TOIMINTALINJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTALINJAUS 2013-2018"

Transkriptio

1 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS

2 Sisällys 1. Tausta Tavoitetila Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot Kooveen taitoluistelujaoston käytännön toimintaperiaatteet Taitoluistelujaoston organisaatio ja roolit... 7 Urheilija... 7 Vanhempi... 7 Valmentaja... 7 Ryhmäyhdyshenkilö... 8 Johtokunta... 8 Puheenjohtaja... 8 Varapuheenjohtaja... 9 Jäsen... 9 Talousvastaava... 9 Tapahtuma/talkootyöryhmät... 9 Varainhankintavastaava / varainhankintatyöryhmä... 9 Nuori Suomi vastaava Tuomari... 10

3 Kilpailusihteeri Tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Ilmapiiri & viihtyminen Taloudelliset tavoitteet Eettiset linjaukset Toimintalinjauksen toimeenpano... 14

4 1. Tausta Koovee ry:n taitoluistelujaosto on yksi Koovee ry:n aktiivisesti toimivista jaostoista. Jaostossa on luistelijoita noin 350. Aktiivisia toimijoita heidän lisäkseen ovat valmentajat, luistelukouluohjaajat, johtokunnan jäsenet, luistelijoiden vanhemmat ja muut tukijoukot. Koovee ry:n taitoluistelujaosto on Nuori Suomen Sinettiseura eli yksi suomalaisen lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroista. Sinettiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja. Sinetti on lupaus laadusta, joka on monen eri tekijän summa. Kirjattu toimintalinjaus on osa laatua! Kooveen taitoluistelujaoston toimintalinjaus selkiyttää jaoston toimintaa. Toimintalinjaus selvittää jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille, miksi jaosto on olemassa, millaisille arvoille jaoston toiminta perustuu, miten käytännön asiat jaostossa hoidetaan ja millaisia toimintoja jaosto tarjoaa. Se selkeyttää seuraväen yhteispeliä ja on myös osa jaoston imagoa. Toimintalinjauksessa määritellään myös, minkälainen toimintakulttuuri jaostossa tulee olla, jotta yksittäisen urheilijan kasvua ja kehitystä tukeva toiminta toteutuu käytännössä. Linjauksiin vaikuttavat jaoston omat lähtökohdat, jaoston historia ja olemassa oleva toimintakulttuuri. Toimintalinjauksen laatimisessa on hyödynnetty vuosien varrelta saatuja palautteita useilta eri toimijoilta. Jatkossa pyritään osallistamaan yhä useampia toimijoita. Toimintalinjat kerrataan kauden alkaessa ja ne tarkastetaan perusteellisemmin vähintään joka kolmas vuosi. Toimintalinjauksen päivityksestä ja toteutumisesta vastaa taitoluistelujaoston johtokunta. Toimintalinjauksen laatimisessa on hyödynnetty sekä Nuori Suomi ry:n työvihkoa urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten että Sinettiseuratoiminnan lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi julkaisua.

5 2. Tavoitetila Koovee on kehittyvä taitoluisteluseura, joka tekee omista nuorista urheilijoistaan Suomen parhaimmistoa, ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden harrastaa lajia omalla taitotasollaan. 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot Ydintoiminnot Kooveen taitoluistelujaoston ydintoiminnot ovat valmennustoiminta, harjoittelutoiminta (sisältäen leiritoiminnan), kilpailutoiminta sekä näytöstoiminta. Tukitoiminnot Taitoluistelujaoston ydintoimintoja tukevat tukitoiminnot ovat tapahtumien järjestäminen, varainkeruu, markkinointi, koulutus sekä tiedotus ja viestintä.

6 4. Kooveen taitoluistelujaoston käytännön toimintaperiaatteet Kooveessa voi harrastaa taitoluistelua joko kilpa-, taito-, jatko- tai harrastusryhmissä sekä luistelukoulussa. Ryhmät muodostetaan kilpailusarja ja sen edellyttämä taitotaso huomioon ottaen. Valmentajat määrittävät ryhmäkohtaisesti sopivat harjoitusmäärät ja tavoitteet. Valmennuslinjauksessa määritellään kilpailuihin osallistumisen periaatteet. Johtokunta määrittelee harjoitusryhmien kausimaksut, sekä kausikohtaiset, erikseen perittävät korvausmaksut. Jaoston sisäinen tiedotus hoidetaan useaa eri kanavaa pitkin; ryhmäyhdyshenkilöiden kautta, infotilaisuuksilla, ajantasaisilla internet sivuilla sekä kausi- ja tapahtumakirjeillä. Kaikilta luistelijaperheiltä edellytetään osallistumista oman seuran järjestämään kilpailu-, näytös- ja varainhankintatoimintaan. Pyrimme luomaan toimintaamme edesauttavia suhteita yhteistyötahoihin ja kehittämään yhteistyötä seuran muiden lajijaostojen kanssa.

7 5. Taitoluistelujaoston organisaatio ja roolit Urheilija Luistelija on jaoston toiminnan keskipiste. Luistelijoiden kanssa tehdään vuosittain ryhmäkohtaiset pelisäännöt, joita jokainen ryhmän luistelija sitoutuu noudattamaan. Ryhmästä toiseen siirtyessään luistelija sitoutuu ryhmänsä tavoitteiden mukaiseen harjoitteluun sekä valmentajan kanssa sovittuun henkilökohtaiseen tavoitteeseensa. Jokaisella luistelijalla on velvollisuus ilmoittaa valmentajalle esteestä osallistua harjoituksiin tai muihin tapahtumiin ryhmässä sovitulla tavalla. Vanhempi Luistelijan vanhempien rooli on kuljettaa, kustantaa, kannustaa ja kuunnella. Vanhempi toimii luistelijan kasvattajana. Vanhemman on myös ymmärrettävä lapsen ja nuoren harrastuksen vaatimukset sekä sitouduttava niihin, jotta luistelijan harrastaminen a eteneminen mahdollistuu. Tämä edellyttää myös sitä, että vanhempi jättää valmentamisen valmentajalle. Vanhemman tehtävänä on osallistua taitoluistelujaoston kilpailu-, näytös- ja varainhankintatoimintaan. Varainhankinnasta voi vapautua maksamalla kannatusmaksun. Jos luistelija on hyvin nuori, on vanhemmalla velvollisuus ilmoittaa valmentajalle lapsen esteestä osallistua harjoituksiin tai muihin tapahtumiin ryhmässä sovitulla tavalla. Valmentaja Valmentajat kirjaavat toiminnan ja tavoitteet valmennuslinjauksen (5 vuotta), kausisuunnitelman (1 vuosi) sekä jakso- ja viikkosuunnitelmien avulla. Valmentajan tehtävänä on asettaa tavoitteet eri luisteluryhmille sekä yksilötavoitteet yksilötasolla kilparyhmäläisille. Valmentajan tehtävänä on

8 myös seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Valmentaja toimii vanhemman ohella kasvattajana ja esimerkkinä luistelijoille. Vuorovaikutuksellisuuden toimimiseksi valmentaja keskustelee sekä perheiden että luistelijan kanssa. Ryhmäyhdyshenkilö Ryhmäyhdyshenkilö toimii ryhmän yhteyshenkilönä urheilijoiden, perheiden, valmentajien ja johtokunnan välillä, vastaten oman ryhmänsä tiedon edelleen jakelusta. Ryhmäyhdyshenkilö pitää yllä luistelija- ja yhteystietoja sekä kanavoi ryhmänsä varainhankinta ja talkootapahtumia. Jatko- ja taitoryhmissä ryhmäyhdyshenkilö myös välittää kilpailukutsut ja kerää kilpailuilmoittautumiset tiedoksi kilpailusihteerille. Ryhmäyhdyshenkilö toimii myös palaute- sekä tietokanavana luistelijoiden, vanhempien ja johtokunnan välillä. Johtokunta Johtokunnan toimikausi on yksi vuosi. Johtokunta kutsuu koolle vuosittaisen keväällä pidettävän lajikokouksen, jossa myös uusi johtokunta valitaan. Johtokunta päättää keskenään sisäisestä tehtävänjaosta ja määrittää taitoluistelujaoston sisällä toimivat työryhmät. Johtokunnan yleisiä tehtäviä ovat jaoston toimintalinjauksen laatiminen sekä arvojen ja toimintatapojen määrittäminen. Johtokunta vastaa taitoluistelujaoston taloudesta ja hallinnosta sekä valvoo ja kehittää toimintaa. Johtokunta laatii kausittaiset talousarviot yhdessä talousvastaavan kanssa sekä määrittää kausimaksut ja erikseen perittävät maksut (mm. ohjelmien teko, vapaaehtoinen harjoitustoiminta jne). Johtokunta myös valitsee eri luisteluryhmien ryhmäyhdyshenkilöt. Puheenjohtaja Valmistelee johtokunnan kokousten esityslistat huomioiden ajankohtaiset asiat, kutsuu kokoukset koolle, johtaa kokousten kulkua. Puheenjohtaja toimii päätoimisten valmentajien lähiesimiehenä

9 ja tukena sekä organisoi toimintaa ja delegoi tehtäviä tarpeen mukaan ja sopiville henkilöille. Puheenjohtaja myös edustaa jaostoa tarvittaessa ja toimii esimerkkinä muille. Varapuheenjohtaja Osallistuu johtokunnan kokouksiin, sijaistaa puheenjohtajaa, puheenjohtajan ollessa estynyt, tarjoaa näkemyksiä ja ideoita taitoluistelujaoston toiminnan kehittämiseen, edustaa jaostoa tarpeen vaatiessa ja toimii esimerkkinä. Jäsen Johtokunnan jäsen toimii sisäisesti sovitun työnjaon mukaisesti. Osallistuu kokouksiin ja tarjoaa näkemyksiä ja ideoita taitoluistelujaoston toiminnan kehittämiseen. Myös jokainen yksittäinen johtokunnan jäsen edustaa jaostoa ja toimii esimerkkinä. Talousvastaava Talousvastaava vastaa taitoluistelujaoston rahaliikenteen hoitamisesta. Tähän kuuluvat talousarvion laadinta ja seuranta, kausimaksujen ja muiden maksujen / tilitysten valvonta, kilpailu, tapahtuma-, seuravaate- yms laskutus sekä tietojen toimittaminen yhdistyksen kirjanpitäjälle kolmen kuukauden välein. Talousvastaava raportoi johtokunnalle taloustilanteesta säännöllisesti johtokunnan kokouksissa. Tapahtuma/talkootyöryhmät Varainhankintavastaava / varainhankintatyöryhmä Ehdottaa johtokunnalle sopivaksi katsomansa tavat varainhankintaan, koordinoi varainhankintaa ja hankkii itselleen tarvittavan avun varainhankinnan tueksi.

10 Nuori Suomi vastaava Käy luistelijoiden ja vanhempien kanssa vuosittaiset Nuori Suomi pelisääntökeskustelut, kirjaa pelisäännöt ja toimittaa ne kaikkien ryhmäläisten ja vanhempien saataville. Nuori Suomi vastaava huolehtii seuratyytyväisyyskyselyjen toteuttamisesta yhteistyössä johtokunnan kanssa. Nuori Suomi vastaava tai hänen ehdottamansa henkilö osallistuu Nuori Suomi koulutuksiin ja tapahtumiin sekä tekee yhteistyötä Nuori Suomi organisaation kanssa. Tuomari Taitoluisteluliitto määrittää roolin. Kilpailusihteeri Kilpailusihteeri vastaanottaa kilpailukutsut ja hoitaa kilpailuilmoittautumiset muihin seuroihin. Kilpailusihteeri ylläpitää taulukkoa kilpailuihin osallistuvista omista luistelijoista rahastonhoitajaa varten ja lähettää myös osallistumislaskut Tintit ja Taitajat - sarjojen luistelijoille. Kilpailusihteeri hoitaa omien kilpailujen käytännön järjestelyjä, kuten hankkii tuomarit, vastaanottaa ilmoittautumiset, laskee aikataulut ja tekee luistelujärjestyksen sekä hoitaa yhteydenpidon osallistuviin seuroihin. Kilpailupäivänä kilpailusihteeri huolehtii tarvittaessa tuomareiden arvostelumateriaaleista, tarvittavista välineistä ja palkinnoista. Hän toimii linkkinä tuomareiden ja tulospalvelun välillä sekä huolehtii tulosten saamisesta osallistujille. Kilpailun jälkeen kilpailusihteeri kerää tuomarien matkalaskut ja välittää kilpailua koskevat tiedot rahastonhoitajalle laskutusta varten. Lopuksi kilpailusihteeri kokoaa kilpailun protokollan ja lisää tulokset internet-sivuille.

11 6. Tavoitteet Kasvatukselliset tavoitteet Kooveen taitoluisteluryhmissä lapset kasvavat yhdessä kannustamaan ja tukemaan toisia luistelijoita noudattaen kullekin ryhmälle vuosittain laadittuja pelisääntöjä. Ryhmissä kannustamme ja iloitsemme toisten onnistumisista yli ryhmä- ja seurarajojen. Valmentajien, ohjaajien ja kaikkien mukana olevien aikuisten esimerkillisyys on tärkeää harrastusympäristössä, sillä lapset ja nuoret oppivat mallista esimerkkiä seuraamalla. Kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa noudatamme päihteettömyyttä ja pyrimme toimimaan terveyttä edistävällä tavalla. Liikunnan ja urheilun tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Omista luistelijoista pyritään pitämään huolta ja tarjoamaan heille monipuolisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan. Nuorille tarjotaan mahdollisuutta olla mukana seura-, valmennus-, sekä tuomaritoiminnassa kouluttamalla heitä oman luistelu-uransa aikana ja sen jälkeen Vastuullisuus on tärkeä tavoite Kooveen taitoluistelujaostossa. Luistelijoita ohjataan vastuullisuuteen välineiden, harjoitusaikojen ja harjoittelun suhteen sekä yksilö- että ryhmätasolla. Liikunta ja urheilu pyrkivät edistämään kestävää kehitystä sekä toimii ympäristökasvattajana ja ympäristövastuullisen käyttäytymisen lisääjänä. Tämä ilmenee siten, että kilpailumatkoilla pyritään suosimaan kimppakyytejä. kierrätykseen. Leireillä ja tapahtumissa opastetaan jätteiden lajitteluun ja

12 Urheilulliset tavoitteet Luistelijoita tuetaan vankan lajipohjan rakentamisessa käyttämällä apuna monipuolisia harjoitteita myös muista liikuntalajeista. Tavoitteena on luistelijoiden erilaisten fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien monipuolinen kehittäminen. Harjoitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan luistelijoiden yksilölliset tarpeet ja ominaisuudet. Kooveessa suhtaudutaan positiivisesti luistelijan muihin harrastuksiin. Harjoittelussa pyritään edistämään myös taitoluistelussa vaadittavan taiteellisen ilmaisun kehittymistä ja kovassakin harjoittelussa säilytetään liikunnan ilo ja mielekkyys. Kooveen taitoluistelu mahdollistaa luistelijoiden kilpailemisen taitotasosta riippumatta. Luistelijoiden kilpailumenestykselliset tavoitteet määritellään valmennuslinjauksessa. Kaikille luisteluryhmille opetetaan omatoimiset alku- ja loppuverryttelyt osaksi harjoittelua ja alkuverryttelyn merkitystä korostetaan myös urheilusta aiheutuvien vammojen ja loukkaantumisten ennalta ehkäisyn kannalta. Loukkaantuneille ja vammoista toipuville luistelijoille luodaan paranemista edistävät harjoitteet ja heidän harjoittelunsa mahdollistetaan vamman sallimissa rajoissa. Valmentajilta ja ohjaajilta edellytetään ajan tasalla oloa lajin vaatimuksista ja muutoksista. Tähän tarvitaan säännöllistä kouluttautumista.

13 Ilmapiiri & viihtyminen Kooveen taitoluistelijoiden seuratoimintaan mukaan tuleminen ja osallistuminen on kaikille antoisaa ja he kokevat itsensä tervetulleiksi mukaan. Yhteiset tapahtumat edistävät ryhmähengen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja arvostamme toiminnassa mukana olevia. Viestintä on avointa, ajantasaista sekä läpinäkyvää. Myös luistelijoista on kiva tulla harjoituksiin, joissa ilmapiiri on myönteinen, kannustava ja motivoiva. Taloudelliset tavoitteet Jaosto on taloudellisesti omavarainen ja pidämme talouden vakaana laadukkaan ja monipuolisen toiminnan takaamiseksi. Pidämme talkootoiminnalla ja varainhankinnalla kausimaksut kohtuullisina. Luomme suhteita toimintaamme hyödyttäviin sidosryhmiin ja kehitämme toimintaa hankkiaksemme yhteistyökumppaneita. 7. Eettiset linjaukset Eettisillä linjauksilla pyritään kuvaamaan niitä moraalisia periaatteita, joihin jaoston toiminta perustuu. Ne ovat tahdon ilmaisu. Näitä asioita jaoston toiminnassa kunnioitetaan ja näitä eettisiä periaatteita tulee noudattaa aina, kun on kysymys jaoston toiminnasta. Ne myös ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaa kaikilla tasoilla. Taitoluistelussa noudatetaan Nuoren Suomen eettisiä linjauksia (www.nuorisuomi.fi) Kaikille mahdollistetaan taitotasonsa mukainen valmennus ja kehitystie

14 Liikunta ja urheilu edistää ja toteuttaa laaja-alaista tasa-arvoa, myös eri sukupuolten ja kulttuurien välillä. Kooveeseen ovat tervetulleita kaikki taitoluisteluharrastuksesta kiinnostuneet. Kaikille pyritään mahdollistamaan oman taitotasonsa mukainen valmennus ja kehitystie, jotta jokainen voi harrastaa lajia omalla tasollaan ja myös kilpailla, kun vaadittava taitotaso on saavutettu. Valmentajat pyrkivät motivoimaan lapsia tasavertaisesti antamalla oikeaa palautetta. Kaikki luistelijat, taitotasosta riippumatta ovat seuralle yhtä tärkeitä. Luistelijoiden keskinäistä toisten kunnioittamista edistetään mm. järjestämällä yhteisiä harjoituksia eri ryhmille. Lasten ja nuorten harrastamisessa kasvatuksellisen näkökulman huomioiminen on olennaista. Vuorovaikutus perheiden ja valmentajien välillä tulee olla toimivaa. Puolin ja toisin kuunnellaan mielipiteitä ja niitä myös kunnioitetaan. Erilaisuuden suvaitseminen on toiminnassa tärkeä arvo. Päihteiden, lääkkeiden ja dopingin käyttö on kielletty. Minkäänlainen doping ei kuulu liikuntaan tai urheiluun. Kooveen taitoluistelujaoston perusperiaate on päihteettömyys, mikä tarkoittaa, että kilpailu- ja harjoitusmatkoilla ja tapahtumissa kaikenlainen päihteiden käyttö on kielletty sekä urheilijoiden, valmentajien, toimihenkilöiden että vanhempien osalta. 8. Toimintalinjauksen toimeenpano Valmentajien laatima valmennuslinjaus toimii alisteisesti toimintalinjaukselle ja noudattaa toimintalinjauksessa sovittuja asioita, toimintalinjaus jalkautetaan valmennuslinjauksen lisäksi kausittain tehtävällä toiminta- ja vuosisuunnitelmalla. Toiminta- ja vuosisuunnitelma toimivat samalla toiminnan arvioinnin välineenä. Arviointia tehdään myös palautteiden ja tyytyväisyyskyselyjen avulla läpi kauden ja johtokunnan ja valmennuksen itsearviointina perusteellisemmin kauden päättyessä.

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA

RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA Päivitetty 27.11.2011/ Jouko Järvenpää 1 Sisällys 1. Seuran toiminnan peruselementit... 4 1.1. Toiminta-ajatus... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Arvot... 4 1.4. Eettiset linjaukset...

Lisätiedot

TOIMINNAN PERIAATTEET

TOIMINNAN PERIAATTEET TOIMINNAN PERIAATTEET Sisältö 1 JYVÄSLENTIKSEN TOIMINTA-AJATUS... 3 2 EETTISET JA KASVATUKSELLISET PERIAATTEET... 3 2.1 Seura huolehtii jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta... 3 2.2 Kasvatuksellisuus

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 15.12.2014 Sisällysluettelo JUDOKERHON HALLINTO 2015 JA SEURAJOHTAMINEN... 4 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2015... 4 Judokerhon hallitus

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 10/2014 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka.

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Jääkiekko JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 06/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 1. Raision Jumpparit ry:n toiminnan tarkoitus ja tavoitteet - Raision Jumppareiden toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen laadukasta, energistä

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot