SISÄLLYS. 1. Johdanto Vaikuttamistoiminta Harvinaistyö Järjestötoiminta Kurssitoiminta Neuvontapalvelut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. 1. Johdanto..3. 2. Vaikuttamistoiminta 4. 3. Harvinaistyö..5. 4. Järjestötoiminta.6. 5. Kurssitoiminta.7. 6. Neuvontapalvelut."

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS 1. Johdanto Vaikuttamistoiminta 4 3. Harvinaistyö Järjestötoiminta.6 5. Kurssitoiminta.7 6. Neuvontapalvelut.8 7. Ihopisteiden palvelut.9 8. Ammattilaisyhteistyö Tiedotus Hallinto ja henkilökunta Liitteet 13 2

3 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä: Alopecialiitto, Atopialiitto, Ihoyhdistys, Suomen EB-yhdistys, Suomen HAEyhdistys, Suomen Iktyoosiyhdistys, Suomen Palovammayhdistys ja Valoihottumayhdistys. Liittojen ja yhdistysten jäsenistöön kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia ihosairauksia sairastavia ja heidän läheisiään sekä tuki- ja kannattajajäseniä. Iholiiton hallitus koostuu jäsenjärjestöjen edustajista. Hallituksen puheenjohtaja on Oula Wichmann. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestettiin Helsingissä. Iholiiton toiminnan kohderyhmiä ovat ensisijaisesti jäsenjärjestöjen jäsenet, ihotautia sairastavat ja heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Jäsenjärjestöjen ja ihosairausryhmien vaihteleva koko ja ihosairauksien moninaisuus asettavat toiminnalle haasteita. Iholiiton strategian mukaisesti tuettiin jäsenjärjestöjen alueellista toimintaa. Vuonna 2012 tuli kuluneeksi 25 vuotta Iholiiton perustamisesta. 25-vuostisjuhlaseminaari järjestettiin Helsingissä Marina Congress Centerissä. Seminaarin aiheena oli Ihotautia sairastavan jaksaminen arjessa. Aiheeseen liittyen kuultiin psykologian professori Jyrki Korkeilan luento Iho ja psyyke sekä SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antilan luento Työssä jaksaminen. Vuoden aikana aloitettiin ja syvennettiin yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Psoriasisliiton kanssa käynnistettiin selvitystyö yhteistyön muodoista ja mahdollisesta yhdistymisestä. Iholiitto on SOSTE ry:n (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsen. Psoriasisliiton kanssa kehitettiin aurinkopainotteisten sopeutumisvalmennuskurssien yhteistä toimintamallia. Suomen Reumaliitto jatkoi mukana yhteistä mallin työstämistä. Allergia- ja Astmaliiton sekä Hengitysliiton kanssa tehtiin yhteistyötä allergiaohjelman väestöviestintäprojektissa. Iholiitto osallistui kokemuskoulutushankkeeseen, joka on useamman liiton yhteishanke. Iholiitto on mukana Harvinaisetverkostossa, johon kuului yhteensä 17 jäsenjärjestöä ja säätiötä. Harvinaisten ihotautien keskuksen työntekijä toimi verkoston varapuheenjohtajana vuonna Ihopäivä-tapahtumia järjestettiin kahdeksalla paikkakunnalla yhteistyössä mm. psoriasis- ja allergia- ja astmayhdistyksien kanssa. Ihopäivässä järjestöt tuovat yleisön tietoon erilaisia ihoon ja ihosairauksiin liittyviä teemoja sekä omaa toimintaansa. Iholiiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Maksullisten palveluiden tuottamiseen ei kohdenneta RAY- avustuksia. Kelan rahoituksella toteutettiin kolme sopeutumisvalmennuskurssia. OKopintokeskuksesta saatiin tukea Iholiiton järjestämiin koulutuksiin. LIITE 1 Rahoitus

4 2. VAIKUTTAMISTOIMINTA Iholiitto toimii jäsenjärjestöjensä kattojärjestönä pyrkien palveluilla ja toiminnan järjestämisellä parantamaan ihotautia sairastavien ja heidän läheistensä asemaa yhteiskunnassa. Vaikuttamistoiminta keskittyy ihotautia sairastavien tasavertaisuuden edistämiseen. Tärkeää on myös tuoda esille eri ihosairauksien moninaisuutta ja erityispiirteitä. Vaikuttaminen perustuu Iholiiton kokemukseen omasta kohderyhmästään ja sen tarpeista. Toiminta muodostuu yhteistyöstä ammattihenkilöstön kanssa, lausunnoista ja tiedottamisesta sekä yksilötason ohjauksesta. Lisäksi Iholiitto on mukana yleisessä vaikuttamistoiminnassa eri verkostojen kautta ihotautia sairastaville tärkeissä kysymyksissä. Iholiiton 25-vuotisjuhlavuoden teema oli ihotautia sairastavan jaksaminen arjessa ja siihen liittyen tehtiin kannanotto ihotautia sairastavan aseman paremmasta huomioimisesta. 17 järjestön ja säätiön muodostamassa Harvinaiset-verkostossa tehtiin työtä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi. Keskeistä oli päästä vaikuttamaan harvinaisille ryhmille suunnatun kansallisen ohjelman valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan ohjausryhmän kautta. SOSTEn (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsenenä Iholiitto oli osallisena järjestöjen, valtion, kuntien ja elinkeinoelämän verkostoissa sekä kansainvälisessä toiminnassa ja tämän kautta vaikuttamassa järjestöjen yhteiseen edunvalvontaan. EAPN-Fin:n (Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto) jäsenyyden tavoitteena on toimia köyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevästi ihotautia sairastavien puolesta. Iholiiton vuosille laaditun strategian mukaisesti Iholiiton henkilökunta vieraili vuoden aikana kolmessa yliopisto- ja keskussairaalassa. Iholiiton asiantuntijalääkärinä aloitti ihotautien erikoislääkäri Pekka Autio. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa allekirjoitetut lausunnot: Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamiseen terveystiedon opetuksen osalta Suunnitelma lakkauttaa ihotautien ja endokrinologian yhteisosasto ja vähentää ihotautien poliklinikan käyntilukuja KYSin alueella (Iholiiton ja Psoriasisliiton yhteinen suunnitelmaa vastustava lausunto) SOSTEn vetoomus terveyden edistämiseen suunnattujen rahojen leikkauksiin Lausunto lääkekorvauksen uudistamisesta 4

5 3. HARVINAISTYÖ Iholiiton harvinaistyö koordinoidaan Harvinaisten ihotautien keskuksessa. Se palvelee harvinaisia ihotauteja sairastavia, heidän läheisiään ja alan ammattilaisia. Keskuksessa työskentelee yksi työntekijä, kuntoutussuunnittelija. Keskukseen kootaan tietoa ja käytännön kokemusta harvinaisista ihotaudeista sekä vaikeista palovammoista. Kuntoutussuunnittelija neuvoo ja ohjaa sekä sosiaaliturva-asioissa että muissa palveluissa. Iholiitto on mukana valtakunnallisessa harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien Harvinaisetverkostossa, jonka toiminnassa keskitytään kaikkia sairaus- ja vammaryhmiä koskettaviin yhteisiin asioihin, erityisesti internet-sivuston (www.harvinaiset.fi) mahdollisuuksien avulla. Myös muut Iholiiton työntekijät osallistuvat harvinaistyöhön sillä Iholiiton kahdeksasta jäsenjärjestöstä seitsemän edustaa harvinaisia ryhmiä. Koska ihosairauksien harvinaisuus-määrittely ei ole yksiselitteinen, ei työntekijöidenkään työpanosta voida määritellä selkeästi kohdentuvaksi harvinaisiin ei-harvinaisiin ryhmiin. Tampereen Ihopisteen hoitaja on nimetty vastuuhoitajaksi harvinaisia ihotauteja koskevassa hoidonohjauksessa ja neuvonnassa. Järjestösuunnittelija vastaa vertaistukitoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta Kurssien järjestäminen harvinaisille ryhmille: Kurssi- ja tapaamistoiminnassa harvinaisille kohderyhmille oli suunnattu seuraavat kurssit joko kokonaan tai osin: Alopeciaa sairastavien tapaaminen, Harvinaisten lapsiperhekurssi, Alopeciaperheiden tapaaminen, Harvinaista ihotautia sairastavien aikuisten tapaaminen (jonka yhteydessä EB-tapaaminen) ja yli 60-vuotiaiden tapaaminen. Kurssien osallistujamäärät ja ajankohdat löytyvät kurssitoiminnan esittelyn yhteydestä. Kurssitoiminnan kehittäminen: Kuntoutussuunnittelija osallistui Iholiiton kuntoutustyöryhmän työskentelyyn. Ryhmä kehittää koko Iholiiton kurssitoimintaa. Kuntoutussuunnittelija on mukana järjestöjen yhteisessä sopeutumisvalmennustyöryhmässä, joka on mm. valmistellut sopeutumisvalmennuskirjahanketta. Osallistuminen Harvinaiset-verkoston työskentelyyn: Kuntoutussuunnittelija oli mukana Iholiiton edustajana Harvinaiset-verkostossa sen johtoryhmän jäsenenä. Kuntoutussuunnittelija oli Harvinaiset-verkoston edustajana Disability Forumissa Brysselissä. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin: Kuntoutussuunnittelija osallistui Eurordisin konferenssiin Brysselissä. Luotiin Iholiittoon järjestelmä, jonka perusteella harvinaisia ihosairausryhmiä edustavat jäsenjärjestöt voivat hakea tukea kansainväliseen toimintaansa. Skandinaavisen EB-konferenssin suunnittelupalaveri järjestettiin Tampereella. Neuvonnan ja edunvalvontatyön toteuttaminen ja kehittäminen: Kuntoutussuunnittelija antoi neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturva-asioissa puhelimitse ja sähköpostilla. Alopecia areata -oppaan uudistettu painos saatiin valmiiksi yhdessä tiedottajan kanssa. Kuntoutussuunnittelija piti 25 luentoa erilaisissa tilaisuuksissa sosiaaliturvasta, tuista ja palveluista sekä harvinaisiin ihosairauksiin liittyvistä asioista. Kohderyhmänä on ollut niin itse sairastavia, heidän läheisiään kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja opiskelijoita. 5

6 4. JÄRJESTÖTOIMINTA Iholiiton järjestötoiminnan päätavoitteina on jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen sekä vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen ihotautia sairastaville. Järjestötoiminnasta on päävastuussa järjestösuunnittelija, joka toimii yhteistyössä muun muassa Harvinaisten ihotautien keskuksen työntekijän, koulutussuunnittelijan ja tiedottajan kanssa. Toiminnan kohderyhmänä ovat pääasiassa jäsenjärjestöt jäsenineen. Vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille ja muille ihotautia sairastaville läheisineen on keskeistä toiminnassa. Iholiiton kevätpäivät ja 25-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin Helsingissä Kevätpäiville osallistui 115 henkilöä. Marraskuussa järjestettiin Helsingissä Iholiiton syyspäivä, jonka teemana oli vapaaehtoistoiminnan muutos ja yhdistysten välisten kokemusten vaihto. Päivään osallistui 19 jäsenjärjestöjen ja -yhdistysten toimijaa. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen ja kehittäminen: Huhtikuussa järjestetyn Ihopäivän valtakunnallisen Joensuun päätapahtuman lisäksi Ihopäivätapahtumia oli seitsemällä muulla paikkakunnalla. Tapahtumia järjestivät yhteistyössä omien jäsenjärjestöjen lisäksi mm. psoriasis- ja allergia- ja astmayhdistykset. Ihopäivän teemana oli iho ja aurinko, tapahtumissa tuotiin lisäksi esille Kansallisen allergiaohjelman viestiä. Vuoden aikana tehtiin kolme aluekäyntiä (Turku, Seinäjoki ja Kuopio): Aluekäynneillä käytiin tutustumassa keskussairaalan ihotautien poliklinikkaan. Sairaalavierailuihin sisältyi henkilökunnalle järjestetty tilaisuus, jossa esiteltiin Iholiittoa ja ihotautia sairastavien palveluita. Illalla paikkakunnilla järjestettiin avoin yleisötapahtuma. Luennoilla oli enemmän osallistujia kuin aiempina vuosina (20-36 hlöä). Tuettuja lomia järjestettiin yhteensä neljä: 1 loma perheille, joissa sairastetaan ihotautia (kaikki diagnoosit), 2 lomaa atopiaperheille ja 1 loma palovamman kokeneille. Tuetut lomat järjestettiin yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Vertaistukimahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille: Toukokuussa järjestettiin palovammaperheiden vertaistukitapahtuma yhdessä Tatu ry:n, Suomen Palovammayhdistyksen ja HUS:n palovammayksikön kanssa. Tapahtumassa oli 17 osallistujaa. Lokakuussa järjestettiin vertaistukikoulutus yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa. Koulutukseen osallistui kaksitoista Iholiiton vertaistukijaa. Koulutukseen osallistuneista puolet oli uusia vertaistukijoita ja puolet jo aiemmin koulutuksen käyneitä. Iholiiton vertaistukijoille toteutettiin keväällä kysely. Kyselyssä tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousi markkinoinnin tehostaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen. LIITE 2 Iholiiton jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät LIITE 3 Järjestötapahtumia ja -tilaisuuksia 6

7 5. KURSSITOIMINTA Iholiitto järjesti vuonna 2013 valtakunnallisia sopeutumisvalmennuskursseja sekä viikonloppukursseja ja tapaamisia eri ihotautia sairastaville. Iholiiton kurssitoimintaa tehtiin Raha-automaattiyhdistyksen ja Kelan tuella. Tukea saatiin myös OK-opintokeskukselta. Vuonna 2012 järjestettiin viisi sopeutumisvalmennuskurssia, joista kolme oli Kela-rahoitteista aikuisten kurssia. Yksi Kela-rahoitteinen kurssi (toinen Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi) peruuntui liian vähäisen hakijamäärän vuoksi. Sopeutumisvalmennuskurssien pituus oli 4-19 päivää. Lisäksi järjestettiin seitsemän RAY-rahoitteista 2-3 päiväistä kurssia/tapaamista ja neljä aurinkopainotteista sopeutumisvalmennuskurssia. Vaikeaa ja keskivaikeaa atooppista ihottumaa sairastaville suunnatut ilmastokuntoutuskurssit muutettiin aurinkopainotteisiksi sopeutumisvalmennuskursseiksi ja samalla niiden sisältöä muokattiin siten, että osa sopeutumisvalmennuksesta tapahtuu kotimaassa, osa Gran Canarialla. Yhteistyötä näiden kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa tehtiin Psoriasisliiton ja Suomen Reumaliiton kanssa. Kela-kursseihin liittyvää suunnittelua tehtiin yhdessä Psoriasliiton ja Allergia- ja astmaliiton kanssa. Kurssitoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta vastaa Iholiiton kuntoutustyöryhmä, johon kuuluvat koulutussuunnittelija ja kaksi kuntoutussuunnittelijaa. Toteutuksessa on mukana myös ulkopuolisia kurssityöntekijöitä. Kuntoutustyöryhmä kokoontui vuoden aikana säännöllisesti. Toimintavuoden aikana mm. päivitettiin kurssitoimintaa ohjaava käsikirja. Kurssitoiminnan kehittäminen ja kurssien järjestäminen eri ryhmille esiin tulleiden tarpeiden mukaan: seitsemän RAY-rahoitteista kurssia/tapaamista sekä palovammavertaistukitapaaminen yhteistyössä Tatu ry:n kanssa kolme Kela-rahoitteista kurssia neljä RAY-rahoitteista aurinkopainotteista sopeutumisvalmennuskurssia yksi Kela-rahoitteinen kurssi peruuntui kurssilaisten määrä yhteensä 239, joista 40 alle 16-vuotiasta. Aurinkopainotteiseen sopeutumisvalmennukseen oli hakijoita yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä kurssille oli mahdollista valita. kurssipäiviä yhteensä 123 Kuntoutustyöryhmän toiminta: yhteinen suunnittelutyö, kurssikäsikirjan päivittäminen, kurssiesitteen tekeminen, kurssien arviointimenetelmien kehittäminen, yhteistyö Psoriasisliiton ja Suomen Reumaliiton kanssa aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämiseksi, yhteistyö Psoriasisliiton ja Allergia- ja astmaliiton kanssa Kelakurssityön kehittämiseksi LIITE 4 Kurssit

8 6. NEUVONTAPALVELUT Iholiitto antaa neuvontaa ja ohjausta ihosta, ihon hoidosta ja ihosairauksista sekä sosiaaliturvasta ja palveluista. Neuvonnan tavoitteena on tukea ihotautia sairastavien ja heidän läheistensä arjen sujumista ja jaksamisesta sekä omahoitoa. Ihonhoidon neuvontaa ja ohjausta antavat Iholiiton hoitajat ja sosiaaliturva- ja palveluneuvontaa kuntoutussuunnittelija. Neuvontaa annetaan puhelimitse, sähköpostilla sekä henkilökohtaisesti Ihopisteissä ja aluekäyntien yhteydessä eri paikkakunnilla. Neuvontatoiminnan kohderyhmiä ovat itse sairastavat, heidän läheisensä sekä ammattihenkilöstö. Sosiaaliturvaneuvonnasta vastaa kuntoutussuunnittelija. Keskeisimmät neuvonnan aiheet olivat vammaisja hoitotuen hakemiseen liittyvät asiat sekä vammaispalvelun tuet ja palvelut. Neuvonnasta ohjataan asiakas edelleen hänen tarvitsemiensa palveluiden piiriin, kuten julkisen sektorin, järjestöjen ja yksityisten tarjoamat palvelut. Terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaisille tarjottiin mahdollisuus konsultointiin. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden ennaltaehkäisevä vaikutus ihosairauksien hoidossa korostui. Neuvonnan tueksi tarjottiin mm. Iholiiton julkaisemaa kirjallista materiaalia. Strategian mukaisten kolmen aluekäynnin lisäksi Iholiiton hoitajat ja kuntoutussuunnittelija luennoivat tilaisuuksissa eri puolilla maata. Neuvontaa annettiin myös Iholiiton järjestämillä kursseilla. Kurssilaisille oli yhteistä ryhmäohjausta ihon hoidosta ja sosiaaliturvasta ja palveluista. Kurssilaisilla oli myös mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan. Tampereen Ihopisteen johtava hoitaja vastasi pääsääntöisesti Harvinaisten ihotautien keskuksen järjestämien kurssien hoitajaneuvonnasta ja ohjauksesta. Neuvontapalveluiden toteuma: henkilökohtaiset hoidonohjausneuvonnat Ihopisteissä oli 1307 sähköiset hoidonohjausneuvonnat 260 puhelimitse annetut hoidonohjausneuvonnat 967 Ihopisteissä annettiin neuvontaa atopiaa, psoriasista, aknea, luomia sekä muita ihotauteja koskeviin kysymyksiin kuntoutussuunnittelija piti 25 luentoa ja antoi henkilökohtaista sosiaaliturva- ja palveluneuvontaa LIITE 5 Hoidonohjaus Ihopisteissä 2012 LIITE 6 Ihopisteiden hoitajien pitämät luennot ja haastattelut

9 7. IHOPISTEIDEN PALVELUT Iholiiton Ihopisteissä (Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä) tuotettiin asiakkaille maksullisia hoito- ja lääkäripalveluja. Palveluiden tavoitteena on helpottaa ihotauteja sairastavien jokapäiväistä elämää ja omatoimista selviytymistä. Yhteistyökumppaneina Ihopisteissä toimi viisi ihotautilääkäriä tai ihotauteihin erikoistuvaa lääkäriä ja jalkaterapeutti, psykoterapeutti (Helsinki) sekä fysioterapeutti (Tampere). Iholiiton oma henkilökunta huolehti annetuista valohoidoista. Valohoitoihin oli varattu kolme henkilötyövuotta. Vaikka Ihopisteet toimivat kolmella eri paikkakunnalla, henkilökunnan yhteisillä säännöllisillä tapaamisilla pyrittiin kehittämään toimintaa yhtenäisesti ja ylläpidettiin tasalaatuisia palveluita jokaisessa Ihopisteessä. Ihopisteiden maksulliset hoito- ja lääkäripalvelu: valohoitoja lääkärin vastaanottoja 383 muita palveluita 691 9

10 8. AMMATTILAISYHTEISTYÖ Iholiitto on tehnyt ammattilaisyhteistyötä tavoitteenaan, että alan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuus ihotaudeista lisääntyy. Iholiitto on tehnyt koulutusyhteistyötä osallistumalla muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä niiden suunnitteluun. Niissä on käyty tiedottamassa erityisesti Iholiiton kurssitoiminnasta ja pitämässä asiantuntijaluentoja. Varsinaisia omarahoitteisia koulutuksia ei ole järjestetty vuonna Ammattilaisyhteistyötä on koulutusasioissa tehty myös mm. osallistumalla Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) YTRY-työvaliokuntaan (= verkosto pitkäaikaissairaiden/vammaisten lasten ja nuorten asialla) ja palvelupolkutyöryhmään. SOSTEn koordinoimassa koulutussuunnittelijoiden verkostossa osallistuttiin työryhmään, jonka tavoitteena oli työstää helppokäyttöinen opas keskeisimmistä järjestön koulutukseen vaikuttavista tekijöistä Laatua järjestöjen koulutukseen. Alan ammattilaisten ja opiskelijoiden tietoisuus ihotauteihin liittyen lisääntyy: osallistuttiin opinnäytetyön ohjaukseen (Käsi-ihottumaa sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi: En ollut enää yksin sairauteni kanssa ) kartoitettiin mitkä tahot järjestävät ihotauteihin liittyvää koulutusta osallistuttiin muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä niiden suunnitteluun (mm Farmasian oppimiskeskuksen seminaari ihonhoidosta ja valtakunnalliset ihotautipäivät) ihopotilaan hoitotyön erikoitumisopintoja ei järjestetty kuluneena vuonna (edellisestä koulutuksesta lyhyt aika) LIITE 7 Ammattilaisyhteistyöhön liittyvät tilaisuudet

11 9. TIEDOTUS Iholiiton ulkoisesta tiedottamisesta huolehtii tiedottaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Tiedottajan työ palvelee erityisesti järjestötoiminnan, harvinaistoiminnan ja kurssitoiminnan tiedotustarpeita. Vuoden 2012 keskeinen tavoite oli Iholiiton 25-vuotisjuhlavuoden hyödyntäminen tiedotustoiminnassa. Maaliskuussa järjestettyyn 25-vuotisjuhlaseminaariin valmistui liiton 25-vuotisjulkaisu, johon koottiin sanoin ja kuvin liiton vaiheita. 60-sivuista kirjaa painettiin 2000 kpl. Lisäksi tehtiin juhlavuoden juliste ja muuta juhlavuoden sloganilla varustettua materiaalia. Valtakunnallisesti julkaistiin tiedotusvälineisiin kannanotto: Ihotautia sairastavalla on oikeus saada tukea arjessa jaksamiseen. Ihonaika-lehteä julkaistaan yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa. Lehti on molempien liittojen jäsenlehti ja sen painos on noin kpl. Lehden numerot 2 ja 5 ovat lääkärilehtiä, jotka postitetaan lisäksi noin 5000:lle lääkärille. Vuoden 2012 aikana kiinnitettiin erityisesti huomiota Ihonaika-lehden kustannusrakenteeseen ja ilmoitusmyynnin kehittämiseen. Ihonajan toimitusneuvosto kokoontui kerran arvioimaan ja ideoimaan lehden sisältöä. Opasmateriaalia tuotetaan yhteistyössä harvinaistoiminnan kanssa. Vuoden 2012 aikana toteutettiin tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi ainoastaan uudistettu Alopecia areata -oppas. Diagnooseja lisättiin kotisivuille. Ihopäivästä tiedotettiin valtakunnallisesti yhteistyössä järjestötoiminnan kanssa. Ihopäivä sijoittui toistamiseen allergiaviikolle huhtikuussa ja yhteistyötä tiedottamisessa tehtiin myös Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Vuonna 2012 painotettiin Kansallisen Allergiaohjelman viestiä siedätyksen merkityksestä. Allergia- ja Astmaliiton, Hengitysliiton ja Iholiiton yhteinen Kansallisen allergiaohjelman väestöviestintähanke jatkui. Sen kautta tiedotettiin suomalaisille perheille allergian uusista hoitomuodoista ja -suosituksista. Tiedotuksen vaikutusta seurattiin näkyvyydellä mediassa ja internetsivujen käyttäjämäärillä. Iholiiton 25-vuotisjuhlavuoden hyödyntäminen tiedottamisessa: Iholiiton 25-vuotisjulkaisu ja juhlavuoden juliste valtakunnalliset tiedotteet 2 yhteydenottoja eri medioista 32 julkaistuja juttuja valtakunnallisissa lehdissä 30 kotisivujen käyntimäärä , kasvua edellisvuoteen 24 %. yksittäisten kävijöiden määrä , kasvua edellisvuoteen 26 % (uusia kävijöitä 75 % ja palaajia 25 %) kampanja Apteekkimedian kautta 250 apteekin näyttötauluilla eri puolilla maata 11

12 10. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA Iholiitolla on 9 -jäseninen hallitus, jonka esittelijänä toimii toiminnanjohtaja ja sihteerinä Iholiiton tiedottaja. Vuonna 2012 Iholiiton puheenjohtajana toimi Oula Wichmann ja varapuheenjohtajana Silja Lindqvist. Muut hallituksen jäsenet olivat Katri Karlsson, Hanna Aaltonen, Mikko Blomqvist, Esko Puuperä, Anja Vilén, Katri Nurmola ja Nina-Maria Pulli. Hallitus piti kahdeksan kokousta ja yhden yhteisseminaarin Psoriasisliiton hallituksen kanssa. Henkilökuntaan kuului 15 vakituista, yksi määräaikainen ja kolme osa-aikaista työntekijää. Kaksi vakituisista työntekijöistä on hoitovapaalla. Työntekijöistä 7 tekee työtään Iholiiton toimistolla Karjalankadulla ja loput tekevät hoitotyötä neuvonta- ja avohoitopisteissä. Henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnista huolehdittiin liikunta- ja matkasetelein. Työilmapiiriä kartoitettiin oman arvion kautta. Psoriasisliiton kanssa tehtävän yhteistyön selvitysprosessointiin perustettiin yhteistyöryhmä, johon kuuluu molemmista liitoista henkilöstön edustajia ja toiminnanjohtajat. Iholiiton ja Psoriasisliiton henkilökunnalla oli kahdet yhteiset henkilöstö- ja kehittämispäivät. Aktiivinen hallitus: hallitus piti kahdeksan kokousta. yhden yhteisseminaarin Psoriasisliiton hallituksen kanssa hallituksella oli yksi työseminaari kolmen toimialan toiminnot esiteltiin hallitukselle Budjetin läpinäkyvyys: talouden seurantamenetelmiä tarkennettiin Lisäresurssit järjestötoimintaan: haettiin lisärahoitusta järjestötyöhön, mutta ei saatu Henkilöstön koulutussuunnitelma: koko henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelut ja toimenkuvien arviointi. koulutussuunnitelman runko on tehty osa henkilökunnasta suoritti seuraavia opintoja: - Terveydenhoitajan AMK - sairaanhoitajan opinnot - sosiaalityön opinnot LIITE 8 Iholiiton henkilökunta 2012 LIITE 9 Iholiiton hallitus

13 11. LIITTEET LIITE 1 Rahoitus 2012 Raha-automaattiyhdistyksen avustus AY1 Yleisavustus, liiton ja jäsenyhdistysten toiminta AK2 Pienten ja harvinaisten ihosairausryhmien resurssikeskustoiminta AK3 Sopeutumisvalmennustoiminta AK5 Vaikeaa tai keskivaikeaa atooppista ihottumaa sairastavien aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennustoiminta AK6 Ihopotilaiden alueellinen neuvonta- ja ohjaustoiminta Yhteensä Kelan rahoitus sopeutumisvalmennuskurssien järjestämiseen OK-opintokeskuksen tuki koulutustoimintaan LIITE 2 Iholiiton jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät: 2011: 2012: Alopecialiitto ry Ihoyhdistys ry Suomen EB-yhdistys ry Suomen HAE-yhdistys ry Suomen Iktyoosiyhdistys ry Suomen Palovammayhdistys ry Valoihottumayhdistys ry Atopialiitto ry KAIKKI YHTEENSÄ Merkittävin syy jäsenmäärien putoamiseen oli syksyllä 2012 toteutettu jäsenrekisterin siivous, jossa rekisteristä karsittiin jäsenmaksun suorittamatta jättäneet jäsenet viimeisen parin vuoden ajalta LIITE 3 Järjestötapahtumia ja -tilaisuuksia: kevätpäivät, Helsinki

14 syyspäivä, Helsinki vertaistukikoulutus, Tampere palovammaperheiden vertaistukitapahtuma Ihopäivät huhtikuussa, päätapahtuma Joensuussa aluekäynnit (sairaalakäynti ja yleisötapahtuma): Turku 20.9., Seinäjoki , Kuopio Tuetut lomat yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuollon kanssa: - atopiaperheet, Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen - atopiaperheet, Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen - palovammayhdistys, Imatran kylpylä, Imatra - Iholiiton perheet, Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane LIITE 4 Kurssit 2012 Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit (Kela): Käsi-ihottumaa sairastavien aikuisten kurssi, Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki (9) Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi, Kuntoutumiskeskus Summassaari, Saarijärvi (8) Prurigo nodularista sairastavien aikuisten kurssi, Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki (7) Lapsiperhekurssit (RAY): Atopialapsiperhekurssi, Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki (10 aikuista ja 12 lasta) Harvinaisten lapsiperhekurssi, Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi (9 aikuista ja 13 lasta) Muut kurssit ja tapaamiset (RAY): Vitiligoa sairastavien tapaaminen, Viru-hotelli, Tallinna (12) Alopeciaa sairastavien tapaaminen, Viru-hotelli, Tallinna (14) Atooppista ihottumaa sairastavien aikuisten tapaaminen, Haikon kartano, Porvoo (10) Jäkälöitymisihottumakurssi,Hotelli Eden, Oulu (16) Alopeciaperheiden tapaaminen Varalan urheiluopisto, Tampere (14 aikuista ja 15 lasta) Harvinaista ihotautia sairastavien tapaaminen Holiday Inn, Tampere (9) Tapaamisen yhteydessä pidettiin erillinen EB-tapaaminen. Yli 60-vuotiaiden tapaaminen, Imatran kylpylä, Imatra (9) Aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit (RAY): alkujakso Gran Canaria jälkijakso hakijoita valittu Pilotti, Vantaa Gloria Palace Amadores Haikko, Porvoo

15 LIITE 5 Hoidonohjaus Ihopisteissä aihe Atopia Psoriasis Kuiva iho Vitiligo Akne Luomet tms. Muu Hoidonohjaus puhelimitse 2012: aihe LIITE 6 Ihopisteiden hoitajien pitämät luennot ja haastattelut: TAMPERE Haastattelut ihon paleltumat Yle Tampere ruusufinni, couperosa, akne Koti-lehti Luennot Psoriasis Ihopiste Tre 3.4. Psorin hoito Jämsä Psoriasis Karstula Atopia Seinäjoki ROVANIEMI Haastattelut Hyttysten pistot Lapin Kansa Talvi ihon hoito hinku.net 15

16 Luennot Ikääntyvän ihon hoito Rovaniemi Ikääntyvän ihon hoito Posio Ikääntyvän ihon hoito Tornio Jäkälöitymisihosairauksien hoito Oulu Atopia ja psori hoito Ivalo Atopia ja psori hoito Kittilä Kuivan ihon hoito Kuopio HELSINKI Haastattelut 4.1. Ihon pesu Yle Lahti 1.2. Solarium Keski-Uusimaa -lehti 1.2. Pakkanen ja iho Yle Iho ja aurinko (naiset) Iltasanomat Hormonit ja akne Evita-lehti 3.4. Iho ja aurinko Apu-lehti Kuivat kantapäät Apu-lehti Iho ja aurinko (lapset) Iltasanomat Ryppyaineiden tehoaineet (naiset) Iltalehti Hiustenlähtö Kauneus- ja terveys Kuiva iho Terveydeksi-lehti Kuiva iho Iltasanomat Näppyjen hoito Demi-lehti Käsien ja jalkojen hoito talvella Terveydeksi-lehti Luennot Ikääntyvä iho Orimattila 7.5. Ikääntyvä iho Heinola Atopian hoito Ikaalinen Ikääntyvä iho Kausala 4.9. Hiustenlähtö Helsinki 6.9. Ikääntyvän ihon hoito Espoo Atopian hoito Helsinki Elämää atooppisen ihon kanssa Helsinki Apteekkikiertue yhteistyössä Leo Pharman ja L Orealin kanssa (Turku, Helsinki, Espoo, Vantaa, Rauma, Tampere, Lappeenranta, Lahti ja Vaasa) LIITE 7 Ammattilaisyhteistyöhön liittyvät tilaisuudet 2012: Järjestöyhteistyö: Luento ihonhoidosta ja Iholiiton toiminnasta Allergia- ja astmaliiton järjestämässä Herkkä hipiä -koulutuksessa Helsingissä (29) Yritysyhteistyö: Iholiiton toiminnan esittelyä Farmasian oppimiskeskuksen järjestämässä ihonhoitoseminaarissa (56) Yhteistyö terveydenhuollon kanssa: 16

17 Iholiiton toiminnan esittelyä valtakunnallisilla ihotautipäivillä Helsingissä (136) LIITE 8 Iholiiton henkilökunta 2012: Mira Airola toimistosihteeri Maria Aitasalo erikoissairaanhoitaja Tuire Hastell johtava hoitaja Risto Heikkinen kuntoutussuunnittelija Kaarina Kokko terveydenhoitaja (osa-aikainen) Nina Kotaniemi lähihoitaja (osa-aikainen) Maija Krappe tiedottaja Helka Kurki perushoitaja (osa-aikainen) Teija Launis koulutussuunnittelija Heini Lehtonen johtava hoitaja / kuntoutussuunnittelija Hellevi Malkamäki taloussihteeri Riitta Matinlompolo johtava hoitaja Anneli Mattila perushoitaja Heidi Miettinen perushoitaja Satu Nieminen järjestösuunnittelija, vs. Aino Ovaskainen järjestösuunnittelija (hoitovapaalla) Sirpa Pajunen toiminnanjohtaja Seija Rytkönen erikoissairaanhoitaja (hoitovapaalla) Marjatta Viitanen lähihoitaja LIITE 9 Iholiiton hallitus 2012: Puheenjohtaja Oula Wichmann Varapuheenjohtaja Silja Lindqvist (Suomen Iktyoosiyhdistys ry) Mikko Blomqvist (Jussi Lindevall) Suomen EB-yhdistys ry Hanna Aaltonen (Matti Heinilä) Alopecialiitto ry Katri Karlsson (Elina Nykyri) Suomen HAE-yhdistys ry Katri Nurmola (Juha Suntila) Suomen Palovammayhdistys ry Nina-Maria Pulli (Anja Kontto) Atopialiitto ry Esko Puuperä (Kaarina Keskikuru) Valoihottumayhdistys ry Anja Vilén (Pekka Bergius) Ihoyhdistys ry 17

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2011 Syyskokous/ jäsentapaaminen Aika Torstaina 27.10.2011 klo 17.30 Paikka IHOPISTE, Hämeenkatu 25 B 4 krs. Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on parantaa atoopikkojen elämänlaatua ja atooppisen ihon omahoidon edellytyksiä.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2)

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Vertaistukitapaaminen 4.10. Helsingissä Pidämme jälleen vapaamuotoisen vertaistukitapaamisen lauantaina 4.10. klo 12-15 Helsingin Ihopisteellä, osoite Messeniuksenkatu

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri

YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri Jäsenkirje 2/2016 YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2016 puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri rahastonhoitaja varsinainen jäsen varajäsen Tony Kallioinen Anja Kontto Jaana Viilamo Eeva-Liisa Paattiniemi

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

ETELÄISEN SUOMEN ATOPIAYHDISTYS RY Jäsenkirje 2/2012

ETELÄISEN SUOMEN ATOPIAYHDISTYS RY Jäsenkirje 2/2012 ETELÄISEN SUOMEN ATOPIAYHDISTYS RY Jäsenkirje 2/2012 Suomalainen kesä Tuusula 10.8.2012 Pari edellistä kesää ovat olleet atoopikoille suotuisia aurinkoisia ja lämpimiä. Ainakin itselle ne toivat helpotusta

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Palveluketju paperilla ja käytännössä Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Hengitysliitto Edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS RY FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 YLEISTÄ Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on perustettu 19.5.1989. Yhdistyksen toimialueena

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Kelan kuntoutukseen haku ja kuntoutuskurssit vuonna 2016

Kelan kuntoutukseen haku ja kuntoutuskurssit vuonna 2016 Kelan kuntoutukseen haku ja t vuonna 2016 o keskustele lääkärin tai hoitajan kanssa kuntoutuksen mahdollisuudesta o kysy sopivinta kurssia esim. hoitavalta lääkäriltä, Kelasta, kuntoutuslaitoksesta tai

Lisätiedot

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaisten oppijoidenliitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto.fi Valtakunnallinen oppimisvaikeuksisten

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen sääntömääräisiä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 2012 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS On valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Iholiiton strategia

Iholiiton strategia 19.11.2016 Iholiiton strategia 2017-2020 TAUSTAA Vuonna 2007 hyväksyttyjen sääntöjensä mukaan Iholiitto toimii jäsenjärjestöjensä keskusliittona ja työskentelee ihotautia sairastavien etujen ajamiseksi.

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma-auditointityökalu. Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka

Hoitosuunnitelma-auditointityökalu. Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka Hoitosuunnitelma-auditointityökalu Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka Terveys- ja hoitosuunnitelma Hoidon tarve Hoidon tavoite Hoidon toteutus

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot