TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012 30.6.2013"

Transkriptio

1 HELSINGFORS SKRIDSKOKLUBB RF HELSINGIN LUISTINKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE YLEISTÄ HSK:n toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta ja tavoitteellista valmennusta päämääränä muodostelmaluistelun, yksinluistelun ja jäätanssin menestyminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Seura tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille oppimisen iloa taitoluisteluharrastuksen parissa. Seuran toiminta on viime kausien aikana laajentunut merkittävästi. Menestyksen perusteella HSK oli päättyneen kauden paras taitoluisteluseura Suomessa, minkä merkiksi meidät palkittiin Ludovika ja Walter Jakobssonin muistopalkinnolla. TOIMINNAN PERIAATTEET Kaikkien HSK:laisten yhteisenä tehtävänä on luoda sellaiset toimintatavat, jotka mahdollistavat hyvät harjoittelun ja menestymisen edellytykset. Hyvien harjoitusolosuhteiden lisäksi myönteinen ja kannustava harjoitusilmapiiri on tärkeää. Jäsenistön pysyvyyttä seuran piirissä myös aktiivisen kilpailu-uran jälkeen kannustetaan tarjoamalla mielekkäitä ja sopivia tehtäviä. Asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi hallituksen tehtävänä on varmistaa seuran taloudelliset edellytykset. Sen tulee palkata riittävä määrä päteviä valmentajia ja ohjaajia. Sen tulee myös edistää mahdollisimman tehokkaasti taitoluistelun harrastusta ja luoda siitä myönteinen kuva. HSK.n toiminnan arvot ovat : Laadukkuus seuran valmennustyö ja koko toiminta on ammattimaista muistaen, että kyse on seuratoiminnasta - harjoittelussa kullakin tasolla tehdään oikeita asioita, oikeaan aikaan, oikeassa suhteessa - ammattimainen ote näkyy sekä fyysisellä että henkisellä puolella - valmentajat ovat ammattitaitoisia ja motivoituneita osa valmentajista on ammattivalmentajia - seuran johtamisessa on ammattimainen ote - seuratoiminnan ammattimaisuus merkitsee vastuun kantamista oikeissa kohdin tosissaan: mihin ryhdytään, se tehdään kunnolla ammattimaisuus luo turvallisuutta vanhemmille: voin hyvillä mielin uskoa lapseni HSK:n harrastustoimintaan tai kilpavalmennukseen, jossa kasvaa terve, hyviä eväitä elämään saanut nuori ammattimaisuus luo turvallisuutta kilpaurheilijoille: HSK:ssa taitojani kehitetään määrätietoisesti sekä fyysisellä että henkisellä puolella laatu edellyttää taitoluistelussa aina järjestelmällisyyttä Eettisyys tasapuolisuus toisen huomioonottaminen ja kunnioittaminen joka tasolla HSK:n luistelijat edustavat puhdasta urheilua; taitoluistelun maineen säilyttäminen dopingaineettomana urheiluna on kaikkien kunnia-asia. reilu meininki

2 HSK (6) Yhteistyö seuratoiminta jos mikä perustuu ajatukseen, että yhteistyö on voimaa hyvä yhteistyö edellyttää toisen huomioonottamista ja kunnioittamista, hyvän yhteistyön kautta kasvaa hyvä henki ja suvaitseva, positiivinen ilmapiiri: hyvien tulosten ilmapiiri yhteistyö on tärkeä joka tasoilla, o yhteistyö luistelukaverien kesken, joukkueiden ja valmennusryhmien kesken, valmentajien kesken vanhempien kesken o taitoluistelun kehittyminen ja toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää rakentavaa yhteistyötä toisten seurojen, STLL:n ja Helsingin kaupungin kanssa, Tavoitteellisuus kaikella pitää olla selvä päämäärä sekä harrastustoiminnassa että kilpaurheilussa kilpauralla tavoitteellisuuden pareja ovat pitkäjänteisyys ja järjestelmällisyys kovassa seurassa SM- ja MM-tason tuloksia ei saavuteta ilman tavoitteellista määrätietoista harjoittelua onnistumisen ilo harrastajaryhmissä saavutetaan asettamalla harrastukseen sopivat tavoitteet sitoutuminen: vanhemmat ja luistelijat sitoutuvat: liittyminen on vapaaehtoista, harjoittelu tason mukaan pakollista Hallituksen tehtävänä on terävöittää arvoja ja viedä niitä seuran päivittäiseen toimintaan. TOIMINNAN PAINOPISTEET KAUDELLA Seuratoiminnan kehittämisen jatkaminen sekä seuran valmennusresurssien jatkuvuuden ja laadun turvaaminen ovat tulevan toimintakauden keskiössä. Sloganinsa mukaisesti, Hyvä seura kaikille, jokaiselle seurassamme urheilevalle turvataan taitotason mukaiset harjoitteluolosuhteet myönteisessä ja osaavassa ilmapiirissä. Toimintamme tavoitteena on tarjota lahjakkaille urheilijoille mahdollisuus tavoitella kansallista ja kansainvälistä menestystä yksinluistelussa, jäätanssissa ja muodostelmaluistelussa. Erityisiä toiminnan kehittämiskohteita ovat: 1. Valmennuksen kehittäminen o viime kaudella käynnistyneen jäätanssin nuorten olympiavalmentaja yhteistyön (Suomen Taitoluisteluliitto ja Suomen Olympiakomitea) syventäminen ja uusien yhteistyömuotojen kartoittaminen o laatuseuraprojektin yhteydessä käynnistyneen yksinluistelun valmennusjärjestelmän kehittämistyön jatkaminen o valmennusresurssien turvaaminen ja riittävän monipuolisten resurssien hankkiminen o osaamisen jatkuva kehittäminen 2. Varainhankinta o Varainhankinnan tavoitteena on hankkia seuralle aiempaa tavoitteellisemmin ammattimaisemmin uusia sponsoreita ja siten alentaa luistelumaksuja. Varainhankinnan tehostamiseksi seuralla on erillinen markkinoinnin ja varainhankinnan työryhmä, joka koordinoi varainhankintaa. HSK on monipuolinen ja menestyvä seura, ja HSK tarjoaa harrastusmahdollisuuksia eri tavoitetasoilla.. 3. Luistelukoulutoiminnan edelleen kehittäminen ja luistelukoululaisten määrän kasvattaminen yli 350 luistelijaan; lajista kiinnostuneiden ohjaaminen tehokkaasti seuran säännöllisen valmennuksen pariin; erityistä huomiota kiinnitetään markkinoinnin tehostamiseen ja entistä parempaan kohdistamiseen. o luistelukoulutoiminta on tärkeää seuran toiminnan jatkuvuuden ja tulevan menestyksen takia. o luistelukoulu edistää osaltaan taitoluistelumyönteisyyttä ja lajin tunnettuutta

3 HSK (6) LUISTELUTOIMINTA KILPALUISTELU Yksinluistelun tasoryhmät ovat o kehitysryhmät: Taiturit, Kiiturit ja Kilparit, o kilparyhmät, K1, K2, K3, K4 ja KA. Muodostelmaluistelun SM-tason joukkueet ovat o SM- seniorit Team Unique, o SM-juniorit Team Mystique, o SM-noviisit Team Dynamique, Kansallisella tasolla kilpailevat joukkueet: o minorit Team Sympatique ja tulokasjoukkue Team Minique, Jäätanssi Seuralle on luistelijoita SM-senioreissa, SM-junioreissa, SM-noviiseissa, debytanteissa ja silmuissa (beginners). Tavoitteena on saada useampia pareja kaikkiin sarjoihin. HARRASTELUISTELU Harrastelijoihin, jotka eivät ensisijaisesti tähtää kilpailuihin, kuuluvat lasten ja aikuisten luistelukoulut, jäätanssin aikuisryhmä. Harrasteluistelijat harjoittelevat 1 2 kertaa viikossa. Toimintaa eri ryhmissä kehitetään sekä harrastukselliseen että kilpailulliseen suuntaan. Luistelukoululaiset ryhmitellään ikäryhmittäin tenaviin 4-9 v. ja nuoriin v. Muodostelmaluistelukoulu soveltuu 6-10-vuotiaille lapsille, jotka tähtäävät seuran muodostelmajoukkueisiin. Aikuisille on luistelukoulussa oma ryhmänsä. Luistelukoululaisista valitaan uusia luistelijoita sekä yksin- että muodostelmaluistelun valmennusryhmiin. Kilpailuihin tähtääviä harrastajaryhmiä ovat muodostelmaluistelun avoimen sarjan aikuiset Team Antique, kansalliset seniorit Team Panique ja kansalliset juniorit Team Hysterique. Myös jäätanssin aikuisryhmän pareille, joka haluavat kilpailla, pyritään järjestämään riittävät resurssit. VALMENNUSRESURSSIT Seuralla on 8 päätoimista valmentajaa ja yksi vakituinen tuntivalmentaja. He vastaavat aktiiviluistelijoiden valmennuksen suunnittelusta ja koordinoinnista sekä jääharjoittelusta. Lisäksi palkataan tarvittava määrä sivutoimisia valmentajia ja ohjaajia sekä ohjaajia eri osa-alueiden valmennukseen, kuten balettiin ja koreografiaan sekä ostetaan valmennuspalveluja mm. Kuntovalmennukseen, koreografioihinja psyykkiseen valmennukseen. Luistelukoulujen ohjaajatarve täytetään uuden luistelukauden alkuun mennessä luistelukoulujen määrän mukaan. Säännöllisten tuntivalmentajien ja ohjaajien kanssa tehdään kirjalliset työsopimukset kesä-elokuun aikana. HARJOITTELUTILAT Harjoittelua varten varataan jääaikaa pääasiassa Helsingin kaupungin alueella sijaitsevista jäähalleista. Touko-, kesä- ja elokuun ajalle varataan jääaikaa kesän aikana auki olevista jäähalleista. Syksyn 2012 jäätilanne on haasteellinen Myllypuron jäähallin ollessa kiinni ainakin lokakuun 2012 loppuun. Jääaikojen käyttöä pyritään tehostamaan seuran omien ryhmien kesken. Jääpulaa pyritään helpottamaan päiväleirein ja leireillä urheiluopistoissa. Oheisharjoittelua varten varataan tiloja jäähalleista, Helsingin kaupungin harjoitussaleilta sekä muista Helsingin kaupungin liikuntatiloista. Tarvittaessa varataan lisätunteja muista kuin kaupungin liikuntatiloista.

4 HSK (6) HARJOITTELU Päävalmentajien johdolla valmentajat asettavat kauden tavoitteet ja laativat kausi- ja harjoittelusuunnitelmat. Kaikissa ryhmissä huolehditaan lajin vaatiman peruskunnon kehittämisestä. Kaikissa valmennusryhmissä kiinnitetään myös erityisesti huomiota yksilöllisten taitojen kehittämiseen. Kesäkuun alussa kilpaluistelijoille järjestetään kesäkursseja ja -leirejä. Kauden aikana järjestetään leirejä Helsingin ulkopuolella esim. Vierumäellä, Kisakalliossa ja Tanhuvaarassa. Tarpeen mukaan pidetään lyhempiä Helsinki-leirejä ja tehopäiviä. Jäätanssin harrastajamäärien nostamiseksi pyritään järjestämään vähintään yksi jäätanssiin tutustumispäivä yhteistyössä Suomen Taitoluisteluliiton kanssa lajiin tutustumista varten. KILPAILUTOIMINTA Luistelijoiden lähettämisestä kilpailuihin päättää seuran hallitus valmentajien esityksestä. Yksinluistelijoille sekä jäätanssijoille tehdään kilpailusuunnitelma kilpailusarjoittain. Jäätanssin SM-seniorit ja SM- juniorit tavoittelevat edustuspaikkaa kevään 2013 arvokisoihin. Muodostelmaluistelijoilla on kilpailusuunnitelma, jonka mukaan joukkueet osallistuvat sarjansa valinta- ja loppukilpailuihin; SM-noviisit, SM-juniorit ja SM-seniorit osallistuvat lisäksi 1-2 kansainväliseen kilpailuun. SM-juniorit, SM-noviisit, minorit ja tulokkaat osallistuvat lisäksi alue- ja kutsukilpailuihin. Muodostelmaluistelun SM-seniorit ja SM-juniorit tavoittelevat edustuspaikkaa kevään 2013 arvokisoihin. Suomen Taitoluisteluliiton valintakilpailuihin ilmoitetaan luistelijat ja joukkueet, jotka täyttävät liiton asettamat vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen tarkistetaan tarvittaessa testiluistelutilaisuuksissa. Kaudella seura järjestää Suomen Taitoluisteluliiton virallisista kilpailuista yksinluistelun ja jäätanssin debytanttien ja noviisien loppukilpailut Lisäksi seura järjestää PreSeason tapahtuman SM-noviisi- SM-juniori ja SM-seniorijoukkueille elementtien arviointia varten Seura järjestää myös kutsukilpailun muodostelmaluistelun SM-noviiseille, minoreille ja tulokkaille. Aikataulun salliessa ko. kisaan pyritään saamaan mukaan myös kansallisen sarjan joukkueita. Tärkeitä kilpailuja nuorille yksinluistelijoille ovat Taitoluisteluliiton Helsingin alueen aluekilpailut. Seuramme järjestää niistä 1-2. Yksinluistelijoille ja mahdollisesti myös jäätanssijoille järjestetään kansainvälinen Froggie Cup tammikuussa 2013, mikäli tapahtumaan saadaan hankituksia tarvittava jääaika ja tuomaristo. KOULUTUS JA AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN Valmentajien jatkokoulutusta ja osallistumista alan tilaisuuksiin tuetaan liiton koulutusohjelman mukaisesti. Valmentajapalavereissa sovitaan tarkemmin kouluttautumisesta. Päätoimisten valmentajien työssä jaksamista ja luovuuden kehittämistä tuetaan virkistystoiminnalla resurssien mukaan. Ohjaajille järjestetään kauden aloitustilaisuus, jossa tutustutaan seuran toimintatapoihin ja sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. Uusia ohjaajia kannustetaan osallistumaan ohjaajakoulutukseen. Seura osallistuu ohjaajien koulutuksen kustannuksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään edelleen tulevalla kaudella luistelukouluohjaajien kehittämiseen ja tukemiseen koulutuksella ja hyvällä työnjohdolla. Kilpaluistelijoille, luistelukoululaisille, harrasteluistelijoille ja vanhemmille järjestetään taitoluistelun lajituntemusta ja seuratoimintaa edistäviä tilaisuuksia sekä osallistutaan liiton järjestämään seuratoimintakoulutukseen. YHTEISTYÖ Eri taitoluistelun lajiryhmien välistä yhteistyötä ja yhteenkuuluvuuden henkeä seuran sisällä kehitetään. Ryhmien tavoitteena on kilpailullisten tavoitteiden lisäksi joukkuehengen ylläpito, hyvien käytöstapojen

5 HSK (6) omaksuminen ja urheilullisen elämäntavan tukeminen. Tavoitteisiin pyritään säännöllisillä ryhmätapaamisilla, yhteisillä pelisäännöillä ja keskustelulla. Suomen Taitoluisteluliiton työtä tuetaan olemalla mukana liiton kansainvälisten kisojen järjestelyissä ja muissa tapahtumissa. SEURAPALVELUT JA TIEDOTUS Viestintätarve seurassa jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäinen viestintä palvelee seuran nykyisiä luistelijoita ja heidän vanhempiaan. Sisäisessä viestinnässä käytetään useita kertoja viikossa päivitettäviä nettisivuja ja sähköpostia. Nettisivuilla panostetaan seuran toiminnan sisäiseen päivittäistiedottamiseen sekä seuran markkinointiin ulospäin. Sähköposti toimii ryhmä- ja henkilökohtaisten asioiden pääkanavana. Verkkosivut ja säännölliset sähköiset tiedotteet kertovat seuran tärkeistä tapahtumista. Tiedottamisen prosesseja ja vastuita selkiytetään ja työntekijöille, vanhemmille ja luisteljoille tiedotetaan, kuka vastaa mistäkin alueesta ja kehen eri asioissa ollaan yhteydessä. Jäävuoroista tiedotetaan ryhmäkohtaisesti. Muodostelmaluistelussa toimivien joukkueiden viestintävastaavien roolia vahvistetaan ja heille järjestetään viestintäkoulutusta. Yksinluisteluun ja jäätanssiin luodaan samanlainen viestintävastaavatoiminta kuin muodostelmaluistelussa. Keskustelua ja tiedonkulkua hallituksen ja työntekijöiden kanssa kehitetään. Ulkoisen kohderyhminä ovat: - lapsiperheet - kaupungin päättäjät - Suomen Taitoluisteluliitto - muut taitoluisteluseurat - seudun muut urheiluseurat - muut yhteistyökumppanit Ulkoisen viestinnän keinoina käytetään nettisivuja, artikkeleita lehdissä, yhteistyötä kaupungin edustajien kanssa, osallistumista Suomen Taitoluisteluliiton toimintaan sekä kaikkia tapahtumia, joiden toteuttamiseen seura osallistuu. Varainhankinnan kehittämiseksi tärkeässä roolissa on seuran viestinnän jatkuva kehittäminen myös sosiaalisessa mediassa seuran tunnettuuden vahvistamiseksi. Kausijulkaisun toimittamisesta vastaa hallituksen viestinnästä vastaava jäsen. Hän kokoaa kausijulkaisutiimin, joka kerää materiaalin ja toimittaa kausijulkaisun painokelpoiseksi. VAPAAEHTOISTYÖS ORGANISOINTI Hallitus kokoaa seuran jäsenistä työryhmiä eri osa-alueiden hoitoon ja tiettyjen projektiluonteisten tehtävien toteuttamiseksi. Työryhmille nimetään vastuuhenkilöt. Työryhmät vastaavat toiminnastaan hallitukselle. TALOUS Toimintaa rationalisoidaan ja tehostetaan kustannusten minimoimiseksi. Maksuvalmiuden takaamiseksi huolehditaan luistelumaksujen oikea-aikaisesta keräämisestä. Varainhankinnan kehittäminen on seuran toimintaedellytysten kannalta ensiarvoisen tärkeää HSK on vanhin taitoluisteluseura, jonka luistelijat ovat jo vuosikymmeniä menestyneet sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tämän menestyksen sekä monipuolisen lajivalikoiman hyödyntäminen seuran markkinoinnin apuna nostetaan tulevan kauden aikana painopistealueeksi.

6 HSK (6) JÄSENISTÖ Hallitus vastaa siitä, että jäsenrekisteri on ajan tasalla. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan laajentamalla luistelukoulutoimintaa sekä aktivoimalla kaikkien luistelijoiden vanhemmat seuran jäsenyyteen. Myös kannattajajäseniä pyritään hankkimaan. Luistelijoille pyritään järjestämään mahdollisimman pitkä luistelu-ura HSK:ssa tarjoamalla kunkin taidoille ja kiinnostukselle parhaiten sopivaa valmennusta eri lajeissa ja ryhmissä. TILAT JA VARUSTEET Seuralla on toimisto SLU-talossa (Radiokatu 20), jossa säilytetään arkistoa. Helsingin jäähallilla on valmentajien sosiaalinen tila, jossa myös säilytetään mm. oheisharjoitteluvälineitä. Tila toimii myös kisojen aikaisena toimistona. Seuralla on varastotilat Paloheinän, Salmisaaren ja Helsingin jäähalleissa. TILAISUUDET Seura järjestää vuosittain 2 seurapäivää sekä joulu- ja kevätjuhlan. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan muita seuran yhteisiä tapahtumia.

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 1(8) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä HSK on Suomen monipuolisin taitoluisteluseura, joka tarjoaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016 1(5) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma1.7.2015-30.6.2016 1. Yleistä Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry (HSK) on monipuolinen taitoluisteluseura,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan

Lisätiedot

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 NTL Toimintalinjaus 2012-2013 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3

Lisätiedot

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012

SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012 1 SEURAN TOIMINTALINJA Mikkelin Luistelijat ry Elokuu 2005 Päivitetty: helmikuu 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 5 II STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 6 1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET...

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 1 Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 1.6.2014-31.5.2015 TOIMINTA-AJATUS Seinäjoen Taitoluistelijoiden tarkoituksena on taitoluisteluharrastuksen kehittäminen

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Toimintalinja 2015. Grani Tenniksen Toimintalinja 2015. Sisällysluettelo. Johdanto

Toimintalinja 2015. Grani Tenniksen Toimintalinja 2015. Sisällysluettelo. Johdanto Toimintalinja 2015 Grani Tenniksen Toimintalinja 2015 Johdanto Grani Tennis ry. on kauniaislainen tennisseura, joka on perustettu 1974 ja vietti 40-vuotisjuhliaan kuluvana vuonna. Seuran jäsenmäärä on

Lisätiedot

Toimintalinja 2013. Grani Tenniksen Toimintalinja 2013. Sisällysluettelo. Johdanto

Toimintalinja 2013. Grani Tenniksen Toimintalinja 2013. Sisällysluettelo. Johdanto Toimintalinja 2013 Grani Tenniksen Toimintalinja 2013 Johdanto Grani Tennis ry. on kauniaislainen tennisseura, joka on perustettu 1974. Seuran jäsenmäärä on vuoden 2012 lopussa noin 740 jäsentä, jolla

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 2 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 4 1. Lapsen ja nuoren

Lisätiedot

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Rantaperkiön Isku voimistelujaosto Sivu 1 Sisältö 1. YLEISTÄ SEURASTA 2. VOIMISTELUJAOSTO 3. TOIMISTO 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Painopisteet

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash 2 2.1. Juniorikampanja ja VOK-hanke 3 2.2. Lasten ja nuorten kilpailutoiminta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEINEN HALLINTO... 3 2. PERHELIIKUNNAN TOIMIALA... 7 3. JUMPPAKOULUN TOIMIALA... 10 4. TANSSITOIMIALA... 13 5. KILPAILUN

Lisätiedot

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö... 1 1. Seuratoiminnan visio... 2 2. Seuran eettiset linjaukset... 2 3. Seuratoiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY.

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. 1 Seuran organisaatio ja tehtävät 1.1 Seura Helsingin Luistelijat ry (HL) on voimakkaasti kehittyvä ja uudistuva kilpaurheiluseura. Seura on perustettu

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot