Kuva 4.3. Järvenpään kaupungin tulevat kadunrakennus- vesihuoltokohteet.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva 4.3. Järvenpään kaupungin tulevat kadunrakennus- vesihuoltokohteet."

Transkriptio

1 Kuva 4.3. kaupungin tulevat kadunrakennus- ja vesihuoltokohteet. 14

2 Kävelykatu Kävelykadun sijainti on keskeinen palveluiden kannalta ja näin ollen sen sisällyttäminen kokonaisuudessaan esteettömyyskriteeristön korkeampaan luokkaan (erikoistaso) on perusteltua. Kävelykadun esteettömyyttä on kartoitettu useampaan otteeseen: aikaisemmin Vammaisneuvoston toimesta, syksyllä 2004 kartoituksen ja keväällä 2005 kävelykierroksen yhteydessä. Kävelykadun olennaisimmat esteettömyysongelmat ja toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa ja kuvassa 4.4. Nro Ongelma Toimenpide 1 Rakennusten sisäänkäynnit ovat katutasoa korkeammalla. 2 Korkeuserot kadun poikittaissuunnassa aiheuttavat vaikeuksia liikkumis- ja toimimisesteisille. 3 Väylällä sijaitsevat liikkeiden kojut ja mainoskyltit aiheuttavat törmäysvaaran. 4 Näkövammaisen valkoinen keppi saattaa jäädä jumiin kaivon kannen ritilöiden väliin Vaikuttaminen tähän vaikeaa. Kaiteiden rakentaminen vaarallisimpiin kohtiin ja porrasaskelmien lisääminen. 1. tiedottaminen mainoskylteistä ja kojuista kävelykadun liikkeisiin 2. uuden opaslaatoitetun väylän rakentaminen nykyisen katoksen alle Kaivon ritilöiden kääntäminen poikittain väylän kulkusuuntaan nähden 15

3 Kuva 4.4. Kävelykadun ongelmat. Ehdotettu katoksen alla sijaitseva opaslaatoitettu väylä toimii hyvin myös talvella. Lisäksi kadun eteläpuolella sijaitseva katettu väylä näyttäisi pysyvän paremmin vapaana kojuista ja mainoksista kuin kadun pohjoispuoli. Opaslaatoituksessa käytetään väyläosuuksilla ohjaavaa laattaa. Suuremmissa suunnanmuutoskohdissa, sekä väylien risteyskohdissa käytetään varoittavaa laattaa (kuva 4.5). Opaslaattojen valinnassa tulisi olla yhteydessä näkövammaisten edustajiin. Alla olevassa kuvassa on esitetty SuRaKu-kortiston mukainen opaslaattasuositus. Kuva 4.5. Opaslaatat (Su- RaKu). 16

4 4.2 Rakennukset Toimenpiteiden jakautuminen Rakennusten toimenpide-ehdotukset on koottu liitteen 3 taulukkoon, jossa ne on luokiteltu kahteen eri esteettömyystasoon rakennuksen tärkeysarvon ja käyttöasteen perusteella. Rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet kohdistuvat pääasiallisesti rakennusten sisäänkäynteihin, tuulikaappeihin, asiakaspisteisiin ja opastukseen. Esteettömyyskartoituksessa rakennusten suurimmiksi ongelmiksi todettiin Ovet ovat raskaita avata. Kohteiden opastus on sekavaa. Pyörätuolia käyttävillä ei ole odotustilaa. Palvelutiskit ovat liian korkeita lyhytkasvuisille ja pyörätuolia käyttäville. Yhtenäisten esteettömien reittien puute rakennuksen sisällä (erityisesti kouluissa). Inva-WC:t ovat huonosti merkittyjä. Toimenpideohjelmassa rakennuksiin ehdotetaan yhteensä 233 parannustoimenpidettä. Noin puolet toimenpiteistä kohdistuu rakennuksen sisäänkäyntiin. Sisäänkäynnissä parannuskohteena on useimmiten kartoituksessakin esiin tullut raskas ulko-ovi, jonka avautumista kevennetään tai motorisoidaan. Sisäänkäynnin yhteydessä ehdotetaan myös parannettavaksi aukiolotietojen näkyvyyttä ja selkeyttä. Lisäksi sisäänkäynnin yhteydestä puuttuu usein soittokello tai sen sijainti on hankala. Toimenpiteet jakautuvat alla olevan taulukon mukaisesti. Kohde tmp lkm tmp (%) ulko-ovi % opastus % kynnykset % soittokello % hissi 13 6 % inva WC 13 6 % valaistus 11 5 % paikoitusalue 11 5 % luiska 9 4 % palvelutiski 6 3 % istuimet 5 2 % muu toimenpide % Yhteensä % 17

5 4.3 Rautatieseisakkeet rautatieasema on ainoa seisakkeista, missä on asemarakennus, lipunostomahdollisuus, muita kaupallisia palveluja, WC:t ja hissit välilaiturille. Muilla seisakkeilla on metallisia odotuskatoksia laitureilla. Kaikkien seisakkeiden laitureilla on roskakorit, valaistus, automaattikuulutukset, laiturinäytöt ja paperi-informaatiota. kaikilla seisakkeilla on korkeat (550 mm) junalaiturit, jotka mahdollistavat portaattoman kulun matalalattiaiseen Sm4-junaan. Laiturin reunasta varoittava suojavyöhyke on toteutettu rautatieasemalla valkoisella betonikiveyksellä, muilla seisakkeilla keltainen maaliviiva osoittaa suojavyöhykkeen. rautatieasema rautatieasema sijaitsee ydinkeskustassa, noin 150 metrin päässä kävelykatu Jannesta. Rautatieasema on rautatieseisakkeista matkustajamääriltään vilkkain, matkustajia oli 1,26 miljoonaa vuonna Helsingin suunnan junat lähtevät raiteelta 1, joka on asemarakennuksen puolella. Riihimäen suunnan junat lähtevät laiturilta 3, joka on välilaiturin itäinen raide. Asemarakennuksen ja välilaiturille johtavan asematunnelin välillä ei ole hissiä. Apuvälineiden kanssa kulkevat joutuvat kiertämään tervejalkaisia pidemmän matkan keskustan puoleisen paikoin jyrkän jalkakäytävän kautta. Asematunnelista on hissi välilaiturille. Välilaiturille johtavissa portaissa ei ole pyörätuoliluiskia. Kuva 4.6. Linja-autoilta, takseilta ja henkilöautosta on portaaton yhteys asemarakennukseen ja Helsingin suunnan laiturille. Asemarakennuksen esteettömälle, ratapihan puoleiselle, sisäänkäynnille on laitureiden suunnalta luiska. Luiskan kaltevuus on 7 9 %. Kävelijä lyhyttä luiskaa tuskin huomaa, mutta käsikäyttöisellä pyörätuolilla kulkevalla on vaikeuksia nousta sitä omin avuin. 18

6 Asemarakennus asemarakennus on Suomen ensimmäisiä rautatieasemia. Se on valmistunut vuonna Arkkitehtoniset ja museaaliset tavoitteet huomioon ottaen asemarakennus on saatu hyvin esteettömäksi. Asemarakennuksessa on lipunmyynnin palvelupisteiden lisäksi mm. inva-wc, penkkejä, yleisöpuhelin, elektronin aikataulunäyttö ja kahvila. asemarakennukseen on portaaton yhteys ratapihan puolelta. Portaattoman sisäänkäynnin opastuksessa muilta sisäänkäynneiltä on puutteita. Asemarakennuksen ulko-ovi on melko raskas. Sisäänpääsy tuottaa vaikeuksia pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkuville. Ongelmia aiheuttavat ahdas tuulikaappi, ulospäin avautuva tuulikaapin ja aulan välinen ovi sekä kynnykset. Pääkulkuyhteys asemarakennukselta ja 1. laiturilta asematunneliin on portaallinen. Vaihtoehtoinen tasoeroton reitti asematunneliin on pitkä ja puutteellisesti opastettu. Kuva 4.7. Lipunmyynnin palvelupiste sijaitsee portaattomaan sisäänkäyntiin nähden suorassa linjassa. Palvelutiskit ovat pyörätuoliasiakkaille ja lyhytkasvuisille turhan korkealla. Alemmalle sijoitetut laskutasot helpottavat kuitenkin asiointia. Yhden palvelutiskin sijoittaminen alemmaksi parantaisi tilannetta. 19

7 Porrasnousut rautatieaseman porrasnousujen esteettömyysongelmia ovat lähinnä kaideratkaisut ja portaiden reunassa olevat sadevesikourut. Asemaalueen portaissa ei ole kontrasti- tai materiaalieroja, jotka parantaisivat askelmien hahmottamista. Kuva 4.8. Asemarakennuksen sisäänkäynnin viereisen, linja-autoille ja taksiasemalle johtavien portaiden kaide loppuu alimman portaan kohdalla. Liian lyhyt kaide antaa virheellisen informaation näkövammaiselle alas kuljettaessa portaiden loppumisesta ja ylös aseman oville kuljettaessa portaiden alkamiskohdasta. Kuva 4.9. Asematunneliin johtavien portaiden reunoissa on sadevesiurat, joihin on vaara astua. Ongelma on pahin asemarakennuksen yhteydessä olevilla ulkoportailla, joissa käsijohdin on kauempana portaista. Kuva Asemarakennukselta asematunneliin johtavissa portaissa alimmassa porrasnousussa kaide on epäyhtenäinen ja sadevesiura on erityisen leveä. 20

8 Asematunneli Asematunnelissa on melko suuret pituuskaltevuudet, suurimmillaan 6 %. Asematunnelissa on käytetty onnistuneesti värikontrastia, joka kertoo seinän kulmista. Tunnelissa ei ole varsinaista opastusta näkövammaisille. Asematunnelista välilaiturille johtavaa hissiä käytetään yleisenä käymälänä. Hissin pintoja on tarkoitus uusia lähiaikoina paremmin puhtaana pidettäviksi. Asematunnelin Järvenpäätalon puoleisessa päässä on kaupungin omistama hissi. Hissi on ilkivallan takia lukittu. Vaihtoehtoinen portaaton reitti Järvenpäätalolle kiertää huomattavasti pidemmän matkan portaisiin ja hissiin verrattuna. Luiskayhteys on pitkä, ilman lepotasanteita ja myös pyöräilijöiden käytössä. Kuva Alhaalle sijoitettu roska-astia tai muu este on yleensä havaittavissa näkövammaisen kepillä. Ylemmäksi sijoitetut esteet ovat vaarallisia. Asematunnelin seinällä on roska-astia korkealla ilman ennakkovaroitusta. Kuva rautatieasemalla, mm asematunnelin portaiden alapäissä, on kuivatusritilöitä, jotka ovat liian suurireikäisiä. Näkövammaisen keppi menee ritilän läpi ja saattaa katketa. 21

9 Kuva rautatieaseman ympäristö. JÄRVENPÄÄN RAUTATIEASEMA Ongelma Toimenpide Vastuutaho 1. Asemarakennuksen portaaton sisäänkäynti on mm. pyörätuoliasiakkaille hankala 2. Porrasnousujen ja asemarakennuksen ulko-ovien edessä on ritilöitä, joiden silmäkoko on näkövammaisen kepille liian suuri 3. Asema-alueen porrasaskelmien hahmottaminen on hankalaa heikkonäköiselle 4. Asematunneliin johtavien portaiden kaiteissa on puutteita 5. Näkövammaisen on vaikea suunnistaa asematunnelissa, useammassa kohdassa on törmäysvaara 6. Asematunnelin Järvenpäätalon puoleinen hissi ei ole käytössä 7. Portaattomat yhteydet asematunneliin ovat pitkiä ja opastamattomia sekä asemarakennukselta että Järvenpäätalolta 8. Postikadun liittymästä asemanmäelle nousevan yhteys on päällystämätön Kynnyksien madaltaminen, tuulikaapin ja aulatilan välisen oven kätisyyden kääntäminen aulaan päin aukeavaksi ja ovien motorisoiminen Vaihdetaan ritilät silmäkooltaan pienemmiksi Askelmien reunat merkitään kontrastieroin Täydennetään kaiteet Toteutetaan yhtenäinen käsijohde seinille ja/tai opastava kohokuviolaatoitus lattiaan Kehitetään ratkaisu, jotta liikkumisesteiset voisivat käyttää hissiä (esimerkiksi kaupungilta anottava älykortti) Parannetaan opastusta, toteutetaan lepotasanteita ja varustetaan lepotasanteet penkein Päällystetään yhteys ja osoitetaan kevyen liikenteen väyläksi Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus RHK ja Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus ja 22

10 Kyrölän seisake Kyrölän seisake rajautuu itäpuolelta Kyrölän asuntoalueeseen ja länsipuolelta peltoon ja Ainolan urheilukenttään. Kyrölä on seisakkeista toiseksi käytetyin, vuonna 2004 oli nousevaa junamatkustajaa. Kyrölä on pohjaratkaisultaan selkeä. Seisake sijaitsee muuta maastoa korkeammalla ja se muodostuu kahdesta reunalaiturista. Helsingin suunnan junat lähtevät raiteelta 1 (läntinen laituri) ja Riihimäen suunnan junat raiteelta 2. Laitureiden päissä on radan alitukset. Seisakkeen eteläpuoliselta Poikkitien alikulkusillalta on lastenvaunuluiskattomat porrasnousut laitureille. Luiskalliset kulkuyhteydet Poikkitieltä ovat matkaltaan selvästi pidempiä, mutta kuitenkin käsikäyttöiselle pyörätuolille liian jyrkkiä. Seisakkeen pohjoispuoleiselta, Kyröläntien jatkeella olevalta alikulkukäytävältä on pitkät luiskayhteydet laitureille. Seisakkeen itäpuoliselta Horsmakadulta on suora porrasyhteys Riihimäen suunnan laiturin keskivaiheille. Portaassa ei ole lastenvaunuluiskaa. Seisakkeella ei ole hissejä eikä asemarakennusta. Pyörätelineet ja henkilöautojen saatto- ja noutomahdollisuudet ovat laitureiden päissä. Urheilukentän yhteydessä oleva pysäköintialue on päällystämätön. Ratahallintokeskuksen esteettömyyskartoituksessa on arvioitu, että invapaikkoja ei ole Kyrölän seisakkeella riittävästi ja reitti laitureille on turvaton. Kuva Kyrölän seisakkeen laitureilla on sähköiset laiturinäytöt, automaattikuulutukset sekä penkillä ja roskakorilla varustettuja katoksia. Junalaitureiden suojavyöhyke on erotettu maaliviivalla muusta laiturista. Laiturit ja keskeiset kulkuyhteydet on valaistu. Kuva Pohjoispuoliselta alikulkukäytävältä johtaa laitureille pitkät luiskalliset yhteydet ilman lepotasanteita. Luiskien päissä on kuivatusongelmia. 23

11 Kuva Horsmakadulta on porrasyhteys Kyrölän seisakkeen Riihimäen suunnan laiturin keskelle. Porrasnousussa ei ole lastenvaunuluiskaa. Horsmakadun varrelle seisakkeen puolelle mahtuisi kevyen liikenteen väylä ja seisaketta palvelevia pysäköintipaikkoja. Kuva Kyrölän seisakkeen ympäristö. KYRÖLÄN SEISAKE Ongelma Toimenpide Vastuutaho 1. Suora porrasyhteys Horsmankadulta laiturin keskelle on ilman luiskaa 2. Laitureiden päistä on pitkät luiskayhteydet ilman lepotasanteita 3. Kuivatusongelma Kyröläntien jatkeen alikulussa a) Rakennetaan Horsmakadulta myös luiskallinen yhteys laiturille. b) Tutkitaan mahdollisuudet toteuttaa Horsmakadun länsireunaan kevyen liikenteen väylä ja seisaketta palvelevaa pysäköintitilaa. Tehokas talvihoito, mahdollisuuksien mukaan toteutetaan lepotasanteita ja kaiteita Korjataan kuivatusjärjestelyt, huolehditaan puhtaanapidosta a) Ratahallintokeskus ja b) RHK ja Ratahallintokeskus ja 24

12 Saunakallion seisake Saunakallion seisake palvelee lähinnä radan länsipuolista Saunakallion kaupunginosaa ja radan itäpuolisia Jampan ja Sorton kaupunginosia. Vuonna 2004 Saunakalliossa oli nousevaa junamatkustajaa. Saunakalliossa on neljä raidetta, joista lähiliikenne käyttää kahta. Helsingin suunnan junat lähtevät raiteelta 1 (läntinen reunalaituri) ja Riihimäen suunnan junat raiteelta 3 (välilaiturin itäinen raide). Ristikadun alikulkusillalta on porrasyhteydet kaikille laitureille, välilaiturille johtavat portaat on varustettu kumipäällysteisillä lastenvaunuluiskilla. Portaat johtavat suoraan Ristikadun alikulun kevyen liikenteen väylille. Alikulkusillan ulkopuolella on Ristikadulta reunalaitureille portaita pidemmät luiskayhteydet. Välilaiturille on portaaton yhteys seisakkeen pohjoispuoliselta alikulkukäytävältä. Välilaiturille johtava loiva luiska on kaukana liityntäpysäköinnin paikoista ja puutteellisesti opastettu Ristikadun suunnasta. Saunakallion seisakkeella on yleisenä ongelmana runsas kasvillisuus, joka peittää näkemiä ja vaikeuttaa seisakekokonaisuuden hahmottamista. Reunalaiturien yhteydessä on henkilöautojen pysäköintitilaa ja polkupyörätelineitä. Itäisen (Helsingin suunnan) laiturin yhteydessä olevalle pysäköintialueelle on ajoyhteys Saunakalliontien kautta, opastus pysäköintialueelle puuttuu. Läntisen reunalaiturin (raide 4, ei käytössä) yhteydessä on saattoja noutopysäköinnin kääntöpaikka. Esteetön luiskalla varustettu yhteys välilaiturille sijaitsee kaukana pysäköintipaikoista. Kuva Ristikadun alikulkusillalta on porrasnousut laitureille. Alikulussa on ongelmana etuluiskista kevyen liikenteen väylille putoavat betoniset sidekivet. Syynä on todennäköisesti routiva pohja etuluiskissa. Suuret valoisuuserot on yleinen alikulkujen päiväaikainen ongelma. Kuva Saunakallion seisake raiteen 1 (Helsinkiin) puolelta. Runsas kasvillisuus vaikeuttaa seisakekokonaisuuden hahmottamista. Kuvassa vasemmalla pysäköintialue, jolle ei ole opastusta katuverkolta. 25

13 Kuva Yhteydet Saunakallion seisakkeen välilaiturille: Ristikadun alikulusta on porrasyhteys jyrkällä luiskalla (vasen kuva). Seisakkeen pohjoispuoliselta alikulkukäytävältä on loiva luiska välilaiturille. Lepotasanteiden havaittavuutta on mahdollista parantaa mm. maalaamalla seiniin ohjaavaa väritystä. Kuva Saunakallion seisakkeen ympäristö. SAUNAKALLION SEISAKE Ongelma Toimenpide Vastuutaho 1. Ristikadun alikulku: a) Välilaiturille johtavista portaista tullaan suoraan pyörätielle b) Etuluiskista putoaa sidekiviä kevyen liikenteen väylälle 2. Puutteellinen opastus läntiselle pysäköintialueelle 3. Seisakkeen pohjoispuolinen alikulku: a) Puutteellinen opastus Ristikadulta b) Tilan hahmottaminen vaikeaa a) Korostetaan porrasnousujen kohtia alikulussa valaistuksella ja materiaali- ja kontrastieroilla b) Vaihdetaan etuluiskien kerrokset ja uusitaan kiveys Toteutetaan opastus Ristikadulta pysäköintialueelle a) Toteutetaan esteettömästä yhteydestä kertova opastus b) Toteutetaan kontrastieroja seinä-/lattiapintoihin Ratahallintokeskus ja RHK ja Ratahallintokeskus 26

14 Purolan seisake Purola on seisakkeista vähiten käytetty. Vuonna 2004 Purolassa oli nousevaa junamatkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta 40 %. Seisake palvelee lähinnä radan länsipuolista, Tuusulan puolella olevaa Purolan asuntoaluetta. kaupungin puolella, seisakkeen lähialueella on Wärtsilän teollisuusalue ja vähänlaisesti asutusta. Jampan alueen pohjoisosan asutus olisi lähempänä Purolan kuin Saunakallion seisaketta, mutta puuttuvat kevyen liikenteen yhteydet heikentävät Purolan seisakkeen käytettävyyttä. Purolan seisake muodostuu kahdesta reunalaiturista. Helsingin suunnan junat pysähtyvät raiteelle 1 (läntinen laituri). Helsingin suunnan laiturin yhteydessä on päällystämätön henkilöautojen pysäköintialue. Riihimäen suunnan laiturin yhteydessä ei ole henkilöautojen saatto- ja noutomahdollisuutta. Vähänummentie (mt1452) ylittää radan Purolan seisakkeen eteläpuolella. Ylikulkusillalta on kattamattomat, jyrkät ja pitkät lastenvaunuluiskilla varustetut metalliportaat laitureille. Pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa kulkeville kulku laiturilta toiselle tai Vähänummentielle on porrasnousujen kautta käytännössä mahdotonta. Vaihtoehtoiset kulkureitit ovat hyvin pitkiä, osin päällystämättömiä ja opastamattomia. Kuva Matalalattiainen Sm4- juna Purolan seisakkeella. Kuva Portaaton yhteys Vähänummentieltä Helsingin suunnan junalaiturille on viitoittamaton ja päällystämätön. 27

15 Kuva Vähänummentieltä on kattamattomat porrasnousut Purolan seisakkeen laitureille. Pysäköintialue Helsingin suunnan laiturin yhteydessä on päällystämätön (kuvassa vasemmalla). Kuva Purolan seisakkeen ympäristö. PUROLAN SEISAKE Ongelma Toimenpide Vastuutaho 1. Portaaton yhteys Vähänummentieltä ja Purolan alueelta Helsingin suunnan junalaiturille on viitoittamaton ja päällystämätön 2. Pysäköintialue läntisen laiturin yhteydessä on päällystämätön 3. Jampan alueelta ei ole suoraan yhteyttä seisakkeelle 4. Portaaton yhteys Vähänummentieltä itäiselle laiturille on pitkä ja viitoittamaton Toteutetaan viitoitus ja päällystetty kevyen liikenteen yhteys Vähänummentieltä Ankkapurontien kautta seisakkeelle Päällystetään pysäköintialue Toteutetaan radan itäpuolelle yhteys Jampan alueelta Riihimäen suunnan junalaiturille Toteutetaan viitoitus, tutkitaan mahdollisuudet toteuttaa suorempi yhteys Radanvarsitieltä itäiselle laiturille ja Tuusulan kunta Ratahallintokeskus ja RHK ja Ratahallintokeskus 28

16 4.4 Linja-autoasema ja -pysäkit Matkahuolto, linja-autoasema linja-autoasema sijaitsee kaupungin keskustassa Postikadun, Vuorikadun ja rautatien rajaamalla alueella noin 400 metrin päässä rautatieasemasta. uusi linja-autoasema on otettu käyttöön v Asemarakennuksen keskustan puoleisen, Vuoritien puoleisessa sisäänkäynnissä on korkeat kynnykset ja raskas ovi, jotka vaikeuttavat apuvälineitä käyttävien kulkua. Lähtölaitureiden puolella on esteetön automaattitoiminen liukuovi Matkahuollon rahtipalveluihin. Automaattiovesta pääsee myös matkustajapalvelutiloihin. Asemarakennuksen sisätilat ovat melko ahtaat. Varsinkin pöytien ja tuolien takana olevan aikatauluinformaation luokse on vaikea päästä apuvälineiden kanssa. WC on inva-mitoituksella, vaikka siitä ei ole kerrottu opastein. Lähtölaiturit on päällystetty betonilaatoilla. Laatoituksessa on epäjohdonmukaisuutta. Kontrastiltaan eroavaa punaista laatoitusta on käytetty lähinnä koristeena, ei näkövammaista ohjaavana elementtinä. Laiturialueen suojatiet on laatoitettu. Näkövammaisen kepillä on mahdollista seurata suojatien kulkusuuntaa laattojen reunojen avulla. Reunatuet on madallettu suojateiden kohdilta. Laiturialueelta on luiska rautatieasemalle. Linja-autoasemalla ei ole virallisia inva-paikkoja. Rakennuksen luoteispuolella on neljä pysäköintipaikkaa, jotka olisivat riittävän lähellä rakennusta ja laitureita. Kyseiset pysäköintipaikat ovat tosin liian pitkiä, ympäröity korkealla reunakivellä ja edellyttävät peruuttamista linja-autojen kulkureitille. Invapaikkojen tulisi olla jalkakäytävän tasolla. Kuva Linjaautoaseman sisätiloissa aikatauluinformaatio on pyöreissä pyloneissa. Ongelmina ovat pääsy pylonien luokse apuvälineiden kanssa, valon heijastuminen kiiltävästä pinnasta ja pieni tekstikoko. 29

17 Kuva Laiturialueen suojatieltä ei ole suoraa yhteyttä rautatieasemalle johtavalle luiskalle. Suojatien päässä saisi olla luiskalle johtavat portaat. Kuva Rahtipalveluissa on kynnyksetön automaattiovi. JÄRVENPÄÄN LINJA-AUTOASEMA Ongelma Toimenpide Vastuutaho 1. Vuoritien suunnasta puuttuu opastus laiturien puoleiselle esteettömälle automaattiovin varustetulle sisäänkäynnille 2. Linja-autoaseman sisätilat: a) WC:n inva-mitoitusta ei ole mainittu. b) Aikatauluinformaation luku on hankalaa 3. Laiturialueelta ei ole opastusta ja suoraa yhteyttä rautatieasemalle johtavalle väylälle 4. Linja-autoasemalta ei ole osoitettu invapaikkoja Toteutetaan opastus esteettömälle sisäänkäynnille a) Lisätään WC:n oveen inva- WC:n tunnus b) Pidetään vapaana kulkuyhteys aikatauluinformaation luokse, esitetään aikataulut suoralla pinnalla - Toteutetaan opastus - Rakennetaan portaat suojatien päähän Toteutetaan asemarakennuksen viereen invapaikka jalkakäytävän tasolle a) b) Oy Matkahuolto Ab 30

18 Linja-autopysäkit Linja-autopysäkeille on määritelty kaksi esteettömyyden vaatimustasoa. Kaikkien linja-autopysäkkien tulisi olla vähintään perustasoa. Korkeampaan esteettömyyden erikoistasoon lukeutuvat keskusta-alueen keskeiset pysäkit, joukkoliikenteen terminaaleja palvelevat pysäkit sekä vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipaikkoja palvelevat linja-autopysäkit. ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO - Tavoitetaso kaikilla linjaautopysäkeillä o Pysäkkimerkki o Katuvalaistus o Tila linja-autolle pysähtyä vaarantamatta pysäkillä olevia matkustajia ja muuta liikennettä o Matkustajille tasainen alusta linja-autoon nousuun ja autosta poistumiseen o Estetty sadevesien kerääntyminen matkustajien odotustilaan ja linja-auton ajolinjalle o Auraus ja liukkauden torjunta o Turvallinen portaaton kulkuyhteys pysäkille, tarvittaessa erotettu ajoneuvoliikenteestä o Riittävät näkemät linja-auton pysäyttämiseen ja matkustajan havaitsemiseen pysäkiltä ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO - Keskusta-alueen keskeiset pysäkit - Joukkoliikenneterminaalit ja niitä palvelevat pysäkit - Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipaikkoja palvelevat pysäkit Esteettömyyden perustason vaatimusten lisäksi: + Linjanumero- ja nimikilvet + Katos, penkki ja roska-astia + Pysäkkikohtainen valaistus + Aikatauluinformaatio + Ajoradasta korotettu odotustila + Varoitusalue odotustilan reunassa (materiaali- ja/tai värikontrasti) + Odotustila erotettu jalkakäytävästä tai kevyen liikenteen väylästä vähintään materiaalierolla + Pyörätie ohjattu odotustilan takaa aina kun mahdollista + Lämmitetyillä jalankulkualueilla kohokuvioinen näkövammaisten opas- ja varoituslaatoitus Tarkemmin esteettömän pysäkin kriteerejä on esitelty Paikallisliikenneliiton Esteetön bussipysäkki -infrakortissa (http://www.paikallisliikenneliitto.com/ ) ja SuRaKU-projektin Pysäkkialueet -ohjekortissa ( ). 31

19 Tavoitteita esteettömän joukkoliikenteen edistämiseksi Järvenpäässä: Kiireellisimmät esteettömyyspuutteet korjataan tarvittaessa erillisinä toimenpiteinä. Katu- tai kunnallisteknisten töiden yhteydessä korjataan kohteessa olevien linja-autopysäkkien esteettömyyspuutteet. Yleisölle luodaan helppo tapa ilmoittaa ao. vastuutaholle havaitsemistaan esteettömyysongelmista mm. jalankulualueiden, julkisten rakennusten sekä joukkoliikenteen pysäkkien ja terminaalien osalta. Uutta rakennettaessa otetaan aina huomioon ratkaisujen toimivuus liikkumisesteisten henkilöiden kannalta. Kerava-Lahti -oikoradalle valmistuva Haarajoen seisake suunnitellaan ja toteutetaan noudattaen esteettömän liikkumisympäristön periaatteita. 32

20 5. Seuranta ja jatkotoimenpiteet Työssä esitettyjen toimenpide-ehdotusten ja suositusten seuranta on olennainen osa työnjälkeistä toimintaa. Toimenpidesuunnittelun puitteissa kokoontuneen esteettömyystyöryhmän tulisikin kokoontua vähintään kerran vuodessa, tarkoituksena arvioida toteutettuja esteettömyystoimenpiteitä sekä Kuuma-kuntien (Keski-Uudenmaan kunnat) teknisten toimien yhteistyötä esteettömyysasioissa. Yhteistyö voi tuoda esille järkeviä ratkaisumalleja esteettömyyden osalta. Liikkumis- ja toimimisesteiset tulisi ottaa mukaan kadunrakennushankkeisiin jo suunnitteluvaiheessa. Vammaisjärjestöillä tulisi olla esimerkiksi mahdollisuus kommentoida kaupungin suunnittelukohteita. Toimenpide-ehdotusten toteutumista tulisi seurata. Tämän työn osalta Teknisen toimen henkilöille ovat saaneet toimenpide-ehdotukset sähköisessä muodossa päivittämistä ja muokkaamista varten. Esteettömyysasioiden näkyminen ja esilläolo on tärkeää. Toteutetuista kohteista tiedottaminen parantaa omalta osaltaan myös kaupungin imagoa. Rakennusten osalta yksityisomisteisissa rakennuksissa toimenpiteiden toteutuminen on kiinteistönomistajan vastuulla. Selvityksen tulokset (esimerkiksi ote raportista) tulisikin jakaa suoraan kiinteistön omistajalle tai muulle sopivalle taholle kirjeitse asioiden eteenpäin viemiseksi. Kaupungin omistamien rakennusten osalta tiedot toimitetaan kiinteistöjä hallitsevalle Tilapalvelutyksikölle. 33

21 Lähteitä ja kirjallisuutta Arviointiryhmän kokoontuminen : Esteettömyysarviot Jävenpään rautatieasemasta ja Matkahuollosta Bussiliikenteen infrakortti no 13 - Esteetön bussipysäkki. Suomen Paikallisliikenneliitto ry (PLL), syyskuu Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 7/7. SuRaKu -projekti Joukkoliikenteen laatukäytävien toimenpideselvitys. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Esteetöntä palvelua joukkoliikenteessä. LVM Esteetön esimerkkilinja: Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja 25. Järkevä - kestävän kehityksen ohjelma yleisten alueiden ja julkisten rakennusten esteettömyyskartoitus Kallio, Riikka: Henkilöliikenneasemien esteettömyyskartoituksen tuloksia. Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 4/2003. Sampo-kutsujoukkoliikenne Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa Invalidiliiton esteettömyyssivut internetissä: Esteetön asuinrakennus, Invalidiliitto ry/vyp Keravan ydinkeskustan esteettömyyskartoitus ja toimenpidesuunnitelma sekä esteettömyyskysely Palvelupisteen esiselvitys 2003,. Esteetön keskusta-alue 2002, Vaasan. Esteettömyyskartoitus ja toimenpidesuunnittelu , Tampereen. Suraku-kortit. Yleisohjeet esteettömien julkisten ulkoalueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Esteettömyyden tila. Ohje esteettömyyskartoituksen tekemiseen tiepiireissä. Tiehallinto. Sisäisiä julkaisuja 38/

22 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Yleisten alueiden toimenpideohjelma (taulukko) Toimenpidekartta Rakennusten toimenpideohjelma (taulukko) 35

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 24.4.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 klo 13.00 Osallistujat: Hannu Lakka, Mäntyharjun kunta Kyllikki Komulainen,

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Museoiden esteettömyyden tarkistuslista

Museoiden esteettömyyden tarkistuslista Museoiden esteettömyyden tarkistuslista Tarkistuslista on tehty vuonna 2004. Se pohjautuu norjalaisen DELTA-senteretin Museot kaikille pohjoismaissa -projektin puitteissa kehittämään kartoituskaavakkeeseen.

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Portaat, käsijohteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Portaat, käsijohteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Portaat, käsijohteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Portaista määrätään F1:ssä seuraavaa: Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisäisen liikenteen tiloissa

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Esteettömyyden huomioiminen yleisten alueiden suunnittelussa

Esteettömyyden huomioiminen yleisten alueiden suunnittelussa Esteettömyyden huomioiminen yleisten alueiden suunnittelussa Esteettömyyskoulutus Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto Kaavoitus ja liikennesuunnittelu Ympäristösi parhaat tekijät Kuvat: Perry Partanen,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 27.11.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Hyvä Ikä 2016 tapahtuma Esteettömyyskartoittajien tapaaminen Johanna Hätönen, Kynnys ry Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Tilaajan yhteydenotto

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Kayttäjälähtöisen tilasuunnittelun perusteet kurssi 05.11.2015 Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi 05.11.2015 Yhteistyötahot

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen. Liite 1 Palvelutasovaatimukset esimerkkiasemilla

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen. Liite 1 Palvelutasovaatimukset esimerkkiasemilla Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen Liite 1 Palvelutasovaatimukset esimerkkiasemilla 2 Sisällys Palvelutasovaatimukset... 3 Minimipalvelutasotavoitteet... 3 Esimerkkiasemien luokittelu...

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä

Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä Soveltavan liikunnan seutufoorumi, 29.11.2016 Rovaniemi Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton

Lisätiedot

Esteetön piha ja puutarha

Esteetön piha ja puutarha Esteetön piha ja puutarha 1 Kun puhutaan esteettömyydestä, niin on kysyttävä: MITÄ OVAT ESTEET? On pitänyt oppia itse syömään ja kävelemään Oppia lukemaan, ajamaan polkupyörällä, hiihtämään ja luistelemaan

Lisätiedot

Yleisten alueiden ja julkisten rakennusten esteettömyyskartoitus

Yleisten alueiden ja julkisten rakennusten esteettömyyskartoitus Ramboll Knowledge taking people further --- Järvenpään kaupunki Yleisten alueiden ja julkisten rakennusten esteettömyyskartoitus marraskuu 2004 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A 33101 Tampere Finland

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

MAUNULAN TERVEYSASEMAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS. niina kilpelä, arkkitehti / kynnys ry

MAUNULAN TERVEYSASEMAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS. niina kilpelä, arkkitehti / kynnys ry MAUNULAN TERVEYSASEMAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS niina kilpelä, arkkitehti 22.3.2007 / kynnys ry Siltasaarenkatu 4 00530 Helsinki puh. (09) 6850 110 fax. (09) 6850 1199 www.kynnys.fi 2 MAUNULAN TERVEYSASEMAN

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

1 Tampereentie X Finnentie kiertoliittymän rakentaminen , /1/240 1 Kiireellisimmät

1 Tampereentie X Finnentie kiertoliittymän rakentaminen , /1/240 1 Kiireellisimmät TOIMENPIDEOHJELMA, KANGASALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Toimen- Tierekisteriosoite Kiireellisyys Tienpitaja 1 Tampereentie X Finnentie kiertoliittymän rakentaminen 250000

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23 LEMÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA YSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMÄÄLÄN KESKUSTA SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1.1 Suunnittelualue 3. Kaava-alueen pysäköinnin mitoitus 3.1. Asemakaavaluonnoksissa käytetyt pysäköintinormit

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

PÄÄTÖS KAHTEEN KANTELUUN LIIKKUMISESTEISTEN HUOMIOON OTTAMISESTA KERAVAN RAUTATIEASEMAN MUUTOS- JA PERUSPARANNUSHANKKEESSA

PÄÄTÖS KAHTEEN KANTELUUN LIIKKUMISESTEISTEN HUOMIOON OTTAMISESTA KERAVAN RAUTATIEASEMAN MUUTOS- JA PERUSPARANNUSHANKKEESSA 28.11.2003 2428/4/01 ja 3124/4/01 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toivola PÄÄTÖS KAHTEEN KANTELUUN LIIKKUMISESTEISTEN HUOMIOON OTTAMISESTA

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Mertala, Nätki ja Kellarpelto

Mertala, Nätki ja Kellarpelto SAVONLINNAN KOULUPIHOJEN LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTELU Mertala, Nätki ja Kellarpelto 6.5.2008 OULUN KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSTRATEGIAN LAATIMINEN SISÄLTÖ 1 TYÖN KUVAUS JA TAVOITTEET 3 2 KOULUPIHOJEN JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 201 Asianro 6645/10.03.01.00/2016 Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Nuolimäenrinne, Kalliokaarre ja Kalliokielo sekä teräsritilärappuset välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu,

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Nykyinen ohje Ohje vuodelta 1998 Ohjetta täydennetty vuonna 2004 (Tietoa tiensuunnitteluun nro 78: Kevyen liikenteen väylät liikunnassa) 29.5.2013

Lisätiedot

Esteetön uimahalliympäristö

Esteetön uimahalliympäristö HELSINKI KAIKILLE Esteetön uimahalliympäristö TARKISTUSLISTAT 2009 SISÄLLYSLUETTELO KATU- JA VIHERALUEET 5 Suojatien reunatuki 5 Keskisaareke 5 Suojatiemerkinnät 6 Liikennevalot ja -valojen painonappi

Lisätiedot

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA LIVI/1786/04.02.01/2016 VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA 2(8) Liikenneviraston ja Kaupungin ja

Lisätiedot

Katualueita koskevat tyyppipiirustukset Kehittämisen tausta ja tavoitteet

Katualueita koskevat tyyppipiirustukset Kehittämisen tausta ja tavoitteet Saatekirje 5/2014 1 (5) Katualueita koskevat tyyppipiirustukset 2014 Kehittämisen tausta ja tavoitteet Helsingin katu-alueita ja muita julkisia ulkoalueita on suunniteltu ja rakennettu vuonna 2007 valmistuneilla

Lisätiedot

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760.

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760. Elokuu 2013 Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus Hirvijärven leirikeskus sijaitsee 13 kilometriä Riihimäen keskustasta lounaaseen, osoite: Hirvijärventie 760. Leirikeskuksessa on kolme rakennusta:

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET L A P P EE N R A N N A N YD I N K ESK U ST A N ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMA 0 SISÄLTÖ. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET. Lähtökohdat. Tavoitteet. Muut suunnitelmat alueella. Työskentely. KARTOITUKSEN JA TOIMEPITEIDEN

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2 1 Lahdentie, keskustaajaman 2 Lahdentie, keskustaajaman 3 Lahdentie, keskustaajaman 140/12/200 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1500 Liikennevaloliittymien

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

KATUALUEITA KOSKEVAT TYYPPIPIIRUSTUKSET 2007

KATUALUEITA KOSKEVAT TYYPPIPIIRUSTUKSET 2007 KATUALUEITA KOSKEVAT TYYPPIPIIRUSTUKSET 2007 KEHITTÄMISEN TAUSTA JA TAVOITTEET Helsingissä on tehty periaatepäätös SuRaKu-projektissa määriteltyjen julkisten ulkoalueiden esteettömyysohjeiden noudattamisesta

Lisätiedot

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä 19.8.2016 1 (6) ESPOON VAMMAISNEUVOSTO ESBO HANDIKAPPRÅD Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä Espoon vammaisneuvosto esittää, että esteettömyysnormien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Esteettömyys terveysasemilla

Esteettömyys terveysasemilla HELSINKI KAIKILLE Esteettömyys terveysasemilla TARKISTUSLISTAT 2009 SISÄLTÖ KATU- JA VIHERALUEET 3 Suojatien reunatuki 3 Keskisaareke 3 Suojatiemerkinnät 4 Liikennevalot ja valojen painonappi 4 Kulkuväylät

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS PORVOOSTA TULOKSET

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS PORVOOSTA TULOKSET ESTEETTÖMYYSKARTOITUS PORVOOSTA TULOKSET Anja Ahlgren Anne Lassila Maire-Liisa Rautakoski Sisällys Lukijalle...4 1 Julkiset palvelut...5 1.1 Porvoon virastot...5 1.1.1 Itä-Uudenmaan Käräjäoikeus...5 1.1.2

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KÄPYLÄN PERUSKOULUN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS. niina kilpelä, arkkitehti / kynnys ry

KÄPYLÄN PERUSKOULUN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS. niina kilpelä, arkkitehti / kynnys ry KÄPYLÄN PERUSKOULUN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS niina kilpelä, arkkitehti 13.6.2007 / kynnys ry Siltasaarenkatu 4 00530 Helsinki puh. (09) 6850 110 fax. (09) 6850 1199 www.kynnys.fi 2 KÄPYLÄN PERUSKOULUN MÄKELÄNKADUN

Lisätiedot

Ylläpidon esteettömyysohjeet

Ylläpidon esteettömyysohjeet 25.5.2007 1 Ylläpidon esteettömyysohjeet SITO-YHTIÖT SITO TAMPERE OY Tietäjäntie 14, FI-02130 Espoo Tullikatu 10, FI-33100 Tampere Puhelin (09) 476 111, faksi (09) 47 611 511 Puhelin 044 753 2510 www.sito.fi

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun vireillä olevien hankkeiden,

Lisätiedot

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh)

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) YLEISSUUNNITTELMAN LAADINTA Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnittelu käynnistetty kesäkuulla 2002.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 2 Tyynenmerenkadun lisäkaistan liikennesuunnitelma (a-asia) HEL 2014-002343 T 08 00 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijä Lähtökohdat päättää hyväksyä liikennesuunnitteluosaston

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk MUISTIO Projekti Yrittäjäntien alue Asiakas Kuortaneen kunta Päivämäärä 28092016 Vastaanottaja Marjukka Latva-Laturi Lähettäjä Tiina Kristola, Mikko Uljas Liitteet Kartat: Vaihtoehdot A ja B sekä ajouratarkastelut

Lisätiedot

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA Arvioinnin tilaaja: Suunnitelman laatija: : Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Janne Ponsimaa SITO Oy/ Paavo Mero, Anna Kiuru Klas Hytönen, Ramboll Finland Oy/Trafin hyväksymä

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunginteatterin puutteita esteettömyysnäkökulmasta

Lappeenrannan kaupunginteatterin puutteita esteettömyysnäkökulmasta Vastine 8.11.2016 1 (6) Lappeenrannan kaupunginteatterin puutteita esteettömyysnäkökulmasta Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän vastine Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:n

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS 20.09.2016 KUVIA MAISEMARAKENNE - KIVEYS SUONENJOEN TORI SKISSEJÄ kiveys katos elemen ejä suunnitelma kartalla RAUTALAMMINTIE MERKINNÄT suunnittelualueen raja LUONNOSSUUNNITELMA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy HÄMEENLINNAN KAUPUNKI. Hämeenlinnan urheilupuisto (Pullerin alue) suppea liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy HÄMEENLINNAN KAUPUNKI. Hämeenlinnan urheilupuisto (Pullerin alue) suppea liikennetarkastelu HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Hämeenlinnan urheilupuisto (Pullerin alue) suppea liikennetarkastelu asemakaavoitustyön tueksi 1 (3) M. Karttunen Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Hämeenlinnan urheilupuisto

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot