Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut ) Toimittaja: Ritva Rasila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila"

Transkriptio

1

2 Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut ) Toimittaja: Ritva Rasila Sivuille 9-99 on koottu Kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta vastaavaan sopimukseen vuosille muuttuneet keskeiset sopimusmääräykset sekä eräitä muita muita sopimukseen kuuluvia Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry 6. uusittu painos ISBN Painopaikka: Deltamill Oy. Järvenpää 2010 Ulkoasu: Jussi Forsström/ Norfello Oy Kannen kuva: Lasse Martinaho

3 Oppaan käyttäjälle Luterilaisen kirkon palveluksessa oleville laadittu Kirkon töissä -palvelussuhdeopas ilmestyy nyt kuudetta kertaa. Tämän oppaan sisältö muodostuu kahdesta osasta. Uudet sopimusmääräykset -osa koostuu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen niistä sopimusmääräyksistä ja soveltamisohjeista, jotka ovat kokonaan uusia tai muuttuneet edellisestä sopimuksesta. Mukana on myös luottamusmiessopimus, johon ei ole sitten viime sopimuksen tehty muutoksia. Tässä osassa on edelleen suuri paino palkkausjärjestelmällä: joitakin tehtäväkohtaisen palkanosan määräyksiä ja soveltamisohjeita on täsmennetty, harkinnanvaraisen palkanosan toimeenpanoon liittyvää ohjeistusta on kehitetty huomattavasti. Oppaan toinen kokonaisuus Työelämätietoa kirkon palveluksessa oleville, sisältää yleistä työelämätietoa sekä mm. palvelussuhteeseen, työaikoihin, vuosilomiin ja kirkon eläkkeisiin samoin kuin muuhun sosiaaliturvaan liittyvää tietoa. Kirkon töissä opas on jälleen syntynyt Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry:n ja Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry:n yhteisen suunnittelun tuloksena. Oppaan työelämätieto-osuuden ovat kirjoittaneet SVTL:n lakimiehet Anna Hellén ja Anna-Maria Numminen, myös julkaisun kokoaminen ja tekninen valmistelu on tehty SVTL:n toimistossa. Tämä opas jaetaan kummankin ammattiliiton jäsenille. Helsingissä Ritva Rasila Toiminnanjohtaja Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Esko Jossas Toiminnanjohtaja Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry Huom. `` Tekstin ollessa sinistä, kyseiseen asiaan on tullut muutos. Kirkon töissä 1

4 Sisällysluettelo Oppaan käyttäjälle... 1 SOPIMUSMÄÄRÄYKSET...9 OSA I ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...10 Sopimuksen allekirjoittaminen Sopimuskausi Virka- ja työehtosopimuksen liitteet Palkkaus lukien Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä Kirkkoherra Tuntipalkkainen työntekijä Eräät muut peruspalkat, lisät, lisäpalkkiot ja palkanlisät Palkkaus lukien Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä Kirkkoherra Tuntipalkkainen työntekijä Eräät muut peruspalkat, lisät, lisäpalkkiot ja palkanlisät Palkkaus vuosien 2011 ja 2012 aikana Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän toteuttaminen Matkakustannusten korvaus Työryhmät Eräät virkavapaudet Ruokaraha Luottamusmiehelle maksettava korvaus Työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus Työhyvinvointiyhteistyö Pääsopijajärjestöjen ja niiden alayhdistysten tai niiden jäsenliittojen jäsenmaksujen perintä Neuvottelut sopimuskauden aikana Eräät erityistoimet Neuvottelumenettely ja työrauha PALKKAUS...17 (Tehtäväkohtaiseen ja henkilökohtaiseen palkanosaan liittyvät sopimusmuutokset) Peruspalkka Harkinnanvarainen palkanosa Väliaikainen tai tilapäinen viran tehtävien hoitaminen Palkkausperusteiden muutokset Kirkon töissä

5 Tehtävänkuvauksesta ks. 32 :n 1 momentin pöytäkirjamerkintä MUUT LISÄT JA PALKKIOT...21 Leirin johtajan palkkio/johtajalisä Kokouspalkkion suuruus Sihteerin palkkio eräissä tapauksissa Palkkausliitteet KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN KESKEISET KÄSITTEET Palkkauksen perusteet ja palkanosat Tehtäväkohtainen palkanosa Vaativuusryhmittely Vaativuuskriteerit Eräitä vaativuusryhmittelyyn liittyviä käsitteitä Tehtävänkuvaus Henkilökohtainen palkanosa Vuosisidonnainen palkanosa Harkinnanvarainen palkanosa VARSINAISEN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN Tehtävän vaativuuden arviointi ja tehtäväkohtaisen palkanosan määrittäminen Tehtäväkohtainen palkanosa palvelussuhteen alussa Viran väliaikaisen haltijan peruspalkan määrittäminen Hakuilmoitus Esimerkkejä hakuilmoituksen palkkatiedoista: Tehtäväkohtainen palkanosa palvelussuhteen aikana Henkilökohtainen palkanosa Vuosisidonnainen palkanosa Harkinnanvarainen palkanosa ja sen käyttöönotto Tehtävänkuvauksen täyttöohjeet: PALKKAHINNOITTELU, KIRKKOHERRAT...49 LUKU 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala Kirkkoherran viran haltijan palkkauksen perusteet LUKU 2.1. TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA Kirkkoherran viran hinnoitteluryhmä ja peruspalkka Soveltamisohje: Kirkkoherran viran haltijan peruspalkka Väliaikaisen viranhaltijan peruspalkka Tilapäinen kirkkoherran viran tehtävien hoitaminen Hinnoitteluryhmän ja peruspalkan tarkistaminen LUKU 2.2. HENKILÖKOHTAINEN PALKKA Kirkon töissä 3

6 Kirkkoherran määrävuosilisä LUKU 2.3. MUUT LISÄT JA PALKKIOT Leirin johtajan palkkio/johtajalisä ja kokouspalkkiot Kirkkoherran puheenjohtajalisä PALKKAHINNOITTELU, TUNTIPALKKAISET TYÖNTEKIJÄT.53 Soveltamisala Aikapalkka Suorituspalkka Perustuntipalkkojen hinnoittelu Kokemuslisät Henkilökohtainen lisä Työolosuhdelisä TYÖEHTOSOPIMUS NUORTEN KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN SEKÄ OPISKELIJOIDEN JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN OTETTA- VIEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUKSESTA...58 Soveltamisala Teologian-, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakonia opiskelijat Oppisopimus Nuoret kausityöntekijät VIRKAVAPAUDET, TYÖVAPAA, ERÄÄT TYÖAJAN KESKEYTYKSET Sairausloman myöntäminen Eräät erityiset virkavapaudet ja työvapaat Työnohjaus ja varhaiskuntoutus VUOSILOMA Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka KORVAUKSET Ulkomaanmatkojen erilliskorvaus TYÖ- JA VAPAA-AIKAMÄÄRÄYKSET Varallaolo Ilta ja yötyökorvaus VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA Työaikapankkijärjestelmä Työaikapankkia koskeva päätös Sopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö Järjestelmään liittyminen ja siitä irtautuminen Työaikapankin osatekijät Etuuksien säästäminen työaikapankkiin Työaikapankkikirjanpito Työaikapankkivapaan pitäminen Työaikapankista lainaaminen Työaikapankkia koskevan paikallisen päätöksen voimassaolo Kirkon töissä

7 KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS...73 Soveltamisala ja yhteistoiminnan osapuolet Sopimuksen tarkoitus Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat Yhteistoimintamenettely Tiedottaminen Yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen Yhteistoimintaorganisaatio Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta Työsuojeluvaltuutetun tehtävät Työsuojeluvaltuutetun tiedonsaanti Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö Yhteistyötoimikunta Yhteistoimintakokous Työntekijöiden edustajan palkkaus ja korvaus Työntekijöiden edustajan oikeus saada koulutusta Toimitilat ja välineet Ilmoitusvelvollisuus Sopimuksen täytäntöönpano ja erimielisyyksien ratkaiseminen Voimassaolo KIRKON PÄÄSOPIMUS...87 LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Pääsopimuksen piirissä olevat neuvoteltavat ja sovittavat asiat sekä osapuolet LUKU 2 NEUVOTTELUT VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSESTA Neuvottelupyyntö ja neuvottelujen aloittaminen Neuvottelujen käyminen Virka- ja työehtosopimuksen hyväksyminen LUKU 3 NEUVOTTELUT SOVELTAMISOHJEISTA JA SUOSITUKSISTA Soveltamisohjeet ja suositukset LUKU 4 NEUVOTTELUT SOPIMUKSEN OIKEASTA TULKINNASTA JA SOVELTAMISESTA (TULKINTANEUVOTTELU) Tulkintaneuvottelu Välitön neuvonpito Paikallisneuvottelu Keskusneuvottelu Paikallis- ja keskusneuvottelun päättäminen ja pöytäkirja Kanne työtuomioistuimessa LUKU 5 NEUVOTTELU KIRVESTES:N MUKAISEN ETUUDEN, VELVOITTEEN TAI JÄRJESTELYN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Kirkon töissä 5

8 (TÄYTÄNTÖÖNPANONEUVOTTELU) Täytäntöönpanoneuvottelu Täytäntöönpanoneuvottelua koskevan erimielisyyksien ratkaiseminen.91 LUKU 6 TYÖRAUHAN TURVAAMINEN Työrauhavelvollisuus Ilmoitukset työtaistelutoimenpiteistä Alayhdistyksen työtaistelu Hakukielto ja saarto LUKU 7 ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisalan rajoittaminen Pääsopimuksen voimassaolo ja irtisanominen KIRKON LUOTTAMUSMIESSOPIMUS...93 Soveltamisala Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus Luottamusmies Luottamusmiesten asettaminen Luottamusmiehen valinta ja toimikausi Luottamusmiehen tehtävät Tietojen saanti Luottamusmiehen asema Luottamusmiehen ajankäyttö Luottamusmiehen palkkaus Luottamusmiehen koulutus Luottamusmiehen toimitilat Voimassaolo OSA II PALVELUSSUHDEOPAS Palvelussuhteen lajit Virkasuhde Työsuhde Palvelussuhteen kesto Vakituinen työ Viranhaltijat Työsuhteiset Määräaikainen työ Viranhaltijat Työsuhteiset Osa-aikainen työ Koeaika Työsuhteiset Viranhaltijat Kirkon töissä

9 3 Palvelussuhteen päättyminen Määräaikainen virkasuhde Määräaikainen työsuhde Vakituinen virkasuhde Irtisanomisajat Irtisanomisen perusteet Raskaana ja perhevapaalla olevan erityinen irtisanomissuoja Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Irtisanomisajat Irtisanomisen perusteet Raskaana ja perhevapaalla olevan erityinen irtisanomissuoja Lomautus Viranhaltija Työsuhteinen Kirkon sopimusjärjestelmä Palkkaus Palkan maksaminen viranhaltijalle Palkan maksaminen työntekijälle Palkan maksaminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta Työ- ja vapaa-aikamääräykset Työaikakorvaukset Lisätyö Ylityö Sunnuntai- ja aattotyö Ilta- ja yötyö Arkipyhät ja lyhennetty työaika Työvuoroluettelo Päivittäinen lepoaika Työpäivän yhdenjaksoisuus Hengellinen työ Liukuva työaika Varallaolo Eräät erityiset virkavapaudet ja työvapaat Viikkoa lyhyempien palkattomien virka- ja työvapaiden myöntäminen Harkinnanvaraiset virkavapaat Virkavapaat, joihin viranhaltijalla on lain tai virka- tai työehtosopimuksen perusteella oikeus Työaikapankki Vuosiloma Eräitä määrittelyjä Vuosiloman ajankohdan määrääminen Vuosiloman siirto Kirkon töissä 7

10 7.4. Vuosiloman pituus Säästövapaa Viranhaltijan tai kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka Prosenttiperusteinen lomapalkka Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä Lomaraha Sairausloma Sairausloman myöntäminen Sairaus-ajan palkka Tapaturma tai ammattitauti Osasairauspäiväraha Matkakustannusten korvaukset Leirityö Hengellisen työn viranhaltijan leirityö Leirityöaikahyvitys Hengellisen työn työntekijän leirityö Ohjelma- ja turvallisuusvastuu Leiripäiväraha Perhevapaat Äitiysvapaa Isyysvapaa Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa Hoitovapaa Osittainen hoitovapaa Tilapäinen hoitovapaa Kirkon eläkejärjestelmä Eläkkeen suuruuden määräytyminen Karttumaprosentit ovat seuraavat: Vanhuuseläkkeen eläkeikä Varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Kirkon eläkelaitos ja Kuntien eläkelaitos yhteistyössä Työttömyysturva Yhteystiedot Kirkon töissä

11 OSA I SOPIMUSMÄÄRÄYKSET (Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sisältämät keskeiset muutokset edelliseen sopimukseen verrattuna.) Kirkon töissä 9

12 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen Kirkon työmarkkinalaitos ja toisaalta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon alan unioni r.y. ja Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL r.y. hyväksyvät tällä pöytäkirjalla liitteenä olevan Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen Sopimuskausi Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa Sopimus on tämän jälkeen voimassa vuoden kerrallaan, jollei allekirjoittanut osapuoli irtisano sitä kirjallisesti vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Jos sopimus irtisanotaan, irtisanovan osapuolen on samalla tehtävä pääkohdittain ehdotus uudeksi sopimukseksi, mikäli se haluaa uuden sopimuksen solmimista. Irtisanotun sopimuksen määräyksiä noudatetaan tällöin irtisanomisajan päättymisen jälkeenkin, kunnes uusi sopimus on tehty, kuitenkin siten, että niiden noudattaminen lakkaa irtisanoneeseen osapuoleen nähden, kun se on kirjallisesti ilmoittanut katsovansa osaltaan neuvottelut päättyneiksi. 3 Virka- ja työehtosopimuksen liitteet Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteet 1-10 on otettu tämän sopimuksen osaksi. 4 Palkkaus lukien 1. Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan kuukausipalkkaisen viranhaltijan ja työntekijän täydeltä työajalta maksettavaa peruspalkkaa tarkistetaan 0,6 prosentilla lukien. Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja (KirVESTES liite 4) on tarkistettu 0,6 prosentilla. Vaativuusryhmän 201 vähimmäispalkkaa on tarkistettu kuitenkin 0,8 prosentilla. Viranhaltijan ja työntekijän täydeltä työajalta maksettava peruspalkka tarkistetaan vähintään vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruiseksi. Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmittelyn kriteereiden tasoihin tehdyt tarkistukset ja erityistä perustetta koskevaan soveltamisohjeeseen tehdyt täsmennykset oikeuttavat tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistamiseen vain, jos vuotuisen tehtävänkuvauk- 10 Kirkon töissä

13 seen liittyvän tarkistuksen yhteydessä tehtävän vaativuuden voidaan todeta olennaisesti muuttuneen. 2. Kirkkoherra Kirkkoherran viran ja sen haltijan peruspalkkaa tarkistetaan 0,6 prosentilla lukien Kirkkoherrojen palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 6) hinnoitteluryhmien vähimmäispalkkoja, kirkkoherran määrävuosilisää sekä muita lisiä ja palkkioita on tarkistettu. 3. Tuntipalkkainen työntekijä Tuntipalkkaisen työntekijän palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 8) mukaan määriteltyä tehtäväkohtaista perustuntipalkkaa tarkistetaan 0,6 %:lla ja mahdollisesti maksettua henkilökohtaista lisää 0,6 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tuntipalkkaisten perustuntipalkkojen palkkahinnoittelua (KirVESTES liite 8) ja kokemuslisiä on tarkistettu 0,6 prosentilla. Hinnoitteluryhmän T3 vähimmäistuntipalkkaa on tarkistettu kuitenkin 0,8 prosentilla. Seurakunnassa tuntipalkkaisten työolosuhdelisistä laaditun luettelon lisiä tarkistetaan 0,6 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Seurakunnan omien suorien urakoiden urakkahinnoitteluja tarkistetaan 0,6 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Muuta kuin edellä sanottua tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkahinnoittelun mukaan määräytyvää tuntipalkkaa tarkistetaan 0,6 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. 4. Eräät muut peruspalkat, lisät, lisäpalkkiot ja palkanlisät Sellainen muu peruspalkka, joka ei tarkistu edellisten kohtien perusteella, tarkistetaan 0,6 prosentilla lukien. Sellainen lisä, lisäpalkkio ja palkanlisä, joka määräytyy suhteessa viranhaltijan tai työntekijän peruspalkkaan, tulee korotetuksi peruspalkan korottamisen seurauksena. Sellaista lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei määräydy suhteessa peruspalkkaan ja jota ei ole edellä erikseen sovittu tarkistettavan, tarkistetaan 0,6 prosentilla ukien. 5 Palkkaus lukien 1. Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan kuukausipalkkaisen viranhaltijan ja työntekijän täydeltä työajalta maksettavaa peruspalk- Kirkon töissä 11

14 kaa tarkistetaan 0,5 prosentilla lukien. Vaativuusryhmässä 602 tarkistuksen suuruus on 0,7 prosenttia. Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja (KirVESTES liite 4) on tarkistettu. Viranhaltijan ja työntekijän täydeltä työajalta maksettava peruspalkka tarkistetaan vähintään vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruiseksi. 2. Kirkkoherra Kirkkoherran viran ja sen haltijan peruspalkkaa tarkistetaan 0,5 prosentilla lukien Kirkkoherrojen palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 6) hinnoitteluryhmien vähimmäispalkkoja, kirkkoherran määrävuosilisää sekä muita lisiä ja palkkioita on tarkistettu. 3. Tuntipalkkainen työntekijä Tuntipalkkaisen työntekijän palkkahinnoittelun (KirVESTES liite 8) mukaan määriteltyä tehtäväkohtaista perustuntipalkkaa tarkistetaan 0,5 %:lla ja mahdollisesti maksettua henkilökohtaista lisää 0,5 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tuntipalkkaisten perustuntipalkkojen palkkahinnoittelua (KirVESTES liite 8) ja kokemuslisiä on tarkistettu. Seurakunnassa tuntipalkkaisten työolosuhdelisistä laaditun luettelon lisiä tarkistetaan 0,5 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Seurakunnan omien suorien urakoiden urakkahinnoitteluja tarkistetaan 0,5 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Muuta kuin edellä sanottua tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkahinnoittelun mukaan määräytyvää tuntipalkkaa tarkistetaan 0,5 %:lla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. 4. Eräät muut peruspalkat, lisät, lisäpalkkiot ja palkanlisät Sellainen muu peruspalkka, joka ei tarkistu edellisten kohtien perusteella, tarkistetaan 0,5 prosentilla lukien. Sellainen lisä, lisäpalkkio ja palkanlisä, joka määräytyy suhteessa viranhaltijan tai työntekijän peruspalkkaan, tulee korotetuksi peruspalkan korottamisen seurauksena. Sellaista lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei määräydy suhteessa peruspalkkaan ja jota ei ole edellä erikseen sovittu tarkistettavan, tarkistetaan 0,5 prosentilla ukien. 12 Kirkon töissä

15 6 Palkkaus vuosien 2011 ja 2012 aikana Vuoden 2011 palkkaratkaisusta, joka tulee voimaan aikaisintaan neuvotellaan ja sovitaan mennessä. Jollei yhteisymmärrystä saavuteta, osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään Vuoden 2012 aikana toteutettavasta palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan mennessä. Jollei yhteisymmärrystä saavuteta, osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän toteuttaminen Jos viranhaltijan tai työntekijän peruspalkka ei ole saavuttanut sille seurakunnassa kirkon yleisen palkkausjärjestelmän käyttöönottamisen yhteydessä vahvistettua tasoa (ns. järjestelmän mukainen peruspalkka), tarkistetaan peruspalkkaa sanottuun määrään lukien. Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 35 :n mukainen harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön seurakunnassa, kun sanotun pykälän 4 momentin mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut on käyty. Sopijaosapuolet ovat yksimielisiä siitä, että harkinnanvarainen palkanosa on olennainen osa kirkon yleistä palkkausjärjestelmää. Sopimuskauden aikana osapuolet seuraavat ja edistävät sen aktiivista käyttöönottoa. 8 Matkakustannusten korvaus Mikäli sopimuskauden aikana tapahtuu kustannustason nousun tai laskun vuoksi muutoksia matkakustannuksissa ja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan tämän vuoksi yleisesti, muutetaan tämän sopimuksen mukaisia matkakustannusten korvauksia tätä vastaavasti. 9 Työryhmät Sopimuskaudella työskentelevät seuraavat osapuolten yhteiset työryhmät: 1. Palkkaustyöryhmä seuraa ja tukee kirkon yleisen palkkausjärjestelmän toteutumista seurakunnissa ja tekee ehdotuksia tarpeellisiksi kehittämistoimenpiteiksi; 2. Työaikatyöryhmä valmistelee kirkon alan työ- ja vapaa-aikamääräysten kehittämistä siten, että työaikamääräykset ovat nykyistä selkeämmät ja joustavammat. Työryhmän tehtävänä on myös selvittää yleisen työajan ja jaksotyöajan järjestelmiä sekä seurata ja edistää hengellisen työn viranhaltijoiden työaikakokeiluja seurakunnissa; Kirkon töissä 13

16 3. Työryhmä, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kirkon yleisen virkaja työehtosopimuksen tekniseksi uudistamiseksi niin, että sopimus ilmaisullisesti ja esitystavaltaan on mahdollisimman selkeä ja luettava (kodifiointityöryhmä). Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa siten, että se on käytettävissä neuvoteltaessa ja sovittaessa päättyvän sopimuskauden jälkeen solmittavasta uudesta kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta; 4. Työryhmä selvittämään kirkkoherrojen ja taloushallinnon johtavien viranhaltijoiden palkkausjärjestelmiä ja niiden uudistamistarpeita ja mahdollisuuksia. Selvitystyössä tulee kiinnittää huomiota johtamistehtävän vaatimuksiin ja työnantajan edustajan asemaan sekä vastuusuhteisiin. 10 Eräät virkavapaudet Viranhaltijalle ja työsopimussuhteiselle työntekijälle, jolle on myönnetty virkavapautta tai työvapaata Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.:n, Kirkon alan unioni r.y.:n tai Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry.:n ylimpien päättävien toimielinten kokouksiin osallistumista varten, maksetaan sanotuilta virkavapaus tai työvapaaajoilta varsinainen/säännöllinen palkka, jos kokouksissa käsitellään virka tai työehtosopimusasioita. Edellä tarkoitettuja ylimpiä päättäviä elimiä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.:n kevät ja syysliittokokous, hallitus ja kirkon neuvottelukunta, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL r.y.:n hallitus ja edustajisto, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry.:n liittohallitus, valtuusto ja kokous sekä Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry.:n työvaliokunta, hallitus ja edustajisto. 11 Ruokaraha Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :ssä tarkoitettuna ruokailukustannusten korvauksena suoritetaan sanotun sopimuksen 3 :ssä mainitulle viranhaltijalle ja työntekijälle 23,30 euroa kultakin kurssipäivältä. 12 Luottamusmiehelle maksettava korvaus Pääsopijajärjestön luottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestehtä-vien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus seuraavasti 1. pääluottamusmiehelle tai ainoalle luottamusmiehelle maksetaan 57 /kk ja 2. jos pääsopijajärjestön luottamusmiehiä on valittu useampia kuin yksi, muulle kuin pääluottamusmiehelle 48 /kk. 14 Kirkon töissä

17 13 Työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus seuraavasti: 1. jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään , korvaus on 57 /kk, 2. jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään alle , korvaus on 48 /kk, ja 3. jos seurakunnan jäsenmäärä on alle , korvaus on 27 /kk. Korvaus suoritetaan työsuojeluvaltuutetun sijasta varavaltuutetulle, milloin hän työnantajalle tehdyn ilmoituksen mukaan hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtävää tämän estyneenä ollessa vähintään kahden viikon ajan yhtäjaksoisesti. Mikäli seurakuntaan on valittu useampi kuin yksi työsuojeluvaltuutettu, maksetaan kullekin heistä korvausta kohdan 2 mukaisesti. 14 Työhyvinvointiyhteistyö Kirkon työyhteisöt ovat monin tavoin haasteiden edessä seurakuntarakenteen, henkilöstön ikärakenteen ja yhteiskunnan sekä työmarkkinoiden muutosten vuoksi. Osapuolet seuraavat ja kehittävät toimia, jotka edistävät tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa, työelämän laatua sekä henkilöstön työhyvinvointia. 15 Pääsopijajärjestöjen ja niiden alayhdistysten tai niiden jäsenliittojen jäsenmaksujen perintä Seurakunta pidättää, mikäli viranhaltija/työntekijä on antanut siihen valtuutuksen, pääsopijajärjestön tai sen alayhdistyksen tai niiden jäsenliittojen jäsenmaksun viranhaltijalle/työntekijälle maksettavasta palkasta. Pidätetyt jäsenmaksut seurakunta tilittää pääsopijajärjestön ilmoittamalle pankkitilille. Pääsopijajärjestö on velvollinen antamaan kirjallisesti jäsenmaksujen pidättämistä varten tarpeelliset tiedot. 16 Neuvottelut sopimuskauden aikana Sopimuskauden aikana voidaan tämän sopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten välillä neuvotella ja sopia tarvittavista muutoksista palkkaukseen tai muihin palvelussuhteen ehtoihin. Esityksen sopimuksen tekemisestä voi tehdä Kirkon työmarkkinalaitos, seurakunta tai tämän sopimuksen allekirjoittanut viranhaltijoita tai työntekijöitä edustava järjestö. 17 Eräät erityistoimet Jos sopimuskauden aikana ilmenee, että jonkin seurakunnan taloudellinen tilanne edellyttää säästötoimenpiteitä, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa sopimuksenvaraisia palvelussuhteen ehtoja muuttamalla, osapuolet kokoontuvat tarkastelemaan tilannetta ja Kirkon töissä 15

18 mahdollisesti sopivat tarpeellisista palvelussuhteen ehtoja koskevista toimenpiteistä. 18 Neuvottelumenettely ja työrauha Neuvottelumenettelystä ja työrauhasta on voimassa, mitä Evankelisluterilaisen kirkon pääsopimuksessa on määrätty. 16 Kirkon töissä

19 PALKKAUS (Tehtäväkohtaiseen ja henkilökohtaiseen palkanosaan liittyvät sopimusmuutokset) 32 Peruspalkka 1 mom. Tehtäväkohtaisen palkanosan perusteena on viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuus ja virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittely. Tehtävän vaativuutta arvioidaan vaativuusryhmittelyn kriteereiden ja tehtävästä laaditun tehtävänkuvauksen avulla. Pöytäkirjamerkintä: Tehtävänkuvaus laaditaan esimiehen ja työntekijän välisessä keskustelussa, jossa se myös vuosittain tarkistetaan ja mahdolliset muutokset päivitetään. Huom. Vaativuusryhmittely, liite 2. Tehtävänkuvauslomake, liite 3 2 mom. Tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuutensa perusteella kuuluu. Vaativuusryhmän vähimmäispalkka on viranhaltijan/työntekijän peruspalkka, jollei sitä määritetä tehtävän vaativuuden perusteella (vaativuusosa) tai tehtävään liittyvän erityisen perusteen vuoksi korkeammaksi kuin vaativuusryhmän vähimmäispalkka on. Seuraavan vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen tai sitä korkeampi peruspalkka voi olla ainoastaan tehtävään liittyvän erityisen perusteen vuoksi. Huom. 1: Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän soveltamisohje, liite 1: luku ja 2.1. Huom. 2: Vaativuusryhmien vähimmäispalkat, liite 4. Pöytäkirjamerkintä 1: Peruspalkan vaativuusosa, joka perustuu tehtävänkuvauksen yleiskuvaukseen ja vaativuuskriteereiden tasoihin, sekä mahdollinen erityinen peruste on ilmaistava erikseen euroina. Pöytäkirjamerkintä 2: Kirkon töissä 17

20 Tehtävään liittyvällä erityisellä perusteella tarkoitetaan työskentelypaikkakunnan tai toimintaympäristön tehtävälle asettamia erityisiä vaatimuksia, jotka jäävät tehtävän vaativuutta kuvaavissa kriteereissä huomioon ottamatta. Näiden tekijöiden olemassaoloa arvioidaan tehtävän vaativuutta arvioitaessa ja ne otetaan huomioon peruspalkkaa määritettäessä. Pöytäkirjamerkintä 3: Tuomiokapituli antaa seurakuntapastorille määräyksen virkaan. Seurakuntapastorin virassa maksettavasta tehtäväkohtaisesta palkasta päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Jos tuomiokapituli sisällyttää virkamääräykseen merkinnän palkasta, se ennen virkamääräyksen antamista pyytää seurakuntaa ilmoittamaan palkan samalla kun se varaa seurakunnalle tilaisuuden antaa KJ 6:33,1:n mukainen lausunto määrättävästä henkilöstä. 35 Harkinnanvarainen palkanosa 1 mom. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa seurakunnan asiassa toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan euromääräistä harkinnanvaraista palkanosaa, jonka perusteena on viranhaltijan/työntekijän ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta. Asiassa toimivaltainen viranomainen päättää asteikolla normaali, hyvä ja erinomainen suoritus toteutettavan työsuorituksen arvioinnin vaikutuksesta harkinnanvaraisen palkanosan suuruuteen ja siitä kuinka paljon tällaiseen palkanosaan perustuviin tarkistuksiin osoitetaan varoja. Harkinnanvarainen palkanosa on suuruudeltaan enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. 2 mom. Asiassa toimivaltainen viranomainen päättää harkinnanvaraisen palkanosan arviointijakson pituuden. Se on vähintään kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi, ellei erityisestä syystä arviointijaksoa ole tarpeen pidentää. Pöytäkirjamerkintä: Jos kahtena viimeksi kuluneena vuonna kausiluontoisesti seurakunnan puisto- ja puutarhatyössä yhteensä vähintään 6 kk olleen työntekijän työsopimus uusitaan seuraavana kasvukautena, määritetään hänen oikeutensa harkinnanvaraiseen palkanosaan, kun kulumassa oleva työsuhde on jatkunut 14 kalenteripäivää. 3 mom. Harkinnanvaraista palkanosaa maksettaessa on eri viranhaltija-/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. Viranhaltijalle/työntekijälle on 18 Kirkon töissä

21 pyydettäessä ilmoitettava häntä koskevan harkinnanvaraisen palkanosan maksamisen perustelut. 4 mom. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta seurakunnassa ja sen maksamisperusteiden määrittelystä on käytävä Evankelisluterilaisen kirkon pääsopimuksen 2 :n 3 momentin mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut. 36 Väliaikainen tai tilapäinen viran tehtävien hoitaminen 1 mom. Viranhaltijan palkasta :ssä sanottu koskee myös viran väliaikaista haltijaa, jos väliaikainen viranhaltija hoitaa viran kaikki tehtävät ja täyttää viran kelpoisuusehdot. Jos väliaikainen viranhaltija hoitaa viran tehtävät, mutta hänellä ei ole virassa edellytettyä kelpoisuutta, hänen peruspalkkansa voidaan määrätä enintään 15 % alemmaksi kuin 32 :n mukaan määritellyn vaativuusryhmän vähimmäispalkka on. Huom.: Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän soveltamisohje, liite 1: luku mom. Papille, joka tilapäisesti määrätään hoitamaan oman virkatehtävän ohella toisen viran tehtäviä, voidaan maksaa asiassa tuomiokapitulin päättämä kohtuullinen korvaus. Huom 1. Korvaus määritellään yhteistyössä seurakunnan kanssa. Huom 2. Muut viranhaltijat kuin papit ks mom. Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sanottu, papin ja kanttorin viran väliaikaiselle hoitajalle, joka saa eläkettä kirkon eläkelain perusteella, voidaan maksaa hoidetun viran tehtävistä palkkiota seurakunnassa voimassa olevan toimituspalkkiotaksan mukaisesti. 38 Palkkausperusteiden muutokset 1 mom. Jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle 32 :n mukaisesti määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Peruspalkan muutos on perusteltua myös, kun 32 :ssä tarkoitetussa tehtävään liittyvässä muussa erityisessä perusteessa on olennainen muutos. Jos tällaiset muutokset ovat tilapäisiä, Kirkon töissä 19

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTYTES Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2012 2013 PTYTES 2012 2013 Allekirjoituspöytäkirja LUKU 1 Yleinen osa LUKU 2 Palkkaus LUKU 3 Työaika LUKU 4 Vuosiloma LUKU 5 Työloma LUKU 6

Lisätiedot

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry. Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 25.10.2013 14:30 1 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 1 Neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimukseksi 30.8.2013 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 09 1728 5600, Faksi 09 175 814 www.sosiaaliala.fi Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliitto Työsuhdeasiat Maiju Kettunen 09 1728

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014 KELAN TYÖEHDOT 1.1.2012 31.1.2014 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala... 3 2 Paikallinen sopiminen... 3 3 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus... 4 4 Työsuhteen alkaminen... 4 5 Työsuhteen

Lisätiedot

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus 1.5.2012-31.5.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry/kirkon alat ry Palvelualojen työnantajat PALTA PL 62 (Eteläranta

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot