Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D."

Transkriptio

1 3. LIITOKSET 3.1 Yleistä Teräsrakenteiden liittämiseen toisiinsa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä: - ruuvi-, niitti- ja niveltappiliitokset - hitsausliitokset - liimaliitokset Näistä tulevat yleensä kysymykseen ruuvi- ja niveltappi- sekä hitsausliitokset talonrakennuksen teräsrakenteissa. Käytössä olevien ruuvien, niiden kiristysasteen sekä liitoksen rasitustavan perusteella liitokset jaetaan standardissa SFS-EN viiteen luokkaan seuraavasti: Leikkausvoiman rasittamat ruuvikiinnitykset - kiinnitysluokka A: reunapuristustyyppinen kiinnitys - kiinnitysluokka B: käyttörajatilassa liukumisen kestäväkiinnitys - kiinnitysluokka C: murtorajatilassa liukumisen kestävä kiinnitys Vetovoiman rasittamat ruuvikiinnitykset - kiinnitysluokka D: kiinnitykset esijännittämättömin ruuvein - kiinnitysluokka E: kiinnitykset esijännitetyin ruuvein Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D. Hitsausliitoksissa käytetään Eurocode 3:n mukaan seuraavia hitsilajeja: - pienahitsi - katkopienahitsi - kolopienahitsi - päittäishitsi - tulppahitsi - pyöröteräksen kylkihitsi Kuva 1. Eri liitosten toimintatapoja.

2 Erilaisten liitosten toimintatapaa valaisee kuva 4.1a, jossa on esitetty periaatepiirroksena liitosta rasittavan voiman ja liitettävien osien välisen siirtymän riippuvuus toisistaan tietyillä liitostavoilla (leikkausliitoksilla). Kuvan tavallinen pulttiliitos vastaa luokkaa A ja kitkaliitos luokkaa B sekä esijännitetyt sovitepultit luokkaa C. Sovitepulttiliitos tarkoittaa liitosta, joka on valmistettu korkealuokkaisia ruuveja ja pientä vapaareikää käyttäen. Liitosten käyttäytymisen vaikutukset rakenteen sisäisten voimien ja momenttien jakautumiseen sekä rakenteen kokonaismuodonmuutoksiin on tarpeen vaatiessa otettava huomioon. Jäykkyyden perusteella liitokset voidaan luokitella - nimellisesti nivelellisiin liitoksiin, joiden ei oleteta siirtävän momenttia - jäykkiin liitoksiin, joiden ei oleteta vaikuttavan rakenneanalyysiin - osittain jäykkiin liitoksiin, joiden käyttäytyminen on huomioitava rakenneanalyysissä Lujuuden perusteella liitokset jaetaan - nimellisesti nivelellisiin liitoksiin, joiden pitää siirtää sille lasketut voimat ja sallia kuormituksesta aiheutuvat kiertyvät - täysin lujiin liitoksiin, joiden taivutuskestävyyden mitoitusarvo on vähintään liitokseen liittyvän sauvan taivutuskestävyyden mitoitusarvon suuruinen - osittain lujiin liitoksiin, jotka eivät täytä täysin lujalle liitokselle tai nimellisesti nivelelliselle liitokselle asetettuja vaatimuksia Kuvassa 2 esitetään liitoksen ja kiinnityksen ero. Kiinnitys tarkoittaa paikkaa, jossa kaksi sauvaa liittyvät toisiinsa. Lisäksi kiinnitys käsittää kiinnittämistavan (ruuvikiinnitys, hitsauskiinnitys). Liitos on peruskomponenttien (esim. ruuvi, päätylevy, jäykisteet) yhdistelmä, jonka avulla sauvat voidaan liittää yhteen siten, että voimasuureet pääsevät siirtymään sauvojen välillä. Kuva 2. Liitoksen ja kiinnityksen ero.

3 3.2 Ruuvikiinnitykset Aineet ja tarvikkeet Ruuvien, muttereiden ja aluslaattojen tulee olla Eurocode 3:n osan 1-8 kohdan viitestandardiryhmän 4 mukaisia. Ruuvien lujuusluokat ovat taulukon 1 mukaiset. Taulukko 1: Ruuvien myötörajan ja vetomurtolujuuden nimellisarvot Ruuvin lujuusluokka f (N/mm 2 yb f (N/mm 2 ) ub Suomen kansallisessa liitteessä suositellaan käytettäväksi vain kahta ylintä luokkaa (8.8 ja 10.9). Jos ruuvin lujuusluokka on 10.9, murtolujuus ja myötöraja saadaan seuraavasti: 2 2 murtolujuus: f ub = N/mm = 1000N/mm 2 2 myötöraja: f yb = ,9 N/mm = 900 N/mm Suositeltavat ruuvikoot ovat M12, M16, M20, M24 ja M30. Välikokoja (M14, M22 ja M27) on standardien mukaan olemassa, mutta niitä ei ole välttämättä saatavilla. M30- kokoa suurempia ruuveja (esim. M36) on myös olemassa, mutta niiden käyttöä on syytä välttää, koska pienempiä ruuveja on helpompi ja nopeampi käsitellä työmaalla. Muttereiden lujuusluokan on vastattava ruuvin lujuusluokkaa. Korkealujuuksisia ruuveja vastaavien muttereiden lujuusluokkia ovat 8 ja 10. On suositeltavaa käyttää liitosluokan A rakenteissa pääsääntöisesti lujuusluokan 8.8 ruuveja, joiden nimellishalkaisijat ovat M16, M20, M24 tai M30. Alla olevassa taulukossa on esitetty muutamien ruuvikokojen poikkipinta-aloja kierteistetyn osan ja varren kohdalta. Taulukko 2: Ruuvien poikkipinta-aloja Ruuvi M12 M16 M20 M24 M30 2 Jännityspinta-ala (mm ) 84, Varren poikkileikkausala (mm )

4 3.2.2 Ruuvien reiät Ruuvien reiät tehdään alla olevan taulukon mukaisesti. Tavallisesti käytetään keskisarjaa. Taulukko 2. Ruuvien vapaareiät. Kierteen Vapaareiän halkaisija ulkohalkaisija Hienosarja Keskisarja Karkeasarja d Ruuvien ja niittien pienimmät ja suurimmat keskiövälit sekä suurimmat ja pienimmät reuna- ja päätyetäisyydet esitetään taulukossa 3.3 (EC3). Mainittakoon tässä lyhyesti, että vähimmäisarvo reunaetäisyyksille on 1, 2 d 0 molempiin suuntiin ja vähimmäisarvo keskiöetäisyyksille vaikuttavan voiman suunnassa on 2, 2 d 0 ja sitä vastaan kohtisuorassa suunnassa on 2, 4 d 0. Kuva 3 alla selventää asiaa. Muita tapauksia on esitetty EC3:n kuvassa 3.1. Kuva 3 Reuna- ja keskiöetäisyydet.

5 3.2.2 Ruuvien ja liitettävien kappaleiden jännitykset Liitoksen toimintatavan perusteella pulttiliitokset jaetaan tavallisiin pulttiliitoksiin ja kitkaliitoksiin. Tavalliset pulttiliitoksen otaksutaan siirtävän voiman osasta toiseen pultin varressa vaikuttavan leikkauksen sekä ruuvin varren ja liitettävän osan välillä vaikuttavan reunapuristuksen välityksellä. Kuva X Tavallinen pulttiliitos. Kitkaliitoksessa voiman oletetaan siirtyvän liitettävien osien välisen kitkanvälityksellä osasta toiseen. Pultteihin kiristetään esijännitys ja liitospinnat hiekkapuhalletaan puhtaiksi metallin harmaiksi kitkan aikaansaamiseksi. Kuva X Kitkaliitos. Kuva X. Jännityksen tasaantuminen rasituksen kasvaessa Ruuviliitoksen reunapuristuskestävyyttä laskettaessaoletetaan yleensä, että reunapuristusjännitys on jakautunut tasaisesti ruuvin ja perusaineen välillä. Tämä edellyttäisi, että ruuvi on äärettömän jäykkä ja täyttää reiän kokonaan. Koska ruuvi on väljästi reiässään, syntyy pienillä rasituksilla jännityshuippu (kosketuspaine). Rasituksen kasvaessa jännitys tasaantuu myötörajan suuruisena riittävän leveälle

6 Viereinen kuva esittää välyksen vaikutusta reunapuristukseen: mitä pienempi välys, sitä tasaisempi reunajännitys aiheutuu Kuva X. Periaatekuva välyksen vaikutuksesta reunapuristusjännitykseen. Kuvassa X a) on esitetty reunapuristuksen jakautuminen yksi- ja kaksileikkeisessä liitoksessa ruuvin varren suunnassa. Kaksileikkeisessä liitoksessa poikkeaminen tasaisesta jakaumasta johtuu ruuvin äärellisestä jäykkyydestä. Yksileikkeisessä liitoksessa epätasaista jakaumaa lisää liitoksen epäkeskisyys. Tämän vuoksi liitokset on pyrittävä suunnittelemaan kaksileikkeisiksi. Kuva X Jännitykset yksi- ja kaksileikkeisissä liitoksissa. Ruuvin varressa esiintyvät leikkaus- ja taivutusrasitukset on esitetty kuvassa X a). Kuvassa b) on esitetty ruuvin varren leikkaus ja taivutus rasitukset, kun käytetään täytelevyjä. Taivutusmomenttien vaikutus voidaan tavanomaisissa liitoksissa jättää tutkimatta, mutta käytettäessä täytelevyjä liitettävien osien välissä voi olla syytä tarkistaa ruuvin varren taivutuskestävyys.

7 a) b) Kuva X Ruuvin varren rasitukset Kuva X. Perusaineen jännitysjakautumat eri kuorman arvoilla Levyssä, jossa on reikä, jakautuvat jännitykset reiän ympäristössä kuvan c) vasemmalla puolella esitetyllä tavalla. jännityksen ollessa kimmoisella alueella. Rasituksen kasvaessa jännitys nousee reiän reunalla paikallisesti myötörajalle. Kun rasitusta kasvatetaan edelleen, muuttuu jännitysjakauma tasaisemmaksi, kuva c), oikeanpuoleinen jakauma. Perusaineen kestävyyttä määritettäessä otaksutaan jännitysjakauma tasaiseksi, ja vetokestävyys lasketaan nettopoikkileikkauksen perusteella.

8 3.2.2 Rasitusten jakautuminen ruuveille Ruuveihin vaikuttavat voimat lasketaan ottaen huomioon liitoksen toiminta, liitettävien osien jäykkyys ja tasapainoehdot. Eurocode 3 määrittelee voimien jakautumisen seuraavasti : 1. Momentin vaikuttaessa liitokseen sisäisten voimien jakaantuminen voi olla joko lineaarinen (s.o. voimat ovat verrannollisia kiertokeskiöstä laskettuun etäisyyteen) tai plastisuusteorian mukainen (s.o. jokainen jakaantuma, joka on tasapainossa on hyväksyttävissä edellyttäen, että komponenttien kestävyys ei ylity ja komponenttien sitkeys on riittävä). 2. Kimmoteorian mukaista lineaarista sisäisten voimien jakaantumista käytetään seuraavissa tapauksissa: kun ruuveja käytetään kiinnitysluokassa C liukumisen kestävässä kiinnityksessä; leikkausvoiman rasittamat kiinnitykset, kun kiinnittimen leikkauskestävyyden mitoitusarvo Fv,Rd on pienempi kuin reunapuristuskestävyyden mitoitusarvo Fb,Rd ; kun kiinnityksiin kohdistuu isku, värähtely tai kuorman suunnan vaihtuminen (tuulikuormia lukuun ottamatta). 3. Kun liitokseen kohdistuu vain keskeinen leikkausvoima, voiman voidaan olettaa jakaantuvan tasaisesti kiinnittimille edellyttäen, että kiinnittimien koko ja luokka on sama. Kuva X. Voimien jakaantuminen ruuveille. Plastisuusteorian mukainen voimien jakautuminen ruuveille voi siis olla minkälainen tahansa edellyttäen, että ruuvien kestävyys(leikkaus- ja reunapuristus) ei ylity ja että tasapainoehdot ovat voimassa. Seuraavan sivun kuvassa on esitetty yllä olevan lineaarisen jakautuman lisäksi vielä kolme erilaista plastisuusteorian mukaista ruuvien voimajakautumaa.

9

10 3.2.2 Ruuvien kestävyyksien mitoitusarvot Leikkauskestävyyden mitoitusarvo (leikettä kohti) α v fub A Fv,Rd = γ M2 - kun ruuvin kierteet ovat leikkaustasossa ( A = As ): - lujuusluokat 4.6, 5.6 ja 8.8: α v = 0,6 - lujuusluokat 4.8, 5.8, 6.8 ja 10.9: α v = 0,5 - kun ruuvin kierteetön osa on leikkaustasossa: - α v = 0,6 Reunapuristuskestävyyden mitoitusarvo k1α b fu dt Fb,Rd = γ M2 fub missä α b on pienin arvoista α d ; ;1,0. fu α d on siirrettävän voiman suunnassa: - levyn pään ruuveille: e1 α d = 3d0 - muille kuin pään ruuveille: p1 1 α d = 4 3d0 kohtisuorassa suunnassa siirrettävään voimaan nähden - reunarivin ruuveille: e2 k 1 on pienin arvoista 2,8 1,7 ; 2,5 d 0 - muille kuin pään ruuveille: p2 k 1 on pienin arvoista 1, 4 1, 7 ; 2, 5 d Vetokestävyyden mitoitusarvo k2 fub As Ft,Rd = γ M2 missä k 2 = 0, 63 uppokantaisille ruuveille, muille k 2 = 0,9. Ruuvin ja mutterin lävistymiskestävyyden mitoitusarvo B = 0,6 π d t f / γ p,rd m p u M2 Yhdistetty leikkaus- ja vetovoima Fv,Ed Ft,Ed + 1, 0 F 1, 4 F v,rd t,rd 0

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

8. Yhdistetyt rasitukset

8. Yhdistetyt rasitukset TAVOITTEET Analysoidaan ohutseinäisten painesäiliöiden jännitystilaa Tehdään yhteenveto edellisissä luennoissa olleille rasitustyypeille eli aksiaalikuormalle, väännölle, taivutukselle ja leikkausvoimalle.

Lisätiedot

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille LUKU 15 Visiirin ja rampin kiinnikkeiden lujuudet 151 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset 1511 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille Visiirin rakenteet suunniteltiin

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

seuraavista aiheista:

seuraavista aiheista: 29.09.2010/ KUL-24.3000 KULJETUSVÄLINETEKNIIKAN PERUSTEET SYKSY 2010 LAIVA, SUURIN IHMISEN VALMISTAMA LIIKKUVA RAKENNE Johdanto Luennon tavoite on antaa yleiskuva laivan rakennesuunnittelusta. Luennon

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

TELINEIDEN TURVALLISUUS OHJE

TELINEIDEN TURVALLISUUS OHJE Sinun turvallisuus ja menestys on meille tärkeää. Tulosta tämä ohje ja lue se huolella. Jos sinulla on jotain nähin liittyviä kysymyksiä voit kysyä meiltä neuvoa. Olemme täällä teitä varten. TELINEIDEN

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

BOLTED. Sopii TÄYDELLISESTI. Superbolt kuuluu nyt Nord-Lockin perheeseen. ABB käyttää kombiruuveja Luotettavuus on kaiken perusta

BOLTED. Sopii TÄYDELLISESTI. Superbolt kuuluu nyt Nord-Lockin perheeseen. ABB käyttää kombiruuveja Luotettavuus on kaiken perusta RUUVILUKITUKSEN OPTIMOINTIA KÄSITTELEVÄ LEHTI # 1 2012 BOLTED ABB käyttää kombiruuveja Luotettavuus on kaiken perusta bill eccles Ura ruuvien parissa skandinaviska glassystem Kaikki pysyy yhdessä Orion-projekti

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS Markku Heinisuo Rakenteiden Mekaniikka, Vol.26 No 4, 1993, pp. 25-37 Tiivistelma: Artikkelissa esitetaan tasonurjahdustarkastelu

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta

Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv Testattua varmuutta 2 Sisällysluettelo Turvalliset, energiatehokkaat ja ympäristöä säästävät ratkaisut... 4 PAS-järjestelmä... 6 Kipinäväliratkaisut...9 Virtaa rajoittava suojaus...11

Lisätiedot

Ohje tutkimustiedon tulkintaan

Ohje tutkimustiedon tulkintaan Ohje tutkimustiedon tulkintaan Tilastotyöryhmä 27.3.2003 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Tutkimustiedon tulkinta 1 3 Tutkimuksen tuoteseloste 3 4 Keskeisiä tilastokäsitteitä 4 1. JOHDANTO 2. TUTKIMUSTIEDON

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Jousi on nerokas keksintö

Jousi on nerokas keksintö Jousi on nerokas keksintö Se on valmistettu yhdestä ainoasta taivutetusta teräslangasta. Mikään komponentti tuskin voisi olla tätä yksinkertaisempi, halvempi valmistaa ja samalla toimivampi, keskeisempi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot