SISÄLLYS. 1. Johdanto Vaikuttamistoiminta Harvinaistyö Järjestötoiminta Kurssitoiminta Neuvontapalvelut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. 1. Johdanto..3. 2. Vaikuttamistoiminta 4. 3. Harvinaistyö..5. 4. Järjestötoiminta.6. 5. Kurssitoiminta.7. 6. Neuvontapalvelut."

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS 1. Johdanto Vaikuttamistoiminta 4 3. Harvinaistyö Järjestötoiminta.6 5. Kurssitoiminta.7 6. Neuvontapalvelut.8 7. Ihopisteiden palvelut.9 8. Ammattilaisyhteistyö Tiedotus Hallinto ja henkilökunta Liitteet 13 2

3 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä: Alopecialiitto, Atopialiitto, Ihoyhdistys, Suomen EB-yhdistys, Suomen HAEyhdistys, Suomen Iktyoosiyhdistys, Suomen Palovammayhdistys ja Valoihottumayhdistys. Liittojen ja yhdistysten jäsenistöön kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia ihosairauksia sairastavia ja heidän läheisiään sekä tuki- ja kannattajajäseniä. Iholiiton hallitus koostuu jäsenjärjestöjen edustajista. Hallituksen puheenjohtaja on Oula Wichmann. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestettiin Helsingissä. Iholiiton toiminnan kohderyhmiä ovat ensisijaisesti jäsenjärjestöjen jäsenet, ihotautia sairastavat ja heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Jäsenjärjestöjen ja ihosairausryhmien vaihteleva koko ja ihosairauksien moninaisuus asettavat toiminnalle haasteita. Iholiiton strategian mukaisesti tuettiin jäsenjärjestöjen alueellista toimintaa. Vuonna 2012 tuli kuluneeksi 25 vuotta Iholiiton perustamisesta. 25-vuostisjuhlaseminaari järjestettiin Helsingissä Marina Congress Centerissä. Seminaarin aiheena oli Ihotautia sairastavan jaksaminen arjessa. Aiheeseen liittyen kuultiin psykologian professori Jyrki Korkeilan luento Iho ja psyyke sekä SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antilan luento Työssä jaksaminen. Vuoden aikana aloitettiin ja syvennettiin yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Psoriasisliiton kanssa käynnistettiin selvitystyö yhteistyön muodoista ja mahdollisesta yhdistymisestä. Iholiitto on SOSTE ry:n (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsen. Psoriasisliiton kanssa kehitettiin aurinkopainotteisten sopeutumisvalmennuskurssien yhteistä toimintamallia. Suomen Reumaliitto jatkoi mukana yhteistä mallin työstämistä. Allergia- ja Astmaliiton sekä Hengitysliiton kanssa tehtiin yhteistyötä allergiaohjelman väestöviestintäprojektissa. Iholiitto osallistui kokemuskoulutushankkeeseen, joka on useamman liiton yhteishanke. Iholiitto on mukana Harvinaisetverkostossa, johon kuului yhteensä 17 jäsenjärjestöä ja säätiötä. Harvinaisten ihotautien keskuksen työntekijä toimi verkoston varapuheenjohtajana vuonna Ihopäivä-tapahtumia järjestettiin kahdeksalla paikkakunnalla yhteistyössä mm. psoriasis- ja allergia- ja astmayhdistyksien kanssa. Ihopäivässä järjestöt tuovat yleisön tietoon erilaisia ihoon ja ihosairauksiin liittyviä teemoja sekä omaa toimintaansa. Iholiiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Maksullisten palveluiden tuottamiseen ei kohdenneta RAY- avustuksia. Kelan rahoituksella toteutettiin kolme sopeutumisvalmennuskurssia. OKopintokeskuksesta saatiin tukea Iholiiton järjestämiin koulutuksiin. LIITE 1 Rahoitus

4 2. VAIKUTTAMISTOIMINTA Iholiitto toimii jäsenjärjestöjensä kattojärjestönä pyrkien palveluilla ja toiminnan järjestämisellä parantamaan ihotautia sairastavien ja heidän läheistensä asemaa yhteiskunnassa. Vaikuttamistoiminta keskittyy ihotautia sairastavien tasavertaisuuden edistämiseen. Tärkeää on myös tuoda esille eri ihosairauksien moninaisuutta ja erityispiirteitä. Vaikuttaminen perustuu Iholiiton kokemukseen omasta kohderyhmästään ja sen tarpeista. Toiminta muodostuu yhteistyöstä ammattihenkilöstön kanssa, lausunnoista ja tiedottamisesta sekä yksilötason ohjauksesta. Lisäksi Iholiitto on mukana yleisessä vaikuttamistoiminnassa eri verkostojen kautta ihotautia sairastaville tärkeissä kysymyksissä. Iholiiton 25-vuotisjuhlavuoden teema oli ihotautia sairastavan jaksaminen arjessa ja siihen liittyen tehtiin kannanotto ihotautia sairastavan aseman paremmasta huomioimisesta. 17 järjestön ja säätiön muodostamassa Harvinaiset-verkostossa tehtiin työtä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi. Keskeistä oli päästä vaikuttamaan harvinaisille ryhmille suunnatun kansallisen ohjelman valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan ohjausryhmän kautta. SOSTEn (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsenenä Iholiitto oli osallisena järjestöjen, valtion, kuntien ja elinkeinoelämän verkostoissa sekä kansainvälisessä toiminnassa ja tämän kautta vaikuttamassa järjestöjen yhteiseen edunvalvontaan. EAPN-Fin:n (Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto) jäsenyyden tavoitteena on toimia köyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevästi ihotautia sairastavien puolesta. Iholiiton vuosille laaditun strategian mukaisesti Iholiiton henkilökunta vieraili vuoden aikana kolmessa yliopisto- ja keskussairaalassa. Iholiiton asiantuntijalääkärinä aloitti ihotautien erikoislääkäri Pekka Autio. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa allekirjoitetut lausunnot: Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamiseen terveystiedon opetuksen osalta Suunnitelma lakkauttaa ihotautien ja endokrinologian yhteisosasto ja vähentää ihotautien poliklinikan käyntilukuja KYSin alueella (Iholiiton ja Psoriasisliiton yhteinen suunnitelmaa vastustava lausunto) SOSTEn vetoomus terveyden edistämiseen suunnattujen rahojen leikkauksiin Lausunto lääkekorvauksen uudistamisesta 4

5 3. HARVINAISTYÖ Iholiiton harvinaistyö koordinoidaan Harvinaisten ihotautien keskuksessa. Se palvelee harvinaisia ihotauteja sairastavia, heidän läheisiään ja alan ammattilaisia. Keskuksessa työskentelee yksi työntekijä, kuntoutussuunnittelija. Keskukseen kootaan tietoa ja käytännön kokemusta harvinaisista ihotaudeista sekä vaikeista palovammoista. Kuntoutussuunnittelija neuvoo ja ohjaa sekä sosiaaliturva-asioissa että muissa palveluissa. Iholiitto on mukana valtakunnallisessa harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien Harvinaisetverkostossa, jonka toiminnassa keskitytään kaikkia sairaus- ja vammaryhmiä koskettaviin yhteisiin asioihin, erityisesti internet-sivuston (www.harvinaiset.fi) mahdollisuuksien avulla. Myös muut Iholiiton työntekijät osallistuvat harvinaistyöhön sillä Iholiiton kahdeksasta jäsenjärjestöstä seitsemän edustaa harvinaisia ryhmiä. Koska ihosairauksien harvinaisuus-määrittely ei ole yksiselitteinen, ei työntekijöidenkään työpanosta voida määritellä selkeästi kohdentuvaksi harvinaisiin ei-harvinaisiin ryhmiin. Tampereen Ihopisteen hoitaja on nimetty vastuuhoitajaksi harvinaisia ihotauteja koskevassa hoidonohjauksessa ja neuvonnassa. Järjestösuunnittelija vastaa vertaistukitoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta Kurssien järjestäminen harvinaisille ryhmille: Kurssi- ja tapaamistoiminnassa harvinaisille kohderyhmille oli suunnattu seuraavat kurssit joko kokonaan tai osin: Alopeciaa sairastavien tapaaminen, Harvinaisten lapsiperhekurssi, Alopeciaperheiden tapaaminen, Harvinaista ihotautia sairastavien aikuisten tapaaminen (jonka yhteydessä EB-tapaaminen) ja yli 60-vuotiaiden tapaaminen. Kurssien osallistujamäärät ja ajankohdat löytyvät kurssitoiminnan esittelyn yhteydestä. Kurssitoiminnan kehittäminen: Kuntoutussuunnittelija osallistui Iholiiton kuntoutustyöryhmän työskentelyyn. Ryhmä kehittää koko Iholiiton kurssitoimintaa. Kuntoutussuunnittelija on mukana järjestöjen yhteisessä sopeutumisvalmennustyöryhmässä, joka on mm. valmistellut sopeutumisvalmennuskirjahanketta. Osallistuminen Harvinaiset-verkoston työskentelyyn: Kuntoutussuunnittelija oli mukana Iholiiton edustajana Harvinaiset-verkostossa sen johtoryhmän jäsenenä. Kuntoutussuunnittelija oli Harvinaiset-verkoston edustajana Disability Forumissa Brysselissä. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin: Kuntoutussuunnittelija osallistui Eurordisin konferenssiin Brysselissä. Luotiin Iholiittoon järjestelmä, jonka perusteella harvinaisia ihosairausryhmiä edustavat jäsenjärjestöt voivat hakea tukea kansainväliseen toimintaansa. Skandinaavisen EB-konferenssin suunnittelupalaveri järjestettiin Tampereella. Neuvonnan ja edunvalvontatyön toteuttaminen ja kehittäminen: Kuntoutussuunnittelija antoi neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturva-asioissa puhelimitse ja sähköpostilla. Alopecia areata -oppaan uudistettu painos saatiin valmiiksi yhdessä tiedottajan kanssa. Kuntoutussuunnittelija piti 25 luentoa erilaisissa tilaisuuksissa sosiaaliturvasta, tuista ja palveluista sekä harvinaisiin ihosairauksiin liittyvistä asioista. Kohderyhmänä on ollut niin itse sairastavia, heidän läheisiään kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja opiskelijoita. 5

6 4. JÄRJESTÖTOIMINTA Iholiiton järjestötoiminnan päätavoitteina on jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen sekä vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen ihotautia sairastaville. Järjestötoiminnasta on päävastuussa järjestösuunnittelija, joka toimii yhteistyössä muun muassa Harvinaisten ihotautien keskuksen työntekijän, koulutussuunnittelijan ja tiedottajan kanssa. Toiminnan kohderyhmänä ovat pääasiassa jäsenjärjestöt jäsenineen. Vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille ja muille ihotautia sairastaville läheisineen on keskeistä toiminnassa. Iholiiton kevätpäivät ja 25-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin Helsingissä Kevätpäiville osallistui 115 henkilöä. Marraskuussa järjestettiin Helsingissä Iholiiton syyspäivä, jonka teemana oli vapaaehtoistoiminnan muutos ja yhdistysten välisten kokemusten vaihto. Päivään osallistui 19 jäsenjärjestöjen ja -yhdistysten toimijaa. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen ja kehittäminen: Huhtikuussa järjestetyn Ihopäivän valtakunnallisen Joensuun päätapahtuman lisäksi Ihopäivätapahtumia oli seitsemällä muulla paikkakunnalla. Tapahtumia järjestivät yhteistyössä omien jäsenjärjestöjen lisäksi mm. psoriasis- ja allergia- ja astmayhdistykset. Ihopäivän teemana oli iho ja aurinko, tapahtumissa tuotiin lisäksi esille Kansallisen allergiaohjelman viestiä. Vuoden aikana tehtiin kolme aluekäyntiä (Turku, Seinäjoki ja Kuopio): Aluekäynneillä käytiin tutustumassa keskussairaalan ihotautien poliklinikkaan. Sairaalavierailuihin sisältyi henkilökunnalle järjestetty tilaisuus, jossa esiteltiin Iholiittoa ja ihotautia sairastavien palveluita. Illalla paikkakunnilla järjestettiin avoin yleisötapahtuma. Luennoilla oli enemmän osallistujia kuin aiempina vuosina (20-36 hlöä). Tuettuja lomia järjestettiin yhteensä neljä: 1 loma perheille, joissa sairastetaan ihotautia (kaikki diagnoosit), 2 lomaa atopiaperheille ja 1 loma palovamman kokeneille. Tuetut lomat järjestettiin yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille: Toukokuussa järjestettiin palovammaperheiden vertaistukitapahtuma yhdessä Tatu ry:n, Suomen Palovammayhdistyksen ja HUS:n palovammayksikön kanssa. Tapahtumassa oli 17 osallistujaa. Lokakuussa järjestettiin vertaistukikoulutus yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa. Koulutukseen osallistui kaksitoista Iholiiton vertaistukijaa. Koulutukseen osallistuneista puolet oli uusia vertaistukijoita ja puolet jo aiemmin koulutuksen käyneitä. Iholiiton vertaistukijoille toteutettiin keväällä kysely. Kyselyssä tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousi markkinoinnin tehostaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen. LIITE 2 Iholiiton jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät LIITE 3 Järjestötapahtumia ja -tilaisuuksia 6

7 5. KURSSITOIMINTA Iholiitto järjesti vuonna 2013 valtakunnallisia sopeutumisvalmennuskursseja sekä viikonloppukursseja ja tapaamisia eri ihotautia sairastaville. Iholiiton kurssitoimintaa tehtiin Raha-automaattiyhdistyksen ja Kelan tuella. Tukea saatiin myös OK-opintokeskukselta. Vuonna 2012 järjestettiin viisi sopeutumisvalmennuskurssia, joista kolme oli Kela-rahoitteista aikuisten kurssia. Yksi Kela-rahoitteinen kurssi (toinen Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi) peruuntui liian vähäisen hakijamäärän vuoksi. Sopeutumisvalmennuskurssien pituus oli 4-19 päivää. Lisäksi järjestettiin seitsemän RAY-rahoitteista 2-3 päiväistä kurssia/tapaamista ja neljä aurinkopainotteista sopeutumisvalmennuskurssia. Vaikeaa ja keskivaikeaa atooppista ihottumaa sairastaville suunnatut ilmastokuntoutuskurssit muutettiin aurinkopainotteisiksi sopeutumisvalmennuskursseiksi ja samalla niiden sisältöä muokattiin siten, että osa sopeutumisvalmennuksesta tapahtuu kotimaassa, osa Gran Canarialla. Yhteistyötä näiden kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa tehtiin Psoriasisliiton ja Suomen Reumaliiton kanssa. Kela-kursseihin liittyvää suunnittelua tehtiin yhdessä Psoriasliiton ja Allergia- ja astmaliiton kanssa. Kurssitoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta vastaa Iholiiton kuntoutustyöryhmä, johon kuuluvat koulutussuunnittelija ja kaksi kuntoutussuunnittelijaa. Toteutuksessa on mukana myös ulkopuolisia kurssityöntekijöitä. Kuntoutustyöryhmä kokoontui vuoden aikana säännöllisesti. Toimintavuoden aikana mm. päivitettiin kurssitoimintaa ohjaava käsikirja. Kurssitoiminnan kehittäminen ja kurssien järjestäminen eri ryhmille esiin tulleiden tarpeiden mukaan: seitsemän RAY-rahoitteista kurssia/tapaamista sekä palovammavertaistukitapaaminen yhteistyössä Tatu ry:n kanssa kolme Kela-rahoitteista kurssia neljä RAY-rahoitteista aurinkopainotteista sopeutumisvalmennuskurssia yksi Kela-rahoitteinen kurssi peruuntui kurssilaisten määrä yhteensä 239, joista 40 alle 16-vuotiasta. Aurinkopainotteiseen sopeutumisvalmennukseen oli hakijoita yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä kurssille oli mahdollista valita. kurssipäiviä yhteensä 123 Kuntoutustyöryhmän toiminta: yhteinen suunnittelutyö, kurssikäsikirjan päivittäminen, kurssiesitteen tekeminen, kurssien arviointimenetelmien kehittäminen, yhteistyö Psoriasisliiton ja Suomen Reumaliiton kanssa aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämiseksi, yhteistyö Psoriasisliiton ja Allergia- ja astmaliiton kanssa Kelakurssityön kehittämiseksi LIITE 4 Kurssit

8 6. NEUVONTAPALVELUT Iholiitto antaa neuvontaa ja ohjausta ihosta, ihon hoidosta ja ihosairauksista sekä sosiaaliturvasta ja palveluista. Neuvonnan tavoitteena on tukea ihotautia sairastavien ja heidän läheistensä arjen sujumista ja jaksamisesta sekä omahoitoa. Ihonhoidon neuvontaa ja ohjausta antavat Iholiiton hoitajat ja sosiaaliturva- ja palveluneuvontaa kuntoutussuunnittelija. Neuvontaa annetaan puhelimitse, sähköpostilla sekä henkilökohtaisesti Ihopisteissä ja aluekäyntien yhteydessä eri paikkakunnilla. Neuvontatoiminnan kohderyhmiä ovat itse sairastavat, heidän läheisensä sekä ammattihenkilöstö. Sosiaaliturvaneuvonnasta vastaa kuntoutussuunnittelija. Keskeisimmät neuvonnan aiheet olivat vammaisja hoitotuen hakemiseen liittyvät asiat sekä vammaispalvelun tuet ja palvelut. Neuvonnasta ohjataan asiakas edelleen hänen tarvitsemiensa palveluiden piiriin, kuten julkisen sektorin, järjestöjen ja yksityisten tarjoamat palvelut. Terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaisille tarjottiin mahdollisuus konsultointiin. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden ennaltaehkäisevä vaikutus ihosairauksien hoidossa korostui. Neuvonnan tueksi tarjottiin mm. Iholiiton julkaisemaa kirjallista materiaalia. Strategian mukaisten kolmen aluekäynnin lisäksi Iholiiton hoitajat ja kuntoutussuunnittelija luennoivat tilaisuuksissa eri puolilla maata. Neuvontaa annettiin myös Iholiiton järjestämillä kursseilla. Kurssilaisille oli yhteistä ryhmäohjausta ihon hoidosta ja sosiaaliturvasta ja palveluista. Kurssilaisilla oli myös mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan. Tampereen Ihopisteen johtava hoitaja vastasi pääsääntöisesti Harvinaisten ihotautien keskuksen järjestämien kurssien hoitajaneuvonnasta ja ohjauksesta. Neuvontapalveluiden toteuma: henkilökohtaiset hoidonohjausneuvonnat Ihopisteissä oli 1307 sähköiset hoidonohjausneuvonnat 260 puhelimitse annetut hoidonohjausneuvonnat 967 Ihopisteissä annettiin neuvontaa atopiaa, psoriasista, aknea, luomia sekä muita ihotauteja koskeviin kysymyksiin kuntoutussuunnittelija piti 25 luentoa ja antoi henkilökohtaista sosiaaliturva- ja palveluneuvontaa LIITE 5 Hoidonohjaus Ihopisteissä 2012 LIITE 6 Ihopisteiden hoitajien pitämät luennot ja haastattelut

9 7. IHOPISTEIDEN PALVELUT Iholiiton Ihopisteissä (Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä) tuotettiin asiakkaille maksullisia hoito- ja lääkäripalveluja. Palveluiden tavoitteena on helpottaa ihotauteja sairastavien jokapäiväistä elämää ja omatoimista selviytymistä. Yhteistyökumppaneina Ihopisteissä toimi viisi ihotautilääkäriä tai ihotauteihin erikoistuvaa lääkäriä ja jalkaterapeutti, psykoterapeutti (Helsinki) sekä fysioterapeutti (Tampere). Iholiiton oma henkilökunta huolehti annetuista valohoidoista. Valohoitoihin oli varattu kolme henkilötyövuotta. Vaikka Ihopisteet toimivat kolmella eri paikkakunnalla, henkilökunnan yhteisillä säännöllisillä tapaamisilla pyrittiin kehittämään toimintaa yhtenäisesti ja ylläpidettiin tasalaatuisia palveluita jokaisessa Ihopisteessä. Ihopisteiden maksulliset hoito- ja lääkäripalvelu: valohoitoja lääkärin vastaanottoja 383 muita palveluita 691 9

10 8. AMMATTILAISYHTEISTYÖ Iholiitto on tehnyt ammattilaisyhteistyötä tavoitteenaan, että alan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuus ihotaudeista lisääntyy. Iholiitto on tehnyt koulutusyhteistyötä osallistumalla muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä niiden suunnitteluun. Niissä on käyty tiedottamassa erityisesti Iholiiton kurssitoiminnasta ja pitämässä asiantuntijaluentoja. Varsinaisia omarahoitteisia koulutuksia ei ole järjestetty vuonna Ammattilaisyhteistyötä on koulutusasioissa tehty myös mm. osallistumalla Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) YTRY-työvaliokuntaan (= verkosto pitkäaikaissairaiden/vammaisten lasten ja nuorten asialla) ja palvelupolkutyöryhmään. SOSTEn koordinoimassa koulutussuunnittelijoiden verkostossa osallistuttiin työryhmään, jonka tavoitteena oli työstää helppokäyttöinen opas keskeisimmistä järjestön koulutukseen vaikuttavista tekijöistä Laatua järjestöjen koulutukseen. Alan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuus ihotauteihin liittyen lisääntyy: osallistuttiin opinnäytetyön ohjaukseen (Käsi-ihottumaa sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi: En ollut enää yksin sairauteni kanssa ) kartoitettiin mitkä tahot järjestävät ihotauteihin liittyvää koulutusta osallistuttiin muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä niiden suunnitteluun (mm Farmasian oppimiskeskuksen seminaari ihonhoidosta ja valtakunnalliset ihotautipäivät) ihopotilaan hoitotyön erikoitumisopintoja ei järjestetty kuluneena vuonna (edellisestä koulutuksesta lyhyt aika) LIITE 7 Ammattilaisyhteistyöhön liittyvät tilaisuudet

11 9. TIEDOTUS Iholiiton ulkoisesta tiedottamisesta huolehtii tiedottaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Tiedottajan työ palvelee erityisesti järjestötoiminnan, harvinaistoiminnan ja kurssitoiminnan tiedotustarpeita. Vuoden 2012 keskeinen tavoite oli Iholiiton 25-vuotisjuhlavuoden hyödyntäminen tiedotustoiminnassa. Maaliskuussa järjestettyyn 25-vuotisjuhlaseminaariin valmistui liiton 25-vuotisjulkaisu, johon koottiin sanoin ja kuvin liiton vaiheita. 60-sivuista kirjaa painettiin 2000 kpl. Lisäksi tehtiin juhlavuoden juliste ja muuta juhlavuoden sloganilla varustettua materiaalia. Valtakunnallisesti julkaistiin tiedotusvälineisiin kannanotto: Ihotautia sairastavalla on oikeus saada tukea arjessa jaksamiseen. Ihonaika-lehteä julkaistaan yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa. Lehti on molempien liittojen jäsenlehti ja sen painos on noin kpl. Lehden numerot 2 ja 5 ovat lääkärilehtiä, jotka postitetaan lisäksi noin 5000:lle lääkärille. Vuoden 2012 aikana kiinnitettiin erityisesti huomiota Ihonaika-lehden kustannusrakenteeseen ja ilmoitusmyynnin kehittämiseen. Ihonajan toimitusneuvosto kokoontui kerran arvioimaan ja ideoimaan lehden sisältöä. Opasmateriaalia tuotetaan yhteistyössä harvinaistoiminnan kanssa. Vuoden 2012 aikana toteutettiin tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi ainoastaan uudistettu Alopecia areata -oppas. Diagnooseja lisättiin kotisivuille. Ihopäivästä tiedotettiin valtakunnallisesti yhteistyössä järjestötoiminnan kanssa. Ihopäivä sijoittui toistamiseen allergiaviikolle huhtikuussa ja yhteistyötä tiedottamisessa tehtiin myös Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Vuonna 2012 painotettiin Kansallisen Allergiaohjelman viestiä siedätyksen merkityksestä. Allergia- ja Astmaliiton, Hengitysliiton ja Iholiiton yhteinen Kansallisen allergiaohjelman väestöviestintähanke jatkui. Sen kautta tiedotettiin suomalaisille perheille allergian uusista hoitomuodoista ja -suosituksista. Tiedotuksen vaikutusta seurattiin näkyvyydellä mediassa ja internetsivujen käyttäjämäärillä. Iholiiton 25-vuotisjuhlavuoden hyödyntäminen tiedottamisessa: Iholiiton 25-vuotisjulkaisu ja juhlavuoden juliste valtakunnalliset tiedotteet 2 yhteydenottoja eri medioista 32 julkaistuja juttuja valtakunnallisissa lehdissä 30 kotisivujen käyntimäärä , kasvua edellisvuoteen 24 %. yksittäisten kävijöiden määrä , kasvua edellisvuoteen 26 % (uusia kävijöitä 75 % ja palaajia 25 %) kampanja Apteekkimedian kautta 250 apteekin näyttötauluilla eri puolilla maata 11

12 10. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA Iholiitolla on 9 -jäseninen hallitus, jonka esittelijänä toimii toiminnanjohtaja ja sihteerinä Iholiiton tiedottaja. Vuonna 2012 Iholiiton puheenjohtajana toimi Oula Wichmann ja varapuheenjohtajana Silja Lindqvist. Muut hallituksen jäsenet olivat Katri Karlsson, Hanna Aaltonen, Mikko Blomqvist, Esko Puuperä, Anja Vilén, Katri Nurmola ja Nina-Maria Pulli. Hallitus piti kahdeksan kokousta ja yhden yhteisseminaarin Psoriasisliiton hallituksen kanssa. Henkilökuntaan kuului 15 vakituista, yksi määräaikainen ja kolme osa-aikaista työntekijää. Kaksi vakituisista työntekijöistä on hoitovapaalla. Työntekijöistä 7 tekee työtään Iholiiton toimistolla Karjalankadulla ja loput tekevät hoitotyötä neuvonta- ja avohoitopisteissä. Henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnista huolehdittiin liikunta- ja matkasetelein. Työilmapiiriä kartoitettiin oman arvion kautta. Psoriasisliiton kanssa tehtävän yhteistyön selvitysprosessointiin perustettiin yhteistyöryhmä, johon kuuluu molemmista liitoista henkilöstön edustajia ja toiminnanjohtajat. Iholiiton ja Psoriasisliiton henkilökunnalla oli kahdet yhteiset henkilöstö- ja kehittämispäivät. Aktiivinen hallitus: hallitus piti kahdeksan kokousta. yhden yhteisseminaarin Psoriasisliiton hallituksen kanssa hallituksella oli yksi työseminaari kolmen toimialan toiminnot esiteltiin hallitukselle Budjetin läpinäkyvyys: talouden seurantamenetelmiä tarkennettiin Lisäresurssit järjestötoimintaan: haettiin lisärahoitusta järjestötyöhön, mutta ei saatu Henkilöstön koulutussuunnitelma: koko henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelut ja toimenkuvien arviointi. koulutussuunnitelman runko on tehty osa henkilökunnasta suoritti seuraavia opintoja: - Terveydenhoitajan AMK - sairaanhoitajan opinnot - sosiaalityön opinnot LIITE 8 Iholiiton henkilökunta 2012 LIITE 9 Iholiiton hallitus

13 11. LIITTEET LIITE 1 Rahoitus 2012 Raha-automaattiyhdistyksen avustus AY1 Yleisavustus, liiton ja jäsenyhdistysten toiminta AK2 Pienten ja harvinaisten ihosairausryhmien resurssikeskustoiminta AK3 Sopeutumisvalmennustoiminta AK5 Vaikeaa tai keskivaikeaa atooppista ihottumaa sairastavien aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennustoiminta AK6 Ihopotilaiden alueellinen neuvonta- ja ohjaustoiminta Yhteensä Kelan rahoitus sopeutumisvalmennuskurssien järjestämiseen OK-opintokeskuksen tuki koulutustoimintaan LIITE 2 Iholiiton jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät: 2011: 2012: Alopecialiitto ry Ihoyhdistys ry Suomen EB-yhdistys ry Suomen HAE-yhdistys ry Suomen Iktyoosiyhdistys ry Suomen Palovammayhdistys ry Valoihottumayhdistys ry Atopialiitto ry KAIKKI YHTEENSÄ Merkittävin syy jäsenmäärien putoamiseen oli syksyllä 2012 toteutettu jäsenrekisterin siivous, jossa rekisteristä karsittiin jäsenmaksun suorittamatta jättäneet jäsenet viimeisen parin vuoden ajalta LIITE 3 Järjestötapahtumia ja -tilaisuuksia: kevätpäivät, Helsinki

14 syyspäivä, Helsinki vertaistukikoulutus, Tampere palovammaperheiden vertaistukitapahtuma Ihopäivät huhtikuussa, päätapahtuma Joensuussa aluekäynnit (sairaalakäynti ja yleisötapahtuma): Turku 20.9., Seinäjoki , Kuopio Tuetut lomat yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuollon kanssa: - atopiaperheet, Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen - atopiaperheet, Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen - palovammayhdistys, Imatran kylpylä, Imatra - Iholiiton perheet, Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane LIITE 4 Kurssit 2012 Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit (Kela): Käsi-ihottumaa sairastavien aikuisten kurssi, Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki (9) Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi, Kuntoutumiskeskus Summassaari, Saarijärvi (8) Prurigo nodularista sairastavien aikuisten kurssi, Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki (7) Lapsiperhekurssit (RAY): Atopialapsiperhekurssi, Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki (10 aikuista ja 12 lasta) Harvinaisten lapsiperhekurssi, Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi (9 aikuista ja 13 lasta) Muut kurssit ja tapaamiset (RAY): Vitiligoa sairastavien tapaaminen, Viru-hotelli, Tallinna (12) Alopeciaa sairastavien tapaaminen, Viru-hotelli, Tallinna (14) Atooppista ihottumaa sairastavien aikuisten tapaaminen, Haikon kartano, Porvoo (10) Jäkälöitymisihottumakurssi,Hotelli Eden, Oulu (16) Alopeciaperheiden tapaaminen Varalan urheiluopisto, Tampere (14 aikuista ja 15 lasta) Harvinaista ihotautia sairastavien tapaaminen Holiday Inn, Tampere (9) Tapaamisen yhteydessä pidettiin erillinen EB-tapaaminen. Yli 60-vuotiaiden tapaaminen, Imatran kylpylä, Imatra (9) Aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit (RAY): alkujakso Gran Canaria jälkijakso hakijoita valittu Pilotti, Vantaa Gloria Palace Amadores Haikko, Porvoo

15 LIITE 5 Hoidonohjaus Ihopisteissä aihe Atopia Psoriasis Kuiva iho Vitiligo Akne Luomet tms. Muu Hoidonohjaus puhelimitse 2012: aihe LIITE 6 Ihopisteiden hoitajien pitämät luennot ja haastattelut: TAMPERE Haastattelut ihon paleltumat Yle Tampere ruusufinni, couperosa, akne Koti-lehti Luennot Psoriasis Ihopiste Tre 3.4. Psorin hoito Jämsä Psoriasis Karstula Atopia Seinäjoki ROVANIEMI Haastattelut Hyttysten pistot Lapin Kansa Talvi ihon hoito hinku.net 15

16 Luennot Ikääntyvän ihon hoito Rovaniemi Ikääntyvän ihon hoito Posio Ikääntyvän ihon hoito Tornio Jäkälöitymisihosairauksien hoito Oulu Atopia ja psori hoito Ivalo Atopia ja psori hoito Kittilä Kuivan ihon hoito Kuopio HELSINKI Haastattelut 4.1. Ihon pesu Yle Lahti 1.2. Solarium Keski-Uusimaa -lehti 1.2. Pakkanen ja iho Yle Iho ja aurinko (naiset) Iltasanomat Hormonit ja akne Evita-lehti 3.4. Iho ja aurinko Apu-lehti Kuivat kantapäät Apu-lehti Iho ja aurinko (lapset) Iltasanomat Ryppyaineiden tehoaineet (naiset) Iltalehti Hiustenlähtö Kauneus- ja terveys Kuiva iho Terveydeksi-lehti Kuiva iho Iltasanomat Näppyjen hoito Demi-lehti Käsien ja jalkojen hoito talvella Terveydeksi-lehti Luennot Ikääntyvä iho Orimattila 7.5. Ikääntyvä iho Heinola Atopian hoito Ikaalinen Ikääntyvä iho Kausala 4.9. Hiustenlähtö Helsinki 6.9. Ikääntyvän ihon hoito Espoo Atopian hoito Helsinki Elämää atooppisen ihon kanssa Helsinki Apteekkikiertue yhteistyössä Leo Pharman ja L Orealin kanssa (Turku, Helsinki, Espoo, Vantaa, Rauma, Tampere, Lappeenranta, Lahti ja Vaasa) LIITE 7 Ammattilaisyhteistyöhön liittyvät tilaisuudet 2012: Järjestöyhteistyö: Luento ihonhoidosta ja Iholiiton toiminnasta Allergia- ja astmaliiton järjestämässä Herkkä hipiä -koulutuksessa Helsingissä (29) Yritysyhteistyö: Iholiiton toiminnan esittelyä Farmasian oppimiskeskuksen järjestämässä ihonhoitoseminaarissa (56) Yhteistyö terveydenhuollon kanssa: 16

17 Iholiiton toiminnan esittelyä valtakunnallisilla ihotautipäivillä Helsingissä (136) LIITE 8 Iholiiton henkilökunta 2012: Mira Airola toimistosihteeri Maria Aitasalo erikoissairaanhoitaja Tuire Hastell johtava hoitaja Risto Heikkinen kuntoutussuunnittelija Kaarina Kokko terveydenhoitaja (osa-aikainen) Nina Kotaniemi lähihoitaja (osa-aikainen) Maija Krappe tiedottaja Helka Kurki perushoitaja (osa-aikainen) Teija Launis koulutussuunnittelija Heini Lehtonen johtava hoitaja / kuntoutussuunnittelija Hellevi Malkamäki taloussihteeri Riitta Matinlompolo johtava hoitaja Anneli Mattila perushoitaja Heidi Miettinen perushoitaja Satu Nieminen järjestösuunnittelija, vs. Aino Ovaskainen järjestösuunnittelija (hoitovapaalla) Sirpa Pajunen toiminnanjohtaja Seija Rytkönen erikoissairaanhoitaja (hoitovapaalla) Marjatta Viitanen lähihoitaja LIITE 9 Iholiiton hallitus 2012: Puheenjohtaja Oula Wichmann Varapuheenjohtaja Silja Lindqvist (Suomen Iktyoosiyhdistys ry) Mikko Blomqvist (Jussi Lindevall) Suomen EB-yhdistys ry Hanna Aaltonen (Matti Heinilä) Alopecialiitto ry Katri Karlsson (Elina Nykyri) Suomen HAE-yhdistys ry Katri Nurmola (Juha Suntila) Suomen Palovammayhdistys ry Nina-Maria Pulli (Anja Kontto) Atopialiitto ry Esko Puuperä (Kaarina Keskikuru) Valoihottumayhdistys ry Anja Vilén (Pekka Bergius) Ihoyhdistys ry 17

Hyväksytty 23.3.2014 SISÄLLYS

Hyväksytty 23.3.2014 SISÄLLYS Hyväksytty 23.3.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO..3 2. VAIKUTTAMISTOIMINTA.5 2.1 Vaikuttaminen 2.2 Viestintä 3. JÄRJESTÖTOIMINTA.7 3.1 Järjestötoiminta 3.2 Neuvonta 3.3 Harvinaistoiminta 4. KURSSITOIMINTA.11

Lisätiedot

1. JOHDANTO. OK-opintokeskuksesta haettiin ja saatiin tukea Iholiiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

1. JOHDANTO. OK-opintokeskuksesta haettiin ja saatiin tukea Iholiiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. 2 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä: Alopecialiitto, Atopialiitto, Ihoyhdistys, Suomen EB-yhdistys,

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2013 HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA ATOOPIKOT!

Jäsenkirje 1/2013 HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA ATOOPIKOT! Jäsenkirje 1/2013 HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA ATOOPIKOT! Näin alku vuonna on mielestäni hyvä kiittää edellisen vuoden hallitusta tehdystä työstä. On mukava huomata, että olemme saanet hallitukseen uusia aktiiveja

Lisätiedot

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A 1 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä. Jäsenistöön kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia ihosairauksia

Lisätiedot

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö varapuheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri rahastonhoitaja varsinainen jäsen Varajäsen varajäsen varajäsen YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2013 Tony Kallioinen Pia

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Keväinen tervehdys Palovammayhdistyksestä

Keväinen tervehdys Palovammayhdistyksestä Keväinen tervehdys Palovammayhdistyksestä Talvi on osoittautunut tänäkin vuonna kylmäksi ja lumiseksi, vaikka talven ja lumen tulemista saimmekin odotella pitkään. Nyt on kevät kuitenkin jo vääjäämättä

Lisätiedot

IHOLIITTO VUONNA 2008

IHOLIITTO VUONNA 2008 VUOSIKERTOMUS 2008 IHOLIITTO VUONNA 2008 Toimintavuosi 2008 oli Iholiitolle monipuolinen. Jäsenjärjestöjen määrä lisääntyi yhdellä uudella; Suomen HAE-yhdistys (Hereditaarista angiödeemaa sairastavat)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2013 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2011 Syyskokous/ jäsentapaaminen Aika Torstaina 27.10.2011 klo 17.30 Paikka IHOPISTE, Hämeenkatu 25 B 4 krs. Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat

Lisätiedot

Tampereen Seudun Atopiayhdistys. Jäsenkirje syksy 2014

Tampereen Seudun Atopiayhdistys. Jäsenkirje syksy 2014 Tampereen Seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2014 Syyskokous / jäsentapaaminen Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 Paikka Tampereen Pääkirjasto Metso 2. krs, kokoushuone Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ATOPIALIITTO RY. Iholiiton järjestöpäivät, Tampere 27.3.2010 - myös taukoliikunnasta huolehdittiin

VUOSIKERTOMUS 2010 ATOPIALIITTO RY. Iholiiton järjestöpäivät, Tampere 27.3.2010 - myös taukoliikunnasta huolehdittiin VUOSIKERTOMUS 2010 ATOPIALIITTO RY Iholiiton järjestöpäivät, Tampere 27.3.2010 - myös taukoliikunnasta huolehdittiin Atopialiitto ry ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2010 Sisältö Syyskokous/jäsentapaaminen 4 Ihopäivä 5 Nuorten teatterinäytös 5 Koulutusta sosiaaliturvasta sekä puhelinneuvontaa 6 Iholiiton ilmastokuntoutus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ATOPIALIITTO RY. Syyskokouspaikkana kartanokylpylä Kaisankoti Espoossa

VUOSIKERTOMUS 2009 ATOPIALIITTO RY. Syyskokouspaikkana kartanokylpylä Kaisankoti Espoossa VUOSIKERTOMUS 2009 ATOPIALIITTO RY Syyskokouspaikkana kartanokylpylä Kaisankoti Espoossa Atopialiitto ry ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2009 Sisältö Syyskokous/jäsentapaaminen 4 Ihopäivä 5 Hohtokeilausta 6 Iholiiton kurssit vuonna 2010 7 Iholiiton järjestöpäivät Tampereella 7 Ihopiste 8

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2011 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 ATOPIALIITTO RY Atopialiitto ry ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on parantaa atoopikkojen elämänlaatua ja atooppisen ihon omahoidon edellytyksiä.

Lisätiedot

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2)

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Vertaistukitapaaminen 4.10. Helsingissä Pidämme jälleen vapaamuotoisen vertaistukitapaamisen lauantaina 4.10. klo 12-15 Helsingin Ihopisteellä, osoite Messeniuksenkatu

Lisätiedot

Jäsenkirje syksy 2017

Jäsenkirje syksy 2017 Jäsenkirje syksy 2017 Tampereen Seudun Atopiayhdistys ry Yhdistyksen syyskokous & jäsentapaaminen Aika 2.11.2017 klo 18 Paikka Pääkirjasto Metso, Kaarna-sali Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja.

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja. Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja Mikko Vähäniitty Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii SoveLi 20 vuotta - Liiku

Lisätiedot

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemusten äärellä koulutusta kokemustoimijuuteen Anna-Liisa Kemi, aluesuunnittelija Suomen Nivelyhdistys ry, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän jäsen www.kokemustoimintaverkosto.fi

Lisätiedot

Tampereen Seudun Atopiayhdistys. Jäsenkirje kevät 2015

Tampereen Seudun Atopiayhdistys. Jäsenkirje kevät 2015 Tampereen Seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje kevät 2015 Yhdistyksen kevätkokous Aika Tiistaina 31.3.2015 kello 18.00 Paikka Pääkirjasto Metso, sali 4, pohjakerros. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri

YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri Jäsenkirje 2/2016 YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri rahastonhoitaja varsinainen jäsen varajäsen Tony Kallioinen Anja Kontto Jaana Viilamo Eeva-Liisa Paattiniemi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Luustotiedon ajankohtaispäivät 27.11.2013 Helsinki LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Pirjo Hulkkonen, Etelä-Karjalan keskussairaala, EKSOTE Iiris Salomaa, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Pauliina Tamminen, Suomen

Lisätiedot

ETELÄISEN SUOMEN ATOPIAYHDISTYS RY Jäsenkirje 2/2012

ETELÄISEN SUOMEN ATOPIAYHDISTYS RY Jäsenkirje 2/2012 ETELÄISEN SUOMEN ATOPIAYHDISTYS RY Jäsenkirje 2/2012 Suomalainen kesä Tuusula 10.8.2012 Pari edellistä kesää ovat olleet atoopikoille suotuisia aurinkoisia ja lämpimiä. Ainakin itselle ne toivat helpotusta

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS ON OPISKELUTERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJA Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Iholiiton strategia

Iholiiton strategia 19.11.2016 Iholiiton strategia 2017-2020 TAUSTAA Vuonna 2007 hyväksyttyjen sääntöjensä mukaan Iholiitto toimii jäsenjärjestöjensä keskusliittona ja työskentelee ihotautia sairastavien etujen ajamiseksi.

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS ry 1/5 FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTAVUOSI 2015 Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on aktiivinen yhdistys. Jäsenistö

Lisätiedot

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje kevät 2009 Sisältö Kevätkokous jäsentapaaminen 4 Atopialiitolle uudet verkkosivut 5 Akupunktiotilaisuus 5 Koulutusta 2009 6 Menneitä tapahtumia 8 Yritysvierailu

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Tanja Tiainen Aluepäällikkö 11.2.2014

Tanja Tiainen Aluepäällikkö 11.2.2014 Tanja Tiainen Aluepäällikkö 11.2.2014 Hoidon haasteet Alueelliset erot hoidon määrässä ja laadussa suuria Tiukat diagnoosikriteerit >hoitoon pääsyn kriteerit Diagnoosien eriarvoisuus Aikuisten hoitoon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Avokuntoutuksen aika on tullut

Avokuntoutuksen aika on tullut Avokuntoutuksen aika on tullut Janne Jalava Seurantapäällikkö, dosentti Janne Jalava, 27.8.2015 1 Tehdään selvä ero Kela-kuntoutukseen Selkeä ero on tehtävä lakisääteisen ja RAY-rahoitteisen toiminnan

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa. SoveLi-messut 11.3.2011

Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa. SoveLi-messut 11.3.2011 Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa SoveLi-messut 11.3.2011 Psoriasis on tulehduksellinen, pitkäaikainen iho ja tai nivelsairaus, jota sairastaa n. 2,5 3 % väestöstä

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 VAJAALIIKKEISTEN KUNTO RY. WWW.VLKUNTO.FI 15.11.2007 HKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ EEVA SEPPÄLÄ 1. PROJEKTIN VISIO Lasten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestö Edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Lisätiedot

Kokemustoiminnan Polkuja kaksi vuosikymmentä

Kokemustoiminnan Polkuja kaksi vuosikymmentä Kokemustoiminnan Polkuja kaksi vuosikymmentä Kokemuksen voimalla asiantuntijalta asiantuntijalle- seminaari. Kemi 23.9.2016 Rauni Räty, lehtori, Lapin AMK 1. Suunnittelu käynnistyi v 1996 YTYn eli sosiaali-

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot