Kymenlaakson AMK:n kielikoulutustarjontaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson AMK:n kielikoulutustarjontaa"

Transkriptio

1 Kymenlaakson AMK:n kielikoulutustarjontaa Kurssiluettelo kielittäin Suomen kieli- ja viestintä... 2 Esiintymistaito... 2 Esiintymistaito jännittäjille... 2 Verkkokirjoittaminen... 2 Kielenhuolto... 3 Kokous- ja neuvottelutaito... 3 Englannin kieli ja viestintä... 3 Current issues in English... 3 Facts and Figures - English for Business Presentations... 3 Company presentations in English... 4 Tact and Tactics - Negotiation English... 4 Environmental English... 4 Improving your English texts... 4 Conference presentations... 5 Ruotsin kieli ja viestintä... 5 Ajankohtaista ruotsiksi... 5 Puhelinkeskustelut ruotsiksi... 5 Saksan kieli ja viestintä... 6 Saksan kielen liikeviestintä, asiakaskontaktit... 6 Työelämän saksaa / Pitkät kurssit t A1 ja A1-A Isäntänä (vieraana) toimiminen (Työelämän saksaa / Intensiivikurssi) (A2)-B Messut Saksassa (Työelämän saksaa / Intensiivikurssi), (A2) B Venäjän kieli ja viestintä... 8 Venäjän kielen kirjaimet ja lukeminen... 8 Ajankohtaista venäjäksi... 9 Puhelinkeskustelut venäjäksi... 9 Matkailutilanteiden venäjää... 9 Isäntänä (vieraana) toimiminen Muu koulutus Intercultural communication from the Finnish-Russian point of view kuvaukset 11

2 2 Suomen kieli- ja viestintä Esiintymistaito Kesto 16 oppituntia = 4 x 4 oppituntia (a 45 min) Harjoitellaan esiintymistä lähtien liikkeelle osallistujien henkilökohtaisista tarpeista. Pureudutaan esiintymisjännitykseen harjoitusten avulla ja tehdään sekä helppoja ex tempore harjoituksia että valmisteltuja esityksiä. Kurssilla voidaan keskittyä osallistujien tarpeiden mukaan puheen, puheenvuoron, esitelmän tai yritysesittelyn pitämiseen. Kymenlaakson AMK:n tilat tai erikseen sovittaessa yrityksen omat tilat 6 12 henkeä Seppo Harmaala, seppo.harmaala at kyamk.fi Esiintymistaito jännittäjille Kesto 16 oppituntia = 4 x 4 oppituntia (a 45 min) Harjoitellaan esiintymistä lähtien liikkeelle osallistujien henkilökohtaisista tarpeista. Pureudutaan esiintymisjännitykseen harjoitusten avulla ja tehdään sekä helppoja ex tempore harjoituksia että valmisteltuja esityksiä. Kurssilla keskitytään erityisesti rentoutumis- ja ilmaisutaidon harjoituksiin. Kymenlaakson AMK:n tilat tai erikseen sovittaessa yrityksen omat tilat 6 8 henkeä Seppo Harmaala, seppo.harmaala at kyamk.fi Verkkokirjoittaminen Kesto 16 oppituntia = 4 x 4 oppituntia (a 45 min) Harjoitellaan tiivistä ja selkeää kirjoittamista, joka sopii verkkotekstiin, sähköpostiin ja muuhunkin asiatyyliseen kirjoittamiseen. Pohditaan keskeisiä oikeinkirjoitus- ja tyyliasioita osallistujien toiveiden mukaisesti. Tehdään kirjoitusharjoituksia, joita analysoidaan yhdessä. Kymenlaakson AMK:n tilat tai erikseen sovittaessa yrityksen omat tilat 8 16 henkeä Seppo Harmaala, seppo.harmaala at kyamk.fi

3 3 Kielenhuolto Kesto 4 x 4 oppituntia (a 45 min) Käydään lävitse keskeiset oikeinkirjoituksen säännöt: yhdyssanat, alkukirjaimet, välimerkit ja vierassanat, sekä pureudutaan harjoitusten avulla yleisimpiin kieli- ja tyylivirheisiin. Oppimateriaalina Kotuksen sivut ja opettajan antama materiaali. Kymenlaakson AMK:n tilat tai erikseen sovittaessa yrityksen omat tilat 8 16 henkeä Seppo Harmaala, seppo.harmaala at kyamk.fi Kokous- ja neuvottelutaito Kesto 16 oppituntia = 2 x 4 oppituntia (a 45 min) Kurssilla käsitellään kokoustekniikan keskeiset asiat, kuten kokouksen koolle kutsuminen, kokouksen kulku, puheenvuorot, äänestäminen, puheenjohtajan rooli, kokoustekniset asiakirjat, sekä neuvottelun keskeiset strategiat. Pidetään harjoituskokouksia ja neuvotteluita. Opettajan antama oppimateriaali. Kymenlaakson AMK:n tilat tai erikseen sovittaessa yrityksen omat tilat 8 16 henkeä Seppo Harmaala, seppo.harmaala at kyamk.fi Englannin kieli ja viestintä Current issues in English 20 oppituntia = 10 x 2 oppituntia, a 45 min Koulutuksessa keskustellaan ajankohtaisista aiheista englanniksi. Opettaja/kukin osallistuja vuorollaan alustaa jostain aiheesta esim. lehtiartikkelin pohjalta ja sitten keskustellaan siitä yhdessä. Tarkoituksena myös tutustua aihepiirin sanastoon ja tarkastella sitä Ennakkovaatimuksena Kurssi voidaan sovittaa osallistujien mukaan tasolle B1-C1 Joko yrityksen tai Kyamkin tiloissa Enintään 8 henkeä. vähintään B1-taso. Facts and Figures - English for Business Presentations Ryhmän enimmäiskoko 12 oppituntia = 3 x 4 oppituntia (a 45 min) Osanottajat oppivat esityksissään kuvailemaan kaavoita ja kuvioita sekä ilmaisemaan muutenkin lukusanoihin ja määriin liittyviä ilmauksia erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. A2 B2 Koulutus voidaan toteuttaa sopimuksen mukaan yrityksenne tai KyAMK:n tiloissa 16 henkeä

4 4 Ennakkoedellytykset Osanottajien kielitaito on vähintään A2. Company presentations in English 22 oppituntia = 4 x 4 oppituntia (a 45 min) + 6 h verkkotehtäviä Koulutuksessa harjoitellaan yritysesittelyssä tarvittavia ilmaisuja sekä analysoidaan videolta esimerkkejä yritysesittelyistä. Jokainen osallistuja pitää yritysesittelyn englanniksi yrityksenne oman materiaalin perusteella ja saa palautetta kouluttajalta ja muilta osallistujilta. Kurssi voidaan sovittaa tarpeen mukaan tasoille B1 C1. Koulutus voidaan toteuttaa sopimuksen mukaan yrityksenne tai KyAMK:n tiloissa Ryhmän enimmäiskoko 8 henkeä Ennakkoedellytykset Yrityksellä on omaa englanninkielistä esittelymateriaalia, osanottajien kielitaito on vähintään B1. Tact and Tactics - Negotiation English 27 oppituntia = 7 x 3 oppituntia (a 45 min) + 6 h verkkotehtäviä Koulutuksessa analysoidaan kielellisesti ja viestinnällisesti videolta esimerkkineuvotteluita, opitaan neuvotteluissa hyödyllisiä viestintästrategioita sekä tehdään neuvottelusimulaatioita ja muita sujuvuuden parantamiseen tähtääviä harjoituksia. Kurssi voidaan sovittaa tarpeen mukaan tasoille B1 C1. Koulutus voidaan toteuttaa sopimuksen mukaan yrityksenne tai KyAMK:n tiloissa Ryhmän enimmäiskoko 12 henkeä Ennakkoedellytykset Osanottajien kielitaito on vähintään B1. Environmental English 27 oppituntia = 7 x 3 oppituntia (a 45 min) + 6 h verkkotehtäviä Koulutuksessa opitaan kestävään kehitykseen ja ympäristöön liittyviä ilmauksia alaan liittyvien tekstien, videoiden, verkkolähteiden ja harjoitusten avulla. Monipuolisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. B1 C1. Koulutus voidaan toteuttaa sopimuksen mukaan yrityksenne tai KyAMK:n tiloissa Ryhmän enimmäiskoko 12 henkeä Ennakkoedellytykset Osanottajien kielitaito on vähintään B1. Improving your English texts 12 h verkkotehtäviä Osallistujien itse tekemien kirjallisten tuotosten (esim. raporttien, kaupan dokumenttien, sähköpostiviestien) kieliasun parantaminen, ilmaisun täsmentäminen ja viestin selkeyttäminen. Pääpaino on opiskelijoiden omilla kurssille tuomillaan teksteillä, joiden lisäksi tehdään tarvittaessa muita harjoituksia.

5 B1 C1. Ryhmän enimmäiskoko 12 henkeä Ennakkoedellytykset Osanottajien kielitaito on vähintään B1 ja osanottajalla on valmiiksi omia tekstejä joiden muokkaamiseen hän toivoo apua. 5 Conference presentations 2 x (4-6 tuntia, osanottajamäärästä riippuen) Ensimmäisellä kerralla opiskelija pitää oman konferenssiesityksensä kylmiltään ja saa sen viestinnällisestä toimivuudesta ja kielestä palautetta opettajalta ja muilta osanottajilta. Myös käytetyn havaintomateriaalin (esim. power-point diat) oikeakielisyyttä arvioidaan. Toiseksi kerraksi jokainen osanottaja tekee parannuksia esitykseen palautteen perusteella. Toisella kertaa pidetään esityksen uudestaan. Vähintään B2. Koulutus voidaan toteuttaa sopimuksen mukaan yrityksenne tai KyAMK:n tiloissa Ryhmän enimmäiskoko 6 henkeä Ennakkoedellytykset Osanottajilla on oma valmis tai melko pitkällä oleva esitys valmiina esim. power point muodossa. Ruotsin kieli ja viestintä Ajankohtaista ruotsiksi Ennakkovaatimuksena 20 oppituntia = 10 x 2 oppituntia, a 45 min Koulutuksessa keskustellaan ajankohtaisista aiheista ruotsiksi. (talous, politiikka, maailman tapahtumat yms). Opettaja/kukin osallistuja vuorollaan alustaa jostain aiheesta esim. lehtiartikkelin pohjalta ja sitten keskustellaan siitä yhdessä. Tarkoituksena myös tutustua aihepiirin sanastoon ja tarkastella sitä Kurssi voidaan sovittaa osallistujien mukaan tasolle B1-C1 Joko yrityksen tai Kyamkin tiloissa Enintään 8 henkeä. vähintään B1-taso. Puhelinkeskustelut ruotsiksi Toteutustapa 10 oppituntia = 5 x 2 oppituntia, a 45 Koulutuksessa harjoitellaan puhelinkeskustelussa tarvittavia ilmaisuja ja sovelletaan niitä suullisesti esimerkkitilanteisiin erityisesti oman työpaikan kannalta. Kymenlaakson AMK:n kielistudio. Sovitettavissa ryhmän mukaan tasoille A2-C1

6 6 Ryhmäkoko Noin 8 Ennakkoedellytykset Kielitaito vähintään taitotasolla A2 Isäntänä (vieraana) toimiminen ja tavoite 6 x 4 h = 24 h kontaktiopetusta + 6 h etätyötä (pienimuotoinen yritysesitys) Tavoitteena kurssilla on, että opiskelija selviytyy tilanteista, joissa hän on isäntänä tai vieraana a) Yhteydenotto ( , puhelin), vieraan vastaan otto b) Ruokailu c) Maantuntemus, kommunikointierot d) Oman yrityksen pienimuotoinen esittely (power point + suullinen) : perustiedot, graafinen esitys, business-verbit ja muut tarvittavat ilmaisut sekä ala, tuotteet yms. e) Mahdollisesta yhteistyöstä sopiminen - Aktivoiva lähiopetus, yhteistoiminallisuutta tukeva vuorovaikutteinen harjoittelu monimuotoisessa oppimisympäristössä Ryhmäkoko Opiskelijalta edellytetään taitotaso (A2) B1 Kurssi toteutetaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan toimipisteessä Enintään henkeä Saksan kieli ja viestintä Saksan kielen liikeviestintä, asiakaskontaktit a) 40 h 24 h kontaktiopetusta + 16 virtuaalituntia (verkossa) b) 30 h virtuaalikurssina (verkossa) - Perusliikeviestintä (kontaktinotto, tiedustelu, tarjous, tilaus, toimitus, reklamaatio, maksukehotus yms.) - Opiskelija ostaa kirjallisen virtuaalimateriaalin (verkossa) - Virtuaalimateriaali sisältää oppimateriaalin, liikeviestinnän palikat ja opiskelija laatii materiaalia hyväksi käyttäen liikeviestejä ja harjoittelee liikeviestinnän sanastoa - Opiskelijan taitotason pohjalta kurssi voidaan toteuttaa monimuotoisesti tai virtuaalikurssina verkossa Kurssi a toteutetaan Kymenlaakson ammattikorkeakoululla Metsolan toimipisteessä, verkkoyhteys tarpeellinen. Kurssi b toteutetaan virtuaalisena verkossa, alussa kontaktitapaaminen Ryhmän enimmäiskoko enintään 15 henkeä, virtuaalikurssi sopii yhdellekin Edellytykset Opiskelijalta edellytetään kurssilla a: a A2-B1 ja kurssilla b: a B1 Muuta Vastaavaa kurssia tarjotaan myös avoimessa amk:ssa ja virtuaali-amk:ssa. Kurssi / opintojakso on silloin 3 op

7 7 Työelämän saksaa / Pitkät kurssit t A1 ja A1-A2 80 h kontaktiopetusta + 40 etätuntia ja tavoite - Peruskielitaidon oppiminen ja nostaminen lähiopetuksella - Kurssimateriaali yrityselämäpohjainen - Kurssi sopii opiskelijan peruskielitaidon kielisalkkuun - Teemat ovat: isäntä, vieras, yritysesittely, tapaamisesta sopiminen, hotelli, pienimuotoinen neuvottelu, puhelinkieli, messuilla, Suomitietous ja saksan kielen peruskielioppi - Aktivoiva lähiopetus, yhteistoiminnallisuutta tukeva vuorovaikutteinen harjoittelu monimuotoisessa oppimisympäristössä Kurssi voidaan sovittaa tarpeen mukaan taitotasolle A1 ja (A1)-A2 A1, kurssi lähtee alkeista (0-taso), tavoitteena perustaso A1. (A1) A2, opiskelijalla parin vuoden kielen opiskelu takana, ei kuitenkaan vielä taitotasoa A2. - Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan toimipiste - tarvitaan verkkoyhteys Ryhmän enimmäiskoko enintään henkeä Muuta Kurssia tarjotaan myös avoimessa amk:ssa, 6 op Isäntänä (vieraana) toimiminen (Työelämän saksaa / Intensiivikurssi) (A2)-B1 ja tavoite 6 x 4 h = 24 h kontaktiopetusta + 6 h etätyötä (pienimuotoinen yritysesitys) Tavoitteena kurssilla on, että opiskelija selviytyy tilanteista, joissa hän on isäntänä tai vieraana - Opiskelija vahvistaa työelämän saksan kielen taitoaan, jolla nk. auotaan ovia, mutta ei vielä neuvotella - Kurssin teemoja ovat: a) Yhteydenotto ( , puhelin), vieraan vastaan otto b) Ruokailu c) Suomi vs. Saksa ( maantuntemus, kommunikointierot, small talk jne.) d) Oman yrityksen pienimuotoinen esittely (power point + suullinen) : perustiedot, graafinen esitys, business-verbit ja muut tarvittavat ilmaisut sekä ala, tuotteet yms. e) Mahdollisesta yhteistyöstä sopiminen - Aktivoiva lähiopetus, yhteistoiminallisuutta tukeva vuorovaikutteinen harjoittelu monimuotoisessa oppimisympäristössä Ryhmäkoko Opiskelijalta edellytetään taitotaso (A2) B1 Kurssi toteutetaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan toimipisteessä Enintään henkeä

8 Messut Saksassa (Työelämän saksaa / Intensiivikurssi), (A2) B1 ja tavoite 5 x 4 h = 20 kontaktituntia + 5 etätyötä (tuote-esittely) Tavoitteena on, että opiskelija tietää, miten valmistautua saksalaisille messuille ja miten toimia standilla saksalaisten asiakkaiden kanssa Kurssin teemoja ovat: a) Valmistelu, yhteydenotto dfhk:n (puhelin, , tapaamisesta sopiminen) b) Standilla (asiakaskontaktin luominen) c) Messuravintolassa saksalaisen kollegan kanssa d) Tuote-esittely (teknisen tiedon kertominen, tekniset verbit ja ilmaisut) Aktivoiva lähiopetus, yhteistoiminnalisuutta tukeva vuorovaikutteinen harjoittelu monimuotoisessa oppimisympäristössä 8 Ryhmäkoko Opiskelijalta edellytetään taitotasoa (A2) B1 Kurssi toteutetaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan toimipisteessä Enintään henkeä Venäjän kieli ja viestintä Venäjän kielen kirjaimet ja lukeminen Toteutus 8 oppituntia = 4 x 2 oppituntia, a 45 min + etätehtäviä Venäjän kielen kirjainten opettelu ja lukemaan oppiminen esimerkkisanojen ja verkkotehtävien avulla. Kymenlaakson AMK tai yritys Ryhmäkoko Enintään 20. Ei edellytetä kielen ennakkotaitoja

9 Ajankohtaista venäjäksi Ennakkovaatimuksena Puhelinkeskustelut venäjäksi Toteutustapa 10 h = 5x2 h a oppituntia = 10 x 2 oppituntia, a 45 min Koulutuksessa keskustellaan ajankohtaisista aiheista (talous, politiikka, maailman tapahtumat yms. Opettaja/kukin osallistuja vuorollaan alustaa jostain aiheesta esim. lehtiartikkelin pohjalta ja sitten keskustellaan siitä yhdessä. Tarkoituksena myös tutustua aihepiirin sanastoon ja tarkastella sitä Kurssi voidaan sovittaa osallistujien mukaan tasolle B1-C1 Joko yrityksen tai Kyamkin tiloissa N. 8 henkeä vähintään B1:n kielen taito Koulutuksessa harjoitellaan puhelinkeskustelussa tarvittavia ilmaisuja ja sovelletaan niitä suullisesti esimerkkitilanteisiin erityisesti oman työpaikan kannalta. Kymenlaakson AMK, kielistudio sovitettavissa ryhmän mukaan tasoille A2-C1 Ryhmäkoko N. 8 Ennakkoedellytykset Kielitaito vähintään taitotasolla A2 9 Matkailutilanteiden venäjää Toteutustapa 20 oppituntia = 10 x 2 oppituntia, a 45 min Koulutuksessa käydään läpi matkailutilanteissa tarvittavia ilmaisuja (esim. hotelli, tulli, small talk, rahan vaihto, kulttuuripalvelut, ostostilanteet) tekstien ja kuunteluharjoitusten pohjalta ja harjoitellaan niitä suullisesti. sovitettavissa ryhmän mukaan, A2-B1 yritys tai Kyamk Ryhmäkoko Ennakkoedellytykset osanottajien kielitaito vähintään A2

10 Isäntänä (vieraana) toimiminen ja tavoite 10 x 4 h = 40 h kontaktiopetusta + 6 h etätyötä (pienimuotoinen yritysesitys) Tavoitteena kurssilla on, että opiskelija selviytyy tilanteista, joissa hän on isäntänä tai vieraana f) Yhteydenotto ( , puhelin), vieraan vastaan otto g) Ruokailu h) Maantuntemus, kommunikointierot i) Oman yrityksen pienimuotoinen esittely (power point + suullinen) : perustiedot, graafinen esitys, business-verbit ja muut tarvittavat ilmaisut sekä ala, tuotteet yms. j) Mahdollisesta yhteistyöstä sopiminen - Aktivoiva lähiopetus, yhteistoiminallisuutta tukeva vuorovaikutteinen harjoittelu monimuotoisessa oppimisympäristössä 10 Ryhmäkoko Opiskelijalta edellytetään taitotaso (A2) B1 Kurssi toteutetaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan toimipisteessä Enintään henkeä Muu koulutus Intercultural communication from the Finnish-Russian point of view Duration 12 lessons = 4 x 3 lessons (a 45 min) Content Place Maximum group size Prerequisites Contact person The course is aimed for people who work in the Finnish-Russian interface using mainly the English language. The aim is to make communication smoother and more efficient through improved understanding of each other s thinking. Tools and theories of intercultural communications study are used in the course. The course contains both interactive activities and theory. Language of instruction is English; Russian and Finnish are used as auxiliary languages. KyAMK. Participants from different organizations may participate in the course. 12 persons Ability to understand spoken and written English rather fluently (B1 level). Koulutus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös kokonaan suomen kielellä. Päiv Kitunen, paivi.kitunen at kyamk.fi

11 11 kuvaukset C2 Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa. C1 Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidossanoja. B2 Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman, että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. B1 Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmissa tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia. A2 Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan. A1 Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

Koulutus- ja työelämäpalvelut. Osaamista, koulutusta ja palveluja

Koulutus- ja työelämäpalvelut. Osaamista, koulutusta ja palveluja Koulutus- ja työelämäpalvelut Osaamista, koulutusta ja palveluja 1 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koulutus- ja työelämäpalvelut (KT-palvelut) tuottaa monipuolista lisä- ja täydennyskoulutusta, eri koulutusalojen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Opinto-opas 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 KIELIKESKUS 2 Julkaisija Puhelin: Sähköposti: WWW-osoite: Uniportaali:

Lisätiedot

Työministeriön verkkosivuilta työtä

Työministeriön verkkosivuilta työtä VAATIMUKSENA SUJUVA SUOMI Työministeriön verkkosivuilta työtä etsivä maahanmuuttaja saattaa törmätä seuraavanlaisiin kielitaitovaatimuksiin: Suomen kielen sujuva puhuminen ja ymmärtäminen on välttämätöntä.

Lisätiedot

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 British Studies -kirjatentti...1 Englannin liikeviestintä...2 Englannin rakenteet...3 Englannin PR-viestintä...5 Englannin suullinen viestintä 3...7 EU ja muut kansainväliset

Lisätiedot

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET 1. Sovellusohje Metropolian kieli- ja viestintäopintoja koskevista toimintatavoista 2. Kieliä ja viestintää koskeva lainsäädäntö 3. Tutkintojen ja osaamisen

Lisätiedot

Diplomityöstä opiskelija saa kurssimerkinnän, joka luetaan opiskelijan oppimäärään. Arvosana muunnetaan lukion 4 10 asteikolle.

Diplomityöstä opiskelija saa kurssimerkinnän, joka luetaan opiskelijan oppimäärään. Arvosana muunnetaan lukion 4 10 asteikolle. 167 MEDIAN LUKIODIPLOMI (MD) Median lukiodiplomin voi suorittaa opetussuunnitelman luvussa 2.4.1. määrittelemällä tavalla. Diplomiin kuuluva diplomityö tehdään neljän mediakurssin jälkeen opetushallituksen

Lisätiedot

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija: Ammatillisen kasvun arviointi Tunnus: SLF2LS080 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-7. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

EUROPASS MOBILITY-PASSI

EUROPASS MOBILITY-PASSI EUROPASS MOBILITY-PASSI Europass Mobility-passin määritelmä Europass Mobility-passi on eurooppalainen asiakirjastandardi, johon kirjataan tietoja sen ajanjakson sisällöstä ja tojen ja korkeakoulutuksen

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Nyt voi taas hehkuttaa!

Nyt voi taas hehkuttaa! Opetusohjelma syksy 2014 Nyt voi taas hehkuttaa! Tiedon ja taidon lanka kuumaksi. Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä - Nastola - Orimattila - Padasjoki SISÄLLYSLUETTELO Työajat,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8.

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8. Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/18.8.2011 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/18.8.2011 2 (12) Sisällys 1... 3 2 Erityisen tuen tarpeen arvioiminen opiskelijavalinnassa... 3 3

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Sisällysluettelo 5.1 PAKOLLISET TUTKINNON

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Hyvä lukija, Lukio on ollut jo 150 vuoden ajan tärkein koulutusväylä korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutusta ja siihen läheisesti liittyvää ylioppilastutkintoa on uudistettu

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

AAC LANGUAGE TRAINING TASOTESTI ENGLANTI

AAC LANGUAGE TRAINING TASOTESTI ENGLANTI AAC LANGUAGE TRAINING TASOTESTI ENGLANTI Palautusosoite: Kauppaneuvoksentie 8 Kornetintie 2 A Itämerentori 2 Puistokatu 21 Puijonkatu 24 A 00200 Helsinki 00380 Helsinki 00180 Helsinki 40200 Jyväskylä 70100

Lisätiedot

Kesän vaihtuessa syksyksi!

Kesän vaihtuessa syksyksi! SETLEMENTTILIIKKEEN SETLEMENTTI LOGO JA SLOG VIRALLISIA KANSALAISJÄRJESTÖÄMME KUVAAVAT TU Vireää toimintaa Oheinen SETLEMENTTI logo on otettu setlementtiliikkeessä k setlementtityötä kuvaavana ja setlementtejä

Lisätiedot

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Basic English...1 Business Oriented English...2 English for International Environments...3 English Business Communication and Current Economic Topics...4 English

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot