Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset"

Transkriptio

1 Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Taloyhtiö 2015-tapahtuma, Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

2 Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön mahdollisesta rakentamisesta ja sen hyödyntämisestä luopumiseen. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto (www.rakli.fi/kehitys ja sieltä kohta RAKLI:n T&K hankkeet, päättyneet hankkeet).

3 Kiinteistön elinkaari Teknisen käyttöiän saavuttaminen edellyttää, että rakennus tai järjestelmä on suunniteltu ja toteutettu rakennusajankohtana voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi edellytetään, että on noudatettu hyvää rakennustapaa ja että asianmukaiset kunnossapito-, hoito- ja huoltotoimenpiteet on tehty ja käyttöohjeita on noudatettu

4 Kunnossapitotarveselvitys Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä hallituksen kirjallinen selvitys sellaisesta yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta yhtiökokousta seuraavan 5 vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneistosta aiheutuviin kustannuksiin.

5 Kunnossapitotarveselvitys Yllä olevilta sivuilta on rekisteröitymällä saatavana kunnossapitotarveselvityslomake sekä sen esitäytetty malli.

6 Huoltokirja Uudet kiinteistöt (v.-99 jälkeen valmistuneet) Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A4 on määräyksiä ja ohjeita rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta, mikä tarkoittaa huoltokirjaa.

7 Huoltokirja Uudet kiinteistöt (v.-99 jälkeen valmistuneet) Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan huoltokirja on laadittava sellaisiin uudisrakennuskohteisiin tai rakennuslupaa vaativiin korjauskohteisiin, joita käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn.

8 Huoltokirja Uudet kiinteistöt (v.-99 jälkeen valmistuneet) Huoltokirjan vähimmäissisältö on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A4. Huoltokirjan kokoaminen on kohteen rakennuttajan vastuulla.

9 Huoltokirja Huoltokirjan tärkeimmät hyödyt kiinteistölle ovat: Huollon tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin on käytettävissä selkeät laajuus- ja tehtävämäärittelyt Kiinteistönhoito on ennakoivaa, suunnitelmallista ja tarpeen mukaista, yllättävät vikakorjaukset ja kiiretilanteet vähenevät Kiinteistön energiatalous pysyy asianmukaisella tasolla, viihtyisien ja terveellisten asumisolosuhteiden ylläpitäminen helpottuu Huoltokirjan PTS-osaa voidaan käyttää kunnossapitotarveselvityksen laadinnan apuna

10 Huoltokirja Huoltokirjan tärkeimmät hyödyt kiinteistölle ovat: Rakennusosien ja laitteiden optimaalisen elinkaaren saavuttaminen tulee mahdolliseksi asianmukaisen huollon avulla Kiinteistönhoitoliikkeen työn suunnittelu tarkentuu ja työnjohto helpottuu Huoltotyöstä syntyy palautetietoa tilaajalle, seuranta helpottuu Kiinteistön tekniikka ja huoltokohteet sekä huoltohistoria on dokumentoitu helposti käytettävään muotoon

11 Kiinteistönpidon terminologiaa Kunnossapito: toimintaa, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat (ei olennaista muutosta laatutasossa). Kunnossapitosuunnitelma (kuntoarvion PTS-osa): tekniset näkökohdat huomioon ottava tietyn aikavälin suunnitelma kunnossapitoa varten Korjausrakentaminen: muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan. Korjausohjelma: kunnossapitoa ohjaava tietyn aikavälin suunnitelma, jossa otetaan teknisten ja taloudellisten näkökulmien lisäksi huomioon kiinteistön käyttäjien ja omistajien tarpeet

12 Kiinteistön elinkaaren vaiheen määritys Uudet kiinteistöt (v.-99 jälkeen valmistuneet) sekä myös vanhemmat kiinteistöt, huomioitavaa: Korjaushistoria, kiinteistöltä tai isännöinnistä löytyvä tekninen ja taloudellinen dokumentaatio tehdyistä korjauksista (urakkasopimusdokumentit, hallituksen- ja yhtiökokouksen pöytäkirjat) Hyvä apuneuvo korjaustarpeen ennakoinnissa sekä kiinteistön elinkaaren vaiheen määrityksessä on Rakennustietosäätiön (RT) tammikuussa 2008 julkaisema KIINTEISTÖN TEKNISET KÄYTTÖIÄT JA KUNNOSSAPITOJAKSOT -kortti, joka on saatavana numeroilla LVI sekä KH

13 Peruskuntoarvio Kiinteistön tilojen, rakennusosien, taloteknisten järjestelmien ja ulkoalueiden kunnon Aistinvarainen selvittäminen ja korjaustarpeiden yleispiirteinen arviointi.

14 Peruskuntoarvio Rakenteista, rakennusosista, järjestelmistä ja laitteistoista arvioidaan: kunto korjaustarve korjausten kiireellisyys ja korjausmenetelmät

15 Peruskuntoarvio Kuntoarvio painottuu: Terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin Kustannuksiltaan ja laajuudeltaan merkittävien rakennusosien korjaustarpeen määrittelyyn sekä Riskivaikutuksiltaan merkittäviin asioihin

16 Peruskuntoarvio Lisäksi huomioidaan: Tarkastettavien kohteiden energiataloudellinen kunto Sisäolot ja Ympäristövaikutukset

17 Peruskuntoarvio Tarkastuksessa etsitään systemaattisesti merkkejä vaurioprosesseista ja toimivuuspuutteista! Passiivinen pelkkä näkyvien vaurioiden kirjaaminen ei riitä.

18 Peruskuntoarvio Asuinrakennukset / ohjeistus: KH Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje KH Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. 2012

19 Kuntotutkimukset Kuntotutkimuksella tarkoitetaan: Rakennusosan tai rakennuskokonaisuuden kunnon ja toimivuuden sekä Korjaustarpeen selvittämistä systemaattisesti eri vauriotapojen suhteen käyttäen erilaisia tutkimusmenetelmiä, joita ovat mm.

20 Kuntotutkimukset Tutkimusmenetelmiä: Silmämääräiset tarkastelut Mittaukset ja tutkimukset kentällä Suunnitelma-asiakirjojen tarkasteleminen Näytteenotto ja laboratoriotutkimukset

21 Kuntotutkimukset Kuntotutkimuksella: Selvitetään olemassa olevien vaurioiden syyt, laajuus ja vaikutukset Ennakoidaan tulevaisuudessa syntyviä vaurioita (jo ennen kuin näkyviä vaurioita on olemassa)

22 Kuntotutkimukset Rakenteiden kuntotutkimuksia: Vaipparakenteet (säärasitetut rak.) Ulkoseinät, sokkeli Ikkunat ja ovet Parvekerakenteet Vesikatto Pysäköintitasot, pihakannet

23 Kuntotutkimukset Rakenteiden kuntotutkimuksia: Märkätilojen kuntotutkimukset Ryömintätilojen kuntotutkimukset Kantavuusselvitykset Talotekniikan (LVISA) kuntotutkimuksia: Putkien, viemäreiden ja salaojien kuntotutkimukset Sisäilmaston kuntotutkimukset

24 Selvitetään järjestelmien kunto ja ylläpidon taso yksityiskohtaisesti 1. Lähtötietoihin tutustuminen 2. Haastattelut, mahdolliset asukaskyselyt 3. Kiinteistötarkastus 4. Tietojen analysointi ja toimenpide-ehdotukset 5. Raportointi ja tulosten esittely Saadaan tieto nykyisen järjestelmän jäljellä olevasta teknisestä käyttöiästä suositukset, mitä järjestelmälle on tehtävä asetettujen vaatimusten saavuttamiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi Kuntotutkimukset asuinrakennuksissa liittyvät yleensä kiinteistön elinkaareen, vanhenemiseen ja energiatehokkuuteen tai todetun sisäilmaongelman selvittämiseen ja sen edellyttämään korjausselvitykseen Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimus IV-kuntotutkimus Suomen LVI-liitto ry on kehittänyt ohjeet yhdessä yhteistyökumppanien, esim. Kiinteistöliitto, IV-kuntotutkimusta varten Suomen Kiinteistöliitto ry 24

25 Ohjeistuksen pilotointi jatkohankkeessa Rahallista tukea hankkeelta IV-kuntotutkimuksen toteuttamiseen Tuki tapauskohtaisesti, todennäköisesti noin 50 % prosenttia IV-kuntotutkimuksen kustannuksista Mukaan mahtuu noin 10 taloyhtiötä Lähtötilanteen selvittämiseksi, esimerkiksi painovoimaisen tai koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän uudistaminen poistoilman lämmöntalteenoton toteuttaminen lämpöpumpputekniikalla esimerkiksi putkiremontin yhteydessä Ilmanvaihdon kuntotutkimus SuLVIn koordinoima IVkuntotutkimusmenettelyn jatkohanke Kysyy lisää mahdollisuudesta osallistua pilotointiin tai yleisesti IVkuntotutkimuksesta Lisätietoja Projektin vetäjä Markku Rantama/SuLVI p ) Kiinteistöliitto Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry 25

26 Korjaustarpeen ennakointi, kuntoarviot ja -tutkimukset Yhteiskunnan myöntämät tuet selvityksille: Suunnitelmallisen korjaamisen edistäminen

27 Korjaustarpeen ennakointi, kuntoarviot ja -tutkimukset Suunnitelmallisen korjaamisen edistäminen: Näitä ovat avustukset asuinrakennusta koskevan kuntoarvion laadinnan kustannuksiin Asuinrakennukselle suoritettavan kuntotutkimuksen kustannuksiin ja Perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun.

28 Korjaustarpeen ennakointi, kuntoarviot ja -tutkimukset Suunnitelmallisen korjaamisen edistäminen: Kuntotutkimuksen kustannuksiin voidaan myöntää avustusta, kun kyseessä on betonijulkisivun, rapatun julkisivun, sisäilmaston, vesi- ja viemäriverkoston, sähköjärjestelmän tai kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus.

29 Korjaustarpeen ennakointi, kuntoarviot ja -tutkimukset Kuntoarvion laadintaan voidaan myöntää avustusta, kun laaditun kuntoarvion taso vastaa alalla sovittua hyvää tasoa ja sen tulee sisältää rakenteiden ja rakennusosien, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän, vesi- ja viemärilaitteiden, sähköjärjestelmän sekä piha-alueen kunnon arviointi tekniseltä ja laajennetusti energiataloudelliselta sekä tarvittaessa toiminnalliselta kannalta. (KH-/LVI-kortin mukainen)

30 Korjaustarpeen ennakointi, kuntoarviot ja -tutkimukset Perusparannuksen suunnittelua voidaan avustaa, jos arvioidut perusparannuskustannukset ovat vähintään 50 euroa/m2 tai kyseessä on hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon. Suunnitelmallisten korjausten edistämiseksi avustusta voidaan myöntää enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

31 Korjaustarpeen ennakointi, kuntoarviot ja -tutkimukset Kunta myöntää avustuksen. ARA myöntää avustuksen kunnalle tai kuntayhtymälle ja perusparannuksen suunnitteluun sekä kohteille, joihin on tarkoitus asentaa hissi. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista.

32 Jäsenkiinteistöille: Kiinteistöliitto Uusimaan maksuton puhelinneuvonta alla mainituissa asioissa arkisin klo 9-15 puh. (09) Juridista neuvontaa Teknistä neuvontaa, rakennus- ja LVI-tekniikka Toimisto puh. (09)

33 Jäsenkiinteistöille: Vain Kiinteistöliitto Uusimaan jäsenyhtiöille tarjottavat maksulliset tekniset lisäpalvelut: Kiinteistökäynnit / -katselmukset (raportteineen) Neuvottelut toimistolla ja sen ulkopuolella Asiantuntijana toimiminen yhtiö- ja hallituksen kokouksissa ja informaatiotilaisuuksissa Korjaushankkeen ohjaus Rakennuttamisen tarveselvitykset Muu tekninen neuvonta (esim. suunnitelmien tarkastukset)

34 Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Taloyhtiö 2015-tapahtuma, Jari Hännikäinen, neuvontainsinööri

Kiinteistön kunnon hallinta tarkoitus ja työkalut

Kiinteistön kunnon hallinta tarkoitus ja työkalut Kiinteistön kunnon hallinta tarkoitus ja työkalut Taloyhtiöiden hallitusfoorum Messukeskus 18.9.2010 Toimitusjohtaja Jani Saarinen, Suomen Talokeskus Oy www.suomentalokeskus.fi Kiinteistön kunnon hallinta

Lisätiedot

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ RT 18-10760 KH 90-00293 LVI 01-01324 ohjetiedosto lokakuu 2001 1 (20) ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO TILAAJAN OHJE asuintalot, kuntoarvio bostadshus, bedömning av skicket residential buildings, assessment

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle 1 IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle Sisällysluettelo 1. Kuntotutkimuksen tarkoitus 2. Käsitteitä 3. IV-kuntotutkimustarpeen arviointi 3.1 IV-kuntotutkimustarve

Lisätiedot

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastajat: professori Teuvo Tolonen, DI Juhani Heljo, DI Jani Saarinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ:

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ: Suomen LVI-liitto The Finnish Association of HVAC societies YHTEISTYÖSSÄ: LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Sisällys ESIPUHE... v JOHDANTO... 1 KÄSITTEITÄ

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Korjaustarpeen selvittäminen ja kuntotutkimukset päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen

Lisätiedot

kiinteistön yleishoito ja VaLVonta

kiinteistön yleishoito ja VaLVonta 4 Nä yt es iv ut kiinteistön yleishoito ja VaLVonta 4 KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA 4.1 Huoltokirja ja kiinteistönhoitajan oman työn suunnittelu 4.1.1 Huoltokirja 1 Kiinteistökohtainen huoltokirja

Lisätiedot

SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE

SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Elinkaarisuunnittelu Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalaisvirolaista

Lisätiedot

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo TSt,ANP/1/toukokuu 2007/1000/Kyriiri/Rakennustieto Oy KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ Tilaajan ohje kuntotarkastus, asuintalot, asuntokauppa, tilaaminen granskning, bostadsbesiktning, bostadshus,

Lisätiedot

Perustuu Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Tilaajan ohjeeseen KH 90-00316

Perustuu Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Tilaajan ohjeeseen KH 90-00316 1 ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Perustuu Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Tilaajan ohjeeseen KH 90-00316 1. Yleistä Ohjeen tarkoitus on opastaa asunto- ja kiinteistökaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät

Lisätiedot

Taloyhtiön strategian laatiminen. Taloyhtiön strategia laaditaan pääpiirteissään seuraavasti:

Taloyhtiön strategian laatiminen. Taloyhtiön strategia laaditaan pääpiirteissään seuraavasti: Taloyhtiön strategian laatiminen Taloyhtiön strategia laaditaan pääpiirteissään seuraavasti: Selvitetään lähtötilanne (Mikä on taloyhtiön kulttuuriperintö? Miten on toimittu aikaisemmin ja miten tähän

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013

Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013 Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013 17.01.2013 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2013 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OKE-hankkeen loppuraportti Toukokuu 2014 Projektinumero: YTK034 Diaarinumero: YM32/612/2011 Markku Salminen Marko Malmivaara Sisältö 1 Tiivistelmä...3 2 Hankkeen

Lisätiedot

MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA -HALLINTO KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA 11.11.2009 PERTTI HUHTANEN

MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA -HALLINTO KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA 11.11.2009 PERTTI HUHTANEN MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA -HALLINTO KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA 11.11.2009 PERTTI HUHTANEN Luentotehtävä Avaa ja jaottele käsite "kiinteistön ylläpito" muutamaan alakäsitteeseen. Hahmota rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat IV-KUNTOTUTKIMUS Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat Ilmastointijärjestelmän hyvä hoito ja ylläpito ovat välttämättömiä IV-järjestelmän kunnollisen toiminnan kannalta.

Lisätiedot

SAMI ISONIEMI OPPILAITOSRAKENNUKSEN KORJAUSHANKKEEN LÄH- TÖKOHTIEN TARKASTELU

SAMI ISONIEMI OPPILAITOSRAKENNUKSEN KORJAUSHANKKEEN LÄH- TÖKOHTIEN TARKASTELU SAMI ISONIEMI OPPILAITOSRAKENNUKSEN KORJAUSHANKKEEN LÄH- TÖKOHTIEN TARKASTELU Diplomityö Tarkastaja: Matti Pentti Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA

TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA I TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA KANDIDAATINTYÖ Tarkastaja: Tekniikan lisensiaatti Olli Teriö II Tiivistelmä TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) Rakennusten kosteus- ja homeongelmat 4.12.2012. Eduskunnan tarkastusvaliokunta

Lausunto 1 (7) Rakennusten kosteus- ja homeongelmat 4.12.2012. Eduskunnan tarkastusvaliokunta Lausunto 1 (7) Eduskunnan tarkastusvaliokunta RAKENNUSTEN KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNAN JULKAISU 1/2012 Suomen Kiinteistöliitosta Yleistä tutkimuksesta Suomen Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen. Näin laadimme strategian

Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen. Näin laadimme strategian Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen Näin laadimme strategian Miksi taloyhtiö tarvitsee strategian? Taloyhtiön strategia kiteyttää omistajien ja käyttäjien tavoitteet kiinteistön kehittämiseksi. Siinä

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

BIOKAASULAITOKSEN HUOLTOKIRJA

BIOKAASULAITOKSEN HUOLTOKIRJA BIOKAASULAITOKSEN HUOLTOKIRJA Kehitystyö/MTT MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Mustiala, syksy 2012 Pekka Heikkinen TIIVISTELMÄ MUSTIALA MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Tekijä Pekka Heikkinen Vuosi

Lisätiedot