SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3"

Transkriptio

1

2 POP & JAZZ KONSERVATORION KRIISINHALLINTAOPAS SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3 II Toimintaohjeita erilaisissa kriisitilanteissa Vakava sairauskohtaus tai onnettomuus työyhteisössä Vaarallinen käyttäytyminen (esim. väkivaltatilanne) Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen Seksuaalinen häirintä tai kiusaaminen Itsemurhauhkailut Päihteiden tai huumeiden käyttö/epäily Tulipalo oppilaitoksessa Suojautuminen sisätiloihin Pommiuhka Työntekijän tai opiskelijan kuolemantapaus (liite) Työyhteisöongelmat III Tukitoimet kriisitilanteiden jälkeen IV PJK:n suunnitelmat ja organisaatiot PJK:n pelastussuunnitelma PJK:n kriisiryhmä PJK:n työsuojelutoimikunta PJK:n tasa-arvotoimikunta PJK:n opiskelijahuoltoryhmä V Liitteet Psyykkinen ensiapu Luonnokset muistopuheita varten Malli kriisiryhmän kokouksen asialistasta VI Kirjallisuus VII Hyödylliset yhteystiedot

3 Kriisinhallintaoppaan tarkoitus Tästä kriisinhallintaoppaasta löydät yleiset toimintaohjeet kriisin kohdatessa PJK:n työyhteisöä. Tämä opas koskee Pop & Jazz Konservatorion henkilöstöä ja opiskelijoita sekä kaikkia oppilaitoksessa vierailevia henkilöitä, sekä soveltuvin osin Metropolian pop/jazzmusiikin koulutusohjelman henkilöstöä ja opiskelijoita. Opas on hyväksytty Pop & Jazz Konservatorion johtokunnassa

4 I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa 1. ARVIOI tilanne - Mitä on tapahtunut ja tarvitaanko apua 2. ESTÄ lisäonnettomuudet - Pelasta, varoita. Lähesty vaarallista kohdetta harkiten 3. Tee HÄTÄILMOITUS tarvittaessa - Yleinen hätänumero 112 Kun soitat hätänumeroon 112 Ilmoita selvästi ja rauhallisesti: 1. Kerro, kuka ilmoittaa ja mitä on tapahtunut (sairauskohtaus, tapaturma ) 2. Kerro missä, eli tarkka paikka (esim. Pop & Jazz Konservatorio, Arabiankatu 2 tai Hämeentie 133) 3. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin (potilaan vointi, tarkemmat tiedot, hälyttäjän nimi ) 4. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan Ota yhteys vahtimestariin, joka hoitaa opastuksen onnettomuuspaikalle Ilmoita avun tulosta ja saamistasi ohjeista 4. ENSIAPU - Anna hätäensiapu 3

5 5. KOKOONTUMISPAIKALLE opastus, mikäli rakennus joudutaan tyhjentämään - Kiinteistön vahtimestarit: Vahtimestarin koppi, puh Ylivahtimestari Jyrki Hautamäki, puh Vahtimestari Taito Ikävalko, puh Vahtimestari Vesa Makkonen, puh Suojelujohtaja: apulaisrehtori Jussi Saksa puh ILMOITUS rehtorille / kriisiryhmälle - Kriisitilanteessa ota yhteys rehtoriin (p ) tai hänen estyneenä ollessaan PJK:n kriisiryhmän muihin jäseniin. PJK:n KRIISIRYHMÄ Rehtori Janne Murto Hallintopäällikkö Pia Bondestam Suojelujohtaja, apulaisrehtori Jussi Saksa Rehtori täydentää kriisiryhmää tarvittaessa muilla asiantuntijoilla (esim. opiskelijahuoltoryhmä). Kriisiryhmä on aina toimintavalmiudessa 7 päivää viikossa kellon ympäri. 4

6 II Toimintaohjeita erilaisissa kriisitilanteissa 1. Vakava sairauskohtaus tai onnettomuus työyhteisössä - Tilanteen havainnut henkilö tekee hälytyksen kohdan I yleisen hätäohjeen mukaan ja ohjaa näin välitöntä apua tarvitsevat asianmukaiseen hoitoon sekä ilmoittaa asiasta rehtorille, apulaisrehtorille tai hallintopäällikölle. - Tilanteen havainnut henkilö selvittää mitä on tapahtunut, missä ja kenelle, sekä ilmoittaa rehtorille. - Rehtori ottaa yhteyden lähiomaisiin ja tarvittaessa selvittää lähipiirin tarvitsemat tukitoimet (rehtorin estyneenä ollessa apulaisrehtori tai hallintopäällikkö). - Sairastuneeseen työntekijään tai opiskelijaan yhteydessä oleva esimies selvittää sairastuneen toiveet asiasta tiedottamisessa (saako mainita ja kenelle, että henkilö on sairaana ja mikä vaiva on kyseessä). Sairaustapauksissa kunnioitetaan aina asianomaisen omaa toivomusta tiedottamisesta. 2. Vaarallinen käyttäytyminen (esim. väkivaltatilanne) Ohjeet tilanteen havainneelle henkilölle: - Toimi, älä käänny pois tilanteesta, suhtaudu tilanteeseen vakavasti! 5

7 - Älä mene yksin tilanteeseen vaan pyydä apuvoimia ja tiedota tilanteesta lähellä oleville. - Kehota lopettamaan väkivalta - Estä väkivallan jatkuminen, mikäli mahdollista - Ota tarvittaessa yhteys yleiseen hätänumeroon (112) avun saamiseksi. - Jos avun tarve on epäselvää, ota yhteys rehtoriin. - Tiedota tilanteesta vahtimestarille ja rehtorille (tai hallintopäällikölle), joka päättää muusta tiedotuksesta. - Tapahtumaa voidaan tarpeen mukaan käsitellä jälkeenpäin, koska se voi aiheuttaa ahdistusta (esim. jälkipuinti (debriefing) asiantuntijan johdolla). Asiasta päättää rehtori. - Rehtori ilmoittaa vaarallisesta käytöksestä alle 18- vuotiaan huoltajille. 3. Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen - Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. - Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Laki ammatillisesta koulutuksesta antaa rehtorille ja opettajalle yhdessä tai erikseen oikeuden poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka oppilaitoksen tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata 6

8 em. poistumismääräystä tai joka ei poistu saatuaan tiedon em. opetuksen epäämisestä. Vastaavaa oikeutta ei taiteen perusopetuksen opettajalla ole. - Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. - Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle (PJK:n Säätiön hallitus). 4. Seksuaalinen häirintä tai kiusaaminen - Pyydä tai käske häirikköä välittömästi lopettamaan. Tämän voi tehdä myös kirjallisesti häirikölle. - pidä päiväkirjaa häiriköinnistä mikäli se jatkuu - kerro häiriköinnistä tasa-arvovastaava Raila Kulokarille sekä häirikön esimiehelle - esimies ja tasa-arvotyöstä vastaavat tukevat häirittyä ja ohjaavat avun hakuun esim. työterveyshuoltoon. 5. Itsemurhauhkailut - Se työntekijä tai opiskelija, jonka tietoon tulee itsemurhauhkailuja, on velvollinen ottamaan heti yhteyttä rehtoriin tai linjanjohtajaan, jos hänen harkintansa mukaan on syytä epäillä, että uhka on todellinen. - Jos tietoon tulee itsemurhauhkailuja, niitä ei vähätellä, vaan ne otetaan ne aina vakavasti. - Opiskelijoiden itsemurhauhkailut käsitellään aina opiskelijahuoltoryhmässä. 7

9 6. Päihteiden tai huumeiden käyttö/epäily - Päihtymyksen voi arvioida aistinvaraisesti. - Tapauksen havainnut henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille, joka opiskelijatapauksessa kutsuu koolle opiskelijahuoltoryhmän. - Jos on syytä epäillä päihteiden käyttöä, toimitaan seuraavasti: Päihtynyt opiskelija - Jos henkilökuntaan kuuluva epäilee opiskelijan olevan päihtynyt, hänen on jututettava opiskelijaa: Oletko juonut? Tiedätkö, että päihtyneenä ei saa tulla oppilaitokseen? - Tapauksen havainnut henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille. - Henkilökuntaan kuuluva voi poistaa päihtyneen täysiikäisen opiskelijan luokasta/oppilaitoksesta. Tarvittaessa kutsutaan poliisi. - Rehtori tai linjanjohtaja ottaa yhteyden alaikäisten opiskelijan huoltajiin ja pyytää heitä hakemaan opiskelijan pois oppilaitoksesta. - Jos huoltajia ei tavoiteta tai ei tiedetä, rehtori tai linjanjohtaja ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen. - Päihteiden vaikutuksen alaisena olevaa alaikäistä henkilöä ei saa poistaa oppilaitoksesta yksin ilman saattajaa! (=heitteillejättö). Päihtynyt työntekijä - Päihtyneenä työskentely on ehdottomasti kiellettyä. - Tapauksen havainnut tekee päihtyneestä PJK:n työntekijästä ilmoituksen rehtorille. Päihtynyt aikuinen vierailija - Tapauksen havainnut ilmoittaa asiasta vahtimestarille. - Vahtimestari pyytää päihtyneenä PJK:ssa liikkuvaa henkilöä heti poistumaan PJK:n tiloista. Jos henkilö ei tottele, vahtimestari voi kutsua poliisin paikalle. - Vahtimestari tekee tapauksesta ilmoituksen hallintopäällikölle. 8

10 Huumausaineiden käsittelyohjeet niitä löydettäessä - Jos löydät huumevälineitä, älä koske niihin vaan ilmoita asiasta vahtimestarille tai siivoojalle. Tämä laittaa ruiskut suljettuun muovipulloon tai muutoin siten, etteivät piikit pääse pistämään ketään, ja hävittää ne sekajätteenä. Ilmoita myös mahdollisesta huumevälineiden löytämisestä rehtorille. 7. Tulipalo oppilaitoksessa - Tulipalon havainnut henkilö toimii kohdan I yleisten hätäohjeiden mukaan. - Hälytä vaarassa olevat opiskelijat ja henkilökunta turvaan. - Huolehdi alkusammutuksesta, mikäli mahdollista. - Viimeisenä poistuva rajaa palopesäkkeen sulkemalla ovet. - Ilmoita vahtimestarille, selosta mitä on tehty ja huolehdi osaltasi rakennuksen tyhjentämisestä. Ilmoita rehtorille. - Tarkempia tietoja löytyy pelastussuunnitelmasta. 8. Suojautuminen sisätiloihin - Yleisen hälytysmerkin tai kuulutuksen jälkeen kokoa ryhmäsi omaan luokkatilaan. - Sulje ikkunat. - Sulje ilmastointi (suojelujohtaja Jussi Saksa tai vahtimestari). 9

11 - Jos käytössäsi on radio, avaa se ja kuuntele yleisradion tiedotuksia. - Vältä puhelimen käyttöä. - Älä poistu alueelta. 9. Pommiuhka - Kysy uhkaajalta: Milloin räjähtää? Missä räjähtää? - Tyhjennä koulu. - Poistu rauhallisesti. - Ilmoita poliisille ja rehtorille. 10. Työntekijän tai opiskelijan kuolemantapaus (liite) - Kuolemantapauksen tietoonsa saanut henkilö ilmoittaa asiasta rehtorille ja opintotoimistoon. - Rehtori tiedottaa asiasta yhtenäisesti ja selkeästi ottaen huomioon omaisten toivomukset. - Vahtimestari hoitaa, että lippu nostetaan puolitankoon Tarvittaessa voidaan järjestää - lähipiirin keskuudessa muistohetki - lähipiirille mahdollisuus keskusteluun (esim. jälkipuinti eli debriefing työterveysasemalla) - Rehtorin harkinnan mukaan adressi tai PJK:n edustajan osallistuminen hautajaisiin Kuolema PJK:n tiloissa - Otetaan aina ensin yhteys poliisiin ja huolehditaan yhteistyössä poliisin kanssa, että tieto asiasta menee lähiomaisille. 11. Työyhteisöongelmat (esim. akuutti työuupumustilanne, työpaikkakiusaaminen tai päihdeongelma työpaikalla) - Jos havaitset tai vakavasti epäilet ongelmaa, ota ongelmatilanne puheeksi ja ilmaise huoli. Ajoissa puuttuminen voi estää tilanteen kärjistymisen. - Keskustele ongelmasta esimiehen kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. PJK:lla on 10

12 käytössä varhaisen välittämisen suunnitelma, jota voidaan hyödyntää tässä yhteydessä. - Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa; yksilöille ja yhteisöille voidaan järjestää kriisikonsultointia ja työnohjausta. Mahdollisen asiantuntija-avun järjestämisestä päättää rehtori tai hallintopäällikkö. III Tukitoimet kriisitilanteiden jälkeen 1. Tarkistustoimenpiteet - Vastaanotettuaan ilmoituksen kriisitilanteesta rehtori tai muu kriisiryhmän jäsen tai muu ilmoituksen vastaanottaja tarkistaa soittajan/tiedonantajan henkilöllisyyden ja yhteystiedot sekä mitä, missä ja milloin on tapahtunut. Hän selvittää tilanteen kulun ja sen, onko jokin muu taho ryhtynyt toimenpiteisiin avun saamiseksi (esim. palokunta, ambulanssi, poliisi). Hän ilmoittaa asiasta edelleen kriisin kokeneen työntekijän lähiesimiehelle tai opiskelijan linjanjohtajalle. 2. Tarvittavat toimenpiteet avun saamiseksi - Rehtori tai hallintopäällikkö ottaa tarvittaessa yhteyttä PJK:n työterveyshuoltoon (Diacor päivystävä työterveyshoitaja tai PJK:n työterveyshoitaja Mirja Kurki ), lähiomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin (mm. työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, opiskelijayhdistys) 3. Asian välitön purkaminen yhdessä - Ketään ei saa jättää yksin tai syyllistää tapahtuneesta - Tapahtuneesta keskustellaan lähipiirin kanssa (esim. opettaja keskustelee tarvittaessa oppilasryhmän kanssa) 4. Debriefing eli jälkipuinti asiantuntijoiden kanssa 11

13 - Rehtori vastaa asiantuntija-avun järjestämisestä kriisien jälkihoitoon ja sopii linjanjohtajien tai hallintopäällikön kanssa käytännön toimintatavoista asiassa. - Rehtori tai hallintopäällikkö voi järjestää esim. työterveyspsykologin, terveyskeskuksen, työterveysaseman (Diacor) tai poliisin avulla tarvittaessa jälkipuinnin (debriefing) niille, jotka ovat olleet osallisena traumaattisessa tilanteessa (esim. PJK:ssa sattuneen kuolemantapauksen tai vakavan sairauskohtauksen jälkeen) - Jos opettaja katsoo tarvitsevansa asiantuntija-apua kriisin jälkihoitoon luokkatilanteessa, on hänen otettava ensin yhteys rehtoriin. - On tärkeää seurata tilannetta oppilaitoksessa riittävän pitkään: oliko jälkipuinti riittävää ja pääsivätkö siitä osallisiksi sitä tarvitsevat. 5. Kriisitiedotus - Rehtori vastaa työyhteisön sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta kriisitilanteissa ja sopii linjanjohtajien ja hallintopäällikön kanssa käytännön toimintatavoista asiassa. Työyhteisön sisällä tiedotetaan kriiseistä selkeästi ja avoimesti. - Kriiseistä uutisoi ja tiedottaa PJK:sta ulospäin ensisijaisesti rehtori. Kukaan muu ei saa antaa lausuntoja julkisuuteen ilman rehtorin lupaa. IV PJK:n suunnitelmat ja organisaatiot 1. PJK:n pelastussuunnitelma PJK:ssa on voimassa oleva pelastussuunnitelma. Siitä löytyy ohjeet hätäilmoituksen tekemiseen, normaaliin suojeluun ja väestönsuojeluun. Pelastussuunnitelman, joka on nähtävänä 12

14 opettajanhuoneessa, on vuonna 2011 laatinut Paloässät Oy yhteistyössä kiinteistön omistajan ja PJK:n henkilöstön kanssa. 2. PJK:n kriisiryhmä Rehtori Janne Murto Hallintopäällikkö Pia Bondestam Suojelujohtaja, apulaisrehtori Jussi Saksa Rehtori täydentää kriisiryhmää tarvittaessa muilla asiantuntijoilla (esim. opiskelijahuoltoryhmä). Kriisiryhmä on aina toimintavalmiudessa (7 päivää viikossa kellon ympäri). 3. PJK:n työsuojelutoimikunta PJK:ssa on kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava työsuojelutoimikunta, joka toimii talon lakisääteisenä henkilöstön työsuojelua valvovana ja kehittävänä elimenä. Työsuojelutoimikunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Toimikunta laatii vuosittain työsuojelun toimintasuunnitelman, joka on nähtävänä opettajainhuoneessa. 4. PJK:n tasa-arvotoimikunta PJK on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa ketään työntekijää tai opiskelijaa ei saa syrjiä. Oppilaitoksessa on kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava tasa-arvotoimikunta ja tasaarvovastaava. Jos työssäsi kohtaat tasa-arvoloukkauksia, voit ottaa yhteyttä tasa-arvovastaavaan tai rehtoriin. 13

15 PJK:n toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen tasaarvosuunnitelma hyväksyttiin vuonna Niissä määritellään PJK:n tasa-arvon periaatteet, tasa-arvoorganisaatio ja sen tehtävät. Tasa-arvosuunnitelma on nähtävänä opettajanhuoneessa. 5. PJK:n opiskelijahuoltoryhmä PJK:ssa toimii rehtorin vetämä opiskelijahuoltoryhmä Svengijengi, jonka tehtävänä on luoda opiskelijahuollon toimintamalleja, puuttua vaikeisiin tilanteisiin, koota ja tiedottaa opiskelijahuoltoa koskevista määräyksistä ja olla tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin. Svengijengi kokoontuu Pop & Jazz Konservatoriossa noin kerran kuussa ja aina tarvittaessa. Opettajan ohjeet oppilashuoltoon on nähtävillä opettajainhuoneessa, opintotoimistossa tai Wilmassa. 14

16 V Liitteet 1. Psyykkinen ensiapu (Lainaus Suomen Punaisen Ristin kotisivuilta Järkyttävän kokemuksen jälkeen on tervettä ja normaalia, että reagoit. Voimakkaita tunteita ja reaktioita saattaa aiheuttaa myös ajatus, mitä minulle tai läheisilleni olisi voinut tapahtua. Reaktiot ensimmäisinä päivinä Kaikki tuntuu alussa epätodelliselta, painajaismaiselta. Sinun on vaikea ymmärtää tapahtunutta. Saatat potea päänsärkyä, voida pahoin, palella, hikoilla tai tuntea lihasjännitystä. Olet aivan turta tai tunteesi purkautuvat voimakkaasti esimerkiksi itkuisuutena; voit tuntea syyllisyyttä, vihaa, pelkoa, surua tai helpotuksen tunnetta. Sinun on vaikea nukahtaa tai unesi on katkonaista. Tapahtuma pyörii jatkuvasti mielessäsi. Pelkäät, että sama kauheus toistuu. Koet, että sinun tarvitsee ymmärtää tapahtunut, esimerkiksi tietää syy tai löytää syyllinen. Tuntemukset lähiviikkoina Tunnet levottomuutta ja rauhattomuutta. Olet ärtyisä ja äkäinen; pinnasi on lyhyt ja voit menettää malttisi pienistäkin asioista. Olet ahdistunut, masentunut tai apaattinen. Tunteesi ovat ristiriitaisia: olet helpottunut selviydyttyäsi, mutta tunnet syyllisyyttä, kun olit muita onnekkaampi. Pahoitat helposti mielesi ja saatat tulkita muita väärin. Sinulla on muisti- ja keskittymisvaikeuksia. Toiset reagoivat samassakin tilanteessa voimakkaammin, toiset lievemmin. 15

17 Näin voit itse auttaa itseäsi Puhu muille kokemuksestasi. Kerro mitä ajattelit ja tunsit katastrofin aikana ja sen jälkeen. Puhumalla työstät ikävää kokemustasi. Jos mahdollista, jatka työntekoa vanhoista rutiineista. Kerro järkyttävästä kokemuksestasi esimiehellesi ja työtovereillesi, jotta he ymmärtäisivät. Liikunta tekee hyvää, koska se laukaisee jännitystä. Kävelylenkki auttaa. Vältä liikaa alkoholia ja rauhoittavia aineita. Kuuntele, mitä läheisesi tuntevat ja ajattelevat. Tapahtuma on vaikuttanut myös heihin. Muista, että reaktiosi ovat normaaleja ja kuuluvat asiaan tässä epätavallisessa tilanteessa. Pelottavat ja omituiseltakin tuntuvat tuntemukset kannattaa ilmaista. Itkeminen helpottaa. Joskus on helpompi ilmaista tunteitaan tekemällä kuin puhumalla. Piirrä, maalaa, kirjoita, soita tai liiku. Lapsi tarvitsee tukea Lapsi reagoi järkyttäviin tapahtumiin samaan tapaan kuin aikuinen. Puhu lapsen kanssa tapahtuneesta. Olennaista on, että lapsi ymmärtää tapahtuman olevan totta. Rohkaise lasta ilmaisemaan tunteitaan esimerkiksi leikkimällä tai piirtämällä. Älä peitä liikaa omia tunteitasi. Anna lapselle aikaa ymmärtää. Tue lapsen turvallisuuden tunnetta ylläpitämällä arkirutiineja. Nämä epätavallisten tilanteiden aiheuttamat normaalit reaktiot lievittyvät ajan myötä. Tosin ne saattavat ilmetä uudelleen pitkänkin ajan kuluttua. Reagoimalla työstät kokemusta mielessäsi. Vähitellen toivut järkyttävästä kokemuksesta ja elämä jatkuu. 16

18 Milloin tarvitset muiden apua? Olet jatkuvasti ahdistunut, masentunut ja jännittynyt. Jos unettomuus tai katkonainen uni on jatkuvaa. Et pysty keskittymään. Työntekosi ei suju, koulutyö ei suju. Sinulla on fyysisiä oireita, joihin ei löydy syytä. Sinulla ei ole ketään, jolle puhua. Ihmissuhteesi kärsivät, eristäydyt. Olet kadottanut elämänhalusi. Käytät liikaa lääkkeitä tai alkoholia. Sinulla on itsemurha-ajatuksia. Etsi muiden apua, jos tunnistat osankin näistä oireista. 17

19 2. Luonnokset muistopuheita varten a. Opiskelijan kuolema Versio 1 Olemme saaneet tiedon Pop & Jazz Konservatorion opiskelijan.. äkillisestä kuolemasta. Hän menehtyi sairauskohtaukseen tänä aamuna kotonaan. (Nimi) sairasti ja sen lisäksi hän oli saanut flunssan. Tämän seurauksena sydän pysähtyi. Sanoma koskettaa ja järkyttää koko koulua. Huomenna perjantaina järjestetään PJK:n opiskelijoille muistotilaisuus klo 9.50 Arabiasalissa. PJK:ssa on tänään suruliputus. Versio 2 Olemme juuri saaneet tiedon... ryhmän opiskelijan... :n (Äkillisestä) poismenosta/ väkivaltaisesta kuolemasta. Hän menehtyi onnettomuudessa / sairauden jälkeen / tilanteessa, jonka yksityiskohdat ovat epäselvät / väkivallan uhrina. Tämä sanoma on vaikea ottaa vastaan. Se koskettaa ja järkyttää koko oppilaitosta (erityisesti saman ryhmän opiskelijoita ja ystäviä). Hänen kohtalonsa ei ollut oikein. Me emme voi käsittää tapahtunutta tai hyväksyä sitä. Meidän ei tarvitse osata, ymmärtää tai sanoa mitään. Pelkkä oleminen ja neuvottomuus riittää. Toinen toisemme tukeminen, surumme ilmaiseminen ja sen jakaminen on tapa jatkaa eteenpäin. b. Opettajan tai muun henkilökunnan jäsenen kuolema Olemme juuri saaneet tiedon opettaja... :n/ henkilökuntamme jäsenen... :n äkillisestä poismenosta / väkivaltaisesta kuolemasta. Hän menehtyi onnettomuudessa / sairauden jälkeen / tilanteessa, jonka yksityiskohdat ovat epäselvät / väkivallan uhrina. Tämä sanoma on vaikea ottaa vastaan. Se koskettaa ja järkyttää koko oppilaitosta. Hänen kohtalonsa ei ollut oikein. Me emme voi käsittää tapahtunutta tai hyväksyä sitä. Meidän ei tarvitse osata, ymmärtää tai sanoa mitään. Pelkkä oleminen ja neuvottomuus riittää. Toinen toisemme tukeminen, surumme ilmaiseminen ja sen jakaminen on tapa jatkaa eteenpäin. 18

20 3. Malli kriisiryhmän kokouksen asialistasta Pop & Jazz Konservatorio 1. Todetaan tapahtuneet tosiasiat - mahdollinen hiljainen hetki 2. Mitä on tehty tähän mennessä - kriisi-istunto - kukkatervehdys 3. Suruliputus - vahtimestari hoitaa - koska 4. Oppilaitoksen avaaminen - kynttilät - musiikki? 5. Tiedote opettajille - Pitäisikö opettajille tiedottaa jo tänään? / pukeutuminen - Tiedottaminen muulle henkilöstölle (hallinto, tekniikka, vahtimestari) - Opettajien ylimääräinen informaatiotilaisuus 6. Kriisipalvelu opiskelijoille ja henkilökunnalle - Todetaan henkilöresurssit, esim. nimetyt opettajat, ulkopuolinen kriisiapu - Suunnitellaan kriisipalvelun tilat 7. Ryhmä ja ryhmänohjaaja - Suunnitellaan erityistoimenpiteet ko. ryhmää ja sen ryhmänohjaajaa varten 8. Muistopöytä - Kuka huolehtii toteutuksesta 19

21 - paikka, kukat, liina, kynttilät - muistokirjat, kuinka kauan 9. Tilaisuus koko oppilaitosyhteisölle - Missä pidetään? - Kenelle tarkoitettu? - Ohjelma: Sisääntulomusiikki Aloitus ja hiljainen hetki / rehtori Mitä on tapahtunut? / vieraan puheenvuoro Seurakunnan puheenvuoro Lauluesitys Kaupungin puheenvuoro Yhteinen suru ja sen käsitteleminen/asiantuntija Musiikkiesitys - Teknisistä järjestelyistä sopiminen 10. Opettajien kriisipalvelu - Opettajienhuone - Kokous tai tilaisuus - Mahdollisen asiantuntijan kutsuminen 11. Tiedotusvälineet - Sovitaan, kuka vastaa tiedottamisesta - Yhteiset pelisäännöt - Koulualueen vartiointi - Lehdistötiedote 12. Muut asiat 20

22 VI Kirjallisuus Cullberg, Johan Psyykkinen trauma. A- klinikkasäätiön julkaisu nro 5. Lehtikanta. Cullberg, Johan Tasapainon järkkyessä. Otava. Dyregrov, Atle Katastrofipsykologian perusteet. Vastapaino Jakobson, Marjatta Wiegand, Eira Muutosvoima minussa. SMS-julkaisut. Karlsson, K.W Käytännön psykiatriaa. WSOY. Koulut ja kriisit projektin väliraportti STAKES. Koulun kriisitilanteiden toimintamalli Vaasan kaupunki. Psyykkinen ensiapu MLL, SPR, SMS. Punamusta Oy. 21

23 VII Hyödylliset yhteystiedot Yleiset hätänumerot: Yleinen hätänumero 112 Poliisi puh. 112 Kriisikeskuksia: Helsingin kaupungin kriisipäivystys 24h Henkilön asuinpaikan terveyskeskus Nuorten Kriisipiste: Helsinki Sörnäinen, Hämeentie 29, puh Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisilinjapuhelin, puh , (ma-pe , la , su 15-22) Suomen Punainen Risti (SPR) rikosuhripäivystys, valtakunnallinen auttava puhelin (ma-ti klo ja ke-pe klo 17-21). Ulkomaalaisten kriisikeskus, Maistraatinportti 4 A 4. krs, puh Irti huumeista ry, puh (arkisin 9-15 ja 18-21) Nyyti ry opiskelijoiden tukikeskus Puh toimisto (09) Psykiatristen palveluiden neuvonta Hki Kuolemantapaus oppilaitoksen tiloissa: Yhteys poliisiin, PJK:sta soitettaessa: puh. 112 Yhteys vahtimestariin puh Yhteys rehtori Janne Murtoon, puh tai Yhteys apulaisrehtori Jussi Saksaan, puh tai Yhteys linjanjohtaja Tapio Kallioon, puh tai Yhteys hallintopäällikkö Pia Bondestamiin, puh

24 Murtautuminen oppilaitokseen: PJK:n vahtimestari, puh (virka-aikana klo ) PJK:n hallintopäällikkö, p Poliisi, 112 Muut terveydenhoitopalvelut: H:gin terveyspalveluiden neuvonta 24h (myös tietoa mahdollisuudesta saada debriefingapua) Kaikki Helsingin terveysasemat: vaihde p , Koskelan terveysasema, Käpyläntie 11, F-Talo, II krs (hoitaa Kumpulan, Toukolan, Vanhan kaupungin ja Isoniityn) ajanvaraus puh Vallilan terveysasema, Rautalammintie 2, (hoitaa Arabianrannan asuntoalueen) puh PJK:n työterveyshuolto, Diacor ajanvaraus , vaihde PJK:n työterveyshoitaja Mirja Kurki tai Helsingin sosiaalipäivystys puh (joka päivä 9-24) Myrkytyskeskus: - suoraan 24h p Pommiuhka: Poliisi, puh. 112 Sairaalat: HUS-Yhtymä puh (vaihde) Haartmanin sairaala, Haartmaninkatu 4, Sairaustapaus: Ambulanssi, puh

25 Ammatillisen perustutkinnon opiskelijoiden terveydenhoitaja Marja-Leena Rautio puh (paikalla torstaisin) Yhteys PJK:n vahtimestariin, puh Tulipalo: Palokunta, PJK:sta soitettaessa: puh. 112 PJK:n vahtimestari, puhelin PJK:n suojelujohtaja Jussi Saksa, puhelin Vahingonteko: PJK:n vahtimestari, puh Poliisi, 112 Varkaus: PJK:n vahtimestari, puh Poliisi, puh. 112 Väkivalta: Poliisi, puh. 112 PJK:n vahtimestari, puh Hallintopäällikkö puh. puh

KRIISITOIMINTA- KANSIO

KRIISITOIMINTA- KANSIO Tampereen yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna KRIISITOIMINTA- KANSIO Koottu käyttäen esisijaisena lähteenä STAKE- Sin laatimaa Koulun kriisitoimintamalli tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

Killan kriisiohjeet 2006

Killan kriisiohjeet 2006 Killan kriisiohjeet 2006 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta Näihin kriisiohjeisiin on koottu ohjeita erilaisten odottamattomien tilanteiden varalle. On hyvä tietää, kuinka toimia onnettomuuksien,

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava

KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava 1 KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava Kouluissa on 1990-luvun alkupuolelta lähtien laadittu suunnitelmia erilaisten koko yhteisöä järkyttävien tapahtumien varalle. Työtä vauhditti Stakesin

Lisätiedot

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille Kriisitoimintaohjetta on työstetty yhteistyössä piirien sekä Partioaseman viestintätoimihenkilöiden kanssa. Työstämistä on tehty vuosien

Lisätiedot

Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI

Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI Mäntyharjun lukio 2005 SISÄLTÖ Liite 4...1 1 JOHDANTO...3 2 KRIISIRYHMÄ...3 2.1 Kriisiryhmän jäsenet...3 2.2 Kriisiryhmän tehtävät... 3 3 VAKAVA ONNETTOMUUS KOULULLA... 3 3.1

Lisätiedot

LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA. Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin. Syksy 2013

LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA. Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin. Syksy 2013 1 LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin Syksy 2013 1. Mistä saa apua 1.1. Tärkeät puhelinnumerot 1.2. Koulujen oppilashuollon yhteystiedot 1.3. Lasten ja nuorten tukipalvelut

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Liite 3 SISÄLLYS 1 TOIMINTA AKUUTTITILANTEESSA... 2 2 TIEDOTTAMINEN KRIISITILANTEISSA... 4 3 TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA... 5 3.1 Onnettomuus koulussa...

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008

KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008 KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008 Yllättävä, vakava kriisitilanne on sellainen, jota ihminen ei ole kokenut aikaisemmin. Hän ei tiedä, miten pitäisi suhtautua. Kokemusta seuraa epämiellyttävä

Lisätiedot

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Koulu pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan sekä henkistä että fyysistä työympäristöä. Täysin turvalliseen kouluympäristöön ei kuitenkaan koskaan päästä. Siksi koulun on kriisivalmius-

Lisätiedot

Senjasen koulun kriisisuunnitelma Kokemäen kaupunki

Senjasen koulun kriisisuunnitelma Kokemäen kaupunki Senjasen koulun kriisisuunnitelma Kokemäen kaupunki Koulun oppilaat ja henkilökuntaan kuuluvat aikuiset voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen joko koulussa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

Toimintamalli kriisitilanteissa

Toimintamalli kriisitilanteissa TUUSULAN KUNTA Rusutjärven koulu Toimintamalli kriisitilanteissa 2005-2006 SISÄLTÖ KRIISIN MÄÄRITTELY... 3 KRIISIRYHMÄN JÄSENET... 3 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA... 3 OPPILAAN KUOLEMA... 4 ITSEMURHA... 6

Lisätiedot

Toiminta kriisitilanteissa

Toiminta kriisitilanteissa Toiminta kriisitilanteissa Nämä toimintaperiaatteet koskevat tilanteita, jolloin tietoon tulee henkilökuntaa, opiskelijoita tai työ-/opiskeluyhteisöä koskeva tapahtuma tai mainetta haittaava toiminta kuten

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mertalan koulu Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna puh. rehtori 044-417 4540 apulaisrehtori 044 417 4537 044-417 4542 kanslia 044-417 4543 opettajat, alaluokat 044-417 4538 opettajat,

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: 4 LUKU: OPISKELUN YLEINEN TUKI YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: YHTEISTYÖTAHO KEINOT JA IDEAT Kodit vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset

Lisätiedot

1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008

1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008 Tämä Oamk/ Tekniikan yksikön kriisitoimintaohje päivitetään vuosittain syyslukukauden alkupuolella. Päivityksestä ja toiminnassa mukana olevan henkilöstön koulutuksesta ja ohjeistuksesta vastaa opiskeluhuoltotyöryhmä.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005 Holman koulun turvallisuussuunnitelma Päivitetty huhtikuussa 2005 Sisältö 1. Tavoite 2. Toimitilat ja niiden käyttäjät Toimitilat Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio 3. Koulun normaaliajan turvallisuus

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Yleinen hätänumero 112 Palveleva puhelin

www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Yleinen hätänumero 112 Palveleva puhelin www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Palveleva puhelin 01019 0071 Yleinen hätänumero 112 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä yhteystietoja 2 Toiminta hätä- ja vahinkotilanteissa

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot