1. JOHDANTO. OK-opintokeskuksesta haettiin ja saatiin tukea Iholiiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO. OK-opintokeskuksesta haettiin ja saatiin tukea Iholiiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin."

Transkriptio

1

2 2 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä: Alopecialiitto, Atopialiitto, Ihoyhdistys, Suomen EB-yhdistys, Suomen HAE-yhdistys, Suomen Iktyoosiyhdistys, Suomen Palovammayhdistys ja Valoihottumayhdistys. Liittojen ja yhdistysten jäsenistöön kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia ihosairauksia sairastavia ja heidän läheisiään sekä tuki- ja kannattajajäseniä. Iholiiton toiminnanjohtaja vaihtui. Heikki Vaisto siirtyi uusiin tehtäviin joulukuussa 2010 ja toiminnanjohtajaksi valittiin liiton sisältä Sirpa Pajunen alkuvuodesta Iholiiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Oula Wichmann Otto Lehtipuun jättäessä puheenjohtajuuden. Iholiiton toiminnan kohderyhminä olivat ensisijaisesti jäsenjärjestöt, niiden jäsenet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Jäsenjärjestöjen ja potilasryhmien vaihteleva koko ja ihosairauksien moninaisuus asettivat toiminnalle haasteita. Jäsenjärjestöjen välisen yhteistyön kehittämiseen suunnattiin voimavaroja. Suuri osa yhdistyksistä edustaa harvinaisia diagnooseja, ja yhdistykset ovat valtakunnallisia. Yhteisellä toiminnalla tarjottiin toiminta- ja vertaistukimahdollisuuksia alueilla myös harvinaisia ihotauteja sairastaville. Järjestötoiminnassa kehitettiin edelleen jäsenjärjestöjen yhteisiä tapahtumia ja korostettiin iholiittolaisuutta. Kevätpäivät pidettiin Oulussa. Yhteistyössä muiden ihoalan järjestöjen kanssa toteutettavia Ihopäivä-tapahtumia järjestettiin useilla eri paikkakunnilla. Syyspäivät olivat Helsingissä. Ihopäivät pidettiin yhdeksällä paikkakunnalla ympäri maata mm. atopia-, psoriasis- sekä allergia- ja astmayhdistyksien toimiessa yhteistyössä järjestäjinä. Iholiitto haki SOSTE ry:n (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsenyyttä. Yhteistyötä tehtiin erityisesti Psoriasisliiton ja Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Psoriasisliiton ja Reumaliiton kanssa työskenneltiin ahkerasti aurinkopainotteisien sopeutumisvalmennuskurssien yhteisen mallin löytymiseksi pilottivuodelle Eläkeliiton kanssa toteutettiin yhteistyöprojektia ikääntyvään ihoon liittyen, jossa Iholiiton vastuulla oli potilasoppaan ja luentopohjan tekeminen ja sekä koulutuksen toteuttaminen. Yhteistyökumppanina oli myös Vanhustyönkeskusliitto Psoriasisliiton kanssa neuvoteltiin aktiivisesti myös muista yhteistyönmuodoista, kuten Ihonaika-lehdestä, vertaistukitoiminnasta sekä mahdollisesti aluetyöstä ja tilaratkaisuista. Allergia- ja Astmaliiton sekä Hengitysliiton kanssa tehtiin yhteistyötä allergiaohjelman väestöviestintäprojektissa, mihin saatiin RAY:n projektirahoitusta. Iholiitto osallistui Kokemuskoulutushankkeeseen, joka on useamman liiton yhteishanke, hallinnoijana toimi Reumaliitto ja hankkeeseen haettiin ja saatiin jatkorahoitusta RAY:lta toiminta-avustuksena. Lisäksi Iholiitto on mukana Harvinaiset verkostossa, johon kuului yhteensä 17 jäsenjärjestöä ja säätiötä. Harvinaisten ihotautien keskuksen työntekijä toimi valtakunnallisen Harvinaiset-verkoston puheenjohtajana vuonna Iholiiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. RAY:n tiukentuneiden rahanjakolinjausten vuoksi on muusta Iholiiton toiminnasta ja palvelutoiminnasta tiukasti rajattu budjetti erikseen. Maksullisien palveluiden tuottamiseen ei kohdenneta avustuksia. Maksullisten palveluiden tuotot ohjattiin Iholiiton toimintaan käytettäväksi ihotautia sairastavien hyväksi. OK-opintokeskuksesta haettiin ja saatiin tukea Iholiiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

3 3 2. VAIKUTTAMISTOIMINTA Iholiitto toimii jäsenjärjestöjensä kattojärjestönä pyrkien palveluilla ja toiminnan järjestämisellä parantamaan ihotautia sairastavien ja heidän läheistensä asemaa yhteiskunnassa. Vaikuttamistoiminta keskittyy ihotautia sairastavien tasavertaisuuden edistämiseen. Tärkeää on myös tuoda esille eri ihosairauksien moninaisuutta ja erityispiirteitä. Vaikuttaminen perustuu Iholiiton kokemukseen omasta kohderyhmästään sekä esille nousseista tarpeista ja toiveista. Toiminta koostuu yhteistyöstä ammattihenkilöstön kanssa, tiedottamisesta sekä vaikuttamistoiminnasta. Iholiiton vuosille laaditun strategian mukaisesti tehtiin aluekäyntisuunnitelma, jota toteutettiin. Lisäksi Iholiitto on mukana yleisessä vaikuttamistoiminnassa eri verkostojen kautta ihotautia sairastaville tärkeissä kysymyksissä. Parantaakseen edunvalvonnan mahdollisuuksiaan Iholiitto haki jäsenyyttä uudesta valtakunnallisesta keskusjärjestöstä SOSTEsta. SOSTEn kautta haetaan mahdollisuutta olla osallisena järjestöjen, valtion, kuntien ja elinkeinoelämän verkostoissa sekä kansainvälisessä toiminnassa ja tämän kautta vaikuttaa järjestöjen yhteiseen edunvalvontaan. Vuoden 2011 aikana tehtiin yhteistyötä Suomen Ihohoitajat ry:n kanssa mm. kehittämällä ihohoitajapäiviä. Iholiiton rahoitus ja edunvalvonnallisia toimia vahvistettiin lisäämällä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Allergia- ja astmaliiton kanssa jatkettiin projektimuotoisesti yhteistyötä Kansallisesta allergiaohjelmasta tiedon levittämisessä. Harvinaiset-verkoston kautta käynnistettiin yhteistyöprojekti 16 järjestön ja säätiön kanssa. Psoriasisliiton kanssa neuvoteltiin aktiivisesti yhteistyönmuodoista, kuten Ihonaika-lehti, vertaistukitoiminta, sekä mahdollisesti aluetyö ja tilaratkaisut. Ilmastokuntoutuksen rahoituksen jatkumisen varmistamiseksi käytiin neuvotteluja Raha-automaattiyhdistyksen, Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yhteistyössä Psoriasisliiton ja Reumaliiton kanssa. Toiminta- ja vaikuttamisresurssia vahvistettiin neuvottelemalla yhteistyöstä eri yritysten kanssa. Mm. 25-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin neuvoteltiin yhteiskumppaneiksi eri yrityksiä. Jäsenetujen hankintaa kehitettiin vuonna 2011 mm. hankkimalla uusia jäsenetutarjoajia sekä perustamalla yhdessä Psoriasisliiton kanssa työpari- työskentelymalli jäsenetuhankintaan..

4 4 3. HARVINAISTOIMINTA Harvinaisten ihotautien keskuksen kohteena on harvinaisia ihotauteja sairastavia, heidän läheisiään ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Keskuksessa työskentelee yksi työntekijä, kuntoutussuunnittelija. Keskukseen kootaan tietoa ja käytännön kokemusta harvinaisista ihotaudeista sekä vaikeista palovammoista. Keskus neuvoo ja ohjaa sosiaaliturva-asioissa. Keskus on osa valtakunnallista harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien Harvinaiset-verkostoa (www.harvinaiset.fi), jonka toiminta tukee Iholiiton harvinaistyötä erityisesti edunvalvonnassa ja tiedottamisessa. Harvinaisten ihosairausryhmien järjestö- ja vertaistukitoiminnan suunnittelusta vastaa järjestösuunnittelija. Lisäksi harvinaisten palveluiden tuottamiseen ja suunnitteluun osallistuvat tarvittaessa omalla osaamisellaan myös muut työntekijät, sillä Iholiiton kahdeksasta jäsenjärjestöstä seitsemän edustaa harvinaisia ryhmiä. Ihosairauksien harvinaisuus-määrittely ei myöskään ole aina yksiselitteinen. Tulokset: Iholiiton kurssi- ja tapaamistoiminnassa huomioitiin harvinaiset kohderyhmät seuraavien kurssien ja tapaamisten osalta: Harvinaista ihotautia sairastavien tapaaminen, Harvinaisten lapsiperhekurssi, Alopeciaa sairastavien aikuisten kurssi ja UPtapaaminen. Lisäksi kaikki Kela-kurssit ja Liikunnallinen tapaaminen sopivat myös harvinaista ihotautia sairastaville. Kuntoutussuunnittelija osallistui Iholiiton kuntoutustyöryhmän työhön. Tiedottajan kanssa tuotettiin Palovamma-oppaan uusi painos. Harvinaisten ihotautien kotisivulle linkitettiin uusia diagnoosikuvauksia. Diagnoosikuvaukset linkitettiin myös uudelle Kuntoutussuunnittelija luennoi erilaisissa kursseissa ja tilaisuuksissa yhteensä noin 30 kertaa. Aiheena oli yleensä ihotautia sairastavan sosiaaliturva, tuet ja palvelut sekä harvinaisuuteen liittyvät kysymyksen. Kuntoutussuunnittelija toimi Harvinaiset-verkostossa puheenjohtajana. Verkosto jätti RAY:lle vakinaista rahoitusta koskevan hakemuksen. Kuntoutussuunnittelija osallistui Debra Internationalin konferenssiin Groningenissa, Hollannissa yhdessä Iholiiton harvinaisiin sairauksiin perehtyneen hoitajan ja EB-yhdistyksen edustajan kanssa.

5 HARVINAISTOIMINTA TAVOITE KEINO TULOS * Tukea harvinaista ihotautia sairastavaa ja hänen läheisiään * Kurssi- ja tapaamistoiminta *10 kurssia, tapaamista ja leiriä, joissa kohderyhmä kokonaan tai osin harvinaista ihotautia sairastava * Mahdollistaa kokemusten jako ja vertaistuki harvinaista ihotautia sairastaville, heidän läheisilleen ja heitä edustaville ryhmille * Harvinaisten kurssitoiminnan kehittäminen * Kurssikäsikirjan vuosittainen päivittäminen * kurssidokumentaation yhtenäistäminen * Harvinaiset-verkoston toimintaan osallistuminen puheenjohtajan roolissa * Paremmin arvioitavissa oleva kurssitoiminta * Harvinaiset-verkoston työkokouksiin (7 kpl), työryhmiin ym. osallistuminen * Tehdä ammattilaisyhteistyötä, erityisesti niiden ammattilaisten kanssa, jotka ovat tekemisissä harvinaista ihotautia sairastavien kanssa * Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tapaaminen ja luennointi * Seurata ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä sekä osallistua kansainvälisiin tapahtumiin * Sairaalavierailut (Kemi, Tornio, Kotka); luennot ammattilaisille (Tampere x 2; Lahti; Arcadan amk) * Osallistuminen Debra-kokoukseen Groningenissa * Neuvonnan ja oikeuksienvalvonnan kehittäminen * Antaa neuvontaa ja ohjausta yhteiskunan ja järjestöjen palveluista ja tukimuodoista * Pitää luentoja yhteiskunnan ja järjestöjen palveluista ja tukimuodoista * Annettu sähköposti- ja puhelinneuvontaa; pidetty noin 30 luentoa sosiaaliturvasta ja harvinaisuudesta kursseilla ja yleisötilaisuuksissa * Uudistettiin Palovamma-opas

6 6 4. JÄRJESTÖTOIMINTA Iholiiton jäsenjärjestöt ja -yhdistykset Järjestö jäsenmäärä 2011 (2010) Atopialiitto ry (16 yhdistystä) 3234 (3130) Alopecialiitto ry (3 yhdistystä) 806 (793) Ihoyhdistys ry 299 (283) Suomen Palovammayhdistys ry 163 (221) Suomen Iktyoosiyhdistys ry 125 (139) Suomen EB-yhdistys ry 78 (77) Valoihottumayhdistys ry 77 (74) Suomen HAE-yhdistys ry 77 (69) Yhteensä 4864 (4786) Iholiiton järjestötoiminnan päätavoitteina on jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen sekä vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen ihotautia sairastaville. Järjestötoiminnasta on päävastuussa järjestösuunnittelija, joka toimii yhteistyössä muun muassa Harvinaisten ihotautien keskuksen työntekijän, koulutussuunnittelijan ja tiedottajan kanssa. Toiminnan kohderyhmänä ovat pääasiassa jäsenjärjestöt jäsenineen. Kohderyhmään kuuluu siis niin harvinaisia kuin yleisempiäkin ihotauteja sairastavia. Iholiiton järjestökenttä on hyvin moninainen. Suurin osa yhdistyksistä edustaa harvinaisia diagnooseja, ja nämä yhdistykset ovat valtakunnallisia. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen ja kehittäminen Kevätpäivät järjestettiin Oulussa, ja niille osallistui noin 90 jäsenjärjestöjen jäsentä. Jäsenjärjestöistä kuusi piti kevätkokouksensa kevätpäivillä. Kevätpäivien palautteissa kiitettiin erityisesti ihmisten tapaamista (oman yhdistyksen jäsenten, muiden yhdistysten jäsenten sekä Iholiiton työntekijöiden), lääkäriluentoa ja illanvieton ohjelmaa ilmakitaroineen. Keskiarvo päiville oli kouluarvosanoilla 8,9. Marraskuussa järjestettiin Helsingissä Iholiiton syyspäivä, jonka teemana oli yhdistystoimintaa käytännössä. Koulutuspäivään osallistui 21 jäsenjärjestöjen ja - yhdistysten toimijaa. Ihopäivän valtakunnallinen päätapahtuma järjestettiin tänä vuonna Lahdessa, lisäksi Ihopäivä-tilaisuuksia järjestettiin keväällä Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Ranualla. Syksyllä Ihopäivä järjestettiin Oulussa, Kotkassa ja Tampereella. Ihopäiviä järjestivät yhteistyössä muun muassa Atopia-, Psoriasis- sekä Allergia- ja astmayhdistykset. Allergia- ja astmayhdistysten yhteydenotot Ihopäiväyhteistyöhön liittyen ovat lisääntyneet. Lisäksi valtakunnallista tiedotusta toteutettiin Allergia- ja astmaliiton kanssa. Ihopäivän pysyvänä teemana on keväällä ajankohtainen iho ja aurinko, vuonna 2011 toisena teemana oli ikääntyvä iho. Lokakuussa järjestettiin kokemuskouluttajien jatkokoulutus yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa. Koulutukseen osallistui viisi seitsemästä Iholiiton kokemuskouluttajasta. Uusia kokemuskouluttajia ei nähty tarpeelliseksi tässä vaiheessa kouluttaa. Jo koulutetuilla kokemuskouluttajilla on liian vähän luennointitilaisuuksia, seuraavan vuoden haasteena on lisätä niitä. Vuoden aikana tehtiin neljä aluekäyntiä (Kemi, Tornio, Tampere ja Kotka), johon sisältyi vierailu sairaalassa ja luentotilaisuus. Aluekäyntien suunnitteluun osallistui järjestösuunnittelija ja kuntoutussuunnittelija muun henkilökunnan kanssa. Vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille Vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille ja muille ihotautia sairastaville läheisineen on keskeistä toiminnassa. Tuettuja lomia järjestettiin yhteensä neljä: perheille, joissa sairastetaan ihotautia (kaikki diagnoosit), atopiaperheille, alopeciaperheille/alopeciaa sairastaville aikuisille sekä valoherkille aikuisille. Tuetut lomat järjestettiin yhteistyössä useiden eri lomajärjestöjen kanssa (Lomayhtymä, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto, Lomakotien Liitto). Lisäksi järjestösuunnittelija osallistui erilaisten tapaamisten järjestämiseen yhteistyössä kurssitoiminnan ja yhdistysten kanssa (esim. Harvinaisten risteily, urticaria pigmentosa tapaaminen). Uutena kokeiluna oli varhaisnuorten leiri, joka järjestettiin kesäkuussa yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa. Leiri oli suunnattu noin vuotiaille ihotautia sairastaville nuorille. LIITE 1

7 7 JÄRJESTÖTOIMINTA TAVOITE KEINO TULOS * Yhdistysten toiminnan suunnittelun ja arvioinnin kehittäminen, työvälineiden tarjoamista toiminnan tueksi * Iholiiton jäsenyhdistysten yhteistyön tukeminen * Yhdistysten vuosikertomus-lomake käyttöön * yhdistystoiminnan oppaan täydentäminen * Syyspäivät, marraskuu: Iholiiton syyskokous ja järjestökoulutus * Yhdistystoiminnan oppaan käyttö edelleen vähäistä, jatkettu tiedotusta oppaasta ja yhdistystoiminnan lomakkeista * Yhdistyksistä kuusi kahdeksasta oli mukana kevätpäivillä * Kevätpäivät, Oulu * Syyspäivän osallistujamäärä edellisvuotta suurempi * Yhdistysten toiminnan tukeminen alueilla * Aluekäynnit (iltaluennot + sairaalakäynnit) * Aluekäyntejä 4 kpl suunnitelman mukaan * Yhteistyön tiivistyminen muiden järjestöjen kanssa * Ihopäivä, päätapahtuma Lahdessa , Allergiaviikolla (yhteistyö Allergia- ja Astmaliiton kanssa mm. tiedotuksessa) * Varhaisnuorten leiri, yhdessä Psoriasisliiton kanssa * Kokemuskouluttajien koulutus, yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa * Ihopäivä-tilaisuuksia järjestettiin ainakin 8 kpl vuoden aikana * Allergia- ja Astmaliiton kanssa tiedotettiin yhdessä Allergiaviikosta ja Ihopäivästä * Psoriasisliiton kanssa toteutui nuorten leiri sekä kokemuskouluttajien jatkokoulutus * Vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen ihotautia sairastaville * Tuetut lomat kesällä (atopiaperheet, Iholiiton perheet, alopecia, valoherkät) * Tapaamiset (Harvinaisten risteily, urticaria pigmentosa-perheiden tapaaminen) * Tuettuja lomia 4 kpl kesällä

8 8 5. KURSSITOIMINTA Iholiitto järjesti vuonna 2011 valtakunnallisia sopeutumisvalmennusilmastokuntoutus- ja muita kursseja ja tapaamisia eri ryhmille. Yleisimpien ihotautien lisäksi kurssitoiminnassa huomioitiin erityisesti harvinaista ihotautia sairastavat. Iholiiton kurssitoimintaa tehtiin Raha-automaattiyhdistyksen ja Kelan tuella. Tukea saatiin myös OK-opintokeskukselta. Vuonna 2011 järjestettiin viisi sopeutumisvalmennuskurssia, joista kolme oli Kela-rahoitteista aikuisten kurssia. Kela tarjosi yhden ylimääräisen kurssin (Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi). Yksi Kela-rahoitteinen kurssi (Harvinaista ihotautia sairastavien kurssi) peruuntui liian vähäisen hakijamäärän takia. Sopeutumisvalmennuskurssien pituus oli 5-12 päivää. Lisäksi järjestettiin kuusi RAY-rahoitteista 2-3 -päiväistä kurssia/tapaamista. sopeutumisvalmennustyyppiseksi. Yhteistyö Psoriasisliiton ja Reumaliiton kanssa lisääntyi kurssien suunnittelun ja toteutuksen osalta. Kurssitoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta vastaa Iholiiton kuntoutustyöryhmä, johon kuuluvat koulutussuunnittelija, kuntoutussuunnittelija ja ilmastokuntoutussihteeri. Toteutuksessa on mukana myös ulkopuolisia kurssityöntekijöitä. Kuntoutustyöryhmä kokoontui vuoden aikana säännöllisesti. Toimintavuoden aikana mm. päivitettiin kurssitoimintaa ohjaava käsikirja. LIITE 2 Ilmastokuntoutuksen osalta vuosi oli uudenmuotoisen ilmastokuntoutuksen suunnitteluvuosi. Rahoittajan (RAY) toivomuksesta ilmastokuntoutusta alettiin kehittää

9 9 KURSSITOIMINTA TAVOITE KEINO TULOS * Kurssitoiminnan kehittäminen ja kurssien järjestäminen eri ryhmille esiin tulleiden tarpeiden mukaan * Kuntoutusryhmän toiminta * Toteutuneet kurssit ks. LIITE 2 * Yhteistyö kurssipaikkojen ja toisten kursseja järjestävien tahojen kanssa * Kuusi RAY-rahoitteista kurssia/tapaamista * Kolme Kela-rahoitteista kurssia * Kolme RAY-rahoitteista ilmastokuntoutuskurssia * Yksi Kela-rahoitteinen kurssi peruuntui * Nuorten leiri tehtiin yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa * Kurssilaisten määrä yhteensä 270, joista 47 alle 16- vuotiasta * Kurssipäiviä yhteensä 94 Kuntoutustyöryhmän toiminta: * Yhteinen suunnittelutyö, * Kurssikäsikirjan päivittäminen, * Kurssiesitteen tekeminen, kurssien * Arviointimenetelmien kehittäminen, * Yhteistyö Psoriasisliiton ja Reumaliiton kanssa

10 10 6. NEUVONTA 6.1 HOIDONOHJAUS Ihopisteiden neuvontatoiminnan tavoitteena on helpottaa ihotautia sairastavan jokapäiväistä elämää ja omatoimista selviytymistä tarjoamalla tukea ja tietoa ihoasioissa. Ihopisteet tuottivat asiakkaiden tarpeista lähteviä neuvonta- ja ohjauspalveluita Rahaautomaattiyhdistyksen tuella. Hoitajat tarjosivat tietoa ja tukea ajanvarauksella Ihopisteissä, sähköpostineuvonnalla ja puhelinneuvonnalla 4090 kertaa. Palveluiden määrää kartoitettaessa suunnitellut luvut jäivät tavoitteesta, koska tavoitetaso oli liian korkea. Neuvontaa annettiin erilaisten ihotautien hoitoon liittyvissä asioissa (atooppinen ihottuma, psoriasis, akne sekä muissa ihon erilaisissa sieni- ja bakteeri-infektioissa). Yhtenä suurena ryhmänä olivat luomen näytöt, joita suoritettiin viikoittain Ihopisteissä. Lisäksi annettiin ohjausta erilaisissa sosiaalietuuksiin liittyvissä asioissa sekä ohjattiin asiakkaita Iholiiton kursseille. (LIITE 3) Ihopisteiden neuvontapalvelutarjonta turvattiin neljällä henkilötyövuodella. Helsingin Ihopisteen johtava hoitaja vaihtui silloisen johtavan hoitajan siirtyessä Iholiiton toiminnanjohtajaksi. Johtava hoitaja tuli Iholiiton omilla henkilöstöjärjestelyillä: uutena johtavana hoitajana aloitti Iholiiton ilmastokuntoutussihteeri. Henkilöstön ammattitaitoa parannettiin täydennyskoulutuksiin osallistumalla. Helsingin ja Tampereen johtavat hoitajat aloittivat Ihohoitajan erikoistumisopinnot. Ihopisteet toimivat Iholiiton jäsenjärjestöjen tukena osallistuen järjestöjen kurssi- ja koulutustapahtumiin sekä tarjoamalla tilojaan kokousten ja koulutusten pitopaikaksi. Yhteistyötä tehtiin muiden järjestöjen kanssa sekä julkisen ja yksityisen sektorin palveluidentuottajien kanssa sekä lääke-edustajien kanssa. Neuvonnan tueksi jaettiin Iholiiton kirjallista materiaalia sekä voidenäytteitä. Rovaniemen Ihopisteen johtava hoitaja teki kuntakäyntejä jäsenjärjestöjen ja muiden Pohjois-Suomen alueella toimivien järjestöjen edustajien kanssa Kemiin, Pelloon, Tervolaan ja Ranualle (Pohjoisen Suomen Atopiayhdistys, Allergia- ja astmaliitto, Psoriasisliitto, Syöpäliitto). Kursseille ja koulutuksiin osallistuminen asiantuntijoina painottui Tampereen ja Rovaniemen Ihopisteiden hoitajille. Tampereen Ihopisteen johtava hoitaja vastasi pääsääntöisesti Harvinaisten ihotautien keskuksen järjestämien kurssien hoitajaneuvonnasta. Ihopisteiden hoitajat osallistuivat kursseille sekä toimivat asiantuntijoina koulutuksissa. Ihopisteiden hoitajat kävivät luennoimassa erilaisissa tilaisuuksissa ja niiden lisäksi annettiin lehti- tai radiohaastatteluita ihon hoitoon liittyvissä asioissa. (LIITE 4) Vuosi 2011 oli yhteistyövuosi Eläkeliiton kanssa ja ihopisteiden hoitajat osallistuivat 10 tapahtumaan Eläkeliiton paikallisyhdistysten vieraana luennoimassa aiheesta ikääntyvä iho. Ihopisteet standardisoivat palveluaan yhteispalaverien avulla, joita oli menneenä vuonna kaksi. Lisäksi hoitotyön koordinaattori on vastuussa Ihopisteitä kuvaavien raporttien laadinnasta sekä hoitotyön kehittämisestä ja seurannasta. Hoitotyön koordinaattorina toimi Rovaniemen Ihopisteen johtava hoitaja.

11 11 IHOPISTEIDEN NEUVONTAPALVELUT TAVOITE KEINO TULOS * Neuvontapalveluiden toteutus ja uusien asiakaskontaktien saaminen * Annettiin neuvontaa ja ohjausta ihonhoidossa * Tilastot kävijämääristä, puheluista ja sähköpostineuvonnasta (suluissa tavoiteluku) * puhelin 2509 kpl (3500) * sähköposti 362 kpl (450) * paikan päällä neuvontaa 1219 kpl (2100) * Neuvontapalveluiden markkinointia tehostettiin osallistumalla erilaisiin tapahtumiin * Toimittiin asiantuntijoina kursseilla ja koulutuksissa luennoitsijoina Hoitajat osallistuivat suunnitellusti tapahtumiin * järjestöjen tapaamiset 7 kertaa * pidetyt luennot 33 kpl * yleisötapahtumat 8 kpl * kursseille osallistuminen 15 kpl * Annetut haastattelut ja lehtijutut 21 kpl

12 AVOHOIDON PALVELUT Avohoitopalveluiden tarkoituksena on ollut helpottaa ihotautia sairastavien hoitoon pääsyä ja näin ollen tukea heidän selviytymistään jokapäiväisestä elämästä. Neuvontapalveluiden lisäksi on tarjottu Ihopisteiden tiloissa asiakkaille maksullisia hoitoja lääkäripalveluita. Omarahoitteista palvelua toteutettiin kolmella henkilötyövuodella. Omarahoitteista palvelutoimintaa ovat olleet valohoito, ihotautilääkäreiden ja terapeuttien vastaanotot. Tavoiteltua palveluiden kasvavaa määrää ei saavutettu liian korkeiden tavoitelukujen vuoksi. Tavoitteet laadittiin kahden edellisvuoden suunnitelmien pohjalta. Valohoitojen toteuttaminen mahdollisti useiden asiakkaiden hoitoon pääsyn, koska valohoitoja tarjoavia hoitopaikkoja on vähän. Kaikki valohoitoa tarvitsevat eivät ole päässeet julkisen terveydenhuollon valohoitoihin, joten valohoitotarjonta on perusteltua Ihopisteissä. Yhteistyökumppaneina Helsingin Ihopisteessä toimi kaksi ihotautilääkäriä, jalkaterapeutti ja psykoterapeutti. Tampereen Ihopisteessä toimi kaksi ihotautilääkäriä ja fysioterapeutti. Rovaniemen Ihopisteessä toimi yksi ihotautilääkäri. Ihopisteiden maksullisista palveluista kerrottiin kotisivuilla ja lääkäriluettelossa sekä lehtiartikkeleissa. Ihopistepaikkakunnilla palvelutarjonnasta kerrottiin myös terveyskeskusten ja työterveyshuollon lääkäreille ja hoitajille.

13 13 IHOPISTEIDEN AVOHOIDON PALVELUT TAVOITE KEINO TULOS * Valohoitopalveluiden turvaaminen * Toteutettiin valohoitoja * Huollettiin laitteet * Tilastot kävijämääristä (suluissa tavoiteluku) * Valohoitoja käyntiä (15200) * Iholiiton avohoitotoiminnan tunnettavuuden lisääminen * Markkinointia suunnattiin muille terveydenhuollon ammattilaisille * Ajanvarauspuheluita 4098 * Mahdollistaa ihotautilääkäreiden ja muiden terveydenhoitoalan ammattilaisten palveluiden saanti asiakkaille * Vuokrattiin työtilaa * Hoidettiin ajanvaraus * Avustettiin vastaanotolla ja huolehdittiin tarvikkeista * Vastaanotolla käyneiden asiakkaiden lukumäärät kartoitettiin * Lääkäri 529 käyntiä * Fysioterapeutti 543 käyntiä * Jalkaterapeutti 77 käynti * Psykoterapeutti 1 käynti

14 14 7. AMMATTILAISYHTEISTYÖ Iholiiton ammattilaisyhteistyön tavoitteena on, että alan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuus ihotaudeista lisääntyy. Yhteistyötä on tehty kaikilla Iholiiton sektoreilla. Iholiitto on järjestänyt omarahoitteista koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Lisäksi on osallistuttu toisten tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä niiden suunnitteluun. Niissä on käyty tiedottamassa erityisesti Iholiiton kurssitoiminnasta ja pidetty asiantuntijaluentoja. Ammattilaisyhteistyötä on tehty myös mm. osallistumalla Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) YTRYtyövaliokuntaan ja palvelupolkutyöryhmään, jossa tehtiin ammattilaisille ja lapsiperheille suunnattua tietosivustoa verkkoon. YTRY-työvaliokunta on verkosto pitkäaikaissairaiden/vammaisten lasten ja nuorten asialla. STKL:n koordinoimassa koulutussuunnittelijoiden verkostossa osallistuttiin työryhmään, jossa tehdään järjestölähtöisen koulutuksen laatukriteereitä. Lisäksi osallistuttiin Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Verkkoterkkarihankkeeseen. Siinä esiteltiin Iholiiton toimintaa ja annettiin ihonhoidon ohjausta pääkaupunkiseudun koululaisille suunnatussa Reaktoritapahtumassa, Walkers-kahvilassa sekä Demi-lehden keskustelupalstalla netissä. Koulutuspäivien lisäksi Iholiiton toiminnasta käytiin kertomassa ammattihenkilöstölle Helsingissä (HUS:n valoyksikkö, ihotautien poliklinikka ja osasto sekä Työterveyslaitos) sekä ihotautipoliklinikoille Torniossa, Kemissä, Tampereella ja Kotkassa. Koulutustoimintaa on suunniteltu yhteistyössä Iholiiton neuvonnan ja harvinaistyön edustajista kootussa työryhmässä. Koulutustoiminnasta vastaa Iholiitossa koulutussuunnittelija. LIITE 5

15 15 AMMATTILAISYHTEISTYÖ TAVOITE KEINO TULOS * Alan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuus ihotauteihin liittyen lisääntyy * Tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ihotauteihin liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi * Osallistuttiin mm. erilaisiin verkostoihin ja työryhmiin * Tarjotaan koulutuspaketteja sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille * Käytiin oppilaitoksissa kertomassa Iholiiton toiminnasta (LIITE 5) * Edistetään ihotauteihin liittyvien opinnäytetöiden tekemistä * Kartoitetaan mahdollisia uusia yhteistyötahoja ja yhteistyömahdollisuuksia * Osallistuttiin opinnäytetöiden ohjaukseen * Kartoitettiin millaiset tahot järjestävät ihotauteihin liittyvää koulutusta * Omarahoitteisena toimintana: Tilauskoulutukset ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät koulutukset * Ammattikorkeakoulutasoisten erikoistumisopintojen järjestäminen ihotauteihin liittyen * Suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyökumppanien kanssa omarahoitteisia koulutuksia. * Toteutuneet koulutukset ja vierailut, osallistujamäärät LIITE 5 * Ihopotilaan hoitotyön erikoitumisopinnot toteutettiin Arcada amk:ssa

16 16 8. TIEDOTUS Aloitettiin Iholiiton 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelu. Käynnistettiin 25-vuotisjulkaisuun tulevan materiaalin keruu ja tekstin kirjoittaminen. Päätettiin juhlavuoden julisteesta ja muusta painomateriaalista. Eläkeliiton ja Vanhustyön keskusliiton kanssa tehtiin tiedotusyhteistyötä vuonna Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvässä Eläkeliiton jäsenlehdessä, EL-Sanomissa julkaistiin ihoaiheisia artikkeleita ja yhteistyöhön liittyen julkaistiin Ikääntyvä iho -opas, jonka painos oli kpl kpl. Vaikeat palovammat -oppaan sisältö uudistettiin yhteistyössä Töölön sairaalan palovammaosaston henkilökunnan kanssa ja opas painettiin uuteen ulkoasuun. Osallistuttiin Suomen Syöpäpotilaat ry:n julkaiseman Ihosyöpäpotilaan oppaan sisällön laadintaan. Aikaisemmin vain sähköisessä muodossa julkaistu Iktyoosit-opas painettiin. Iholiiton ja Ihopisteiden esitteet uusittiin. Ihonaika-lehden julkaisemista jatkettiin yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa. Lehden taitto siirtyi kilpailutuksen myötä uudelle tekijälle ja Psoriasisliiton kanssa neuvoteltiin uusi yhteistyösopimus. Ihonaikalehden toimitusneuvosto kokoontui kaksi kertaa. Suurien messutapahtumien sijasta osallistuttiin kohdennetusti ammattilaispäiville. Yhteistyössä Terveys ry:n kanssa oltiin mukana liikunnan- ja terveystiedon opettajien päivillä sekä terveydenhoitajapäivillä Tampereella. Ihopäivä sijoittui allergiaviikolle, ja tiedottamisessa tehtiin yhteistyötä Allergia- ja Astmaliiton kanssa.

17 17 TIEDOTUS TAVOITE KEINO TULOS * Tiedon välittäminen ihotautia sairastaville, heidän läheisilleen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille * Ihonaika -lehti * Viisi lehteä vuodessa, joista kaksi lääkärinumeroa * Toimitusneuvosto kokoontui kaksi kertaa * Potilasoppaiden julkaiseminen * Ikääntyvä iho -opas yhteistyössä Orionin kanssa, painos kpl * Iktyoosit-opas, painos kpl * Vaikeat palovammat -opas yhteistyössä Töölön sairaalan palovammaosaston kanssa, painos 3000 kpl * Ihosyöpäpotilaan opas yhteistyössä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa * Internet sivujen kehittäminen ja sosiaalinen media * Kotisivuilla käynnit lisääntyivät tasaisesti vuoden aikana 30 % (yhteensä käyntiä) * Uudet yhteistyökumppanit ja - muodot * Yhteistyö Eläkeliiton ja Vanhustyön keskusliiton kanssa * Ihopäivä -tapahtuma allergiaviikon yhteydessä * Yhteistyö Terveys ry:n kanssa: terveydenhoitajapäivät ja liikunnan ja terveystiedon opettajien päivät * Ihoaiheinen artikkeli jokaisessa kuudessa EL-sanomat - lehdessä

18 18 9. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA Iholiitolla on 10 -jäseninen hallitus, jonka esittelijänä toimii toiminnanjohtaja ja sihteerinä Iholiiton tiedottaja. Vuonna 2011 Iholiiton puheenjohtajana toimi Otto Lehtipuu ja varapuheenjohtajana Oula Wichmann. Muut hallituksen jäsenet olivat Katri Karlsson, Matti Heinilä, Mikko Blomqvist, Silja Lindqvist, Esko Puuperä, Anja Vilén, Katri Nurmola ja Nina-Maria Pulli. Hallitus piti yhdeksän kokousta ja yhden työseminaarin sekä yhden yhteisseminaarin Psoriasisliiton hallituksen kanssa. Henkilökunta on tärkein voimavara. Kaikkiaan henkilökuntaan kuului 15 vakituista ja kolme osa-aikaista työntekijää: heistä 8 tekee töitään Iholiiton toimistolla Karjalankadulla ja loput tekevät hoitotyötä neuvonta- ja avohoitopisteissä. Haasteita toi vuodelle 2011 taloushallinnon resursoiminen (talouspäällikkö jäi keväällä osaaikaeläkkeelle) ja järjestötyöntekijän äitiysloman sijaisuuden täyttäminen. Henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnista huolehdittiin liikunta- ja matkasetelein. Työilmapiiriä kartoitettiin oman arvion kautta. Hyvinvointiin ja ammattitaitoon panostettiin mahdollistaen työtä tukeviin koulutuksiin hakeutuminen. Osa henkilökunnasta suoritti seuraavia opintoja: Ihopotilaan hoitotyön erikoistumisopinnot, Terveydenhoitajan AMK, sosiaalityön opinnot, Opintotukikeskuksen vuorovaikutuskoulutus ja sosiaalimedian koulutuksia. LIITE 6 LIITE 7

19 LIITTEET LIITE 1 Järjestötapahtumia ja -tilaisuuksia: - kevätpäivät, Oulu syyspäivä, Helsinki kokemuskouluttajien jatkokoulutus, Tampere Ihopäivät huhtikuussa, päätapahtuma Lahdessa , muut Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Ranualla, Oulussa, Kotkassa ja Tampereella - aluekäynnit (sairaalakäynti ja luento): Kemi 8.2., Rovaniemi 9.2., Tampere , Kotka teemalomat yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa: *Iholiiton perheet, Ikaalisten kylpylä, Maaseudun terveys- ja lomahuolto *alopecialoma, Lappajärvi, Kivitippu, Lomayhtymä *atopiaperheet, Iisalmi, Runnin kylpylä, Lomayhtymä *Valoherkkien kaamosloma, Pieksämäki, Lomakoti Lomapirtti, Lomakotien Liitto 18 perhettä 6 perhettä, 5 aikuista 10 perhettä 9 aikuista lomalaista

20 20 LIITE 2 Kurssit, rahoittajat, kurssipaikat ja osallistujamäärät: Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit: Käsi-ihottumaa sairastavien aikuisten kurssi (Kela) Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki (9) Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi (Kela) Kuntoutumiskeskus Summassaari, Saarijärvi (9) Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi (Kela) Kuntoutumiskeskus Summassaari, Saarijärvi (7) Lapsiperhekurssit: Perhekurssi perheille, joissa lapsella atooppinen ihottuma (RAY) Kuntoutumiskeskus Summassaari, Saarijärvi (12 aikuista ja 15 lasta) Perhekurssi perheille, joissa lapsella on harvinainen ihosairaus (RAY) Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi (13 aikuista ja 13 lasta) Muut kurssit ja tapaamiset: Liikunnallinen viikonloppu (RAY) Solvallan urheiluopisto, Espoo (8) Alopeciaa sairastavien aikuisten kurssi (RAY) Kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki (25) Valoherkkien kurssi (RAY) Hotelli Lasaretti, Oulu (22) Harvinaista ihotautia sairastavien tapaaminen (RAY) Viru-hotelli, Tallinna, (18) Nuorten leiri (RAY) Anjalan nuorisokeskus, Kouvola (8) Urticaria pigmentosa-tapaaminen (RAY) Onnela, Tuusula (14 aikuista ja 11 lasta) Ilmastokuntoutuskurssit: Gran Canaria Puerto Rico, hotelli Altamar (RAY), (6 nuorta ja 20 aikuista) Gran Canaria Puerto Rico, hotelli Altamar (RAY), (30 aikuista) Puerto de Mogan, hotelli Cordial Mogan Valle (RAY) (30aikuista) (yht. 86)

SISÄLLYS. 1. Johdanto..3. 2. Vaikuttamistoiminta 4. 3. Harvinaistyö..5. 4. Järjestötoiminta.6. 5. Kurssitoiminta.7. 6. Neuvontapalvelut.

SISÄLLYS. 1. Johdanto..3. 2. Vaikuttamistoiminta 4. 3. Harvinaistyö..5. 4. Järjestötoiminta.6. 5. Kurssitoiminta.7. 6. Neuvontapalvelut. SISÄLLYS 1. Johdanto..3 2. Vaikuttamistoiminta 4 3. Harvinaistyö..5 4. Järjestötoiminta.6 5. Kurssitoiminta.7 6. Neuvontapalvelut.8 7. Ihopisteiden palvelut.9 8. Ammattilaisyhteistyö..10 9. Tiedotus 11

Lisätiedot

Hyväksytty 23.3.2014 SISÄLLYS

Hyväksytty 23.3.2014 SISÄLLYS Hyväksytty 23.3.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO..3 2. VAIKUTTAMISTOIMINTA.5 2.1 Vaikuttaminen 2.2 Viestintä 3. JÄRJESTÖTOIMINTA.7 3.1 Järjestötoiminta 3.2 Neuvonta 3.3 Harvinaistoiminta 4. KURSSITOIMINTA.11

Lisätiedot

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A 1 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä. Jäsenistöön kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia ihosairauksia

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2013 HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA ATOOPIKOT!

Jäsenkirje 1/2013 HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA ATOOPIKOT! Jäsenkirje 1/2013 HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA ATOOPIKOT! Näin alku vuonna on mielestäni hyvä kiittää edellisen vuoden hallitusta tehdystä työstä. On mukava huomata, että olemme saanet hallitukseen uusia aktiiveja

Lisätiedot

IHOLIITTO VUONNA 2008

IHOLIITTO VUONNA 2008 VUOSIKERTOMUS 2008 IHOLIITTO VUONNA 2008 Toimintavuosi 2008 oli Iholiitolle monipuolinen. Jäsenjärjestöjen määrä lisääntyi yhdellä uudella; Suomen HAE-yhdistys (Hereditaarista angiödeemaa sairastavat)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ATOPIALIITTO RY. Iholiiton järjestöpäivät, Tampere 27.3.2010 - myös taukoliikunnasta huolehdittiin

VUOSIKERTOMUS 2010 ATOPIALIITTO RY. Iholiiton järjestöpäivät, Tampere 27.3.2010 - myös taukoliikunnasta huolehdittiin VUOSIKERTOMUS 2010 ATOPIALIITTO RY Iholiiton järjestöpäivät, Tampere 27.3.2010 - myös taukoliikunnasta huolehdittiin Atopialiitto ry ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ATOPIALIITTO RY. Syyskokouspaikkana kartanokylpylä Kaisankoti Espoossa

VUOSIKERTOMUS 2009 ATOPIALIITTO RY. Syyskokouspaikkana kartanokylpylä Kaisankoti Espoossa VUOSIKERTOMUS 2009 ATOPIALIITTO RY Syyskokouspaikkana kartanokylpylä Kaisankoti Espoossa Atopialiitto ry ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2013 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö varapuheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri rahastonhoitaja varsinainen jäsen Varajäsen varajäsen varajäsen YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2013 Tony Kallioinen Pia

Lisätiedot

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2011 Syyskokous/ jäsentapaaminen Aika Torstaina 27.10.2011 klo 17.30 Paikka IHOPISTE, Hämeenkatu 25 B 4 krs. Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat

Lisätiedot

Keväinen tervehdys Palovammayhdistyksestä

Keväinen tervehdys Palovammayhdistyksestä Keväinen tervehdys Palovammayhdistyksestä Talvi on osoittautunut tänäkin vuonna kylmäksi ja lumiseksi, vaikka talven ja lumen tulemista saimmekin odotella pitkään. Nyt on kevät kuitenkin jo vääjäämättä

Lisätiedot

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2010 Sisältö Syyskokous/jäsentapaaminen 4 Ihopäivä 5 Nuorten teatterinäytös 5 Koulutusta sosiaaliturvasta sekä puhelinneuvontaa 6 Iholiiton ilmastokuntoutus

Lisätiedot

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2009 Sisältö Syyskokous/jäsentapaaminen 4 Ihopäivä 5 Hohtokeilausta 6 Iholiiton kurssit vuonna 2010 7 Iholiiton järjestöpäivät Tampereella 7 Ihopiste 8

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on parantaa atoopikkojen elämänlaatua ja atooppisen ihon omahoidon edellytyksiä.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2011 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 ATOPIALIITTO RY Atopialiitto ry ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö,

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2)

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Vertaistukitapaaminen 4.10. Helsingissä Pidämme jälleen vapaamuotoisen vertaistukitapaamisen lauantaina 4.10. klo 12-15 Helsingin Ihopisteellä, osoite Messeniuksenkatu

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Tampereen Seudun Atopiayhdistys. Jäsenkirje syksy 2014

Tampereen Seudun Atopiayhdistys. Jäsenkirje syksy 2014 Tampereen Seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2014 Syyskokous / jäsentapaaminen Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 Paikka Tampereen Pääkirjasto Metso 2. krs, kokoushuone Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Kokemustoiminnan Polkuja kaksi vuosikymmentä

Kokemustoiminnan Polkuja kaksi vuosikymmentä Kokemustoiminnan Polkuja kaksi vuosikymmentä Kokemuksen voimalla asiantuntijalta asiantuntijalle- seminaari. Kemi 23.9.2016 Rauni Räty, lehtori, Lapin AMK 1. Suunnittelu käynnistyi v 1996 YTYn eli sosiaali-

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Tampereen Seudun Atopiayhdistys. Jäsenkirje kevät 2015

Tampereen Seudun Atopiayhdistys. Jäsenkirje kevät 2015 Tampereen Seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje kevät 2015 Yhdistyksen kevätkokous Aika Tiistaina 31.3.2015 kello 18.00 Paikka Pääkirjasto Metso, sali 4, pohjakerros. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Johdanto Yhdistys on järjestön alueellinen ja itsenäinen toimintayksikkö, jonka perustehtävänä on allergioista ja astmasta kärsivien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri

YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri Jäsenkirje 2/2016 YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri rahastonhoitaja varsinainen jäsen varajäsen Tony Kallioinen Anja Kontto Jaana Viilamo Eeva-Liisa Paattiniemi

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja.

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja. Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja Mikko Vähäniitty Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii SoveLi 20 vuotta - Liiku

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Mukavaa tavata! ja vielä näin runsain määrin J. Harvinaisinfo 28.1.2014 Oulu

Mukavaa tavata! ja vielä näin runsain määrin J. Harvinaisinfo 28.1.2014 Oulu Mukavaa tavata! ja vielä näin runsain määrin J Harvinaisinfo 28.1.2014 Oulu Kansallinen ohjelma harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma v. 2013 loppuun mennessä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011 Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet KVTL Kevät 2011 Lähtökohta 1/2 Tilaisuus voi olla ennakoiva Halutaan tietää ja keskustella asioista miten kehitysvammaisten / vammaisten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemusten äärellä koulutusta kokemustoimijuuteen Anna-Liisa Kemi, aluesuunnittelija Suomen Nivelyhdistys ry, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän jäsen www.kokemustoimintaverkosto.fi

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU Toimintakertomus 2009 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Talouskriisi on vähentänyt työperustaista

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestö Edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Lisätiedot

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Rekisteröidyt yhdistykset Lapissa: Lapin järjestöstrategia 2030. Lapin liitto Rekisteröidyt yhdistykset

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry. V.1951 perustettu kansanterveysjärjestö ja Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö Toimialue Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Yhdistyksen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Jäsenkirje syksy 2017

Jäsenkirje syksy 2017 Jäsenkirje syksy 2017 Tampereen Seudun Atopiayhdistys ry Yhdistyksen syyskokous & jäsentapaaminen Aika 2.11.2017 klo 18 Paikka Pääkirjasto Metso, Kaarna-sali Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS ry 1/5 FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTAVUOSI 2015 Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on aktiivinen yhdistys. Jäsenistö

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

OULUN SEUDUN ATOPIAYHDISTYS JÄSENTIEDOTE 1/ 2011

OULUN SEUDUN ATOPIAYHDISTYS JÄSENTIEDOTE 1/ 2011 OULUN SEUDUN ATOPIAYHDISTYS JÄSENTIEDOTE 1/ 2011 OULUN SEUDUN ATOPIAYHDISTYS Tervehdys yhdistyksemme jäsenille Elämme vielä hetken vuoden kuivinta, kylmintä ja varmaan monien meidän mielestä vaikeinta

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

HARVINAISENA SUOMESSA

HARVINAISENA SUOMESSA HARVINAISENA SUOMESSA kokemuksia harvinaisesta sairaudesta ja yhdistyksestä Harvinaisten sairauksien yhdistysten tapaaminen Väestöliitossa Katri Karlsson 10.6.2011 1. HAE eli hereditaarinen angioödeema

Lisätiedot

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje kevät 2009 Sisältö Kevätkokous jäsentapaaminen 4 Atopialiitolle uudet verkkosivut 5 Akupunktiotilaisuus 5 Koulutusta 2009 6 Menneitä tapahtumia 8 Yritysvierailu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 8.10.2004 Yksikön tiedot Rovaniemen Päiväkeskus ry Katuosoite: Kairatie 23 Postinumero: 96100

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Iholiiton strategia

Iholiiton strategia 19.11.2016 Iholiiton strategia 2017-2020 TAUSTAA Vuonna 2007 hyväksyttyjen sääntöjensä mukaan Iholiitto toimii jäsenjärjestöjensä keskusliittona ja työskentelee ihotautia sairastavien etujen ajamiseksi.

Lisätiedot

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta Vertais- ja vapaaehtoistoiminta Vertais- ja vapaaehtoistoiminta Crohn ja Colitis ry:ssä Vertaistoiminta on vuorovaikutusta. Vertaistukea voi antaa toinen saman tyyppisen kokemuksen läpikäynyt henkilö.

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 9 LAUSUNTO ALOITTEESTA AIDS-TUKIKESKUKSEN HIV- TESTAUKSEN JA KRIISIAVUN TOIMINTAEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISESTÄ Terke 2009-2637 Esityslistan asia TJA/9 TJA Terveyslautakunta

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot