Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 1.7. 1993-31.12. 1994"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisältö Konserniyhteenveto... 2 Organisaatio... 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Ensto Asennustuotteet... 6 Ensto Sähkönjakelu... 8 Ensto Teollisuus Muut toimialat Hallituksen toimintakertomus Rahoituslaskelmat Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Tilinpäätösperiaatteet Liitetiedot Konserniyhtiöt Osakkeet Hallituksen esitys voitonjaosta Tilintarkastuskertomus Yhteystiedot

3 Konserniyhteenveto 93/ /93 91/92 90/91 89/90 18 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk LIIKEVAIHTO Mmk 1 139,4 755,3 692,6 681,2 560,8 590,0 Muutos edelliseen vuoteen % 64,5 9,1 1,7 21,5-5,0 14,8 ULKOMAAN TOIMINTA Mmk 645,6 428,2 423,9 393,8 211,5 155,7 Osuus liikevaihdosta % 56,7 56,7 61,2 57,8 37,7 26,4 Muutos edelliseen vuoteen % 52,3 1,0 7,6 86,2 35,8 17,1 TOIMINTA SUOMESSA Mmk 493,8 327,1 268,7 287,4 349,3 434,3 Muutos edelliseen vuoteen % 83,8 21,7-0,7-11,7 16,5 13,3 VIENTI SUOMESTA Mmk 168,8 116,7 98,0 82,0 68,9 70,7 Muutos edelliseen vuoteen % 72,2 19,1 19,5 19,0-2,5 8,9 KÄYTTÖKATE Mmk 161,3 99,9 71,0 67,6 57,0 92,5 % 14,2 13,2 10,3 9,9 10,2 15,7 POISTOT SUUNNITELMAN MUKAAN Mmk 68,0 44,7 46,1 46,2 37,6 29,5 LIIKEVOITTO Mmk 93,2 55,1 24,9 21,4 19,3 63,0 % 8,2 7,3 3,6 3,1 3,4 10,7 RAHOITUSNETTO Mmk -13,2-6,2-4,2-7,8-6,7-3,8 % -1,2-0,8-0,6-1,1-1,2-0,6 VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN Mmk 80,0 48,9 20,8 13,6 12,8 59,2 % 7,0 6,5 3,0 2,0 2,3 10,0 TULOS ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA Mmk 83,0 47,6 16,2 11,6 22,0 59,7 TILIKAUDEN VOITTO Mmk 54,3 8,0 21,8 15,0 14,4 9,0 % 4,8 0,7 1,9 1,3 1,3 0,8 INVESTOINNIT Mmk 72,8 53,0 93,4 23,6 65,6 72,2 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % 12,8-8,7 7,3 6,6 18,2 OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % 12,8-3,3 2,7 1,2 16,8 OMAVARAISUUSASTE % 45,8-41,8 48,3 45,1 52,4 MAKSUVALMIUS (CURRENT RATIO) Kerr 1,9-2,1 2,4 2,0 1,7 TASEEN LOPPUSUMMA Mmk 670,1 670,1 680,2 649,1 672,1 560,0 LIIKEVAIHTO / HENKILÖ Tmk 772,0 505,6 487,1 428,4 349,6 380,4 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN JOISTA ULKOMAILLA % 39,8 39,0 37,8 34,3 22,4 14,8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI (ROI) Tulos rahoituserien jälkeen, mutta ennen korkokuluja ja muita rahoituskuluja prosenttina keskimääräisestä sijoitetusta pääomasta ( = taseen loppusumma - korottomat velat) OMAN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI (ROE) Tulos rahoituserien jälkeen vähennettynä tilikauden veroilla prosenttina keskimääräisistä omista varoista (= oma pääoma, vähemmistöosuus ja varaukset yhteensä) OMAVARAISUUSASTE Omat varat prosenttina taseen loppusummasta. 93/94 ja 92/93 laskettu uuden tasekaavan mukaan. Uusi tasekaava vaikuttaa noin 4-5 % -yksikköä huonontavasti. LIIKEVAIHTO/HENKILÖ Liikevaihto jaettuna henkilökunnan keskimääräisellä luvulla. MAKSUVALMIUS (CURRENT RATIO) Rahoitusomaisuus ja vaihto-omaisuus yhteensä jaettuna lyhytaikaisilla veloilla. 2

4 Organisaatio a k k a a n ä ä i A s n i Ensto Asennustuotteet Ensto Sähkönjakelu Ensto Teollisuus Muut toimialat - Asennustarvikkeet - Valaisimet - Keskukset - Kojeistot - Lämmitysjärjestelmät - Siirtoverkon tarvikkeet - Jakeluverkon tarvikkeet - Eristimet - Keraamit - Rautatiesähköistystarvikkeet - Kojeistotarvikkeet - Kytkentätarvikkeet - Mekatroniikka - Metallitarvikkeet - Talousastiat - LVIS-tuotteet - Sijoitustoiminta H e n k i l ö s t ö n ä ä n i Konsernijohto O m i s t Oy Ensto Ab:n Hallitus a j a n ä ä n i Liikevaihto, Mmk Henkilöstö Suomi Muut maat Suomi Muut maat Käyttökate, % Myynti alueittain Suomi Ruotsi Norja Muu EU Muu Eurooppa Muut maat 3

5 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Menneen toimintavuoden aikana pääosa omistamastani Oy Ensto Ab:n osakekannasta siirtyi lasteni omistamalle yhtiölle. K-osakkeet jäävät yhä minulle. Ensto on nyt saavuttanut parikymmentä vuotta sitten asettamani tavoitteen: tulla tunnetuksi sähköalalla toimivana pohjoismaisena yhtiönä. Toivon, että Ensto, niin sen omistajat kuin henkilöstökin jatkavat kansainvälistymistä, tavoitteenaan kasvu ennen kaikkia EU-maissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiö on myös parhaillaan löytämässä omia erikoisalueita tietyillä kapeilla tuotealueilla globaaleilla markkinoilla. Enston markkinointi- ja tuotekehitysväki on viritetty dynaamisempaan tilaan kuin koskaan aiemmin yhtiön historiassa. Jos puoletkin tavoitteista toteutuu, on Enston kehitys lähivuosina ripeää ja yhtiö voi tarjota henkilöstölleen sekä turvallisen työpaikan että henkisiä haasteita. Rakennustoiminta on Suomessa ja Ruotsissa ollut viime vuosina vähäisempää kuin koskaan aikaisemmin yrittäjätaipaleeni aikana. Kun olemme kuitenkin selvinneet näinkin alhaisella tasolla, uskon, että pienelläkin kysynnän kasvulla pitäisi olla huomattavan positiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Suhtaudun Ensto-konsernin tulevaisuuteen optimistisesti. Karl Marx asetti aikoinaan pääoman ja työn vastakkain. Hän ei kuitenkaan nähnyt, että henkinen pääoma nousee taloudellisen pääoman yläpuolelle. Sanonta Raha on valtaa on saanut uuden sisällön: Tieto on valtaa. Minä uskon, että viesti on muuttumassa jälleen. Tiedon sijaan nousee henkilöstön luottamus omistajiin, johtajiin ja toisiinsa taloudellisen ja henkisen pääoman edelle. Parhaillaan saamme uuden pääomamuodon: luottamuspääoman. Etujärjestöt rakennettiin Marxin ideoiden pohjalta vastustamaan ja säätelemään isännän ääntä. Mallista unohtui asiakkaan ja henkilöstön yhteys, jota ei demokratiassa voi säännellä. Yritys, joka käyttää isännän ääntä kuulematta henkilöstönsä ääntä, tuhoaa luonnonlain varmuudella itsensä. Sillä kun henkilöstö lopettaa asiakkaan äänen kuuntelemisen, seuraa siitä ennemmin tai myöhemmin konkurssi. Siksi Luottamus on valtaa. Ensio Miettinen 4

6 Toimitusjohtajan katsaus Tilikauden aikana, joka oli poikkeuksellisesti 18 kuukauden pituinen, saavutettiin miljoonan markan kokonaisliikevaihto. Konsernin kokonaistulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 83 miljoonaa markkaa eli selvästi aikaisempia tilikausia parempi. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat erityisesti edellisellä tilikaudella toteutetut kustannussäästö- ja sopeuttamistoimenpiteet. Alallamme, jonka kehitys on pääasiassa riippuvainen pohjoismaisen rakentamisen suhdanteista, ei juurikaan vielä ole tapahtunut kasvua. Kannattavuus parani lähes kaikissa yrityksissämme Norjassa, Ruotsissa ja erityisesti Suomessa. Erityisen ilahduttavaa oli Høvik Lys A/S:n tulosparannus raskaasti tappiollisesta lähes tyydyttäväksi. Konsernin toimialaorganisaatiossa tapahtui henkilöstömuutoksia. Jussi Viitala vastaa Ensto Teollisuus -toimialasta ja Seppo Martikainen Ensto Asennustuotteet -toimialasta. Risto Haukkamaan vastuuna on Ensto Sähkönjakelu, johon liitettiin viime tilikauden aikana Ifö Electric AB ja Oy Ensto Ceramics Ab. Näin koko Enston keraaminen ryhmä kuuluu samaan toimialaan. Tilikauden aikana päätetty merkittävin yritysosto oli Saloplast Oy Salossa. Yhtiön osakekannan hankkimisesta tehtiin esisopimus viime joulukuussa. Loppukauppa toteutuu uuden tilikauden alussa. Yhtiön liikevaihto on noin 120 miljoonaa markkaa. Yritysosto vahvistaa Enston asemaa merkittävänä muovialan osaajana, sillä Saloplastin jälkeen Enstolla on kolme tehokasta muovituotetehdasta; Boråsissa, Salossa ja Porvoossa. Saloplastin avulla, joka on sähkö- ja elektroniikkateollisuuden alihankkija, konsernin riippuvaisuus pohjoismaisista rakennusalan suhdanteista vähenee. Tilikauden 1995 näkymät ovat kohtuullisen valoisat. Uskomme tuloskehityksen säilyvän vähintään nykytasolla, vaikka kokonaiskysyntä päämarkkina-alueillamme Pohjoismaissa ei vielä kasvaisikaan. Erityisesti tulemme panostamaan itäisen Euroopan viennin lisäämisen ohella entistä paremman aseman saavuttamiseen EU-maissa. Erityisesti haluan kiittää kuluneesta tilikaudesta asiakkaitamme, joiden luottamukselle Enston menestys perustuu. Suuret kiitokset myös henkilöstölle, joka on vaikeissa olosuhteissa menestyksellisesti ponnistellut paremman tuloksen puolesta. Timo Miettinen 5

7 Ensto Asennustuotteet valmistaa ja markkinoi uudisrakentamiseen ja saneeraukseen tarkoitettuja asennustuotteita, joita ovat valaisimet, asennusrasiat, liitostarvikkeet, kytkimet, pistorasiat ja valonsäätimet, jakokeskukset ja kojeistot sekä sähkölämmitysratkaisut. Ensto Asennustuotteet ENSTO ASENNUSTUOTTEET Seppo Martikainen OY ENSTO ELECTRIC AB - Asennus- ja muovituotteet, Suomi OY DURELEK AB - Asennuskalusteet - Valonsäätöelektroniikka, Suomi OY ENSTO SIGNAL AB - Pienjänniteasennustarvikkeet, Suomi OY ENSTO-MEKA AB - Työkalut, Suomi OY SÄHKÖVARUSTE AB - Keskukset ja kojeistot, Suomi AS ENSTO ELEKTER - Markkinointiyhtiö, Viro OY ELTEKNO AB - Lämmitysjärjestelmät, Suomi IDEALPLAST AB - Asennus- ja muovituotteet, Ruotsi IDEALPLAST A/S - Asennustarvikkeet, Norja OY ENSTO HÖVIK AB - Valaisimet, Suomi ENSTO HÖVIK AB - Valaisimet, Ruotsi BELYSNINGS AB EL-BE - Valaisimet, Ruotsi HØVIK LYS A/S - Valaisimet, Norja ENSTO TEORANTA - Valaisimet, Irlanti ZAO ENSTO ELEKTRO - Markkinointiyhtiö, Venäjä ZAO ENSTOMOS - Markkinointiyhtiö, Venäjä 6

8 Ensto Asennustuotteet 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 93/94 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 18 kk Liikevaihto josta ulkomailla Investoinnit Henkilöstö keskimäärin Ensto Asennustuotteiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti 18 kuukauden tilikaudella Liikevaihto oli yhteensä 563 Mmk. Vertailukelpoiselle 12 kuukauden ajanjaksolle tuli kasvua verrattuna edelliseen jaksoon yhteensä 37 prosenttia. Ensto Asennustuotteiden liikevaihto vuonna 1994 (12 kk) oli 390 Mmk, kun se vuotta aiemmin oli 284 Mmk. Liikevaihdon kasvun taustalla on pääasiassa lisääntynyt toiminta ulkomailla. Asennus- ja konttoritarvikkeita Ruotsissa valmistava Idealplast AB ja sen norjalainen tytäryhtiö Idealplast AS hankittiin huhtikuussa Virossa käynnistettiin AS Ensto Elekterin toiminta niin ikään keväällä Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat myös kotimaisen uudisrakentamisen lievä elpyminen vuoden 1994 aikana. Samoin saneeraus-, korjaus- ja lisärakentaminen kasvoivat Suomessa. Venäjän sotilaskyläprojekteissa Enston toimitusten painopiste osui vuoteen Tilikauden aikana hankittiin Nivo Heat Oy:n liiketoiminta, joka yhdistettiin Oy Eltekno Ab:n liiketoimintaan Ifö Electric AB siirtyi osaksi Ensto Sähkönjakelua. Pietariin perustettiin myyntiyhtiö Ensto Elektro Ltd. Pitkän tilikauden kuluessa tuotiin markkinoille useita uusia tuotteita. Jussi-sarja täydentyi merkinanto-, hälytys- ja valvontakojeilla sekä puhelinpistorasioilla ja niihin liittyvillä tarvikkeilla. Markkinoille tulivat myös ulosasennettavat Esteri-mittaus- ja Liikevaihto, Mmk Suomi Muut maat ryhmäkeskukset sekä Enston ensimmäiset muoviset ryhmäkeskukset. Lisäksi esiteltiin lukuisa joukko uusia valaisimia. Omien tuoteinnovaatioiden ohella Elteknon tuotetarjonta täydentyi merkittävällä tavalla. Tärkeänä kokonaisuutena valikoimaan tulivat mukaan lämpöpatterit. Ensto Asennustuotteiden päätavoitteena kuluvalla tilikaudella on liiketoiminnan vahvistaminen erityisesti Venäjällä, Baltiassa ja Puolassa sekä muissa itäisen Keski-Euroopan maissa. Pohjoismaissa jatketaan sekä toiminnan että tuotteiden kehittämistä hyvän hintakilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Liikevaihdon kehittyminen kaudella 1995 on olennaisesti riippuvainen onnistumisista uusilla markkina-alueilla. Odotukset sekä liikevaihdon että tuloksen kehittymisen suhteen ovat varovaisen optimistiset. Osuus konsernin liikevaihdosta 46 % 7

9 Ensto Sähkönjakelu valmistaa ja markkinoi siirto- ja jakeluverkon tuotteita sähkölaitoksille ja voimayhtiöille. Myös rautatiesähköistyksen tarvitsemat komponentit kuuluvat valikoimaan. Ensto Sähkönjakelu ENSTO SÄHKÖNJAKELU Risto Haukkamaa OY ENSTO DISTRIBUTION AB - Ensto Sähkönjakelun emoyhtiö, Suomi OY SEKKO AB - Pienjännitetarvikkeet - Keskijännitetarvikkeet - Rautatiesähköistystarvikkeet, Suomi OY SEKMATIC AB - Markkinointiyhtiö, Suomi OY ENVO AB - Ilmajohtovarusteet 0,4-400kV, Suomi OY ENSTO CERAMICS AB - Keraamit, Suomi AS ENSEK - Kuumasinkityt terästuotteet, Viro ENSTO ELEKTRISKA AB - Markkinointiyhtiö, Ruotsi IFÖ ELECTRIC AB - Sulakkeet, Ruotsi NTP AS - Eristimet, Norja ENSTO ENERGI AS - Markkinointiyhtiö, Norja HØINESS & H ØINESS A/S - Markkinointiyhtiö, Norja EGOTECH A/S - Eristimet, Norja ELSTO LTD. - Pienjänniteverkon tarvikkeet, Unkari ENSTOPOL LLC - 8 Markkinointiyhtiö, Puola

10 Ensto Sähkönjakelu 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 93/94 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 18 kk Liikevaihto josta ulkomailla Investoinnit Henkilöstö keskimäärin Ensto Sähkönjakelun liikevaihto (18 kk) oli 424 Mmk. Vertailukelpoinen liikevaihto 12 kk jaksolle oli 258 Mmk, joka on samaa suuruusluokkaa vuoden 1993 liikevaihdon kanssa, jos otetaan huomioon tärkeimpien toimintomaittemme valuutan heikkeneminen Suomen markkaan nähden prosentilla. Liikevaihtoon vaikuttivat myös irlantilaisen pienjännite- ja kaapelitelevisioverkon tarvikkeita valmistavan Renley Ltd:n myynti Samana päivänä ruotsalainen IFÖ Electric AB siirtyi Asennustuotteista Sähkönjakeluun. Ensto Sähkönjakelun liikevaihdosta tuli vuonna 1994 pääosa ulkomailta. Kotimaan toimintojen osuus pysyi suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisenä vuotena eli noin 15 prosentissa. Vuoden 1994 lopussa aloitettiin tuotanto- ja konttoritilan rakentaminen Porvooseen Oy Sekko Ab:lle ja Oy Ensto Distribution Ab:lle. Investoinneilla Ensto Sähkönjakelu mm. valmistautuu seuraavien vuosien rautateiden sähköistysprojekteihin. Sähkönjakelu pyrkii vuonna 1995 edelleen lisäämään myyntiään kansainvälisille markkinoille kuitenkin myynnin hyvä kannattavuus säilyttäen. Tärkeimmät potentiaaliset markkina-alueet ovat Itä-Euroopassa ja Kauko-idässä. Liikevaihto, Mmk Suomi Muut maat Vuonna 1995 Ensto Sähkönjakelun liikevaihdon odotetaan kasvavan noin viidenneksellä. Positiivinen kasvuodotus perustuu lähinnä uusiin kansainvälisiin markkinoihin. Osa kasvusta johtuu Oy Ensto-Ceramics Ab:n siirtymisestä Sähkönjakelu-toimialaan. Siirron jälkeen kaikki Enston kolme keraamisia tuotteita valmistavaa yritystä kuuluvat konsernissa samaan toimialaan. Järjestelyllä saavutetaan synergiaetuja ja järkeistetään keraamisten valmisteiden tuotantoa konsernin sisällä. Osuus konsernin liikevaihdosta 35 % 9

11 Ensto Teollisuus valmistaa ja markkinoi teollisuudelle korkean teknologian tuotteita ja tuotevalikoima sisältää kaikki tärkeimmät keskusvalmistuksessa tarvittavat kojeet ja komponentit sekä erikoisvalmisteiset automaattikoneet. Ensto Teollisuus ENSTO TEOLLISUUS Jussi Viitala OY ENSTO CONTROL AB - Kojeistotarvikkeet - Metallitarvikkeet, Suomi OY ENSTO CONNECTOR AB - Kytkentätarvikkeet, Suomi ENSTO-JELO AB - Kytkentätarvikkeet, Ruotsi SA ELPRODUKTER AB - Liitäntätarvikkeet, Ruotsi OY ENSTO-AUTOMAATIO AB - Mekatroniikka, Suomi DETALJTEKNIK AB - Tärysyöttimet, Ruotsi 10

12 Ensto Teollisuus 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 93/94 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 18 kk Liikevaihto josta ulkomailla Investoinnit Henkilöstö keskimäärin Ensto Teollisuusryhmän liikevaihto 18 kuukauden tilikaudella oli yhteensä 156 Mmk. Kasvua ajanjaksona oli 23 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan (86 Mmk). Muut toimialat Liikevaihdon kasvu perustui lähinnä Suomen vientiteollisuuden parantuneeseen kilpailukykyyn. Pitkän tilikauden ensimmäisinä 12 kuukautena vientitulojen lisääntymiseen vaikutti myös heikko markka. Tilikauden alussa siirrettiin Ensto Automaatio Muista toimialoista Teollisuus-toimialaan. Ruotsissa Jönköpingissä aloitti toimintansa Detaljteknik AB, joka valmistaa teollisuudelle tärysyöttö- Sähköön ja sen siirtoon liittyvien toimialojen lisäksi Ensto-konserniin kuuluu teräksisiä talous- ja lahjatavaroita valmistava Opa Oy, jolle perustettiin viime vuonna tytäryhtiö Ruotsiin hankkimalla SGS AB:n omistus. Yhtiön nimi on Opa Svenska AB. Lisäksi ryhmään kuuluvat LVIS-tuotteita valmistava Oy Sewatek Ab ja Oy Ensto-Kiinteistöt Ab, joka harjoittaa sijoitustoimintaa sekä laitteita automaattikoneisiin. Liikevaihto, Mmk Suomi Muut maat kiinteistöjen huoltoa. Enston muiden toimialojen liikevaihto oli yhteensä 78 miljoonaa markkaa 18 kuukauden tilikaudella Koko Enstokonsernin liikevaihdosta summa jää 6 prosenttiin. Vielä viime vuonna ryhmään kuulunut Ensto-Ceramics siirtyi Tilikauden aikana markkinoille tuoduista uusista tuotteista merkittävimpiä olivat digitaaliset ohjauskellot, valaisinteollisuuden jousiliittimet sekä yhdessä Oy Sähkövaruste Ab:n kanssa suunniteltu muovikotelokeskus. Oy Ensto Control Ab osti omakseen Porvoossa sijaitsevan Pohjantuulentie 2 kiinteistön, jossa sen toimitilat ja tuotantolaitokset sijaitsevat. Muita merkittäviä investointeja ei tehty. Ensto Teollisuus-toimialan päätavoitteet kuluvalle vuodelle ovat edelleen vahva panostus tuotekehitykseen ja vientiin. Päävientimarkkina-alueena seuraavan 3-5 vuoden aikana on Länsi-Eurooppa. Vuonna 1995 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 10 prosenttia ja kannattavuuden pysyvän vuoden 1994 tasolla. vuoden 1995 alusta Sähkönjakelutoimialaan. Ensto-Ceramicsin osuus Muiden toimialojen liikevaihdosta oli viime vuonna huomattava, 24 Mmk markkaa eli 23 prosenttia. Opa Oy:n liikevaihto oli 34 Mmk, Opa Svenskan 0,3 Mmk, Oy Sewatekin 5 Mmk ja Ensto-Kiinteistöiden 37,7 Mmk. MUUT TOIMIALAT Timo Miettinen OPA OY - Taloustavarat, Suomi OPA SVENSKA AB - Markkinointiyhtiö, Ruotsi OY SEWATEK AB - LVIS-tuotteet, Suomi OY ENSTO-KIINTEISTÖT AB - Sijoitustoiminta - Kiinteistöhuolto, Suomi Osuus konsernin liikevaihdosta 13 % Osuus konsernin liikevaihdosta 11 6 %

13 Oy Ensto Ab Toimintakertomus YLEISTÄ Ensto-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat pidentäneet tilikautensa kahdeksantoista kuukauden mittaiseksi siirtyäkseen kalenterivuositilikauteen. Konsernin liikevaihto kohosi Mmk:aan, kun vastaava luku edellisen tilikauden kahdentoista kuukauden mittaisella kaudella oli 693 Mmk. Kalenterivuoden 1994 liikevaihto oli 759 Mmk. Konsernin tuoterakenne, markkinat ja jakelukanavat ovat pääosin samat kuin edellisenä tilikautena. Liikevaihdon kasvuun on vaikuttanut edellisen tilikauden loppupuolella tehty yritysosto. Tilikauden aikana tapahtunut markan vahvistuminen on vaikuttanut liikevaihtoa pienentävästi. Konserni on tilikauden aikana vahvistanut ulkomaan toimintaa, painopistealueina mm. Venäjä ja Baltia sekä itäisen Keski-Euroopan maat. Ulkomaan toiminnan osuus oli 56,7 % konsernin liikevaihdosta. Konsernin kannattavuus on sopeutustoimien ja kysynnän lievän elpymisen ansiosta parantunut oleellisesti. Aikaisempina tilikausina huomattavia tappioita aiheuttaneen Norjassa sijaitsevan valaisintehtaan tulosparannus on ollut merkittävä. Konsernin toimialoista asennustuote- ja teollisuustoimialojen volyymi ja kannattavuus ovat vahvistuneet tilikauden aikana. Sähkönjakelutoimialan kehitys on mm. markan vahvistumisen takia hieman heikentynyt. Konserniin hankittiin tilikauden aikana Nivo Heatin liiketoiminta, johon kuuluu mm. lämpöpattereiden valmistus. Niinikään hankittiin vähemmistöosakkuus Sormat-yhtiöistä 1994 aikana. Tilikauden päättymisen jälkeen hankittiin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden muovialihankintaan erikoistuneen Saloplastin osake-enemmistö. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on n. 120 Mmk. Yhtiön loppuosakekannan hankinnasta kahden vuoden kuluttua on tehty sopimus. Emoyhtiön Oy Ensto Ab:n toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Sen toimialana on edelleen hallintopalvelujen myynti konserniyhtiöille. Liikevaihtoa kertyi 18 kuukauden aikana 17,0 Mmk kun edellisellä 12 kuukauden mittaisella tilikaudella liikevaihto oli 11,5 Mmk. Emoyhtiön osakepääomaa on tilikauden aikana korotettu markasta markkaan, josta rahastoannilla markkaa ja suunnatulla annilla markkaa. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Konsernirakenteessa ei tilikauden aikana ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Puolaan perustettiin maahantuontiyritys, Enstopol LLC, joka on jo vakiinnuttanut asemansa Puolassa markkinoimalla mm. sähkölaitostarvikkeita. Venäjälle on perustettu tytäryhtiö nimeltään ZAO Ensto Elektro, joka toimii Enston tuotteiden maahantuonti- ja tukkuliikkeenä Pietarin alueella. Tilikauden päättymisen jälkeen on perustettu tytäryhtiö Moskovaan, ZAO Enstomos. Ruotsissa on aloittanut toimintansa Opa Svenska AB, joka toimii teräksisten lahja- ja taloustavaroiden maahantuojana Ruotsissa. Ruotsissa on niinikään aloittanut toimintansa Detaljteknik i Jönköping AB, jonka liiketoimintana on tärysyöttölaitteiden valmistus teollisuuden automaattikoneisiin. Tilikauden aikana on myyty irlantilaisen pienjänniteverkon tarvikkeita valmistavan Renley-yhtiöiden osakkeet. Tilikauden päätyttyä on pantu vireille fuusiot, joilla konserniin kuuluvat yhtiöt, Oy Ensto Signal Ab sekä Olavi Hiltunen Oy, sulautuvat emoyhtiöihinsä. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUS Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Panostukset ovat edelleen keskittyneet tuotekehitykseen, joka vahvistaa konsernia vientimarkkinoilla. Yhteismäärältään konsernin em. kustannukset olivat 35 Mmk. Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset kirjataan vuosikuluksi. 12

14 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Yhtiön hallitukseen kuuluivat: Ensio Miettinen, hallituksen puheenjohtaja Timo Miettinen Anu Miettinen-Valsta Marjo Raitavuo Esa Saarinen Matti Suutarinen Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Timo Miettinen. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, vastuunalaisena tilintarkastajana KTL Risto Järvinen, KHT, sekä ekon. Pekka Nikula, KHT. HENKILÖSTÖ SEKÄ MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä, kun vastaava luku edellisellä tilikaudella oli Emoyhtiön henkilökunnan lukumäärä oli keskimäärin 35 henkilöä. Edellisen tilikauden vastaava määrä oli 38 henkilöä. Konserniyhtiöiden maksamat palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille olivat markkaa, josta osapalkkiot markkaa ja muulle henkilökunnalle markkaa. Edellisen tilikauden (12 kk) luvut olivat hallitukselle ja toimitusjohtajille markkaa, josta osapalkkiot markkaa sekä muulle henkilökunnalle markkaa. Emoyhtiön maksamat palkat ja palkkiot olivat hallitukselle ja toimitusjohtajalle markkaa, josta osapalkkiot markkaa ja muulle henkilökunnalle markkaa. Vastaavat luvut edellisellä 12 kuukauden tilikaudella olivat hallitukselle ja toimitusjohtajalle markkaa (ei osapalkkioita) ja muulle henkilökunnalle markkaa. KONSERNIN TULOS, INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin kannattavuus on edelliseen tilikauteen verrattuna parantunut huomattavasti, kun käyttökate nousi 10 %:sta 14 %:iin. Kannattavuuden paranemiseen ovat vaikuttaneet edellisen tilikauden loppupuolella suoritetut sopeutustoimet sekä norjalaisen valaisintehtaan saneeraus. Poistot ovat edellisen tilikauden tasolla. Nettorahoituskulut ovat kasvaneet yritysostojen ja yleisen korkotason alentumisen vuoksi. Tulos ennen satunnaiseriä, 80 Mmk on 7 % liikevaihdosta, kun vastaava luku edellisellä tilikaudella oli 3 %. Satunnaiserät muodostuvat pääosin norjalaisen Norsk Teknisk Porselen AS:n muoviosaston myyntivoitosta, n. 3 Mmk. Tilikauden 1993/1994 investoinnit olivat yhteensä 72,8 Mmk. Konsernin merkittävimmät investoinnit em. yritysostojen lisäksi ovat olleet Norjasta hankittu toimitilakiinteistö sekä Suomeen henkilöstön vuokrakäyttöön rakennetut pienkerrostalot. Rakennushankkeeseen käytettiin investointivarauksia 8,3 Mmk aikana huomattavimmat investoinnit tulevat olemaan Saloplast-hankinta sekä Porvoon keskustassa aloitettava liikerakennusprojekti. Vuoden 1995 aikana valmistuu myös Oy Sekko Ab:n tehdasrakennuslaajennus Porvoossa. Konsernin vakavaraisuus oli 45,8 % kun vastaava luku oli 41,8 %. Konsernin maksuvalmius on ollut hyvä koko tilikauden ja likvidejä varoja on käytetty lainakannan pienentämiseen. Rahoituslaskelma on toimintakertomuksen liitteenä. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet on selvitetty tilinpäätöksen lisätiedoissa. ARVIO LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ Rakennustoiminta konsernin päämarkkina-alueilla ei ilmeisesti tule kasvamaan 1995 aikana. Konsernin tulos säilynee kuluneen tilikauden tasolla, koska toiminta on sopeutettu alhaisen rakennustoiminnan mukaiseksi. Lieväkin elpyminen rakennustoiminnassa vahvistaa kehitystämme. 13

15 Rahoituslaskelmat (1 000 mk) Konserni Emoyhtiö VAROJEN HANKINTA kk 12 kk 18 kk 12 kk Tulorahoitus Nettovoitto Poistot Varausten muutos Tulorahoitus yhteensä Käyttöomaisuuden myynnistä Pitkäaikaisten velkojen lisäyksestä Vähemmistöosuuksien muutokset Arvostuserien muutoksesta Osakeanti Varojen hankinta yhteensä VAROJEN KÄYTTÖ Pitkäaikaiseen rahoitusomaisuuteen Investointeihin Pitkäaikaisten velkojen vähennykseen Osingonjako Laskennalliseen verovelkaan Oman pääoman muutos Nettokäyttöpääoman muutos Varojen käyttö yhteensä NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikainen rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma Nettokäyttöpääoman muutos Nettokäyttöpääoma Nettokäyttöpääoma (30.6.) Nettokäyttöpääoman muutos

16 Konsernin tuloslaskelma (1 000 mk) % % LIIKEVAIHTO , ,00 Valmistevaraston lisäys(+)/vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys(-)/vähennys(+) Henkilöstökulut Vuokrat Muut kulut KÄYTTÖKATE , ,26 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Konserniliikearvon poisto Konsernireservin vähennys LIIKEVOITTO , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot pitkäaik. sijoituksista Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN VEROJA , ,34 Välittömät verot Tilikaudelta Aikaisemmilta vuosilta Laskennallinen verovelka Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO , ,16 15

17 Konserni tase (1 000 mk) VASTAAVAA % % KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut , ,23 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,82 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Osakkuusyritysosakkeet ja -osuudet Muut osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut sijoitukset , ,45 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus , ,74 SAAMISET Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset , ,75 RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT Muut arvopaperit ,94-0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , ,00 16

18 Konserni tase (1 000 mk) VASTATTAVAA % % OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Arvonkorotusrahasto VAPAA OMA PÄÄOMA Vapaaehtoisista varauksista ja poistoerosta omaan pääomaan siirretty osuus Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto , ,84 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,54 VARAUKSET Konsernireservi , ,47 ARVOSTUSERÄT 362 0, ,91 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahalaitoksilta Eläkelainat Laskennallinen verovelka Muut pitkäaikaiset velat , ,46 LYHYTAIKAINEN Lainat rahalaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat , , , ,00 17

19 Emoyhtiön tuloslaskelma (1 000 mk) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Kiinteät kulut Henkilöstökulut Vuokrat Muut kiinteät kulut KÄYTTÖKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista LIIKETAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot konserniyhtiöiltä Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot - 83 Konserniavustustuotot Satunnaiset kulut Konserniavustukset VOITTO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Välittömät verot Tilikaudelta Aikaisemmilta tilikausilta TILIKAUDEN VOITTO

20 Emoyhtiön tase (1 000 mk) VASTAAVAA % % KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,18 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 84 - Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,08 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Tytäryhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut sijoitukset , ,87 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset , ,43 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit ,97-0,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Vapaa oma pääoma Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto , ,11 VARAUKSET Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Muut varaukset , ,03 ARVOSTUSERÄT ,32-0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta Eläkelainat , ,42 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta Eläkelainat Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat , , , ,00 19

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot