SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3"

Transkriptio

1

2 POP & JAZZ KONSERVATORION KRIISINHALLINTAOPAS SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3 II Toimintaohjeita erilaisissa kriisitilanteissa Vakava sairauskohtaus tai onnettomuus työyhteisössä Vaarallinen käyttäytyminen (esim. väkivaltatilanne) Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen Seksuaalinen häirintä tai kiusaaminen Itsemurhauhkailut Päihteiden tai huumeiden käyttö/epäily Tulipalo oppilaitoksessa Suojautuminen sisätiloihin Pommiuhka Työntekijän tai opiskelijan kuolemantapaus (liite) Työyhteisöongelmat III Tukitoimet kriisitilanteiden jälkeen IV PJK:n suunnitelmat ja organisaatiot PJK:n pelastussuunnitelma PJK:n kriisiryhmä PJK:n työsuojelutoimikunta PJK:n tasa-arvotoimikunta PJK:n opiskelijahuoltoryhmä V Liitteet Psyykkinen ensiapu Luonnokset muistopuheita varten Malli kriisiryhmän kokouksen asialistasta VI Kirjallisuus VII Hyödylliset yhteystiedot

3 Kriisinhallintaoppaan tarkoitus Tästä kriisinhallintaoppaasta löydät yleiset toimintaohjeet kriisin kohdatessa PJK:n työyhteisöä. Tämä opas koskee Pop & Jazz Konservatorion henkilöstöä ja opiskelijoita sekä kaikkia oppilaitoksessa vierailevia henkilöitä, sekä soveltuvin osin Metropolian pop/jazzmusiikin koulutusohjelman henkilöstöä ja opiskelijoita. Opas on hyväksytty Pop & Jazz Konservatorion johtokunnassa

4 I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa 1. ARVIOI tilanne - Mitä on tapahtunut ja tarvitaanko apua 2. ESTÄ lisäonnettomuudet - Pelasta, varoita. Lähesty vaarallista kohdetta harkiten 3. Tee HÄTÄILMOITUS tarvittaessa - Yleinen hätänumero 112 Kun soitat hätänumeroon 112 Ilmoita selvästi ja rauhallisesti: 1. Kerro, kuka ilmoittaa ja mitä on tapahtunut (sairauskohtaus, tapaturma ) 2. Kerro missä, eli tarkka paikka (esim. Pop & Jazz Konservatorio, Arabiankatu 2 tai Hämeentie 133) 3. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin (potilaan vointi, tarkemmat tiedot, hälyttäjän nimi ) 4. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan Ota yhteys vahtimestariin, joka hoitaa opastuksen onnettomuuspaikalle Ilmoita avun tulosta ja saamistasi ohjeista 4. ENSIAPU - Anna hätäensiapu 3

5 5. KOKOONTUMISPAIKALLE opastus, mikäli rakennus joudutaan tyhjentämään - Kiinteistön vahtimestarit: Vahtimestarin koppi, puh Ylivahtimestari Jyrki Hautamäki, puh Vahtimestari Taito Ikävalko, puh Vahtimestari Vesa Makkonen, puh Suojelujohtaja: apulaisrehtori Jussi Saksa puh ILMOITUS rehtorille / kriisiryhmälle - Kriisitilanteessa ota yhteys rehtoriin (p ) tai hänen estyneenä ollessaan PJK:n kriisiryhmän muihin jäseniin. PJK:n KRIISIRYHMÄ Rehtori Janne Murto Hallintopäällikkö Pia Bondestam Suojelujohtaja, apulaisrehtori Jussi Saksa Rehtori täydentää kriisiryhmää tarvittaessa muilla asiantuntijoilla (esim. opiskelijahuoltoryhmä). Kriisiryhmä on aina toimintavalmiudessa 7 päivää viikossa kellon ympäri. 4

6 II Toimintaohjeita erilaisissa kriisitilanteissa 1. Vakava sairauskohtaus tai onnettomuus työyhteisössä - Tilanteen havainnut henkilö tekee hälytyksen kohdan I yleisen hätäohjeen mukaan ja ohjaa näin välitöntä apua tarvitsevat asianmukaiseen hoitoon sekä ilmoittaa asiasta rehtorille, apulaisrehtorille tai hallintopäällikölle. - Tilanteen havainnut henkilö selvittää mitä on tapahtunut, missä ja kenelle, sekä ilmoittaa rehtorille. - Rehtori ottaa yhteyden lähiomaisiin ja tarvittaessa selvittää lähipiirin tarvitsemat tukitoimet (rehtorin estyneenä ollessa apulaisrehtori tai hallintopäällikkö). - Sairastuneeseen työntekijään tai opiskelijaan yhteydessä oleva esimies selvittää sairastuneen toiveet asiasta tiedottamisessa (saako mainita ja kenelle, että henkilö on sairaana ja mikä vaiva on kyseessä). Sairaustapauksissa kunnioitetaan aina asianomaisen omaa toivomusta tiedottamisesta. 2. Vaarallinen käyttäytyminen (esim. väkivaltatilanne) Ohjeet tilanteen havainneelle henkilölle: - Toimi, älä käänny pois tilanteesta, suhtaudu tilanteeseen vakavasti! 5

7 - Älä mene yksin tilanteeseen vaan pyydä apuvoimia ja tiedota tilanteesta lähellä oleville. - Kehota lopettamaan väkivalta - Estä väkivallan jatkuminen, mikäli mahdollista - Ota tarvittaessa yhteys yleiseen hätänumeroon (112) avun saamiseksi. - Jos avun tarve on epäselvää, ota yhteys rehtoriin. - Tiedota tilanteesta vahtimestarille ja rehtorille (tai hallintopäällikölle), joka päättää muusta tiedotuksesta. - Tapahtumaa voidaan tarpeen mukaan käsitellä jälkeenpäin, koska se voi aiheuttaa ahdistusta (esim. jälkipuinti (debriefing) asiantuntijan johdolla). Asiasta päättää rehtori. - Rehtori ilmoittaa vaarallisesta käytöksestä alle 18- vuotiaan huoltajille. 3. Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen - Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. - Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Laki ammatillisesta koulutuksesta antaa rehtorille ja opettajalle yhdessä tai erikseen oikeuden poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka oppilaitoksen tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata 6

8 em. poistumismääräystä tai joka ei poistu saatuaan tiedon em. opetuksen epäämisestä. Vastaavaa oikeutta ei taiteen perusopetuksen opettajalla ole. - Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. - Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle (PJK:n Säätiön hallitus). 4. Seksuaalinen häirintä tai kiusaaminen - Pyydä tai käske häirikköä välittömästi lopettamaan. Tämän voi tehdä myös kirjallisesti häirikölle. - pidä päiväkirjaa häiriköinnistä mikäli se jatkuu - kerro häiriköinnistä tasa-arvovastaava Raila Kulokarille sekä häirikön esimiehelle - esimies ja tasa-arvotyöstä vastaavat tukevat häirittyä ja ohjaavat avun hakuun esim. työterveyshuoltoon. 5. Itsemurhauhkailut - Se työntekijä tai opiskelija, jonka tietoon tulee itsemurhauhkailuja, on velvollinen ottamaan heti yhteyttä rehtoriin tai linjanjohtajaan, jos hänen harkintansa mukaan on syytä epäillä, että uhka on todellinen. - Jos tietoon tulee itsemurhauhkailuja, niitä ei vähätellä, vaan ne otetaan ne aina vakavasti. - Opiskelijoiden itsemurhauhkailut käsitellään aina opiskelijahuoltoryhmässä. 7

9 6. Päihteiden tai huumeiden käyttö/epäily - Päihtymyksen voi arvioida aistinvaraisesti. - Tapauksen havainnut henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille, joka opiskelijatapauksessa kutsuu koolle opiskelijahuoltoryhmän. - Jos on syytä epäillä päihteiden käyttöä, toimitaan seuraavasti: Päihtynyt opiskelija - Jos henkilökuntaan kuuluva epäilee opiskelijan olevan päihtynyt, hänen on jututettava opiskelijaa: Oletko juonut? Tiedätkö, että päihtyneenä ei saa tulla oppilaitokseen? - Tapauksen havainnut henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille. - Henkilökuntaan kuuluva voi poistaa päihtyneen täysiikäisen opiskelijan luokasta/oppilaitoksesta. Tarvittaessa kutsutaan poliisi. - Rehtori tai linjanjohtaja ottaa yhteyden alaikäisten opiskelijan huoltajiin ja pyytää heitä hakemaan opiskelijan pois oppilaitoksesta. - Jos huoltajia ei tavoiteta tai ei tiedetä, rehtori tai linjanjohtaja ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen. - Päihteiden vaikutuksen alaisena olevaa alaikäistä henkilöä ei saa poistaa oppilaitoksesta yksin ilman saattajaa! (=heitteillejättö). Päihtynyt työntekijä - Päihtyneenä työskentely on ehdottomasti kiellettyä. - Tapauksen havainnut tekee päihtyneestä PJK:n työntekijästä ilmoituksen rehtorille. Päihtynyt aikuinen vierailija - Tapauksen havainnut ilmoittaa asiasta vahtimestarille. - Vahtimestari pyytää päihtyneenä PJK:ssa liikkuvaa henkilöä heti poistumaan PJK:n tiloista. Jos henkilö ei tottele, vahtimestari voi kutsua poliisin paikalle. - Vahtimestari tekee tapauksesta ilmoituksen hallintopäällikölle. 8

10 Huumausaineiden käsittelyohjeet niitä löydettäessä - Jos löydät huumevälineitä, älä koske niihin vaan ilmoita asiasta vahtimestarille tai siivoojalle. Tämä laittaa ruiskut suljettuun muovipulloon tai muutoin siten, etteivät piikit pääse pistämään ketään, ja hävittää ne sekajätteenä. Ilmoita myös mahdollisesta huumevälineiden löytämisestä rehtorille. 7. Tulipalo oppilaitoksessa - Tulipalon havainnut henkilö toimii kohdan I yleisten hätäohjeiden mukaan. - Hälytä vaarassa olevat opiskelijat ja henkilökunta turvaan. - Huolehdi alkusammutuksesta, mikäli mahdollista. - Viimeisenä poistuva rajaa palopesäkkeen sulkemalla ovet. - Ilmoita vahtimestarille, selosta mitä on tehty ja huolehdi osaltasi rakennuksen tyhjentämisestä. Ilmoita rehtorille. - Tarkempia tietoja löytyy pelastussuunnitelmasta. 8. Suojautuminen sisätiloihin - Yleisen hälytysmerkin tai kuulutuksen jälkeen kokoa ryhmäsi omaan luokkatilaan. - Sulje ikkunat. - Sulje ilmastointi (suojelujohtaja Jussi Saksa tai vahtimestari). 9

11 - Jos käytössäsi on radio, avaa se ja kuuntele yleisradion tiedotuksia. - Vältä puhelimen käyttöä. - Älä poistu alueelta. 9. Pommiuhka - Kysy uhkaajalta: Milloin räjähtää? Missä räjähtää? - Tyhjennä koulu. - Poistu rauhallisesti. - Ilmoita poliisille ja rehtorille. 10. Työntekijän tai opiskelijan kuolemantapaus (liite) - Kuolemantapauksen tietoonsa saanut henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille ja opintotoimistoon. - Rehtori tiedottaa asiasta yhtenäisesti ja selkeästi ottaen huomioon omaisten toivomukset. - Vahtimestari hoitaa, että lippu nostetaan puolitankoon Tarvittaessa voidaan järjestää - lähipiirin keskuudessa muistohetki - lähipiirille mahdollisuus keskusteluun (esim. jälkipuinti eli debriefing työterveysasemalla) - Rehtorin harkinnan mukaan adressi tai PJK:n edustajan osallistuminen hautajaisiin Kuolema PJK:n tiloissa - Otetaan aina ensin yhteys poliisiin ja huolehditaan yhteistyössä poliisin kanssa, että tieto asiasta menee lähiomaisille. 11. Työyhteisöongelmat (esim. akuutti työuupumustilanne, työpaikkakiusaaminen tai päihdeongelma työpaikalla) - Jos havaitset tai vakavasti epäilet ongelmaa, ota ongelmatilanne puheeksi ja ilmaise huoli. Ajoissa puuttuminen voi estää tilanteen kärjistymisen. - Keskustele ongelmasta esimiehen kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. PJK:lla on 10

12 käytössä varhaisen välittämisen suunnitelma, jota voidaan hyödyntää tässä yhteydessä. - Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa; yksilöille ja yhteisöille voidaan järjestää kriisikonsultointia ja työnohjausta. Mahdollisen asiantuntija-avun järjestämisestä päättää rehtori tai hallintopäällikkö. III Tukitoimet kriisitilanteiden jälkeen 1. Tarkistustoimenpiteet - Vastaanotettuaan ilmoituksen kriisitilanteesta rehtori tai muu kriisiryhmän jäsen tai muu ilmoituksen vastaanottaja tarkistaa soittajan/tiedonantajan henkilöllisyyden ja yhteystiedot sekä mitä, missä ja milloin on tapahtunut. Hän selvittää tilanteen kulun ja sen, onko jokin muu taho ryhtynyt toimenpiteisiin avun saamiseksi (esim. palokunta, ambulanssi, poliisi). Hän ilmoittaa asiasta edelleen kriisin kokeneen työntekijän lähiesimiehelle tai opiskelijan linjanjohtajalle. 2. Tarvittavat toimenpiteet avun saamiseksi - Rehtori tai hallintopäällikkö ottaa tarvittaessa yhteyttä PJK:n työterveyshuoltoon (Diacor päivystävä työterveyshoitaja tai PJK:n työterveyshoitaja Mirja Kurki ), lähiomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin (mm. työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, opiskelijayhdistys) 3. Asian välitön purkaminen yhdessä - Ketään ei saa jättää yksin tai syyllistää tapahtuneesta - Tapahtuneesta keskustellaan lähipiirin kanssa (esim. opettaja keskustelee tarvittaessa oppilasryhmän kanssa) 4. Debriefing eli jälkipuinti asiantuntijoiden kanssa 11

13 - Rehtori vastaa asiantuntija-avun järjestämisestä kriisien jälkihoitoon ja sopii linjanjohtajien tai hallintopäällikön kanssa käytännön toimintatavoista asiassa. - Rehtori tai hallintopäällikkö voi järjestää esim. työterveyspsykologin, terveyskeskuksen, työterveysaseman (Diacor) tai poliisin avulla tarvittaessa jälkipuinnin (debriefing) niille, jotka ovat olleet osallisena traumaattisessa tilanteessa (esim. PJK:ssa sattuneen kuolemantapauksen tai vakavan sairauskohtauksen jälkeen) - Jos opettaja katsoo tarvitsevansa asiantuntija-apua kriisin jälkihoitoon luokkatilanteessa, on hänen otettava ensin yhteys rehtoriin. - On tärkeää seurata tilannetta oppilaitoksessa riittävän pitkään: oliko jälkipuinti riittävää ja pääsivätkö siitä osallisiksi sitä tarvitsevat. 5. Kriisitiedotus - Rehtori vastaa työyhteisön sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta kriisitilanteissa ja sopii linjanjohtajien ja hallintopäällikön kanssa käytännön toimintatavoista asiassa. Työyhteisön sisällä tiedotetaan kriiseistä selkeästi ja avoimesti. - Kriiseistä uutisoi ja tiedottaa PJK:sta ulospäin ensisijaisesti rehtori. Kukaan muu ei saa antaa lausuntoja julkisuuteen ilman rehtorin lupaa. IV PJK:n suunnitelmat ja organisaatiot 1. PJK:n pelastussuunnitelma PJK:ssa on voimassa oleva pelastussuunnitelma. Siitä löytyy ohjeet hätäilmoituksen tekemiseen, normaaliin suojeluun ja väestönsuojeluun. Pelastussuunnitelman, joka on nähtävänä 12

14 opettajanhuoneessa, on vuonna 2011 laatinut Paloässät Oy yhteistyössä kiinteistön omistajan ja PJK:n henkilöstön kanssa. 2. PJK:n kriisiryhmä Rehtori Janne Murto Hallintopäällikkö Pia Bondestam Suojelujohtaja, apulaisrehtori Jussi Saksa Rehtori täydentää kriisiryhmää tarvittaessa muilla asiantuntijoilla (esim. opiskelijahuoltoryhmä). Kriisiryhmä on aina toimintavalmiudessa (7 päivää viikossa kellon ympäri). 3. PJK:n työsuojelutoimikunta PJK:ssa on kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava työsuojelutoimikunta, joka toimii talon lakisääteisenä henkilöstön työsuojelua valvovana ja kehittävänä elimenä. Työsuojelutoimikunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Toimikunta laatii vuosittain työsuojelun toimintasuunnitelman, joka on nähtävänä opettajainhuoneessa. 4. PJK:n tasa-arvotoimikunta PJK on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa ketään työntekijää tai opiskelijaa ei saa syrjiä. Oppilaitoksessa on kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava tasa-arvotoimikunta ja tasaarvovastaava. Jos työssäsi kohtaat tasa-arvoloukkauksia, voit ottaa yhteyttä tasa-arvovastaavaan tai rehtoriin. 13

15 PJK:n toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen tasaarvosuunnitelma hyväksyttiin vuonna Niissä määritellään PJK:n tasa-arvon periaatteet, tasa-arvoorganisaatio ja sen tehtävät. Tasa-arvosuunnitelma on nähtävänä opettajanhuoneessa. 5. PJK:n opiskelijahuoltoryhmä PJK:ssa toimii rehtorin vetämä opiskelijahuoltoryhmä Svengijengi, jonka tehtävänä on luoda opiskelijahuollon toimintamalleja, puuttua vaikeisiin tilanteisiin, koota ja tiedottaa opiskelijahuoltoa koskevista määräyksistä ja olla tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin. Svengijengi kokoontuu Pop & Jazz Konservatoriossa noin kerran kuussa ja aina tarvittaessa. Opettajan ohjeet oppilashuoltoon on nähtävillä opettajainhuoneessa, opintotoimistossa tai Wilmassa. 14

16 V Liitteet 1. Psyykkinen ensiapu (Lainaus Suomen Punaisen Ristin kotisivuilta Järkyttävän kokemuksen jälkeen on tervettä ja normaalia, että reagoit. Voimakkaita tunteita ja reaktioita saattaa aiheuttaa myös ajatus, mitä minulle tai läheisilleni olisi voinut tapahtua. Reaktiot ensimmäisinä päivinä Kaikki tuntuu alussa epätodelliselta, painajaismaiselta. Sinun on vaikea ymmärtää tapahtunutta. Saatat potea päänsärkyä, voida pahoin, palella, hikoilla tai tuntea lihasjännitystä. Olet aivan turta tai tunteesi purkautuvat voimakkaasti esimerkiksi itkuisuutena; voit tuntea syyllisyyttä, vihaa, pelkoa, surua tai helpotuksen tunnetta. Sinun on vaikea nukahtaa tai unesi on katkonaista. Tapahtuma pyörii jatkuvasti mielessäsi. Pelkäät, että sama kauheus toistuu. Koet, että sinun tarvitsee ymmärtää tapahtunut, esimerkiksi tietää syy tai löytää syyllinen. Tuntemukset lähiviikkoina Tunnet levottomuutta ja rauhattomuutta. Olet ärtyisä ja äkäinen; pinnasi on lyhyt ja voit menettää malttisi pienistäkin asioista. Olet ahdistunut, masentunut tai apaattinen. Tunteesi ovat ristiriitaisia: olet helpottunut selviydyttyäsi, mutta tunnet syyllisyyttä, kun olit muita onnekkaampi. Pahoitat helposti mielesi ja saatat tulkita muita väärin. Sinulla on muisti- ja keskittymisvaikeuksia. Toiset reagoivat samassakin tilanteessa voimakkaammin, toiset lievemmin. 15

17 Näin voit itse auttaa itseäsi Puhu muille kokemuksestasi. Kerro mitä ajattelit ja tunsit katastrofin aikana ja sen jälkeen. Puhumalla työstät ikävää kokemustasi. Jos mahdollista, jatka työntekoa vanhoista rutiineista. Kerro järkyttävästä kokemuksestasi esimiehellesi ja työtovereillesi, jotta he ymmärtäisivät. Liikunta tekee hyvää, koska se laukaisee jännitystä. Kävelylenkki auttaa. Vältä liikaa alkoholia ja rauhoittavia aineita. Kuuntele, mitä läheisesi tuntevat ja ajattelevat. Tapahtuma on vaikuttanut myös heihin. Muista, että reaktiosi ovat normaaleja ja kuuluvat asiaan tässä epätavallisessa tilanteessa. Pelottavat ja omituiseltakin tuntuvat tuntemukset kannattaa ilmaista. Itkeminen helpottaa. Joskus on helpompi ilmaista tunteitaan tekemällä kuin puhumalla. Piirrä, maalaa, kirjoita, soita tai liiku. Lapsi tarvitsee tukea Lapsi reagoi järkyttäviin tapahtumiin samaan tapaan kuin aikuinen. Puhu lapsen kanssa tapahtuneesta. Olennaista on, että lapsi ymmärtää tapahtuman olevan totta. Rohkaise lasta ilmaisemaan tunteitaan esimerkiksi leikkimällä tai piirtämällä. Älä peitä liikaa omia tunteitasi. Anna lapselle aikaa ymmärtää. Tue lapsen turvallisuuden tunnetta ylläpitämällä arkirutiineja. Nämä epätavallisten tilanteiden aiheuttamat normaalit reaktiot lievittyvät ajan myötä. Tosin ne saattavat ilmetä uudelleen pitkänkin ajan kuluttua. Reagoimalla työstät kokemusta mielessäsi. Vähitellen toivut järkyttävästä kokemuksesta ja elämä jatkuu. 16

18 Milloin tarvitset muiden apua? Olet jatkuvasti ahdistunut, masentunut ja jännittynyt. Jos unettomuus tai katkonainen uni on jatkuvaa. Et pysty keskittymään. Työntekosi ei suju, koulutyö ei suju. Sinulla on fyysisiä oireita, joihin ei löydy syytä. Sinulla ei ole ketään, jolle puhua. Ihmissuhteesi kärsivät, eristäydyt. Olet kadottanut elämänhalusi. Käytät liikaa lääkkeitä tai alkoholia. Sinulla on itsemurha-ajatuksia. Etsi muiden apua, jos tunnistat osankin näistä oireista. 17

19 2. Luonnokset muistopuheita varten a. Opiskelijan kuolema Versio 1 Olemme saaneet tiedon Pop & Jazz Konservatorion opiskelijan.. äkillisestä kuolemasta. Hän menehtyi sairauskohtaukseen tänä aamuna kotonaan. (Nimi) sairasti ja sen lisäksi hän oli saanut flunssan. Tämän seurauksena sydän pysähtyi. Sanoma koskettaa ja järkyttää koko koulua. Huomenna perjantaina järjestetään PJK:n opiskelijoille muistotilaisuus klo 9.50 Arabiasalissa. PJK:ssa on tänään suruliputus. Versio 2 Olemme juuri saaneet tiedon... ryhmän opiskelijan... :n (Äkillisestä) poismenosta/ väkivaltaisesta kuolemasta. Hän menehtyi onnettomuudessa / sairauden jälkeen / tilanteessa, jonka yksityiskohdat ovat epäselvät / väkivallan uhrina. Tämä sanoma on vaikea ottaa vastaan. Se koskettaa ja järkyttää koko oppilaitosta (erityisesti saman ryhmän opiskelijoita ja ystäviä). Hänen kohtalonsa ei ollut oikein. Me emme voi käsittää tapahtunutta tai hyväksyä sitä. Meidän ei tarvitse osata, ymmärtää tai sanoa mitään. Pelkkä oleminen ja neuvottomuus riittää. Toinen toisemme tukeminen, surumme ilmaiseminen ja sen jakaminen on tapa jatkaa eteenpäin. b. Opettajan tai muun henkilökunnan jäsenen kuolema Olemme juuri saaneet tiedon opettaja... :n/ henkilökuntamme jäsenen... :n äkillisestä poismenosta / väkivaltaisesta kuolemasta. Hän menehtyi onnettomuudessa / sairauden jälkeen / tilanteessa, jonka yksityiskohdat ovat epäselvät / väkivallan uhrina. Tämä sanoma on vaikea ottaa vastaan. Se koskettaa ja järkyttää koko oppilaitosta. Hänen kohtalonsa ei ollut oikein. Me emme voi käsittää tapahtunutta tai hyväksyä sitä. Meidän ei tarvitse osata, ymmärtää tai sanoa mitään. Pelkkä oleminen ja neuvottomuus riittää. Toinen toisemme tukeminen, surumme ilmaiseminen ja sen jakaminen on tapa jatkaa eteenpäin. 18

20 3. Malli kriisiryhmän kokouksen asialistasta Pop & Jazz Konservatorio 1. Todetaan tapahtuneet tosiasiat - mahdollinen hiljainen hetki 2. Mitä on tehty tähän mennessä - kriisi-istunto - kukkatervehdys 3. Suruliputus - vahtimestari hoitaa - koska 4. Oppilaitoksen avaaminen - kynttilät - musiikki? 5. Tiedote opettajille - Pitäisikö opettajille tiedottaa jo tänään? / pukeutuminen - Tiedottaminen muulle henkilöstölle (hallinto, tekniikka, vahtimestari) - Opettajien ylimääräinen informaatiotilaisuus 6. Kriisipalvelu opiskelijoille ja henkilökunnalle - Todetaan henkilöresurssit, esim. nimetyt opettajat, ulkopuolinen kriisiapu - Suunnitellaan kriisipalvelun tilat 7. Ryhmä ja ryhmänohjaaja - Suunnitellaan erityistoimenpiteet ko. ryhmää ja sen ryhmänohjaajaa varten 8. Muistopöytä - Kuka huolehtii toteutuksesta 19

21 - paikka, kukat, liina, kynttilät - muistokirjat, kuinka kauan 9. Tilaisuus koko oppilaitosyhteisölle - Missä pidetään? - Kenelle tarkoitettu? - Ohjelma: Sisääntulomusiikki Aloitus ja hiljainen hetki / rehtori Mitä on tapahtunut? / vieraan puheenvuoro Seurakunnan puheenvuoro Lauluesitys Kaupungin puheenvuoro Yhteinen suru ja sen käsitteleminen/asiantuntija Musiikkiesitys - Teknisistä järjestelyistä sopiminen 10. Opettajien kriisipalvelu - Opettajienhuone - Kokous tai tilaisuus - Mahdollisen asiantuntijan kutsuminen 11. Tiedotusvälineet - Sovitaan, kuka vastaa tiedottamisesta - Yhteiset pelisäännöt - Koulualueen vartiointi - Lehdistötiedote 12. Muut asiat 20

22 VI Kirjallisuus Cullberg, Johan Psyykkinen trauma. A- klinikkasäätiön julkaisu nro 5. Lehtikanta. Cullberg, Johan Tasapainon järkkyessä. Otava. Dyregrov, Atle Katastrofipsykologian perusteet. Vastapaino Jakobson, Marjatta Wiegand, Eira Muutosvoima minussa. SMS-julkaisut. Karlsson, K.W Käytännön psykiatriaa. WSOY. Koulut ja kriisit projektin väliraportti STAKES. Koulun kriisitilanteiden toimintamalli Vaasan kaupunki. Psyykkinen ensiapu MLL, SPR, SMS. Punamusta Oy. 21

23 VII Hyödylliset yhteystiedot Yleiset hätänumerot: Yleinen hätänumero 112 Poliisi puh. 112 Kriisikeskuksia: Helsingin kaupungin kriisipäivystys 24h Henkilön asuinpaikan terveyskeskus Nuorten Kriisipiste: Helsinki Sörnäinen, Hämeentie 29, puh Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisilinjapuhelin, puh , (ma-pe , la , su 15-22) Suomen Punainen Risti (SPR) rikosuhripäivystys, valtakunnallinen auttava puhelin (ma-ti klo ja ke-pe klo 17-21). Ulkomaalaisten kriisikeskus, Maistraatinportti 4 A 4. krs, puh Irti huumeista ry, puh (arkisin 9-15 ja 18-21) Nyyti ry opiskelijoiden tukikeskus Puh toimisto (09) Psykiatristen palveluiden neuvonta Hki Kuolemantapaus oppilaitoksen tiloissa: Yhteys poliisiin, PJK:sta soitettaessa: puh. 112 Yhteys vahtimestariin puh Yhteys rehtori Janne Murtoon, puh tai Yhteys apulaisrehtori Jussi Saksaan, puh tai Yhteys linjanjohtaja Tapio Kallioon, puh tai Yhteys hallintopäällikkö Pia Bondestamiin, puh

24 Murtautuminen oppilaitokseen: PJK:n vahtimestari, puh (virka-aikana klo ) PJK:n hallintopäällikkö, p Poliisi, 112 Muut terveydenhoitopalvelut: H:gin terveyspalveluiden neuvonta 24h (myös tietoa mahdollisuudesta saada debriefingapua) Kaikki Helsingin terveysasemat: vaihde p , Koskelan terveysasema, Käpyläntie 11, F-Talo, II krs (hoitaa Kumpulan, Toukolan, Vanhan kaupungin ja Isoniityn) ajanvaraus puh Vallilan terveysasema, Rautalammintie 2, (hoitaa Arabianrannan asuntoalueen) puh PJK:n työterveyshuolto, Diacor ajanvaraus , vaihde PJK:n työterveyshoitaja Mirja Kurki tai Helsingin sosiaalipäivystys puh (joka päivä 9-24) Myrkytyskeskus: - suoraan 24h p Pommiuhka: Poliisi, puh. 112 Sairaalat: HUS-Yhtymä puh (vaihde) Haartmanin sairaala, Haartmaninkatu 4, Sairaustapaus: Ambulanssi, puh

25 Ammatillisen perustutkinnon opiskelijoiden terveydenhoitaja Marja-Leena Rautio puh (paikalla torstaisin) Yhteys PJK:n vahtimestariin, puh Tulipalo: Palokunta, PJK:sta soitettaessa: puh. 112 PJK:n vahtimestari, puhelin PJK:n suojelujohtaja Jussi Saksa, puhelin Vahingonteko: PJK:n vahtimestari, puh Poliisi, 112 Varkaus: PJK:n vahtimestari, puh Poliisi, puh. 112 Väkivalta: Poliisi, puh. 112 PJK:n vahtimestari, puh Hallintopäällikkö puh. puh

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN 4/001/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Opetusministeri Jukka Gustafssonin suullinen toimeksianto ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA. Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 1

KRIISISUUNNITELMA. Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 1 KRIISISUUNNITELMA Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 1 2 (12) Sisällysluettelo 1. Turvallinen opiskeluympäristö... 3 2. Johtaminen kriisitilanteissa ja niihin varautuminen... 3 2.1. Kriisiryhmien toiminta...3

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso. Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta

Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso. Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta Kriisikeskusverkosto * Kriisikeskuksia on Suomessa yhteensä 19. * Kriisikeskusten

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia. Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia. Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin 1 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen Oppilaalla

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Kriisisuunnitelma. Mikkelin lukio. 26.3.2013 OKS 08.2.2016 (henkilöstö)

Kriisisuunnitelma. Mikkelin lukio. 26.3.2013 OKS 08.2.2016 (henkilöstö) Kriisisuunnitelma Mikkelin lukio 26.3.2013 OKS 08.2.2016 (henkilöstö) Sisällysluettelo 1. Käsitteiden määrittelyä 2 2. Kriisien ennaltaehkäisy 3 3. Lasten ja nuorten välitön tukeminen traumaattisessa kriisissä

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin.

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin. Sivistyslautakunta 80 14.10.2014 Koulujen työrauhapaketti SLTK 80 14.10.2014 Eduskunta on hyväksynyt koulujen työrauhauudistuksen. Uudistuksen taustalla pyritään mm. seuraaviin uudistuksiin: Osallistumiseen

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

ABC-OPAS OMAISELLE. Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä?

ABC-OPAS OMAISELLE. Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä? ABC-OPAS OMAISELLE Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä? Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry 2016 Hyvä lukija! Onko läheiselläsi mielenterveys-

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: PKSSK:n Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito koordinoi

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä. Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten.

Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä. Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten. Suru Suomen Mielenterveysseura Teksti: Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen työryhmä Toimittanut Päivi Liikamaa Opasta saa lainata lähteen mainiten. ISBN 978-952-7022-21-4 Paino: Grano 2015 Kuvitus:

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Kriisityö. Loppuseminaari Maire Toijanen.

Kriisityö. Loppuseminaari Maire Toijanen. Kriisityö Loppuseminaari 9.12.2015 Maire Toijanen www.seksuaalivakivalta.fi Väkivalta on kriisi Seksuaalisen väkivallan kokemus aiheuttaa aina kriisin uhrille ja tämän läheisille Ammattilaisen tehtävä

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Uudenlaisen kriisityön alkuvaihe Ajoittuu 1980-luvun lopulle ja 1990-luvun alkupuolelle

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Työntekijän oikeuksista - virkaehtosopimuksen mukainen palkkaus ja työehdot o OVTES tai KVTES - sopimuksen mukainen työterveyshuolto - työnantajalla velvollisuus

Lisätiedot

Itsemurhan tehneen läheisellä on oikeus

Itsemurhan tehneen läheisellä on oikeus Itsemurha Itsemurhan tehneen läheisellä on oikeus 1. Surra omalla tavallaan, omassa tahdissaan ja niin kauan kuin siltä tuntuu. 2. Saada tietää tosiasiat itsemurhasta. Nähdä vainaja ja järjestää hautajaiset

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä. Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä Kemiönsaaren kunnan perusopetuksessa 1. Johdanto Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö on edellytys sille, että oppilaat voivat

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Kouluttajaohje: Henkisen tuen heräteinfo - Henkisen ensiavun perusteita

Kouluttajaohje: Henkisen tuen heräteinfo - Henkisen ensiavun perusteita Kouluttajaohje: Henkisen tuen heräteinfo - Henkisen ensiavun perusteita Kesto: 3 tuntia (3*45 min) Ryhmä: noin 15 henkeä Tavoitteena on antaa perustietoa tekijöistä, jotka aiheuttavat stressiä onnettomuus-

Lisätiedot

KUN NUORI KOKEE SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA. Opas vanhemmille ja huoltajille

KUN NUORI KOKEE SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA. Opas vanhemmille ja huoltajille KUN NUORI KOKEE SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA Opas vanhemmille ja huoltajille SISÄLLYS Mitä on seksuaalinen väkivalta? s. 3 Miksi seksuaalista väkivaltakokemusta pitää käsitellä? s. 4 Miten nuori oireilee? s.

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO LIITE 1 21.5.2003 MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Liite 6 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION KRIISISUUNNITELMA

Liite 6 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION KRIISISUUNNITELMA Liite 6 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION KRIISISUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä kriisisuunnitelmasta... 3 2. Vastuullisuus kriisitilanteessa... 3 3. Kriisitilanteet ja toiminta niiden aikana...

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko siihen, mitä uhri kertoo. On

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE Päivitetty 02.06.2015 No:31 KAUHAJOKI TEMPO 13.6.2015 klo 12.00 Mastercupin osakilpailu Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki No:32 HYYPÄNLAAKSO

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö Prosessikoulutus 1 15.10.2013 Reetta Siukola 1 Lähisuhdeväkivallan systemaattinen kartoittaminen Tavoitteena on että lähisuhdeväkivallasta kysytään

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Parisuhde- ja perheväkivallasta kysyminen Haastavat tilanteet vastaanotolla. RutiiNiksi koulutus 2013 Sirkka Perttu THM, työnohjaaja

Parisuhde- ja perheväkivallasta kysyminen Haastavat tilanteet vastaanotolla. RutiiNiksi koulutus 2013 Sirkka Perttu THM, työnohjaaja Parisuhde- ja perheväkivallasta kysyminen Haastavat tilanteet vastaanotolla Mukailtu lähteestä: Perttu S & Kaselitz V 2006. Parisuhdeväkivalta puheeksi opas terveydenhuollon ammattihenkilöstölle äitiyshuollossa

Lisätiedot

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Tupakkalakia (693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010) 2 24.11.2011 11 (20.8.2010/698) Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty

Lisätiedot

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Työsuojelu Kaikkien vaarojen ja haittojen torjuminen, jotka työsuhteessa uhkaavat työntekijän henkeä, terveyttä ja

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä Yhdenvertaisuus ja turvallisuus opiskelijayhteisössä YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan iästään mielipiteistään seksuaalisesta suuntautumisestaan

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot