8. Yhdistetyt rasitukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8. Yhdistetyt rasitukset"

Transkriptio

1 TAVOITTEET Analysoidaan ohutseinäisten painesäiliöiden jännitystilaa Tehdään yhteenveto edellisissä luennoissa olleille rasitustyypeille eli aksiaalikuormalle, väännölle, taivutukselle ja leikkausvoimalle. Kuvan mainospilariin kohdistuu sekä aksiaalikuorma, leikkausvoima sekä taivutus- ja vääntömomentti. 1 SISÄLTÖ 1. Ohutseinäiset painelaitteet 2. Yhdistettyjen rasitusten jännitystila 2 1

2 8.1 OHUTSEINÄISET PAINELAITTEET Sylinterimäisiä ja pallomaisia säiliöitä käytetään usein teollisuudessa Paineenalaisina säiliöiden materiaalin kohdistuu kuormitus kaikista suunnista Analyysia voi kuitenkin yksinkertaistaa mikäli säiliön vaippa on ohutseinämäinen Ohutseinämäinen tarkoittaa säiliötä, jonka sisäsäteen ja seinämänpaksuuden suhde on 10 tai enemmän (r/t 10) Kun r/t = 10 ohutseinämäiseen säiliöön perustuva laskenta ennustaa jännityksen, joka on n. 4% vähemmän kuin todellinen maksimijännitys OHUTSEINÄISET PAINELAITTEET Oletuksena on vaipan vakiopaksuus Säiliön sisäpaine on ilmanpaineeseen nähden verrannollinen suure 4 2

3 8.1 OHUTSEINÄISET PAINELAITTEET Sylinterimäiset säiliöt Sisäpaine p vaikuttaa säiliössä, jonka omapaino oletetaan merkityksettömäksi Kuormituksen luonteesta johtuen säiliön vaipassa olevaan elementtiin vaikuttaa normaalijännitys σ 1 tangentin suunnassa ja σ 2 pitkittäis- tai aksiaalisuunnassa OHUTSEINÄISET PAINELAITTEET Sylinterimäiset säiliöt Leikkausmenetelmällä ja tasapainoyhtälöitä soveltamalla saadaan jännityskomponenttien suuruudet selvitettyä Tasapaino x suunnassa edellyttää pr σ 1 = Yhtälö 8-1 t 6 3

4 8.1 OHUTSEINÄISET PAINELAITTEET Sylinterimäiset säiliöt Kuvan mukaisesti σ 2 vaikuttaa tasaisesti vaipassa ja p vaikuttaa kaasu- tai nesteosaan eli säiön päätyosaan. Siten tasapaino y suunnassa edellyttää pr σ 2 = Yhtälö 8-2 2t OHUTSEINÄISET PAINELAITTEET Sylinterimäiset säiliöt Yhtälöistä 8-1 ja 8-2 (ns. kattilakaavat) σ 1, σ 2 = tangentiaali- tai kehäjännitys ja pituussuuntainen jännitys. Molemmat ovat vakioita ja aiheuttavat vetorasituksen. p = kaasun tai nesteen aiheuttama sisäinen paine r = sylinterin sisäsäde t = vaipan paksuus (r/t 10) pr σ 1 = t pr σ 2 = 2t 8 4

5 8.1 OHUTSEINÄISET PAINELAITTEET Sylinterimäiset säiliöt Huomaa, että tangentiaalijännitys on kaksi kertaa suurempi kuin pituussuuntainen jännitys Sylinterimäisten paineastioiden on siis poikittaissuuntaisissa liitoksissa kestettävä kaksi kertaa suurempi rasitus kuin poikittaissuuntaisissa liitoksissa OHUTSEINÄISET PAINELAITTEET Pallosäiliöt Vastaavalla tavalla voidaan analysoida pallosäiliöt Sylinterin tavoin tasapaino y- suunnassa edellyttää pr σ 2 = 2t Yhtälö

6 8.1 OHUTSEINÄISET PAINELAITTEET Pallosäiliöt Huomaa, että yhtälö 8-3 on sama kuin yhtälö 8-2. Siten jännitys on sama riippumatta vaipan pinnasta otetun elementin suunnasta Vaipasta otettu elementti on siis kaskiaksiaalisessa tasojännitystilassa: normaalijännitys vaikuttaa kahteen suuntaan OHUTSEINÄISET PAINELAITTEET Pallosäiliöt Vaipan materiaaliin vaikuttaa myös radiaalijännitys σ 3. Sen suuruus on sama kuin vaipan sisäpaine p ja se pienenee nollaan vaipan ulkopinnassa. Radiaalijännitys kuitenkin yleensä jätetään huomiotta ohutseinäisillä säiliöillä, koska rajoitteella r/t = 10, jännityskomponentit σ 3 ja σ 2 ovat 5 ja 10 kertaa suurempia kuin suurin radiaalijännitys (σ 3 ) max = p 12 6

7 ESIMERKKI 8.1 Sylinterimäisen paineastian sisähalkaisija on 1.2 m ja sen paksuus on 12 mm. Määritä suurin sallittu sisäinen paine, kun vaipan normaalijännitys tangentiaali- tai aksiaalisuunnassa ei saa ylittää arvoa 140 MPa. Mikä on suurin sallittu paine pallosäiliölle vastaavalla halkaisijalla? 13 ESIMERKKI 8.1 (RATKAISU) Sylinterimäinen painesäiliö Maksimijännitys esiintyy tangentiaalisuunnassa: pr σ 1 = ; t p(600 mm) 140 N/mm 2 = 12 mm p = 2.8 N/mm 2 Huomaa, että pituussuuntainen jännitys on silloin σ 2 = 0.5(140 MPa) = 70 MPa. 14 7

8 ESIMERKKI 8.1 (RATKAISU) Sylinterimäinen painesäiliö Vaipan sisäpinnassa vaikuttaa lisäksi radiaalijännitys (σ 3 ) max = p = 2.8 MPa. Koska jännitys on vain 1/50 tangentiaalijännityksestä (140 MPa), sitä ei oteta huomioon. 15 ESIMERKKI 8.1 (RATKAISU) Pallomainen painesäiliö Pallopinnassa jännitykset ovat yhtäsuuret kahteen suuntaan. Siten pr σ 2 = ; 2t p(600 mm) 140 N/mm 2 = 2(12 mm) p = 5.6 N/mm 2 Vaikka pallopintainen vaippa on vaikeampi valmistaa, on sen sisäpaineen kantokyky siis kaksinkertainen sylinteripintaan verrattuna. 16 8

9 8.2 YHDISTETTYJEN RASITUSTEN JÄNNITYSTILA Aiemmin kehitettiin menetelmät, joilla voitiin määrittää jännitysjakauma aksiaalikuorman, leikkausvoimien, vääntö- ja taivutusrasituksen vaikuttaessa Usein kappaleen poikkileikkauksessa esiintyy useita rasitustyyppejä samanaikaisesti Superpositioperiaatetta käyttäen voidaan resultoiva jännitys laskea kuormitusten perusteella YHDISTETTYJEN RASITUSTEN JÄNNITYSTILA Superpositioperiaatteen soveltaminen 1. Määritetään jännitystila jokaisella rasitustyypillä 2. Jännitystilat summataan superpositioperiaatteella Ehdot Kuormien ja jännitysten välillä vallitsee lineaarinen yhteys (Hooken laki on voimassa) Kappaleen geometriassa ei tapahdu merkittävää muutosta: tällä varmistetaan, etteivät rasituskomponentit kytkeydy toisiinsa 18 9

10 8.2 YHDISTETTYJEN RASITUSTEN JÄNNITYSTILA Analyysin vaiheet Sisäinen rasitus Valitaan tutkittava leikkaus kappaleessa Lasketaan sisäiset rasitukset : normaali- ja leikkausvoima sekä vääntö- ja taivutuskomponentit Voimakomponenttien tulee vaikuttaa poikkileikkauksen pintakeskiössä ja momenttikomponenttien tulee vaikuttaa pääjäyhyysakseleiden suhteen YHDISTETTYJEN RASITUSTEN JÄNNITYSTILA Analyysin vaiheet Keskimääräinen normaalijännitys Lasketaan jännityskomponentit kullekin rasitustyypille. Määritetään kussakin tapauksessa joko jännitysjakauma poikkileikkauksessa tai tutkitaan määrätyn pisteen jännitystilaa 20 10

11 8.2 YHDISTETTYJEN RASITUSTEN JÄNNITYSTILA Analyysin vaiheet Normaalivoima Sisäinen normaalivoima (aksiaalikuorma) aiheuttaa leikkaukseen tasaisen normaalijännitysjakauman σ = P/A Leikkausvoima Sisäinen leikkausvoima taivutuksesta johtuen voidaan määrittää käyttäen leikkausyhtälöä τ = VQ/It, joka antaa myös leikkausvoimajakauman poikkipinnassa YHDISTETTYJEN RASITUSTEN JÄNNITYSTILA Analyysin vaiheet Taivutusmomentti Suorilla sauvoilla sisäinen taivutusmomentti aiheuttaa normaalijännitysjakauman, joka on neutraaliakselilla nolla ja suurimmillaan kauimpana neutraaliakselilta Jännitysjakauma saadaan taivutusyhtälöstä σ = My/I

12 8.2 YHDISTETTYJEN RASITUSTEN JÄNNITYSTILA Analyysin vaiheet Vääntömomentti Pyöreälle poikkileikkaukselle vääntömomentti aiheuttaa leikkausjännitysjakauman, joka muuttuu lineaarisesti pintakeskiöstä lähtien ja on suurimmillaan ulkopinnalla. Leikkausjännitysjakauman saa leikkausyhtälöstä τ = Tρ/J. Mikäli vääntösauva on mielivaltaisen muotoinen sylinteriputki, käytetään yhtälöä τ = T/2A m t YHDISTETTYJEN RASITUSTEN JÄNNITYSTILA Analyysin vaiheet Ohutseinäiset painesäiliöt Ohutseinämäiselle sylinterimäiselle painesäiliölle sisäinen paine p aiheuttaa kaksiaksiaalisen jännitysjakauman, jossa tangentiaalinen jännityskomponentti on σ 1 = pr/t ja pituussuuntainen jännityskomponenttiσ 2 = pr/2t. Pallosäiliölle kaksiaksiaalinen jännitystila on kahteen toisiaan vastaan kohtisuoraan suuntaan sama ja jännitys on σ 2 = pr/2t 24 12

13 8.2 YHDISTETTYJEN RASITUSTEN JÄNNITYSTILA Analyysin vaiheet Superpositioperiaate Summaus- eli superpositioperiaatetta käytetään resultoivan normaali- ja leikkausjännitysten yhdistämiseen kun kaikki jännityskomponentit on määritetty Tulos esitetään määrätyssä pisteessä poikkipinnassa tai jakaumana leikkauksessa 25 ESIMERKKI 8.2 Kappaletta kuormitetaan 15,000 N voimalla epäkeskeisesti kuvan mukaisesti. Kappaleen omaa painoa ei oteta huomioon. Määritä jännitystila pisteissä B ja C

14 ESIMERKKI 8.2 (RATKAISU) Sisäiset rasitukset Kappale leikataan pisteiden B ja C kohdalta. Tasapaino edellyttää, että aksiaalikuorma 15,000 N vaikuttaa pintakeskiössä ja taivutusmomentti 750,000 N mm toisen pääjäyhyysakselin suhteen. 27 ESIMERKKI 8.2 (RATKAISU) Jännityskomponentit 1. Normaalivoima Aksiaalikuorma aiheuttaa tasaisen normaalijännitysjakauman (kuva) σ = P/A = = 3.75 MPa 2. Taivutusmomentti Vastaavasti taivutusmomentti saa aikaan lineaarisesti muuttuvan normaalijännitysjakauman, jonka maksimiarvo on σ max = Mc/I = = MPa Normaalivoima Taivutusmomentti 28 14

15 ESIMERKKI 8.2 (RATKAISU) Superpositioperiaate Kun edellä saadut normaalijännitysjakaumat summataan, saadaan kuvan mukainen normaalijännitysjakauma. Vaikka tässä ei tarvita tietoa neutraaliakselin uudesta sijainnista, lasketaan se kuitenkin verrannolla 7.5 MPa = x 15 MPa (100 mm x) x = 33.3 mm Yhdistetty rasitus 29 ESIMERKKI 8.2 (RATKAISU) Superpositioperiaate Pisteissä olevissa elementeissä B ja C on ainoastaan yksiaksioaalinen jännitystila kuvan mukaisesti. σ B = 7.5 MPa σ C = 15 MPa 30 15

16 ESIMERKKI 8.3 Kuvan säiliön sisäsäde on 600 mm ja vaipan paksuus 12 mm. Vaippamateriaalin paino on γ st = 78 kn/m 3. Säiliö täytetään vedellä. Määritä jännitystila pisteessä A. Säiliö on avoin yläosastaan. 31 ESIMERKKI 8.3 (RATKAISU) Sisäiset rasitukset Leikkauksen A yläpuolinen vapaakappalekuva on esitetty kuvassa. Pystysuunnassa ainoastaan vaipan seinämä kantaa vaipan oman painon eli veden painoa ei tarvitse ottaa huomioon. W st = γ st V st = = 3.56 kn 32 16

17 ESIMERKKI 8.3 (RATKAISU) Sisäiset rasitukset Kehä- tai tangentiaalisuunnassa veden paine aiheuttaa vetojännityksen. Veden paine voidaan tunnetusti laskea yhteydestä p = γ w z. Siten veden aiheuttama hydrostaattinen paine tasolla A p = γ w z = (10 kn/m 3 )(1 m) = 10 kn/m 2 33 ESIMERKKI 8.3 (RATKAISU) Jännityskomponentit 1. Tangentiaalijännitys (kehäjännitys) Sovelletaan yhtälöä 8-1 käyttäen sisäsädettä r = 600 mm, jolloin saadaan σ 1 = pr/t = = 500 kpa 2. Pituussuuntainen jännitys Koska vaipan paino jakautuu tasaisesti seinämille saadaan σ 2 = W st /A st = = 77.9 kpa 34 17

18 ESIMERKKI 8.3 (RATKAISU) Jännityskomponentit Huomaa, että yhtälöä 8-2, σ 2 = pr/2t ei voi soveltaa tässä yhteydessä, koska tankki on avoin yläpäästään joten seinämiin ei tule rasitusta veden paineesta pituussuunnassa. Piste A on siten kaksiaksiaalisessa jännitystilassa kuvan mukaisesti. 35 ESIMERKKI 8.5 Kuvan tangon säde on 0.75 cm. Määritä kuvan kuormituksella jännitys pisteessä A

19 ESIMERKKI 8.5 (RATKAISU) Sisäiset rasitukset Tutkitaan leikkausta A. Tasapainoehtojen perusteella saadaan kuusi tasapainoyhtälöä vapaakappaleelle AB, joista leikkauksen sisäiset rasitukset määritetään. 37 ESIMERKKI 8.5 (RATKAISU) Sisäiset rasitukset Normaalivoima (500 N) ja leikkausvoima (800 N) vaikuttavat poikkipinnan pintakeskiössä kuvan mukaisesti. Taivutusmomentit (8000 N cm) ja 7000 N cm) vaikuttavat pääjäyhyysakseleiden suhteen

20 ESIMERKKI 8.5 (RATKAISU) Jännityskomponentit 1. Normaalivoima Normaalijännitys pisteessä A σ A = P/A = = 2.83 MPa 39 ESIMERKKI 8.5 (RATKAISU) Jännityskomponentit 2. Leikkausvoima Kuvassa on esitetty leikkausvoimajakauma. Pisteessä A staattinen momentti Q määritetään varjostetun alueen suhteen. Siten Q = y A = = cm 3 τ A = VQ/It = = 6.04 MPa 40 20

21 ESIMERKKI 8.5 (RATKAISU) Jännityskomponentit 3. Taivutusmomentti Taivutusmomentin 8000 N cm suhteen piste A sijaitsee neutraaliakselilla, joten normaalijännitys on σ A = 0 Taivutusmomentin 7000 N cm suhteen c = 0.75 cm, joten normaalijännitys pisteessä A on σ A = Mc/I = = MPa 41 ESIMERKKI 8.5 (RATKAISU) Jännityskomponentit 4. Vääntömomentti Pisteessä A ρ A = c = 0.75 cm, joten τ A = Tc/J = = MPa 42 21

22 ESIMERKKI 8.5 (RATKAISU) Superpositioperiaate Kun edellä olleet tulokset summataan superpositioperiaatteella havaitaan, että elementissä pisteessä A vaikuttaa sekä normaali- että leikkausjännityskomponentit 43 YHTEENVETO Painesäiliötä pidetään ohutseinäisenä, mikäli r/t 10. Silloin kehä- eli tangentiaalijännitys on σ 1 = pr/t. Tämä jännitys on kaksi kertaa suurempi kuin pituussuuntainen jännitys σ 2 = pr/2t. Ohutseinäisillä pallosäiliöillä on jännitys kahteen toistensa suhteen kohtisuoraan suuntaan yhtäsuuri eli σ 1 = σ 2 = pr/2t Superpositio- eli summausperiaatetta voidaan käyttää määrittämään normaali- ja leikkausjännitys määrätyssä pisteessä poikkileikkauksessa usean rasituskomponentin vaikuttaessa

23 YHTEENVETO Ensin määritetään resultoiva aksiaali- ja leikkausvoima sekä resultoiva taivutus- ja vääntömomentti leikkauksessa, jossa tutkittava piste sijaitsee. Tämän jälkeen lasketaan jännityskomponentit näille kuormille, jonka jälkeen voidaan määrittää normaali- ja leikkausjännitysten resultantti algebrallisesti summaamalla

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS Markku Heinisuo Rakenteiden Mekaniikka, Vol.26 No 4, 1993, pp. 25-37 Tiivistelma: Artikkelissa esitetaan tasonurjahdustarkastelu

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

seuraavista aiheista:

seuraavista aiheista: 29.09.2010/ KUL-24.3000 KULJETUSVÄLINETEKNIIKAN PERUSTEET SYKSY 2010 LAIVA, SUURIN IHMISEN VALMISTAMA LIIKKUVA RAKENNE Johdanto Luennon tavoite on antaa yleiskuva laivan rakennesuunnittelusta. Luennon

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D.

Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D. 3. LIITOKSET 3.1 Yleistä Teräsrakenteiden liittämiseen toisiinsa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä: - ruuvi-, niitti- ja niveltappiliitokset - hitsausliitokset - liimaliitokset Näistä tulevat yleensä

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT Juha P aavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 28 No. 4, 1995, s. 29-43. T IIVISTELMA Taman artikkelisarjan

Lisätiedot

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille LUKU 15 Visiirin ja rampin kiinnikkeiden lujuudet 151 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset 1511 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille Visiirin rakenteet suunniteltiin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta

Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta STUK-YTO-TR 57 Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta Kari Ikonen HEINÄKUU 1993 /.-.' % '.:,:%m # * tmcr^m \ SÄTEILYTURVAKESKUS I Strölsäkerhetscentralen rsc jnnrir? Finnish Centre

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

22. MELU JA SEN TORJUNTA

22. MELU JA SEN TORJUNTA 22. MELU JA SEN TORJUNTA 22.1. Fysikaalisia käsitteitä ja kaavoja Ääni on kuuloelimen avulla tajuttu aistimus, joka aiheutuu aineen muutoksista kaasussa, nesteessä tai kiinteässä aineessa. Korva ottaa

Lisätiedot

KORKEAPAINEISTEN HAPPI-, ARGON- JA VETYPULLOJEN KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOJEN YHTEYDESSÄ. Pertti Tolonen Pelastusopisto Hulkontie 83, 70821 Kuopio

KORKEAPAINEISTEN HAPPI-, ARGON- JA VETYPULLOJEN KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOJEN YHTEYDESSÄ. Pertti Tolonen Pelastusopisto Hulkontie 83, 70821 Kuopio KORKEAPAINEISTEN HAPPI-, ARGON- JA VETYPULLOJEN KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOJEN YHTEYDESSÄ Pertti Tolonen Pelastusopisto Hulkontie 83, 70821 Kuopio Tiivistelmä Tällä tutkimuksella haluttiin määrittää tulipalotilanteeseen

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

Paalun pituus Tuki- ja kitkapaalu m Pyöreä Neliö < 10 >2,7 d > 3 d 10 25 Väli interpoloidaan > 25 >3,5 d > 4 d

Paalun pituus Tuki- ja kitkapaalu m Pyöreä Neliö < 10 >2,7 d > 3 d 10 25 Väli interpoloidaan > 25 >3,5 d > 4 d 44 5.4 Tukipaalurhmän suunnittelu Alustavalla suunnittelussa määritetään likimääräisesti paaluanturan koko, tarvittavien pst- ja vinopaalujen lukumäärä sekä paalujen paikat. Löntipaalutusohjeista (LPO-2005,

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot