Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF DE / SF DS

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS"

Transkriptio

1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF DE / SF DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie Kolho puh Perehdy tähän ohjeeseen huolella ennen kuin asennat, käytät tai huollat laitetta! Versio 3.2

2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSOHJEITA 3 2. AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Keräinmallit SF DE ja SF DS Järjestelmän kokoonpano 5 3. KERÄINTEN VASTAANOTTO, VARASTOINTI JA KÄSITTELY 6 4. KATTOKIINNIKKEIDEN ASENNUS Kiinnikkeiden asennus tiilikatolle Kiinnikkeiden asennus aaltopelti- tai huopakatolle Kiinnikkeiden asennus saumapeltikatolle ALUMIINIPROFIILIN KIINNITYS INNITYS LÄHTÖRAUTOIHIN VAPAASTISEISOVA ASENNUS NUS JA KERÄIMIEN KALLISTUSSARJAT KERÄINTEN JA KISKOJEN ASEMOINTI Keräinten asennus pystyasentoon Keräinten asennus lappeelleen PUTKILINJA JA LIITÄNNÄTNÄT SF DE -keräinten putkiliitokset SF DS -keräinten putkiliitokset Ilmausventtiili Lämpötila-anturin asennus Lämmönsiirtoneste HUOLTO 22 LIITE 1. TEKNISET TIEDOT 23 LIITE 2. PAINEHÄVIÖT 24 LIITE 3. SF DE MALLIN ASENNUS DN16 ROSTERIPUTKELLE 25 LIITE 4. SF DS MALLIN ASENNUS DN20 ROSTERIPUTKELLE 26 LIITE 5. KERÄINTELINEIDEN EIDEN ASENNUS VAIHE VAIHEELTA 27 LIITE 6. TAIPUISAN ROSTERIPUTKEN LIITTÄMINEN ALUMIINILIITTIMEEN 31 2

3 1. Turvallisuusohjeita Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen kuin asennat, säädät tai huollat laitetta. Manuaalissa on käytetty seuraavia symboleja: VAARA! Loukkaantumisen vaara. Laitteen ohjeiden vastainen käyttö voi vahingoittaa sinua. VAROITUS! Laitteen rikkoontumisen vaara. Laitteen ohjeen vastainen käyttö voi vahingoittaa komponentteja, laitteita, prosesseja tai ympäristöä. PALOVAMMAN VAARA! Keräimen pintalämpötila voi olla polttavan korkea. LUMEN MÄÄRÄÄ KOSKEVA VAROITUS! Liian suuri lumimäärä voi vaurioittaa keräintä ja/tai estää keräimen toiminnan. TUULEN VOIMAKKUUTTA KOSKEVA VAROITUS! Keräimet on kiinnitettävä ohjeiden mukaan, jotta voimakas tuuli ei irroita keräimiä katolta. LUE OHJE! Lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet huolella. Älä hävitä käyttöohjetta! Säilytä käyttöohje laitteen välittömässä läheisyydessä! 3

4 2. Aurinkolämpöjärjestelmä Suomen olosuhteissa aurinkoenergiaa on saatavissa vaakatasolle laskettuna kwh/m 2 /a. Aurinkolämmön pääasiallinen hyödyntämisaika on keväästä syksyyn ja aurinkolämmitysjärjestelmä soveltuu lisäenergialähteeksi yhdistettynä muihin lämmitysmuotoihin. Auringon säteily on uusiutuva luonnonvara, joten aurinkolämpöjärjestelmä on ympäristöä säästävä ja taloudellinen lämmitysmuoto. Savo-Solarin SF DS / SF DE aurinkokeräimet ovat tasokeräimiä, jotka koostuvat alumiinisesta runkorakenteesta, täysalumiinisesta PVD MEMO MO pinnoitetusta absorberista, johon on integroitu putkisto lämmönsiirtonestettä varten sekä lämpöeristyksestä ja lasista, jonka valonläpäisykyky on erittäin korkea. Aurinkokeräimeen osuva lyhytaaltoinen auringon säteily muuttuu lämmöksi selektiivisen PVD (Physical Vapour Deposition, tyhjiöpinnoitus) MEMO absorptiopinnoitteen avulla. Keräin on toteutettu Direct Flow tekniikalla, jossa lämpö siirtyy suoraan keräimen lämmönsiirtonesteeseen. Direct Flow tekniikalla minimoidaan lämpöhäviöitä. Keräimen lisäksi si tarvitaan ohjausjärjestelmä, jonka avulla varmistetaan, että kiertojärjestelmä on käynnissä vain silloin, kun saatavilla on tarpeeksi auringon säteilyä. Savo-Solarin Solarin keräimet voidaan liittää varaajalla varustettuun vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Keräimiä voidaan käyttää myös suorasähkölämmitteisissä kohteissa lämpimän käyttöveden tuottamiseen. SF keräimen päämitat. 4

5 2.1 Keräinmallit SF DE ja SF DS Keräinmallit SF DE ja SF DS ovat keskenään identtisiä putkiyhteyksiä lukuun ottamatta. DE -mallin ulostulo- ja sisäänmenoputkiliitännät sijaitsevat keräimen lyhyellä sivulla ( yläpäässä ) ja ovat ulkohalkaisijaltaan 18 mm. DS-mallin putkiyhteydet sijaitsevat puolestaan keräimen pitkillä sivuilla ja ovat ulkohalkaisijaltaan 22 mm. Kumpikin malli on rakenteeltaan ns. double harp tyyppisiä, eli virtaus kulkee eri suuntiin keräimen eri puoliskoissa. Oheinen kuva selventää rakenteiden eroja. 2.2 Järjestelmän kokoonpano Keräimien ohella aurinkolämpöjärjestelmä koostuu varaajasta, pumppu- ja ohjausyksiköistä, paisuntasäiliöstä, sekä näitä yhdistävästä putkilinjasta lämmönsiirtonesteineen ja tarvittavine komponentteineen. Järjestelmä on varustettava asianmukaisin varoventtiilein. Oheisessa kuvassa on esitetty järjestelmän perusrakenne. Periaatekuva aurinkolämpöjärjestelmästä. Kuvaa ei tule käyttää asennusohjeena. 5

6 3. Keräinten vastaanotto, varastointi ja käsittely Vastaanottaessasi keräinlähetyksen, suorita sille välittömästi vastaanottotarkastus. Tämän tulee sisältää ainakin toimituksen sisällön oikeellisuuden ja kunnon tarkastuksen. Ilmoita havaitsemistasi tasi puutteista välittömästi valmistajalle. Keräimet toimitetaan normaalisti asennettuina pystyasentoon lavan päälle kuvan osoittamalla tavalla. Purkaessasi keräinpakettia huomioi, että yksi keräimistä on lasin suojelemiseksi asetettu lavalle toisin päin kuin muut keräimet. Keräimet pakattuina toimitusta varten. Säilytä keräimet kuivassa ja ilmavassa paikassa sateelta suojattuina. Keräimet suositellaan säilytettäväksi ja kuljetettavaksi alkuperäisessä pakkauksessa siihen asti, kunnes keräin asennetaan. Älä lastaa keräimen päälle mitään lasin rikkoontumisen ja naarmuuntumisen estämiseksi. Keräimen lasiin on kiinnitetty suojakalvo, joka estää keräimen lämpenemisen asennuksen aikana. Irrota suojakalvo vasta, kun järjestelmä on täysin asennettu. Mikäli keräimiä säilytetään ulkona sateessa, suojakalvo saattaa irrota. Siirrettäessä keräimiä varmista etteivät keräimet pääse hankautumaan tai kolhiintumaan toisiaan vasten. Siirrä keräimet aina yhdessä toisen henkilön kanssa. Älä nosta keräimiä putkiyhteistä! Siirrettäessä tai varastoitaessa keräimiä huolehdi, että keräin on joko pystyasennossa, tai vaaka-asennossa asennossa siten, että keräimen lasi osoittaa aina ylöspäin. Keräimiin on kiinnitetty oheisen kuvan mukainen tarra, joka osoittaa keräimen oikean kuljetusasennon. Siirrä keräin siten, että toinen nuolista osoittaa aina ylöspäin. Keräimen vasemman yläkulman ja oikean alakulman kumiosat on varustettu ilmastointirei illä. Niitä ei saa irroittaa tai kääntää, kun keräin asennetaan pystyasentoon luvun 6.1 mukaisesti. DS-mallin lappeelleenasennuksen yhteydessä oheiseen kuvaan punaisin nuolin merkityt ilmastointielementit tulee kiertää siten, että ilmastointireiät osoittavat alaspäin. 6

7 Vasemmalla: Punaiset nuolet osoittavat ilmastointielementtien sijainnit. Oikealla: Ilmastointielementin nuoli osoittaa ilmastointireiän sijainnin. Ennen asennustyön aloittamista tulee varmistua, että rakenteet ja kiinnityskohdat ovat riittävän lujia keräimien asennusta varten. Varmista myös, että kaikki asennukseen kuuluvat osat ja työkalut ovat helposti saatavilla ja kiskojen ja kiinnitystarvikkeiden mitat, määrä ja malli ovat oikeat. Keräinjärjestelmä tulee maadoittaa ja asentajan tulee huomioida kansalliset asetukset. VAARA! Sähköasennuksen suorittajalla on oltava Turvatekniikan keskuksen (TUKES) antama valtuutus sähkötöihin! 7

8 4. Kattokiinnikkeiden asennus Tarvittavat kiinnikejärjestelmät toimitetaan tilauksen mukaisesti keräimien mukana. Lappeensuuntaisessa keräinasennuksessa katolle kiinnitetään ensin lähtöraudat, joiden varaan kiinnitetään vaakasuuntaiset alumiiniprofiilit joihin itse keräimet kiinnitetään. Mikäli keräimet halutaan asentaa kattolapetta jyrkempään kulmaan, lähtörautoihin kiinnitetään kulmaltaan säädettävät keräintelineet, joihin vaakasuuntaiset alumiiniprofiilit kiinnitetään. Keräimien tiilikatolle asennusta varten on omanlaisensa lähtörauta. Huopa- ja peltikatoille käytetään keskenään samanlaista lähtörautaa. Konesaumatun peltikaton tapauksessa asennuspakettiin kuuluu myös vastarauta, jonka avulla lähtörauta saadaan lukittua tukevasti paikoilleen. Lähtöraudat tulee kiinnittää tasaisin välimatkoin kuormien tasaamiseksi ja vesivaa alla tarkastetaan että ne on sijoitettu samalle korkeudelle. Kahden vierekkäisen lähtöraudan väli on asennuksesta riippuen mm. Kahden lähtörautarivin välimatka on asennuskulmasta ja -tavasta riippuen mm. Jokaista keräinriviä kohden asennetaan kaksi riviä lähtörautoja. VAARA! Huolehdi työturvallisuudesta työskennellessäsi katolla! Käytä turvaköysiä ja valjaita, sekä tarvittaessa nostolaitteita! 8

9 4.1 Kiinnikkeiden asennus tiilikatolle Tiilikatolle asennusta varten toimitetaan erityisesti tiilikatolle soveltuva kiinnityssetti. i. Asennus aloitetaan irroittamalla rivi kattotiiliä, jotta apuruode (esim. 2 x4 ) saadaan kiinnitettyä puurakenteisiin. Lähtöraudat kiinnitetään kuvan mukaisesti apuruoteeseen toimitukseen sisältyvillä ruuveilla. Tämän jälkeen kattotiilet asennetaan takaisin paikoilleen. Mikäli kattotiilet ovat poikkeuksellisen suuria, tiilestä joudutaan mahdollisesti leikkaamaan pala pois käyttäen kulmahiomakonetta. Lähtöraudan asennus tiilikatolle. 4.2 Kiinnikkeiden asennus aaltopelti- tai huopakatolle Lähtöraudat kiinnitetään aaltopeltikaton läpi puurakenteisiin mukana toimitettavien ruuvien avulla. Lähtörautojen alle asennetaan kumiprikat, jottei vesi pääse rakenteisiin ruuvinreikien kautta. Muoviprikkoja voidaan käyttää tarvittaessa lähtörautojen tasaamiseksi samalle korkeaudelle. Lähtöraudat asennetaan tasaisin välimatkoin kuormien tasaamiseksi. Lähtöraudat kiinnitetään tasaisin välimatkoin kuormien tasaamiseksi. 9

10 4.3 Kiinnikkeiden asennus saumapeltikatolle Lähtöraudan kiinnitys konesaumatulle peltikatolle voidaan toteuttaa tekemättä reikiä itse peltiin. Ennen tämänlaisen asennustavan valitsemista varmista, että kattorakenne ja pellin kiinnitys kestävät keräimien aiheuttamat lumi- ja tuulikuormat! Lähtörauta ja vastarauta kiristetään peltikaton sauman ympärille oheisen kuvan mukaisesti siten, että vastaraudan hampaat pitävät telineen tukevasti paikallaan. Vastarauta ja lähtörauta kiristetään tukevasti peltikaton sauman ympärille. Tarkista ennen pulttien lopullista kiristämistä vesivaakaa apuna käyttäen, että lähtöraudat ovat keskenään samalla korkeudella. 5. Alumiiniprofiilin kiinnitys lähtörautoihin Keräinten lappeensuuntaisessa asennuksessa lähtörautoihin kiinnitetään vaakasuuntainen alumiiniprofiili kuvan mukaisesti mukana toimitettavilla M8 pulteilla ja muttereilla. Mikäli keräimet asennetaan kattolapetta jyrkempään kulmaan, lähtörautoihin kiinnitetään tään alumiiniprofiilin sijasta kallistussarja seuraavassa luvussa kuvatulla tavalla. Alumiiniprofiilien yhdistäminen toisiinsa valmistajan toimittamilla komponenteilla on neuvottu liitteessä 5. Alumiiniprofiilin kiinnitys lähtörautoihin. 10

11 6. Vapaastiseisova a asennus ja keräimien kallistussarjat Lappeensuuntaisen kattoasennuksen ohella keräimet voidaan asentaa myös esimerkiksi seinälle tai maahan asennetun tukirakenteen varaan (ks. liite 5). Mikäli kattolape on keräinten haluttua asennuskulmaa loivempi, valmistaja toimittaa haluttaessa kallistussarjan, jolla keräimet saadaan asennettua jyrkempään kulmaan. Kallistussarja (tuotekoodi SET ) koostuu kolmesta teräksisestä L-profiilista, pidemmästä pohjaraudasta ja kahdesta lyhyemmästä kallistusraudasta. Kallistussarjan rautojen alapäät kiinnitetään oheisen kuvan mukaisesti kattokiinnikkeisiin. Pohjarautaan kiinnitetään alumiiniprofiili, johon itse keräimet kiinnitetään. Kallistussarjojen kasaaminen on neuvottu vaihe vaiheelta liitteessä 5. Vasemmalla: Pohjarauta liitettynä peltikaton lähtörautaan. Oikealla: Kallisturaudan ja pohjaraudan liittäminen. Teräksiset kallistusraudat tarvitaan keräinrivin kumpaankin päähän, sekä aina kahden keräimen välille. Näin ollen kolmen keräimen rivi vaatii neljä settiä kallistusrautoja. Teräksisen kallistusraudan ohella valmistaja toimittaa myös valmiiksi kasattuja alumiinisia kulmaltaan säädettäviä keräintelineitä. Alumiininen tukirakenne (SET ) 001), jonka avulla keräimet voidaan säätää optimaaliseen kallistuskulmaan. 11

12 7. Keräinten ja kiskojen asemointi Keräimet voidaan asentaa joko normaalisti pystyasentoon ( DE ja DS-mallit) tai lappeelleen (vain DS -malli). Pystyyn asennus on suositeltavampi tapa, sillä tällöin putkilinja ja keräimen tukirakenteet jäävät yleensä lyhyemmiksi. Keräimien asennuksessa käytettävät alumiiniprofiilit asennetaan kummassakin tapauksessa vaakatasoon, mutta profiilien välinen etäisyys riippuu asennustavasta. Alumiiniprofiilit tulee asentaa siten, että keräimiin kohdistuvat voimat jakaantuvat mahdollisimman tasaisesti. Asennettaessa ettaessa keräimet pystyasentoon alumiiniprofiilien etäisyyden toisistaan tulee olla välillä cm. Lappeelleen asennuksessa profiilien etäisyyden tulee olla cm. PALOVAMMAN VAARA! Keräimen pintalämpötila voi olla polttavan korkea, mikäli lasin suojakalvo on poistettu. Tee asennus- ja huoltotyö pilvisellä säällä tai peitä keräimen pinta! 12

13 7.1 Keräinten asennus pystyasentoon Keräimien asennus pystyyn on suositeltavin asennustapa. Tällöin putkilinjan pituus saadaan yleensä minimoitua. Keräimet on asennettava siten, että putkiliitännät ovat keräimen ylänurkissa. Oheisiin kuviin on merkitty keräinkentän ohjeellinen mitoitus. Suositeltu asennustapa käyttäen valmistajan liittimiä on kuvattu tarkemmin liitteissä 3 ja 4. Ohjeellinen keräinkentän mitoitus SF DE -mallille. Ohjeellinen keräinkentän mitoitus SF DS -mallin pystyasennukselle käytettäessä mukana toimitettavia suoria 22 mm puserrusliittimiä. 13

14 14

15 7.2 Keräinten asennus lappeelleen Vain SF DS -malli voidaan asentaa lappeelleen. Lappeelleen keräimiä asennettaessa keräimen pitkän sivun asento on tarkistettava vesivaa an avulla. Seuraavassa kuvassa on esitetty oikea ja väärä asennustapa. Lappeelleen asennetun keräinkentän ohjeelliset mitat on annettu oheisessa kuvassa. Keräin tulee asentaa vaaka-asentoon. asentoon. Väärään kulmaan asennettaessa nuolen osoittamaan kohtaan voi jäädä virtausta häiritsevä ilmatasku. Keräinkentän mitoitus SF DS -mallin lappeelleen asennuksessa. Kuvaan merkitty myös ohjeellinen putkilinja kytkettäessä kaksi kolmen keräimen sarjaa rinnan. 15

16 8. Putkilinja ja liitännät VAROITUS! Aurinkolämpöjärjestelmät ovat painelaitteita. Varmista laitteiston turvallinen toiminta ennen käyttöönottoa! Käytä vain päteviä painelaite- / putkiasentajia! Keräimien mukana toimitetaan alumiiniliittimet jotka voidaan yhdistää suoraan keräimiin. Liittimet sisältävät voiteluainetta, jota ei tule poistaa. Järjestelmässä tulee olla suljettu nestekierto, jotta ilma (happi) ei pääse aiheuttamaan korroosiota järjestelmässä. Liitinmateriaalin tulee olla alumiini, ruostumatonta umatonta teräs tai epämetalli. Messinkiliittimiä ei saa kytkeä suoraan kontaktiin alumiinin kanssa, mutta niitä voidaan käyttää muualla järjestelmässä. Liitettäessä kuparia alumiinikeräimeen materiaalien välinen ulkoinen liitospinta on suojattava kutistemateriaalilla. Kutistemateriaaliksi suositellaan EMDT38 3M MDTA 38/12 mm tai Tredux MA47 40/12 tuotteita. teita. Käytettäessä muita tuotteita materiaalin tulee sisältää lämpöaktivoituvaa liimaa kutistemateriaalin sisäpinnalla ja sen tulee soveltua jatkuvaan ulkokäyttöön lämpötila-alueella C. Oheisessa kuvassa on esimerkki kutistemateriaalilla toteutetusta tusta suojauksesta. Esimerkki toteutetusta liitoksen ulkoisesta korroosiosuojauksesta. Putkilinjan suosituskoko riippuu järjestelmän rakenteesta, keräinten määrästä ja putkilinjan pituudesta. Putkilinjastoksi suositellaan 18 x 1 mm kupariputkea tai vastaavaa rosteriputkea, kun linjaston yhteispituus on alle 15 metriä ja keräinkentän koko ei ylitä 8 m 2 :ä. 22 x 1 mm putkea suositellaan käytettäväksi keräinkentälle jonka koko on maksimissaan 18 m 2. LVI-suunnittelijan tulee varmistua putkilinjan oikeasta mitoituksesta. Putkilinjasto tulee eristää huolellisesti mineraali-, lasivilla tai EDPM-pohjaisilla, lämpöä kestävillä eristeillä. Eristemateriaaliksi suositellaan lintujen nokkimissuojaverkolla varustettua mallia, jotteivat linnut vie eristemateriaalia pesänrakennusaineekseen. Painehäviöiden takia on suositeltavaa kytkeä korkeintaan 3 keräintä sarjaan, ja toteuttaa suuremmat kentät rinnakkaisliitännöin. 16

17 Keräinten väliset putkiliitännät suositellaan tehtäväksi joko jäykkinä liitoksina alumiinikomponentein tai käyttäen joustavaa RST-putkea. Käytettävien tiivisteiden on oltava soveliaita järjestelmään, jossa käytetään glykolia. 8.1 SF DE -keräinten putkiliitokset Kaksi SF DE -keräintä on suositeltavin liittää toisiinsa joko: - kahden alumiinisen kulmakappaleen (joissa kummassakin päässä puristusliitin 18 mm putkelle) ja 18 mm alumiiniputken avulla (vasemmanpuoleinen kuva), tai - kahdella alumiiniliittimellä, joiden toiset päät kiinnitetään helmiliitoksella keräimiin ja toiset päät liitetään joustavaan RST-putkeen (oikeanpuoleinen kuva) Vasemmalla: Alumiinisten Ø18 mm kulmaliittimien tuotekoodi: S Oikealla: Alumiiniliitin DN16 RST-putkeen: S Keräinsarjan liittämiseksi putkilinjaan on useita eri vaihtoehtoja. Oheisissa kuvissa on esitetty mahdollisia liitostapoja. Mikäli putkilinjan ilmaus suoritetaan sarjan viimeiseltä keräimeltä, on suositeltavaa käyttää alumiinista T- komponenttia kappaleessa 7.3 ilmausventtiili esitetyllä tavalla. 17

18 Keräinkenttä voidaan liittää putkilinjaan käyttäen samoja komponentteja, teja, joilla keräimet liitetään toisiinsa. 8.2 SF DS -keräinten putkiliitokset Kaksi SF DS -keräintä on suositeltavinta liittää toisiinsa normaalissa pystyasennuksessa yhdellä suoralla alumiiniliittimellä, jonka kummassakin päässä on puristusliitin 22 mm putkelle (ks. kuva). Mikäli DS -mallin keräimet asennetaan lappeelleen, menetellään kuten kahden DE -mallin yhteenliittämisessä. Alumiinisen Ø22 mm suoran puristusliittimen tuotekoodi: S Keräinsarjan liittäminen putkilinjaan riippuu käytettävistä putkimateriaaleista ja putkilinjan rakenteesta. Oheisissa kuvissa on esitetty joitain mahdollisia liitostapoja. Mikäli putkilinjan ilmaus suoritetaan sarjan viimeiseltä keräimeltä, on suositeltavaa käyttää alumiinista T-komponenttia kappaleessa 7.3 ilmausventtiili esitetyllä tavalla. 18

19 Joustavan RST-putken liittäminen keräimeen käyttäen komponenttia S DS -mallin liittäminen kupariputkeen voidaan toteuttaa muun muassa käyttäen kulmaliitintä (S ) tai suoraa puristusliitintä (S ). Kuparin ja alumiinin liitoskohta on suojattava ulkoisella korroosiosuojauksella. 19

20 8.3 Ilmausventtiili Putkilinjan korkeimpiin kohtiin on asennettava ilmausventtiilit siten, että järjestelmä saadaan ilmattua täydellisesti. Mikäli keräimet ovat putkilinjan korkeimmalla kohdalla, voidaan ilmausventtiili kiinnittää keräimen ulostuloon käyttäen T-kappaletta ja sulkuventtiiliä. Yleensä keräinsarja on helpoin ilmata, mikäli ilmausventtiili sijoitetaan sarjan viimeisen keräimen ulostuloon. Mikäli putkilinja kulkee keräimien yläpuolella, sijoitetaan ilmausventtiili putkilinjaan. Jos käytetään automaattista ilmauskelloa, sen ja putkilinjan väliin on asennettava sulkuventtiili, joka suljetaan kun järjestelmä on ilmattu ja toiminnassa. Ilmausventtiili tulee kytkeä alumiiniseen sulkuventtiiliin (S ) ¾ kiertein. Kuvan T-kappale (S ) on kiinnitetty alaosastaan keräimeen ja putkilinjana käytetään DN16 RST-putkea. VAROITUS! Lämmönsiirtonesteeseen jäänyt ilma haurastuttaa putkistoa ja haittaa virtausta. Tarkista asennuksen ja huollon yhteydessä, että järjestelmä asianmukaisesti ilmattu. 20

21 8.4 Lämpötila-anturin anturin asennus Jos lämpötilaa mitataan suoraan keräimeltä, työnnetään lämpötila-anturi keräimen lyhyellä sivulla sijaitsevan kumisen läpiviennin läpi. Oheinen kuva esittää oikeaoppista asennusta. Anturi sijoitetaan keräinsarjan viimeisen keräimen siihen nurkkaan, josta lämmönsiirtoneste lähtee varaajalle. Anturissa tulee olla ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa. Anturin nimellishalkaisijan on oltava 4 6 mm. Sopiva anturi toimitetaan tarvittaessa keräimen mukana. Anturitaskun nimellishalkaisija on 6 mm ja sen pohja on noin 50 mm:n etäisyydellä keräimen ulkopinnasta. Lämpötila-anturin anturin läpiviennin voi väliaikaisesti irroittaa, jotta voidaan varmistua anturin oikeaoppisesta asettumisesta anturitaskuun. Kaksivaiheinen kaapeli (esim. kupari 2 x 0,75 mm 2 ) tarvitaan ohjausyksikön ja keräimeen sijoitettavan lämpötila-anturin välille. Vasemmalla: Lämpötila-anturin asennus anturitaskuun. Oikealla: Anturitasku on sijoitettu keräinlasin läpi näkyvän jakoputken alapintaan. 8.5 Lämmönsiirtoneste Lämmönsiirtonesteen tulee sisältää alumiinia suojaavia inhibiittejä. Lämmönsiirtonesteeksi suositellaan Tyfocor L tai vastaavaa jota ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. Sallitut lämmönsiirtonesteet on lueteltu alla olevassa taulukossa. Valmistajan takuu ei kata muiden tuotteiden käytöstä aiheutuneita mahdollisia ongelmia. Tuotteita on saatavina tiivisteinä ja valmiina seoksina. Käytettäessä tiivistettä, noudata oheisen taulukon mukaisia sekoitussuhteita. Suomessa 50 % seos on suositeltavin. Vesijohto- tai porakaivovesi saattaa sisältää järjestelmän toimintaan vaikuttavia mineraaleja, joten tiivisteen laimentamiseen tulee käyttää tislattua vettä. Tuote Antifrogen SOL HT Conc. (*) Antifrogen SOL HT Coracon Sol 5 (*) Coracon Sol 5F Solarliquid L (*) Solarliquid L gebrauchsfertig Tyfocor L Concentrate (*) Tyfocor L Valmistaja Clariant International Ltd Clariant International Ltd Aqua Concept GmbH Aqua Concept GmbH Staub & Co Chemiehandels GmbH Staub & Co Chemiehandels GmbH Tyforop GmbH Tyforop GmbH Tiivisteen osuus vähintään 50 % - 50 % - 50 % - 40 % - Valmistajan hyväksymät lämmönsiirtonesteet. Tähdellä (*) merkityt ovat tiivisteitä. VAROITUS! Käytä lämmönsiirtonesteenä jäätymätöntä ja myrkytöntä nestettä, jossa on inhibiitit alumiinia varten. 21

22 9. Huolto Keräimen tehon maksimoimiseksi varmista että katelasi on puhdas. Lasin voi pestä miedolla ikkunanpesuaineella ja pehmeällä harjalla. Ikkunanpesuaine huuhdellaan pois runsaalla vedellä. Älä käytä hankaavia työvälineitä, liiallista voimaa tai painepesuria lasin puhdistukseen. Vahaa sisältävät autoshampoot eivät sovellu keräimen pesemiseen. Älä peitä keräimen lasia paperilla tai pahvilla, sillä nämä saattavat sisältää kemikaaleja, jotka voivat veden kanssa kosketuksissa ollessaan aiheuttaa lasiin värjäytymiä. Älä myöskään kiinnitä keräinlasiin mitään esimerkiksi liimaamalla. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti vähintään kerran vuodessa. Kiinnitä huomiota erityisesti putkiliitosten ja putkilinjan komponenttien, sekä keräimen kiinnityskomponenttien kuntoon. Tarkista säännöllisesti myös, että järjestelmän paine pysyy vakiona. Hyvin loivaan kulmaan asennetun keräimen päälle voi kertyä talvella paksu lumikerros. Huolehdi etteivät suurimpien sallittujen mekaanisten kuormien arvot ylity. Lämmönsiirtoneste tulee tarkastaa 5 vuoden välein ja vaihtaa 10 vuoden välein. VAARA! Erota sähkölaitteet sähköverkosta asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi! LUMEN MÄÄRÄÄ KOSKEVA VAROITUS! Suurin sallittu lumikuorma on 2000 Pa (200 kg/m²). TUULEN VOIMAKKUUTTA KOSKEVA VAROITUS! Suurin sallittu negatiivinen kuorma, kuten tuulen aiheuttama noste on 1500 Pa (150 kg/m 2 ) 22

23 Liite 1. Tekniset tiedot Valmistaja Rakenteen tyyppi Absorberin tyyppi Ulkomitat Kokonaispinta-ala Lasiaukon pinta-ala Absorberin mitat Tehokkuus Stagnaatiolämpötila Säteilyn tulokulmariippuvainen korjauskerroin Absorberin pinnoite Absorbanssi Emissiivisyys Putkiliitännät Suurin sallittu toimintapaine Painehäviö Lämpöeristys Lasi Lasin läpäisykyky ISO 9050 / paksuus Nestetilavuus Paino kuivana Asennuskulma Savo-Solar Oy Tasokeräin Täysalumiininen Direct Flow -absorberi 2057 x 1059 x 98 mm 2057 x 1055 mm (2,18m 2 ) 2000 x 1001 mm 2000 x 1001 mm η0=0.92, a1=1.8 (W/ Cm 2 ), a2=0.036 (W/ C 2 m 2 ) 176 C K (50 ) = kerroksinen MEMO tyhjiöpinnoite 96 % +/- 2 % 5 % +/- 2 % -DS: Ø 22 mm /-DE: Ø 18 mm 1000 kpa (10 bar) kg/h 50 mm mineraalivilla Lämpökäsitelty Sunarc AR -turvalasi 96.1 %/ 3.2 mm (AR) 1.9 litraa 35 kg

24 Liite 2. Painehäviöt 24

25 Liite 3. SF DE mallin asennus DN16 rosteriputkelle 25

26 Liite 4. SF DS mallin asennus DN20 rosteriputkelle 26

27 Liite 5. Keräintelineiden asennus vaihe vaiheelta Tässä liitteessä keräimet oletetaan asennettavaksi I-palkkien varaan asennettuihin keräintelineihin. Samaa ohjetta voi soveltaa myös muille asennustavoille. Älä koskaan nosta keräimiä putkiyhteistä ja noudata asennuksessa erikseen toimitettua asennus-, käyttö- ja huolto-ohjetta! Teräsrakenteiden päälle asennettavissa keräintelineiden lähtöraudoissa (S ) on reiät M8 pultteja varten. Suositeltavin tapa on kiinnittää lähtöraudat I- palkkeihin pulttiliitoksin. Tällöin palkkeihin porataan reiät 60 mm jaolla oheisen kuvan mukaisesti. 27

28 Lähtöraudat kiinnitetään palkkeihin tasajaolla. Sopiva jako on yleensä mm. Toimitukseen kuuluu kahdenlaisia kallistusrautoja, joiden pituus on 70 cm. Toinen on leveydeltään 30 mm ja toinen 33 mm. Kaksi erilaista rautaa muodostaa parin, joiden avulla keräintelineiden kulma saadaan säädettyä sopivaksi. Raudat kiinnitetään toisiinsa toimitukseen kuuluvilla M8 pulteilla (2 kpl per kallistusrauta). Kallistusraudat kiinnitetään yläpäistään pidempään pohjarautaan ja alapäistään raudat kiinnitetään lähtörautoihin kuvan mukaisesti. 28

29 Pohjarautoja käytetään myös rakennetta tukevina vinotukina. Näiden lukumäärä riippuu keräinrivin pituudesta ja niitä toimitetaan tilauksen mukaisesti oikea määrä. Alumiiniprofiilit asennetaan pohjarautoihin toimituksiin kuuluvien M8 pulttien ja mutterien avulla. Kahden alumiiniprofiilin liitoskohtaan asennetaan yhdistysraudat siten, etteivät ne haittaa myöhempää kiinnityskynsien asennusta. 29

30 Keräimet kiinnitetään alumiiniprofiileihin kiinnityskynsien avulla. Sarjaan asennettavien DS-mallisten keräinten väliin on jo keräinten kiinnitysvaiheessa asennettava suora 22 mm puserrusliitin. DE-mallin keräimet voidaan kiinnittää telineisiin ennen putkiliittimien asennusta. 30

31 Liite 6. Taipuisan rosteriputken liittäminen alumiiniliittimeen 1. Katkaise RST-putki oikeaan mittaansa putkenkatkaisutyökalua käyttäen. Puhdista työkalu ennen putken katkaisua, mikäli sitä on aiemmin käytetty kupariputken katkaisuun. 2. Osien järjestys. Tiivisteen on kestettävä glykolia ja riittävän korkeita lämpötiloja. 3. Huomioi osien oikea asennusjärjestys. Purista liitosrengas tiiviisti putken ympärille ensimmäiseen kokonaiseen haitariputken uraan. 4. Kiristä liitin ensin ilman tiivistettä. Tällöin RSTputken leikkuukohta litistyy siten, että liitoksesta saadaan tiivis. 5. Tarkista, että putken kaulus litistyi tasaisesti. Asenna tiiviste paikoilleen ja kiristä liitos. 31

32 32

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO www.ruukkikatot.fi RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO KÄYTTÄJÄN OPAS Ruukki Classic solar -lämpökatto Käyttöohje Integroitu aurinkolämpökeräin Classic -katoille Ruukin aurinkolämpökatto on kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä

Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEETET 3 1.1. VARASTOINTI, KULJETUS JA KÄSITTELY 3 1.2. TOIMINTA ASENNETTAESSA KATOLLE 3 1.3. UKKOSENJOHDATUS 3 2.

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO www.ruukkikatot.fi RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO TUOTETIEDOT Ruukki Classic solar -lämpökatto on Ruukin Classic -katteeseen integroitu aurinkolämpöjärjestelmä, joka on turvallinen ja huoleton. Lämpökaton

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä

Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Aurinkolämmitysjärjestelmä SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEETET 3 1.1. VARASTOINTI, KULJETUS JA KÄSITTELY 3 1.2. TOIMINTA ASENNETTAESSA KATOLLE 3 1.3. UKKOSENJOHDATUS 3 2.

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET 23.8.2010 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEET... 3 1.1. VARASTOINTI, KULJETUS JA KÄSITTELY... 3 1.2. TOIMINTA ASENNETTAESSA KATOLLE... 3 1.3. UKKOSENJOHDATUS... 3 2. ASENNUSOHJEET...

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO www.ruukkikatot.fi RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO SUUNNITTELIJAN OPAS Ruukki Classic solar -lämpökatto Suunnitteluohje Integroitu aurinkolämpökeräin Classic katoille Ruukin aurinkolämpökatto on kokonaisuus,

Lisätiedot

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje.

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje. Tyhjiöputkikeräimet Valmistettu Saksassa Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä Solar Keymark Heat Pipe asennusohje 1000 2000 3000 02 Asennusohjeet malleille: Vaaditut

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast

Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast Savosolar, Mikkeli Perustettu 2009 joulukuussa Kilpailuvahvuuksina vahva osaaminen tyhjiöpinnoitustekniikassa ja innovatiivinen, markkinoiden tehokkain aurinkokeräin

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0)

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) Sisällys 1. Turvallisuus 2. Kuljettaminen 3. Tuoteseloste 4. Pakkaus ja sisältö 5. Kokoaminen ja asentaminen 6. Järjestelmän kytkeminen 1. Turvallisuus Tuotetta käsiteltäessä

Lisätiedot

AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS

AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS AURINKOKERÄIMIEN KATTOKIINNITYS ASENNUSOHJE KAUKORA OY Sisällys Toimitussisältö... 3 Yleistä... 4 Kattokoukkujen asennus... 4 Alumiiniprofiilien asennus... 6 Asennus katolle... 7 Aurinkokeräimien kattokiinnitys

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Asennusohjeet. Gapsal OKS & Compact. Versio 5.0

Asennusohjeet. Gapsal OKS & Compact. Versio 5.0 Asennusohjeet Gapsal OKS & Compact Versio 5.0 Movek Grupp pidättää oikeuden tehdä muutoksia laitteen osiin ja teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. 2012 Movek Grupp. Alkuperäiset ohjeet on julkaistu

Lisätiedot

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje 8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN ASENNUSTA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Maahantuoja: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 B, 00370 Helsinki 09-6866720

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Solkungen tekniset tiedot - SUN 600: Pinta-ala 0,75m2 Koko 1000 x 750 x 80mm Asennus Pysty- tai vaakatasoon Tuulettimen teho n. 40m3/h Maksimiteho 600W Vuosituotto

Lisätiedot

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia.

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. Metallinen halkovaja KÄYTTÖOHJE/ asennusohje Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. 1 ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Käyttöohje Ennen halkovajan kokoonpanoa tarkista rakennuslaissa säädetyt

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN EPO2. Versio 1.0

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN EPO2. Versio 1.0 SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN FI EPO2 Versio 1.0 Käytettyä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Laite on toimitettava keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Asianmukainen

Lisätiedot

Lattialämmityksen jakotukki

Lattialämmityksen jakotukki INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER Asennusohje Lattialämmityksen jakotukki Polymer 1 Tietoja lattialämmityksen jakotukista Polymer Floorén lattialämmityksen jakotukki Polymer on valmistettu

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05 Sisältö Sivu ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö, toimitusrajat...1 Kokoonpano ja asennus...4 luettelo...5 Tuotetunnukset...6 Toimitusrajat Järjestelmäkuvaus Nestelämmönsiirrinyksikkö (kuvassa), toimitetaan

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT KOMPONENTTIEN OSAT JA MATERIAALIT Mutteri on tehty nikkelipäällysteisestä

TEKNISET TIEDOT KOMPONENTTIEN OSAT JA MATERIAALIT Mutteri on tehty nikkelipäällysteisestä TEKNISET TIEDOT 00-0 - 03-040 - 00-063 KOMPONENTTIEN OSAT JA MATERIAALIT 1. Mutteri on tehty nikkelipäällysteisestä messingistä. Tiivisteen materiaali on NBR 3. Kynnet tehty ruostumattomasta A304 materiaalista

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Kulo lumiesteen liimausasennusohje peltikatteelle Kulo1 limalla.

Kulo lumiesteen liimausasennusohje peltikatteelle Kulo1 limalla. Kurikan Lumieste Uusi Hansa Oy Kulo lumiesteen liimausasennusohje peltikatteelle Kulo limalla. Vastaukset kysymyksiin Puh. 06 5 50 00 / 00 90 95 85 info@kulo.eu Tärkeää. Turvalaite määräyksiä on noudatettava

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet Decibel-pohjakulma Asennusohjeet 3/2017 Decibel-pohjakulma 110 Asennusohjeet Yleistä Rakennuksen pystykokoojaviemärin pohjakulma on kohta, jossa jätevedessä virtaavan aineen massasta ja nopeudesta johtuen

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Näin asennat. SUKUA90 suihkunurkan altaalla:

Näin asennat. SUKUA90 suihkunurkan altaalla: Näin asennat SUKUA90 suihkunurkan altaalla: Huomioithan että tuote on ehjä kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje 2 (5) 1 Yleisesti Jokainen asennuspaikka on erilainen, joten ohjeet eivät välttämättä ole yksiselitteiset kaikissa tapauksissa. Etene asennuksessa ohjeen

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Aurinko - ilmaista energiaa

Aurinko - ilmaista energiaa Aurinko - ilmaista energiaa Vuosittainen auringon säteilyn määrä (kwh / m²) 14 päivän aikana maa vastaanottaa tarpeeksi energiaa täyttääksemme meidän energiantarpeen koko vuodeksi. Aurinko - ilmaista energiaa

Lisätiedot

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE rev. 23.11.2010 Teräselementti Oy, Marjamäentie 16, 37570 Lempäälä p.03-2536 200 YLEISTÄ: Rondolevyjä on kaikkiaan 6 tyyppiä. Levyt kiinnitetään seinään alumiinisten Rondonastojen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot Tekninen tuote-esite Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE

RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE RUUKKI CLASSIC SOLAR TEKNINEN ESITE Kytkeydy ilmaiseen energianlähteeseen Ruukki Classic solar -lämpökaton avulla Ruukki Classic solar -lämpökatto on tyylikäs ja ainutlaatuinen ratkaisu lämpimän veden

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

SLH terä skäiteiden äsennusohje

SLH terä skäiteiden äsennusohje SLH terä skäiteiden äsennusohje SLH Teräskaiteet toimitetaan asennusvalmiina kaideosina. Toimitussisältö: Pystytolppa SLH 42 tai SLH 40 - Lattiaan kiinnitettävä pystytolppa - Pystytolpan kiinnityslaipan

Lisätiedot

LK Hanakulmarasia. Rakenne. 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille. 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä

LK Hanakulmarasia. Rakenne. 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille. 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä LK Hanakulmarasia Rakenne 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä 20 mm:n PEX-putkelle puserrusliittimellä* * 20 mm:n putki vaatii tarkastusluukun huoltoa varten

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot