Kuva 4.3. Järvenpään kaupungin tulevat kadunrakennus- vesihuoltokohteet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva 4.3. Järvenpään kaupungin tulevat kadunrakennus- vesihuoltokohteet."

Transkriptio

1 Kuva 4.3. kaupungin tulevat kadunrakennus- ja vesihuoltokohteet. 14

2 Kävelykatu Kävelykadun sijainti on keskeinen palveluiden kannalta ja näin ollen sen sisällyttäminen kokonaisuudessaan esteettömyyskriteeristön korkeampaan luokkaan (erikoistaso) on perusteltua. Kävelykadun esteettömyyttä on kartoitettu useampaan otteeseen: aikaisemmin Vammaisneuvoston toimesta, syksyllä 2004 kartoituksen ja keväällä 2005 kävelykierroksen yhteydessä. Kävelykadun olennaisimmat esteettömyysongelmat ja toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa ja kuvassa 4.4. Nro Ongelma Toimenpide 1 Rakennusten sisäänkäynnit ovat katutasoa korkeammalla. 2 Korkeuserot kadun poikittaissuunnassa aiheuttavat vaikeuksia liikkumis- ja toimimisesteisille. 3 Väylällä sijaitsevat liikkeiden kojut ja mainoskyltit aiheuttavat törmäysvaaran. 4 Näkövammaisen valkoinen keppi saattaa jäädä jumiin kaivon kannen ritilöiden väliin Vaikuttaminen tähän vaikeaa. Kaiteiden rakentaminen vaarallisimpiin kohtiin ja porrasaskelmien lisääminen. 1. tiedottaminen mainoskylteistä ja kojuista kävelykadun liikkeisiin 2. uuden opaslaatoitetun väylän rakentaminen nykyisen katoksen alle Kaivon ritilöiden kääntäminen poikittain väylän kulkusuuntaan nähden 15

3 Kuva 4.4. Kävelykadun ongelmat. Ehdotettu katoksen alla sijaitseva opaslaatoitettu väylä toimii hyvin myös talvella. Lisäksi kadun eteläpuolella sijaitseva katettu väylä näyttäisi pysyvän paremmin vapaana kojuista ja mainoksista kuin kadun pohjoispuoli. Opaslaatoituksessa käytetään väyläosuuksilla ohjaavaa laattaa. Suuremmissa suunnanmuutoskohdissa, sekä väylien risteyskohdissa käytetään varoittavaa laattaa (kuva 4.5). Opaslaattojen valinnassa tulisi olla yhteydessä näkövammaisten edustajiin. Alla olevassa kuvassa on esitetty SuRaKu-kortiston mukainen opaslaattasuositus. Kuva 4.5. Opaslaatat (Su- RaKu). 16

4 4.2 Rakennukset Toimenpiteiden jakautuminen Rakennusten toimenpide-ehdotukset on koottu liitteen 3 taulukkoon, jossa ne on luokiteltu kahteen eri esteettömyystasoon rakennuksen tärkeysarvon ja käyttöasteen perusteella. Rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet kohdistuvat pääasiallisesti rakennusten sisäänkäynteihin, tuulikaappeihin, asiakaspisteisiin ja opastukseen. Esteettömyyskartoituksessa rakennusten suurimmiksi ongelmiksi todettiin Ovet ovat raskaita avata. Kohteiden opastus on sekavaa. Pyörätuolia käyttävillä ei ole odotustilaa. Palvelutiskit ovat liian korkeita lyhytkasvuisille ja pyörätuolia käyttäville. Yhtenäisten esteettömien reittien puute rakennuksen sisällä (erityisesti kouluissa). Inva-WC:t ovat huonosti merkittyjä. Toimenpideohjelmassa rakennuksiin ehdotetaan yhteensä 233 parannustoimenpidettä. Noin puolet toimenpiteistä kohdistuu rakennuksen sisäänkäyntiin. Sisäänkäynnissä parannuskohteena on useimmiten kartoituksessakin esiin tullut raskas ulko-ovi, jonka avautumista kevennetään tai motorisoidaan. Sisäänkäynnin yhteydessä ehdotetaan myös parannettavaksi aukiolotietojen näkyvyyttä ja selkeyttä. Lisäksi sisäänkäynnin yhteydestä puuttuu usein soittokello tai sen sijainti on hankala. Toimenpiteet jakautuvat alla olevan taulukon mukaisesti. Kohde tmp lkm tmp (%) ulko-ovi % opastus % kynnykset % soittokello % hissi 13 6 % inva WC 13 6 % valaistus 11 5 % paikoitusalue 11 5 % luiska 9 4 % palvelutiski 6 3 % istuimet 5 2 % muu toimenpide % Yhteensä % 17

5 4.3 Rautatieseisakkeet rautatieasema on ainoa seisakkeista, missä on asemarakennus, lipunostomahdollisuus, muita kaupallisia palveluja, WC:t ja hissit välilaiturille. Muilla seisakkeilla on metallisia odotuskatoksia laitureilla. Kaikkien seisakkeiden laitureilla on roskakorit, valaistus, automaattikuulutukset, laiturinäytöt ja paperi-informaatiota. kaikilla seisakkeilla on korkeat (550 mm) junalaiturit, jotka mahdollistavat portaattoman kulun matalalattiaiseen Sm4-junaan. Laiturin reunasta varoittava suojavyöhyke on toteutettu rautatieasemalla valkoisella betonikiveyksellä, muilla seisakkeilla keltainen maaliviiva osoittaa suojavyöhykkeen. rautatieasema rautatieasema sijaitsee ydinkeskustassa, noin 150 metrin päässä kävelykatu Jannesta. Rautatieasema on rautatieseisakkeista matkustajamääriltään vilkkain, matkustajia oli 1,26 miljoonaa vuonna Helsingin suunnan junat lähtevät raiteelta 1, joka on asemarakennuksen puolella. Riihimäen suunnan junat lähtevät laiturilta 3, joka on välilaiturin itäinen raide. Asemarakennuksen ja välilaiturille johtavan asematunnelin välillä ei ole hissiä. Apuvälineiden kanssa kulkevat joutuvat kiertämään tervejalkaisia pidemmän matkan keskustan puoleisen paikoin jyrkän jalkakäytävän kautta. Asematunnelista on hissi välilaiturille. Välilaiturille johtavissa portaissa ei ole pyörätuoliluiskia. Kuva 4.6. Linja-autoilta, takseilta ja henkilöautosta on portaaton yhteys asemarakennukseen ja Helsingin suunnan laiturille. Asemarakennuksen esteettömälle, ratapihan puoleiselle, sisäänkäynnille on laitureiden suunnalta luiska. Luiskan kaltevuus on 7 9 %. Kävelijä lyhyttä luiskaa tuskin huomaa, mutta käsikäyttöisellä pyörätuolilla kulkevalla on vaikeuksia nousta sitä omin avuin. 18

6 Asemarakennus asemarakennus on Suomen ensimmäisiä rautatieasemia. Se on valmistunut vuonna Arkkitehtoniset ja museaaliset tavoitteet huomioon ottaen asemarakennus on saatu hyvin esteettömäksi. Asemarakennuksessa on lipunmyynnin palvelupisteiden lisäksi mm. inva-wc, penkkejä, yleisöpuhelin, elektronin aikataulunäyttö ja kahvila. asemarakennukseen on portaaton yhteys ratapihan puolelta. Portaattoman sisäänkäynnin opastuksessa muilta sisäänkäynneiltä on puutteita. Asemarakennuksen ulko-ovi on melko raskas. Sisäänpääsy tuottaa vaikeuksia pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkuville. Ongelmia aiheuttavat ahdas tuulikaappi, ulospäin avautuva tuulikaapin ja aulan välinen ovi sekä kynnykset. Pääkulkuyhteys asemarakennukselta ja 1. laiturilta asematunneliin on portaallinen. Vaihtoehtoinen tasoeroton reitti asematunneliin on pitkä ja puutteellisesti opastettu. Kuva 4.7. Lipunmyynnin palvelupiste sijaitsee portaattomaan sisäänkäyntiin nähden suorassa linjassa. Palvelutiskit ovat pyörätuoliasiakkaille ja lyhytkasvuisille turhan korkealla. Alemmalle sijoitetut laskutasot helpottavat kuitenkin asiointia. Yhden palvelutiskin sijoittaminen alemmaksi parantaisi tilannetta. 19

7 Porrasnousut rautatieaseman porrasnousujen esteettömyysongelmia ovat lähinnä kaideratkaisut ja portaiden reunassa olevat sadevesikourut. Asemaalueen portaissa ei ole kontrasti- tai materiaalieroja, jotka parantaisivat askelmien hahmottamista. Kuva 4.8. Asemarakennuksen sisäänkäynnin viereisen, linja-autoille ja taksiasemalle johtavien portaiden kaide loppuu alimman portaan kohdalla. Liian lyhyt kaide antaa virheellisen informaation näkövammaiselle alas kuljettaessa portaiden loppumisesta ja ylös aseman oville kuljettaessa portaiden alkamiskohdasta. Kuva 4.9. Asematunneliin johtavien portaiden reunoissa on sadevesiurat, joihin on vaara astua. Ongelma on pahin asemarakennuksen yhteydessä olevilla ulkoportailla, joissa käsijohdin on kauempana portaista. Kuva Asemarakennukselta asematunneliin johtavissa portaissa alimmassa porrasnousussa kaide on epäyhtenäinen ja sadevesiura on erityisen leveä. 20

8 Asematunneli Asematunnelissa on melko suuret pituuskaltevuudet, suurimmillaan 6 %. Asematunnelissa on käytetty onnistuneesti värikontrastia, joka kertoo seinän kulmista. Tunnelissa ei ole varsinaista opastusta näkövammaisille. Asematunnelista välilaiturille johtavaa hissiä käytetään yleisenä käymälänä. Hissin pintoja on tarkoitus uusia lähiaikoina paremmin puhtaana pidettäviksi. Asematunnelin Järvenpäätalon puoleisessa päässä on kaupungin omistama hissi. Hissi on ilkivallan takia lukittu. Vaihtoehtoinen portaaton reitti Järvenpäätalolle kiertää huomattavasti pidemmän matkan portaisiin ja hissiin verrattuna. Luiskayhteys on pitkä, ilman lepotasanteita ja myös pyöräilijöiden käytössä. Kuva Alhaalle sijoitettu roska-astia tai muu este on yleensä havaittavissa näkövammaisen kepillä. Ylemmäksi sijoitetut esteet ovat vaarallisia. Asematunnelin seinällä on roska-astia korkealla ilman ennakkovaroitusta. Kuva rautatieasemalla, mm asematunnelin portaiden alapäissä, on kuivatusritilöitä, jotka ovat liian suurireikäisiä. Näkövammaisen keppi menee ritilän läpi ja saattaa katketa. 21

9 Kuva rautatieaseman ympäristö. JÄRVENPÄÄN RAUTATIEASEMA Ongelma Toimenpide Vastuutaho 1. Asemarakennuksen portaaton sisäänkäynti on mm. pyörätuoliasiakkaille hankala 2. Porrasnousujen ja asemarakennuksen ulko-ovien edessä on ritilöitä, joiden silmäkoko on näkövammaisen kepille liian suuri 3. Asema-alueen porrasaskelmien hahmottaminen on hankalaa heikkonäköiselle 4. Asematunneliin johtavien portaiden kaiteissa on puutteita 5. Näkövammaisen on vaikea suunnistaa asematunnelissa, useammassa kohdassa on törmäysvaara 6. Asematunnelin Järvenpäätalon puoleinen hissi ei ole käytössä 7. Portaattomat yhteydet asematunneliin ovat pitkiä ja opastamattomia sekä asemarakennukselta että Järvenpäätalolta 8. Postikadun liittymästä asemanmäelle nousevan yhteys on päällystämätön Kynnyksien madaltaminen, tuulikaapin ja aulatilan välisen oven kätisyyden kääntäminen aulaan päin aukeavaksi ja ovien motorisoiminen Vaihdetaan ritilät silmäkooltaan pienemmiksi Askelmien reunat merkitään kontrastieroin Täydennetään kaiteet Toteutetaan yhtenäinen käsijohde seinille ja/tai opastava kohokuviolaatoitus lattiaan Kehitetään ratkaisu, jotta liikkumisesteiset voisivat käyttää hissiä (esimerkiksi kaupungilta anottava älykortti) Parannetaan opastusta, toteutetaan lepotasanteita ja varustetaan lepotasanteet penkein Päällystetään yhteys ja osoitetaan kevyen liikenteen väyläksi Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus RHK ja Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus ja 22

10 Kyrölän seisake Kyrölän seisake rajautuu itäpuolelta Kyrölän asuntoalueeseen ja länsipuolelta peltoon ja Ainolan urheilukenttään. Kyrölä on seisakkeista toiseksi käytetyin, vuonna 2004 oli nousevaa junamatkustajaa. Kyrölä on pohjaratkaisultaan selkeä. Seisake sijaitsee muuta maastoa korkeammalla ja se muodostuu kahdesta reunalaiturista. Helsingin suunnan junat lähtevät raiteelta 1 (läntinen laituri) ja Riihimäen suunnan junat raiteelta 2. Laitureiden päissä on radan alitukset. Seisakkeen eteläpuoliselta Poikkitien alikulkusillalta on lastenvaunuluiskattomat porrasnousut laitureille. Luiskalliset kulkuyhteydet Poikkitieltä ovat matkaltaan selvästi pidempiä, mutta kuitenkin käsikäyttöiselle pyörätuolille liian jyrkkiä. Seisakkeen pohjoispuoleiselta, Kyröläntien jatkeella olevalta alikulkukäytävältä on pitkät luiskayhteydet laitureille. Seisakkeen itäpuoliselta Horsmakadulta on suora porrasyhteys Riihimäen suunnan laiturin keskivaiheille. Portaassa ei ole lastenvaunuluiskaa. Seisakkeella ei ole hissejä eikä asemarakennusta. Pyörätelineet ja henkilöautojen saatto- ja noutomahdollisuudet ovat laitureiden päissä. Urheilukentän yhteydessä oleva pysäköintialue on päällystämätön. Ratahallintokeskuksen esteettömyyskartoituksessa on arvioitu, että invapaikkoja ei ole Kyrölän seisakkeella riittävästi ja reitti laitureille on turvaton. Kuva Kyrölän seisakkeen laitureilla on sähköiset laiturinäytöt, automaattikuulutukset sekä penkillä ja roskakorilla varustettuja katoksia. Junalaitureiden suojavyöhyke on erotettu maaliviivalla muusta laiturista. Laiturit ja keskeiset kulkuyhteydet on valaistu. Kuva Pohjoispuoliselta alikulkukäytävältä johtaa laitureille pitkät luiskalliset yhteydet ilman lepotasanteita. Luiskien päissä on kuivatusongelmia. 23

11 Kuva Horsmakadulta on porrasyhteys Kyrölän seisakkeen Riihimäen suunnan laiturin keskelle. Porrasnousussa ei ole lastenvaunuluiskaa. Horsmakadun varrelle seisakkeen puolelle mahtuisi kevyen liikenteen väylä ja seisaketta palvelevia pysäköintipaikkoja. Kuva Kyrölän seisakkeen ympäristö. KYRÖLÄN SEISAKE Ongelma Toimenpide Vastuutaho 1. Suora porrasyhteys Horsmankadulta laiturin keskelle on ilman luiskaa 2. Laitureiden päistä on pitkät luiskayhteydet ilman lepotasanteita 3. Kuivatusongelma Kyröläntien jatkeen alikulussa a) Rakennetaan Horsmakadulta myös luiskallinen yhteys laiturille. b) Tutkitaan mahdollisuudet toteuttaa Horsmakadun länsireunaan kevyen liikenteen väylä ja seisaketta palvelevaa pysäköintitilaa. Tehokas talvihoito, mahdollisuuksien mukaan toteutetaan lepotasanteita ja kaiteita Korjataan kuivatusjärjestelyt, huolehditaan puhtaanapidosta a) Ratahallintokeskus ja b) RHK ja Ratahallintokeskus ja 24

12 Saunakallion seisake Saunakallion seisake palvelee lähinnä radan länsipuolista Saunakallion kaupunginosaa ja radan itäpuolisia Jampan ja Sorton kaupunginosia. Vuonna 2004 Saunakalliossa oli nousevaa junamatkustajaa. Saunakalliossa on neljä raidetta, joista lähiliikenne käyttää kahta. Helsingin suunnan junat lähtevät raiteelta 1 (läntinen reunalaituri) ja Riihimäen suunnan junat raiteelta 3 (välilaiturin itäinen raide). Ristikadun alikulkusillalta on porrasyhteydet kaikille laitureille, välilaiturille johtavat portaat on varustettu kumipäällysteisillä lastenvaunuluiskilla. Portaat johtavat suoraan Ristikadun alikulun kevyen liikenteen väylille. Alikulkusillan ulkopuolella on Ristikadulta reunalaitureille portaita pidemmät luiskayhteydet. Välilaiturille on portaaton yhteys seisakkeen pohjoispuoliselta alikulkukäytävältä. Välilaiturille johtava loiva luiska on kaukana liityntäpysäköinnin paikoista ja puutteellisesti opastettu Ristikadun suunnasta. Saunakallion seisakkeella on yleisenä ongelmana runsas kasvillisuus, joka peittää näkemiä ja vaikeuttaa seisakekokonaisuuden hahmottamista. Reunalaiturien yhteydessä on henkilöautojen pysäköintitilaa ja polkupyörätelineitä. Itäisen (Helsingin suunnan) laiturin yhteydessä olevalle pysäköintialueelle on ajoyhteys Saunakalliontien kautta, opastus pysäköintialueelle puuttuu. Läntisen reunalaiturin (raide 4, ei käytössä) yhteydessä on saattoja noutopysäköinnin kääntöpaikka. Esteetön luiskalla varustettu yhteys välilaiturille sijaitsee kaukana pysäköintipaikoista. Kuva Ristikadun alikulkusillalta on porrasnousut laitureille. Alikulussa on ongelmana etuluiskista kevyen liikenteen väylille putoavat betoniset sidekivet. Syynä on todennäköisesti routiva pohja etuluiskissa. Suuret valoisuuserot on yleinen alikulkujen päiväaikainen ongelma. Kuva Saunakallion seisake raiteen 1 (Helsinkiin) puolelta. Runsas kasvillisuus vaikeuttaa seisakekokonaisuuden hahmottamista. Kuvassa vasemmalla pysäköintialue, jolle ei ole opastusta katuverkolta. 25

13 Kuva Yhteydet Saunakallion seisakkeen välilaiturille: Ristikadun alikulusta on porrasyhteys jyrkällä luiskalla (vasen kuva). Seisakkeen pohjoispuoliselta alikulkukäytävältä on loiva luiska välilaiturille. Lepotasanteiden havaittavuutta on mahdollista parantaa mm. maalaamalla seiniin ohjaavaa väritystä. Kuva Saunakallion seisakkeen ympäristö. SAUNAKALLION SEISAKE Ongelma Toimenpide Vastuutaho 1. Ristikadun alikulku: a) Välilaiturille johtavista portaista tullaan suoraan pyörätielle b) Etuluiskista putoaa sidekiviä kevyen liikenteen väylälle 2. Puutteellinen opastus läntiselle pysäköintialueelle 3. Seisakkeen pohjoispuolinen alikulku: a) Puutteellinen opastus Ristikadulta b) Tilan hahmottaminen vaikeaa a) Korostetaan porrasnousujen kohtia alikulussa valaistuksella ja materiaali- ja kontrastieroilla b) Vaihdetaan etuluiskien kerrokset ja uusitaan kiveys Toteutetaan opastus Ristikadulta pysäköintialueelle a) Toteutetaan esteettömästä yhteydestä kertova opastus b) Toteutetaan kontrastieroja seinä-/lattiapintoihin Ratahallintokeskus ja RHK ja Ratahallintokeskus 26

14 Purolan seisake Purola on seisakkeista vähiten käytetty. Vuonna 2004 Purolassa oli nousevaa junamatkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta 40 %. Seisake palvelee lähinnä radan länsipuolista, Tuusulan puolella olevaa Purolan asuntoaluetta. kaupungin puolella, seisakkeen lähialueella on Wärtsilän teollisuusalue ja vähänlaisesti asutusta. Jampan alueen pohjoisosan asutus olisi lähempänä Purolan kuin Saunakallion seisaketta, mutta puuttuvat kevyen liikenteen yhteydet heikentävät Purolan seisakkeen käytettävyyttä. Purolan seisake muodostuu kahdesta reunalaiturista. Helsingin suunnan junat pysähtyvät raiteelle 1 (läntinen laituri). Helsingin suunnan laiturin yhteydessä on päällystämätön henkilöautojen pysäköintialue. Riihimäen suunnan laiturin yhteydessä ei ole henkilöautojen saatto- ja noutomahdollisuutta. Vähänummentie (mt1452) ylittää radan Purolan seisakkeen eteläpuolella. Ylikulkusillalta on kattamattomat, jyrkät ja pitkät lastenvaunuluiskilla varustetut metalliportaat laitureille. Pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa kulkeville kulku laiturilta toiselle tai Vähänummentielle on porrasnousujen kautta käytännössä mahdotonta. Vaihtoehtoiset kulkureitit ovat hyvin pitkiä, osin päällystämättömiä ja opastamattomia. Kuva Matalalattiainen Sm4- juna Purolan seisakkeella. Kuva Portaaton yhteys Vähänummentieltä Helsingin suunnan junalaiturille on viitoittamaton ja päällystämätön. 27

15 Kuva Vähänummentieltä on kattamattomat porrasnousut Purolan seisakkeen laitureille. Pysäköintialue Helsingin suunnan laiturin yhteydessä on päällystämätön (kuvassa vasemmalla). Kuva Purolan seisakkeen ympäristö. PUROLAN SEISAKE Ongelma Toimenpide Vastuutaho 1. Portaaton yhteys Vähänummentieltä ja Purolan alueelta Helsingin suunnan junalaiturille on viitoittamaton ja päällystämätön 2. Pysäköintialue läntisen laiturin yhteydessä on päällystämätön 3. Jampan alueelta ei ole suoraan yhteyttä seisakkeelle 4. Portaaton yhteys Vähänummentieltä itäiselle laiturille on pitkä ja viitoittamaton Toteutetaan viitoitus ja päällystetty kevyen liikenteen yhteys Vähänummentieltä Ankkapurontien kautta seisakkeelle Päällystetään pysäköintialue Toteutetaan radan itäpuolelle yhteys Jampan alueelta Riihimäen suunnan junalaiturille Toteutetaan viitoitus, tutkitaan mahdollisuudet toteuttaa suorempi yhteys Radanvarsitieltä itäiselle laiturille ja Tuusulan kunta Ratahallintokeskus ja RHK ja Ratahallintokeskus 28

16 4.4 Linja-autoasema ja -pysäkit Matkahuolto, linja-autoasema linja-autoasema sijaitsee kaupungin keskustassa Postikadun, Vuorikadun ja rautatien rajaamalla alueella noin 400 metrin päässä rautatieasemasta. uusi linja-autoasema on otettu käyttöön v Asemarakennuksen keskustan puoleisen, Vuoritien puoleisessa sisäänkäynnissä on korkeat kynnykset ja raskas ovi, jotka vaikeuttavat apuvälineitä käyttävien kulkua. Lähtölaitureiden puolella on esteetön automaattitoiminen liukuovi Matkahuollon rahtipalveluihin. Automaattiovesta pääsee myös matkustajapalvelutiloihin. Asemarakennuksen sisätilat ovat melko ahtaat. Varsinkin pöytien ja tuolien takana olevan aikatauluinformaation luokse on vaikea päästä apuvälineiden kanssa. WC on inva-mitoituksella, vaikka siitä ei ole kerrottu opastein. Lähtölaiturit on päällystetty betonilaatoilla. Laatoituksessa on epäjohdonmukaisuutta. Kontrastiltaan eroavaa punaista laatoitusta on käytetty lähinnä koristeena, ei näkövammaista ohjaavana elementtinä. Laiturialueen suojatiet on laatoitettu. Näkövammaisen kepillä on mahdollista seurata suojatien kulkusuuntaa laattojen reunojen avulla. Reunatuet on madallettu suojateiden kohdilta. Laiturialueelta on luiska rautatieasemalle. Linja-autoasemalla ei ole virallisia inva-paikkoja. Rakennuksen luoteispuolella on neljä pysäköintipaikkaa, jotka olisivat riittävän lähellä rakennusta ja laitureita. Kyseiset pysäköintipaikat ovat tosin liian pitkiä, ympäröity korkealla reunakivellä ja edellyttävät peruuttamista linja-autojen kulkureitille. Invapaikkojen tulisi olla jalkakäytävän tasolla. Kuva Linjaautoaseman sisätiloissa aikatauluinformaatio on pyöreissä pyloneissa. Ongelmina ovat pääsy pylonien luokse apuvälineiden kanssa, valon heijastuminen kiiltävästä pinnasta ja pieni tekstikoko. 29

17 Kuva Laiturialueen suojatieltä ei ole suoraa yhteyttä rautatieasemalle johtavalle luiskalle. Suojatien päässä saisi olla luiskalle johtavat portaat. Kuva Rahtipalveluissa on kynnyksetön automaattiovi. JÄRVENPÄÄN LINJA-AUTOASEMA Ongelma Toimenpide Vastuutaho 1. Vuoritien suunnasta puuttuu opastus laiturien puoleiselle esteettömälle automaattiovin varustetulle sisäänkäynnille 2. Linja-autoaseman sisätilat: a) WC:n inva-mitoitusta ei ole mainittu. b) Aikatauluinformaation luku on hankalaa 3. Laiturialueelta ei ole opastusta ja suoraa yhteyttä rautatieasemalle johtavalle väylälle 4. Linja-autoasemalta ei ole osoitettu invapaikkoja Toteutetaan opastus esteettömälle sisäänkäynnille a) Lisätään WC:n oveen inva- WC:n tunnus b) Pidetään vapaana kulkuyhteys aikatauluinformaation luokse, esitetään aikataulut suoralla pinnalla - Toteutetaan opastus - Rakennetaan portaat suojatien päähän Toteutetaan asemarakennuksen viereen invapaikka jalkakäytävän tasolle a) b) Oy Matkahuolto Ab 30

18 Linja-autopysäkit Linja-autopysäkeille on määritelty kaksi esteettömyyden vaatimustasoa. Kaikkien linja-autopysäkkien tulisi olla vähintään perustasoa. Korkeampaan esteettömyyden erikoistasoon lukeutuvat keskusta-alueen keskeiset pysäkit, joukkoliikenteen terminaaleja palvelevat pysäkit sekä vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipaikkoja palvelevat linja-autopysäkit. ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO - Tavoitetaso kaikilla linjaautopysäkeillä o Pysäkkimerkki o Katuvalaistus o Tila linja-autolle pysähtyä vaarantamatta pysäkillä olevia matkustajia ja muuta liikennettä o Matkustajille tasainen alusta linja-autoon nousuun ja autosta poistumiseen o Estetty sadevesien kerääntyminen matkustajien odotustilaan ja linja-auton ajolinjalle o Auraus ja liukkauden torjunta o Turvallinen portaaton kulkuyhteys pysäkille, tarvittaessa erotettu ajoneuvoliikenteestä o Riittävät näkemät linja-auton pysäyttämiseen ja matkustajan havaitsemiseen pysäkiltä ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO - Keskusta-alueen keskeiset pysäkit - Joukkoliikenneterminaalit ja niitä palvelevat pysäkit - Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipaikkoja palvelevat pysäkit Esteettömyyden perustason vaatimusten lisäksi: + Linjanumero- ja nimikilvet + Katos, penkki ja roska-astia + Pysäkkikohtainen valaistus + Aikatauluinformaatio + Ajoradasta korotettu odotustila + Varoitusalue odotustilan reunassa (materiaali- ja/tai värikontrasti) + Odotustila erotettu jalkakäytävästä tai kevyen liikenteen väylästä vähintään materiaalierolla + Pyörätie ohjattu odotustilan takaa aina kun mahdollista + Lämmitetyillä jalankulkualueilla kohokuvioinen näkövammaisten opas- ja varoituslaatoitus Tarkemmin esteettömän pysäkin kriteerejä on esitelty Paikallisliikenneliiton Esteetön bussipysäkki -infrakortissa ( ) ja SuRaKU-projektin Pysäkkialueet -ohjekortissa ( ). 31

19 Tavoitteita esteettömän joukkoliikenteen edistämiseksi Järvenpäässä: Kiireellisimmät esteettömyyspuutteet korjataan tarvittaessa erillisinä toimenpiteinä. Katu- tai kunnallisteknisten töiden yhteydessä korjataan kohteessa olevien linja-autopysäkkien esteettömyyspuutteet. Yleisölle luodaan helppo tapa ilmoittaa ao. vastuutaholle havaitsemistaan esteettömyysongelmista mm. jalankulualueiden, julkisten rakennusten sekä joukkoliikenteen pysäkkien ja terminaalien osalta. Uutta rakennettaessa otetaan aina huomioon ratkaisujen toimivuus liikkumisesteisten henkilöiden kannalta. Kerava-Lahti -oikoradalle valmistuva Haarajoen seisake suunnitellaan ja toteutetaan noudattaen esteettömän liikkumisympäristön periaatteita. 32

20 5. Seuranta ja jatkotoimenpiteet Työssä esitettyjen toimenpide-ehdotusten ja suositusten seuranta on olennainen osa työnjälkeistä toimintaa. Toimenpidesuunnittelun puitteissa kokoontuneen esteettömyystyöryhmän tulisikin kokoontua vähintään kerran vuodessa, tarkoituksena arvioida toteutettuja esteettömyystoimenpiteitä sekä Kuuma-kuntien (Keski-Uudenmaan kunnat) teknisten toimien yhteistyötä esteettömyysasioissa. Yhteistyö voi tuoda esille järkeviä ratkaisumalleja esteettömyyden osalta. Liikkumis- ja toimimisesteiset tulisi ottaa mukaan kadunrakennushankkeisiin jo suunnitteluvaiheessa. Vammaisjärjestöillä tulisi olla esimerkiksi mahdollisuus kommentoida kaupungin suunnittelukohteita. Toimenpide-ehdotusten toteutumista tulisi seurata. Tämän työn osalta Teknisen toimen henkilöille ovat saaneet toimenpide-ehdotukset sähköisessä muodossa päivittämistä ja muokkaamista varten. Esteettömyysasioiden näkyminen ja esilläolo on tärkeää. Toteutetuista kohteista tiedottaminen parantaa omalta osaltaan myös kaupungin imagoa. Rakennusten osalta yksityisomisteisissa rakennuksissa toimenpiteiden toteutuminen on kiinteistönomistajan vastuulla. Selvityksen tulokset (esimerkiksi ote raportista) tulisikin jakaa suoraan kiinteistön omistajalle tai muulle sopivalle taholle kirjeitse asioiden eteenpäin viemiseksi. Kaupungin omistamien rakennusten osalta tiedot toimitetaan kiinteistöjä hallitsevalle Tilapalvelutyksikölle. 33

21 Lähteitä ja kirjallisuutta Arviointiryhmän kokoontuminen : Esteettömyysarviot Jävenpään rautatieasemasta ja Matkahuollosta Bussiliikenteen infrakortti no 13 - Esteetön bussipysäkki. Suomen Paikallisliikenneliitto ry (PLL), syyskuu Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 7/7. SuRaKu -projekti Joukkoliikenteen laatukäytävien toimenpideselvitys. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Esteetöntä palvelua joukkoliikenteessä. LVM Esteetön esimerkkilinja: Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja Järkevä - kestävän kehityksen ohjelma yleisten alueiden ja julkisten rakennusten esteettömyyskartoitus Kallio, Riikka: Henkilöliikenneasemien esteettömyyskartoituksen tuloksia. Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 4/2003. Sampo-kutsujoukkoliikenne Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa Invalidiliiton esteettömyyssivut internetissä: Esteetön asuinrakennus, Invalidiliitto ry/vyp Keravan ydinkeskustan esteettömyyskartoitus ja toimenpidesuunnitelma sekä esteettömyyskysely Palvelupisteen esiselvitys 2003,. Esteetön keskusta-alue 2002, Vaasan. Esteettömyyskartoitus ja toimenpidesuunnittelu , Tampereen. Suraku-kortit. Yleisohjeet esteettömien julkisten ulkoalueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Esteettömyyden tila. Ohje esteettömyyskartoituksen tekemiseen tiepiireissä. Tiehallinto. Sisäisiä julkaisuja 38/

22 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Yleisten alueiden toimenpideohjelma (taulukko) Toimenpidekartta Rakennusten toimenpideohjelma (taulukko) 35

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Ramboll Knowledge taking people further --- Järvenpään kaupunki Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma syyskuu 2005 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETTÖMYYS: Perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja - asetukseen Omatoiminen asiointi, liikkuminen, harrastaminen ja osallistuminen on jokaisen oikeus Toimiva ja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 24.4.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 klo 9.00 Osallistujat: Lea Kömi, avustaja/omaishoitaja Pentti Laitinen,

Lisätiedot

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit Oy 1 Esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan asema 1. kerros Työryhmä: Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Vammaisneuvosto esittää, että sille annettaisiin mahdollisuus tehdä lausunnot kaikkiin suunniteltaviin rakennuksiin ja rakenteisiin.

Vammaisneuvosto esittää, että sille annettaisiin mahdollisuus tehdä lausunnot kaikkiin suunniteltaviin rakennuksiin ja rakenteisiin. KIRKKONUMMEN VAMMAISNEUVOSTO 14.5.2008 1(5) YHTEENVETO ESTEETTÖMYYSKIERROKSISTA Vammaisneuvosto kävi tutustumassa Kirkkonummen keskusta-alueen (23.5.2007), Masalan (13.9.2007) ja Veikkolan (29.5.2007)

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 12.2.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Reitti Porin Validia palveluiden asumisyksiköltä uudelle uimahallille 26.2.2013

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Reitti Porin Validia palveluiden asumisyksiköltä uudelle uimahallille 26.2.2013 ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI Reitti Porin Validia palveluiden asumisyksiköltä uudelle uimahallille 26.2.2013 Liikennesuunnitteluinsinööri Eija Riihimäki, Porin kaupungin katu ja puistosuunnittelu 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 25.11.2008 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan esteettömyyttä sekä sen ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Esteettömyyden perusta 2. Design for all -periaate

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

Esteettömyysopas Keskuskirkko

Esteettömyysopas Keskuskirkko Kesäkuu 2017 Esteettömyysopas Keskuskirkko Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kirkko on valmistunut vuonna 1905. Kirkkoa laajennettiin vuonna 1927, jolloin rakennettiin kirkon pohjoissivu

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 21.1.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 21.1.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013 klo 9.30 Osallistujat: Pirkko Ihanamäki, vanhusneuvosto Eeva-Liisa Luukkonen,

Lisätiedot

Sipusaaren seurakuntakoti

Sipusaaren seurakuntakoti Kesäkuu 2017 Sipusaaren seurakuntakoti Käyntiosoite: Sipusaarentie 31, 11120 Riihimäki Seurakuntakoti valmistui vuonna 1970. Rakennuksen suunnittelijana oli rakennusmestari Urho Lehtonen. Seurakuntakoti

Lisätiedot

Esteettömyysopas. Keskuskirkko. Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki

Esteettömyysopas. Keskuskirkko. Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kesäkuu 2013 Esteettömyysopas Keskuskirkko Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kirkko on valmistunut vuonna 1905. Kirkkoa laajennettiin vuonna 1927, jolloin rakennettiin kirkon pohjoissivu

Lisätiedot

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30.

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Esteettömyyskartoitus, Kausalan torialue Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Kartoitustyö tehtiin käyttäjäarviona,

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Yhteistyötahot SOTERA Sosiaali- ja

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25. Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006

Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25. Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006 Joukkoliikenteen esteettömyys, Case TKL 25 Esteetön liikkumisympäristö -koulutus, Tampere 1.2.2006 TKL 25 - Selvityksen tavoitteet 2 Tarkastella matkaa ovelta ovelle Matkustajainformaatio ennen matkaa,

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi ESTEETTÖMYYS Yleistä Esteettömyys on laaja kokonaisuus, johon sisältyy liikkumisympäristön lisäksi palvelujen saatavuus, välineiden

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 klo 13.00 Osallistujat: Hannu Lakka, Mäntyharjun kunta Kyllikki Komulainen,

Lisätiedot

Tourism Service Development Luotsi Projekti

Tourism Service Development Luotsi Projekti Tourism Service Development Luotsi Projekti Järvenpää-talon teatteri Julia Lindholm, Tina Tran, Elisa Vanajas, Tu Linh Do www.laurea.fi Sisältö Projektin esittely ja tavoitteet Tutkimustulokset 1. Markkinointi

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto r.y. Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea University of Applied Sciences 1 Sisältö Esteettömyyden

Lisätiedot

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011 30.3.2011 YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 Osallistujat: Laina Komu (Pyöris Pyöräilynystävät ry), Paavo Haatainen (Pyöris), Kauko Kokkonen (Pyöris),

Lisätiedot

Esteettömyys terveysasemilla

Esteettömyys terveysasemilla Esteettömyys terveysasemilla opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 14.11.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

Esteettömyys tienpidon suunnittelun eri vaiheissa

Esteettömyys tienpidon suunnittelun eri vaiheissa 1 Esteettömyys tienpidon suunnittelun eri vaiheissa Tytti Viinikainen 2 Design for all -ajattelun periaate: Esteettömyyden integrointi osaksi normaalia toimintaa, itsestään selvänä asiana -> kaikki uusi

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS-RAPORTTI 2010 HAUKIPUTAAN KUNNAN KIINTEISTÖISTÄ

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS-RAPORTTI 2010 HAUKIPUTAAN KUNNAN KIINTEISTÖISTÄ ESTEETTÖMYYSKARTOITUS-RAPORTTI 2010 HAUKIPUTAAN KUNNAN KIINTEISTÖISTÄ TYÖRYHMÄ: Haukiputaan vammaisneuvosto Anne Rekilä Marjatta Kamula Pirkko Kauppi Pirkko Tähtelä Terttu Tammia Seija Halonen Haukiputaan

Lisätiedot

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska Lähtökohdat Liikenne 1 Liite 2. Asemanseudun asemakaavasuunnittelun liikenteelliset lähtökohdat Asemakaavan alikulkuvaihtoehtojen tekniset ratkaisut perustuvat vuonna 2007

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013 ESTEETTÖMYYS HYVINKÄÄN ASUNTOMESSUILLA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Hyvinkäällä Niina Kilpelä, Kynnys

Lisätiedot

Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 13.12.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

ESTEETTA - Esteetön terminaali Tapiolaan

ESTEETTA - Esteetön terminaali Tapiolaan ESTEETTA - Esteetön terminaali Tapiolaan 6..6 Kaisa Kauhanen /9 SUUNNITTELUALUE TERMINAALI 6..6 /9 Tapiolan terminaali nykytilanne 7 käyttäjää vuorokaudessa, mikä on 7 prosenttia Espoon kaikkien pysäkkien

Lisätiedot

Esteettömyyden huomioiminen yleisten alueiden suunnittelussa

Esteettömyyden huomioiminen yleisten alueiden suunnittelussa Esteettömyyden huomioiminen yleisten alueiden suunnittelussa Esteettömyyskoulutus Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto Kaavoitus ja liikennesuunnittelu Ympäristösi parhaat tekijät Kuvat: Perry Partanen,

Lisätiedot

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 27.11.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja

Lisätiedot

Portaat, käsijohteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Portaat, käsijohteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Portaat, käsijohteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Portaista määrätään F1:ssä seuraavaa: Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisäisen liikenteen tiloissa

Lisätiedot

Museoiden esteettömyyden tarkistuslista

Museoiden esteettömyyden tarkistuslista Museoiden esteettömyyden tarkistuslista Tarkistuslista on tehty vuonna 2004. Se pohjautuu norjalaisen DELTA-senteretin Museot kaikille pohjoismaissa -projektin puitteissa kehittämään kartoituskaavakkeeseen.

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 12.7.2012

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 12.7.2012 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 1.7.01 ESTEETTÖMYYS ASUNTOMESSUILLA TAMPEREELLA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Tampereella Pasi Holmström, Kynnys

Lisätiedot

8.9.2011. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suoritti esteettömyyskartoituksen Rakokiven liikekeskuksessa 8.9.2011 klo 9.00 11.

8.9.2011. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suoritti esteettömyyskartoituksen Rakokiven liikekeskuksessa 8.9.2011 klo 9.00 11. 1 (7) Esteettömyyskartoitus, Rakokiven liikekeskus n kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suoritti esteettömyyskartoituksen Rakokiven liikekeskuksessa klo 9.00 11.00 Kartoituksessa läsnä: Keijo Myllykangas

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry / Siltasaarenkatu 4 00530 HELSINKI puh. (09) 6850

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia E S T E E T T Ö M Y Y S K A R T O I T U S. R-talo / Pohjoinen Rautatiekatu 9 ja T-talo Töölönkatu 28

Sibelius-Akatemia E S T E E T T Ö M Y Y S K A R T O I T U S. R-talo / Pohjoinen Rautatiekatu 9 ja T-talo Töölönkatu 28 Sibelius-Akatemia E S T E E T T Ö M Y Y S K A R T O I T U S R-talo / Pohjoinen Rautatiekatu 9 ja T-talo Töölönkatu 28 SISÄLLYSLUETTELO s. R-TALO / Pohjoinen Rautatiekatu 9 3 1 Sisäänkäynti 3 2 Konserttisali

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Myllypuron esteettömyyssuunnitelma 2006

Myllypuron esteettömyyssuunnitelma 2006 HELSINKI KAIKILLE Myllypuron esteettömyyssuunnitelma 2006 ESIPUHE Myllypuro on mainittu Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelmassa 2005 2011 kohteena, jolla käynnistetään esteettömyyden parantaminen

Lisätiedot

ESTE ETTÖMYYSKARTOITUS. Porissa välillä Kadaranta - Linja-autoasema

ESTE ETTÖMYYSKARTOITUS. Porissa välillä Kadaranta - Linja-autoasema ESTE ETTÖMYYSKARTOITUS Porissa välillä Kadaranta - Linja-autoasema Porin kaupunkisuunnittelusada C65/2009 ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Porissa välillä Karjaranta Linja-autoasema Porin kaupunkisuunnittelusarja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 28.10.2009

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 28.10.2009 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 8.7.015 3 4 ESTEETTÖMYYS VANTAAN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoituksen on toteuttanut Kynnys ry

Lisätiedot

KUVALIITE RAKENTAMISTAPA- OHJEESEEN RAKENTAMISMÄÄRÄYS- KOKOELMAN OSIEN F1 JA G1 TULKINNOISTA HELSINGIN RAKENNUS- VALVONTAVIRASTOSSA

KUVALIITE RAKENTAMISTAPA- OHJEESEEN RAKENTAMISMÄÄRÄYS- KOKOELMAN OSIEN F1 JA G1 TULKINNOISTA HELSINGIN RAKENNUS- VALVONTAVIRASTOSSA KUVALIITE RAKENTAMISTAPA- OHJEESEEN RAKENTAMISMÄÄRÄYS- KOKOELMAN OSIEN F1 JA G1 TULKINNOISTA HELSINGIN RAKENNUS- VALVONTAVIRASTOSSA KULKUVÄYLÄT ULKOTILOISSA: Yläkuva: ulkoluiska keskustan korttelin sisällä.

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy Mitä esteettömyys on? Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Esteettömyysopas. Kappelikirkko ja hautausmaa. Käyntiosoite Kappelikirkolle Kolehmaisenkatu 26

Esteettömyysopas. Kappelikirkko ja hautausmaa. Käyntiosoite Kappelikirkolle Kolehmaisenkatu 26 Kesäkuu 2013 Esteettömyysopas Kappelikirkko ja hautausmaa Käyntiosoite Kappelikirkolle Kolehmaisenkatu 26 Hautausmaan yhteydessä sijaitseva Kappelikirkko valmistui vuonna 1956. Kirkon suunnitteli arkkitehti

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie 9, 02150 Espoo

Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie 9, 02150 Espoo Esteettömyyskartoitus 1 (12) 21.12.2012 Ira Verma, tutkija Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos ira.verma@aalto.fi +358 50 369 3226 Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Panelian koulu 05.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Panelian koulu 05.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Panelian koulu 05.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

Linna kiinteistön esteettömyyden kartoitus. Havainnoista muutoksiin esteettömyyden edistäminen Linnassa

Linna kiinteistön esteettömyyden kartoitus. Havainnoista muutoksiin esteettömyyden edistäminen Linnassa Linna kiinteistön esteettömyyden kartoitus Havainnoista muutoksiin esteettömyyden edistäminen Linnassa Ulkotilat Opasteet sisäänkäynneille u Sisäänkäyntien välittömästä läheisyydestä puuttuivat opasteet

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 9.7.2014 2 3 4 ESTEETTÖMYYS JYVÄSKYLÄN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Jyväskylän kaupungin ja Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoituksen

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Hyvä Ikä 2016 tapahtuma Esteettömyyskartoittajien tapaaminen Johanna Hätönen, Kynnys ry Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Tilaajan yhteydenotto

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen. Liite 1 Palvelutasovaatimukset esimerkkiasemilla

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen. Liite 1 Palvelutasovaatimukset esimerkkiasemilla Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen Liite 1 Palvelutasovaatimukset esimerkkiasemilla 2 Sisällys Palvelutasovaatimukset... 3 Minimipalvelutasotavoitteet... 3 Esimerkkiasemien luokittelu...

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus 2010

Esteettömyyskartoitus 2010 Pirkkalan kunta Esteettömyystyöryhmä Esteettömyyskartoitus 2010 Pirkkalan kunnan kiinteistöt Rakennettu ympäristö Sisällysluettelo Esipuhe 3 Toimeksianto 4 Ryhmän toiminta 4 Uudisrakentaminen 5 Asuinrakennukset

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kirkonkylän koulu 16.04.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kirkonkylän koulu 16.04.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kirkonkylän koulu 16.04.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Valaistus Valaistuksen merkitys näkö- ja kuulovammaisille henkilöille Hyvä valaistus on erityisen tärkeä heikkonäköisille henkilöille. Ympäristön hahmottaminen heikon näön avulla riippuu valaistuksen voimakkuudesta

Lisätiedot