelle 2006 esitettyjen investointien nettosumma on (brutto ), joka on noin /asukas. Yleisesti investointien netto-osuus kunnissa vuositasolla on noin /asukas. Tämä tarkoittaisi Pelkosenniemellä, että investointien nettosumma olisi noin Talous suunnitelman mukaan lainojen yhteissumma kasvaa noin :oon, joka on noin /asukas (asukasluku

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus v.2008 noin 1050). Lainojen korot ja lyhennykset olisivat vuonna 2008 noin Jos pelkästään lainojen hoitokulut vastaavat noin 5 % lisäystä tuloveroprosenttiin ja vastaavat noin 10 henkilötyövuoden kustannuksia. On myös mahdollista, että kunnalle myönnettävien lainojen korkotaso muuttuu epäedullisemmaksi. Kjoht: Tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus palauttaa vuoden 2006 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hallintokunnille uuteen valmisteluun. Uuden valmistelun lopputuloksena kunnanhallitukselle on esitettävä talousarvio ja taloussuunnitelma mennessä seuraavasti: 1. Vuonna 2006 vuosikatteen tulee olla n positiivinen ja vuosina n positiivinen. 2. Investointitaso voi olla vuodessa nettokustannuksiltaan n suunnittelukaudella. Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän valmistelemaan talousarvion ja taloussuunnitelman siten, että Pelkosenniemen kunnan osuus toimintamenoista (käyttötalous) on noin /vuosi pienempi kuin tämänhetkisessä esityksessä. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää viivyttelemättä käynnistää kuntaliitosneuvottelut Kemijärven kaupungin kanssa (kuntalaki 13 ; valtuusto päättää hallinnon järjestämisen perusteista), jotta kuntajakolain määrittelemät yhdistymis- ja kehittämisavustukset on mahdollista saada nykyisen lain mukaisina. Khall: Liitteenä nro 19 Tunturin Taidepajayhdistyksen kirje kunnanhallitukselle. Hanne Suokanerva esitti että, valtuustolle ei esitetä kuntaliitosneuvotteluja. Suokanervan esitys kannattamattomana raukesi.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pirkko Hyötylä esitti, että jos irtisanomisiin joudutaan kustannusten leikkaamiseksi ei kuntaan palkata lisää henkilöstöä. Aino Kulpakko kannatti Hyötylän esitystä. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että henkilöstön palkkaus asiat pitää tuoda kunnanhallituksen käsittelyyn. Kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hanne Suokanerva jätti eriävän mielipiteen kuntaliitosneuvottelujen osalta. Kokouksessa pidettiin tauko klo Panu Leinonen poistui klo * * * Kvalt 86 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjakopio ja Tilastokeskuksen vertailutietoja Pohjois- Suomen kunnista liitteenä nro 1. Kvalt: Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Pirjo Laurila esitti, että asia jätetään pöydälle ja palautetaan kunnanhallituksen käsittelyyn. Tapio Uusitalo ja Heikki Honkanen kannattivat Laurilan esitystä. Hanne Suokanerva esitti, että uuden valmistelun lopputuloksen on kunnanhallitukselle esitettävä mennessä talousarvio ja taloussuunnitelma seuraavasti: 1. Vuosikate saa olla vuonna 2006 enintään alijäämäinen. Vuonna 2007 ja 2008 alijäämää tulee pienentää siten, että vuosikate saadaan positiiviseksi vuoteen Investointitaso voi olla nettokustannuksiltaan korkeintaan suunnittelukaudella , lukuun ottamatta asuntotuotantoa. 3. Lisäksi valtuusto päättää, että kuntaliitosneuvottelujen sijaan käydään jo osittain aloitetut yhteistyöneuvottelut Savukosken, Sodankylän ja Kemijärven kanssa. Hannu Oikarinen kannatti Suokanervan esitystä.

13 Puheenjohtaja tiedusteli kannattaako kukaan kunnanhallituksen esi- tystä. Puheenjohtaja totesi, että kukaan ei kannattanut kunnanhalli- esityksen. Hyväksyttiin tuksen esitystä. Päätettiin, että valtuusto hylkää kunnanhallituksen yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua esitystä, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Hanne Suo- nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimie- kanervan esitys JAA, Pirjo Laurilan esitys EI, äänestys suoritetaan lisesti. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Valtuutettu Laurila täydensi päätösesitystään seuraavasti: Kunnan- käsittelyyn. Kunnanhallituksen tulee laatia realistinen ja uskottava esitys kunnan talouden tasapainottamiseksi. Myöskään kuntaliitos- hallituksen tulee tuoda perustellut vaihtoehdot kunnanvaltuuston vaihtoehtoa ei pidä sulkea vaihtoehtona pois. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavas- ti: JAA ääniä 7 kpl (Leinonen, Nyman, Oikarinen, Perttunen, Suo- kanerva, Jääskeläinen, Ryyppö), EI ääniä 8 kpl (Honkanen, Hytti- nen, Hyötylä, Isojärvi, Laurila, Tervo, Uusitalo, Poikela). Päätökseksi tuli Laurilan esitys. Pekka Nyman ja Hanne Suokanerva jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot