Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina"

Transkriptio

1 Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina

2 Maahanmuuttajat maahanmuuttajaa (ulkomaan kansalaista) vuonna 2010 Vuonna 1990 vastaava määrä oli % koko väestöstä henkilöä, joiden syntymämaa muu kuin Suomi vuonna % asui pääkaupunkiseudulla > 7 % pkseudun väestöstä Eniten virolaisia, venäläisiä ja ruotsalaisia Lisäksi turisteja, työssä naapurimaista käyviä ja oleskelulupaa odottavia > muut ulkomaalaiset

3 Käsitteitä ja erotteluja Kansalaisuus, syntymämaa Oleskeluluvan saanut ulkomaalainen / Suomen kansalaisuuden saanut ulkomaalainen (maahanmuuttaja) Kotipaikka Suomessa / muu ulkomaalainen > 1) maahanmuuttajien rikollisuus; 2) muiden ulkomaalaisten rikollisuus; 3) maahanmuuttajien kokema rikollisuus, (4. muiden ulkomaalaisten kokema rikollisuus) Suomen kansalaisuuden saanut ulkomaalainen on tässä rikoksesta epäiltyjä koskevassa tarkastelussa suomalainen Erikseen liikennerikokset (RL 23 ja TLL) ja muut kuin liikennerikokset Poliisin tietoon tullut rikollisuus / piilorikollisuus / kokonaisrikollisuus

4 Kuvio 1. Liikennerikoksiin (RL 23 ja TLL) ja muihin rikoksiin syyllisiksi epäiltyjen maahanmuuttajien (ulkomaan kansalaiset) ja muiden ulkomaalaisten (ei kotipaikkaa Suomessa) määrä vuosina määrä Muut rikokset - maahanmuuttaja Muut rikokset - muu ulkomaalainen Liikennerikokset - maahanmuuttaja Liikennerikokset - muu ulkomaalainen

5 Maahanmuuttajien rikollisuus muissa kuin liikennerikoksissa Noin epäiltyä (4,6 % kaikista epäillyistä) Maahanmuuttajien tekemien rikosten määrä on lisääntynyt noin 50 % viimeisen 10 vuoden aikana Maahanmuuttajaväestön määrä on kasvanut 70 % samana aikana Maahanmuuttajien tekemien rikosten osuus kaikista epäillyistä on lisääntynyt 3,5 4.0 %:sta 4,0 4,5 %:iin vuosikymmen alusta sen loppuun Maahanmuuttajaväestön osuus on kasvanut samalla aikavälillä 2 %:sta 3 %:iin

6 Maahanmuuttajien rikollisuus liikennerikollisuus Noin rikosta vuonna 2010 (2,8 % kaikista liikennerikokseen epäillyistä) Liikennerikoksista epäiltyjen maahanmuuttajien määrä on noin kaksinkertaistunut 10 vuodessa Maahanmuuttajaepäiltyjen osuus on kasvanut 2,0 2,5 %:sta 2,5 3,0 %:iin 10 vuoden aikana eli nousu vastaa väestöosuuden nousua samana aikana

7 Taulukko 1. Rikoksista ja liikennerikoksista epäiltyjen maahanmuuttajien (ulkomaan kansalaiset) määrä ja osuus (%) poliisin tietoon tulleista selvitetyistä rikoksista ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä ja osuus (%) koko väestöstä vuosina Rikoksesta epäiltyjen Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä Osuus selvitetyistä rikoksista % Liikerikoksesta epäiltyjen Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä Osuus selvitetyistä rikoksista % Suomessa asuvat ulkomaan kansalaiset Osuus koko väestöstä % ,5% ,0% ,9% ,0% ,1% ,0% ,7% ,3% ,0% ,6% ,6% ,1% ,9% ,4% ,2% Rikoksesta epäiltyjen Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä Osuus selvitetyistä rikoksista % Liikerikoksesta epäiltyjen Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä Osuus selvitetyistä rikoksista % Suomessa asuvat ulkomaan kansalaiset Osuus koko väestöstä % ,0% ,7% ,3% ,2% ,8% ,5% ,4% ,9% ,7% ,2% ,7% ,9% ,6% ,8% ,1%

8 Taulukko 2. Rikoksista ja liikennerikoksista epäiltyjen ulkomaalaisten, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa, määrä ja osuus (%) poliisin tietoon tulleista selvitetyistä rikoksista vuosina Rikoksesta epäiltyjen Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä Osuus selvitetyistä rikoksista % ,1% ,6% ,5% ,2% ,2% Liikerikoksesta epäiltyjen Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä Osuus selvitetyistä rikoksista % ,6% ,3% ,0% ,9% ,0% Rikoksesta epäiltyjen Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä Osuus selvitetyistä rikoksista % ,7% ,7% ,4% ,8% ,7% Liikerikoksesta epäiltyjen Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä Osuus selvitetyistä rikoksista % ,4% ,5% ,3% ,9% ,2%

9 Kuvio 2. Liikennerikoksista (RL 23 ja TLL) ja muista rikoksista epäiltyjen suomalaisten ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä väestön asukasta kohti kansalaisuuden mukaan vuosina määrä/ as Suomalainen - muu rikos Suomalainen - liikennerikos Maahanmuuttaja - muu rikos Maahanmuuttaja - liikennerikos

10 Maahanmuuttajien rikollisuus Maahanmuuttajien väkilukuun suhteutettu rikollisuus on hieman vähentynyt 10 vuoden kuluessa Liikennerikosten määrä on puolestaan noussut sekä suomalaisilla että maahanmuuttajilla Maahanmuuttajat syyllistyvät rikoksiin 1,5 2,0 kertaa useammin kuin suomalaiset Liikennerikosten osalta erot ovat vähäisiä

11 Suomalaisten ja maahanmuuttajien rikosten vertailu puutteellista Ikävakiointi > vuotiaiden maahanmuuttajamiesten väestöosuus on noin kaksi kertaa suurempi kuin suomalaisilla Asuinpaikka > maahanmuuttajia asuu suurissa kaupungeissa suhteessa enemmän kuin suomalaisia Sosioekonominen asema

12 Taulukko 3. Poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin (pl. RL 23 luvun liikennerikokset ja TLL:n liikennerikkomukset) syylliseksi epäillyt ulkomaalaiset maahanmuuttajat ja muut ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan vuonna 2010 Kansalaisuus Epäiltyjä, joiden kotipaikka Suomessa Kansalaisia Suomessa Epäiltyjä 1000 henkeä kohti Epäiltyjä, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa Venäjä Viro Romania Somalia Ruotsi Irak Liettua Iran Turkki Muut (15 %) (15 %) (10 %) (23 %) (23 %) (12 %) ( 4 %) ( 4 %) Yhteensä

13 Taulukko 4. Poliisin tietoon tulleisiin liikennerikoksiin ja liikennerikkomuksiin syylliseksi epäillyt ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan vuonna 2010 Kansalaisuus Epäiltyjä, joiden kotipaikka Suomessa Kansalaisia Suomessa Epäiltyjä 1000 henkeä kohti Epäiltyjä, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa Viro Venäjä Ruotsi Turkki Irak Muut (20 %) (18 %) ( 6 %) 978 ( 6 %) 589 ( 4 %) (39 %) (40 %) (26 %) Yhteensä

14 Taulukko 5. Eräistä yleisimmistä rikoslajeista epäiltyjen ulkomaalaisten maahanmuuttajien määrä ja osuus tästä rikoslajista epäillyistä vuosina 2009 ja 2010 Lukumäärä Osuus tästä rikoslajista epäillyistä: Liikennerikos Varkaus Pahoinpitelyt Liikennejuopumus Petokset Huumausainerikos Ryöstö Muut seksuaalirikokset Raiskaus Henkirikokset * - 2,5 % 4,0 % 6,1 % 3,2 % 3,7 % 3,7 % 7,6 % 10,4 % 19,3 % 0,8 % 2,8 % 4,0 % 7,3 % 3,8 % 4,3 % 4,3 % 9,3 % 7,7 % 16,1 %* - Kaikki rikokset ,1 % 3,4 % *Tilastosta laskettuja raiskauksia oli yhteensä 260 ja ulkomaalaisten osuus peräti 45,3 % vuonna Taulukossa näistä ja raiskausrikosten kaikista epäillyistä on kuitenkin vähennetty 151 rikosta, koska yhdessä tapauksessa kaikki 152 yhden tekijän samaan uhriin kohdistunutta osatekoa oli kirjattu erillisinä rikoksina.

15 Muiden ulkomaalaisten rikollisuus Kansainvälinen, rajat ylittävä rikollisuus on kasvanut eniten Huumerikollisuus, talousrikokset, autojen ja niiden osien anastaminen ja maastavienti, tilatut keikkarikokset, prostituutioon liittyvä rikollisuus Uudet rikolliset toimintatavat ja innovaatiot (esim. maksukorttien luku, ajonestolaitteiden ohittaminen, urheilun sopupeliepäilyt) Vakava järjestäytynyt rikollisuus näyttäisi johtuvan enemmän vapaan liikkuvuuden esteiden poistamisesta kuin humanitaarisesta tai työperäisestä maahanmuutosta

16 Muiden ulkomaalaisten muu kuin liikennerikollisuus epäiltyä (6,7 % kaikista epäillyistä) vuonna 2010 Määrä on kaksinkertaistunut 10 vuoden aikana Nousu on ajoittunut pariin viime vuoteen Muiden ulkomaalaisten määrä oli 46 % suurempi kuin maahanmuuttajaepäiltyjen vuonna 2010 Kasvu johtuu suurelta osin romanikerjäläisten tekemien omaisuusrikosten voimakkaasta kasvusta

17 Muiden ulkomaalaisten liikennerikollisuus epäiltyä (2,2 % epäillyistä) vuonna 2010 Määrä kaksinkertaistanut 10 vuoden aikana Lisääntymisen syynä ylinopeuksien tehostunut valvonta (automaattinen kameravalvonta) ja se, että ulkomaalaisia on liikenteessä aiempaa enemmän

18 Taulukko 6. Eräistä yleisimmistä rikoslajeista epäiltyjen muiden kuin maahan pysyvästi muuttaneiden ulkomaalaisten määrä ja osuus tästä rikoslajista epäillyistä vuosina 2009 ja 2010 Lukumäärä Osuus tästä rikoslajista epäillyistä: Liikennerikos Varkaus Pahoinpitelyt Liikennejuopumus Petokset Huumausainerikos Ryöstö Muut seksuaalirikokset Raiskaus Henkirikokset ,7 % 8,8 % 2,8 % 5,0 % 2,9 % 1,9 % 3,9 % 2,6 % 8,2 % - 2,1 % 10,5 % 2,5 % 6,0 % 3,0 % 2,7 % 4,4 % 3,2 % 9,7 %* - Kaikki rikokset ,8 % 3,6 %

19 Ulkomaalaisiin (maahanmuuttajiin) kohdistunut rikollisuus Poliisin tietoon tullut rikollisuus > teon motiivi rasistinen (ilmi tullut rikollisuus) Kysely- ja haastattelututkimukset (myös piiloon jäänyt rikollisuus) EU:n perusoikeusviraston (FRA) syrjintää koskeva vertaileva selvitys

20 Elinolotutkimus 2002 Joka kolmas oli kokenut väkivaltaa Puolet heistä uskoi väkivallan syynä olleen maahanmuuttajatausta (erityisesti somalit) Somalialaiset kokivat muita enemmän väkivaltaa Venäläisillä uhrikokemuksia oli eniten nuorilla, kun taas muilla kokemukset jakautuivat tasaisemmin eri ikäryhmiin Somalit kertoivat joutuneensa lähes uhriksi lähes yksinomaan kodin ulkopuolella tekijä ollessa tuntematon, kun taas venäläisten ja virolaisten uhrikokemuksista suuri osa tapahtui yksityisasunnoissa ja uhri tunsi tekijän > muistuttaa suomalaisten kokemaa väkivaltaa

21 Rasistinen rikollisuus Vuonna 2009 kirjattiin rasistista rikosta (poliisin tietoon tulleet tapaukset) Määrä on lisääntynyt edellisistä vuosista, mutta tuoreimpien ennakkotietojen mukaan nämä rikokset olisivat vuonna 2011 vähentymässä Kirjaamiskäytännössä on voinut esiintyä epäyhtenäisyyttä Lähes puolet pahoinpitelyjä Useimmin rasistisen rikoksen kohteeksi joutuvat etniseltä taustaltaan poikkeavat EU-kyselyn perusteella pääkaupunkiseudulla asuvat somalit joutuivat tutkituista ryhmistä toiseksi eniten rasistisen rikoksen kohteeksi

22 Loppuhavaintoja Suomen rikollisuustilanne on eri mittareiden perusteella pysynyt kohtuullisen hyvänä Kansainvälistymiseen ja maahanmuuttoon liitetyt rikosuhat eivät ole toteutuneet siinä määrin kuin aikoinaan pelättiin Ulkomaalaisten rikollisuus on enemmän seurausta liikkumisen rajoitusten poistamisesta kuin pysyvästä maahanmuutosta Etniseltä taustaltaan poikkeavat joutuvat muita useammin rasististen rikosten uhreiksi

OPTL. Verkkokatsauksia 38/2014. Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa vuosina 2009 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä.

OPTL. Verkkokatsauksia 38/2014. Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa vuosina 2009 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Martti Lehti & Mikko Aaltonen & Ville Hinkkanen & Marianne Oksanen Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa vuosina 29 212 Tiivistelmä Verkkokatsauksia 38/214 Sisällys

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 265 MAAHANMUUTTAJAT RIKOSTEN UHREINA JA TEKIJÖINÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 265 MAAHANMUUTTAJAT RIKOSTEN UHREINA JA TEKIJÖINÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 265 Martti Lehti & Venla Salmi & Mikko Aaltonen & Petri Danielsson & Ville Hinkkanen & Hannu Niemi & Reino Sirén & Karoliina Suonpää MAAHANMUUTTAJAT RIKOSTEN

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 11/2009. Naiset henkirikosten uhreina 2002 2007. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. 1 Henkirikostietokanta

OPTL. Verkkokatsauksia 11/2009. Naiset henkirikosten uhreina 2002 2007. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. 1 Henkirikostietokanta OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Martti Lehti Naiset henkirikosten uhreina 2002 2007 Tiivistelmä Verkkokatsauksia 11/2009 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Henkirikostietokanta 1 2 Historiallinen ja alueellinen

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Laura Peutere Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 88/2010 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere,

Lisätiedot

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista RAPORTTEJA 62 2013 Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen Perheväkivalta Suomessa Verkkokatsauksia 2/29 Sisällys Tiivistelmä Tietolähteet 2 2 Henkirikokset

Lisätiedot

5.2 Kavallus- ja petosrikokset Reino Sirén

5.2 Kavallus- ja petosrikokset Reino Sirén II.A.5 Omaisuusrikokset 117 5.2 Kavallus- ja petosrikokset Reino Sirén Kavallus- ja petosrikoksiin kuuluu monentyyppisiä rikoksia. Vuoden 1991 alusta lähtien kavallusrikoksia koskevat säännökset ovat rikoslain

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 2 Sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Muuttoliike vuonna 2012 Väestö ja ulkomaan kansalaiset Väestö äidinkielen mukaan Väestö syntymävaltion mukaan Ulkomaalaisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

Raision väestökehitys ja muuttoliike

Raision väestökehitys ja muuttoliike Raision kaupunki Raision väestökehitys ja muuttoliike Taustatietoja koko kaupungin strategiatyötä varten Kaupunginhallitus 7.10.2013 Sisällysluettelo 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset... 2

Lisätiedot

Muu maa mustikka? Maahanmuuttajat Etelä-Karjalassa

Muu maa mustikka? Maahanmuuttajat Etelä-Karjalassa Muu maa mustikka? 2008 Muu maa mustikka? Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2008 Kansikuva: Vastavalo.fi/Jari Kurvinen ISSN 1235-8185 ISBN 952-9560-30-3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...5 MAAHANMUUTTAJIEN MÄÄRITELMÄT...6

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT PIENI VAALI- SARJA Pekka Myrskylä Topias Pyykkönen TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa YHTEENVETO Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2014 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama 2 Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Muuttoliike vuonna 2011 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Väestö äidinkielen mukaan 6 Väestö syntymävaltion mukaan 7 Ulkomaalaisten määrä alueittain

Lisätiedot

R I K O S S E U R A A M U S L A I T O K S E N T I L A S T O J A 2 0 1 0

R I K O S S E U R A A M U S L A I T O K S E N T I L A S T O J A 2 0 1 0 R I K O S S E U R A A M U S L A I T O K S E N T I L A S T O J A 2 0 1 0 P e t e r B l o m s t e r H e n r i k L i n d e r b o r g M a r j a - L i i s a M u i l u v u o r i I r j a S a l o S a s u T y n

Lisätiedot

Ehdoilla millä hyvänsä

Ehdoilla millä hyvänsä European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) P.O.Box 444 FIN-00531 Helsinki Finland Publication Series No. 67 Ehdoilla millä hyvänsä Työperäinen ihmiskauppa

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa

Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa BoF Online 2007 No. 13 Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa Anssi Kohonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki

Lisätiedot

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti 2011 RIKOKSENTORJUNTA KUNNISSA Sisällysluettelo OSA

Lisätiedot

Syrjintä Suomessa. Syrjintä Suomessa. Tietoraportti 2014. Tietoraportti 2014 SYRJINNÄN SEURANTA

Syrjintä Suomessa. Syrjintä Suomessa. Tietoraportti 2014. Tietoraportti 2014 SYRJINNÄN SEURANTA Syrjintä Suomessa Syrjintä Suomessa Tietoraportti 2014 Tietoraportti 2014 SYRJINNÄN SEURANTA SISÄMINISTERIÖN JULKAISU ISSN 2341-8524 7/2014 Syrjinnän seurannan Tietoraportti 2014 ISBN 978-952-491-949-4

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO ITÄINEN SOSIAALIASEMA MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005 Christina Huotari Mitra Härkönen 1 Taustaa... 1 2 Suomi ja maahanmuuttajat vuonna 2005... 2

Lisätiedot

Jukka Savolainen. NAISYRITTÄJÄT RIKOSTEN KOHTEENA Tutkimus Yrittäjänaisten Keskusliiton jäsenistön turvallisuudesta ENGLISH SUMMARY

Jukka Savolainen. NAISYRITTÄJÄT RIKOSTEN KOHTEENA Tutkimus Yrittäjänaisten Keskusliiton jäsenistön turvallisuudesta ENGLISH SUMMARY OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 60 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Jukka Savolainen

Lisätiedot

Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna

Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna Hallinnonuudistuksen jatkotyöryhmä Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna Kirkon jäsenten

Lisätiedot

Suomalaisten maastamuutto 1980- ja 1990-luvulla

Suomalaisten maastamuutto 1980- ja 1990-luvulla Jouni Korkiasaari Suomalaisten maastamuutto 1980- ja 1990-luvulla Artikkeli suomalaisten maastamuuton kehityspiirteistä tilastojen valossa Artikkeli on hieman muunneltu versio Kuntapuntari-lehdessä 2/98

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2013 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Helsingin kaupungin tietokeskus Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vieraskielisen väestön

Lisätiedot

- Karel Capek Salamanteri sota.

- Karel Capek Salamanteri sota. Mutta eikö ole sääli ihmiskuntaa? Herran tähden, anna minun jo olla. Mitä voin tehdä? Ihmiset itse tahtoivat niin. Kaikki tahtoivat salamantereja, kauppa, teollisuus ja tekniikka, valtiomiehet ja sotilashenkilöt,

Lisätiedot