TYÖVÄENTUTKIMUS 1(1987):1. Työväenliikkeen kirjasto Ammattiyhdistysarkisto Kansan Arkisto Työväen Arkisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄENTUTKIMUS 1(1987):1. Työväenliikkeen kirjasto Ammattiyhdistysarkisto Kansan Arkisto Työväen Arkisto"

Transkriptio

1 TYÖVÄENTUTKIMUS 1(1987):1 Työväenliikkeen kirjasto Ammattiyhdistysarkisto Kansan Arkisto Työväen Arkisto

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu Leena Saarinen: AIHEENA UUSI TIEDOTUSJULKAISU: TYÖVÄENTUTKIMUS... 1 Markku Metsänranta: VANHAA JA UUTTA. TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO... 2 NIMET KIRJASTOTEKEMISEN TAKANA... 4 ESITTELYSSÄ TYÖVÄENTUTKIMUSTA Vesa Turunen: SUOMALAINEN SOSIALIDEMOKRATIA 1920-LUVULLA (PAULI KETTUNEN: POLIITTINEN LIIKE JA SOSIAALINEN KOLLEKSTIIVISUUS. HELSINKI 1986.)... 6 Marjaana Valkonen: YHDESSÄ ELÄMÄ TURVALLISEKSI SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITTO Pirjo Kaihovaara: SAA VALKEALLE MUSTAA KUN KOKOUSTAAN PITÄÄ PELTISEPÄT TÄÄLLÄ (PELTISEPÄT 100 VUOTTA. KOONNUT PIRJO-RIITTA KARPPINEN. HELSINKI 1987.)... 9 TYÖVÄEN ARKISTOT Pekka Kaliiokoski: AMMATTIYHDISTYSÄRKISTO Anna-Maija Nirhamo: KANSAN ARKISTOSTA LÖYTYY Maria Lähteenmäki: ARKISTOTOIMINTAA LIKI 80 VUOTTA TYÖVÄEN ARKISTO - KEHITTYVÄ ARKISTO JULKAISUJA Leena Saarinen: TYÖAJAN LYHENTÄMINEN. VIITTEITÄ KOTIMAISISTA TIETOKANNOISTA Leena Saarinen: "MERTA EDEMPÄNÄ" ON KIRJOITETTU TYÖAJAN LYHENTÄMISESTÄ VIELÄ VÄHEMMÄN DIALOGIN MUKAAN JULKAISUJA MYYNNISSÄ TYÖVÄEN ARKISTOSSA JULKAISUJA MYYNNISSÄ KANSAN ARKISTOSSA... 28

3 1 AIHEENA UUSI TIEDOTUSJULKAISU: TYÖVÄENTUTKIMUS Työväentutkimusjulkaisun idea on saatu Kulttuuritutkimus- julkaisusta, jossa on oivallisesti rakennettu siltaa/yhteyttä tiedontuottajilta tiedonkäyttäjille ja päin vastoin. Sisällön tälle uudelle Työväentutkimus julkaisulle antaa työväenperinne ja työväenku1ttuuri. Julkaisijoina ovat tämän alan "tietoasemat" työväen arkistot - Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto ja Työväen Arkisto - sekä toimintansa aloittanut Työväenliikkeen kirjasto. Työväentutkimus ilmestyy tänä vuonna kolmena numerona, ensi vuonna neljänä. Tässä ensimmäisessä numerossa Työväentutkimus esittelee "tietoasemansa" työväen arkistot ja Työväenliikkeen kirjaston. Esittelemme myös kolme työväentutkimusta: yhden väitöskirjan (Pauli Kettusen), yhden järjestöhistorian (SAK:n historian 2. osan) ja yhden opintokerhotyönä syntyneen historian (Peltisepät 100 vuotta). Työväenliikkeen kirjasto on kokeillut, mitä nykyaikaiset tiedonhakujärjestelmät vastaavat sellaiseen yhteiskuntapoliittisesti tärkeään aiheeseen kuin työajanlyhentäminen. Aiheesta löytyneet kirjallisuusviitteet on kirjattu tämän julkaisun loppuun. Seuraavien numeroiden sisällöksi olemme alustavasti suunnitelleet henkilöhistoriaa, listaa vuosina 1986 ja 1987 ilmestyneestä työväentutkimuksesta. Kesäloman alkaessa lämpimän kesän toivotuksin! Leena Saarinen kirjastonhoitaja, tämän lehden toimittaja

4 2 Markku Metsänranta VANHAA JA UUTTA. TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO avatun Työväenliikkeen kirjaston luonnetta nykyisellään kuvaa sen kokoelmien syntytapa: liikkeen veteraanien ja johtohenki1 öiden keräämät sekä eri työväenyhdistysten lakkautuneiden kirjastojen kirjat (sittemmin Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kirjakokoelmina Työväenliikkeen kirjastolle s i i rtynei nä ) ovat k i rja s tomme aineiston perusta. Painotuotteita pääasiassa 1890-luvulta 1940-luvulle, joukossa toki myös vanhempaa ja uudempaa keskeistä työväenliikettä ja työväenku1ttuuria koskevaa materiaalia. Työväenliikkeen kirjasto on paitsi yksi maamme suurimmista tieteellisistä erikoiskirjastoista, myös merkittävä perinnekirjasto. Se vaalii ja saattaa tutkijoiden käyttöön ei vain suomalaista vaan myös ulkomaista, esim. Saksan työväenliikkeen - usein harvinaista - painettua materiaalia. Vanhemman aineiston ansiosta kirjastomme on siis varsin "kilpailukykyinen" voidessaan tarjota aineistoa esim. sellaisilta erikoisaloilta kuin saksalainen ja amerikansuomalainen sosialistinen kirjallisuus, osittain myös Neuvostoliitossa painettu suomenkielinen kirjallisuus sekä venäläinen vuosien kirjallisuus. Kirjastolla on myös melko kattava vanhan suomalaisen vasemmistolaisen kaunokirjallisuuden kokoelma, johon sisältyy mm. suuri joukko työväen näyttämöiden seuranäytelmiä. Uusi aika, uudet kirjat, uusi informaatiotekniikka. Tässä Työväenliikkeen kirjasto on suurien haasteiden edessä. Omasta hän kin ta 1inja s ta ja modernista tietopalvelusta ei voi puhua ennen kuin uushankintamäärärahat ylittävät nimellisen summan ja kirjasto on saanut ATK:n. Työväenliikkeen kirjaston tulevaisuus on sillantekoa perinteestä aivan ajankohtaisimman tiedon tarpeeseen.

5 3 Työväenliikkeen kirjasto Osoite: Paasivuorenkatu 5 B, Helsinki, puh. 766 f ä g ) Avoinna: ma-pe klo , to klo Kesällä klo nidosta. Käyttöoikeus kaikilla alan kirjallisuutta tarvitsevilla. Koti- ja kaukolainoja. Laina-aika 1 kuukausi. Työväenliikkeen kirjastolla on kattavat kokoelmat työväenliikkeen ja sosialismin klassikoita Marxista alkaen.

6 4 NIMET KIRJASTOTEKEMISEN TAKANA Nainen ryhmäkuvassa - Leena Saarinen, kirjastonhoitaja Takanaan loistava tulevaisuus kaupungin byrokratiassa: edessään työväenliikkeen menneisyys. Perinne ja historia. Johtaa tätä perestroikkaa (Leena, Kyösti, Markku) glasnostin hengessä. Oppia ikä kaikki: kirjoitti vuoden 1965 keväällä aineen "Vuosi 1917 Suomen historiassa"; vuoden 1987 keväällä kirjoittaa monta alkua aiheesta "Työväenliikkeen kirjasto". Tämä nainen ryhmäkuvassa ei usko suojaverkkoon, uskoo tietoverkkoon työväen arkistot - Työväenliikkeen kirjasto. Markku Metsänranta, vt. kirjastonhoitaja Sijoittuu sivistyneistön toimintapisteytyksessä (ks. Tiede & Edistys 1/86) kohtaan IX: ongelmalliset. Tutustunut suurimpaan osaan kirjaston aineistoa jo vuodesta 1982 aloittaessaan työskentelynsä Työväen Arkiston kirjaston parissa. Kirjoja, vuosia, elämää: läheiseksi käynyt kaunokirjallinen osasto, erityisesti venäläiset kirjailijat. Ja vanhojen teosten usein korkeatasoinen kansitaide. Viihtyisyyttä lisänneet henkevät ja kannustavat työtoverit virikkeellisine ajatuksi neen. Avajaiset merkkipaalu: Uskoo yhä ei vain Työväenliikkeen kirjastoon vaan myös yleensä työväenliikkeen tulevaisuuteen.

7 5 TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTON LINJAN TUHERTAJAT; osa III Työväenkirjaston kirjastovirkailija Kyösti Kuula siirtyi uuteen tehtäväänsä maaliskuun alussa eli juuri kirjaston avajaisviikolia. Metreissä mitattuna työmatka entiseen verrattuna (HYK) on lähes sama - tosin pitkää siltaa on vaikea arvioida pelkästään metreinä. Kirjaston kokoelmat ovat herättäneet kyöstin mielenkiinnon. Erityisesti Slavica on kiinnostuksen kohteena, koska venäjä on Kyöstille aivan uusi kieli. Työmaa on parin kuukauden kuluessa tullut tutuksi. Niinpä tärkeimmälle tehtävälle eli asiakaspalvelulle voi jo asettaa kunnianhimoisia vaatimuksia. Anna ja K.H. Wiik tekivät ansiokkaan työn Työväen Arkiston kirjaston hyväksi. K.H. Wiik oli työväenliikkeen kirjastojen linjan hahmottaja, tämän työn perustalta lähtee Työväenliikkeen kirjasto toimimaan.

8 6 Vesa Turunen SUOMALAINEN SOSIALIDEMOKRATIA 1920-LUVULLA Pauli Kettunen: Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus. Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia tutkimuksia 138. Helsinki Työväenliikkeen tutkimus puhkoo uusia uria. Pauli Kettusen tänä keväänä ilmestynyt väitöskirja "Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus" ei tyydy pintailmiöiden kertomiseen vaan pyrkii hahmottamaan 1920-luvun suomalaisen sosialidemokratian luonteen ja rakenteen. Kettusen Väitöskirjasta voi löytää ainakin kaksi massiivista yhteenkietoutunutta tutkimuskohdetta; osa teoksen keskeistä sisältöä on selvitys Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja Suomen porvarillisen valtion suhteesta luvulla puolueessa vahvistui reformismi ja se omaksui Suomen parlamentaarisen demokratian pelinsäännöt. Väinö Tannerin johdolla SDP kiinnittyi kansalliseen yhteiskuntaan porvareiden ehdoilla. Toisaalta Kettusen tutkimus hahmottaa suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen tilaa 1920-luvulla selä sosialidemokratian suhdetta siihen; sopeutuessaan parlamentarismiin SDP hylkäsi palkkatyöläisten kollektiiviset vaatimukset - vahvana syynä oli se, että porvaristo näki ammattiyhdistysliikkeen vaatimukset ulkoparlamentaarisena toimintana ja siten järjestelmän vastaisena. Kommunistit saivat johdon ammattiyhdistysliikkeessä, kun sosialidemokraattien toiminta kanavoitui eduskunnan ja kunnanvaltuustojen lisäksi osuustoiminta-, raittius- ja urheiluliikkeeseen. Kettunen käyttää väitöskirjassaan sekä historian että yhteiskuntatieteiden keinoja. Tutkimuksessa kohtaavat työväenliikkeen toteutuneet ja toteutumattomat mahdollisuudet

9 7 nykyään vallitsevien olosuhteiden kanssa. Teos ei noudata lineaarista ajattelutapaa vaan päälukujen jäsentelystä nousee perusongelman moninaisuus. Päälukujen sisällä kerronta etenee kuitenkin yleensä kronologisesti. Yleensä - ilman kyseenalaistamista - suomalaisen historiankirjoituksen subjektina on ollut kansallisen integraation toteutuminen, kansallinen yhtenäistyminen. Pauli Kettusen tutkimus leikkaa tätä Suomen historiaa hallinnutta integraationa köku 1 maa tuomalla kuvaan työväenliikkeen yhteiskunnanvastaisuutta ajaneen näkökulman. Kettusen väitöskirja risti valottaa Suomen (ja) työväenliikkeen historiaa. (Työväen sanomalehdet ovat kirjoittaneet Pauli Kettusen tutkimuksesta: Jokinen Pertti: Pauli Kettunen väitöskirjassaan: suomalainen sosialidemokratia epätyypillistä! KU-Viikkolehti Kolanen Risto: Demokratia, reformismi, työväenliike. Suomen Sosialidemokraatti - Perjantai Extra )

10 8 Marjaana Vaikonen YHDESSÄ ELÄMÄ TURVALLISEKSI SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITTO SAK:n historian toinen osa ilmestyi huhtikuussa sivuisena teoksena. Kirjassa on 97 valokuvaa. Sen on kustantanut Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK r.y. Teos kertoo SAK:n noususta syvästä aallonpohjasta suomalaisen yhteiskunnan keskeiseksi vaikuttajaksi. SAK:n historia on kiinnostava tutkimus jokaiselle tämän päivän työmarkkinapolitiikkaa seuraavalle lukijalle. Se on lähimenneisyyden historiaa. Se avaa uusia näkökulmia koko suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Ammattiyhdistysliikkeestä tuli merkittävä tekijä vasta sodan jälkeen, kun poliittinen tilanne muuttui ratkaisevasti ja työnantajapuoli hyväksyi vuosikymmenien taistelujen jälkeen työehtosopimukset. SAK:n historian toinen osa sivuaa läheisesti myös poliittisen työväenliikkeen historiaa. SAK:n historia antaa uutta tietoa järjestön roolista Suomen historian käännekohdassa S A K:11 a ja varsinkin puheenjohtaja Eero A. Wuorella oli merkittävä rooli rauhanoppositiossa. SAK antoi vahvan panoksen Suomen poliittisen suunnan muuttamiseksi sodan jälkeen. Ammattiyhdistysliikkeen osuus on ollut merkittävä ryhdyttäessä rakentamaan tämän päivän Suomea. Tutkimuksen tärkein lähdeaineisto on ollut Ammattiyhdistys- arkistossa, mutta myös Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kokoelmat ovat olleet välttämättömiä tämän työn hännältä. Yhdessä elämä turvalliseksi, Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto on kirjakauppamyynnissä, hinta 192 ma rkkaa.

11 9 Pirjo Kaihovaara SAA VALKEALLE MUSTAA KUN KOKOUSTAAN PITÄÄ PELTISEPÄT TÄÄLLÄ PELTISEPÄT 100 VUOTTA. Koonnut Pirjo-Riitta Karppinen, julk. Helsingin Pelti- ja Vaskiseppien ammattiosasto ry. Helsinki, Yhteistyö Tätä kirjoittaessani osuu katseeni ulos ikkunasta, josta avautuvaa näkymää hallitsee rivi peltikattoja. Vastakkaisen talon peltikattia uusitaan parhaillaan. Voin seurata peltiseppien työskentelyä tässä ja nyt. Aivan uusin silmin tarkastelen kattotyötä luettuani Helsingin Pelti- ja Vaskiseppien ammattiosaston julkaiseman kirjan osaston historiasta, valottuuhan teoksessa myös kattojen rakentamisen historia. Peltisepät 100 vuotta on syntynyt mielenkiintoisella tavalla tutkivan opintokerhon ja historiantutkijan yhteistyönä. Mainittakoon, että keruu- ja tutkimus työn tuloksena syntyi yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa myös näyttely ammattiosaston historiasta. Peltisepät 100 vuotta -kirja lähtee liikkeelle ammattiyhdistyksen syntyä edeltäneestä ajasta esitellen ammattikuntalaitoksen ja läkkiseppien ammattikunnan historiaa. Lakki-, pelti- ja vaskiseppäyhdistyksen toiminnan käynnistämistä vertaillaan sekä ammattikuntalaitoksen perintöön että ns. wrightiläisen kauden työväeniiikkeen yleisiin kehityspiirteisiin. Tekstiin liitetyt suorat lainaukset lähteistä luovat elävää kuvaa toiminnan luonteesta. Teos osoittaa, kuinka läkki-, pelti- ja vaskiseppäyhdistyksen vaiheet ovat osa ammattiyhdistysliikkeen historiaa. Vuoden 1905 vaikutus ulottuu tähänkin järjestöön. Alan ensimmäinen työtaistelu on osa laajempaa liikehdintää. Viaporin kapinalla on seuraamuksensa osaston jäsenille, jne. Peltisepät 100 vuotta on myös osa Suomen Läkki-, Pelti- ja Vaskiseppien liiton historiaa. Tämä pieni, enimmältään alle

12 1o 300 jäsenen liitto oli 10 vuoden ajan opettamassa jäsenistölle ammatillisen työväenliikkeen aakkosia. Liityttyään Metalliteollisuus työväen liittoon vuonna 1917 Helsingin osasto osallistui alkavien murrosaikojen tapahtumiin. Toiminta 8-tuntisen työpäivän puolesta ja työväen järjestyskaartissa johdatteli Helsingin läkki-, pelti- ja vaskisepät historian pyörteisiin. Kansalaissodan jälkeen ryhdyttiin "vielä tuhasta löytyvistä sirpaleistakin itsellemme uutta sampoa takomaan". Palkankorotusten ja muiden ammatillisten etujen puolesta kamppailtiin milloin paremmalla milloin huonommalla menestyksellä kahtia jakautuneen työväenliikkeen vasemmalle puolelle kallistuen. Teos kuvaa 1920-luvun uusien järjestömuotojen synnyn aikaa, jolloin Helsingin läkki-, pelti- ja vaskiseppien ammattiosastokin muuttui Helsingin teollisuusneuvosten alaiseksi työpaikkajärjestöksi ja kävi voitokkaita työtaisteluja mm. urakkapalkkojen korottamiseksi. Kirjassa ovat kuitenkin saaneet sijansa myös runot, joita yhdistyksen jäsenet kirjoitelivat toveri 1ehteensä nimeltä "Herättäjä". Ammattiyhdistysliikkeen hajoaminen johti lapualaisvuosina pelti- ja vaskiseppien työpaikkajärjestön lakkauttamiseen osana Helsingin teol1isuusneuvostoa. Toimintaa jatkoi Helsingin pelti-, vaski- ja koristetakojain ammattiosasto. Tämän sosiaalidemokraattisena aloittaneen, mutta 1930-luvun puolivälissä poliittiselta pohjaltaan laajentuneen osaston toimintaa palkkaliikkeineen seurataan aina 1970-luvulle saakka, vuodesta 1938 lähtien nimellä Helsingin pelti- ja vaskiseppien ammattiosasto. Sotien jälkeinen aika on kuitattu "lyhyellä läpiviennillä" ja 1960-luvun jälkeisistä vuosista on tehty kroniikkamainen yhteenveto. Teoksen taustavoimana toiminut tutkiva opintokerho on muistitiedon ja valokuvien lisäksi kerännyt myös melkoisen määrän peltiseppien työkaluja, joita esitellään kirjan lopussa.

13 Pekka Ka 11i okosk i AMMATTI YHDISTY SÄRKISTO I Arkiston tehtävä Ammattiyhdistysarkisto perustettiin SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen keskusarkistoksi. Valtioneuvosto hyväksyi ammattiyhdistysarkiston lakisääteisen valtionavun piiriin vuoden 1978 alusta lähtien. Ammattiyhdistysarkiston ohjesääntö määrittelee sen tehtäväksi edistää ammattiyhdistysliikettä koskevaa tutkimusta ja koota ja säilyttää SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen asiakirja- ja muuta aineistoa sekä antaa SAK: n jäsenliitoille ja jäsenkenttään arkistoalan koulutusta ja ohjausta. II Arkiston kokoelmat Ammattiyhdistysarkiston kokoelmat koostuvat seuraavista ryhm i s tä : 1. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto SAK r.y Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y Jäsenli i tot 4. Ammatti osastot 5. Ammatilliset paikallisjärjestöt 6. Yks i tyi set henkilöt SAK:n aineisto sisältää mm. edustajakokouksen, valtuuston, hallituksen ja valiokuntien pöytäkirjoja, sopimuksia, kirjeenvaihtoa, lausuntoja yms. Liittojen aineistoon sisältyy varsinaisten arkistoluovutusten lisäksi myös niiden painettua materiaalia, kuten työehtosopimuksia, toimintakertomuksia, 1iittokokouspöytäkirjoja sekä liittojen julkaisemia lehtiä.

14 12 Yksityishenkilöiden kokoelmista mainittakoon Heikki Wari k- sen ammattiyhdistysliikkeen eheyttämiseen liittyvä aineisto sekä SAK:n entisen puheenjohtajan Eero A. Wuoren kokoelma. Arkistoaineistoa on yhteensä n. 400 hyllymetriä. Arkiston käsikirjaston yhteydessä on myös muiden pohjoismaisten keskusjärjestöjen aineistoa, kuten edustajakokouspöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja muuta painettua materia a 1 ia. Arkistolla on lisäksi n valokuvan kuva-arkisto sekä laaja julistekokoelma. III Tutkijapalvelu Ammattiyhdistysarkiston kokoelmat ovat pääosiltaan tutkijoiden käytettävissä. SAK:n aineiston salaisuusraja on 12 vuotta ja muiden aineistojen osalta noudatetaan luovuttajan asettamia ehtoja. Ammattiyhdistysarkisto sijaitsee Metallitalossa SAK:n tiloissa. Osoite: Siltasaarenkatu 3 A, Helsinki Arkistossa on kuusi tutkijapaikkaa. Arkistossa työskentelee kaksi henkilöä: arkistonhoitaja Pekka Kalliokoski, puh. (90) arkistoapulainen Pirjo Vainio, puh. (90) Arkiston aukioloajat ovat: ti-pe klo ti-pe klo (kesäisin)

15 13 Anna-Maija Ni rhamo KANSAN ARKISTOSTA LÖYTYY Kansan Arkiston tutkijatilaston mukaan suosituin aineisto oli vuosina SKDL:n arkisto ja vuosina SKP:n aineisto. SKDL:n arkisto ( ) oli siirtynyt Kansan Arkistoon 1970-luvun lopulla ja tuli suuren järj estämis työn jälkeen yksityiskohtaisine luetteloineen kokonaisuudessaan (681 kansiota) tutkijoiden käyttöön vuonna SKP:n sodanjälkeinen arkisto avattiin tutkimukselle , jolloin siitä oli saatu luetteloitua hallintoelinten pöytäkirja-aineisto ( ). SKP:n toista tuhatta kansiota käsittävästä arkistosta on tutkijoiden käytössä ollut vasta noin sata kansiota, mutta määrä kasvaa viikottain järjestämistyön edetessä. Nämä kaksi suosittua arkistoa ovat Kansan Arkiston kokoelmien määrältään laajimmat kokonaisuudet, joiden kautta maan vasemmistolaisen työväenliikkeen värikkääseen historiaan voi paneutua. Kansan Arkisto on kansandemokraattisen liikkeen keskusarkisto. Arkiston asiakirja-aineiston kokonaismäärä on 1463 hyllymetriä, joista 602 hyllymetriä on kansandemokraattisten järjestöjen (SKDL, SKP, SNDL, SDNL, SDPL, SOL piireineen ja yhdistyksineen) aineistoa ja loput yli 800 hyllymetriä muiden järjestöjen ja yksityishenkilöiden aineistoa sekä historiallisiin tapahtumiin liittyviä erikoiskokoelmia. Mitä Kansan Arkistosta sitten voi löytyä? Mistä arkiston kokoelmat kertovat? Arkiston vanhimmat asiakirjat ovat Helsingin ka rvarikisä11ien pöytäkirjat ja kassakirjat vuodelta Tämä ammattikunnan arkisto jatkuu yhtenäisenä kokonaisuutena aina vuoteen 1943 asti, jolloin järjestö (Nahkurien hautaus- ja sairausapukassan nimellä) liittyi vihdoin Kumi- ja Nahkatyöväen liittoon.

16 14 Turun työväenyhdistyksen Puhuja ja Keskusteluseuran pöytäkirjasi dos vuosilta edustaa työväenliikkeen synnyn aikakautta, jolta arkiston kokoelmat varsinaisesti alkavat. Työväenyhdistyksen jäsenet (vaskisepät, kirjapainotaiturit, maisterit, vanginvartijat, hatuntekijät, ent. lyseolaiset, neidit, rouvat...) harjoittelivat puhujaklubissaan sunnuntai aamupäivisin "selvästi lausumaan ajatuksensa ja pitämään puheita ja esitelmiä". Lapuan Lakaluoman työväenyhdistys perustettiin Kiikulan torpassa. Torpparit ja mäkitupalaiset antoivat yhdistykselleen nimeksi Korven Wa1 o. Yhdistys päätti jo saman vuoden toukokuussa ostaa "kiivaan keskustelun perästä" Matti Mi k ke 1ä1tä tuparivin, joka kesän aikana siirrettiin omalle tontille. Yhdistyksen vaiheita voi pöytäkirja sidoksis ta seurata aina keväälle Viimeinen pöytäkirja ( ) on jäänyt sihteeriltä kesken - ehkä pelko talon sulkemisesta on tullut väliin ja pöytäkirjat on piilotettu. Yhdistys lakkautettiin kihlakunnanoikeuden päätöksellä Viimei sestä pöytäkirjasta voidaan lukea, että yhdistys oli vielä 25 jäsenen voimin valinnut huvitoimikunnan, keskustellut pui den pienimisestä, talon vuokrista vieraileville iltamanpitäjille, hiihtokilpailujen järjestämisestä... Työ!äisrunoi1ija ja matkaposte 1jooni Kössi Ahmalan pieni hen kilöarkisto sisältää Ahmalan runojen, esitelmien ja puheiden käsikirjoituksia. Ahmala oli 1910-luvulla ahkera työväen jul kaisujen avustaja. Boheemi runoilija, työläisnuorisoliikkeen räiskyvä puhuja ja Vladimir Iljits Leninin viestinkuljettaja sai surmansa valkoisten teloittamana huhtikuussa 1918 Viipurissa. Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto julkaisi vuonna 1921 Ahmalan satiirikokoelman Hirsipuita. Nämä esimerkit ovat pikapoimintoja arkiston tarjonnasta. Tutkijoiden käytössä on pääluettelo, jossa on perustiedot kaikista yli 2000 järjestöarkistosta, 150 henki 1öarkistosta, 900 muistelmasta ja 20 erikoiskokoelmasta. Voit itse tulla tekemään lisää löytöjä. Sydämellisesti tervetuloa!

17 15 Maria Lähteenmäki ARKISTOTOIMINTAA LIKI 80 VUOTTA TYÖVÄEN ARKISTO - KEHITTYVÄ ARKISTO Sosialidemokraattisen puolueen Kotkan puoluekokous teki syyskuussa 1909 päätöksen Työväen Arkiston perustamisesta. Malli oli saatu Ruotsista, jonne oli perustettu vastaavanlainen laitos Alkuperäisen suunnitelman mukaan arkiston toiminnasta olisivat vastuussa sos. dem. puolue ja Suomen Ammattijärjestö, mutta varojen puutteessa Ammattijärjestö ei alkuvaiheissa voinut taloudellisesti tukea arkiston toimintaa. Sillä oli kuitenkin alusta lähtien edustaja arkiston hallinnossa. Arkiston ensimmäinen hallitus nimettiin Sen puheenjohtajana toimi FT Edvard Gylling. Ensimmäiseksi arkistonhoitajaksi valittiin Yrjö Sirola, joka oli hoitanut arkiston edeltäjäksi katsottavaa puoluetoimiston arkistoa. Syksyllä 1910 Sirola muutti Yhdysvaltoihin ja hänen tilalleen valittiin FM Karl Harald Wiik. Wiik teki tutustumismatkat Tukholman, Kööpenhaminan ja Berliinin työväenarkistoihin ja näiden matkojen tuloksena luotiin Työväen Arkiston arkistokaava. Kaava perustui II internationaalin Brysselissä sijainneen kansainvälisen sosialistitoimiston mallin mukaisesti Deweyn kymmen 1uokitusjärjestelmän pohjal1e. K.H. Wiik toimi arkistonhoitajana aina vuoteen Hänen jälkeensä arkistonhoitajina ovat toimineet Anna Wiik, Taimi Torvinen, Marjatta Liiro, Helvi Raatikainen, Matti Nieminen ja vuodesta 1981 lähtien nykyinen arkistonhoitaja FK Esa Lahtinen. Lahtisen lisäksi arkiston tämänhetkiseen henkilökuntaan kuuluvat tutkijat FK Simo Laaksovirta ja FM Maria Lähteenmäki sekä virkavapaalla oleva tutkija VTK Marjaliisa Hentilä, arkistoavustajät VTK Marja Ranto ja LuK Veikko Rytkönen sekä siivooja-arkistoapulainen Kirsti Saarikoski.

18 16 Projektityöntekijöinä ovat valt. yo Vesa Holappa ja fil. yo Risto Kekerainen. Työväen Muistitietotoimikunta, joka on perustettu 1960 keräämään työväen suullista perinnettä, sijaitsee Työväen Arkiston yhteydessä. Tutkija, YTM Heimo Huhtanen hoitaa muistitietotoimikunnan kokoelmia ja vastaa aihetta käsitteleviin kysymyks iin. Työväen arkistossa on arkistomateriaalia n. 2,5 hyllykilometriä, julisteita n. 5000, valokuvia n , lippuja n. 150, museoesineitä n kpl ja taidekokoelmassa n. 800 piirustusta yms. Kysytyimmät aineistot ovat sosialidemokraattisen puolueen arkisto ja sen edeltäjän, Suomen Työväenpuolueen, arkisto, työväenyhdistusten arkistot (n eri yhdistyksestä), ammattiliittojen ja ammattiosastojen (n eri osastosta) arkistot, kokoelma sekä sos. dem. naisliiton ja Työväen Urheiluliiton arkistot. Näiden lisäksi käytetään paljon henkilöarkistokokoelmaa, mm. K.A. Fagerholmin, Tyyne Leivo-Larssonin, Miina Sillanpään, Väinö Tannerin, Martta Salmela-Järvi sen ja Väinö Voionmaan arkisto j a. Työväen Arkisto oli aina vuoteen 1945 saakka osa sos. dem. puolueen organisäätiötä, jonka jälkeen arkistosta tehtiin säätiöpohjainen. Säätiön hallituksessa ovat puolueen lisäksi edustettuna Työväen Sivistysliitto, ammattiyhdistysliike, osuustoimintaliike ja tieteellinen tutkimus. Säätiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja on Metalliliiton eläkkeellä oleva puheenjohtaja Sulo Penttilä ja muina jäseninä ovat SDP:n hallintopäällikkö Maunu Ihalainen, ministeri Veikko Helle, VTK Tero Tuomisto ja TSL:n pääsihteeri Jussi Pikkusaari. Säätiön sihteeri on arkistonhoitaja Esa Lahtinen. Arkiston toiminnan rahoitus on laajentunut ajan myötä ja yhteiskunnan osuus on kasvanut. Vuonna 1974 säädetty laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta mahdollisti sen, että Työväen Arkisto saa 80 % valtionapua ns. valtionapukelpoisiin menoihin.

19 Fyysisesti Työväen Arkisto on koko oiemassaoloaikansa sijainnut Paasivuorenkadulla (ent. Sirkuskatu), huoneisto on vaan vaihtunut ajan myötä. Vuonna 1955 arkisto muutti Helsingin työväenyhdistyksen omistaman talon B-rappuun, mistä meidät edelleenkin löytää vuonna 1983 uusituista tiloista. Tervetuloa tutustumaan! Osoitteemme on: Paasivuorenkatu 5 B, puh: Helsinki Avoinna: ma - pe klo ti, to klo kesällä ma - pe klo ti, to klo Aattopäivinä suljemme klo 14.00, kesällä klo Sivuilla esiteltyyn Kansan Arkistoon löytää näin Kansan Arki sto Osoite: Kotkankatu 9, Helsinki puh: (tutkijasali) (toimi sto) (arkistonhoitaja) Tutkijasali on avoinna: ti - pe klo kesä 1lä klo

20 18 Leena Saarinen TYÖAJANLYHENTÄMINEN VIITTEITÄ KOTIMAISISTA TIETOKANNOISTA Työväenliikkeen kirjasto toimii käsipelillä - kuten KU- Vi i kkolehti sattuvasti otsikoi Se tarkoittaa sitä, että emme pysty/voi tarjota asiakkaillemme nykyaikaista tiedonhakumahdollisuutta ja toisaalta sitä, että omassa tiedontallennuksessa olemme vanhakantaisten kortistojen varassa. Atk-pohjaisia tiedonhakumahdollisuuksia toki on. Ja tässä listausta yhdestä aiheesta: työajanlyhentäminen. Mitä työajaniyhentämisestä on kirjoitettu ja mitä tallennettu kotimaisiin tietokantoihin? Tätä on aiheesta kirjoitettu, tätä tallennettu! Kollegiaalista apua antoi Eduskunnan kirjasto, Marita Turpeinen. Tietokannat on lyhyesti esite!ty ennen kirjausta. Käytetyistä tietokannoista KATI, KOTI ja KAUKO ovat tieteellisten kirjastojen ja niiden atk-yksikön ylläpitämiä. Helecon: FINP on Helsingin Kauppakorkeakoulun kirjaston tietokanta. KATI-ti etokanta sisältää kotimaisia aikakauslehtiartikkeleita ja erikoisbibliografia-aineistoa vuodesta Käsitykset päivittäisen työajan lyhentämisestä T : Gröhn Kari J: Helsinki K: Sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimusosasto. 122 s. Julkaisuja/Sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimusosasto = Pub 1ications/Ministry of Social affairs and health. Research department; 1979:1 5 Länsi-Saksa: kova kädenvääntö työajasta alkaa (Ammattiyhdistysliikkeen työajan lyhentämiskamppailun vaikutus Saksan liittotasavallan taloudelliseen tilanteeseen)

21 19 T: Kruth Laila L: Talouselämä 47 (1984): 1, s. 73 Länsi-Saksa: lyhenevä työaika, vähenevä työttömyys? T: Kruth Laila L: Talouselämä 46 (1983): 22, s Paikallisesti sovitut työajan lyhennykset T : Rusama Risto L: Teollisuuslehti 70 (1977): 6, s Perheiden ja naisten tarpeet työajan lyhentämisestä T: Julkunen Raija L: Lapset ja yhteiskunta 42 (1983): 8, s Työ elämäntarpeena - vain utopiat ovat enää realistisia (Työ ja työajan lyhentäminen teollistuneessa yhteiskunnassa) T: Negt Oskar L: Aikuiskasvatus 4 (1984): 4, s Työaika ja sen lyhentäminen läntisissä teollisuusmaissa T : Peltola Pekka L: Sosiaalinen aikakauskirja 78 (1984): 1, s. 4-6 Työaikaa lyhentäen enemmän aikaa lapsille (Lastensuojelutoimikunnan järjestämän seminaarin kannanotto) L: Lapset ja yhteiskunta 41 (1982): 5, s Työajan lyhentäminen ei luo uusia työpaikkoja L: Teollisuus 2 (1979): 1-2, s Työajan lyhentäminen on välttämätöntä - mutta miten? T : Roos J.P. Katkelma Työaikakomitean mietinnön liitteestä "Työpaikkakysymys, yhteiskunnan muutos ja elämäntapa". L: Yhteiskuntasuunnittelu 21 (1983): 4, s Työajan lyhentämisestä T : Haaparanta Pertti

22 20 L: kansantaloudellinen aikakauskirja 80 (1984): 2, s Työajan lyhentämismahdollisuudet ja sosiaaliturva T: Mikkola Matti L: Sosiaalinen aikakauskirja 78 (1984): 1, s KOTI sisältää kotimaisen kirja-aineiston eli ka n sai 1isbib- liografia-aineiston alkaen vuodesta Arbetstid i Norden - Työaika Pohjolassa J: Stockholm, K: Nordiska rädet J: K0benhavn K: Nordiska ministerrädet. 161 s. NU-seri en: 1983, 10 Käsitykset päivittäisen työajan lyhentämisestä - Views on shortening daily working hours T: Gröhn Kari J : Helsinki K: Sosiaali- ja terveysministeriö. 133, Is. Ju1 kaisuja/sosiaa 1i- ja terveysministeriö. Tutkimusosasto: 1980, 8 Lyhyempään työaikaan? Vesanen Leila J : Hei s i nki K: Työväen sivistysliitto TSL. 44 s. SAK-opintoaineisto Perheen työaikarakenne ja lapsen kehitysehdot T: Nummenmaa Anna-Maija J: Tampere K: Tampereen yliopisto. 5, 275 lehteä Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia: III Teollisuustyöntekijoiden asemä tulo- ja työaikatilastojen mukaan 1980-luvun alussa T : Laaksonen Seppo

23 I 21 J : Helsinki K: Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. 3, 40 s. Tutkimusselosteita/Työväen taloudellinen tutkimuslaitos: 29 Työaika ja työllisyys T : Romppanen Antti J : Helsinki K: Taloudellinen suunnittelukeskus 5, 124 s., 17 1ehteä Työaika lyhemmäksi T: Väli talo Heikki J: Helsinki K: Kansan sivistystyön liitto. 53, 10 s. Työaika naisnäkökulmasta Julkunen Raija, Lintilä Kaisa-Leena J: Helsinki K: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 9, 115, 1 s. 6 kuval. Työaikakomitean 1980 mietintö - Betänkande avgivet av arbetstidskommiten 1980 J : Helsinki 2, VII, 249, 1 s. Komiteamietintö: 1983, 69 Työaikakomitea 1980:n mietinnön liite. 1: Työaika ja työllisyys kansantaloudessa J: Helsinki 2, VII, 222, 5 s. Komiteamietintö: 1983, 69 Työaikakomitea 1980 :n mietinnön liite. 2: Työaikajärjestelyjen yritystaloudelliset vaikutukset J: Helsinki 2, III, 2, 105 s. Komiteamietintö: 1983, 69 Työaikakomitea :n mietinnön liite. 3: Työn käsite ja työajan institutionaalinen säätely

24 22 J : Heisinki 6, 112 s. Komiteamietintö: 1983, 69 Työaikakomitea 1980 :n mietinnön liite. 4: Työn ja työajan työsuojeluongelmien ja -näkökohtien raporttiryhmä n loppuraportti J: Helsinki 9, 141, 8 s. Komiteamietintö: 1983, 69 Työaikakomitea :n mietinnön liite. 5: Työ ja ajankäyttö J : Heisi nki 2, VII, 129 s Komiteamietintö: 1983, 69 Työaikakomitea 1980 :n mietinnön liite. 6: työaika kysymys yhteiskunnan muutos ja elämäntapa Roos Jeja-Pekka J: Helsinki 2, IV, 138 s. Komiteamietintö: 1983, 69 Työaikaraportti J : Heisinki K: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK. 1, 166 s. Työajan lyhentämisen vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa selvittäneen työryhmän muistio J : Helsinki K: sosiaali- ja terveysministeriö. 6, 27, 4 s., 7 lehteä Työryhmämuistio/Sosiaali- ja terveysministeriö: 1986, 19 Vuorotyö ja epämukava työaika Kauppinen-Toropainen Kaisa J : Helsinki, Vantaa K: Työterveyslaitos. 6, 151, 8 s. Katsauksia/Työterveyslaitos: 47 Yksilöllistä työaikaa selvittäneen työryhmän muistio J: Helsinki K: Sosiaali- ja terveysministeriö. 9, 45, 8 s. Työryhmämuistio: 1986, 26

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine,

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Еу!2ё1_ Л ^ o i k e u t e t u t : Sos.-dem. hallitusryhmän jäsenet

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

in ) ) Matti Ahde ja Arvo Salo

in ) ) Matti Ahde ja Arvo Salo IpOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. Pu o l u e t o i m i k u n t a KOKOUS N>0 \X * KOKOUSPAIKKA J t\ivä JA AIKA I )KOUKSENOSANOTTAJAT I jtös^taisetj. Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

N.ö XX. Kaarina Suonio ja Uolevi Kaukovaara. Jorma Bergholm. Maunu Ihalainen, Matti Mansikka, Lauri Sivonen ja Markku Hyvärinen.

N.ö XX. Kaarina Suonio ja Uolevi Kaukovaara. Jorma Bergholm. Maunu Ihalainen, Matti Mansikka, Lauri Sivonen ja Markku Hyvärinen. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS N.ö XX KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina, 27. päivänä elokuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Hella Wuolijoki Ella Murrik Syntynyt: 22 heinäkuuta 1886 Helme, Viro Kuollut: 2 helmikuuta 1954 ( 67v) Helsinki Kansalaisuus:

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

SIMO KAVANNE Arkistoluettelo

SIMO KAVANNE Arkistoluettelo SIMO KAVANNE Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Biographica 1 B Piirustukset 2 C Kirjeenvaihto 3 D Puheet ja esitelmät 4 E Kirjapainotyötä koskevat ohjeet ja standardit

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 14.09.2015 Kaupunginhallitus 479 28.09.2015 Kaupunginhallitus 533 26.10.2015 Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä 501/02.07.00/2015 SosTe

Lisätiedot

LIIKKEESSÄ! "Tutkimustoiminta liikkeessä!"

LIIKKEESSÄ! Tutkimustoiminta liikkeessä! MUISTIO 1 LIIKKEESSÄ! "Tutkimustoiminta liikkeessä!" --------------- ATK-sovellukset ja tutkimustieto - työryhmän 2. raportti puheenjohtaja Ari Myllyviita Kemia ari.myllyviita@kemianliitto.fi Maarit Fred

Lisätiedot

Miksi arkisto järjestetään?

Miksi arkisto järjestetään? Yksityisarkistot Yksityinen arkisto On arkistonmuodostaja On sen tehtävien hoidosta kertyvien asiakirjojen kokonaisuus On ainutkertainen On historiallinen todistusarvo Asiakirjahallinto/RB 2 Miksi arkisto

Lisätiedot

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine,

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 3/2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 3/2015 Hyvinvointivaliokunta AIKA 19.03.2015 klo 10:00-12:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otso Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hämäläinen Henrik 10:00-12:15 Puheenjohtaja Ollila Alpo 10:00-12:15 Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu

Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Mitä NYT? Toinen yhteinen seminaari seudun toimijoille. Aika: Torstai 14.3.2013 klo 8.30-12.00 Paikka: Oulun kaupungintalo, valtuustosali, Kirkkokatu 2a Työpaja 1:

Lisätiedot

Avoimet lakitietopalvelut muuttuva Finlex. Aki Hietanen, oikeusministeriö Säätytalo

Avoimet lakitietopalvelut muuttuva Finlex. Aki Hietanen, oikeusministeriö Säätytalo Avoimet lakitietopalvelut muuttuva Finlex Aki Hietanen, oikeusministeriö Säätytalo 10.3.2016 Finlexin vaiheista vaihe 0 paperilaki Finlexin vaiheista vaihe 1 reikäkorttilaki - Finlexin taustalla Oikeushallinnon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna 4.2.2017 Sisältö Artemiksen visio ja missio Artemis eilen - miten kaikki alkoi? Artemis tänään mitä olemme tehneet vuoden aikana? Artemis ylihuomenna

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE. Hallintaa uusin muotoiluin. Toimittanut Ilari Karppi

Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE. Hallintaa uusin muotoiluin. Toimittanut Ilari Karppi Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE Hallintaa uusin muotoiluin Toimittanut Ilari Karppi Tampereen yliopisto johtamiskorkeakoulu 2013 Governance hallintaa

Lisätiedot

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio Rahapelilainsäädäntö ja markkinat Mikko Alkio TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1838-9

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet

Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet Kirkkohistorian laitoksen henkilökunnan ja tutkijoiden vastuualueet 2006 - listassa on lueteltu olennaisimmat vastuualueet 1. Tiedekunta- ja yliopistohallinnon tehtäviä KIRKKOHISTORIAN LAITOS Johtajat

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 4.6.2015 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö JHS-järjestelmä ja standardit Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö 9.6.2010 1 JHS-järjestelmän historiaa Valtioneuvosto päätti valtionhallinnon sisäisistä standardeista

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef.

Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef. Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef.fi Kaupunki-imago Mielikuva, imago = kuva, olemus, luonnekuva, maine, vaikutelma.

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Useita säätiöitä! Yliopiston sivuilta Aurora Research Professional tietokanta Lehti-ilmoitukset, internet

Useita säätiöitä! Yliopiston sivuilta Aurora Research Professional tietokanta Lehti-ilmoitukset, internet Apurahojen haku JOUKO MIETTUNEN 12.5.2016 K L I I N I S E N E P I D E M I O L O G I A N P R O F E S S O R I, A K AT E M I AT U T K I J A E L I N I K Ä I S E N T E R V E Y D E N T U T K I M U S Y K S I

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Muistiinpanot, kirjoitelmat, esitysaineisto 1 B Muistiot 2 C Kirjeenvaihto 4 D Lehtileikkeet 5 ARTO ASTIKAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Arto Astikainen

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Tietoarkisto palveluksessanne. Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä Hannele Keckman-Koivuniemi

Tietoarkisto palveluksessanne. Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä Hannele Keckman-Koivuniemi Tietoarkisto palveluksessanne Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä 1.12.2014 Hannele Keckman-Koivuniemi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto www.fsd.uta.fi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

OILI TOLVANEN Arkistoluettelo

OILI TOLVANEN Arkistoluettelo OILI TOLVANEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Koulutukseen liittyvät asiakirjat 1 B Työohjeet 2 C Sopimukset 3 D Kehittämishankkeet Da nvalmistus- ja toimitusjärjestelmäprojekteihin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Vesa Vares. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Poliittinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Vesa Vares. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Poliittinen historia PROFESSORILUENTO Professori Vesa Vares Poliittinen historia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Vesa Vares pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot