SERTIFIKAATTI VTT-C Myönnetty TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY"

Transkriptio

1 SERTIFIKAATTI VTT-C Myönnetty TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki on höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistettu raudoitettu palkki. Siporex-kevytbetonipalkkeja käytetään Siporex harkkoseinien ikkuna- ja oviaukkojen ylityksissä kantavana rakenteena. Siporex-tasoelementti on raudoitettu tasomainen kevytbetonielementti, jota käytetään talojen ala-, väli- ja yläpohjien kantavina ja lämpöeristävinä rakenteina. Siporex-vaakaseinäelementti on ei-kantava raudoitettu kevytbetonielementti, jota käytetään teollisuus-, liike- ja asuinrakennusten rakenteina. ulkoseinärakenteena ja palomuureina. Tästä eteenpäin Siporex-palkkiin, Siporex-tasoelementtiin ja Siporexvaakaseinäelementtiin viitataan sanalla Siporex-tuote. SERTIFIOINTIMENETTELY Tämä sertifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamiseen kohdan 3.8 mukaisesti. Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Expert Services Oy:n sertifiointijärjestelmään. Tämä sertifikaatti on voimassa enintään asti ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 17. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä, puh VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen jakelu on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

2 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty SISÄLLYSLUETTELO 1. Määräykset ja tuotevaatimusstandardit 3 2. Muut ohjeet ja standardit 3 3. Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta 3 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 5 5. Yleistä 6 6. Lujuus 6 7. Kosteustekniset ominaisuudet 7 8. Paloturvallisuus 7 9. Läönjohtavuus Akustiset ominaisuudet Kestävyys Ympäristönäkökohdat Valmistajan ohjeet Kokeelliset tutkimukset Muu aineisto Sertifikaatin voimassaoloaika Voimassaolon ehdot Muut ehdot 10

3 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1. Määräykset ja tuotevaatimusstandardit 1.1 VTT Expert Services Oy:n arvion mukaan Siporex-tuotteet tässä sertifikaatissa esitetyllä tavalla käytettynä täyttävät niiden käytön kannalta oleelliset seuraavissa Suomen rakentamismääräyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset: B1 B4 C4 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, Määräykset ja ohjeet 1998, tämän sertifikaatin kohtien 5 ja 6 mukaan Betonirakenteet, Ohjeet 2005, tämän sertifikaatin kohtien 5 ja 6 mukaan Läöneristys, Ohjeet 2003, tämän sertifikaatin kohdan 9 mukaan 2. Muut ohjeet ja standardit 2.1 Tuotteen valmistaja on ilmoittanut noudattavansa seuraavia ohjeita ja standardeja: Lohja Betonila Oy, Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohje AKN/ta. SFS-EN 12602:2008 Höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistetut raudoitetut elementit (täydentävin osin) Eurokoodit ja niiden kansalliset liitteet silloin, kun ne eivät ole ristiriidassa tuotestandardin EN kanssa. TUOTETIEDOT 3. Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta 3.1 Siporex-tuotteet ovat raudoitettuja kevytbetonituotteita. Suomalaisen siporexin perusraaka-aineet ovat sementti, hienoksi jauhettu hiekka ja masuunikuona sekä vesi. Raaka-aineet annostellaan 5-6 kuutiometrin sekoittimeen, josta juokseva seos valetaan vakiokokoisiin teräsmuotteihin. Valuvaiheessa massaan lisättävä alumiinijauhe saa aikaan prosessin, jossa syntyy vetykuplia ja massa huokoistuu. Kun

4 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty muotin sisältö on 60-asteisessa lämpötunnelissa kovettunut käsittelykelpoiseksi, paloitellaan se leikkauskoneessa ohuilla teräslangoilla harkoiksi, palkeiksi, laatoiksi tai elementeiksi. Leikkauksen jälkeen muotilliset höyrykarkaistaan autoklaaveissa noin 180 asteen läössä ja 11 bar:n paineessa. Karkaisu antaa massalle sen lopullisen lujuuden sekä edulliset tilavuudenmuutos- ja virumaominaisuudet. 3.2 Raudoitteet valmistetaan hitsattavasta teräksestä, ruostesuojataan ja sijoitetaan muottiin ennen valua siten, että niiden sijaintipoikkeamat valmiissa erilleen leikatuissa tuotteissa on muutaman millimetrin luokkaa. Teräskoot 5,5-12 ovat oiottavaa teräslankaa (Rm= N/ 2, kemiallinen koostumus vastaa SFS 1257) ja koot 16 ja 20 ovat suoria harjaterästankoja (A 500HW, SFS 1215). 3.3 Elementtien saumaus- ja juotosurat sekä pontit ja viisteet tehdään karkaisemattomaan massaan leikkauskoneessa. Ne voidaan myös jyrsiä tai höylätä jo karkaistuun massaan tuotteiden jälkikäsittelyn yhteydessä. 3.4 Siporex-palkit on esitetty liitteen taulukoissa 1-3. Palkeille on taulukoissa esitetty suurin mahdollinen pituus, pituudet valmistetaan 300 jaolla. Myös muita palkkikokoja ja kuormaluokkia on mahdollista valmistaa, kun ne mitoitetaan kohdassa 2.1 mainituin perustein. Palkkien varastokoot ja saatavuuden voi tarkistaa palkkiluettelo. Siporex-palkin kuivatiheys on aina 500 kg/m 3 ja tukipinnan leveys vähintään Siporex-tasoelementtien ja Siporex-vaakaseinäelementtien vakiokoot on esitetty liitteen taulukoissa 4 ja 5. Taulukoissa on esitetty lyhin ja pisin mitta, muut koot 300 :n jaolla, suositeltavat elementtikoot on esitetty Suunnittelijan käsikirjassa, Elementtien vakioleveys on 600, mutta myös leveyksiä 300 ja 450 valmistetaan. Tukipinnan leveys on vähintään 90. Siporex-elementtien kuivatiheystieto 450 tai 500 kg/m 3 löytyy myös liitteen taulukoista 4 ja 5. Myös muita elementtikokoja ja kuorma- ja paloluokkia on mahdollista valmistaa, kun ne mitoitetaan kohdassa 2.1 mainituin perustein. 3.6 Jokaiseen tuotteeseen kiinnitetään lappu, josta ilmenee tuotteen koodi, jolla se voidaan jäljittää valmistuserään saakka tuoteryhmän tunnus tuotteen kuivatiheys ja kuormaluokka tuotteen mitat tuotteen paloluokka jos se on muuta kuin REI 60 merkintä mahdollisesta raudoitteiden sovittamisesta aukkoja varten. Lisäksi jokaisen tuotteen päähän on stanssattu valmistuspäivämäärä. Siporex-palkit merkitään lisäksi ALAS-stanssauksella ja nuolella. 3.7 Valmistajan toteuttama sisäinen laadunvalvonta käsittää valmistusprosessin ja raaka-aineiden hallinnan sekä säännölliset tarkistusmittaukset, esim. tiheys, mitat ja puristuslujuus. H+H tekee oiottujen ja hitsattujen terästen jatkuvaa laadunvalvontaa oman laatujärjestelmänsä puitteissa.

5 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty Tähän sertifikaattiin liittyvä Siporex-tuotteiden ulkoinen laadunvalvonta hoidetaan VTT Expert Services Oy:n ja H+H Finland Oy:n välisen sertifiointi- ja laadunvalvontasopimuksen mukaisesti. 4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa 4.1 Siporex-kevytbetonipalkit toimitetaan rakennuspaikalle pieninä määrinä suoraan kuljetusautoon pakattuina tai lavoille (leveys 1,2 m /1,5 m) pakattuina. Taso- ja seinäelementit toimitetaan yleensä n. 2 m leveinä nippuina, joissa elementit on sidottu yhteen syrjälleen. Kuljetuksessa elementit kuormataan siten, että eri kerrosten alustuet ovat kohdakkain ja että elementtien päät eivät ulotu tukien yli elementin neljännespituutta enempää. Elementit peitetään ulkovarastointiin ja kuljetuksen aikana sateella ja huonoilla ja kuraisilla teillä. 4.2 Siporex-kevytbetonielementit tarkistetaan työmaalla niitä vastaanotettaessa. Seuraavissa tapauksissa on Siporex-elementti hylättävä: Tuotteessa ei saa olla leveydeltään yli 0,2 halkeamia, vaakaseinäelementeissä hylkäysraja on 0,3. Kattoelementin päässä ei saa olla halkeamia aliassa neljänneksessä. Vaakaseinäelementtien päissä ei saa olla ulkopintoihin asti ulottuvia halkeamia. Edellä mainituista syistä tai muilla hylkäysperusteilla hylätyt elementit on merkittävä selvästi erottuvilla, pysyvillä hylkäysmerkinnöillä ja siirrettävä erilleen käyttökelpoisista elementeistä. 4.3 Siporex-kevytbetonipalkit ja elementit puretaan ja varastoidaan tasaiselle alustalle. Elementit puretaan kuljetusnipuista ja varastoidaan aluspuiden päälle, tasoja seinäelementit syrjälleen. Aluspuut sijoitetaan pituuden neljänneksen etäisyydelle elementtien päistä. Elementtikerrosten väliin asetetaan aluspuut siten, että päällekkäin olevien kerrosten aluspuut tulevat kohdakkain. Elementtipinot eivät saa olla kolmea elementtikerrosta korkeampia. Siporex-tuotteet on varastoitaessa suojattava sateelta ja maakosteudelta ja huolehdittava tuuletuksesta, jotta valmistuskosteus pääsee varastointiaikana kuivumaan. Elementtejä siirrellään työmaalla yleensä käyttäen kevyehköä työmaanosturia tai kuljetusauton nosturia. Nostoissa käytetään valmistajan kehittämiä nostolaitteita tai liinoja. Liinoilla nostetaan aivan elementin päästä, ettei liina paina elementin alareunaan jälkiä.

6 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty SUUNNITTELUTIEDOT 5. Yleistä 5.1 Raudoitettuja Siporex-palkkeja käytetään harkko- ja elementtiseinien ikkuna- ja oviaukkojen ylityksissä kantavina rakenteina. Palkit ovat valmiiksi mitoitettuja ja kaikille kantaville harkkoleveyksille löytyy vastaavanlevyiset palkit. Tasoelementtejä käytetään muun muassa asuin-, teollisuus- ja liikerakennusten kantavina ja lämpöä eristävinä rakenteina. 5.2 Siporex-tuotteet suunnitellaan samoin perustein kuin aiein tyyppihyväksytyt tuotteet, vertaa kohta 2.1. Siporex-elementtien suunnittelun perusteet on esitetty Suunnittelijan käsikirjassa 5.3 Siporex-tasoelementit, -palkit ja seinäelementit mitoitetaan yksiaukkoisina palkkeina. Valmistaja on omalla ohjelmistollaan valmiiksi mitoittanut ne tiettyihin kuormaluokkiin. Tämän lisäksi mitoitus on varmistettu koekuormituksin. 5.4 Siporex-tasoelementtien tukipinnan pituus asennettuna on normaalisti 90. Erikoistapauksissa, kun elementti on tasaisesti tuettuna koko leveydeltään ja tukipinta on sileä ja suora (esim. teräspinta), voidaan sallia 65 pituus. Tukipinnan pituutta suunniteltaessa on otettava huomioon Siporex-elementtien ja kantavan rakenteen valmistuksen ja asennuksen mittapoikkeamat sekä muut vaikuttavat seikat, kuten. kantavan rakenteen kuormituskestävyys. Siporex-palkeille sallittu tukipinnan pituus 200 tai 400 korkeille palkeille on 200 ja 600 korkeille palkeille 250. Tukipintojen leveyden on oltava vähintään 85 % palkin leveydestä. Palkit on asennettava keskeisesti tuen leveyteen nähden. Mahdollisista poikkeavista rakenteista on syytä keskustella palkkien toimittajan kanssa ja 450 elementtien raudoitus tehdään niin, että pitkittäissuuntaista teräsmäärää vähennetään leveyden suhteessa. Mikäli jäljelle jäävien terästen määrä ei ole kokonaisluku, pyöristetään luku aina ylöspäin. Reikien ja loveuksien teko kantaviin Siporex-tuotteisiin on raudoituksen vuoksi rajoitettua. Mahdolliset reiät ja loveukset suunnitellaan valmistajan toimesta noudattaen dokumentteja: Loveusohje (XSA) ja Tuotannon lovi- ja reikäelementtien ohje. 6. Lujuus 6.1 Laskennassa käytetyt materiaalien ominaisuudet ja parametrit on esitetty taulukoissa 1-3, laskenta perustuu Siporex-kevytbetonielementtien suunnitteluohjeeseen

7 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty Taulukko 1. Kevytbetonin materiaaliominaisuudet. Ominaisuus Menetelmä Yksikkö Ilmoitettu arvo Kuivatiheys EN 678 kg/m Puristuslujuus (f ck ) EN 679 N/ 2 2,3 3,0 Taivutusvetolujuus (f cflk ) N/ 2 0,44 0,58 Kiomoduuli (E cm ) N/ Virumaluku 0,5 0,5 Taulukko 2. Raudoitteiden ominaisuudet. Ominaisuus Menetelmä Yksikkö Ilmoitettu arvo Myötöraja SFS-EN ISO MPa 400 Murtolujuuden suhde myötölujuuteen SFS-EN ISO > 1,05 Kiomoduuli (E s ) N/² Hitsauksen liitoslujuus SFS-EN ISO Liitosluokka FL20, pidintyyppi a Kokonaistasavenymä SFS-ISO % > 3 A gt Taulukko 3. Rakennusosien lujuusominaisuudet. Ominaisuus Menetelmä Yksikkö Ilmoitettu arvo Raudoitteiden SFS-EN ,8 esijännitys *) *) Vaatimus on voimassa vain jos ominaisuutta käytetään mitoituksessa. 7. Kosteustekniset ominaisuudet 7.1 Tässä sertifikaatissa ei käsitellä tuotteen kosteusteknisiä ominaisuuksia. 8. Paloturvallisuus 8.1 Palokäyttäytymisen osalta Siporex-tuotteet luokitellaan komission päätöksen 96/603/EY nojalla materiaalin perusteella luokkaan Euroclass A Siporex-tasoelementtien paloluokka voi olla välillä REI 30 ja REI 120 ja on esitetty liitteen taulukossa 4. Palonkesto määritetään taulukkoarvona EN mukaisesti perustuen suojaavaan betonipeitteeseen.

8 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty Läönjohtavuus 9.1 Höyrykarkaistun kevytbetonin läönjohtavuus ilmoitetaan taulukkoarvona Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan C4, Läöneristys, Ohjeet 2003, mukaisesti. 9.2 Siporex-tuotteiden läönjohtavuus 10dry on 0,11 W/mK, kun tiheys on 450 kg/m 3 ja 0,12 W/mK, kun tiheys on 500 kg/m Akustiset ominaisuudet 10.1 Tässä sertifikaatissa ei käsitellä Siporex-tuotteiden akustisia ominaisuuksia. 11. Kestävyys 11.1 Käyttöolosuhteista riippuen rakennustuotteisiin kohdistuu ympäristöstä johtuen erilaisia rasituksia,. kosteus- ja lämpötilavaihtelut. Nämä olosuhteet vaikuttavat tuotteiden kestävyyteen Siporex-tuotteiden pakkasenkestävyys on määritetty SFS-käsikirjan 176, osa IV, liite C mukaisesti pakkasenkestävyysluokkaan F Ympäristönäkökohdat 12.1 Tuotantoprosessissa ennen autoklaavikäsittelyä syntyvä jätemassa voidaan kierrättää tuotannossa. Ylijäämätuotteista valmistetaan Siporex-mursketta ja jauhetta. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 13. Valmistajan ohjeet 13.1 Siporex- elementtien asennuksessa noudatetaan valmistajan laatimaa ohjeistusta Siporex-elementtien asennusohjeet Valmistajan ohjeistusta löytyy myös Suunnittelijan käsikirjasta TEKNISET SELVITYKSET 14. Kokeelliset tutkimukset 14.1 Suunnittelutiedot -kohdassa esitetyt ominaisuudet ja arvot perustuvat osin valmistajan omiin tyyppikokeisiin. Tämän lisäksi tuotteita on myös testattu ulkopuolisten testauslaitosten toimesta Laskennalliset tulokset on varmistettu testaamalla.

9 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty tuotteiden muita materiaali- ja rakenneosien ominaisuuksia, joita ei ole vielä edellä esitetty. Taulukko 4. Materiaaliominaisuuksia. Ominaisuus Testimenetelmä Yksikkö Tulos Kevytbetonin kuivatiheys ( ) EN 678 kg/m Betonin EN 680 / m < 0,2 kuivumiskutistuma *) Raudoitteen EN % N.A. murtovenymä *) Raudoitteen halkaisija 5-20 *) Vaatimus on voimassa vain jos ominaisuutta käytetään mitoituksessa. Taulukko 5. Muita rakenneosien ominaisuuksia. Ominaisuus Testimenetelmä Yksikkö Tulos Mitat EN 991 Toleranssiluokka T1 Pituus ± 5,0 Korkeus ± 3,0 Leveys ± 3,0 Sivujen EN ja RIL 85- samansuuntaisuus 3) 1989 kappale N.A. (T1) Pinnan tasaisuus EN N.A. (T1) saumassa 3) Raudoitteen pinnoitteen paksuus Raudoitteen korroosiosuojaus Terästen lyhytaikainen tartunta f bk *) Terästen pitkäaikainen tartunta f bl,mean *) 3) Vaatimus ei koske palkkeja. mittaus työntömitalla 0,6-1,4 EN 990 ei korroosiota EN N/ 2 0,3 (450) 0,4 (500) EN N/ 2 0,2 (450) 0,3 (500) *) Ei käytetä mitoituksessa. Vaatimus on voimassa vain jos ominaisuutta käytetään mitoituksessa. 15. Muu aineisto Suunnittelijan käsikirja 2004

10

11 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty A1 LIITE A: Taulukoissa ilmoitettu kuormaluokan lukuarvo ilmoittaa elementille/palkille sen oman painon lisäksi sallittavan tasaisen ominaiskuorman suuruuden (elementeille neliökuormana kn/m 2 ja palkeille viivakuormana kn/m). Tämä hyötykuorma, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan elementtiin kohdistuvia kuormituksia sen omaa painoa lukuun ottamatta, on mitoituksessa kokonaisuudessaan oletettu muuttuvaksi ja pitkäaikaiseksi kuormitukseksi. Taulukko korkeat Siporex-palkit. Tunnus Kuorma Leveys Korkeus Kuivatiheys Pituus maks kn/m kg/m 3 Palkit PB 500/8 200 x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L PB 500/ x 200 x L Huom. Kaikkia palkkikokoja ei valmisteta varastoon, varastotuotteet ja saatavuuden voi varmistaa -> palkkiluettelo

12 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty A2 Taulukko korkeat Siporex-palkit. Tunnus Kuorma Leveys Korkeus Kuivatiheys Pituus maks kn/m kg/m 3 Palkit PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 400 x L Huom. Kaikkia palkkikokoja ei valmisteta varastoon, varastotuotteet ja saatavuuden voi varmistaa -> palkkiluettelo

13 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty A3 Taulukko korkeat Siporex-palkit. Tunnus Kuorma Leveys Korkeus Kuivatiheys Pituus maks Palkit PB 500/ x 400 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L PB 500/ x 600 x L kn/m Huom. Kaikkia palkkikokoja ei valmisteta varastoon, varastotuotteet ja saatavuuden voi varmistaa -> palkkiluettelo kg/m 3 Taulukko 4. Siporex-tasoelementit.. Suojabetoni Tunnus Kuorma Paksuus Paloluokka Kuivatiheys Pituus min Pituus maks Yläpinta Alapinta kn/m 2 kg/m 3 Vakioelementit KT 500/3,2 150 x 600 x L 3,2 150 REI ,5 17,5 KT 500/3,2 200 x 600 x L 3,2 200 REI ,5 17,5 KT 450/3,2 250 x 600 x L 3,2 250 REI ,5 17,5 KT 450/3,2 300 x 600 x L 3,2 300 REI ,5 17,5 KT 450/3,2 375 x 600 x L 3,2 375 REI ,5 17,5 KT 500/4 150 x 600 x L 4,0 150 REI ,5 17,5 KT 500/4 200 x 600 x L 4,0 200 REI ,5 17,5 KT 450/4 250 x 600 x L 4,0 250 REI ,5 17,5 KT 500/4 250 x 600 x L 4,0 250 REI ,5 17,5 KT 450/4 300 x 600 x L 4,0 300 REI ,5 17,5 KT 450/4 375 x 600 x L 4,0 375 REI ,5 17,5

14 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty A4 Paloelementit KT 500/3,2 150 x 600 x L REI 90 3,2 150 REI ,5 42,5 KT 500/3,2 200 x 600 x L REI 120 3,2 200 REI ,5 42,5 KT 450/3,2 250 x 600 x L REI 120 3,2 250 REI ,5 42,5 KT 500/3,2 250 x 600 x L REI 120 3,2 250 REI ,5 42,5 KT 450/3,2 300 x 600 x L REI 120 3,2 300 REI ,5 42,5 KT 450/3,2 375 x 600 x L REI 120 3,2 375 REI ,5 42,5 KT 500/4 150 x 600 x L REI 90 4,0 150 REI ,5 42,5 KT 500/4 200 x 600 x L REI 120 4,0 200 REI ,5 42,5 KT 450/4 250 x 600 x L REI 120 4,0 250 REI ,5 42,5 KT 500/4 250 x 600 x L REI 120 4,0 250 REI ,5 42,5 KT 450/4 300 x 600 x L REI 120 4,0 300 REI ,5 42,5 KT 450/4 375 x 600 x L REI 120 4,0 375 REI ,5 42,5 Vakio X-elementit KT 500A/4 XS 250x 600 x L 4,0 250 REI ,5 17,5 KT 500A/4 XS 250x 600 x L 4,0 250 REI ,5 17,5 KT 450A/4 XS 250x 600 x L 4,0 250 REI ,5 17,5 KT 500A/4 XS 250x 600 x L 4,0 250 REI ,5 17,5 Kuormaluokkien 2.3, 5 ja 6 elementit KT 500/2,3 200 x 600 x L 2,3 200 REI ,5 17,5 KT 450/2,3 250 x 600 x L 2,3 250 REI ,5 17,5 KT 500/5 150 x 600 x L 5,0 150 REI ,5 17,5 KT 500/5 200 x 600 x L 5,0 200 REI ,5 17,5 KT 500/5 250 x 600 x L 5,0 250 REI ,5 17,5 KT 500/5 300 x 600 x L 5,0 300 REI ,5 17,5 KT 500/5 375 x 600 x L 5,0 375 REI ,5 17,5 KT 500/6 150 x 600 x L 6,0 150 REI ,5 17,5 KT 500/6 200 x 600 x L 6,0 200 REI ,5 17,5 KT 500/6 250 x 600 x L 6,0 250 REI ,5 17,5 KT 500/6 300 x 600 x L 6,0 300 REI ,5 17,5 KT 500/6 375 x 600 x L 6,0 375 REI ,5 17,5

15 VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C Myönnetty A5 Taulukko 5. Siporex-vaakaseinäelementit. Tunnus Kuorma Paksuus Kuivatiheys Pituus min Pituus maks Suojabetoni kn/m 2 kg/m 3 Vakioelementit SV 500/0,8 150 x 600 x L 0, ,5 SV 500/1,2 200 x 600 x L 1, ,0 SV 450/1,2 250 x 600 x L 1, ,0 SV 450/1,2 300 x 600 x L 1, ,0 SV 450/1,2 375 x 600 x L 1, ,0 SV 500/2 200 x 600 x L ,0 SV 450/2 250 x 600 x L ,0 SV 450/2 300 x 600 x L ,0 SV 450/2 375 x 600 x L ,0 Eriste-elementit SW 500/1,2 300 x 600 x L 1, ,5 SV 500/1,2 325 x 600 x L 1, ,5 SV 500/1,2 375 x 600 x L 1, ,5 huom. Eriste-elementtien siporex-kuoret SV 500/1,2 150x600xL

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myöntämispäivä 18.1.2012. Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-7893-12 Myöntämispäivä 18.1.2012 TUOTTEEN NIMI Repiper sukitettu putki SERTIFIKAATIN HALTIJA Repipe Oy Hitsaajantie 7 06450 PORVOO TUOTEKUVAUS Repiper Sukitettu putki on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-9376-13 Myöntämispäivä 28.1.2013 TUOTTEEN NIMI SPS sukitus SERTIFIKAATIN HALTIJA Suomen Putkiuudistus Oy Niittytie 25 01300 VANTAA TUOTEKUVAUS SPS-sukitus on jätevesiviemäriputkistojen

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Ontelolaataston tuenta matalapalkin varaan Ontelolaataston yhteydessä on aina tarkistettava laataston kantokyky yhdessä matalan palkin kanssa, koska

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

Jousi on nerokas keksintö

Jousi on nerokas keksintö Jousi on nerokas keksintö Se on valmistettu yhdestä ainoasta taivutetusta teräslangasta. Mikään komponentti tuskin voisi olla tätä yksinkertaisempi, halvempi valmistaa ja samalla toimivampi, keskeisempi

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30. VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO

SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30. VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30 VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO TUOTEKUVAUS SBA Interior Oy valmistaa mineraalivillapohjaisia

Lisätiedot

RAKENTEIDEN PALOTESTAUS EUROOPPALAISILLA MENETELMILLÄ

RAKENTEIDEN PALOTESTAUS EUROOPPALAISILLA MENETELMILLÄ RAKENTEIDEN PALOTESTAUS EUROOPPALAISILLA MENETELMILLÄ Tiina Ala-Outinen, Riitta Kajastila & Tuuli Oksanen VTT Pl 1000, 02044 VTT Tiivistelmä Rakennustuotedirektiivin 89/106/ETY tarkoituksena on kaupan

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen 3 Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen Lappset Group Oy hyväksyttää tuotteensa TÜV:llä (Technischer Überwachnungsverein) Saksassa ja noudattaa EN 1176 stardardeja. Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot