kiinteistön yleishoito ja VaLVonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kiinteistön yleishoito ja VaLVonta"

Transkriptio

1 4 Nä yt es iv ut kiinteistön yleishoito ja VaLVonta

2 4 KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA 4.1 Huoltokirja ja kiinteistönhoitajan oman työn suunnittelu Huoltokirja 1 Kiinteistökohtainen huoltokirja sisältää lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät kiinteistön hoitoon, huoltoon ja kunnossapitoon sekä ajoituksen ja ohjeet tehtävien suorittamiseen. Huoltokirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava kaikkiin uudisrakennuskohteisiin tai rakennuslupaa vaativiin korjauskohteisiin, joita käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Huoltokirjan käyttöönotto on suotavaa myös vanhoissa eli jo käytössä olevissa rakennuksissa monien hyötyjensä ja kiinteistönpitokulttuurin yhtenäistämisen vuoksi. Kiinteistö hyötyy huoltokirjasta monella tapaa: Huollon tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin on käytettävissä selkeät laajuusja tehtävämäärittelyt. Kiinteistönhoito on ennakoivaa, suunnitelmallista ja tarpeen mukaista, ja samalla yllättävät vikakorjaukset ja kiiretilanteet vähenevät. Kiinteistön energiatalous pysyy asianmukaisella tasolla. 1 Luvun lähde: 92 Kiinteistönhoidon käsikirja

3 iv Kuva 4.1. Yleisnäkymä kiinteistöstä. es misolosuhteiden ylläpitäminen helpottuu. Rakennusosien ja laitteiden optimaalisen elinkaaren saavuttaminen tulee mahdolliseksi. Kiinteistönhoitoliikkeen työn suunnittelu tarkentuu ja työnjohto helpottuu. Huoltotyöstä syntyy palautetietoa tilaajalle, seuranta helpottuu. Kiinteistön tekniikka ja huoltokohteet sekä huoltohistoria on dokumentoitu helposti käytettävään muotoon. Uusien työntekijöiden perehdytys helpottuu. ut Viihtyisien ja terveellisten asu Huoltokirjan sisältö Nä yt Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen eli huoltokirjan vähimmäissisältö on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A4. Huoltokirja sisältää sen mukaan tiedot rakennuksen käyttötarkoituksesta tiedot rakennuksen ominaisuuksista tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuutta varten tarvike- ja paikantamistiedot tärkeistä sisä- ja ulkopuolisista pintarakenteista hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet tärkeistä tehdasvalmistetuista rakennusosista, pintarakenteista ja materiaaleista lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät rakennusosien kunnossapitoon, hoitoon ja huoltoon ohjeet omistajalle ja ylläpito-organisaatiolle sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille. KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA 93

4 Kunnossapidon kannalta merkityksellisistä rakennusosista 2 huoltokirjassa esitetään rakennusosien käyttöikätavoitteet rakennusosien arvioidut kunnossapitojaksot ennakoituine kunnossapitotoimenpiteineen pintarakenteiden ja -materiaalien tiedot ja kunnossapitotoimet. Kiinteistön ylläpidon kannalta keskeisten ylläpitokohteiden ja tilojen sijaintitiedot sekä tiedot rakennusosien uusittavuudesta, vaihdettavuudesta ja korjattavuudesta merkitään tarvittaessa paikantamispiirustuksiin. Tontin sijainnista ja olosuhteista johtuvien erityisominaisuuksien tulee ilmetä huoltokirjasta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että tavarantoimittajat ja urakoitsijat toimittavat tuotekohtaiset hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet liitettäväksi huoltokirjaan. Hoitoa ja huoltoa varten huoltokirjassa esitetään teknisen hoidon ja huollon tehtävät hoito- ja huoltojaksoineen teknisen hoidon ja huollon ohjeelliset toiminta- ja tavoitearvot lämmön- ja sähkönkulutuksen tavoitearvot ja seuranta vedenkulutuksen seuranta. Tarvittaessa huoltokirjassa esitetään yksittäisten rakennusosien tarkastus-, hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtävien suoritusohjeita sekä ohjeita häiriöiden varalle. Hoito- ja huoltojaksot sekä toimenpiteiden suoritustavat valitaan siten, että käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioidut kunnossapitojaksot voivat toteutua. Tarkastustaulukoissa määritellään tarkastus- ja huoltotehtävät sekä niiden kohteet, suorituskerrat ja ajoitus. Automaattisten sammutuslaitteistojen, hissien ja savuhormien huollosta ja kunnossapidosta määrätään erikseen. 2 rakennusosa tarkoittaa rakennuksen tai rakennelman aineellista osaa, jota voidaan pitää käsitteellisesti itsenäisenä. Rakennusosat voivat muodostua muun muassa rakennustarvikkeista, -aineista ja -laitteista, rakennusteknisistä järjestelmistä, varusteista sekä kalusteista. 94 Kiinteistönhoidon käsikirja

5 As Oy Esimerkki (uusia ilmoituksia 0 kpl) << Edellinen Sivu 1 / 3 (Yhteensä 53 ilmoitusta) Seuraava >> id Tilaaja Kiinteistö Huoneisto Tehtävät Tila Vast.otto pvm/klo Työnsuorittaja Otsikko Liitteet Suoritettu Tilattu toimenpide Kiireellisyys Kommentteja 197 Isännöitsijä As Oy Esimerkki Asunto 22 1 / :32:00 Kiinteistöpalvelut Oy / nimi+saunavuoro (Valmis) , Isto Isäntä Uusi asukas, nimi Virtanen, vanha pois. Uusi saunavuoro perjantaisin sauna 2 klo As Oy Esimerkki 1 / :27:00 Kiinteistöpalvelut Oy / vika (Valmis) , Isto Isäntä SPK johdot esillä, puuttuu kansi kytkimien kohdalta. Myös IV Kiire 0 kpl ohjain, kellorasia alla johtojen kanssa vieretysten. 195 As Oy Esimerkki 1 / 1 (Valmis) :25:00 Kiinteistöpalvelut Oy / pistorasia , Tero Terävä Kellarikäytävän seinällä kylmäkellarin kohdalla on rikottu sähkörasia, ilmeinen hengenvaara koska jännitteelliset johdot ovat esillä. Jospa huolto voisi käydä teippaamalla suojaamassa ja tilata korjauksen heti maanantai aamuksi. Kiire 194 As Oy Esimerkki Asunto 14 1 / 1 (Valmis) :23:00 Kiinteistöpalvelut Oy / hana , Tero Terävä A 14: Kun laskee kylppärin lavuaariin hanasta vettä, niin suihkun Kiire hana vuotaa myös. 193 As Oy Esimerkki 1 / 1 (Valmis) :21:00 Kiinteistöpalvelut Oy / lista , Tero Terävä Ajan tasalla olevan saunavuorolistan vienti saunan oveen ja ajastuksen tarkistus. Kiire 0 kpl 192 As Oy Esimerkki 1 / 1 (Avoin) :05:00 Kiinteistöpalvelut Oy / Jääkaappi , Tero Terävä A 15 jääkaappi pitää kovaa meteliä. Kiire 0 kpl Kuva 4.2. Huoltokirjan ilmoitusosion näkymä. Vihreällä merkitty tila kuvaa ilmoitustoimenpiteen olevan valmis, keltainen on otettu vastaan mutta on kesken, ja punaista ei ole vielä käsitelty. Kiire 0 kpl 0 kpl 0 kpl Huoltokirjan laadinta Huoltokirja voi olla kirjallisessa muodossa oleva mappi paikalliseen tietokoneeseen tai verkkoon asennettava ja siinä käytettävä sovellus internetissä selaimella käytettävä sovellus. KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA 95

6 Huoltokirjasovelluksen hankkiminen ei yksin merkitse huoltokirjan käyttöönottoa kiinteistössä. Kiinteistökohtaisten tietojen osalta sovellus on aluksi tyhjä, ja ensimmäiseksi pitää laatia itse huoltokirja. Huoltokirjan laadinta on ammattitaitoa ja kokemusta vaativaa työtä. Parhaaseen lopputulokseen päästään, jos laadinta annetaan huoltokirjoihin perehtyneen asiantuntijan tehtäväksi. Laatija hankkii tarvittavat tiedot perehtymällä kiinteistöön, sen piirustuksiin ja huolto-organisaation historiatietoihin. Sen jälkeen hän syöttää kiinteistökohtaiset tiedot ja erilaiset liitetiedostot (mm. paikantamispiirustukset ja huoltokohteiden valokuvat) sovellukseen ja laatii huoltokalenterin. Isännöitsijän ja huolto-organisaation on perehdyttävä huoltokirjan käyttöön ennen sen käyttöönottoa. Kiinteistönhoitosopimuksen sisältö kannattaa tarkistaa huoltokirjaa vastaavaksi, mikäli tähän on tarvetta Huoltokirja kiinteistönhoitajan työkaluna Huoltokirja on kiinteistönhoitajalle päivittäinen työkalu. Se muodostaa rungon kiinteistönhoitajan päivittäisen työn suunnittelulle sekä toimii työohjeena kiinteistöllä. Kiinteistönhoitajalle huoltokirja on ennen muuta apuväline tarvittavien kiinteistöllä tehtävien töiden muistamiseen. Huoltokirjaan on merkitty on rakennusosien tiedot, uusimis-/kunnossapitoajankohdat sekä ennakoidut toimenpiteet ohjeineen, joten kiinteistönhoitajan tarvitsee vain suorittaa huollot määrättyinä ajankohtina sekä kuitata ne järjestelmään tehdyiksi. Jotkut huoltokirjajärjestelmät lähettävät vikailmoitusten ohella muistutuksia tehtävistä ennakkohuolloista esimerkiksi kiinteistönhoitajan kännykkään. Joistakin järjestelmistä voidaan taas tulostaa tehtävät työt päivä-, viikko- ja kuukausitasolla kiinteistönhoitajan muistilistaksi. Myös kiinteistön pysyvät huoltokirjassa muistissa. kirjaamisvastuu huoltokirjaan on aina kiinteistönhoitajalla, ja hänen kuuluu kirjata järjestelmään myös vikailmoitusten perusteella tehdyt korjaustoimet. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä pystyvät tällöin seuraamaan huoltokirjasta, minkä tyyppisiä vikailmoituksia kiinteistössä on ollut, ja siten suuntaamaan korjausvaroja oikeisiin kohteisiin. Huoltokirjan vikailmoitusosio on etenkin isännöitsijälle tärkeä kanava seurata kiinteistön tapahtumia; ollessaan yhteydessä esimerkiksi 96 Kiinteistönhoidon käsikirja

7 asukkaisiin isännöitsijän on tärkeää tietää, mitä eri vikailmoitusten perusteella on tehty. Huoltokirjaan kuuluu tavallisesti myös kiinteistön käyttöpäiväkirja, johon kiinteistönhoitaja voi merkitä huomioita ja toimenpiteitä, joita hän ei kirjaa vikailmoitusjärjestelmään tai huoltokalenteriin 3. Käyttöpäiväkirjaan kirjataan muun muassa seuraavat asiat: kaikki kiinteistönhoitosopimuksiin sisältyvät epäsäännöllisesti toteutettavat toimenpiteet (esim. hiekoitus, autohallin pesu) poikkeustilanteet (esim. sähkö- ja lämmityskatkot, murrot, ilkivalta tai tulipalot) kaikki teknisiin laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet, joita ei ole hoito- ja huoltosuunnitelmassa tai joille ei ole omaa konekorttia, kuten säätökäyrien muutokset ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen muutokset ovien aukioloaikojen muutokset kustannuksia aiheuttavat korjaukset lakisääteiset tarkastukset kiinteistönhoidon kiinteään kuukausihintaan sisältymättömät tehtävät kolmansien osapuolten suorittamat huollot ja korjaukset. Käyttöpäiväkirjaan kannattaa kirjata huomioita mieluummin liian paljon kuin liian vähän. Huoltokirjaan kuuluvat yhtenä osana vielä konekortit, joissa on tärkeimmät tiedot eri kiinteistön koneista ja laitteista. Kortit toimivat käyttöohjeina kiinteistönhoitajalle. Niiden sisältö on vähimmillään seuraava: laitteen sijainti vaikutusalue valmistaja valmistus-/asennusvuosi tyyppitieto neste-/ilmamäärä kylmäaine ja kylmäaineen täyttö teho. 3 Huoltokalenteriin on kirjattu rakennusosien huolto- ja kunnossapitotehtävät ajankohtineen. KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA 97

8 Konekorttien avulla kiinteistönhoitaja voi jo etukäteen kertoa esimerkiksi sähkö-, putki- ja ilmanvaihtomiehille, millaisessa koneessa vika on. Tällöin konetta korjaamaan tulevat henkilöt pystyvät varaamaan mukaan tarvittavat varaosat. Isännöitsijälle konekortit ovat oiva väline pyydettäessä tarjouksia erilaisia uudistustöitä varten. Antamalla konekortin tiedot esimerkiksi tarjouspyynnön liitteenä voi kilpailuttaa minkä tahansa kiinteistön laitteen hankinnan Ajankäytön suunnittelu Avain kiinteistönhoitajan työn menestyksekkääseen hoitamiseen on oman työn suunnittelu. Kiinteistönhoitajan on osattava jakaa työaikansa oikein erilaisten työtehtäviensä huoltotöiden, ulkoalueiden hoidon ja vikailmoitusten vastaanottamisen sekä niihin reagoinnin kesken. Kiinteistönhoitajan ajasta menee keskimäärin 52 % ulkoalueiden hoitoon liittyviin tehtäviin 30 % yleiskierroksiin, vikailmoitusten hoitamiseen, huoltokirjakirjauksiin yms. 18 % teknisiin ennakkohuoltoihin. Ajankäyttö kiinteistönhoitajan työssä Ulkoalueiden hoito Yleiskierrokset, vikailmoitusten hoito yms. Tekniset ennakkohuollot Kuva 4.3. Ajankäytön jakautuminen kiinteistönhoitajan työssä. Rytmitä päiväsi oikein, koska tekemistä riittää! 98 Kiinteistönhoidon käsikirja

9 Toistuvat ja äkilliset työt Suurin osa kiinteistönhoitajan töistä on toistuvia, ja niiden suunnittelu on näin ollen helppoa. Esimerkiksi huoltotyöt on merkitty huoltokalenteriin yleensä päivä-, viikko- tai kuukausikohtaisesti (ks ). Kiinteistönhoitajan kannattaa rakentaa päivittäinen ja viikoittainen kalenterinsa toistuviin töihin perustuen ja jättää siihen aikaa äkillisiä tilanteita varten. Äkillisiä tilanteita ovat ne, joissa aiheutuu vaaraa kiinteistölle tai kiinteistön käyttäjille. Muut voi ajoittaa ja sopia asiakkaan kanssa niin, ettei kiinteistönhoitajan oma ajankäyttö vaarannu. Mitään perussääntöä ei ole olemassa sille, kuinka paljon äkillisille tilanteille tulee varata aikaa Poikkeavat päivät Poikkeavat päivät ovat kiinteistöhuollon arkipäivää, ja ne yleensä muuttavat aikaisemmin suunnitellun rytmin täydellisesti. Esimerkiksi talvisin lumityöt muuttavat kiinteistönhoitajan aikatauluja varsin usein. Poikkeavina päivinä siirretään kaikki muut kuin äkilliset työt seuraaville päiville. Tällöin on tärkeää, että asukkaille ja muille kiinteistön käyttäjille informoidaan heidän tilaamiensa töiden aikataulun viivästymisestä. Yleensä esimerkiksi asukkaat ymmärtävät hyvin, jos muiden huoltotöiden aikataulut venyvät vaikkapa lumitöiden vuoksi. Töiden kiinniottaminen poikkeuspäivien jälkeen voi tarkoittaa pidempiä työpäiviä tai avun pyytämistä yrityksen muilta kiinteistönhoitajilta. Usein yritysten mitoitukset on kuitenkin laskettu niin, että ylimääräisiä resursseja avunantamiseen ei ole. Tällöin kiinteistönhoitaja joutuu ottamaan omalla työpanoksellaan kiinni menetetyn työajan Ennakkohuoltokalenterin mukaiset huoltotyöt Huoltokirjan mukaisia ennakkohuoltotehtäviä (ks ) kiinteistönhoitajan kannattaa keskittää vuodenaikoihin, jolloin ulkoalueiden hoitamiseen liittyviä tehtäviä ei juuri ole. Esimerkiksi keväisin hiekoitushiekkojen poistamisen jälkeen voi olla muutamien viikkojen ajanjakso, jolloin kiinteistön piha-alueet ovat jo sulat, mutta nurmikot eivät vielä kasva. Samoin syksyllä syyssiivousten jälkeen saattaa KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA 99

10 kulua useampikin viikko ennen kuin lumet satavat maahan. Kun ennakkohuollot tehdään näinä aikoina, ne eivät jää kuormittamaan kiinteistönhoitajan työtä kiireisempinä vuodenaikoina Työsuunnitelmat Ajankäytön arviointiin on olemassa erilaisia järjestelmiä, ja riippuu täysin työnantajasta, mitä ohjelmia kiinteistönhoitajalla on käytössään. Joihinkin ohjelmiin esimerkiksi kirjataan tuntikohtaisesti tehdyt työt, jolloin kuukausittain voidaan helposti arvioida erityyppisiin töihin kulutettu aika ja mahdolliset kehitystarpeet. Joissakin kiinteistönhuoltoyrityksissä ei ole työajan seurantajärjestelmiä. Tällöin ainoa tapa suunnitella ja seurata omaa ajankäyttöään on kirjata tehdyt työt paperille. Seuraavassa on esimerkki kiinteistönhoitajan viikkotyösuunnitelmasta kesäaikana: Kellonaika Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai LOUNAS LOUNAS LOUNAS LOUNAS LOUNAS 100 Kiinteistönhoidon käsikirja

11 Kellonaika Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai :30 15:30 16:00 Kirjaukset huoltokirjaan Kirjaukset huoltokirjaan Kirjaukset huoltokirjaan Taulukko 4.1. Kiinteistönhoitajan viikkotyösuunnitelma. Kirjaukset huoltokirjaan Kirjaukset huoltokirjaan Suunnitelmaa tehdessä pitää aina huomioida kiinteistökohtaiset sopimukset sekä sovitut aikataulut eri töille. Kiinteistönhoitosopimuksessa on voitu hyvin sopia esimerkiksi pihojen roskakierros tehtäväksi joka arkipäivä, jolloin kiinteistönhoitajan on suunniteltava aikataulunsa sen mukaisesti. Vikailmoituksiin reagointi voidaan suunnitella seuraavan kiireellisyysluokituksen perusteella: Heti tehtävät työt tehdään niin nopeasti kuin mahdollista. Usein nämä työt liittyvät hätätilanteeseen ja/tai viranomaisten avustamiseen niissä (esim. putkirikot, tulipalot, ihminen vaaratilanteessa). Kiireelliset työt tehdään neljän tunnin kuluessa ilmoituksesta. Työt liittyvät yleensä tapauksiin, jotka voivat aiheuttaa henkilövaaraa taikka haittaa asumiseen tai liiketoimintaan (esim. ilmastointi on sammunut, lämmitys ei toimi, vettä ei tule). Normaalit työt tehdään 2 3 työpäivän kuluessa ilmoituksesta (esim. wc tai hana vuotaa). On tärkeää, että ilmoittajalle (esim. asukas) kerrotaan aina, koska työ tullaan tekemään. Työt on myös tehtävä ilmoitettuna ajankohtana. KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA 101

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350 Martti Hekkanen & Juhani Heljo Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2350 Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeiden

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Talvi 2014 Omataloyhtiö.fi Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Kuka saa tehdä sähkötöitä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Huono >> >> >> sisäilma Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin.

Lisätiedot

Lämpökeskusten kunnossapito Suositus H20/2005

Lämpökeskusten kunnossapito Suositus H20/2005 Lämpökeskusten kunnossapito Suositus H20/2005 Kaukolämpö SUOSITUS H20/2005 LÄMPÖKESKUSTEN KUNNOSSAPITO Kunnossapidon merkitys kasvaa kaikissa energiantuotantoyksiköissä toimitusvarmuusvaatimusten ja kilpailukyvyn

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

KIINTEISTÖ 2013 -MESSUT HYVÄ HUOLTOYHTIÖ. JÄRJESTETÄÄN MESSUKESKUS HELSINGISSÄ sivu 8 YLLÄPITÄÄ KIINTEISTÖN ARVOA

KIINTEISTÖ 2013 -MESSUT HYVÄ HUOLTOYHTIÖ. JÄRJESTETÄÄN MESSUKESKUS HELSINGISSÄ sivu 8 YLLÄPITÄÄ KIINTEISTÖN ARVOA Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 13 viesti HYVÄ HUOLTOYHTIÖ YLLÄPITÄÄ KIINTEISTÖN ARVOA sivut 4 5 KIINTEISTÖ 2013 -MESSUT JÄRJESTETÄÄN MESSUKESKUS HELSINGISSÄ sivu 8 Kiinteistön omistajille ja

Lisätiedot

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje TaloyhtiöOptimi Palvelun käyttöohje Palvelun kuvaus TaloyhtiöOptimi on suunniteltu taloyhtiöiden hallinnan ja viestinnän helpottamiseksi. Uskomme vahvasti järjestelmällisen hallinnoinnin sekä ylläpidon

Lisätiedot

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ RT 18-10760 KH 90-00293 LVI 01-01324 ohjetiedosto lokakuu 2001 1 (20) ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO TILAAJAN OHJE asuintalot, kuntoarvio bostadshus, bedömning av skicket residential buildings, assessment

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

TYÖTUTKA. TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa. työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa

TYÖTUTKA. TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa. työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa TYÖTUTKA työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa KEHITTÄMISMENETELMÄT JA TEHTÄVÄT 2010 2014 2 ESISANAT MUKAVA hankkeessa, joka keskittyi

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8 KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU 1 2008 Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5 Energiatodistus tulee, sivu 8 Uudiskohteen pelastussuunnittelu, sivu 12 Huoltokirjojen

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Kiinteistönhoito. ISA-isännöitsijöitä valvotaan Kiinteistöyhdistyksen edut Matinkylän pihapuuston kunto Pesutilojen kunnostus

Kiinteistönhoito. ISA-isännöitsijöitä valvotaan Kiinteistöyhdistyksen edut Matinkylän pihapuuston kunto Pesutilojen kunnostus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2004 Kiinteistönhoito ISA-isännöitsijöitä valvotaan Kiinteistöyhdistyksen edut Matinkylän pihapuuston kunto Pesutilojen kunnostus Huoltokirja

Lisätiedot

Käpylässä valmistellaan putkiremonttia

Käpylässä valmistellaan putkiremonttia 1/2012 1/2014 Hakunilan Huolto Oy:n asiakaslehti Käpylässä valmistellaan putkiremonttia s. 4 Käpylässä valmistellaan putkiremonttia, jonka yhteydessä pohditaan myös ilmanvaihdon, lämmitysjärjestelmän ja

Lisätiedot

Uusi lehti taloyhtiöille!

Uusi lehti taloyhtiöille! Rakentaja.fi Kevät 2009 Uusi lehti taloyhtiöille! Taloyhtiö-lehti ja sitä tukeva portaali www.rakentaja.fi/taloyhtio ovat oppaita taloyhtiöiden remontoinnin ohjaukseen ja jokapäiväisten toimintojen hallintaan.

Lisätiedot

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta LIITE 1 Tässä liitteessä selvennetään Teille myönnetyn muutostyöluvan yleisiä ehtoja, joita tulee työssä noudattaa. Lisäksi tuodaan esille asioita, jotka remontin teettäjän on hyvä huomioida, jotta paras

Lisätiedot

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat IV-KUNTOTUTKIMUS Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat Ilmastointijärjestelmän hyvä hoito ja ylläpito ovat välttämättömiä IV-järjestelmän kunnollisen toiminnan kannalta.

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot