Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta"

Transkriptio

1 Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta Osuuskuntayrittäjäksi yhteiseen yritykseen Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja demokraattisesti hallitsemansa yrityksen avulla taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeitaan ja tavoitteitaan. Kansainvälinen Osuustoimintaliitto ICA,

2 Osuuskuntien viisi perinnettä teollistuvissa yhteiskunnissa 1800-luvulta alkaen Palveluosuuskunnat eri puolilla Eurooppaa Työosuuskunnat ensin vahvimpina Ranskassa Osuuskassat Saksasta Kehitys alkoi kuluttajaosuuskuntina 1800-luvun Englannissa Maatalousosuuskunnat Tanskasta ja Saksasta Lähde ICA:n kannanotto 3 Osuuskunta sopii moneen liiketoimintaan Suuryritysten juuret alkoivat 1900-luvun alun Suomessa Kuluttajaosuuskuntien perinteen jatkajina osuuskaupat Asiakkaat omistajina Maatalous- ja tuottajaosuuskunnat Osuusmeijerit ja teurastamot Metsänomistajien metsäteollisuusyritykset Palveluosuuskuntien ja osuuskassojen perinteestä Rahoituslaitokset Keskinäiset vakuutusyhtiöt Pk-yritystoimintana uusi kehityskausi 1990-luvun alusta Työosuuskuntien perinteen jatkajina Työ- ja asiantuntijaosuuskunnat Markkinointiosuuskunnat Kulttuuri-, kustannus- ja viestintäosuuskunnat Matkailuosuuskunnat Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat Palveluosuuskunnat yhteiskunnallisen rakenteiden ja palveluiden kehittäjinä Kylä- ja kehittämisosuuskunnat Vesiosuuskunnat Energiaosuuskunnat Sijoitusosuuskunnat Kalastusosuuskunnat Hankintaosuuskunnat maatalouden ja teollisuuden yhteistyömuotoina Lisätietoja Pellervo seuran osuuskuntarekisteristä 4 2

3 Osuuskuntalaki määrittelee yritysmuodon Osuuskuntalaki 2 (2001) Lakiuudistus Osuuskuntalaki 2 (2001): Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisöjensä avulla tai muulla tavalla. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi siten, kuin tässä laissa säädetään. Tarkoitus määritellään muutoin samalla tavalla, mutta aatteelliseen toimintaan ei viitata enää suoraan vaan todetaan lyhyesti, että Toiminnan tarkoituksesta voi säännöissä määrätä toisin. Aatteellinen tai voittotavoittelematon tarkoitus edelleen mahdollinen Mahdollisuus säännöissä määritellä voitontavoittelu sijoitusosuuksille Lakiuudistus on annettu hallituksen esityksenä eduskunnalle 5 Yritysmuodon erityispiirteitä: Jäsenet omistavat osuuskunnan 1. Yrityksen tarkoitus on ensisijaisesti jäsenten talouden ja elinkeinon tukeminen Vrt. oy:ssä voiton tavoittelu omistajien sijoittamalle pääomalle 2. Yrityksen perusmäärittelynä ovat säännöt Rekisteriviranomainen tarkistaa niiden laillisuuden Vrt. oy:ssä on yhtiöjärjestys 3. Omistajia kutsutaan jäseniksi Osk hyväksyy ja erottaa jäsenet itsenäisesti sääntöjensä mukaan Jäsenmäärää ei ole ennalta määritelty Vrt. oy:ssä osakkaat 4. Kullakin jäsenellä on yhden äänen päätäntävalta Demokraattisen hallinnon perusta Lain mukaan on mahdollista säännöissä erilaistaa äänimäärää Vrt. oy:ssä äänimäärä määritellään yleensä omistussuhteen mukaan 5. Ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskunnan kokous Lakimääräinen jäsenten kokous, joka päättää mm. miten voittovarat eli ylijäämä käytetään Vrt. oy:ssä yhtiökokous 6 3

4 Yritysmuodon erityispiirteitä: Oma pääoma vaihtelee jäsen- ja osuusmäärien mukaan 6. Omistuksen kohteena on osuus Osuuden arvo eli osuusmaksun suuruus määritellään perustettaessa tai säännöissä Lakiuudistuksessa 2013 ehdotettu, että määrittely voidaan jättää hallituksen tai osuuskunnan kokouksen tehtäväksi Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty Jäsenyys raukeaa, jos osuusmaksu jää suorittamatta Osuusmaksu palautetaan jäsenille, kun he eroavat tai heidät on erotettu osuuskunnasta Lisäosuuksina eli osakkeina voidaan sijoittaa osuusmaksua enemmän osuuskuntaan, jos säännöt sen sallivat Osakenimitys lakiuudistuksessa 2013 Vrt oy:ssä omistetaan osakkeita, joille sovitaan lukumäärä perustettaessa 7. Osuuskunnan oma pääoma koostuu osuus- ja osakepääomasta, jotka vaihtelevat Osuuspääoma koostuu maksetuista osuusmaksuista ja vaihtelee jäsenmäärään mukaan Sijoitusosuuksista eli osakkeista muodostuu osakepääoma uuden lain mukaan. Se vaihtelee maksettujen lisäosuuksien eli osakkeiden mukaan. Toiminta voidaan aloittaa pienellä pääomalla ja osuusmaksulla Vrt. oy:ssä vähimmäispääoman (2500e) oltava perustettaessa, eikä sillä ole vararahastointivelvollisuutta 7 Yritysmuodon erityispiirteitä: Voittovarat kuluvat osuuskunnalle 8. Tilikauden voittoa kutsutaan ylijäämäksi Yhtiöön kertynyt varallisuus ja ylijäämä kuuluvat osuuskunnalle Jakokelpoista ylijäämää voidaan jakaa ja palauttaa jäsenille käytettyjen palveluiden suhteessa Tai korkona osuuksista Tai nostaa osuuden arvoa rahastokorotuksena vrt. oy:n nettovarallisuus ja voitot kuuluvat omistajille ja niitä voidaan jakaa osinkoina tai osakepääoman korotuksina 9. Jäsen ei vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan veloista sijoitustaan eli osuusmaksuaan enempää. Poikkeuksena tilanne, jossa säännöissä on määritelty jäsenille lisämaksuvelvollisuus osuuskunnan pääoman turvaamiseksi On eri asia kuin lisäosuus tai osake 10.Jäsenyyttään ei voi myydä Sen voi siirtää toiselle sääntöjen salliessa, mutta siirronsaajan on anottava jäsenyyttä Vrt. oy:n osakkeet voidaan myydä kolmannelle osapuolelle Lakiuudistuksessa 2013 lisäsijoitukset =osakkeet ovat myytävissä Oivalletaan yhdessä Ritva Kivistö

5 Perushallintorakenne pk-osuuskunnissa Osuuskuntalaki Määrittelee yritysmuodon Sovelletaan osuuskunnan toimintaan Laaditaan perustettaessa Jäsenten eli omistajien tahto ääni/jäsen periaatteella Osuuskunnan säännöt Osuuskunnan kokous Muutokset osuuskunnan kokouksessa enemmistöpäätöksin Lakisääteiset ja säännöissä määritellyt tehtävät Lakisääteiset hallintotoimet Hallitus Liikkeenjohdolliset tehtävät Mahdollinen toimitus- tai toiminnanjohtaja Säännöissä voidaan päättää, ettei tj:tä ole Jos ei käytetä, hallitus hoitaa juoksevat hallintotehtävät 9 Osuuskunnan kokouksessa käytetään ylintä päätäntävaltaa Kutsutaan koolle lain ja sääntöjen mukaisesti Yleensä kerran vuodessa tilikauden mukaan Voidaan pitää teknisten apuvälineiden avulla Jäsen voi olla läsnä tai edustettuna antamallaan valtakirjalla Tasavertainen äänivalta ääni/jäsen periaate Mikäli säännöissä äänivaltaa ei ole erilaistettu Päätökset kokouksessa edustettuina olevien jäsenten äänimäärän enemmistöllä 2/3 määräenemmistö tarvitaan mm. sääntömuutoksiin, osuuksien oikeuden muuttamiseen, yritysmuodon vaihtamiseen tai osuuskunnan lopettamiseen Päätetään mm. Hyväksytäänkö tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle Jaetaanko ylijäämä vai jätetäänkö osk:n kehittämiseen Hallituksen kokoonpanosta sääntöjen mukaisesti Muista säännöissä määrätyistä seikoista kuten sääntömuutoksista ja osuusmaksun korotuksista 10 5

6 Hallitus vastaa hallintotoimista Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jäsenet Tehtävään valitun tulee antaa siihen suostumuksensa Hallituksella on oltava puheenjohtaja Hallituksessa lain mukaan 1-5 henkilöä. Määrä voidaan säännöissä ylittää (2013 laki) Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai sen jäsen Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä Lakisääteisesti hallitus Huolehtii kirjanpidon ja varainvalvonnan järjestämisestä Pitää yllä jäsenluetteloa Allekirjoittaa ja hyväksyy tilinpäätöksen Edustaa osuuskuntaa ja kirjoittaa sen toiminimen Valitsee toimitusjohtajan, jos säännöissä määrätään Liikkeenjohdollisesti Huolehtii yrityksen kehittämisestä Täsmentää osk:n toiminnan tavoitteet ja päämäärät Hoitaa juoksevia asioita tai ohjaa tj:n toimintaa Toimiva hallitus nauttii jäsenistön luottamusta Sopiva ryhmäkoko, jotta Pystyy tekemään päätöksiä Edustaa jäsenistön näkemyksiä Työmäärää pystytään jakamaan Pystyy vuorovaikutukseen jäsenistön kanssa, apuna Mielipidetiedustelut Vapaamuotoiset jäsenkokoukset Erilaiset valmistelevat työryhmät Toimitus- tai toiminnanjohtaja ja muut palkatut hallintoasioita hoitavat henkilöt 11 Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja Osuuskuntalaki ei edellytä sitä Säännöissä voidaan määrätä toimitusjohtajan käyttämisestä Yleensä hallitus valitsee, harvemmin osuuskunnan kokous Hallitus voi valita toimitusjohtajan myös ilman, että säännöissä niin määrätään Toimitusjohtajaksi valitulta saatava kirjallinen suostumus tehtävän Tehtävänä Hoitaa ja johtaa osuuskunnan päivittäistä toimintaa osuuskunnan edun ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti Nimenkirjoitusoikeus osuuskuntalain ja sääntöjen mukaisissa tehtävissä esim. osk:taa sitovissa sopimuksissa 12 6

7 Osuustoiminta antaa voimaa yhteisöön Se on yhteistoimintaa, jota jäsenet harjoittavat toteuttaakseen yhteisiä taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia tavoitteitaan 13 Yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä lujittavat osuustoiminnalliset arvot Perusarvot Omatoimisuus Omavastuisuus Demokratia Tasa-arvo Oikeudenmukaisuus Solidaarisuus Eettiset arvot Rehellisyys Avoimuus Yhteiskunnallinen vastuu Muista ihmisistä välittäminen 14 7

8 ICA:n määritelmä Osuustoiminnan 7 periaatetta Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys Osuuskuntiin voidaan liittyä ja erota vapaaehtoisesti Ovat avoimia kaikille, jotka voivat käyttää osk:n palveluita Demokraattinen jäsenhallinto Päätöksentekoon aktiivisesti osallistuva jäsenistö määrää toimintalinjoista Jäsenten taloudellinen osallistuminen Jäsenet osallistuvat yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti pääoman kartuttamiseen Itsenäisyys ja riippumattomuus Itsenäisiä organisaatioista Koulutus, oppiminen ja viestintä Osk tarjoaa mahdollisuuksiensa mukaan koulutusta ja yhteisöllistä oppimista Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö Osuustoiminnallisuutta vahvistetaan osk:n yhteistyöllä Vastuu toimintaympäristöstä Toimitaan kestävän kehityksen mukaisesti jäsenten päättämällä tavalla 15 Oma panos liikevaihtoon Yhteinen yritys ja oppiminen Päätöksentekoon osallistuminen Imagon rakentaminen Osk-yrittäjä omasta tahdostaan Oikeudenmukainen hyöty Oivalletaan yhdessä Ritva Kivistö ja Tuija Hämäläinen

9 Osuustoiminnan henki tukee yrittäjyyttä Monta pientä, samaan suuntaan ja samaan aikaan toimivaa yrittäjää luovat markkinavoiman Heidän liiketointansa tavoitteet ja päämäärät päätetään demokraattisesti yhteisesti sovittujen periaatteiden pohjalta Yhteisesti omistetulla ja yhteiseen lukuun harjoitettavalla yritystoiminnalla saatava hyöty jaetaan mahdollisimman tasaisesti kaikille yritystoimintaan osallistuneille Oivalletaan yhdessä Ritva Kivistö ja Tuija Hämäläinen Osuuskuntayrittäjyys vaihtoehtoinen tapa tehdä työtä Osuuskunnat valitsevat itse tavoitteensa ja toimintatapansa Toiminta perustuu yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja keskinäiseen luottamukseen Vastuu työllistymisestä jäsenellä itsellään Osuuskunnat voivat tarjota Laskutuskanavan Markkinointikanavan ja toimintaympäristön liiketoiminnan ja elinkeinon harjoittamiseen Yhteistyöverkoston Taustatyöyhteisön Kaikki edellä mainitut tai vain osan niistä 18 9

10 Monta tapaa organisoitua Osuuskunnat järjestäytyvät tavoitteidensa ja päämääriensä mukaisesti Perinteisistä organisaatioista Erilaisiin verkostorakenteisiin Pienyrityksinä pyritään kevyisiin ja joustaviin hallintorakenteisiin ja -käytäntöihin Jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Jäsen jäsen hallinto jäsen jäsen jäsen Jäsen jäsen jäsen jäsen 19 Jäsenillä tavallisesti kaksoisrooli ovat omistajia, jotka käyttävät yrityksensä ylintä päätösvaltaa Omistajuus tukee yrittäjyyttä Mikäli osuuskuntaan ei liitytä jäseninä, niin omistajuutta ei synny (vrt rekisteröidytään laskutuspalvelun käyttäjäksi tai vuokratyöntekijäksi) työntekijöitä, joilla on työsopimus osuuskunnan kanssa Juridisesti yleensä määräaikainen ja tehtäväkohtainen eli on voimassa aina silloin, kun tuotetaan palveluita tai valmistetaan tuotteita asiakkaille Voi olla myös muunlainen työsopimus osk:n tavoitteiden mukaisesti Jos omistajana yrityksenä (juridisena henkilönä) työsopimusta ei välttämättä synny lainkaan Työnsuorittajina omatoimisuus ja vastuisuus tukevat sisäistä yrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyttä 20 10

11 Jäsenellä eli omistajalla säilyy työttömyysturva Kun hänen omistusosuuteensa osuuskunnasta Yksin ei ylitä 15% Tai hän ei perheensä kanssa omista enempää kuin 30% Eikä häntä katsota päätoimiseksi yrittäjäksi jonkin muun yrityksen omistajana Ja hänen katsotaan olevan työmarkkinoiden käytettävissä Kun osuuskunnassa on vähintään 7 jäsentä, kaikkien omistusosuus jää alle 15 prosentin. Jäsenellä katsotaan olevan johtava asema osuuskunnassa Hallituksen jäsenenä Toimitus- tai toiminnanjohtajana Myös hyvin itsellistä yrittäjyysperusteista asemaa oman työnsä päättäjänä voidaan arvioida johtavaksi asemaksi Johtavalla asemalla ei yleensä ole merkitystä työttömyysturvan kannalta, jos omistusosuusrajat eivät samalla ylity tai toimi ei estä ottamasta vastaan muuta työtä. Lisätietoja työttömyysturvalain yrittäjän määritelmästä esim. Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta 21 Erilaisia yhteistyötapoja Yrittäjyysperiaate Työtilaus- tai toimituskeskus Yrittäjien yhteistyöverkosto Aatteellinen ja yhteiskunnallinen toiminta Pelkkä laskutuskanava Sekä lukuisia näiden yhdistelmiä 22 11

12 Yrittäjyysperiaatteella toimivissa osuuskunnissa Jäsenet yleensä luonnollisia henkilöitä toteuttavat liikeideoitaan ja harjoittavat liiketoimintaa osuuskunnan nimissä Jäsenet päättävät itse tarjonnastaan, hinnoittelusta ja tarjontansa tuottamistavasta siten, että ne sopivat yhteiseen liikeideaan ja tukevat osuuskunnan yrityskuvaa Osuuskunta on vaihtoehto muille yritysmuodoille Osuuskunta tarjoaa toimintaympäristön, kuten Yhteisen laskutuskanavan Yhteistyökumppaneita, vertaistuen ja taustayhteisön Markkinointituen imagon ja yhteisten toimenpiteiden kautta Muita jäsenten toimintaa tukevia hankintoja esim. laitteita ja tiloja 23 Yrittäjyysperusteisessa osuuskunnassa Tyypilliset sopimussuhteet Toimeksiantosopimukset tehdään osuuskunnan nimissä työn tilaajan kanssa Jäsen on työnsuorittaja palvelun tuottajana tai tuotteen valmistajana Sopimuksen allekirjoittavat ne, joilla osuuskunnan nimen allekirjoitusoikeus tai jäsen itse nk. asemavaltuudellaan Toimeksiantosopimus sitoo laillisesti osuuskuntaa Isoissa toimeksiannoissa mietittävä varahenkilöjärjestelyt ja tuotantokapasiteetin riittävyys Sopimuksissa rajataan usein mahd. vahingonkorvausvaateet tilauksen arvon suuruisiksi (vrt. alan yleiset toimitusehdot) 24 12

13 Yrittäjyysperusteisissa osuuskunnissa Rahankierron perusmalli Asiakas Osuuskunta toimitussopimus työsuoritus, tuotteet lasku maksusuoritus jäse n työsopimus palkka 25 Yrittäjyysperusteisissa osuuskunnissa Tyypillinen palkanmuodostuminen Pääsääntöisesti jäsen saa palkan asiakkaille tehdystä työstä Jäsen tekee työn asiakkaalle, osuuskunta laskuttaa siitä Asiakkaan maksettua osuuskunta maksaa palkan jäsenelle. Osuuskunta hoitaa: Työhön tai toimitukseen liittyvät kulut (kuten tarvikkeet) kuittien ja ostolaskujen perusteella Alv:n ja työnantajamaksut Osuuskunnan yhteisten kulujen peittämiseksi varataan osk-siivu Usein osk:n ylijäämäksi (voitoksi) muodostuvaa osk-siivua palautetaan jäsenille oikeudenmukaiseksi katsotulla tavalla Osuuskunta hoitaa ennakonpidätystilitykset kunkin verokortin mukaan Loppu jää jäsenen nettopalkaksi Esimerkki asiakkaalta laskutettavan summan kulujakaumasta Osksiivu Nettopalkka Enn. pidätys Alv TAmaksut Tarvikkeet 26 13

14 Osuuskunta työtilaus- tai toimituskeskuksena Välittävät työtilaisuuksia ja toimituspyyntöjä jäsenilleen Yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti Jäsenet usein luonnollisia henkilöitä Toiminta keskittyy usein alueellisesti Yhdelle toimialalle esim. rakennuspalvelut Tai monelle toimialalle nk. monitoimiosuuskunnat Osk:n tarjonnasta asiakkaille päätetään yhdessä Jäsenet tuottavat yhteisiä palveluita tai tuotteita esim. siivous-, kirvesmies, ja talonmiespalveluita Tarjonta hinnoitellaan yhdessä esim. kunkin palvelun tuntihinnat Osalla jäsenistä voi olla omat tuotteensa, jolloin toimivat itsenäisemmin Työskennellään usein perinteisempänä työntekijänä Tehtäviä jaetaan esim. siten, että toiset myyvät ja hankkivat tilauksia toiset keskittyvät työtilausten suorittamiseen ja tuotteiden valmistamiseen Yrittäjyys omaksutaan oma-aloitteisuutena, itsenäisenä otteena työhön ja valmiutena hankkia uusia työtilaisuuksia 27 Yrittäjien verkostoitumisena ja yhteistyömuotoa Jäsenet ovat jo yrittäjiä esim. oma toiminimi tai oy Jäseneksi liittyy yritys, ei välttämättä luonnollinen henkilö Yrittäjän ja osuuskunnan välille ei välttämättä synny työsopimusta Oma yritys perustelut esim. Jäsenten liiketoiminnat ovat kulu- ja investointitarpeiltaan hyvin erilaisia Yrittäjä halua osallistua vain jollakin liiketoiminnalla osuuskuntaan Yrittäjä ei välttämättä ole työttömyysturvan piirissä Yrittäjät liittyvät osuuskuntaan verkostoituakseen Markkinointiyhteistyö osuuskunta myy tuotteita/ palveluita eteenpäin esim. käsityöläisten yhteinen kauppa Tai yrittäjä markkinoin tarjontaansa osuuskunnan nimellä tai tuotemerkillä Hankintayhteistyö esim. tarvikkeiden ja raaka-aineiden yhteishankinnat Kehittämisyhteistyö 28 14

15 Aatteellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan järjestäminen Sopii aatteellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan järjestämiseen esim. Kun toimintaan halutaan liittää liiketoimintaa Useita toimijoita, jotka tarvitsevat taloudenpitoon tai omistuksen järjestämiseen yhteistoimintamuodon Ei välttämättä tavoitella rahallista voittoa Halutaan säilyttää demokraattinen päätöksentekomalli Vaihtoehto tai täydennys yhdistykselle ja säätiölle Toiminta voi olla esim. Kylien tai alueiden kehittämistoimintaa Kulttuuritoimintaa Yhteiskunnallisten rakenteiden ja palveluiden järjestäminen Jäsenistö koostuu yleensä sekä luonnollisista että juridista henkilöistä esim. vesiosuuskunnissa jäseninä kunnat ja vesiliittymien o 29 Pelkät laskutuskanavan tarjoajat Markkinoilla on sekä osuuskuntia että osakeyhtiöitä Rekisteröidytään yleensä heidän asiakkaiksi Ei yleensä edellytä omistajaksi liittymistä Jos ei synny omistajuutta, ei synny myöskään omistajan oikeuksia yrityksen asioista päättämiseen, eikä ylijäämään tai voittoon Tarjoavat pelkästään laskutuspalvelun Työsuoritus tai tuotteet laskutetaan yrityksen nimissä Palkka muodostuu yleensä samalla tavalla kuin yrittäjyysperusteisissa osuuskunnissa Hoitavat alv- ja työnantajamaksujen tilitykset Veloittavat palvelustaan yleensä prosenttiperusteisen provision heidän kautta kulkeneesta laskutuksesta Tarkista veloitusten vertailua varten, mistä laskutusluvusta provisio määritellään ( esim. kokonaismyynnistä, liikevaihdosta vai työlaskutuksen osuudesta) Työsuorituksen ajaksi syntyy yleensä määräaikainen, tehtäväkohtainen työsuhde Etuina helppokäyttöisyys ja nopeus tilapäisten työsuoritusten laskutukseen Eivät yleensä välitä työtilauksia, eivätkä tue markkinointia tai tarjoa muuta yhteisöllisyyden tukea 30 15

16 Osuuskunnan perustaminen alkaa Ihmisistä Ideoista Yhteisistä päämääristä 31 Kootaan perustajajäsenet Visioidaan yhteinen tahtotila ja päämäärä Työstetään toimiva liikeidea ja näkemys jäsenkunnan koostumuksesta Selvitetään rahoitustarpeet ja -lähteet Hoidetaan perustamistoimet Laaditaan säännöt ja perustamisasiakirjat Rekisteröidään osuuskunta Käynnistetään toiminta Selvitetään mahdolliset luvanvaraisuudet Järjestetään kirjanpito ja hallinto sekä tarvittavat vakuutukset ja työterveyshuolto Ratkaistaan toimintatavat, tilatarpeet ja aloitetaan markkinointi 32 16

17 Perustamiseen tarvitaan kolme henkilöä Jotka voivat olla luonnollisia henkilöitä Työttömyysturvan vuoksi yleensä perustajia vähintään 7, jotta omistusosuus jää alle 15% Tai juridisia henkilöitä kuten yrityksiä, yhdistyksiä ja muita yhtymiä Lakiuudistuksessa 2013 ehdotettu, että osuuskunnan voi perustaa yksin Ajatuksena, että myöhemmin jäsenmäärää lisätään tavoitteiden mukaisesti 33 Luodaan toimiva liikeidea menestyksen perustaksi Osuuskunnan sisäinen palveluidea kertoo, miten osuuskunta auttaa ja tukee jäsenistöään Henkilökohtaisen liike- ja työllistymisidean avulla jäsen hahmottaa, mikä merkitys yhteisyrityksellä on hänen toiminalleen Eli millaista liiketoimintaa harjoittaa sen avulla tai mitä työtä tekee osuuskunnan kautta Osuuskunnan yhteinen liikeidea kokoaa toiminnan markkinoitavaan muotoon 34 17

18 Viralliset, lakisääteiset säännöt Täydentävät jäsensopimukset Käytännön toimintaohjeet 35 Viralliset, julkiset säännöt Minimivaatimuksena tulee määritellä osuuskunnan 1. toiminimi ja sen kieliversiot, jos aiotaan käyttää käännösnimiä 2. Kotipaikka 3. Toimiala 4. Osuuden nimellisarvo eli osuusmaksu, sen suorittamisaika ja tapa 5. Tilikauden pituus, alkamis- ja päättymispäivä Uuden lain 2013 mukaan riittävät kohdat 1-3 Lisäksi voidaan määritellä muita toimintaa ohjaavia, pitkäaikaisia perusperiaatteita Jäsenen kelpoisuusehdot ja hyväksymismenettely Jäsenen eroamisoikeudet Osuuskunnan koolle kutsuminen (nk. Vuosikokous) Hallituksen koko Toimitusjohtajan valinta (osk:lla ei tarvitse olla) Tilintarkastajien määrä Muut mahdolliset pääomamaksut (esim. liittymismaksu) Vahvistetaan kaupparekisterissä Ovat julkinen asiakirja vrt. oy:ssä yhtiöjärjestys 36 18

19 Jäsenten keskinäiset sopimukset luovat vakautta Jäsensopimuksella voidaan sopia Tarkemmin toimintatavoista, joita ei ole määritelty virallisissa säännöissä Jäsenten keskinäisistä sopimussuhteista Syntyy yleensä kaikkien jäsenten suostumuksella Uudet jäsenet voidaan velvoittaa sitoutumaan niihin ja eroavat jäsenet vapauttaa siitä (vrt. jäsenyyden ehdot) Muutokset tehdään sitä sitovien jäsenten yhteisellä päätöksellä Tyypillisiä sopimusasioita ovat esim. Ylijäämän (voiton) jakamisperusteet Muiden maksujen keräysperusteet kuten liittymis- tai jäsenmaksu tai osksiivu Työtilaisuuksien jakoperusteet Palkanmaksunperusteet Kilpailurajoitukset jne Osuuskunnan perustamisen kannalta vapaaehtoisia sopimuksia Sopimusta ei tarvitse julkistaa ulkopuolisille (vrt viralliset säännöt) Jäsensopimusten tavoitteet samat kuin oy:ssä osakassopimuksilla 37 Toimintaohjeista tehoa ja selkeyttä Sovitaan kuinka toimitaan käytännön asioissa Hyväksi havaittujen käytänteiden keskinäinen jakaminen Prosessikuvaukset perehdyttämisen apuna Kehitetään kokoajan Luodaan esim. laatujärjestelmän avulla 38 19

20 Selvitä ryhdytkö omistajaksi vai asiakkaaksi Kumpia osk:ssa ollaan? Selvitä liittymisen hinta Mitkä oikeudet sillä saat? Perehdy sääntöihin ja sitoumuksiin Tutustu toimintatapoihin ja palveluihin Tarkista sopiiko ympäristö tavoitteisiisi Jäsenyyden ehdot ja palveluiden käyttöehdot Millaisen tuen saat yrittämiseen Mitkä ovat osk:n yhteiset tavoitteet, päämäärät ja liikeidea Tee päätös onko osk ratkaisusi Kirkasta tavoitteesi Liikeideasi ja työllistymistavoitteesi Kehitä yrittäjätaitojasi Oppien yhteisöllisesti ja/tai itsenäisesti

21

22 22 Oivalletaan yhdessä Ritva Kivistö Kun harkitset osuuskuntaan liittymistä tutustu toimintatapoihin ja palveluihin Oivalletaan yhdessä Ritva Kivistö

23

24 47 Osuuskunta menestyy, kun Sillä on liikeidea, jolle on kysyntää Tuotteita ja palveluita osataan markkinoida Jäsenet sitoutuvat yritykseensä On hyvät, yhdessä luodut pelisäännöt On taitava johto ja vastuullinen hallinto Jäsenet ovat yrittäjähenkisiä Jäsenet pystyvät yhteistyöhön ja ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia Toteutetaan osuustoiminnallisia arvoja ja periaatteita 48 24

25 Menestyt osuuskuntayrittäjänä Toimit ja hankit elantosi osuuskunnassa, kun Sitoudut yhteiseen yritykseen Olet omatoiminen työpanoksesi myyjä Koet osuustoiminnalliset arvot omiksesi Kehität henkilökohtaista liike- ja työllistymisideaasi Mitä työtä haluat tehdä, mitä tarjoat osk:n kautta Kuka sitä tarvitsee, kuka on asiakkaasi Miten tuotat tarjontasi osk:n kautta Millaisen mielikuvan haluat antaa toiminnastasi/ tuotteistasi 49 Osuuskunta sopii verkottuvaan maailmaan Yhteiset osuustoiminnalliset arvot luovat luottamuksen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön raamit verkostolle Verkosto on yhteinen tausta- ja työyhteisö Verkostosta voi löytää samalla intressillä toimivat yhteistyökumppanit Vertaistuki yrittäjyyteen tai aatteelliseen toimintaan Tasavertainen kumppanuus 1+1>2 Sopii korvien välissä olevaan pääoman hyödyntämiseen, koska hyöty tulee molemmille oman työ- ja osaamisen suhteessa (ei rahallisen pääoman suhteessa) Verkoston kehittämiseen joustava yhtiömuoto Osuuskunta valitsee itse jäsenensä Jäsenien eli omistajien määrää ei tarvitse määritellä perustettaessa (vrt oy) Yleensä yksinkertaiset liittymis- ja eroamismenettelyt Osuus- ja liittymismaksut yleensä kohtuullisia Osuusmaksu palautetaan, kun jäsen eroaa osuuskunnasta (ei tarvita osakkeiden arvonmäärityksiä luovutuksen toteuttamiseen) Lisäbonuksena työttömyysturvan säilyminen (tietyin edellytyksin) 50 25

Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille

Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille Green Care toimijatreffit 21.2.2017 Ritva Kivistö Saisimmeko aikaan yhdessä enemmän? Sinun tarinasi on palvelusi. Kaipaatko kuitenkin yhteisön

Lisätiedot

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA Rit Yhdistys Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina. Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry

Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina. Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry 1. Osuustoiminnan arvopohja ja organisoituminen Osuuskunta, osuustoiminta, arvot OSUUSKUNTA

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA Osuustoiminnan juuret 1800- luvun teollistuvassa Euroopassa 1901säädettiin osuuskuntalaki Suomessa 1990- luvun lama loi ns. uusosuustoiminnan 2011- uusi buumi??

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012 Tervetuloa! OHJELMA 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Johtaja Risto Ravattinen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat.

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat. Kulttuuriosuuskunta Bertta Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Kulttuuriosuuskunta Bertta ja sen kotipaikka on Kotka. Osuuskunnan tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Osuuskunta - yhteinen yritys saa ideasi toimimaan. Pellervo-Seura

Osuuskunta - yhteinen yritys saa ideasi toimimaan. Pellervo-Seura Osuuskunta - yhteinen yritys saa ideasi toimimaan Pellervo-Seura Osuuskunnan määritelmä Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama ja demokraattisesti hallitsema itsenäinen henkilö-yhtymä, johon jäsenet

Lisätiedot

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 2 ENSIKSIKIN: MIKÄ EI MUUTU? Olennaista osuuskunnan tarkoitus (EOKL 1:5) Osuuskunnan toiminnan

Lisätiedot

Taltioni osuuskunta. Sidosryhmätilaisuus Pekka Turunen & Jorma Jaalivaara 10.1.2012

Taltioni osuuskunta. Sidosryhmätilaisuus Pekka Turunen & Jorma Jaalivaara 10.1.2012 Taltioni osuuskunta Sidosryhmätilaisuus Pekka Turunen & Jorma Jaalivaara 10.1.2012 Agenda Osuuskunnan taustat Osuuskuntamallista Taustatyö Osuuskunnan rooli ylätasolla Osuuskunnan perustaminen Perustamisprosessi

Lisätiedot

Osuustoiminnan perusarvoja:

Osuustoiminnan perusarvoja: Osuustoiminnan perusarvoja: omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus sekä eettiset arvot, kuten rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.

Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä. HOLLOLAN VALOKUITU OSK SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Hollolan Valokuitu Osk ja kotipaikka Hollola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on edistää jäsentensä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa!

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Ohjelma 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin Pellervo Päivä 2013 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Miksi uusi osuuskuntalaki? valmistelulle aseteut tavoitteet: osuuskuntien

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 24.4.2012 Tervetuloa!

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 24.4.2012 Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 24.4.2012 Tervetuloa! Ohjelma 9.00-9.10 Tervetuloa koulutukseen Markkinointipäällikkö Jussi Peltonen, Työeläkeyhtiö Varma 9.10-9.30 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Osuuskunta yritysmuotona

Osuuskunta yritysmuotona Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale 1 3.11.2017 Osuuskunta on yritys Osuuskuntien toimintaa säätelee Suomessa osuuskuntalaki. Laki määrää omistuksesta, äänivallasta, hallinnosta ja varojen jaosta Laki

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa.

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. 1(5) MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere 27.1.2017 Osuuskunta yhtiöittämisen mallina Kansalaisten oma vastuunotto hyvinvoinnistaan Palveluja koko maassa Sote-osuuskunnat palveluntuottajina Dataosuuskunnilla

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Osuuskunta Visian yhteisösäännöt

Osuuskunta Visian yhteisösäännöt Osuuskunta Visian yhteisösäännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Visia sekä englanniksi Visia Cooperative ja kotipaikka Helsinki. 2 Osuuskunnan toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Englanniksi yhdistyksestä

1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Englanniksi yhdistyksestä 1 (6) LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Englanniksi yhdistyksestä käytetään nimeä Association of Finnish Private

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

S Ä Ä N N Ö T - S U O M E N B I O P A N K K I O S U U S K U N T A

S Ä Ä N N Ö T - S U O M E N B I O P A N K K I O S U U S K U N T A S Ä Ä N N Ö T - S U O M E N B I O P A N K K I O S U U S K U N T A 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Suomen Biopankkiosuuskunta, englanniksi Finnish Biobank Cooperative, ruotsiksi Finska

Lisätiedot

Hallitus osakeyhtiössä

Hallitus osakeyhtiössä Hallitus osakeyhtiössä Jokaisella osakeyhtiöllä on Osakeyhtiölain (OYL) mukaan oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

MALLISÄÄNNÖT Pankit, joissa osuuskunnan kokous Voimassa olevat MALLISÄÄNNÖT MUUTOSEHDOTUKSET

MALLISÄÄNNÖT Pankit, joissa osuuskunnan kokous Voimassa olevat MALLISÄÄNNÖT MUUTOSEHDOTUKSET MALLISÄÄNNÖT Pankit, joissa osuuskunnan kokous Voimassa olevat MALLISÄÄNNÖT MUUTOSEHDOTUKSET 3 Kuuluminen OP-Pohjola-ryhmään Osuuspankki toimii jäsenenä valtakunnallisessa OP-Pohjola-ryhmässä. 4 Osuuspankkien

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat...

SISÄLTÖ. Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat... Sisältö SISÄLTÖ JOHDANTO...11 Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat...14 YHTEISYRITTÄMISEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ...17

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Suvisaariston vesiosuuskunta Säännöt 1 (9) SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG -NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

Suvisaariston vesiosuuskunta Säännöt 1 (9) SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG -NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Suvisaariston vesiosuuskunta Säännöt 1 (9) SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG -NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Suvisaariston Vesiosuuskunta-Sommarö

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Liikeideasta osuuskunnan perustamiseen. Kari Huhtala Osuustoimintajohtaja

Liikeideasta osuuskunnan perustamiseen. Kari Huhtala Osuustoimintajohtaja Liikeideasta osuuskunnan perustamiseen Kari Huhtala Osuustoimintajohtaja Johdanto Osuuskunta on jäseniään varten on sekä yritys että yhteisö noudattaa jäsendemokratiaa: jäsen/ääni on taloudellista toimintaa,

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 120 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 120 euroa. luonnos 17.11.2015 KALLAVEDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kallaveden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kuopio. 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan

Lisätiedot

AJANKOHTAISET LAKIASIAT

AJANKOHTAISET LAKIASIAT AJANKOHTAISET LAKIASIAT Varatuomari Kari Lehto Pellervo-Seura Pellervon Päivä 11.4. MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET OSUUSTOIMINNAN KANNALTA EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI OSAKEYHTIÖLAKI TILINTARKASTUSLAKI EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Osuustoiminta - yhteisömuotoista palveluntuotantoa

Osuustoiminta - yhteisömuotoista palveluntuotantoa Osuustoiminta - yhteisömuotoista palveluntuotantoa 9.10.2014 Kepa, Helsinki Vesa Arvonen Suomen ympäristöopisto SYKLI vesa.arvonen@sykli.fi Esityksen sisältö Historiaa Osuustoiminta yleisesti Osuustoiminta

Lisätiedot

Liiketoimintamallina. yhteiskunnallinen yritys / Sari Dufva 1

Liiketoimintamallina. yhteiskunnallinen yritys / Sari Dufva 1 Liiketoimintamallina yhteiskunnallinen yritys 13.2.2017 / Sari Dufva 1 Yhteiskunnallinen yritys MANNA ry Manna ry on v. 1996 perustettu kolmannen sektorin palvelujärjestö, jonka toiminta-ajatuksena on

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ohjelmistoyrittäjät r.y., jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta. ja kotipaikka on Uusikaupunki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta. ja kotipaikka on Uusikaupunki. Sivu: 1(8) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 14-01-2016. Voimassa 29-09-2015 lähtien 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta. ja kotipaikka on Uusikaupunki.

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Osuuskuntalain muutosten vaikutus vesiosuuskuntiin Pori 17.11.2014 Vesa Arvonen Miksi ja mikä muuttui Uusi laki voimaan 1.1.2014 Tavoitteena yhdenmukainen yhteisölainsäädäntö, missä huomioidaan osuuskuntien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Y-TUNNUS : 0509907-0 Hyväksytty Muhoksen Sanginjoen vesiosuuskunnan kokouksessa xx.xx.xxxx MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 2 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot