SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3"

Transkriptio

1

2 POP & JAZZ KONSERVATORION KRIISINHALLINTAOPAS SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3 II Toimintaohjeita erilaisissa kriisitilanteissa Vakava sairauskohtaus tai onnettomuus työyhteisössä Vaarallinen käyttäytyminen (esim. väkivaltatilanne) Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen Seksuaalinen häirintä tai kiusaaminen Itsemurhauhkailut Päihteiden tai huumeiden käyttö/epäily Tulipalo oppilaitoksessa Suojautuminen sisätiloihin Pommiuhka Työntekijän tai opiskelijan kuolemantapaus (liite) Työyhteisöongelmat III Tukitoimet kriisitilanteiden jälkeen IV PJK:n suunnitelmat ja organisaatiot PJK:n pelastussuunnitelma PJK:n kriisiryhmä PJK:n työsuojelutoimikunta PJK:n tasa-arvotoimikunta PJK:n opiskelijahuoltoryhmä V Liitteet Psyykkinen ensiapu Luonnokset muistopuheita varten Malli kriisiryhmän kokouksen asialistasta VI Kirjallisuus VII Hyödylliset yhteystiedot

3 Kriisinhallintaoppaan tarkoitus Tästä kriisinhallintaoppaasta löydät yleiset toimintaohjeet kriisin kohdatessa PJK:n työyhteisöä. Tämä opas koskee Pop & Jazz Konservatorion henkilöstöä ja opiskelijoita sekä kaikkia oppilaitoksessa vierailevia henkilöitä, sekä soveltuvin osin Metropolian pop/jazzmusiikin koulutusohjelman henkilöstöä ja opiskelijoita. Opas on hyväksytty Pop & Jazz Konservatorion johtokunnassa

4 I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa 1. ARVIOI tilanne - Mitä on tapahtunut ja tarvitaanko apua 2. ESTÄ lisäonnettomuudet - Pelasta, varoita. Lähesty vaarallista kohdetta harkiten 3. Tee HÄTÄILMOITUS tarvittaessa - Yleinen hätänumero 112 Kun soitat hätänumeroon 112 Ilmoita selvästi ja rauhallisesti: 1. Kerro, kuka ilmoittaa ja mitä on tapahtunut (sairauskohtaus, tapaturma ) 2. Kerro missä, eli tarkka paikka (esim. Pop & Jazz Konservatorio, Arabiankatu 2 tai Hämeentie 133) 3. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin (potilaan vointi, tarkemmat tiedot, hälyttäjän nimi ) 4. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan Ota yhteys vahtimestariin, joka hoitaa opastuksen onnettomuuspaikalle Ilmoita avun tulosta ja saamistasi ohjeista 4. ENSIAPU - Anna hätäensiapu 3

5 5. KOKOONTUMISPAIKALLE opastus, mikäli rakennus joudutaan tyhjentämään - Kiinteistön vahtimestarit: Vahtimestarin koppi, puh Ylivahtimestari Jyrki Hautamäki, puh Vahtimestari Taito Ikävalko, puh Vahtimestari Vesa Makkonen, puh Suojelujohtaja: apulaisrehtori Jussi Saksa puh ILMOITUS rehtorille / kriisiryhmälle - Kriisitilanteessa ota yhteys rehtoriin (p ) tai hänen estyneenä ollessaan PJK:n kriisiryhmän muihin jäseniin. PJK:n KRIISIRYHMÄ Rehtori Janne Murto Hallintopäällikkö Pia Bondestam Suojelujohtaja, apulaisrehtori Jussi Saksa Rehtori täydentää kriisiryhmää tarvittaessa muilla asiantuntijoilla (esim. opiskelijahuoltoryhmä). Kriisiryhmä on aina toimintavalmiudessa 7 päivää viikossa kellon ympäri. 4

6 II Toimintaohjeita erilaisissa kriisitilanteissa 1. Vakava sairauskohtaus tai onnettomuus työyhteisössä - Tilanteen havainnut henkilö tekee hälytyksen kohdan I yleisen hätäohjeen mukaan ja ohjaa näin välitöntä apua tarvitsevat asianmukaiseen hoitoon sekä ilmoittaa asiasta rehtorille, apulaisrehtorille tai hallintopäällikölle. - Tilanteen havainnut henkilö selvittää mitä on tapahtunut, missä ja kenelle, sekä ilmoittaa rehtorille. - Rehtori ottaa yhteyden lähiomaisiin ja tarvittaessa selvittää lähipiirin tarvitsemat tukitoimet (rehtorin estyneenä ollessa apulaisrehtori tai hallintopäällikkö). - Sairastuneeseen työntekijään tai opiskelijaan yhteydessä oleva esimies selvittää sairastuneen toiveet asiasta tiedottamisessa (saako mainita ja kenelle, että henkilö on sairaana ja mikä vaiva on kyseessä). Sairaustapauksissa kunnioitetaan aina asianomaisen omaa toivomusta tiedottamisesta. 2. Vaarallinen käyttäytyminen (esim. väkivaltatilanne) Ohjeet tilanteen havainneelle henkilölle: - Toimi, älä käänny pois tilanteesta, suhtaudu tilanteeseen vakavasti! 5

7 - Älä mene yksin tilanteeseen vaan pyydä apuvoimia ja tiedota tilanteesta lähellä oleville. - Kehota lopettamaan väkivalta - Estä väkivallan jatkuminen, mikäli mahdollista - Ota tarvittaessa yhteys yleiseen hätänumeroon (112) avun saamiseksi. - Jos avun tarve on epäselvää, ota yhteys rehtoriin. - Tiedota tilanteesta vahtimestarille ja rehtorille (tai hallintopäällikölle), joka päättää muusta tiedotuksesta. - Tapahtumaa voidaan tarpeen mukaan käsitellä jälkeenpäin, koska se voi aiheuttaa ahdistusta (esim. jälkipuinti (debriefing) asiantuntijan johdolla). Asiasta päättää rehtori. - Rehtori ilmoittaa vaarallisesta käytöksestä alle 18- vuotiaan huoltajille. 3. Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen - Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. - Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Laki ammatillisesta koulutuksesta antaa rehtorille ja opettajalle yhdessä tai erikseen oikeuden poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka oppilaitoksen tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata 6

8 em. poistumismääräystä tai joka ei poistu saatuaan tiedon em. opetuksen epäämisestä. Vastaavaa oikeutta ei taiteen perusopetuksen opettajalla ole. - Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. - Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle (PJK:n Säätiön hallitus). 4. Seksuaalinen häirintä tai kiusaaminen - Pyydä tai käske häirikköä välittömästi lopettamaan. Tämän voi tehdä myös kirjallisesti häirikölle. - pidä päiväkirjaa häiriköinnistä mikäli se jatkuu - kerro häiriköinnistä tasa-arvovastaava Raila Kulokarille sekä häirikön esimiehelle - esimies ja tasa-arvotyöstä vastaavat tukevat häirittyä ja ohjaavat avun hakuun esim. työterveyshuoltoon. 5. Itsemurhauhkailut - Se työntekijä tai opiskelija, jonka tietoon tulee itsemurhauhkailuja, on velvollinen ottamaan heti yhteyttä rehtoriin tai linjanjohtajaan, jos hänen harkintansa mukaan on syytä epäillä, että uhka on todellinen. - Jos tietoon tulee itsemurhauhkailuja, niitä ei vähätellä, vaan ne otetaan ne aina vakavasti. - Opiskelijoiden itsemurhauhkailut käsitellään aina opiskelijahuoltoryhmässä. 7

9 6. Päihteiden tai huumeiden käyttö/epäily - Päihtymyksen voi arvioida aistinvaraisesti. - Tapauksen havainnut henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille, joka opiskelijatapauksessa kutsuu koolle opiskelijahuoltoryhmän. - Jos on syytä epäillä päihteiden käyttöä, toimitaan seuraavasti: Päihtynyt opiskelija - Jos henkilökuntaan kuuluva epäilee opiskelijan olevan päihtynyt, hänen on jututettava opiskelijaa: Oletko juonut? Tiedätkö, että päihtyneenä ei saa tulla oppilaitokseen? - Tapauksen havainnut henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille. - Henkilökuntaan kuuluva voi poistaa päihtyneen täysiikäisen opiskelijan luokasta/oppilaitoksesta. Tarvittaessa kutsutaan poliisi. - Rehtori tai linjanjohtaja ottaa yhteyden alaikäisten opiskelijan huoltajiin ja pyytää heitä hakemaan opiskelijan pois oppilaitoksesta. - Jos huoltajia ei tavoiteta tai ei tiedetä, rehtori tai linjanjohtaja ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen. - Päihteiden vaikutuksen alaisena olevaa alaikäistä henkilöä ei saa poistaa oppilaitoksesta yksin ilman saattajaa! (=heitteillejättö). Päihtynyt työntekijä - Päihtyneenä työskentely on ehdottomasti kiellettyä. - Tapauksen havainnut tekee päihtyneestä PJK:n työntekijästä ilmoituksen rehtorille. Päihtynyt aikuinen vierailija - Tapauksen havainnut ilmoittaa asiasta vahtimestarille. - Vahtimestari pyytää päihtyneenä PJK:ssa liikkuvaa henkilöä heti poistumaan PJK:n tiloista. Jos henkilö ei tottele, vahtimestari voi kutsua poliisin paikalle. - Vahtimestari tekee tapauksesta ilmoituksen hallintopäällikölle. 8

10 Huumausaineiden käsittelyohjeet niitä löydettäessä - Jos löydät huumevälineitä, älä koske niihin vaan ilmoita asiasta vahtimestarille tai siivoojalle. Tämä laittaa ruiskut suljettuun muovipulloon tai muutoin siten, etteivät piikit pääse pistämään ketään, ja hävittää ne sekajätteenä. Ilmoita myös mahdollisesta huumevälineiden löytämisestä rehtorille. 7. Tulipalo oppilaitoksessa - Tulipalon havainnut henkilö toimii kohdan I yleisten hätäohjeiden mukaan. - Hälytä vaarassa olevat opiskelijat ja henkilökunta turvaan. - Huolehdi alkusammutuksesta, mikäli mahdollista. - Viimeisenä poistuva rajaa palopesäkkeen sulkemalla ovet. - Ilmoita vahtimestarille, selosta mitä on tehty ja huolehdi osaltasi rakennuksen tyhjentämisestä. Ilmoita rehtorille. - Tarkempia tietoja löytyy pelastussuunnitelmasta. 8. Suojautuminen sisätiloihin - Yleisen hälytysmerkin tai kuulutuksen jälkeen kokoa ryhmäsi omaan luokkatilaan. - Sulje ikkunat. - Sulje ilmastointi (suojelujohtaja Jussi Saksa tai vahtimestari). 9

11 - Jos käytössäsi on radio, avaa se ja kuuntele yleisradion tiedotuksia. - Vältä puhelimen käyttöä. - Älä poistu alueelta. 9. Pommiuhka - Kysy uhkaajalta: Milloin räjähtää? Missä räjähtää? - Tyhjennä koulu. - Poistu rauhallisesti. - Ilmoita poliisille ja rehtorille. 10. Työntekijän tai opiskelijan kuolemantapaus (liite) - Kuolemantapauksen tietoonsa saanut henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille ja opintotoimistoon. - Rehtori tiedottaa asiasta yhtenäisesti ja selkeästi ottaen huomioon omaisten toivomukset. - Vahtimestari hoitaa, että lippu nostetaan puolitankoon Tarvittaessa voidaan järjestää - lähipiirin keskuudessa muistohetki - lähipiirille mahdollisuus keskusteluun (esim. jälkipuinti eli debriefing työterveysasemalla) - Rehtorin harkinnan mukaan adressi tai PJK:n edustajan osallistuminen hautajaisiin Kuolema PJK:n tiloissa - Otetaan aina ensin yhteys poliisiin ja huolehditaan yhteistyössä poliisin kanssa, että tieto asiasta menee lähiomaisille. 11. Työyhteisöongelmat (esim. akuutti työuupumustilanne, työpaikkakiusaaminen tai päihdeongelma työpaikalla) - Jos havaitset tai vakavasti epäilet ongelmaa, ota ongelmatilanne puheeksi ja ilmaise huoli. Ajoissa puuttuminen voi estää tilanteen kärjistymisen. - Keskustele ongelmasta esimiehen kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. PJK:lla on 10

12 käytössä varhaisen välittämisen suunnitelma, jota voidaan hyödyntää tässä yhteydessä. - Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa; yksilöille ja yhteisöille voidaan järjestää kriisikonsultointia ja työnohjausta. Mahdollisen asiantuntija-avun järjestämisestä päättää rehtori tai hallintopäällikkö. III Tukitoimet kriisitilanteiden jälkeen 1. Tarkistustoimenpiteet - Vastaanotettuaan ilmoituksen kriisitilanteesta rehtori tai muu kriisiryhmän jäsen tai muu ilmoituksen vastaanottaja tarkistaa soittajan/tiedonantajan henkilöllisyyden ja yhteystiedot sekä mitä, missä ja milloin on tapahtunut. Hän selvittää tilanteen kulun ja sen, onko jokin muu taho ryhtynyt toimenpiteisiin avun saamiseksi (esim. palokunta, ambulanssi, poliisi). Hän ilmoittaa asiasta edelleen kriisin kokeneen työntekijän lähiesimiehelle tai opiskelijan linjanjohtajalle. 2. Tarvittavat toimenpiteet avun saamiseksi - Rehtori tai hallintopäällikkö ottaa tarvittaessa yhteyttä PJK:n työterveyshuoltoon (Diacor päivystävä työterveyshoitaja tai PJK:n työterveyshoitaja Mirja Kurki ), lähiomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin (mm. työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, opiskelijayhdistys) 3. Asian välitön purkaminen yhdessä - Ketään ei saa jättää yksin tai syyllistää tapahtuneesta - Tapahtuneesta keskustellaan lähipiirin kanssa (esim. opettaja keskustelee tarvittaessa oppilasryhmän kanssa) 4. Debriefing eli jälkipuinti asiantuntijoiden kanssa 11

13 - Rehtori vastaa asiantuntija-avun järjestämisestä kriisien jälkihoitoon ja sopii linjanjohtajien tai hallintopäällikön kanssa käytännön toimintatavoista asiassa. - Rehtori tai hallintopäällikkö voi järjestää esim. työterveyspsykologin, terveyskeskuksen, työterveysaseman (Diacor) tai poliisin avulla tarvittaessa jälkipuinnin (debriefing) niille, jotka ovat olleet osallisena traumaattisessa tilanteessa (esim. PJK:ssa sattuneen kuolemantapauksen tai vakavan sairauskohtauksen jälkeen) - Jos opettaja katsoo tarvitsevansa asiantuntija-apua kriisin jälkihoitoon luokkatilanteessa, on hänen otettava ensin yhteys rehtoriin. - On tärkeää seurata tilannetta oppilaitoksessa riittävän pitkään: oliko jälkipuinti riittävää ja pääsivätkö siitä osallisiksi sitä tarvitsevat. 5. Kriisitiedotus - Rehtori vastaa työyhteisön sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta kriisitilanteissa ja sopii linjanjohtajien ja hallintopäällikön kanssa käytännön toimintatavoista asiassa. Työyhteisön sisällä tiedotetaan kriiseistä selkeästi ja avoimesti. - Kriiseistä uutisoi ja tiedottaa PJK:sta ulospäin ensisijaisesti rehtori. Kukaan muu ei saa antaa lausuntoja julkisuuteen ilman rehtorin lupaa. IV PJK:n suunnitelmat ja organisaatiot 1. PJK:n pelastussuunnitelma PJK:ssa on voimassa oleva pelastussuunnitelma. Siitä löytyy ohjeet hätäilmoituksen tekemiseen, normaaliin suojeluun ja väestönsuojeluun. Pelastussuunnitelman, joka on nähtävänä 12

14 opettajanhuoneessa, on vuonna 2011 laatinut Paloässät Oy yhteistyössä kiinteistön omistajan ja PJK:n henkilöstön kanssa. 2. PJK:n kriisiryhmä Rehtori Janne Murto Hallintopäällikkö Pia Bondestam Suojelujohtaja, apulaisrehtori Jussi Saksa Rehtori täydentää kriisiryhmää tarvittaessa muilla asiantuntijoilla (esim. opiskelijahuoltoryhmä). Kriisiryhmä on aina toimintavalmiudessa (7 päivää viikossa kellon ympäri). 3. PJK:n työsuojelutoimikunta PJK:ssa on kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava työsuojelutoimikunta, joka toimii talon lakisääteisenä henkilöstön työsuojelua valvovana ja kehittävänä elimenä. Työsuojelutoimikunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Toimikunta laatii vuosittain työsuojelun toimintasuunnitelman, joka on nähtävänä opettajainhuoneessa. 4. PJK:n tasa-arvotoimikunta PJK on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa ketään työntekijää tai opiskelijaa ei saa syrjiä. Oppilaitoksessa on kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava tasa-arvotoimikunta ja tasaarvovastaava. Jos työssäsi kohtaat tasa-arvoloukkauksia, voit ottaa yhteyttä tasa-arvovastaavaan tai rehtoriin. 13

15 PJK:n toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen tasaarvosuunnitelma hyväksyttiin vuonna Niissä määritellään PJK:n tasa-arvon periaatteet, tasa-arvoorganisaatio ja sen tehtävät. Tasa-arvosuunnitelma on nähtävänä opettajanhuoneessa. 5. PJK:n opiskelijahuoltoryhmä PJK:ssa toimii rehtorin vetämä opiskelijahuoltoryhmä Svengijengi, jonka tehtävänä on luoda opiskelijahuollon toimintamalleja, puuttua vaikeisiin tilanteisiin, koota ja tiedottaa opiskelijahuoltoa koskevista määräyksistä ja olla tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin. Svengijengi kokoontuu Pop & Jazz Konservatoriossa noin kerran kuussa ja aina tarvittaessa. Opettajan ohjeet oppilashuoltoon on nähtävillä opettajainhuoneessa, opintotoimistossa tai Wilmassa. 14

16 V Liitteet 1. Psyykkinen ensiapu (Lainaus Suomen Punaisen Ristin kotisivuilta Järkyttävän kokemuksen jälkeen on tervettä ja normaalia, että reagoit. Voimakkaita tunteita ja reaktioita saattaa aiheuttaa myös ajatus, mitä minulle tai läheisilleni olisi voinut tapahtua. Reaktiot ensimmäisinä päivinä Kaikki tuntuu alussa epätodelliselta, painajaismaiselta. Sinun on vaikea ymmärtää tapahtunutta. Saatat potea päänsärkyä, voida pahoin, palella, hikoilla tai tuntea lihasjännitystä. Olet aivan turta tai tunteesi purkautuvat voimakkaasti esimerkiksi itkuisuutena; voit tuntea syyllisyyttä, vihaa, pelkoa, surua tai helpotuksen tunnetta. Sinun on vaikea nukahtaa tai unesi on katkonaista. Tapahtuma pyörii jatkuvasti mielessäsi. Pelkäät, että sama kauheus toistuu. Koet, että sinun tarvitsee ymmärtää tapahtunut, esimerkiksi tietää syy tai löytää syyllinen. Tuntemukset lähiviikkoina Tunnet levottomuutta ja rauhattomuutta. Olet ärtyisä ja äkäinen; pinnasi on lyhyt ja voit menettää malttisi pienistäkin asioista. Olet ahdistunut, masentunut tai apaattinen. Tunteesi ovat ristiriitaisia: olet helpottunut selviydyttyäsi, mutta tunnet syyllisyyttä, kun olit muita onnekkaampi. Pahoitat helposti mielesi ja saatat tulkita muita väärin. Sinulla on muisti- ja keskittymisvaikeuksia. Toiset reagoivat samassakin tilanteessa voimakkaammin, toiset lievemmin. 15

17 Näin voit itse auttaa itseäsi Puhu muille kokemuksestasi. Kerro mitä ajattelit ja tunsit katastrofin aikana ja sen jälkeen. Puhumalla työstät ikävää kokemustasi. Jos mahdollista, jatka työntekoa vanhoista rutiineista. Kerro järkyttävästä kokemuksestasi esimiehellesi ja työtovereillesi, jotta he ymmärtäisivät. Liikunta tekee hyvää, koska se laukaisee jännitystä. Kävelylenkki auttaa. Vältä liikaa alkoholia ja rauhoittavia aineita. Kuuntele, mitä läheisesi tuntevat ja ajattelevat. Tapahtuma on vaikuttanut myös heihin. Muista, että reaktiosi ovat normaaleja ja kuuluvat asiaan tässä epätavallisessa tilanteessa. Pelottavat ja omituiseltakin tuntuvat tuntemukset kannattaa ilmaista. Itkeminen helpottaa. Joskus on helpompi ilmaista tunteitaan tekemällä kuin puhumalla. Piirrä, maalaa, kirjoita, soita tai liiku. Lapsi tarvitsee tukea Lapsi reagoi järkyttäviin tapahtumiin samaan tapaan kuin aikuinen. Puhu lapsen kanssa tapahtuneesta. Olennaista on, että lapsi ymmärtää tapahtuman olevan totta. Rohkaise lasta ilmaisemaan tunteitaan esimerkiksi leikkimällä tai piirtämällä. Älä peitä liikaa omia tunteitasi. Anna lapselle aikaa ymmärtää. Tue lapsen turvallisuuden tunnetta ylläpitämällä arkirutiineja. Nämä epätavallisten tilanteiden aiheuttamat normaalit reaktiot lievittyvät ajan myötä. Tosin ne saattavat ilmetä uudelleen pitkänkin ajan kuluttua. Reagoimalla työstät kokemusta mielessäsi. Vähitellen toivut järkyttävästä kokemuksesta ja elämä jatkuu. 16

18 Milloin tarvitset muiden apua? Olet jatkuvasti ahdistunut, masentunut ja jännittynyt. Jos unettomuus tai katkonainen uni on jatkuvaa. Et pysty keskittymään. Työntekosi ei suju, koulutyö ei suju. Sinulla on fyysisiä oireita, joihin ei löydy syytä. Sinulla ei ole ketään, jolle puhua. Ihmissuhteesi kärsivät, eristäydyt. Olet kadottanut elämänhalusi. Käytät liikaa lääkkeitä tai alkoholia. Sinulla on itsemurha-ajatuksia. Etsi muiden apua, jos tunnistat osankin näistä oireista. 17

19 2. Luonnokset muistopuheita varten a. Opiskelijan kuolema Versio 1 Olemme saaneet tiedon Pop & Jazz Konservatorion opiskelijan.. äkillisestä kuolemasta. Hän menehtyi sairauskohtaukseen tänä aamuna kotonaan. (Nimi) sairasti ja sen lisäksi hän oli saanut flunssan. Tämän seurauksena sydän pysähtyi. Sanoma koskettaa ja järkyttää koko koulua. Huomenna perjantaina järjestetään PJK:n opiskelijoille muistotilaisuus klo 9.50 Arabiasalissa. PJK:ssa on tänään suruliputus. Versio 2 Olemme juuri saaneet tiedon... ryhmän opiskelijan... :n (Äkillisestä) poismenosta/ väkivaltaisesta kuolemasta. Hän menehtyi onnettomuudessa / sairauden jälkeen / tilanteessa, jonka yksityiskohdat ovat epäselvät / väkivallan uhrina. Tämä sanoma on vaikea ottaa vastaan. Se koskettaa ja järkyttää koko oppilaitosta (erityisesti saman ryhmän opiskelijoita ja ystäviä). Hänen kohtalonsa ei ollut oikein. Me emme voi käsittää tapahtunutta tai hyväksyä sitä. Meidän ei tarvitse osata, ymmärtää tai sanoa mitään. Pelkkä oleminen ja neuvottomuus riittää. Toinen toisemme tukeminen, surumme ilmaiseminen ja sen jakaminen on tapa jatkaa eteenpäin. b. Opettajan tai muun henkilökunnan jäsenen kuolema Olemme juuri saaneet tiedon opettaja... :n/ henkilökuntamme jäsenen... :n äkillisestä poismenosta / väkivaltaisesta kuolemasta. Hän menehtyi onnettomuudessa / sairauden jälkeen / tilanteessa, jonka yksityiskohdat ovat epäselvät / väkivallan uhrina. Tämä sanoma on vaikea ottaa vastaan. Se koskettaa ja järkyttää koko oppilaitosta. Hänen kohtalonsa ei ollut oikein. Me emme voi käsittää tapahtunutta tai hyväksyä sitä. Meidän ei tarvitse osata, ymmärtää tai sanoa mitään. Pelkkä oleminen ja neuvottomuus riittää. Toinen toisemme tukeminen, surumme ilmaiseminen ja sen jakaminen on tapa jatkaa eteenpäin. 18

20 3. Malli kriisiryhmän kokouksen asialistasta Pop & Jazz Konservatorio 1. Todetaan tapahtuneet tosiasiat - mahdollinen hiljainen hetki 2. Mitä on tehty tähän mennessä - kriisi-istunto - kukkatervehdys 3. Suruliputus - vahtimestari hoitaa - koska 4. Oppilaitoksen avaaminen - kynttilät - musiikki? 5. Tiedote opettajille - Pitäisikö opettajille tiedottaa jo tänään? / pukeutuminen - Tiedottaminen muulle henkilöstölle (hallinto, tekniikka, vahtimestari) - Opettajien ylimääräinen informaatiotilaisuus 6. Kriisipalvelu opiskelijoille ja henkilökunnalle - Todetaan henkilöresurssit, esim. nimetyt opettajat, ulkopuolinen kriisiapu - Suunnitellaan kriisipalvelun tilat 7. Ryhmä ja ryhmänohjaaja - Suunnitellaan erityistoimenpiteet ko. ryhmää ja sen ryhmänohjaajaa varten 8. Muistopöytä - Kuka huolehtii toteutuksesta 19

21 - paikka, kukat, liina, kynttilät - muistokirjat, kuinka kauan 9. Tilaisuus koko oppilaitosyhteisölle - Missä pidetään? - Kenelle tarkoitettu? - Ohjelma: Sisääntulomusiikki Aloitus ja hiljainen hetki / rehtori Mitä on tapahtunut? / vieraan puheenvuoro Seurakunnan puheenvuoro Lauluesitys Kaupungin puheenvuoro Yhteinen suru ja sen käsitteleminen/asiantuntija Musiikkiesitys - Teknisistä järjestelyistä sopiminen 10. Opettajien kriisipalvelu - Opettajienhuone - Kokous tai tilaisuus - Mahdollisen asiantuntijan kutsuminen 11. Tiedotusvälineet - Sovitaan, kuka vastaa tiedottamisesta - Yhteiset pelisäännöt - Koulualueen vartiointi - Lehdistötiedote 12. Muut asiat 20

22 VI Kirjallisuus Cullberg, Johan Psyykkinen trauma. A- klinikkasäätiön julkaisu nro 5. Lehtikanta. Cullberg, Johan Tasapainon järkkyessä. Otava. Dyregrov, Atle Katastrofipsykologian perusteet. Vastapaino Jakobson, Marjatta Wiegand, Eira Muutosvoima minussa. SMS-julkaisut. Karlsson, K.W Käytännön psykiatriaa. WSOY. Koulut ja kriisit projektin väliraportti STAKES. Koulun kriisitilanteiden toimintamalli Vaasan kaupunki. Psyykkinen ensiapu MLL, SPR, SMS. Punamusta Oy. 21

23 VII Hyödylliset yhteystiedot Yleiset hätänumerot: Yleinen hätänumero 112 Poliisi puh. 112 Kriisikeskuksia: Helsingin kaupungin kriisipäivystys 24h Henkilön asuinpaikan terveyskeskus Nuorten Kriisipiste: Helsinki Sörnäinen, Hämeentie 29, puh Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisilinjapuhelin, puh , (ma-pe , la , su 15-22) Suomen Punainen Risti (SPR) rikosuhripäivystys, valtakunnallinen auttava puhelin (ma-ti klo ja ke-pe klo 17-21). Ulkomaalaisten kriisikeskus, Maistraatinportti 4 A 4. krs, puh Irti huumeista ry, puh (arkisin 9-15 ja 18-21) Nyyti ry opiskelijoiden tukikeskus Puh toimisto (09) Psykiatristen palveluiden neuvonta Hki Kuolemantapaus oppilaitoksen tiloissa: Yhteys poliisiin, PJK:sta soitettaessa: puh. 112 Yhteys vahtimestariin puh Yhteys rehtori Janne Murtoon, puh tai Yhteys apulaisrehtori Jussi Saksaan, puh tai Yhteys linjanjohtaja Tapio Kallioon, puh tai Yhteys hallintopäällikkö Pia Bondestamiin, puh

24 Murtautuminen oppilaitokseen: PJK:n vahtimestari, puh (virka-aikana klo ) PJK:n hallintopäällikkö, p Poliisi, 112 Muut terveydenhoitopalvelut: H:gin terveyspalveluiden neuvonta 24h (myös tietoa mahdollisuudesta saada debriefingapua) Kaikki Helsingin terveysasemat: vaihde p , Koskelan terveysasema, Käpyläntie 11, F-Talo, II krs (hoitaa Kumpulan, Toukolan, Vanhan kaupungin ja Isoniityn) ajanvaraus puh Vallilan terveysasema, Rautalammintie 2, (hoitaa Arabianrannan asuntoalueen) puh PJK:n työterveyshuolto, Diacor ajanvaraus , vaihde PJK:n työterveyshoitaja Mirja Kurki tai Helsingin sosiaalipäivystys puh (joka päivä 9-24) Myrkytyskeskus: - suoraan 24h p Pommiuhka: Poliisi, puh. 112 Sairaalat: HUS-Yhtymä puh (vaihde) Haartmanin sairaala, Haartmaninkatu 4, Sairaustapaus: Ambulanssi, puh

25 Ammatillisen perustutkinnon opiskelijoiden terveydenhoitaja Marja-Leena Rautio puh (paikalla torstaisin) Yhteys PJK:n vahtimestariin, puh Tulipalo: Palokunta, PJK:sta soitettaessa: puh. 112 PJK:n vahtimestari, puhelin PJK:n suojelujohtaja Jussi Saksa, puhelin Vahingonteko: PJK:n vahtimestari, puh Poliisi, 112 Varkaus: PJK:n vahtimestari, puh Poliisi, puh. 112 Väkivalta: Poliisi, puh. 112 PJK:n vahtimestari, puh Hallintopäällikkö puh. puh

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

3. Toimintamalleja opiskeluympäristössä tapahtuville kriisitilanteille

3. Toimintamalleja opiskeluympäristössä tapahtuville kriisitilanteille 1. Tärkeät puhelinnumerot Yleinen hätänumero 112 Poliisi 112 Myrkytyskeskus (09) 471 977 tai (09) 4711 Taksi 10041 tai matkapuhelimesta 0100 0041 Terveyskeskus (02) 269 2211 Kaupunginsairaala (02) 269

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma

Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma 1 KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN KRIISISUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ihmisen elämässä on väistämättä erilaisia kriisejä. Osa kriiseistä on kasvuun ja kehitykseen liittyviä,

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Hirvelän koulu. Kriisisuunnitelma

Hirvelän koulu. Kriisisuunnitelma Hirvelän koulu Kriisisuunnitelma KRIISI Henkilöt, jotka ovat joutuneet traumaattisiin tapahtumiin (onnettomuus, sairaus, väkivallanteko, kuolema avioero tms.) tai sellaisen uhkaan läpikäyvät kriisin. Koulu

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Kriisit ja Mielenterveys Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi seminaari

Kriisit ja Mielenterveys Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi seminaari Kriisit ja Mielenterveys Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi seminaari 29.9.2014 Suvi Piironen Asiantuntija SOS- kriisikeskus Elämän monet kriisit Jokainen kohtaa kriisejä elämänsä aikana Kriisiksi

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN 4/001/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Opetusministeri Jukka Gustafssonin suullinen toimeksianto ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 2017 KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 9.5.2017 1 Sisällys Tärkeitä puhelinnumeroita:... 2 Mikä on kriisi... 2 Kriisityön tavoitteet... 2 Tiedottaminen kriisitilanteissa... 2 Kriisitilanteen

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Kollegan menehtymisen käsitteleminen työpaikalla

Kollegan menehtymisen käsitteleminen työpaikalla Kollegan menehtymisen käsitteleminen työpaikalla Erilaiset kriisitilanteet kuuluvat elämään ja koskettavat myös työelämää. On tärkeää sopia työpaikalla, miten erilaisissa kriisitilanteissa toimitaan. Kriisitilanteita

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus

Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus Savukosken lukio Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus Turvallinen opiskeluympäristö Opiskelulle luodaan myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Koulun järjestyssäännöt linjaavat koulun toimintakulttuuria.

Lisätiedot

1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008

1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008 Tämä Oamk/ Tekniikan yksikön kriisitoimintaohje päivitetään vuosittain syyslukukauden alkupuolella. Päivityksestä ja toiminnassa mukana olevan henkilöstön koulutuksesta ja ohjeistuksesta vastaa opiskeluhuoltotyöryhmä.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA 1 KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Hyväksytty 23.9.2015 2 Sisällysluettelo 1. KOULUMME KRIISIVALMIUS... 3 2. KRIISIEN ENNALTAEHKÄISY... 3 2.1. Myönteinen ja turvallinen ilmapiiri... 3 2.2. Oppilaiden,

Lisätiedot

Toimintamalli kriisitilanteissa

Toimintamalli kriisitilanteissa TUUSULAN KUNTA Rusutjärven koulu Toimintamalli kriisitilanteissa 2005-2006 SISÄLTÖ KRIISIN MÄÄRITTELY... 3 KRIISIRYHMÄN JÄSENET... 3 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA... 3 OPPILAAN KUOLEMA... 4 ITSEMURHA... 6

Lisätiedot

Helsingin normaalilyseo Kriisivalmiussuunnitelma

Helsingin normaalilyseo Kriisivalmiussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Kriisivalmiussuunnitelma Päivitetty tammikuu 2008 Tämä suunnitelma on nähtävillä turvallisuussuunnitelman mukana kansiossa opettajainhuoneessa ja esitellään kerran vuodessa opettajainkokouksessa.

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 LIITE 7 EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 EURAN LUKION KRIISIVALMIUS Euran lukion opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

1. Kriisiryhmän perustehtävä

1. Kriisiryhmän perustehtävä Tämä OAMK/ Tekniikan yksikön kriisitoimintaohje sekä kriisiryhmän postituslista päivitetään vuosittain lokakuussa. Päivityksestä ja toiminnassa mukana olevan henkilöstön koulutuksesta ja ohjeistuksesta

Lisätiedot

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ Vantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään

Lisätiedot

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI 30.11-1.12.2011 Hellevi Lassila Toimialajohtaja Koulutuskeskus Sedu Koulutuksen

Lisätiedot

Haastavan oppilaan ja huoltajan kohtaaminen KUN SANAT LOPPUVAT WWW.TURVANVUOKSI.COM

Haastavan oppilaan ja huoltajan kohtaaminen KUN SANAT LOPPUVAT WWW.TURVANVUOKSI.COM Haastavan oppilaan ja huoltajan kohtaaminen KUN SANAT LOPPUVAT WWW.TURVANVUOKSI.COM Poistaminen Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA. Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 1

KRIISISUUNNITELMA. Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 1 KRIISISUUNNITELMA Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 1 2 (12) Sisällysluettelo 1. Turvallinen opiskeluympäristö... 3 2. Johtaminen kriisitilanteissa ja niihin varautuminen... 3 2.1. Kriisiryhmien toiminta...3

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN KRIISITOIMINTAMALLI. Päivitetään lukuvuosittain.

KIRKONKYLÄN KOULUN KRIISITOIMINTAMALLI. Päivitetään lukuvuosittain. KIRKONKYLÄN KOULUN KRIISITOIMINTAMALLI Päivitetään lukuvuosittain. 0 Tärkeitä puhelinnumeroita: Yleinen hätänumero 112 Poliisi 10022 Myrkytyskeskus 09-471 977 (vara 09-4711) Kokkolanseudun terveyskeskuksen

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KRIISITILANTEISIIN. Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa NUTUKKA projekti

TOIMINTASUUNNITELMA KRIISITILANTEISIIN. Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa NUTUKKA projekti TOIMINTASUUNNITELMA KRIISITILANTEISIIN Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa NUTUKKA projekti Päivitetty 2008 Toimintasuunnitelma kriisitilanteisiin 1. Nuorten turvapaikanhakijoiden kielteiset oleskelulupapäätökset

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisille. joka lisää hyvinvointia

Maahanmuuttajataustaisille. joka lisää hyvinvointia Suomen Mielenterveysseuran OVI-hanke tarjoaa Maahanmuuttajataustaisille tietoa, joka lisää hyvinvointia Aiheina ovat mielen hyvinvointi ja voimavarat maahanmuuttoon liittyvät tunteet miten voi auttaa itseä

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso. Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta

Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso. Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta Kriisikeskusverkosto * Kriisikeskuksia on Suomessa yhteensä 19. * Kriisikeskusten

Lisätiedot

Lapin yliopiston toimintaohjeet kriisitilanteisiin

Lapin yliopiston toimintaohjeet kriisitilanteisiin Lapin yliopiston toimintaohjeet kriisitilanteisiin Nämä ohjeet koskevat tilanteita, jolloin tietoon tulee henkilökuntaa, opiskelijoita tai työ-/opiskeluyhteisöä koskeva traumaattinen tapahtuma kuten yliopiston

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen Aggressiivisen henkilön kohtaaminen Yleinen toimintamalli Työpaikan turvallisuus turvallisuusohjeita työnantajan muistilista uhkaavaan tilanteeseen varustautuminen hankalan tilanteen tunnistaminen vaarallisen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia. Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia. Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin 1 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen Oppilaalla

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kriisityön organisointi opiskelijoita koskettavissa suuronnettomuuksissa

Kriisityön organisointi opiskelijoita koskettavissa suuronnettomuuksissa Tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoita koskeviin suuronnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 18.11.2011 Kriisityön organisointi opiskelijoita koskettavissa suuronnettomuuksissa Salli Saari

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA. Aki Tiihonen

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA. Aki Tiihonen ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA Aki Tiihonen TURVALLISUUSAJATTELU Turvallisuusajattelua voidaan tarkastella vapaa-ajan tai työpaikan näkökulmasta. Erona on, että työantajaa sitoo työturvallisuuslaki, mikä

Lisätiedot

Kriisisuunnitelma. Mikkelin lukio. 26.3.2013 OKS 08.2.2016 (henkilöstö)

Kriisisuunnitelma. Mikkelin lukio. 26.3.2013 OKS 08.2.2016 (henkilöstö) Kriisisuunnitelma Mikkelin lukio 26.3.2013 OKS 08.2.2016 (henkilöstö) Sisällysluettelo 1. Käsitteiden määrittelyä 2 2. Kriisien ennaltaehkäisy 3 3. Lasten ja nuorten välitön tukeminen traumaattisessa kriisissä

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

A P U A VÄ K I VA LTA A N

A P U A VÄ K I VA LTA A N Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toimintaohjeet kiusaamistilanteessa Jokainen aikuinen, joka näkee tilanteen, jossa joku oppilas on joutunut sanallisen tai

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA ALKAEN

PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA ALKAEN IITIN KOULUT 1.4.2014 PERUSOPETUSLAKI PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA 1.1.2014 ALKAEN 35 1. KASVATUSKESKUSTELU 2. OPPITUNNILTA POISTAMINEN

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Työkaluja kriisitilanteiden käsittelyyn

Työkaluja kriisitilanteiden käsittelyyn Hyvinvoiva oppilaitos - Tietoa ja hyviä käytänteitä opetukseen Työkaluja kriisitilanteiden käsittelyyn Psykologi Psykoterapeutti, YET Tiina Röning Yhteistyössä: Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutukset,

Lisätiedot

Sateenkaaren erityiskoulu Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

Sateenkaaren erityiskoulu Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista Sateenkaaren erityiskoulu Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista Aleksi Hautala Kaivohuone 2 Suunnitelma 1 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

TRAPU toimintamalli ohje traumaattisen tilanteen jälkipuintiin

TRAPU toimintamalli ohje traumaattisen tilanteen jälkipuintiin TRAPU toimintamalli ohje traumaattisen tilanteen jälkipuintiin Työhyvinvointiviikko, 29.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 29.1.2015 Trapu -toimintamalli työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Uudenlaisen kriisityön alkuvaihe Ajoittuu 1980-luvun lopulle ja 1990-luvun alkupuolelle

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

Uudet työrauhan turvaamista koskevat säännökset

Uudet työrauhan turvaamista koskevat säännökset Miten parannetaan levottomien luokkien työrauhaa? Uudet työrauhan turvaamista koskevat säännökset Helsinki 16.3.2015 Hallintojohtaja Matti Lahtinen TOIMINTAKULTTUURI yhteisöllisyys yhteiset toimintaperiaatteet

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Huolehdi muististasi!

Huolehdi muististasi! Huolehdi muististasi! HUOLEHDI MUISTISTASI Sinun voi olla joskus vaikea muistaa asioita. Muistisi toimintaa ja keskittymistäsi haittaavat monet asiat. Muistin toimintaan vaikuttavat esimerkiksi: väsymys

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN PÄIHDEPÄIVÄT 11.10.2011 TAMPERE Annikka Taitto 1 A-KLINIKKASAATIÖ LAPSI JA VANHEMPIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ OPAS VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Maritta

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 15. - 16.7.2017 KILPAILUOHJE Päivitetty 12.7.2017 KAUHAJOKI TEMPO 15.7.2017 klo 11.00 Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki HYYPÄNLAAKSO MAANTIE 16.7.2017 klo 10.00 Kilpailukeskus:

Lisätiedot