Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 1.7. 1993-31.12. 1994"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisältö Konserniyhteenveto... 2 Organisaatio... 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Ensto Asennustuotteet... 6 Ensto Sähkönjakelu... 8 Ensto Teollisuus Muut toimialat Hallituksen toimintakertomus Rahoituslaskelmat Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Tilinpäätösperiaatteet Liitetiedot Konserniyhtiöt Osakkeet Hallituksen esitys voitonjaosta Tilintarkastuskertomus Yhteystiedot

3 Konserniyhteenveto 93/ /93 91/92 90/91 89/90 18 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk LIIKEVAIHTO Mmk 1 139,4 755,3 692,6 681,2 560,8 590,0 Muutos edelliseen vuoteen % 64,5 9,1 1,7 21,5-5,0 14,8 ULKOMAAN TOIMINTA Mmk 645,6 428,2 423,9 393,8 211,5 155,7 Osuus liikevaihdosta % 56,7 56,7 61,2 57,8 37,7 26,4 Muutos edelliseen vuoteen % 52,3 1,0 7,6 86,2 35,8 17,1 TOIMINTA SUOMESSA Mmk 493,8 327,1 268,7 287,4 349,3 434,3 Muutos edelliseen vuoteen % 83,8 21,7-0,7-11,7 16,5 13,3 VIENTI SUOMESTA Mmk 168,8 116,7 98,0 82,0 68,9 70,7 Muutos edelliseen vuoteen % 72,2 19,1 19,5 19,0-2,5 8,9 KÄYTTÖKATE Mmk 161,3 99,9 71,0 67,6 57,0 92,5 % 14,2 13,2 10,3 9,9 10,2 15,7 POISTOT SUUNNITELMAN MUKAAN Mmk 68,0 44,7 46,1 46,2 37,6 29,5 LIIKEVOITTO Mmk 93,2 55,1 24,9 21,4 19,3 63,0 % 8,2 7,3 3,6 3,1 3,4 10,7 RAHOITUSNETTO Mmk -13,2-6,2-4,2-7,8-6,7-3,8 % -1,2-0,8-0,6-1,1-1,2-0,6 VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN Mmk 80,0 48,9 20,8 13,6 12,8 59,2 % 7,0 6,5 3,0 2,0 2,3 10,0 TULOS ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA Mmk 83,0 47,6 16,2 11,6 22,0 59,7 TILIKAUDEN VOITTO Mmk 54,3 8,0 21,8 15,0 14,4 9,0 % 4,8 0,7 1,9 1,3 1,3 0,8 INVESTOINNIT Mmk 72,8 53,0 93,4 23,6 65,6 72,2 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 12,8-8,7 7,3 6,6 18,2 OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 12,8-3,3 2,7 1,2 16,8 OMAVARAISUUSASTE % 45,8-41,8 48,3 45,1 52,4 MAKSUVALMIUS (CURRENT RATIO) Kerr 1,9-2,1 2,4 2,0 1,7 TASEEN LOPPUSUMMA Mmk 670,1 670,1 680,2 649,1 672,1 560,0 LIIKEVAIHTO / HENKILÖ Tmk 772,0 505,6 487,1 428,4 349,6 380,4 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN JOISTA ULKOMAILLA % 39,8 39,0 37,8 34,3 22,4 14,8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI (ROI) Tulos rahoituserien jälkeen, mutta ennen korkokuluja ja muita rahoituskuluja prosenttina keskimääräisestä sijoitetusta pääomasta ( = taseen loppusumma - korottomat velat) OMAN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI (ROE) Tulos rahoituserien jälkeen vähennettynä tilikauden veroilla prosenttina keskimääräisistä omista varoista (= oma pääoma, vähemmistöosuus ja varaukset yhteensä) OMAVARAISUUSASTE Omat varat prosenttina taseen loppusummasta. 93/94 ja 92/93 laskettu uuden tasekaavan mukaan. Uusi tasekaava vaikuttaa noin 4-5 % -yksikköä huonontavasti. LIIKEVAIHTO/HENKILÖ Liikevaihto jaettuna henkilökunnan keskimääräisellä luvulla. MAKSUVALMIUS (CURRENT RATIO) Rahoitusomaisuus ja vaihto-omaisuus yhteensä jaettuna lyhytaikaisilla veloilla. 2

4 Organisaatio a k k a a n ä ä i A s n i Ensto Asennustuotteet Ensto Sähkönjakelu Ensto Teollisuus Muut toimialat - Asennustarvikkeet - Valaisimet - Keskukset - Kojeistot - Lämmitysjärjestelmät - Siirtoverkon tarvikkeet - Jakeluverkon tarvikkeet - Eristimet - Keraamit - Rautatiesähköistystarvikkeet - Kojeistotarvikkeet - Kytkentätarvikkeet - Mekatroniikka - Metallitarvikkeet - Talousastiat - LVIS-tuotteet - Sijoitustoiminta H e n k i l ö s t ö n ä ä n i Konsernijohto O m i s t Oy Ensto Ab:n Hallitus a j a n ä ä n i Liikevaihto, Mmk Henkilöstö Suomi Muut maat Suomi Muut maat Käyttökate, % Myynti alueittain Suomi Ruotsi Norja Muu EU Muu Eurooppa Muut maat 3

5 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Menneen toimintavuoden aikana pääosa omistamastani Oy Ensto Ab:n osakekannasta siirtyi lasteni omistamalle yhtiölle. K-osakkeet jäävät yhä minulle. Ensto on nyt saavuttanut parikymmentä vuotta sitten asettamani tavoitteen: tulla tunnetuksi sähköalalla toimivana pohjoismaisena yhtiönä. Toivon, että Ensto, niin sen omistajat kuin henkilöstökin jatkavat kansainvälistymistä, tavoitteenaan kasvu ennen kaikkia EU-maissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiö on myös parhaillaan löytämässä omia erikoisalueita tietyillä kapeilla tuotealueilla globaaleilla markkinoilla. Enston markkinointi- ja tuotekehitysväki on viritetty dynaamisempaan tilaan kuin koskaan aiemmin yhtiön historiassa. Jos puoletkin tavoitteista toteutuu, on Enston kehitys lähivuosina ripeää ja yhtiö voi tarjota henkilöstölleen sekä turvallisen työpaikan että henkisiä haasteita. Rakennustoiminta on Suomessa ja Ruotsissa ollut viime vuosina vähäisempää kuin koskaan aikaisemmin yrittäjätaipaleeni aikana. Kun olemme kuitenkin selvinneet näinkin alhaisella tasolla, uskon, että pienelläkin kysynnän kasvulla pitäisi olla huomattavan positiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Suhtaudun Ensto-konsernin tulevaisuuteen optimistisesti. Karl Marx asetti aikoinaan pääoman ja työn vastakkain. Hän ei kuitenkaan nähnyt, että henkinen pääoma nousee taloudellisen pääoman yläpuolelle. Sanonta Raha on valtaa on saanut uuden sisällön: Tieto on valtaa. Minä uskon, että viesti on muuttumassa jälleen. Tiedon sijaan nousee henkilöstön luottamus omistajiin, johtajiin ja toisiinsa taloudellisen ja henkisen pääoman edelle. Parhaillaan saamme uuden pääomamuodon: luottamuspääoman. Etujärjestöt rakennettiin Marxin ideoiden pohjalta vastustamaan ja säätelemään isännän ääntä. Mallista unohtui asiakkaan ja henkilöstön yhteys, jota ei demokratiassa voi säännellä. Yritys, joka käyttää isännän ääntä kuulematta henkilöstönsä ääntä, tuhoaa luonnonlain varmuudella itsensä. Sillä kun henkilöstö lopettaa asiakkaan äänen kuuntelemisen, seuraa siitä ennemmin tai myöhemmin konkurssi. Siksi Luottamus on valtaa. Ensio Miettinen 4

6 Toimitusjohtajan katsaus Tilikauden aikana, joka oli poikkeuksellisesti 18 kuukauden pituinen, saavutettiin miljoonan markan kokonaisliikevaihto. Konsernin kokonaistulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 83 miljoonaa markkaa eli selvästi aikaisempia tilikausia parempi. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat erityisesti edellisellä tilikaudella toteutetut kustannussäästö- ja sopeuttamistoimenpiteet. Alallamme, jonka kehitys on pääasiassa riippuvainen pohjoismaisen rakentamisen suhdanteista, ei juurikaan vielä ole tapahtunut kasvua. Kannattavuus parani lähes kaikissa yrityksissämme Norjassa, Ruotsissa ja erityisesti Suomessa. Erityisen ilahduttavaa oli Høvik Lys A/S:n tulosparannus raskaasti tappiollisesta lähes tyydyttäväksi. Konsernin toimialaorganisaatiossa tapahtui henkilöstömuutoksia. Jussi Viitala vastaa Ensto Teollisuus -toimialasta ja Seppo Martikainen Ensto Asennustuotteet -toimialasta. Risto Haukkamaan vastuuna on Ensto Sähkönjakelu, johon liitettiin viime tilikauden aikana Ifö Electric AB ja Oy Ensto Ceramics Ab. Näin koko Enston keraaminen ryhmä kuuluu samaan toimialaan. Tilikauden aikana päätetty merkittävin yritysosto oli Saloplast Oy Salossa. Yhtiön osakekannan hankkimisesta tehtiin esisopimus viime joulukuussa. Loppukauppa toteutuu uuden tilikauden alussa. Yhtiön liikevaihto on noin 120 miljoonaa markkaa. Yritysosto vahvistaa Enston asemaa merkittävänä muovialan osaajana, sillä Saloplastin jälkeen Enstolla on kolme tehokasta muovituotetehdasta; Boråsissa, Salossa ja Porvoossa. Saloplastin avulla, joka on sähkö- ja elektroniikkateollisuuden alihankkija, konsernin riippuvaisuus pohjoismaisista rakennusalan suhdanteista vähenee. Tilikauden 1995 näkymät ovat kohtuullisen valoisat. Uskomme tuloskehityksen säilyvän vähintään nykytasolla, vaikka kokonaiskysyntä päämarkkina-alueillamme Pohjoismaissa ei vielä kasvaisikaan. Erityisesti tulemme panostamaan itäisen Euroopan viennin lisäämisen ohella entistä paremman aseman saavuttamiseen EU-maissa. Erityisesti haluan kiittää kuluneesta tilikaudesta asiakkaitamme, joiden luottamukselle Enston menestys perustuu. Suuret kiitokset myös henkilöstölle, joka on vaikeissa olosuhteissa menestyksellisesti ponnistellut paremman tuloksen puolesta. Timo Miettinen 5

7 Ensto Asennustuotteet valmistaa ja markkinoi uudisrakentamiseen ja saneeraukseen tarkoitettuja asennustuotteita, joita ovat valaisimet, asennusrasiat, liitostarvikkeet, kytkimet, pistorasiat ja valonsäätimet, jakokeskukset ja kojeistot sekä sähkölämmitysratkaisut. Ensto Asennustuotteet ENSTO ASENNUSTUOTTEET Seppo Martikainen OY ENSTO ELECTRIC AB - Asennus- ja muovituotteet, Suomi OY DURELEK AB - Asennuskalusteet - Valonsäätöelektroniikka, Suomi OY ENSTO SIGNAL AB - Pienjänniteasennustarvikkeet, Suomi OY ENSTO-MEKA AB - Työkalut, Suomi OY SÄHKÖVARUSTE AB - Keskukset ja kojeistot, Suomi AS ENSTO ELEKTER - Markkinointiyhtiö, Viro OY ELTEKNO AB - Lämmitysjärjestelmät, Suomi IDEALPLAST AB - Asennus- ja muovituotteet, Ruotsi IDEALPLAST A/S - Asennustarvikkeet, Norja OY ENSTO HÖVIK AB - Valaisimet, Suomi ENSTO HÖVIK AB - Valaisimet, Ruotsi BELYSNINGS AB EL-BE - Valaisimet, Ruotsi HØVIK LYS A/S - Valaisimet, Norja ENSTO TEORANTA - Valaisimet, Irlanti ZAO ENSTO ELEKTRO - Markkinointiyhtiö, Venäjä ZAO ENSTOMOS - Markkinointiyhtiö, Venäjä 6

8 Ensto Asennustuotteet 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 93/94 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 18 kk Liikevaihto josta ulkomailla Investoinnit Henkilöstö keskimäärin Ensto Asennustuotteiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti 18 kuukauden tilikaudella Liikevaihto oli yhteensä 563 Mmk. Vertailukelpoiselle 12 kuukauden ajanjaksolle tuli kasvua verrattuna edelliseen jaksoon yhteensä 37 prosenttia. Ensto Asennustuotteiden liikevaihto vuonna 1994 (12 kk) oli 390 Mmk, kun se vuotta aiemmin oli 284 Mmk. Liikevaihdon kasvun taustalla on pääasiassa lisääntynyt toiminta ulkomailla. Asennus- ja konttoritarvikkeita Ruotsissa valmistava Idealplast AB ja sen norjalainen tytäryhtiö Idealplast AS hankittiin huhtikuussa Virossa käynnistettiin AS Ensto Elekterin toiminta niin ikään keväällä Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat myös kotimaisen uudisrakentamisen lievä elpyminen vuoden 1994 aikana. Samoin saneeraus-, korjaus- ja lisärakentaminen kasvoivat Suomessa. Venäjän sotilaskyläprojekteissa Enston toimitusten painopiste osui vuoteen Tilikauden aikana hankittiin Nivo Heat Oy:n liiketoiminta, joka yhdistettiin Oy Eltekno Ab:n liiketoimintaan Ifö Electric AB siirtyi osaksi Ensto Sähkönjakelua. Pietariin perustettiin myyntiyhtiö Ensto Elektro Ltd. Pitkän tilikauden kuluessa tuotiin markkinoille useita uusia tuotteita. Jussi-sarja täydentyi merkinanto-, hälytys- ja valvontakojeilla sekä puhelinpistorasioilla ja niihin liittyvillä tarvikkeilla. Markkinoille tulivat myös ulosasennettavat Esteri-mittaus- ja Liikevaihto, Mmk Suomi Muut maat ryhmäkeskukset sekä Enston ensimmäiset muoviset ryhmäkeskukset. Lisäksi esiteltiin lukuisa joukko uusia valaisimia. Omien tuoteinnovaatioiden ohella Elteknon tuotetarjonta täydentyi merkittävällä tavalla. Tärkeänä kokonaisuutena valikoimaan tulivat mukaan lämpöpatterit. Ensto Asennustuotteiden päätavoitteena kuluvalla tilikaudella on liiketoiminnan vahvistaminen erityisesti Venäjällä, Baltiassa ja Puolassa sekä muissa itäisen Keski-Euroopan maissa. Pohjoismaissa jatketaan sekä toiminnan että tuotteiden kehittämistä hyvän hintakilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Liikevaihdon kehittyminen kaudella 1995 on olennaisesti riippuvainen onnistumisista uusilla markkina-alueilla. Odotukset sekä liikevaihdon että tuloksen kehittymisen suhteen ovat varovaisen optimistiset. Osuus konsernin liikevaihdosta 46 % 7

9 Ensto Sähkönjakelu valmistaa ja markkinoi siirto- ja jakeluverkon tuotteita sähkölaitoksille ja voimayhtiöille. Myös rautatiesähköistyksen tarvitsemat komponentit kuuluvat valikoimaan. Ensto Sähkönjakelu ENSTO SÄHKÖNJAKELU Risto Haukkamaa OY ENSTO DISTRIBUTION AB - Ensto Sähkönjakelun emoyhtiö, Suomi OY SEKKO AB - Pienjännitetarvikkeet - Keskijännitetarvikkeet - Rautatiesähköistystarvikkeet, Suomi OY SEKMATIC AB - Markkinointiyhtiö, Suomi OY ENVO AB - Ilmajohtovarusteet 0,4-400kV, Suomi OY ENSTO CERAMICS AB - Keraamit, Suomi AS ENSEK - Kuumasinkityt terästuotteet, Viro ENSTO ELEKTRISKA AB - Markkinointiyhtiö, Ruotsi IFÖ ELECTRIC AB - Sulakkeet, Ruotsi NTP AS - Eristimet, Norja ENSTO ENERGI AS - Markkinointiyhtiö, Norja HØINESS & H ØINESS A/S - Markkinointiyhtiö, Norja EGOTECH A/S - Eristimet, Norja ELSTO LTD. - Pienjänniteverkon tarvikkeet, Unkari ENSTOPOL LLC - 8 Markkinointiyhtiö, Puola

10 Ensto Sähkönjakelu 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 93/94 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 18 kk Liikevaihto josta ulkomailla Investoinnit Henkilöstö keskimäärin Ensto Sähkönjakelun liikevaihto (18 kk) oli 424 Mmk. Vertailukelpoinen liikevaihto 12 kk jaksolle oli 258 Mmk, joka on samaa suuruusluokkaa vuoden 1993 liikevaihdon kanssa, jos otetaan huomioon tärkeimpien toimintomaittemme valuutan heikkeneminen Suomen markkaan nähden prosentilla. Liikevaihtoon vaikuttivat myös irlantilaisen pienjännite- ja kaapelitelevisioverkon tarvikkeita valmistavan Renley Ltd:n myynti Samana päivänä ruotsalainen IFÖ Electric AB siirtyi Asennustuotteista Sähkönjakeluun. Ensto Sähkönjakelun liikevaihdosta tuli vuonna 1994 pääosa ulkomailta. Kotimaan toimintojen osuus pysyi suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisenä vuotena eli noin 15 prosentissa. Vuoden 1994 lopussa aloitettiin tuotanto- ja konttoritilan rakentaminen Porvooseen Oy Sekko Ab:lle ja Oy Ensto Distribution Ab:lle. Investoinneilla Ensto Sähkönjakelu mm. valmistautuu seuraavien vuosien rautateiden sähköistysprojekteihin. Sähkönjakelu pyrkii vuonna 1995 edelleen lisäämään myyntiään kansainvälisille markkinoille kuitenkin myynnin hyvä kannattavuus säilyttäen. Tärkeimmät potentiaaliset markkina-alueet ovat Itä-Euroopassa ja Kauko-idässä. Liikevaihto, Mmk Suomi Muut maat Vuonna 1995 Ensto Sähkönjakelun liikevaihdon odotetaan kasvavan noin viidenneksellä. Positiivinen kasvuodotus perustuu lähinnä uusiin kansainvälisiin markkinoihin. Osa kasvusta johtuu Oy Ensto-Ceramics Ab:n siirtymisestä Sähkönjakelu-toimialaan. Siirron jälkeen kaikki Enston kolme keraamisia tuotteita valmistavaa yritystä kuuluvat konsernissa samaan toimialaan. Järjestelyllä saavutetaan synergiaetuja ja järkeistetään keraamisten valmisteiden tuotantoa konsernin sisällä. Osuus konsernin liikevaihdosta 35 % 9

11 Ensto Teollisuus valmistaa ja markkinoi teollisuudelle korkean teknologian tuotteita ja tuotevalikoima sisältää kaikki tärkeimmät keskusvalmistuksessa tarvittavat kojeet ja komponentit sekä erikoisvalmisteiset automaattikoneet. Ensto Teollisuus ENSTO TEOLLISUUS Jussi Viitala OY ENSTO CONTROL AB - Kojeistotarvikkeet - Metallitarvikkeet, Suomi OY ENSTO CONNECTOR AB - Kytkentätarvikkeet, Suomi ENSTO-JELO AB - Kytkentätarvikkeet, Ruotsi SA ELPRODUKTER AB - Liitäntätarvikkeet, Ruotsi OY ENSTO-AUTOMAATIO AB - Mekatroniikka, Suomi DETALJTEKNIK AB - Tärysyöttimet, Ruotsi 10

12 Ensto Teollisuus 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 93/94 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 18 kk Liikevaihto josta ulkomailla Investoinnit Henkilöstö keskimäärin Ensto Teollisuusryhmän liikevaihto 18 kuukauden tilikaudella oli yhteensä 156 Mmk. Kasvua ajanjaksona oli 23 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan (86 Mmk). Muut toimialat Liikevaihdon kasvu perustui lähinnä Suomen vientiteollisuuden parantuneeseen kilpailukykyyn. Pitkän tilikauden ensimmäisinä 12 kuukautena vientitulojen lisääntymiseen vaikutti myös heikko markka. Tilikauden alussa siirrettiin Ensto Automaatio Muista toimialoista Teollisuus-toimialaan. Ruotsissa Jönköpingissä aloitti toimintansa Detaljteknik AB, joka valmistaa teollisuudelle tärysyöttö- Sähköön ja sen siirtoon liittyvien toimialojen lisäksi Ensto-konserniin kuuluu teräksisiä talous- ja lahjatavaroita valmistava Opa Oy, jolle perustettiin viime vuonna tytäryhtiö Ruotsiin hankkimalla SGS AB:n omistus. Yhtiön nimi on Opa Svenska AB. Lisäksi ryhmään kuuluvat LVIS-tuotteita valmistava Oy Sewatek Ab ja Oy Ensto-Kiinteistöt Ab, joka harjoittaa sijoitustoimintaa sekä laitteita automaattikoneisiin. Liikevaihto, Mmk Suomi Muut maat kiinteistöjen huoltoa. Enston muiden toimialojen liikevaihto oli yhteensä 78 miljoonaa markkaa 18 kuukauden tilikaudella Koko Enstokonsernin liikevaihdosta summa jää 6 prosenttiin. Vielä viime vuonna ryhmään kuulunut Ensto-Ceramics siirtyi Tilikauden aikana markkinoille tuoduista uusista tuotteista merkittävimpiä olivat digitaaliset ohjauskellot, valaisinteollisuuden jousiliittimet sekä yhdessä Oy Sähkövaruste Ab:n kanssa suunniteltu muovikotelokeskus. Oy Ensto Control Ab osti omakseen Porvoossa sijaitsevan Pohjantuulentie 2 kiinteistön, jossa sen toimitilat ja tuotantolaitokset sijaitsevat. Muita merkittäviä investointeja ei tehty. Ensto Teollisuus-toimialan päätavoitteet kuluvalle vuodelle ovat edelleen vahva panostus tuotekehitykseen ja vientiin. Päävientimarkkina-alueena seuraavan 3-5 vuoden aikana on Länsi-Eurooppa. Vuonna 1995 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 10 prosenttia ja kannattavuuden pysyvän vuoden 1994 tasolla. vuoden 1995 alusta Sähkönjakelutoimialaan. Ensto-Ceramicsin osuus Muiden toimialojen liikevaihdosta oli viime vuonna huomattava, 24 Mmk markkaa eli 23 prosenttia. Opa Oy:n liikevaihto oli 34 Mmk, Opa Svenskan 0,3 Mmk, Oy Sewatekin 5 Mmk ja Ensto-Kiinteistöiden 37,7 Mmk. MUUT TOIMIALAT Timo Miettinen OPA OY - Taloustavarat, Suomi OPA SVENSKA AB - Markkinointiyhtiö, Ruotsi OY SEWATEK AB - LVIS-tuotteet, Suomi OY ENSTO-KIINTEISTÖT AB - Sijoitustoiminta - Kiinteistöhuolto, Suomi Osuus konsernin liikevaihdosta 13 % Osuus konsernin liikevaihdosta 11 6 %

13 Oy Ensto Ab Toimintakertomus YLEISTÄ Ensto-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat pidentäneet tilikautensa kahdeksantoista kuukauden mittaiseksi siirtyäkseen kalenterivuositilikauteen. Konsernin liikevaihto kohosi Mmk:aan, kun vastaava luku edellisen tilikauden kahdentoista kuukauden mittaisella kaudella oli 693 Mmk. Kalenterivuoden 1994 liikevaihto oli 759 Mmk. Konsernin tuoterakenne, markkinat ja jakelukanavat ovat pääosin samat kuin edellisenä tilikautena. Liikevaihdon kasvuun on vaikuttanut edellisen tilikauden loppupuolella tehty yritysosto. Tilikauden aikana tapahtunut markan vahvistuminen on vaikuttanut liikevaihtoa pienentävästi. Konserni on tilikauden aikana vahvistanut ulkomaan toimintaa, painopistealueina mm. Venäjä ja Baltia sekä itäisen Keski-Euroopan maat. Ulkomaan toiminnan osuus oli 56,7 % konsernin liikevaihdosta. Konsernin kannattavuus on sopeutustoimien ja kysynnän lievän elpymisen ansiosta parantunut oleellisesti. Aikaisempina tilikausina huomattavia tappioita aiheuttaneen Norjassa sijaitsevan valaisintehtaan tulosparannus on ollut merkittävä. Konsernin toimialoista asennustuote- ja teollisuustoimialojen volyymi ja kannattavuus ovat vahvistuneet tilikauden aikana. Sähkönjakelutoimialan kehitys on mm. markan vahvistumisen takia hieman heikentynyt. Konserniin hankittiin tilikauden aikana Nivo Heatin liiketoiminta, johon kuuluu mm. lämpöpattereiden valmistus. Niinikään hankittiin vähemmistöosakkuus Sormat-yhtiöistä 1994 aikana. Tilikauden päättymisen jälkeen hankittiin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden muovialihankintaan erikoistuneen Saloplastin osake-enemmistö. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on n. 120 Mmk. Yhtiön loppuosakekannan hankinnasta kahden vuoden kuluttua on tehty sopimus. Emoyhtiön Oy Ensto Ab:n toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Sen toimialana on edelleen hallintopalvelujen myynti konserniyhtiöille. Liikevaihtoa kertyi 18 kuukauden aikana 17,0 Mmk kun edellisellä 12 kuukauden mittaisella tilikaudella liikevaihto oli 11,5 Mmk. Emoyhtiön osakepääomaa on tilikauden aikana korotettu markasta markkaan, josta rahastoannilla markkaa ja suunnatulla annilla markkaa. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Konsernirakenteessa ei tilikauden aikana ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Puolaan perustettiin maahantuontiyritys, Enstopol LLC, joka on jo vakiinnuttanut asemansa Puolassa markkinoimalla mm. sähkölaitostarvikkeita. Venäjälle on perustettu tytäryhtiö nimeltään ZAO Ensto Elektro, joka toimii Enston tuotteiden maahantuonti- ja tukkuliikkeenä Pietarin alueella. Tilikauden päättymisen jälkeen on perustettu tytäryhtiö Moskovaan, ZAO Enstomos. Ruotsissa on aloittanut toimintansa Opa Svenska AB, joka toimii teräksisten lahja- ja taloustavaroiden maahantuojana Ruotsissa. Ruotsissa on niinikään aloittanut toimintansa Detaljteknik i Jönköping AB, jonka liiketoimintana on tärysyöttölaitteiden valmistus teollisuuden automaattikoneisiin. Tilikauden aikana on myyty irlantilaisen pienjänniteverkon tarvikkeita valmistavan Renley-yhtiöiden osakkeet. Tilikauden päätyttyä on pantu vireille fuusiot, joilla konserniin kuuluvat yhtiöt, Oy Ensto Signal Ab sekä Olavi Hiltunen Oy, sulautuvat emoyhtiöihinsä. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUS Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Panostukset ovat edelleen keskittyneet tuotekehitykseen, joka vahvistaa konsernia vientimarkkinoilla. Yhteismäärältään konsernin em. kustannukset olivat 35 Mmk. Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset kirjataan vuosikuluksi. 12

14 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen kuuluivat: Ensio Miettinen, hallituksen puheenjohtaja Timo Miettinen Anu Miettinen-Valsta Marjo Raitavuo Esa Saarinen Matti Suutarinen Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Timo Miettinen. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, vastuunalaisena tilintarkastajana KTL Risto Järvinen, KHT, sekä ekon. Pekka Nikula, KHT. HENKILÖSTÖ SEKÄ MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä, kun vastaava luku edellisellä tilikaudella oli Emoyhtiön henkilökunnan lukumäärä oli keskimäärin 35 henkilöä. Edellisen tilikauden vastaava määrä oli 38 henkilöä. Konserniyhtiöiden maksamat palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille olivat markkaa, josta osapalkkiot markkaa ja muulle henkilökunnalle markkaa. Edellisen tilikauden (12 kk) luvut olivat hallitukselle ja toimitusjohtajille markkaa, josta osapalkkiot markkaa sekä muulle henkilökunnalle markkaa. Emoyhtiön maksamat palkat ja palkkiot olivat hallitukselle ja toimitusjohtajalle markkaa, josta osapalkkiot markkaa ja muulle henkilökunnalle markkaa. Vastaavat luvut edellisellä 12 kuukauden tilikaudella olivat hallitukselle ja toimitusjohtajalle markkaa (ei osapalkkioita) ja muulle henkilökunnalle markkaa. KONSERNIN TULOS, INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin kannattavuus on edelliseen tilikauteen verrattuna parantunut huomattavasti, kun käyttökate nousi 10 %:sta 14 %:iin. Kannattavuuden paranemiseen ovat vaikuttaneet edellisen tilikauden loppupuolella suoritetut sopeutustoimet sekä norjalaisen valaisintehtaan saneeraus. Poistot ovat edellisen tilikauden tasolla. Nettorahoituskulut ovat kasvaneet yritysostojen ja yleisen korkotason alentumisen vuoksi. Tulos ennen satunnaiseriä, 80 Mmk on 7 % liikevaihdosta, kun vastaava luku edellisellä tilikaudella oli 3 %. Satunnaiserät muodostuvat pääosin norjalaisen Norsk Teknisk Porselen AS:n muoviosaston myyntivoitosta, n. 3 Mmk. Tilikauden 1993/1994 investoinnit olivat yhteensä 72,8 Mmk. Konsernin merkittävimmät investoinnit em. yritysostojen lisäksi ovat olleet Norjasta hankittu toimitilakiinteistö sekä Suomeen henkilöstön vuokrakäyttöön rakennetut pienkerrostalot. Rakennushankkeeseen käytettiin investointivarauksia 8,3 Mmk aikana huomattavimmat investoinnit tulevat olemaan Saloplast-hankinta sekä Porvoon keskustassa aloitettava liikerakennusprojekti. Vuoden 1995 aikana valmistuu myös Oy Sekko Ab:n tehdasrakennuslaajennus Porvoossa. Konsernin vakavaraisuus oli 45,8 % kun vastaava luku oli 41,8 %. Konsernin maksuvalmius on ollut hyvä koko tilikauden ja likvidejä varoja on käytetty lainakannan pienentämiseen. Rahoituslaskelma on toimintakertomuksen liitteenä. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet on selvitetty tilinpäätöksen lisätiedoissa. ARVIO LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ Rakennustoiminta konsernin päämarkkina-alueilla ei ilmeisesti tule kasvamaan 1995 aikana. Konsernin tulos säilynee kuluneen tilikauden tasolla, koska toiminta on sopeutettu alhaisen rakennustoiminnan mukaiseksi. Lieväkin elpyminen rakennustoiminnassa vahvistaa kehitystämme. 13

15 Rahoituslaskelmat (1 000 mk) Konserni Emoyhtiö VAROJEN HANKINTA kk 12 kk 18 kk 12 kk Tulorahoitus Nettovoitto Poistot Varausten muutos Tulorahoitus yhteensä Käyttöomaisuuden myynnistä Pitkäaikaisten velkojen lisäyksestä Vähemmistöosuuksien muutokset Arvostuserien muutoksesta Osakeanti Varojen hankinta yhteensä VAROJEN KÄYTTÖ Pitkäaikaiseen rahoitusomaisuuteen Investointeihin Pitkäaikaisten velkojen vähennykseen Osingonjako Laskennalliseen verovelkaan Oman pääoman muutos Nettokäyttöpääoman muutos Varojen käyttö yhteensä NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikainen rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma Nettokäyttöpääoman muutos Nettokäyttöpääoma Nettokäyttöpääoma (30.6.) Nettokäyttöpääoman muutos

16 Konsernin tuloslaskelma (1 000 mk) % % LIIKEVAIHTO , ,00 Valmistevaraston lisäys(+)/vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys(-)/vähennys(+) Henkilöstökulut Vuokrat Muut kulut KÄYTTÖKATE , ,26 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Konserniliikearvon poisto Konsernireservin vähennys LIIKEVOITTO , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot pitkäaik. sijoituksista Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN VEROJA , ,34 Välittömät verot Tilikaudelta Aikaisemmilta vuosilta Laskennallinen verovelka Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO , ,16 15

17 Konserni tase (1 000 mk) VASTAAVAA % % KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut , ,23 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,82 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Osakkuusyritysosakkeet ja -osuudet Muut osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut sijoitukset , ,45 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus , ,74 SAAMISET Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset , ,75 RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT Muut arvopaperit ,94-0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , ,00 16

18 Konserni tase (1 000 mk) VASTATTAVAA % % OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Arvonkorotusrahasto VAPAA OMA PÄÄOMA Vapaaehtoisista varauksista ja poistoerosta omaan pääomaan siirretty osuus Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto , ,84 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,54 VARAUKSET Konsernireservi , ,47 ARVOSTUSERÄT 362 0, ,91 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahalaitoksilta Eläkelainat Laskennallinen verovelka Muut pitkäaikaiset velat , ,46 LYHYTAIKAINEN Lainat rahalaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat , , , ,00 17

Varsinainen yhtiökokous Ensto Oy:n varsinainen yhtiökokous on torstaina 2. huhtikuuta 1998 Porvoossa.

Varsinainen yhtiökokous Ensto Oy:n varsinainen yhtiökokous on torstaina 2. huhtikuuta 1998 Porvoossa. Vuosikertomus 1997 1 Varsinainen yhtiökokous Ensto Oy:n varsinainen yhtiökokous on torstaina 2. huhtikuuta 1998 Porvoossa. Taloudellinen informaatio Ensto julkaisee tilikaudelta 1998 kaksi osavuosikatsausta

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Vuosi 2002 lyhyesti, tunnuslukuja 4 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 6 Perlos 8 Kyro 10 GWS Systems 12 GWS Pikval 14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2002 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Vaisala. measuring the environment. Yläilmahavainnot. Osuus konsernin. liikevaihdosta 42 % Pintasäähavainnot. Osuus konsernin. liikevaihdosta 31 %

Vaisala. measuring the environment. Yläilmahavainnot. Osuus konsernin. liikevaihdosta 42 % Pintasäähavainnot. Osuus konsernin. liikevaihdosta 31 % Vuosikertomus 1996 Vaisala measuring the environment 1...Vaisalan maailma 2...Toimitusjohtajan katsaus 4...Yläilmahavainnot 6...Pintasäähavainnot 8...Anturijärjestelmät 10...Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000 VUOSIKERTOMUS 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Tilinpäätös 2000 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 0 1. 0 3. 2 0 0 0-2 8. 0 2. 2 0 0 1

T O I M I N T A K E R T O M U S 0 1. 0 3. 2 0 0 0-2 8. 0 2. 2 0 0 1 TOIMINTAKERTOMUS 01.03.2000-28.02.2001 133. tilikausi 2000-2001 lyhyesti: Konserni Liikevaihto 83 mmk, liikevoitto 7,3 mmk (kasvua 24%), voitto 4,2 mmk. Bostonin rautakauppaliiketoiminta myytiin Investoitiin

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Liiketoiminnan rakenne

Liiketoiminnan rakenne Vuosikertomus 2000 Liiketoiminnan rakenne Sähkötekniset tuotteet Komponentit Profiilit Kosketinkiskot Kaapelitiet Tietoliikennekomponentit Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden komponentit Asiakasprofiilit

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys

TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys TELESTE 4 6 7 8 10 14 16 18 22 23 24 25 26 28 34 35 Toimitusjohtajan kirje Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 5 ENSO-GUTZEIT OY

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 5 ENSO-GUTZEIT OY V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 5 ENSO-GUTZEIT OY Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 4 Vuosi 1995 lyhyesti 5 Osakkeet ja osakkeenomistajat 6 Osakepääoman korotukset 10 Osakekohtaiset tunnusluvut 11 Osakkeenomistajillemme

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj Vuosikertomus 1998 1 Tulikivi Oyj Liikeidea Tulikivi-konsernin liiketoiminta perustuu ainutlaatuisen lämmönvarauskyvyn ja lämmönkestävyyden omaavan vuolukiven jalostamiseen. lla on liikevaihdolla mitaten

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2002 2003 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus 2003 2002 2001 2000 1999 Liikevaihto 34.579 29.594 29.136 26.003 22.233

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot