1. JOHDANTO. OK-opintokeskuksesta haettiin ja saatiin tukea Iholiiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO. OK-opintokeskuksesta haettiin ja saatiin tukea Iholiiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin."

Transkriptio

1

2 2 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä: Alopecialiitto, Atopialiitto, Ihoyhdistys, Suomen EB-yhdistys, Suomen HAE-yhdistys, Suomen Iktyoosiyhdistys, Suomen Palovammayhdistys ja Valoihottumayhdistys. Liittojen ja yhdistysten jäsenistöön kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia ihosairauksia sairastavia ja heidän läheisiään sekä tuki- ja kannattajajäseniä. Iholiiton toiminnanjohtaja vaihtui. Heikki Vaisto siirtyi uusiin tehtäviin joulukuussa 2010 ja toiminnanjohtajaksi valittiin liiton sisältä Sirpa Pajunen alkuvuodesta Iholiiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Oula Wichmann Otto Lehtipuun jättäessä puheenjohtajuuden. Iholiiton toiminnan kohderyhminä olivat ensisijaisesti jäsenjärjestöt, niiden jäsenet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Jäsenjärjestöjen ja potilasryhmien vaihteleva koko ja ihosairauksien moninaisuus asettivat toiminnalle haasteita. Jäsenjärjestöjen välisen yhteistyön kehittämiseen suunnattiin voimavaroja. Suuri osa yhdistyksistä edustaa harvinaisia diagnooseja, ja yhdistykset ovat valtakunnallisia. Yhteisellä toiminnalla tarjottiin toiminta- ja vertaistukimahdollisuuksia alueilla myös harvinaisia ihotauteja sairastaville. Järjestötoiminnassa kehitettiin edelleen jäsenjärjestöjen yhteisiä tapahtumia ja korostettiin iholiittolaisuutta. Kevätpäivät pidettiin Oulussa. Yhteistyössä muiden ihoalan järjestöjen kanssa toteutettavia Ihopäivä-tapahtumia järjestettiin useilla eri paikkakunnilla. Syyspäivät olivat Helsingissä. Ihopäivät pidettiin yhdeksällä paikkakunnalla ympäri maata mm. atopia-, psoriasis- sekä allergia- ja astmayhdistyksien toimiessa yhteistyössä järjestäjinä. Iholiitto haki SOSTE ry:n (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsenyyttä. Yhteistyötä tehtiin erityisesti Psoriasisliiton ja Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Psoriasisliiton ja Reumaliiton kanssa työskenneltiin ahkerasti aurinkopainotteisien sopeutumisvalmennuskurssien yhteisen mallin löytymiseksi pilottivuodelle Eläkeliiton kanssa toteutettiin yhteistyöprojektia ikääntyvään ihoon liittyen, jossa Iholiiton vastuulla oli potilasoppaan ja luentopohjan tekeminen ja sekä koulutuksen toteuttaminen. Yhteistyökumppanina oli myös Vanhustyönkeskusliitto Psoriasisliiton kanssa neuvoteltiin aktiivisesti myös muista yhteistyönmuodoista, kuten Ihonaika-lehdestä, vertaistukitoiminnasta sekä mahdollisesti aluetyöstä ja tilaratkaisuista. Allergia- ja Astmaliiton sekä Hengitysliiton kanssa tehtiin yhteistyötä allergiaohjelman väestöviestintäprojektissa, mihin saatiin RAY:n projektirahoitusta. Iholiitto osallistui Kokemuskoulutushankkeeseen, joka on useamman liiton yhteishanke, hallinnoijana toimi Reumaliitto ja hankkeeseen haettiin ja saatiin jatkorahoitusta RAY:lta toiminta-avustuksena. Lisäksi Iholiitto on mukana Harvinaiset verkostossa, johon kuului yhteensä 17 jäsenjärjestöä ja säätiötä. Harvinaisten ihotautien keskuksen työntekijä toimi valtakunnallisen Harvinaiset-verkoston puheenjohtajana vuonna Iholiiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. RAY:n tiukentuneiden rahanjakolinjausten vuoksi on muusta Iholiiton toiminnasta ja palvelutoiminnasta tiukasti rajattu budjetti erikseen. Maksullisien palveluiden tuottamiseen ei kohdenneta avustuksia. Maksullisten palveluiden tuotot ohjattiin Iholiiton toimintaan käytettäväksi ihotautia sairastavien hyväksi. OK-opintokeskuksesta haettiin ja saatiin tukea Iholiiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

3 3 2. VAIKUTTAMISTOIMINTA Iholiitto toimii jäsenjärjestöjensä kattojärjestönä pyrkien palveluilla ja toiminnan järjestämisellä parantamaan ihotautia sairastavien ja heidän läheistensä asemaa yhteiskunnassa. Vaikuttamistoiminta keskittyy ihotautia sairastavien tasavertaisuuden edistämiseen. Tärkeää on myös tuoda esille eri ihosairauksien moninaisuutta ja erityispiirteitä. Vaikuttaminen perustuu Iholiiton kokemukseen omasta kohderyhmästään sekä esille nousseista tarpeista ja toiveista. Toiminta koostuu yhteistyöstä ammattihenkilöstön kanssa, tiedottamisesta sekä vaikuttamistoiminnasta. Iholiiton vuosille laaditun strategian mukaisesti tehtiin aluekäyntisuunnitelma, jota toteutettiin. Lisäksi Iholiitto on mukana yleisessä vaikuttamistoiminnassa eri verkostojen kautta ihotautia sairastaville tärkeissä kysymyksissä. Parantaakseen edunvalvonnan mahdollisuuksiaan Iholiitto haki jäsenyyttä uudesta valtakunnallisesta keskusjärjestöstä SOSTEsta. SOSTEn kautta haetaan mahdollisuutta olla osallisena järjestöjen, valtion, kuntien ja elinkeinoelämän verkostoissa sekä kansainvälisessä toiminnassa ja tämän kautta vaikuttaa järjestöjen yhteiseen edunvalvontaan. Vuoden 2011 aikana tehtiin yhteistyötä Suomen Ihohoitajat ry:n kanssa mm. kehittämällä ihohoitajapäiviä. Iholiiton rahoitus ja edunvalvonnallisia toimia vahvistettiin lisäämällä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Allergia- ja astmaliiton kanssa jatkettiin projektimuotoisesti yhteistyötä Kansallisesta allergiaohjelmasta tiedon levittämisessä. Harvinaiset-verkoston kautta käynnistettiin yhteistyöprojekti 16 järjestön ja säätiön kanssa. Psoriasisliiton kanssa neuvoteltiin aktiivisesti yhteistyönmuodoista, kuten Ihonaika-lehti, vertaistukitoiminta, sekä mahdollisesti aluetyö ja tilaratkaisut. Ilmastokuntoutuksen rahoituksen jatkumisen varmistamiseksi käytiin neuvotteluja Raha-automaattiyhdistyksen, Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yhteistyössä Psoriasisliiton ja Reumaliiton kanssa. Toiminta- ja vaikuttamisresurssia vahvistettiin neuvottelemalla yhteistyöstä eri yritysten kanssa. Mm. 25-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin neuvoteltiin yhteiskumppaneiksi eri yrityksiä. Jäsenetujen hankintaa kehitettiin vuonna 2011 mm. hankkimalla uusia jäsenetutarjoajia sekä perustamalla yhdessä Psoriasisliiton kanssa työpari- työskentelymalli jäsenetuhankintaan..

4 4 3. HARVINAISTOIMINTA Harvinaisten ihotautien keskuksen kohteena on harvinaisia ihotauteja sairastavia, heidän läheisiään ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Keskuksessa työskentelee yksi työntekijä, kuntoutussuunnittelija. Keskukseen kootaan tietoa ja käytännön kokemusta harvinaisista ihotaudeista sekä vaikeista palovammoista. Keskus neuvoo ja ohjaa sosiaaliturva-asioissa. Keskus on osa valtakunnallista harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien Harvinaiset-verkostoa (www.harvinaiset.fi), jonka toiminta tukee Iholiiton harvinaistyötä erityisesti edunvalvonnassa ja tiedottamisessa. Harvinaisten ihosairausryhmien järjestö- ja vertaistukitoiminnan suunnittelusta vastaa järjestösuunnittelija. Lisäksi harvinaisten palveluiden tuottamiseen ja suunnitteluun osallistuvat tarvittaessa omalla osaamisellaan myös muut työntekijät, sillä Iholiiton kahdeksasta jäsenjärjestöstä seitsemän edustaa harvinaisia ryhmiä. Ihosairauksien harvinaisuus-määrittely ei myöskään ole aina yksiselitteinen. Tulokset: Iholiiton kurssi- ja tapaamistoiminnassa huomioitiin harvinaiset kohderyhmät seuraavien kurssien ja tapaamisten osalta: Harvinaista ihotautia sairastavien tapaaminen, Harvinaisten lapsiperhekurssi, Alopeciaa sairastavien aikuisten kurssi ja UPtapaaminen. Lisäksi kaikki Kela-kurssit ja Liikunnallinen tapaaminen sopivat myös harvinaista ihotautia sairastaville. Kuntoutussuunnittelija osallistui Iholiiton kuntoutustyöryhmän työhön. Tiedottajan kanssa tuotettiin Palovamma-oppaan uusi painos. Harvinaisten ihotautien kotisivulle linkitettiin uusia diagnoosikuvauksia. Diagnoosikuvaukset linkitettiin myös uudelle Kuntoutussuunnittelija luennoi erilaisissa kursseissa ja tilaisuuksissa yhteensä noin 30 kertaa. Aiheena oli yleensä ihotautia sairastavan sosiaaliturva, tuet ja palvelut sekä harvinaisuuteen liittyvät kysymyksen. Kuntoutussuunnittelija toimi Harvinaiset-verkostossa puheenjohtajana. Verkosto jätti RAY:lle vakinaista rahoitusta koskevan hakemuksen. Kuntoutussuunnittelija osallistui Debra Internationalin konferenssiin Groningenissa, Hollannissa yhdessä Iholiiton harvinaisiin sairauksiin perehtyneen hoitajan ja EB-yhdistyksen edustajan kanssa.

5 HARVINAISTOIMINTA TAVOITE KEINO TULOS * Tukea harvinaista ihotautia sairastavaa ja hänen läheisiään * Kurssi- ja tapaamistoiminta *10 kurssia, tapaamista ja leiriä, joissa kohderyhmä kokonaan tai osin harvinaista ihotautia sairastava * Mahdollistaa kokemusten jako ja vertaistuki harvinaista ihotautia sairastaville, heidän läheisilleen ja heitä edustaville ryhmille * Harvinaisten kurssitoiminnan kehittäminen * Kurssikäsikirjan vuosittainen päivittäminen * kurssidokumentaation yhtenäistäminen * Harvinaiset-verkoston toimintaan osallistuminen puheenjohtajan roolissa * Paremmin arvioitavissa oleva kurssitoiminta * Harvinaiset-verkoston työkokouksiin (7 kpl), työryhmiin ym. osallistuminen * Tehdä ammattilaisyhteistyötä, erityisesti niiden ammattilaisten kanssa, jotka ovat tekemisissä harvinaista ihotautia sairastavien kanssa * Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tapaaminen ja luennointi * Seurata ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä sekä osallistua kansainvälisiin tapahtumiin * Sairaalavierailut (Kemi, Tornio, Kotka); luennot ammattilaisille (Tampere x 2; Lahti; Arcadan amk) * Osallistuminen Debra-kokoukseen Groningenissa * Neuvonnan ja oikeuksienvalvonnan kehittäminen * Antaa neuvontaa ja ohjausta yhteiskunan ja järjestöjen palveluista ja tukimuodoista * Pitää luentoja yhteiskunnan ja järjestöjen palveluista ja tukimuodoista * Annettu sähköposti- ja puhelinneuvontaa; pidetty noin 30 luentoa sosiaaliturvasta ja harvinaisuudesta kursseilla ja yleisötilaisuuksissa * Uudistettiin Palovamma-opas

6 6 4. JÄRJESTÖTOIMINTA Iholiiton jäsenjärjestöt ja -yhdistykset Järjestö jäsenmäärä 2011 (2010) Atopialiitto ry (16 yhdistystä) 3234 (3130) Alopecialiitto ry (3 yhdistystä) 806 (793) Ihoyhdistys ry 299 (283) Suomen Palovammayhdistys ry 163 (221) Suomen Iktyoosiyhdistys ry 125 (139) Suomen EB-yhdistys ry 78 (77) Valoihottumayhdistys ry 77 (74) Suomen HAE-yhdistys ry 77 (69) Yhteensä 4864 (4786) Iholiiton järjestötoiminnan päätavoitteina on jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen sekä vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen ihotautia sairastaville. Järjestötoiminnasta on päävastuussa järjestösuunnittelija, joka toimii yhteistyössä muun muassa Harvinaisten ihotautien keskuksen työntekijän, koulutussuunnittelijan ja tiedottajan kanssa. Toiminnan kohderyhmänä ovat pääasiassa jäsenjärjestöt jäsenineen. Kohderyhmään kuuluu siis niin harvinaisia kuin yleisempiäkin ihotauteja sairastavia. Iholiiton järjestökenttä on hyvin moninainen. Suurin osa yhdistyksistä edustaa harvinaisia diagnooseja, ja nämä yhdistykset ovat valtakunnallisia. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen ja kehittäminen Kevätpäivät järjestettiin Oulussa, ja niille osallistui noin 90 jäsenjärjestöjen jäsentä. Jäsenjärjestöistä kuusi piti kevätkokouksensa kevätpäivillä. Kevätpäivien palautteissa kiitettiin erityisesti ihmisten tapaamista (oman yhdistyksen jäsenten, muiden yhdistysten jäsenten sekä Iholiiton työntekijöiden), lääkäriluentoa ja illanvieton ohjelmaa ilmakitaroineen. Keskiarvo päiville oli kouluarvosanoilla 8,9. Marraskuussa järjestettiin Helsingissä Iholiiton syyspäivä, jonka teemana oli yhdistystoimintaa käytännössä. Koulutuspäivään osallistui 21 jäsenjärjestöjen ja - yhdistysten toimijaa. Ihopäivän valtakunnallinen päätapahtuma järjestettiin tänä vuonna Lahdessa, lisäksi Ihopäivä-tilaisuuksia järjestettiin keväällä Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Ranualla. Syksyllä Ihopäivä järjestettiin Oulussa, Kotkassa ja Tampereella. Ihopäiviä järjestivät yhteistyössä muun muassa Atopia-, Psoriasis- sekä Allergia- ja astmayhdistykset. Allergia- ja astmayhdistysten yhteydenotot Ihopäiväyhteistyöhön liittyen ovat lisääntyneet. Lisäksi valtakunnallista tiedotusta toteutettiin Allergia- ja astmaliiton kanssa. Ihopäivän pysyvänä teemana on keväällä ajankohtainen iho ja aurinko, vuonna 2011 toisena teemana oli ikääntyvä iho. Lokakuussa järjestettiin kokemuskouluttajien jatkokoulutus yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa. Koulutukseen osallistui viisi seitsemästä Iholiiton kokemuskouluttajasta. Uusia kokemuskouluttajia ei nähty tarpeelliseksi tässä vaiheessa kouluttaa. Jo koulutetuilla kokemuskouluttajilla on liian vähän luennointitilaisuuksia, seuraavan vuoden haasteena on lisätä niitä. Vuoden aikana tehtiin neljä aluekäyntiä (Kemi, Tornio, Tampere ja Kotka), johon sisältyi vierailu sairaalassa ja luentotilaisuus. Aluekäyntien suunnitteluun osallistui järjestösuunnittelija ja kuntoutussuunnittelija muun henkilökunnan kanssa. Vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille Vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille ja muille ihotautia sairastaville läheisineen on keskeistä toiminnassa. Tuettuja lomia järjestettiin yhteensä neljä: perheille, joissa sairastetaan ihotautia (kaikki diagnoosit), atopiaperheille, alopeciaperheille/alopeciaa sairastaville aikuisille sekä valoherkille aikuisille. Tuetut lomat järjestettiin yhteistyössä useiden eri lomajärjestöjen kanssa (Lomayhtymä, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto, Lomakotien Liitto). Lisäksi järjestösuunnittelija osallistui erilaisten tapaamisten järjestämiseen yhteistyössä kurssitoiminnan ja yhdistysten kanssa (esim. Harvinaisten risteily, urticaria pigmentosa tapaaminen). Uutena kokeiluna oli varhaisnuorten leiri, joka järjestettiin kesäkuussa yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa. Leiri oli suunnattu noin vuotiaille ihotautia sairastaville nuorille. LIITE 1

7 7 JÄRJESTÖTOIMINTA TAVOITE KEINO TULOS * Yhdistysten toiminnan suunnittelun ja arvioinnin kehittäminen, työvälineiden tarjoamista toiminnan tueksi * Iholiiton jäsenyhdistysten yhteistyön tukeminen * Yhdistysten vuosikertomus-lomake käyttöön * yhdistystoiminnan oppaan täydentäminen * Syyspäivät, marraskuu: Iholiiton syyskokous ja järjestökoulutus * Yhdistystoiminnan oppaan käyttö edelleen vähäistä, jatkettu tiedotusta oppaasta ja yhdistystoiminnan lomakkeista * Yhdistyksistä kuusi kahdeksasta oli mukana kevätpäivillä * Kevätpäivät, Oulu * Syyspäivän osallistujamäärä edellisvuotta suurempi * Yhdistysten toiminnan tukeminen alueilla * Aluekäynnit (iltaluennot + sairaalakäynnit) * Aluekäyntejä 4 kpl suunnitelman mukaan * Yhteistyön tiivistyminen muiden järjestöjen kanssa * Ihopäivä, päätapahtuma Lahdessa , Allergiaviikolla (yhteistyö Allergia- ja Astmaliiton kanssa mm. tiedotuksessa) * Varhaisnuorten leiri, yhdessä Psoriasisliiton kanssa * Kokemuskouluttajien koulutus, yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa * Ihopäivä-tilaisuuksia järjestettiin ainakin 8 kpl vuoden aikana * Allergia- ja Astmaliiton kanssa tiedotettiin yhdessä Allergiaviikosta ja Ihopäivästä * Psoriasisliiton kanssa toteutui nuorten leiri sekä kokemuskouluttajien jatkokoulutus * Vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen ihotautia sairastaville * Tuetut lomat kesällä (atopiaperheet, Iholiiton perheet, alopecia, valoherkät) * Tapaamiset (Harvinaisten risteily, urticaria pigmentosa-perheiden tapaaminen) * Tuettuja lomia 4 kpl kesällä

8 8 5. KURSSITOIMINTA Iholiitto järjesti vuonna 2011 valtakunnallisia sopeutumisvalmennusilmastokuntoutus- ja muita kursseja ja tapaamisia eri ryhmille. Yleisimpien ihotautien lisäksi kurssitoiminnassa huomioitiin erityisesti harvinaista ihotautia sairastavat. Iholiiton kurssitoimintaa tehtiin Raha-automaattiyhdistyksen ja Kelan tuella. Tukea saatiin myös OK-opintokeskukselta. Vuonna 2011 järjestettiin viisi sopeutumisvalmennuskurssia, joista kolme oli Kela-rahoitteista aikuisten kurssia. Kela tarjosi yhden ylimääräisen kurssin (Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi). Yksi Kela-rahoitteinen kurssi (Harvinaista ihotautia sairastavien kurssi) peruuntui liian vähäisen hakijamäärän takia. Sopeutumisvalmennuskurssien pituus oli 5-12 päivää. Lisäksi järjestettiin kuusi RAY-rahoitteista 2-3 -päiväistä kurssia/tapaamista. sopeutumisvalmennustyyppiseksi. Yhteistyö Psoriasisliiton ja Reumaliiton kanssa lisääntyi kurssien suunnittelun ja toteutuksen osalta. Kurssitoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta vastaa Iholiiton kuntoutustyöryhmä, johon kuuluvat koulutussuunnittelija, kuntoutussuunnittelija ja ilmastokuntoutussihteeri. Toteutuksessa on mukana myös ulkopuolisia kurssityöntekijöitä. Kuntoutustyöryhmä kokoontui vuoden aikana säännöllisesti. Toimintavuoden aikana mm. päivitettiin kurssitoimintaa ohjaava käsikirja. LIITE 2 Ilmastokuntoutuksen osalta vuosi oli uudenmuotoisen ilmastokuntoutuksen suunnitteluvuosi. Rahoittajan (RAY) toivomuksesta ilmastokuntoutusta alettiin kehittää

9 9 KURSSITOIMINTA TAVOITE KEINO TULOS * Kurssitoiminnan kehittäminen ja kurssien järjestäminen eri ryhmille esiin tulleiden tarpeiden mukaan * Kuntoutusryhmän toiminta * Toteutuneet kurssit ks. LIITE 2 * Yhteistyö kurssipaikkojen ja toisten kursseja järjestävien tahojen kanssa * Kuusi RAY-rahoitteista kurssia/tapaamista * Kolme Kela-rahoitteista kurssia * Kolme RAY-rahoitteista ilmastokuntoutuskurssia * Yksi Kela-rahoitteinen kurssi peruuntui * Nuorten leiri tehtiin yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa * Kurssilaisten määrä yhteensä 270, joista 47 alle 16- vuotiasta * Kurssipäiviä yhteensä 94 Kuntoutustyöryhmän toiminta: * Yhteinen suunnittelutyö, * Kurssikäsikirjan päivittäminen, * Kurssiesitteen tekeminen, kurssien * Arviointimenetelmien kehittäminen, * Yhteistyö Psoriasisliiton ja Reumaliiton kanssa

10 10 6. NEUVONTA 6.1 HOIDONOHJAUS Ihopisteiden neuvontatoiminnan tavoitteena on helpottaa ihotautia sairastavan jokapäiväistä elämää ja omatoimista selviytymistä tarjoamalla tukea ja tietoa ihoasioissa. Ihopisteet tuottivat asiakkaiden tarpeista lähteviä neuvonta- ja ohjauspalveluita Rahaautomaattiyhdistyksen tuella. Hoitajat tarjosivat tietoa ja tukea ajanvarauksella Ihopisteissä, sähköpostineuvonnalla ja puhelinneuvonnalla 4090 kertaa. Palveluiden määrää kartoitettaessa suunnitellut luvut jäivät tavoitteesta, koska tavoitetaso oli liian korkea. Neuvontaa annettiin erilaisten ihotautien hoitoon liittyvissä asioissa (atooppinen ihottuma, psoriasis, akne sekä muissa ihon erilaisissa sieni- ja bakteeri-infektioissa). Yhtenä suurena ryhmänä olivat luomen näytöt, joita suoritettiin viikoittain Ihopisteissä. Lisäksi annettiin ohjausta erilaisissa sosiaalietuuksiin liittyvissä asioissa sekä ohjattiin asiakkaita Iholiiton kursseille. (LIITE 3) Ihopisteiden neuvontapalvelutarjonta turvattiin neljällä henkilötyövuodella. Helsingin Ihopisteen johtava hoitaja vaihtui silloisen johtavan hoitajan siirtyessä Iholiiton toiminnanjohtajaksi. Johtava hoitaja tuli Iholiiton omilla henkilöstöjärjestelyillä: uutena johtavana hoitajana aloitti Iholiiton ilmastokuntoutussihteeri. Henkilöstön ammattitaitoa parannettiin täydennyskoulutuksiin osallistumalla. Helsingin ja Tampereen johtavat hoitajat aloittivat Ihohoitajan erikoistumisopinnot. Ihopisteet toimivat Iholiiton jäsenjärjestöjen tukena osallistuen järjestöjen kurssi- ja koulutustapahtumiin sekä tarjoamalla tilojaan kokousten ja koulutusten pitopaikaksi. Yhteistyötä tehtiin muiden järjestöjen kanssa sekä julkisen ja yksityisen sektorin palveluidentuottajien kanssa sekä lääke-edustajien kanssa. Neuvonnan tueksi jaettiin Iholiiton kirjallista materiaalia sekä voidenäytteitä. Rovaniemen Ihopisteen johtava hoitaja teki kuntakäyntejä jäsenjärjestöjen ja muiden Pohjois-Suomen alueella toimivien järjestöjen edustajien kanssa Kemiin, Pelloon, Tervolaan ja Ranualle (Pohjoisen Suomen Atopiayhdistys, Allergia- ja astmaliitto, Psoriasisliitto, Syöpäliitto). Kursseille ja koulutuksiin osallistuminen asiantuntijoina painottui Tampereen ja Rovaniemen Ihopisteiden hoitajille. Tampereen Ihopisteen johtava hoitaja vastasi pääsääntöisesti Harvinaisten ihotautien keskuksen järjestämien kurssien hoitajaneuvonnasta. Ihopisteiden hoitajat osallistuivat kursseille sekä toimivat asiantuntijoina koulutuksissa. Ihopisteiden hoitajat kävivät luennoimassa erilaisissa tilaisuuksissa ja niiden lisäksi annettiin lehti- tai radiohaastatteluita ihon hoitoon liittyvissä asioissa. (LIITE 4) Vuosi 2011 oli yhteistyövuosi Eläkeliiton kanssa ja ihopisteiden hoitajat osallistuivat 10 tapahtumaan Eläkeliiton paikallisyhdistysten vieraana luennoimassa aiheesta ikääntyvä iho. Ihopisteet standardisoivat palveluaan yhteispalaverien avulla, joita oli menneenä vuonna kaksi. Lisäksi hoitotyön koordinaattori on vastuussa Ihopisteitä kuvaavien raporttien laadinnasta sekä hoitotyön kehittämisestä ja seurannasta. Hoitotyön koordinaattorina toimi Rovaniemen Ihopisteen johtava hoitaja.

11 11 IHOPISTEIDEN NEUVONTAPALVELUT TAVOITE KEINO TULOS * Neuvontapalveluiden toteutus ja uusien asiakaskontaktien saaminen * Annettiin neuvontaa ja ohjausta ihonhoidossa * Tilastot kävijämääristä, puheluista ja sähköpostineuvonnasta (suluissa tavoiteluku) * puhelin 2509 kpl (3500) * sähköposti 362 kpl (450) * paikan päällä neuvontaa 1219 kpl (2100) * Neuvontapalveluiden markkinointia tehostettiin osallistumalla erilaisiin tapahtumiin * Toimittiin asiantuntijoina kursseilla ja koulutuksissa luennoitsijoina Hoitajat osallistuivat suunnitellusti tapahtumiin * järjestöjen tapaamiset 7 kertaa * pidetyt luennot 33 kpl * yleisötapahtumat 8 kpl * kursseille osallistuminen 15 kpl * Annetut haastattelut ja lehtijutut 21 kpl

12 AVOHOIDON PALVELUT Avohoitopalveluiden tarkoituksena on ollut helpottaa ihotautia sairastavien hoitoon pääsyä ja näin ollen tukea heidän selviytymistään jokapäiväisestä elämästä. Neuvontapalveluiden lisäksi on tarjottu Ihopisteiden tiloissa asiakkaille maksullisia hoitoja lääkäripalveluita. Omarahoitteista palvelua toteutettiin kolmella henkilötyövuodella. Omarahoitteista palvelutoimintaa ovat olleet valohoito, ihotautilääkäreiden ja terapeuttien vastaanotot. Tavoiteltua palveluiden kasvavaa määrää ei saavutettu liian korkeiden tavoitelukujen vuoksi. Tavoitteet laadittiin kahden edellisvuoden suunnitelmien pohjalta. Valohoitojen toteuttaminen mahdollisti useiden asiakkaiden hoitoon pääsyn, koska valohoitoja tarjoavia hoitopaikkoja on vähän. Kaikki valohoitoa tarvitsevat eivät ole päässeet julkisen terveydenhuollon valohoitoihin, joten valohoitotarjonta on perusteltua Ihopisteissä. Yhteistyökumppaneina Helsingin Ihopisteessä toimi kaksi ihotautilääkäriä, jalkaterapeutti ja psykoterapeutti. Tampereen Ihopisteessä toimi kaksi ihotautilääkäriä ja fysioterapeutti. Rovaniemen Ihopisteessä toimi yksi ihotautilääkäri. Ihopisteiden maksullisista palveluista kerrottiin kotisivuilla ja lääkäriluettelossa sekä lehtiartikkeleissa. Ihopistepaikkakunnilla palvelutarjonnasta kerrottiin myös terveyskeskusten ja työterveyshuollon lääkäreille ja hoitajille.

13 13 IHOPISTEIDEN AVOHOIDON PALVELUT TAVOITE KEINO TULOS * Valohoitopalveluiden turvaaminen * Toteutettiin valohoitoja * Huollettiin laitteet * Tilastot kävijämääristä (suluissa tavoiteluku) * Valohoitoja käyntiä (15200) * Iholiiton avohoitotoiminnan tunnettavuuden lisääminen * Markkinointia suunnattiin muille terveydenhuollon ammattilaisille * Ajanvarauspuheluita 4098 * Mahdollistaa ihotautilääkäreiden ja muiden terveydenhoitoalan ammattilaisten palveluiden saanti asiakkaille * Vuokrattiin työtilaa * Hoidettiin ajanvaraus * Avustettiin vastaanotolla ja huolehdittiin tarvikkeista * Vastaanotolla käyneiden asiakkaiden lukumäärät kartoitettiin * Lääkäri 529 käyntiä * Fysioterapeutti 543 käyntiä * Jalkaterapeutti 77 käynti * Psykoterapeutti 1 käynti

14 14 7. AMMATTILAISYHTEISTYÖ Iholiiton ammattilaisyhteistyön tavoitteena on, että alan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuus ihotaudeista lisääntyy. Yhteistyötä on tehty kaikilla Iholiiton sektoreilla. Iholiitto on järjestänyt omarahoitteista koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Lisäksi on osallistuttu toisten tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä niiden suunnitteluun. Niissä on käyty tiedottamassa erityisesti Iholiiton kurssitoiminnasta ja pidetty asiantuntijaluentoja. Ammattilaisyhteistyötä on tehty myös mm. osallistumalla Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) YTRYtyövaliokuntaan ja palvelupolkutyöryhmään, jossa tehtiin ammattilaisille ja lapsiperheille suunnattua tietosivustoa verkkoon. YTRY-työvaliokunta on verkosto pitkäaikaissairaiden/vammaisten lasten ja nuorten asialla. STKL:n koordinoimassa koulutussuunnittelijoiden verkostossa osallistuttiin työryhmään, jossa tehdään järjestölähtöisen koulutuksen laatukriteereitä. Lisäksi osallistuttiin Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Verkkoterkkarihankkeeseen. Siinä esiteltiin Iholiiton toimintaa ja annettiin ihonhoidon ohjausta pääkaupunkiseudun koululaisille suunnatussa Reaktoritapahtumassa, Walkers-kahvilassa sekä Demi-lehden keskustelupalstalla netissä. Koulutuspäivien lisäksi Iholiiton toiminnasta käytiin kertomassa ammattihenkilöstölle Helsingissä (HUS:n valoyksikkö, ihotautien poliklinikka ja osasto sekä Työterveyslaitos) sekä ihotautipoliklinikoille Torniossa, Kemissä, Tampereella ja Kotkassa. Koulutustoimintaa on suunniteltu yhteistyössä Iholiiton neuvonnan ja harvinaistyön edustajista kootussa työryhmässä. Koulutustoiminnasta vastaa Iholiitossa koulutussuunnittelija. LIITE 5

15 15 AMMATTILAISYHTEISTYÖ TAVOITE KEINO TULOS * Alan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuus ihotauteihin liittyen lisääntyy * Tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ihotauteihin liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi * Osallistuttiin mm. erilaisiin verkostoihin ja työryhmiin * Tarjotaan koulutuspaketteja sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille * Käytiin oppilaitoksissa kertomassa Iholiiton toiminnasta (LIITE 5) * Edistetään ihotauteihin liittyvien opinnäytetöiden tekemistä * Kartoitetaan mahdollisia uusia yhteistyötahoja ja yhteistyömahdollisuuksia * Osallistuttiin opinnäytetöiden ohjaukseen * Kartoitettiin millaiset tahot järjestävät ihotauteihin liittyvää koulutusta * Omarahoitteisena toimintana: Tilauskoulutukset ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät koulutukset * Ammattikorkeakoulutasoisten erikoistumisopintojen järjestäminen ihotauteihin liittyen * Suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyökumppanien kanssa omarahoitteisia koulutuksia. * Toteutuneet koulutukset ja vierailut, osallistujamäärät LIITE 5 * Ihopotilaan hoitotyön erikoitumisopinnot toteutettiin Arcada amk:ssa

16 16 8. TIEDOTUS Aloitettiin Iholiiton 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelu. Käynnistettiin 25-vuotisjulkaisuun tulevan materiaalin keruu ja tekstin kirjoittaminen. Päätettiin juhlavuoden julisteesta ja muusta painomateriaalista. Eläkeliiton ja Vanhustyön keskusliiton kanssa tehtiin tiedotusyhteistyötä vuonna Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvässä Eläkeliiton jäsenlehdessä, EL-Sanomissa julkaistiin ihoaiheisia artikkeleita ja yhteistyöhön liittyen julkaistiin Ikääntyvä iho -opas, jonka painos oli kpl kpl. Vaikeat palovammat -oppaan sisältö uudistettiin yhteistyössä Töölön sairaalan palovammaosaston henkilökunnan kanssa ja opas painettiin uuteen ulkoasuun. Osallistuttiin Suomen Syöpäpotilaat ry:n julkaiseman Ihosyöpäpotilaan oppaan sisällön laadintaan. Aikaisemmin vain sähköisessä muodossa julkaistu Iktyoosit-opas painettiin. Iholiiton ja Ihopisteiden esitteet uusittiin. Ihonaika-lehden julkaisemista jatkettiin yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa. Lehden taitto siirtyi kilpailutuksen myötä uudelle tekijälle ja Psoriasisliiton kanssa neuvoteltiin uusi yhteistyösopimus. Ihonaikalehden toimitusneuvosto kokoontui kaksi kertaa. Suurien messutapahtumien sijasta osallistuttiin kohdennetusti ammattilaispäiville. Yhteistyössä Terveys ry:n kanssa oltiin mukana liikunnan- ja terveystiedon opettajien päivillä sekä terveydenhoitajapäivillä Tampereella. Ihopäivä sijoittui allergiaviikolle, ja tiedottamisessa tehtiin yhteistyötä Allergia- ja Astmaliiton kanssa.

17 17 TIEDOTUS TAVOITE KEINO TULOS * Tiedon välittäminen ihotautia sairastaville, heidän läheisilleen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille * Ihonaika -lehti * Viisi lehteä vuodessa, joista kaksi lääkärinumeroa * Toimitusneuvosto kokoontui kaksi kertaa * Potilasoppaiden julkaiseminen * Ikääntyvä iho -opas yhteistyössä Orionin kanssa, painos kpl * Iktyoosit-opas, painos kpl * Vaikeat palovammat -opas yhteistyössä Töölön sairaalan palovammaosaston kanssa, painos 3000 kpl * Ihosyöpäpotilaan opas yhteistyössä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa * Internet sivujen kehittäminen ja sosiaalinen media * Kotisivuilla käynnit lisääntyivät tasaisesti vuoden aikana 30 % (yhteensä käyntiä) * Uudet yhteistyökumppanit ja - muodot * Yhteistyö Eläkeliiton ja Vanhustyön keskusliiton kanssa * Ihopäivä -tapahtuma allergiaviikon yhteydessä * Yhteistyö Terveys ry:n kanssa: terveydenhoitajapäivät ja liikunnan ja terveystiedon opettajien päivät * Ihoaiheinen artikkeli jokaisessa kuudessa EL-sanomat - lehdessä

18 18 9. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA Iholiitolla on 10 -jäseninen hallitus, jonka esittelijänä toimii toiminnanjohtaja ja sihteerinä Iholiiton tiedottaja. Vuonna 2011 Iholiiton puheenjohtajana toimi Otto Lehtipuu ja varapuheenjohtajana Oula Wichmann. Muut hallituksen jäsenet olivat Katri Karlsson, Matti Heinilä, Mikko Blomqvist, Silja Lindqvist, Esko Puuperä, Anja Vilén, Katri Nurmola ja Nina-Maria Pulli. Hallitus piti yhdeksän kokousta ja yhden työseminaarin sekä yhden yhteisseminaarin Psoriasisliiton hallituksen kanssa. Henkilökunta on tärkein voimavara. Kaikkiaan henkilökuntaan kuului 15 vakituista ja kolme osa-aikaista työntekijää: heistä 8 tekee töitään Iholiiton toimistolla Karjalankadulla ja loput tekevät hoitotyötä neuvonta- ja avohoitopisteissä. Haasteita toi vuodelle 2011 taloushallinnon resursoiminen (talouspäällikkö jäi keväällä osaaikaeläkkeelle) ja järjestötyöntekijän äitiysloman sijaisuuden täyttäminen. Henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnista huolehdittiin liikunta- ja matkasetelein. Työilmapiiriä kartoitettiin oman arvion kautta. Hyvinvointiin ja ammattitaitoon panostettiin mahdollistaen työtä tukeviin koulutuksiin hakeutuminen. Osa henkilökunnasta suoritti seuraavia opintoja: Ihopotilaan hoitotyön erikoistumisopinnot, Terveydenhoitajan AMK, sosiaalityön opinnot, Opintotukikeskuksen vuorovaikutuskoulutus ja sosiaalimedian koulutuksia. LIITE 6 LIITE 7

19 LIITTEET LIITE 1 Järjestötapahtumia ja -tilaisuuksia: - kevätpäivät, Oulu syyspäivä, Helsinki kokemuskouluttajien jatkokoulutus, Tampere Ihopäivät huhtikuussa, päätapahtuma Lahdessa , muut Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Ranualla, Oulussa, Kotkassa ja Tampereella - aluekäynnit (sairaalakäynti ja luento): Kemi 8.2., Rovaniemi 9.2., Tampere , Kotka teemalomat yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa: *Iholiiton perheet, Ikaalisten kylpylä, Maaseudun terveys- ja lomahuolto *alopecialoma, Lappajärvi, Kivitippu, Lomayhtymä *atopiaperheet, Iisalmi, Runnin kylpylä, Lomayhtymä *Valoherkkien kaamosloma, Pieksämäki, Lomakoti Lomapirtti, Lomakotien Liitto 18 perhettä 6 perhettä, 5 aikuista 10 perhettä 9 aikuista lomalaista

20 20 LIITE 2 Kurssit, rahoittajat, kurssipaikat ja osallistujamäärät: Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit: Käsi-ihottumaa sairastavien aikuisten kurssi (Kela) Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki (9) Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi (Kela) Kuntoutumiskeskus Summassaari, Saarijärvi (9) Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi (Kela) Kuntoutumiskeskus Summassaari, Saarijärvi (7) Lapsiperhekurssit: Perhekurssi perheille, joissa lapsella atooppinen ihottuma (RAY) Kuntoutumiskeskus Summassaari, Saarijärvi (12 aikuista ja 15 lasta) Perhekurssi perheille, joissa lapsella on harvinainen ihosairaus (RAY) Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi (13 aikuista ja 13 lasta) Muut kurssit ja tapaamiset: Liikunnallinen viikonloppu (RAY) Solvallan urheiluopisto, Espoo (8) Alopeciaa sairastavien aikuisten kurssi (RAY) Kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki (25) Valoherkkien kurssi (RAY) Hotelli Lasaretti, Oulu (22) Harvinaista ihotautia sairastavien tapaaminen (RAY) Viru-hotelli, Tallinna, (18) Nuorten leiri (RAY) Anjalan nuorisokeskus, Kouvola (8) Urticaria pigmentosa-tapaaminen (RAY) Onnela, Tuusula (14 aikuista ja 11 lasta) Ilmastokuntoutuskurssit: Gran Canaria Puerto Rico, hotelli Altamar (RAY), (6 nuorta ja 20 aikuista) Gran Canaria Puerto Rico, hotelli Altamar (RAY), (30 aikuista) Puerto de Mogan, hotelli Cordial Mogan Valle (RAY) (30aikuista) (yht. 86)

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2011 Syyskokous/ jäsentapaaminen Aika Torstaina 27.10.2011 klo 17.30 Paikka IHOPISTE, Hämeenkatu 25 B 4 krs. Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on parantaa atoopikkojen elämänlaatua ja atooppisen ihon omahoidon edellytyksiä.

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2)

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Vertaistukitapaaminen 4.10. Helsingissä Pidämme jälleen vapaamuotoisen vertaistukitapaamisen lauantaina 4.10. klo 12-15 Helsingin Ihopisteellä, osoite Messeniuksenkatu

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU Toimintakertomus 2009 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Talouskriisi on vähentänyt työperustaista

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Rekisteröidyt yhdistykset Lapissa: Lapin järjestöstrategia 2030. Lapin liitto Rekisteröidyt yhdistykset

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri

YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri Jäsenkirje 2/2016 YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri rahastonhoitaja varsinainen jäsen varajäsen Tony Kallioinen Anja Kontto Jaana Viilamo Eeva-Liisa Paattiniemi

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

PSORIASISYHDISTYKSEN TOIMINNAN SUUNNITTELUN JA ARVIOINNIN TYÖKALU

PSORIASISYHDISTYKSEN TOIMINNAN SUUNNITTELUN JA ARVIOINNIN TYÖKALU PSORIASISYHDISTYKSEN TOIMINNAN SUUNNITTELUN JA ARVIOINNIN TYÖKALU Hyvä psoriasisyhdistyksen toimija Psoriasisliiton YhdistysEVA -työkalu (evaluaatio=arviointi) on tarkoitettu yhdistyksille työvälineeksi

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Aluetapaaminen 3/2017 19.-20.11. Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Ohjelma Lauantai Sunnuntai 12:00 Saapuminen ja majoittuminen 8:00 Aamupala Keittolounas ja kahvit 13:00 ALUETAPAAMINEN Pikkujouluohjelmaa

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaisten oppijoidenliitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto.fi Valtakunnallinen oppimisvaikeuksisten

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Iholiiton strategia

Iholiiton strategia 19.11.2016 Iholiiton strategia 2017-2020 TAUSTAA Vuonna 2007 hyväksyttyjen sääntöjensä mukaan Iholiitto toimii jäsenjärjestöjensä keskusliittona ja työskentelee ihotautia sairastavien etujen ajamiseksi.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot