Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF DE / SF DS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS"

Transkriptio

1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF DE / SF DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie Kolho puh Perehdy tähän ohjeeseen huolella ennen kuin asennat, käytät tai huollat laitetta! Versio 3.2

2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSOHJEITA 3 2. AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Keräinmallit SF DE ja SF DS Järjestelmän kokoonpano 5 3. KERÄINTEN VASTAANOTTO, VARASTOINTI JA KÄSITTELY 6 4. KATTOKIINNIKKEIDEN ASENNUS Kiinnikkeiden asennus tiilikatolle Kiinnikkeiden asennus aaltopelti- tai huopakatolle Kiinnikkeiden asennus saumapeltikatolle ALUMIINIPROFIILIN KIINNITYS INNITYS LÄHTÖRAUTOIHIN VAPAASTISEISOVA ASENNUS NUS JA KERÄIMIEN KALLISTUSSARJAT KERÄINTEN JA KISKOJEN ASEMOINTI Keräinten asennus pystyasentoon Keräinten asennus lappeelleen PUTKILINJA JA LIITÄNNÄTNÄT SF DE -keräinten putkiliitokset SF DS -keräinten putkiliitokset Ilmausventtiili Lämpötila-anturin asennus Lämmönsiirtoneste HUOLTO 22 LIITE 1. TEKNISET TIEDOT 23 LIITE 2. PAINEHÄVIÖT 24 LIITE 3. SF DE MALLIN ASENNUS DN16 ROSTERIPUTKELLE 25 LIITE 4. SF DS MALLIN ASENNUS DN20 ROSTERIPUTKELLE 26 LIITE 5. KERÄINTELINEIDEN EIDEN ASENNUS VAIHE VAIHEELTA 27 LIITE 6. TAIPUISAN ROSTERIPUTKEN LIITTÄMINEN ALUMIINILIITTIMEEN 31 2

3 1. Turvallisuusohjeita Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen kuin asennat, säädät tai huollat laitetta. Manuaalissa on käytetty seuraavia symboleja: VAARA! Loukkaantumisen vaara. Laitteen ohjeiden vastainen käyttö voi vahingoittaa sinua. VAROITUS! Laitteen rikkoontumisen vaara. Laitteen ohjeen vastainen käyttö voi vahingoittaa komponentteja, laitteita, prosesseja tai ympäristöä. PALOVAMMAN VAARA! Keräimen pintalämpötila voi olla polttavan korkea. LUMEN MÄÄRÄÄ KOSKEVA VAROITUS! Liian suuri lumimäärä voi vaurioittaa keräintä ja/tai estää keräimen toiminnan. TUULEN VOIMAKKUUTTA KOSKEVA VAROITUS! Keräimet on kiinnitettävä ohjeiden mukaan, jotta voimakas tuuli ei irroita keräimiä katolta. LUE OHJE! Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet huolella. Älä hävitä käyttöohjetta! Säilytä käyttöohje laitteen välittömässä läheisyydessä! 3

4 2. Aurinkolämpöjärjestelmä Suomen olosuhteissa aurinkoenergiaa on saatavissa vaakatasolle laskettuna kwh/m 2 /a. Aurinkolämmön pääasiallinen hyödyntämisaika on keväästä syksyyn ja aurinkolämmitysjärjestelmä soveltuu lisäenergialähteeksi yhdistettynä muihin lämmitysmuotoihin. Auringon säteily on uusiutuva luonnonvara, joten aurinkolämpöjärjestelmä on ympäristöä säästävä ja taloudellinen lämmitysmuoto. Savo-Solarin SF DS / SF DE aurinkokeräimet ovat tasokeräimiä, jotka koostuvat alumiinisesta runkorakenteesta, täysalumiinisesta PVD MEMO MO pinnoitetusta absorberista, johon on integroitu putkisto lämmönsiirtonestettä varten sekä lämpöeristyksestä ja lasista, jonka valonläpäisykyky on erittäin korkea. Aurinkokeräimeen osuva lyhytaaltoinen auringon säteily muuttuu lämmöksi selektiivisen PVD (Physical Vapour Deposition, tyhjiöpinnoitus) MEMO absorptiopinnoitteen avulla. Keräin on toteutettu Direct Flow tekniikalla, jossa lämpö siirtyy suoraan keräimen lämmönsiirtonesteeseen. Direct Flow tekniikalla minimoidaan lämpöhäviöitä. Keräimen lisäksi si tarvitaan ohjausjärjestelmä, jonka avulla varmistetaan, että kiertojärjestelmä on käynnissä vain silloin, kun saatavilla on tarpeeksi auringon säteilyä. Savo-Solarin Solarin keräimet voidaan liittää varaajalla varustettuun vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Keräimiä voidaan käyttää myös suorasähkölämmitteisissä kohteissa lämpimän käyttöveden tuottamiseen. SF keräimen päämitat. 4

5 2.1 Keräinmallit SF DE ja SF DS Keräinmallit SF DE ja SF DS ovat keskenään identtisiä putkiyhteyksiä lukuun ottamatta. DE -mallin ulostulo- ja sisäänmenoputkiliitännät sijaitsevat keräimen lyhyellä sivulla ( yläpäässä ) ja ovat ulkohalkaisijaltaan 18 mm. DS-mallin putkiyhteydet sijaitsevat puolestaan keräimen pitkillä sivuilla ja ovat ulkohalkaisijaltaan 22 mm. Kumpikin malli on rakenteeltaan ns. double harp tyyppisiä, eli virtaus kulkee eri suuntiin keräimen eri puoliskoissa. Oheinen kuva selventää rakenteiden eroja. 2.2 Järjestelmän kokoonpano Keräimien ohella aurinkolämpöjärjestelmä koostuu varaajasta, pumppu- ja ohjausyksiköistä, paisuntasäiliöstä, sekä näitä yhdistävästä putkilinjasta lämmönsiirtonesteineen ja tarvittavine komponentteineen. Järjestelmä on varustettava asianmukaisin varoventtiilein. Oheisessa kuvassa on esitetty järjestelmän perusrakenne. Periaatekuva aurinkolämpöjärjestelmästä. Kuvaa ei tule käyttää asennusohjeena. 5

6 3. Keräinten vastaanotto, varastointi ja käsittely Vastaanottaessasi keräinlähetyksen, suorita sille välittömästi vastaanottotarkastus. Tämän tulee sisältää ainakin toimituksen sisällön oikeellisuuden ja kunnon tarkastuksen. Ilmoita havaitsemistasi tasi puutteista välittömästi valmistajalle. Keräimet toimitetaan normaalisti asennettuina pystyasentoon lavan päälle kuvan osoittamalla tavalla. Purkaessasi keräinpakettia huomioi, että yksi keräimistä on lasin suojelemiseksi asetettu lavalle toisin päin kuin muut keräimet. Keräimet pakattuina toimitusta varten. Säilytä keräimet kuivassa ja ilmavassa paikassa sateelta suojattuina. Keräimet suositellaan säilytettäväksi ja kuljetettavaksi alkuperäisessä pakkauksessa siihen asti, kunnes keräin asennetaan. Älä lastaa keräimen päälle mitään lasin rikkoontumisen ja naarmuuntumisen estämiseksi. Keräimen lasiin on kiinnitetty suojakalvo, joka estää keräimen lämpenemisen asennuksen aikana. Irrota suojakalvo vasta, kun järjestelmä on täysin asennettu. Mikäli keräimiä säilytetään ulkona sateessa, suojakalvo saattaa irrota. Siirrettäessä keräimiä varmista etteivät keräimet pääse hankautumaan tai kolhiintumaan toisiaan vasten. Siirrä keräimet aina yhdessä toisen henkilön kanssa. Älä nosta keräimiä putkiyhteistä! Siirrettäessä tai varastoitaessa keräimiä huolehdi, että keräin on joko pystyasennossa, tai vaaka-asennossa asennossa siten, että keräimen lasi osoittaa aina ylöspäin. Keräimiin on kiinnitetty oheisen kuvan mukainen tarra, joka osoittaa keräimen oikean kuljetusasennon. Siirrä keräin siten, että toinen nuolista osoittaa aina ylöspäin. Keräimen vasemman yläkulman ja oikean alakulman kumiosat on varustettu ilmastointirei illä. Niitä ei saa irroittaa tai kääntää, kun keräin asennetaan pystyasentoon luvun 6.1 mukaisesti. DS-mallin lappeelleenasennuksen yhteydessä oheiseen kuvaan punaisin nuolin merkityt ilmastointielementit tulee kiertää siten, että ilmastointireiät osoittavat alaspäin. 6

7 Vasemmalla: Punaiset nuolet osoittavat ilmastointielementtien sijainnit. Oikealla: Ilmastointielementin nuoli osoittaa ilmastointireiän sijainnin. Ennen asennustyön aloittamista tulee varmistua, että rakenteet ja kiinnityskohdat ovat riittävän lujia keräimien asennusta varten. Varmista myös, että kaikki asennukseen kuuluvat osat ja työkalut ovat helposti saatavilla ja kiskojen ja kiinnitystarvikkeiden mitat, määrä ja malli ovat oikeat. Keräinjärjestelmä tulee maadoittaa ja asentajan tulee huomioida kansalliset asetukset. VAARA! Sähköasennuksen suorittajalla on oltava Turvatekniikan keskuksen (TUKES) antama valtuutus sähkötöihin! 7

8 4. Kattokiinnikkeiden asennus Tarvittavat kiinnikejärjestelmät toimitetaan tilauksen mukaisesti keräimien mukana. Lappeensuuntaisessa keräinasennuksessa katolle kiinnitetään ensin lähtöraudat, joiden varaan kiinnitetään vaakasuuntaiset alumiiniprofiilit joihin itse keräimet kiinnitetään. Mikäli keräimet halutaan asentaa kattolapetta jyrkempään kulmaan, lähtörautoihin kiinnitetään kulmaltaan säädettävät keräintelineet, joihin vaakasuuntaiset alumiiniprofiilit kiinnitetään. Keräimien tiilikatolle asennusta varten on omanlaisensa lähtörauta. Huopa- ja peltikatoille käytetään keskenään samanlaista lähtörautaa. Konesaumatun peltikaton tapauksessa asennuspakettiin kuuluu myös vastarauta, jonka avulla lähtörauta saadaan lukittua tukevasti paikoilleen. Lähtöraudat tulee kiinnittää tasaisin välimatkoin kuormien tasaamiseksi ja vesivaa alla tarkastetaan että ne on sijoitettu samalle korkeudelle. Kahden vierekkäisen lähtöraudan väli on asennuksesta riippuen mm. Kahden lähtörautarivin välimatka on asennuskulmasta ja -tavasta riippuen mm. Jokaista keräinriviä kohden asennetaan kaksi riviä lähtörautoja. VAARA! Huolehdi työturvallisuudesta työskennellessäsi katolla! Käytä turvaköysiä ja valjaita, sekä tarvittaessa nostolaitteita! 8

9 4.1 Kiinnikkeiden asennus tiilikatolle Tiilikatolle asennusta varten toimitetaan erityisesti tiilikatolle soveltuva kiinnityssetti. i. Asennus aloitetaan irroittamalla rivi kattotiiliä, jotta apuruode (esim. 2 x4 ) saadaan kiinnitettyä puurakenteisiin. Lähtöraudat kiinnitetään kuvan mukaisesti apuruoteeseen toimitukseen sisältyvillä ruuveilla. Tämän jälkeen kattotiilet asennetaan takaisin paikoilleen. Mikäli kattotiilet ovat poikkeuksellisen suuria, tiilestä joudutaan mahdollisesti leikkaamaan pala pois käyttäen kulmahiomakonetta. Lähtöraudan asennus tiilikatolle. 4.2 Kiinnikkeiden asennus aaltopelti- tai huopakatolle Lähtöraudat kiinnitetään aaltopeltikaton läpi puurakenteisiin mukana toimitettavien ruuvien avulla. Lähtörautojen alle asennetaan kumiprikat, jottei vesi pääse rakenteisiin ruuvinreikien kautta. Muoviprikkoja voidaan käyttää tarvittaessa lähtörautojen tasaamiseksi samalle korkeaudelle. Lähtöraudat asennetaan tasaisin välimatkoin kuormien tasaamiseksi. Lähtöraudat kiinnitetään tasaisin välimatkoin kuormien tasaamiseksi. 9

10 4.3 Kiinnikkeiden asennus saumapeltikatolle Lähtöraudan kiinnitys konesaumatulle peltikatolle voidaan toteuttaa tekemättä reikiä itse peltiin. Ennen tämänlaisen asennustavan valitsemista varmista, että kattorakenne ja pellin kiinnitys kestävät keräimien aiheuttamat lumi- ja tuulikuormat! Lähtörauta ja vastarauta kiristetään peltikaton sauman ympärille oheisen kuvan mukaisesti siten, että vastaraudan hampaat pitävät telineen tukevasti paikallaan. Vastarauta ja lähtörauta kiristetään tukevasti peltikaton sauman ympärille. Tarkista ennen pulttien lopullista kiristämistä vesivaakaa apuna käyttäen, että lähtöraudat ovat keskenään samalla korkeudella. 5. Alumiiniprofiilin kiinnitys lähtörautoihin Keräinten lappeensuuntaisessa asennuksessa lähtörautoihin kiinnitetään vaakasuuntainen alumiiniprofiili kuvan mukaisesti mukana toimitettavilla M8 pulteilla ja muttereilla. Mikäli keräimet asennetaan kattolapetta jyrkempään kulmaan, lähtörautoihin kiinnitetään tään alumiiniprofiilin sijasta kallistussarja seuraavassa luvussa kuvatulla tavalla. Alumiiniprofiilien yhdistäminen toisiinsa valmistajan toimittamilla komponenteilla on neuvottu liitteessä 5. Alumiiniprofiilin kiinnitys lähtörautoihin. 10

11 6. Vapaastiseisova a asennus ja keräimien kallistussarjat Lappeensuuntaisen kattoasennuksen ohella keräimet voidaan asentaa myös esimerkiksi seinälle tai maahan asennetun tukirakenteen varaan (ks. liite 5). Mikäli kattolape on keräinten haluttua asennuskulmaa loivempi, valmistaja toimittaa haluttaessa kallistussarjan, jolla keräimet saadaan asennettua jyrkempään kulmaan. Kallistussarja (tuotekoodi SET ) koostuu kolmesta teräksisestä L-profiilista, pidemmästä pohjaraudasta ja kahdesta lyhyemmästä kallistusraudasta. Kallistussarjan rautojen alapäät kiinnitetään oheisen kuvan mukaisesti kattokiinnikkeisiin. Pohjarautaan kiinnitetään alumiiniprofiili, johon itse keräimet kiinnitetään. Kallistussarjojen kasaaminen on neuvottu vaihe vaiheelta liitteessä 5. Vasemmalla: Pohjarauta liitettynä peltikaton lähtörautaan. Oikealla: Kallisturaudan ja pohjaraudan liittäminen. Teräksiset kallistusraudat tarvitaan keräinrivin kumpaankin päähän, sekä aina kahden keräimen välille. Näin ollen kolmen keräimen rivi vaatii neljä settiä kallistusrautoja. Teräksisen kallistusraudan ohella valmistaja toimittaa myös valmiiksi kasattuja alumiinisia kulmaltaan säädettäviä keräintelineitä. Alumiininen tukirakenne (SET ) 001), jonka avulla keräimet voidaan säätää optimaaliseen kallistuskulmaan. 11

12 7. Keräinten ja kiskojen asemointi Keräimet voidaan asentaa joko normaalisti pystyasentoon ( DE ja DS-mallit) tai lappeelleen (vain DS -malli). Pystyyn asennus on suositeltavampi tapa, sillä tällöin putkilinja ja keräimen tukirakenteet jäävät yleensä lyhyemmiksi. Keräimien asennuksessa käytettävät alumiiniprofiilit asennetaan kummassakin tapauksessa vaakatasoon, mutta profiilien välinen etäisyys riippuu asennustavasta. Alumiiniprofiilit tulee asentaa siten, että keräimiin kohdistuvat voimat jakaantuvat mahdollisimman tasaisesti. Asennettaessa ettaessa keräimet pystyasentoon alumiiniprofiilien etäisyyden toisistaan tulee olla välillä cm. Lappeelleen asennuksessa profiilien etäisyyden tulee olla cm. PALOVAMMAN VAARA! Keräimen pintalämpötila voi olla polttavan korkea, mikäli lasin suojakalvo on poistettu. Tee asennus- ja huoltotyö pilvisellä säällä tai peitä keräimen pinta! 12

13 7.1 Keräinten asennus pystyasentoon Keräimien asennus pystyyn on suositeltavin asennustapa. Tällöin putkilinjan pituus saadaan yleensä minimoitua. Keräimet on asennettava siten, että putkiliitännät ovat keräimen ylänurkissa. Oheisiin kuviin on merkitty keräinkentän ohjeellinen mitoitus. Suositeltu asennustapa käyttäen valmistajan liittimiä on kuvattu tarkemmin liitteissä 3 ja 4. Ohjeellinen keräinkentän mitoitus SF DE -mallille. Ohjeellinen keräinkentän mitoitus SF DS -mallin pystyasennukselle käytettäessä mukana toimitettavia suoria 22 mm puserrusliittimiä. 13

14 14

15 7.2 Keräinten asennus lappeelleen Vain SF DS -malli voidaan asentaa lappeelleen. Lappeelleen keräimiä asennettaessa keräimen pitkän sivun asento on tarkistettava vesivaa an avulla. Seuraavassa kuvassa on esitetty oikea ja väärä asennustapa. Lappeelleen asennetun keräinkentän ohjeelliset mitat on annettu oheisessa kuvassa. Keräin tulee asentaa vaaka-asentoon. asentoon. Väärään kulmaan asennettaessa nuolen osoittamaan kohtaan voi jäädä virtausta häiritsevä ilmatasku. Keräinkentän mitoitus SF DS -mallin lappeelleen asennuksessa. Kuvaan merkitty myös ohjeellinen putkilinja kytkettäessä kaksi kolmen keräimen sarjaa rinnan. 15

16 8. Putkilinja ja liitännät VAROITUS! Aurinkolämpöjärjestelmät ovat painelaitteita. Varmista laitteiston turvallinen toiminta ennen käyttöönottoa! Käytä vain päteviä painelaite- / putkiasentajia! Keräimien mukana toimitetaan alumiiniliittimet jotka voidaan yhdistää suoraan keräimiin. Liittimet sisältävät voiteluainetta, jota ei tule poistaa. Järjestelmässä tulee olla suljettu nestekierto, jotta ilma (happi) ei pääse aiheuttamaan korroosiota järjestelmässä. Liitinmateriaalin tulee olla alumiini, ruostumatonta umatonta teräs tai epämetalli. Messinkiliittimiä ei saa kytkeä suoraan kontaktiin alumiinin kanssa, mutta niitä voidaan käyttää muualla järjestelmässä. Liitettäessä kuparia alumiinikeräimeen materiaalien välinen ulkoinen liitospinta on suojattava kutistemateriaalilla. Kutistemateriaaliksi suositellaan EMDT38 3M MDTA 38/12 mm tai Tredux MA47 40/12 tuotteita. teita. Käytettäessä muita tuotteita materiaalin tulee sisältää lämpöaktivoituvaa liimaa kutistemateriaalin sisäpinnalla ja sen tulee soveltua jatkuvaan ulkokäyttöön lämpötila-alueella C. Oheisessa kuvassa on esimerkki kutistemateriaalilla toteutetusta tusta suojauksesta. Esimerkki toteutetusta liitoksen ulkoisesta korroosiosuojauksesta. Putkilinjan suosituskoko riippuu järjestelmän rakenteesta, keräinten määrästä ja putkilinjan pituudesta. Putkilinjastoksi suositellaan 18 x 1 mm kupariputkea tai vastaavaa rosteriputkea, kun linjaston yhteispituus on alle 15 metriä ja keräinkentän koko ei ylitä 8 m 2 :ä. 22 x 1 mm putkea suositellaan käytettäväksi keräinkentälle jonka koko on maksimissaan 18 m 2. LVI-suunnittelijan tulee varmistua putkilinjan oikeasta mitoituksesta. Putkilinjasto tulee eristää huolellisesti mineraali-, lasivilla tai EDPM-pohjaisilla, lämpöä kestävillä eristeillä. Eristemateriaaliksi suositellaan lintujen nokkimissuojaverkolla varustettua mallia, jotteivat linnut vie eristemateriaalia pesänrakennusaineekseen. Painehäviöiden takia on suositeltavaa kytkeä korkeintaan 3 keräintä sarjaan, ja toteuttaa suuremmat kentät rinnakkaisliitännöin. 16

17 Keräinten väliset putkiliitännät suositellaan tehtäväksi joko jäykkinä liitoksina alumiinikomponentein tai käyttäen joustavaa RST-putkea. Käytettävien tiivisteiden on oltava soveliaita järjestelmään, jossa käytetään glykolia. 8.1 SF DE -keräinten putkiliitokset Kaksi SF DE -keräintä on suositeltavin liittää toisiinsa joko: - kahden alumiinisen kulmakappaleen (joissa kummassakin päässä puristusliitin 18 mm putkelle) ja 18 mm alumiiniputken avulla (vasemmanpuoleinen kuva), tai - kahdella alumiiniliittimellä, joiden toiset päät kiinnitetään helmiliitoksella keräimiin ja toiset päät liitetään joustavaan RST-putkeen (oikeanpuoleinen kuva) Vasemmalla: Alumiinisten Ø18 mm kulmaliittimien tuotekoodi: S Oikealla: Alumiiniliitin DN16 RST-putkeen: S Keräinsarjan liittämiseksi putkilinjaan on useita eri vaihtoehtoja. Oheisissa kuvissa on esitetty mahdollisia liitostapoja. Mikäli putkilinjan ilmaus suoritetaan sarjan viimeiseltä keräimeltä, on suositeltavaa käyttää alumiinista T- komponenttia kappaleessa 7.3 ilmausventtiili esitetyllä tavalla. 17

18 Keräinkenttä voidaan liittää putkilinjaan käyttäen samoja komponentteja, teja, joilla keräimet liitetään toisiinsa. 8.2 SF DS -keräinten putkiliitokset Kaksi SF DS -keräintä on suositeltavinta liittää toisiinsa normaalissa pystyasennuksessa yhdellä suoralla alumiiniliittimellä, jonka kummassakin päässä on puristusliitin 22 mm putkelle (ks. kuva). Mikäli DS -mallin keräimet asennetaan lappeelleen, menetellään kuten kahden DE -mallin yhteenliittämisessä. Alumiinisen Ø22 mm suoran puristusliittimen tuotekoodi: S Keräinsarjan liittäminen putkilinjaan riippuu käytettävistä putkimateriaaleista ja putkilinjan rakenteesta. Oheisissa kuvissa on esitetty joitain mahdollisia liitostapoja. Mikäli putkilinjan ilmaus suoritetaan sarjan viimeiseltä keräimeltä, on suositeltavaa käyttää alumiinista T-komponenttia kappaleessa 7.3 ilmausventtiili esitetyllä tavalla. 18

19 Joustavan RST-putken liittäminen keräimeen käyttäen komponenttia S DS -mallin liittäminen kupariputkeen voidaan toteuttaa muun muassa käyttäen kulmaliitintä (S ) tai suoraa puristusliitintä (S ). Kuparin ja alumiinin liitoskohta on suojattava ulkoisella korroosiosuojauksella. 19

20 8.3 Ilmausventtiili Putkilinjan korkeimpiin kohtiin on asennettava ilmausventtiilit siten, että järjestelmä saadaan ilmattua täydellisesti. Mikäli keräimet ovat putkilinjan korkeimmalla kohdalla, voidaan ilmausventtiili kiinnittää keräimen ulostuloon käyttäen T-kappaletta ja sulkuventtiiliä. Yleensä keräinsarja on helpoin ilmata, mikäli ilmausventtiili sijoitetaan sarjan viimeisen keräimen ulostuloon. Mikäli putkilinja kulkee keräimien yläpuolella, sijoitetaan ilmausventtiili putkilinjaan. Jos käytetään automaattista ilmauskelloa, sen ja putkilinjan väliin on asennettava sulkuventtiili, joka suljetaan kun järjestelmä on ilmattu ja toiminnassa. Ilmausventtiili tulee kytkeä alumiiniseen sulkuventtiiliin (S ) ¾ kiertein. Kuvan T-kappale (S ) on kiinnitetty alaosastaan keräimeen ja putkilinjana käytetään DN16 RST-putkea. VAROITUS! Lämmönsiirtonesteeseen jäänyt ilma haurastuttaa putkistoa ja haittaa virtausta. Tarkista asennuksen ja huollon yhteydessä, että järjestelmä asianmukaisesti ilmattu. 20

21 8.4 Lämpötila-anturin anturin asennus Jos lämpötilaa mitataan suoraan keräimeltä, työnnetään lämpötila-anturi keräimen lyhyellä sivulla sijaitsevan kumisen läpiviennin läpi. Oheinen kuva esittää oikeaoppista asennusta. Anturi sijoitetaan keräinsarjan viimeisen keräimen siihen nurkkaan, josta lämmönsiirtoneste lähtee varaajalle. Anturissa tulee olla ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa. Anturin nimellishalkaisijan on oltava 4 6 mm. Sopiva anturi toimitetaan tarvittaessa keräimen mukana. Anturitaskun nimellishalkaisija on 6 mm ja sen pohja on noin 50 mm:n etäisyydellä keräimen ulkopinnasta. Lämpötila-anturin anturin läpiviennin voi väliaikaisesti irroittaa, jotta voidaan varmistua anturin oikeaoppisesta asettumisesta anturitaskuun. Kaksivaiheinen kaapeli (esim. kupari 2 x 0,75 mm 2 ) tarvitaan ohjausyksikön ja keräimeen sijoitettavan lämpötila-anturin välille. Vasemmalla: Lämpötila-anturin asennus anturitaskuun. Oikealla: Anturitasku on sijoitettu keräinlasin läpi näkyvän jakoputken alapintaan. 8.5 Lämmönsiirtoneste Lämmönsiirtonesteen tulee sisältää alumiinia suojaavia inhibiittejä. Lämmönsiirtonesteeksi suositellaan Tyfocor L tai vastaavaa jota ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. Sallitut lämmönsiirtonesteet on lueteltu alla olevassa taulukossa. Valmistajan takuu ei kata muiden tuotteiden käytöstä aiheutuneita mahdollisia ongelmia. Tuotteita on saatavina tiivisteinä ja valmiina seoksina. Käytettäessä tiivistettä, noudata oheisen taulukon mukaisia sekoitussuhteita. Suomessa 50 % seos on suositeltavin. Vesijohto- tai porakaivovesi saattaa sisältää järjestelmän toimintaan vaikuttavia mineraaleja, joten tiivisteen laimentamiseen tulee käyttää tislattua vettä. Tuote Antifrogen SOL HT Conc. (*) Antifrogen SOL HT Coracon Sol 5 (*) Coracon Sol 5F Solarliquid L (*) Solarliquid L gebrauchsfertig Tyfocor L Concentrate (*) Tyfocor L Valmistaja Clariant International Ltd Clariant International Ltd Aqua Concept GmbH Aqua Concept GmbH Staub & Co Chemiehandels GmbH Staub & Co Chemiehandels GmbH Tyforop GmbH Tyforop GmbH Tiivisteen osuus vähintään 50 % - 50 % - 50 % - 40 % - Valmistajan hyväksymät lämmönsiirtonesteet. Tähdellä (*) merkityt ovat tiivisteitä. VAROITUS! Käytä lämmönsiirtonesteenä jäätymätöntä ja myrkytöntä nestettä, jossa on inhibiitit alumiinia varten. 21

22 9. Huolto Keräimen tehon maksimoimiseksi varmista että katelasi on puhdas. Lasin voi pestä miedolla ikkunanpesuaineella ja pehmeällä harjalla. Ikkunanpesuaine huuhdellaan pois runsaalla vedellä. Älä käytä hankaavia työvälineitä, liiallista voimaa tai painepesuria lasin puhdistukseen. Vahaa sisältävät autoshampoot eivät sovellu keräimen pesemiseen. Älä peitä keräimen lasia paperilla tai pahvilla, sillä nämä saattavat sisältää kemikaaleja, jotka voivat veden kanssa kosketuksissa ollessaan aiheuttaa lasiin värjäytymiä. Älä myöskään kiinnitä keräinlasiin mitään esimerkiksi liimaamalla. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti vähintään kerran vuodessa. Kiinnitä huomiota erityisesti putkiliitosten ja putkilinjan komponenttien, sekä keräimen kiinnityskomponenttien kuntoon. Tarkista säännöllisesti myös, että järjestelmän paine pysyy vakiona. Hyvin loivaan kulmaan asennetun keräimen päälle voi kertyä talvella paksu lumikerros. Huolehdi etteivät suurimpien sallittujen mekaanisten kuormien arvot ylity. Lämmönsiirtoneste tulee tarkastaa 5 vuoden välein ja vaihtaa 10 vuoden välein. VAARA! Erota sähkölaitteet sähköverkosta asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi! LUMEN MÄÄRÄÄ KOSKEVA VAROITUS! Suurin sallittu lumikuorma on 2000 Pa (200 kg/m²). TUULEN VOIMAKKUUTTA KOSKEVA VAROITUS! Suurin sallittu negatiivinen kuorma, kuten tuulen aiheuttama noste on 1500 Pa (150 kg/m 2 ) 22

23 Liite 1. Tekniset tiedot Valmistaja Rakenteen tyyppi Absorberin tyyppi Ulkomitat Kokonaispinta-ala Lasiaukon pinta-ala Absorberin mitat Tehokkuus Stagnaatiolämpötila Säteilyn tulokulmariippuvainen korjauskerroin Absorberin pinnoite Absorbanssi Emissiivisyys Putkiliitännät Suurin sallittu toimintapaine Painehäviö Lämpöeristys Lasi Lasin läpäisykyky ISO 9050 / paksuus Nestetilavuus Paino kuivana Asennuskulma Savo-Solar Oy Tasokeräin Täysalumiininen Direct Flow -absorberi 2057 x 1059 x 98 mm 2057 x 1055 mm (2,18m 2 ) 2000 x 1001 mm 2000 x 1001 mm η0=0.92, a1=1.8 (W/ Cm 2 ), a2=0.036 (W/ C 2 m 2 ) 176 C K (50 ) = kerroksinen MEMO tyhjiöpinnoite 96 % +/- 2 % 5 % +/- 2 % -DS: Ø 22 mm /-DE: Ø 18 mm 1000 kpa (10 bar) kg/h 50 mm mineraalivilla Lämpökäsitelty Sunarc AR -turvalasi 96.1 %/ 3.2 mm (AR) 1.9 litraa 35 kg

24 Liite 2. Painehäviöt 24

25 Liite 3. SF DE mallin asennus DN16 rosteriputkelle 25

26 Liite 4. SF DS mallin asennus DN20 rosteriputkelle 26

27 Liite 5. Keräintelineiden asennus vaihe vaiheelta Tässä liitteessä keräimet oletetaan asennettavaksi I-palkkien varaan asennettuihin keräintelineihin. Samaa ohjetta voi soveltaa myös muille asennustavoille. Älä koskaan nosta keräimiä putkiyhteistä ja noudata asennuksessa erikseen toimitettua asennus-, käyttö- ja huolto-ohjetta! Teräsrakenteiden päälle asennettavissa keräintelineiden lähtöraudoissa (S ) on reiät M8 pultteja varten. Suositeltavin tapa on kiinnittää lähtöraudat I- palkkeihin pulttiliitoksin. Tällöin palkkeihin porataan reiät 60 mm jaolla oheisen kuvan mukaisesti. 27

28 Lähtöraudat kiinnitetään palkkeihin tasajaolla. Sopiva jako on yleensä mm. Toimitukseen kuuluu kahdenlaisia kallistusrautoja, joiden pituus on 70 cm. Toinen on leveydeltään 30 mm ja toinen 33 mm. Kaksi erilaista rautaa muodostaa parin, joiden avulla keräintelineiden kulma saadaan säädettyä sopivaksi. Raudat kiinnitetään toisiinsa toimitukseen kuuluvilla M8 pulteilla (2 kpl per kallistusrauta). Kallistusraudat kiinnitetään yläpäistään pidempään pohjarautaan ja alapäistään raudat kiinnitetään lähtörautoihin kuvan mukaisesti. 28

29 Pohjarautoja käytetään myös rakennetta tukevina vinotukina. Näiden lukumäärä riippuu keräinrivin pituudesta ja niitä toimitetaan tilauksen mukaisesti oikea määrä. Alumiiniprofiilit asennetaan pohjarautoihin toimituksiin kuuluvien M8 pulttien ja mutterien avulla. Kahden alumiiniprofiilin liitoskohtaan asennetaan yhdistysraudat siten, etteivät ne haittaa myöhempää kiinnityskynsien asennusta. 29

30 Keräimet kiinnitetään alumiiniprofiileihin kiinnityskynsien avulla. Sarjaan asennettavien DS-mallisten keräinten väliin on jo keräinten kiinnitysvaiheessa asennettava suora 22 mm puserrusliitin. DE-mallin keräimet voidaan kiinnittää telineisiin ennen putkiliittimien asennusta. 30

31 Liite 6. Taipuisan rosteriputken liittäminen alumiiniliittimeen 1. Katkaise RST-putki oikeaan mittaansa putkenkatkaisutyökalua käyttäen. Puhdista työkalu ennen putken katkaisua, mikäli sitä on aiemmin käytetty kupariputken katkaisuun. 2. Osien järjestys. Tiivisteen on kestettävä glykolia ja riittävän korkeita lämpötiloja. 3. Huomioi osien oikea asennusjärjestys. Purista liitosrengas tiiviisti putken ympärille ensimmäiseen kokonaiseen haitariputken uraan. 4. Kiristä liitin ensin ilman tiivistettä. Tällöin RSTputken leikkuukohta litistyy siten, että liitoksesta saadaan tiivis. 5. Tarkista, että putken kaulus litistyi tasaisesti. Asenna tiiviste paikoilleen ja kiristä liitos. 31

32 32

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

JKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Valaisimen kytkentä ja vaihto

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Leca. Multi-/Basic-pellityssarja. Asennusohje / korvaa esitteen 7-14/

Leca. Multi-/Basic-pellityssarja. Asennusohje / korvaa esitteen 7-14/ Leca Multi-/Basic-pellityssarja Asennusohje 7-14 / 19.7.2011 korvaa esitteen 7-14/10.11.2011 www.e-weber.fi LECA MULTI/BASIC PELLITYSSARJA ASENNUSOHJE Tämä ohje liittyy Leca Multi- ja Basic-pellityssarjan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot