FRA:n EU-MIDIS aineiston tuloksia Suomessa asuvista somaleista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FRA:n EU-MIDIS aineiston tuloksia Suomessa asuvista somaleista"

Transkriptio

1 1 FRA:n EU-MIDIS aineiston tuloksia Suomessa asuvista somaleista Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö Pauliina Juntunen puh

2 2 Sisältö Johdanto Syrjintäkokemukset Somalien mielipide syrjinnästä Somalien syrjintä arjen tilanteissa Somalien syrjintä työelämässä Somalit rikosten ja väkivallan uhreina Somalien eri rikosten uhriksi joutuminen Somaleihin kohdistuva pahoinpitely tai uhkailu Somaleihin kohdistuva ahdistelu Somalit ja poliisi Poliisin tekemät pysäytykset Kanssakäyminen poliisin kanssa muulloin kuin pysäytystilanteissa Tulli ja rajavalvonta Somalien syrjinnästä ilmoittaminen Syrjinnästä ilmoittaminen arjen tilanteissa Pahoinpitelystä ja uhkailusta ilmoittaminen poliisille Ahdistelusta ilmoittaminen poliisille Pahoinpitelystä/uhkailusta ja ahdistelusta ilmoittaminen Somalien elinolot Elin- ja koulutustaso Asuminen Tiettyjen alueiden välttely Kielitaito Työllisyys Työllisyys ja työnhaku Somalien työssä eteneminen Uskonto Somalien kokema korruptio Suomessa Somalien valmius antaa tietoa itsestään Somalien tietoisuus oikeuksista ja luottamus yhteiskuntaan Somalien tietoisuus syrjinnän vastaisesta lainsäädännöstä Somalien tietoisuus Euroopan Unionin perusoikeuskirjasta Somalien tietoisuus vähemmistövaltuutetuista tai muista vastaavanlaisista organisaatioista Somalien tietoisuus keneltä kysyä apua jouduttuaan syrjinnän kohteeksi...79

3 3 Johdanto Tilastoraportti on Euroopan Unionin perusoikeusviraston (FRA) tekemän European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS) tutkimuksen pohjalta toteutettu tarkempi katsaus Suomessa asuvien somalien syrjintäkokemuksista. EU-MIDIS on Euroopan unionin ensimmäinen unionin laajuinen haastattelututkimus Euroopassa asuvien vähemmistöjen syrjintäkokemuksista. EU-MIDIS aineisto kerättiin vuonna 2008; Suomessa haastattelut tapahtuivat kesällä Tässä tilastoraportissa on käytetty EU-MIDIS kyselyn tietokantaa Suomessa tehdyistä haastatteluista ja tehty haastattelutulosten pohjalta syventävää tilastotietoa somalien elinoloista Suomessa. Tilastoraportissa on käyty läpi EU-MIDIS haastattelussa ja teknillisessä raportissa esiin nousseet aiheet: yleinen mielipide syrjinnästä, syrjintäkokemukset arjen tilanteissa, rikoksen uhriksi joutuminen, turvallisuusviranomaisten toiminta, omien oikeuksien tunteminen ja elinolot kuten tulotaso, työllisyys, asuminen ja kielitaito. Tilastoraportissa verrataan paikoin tietoja Ruotsin ja Tanskan EU-MIDIS tilastoihin, jotka löytyvät EU-MIDIS raporteista ja rinnastettu tilastoja Euroopan komission tekemiin eri Eurobarometreihin niiltä osin kuin se on nähty mahdolliseksi. Näin on saatu kuva siitä, mikä on tilanne kahdessa muussa pohjoismaassa, sekä mikä on kansantasolla yleinen mielipide, kokemus tai arvio somaleihin verrattuna. Suomessa haastateltiin yhteensä 1046 henkilöä Helsingin metron alueella kesällä Haastatelluista 484 oli somaleita, 562 venäläistä ja viisi tummaihoista karibialaista tai Saharan eteläpuolista afrikkalaista. Suomessa asuu noin somalinkielistä henkilöä 1, ja EU-MIDIS tutkimukseen haastateltiin noin 3,7 % Suomen somaliväestöstä. Vastaavasti Ruotsissa asuu noin somalinkielistä henkilöä 2, joista haastateltiin 494 henkilöä. Näin ollen 2,3 % Ruotsin somaliväestöstä osallistui EU-MIDIS haastatteluun. Tanskassa somaleita asuu noin henkilöä 3, joista haastateltiin 561 henkilöä. Tanskassa asuvista somaleista 3,4 % osallistui EU-MIDIS haastatteluun. Suomessa ja Tanskassa haastatteluja varten käytettiin satunnaista reittiotantamenetelmää. Ruotsin kohdalla tämä menetelmä ei tuonut tarvittavaa määrää haastatteluja ja siirryttiin verkostootantamenetelmään (lumipallo-otanta) haastattelujen keräämiseksi. 1 Tilastokeskus, Tilasto vuodelta Statistics Sweden 3 StatBank Denmark, tilasto vuodelta 2006

4 4 1. Syrjintäkokemukset 1.1. Somalien mielipide syrjinnästä EU-MIDIS kysymys A1ja Special Eurobarometer 296, kysymys A1 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Data in Focus 5: Multiple Discrimination sivulta 9.

5 5 EU-MIDIS, kysymys A1 EU-MIDIS, kysymys A1

6 6 EU-MIDIS, kysymys A1 Yllä olevat tilastot löytyvät myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 84. Yllä olevia kuvaajia luettaessa sukupuolisen suuntauksen syrjinnästä, voidaan ottaa huomioon FRA:n Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Indentity in the EU Member States: Part II The Social Situation raportti, jossa tulee ilmi, että Suomessa on monessa osin enemmän homofopiaa kuin Tanskassa tai Ruotsissa. EU-MIDIS, kysymys A1 ja BG1

7 7 EU-MIDIS, kysymys A2 ja BG1 Kuinka moni Suomessa asuva somali oli kokenut syrjintää eri perustein viimeisen 12 kk aikana? 47,4 Somalit yhteensä 22,5 8,1 0,4 4,9 2 3,3 EU-MIDIS, kysymys A2

8 8 EU-MIDIS: Data in Focus 5, Multiple Discrimination katsaus toteaa myös, että EU:n laajuisesti nuoret (16-24 vuotiaat) kokevat eniten syrjintää ja yli 50 vuotiaat kokevat vähiten syrjintää. 4 EU-MIDIS, kysymys A2 ja Eurobarometer 296 QA3 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 259. EU-MIDIS, kysymys A2 ja Special Barometer 296, kysymys QA3 4 EU-MIDIS: Data in Focus 5, Multiple Discrimination, s. 15

9 9 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS Data in Focus 5: Multiple Discrimination, sivulta 4. EU-MIDIS, kysymys A2 Syrjintäperusteet: etninen alkuperä, uskonto, ikä, sukupuoli, vammaisuus, sukupuolinen suuntaus, muu. Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results, sivulta Somalien syrjintä arjen tilanteissa EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1

10 10 Arjen tilanteet: töissä, työnhaussa, asuntovuokratoimisto tai vuokraisäntä, terveydenhuolto, sosiaalityöntekijä, koulu, kahvila, ravintola, baari, kauppa, pankki. Tilasto löytyy myös EU- MIDIS: Main Results sivulta 89. EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 92. EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 92.

11 11 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 92.

12 12 EU-MIDIS, CA1-CI1, BG0 Työnhaussa ja töissä tapahtunut syrjintä on laskettu vain töitä hakeneista ja töissä olevista henkilöistä.

13 13 EU-MIDIS, CA1-CI1, BG1 Työnhaussa ja töissä tapahtunut syrjintä on laskettu vain töitä hakeneista ja töissä olevista henkilöistä. Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että yli 55 vuotiaita oli haastateltavana vain 13 henkilöä.

14 14 EU-MIDIS: Data in Focus 2: Muslimit katsauksessa mainitaan, että EU:n laajuisesti kansallisuudella on merkitystä syrjintä kokemuksiin arjen tilanteissa. 5 EU maiden kesken varsinkin miehet, joilla ei ollut maan kansalaisuutta kokivat paljon enemmän syrjintää kuin kansallisuuden saaneet. 6 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1 ja BG9. 5 EU-MIDIS: Data in Focus 2: Muslims, s. 8 6 Ibid

15 15 EU-MIDIS: Data in Focus 2: Muslims katsaus toteaa, että uskonnollisella vaatetuksella ei näyttänyt olevan suurta merkitystä syrjintäkokemuksiin EU:n laajuisesti. 7 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1, BG4, BG0 Työsyrjintä on laskettu niistä henkilöistä, jotka kävivät töissä tai vastaavasti hakivat töihin. 7 EU-MIDIS: Data in Focus 2: Muslims, s. 8

16 16 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1 Taulukosta nähdään, kuinka moni somali eri elintasoluokissa oli kokenut syrjintää useassa arjen tilanteessa (5-9 syrjinnän kohteeksi joutuminen). EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1, BGO, BG1 Taulukosta nähdään, kuinka moni somali eri elintasoluokissa oli kokenut syrjintää useassa arjen tilanteessa (5-9 syrjinnän kohteeksi joutuminen). Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että yli 55 vuotiaita oli haastateltavana vain 13 henkilöä.

17 17 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1, BG0,BG1, BG5 EU-MIDIS. kysymys CA1-CI1 ja BG Taulukkoa luettaessa on huomioitava, että alle 5 vuotta opiskelleista 29 % on kotiäitejä.

18 18 EU-MIDIS: Data in Focus 5: Multiple Discrimination 8 raportissa todetaan, että EU:n laajuisesti vain 9% työttömistä ei oltu syrjitty kun vastaava luku oli 59% työssäkävijöillä. Suomessa 14,9% työttömistä, 16,7% kotiäideistä ja 35,6% työssäkävijöistä ei oltu syrjitty missään arjen tilanteessa. Lukuja kuitenkin vääristää se, että työssäkävijöitä (207 hlö) on lukumäärällisesti paljon enemmän kuin työttömiä (94 hlö) tai kotiäitejä (76 hlö). Suomessa syrjintä yksittäisissä palveluissa on EU maiden kärkiluokaa. EU MIDIS: Data in Focus 5: Multiple Discrimination katsauksessa 9 tulee ilmi, että Suomessa yksityiset palvelut (pankit, kaupat, ravintolat, kahvilat) ovat syrjineet 27% Suomessa asvista somaleista viimeisen 12 kk aikana, mikä on EU maiden seitsämänneksi korkein prosentuaalisuus. Tanskassa syrjintä oli 10:neksi korkein, missä yksityiset palvelut olivat syrjineet 23% somaleista. EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1, BG9 8 EU-MIDIS: Data in Focus 5: Multiple Discrimination, s 16 9 EU-MIDIS: Data in Focus: Multiple Discrimination, s. 8

19 19 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1, BG4, BG0 Kahta yllä olevaa taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että 94,2 % somalinaisista käyttää uskonnollista vaatetusta ja näin ollen vain 11 henkilöä haastatelluista somalinaisista eivät käyttäneet huntua tai muuta uskonnollista vaatetusta.

20 Somalien syrjintä työelämässä EU-MIDIS, CA1, CB1, BG0 Ruotsin tiedot on otettu EU MIDIS: Main Results sivulta 90. EU-MIDIS, kysymys CA1, CB1, BG0 Taulukossa on laskettu vain henkilöt, jotka ovat hakeneet töihin tai ovat töissä.

21 21 EU-MIDIS, Kysymys, CB1, CB2, BG1 Taulukossa on laskettu vain niistä henkilöistä, jotka olivat töissä. Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että vain 4 yli 55 vuotiasta henkilöä oli hakenut töitä. EU-MIDIS, kysymys CA1, CA2, BG1 Taulukossa on laskettu vain töitä hakeneista henkilöistä. Taulukkoa luettaessa täytyy ottaa huomioon, että yli 55 vuotiaita työnhakijoita oli vain 9 henkilöä.

22 22 EU-MIDIS, kysymys CA1, CA2, BG4, BG0 Taulukkoa luettaessa tätyy huomioida, että vain ei uskonnollista vaatetusta pitävistä naisista vain 9 henkilöä oli hakenut töihin. EU-MIDIS, kysymys CB1, CB2, BG4, BG0 Taulukkoa luettaessa täytyy ottaa huomioon, että ei uskonnolliseen vaatetukseen pukeutuneista naisista vain 7 henkilöä oli töissä.

23 23 EU-MIDIS, kysymys CA1, CB1, BGO, BG9 Huomio, että taulukossa on otettu huomioon vain ne naiset ja miehet, jotka ovat hakeneet töihin tai ovat työelämässä EU-MIDIS, kysymys, BG7 ja BG5

24 Somalit rikosten ja väkivallan uhreina Alla olevia taulukkoja luettaessa, voidaan huomioida Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 raportti, joka antaa samansuuntaista tilastotietoa viharikoksista ja väkivallasta Suomessa Somalien eri rikosten uhriksi joutuminen EU-MIDIS, kysymys DA1-DE1, DA4 Automurrot on laskettu vain niistä henkilöistä, joilla oli auto.

25 25 EU-MIDIS, kysymys DA1-DE1, DA3-DC3, DD3, DE5 EU-MIDIS, kysymys DA1-DE1

26 26 EU-MIDIS, kysymys DA1-DE1,DA2-DE2, DA3-DC3, DD4, DE5 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results, sivulta 97. EU-MIDIS, kysymys DA1-DE1,DA2-DE2, DA3-DC3, DD4, DE5

27 Somaleihin kohdistuva pahoinpitely tai uhkailu EU-MIDIS, kysymys DD1, DD2 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulla 98. EU-MIDIS, kysymys DD2, BG1, BG0

28 28 EU-MIDIS, kysymys DD2, BG4, BG0 Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että somalinaisia, jotka eivät käyttäneet uskonnollista vaatetusta, löytyi haastatelluista vain 11 henkilöä. Tilasto ei siten ole aivan luotettava tältä osin. EU-MIDIS, kysymys, DD7 Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että 47% (86 henkilöä 184:stä) pahoinpitelyn tai uhkailun kohteeksi joutuneista kieltäytyi vastaamasta, ketkä heitä pahoinpiteli tai uhkaili.

29 29 EU-MIDIS, kysymys DD3 EU-MIDIS, kysymys DD4a, DE5a Naisista 20,3 % oli joutunut pahoinpitelyn tai uhkailun kohteeksi viimeisen 12 kk aikana ja 27,7 % oli joutunut ahdistelun kohteeksi viimeisen 12 kk aikana.

30 30 EU-MIDIS, Kysymys DD5 EU-MIDIS, Kysymys DD5, BG1, BG0

31 31 EU-MIDIS, kysymys DD6 EU-MIDIS, kysymys DD8 Taulukkoa luettaessa on huomioitava, että kaikki Suomessa asuvat somalinuoret (16-24v), jotka sanoivat joutuneensa toisen somalin pahoinpitelyn tai uhkailun kohteeksi olivat naisia. Kaikista nuorista somalinaisista 21 % sanoi, joutuneensa toisen somalin uhriksi. Kyselyssä ei tule ilmi tekijän sukupuolta.

32 32 EU-MIDIS, kysymys DD9 EU-MIDIS, kysymys DD9 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulla 98.

33 33 EU-MIDIS, kysymys DD10 ja BG1 Suomessa asuvien somalien kohdalla osa kieltäytyi vastaamasta kysymykseen ja joillakin ei ollut kysymykseen varsinaista mielipidettä. Ruotsin ja Tanskan tiedot löytyvät myös EU-MIDIS: Main Results sivulta Somaleihin kohdistuva ahdistelu EU-MIDIS, kysymys DE1, DE2 Tieto löytyy EU-MIDIS: Main Results sivulta 99.

34 34 EU-MIDIS, kysymys DE2, BG0 EU-MIDIS, kysymys DE2, BG4, BG0 Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että somalinaisia, jotka eivät käyttäneet uskonnollista vaatetusta, löytyi haastatelluista vain 11 henkilöä. Tilasto ei siten ole aivan luotettava tältä osin.

35 EU-MIDIS, kysymys DD1, DE1, DD2, DE2, BG0, BG1 35

36 36 EU-MIDIS, kysymys DE3 EU-MIDIS, kysymys DE4, BG1

37 37 EU-MIDIS, kysymys DE5, BG1 Tilasto Ruotsin ja Tanksan kohdalla löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 99. EU-MIDIS, kysymys DE5a

38 38 EU-MIDIS, kysymys DE6, BG0, BG1 EU-MIDIS, kysymys DE7_1-10

39 39 EU-MIDIS, kysymys DE8 Huomaa, että haastateltavat pystyivät kategorioimaan ahdistelijat useampaan kuin yhteen luokaan jos oli joutunut useamman kerran ahdistelun kohteeksi. Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 99.

40 Somalit ja poliisi Poliisin tekemät pysäytykset EU-MIDIS, kysymys, F2,F3,F5

41 41 EU-MIDIS, kysymys F1, BG1, F4, F5 EU-MIDIS, kysymys F2, BG0, BG1, BG7

42 EU-MIDIS, kysymys F5 42

43 EU-MIDIS, kysymys F4 43

44 44 EU-MIDIS, kysymys F Kanssakäyminen poliisin kanssa muulloin kuin pysäytystilanteissa EU-MIDIS, kysymys F10

45 Tulli ja rajavalvonta EU-MIDIS, kysymys G1-G3 Taulukosta tulee ilmi, että tulli ja rajavartiosta pysäyttävät melkein puolet somaleista heidän ulkomaille mentäessä. Somaleista valtaosa koki tullin ja rajavartioston pysäytykset johtuneen heidän etnisestä taustastaan.

46 Somalien syrjinnästä ilmoittaminen Syrjinnästä ilmoittaminen arjen tilanteissa EU-MIDIS, kysymys CA4-CI4 Tilasto löytyy EU-MIDIS main results, sivulta 92.

47 47 EU-MIDIS, kysymys CA5-CI5 Löytyy myös EU-MIDIS: Main results sivulta 94.

48 Pahoinpitelystä ja uhkailusta ilmoittaminen poliisille EU-MIDIS, kysymys DD11, BG1 EU-MIDIS, kysymys DD12, BG1, BG0

49 49 EU-MIDIS, kysymys DD13 Tilasto löytyvät EU-MIDIS: Main Results sivulta 98. EU-MIDIS, kysymys DD13, BG1, BG0 Taulukkoa luettaessa on huomioitava, että Tanskan ja Ruotsin kohdalla löytyy EU-MIDIS raporteista tietoa vain niistä poliisille ilmoittamatta jättämisen syistä, jotka taulukkoon on merkitty.

50 50 EU-MIDIS, kysymys DD14, BG1, EU-MIDIS, kysymys DD14 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 99.

51 Ahdistelusta ilmoittaminen poliisille EU-MIDIS, kysymys DE10 Löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 99. EU-MIDIS, kysymys DE10, BG1, BG0

52 52 EU-MIDIS, kysymys DE12, 3 yleisintä syytä Tieto löytyy EU-MIDIS: Main Results, sivulta 99. EU-MIDIS, kysymys DE12, BG1, BG0 Kaikki ne somalinaiset, jotka eivät ilmoittaneet ahdistelusta poliisille kieliongelmien takia, eivät olleet joutuneet pahoinpitelyn tai uhkailun kohteeksi.

53 53 EU-MIDIS, kysymys DE11, BG1 Taulukkoa luettaessa on huomioitava ahdistelusta ilmoittaneiden lukumäärän vähäisyys. Ahdistelusta poliisille ilmoittaneita oli vain 22 henkilöä. EU-MIDIS, kysymys DE11, BG1, BG0

54 Pahoinpitelystä/uhkailusta ja ahdistelusta ilmoittaminen EU-MIDIS, kysymys DD11, DE10, DD2, DE2

55 55 2. Somalien elinolot 2.1 Elin- ja koulutustaso EU-MIDIS, kysymys BG6 EU-MIDIS, kysymys BG7 ja BG0

56 56 EU-MIDIS, kysymys BG7 ja BG6 EU-MIDIS, kysymys BG8a ja BG5

57 Asuminen EU-MIDIS, kysymys PI01, PI02 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS Technical Rpeort: Methodology, Sampling and Fieldwork sivuilta 52, 57 ja 100. EU-MIDIS, PI11

58 Tiettyjen alueiden välttely EU-MIDIS, kysymys CJ1 2.4 Kielitaito Alla olevia taulukkoja lukiessa on huomioitava, että Ruotsissa haastattelut tapahtuivat eri otantamenetelmällä ja tieto ei siksi ole aivan rinnastettavissa Suomen tai Tanskan tilanteeseen. EU-MIDIS: Tehnical Report, Suomi, Ruotsi ja Tanska. Haastateltava ei puhunut haastatellussa käytettyä pääkieltä, joka Suomessa oli Suomi tai Ruotsi.

59 Kuinka monella somalilla oli kielimuuri kuin koteihin otettiin yhteyttä haastateltavaksi Suomi Tanska EU-MIDIS: Technical Report, Suomi ja Tanska EU-MIDIS: Technical Report, Suomi, Tanska ja Ruotsi

60 60 EU-MIDIS, Technical Report, Suomi, Tanska ja Ruotsi EU-MIDIS, PI04

61 61 EU-MIDIS, kysymys PI03, PI05, PI06 EU-MIDIS, PI03, PI05, PI06

62 EU-MIDIS, Technical Report, Suomi, Tanska ja Ruotsi 62

63 Työllisyys Alla olevia muuntajia lukiessa on huomioitava, että kysely tehtiin kesällä 2008 ja työllisyys on voinut muuttua siltä ajalta Työllisyys ja työnhaku EU-MIDIS, kysymys CB_01

64 64 EU-MIDIS, kysymys CB_02 Prosentuaalisuus on laskettu niistä 48,3 %:sta naisia ja 17,1 %:sta miehistä joilla ei ollut töitä viimeisen 5 vuoden aikana.

65 EU-MIDIS, kysymys CB_02 65

66 66 EU-MIDIS, kysymys CA_01 EU-MIDIS, kysymys CA_01

67 67 EU-MIDS, kysymys CA_02 Prosentuaalisuus on laskettu niistä somaleista, jotka ilmoittivat, etteivät ole hakeneet töihin.

68 68 EU-MIDIS, kysymys BG5 ja BG1 EU-MIDIS, kysymys BG5, BG1 ja BG8a Haastatelluista nuorista vain 3 henkilöä oli syntynyt Suomessa, joten tältä osin tilasto ei ole hyvin luotettava.

69 69 EU-MIDIS, kysymys BG8a ja BG5 Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että haastatelluista vain 3 henkilöä oli syntynyt Suomessa.

70 Somalien työssä eteneminen EU-MIDIS, A4a ja Special Barometer 263, kysymys QA7.6 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 26.

71 71 EU-MIDIS, kysymys A4 ja BG7 2.6 Uskonto EU-MIDIS, BG2, BG4, BG0

72 Somalien kokema korruptio Suomessa Somalit eivät ole Suomessa kokeneet paljon korruptiota. Vain yksi henkilö 484 haastatellusta sanoi kokeneensa tai nähneensä korruptiota. 2.8 Somalien valmius antaa tietoa itsestään EU-MIDIS, kysymys A5

73 73 EU-MIDIS, kysymys A5 3. Somalien tietoisuus oikeuksista ja luottamus yhteiskuntaan 3.1. Somalien tietoisuus syrjinnän vastaisesta lainsäädännöstä EU-MIDIS, kysymys B1

74 74 EU-MIDIS, kysymys B1 EU-MIDIS, kysymys B1 ja BG1

75 75 EU-MIDIS, kysymys B1 ja BG0 EU-MIDIS, kysymys, B1 ja BG7

76 76 EU-MIDIS, kysymys BG1, BG8a EU-MIDIS, kysymys B1 Löytyy myös EU-MIDIS, Data in Focus 5: Rights Awareness sivulta 7.

77 Somalien tietoisuus Euroopan Unionin perusoikeuskirjasta EU-MIDIS, kysymys B3 ja Flash Eurobarometer 213, kysymys Q5 Löytyy myös EU-MIDIS, Data in Focus 3: Rights awareness sivulta Somalien tietoisuus vähemmistövaltuutetuista tai muista vastaavanlaisista organisaatioista EU-MIDIS, kysymys B2a-B3c Löytyy myös EU-MIDIS, Data in Focus 5: Rights Awareness sivulta 10.

78 78 Huomio kuitenkin, että Ruotsissa vähemmistövaltuutettu on uudistunut ja on nykyisin Diskrimineringsombudsmannen (syrjintäasiamies). EU-MIDIS kysymys B2a-B2c Löytyy myös EU-MIDIS, Data in Focus 5: Rights Awareness sivulta 11. EU-MIDIS, kysymys B2a-B2c

79 Somalien tietoisuus keneltä kysyä apua jouduttuaan syrjinnän kohteeksi EU-MIDIS, kysymys A3

Data in Focus -raportti Poliisin tekemät pysäytykset ja vähemmistöt EU-MIDIS. Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Data in Focus -raportti Poliisin tekemät pysäytykset ja vähemmistöt EU-MIDIS. Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) 04 EU-MIDIS Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus Suomi 2010 Data in Focus -raportti Poliisin tekemät pysäytykset ja vähemmistöt Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) EU-MIDIS

Lisätiedot

Syrjinnän kartoittaminen Euroopassa Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus (EU-MIDIS)

Syrjinnän kartoittaminen Euroopassa Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus (EU-MIDIS) Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) MUISTIO / 9. joulukuuta 2009 Syrjinnän kartoittaminen Euroopassa Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus (EU-MIDIS) EU-MIDIS on suurin ja kattavin

Lisätiedot

EU-MIDIS-katsaus Johdatus Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen

EU-MIDIS-katsaus Johdatus Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen EU-MIDIS-katsaus Johdatus Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) 20 09 EU-MIDIS Euroopan unionin vähemmistöjä

Lisätiedot

Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä

Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä Liisa Larja, Johanna Warius, Liselott Sundbäck, Karmela Liebkind, Irja Kandolin (TTL), Inga Jasinskaja-Lahti Helsingin

Lisätiedot

Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus

Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla http://www.tietoanuorista.fi/

Lisätiedot

Mielenterveys ja syrjintäkokemukset. Erikoistutkija Anu Castaneda, THL

Mielenterveys ja syrjintäkokemukset. Erikoistutkija Anu Castaneda, THL Mielenterveys ja syrjintäkokemukset Erikoistutkija Anu Castaneda, THL Syrjintä- ja väkivaltakokemukset: menetelmät Syrjinnän muoto Epäkohteliaampi kohtelu, epäkunnioittavampi kohtelu, nimittely tai sanallinen

Lisätiedot

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö 1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Demokratia ja kansalaisvaikuttaminen ETNO, KANE, sähköiset

Lisätiedot

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011 Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Maahanmuuttajat 168 000 maahanmuuttajaa (ulkomaan kansalaista) vuonna 2010 Vuonna 1990 vastaava

Lisätiedot

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 2 15.4.2015 3 15.4.2015 4 Syrjintä työelämässä Tietoa monesta lähteestä: viranomaisaineistot, kyselytutkimukset,

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen TUTKINTAPYYNTÖ LAATU! Tutkintapyynnön sisällöstä käytävä ilmi, mitä on tapahtunut tai

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy Ratkaisut ICT-ammattilaisia työsuhteeseen nopeasti ja hyvin ehdoin välittäjä yritys ICT-alan työmarkkinat Talent Statistics TALENT STATISTICS TALENT POOL Tilastotieto ja analyysi ICT-alan työmarkkinoista

Lisätiedot

Pohjoismaiden joulukauppa 2015

Pohjoismaiden joulukauppa 2015 Kuluttajatutkimus Pohjoismaiden joulukauppa 1 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaalaiset ostaneet joululahjoja verkosta jo 4,4 miljardilla Ruotsin kruunulla Pohjoismaiden joulukauppa on täydessä vauhdissa.

Lisätiedot

Syrjintä työelämässä

Syrjintä työelämässä Syrjintä työelämässä pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta Milla Aaltonen, Mikko Joronen ja Susan Villa Syrjintä työelämässä Syrjintä pilottitutkimus työelämässä työsuojelupiirien aineistosta pilottitutkimus

Lisätiedot

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella?

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella? Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella yhdenvertaisuudella? Sisältö Mitä monimuotoisuus ssä tarkoittaa? Yhdenvertaisuus syrjinnän kielto ssä lakien puitteissa Positiivinen

Lisätiedot

VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan

VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan Julkaisuvapaa 19.11.2012 klo. 06.00 - Rating julkisten palveluiden asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Pääkohdat: Suomen julkinen liikenne, terveydenhuolto,

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Transihmisenä Euroopan unionissa

Transihmisenä Euroopan unionissa HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION TASA-ARVO Transihmisenä Euroopan unionissa Vertaileva analyysi EU:n HLBT tutkimuksen tuloksista Yhteenveto Euroopan unionin

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Julkaistu 15.3.2011 Lasten ja nuorten kokemaa syrjintää ehkäistävä ja vähennettävä

Lisätiedot

Työpaikan ja työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta

Työpaikan ja työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Työpaikan ja työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Vaihtoehtona Pohjola/Alternativ Norden tapahtuma 14.11.2014 Matias Fredriksson, Uudenmaan TE-toimisto 1 Uudenmaan TE-toimisto TE-palvelut -info Työkokemuksen

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA79 Flash Eurobarometer 6 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 6 - Perceptions of Europeans about general issues at regional level - FIF D Minkä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta Lasten hyvinvointitiedon II foorumi 6.10.2008 Noora Ellonen Poliisiammattikorkeakoulu Tutkimuksen

Lisätiedot

Miehet, työelämä ä ja tasa-arvo

Miehet, työelämä ä ja tasa-arvo Miehet, työelämä ä ja tasa-arvo Tasa-arvoaamiainen arvoaamiainen 19.3.2014 Erikoistutkija Tapio Bergholm (kiitokset Antti Saloniemi, Pekka Myrskylä, Noora Järnefelt, Lasse Tarkiainen, Tiina Pensola et

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Riikka Taavetti facebook.com/hyvinvoivasateenkaarinuori Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus - 2013: kyselytutkimus ja raportti - yli 2500 vastaajaa, yli

Lisätiedot

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Seminaari Alkoholi, huumeet ja eriarvoisuus Helsinki 04.12.2008 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 NUORTEN KOKEMA NETTIRIKOLLISUUS M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 FAKTOJA IRC galleriaa käyttää kuukausittain 70% maamme 15-24 vuotiaista nuorista IRC galleriaan lisätään joka päivä noin 70 000 valokuvaa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

ERILAISENA ARJESSA SELVITYS ROMANIEN SYRJINTÄKOKEMUKSISTA

ERILAISENA ARJESSA SELVITYS ROMANIEN SYRJINTÄKOKEMUKSISTA VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU 2014 VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN TIIVISTELMÄ ERILAISENA ARJESSA SELVITYS ROMANIEN SYRJINTÄKOKEMUKSISTA SELVITYKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Selvitys on syntynyt tarpeesta

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen. OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen. OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Kuopio 23.4.2015 Nexhat Beqiri, OM/DKY 1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Lisätiedot

Sisältö Contents. Siirtolaisuus Migration 2/2012. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Osui ja upposi Titanicin matka Southamptonista maailman myy ksi

Sisältö Contents. Siirtolaisuus Migration 2/2012. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Osui ja upposi Titanicin matka Southamptonista maailman myy ksi Poika palasi kotiin! Siirtolaisuus Migration 2/2012 39. vuosikerta / 39th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet

Lisätiedot

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä)

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä) Maakunnan tila 1 Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 27 213 (heinä) 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, Luku alueen

Lisätiedot

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 Invalidiliitto Euroopan unionissa elää 50 miljoonaa vammaista kansalaista. Vammaisten kansalaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm.

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 16.4.2007: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus työpaikalla

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Lähisuhdeväkivalta Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Tietoja paperilomakkeen täyttämisestä Kysymyksen jälkeen on merkitty tähti *, jos kyseessä on pakollinen kysymys, johon kaikkien

Lisätiedot

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Päivi Arvonen KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Kuka on katulapsi? Lapsi joka asuu kadulla ja on vailla vakinaista asuntoa on katulapsi. Myös lasta, joka joutuu vieeämään päivät kadulla elantoa

Lisätiedot

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa EUROBAROMETER Kansalaismielipide Euroopan unionissa Standard Eurobarometer / Autumn 2010 TNS Opinion & Social Syksy 2010 Kansallinen raportti Suomi 2.2.2011 Euroopan komission Suomen-edustusto Näkemykset

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010 1/12 Perinnässä olevien suomalaisten henkilöprofiili 2001 ja 2010 KENELLÄ SUOMESSA ON MAKSUJEN KANSSA VAIKEUKSIA? 1. TUTKIMUS Lindorff Oy:n Tilastokeskukselta tilaaman tarkastelun tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Kuluttaja ostopäätöksen edessä

Kuluttaja ostopäätöksen edessä Kuluttaja ostopäätöksen edessä Annikka Marniemi Elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija, ETM Kuluttajaliitto Suomalaisen broilerituotannon vahvuudet -seminaari 16.11.2011 Ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 9 (Quality of Life i Europea Cities 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL9 - Quality of life i Europea CitiesFIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus suomessa 2010

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus suomessa 2010 1 2 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus suomessa 2010 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus suomessa 2010 Jenni Niemi Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 95 3 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere,

Lisätiedot

RASISMIVISA KUVA: EEVA ANUNDI / EI RASISMILLE! -HANKE

RASISMIVISA KUVA: EEVA ANUNDI / EI RASISMILLE! -HANKE RSISMIVIS KUV: EEV NUNDI / EI RSISMILLE! -HNKE 1. KYSYMYS Mitä rasismi tarkoittaa? C D Ihmisarvon alentamista Suuruudenhulluutta Erakkoluonnetta Suurta itserakkautta 1. VSTUS Ihmisarvon alentamista Rasismi

Lisätiedot

Kuopion työseminaari III Torstain johdantokalvot. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi

Kuopion työseminaari III Torstain johdantokalvot. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Kuopio työsemiaari III Torstai johdatokalvot Projektisuuittelija Ero Hyvöe ero.hyvoe@miedu.fi NAO-kohderyhmä tilastoje valossa Molemmat sukupuolet, 2011 Ilma NAO4:sta NAO1 54683 45,1 % NAO1 54683 62,4

Lisätiedot

Somalien ja venäläisten näkökulma

Somalien ja venäläisten näkökulma Mistä on maahanmuuttajien asumiskeskittymät tehty? - Somalien ja venäläisten näkökulma Maahanmuuttajat metropolissa -seminaari 19.8.2010 Hanna Dhalmann HY/Geotieteiden ja maantieteen laitos Somalinkielisten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - Safety of Services - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus

T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 16.4.2007: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus työpaikalla

Lisätiedot

Terveyttä tilastoissa Stakesin tapaan. Kehittämispäällikkö, dosentti Mika Gissler STAKES Sosiaali- ja terveystilastot

Terveyttä tilastoissa Stakesin tapaan. Kehittämispäällikkö, dosentti Mika Gissler STAKES Sosiaali- ja terveystilastot Terveyttä tilastoissa Stakesin tapaan Kehittämispäällikkö, dosentti Mika Gissler STAKES Sosiaali- ja terveystilastot Organisaatiokaavio Stakes on myös tilastoviranomainen StakesTiedon tehtävänä on tuottaa

Lisätiedot

Selvitys romanien syrjintäkokemuksista

Selvitys romanien syrjintäkokemuksista VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN Erilaisena arjessa Selvitys romanien syrjintäkokemuksista Julkaisusarja 15 ERILAISENA ARJESSA SELVITYS ROMANIEN SYRJINTÄKOKEMUKSISTA Vähemmistövaltuutettu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 3.3.2004: Työyhteisön toiminta, fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön toimivuus Työyhteisön toiminnan

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

OSAAVAT NAISET HEIDI HIRVONEN. FM, Projektivastaava (2011-2016)

OSAAVAT NAISET HEIDI HIRVONEN. FM, Projektivastaava (2011-2016) OSAAVAT NAISET (2011-2016) HEIDI HIRVONEN FM, Projektivastaava VÄKIVALLAN VASTAINEN TYÖ P. 09 692 2304 24H VOIMAVARAKESKUS MONIKA TURVAKOTI MONA KOTOUTTAVA TOIMINTA MONINAISTEN TILA OSAAVAT NAISET monikanaiset.fi

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä?

Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä? Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä? 22.3.2012 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Kysymyksiä Miten suoriin sijoituksiin

Lisätiedot

Osa-aikatyö ja talous

Osa-aikatyö ja talous Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa NIKK:n tietolehtinen Namn på kapitlet 1 NIKK:n tietolehtinen Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa Naiset

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työttömien nuorten ääni Työttömien nuorten ääni -barometri* kurkistaa työttömyystilastojen taakse ja antaa työttömille nuorille äänen.

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Laura Peutere Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 88/2010 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere,

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se Rikokset, tuki ja apu www.jagvillveta.se Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Niitä voi tapahtua esimerkiksi kotona, koulussa, vapaa-ajalla

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)30 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 4: KANSALLISET TUTKIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT MAHDOLLISTEN

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot