FRA:n EU-MIDIS aineiston tuloksia Suomessa asuvista somaleista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FRA:n EU-MIDIS aineiston tuloksia Suomessa asuvista somaleista"

Transkriptio

1 1 FRA:n EU-MIDIS aineiston tuloksia Suomessa asuvista somaleista Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö Pauliina Juntunen puh

2 2 Sisältö Johdanto Syrjintäkokemukset Somalien mielipide syrjinnästä Somalien syrjintä arjen tilanteissa Somalien syrjintä työelämässä Somalit rikosten ja väkivallan uhreina Somalien eri rikosten uhriksi joutuminen Somaleihin kohdistuva pahoinpitely tai uhkailu Somaleihin kohdistuva ahdistelu Somalit ja poliisi Poliisin tekemät pysäytykset Kanssakäyminen poliisin kanssa muulloin kuin pysäytystilanteissa Tulli ja rajavalvonta Somalien syrjinnästä ilmoittaminen Syrjinnästä ilmoittaminen arjen tilanteissa Pahoinpitelystä ja uhkailusta ilmoittaminen poliisille Ahdistelusta ilmoittaminen poliisille Pahoinpitelystä/uhkailusta ja ahdistelusta ilmoittaminen Somalien elinolot Elin- ja koulutustaso Asuminen Tiettyjen alueiden välttely Kielitaito Työllisyys Työllisyys ja työnhaku Somalien työssä eteneminen Uskonto Somalien kokema korruptio Suomessa Somalien valmius antaa tietoa itsestään Somalien tietoisuus oikeuksista ja luottamus yhteiskuntaan Somalien tietoisuus syrjinnän vastaisesta lainsäädännöstä Somalien tietoisuus Euroopan Unionin perusoikeuskirjasta Somalien tietoisuus vähemmistövaltuutetuista tai muista vastaavanlaisista organisaatioista Somalien tietoisuus keneltä kysyä apua jouduttuaan syrjinnän kohteeksi...79

3 3 Johdanto Tilastoraportti on Euroopan Unionin perusoikeusviraston (FRA) tekemän European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS) tutkimuksen pohjalta toteutettu tarkempi katsaus Suomessa asuvien somalien syrjintäkokemuksista. EU-MIDIS on Euroopan unionin ensimmäinen unionin laajuinen haastattelututkimus Euroopassa asuvien vähemmistöjen syrjintäkokemuksista. EU-MIDIS aineisto kerättiin vuonna 2008; Suomessa haastattelut tapahtuivat kesällä Tässä tilastoraportissa on käytetty EU-MIDIS kyselyn tietokantaa Suomessa tehdyistä haastatteluista ja tehty haastattelutulosten pohjalta syventävää tilastotietoa somalien elinoloista Suomessa. Tilastoraportissa on käyty läpi EU-MIDIS haastattelussa ja teknillisessä raportissa esiin nousseet aiheet: yleinen mielipide syrjinnästä, syrjintäkokemukset arjen tilanteissa, rikoksen uhriksi joutuminen, turvallisuusviranomaisten toiminta, omien oikeuksien tunteminen ja elinolot kuten tulotaso, työllisyys, asuminen ja kielitaito. Tilastoraportissa verrataan paikoin tietoja Ruotsin ja Tanskan EU-MIDIS tilastoihin, jotka löytyvät EU-MIDIS raporteista ja rinnastettu tilastoja Euroopan komission tekemiin eri Eurobarometreihin niiltä osin kuin se on nähty mahdolliseksi. Näin on saatu kuva siitä, mikä on tilanne kahdessa muussa pohjoismaassa, sekä mikä on kansantasolla yleinen mielipide, kokemus tai arvio somaleihin verrattuna. Suomessa haastateltiin yhteensä 1046 henkilöä Helsingin metron alueella kesällä Haastatelluista 484 oli somaleita, 562 venäläistä ja viisi tummaihoista karibialaista tai Saharan eteläpuolista afrikkalaista. Suomessa asuu noin somalinkielistä henkilöä 1, ja EU-MIDIS tutkimukseen haastateltiin noin 3,7 % Suomen somaliväestöstä. Vastaavasti Ruotsissa asuu noin somalinkielistä henkilöä 2, joista haastateltiin 494 henkilöä. Näin ollen 2,3 % Ruotsin somaliväestöstä osallistui EU-MIDIS haastatteluun. Tanskassa somaleita asuu noin henkilöä 3, joista haastateltiin 561 henkilöä. Tanskassa asuvista somaleista 3,4 % osallistui EU-MIDIS haastatteluun. Suomessa ja Tanskassa haastatteluja varten käytettiin satunnaista reittiotantamenetelmää. Ruotsin kohdalla tämä menetelmä ei tuonut tarvittavaa määrää haastatteluja ja siirryttiin verkostootantamenetelmään (lumipallo-otanta) haastattelujen keräämiseksi. 1 Tilastokeskus, Tilasto vuodelta Statistics Sweden 3 StatBank Denmark, tilasto vuodelta 2006

4 4 1. Syrjintäkokemukset 1.1. Somalien mielipide syrjinnästä EU-MIDIS kysymys A1ja Special Eurobarometer 296, kysymys A1 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Data in Focus 5: Multiple Discrimination sivulta 9.

5 5 EU-MIDIS, kysymys A1 EU-MIDIS, kysymys A1

6 6 EU-MIDIS, kysymys A1 Yllä olevat tilastot löytyvät myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 84. Yllä olevia kuvaajia luettaessa sukupuolisen suuntauksen syrjinnästä, voidaan ottaa huomioon FRA:n Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Indentity in the EU Member States: Part II The Social Situation raportti, jossa tulee ilmi, että Suomessa on monessa osin enemmän homofopiaa kuin Tanskassa tai Ruotsissa. EU-MIDIS, kysymys A1 ja BG1

7 7 EU-MIDIS, kysymys A2 ja BG1 Kuinka moni Suomessa asuva somali oli kokenut syrjintää eri perustein viimeisen 12 kk aikana? 47,4 Somalit yhteensä 22,5 8,1 0,4 4,9 2 3,3 EU-MIDIS, kysymys A2

8 8 EU-MIDIS: Data in Focus 5, Multiple Discrimination katsaus toteaa myös, että EU:n laajuisesti nuoret (16-24 vuotiaat) kokevat eniten syrjintää ja yli 50 vuotiaat kokevat vähiten syrjintää. 4 EU-MIDIS, kysymys A2 ja Eurobarometer 296 QA3 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 259. EU-MIDIS, kysymys A2 ja Special Barometer 296, kysymys QA3 4 EU-MIDIS: Data in Focus 5, Multiple Discrimination, s. 15

9 9 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS Data in Focus 5: Multiple Discrimination, sivulta 4. EU-MIDIS, kysymys A2 Syrjintäperusteet: etninen alkuperä, uskonto, ikä, sukupuoli, vammaisuus, sukupuolinen suuntaus, muu. Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results, sivulta Somalien syrjintä arjen tilanteissa EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1

10 10 Arjen tilanteet: töissä, työnhaussa, asuntovuokratoimisto tai vuokraisäntä, terveydenhuolto, sosiaalityöntekijä, koulu, kahvila, ravintola, baari, kauppa, pankki. Tilasto löytyy myös EU- MIDIS: Main Results sivulta 89. EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 92. EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 92.

11 11 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 92.

12 12 EU-MIDIS, CA1-CI1, BG0 Työnhaussa ja töissä tapahtunut syrjintä on laskettu vain töitä hakeneista ja töissä olevista henkilöistä.

13 13 EU-MIDIS, CA1-CI1, BG1 Työnhaussa ja töissä tapahtunut syrjintä on laskettu vain töitä hakeneista ja töissä olevista henkilöistä. Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että yli 55 vuotiaita oli haastateltavana vain 13 henkilöä.

14 14 EU-MIDIS: Data in Focus 2: Muslimit katsauksessa mainitaan, että EU:n laajuisesti kansallisuudella on merkitystä syrjintä kokemuksiin arjen tilanteissa. 5 EU maiden kesken varsinkin miehet, joilla ei ollut maan kansalaisuutta kokivat paljon enemmän syrjintää kuin kansallisuuden saaneet. 6 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1 ja BG9. 5 EU-MIDIS: Data in Focus 2: Muslims, s. 8 6 Ibid

15 15 EU-MIDIS: Data in Focus 2: Muslims katsaus toteaa, että uskonnollisella vaatetuksella ei näyttänyt olevan suurta merkitystä syrjintäkokemuksiin EU:n laajuisesti. 7 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1, BG4, BG0 Työsyrjintä on laskettu niistä henkilöistä, jotka kävivät töissä tai vastaavasti hakivat töihin. 7 EU-MIDIS: Data in Focus 2: Muslims, s. 8

16 16 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1 Taulukosta nähdään, kuinka moni somali eri elintasoluokissa oli kokenut syrjintää useassa arjen tilanteessa (5-9 syrjinnän kohteeksi joutuminen). EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1, BGO, BG1 Taulukosta nähdään, kuinka moni somali eri elintasoluokissa oli kokenut syrjintää useassa arjen tilanteessa (5-9 syrjinnän kohteeksi joutuminen). Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että yli 55 vuotiaita oli haastateltavana vain 13 henkilöä.

17 17 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1, BG0,BG1, BG5 EU-MIDIS. kysymys CA1-CI1 ja BG Taulukkoa luettaessa on huomioitava, että alle 5 vuotta opiskelleista 29 % on kotiäitejä.

18 18 EU-MIDIS: Data in Focus 5: Multiple Discrimination 8 raportissa todetaan, että EU:n laajuisesti vain 9% työttömistä ei oltu syrjitty kun vastaava luku oli 59% työssäkävijöillä. Suomessa 14,9% työttömistä, 16,7% kotiäideistä ja 35,6% työssäkävijöistä ei oltu syrjitty missään arjen tilanteessa. Lukuja kuitenkin vääristää se, että työssäkävijöitä (207 hlö) on lukumäärällisesti paljon enemmän kuin työttömiä (94 hlö) tai kotiäitejä (76 hlö). Suomessa syrjintä yksittäisissä palveluissa on EU maiden kärkiluokaa. EU MIDIS: Data in Focus 5: Multiple Discrimination katsauksessa 9 tulee ilmi, että Suomessa yksityiset palvelut (pankit, kaupat, ravintolat, kahvilat) ovat syrjineet 27% Suomessa asvista somaleista viimeisen 12 kk aikana, mikä on EU maiden seitsämänneksi korkein prosentuaalisuus. Tanskassa syrjintä oli 10:neksi korkein, missä yksityiset palvelut olivat syrjineet 23% somaleista. EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1, BG9 8 EU-MIDIS: Data in Focus 5: Multiple Discrimination, s 16 9 EU-MIDIS: Data in Focus: Multiple Discrimination, s. 8

19 19 EU-MIDIS, kysymys CA1-CI1, BG4, BG0 Kahta yllä olevaa taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että 94,2 % somalinaisista käyttää uskonnollista vaatetusta ja näin ollen vain 11 henkilöä haastatelluista somalinaisista eivät käyttäneet huntua tai muuta uskonnollista vaatetusta.

20 Somalien syrjintä työelämässä EU-MIDIS, CA1, CB1, BG0 Ruotsin tiedot on otettu EU MIDIS: Main Results sivulta 90. EU-MIDIS, kysymys CA1, CB1, BG0 Taulukossa on laskettu vain henkilöt, jotka ovat hakeneet töihin tai ovat töissä.

21 21 EU-MIDIS, Kysymys, CB1, CB2, BG1 Taulukossa on laskettu vain niistä henkilöistä, jotka olivat töissä. Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että vain 4 yli 55 vuotiasta henkilöä oli hakenut töitä. EU-MIDIS, kysymys CA1, CA2, BG1 Taulukossa on laskettu vain töitä hakeneista henkilöistä. Taulukkoa luettaessa täytyy ottaa huomioon, että yli 55 vuotiaita työnhakijoita oli vain 9 henkilöä.

22 22 EU-MIDIS, kysymys CA1, CA2, BG4, BG0 Taulukkoa luettaessa tätyy huomioida, että vain ei uskonnollista vaatetusta pitävistä naisista vain 9 henkilöä oli hakenut töihin. EU-MIDIS, kysymys CB1, CB2, BG4, BG0 Taulukkoa luettaessa täytyy ottaa huomioon, että ei uskonnolliseen vaatetukseen pukeutuneista naisista vain 7 henkilöä oli töissä.

23 23 EU-MIDIS, kysymys CA1, CB1, BGO, BG9 Huomio, että taulukossa on otettu huomioon vain ne naiset ja miehet, jotka ovat hakeneet töihin tai ovat työelämässä EU-MIDIS, kysymys, BG7 ja BG5

24 Somalit rikosten ja väkivallan uhreina Alla olevia taulukkoja luettaessa, voidaan huomioida Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 raportti, joka antaa samansuuntaista tilastotietoa viharikoksista ja väkivallasta Suomessa Somalien eri rikosten uhriksi joutuminen EU-MIDIS, kysymys DA1-DE1, DA4 Automurrot on laskettu vain niistä henkilöistä, joilla oli auto.

25 25 EU-MIDIS, kysymys DA1-DE1, DA3-DC3, DD3, DE5 EU-MIDIS, kysymys DA1-DE1

26 26 EU-MIDIS, kysymys DA1-DE1,DA2-DE2, DA3-DC3, DD4, DE5 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results, sivulta 97. EU-MIDIS, kysymys DA1-DE1,DA2-DE2, DA3-DC3, DD4, DE5

27 Somaleihin kohdistuva pahoinpitely tai uhkailu EU-MIDIS, kysymys DD1, DD2 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulla 98. EU-MIDIS, kysymys DD2, BG1, BG0

28 28 EU-MIDIS, kysymys DD2, BG4, BG0 Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että somalinaisia, jotka eivät käyttäneet uskonnollista vaatetusta, löytyi haastatelluista vain 11 henkilöä. Tilasto ei siten ole aivan luotettava tältä osin. EU-MIDIS, kysymys, DD7 Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että 47% (86 henkilöä 184:stä) pahoinpitelyn tai uhkailun kohteeksi joutuneista kieltäytyi vastaamasta, ketkä heitä pahoinpiteli tai uhkaili.

29 29 EU-MIDIS, kysymys DD3 EU-MIDIS, kysymys DD4a, DE5a Naisista 20,3 % oli joutunut pahoinpitelyn tai uhkailun kohteeksi viimeisen 12 kk aikana ja 27,7 % oli joutunut ahdistelun kohteeksi viimeisen 12 kk aikana.

30 30 EU-MIDIS, Kysymys DD5 EU-MIDIS, Kysymys DD5, BG1, BG0

31 31 EU-MIDIS, kysymys DD6 EU-MIDIS, kysymys DD8 Taulukkoa luettaessa on huomioitava, että kaikki Suomessa asuvat somalinuoret (16-24v), jotka sanoivat joutuneensa toisen somalin pahoinpitelyn tai uhkailun kohteeksi olivat naisia. Kaikista nuorista somalinaisista 21 % sanoi, joutuneensa toisen somalin uhriksi. Kyselyssä ei tule ilmi tekijän sukupuolta.

32 32 EU-MIDIS, kysymys DD9 EU-MIDIS, kysymys DD9 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulla 98.

33 33 EU-MIDIS, kysymys DD10 ja BG1 Suomessa asuvien somalien kohdalla osa kieltäytyi vastaamasta kysymykseen ja joillakin ei ollut kysymykseen varsinaista mielipidettä. Ruotsin ja Tanskan tiedot löytyvät myös EU-MIDIS: Main Results sivulta Somaleihin kohdistuva ahdistelu EU-MIDIS, kysymys DE1, DE2 Tieto löytyy EU-MIDIS: Main Results sivulta 99.

34 34 EU-MIDIS, kysymys DE2, BG0 EU-MIDIS, kysymys DE2, BG4, BG0 Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että somalinaisia, jotka eivät käyttäneet uskonnollista vaatetusta, löytyi haastatelluista vain 11 henkilöä. Tilasto ei siten ole aivan luotettava tältä osin.

35 EU-MIDIS, kysymys DD1, DE1, DD2, DE2, BG0, BG1 35

36 36 EU-MIDIS, kysymys DE3 EU-MIDIS, kysymys DE4, BG1

37 37 EU-MIDIS, kysymys DE5, BG1 Tilasto Ruotsin ja Tanksan kohdalla löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 99. EU-MIDIS, kysymys DE5a

38 38 EU-MIDIS, kysymys DE6, BG0, BG1 EU-MIDIS, kysymys DE7_1-10

39 39 EU-MIDIS, kysymys DE8 Huomaa, että haastateltavat pystyivät kategorioimaan ahdistelijat useampaan kuin yhteen luokaan jos oli joutunut useamman kerran ahdistelun kohteeksi. Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 99.

40 Somalit ja poliisi Poliisin tekemät pysäytykset EU-MIDIS, kysymys, F2,F3,F5

41 41 EU-MIDIS, kysymys F1, BG1, F4, F5 EU-MIDIS, kysymys F2, BG0, BG1, BG7

42 EU-MIDIS, kysymys F5 42

43 EU-MIDIS, kysymys F4 43

44 44 EU-MIDIS, kysymys F Kanssakäyminen poliisin kanssa muulloin kuin pysäytystilanteissa EU-MIDIS, kysymys F10

45 Tulli ja rajavalvonta EU-MIDIS, kysymys G1-G3 Taulukosta tulee ilmi, että tulli ja rajavartiosta pysäyttävät melkein puolet somaleista heidän ulkomaille mentäessä. Somaleista valtaosa koki tullin ja rajavartioston pysäytykset johtuneen heidän etnisestä taustastaan.

46 Somalien syrjinnästä ilmoittaminen Syrjinnästä ilmoittaminen arjen tilanteissa EU-MIDIS, kysymys CA4-CI4 Tilasto löytyy EU-MIDIS main results, sivulta 92.

47 47 EU-MIDIS, kysymys CA5-CI5 Löytyy myös EU-MIDIS: Main results sivulta 94.

48 Pahoinpitelystä ja uhkailusta ilmoittaminen poliisille EU-MIDIS, kysymys DD11, BG1 EU-MIDIS, kysymys DD12, BG1, BG0

49 49 EU-MIDIS, kysymys DD13 Tilasto löytyvät EU-MIDIS: Main Results sivulta 98. EU-MIDIS, kysymys DD13, BG1, BG0 Taulukkoa luettaessa on huomioitava, että Tanskan ja Ruotsin kohdalla löytyy EU-MIDIS raporteista tietoa vain niistä poliisille ilmoittamatta jättämisen syistä, jotka taulukkoon on merkitty.

50 50 EU-MIDIS, kysymys DD14, BG1, EU-MIDIS, kysymys DD14 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 99.

51 Ahdistelusta ilmoittaminen poliisille EU-MIDIS, kysymys DE10 Löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 99. EU-MIDIS, kysymys DE10, BG1, BG0

52 52 EU-MIDIS, kysymys DE12, 3 yleisintä syytä Tieto löytyy EU-MIDIS: Main Results, sivulta 99. EU-MIDIS, kysymys DE12, BG1, BG0 Kaikki ne somalinaiset, jotka eivät ilmoittaneet ahdistelusta poliisille kieliongelmien takia, eivät olleet joutuneet pahoinpitelyn tai uhkailun kohteeksi.

53 53 EU-MIDIS, kysymys DE11, BG1 Taulukkoa luettaessa on huomioitava ahdistelusta ilmoittaneiden lukumäärän vähäisyys. Ahdistelusta poliisille ilmoittaneita oli vain 22 henkilöä. EU-MIDIS, kysymys DE11, BG1, BG0

54 Pahoinpitelystä/uhkailusta ja ahdistelusta ilmoittaminen EU-MIDIS, kysymys DD11, DE10, DD2, DE2

55 55 2. Somalien elinolot 2.1 Elin- ja koulutustaso EU-MIDIS, kysymys BG6 EU-MIDIS, kysymys BG7 ja BG0

56 56 EU-MIDIS, kysymys BG7 ja BG6 EU-MIDIS, kysymys BG8a ja BG5

57 Asuminen EU-MIDIS, kysymys PI01, PI02 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS Technical Rpeort: Methodology, Sampling and Fieldwork sivuilta 52, 57 ja 100. EU-MIDIS, PI11

58 Tiettyjen alueiden välttely EU-MIDIS, kysymys CJ1 2.4 Kielitaito Alla olevia taulukkoja lukiessa on huomioitava, että Ruotsissa haastattelut tapahtuivat eri otantamenetelmällä ja tieto ei siksi ole aivan rinnastettavissa Suomen tai Tanskan tilanteeseen. EU-MIDIS: Tehnical Report, Suomi, Ruotsi ja Tanska. Haastateltava ei puhunut haastatellussa käytettyä pääkieltä, joka Suomessa oli Suomi tai Ruotsi.

59 Kuinka monella somalilla oli kielimuuri kuin koteihin otettiin yhteyttä haastateltavaksi Suomi Tanska EU-MIDIS: Technical Report, Suomi ja Tanska EU-MIDIS: Technical Report, Suomi, Tanska ja Ruotsi

60 60 EU-MIDIS, Technical Report, Suomi, Tanska ja Ruotsi EU-MIDIS, PI04

61 61 EU-MIDIS, kysymys PI03, PI05, PI06 EU-MIDIS, PI03, PI05, PI06

62 EU-MIDIS, Technical Report, Suomi, Tanska ja Ruotsi 62

63 Työllisyys Alla olevia muuntajia lukiessa on huomioitava, että kysely tehtiin kesällä 2008 ja työllisyys on voinut muuttua siltä ajalta Työllisyys ja työnhaku EU-MIDIS, kysymys CB_01

64 64 EU-MIDIS, kysymys CB_02 Prosentuaalisuus on laskettu niistä 48,3 %:sta naisia ja 17,1 %:sta miehistä joilla ei ollut töitä viimeisen 5 vuoden aikana.

65 EU-MIDIS, kysymys CB_02 65

66 66 EU-MIDIS, kysymys CA_01 EU-MIDIS, kysymys CA_01

67 67 EU-MIDS, kysymys CA_02 Prosentuaalisuus on laskettu niistä somaleista, jotka ilmoittivat, etteivät ole hakeneet töihin.

68 68 EU-MIDIS, kysymys BG5 ja BG1 EU-MIDIS, kysymys BG5, BG1 ja BG8a Haastatelluista nuorista vain 3 henkilöä oli syntynyt Suomessa, joten tältä osin tilasto ei ole hyvin luotettava.

69 69 EU-MIDIS, kysymys BG8a ja BG5 Taulukkoa luettaessa täytyy huomioida, että haastatelluista vain 3 henkilöä oli syntynyt Suomessa.

70 Somalien työssä eteneminen EU-MIDIS, A4a ja Special Barometer 263, kysymys QA7.6 Tilasto löytyy myös EU-MIDIS: Main Results sivulta 26.

71 71 EU-MIDIS, kysymys A4 ja BG7 2.6 Uskonto EU-MIDIS, BG2, BG4, BG0

72 Somalien kokema korruptio Suomessa Somalit eivät ole Suomessa kokeneet paljon korruptiota. Vain yksi henkilö 484 haastatellusta sanoi kokeneensa tai nähneensä korruptiota. 2.8 Somalien valmius antaa tietoa itsestään EU-MIDIS, kysymys A5

73 73 EU-MIDIS, kysymys A5 3. Somalien tietoisuus oikeuksista ja luottamus yhteiskuntaan 3.1. Somalien tietoisuus syrjinnän vastaisesta lainsäädännöstä EU-MIDIS, kysymys B1

74 74 EU-MIDIS, kysymys B1 EU-MIDIS, kysymys B1 ja BG1

75 75 EU-MIDIS, kysymys B1 ja BG0 EU-MIDIS, kysymys, B1 ja BG7

76 76 EU-MIDIS, kysymys BG1, BG8a EU-MIDIS, kysymys B1 Löytyy myös EU-MIDIS, Data in Focus 5: Rights Awareness sivulta 7.

77 Somalien tietoisuus Euroopan Unionin perusoikeuskirjasta EU-MIDIS, kysymys B3 ja Flash Eurobarometer 213, kysymys Q5 Löytyy myös EU-MIDIS, Data in Focus 3: Rights awareness sivulta Somalien tietoisuus vähemmistövaltuutetuista tai muista vastaavanlaisista organisaatioista EU-MIDIS, kysymys B2a-B3c Löytyy myös EU-MIDIS, Data in Focus 5: Rights Awareness sivulta 10.

78 78 Huomio kuitenkin, että Ruotsissa vähemmistövaltuutettu on uudistunut ja on nykyisin Diskrimineringsombudsmannen (syrjintäasiamies). EU-MIDIS kysymys B2a-B2c Löytyy myös EU-MIDIS, Data in Focus 5: Rights Awareness sivulta 11. EU-MIDIS, kysymys B2a-B2c

79 Somalien tietoisuus keneltä kysyä apua jouduttuaan syrjinnän kohteeksi EU-MIDIS, kysymys A3

EU-MIDIS-katsaus Johdatus Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen

EU-MIDIS-katsaus Johdatus Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen EU-MIDIS-katsaus Johdatus Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) 20 09 EU-MIDIS Euroopan unionin vähemmistöjä

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Laura Peutere Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 88/2010 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere,

Lisätiedot

Syrjintä Suomessa. Syrjintä Suomessa. Tietoraportti 2014. Tietoraportti 2014 SYRJINNÄN SEURANTA

Syrjintä Suomessa. Syrjintä Suomessa. Tietoraportti 2014. Tietoraportti 2014 SYRJINNÄN SEURANTA Syrjintä Suomessa Syrjintä Suomessa Tietoraportti 2014 Tietoraportti 2014 SYRJINNÄN SEURANTA SISÄMINISTERIÖN JULKAISU ISSN 2341-8524 7/2014 Syrjinnän seurannan Tietoraportti 2014 ISBN 978-952-491-949-4

Lisätiedot

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Petri Danielsson & Venla Salmi Suomalaisten kokema parisuhdeväkivalta 2012 Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia Verkkokatsauksia 3/2013 Sisällys Tiivistelmä 1

Lisätiedot

Ihmisarvoinen nuoruus

Ihmisarvoinen nuoruus SAMI MYLLYNIEMI (Toim.) Ihmisarvoinen nuoruus Nuorisobarometri 2014 SAMI MYLLYNIEMI (toim.) Ihmisarvoinen Nuoruus Nuorisobarometri 2014 Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014

Lisätiedot

TUHANSIEN ISKUJEN MAA

TUHANSIEN ISKUJEN MAA European institute for crime prevention and control, affiliated with the United Nations Report nro 66 H E U N I TUHANSIEN ISKUJEN MAA Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne FRA Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne Noviembre de 2009 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa

Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa Niina Vuolajärvi Vaula Tuomaala (toim.) Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Johdanto...

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 23/2015 SATU AALTONEN JARNA HEINONEN ELINA VALTONEN Maahanmuuttajayrittäjien

Lisätiedot

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013. Anna Pärnänen Hanna Sutela

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013. Anna Pärnänen Hanna Sutela Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 Anna Pärnänen Hanna Sutela Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 Anna Pärnänen Hanna Sutela Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Anna Pärnänen Puh.

Lisätiedot

Ehdoilla millä hyvänsä

Ehdoilla millä hyvänsä European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) P.O.Box 444 FIN-00531 Helsinki Finland Publication Series No. 67 Ehdoilla millä hyvänsä Työperäinen ihmiskauppa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Koulutus 2013 Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Aikuiskoulutuspäivien määrä henkeä kohden laskenut Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui vuonna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 2 Toteutus 3 3 Vastaajien profiilit 4 4 Työnhaku ja palkkaus 6 5 Työllistyminen 9 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 7 Avoin palaute 16 8 Reliabiliteetti ja validiteetti 17

Lisätiedot

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 WOMBACK VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 FI Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi

Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi Selvitys vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden kokemasta syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluissa Sinikka Törmä, Kari Huotari, Kati Tuokkola, Sari Pitkänen

Lisätiedot

KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA

KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA Eveliina Maria Heino Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Kevät 2013

Lisätiedot

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA Aila Moilanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Työkaluja ja tilannetajua ITSETUHOISTEN JA VÄKIVALTAISTEN NUORTEN AMMATILLINEN KOHTAAMINEN

Työkaluja ja tilannetajua ITSETUHOISTEN JA VÄKIVALTAISTEN NUORTEN AMMATILLINEN KOHTAAMINEN Kunta 1, alue 1 Kunta 3, Kunta 1, alue 2 Kunta 1, alue 2 Kunta 2, alue 1 Kunta 3, alue 1 Kunta 3, alue 2 Kunta 3, alue 3 Kunta 3 Kunta 3, alue 3 Kunta 3, alue 3 alue 4 Vanhempien ja sisaruksen kanssa asuminen

Lisätiedot

334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Sari Pekkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 Tämä

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen Perheväkivalta Suomessa Verkkokatsauksia 2/29 Sisällys Tiivistelmä Tietolähteet 2 2 Henkirikokset

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Syrjinnän tunnistaminen

Syrjinnän tunnistaminen Poliisi ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla

Lisätiedot