Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta"

Transkriptio

1 Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta Osuuskuntayrittäjäksi yhteiseen yritykseen Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja demokraattisesti hallitsemansa yrityksen avulla taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeitaan ja tavoitteitaan. Kansainvälinen Osuustoimintaliitto ICA,

2 Osuuskuntien viisi perinnettä teollistuvissa yhteiskunnissa 1800-luvulta alkaen Palveluosuuskunnat eri puolilla Eurooppaa Työosuuskunnat ensin vahvimpina Ranskassa Osuuskassat Saksasta Kehitys alkoi kuluttajaosuuskuntina 1800-luvun Englannissa Maatalousosuuskunnat Tanskasta ja Saksasta Lähde ICA:n kannanotto 3 Osuuskunta sopii moneen liiketoimintaan Suuryritysten juuret alkoivat 1900-luvun alun Suomessa Kuluttajaosuuskuntien perinteen jatkajina osuuskaupat Asiakkaat omistajina Maatalous- ja tuottajaosuuskunnat Osuusmeijerit ja teurastamot Metsänomistajien metsäteollisuusyritykset Palveluosuuskuntien ja osuuskassojen perinteestä Rahoituslaitokset Keskinäiset vakuutusyhtiöt Pk-yritystoimintana uusi kehityskausi 1990-luvun alusta Työosuuskuntien perinteen jatkajina Työ- ja asiantuntijaosuuskunnat Markkinointiosuuskunnat Kulttuuri-, kustannus- ja viestintäosuuskunnat Matkailuosuuskunnat Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat Palveluosuuskunnat yhteiskunnallisen rakenteiden ja palveluiden kehittäjinä Kylä- ja kehittämisosuuskunnat Vesiosuuskunnat Energiaosuuskunnat Sijoitusosuuskunnat Kalastusosuuskunnat Hankintaosuuskunnat maatalouden ja teollisuuden yhteistyömuotoina Lisätietoja Pellervo seuran osuuskuntarekisteristä 4 2

3 Osuuskuntalaki määrittelee yritysmuodon Osuuskuntalaki 2 (2001) Lakiuudistus Osuuskuntalaki 2 (2001): Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisöjensä avulla tai muulla tavalla. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi siten, kuin tässä laissa säädetään. Tarkoitus määritellään muutoin samalla tavalla, mutta aatteelliseen toimintaan ei viitata enää suoraan vaan todetaan lyhyesti, että Toiminnan tarkoituksesta voi säännöissä määrätä toisin. Aatteellinen tai voittotavoittelematon tarkoitus edelleen mahdollinen Mahdollisuus säännöissä määritellä voitontavoittelu sijoitusosuuksille Lakiuudistus on annettu hallituksen esityksenä eduskunnalle 5 Yritysmuodon erityispiirteitä: Jäsenet omistavat osuuskunnan 1. Yrityksen tarkoitus on ensisijaisesti jäsenten talouden ja elinkeinon tukeminen Vrt. oy:ssä voiton tavoittelu omistajien sijoittamalle pääomalle 2. Yrityksen perusmäärittelynä ovat säännöt Rekisteriviranomainen tarkistaa niiden laillisuuden Vrt. oy:ssä on yhtiöjärjestys 3. Omistajia kutsutaan jäseniksi Osk hyväksyy ja erottaa jäsenet itsenäisesti sääntöjensä mukaan Jäsenmäärää ei ole ennalta määritelty Vrt. oy:ssä osakkaat 4. Kullakin jäsenellä on yhden äänen päätäntävalta Demokraattisen hallinnon perusta Lain mukaan on mahdollista säännöissä erilaistaa äänimäärää Vrt. oy:ssä äänimäärä määritellään yleensä omistussuhteen mukaan 5. Ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskunnan kokous Lakimääräinen jäsenten kokous, joka päättää mm. miten voittovarat eli ylijäämä käytetään Vrt. oy:ssä yhtiökokous 6 3

4 Yritysmuodon erityispiirteitä: Oma pääoma vaihtelee jäsen- ja osuusmäärien mukaan 6. Omistuksen kohteena on osuus Osuuden arvo eli osuusmaksun suuruus määritellään perustettaessa tai säännöissä Lakiuudistuksessa 2013 ehdotettu, että määrittely voidaan jättää hallituksen tai osuuskunnan kokouksen tehtäväksi Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty Jäsenyys raukeaa, jos osuusmaksu jää suorittamatta Osuusmaksu palautetaan jäsenille, kun he eroavat tai heidät on erotettu osuuskunnasta Lisäosuuksina eli osakkeina voidaan sijoittaa osuusmaksua enemmän osuuskuntaan, jos säännöt sen sallivat Osakenimitys lakiuudistuksessa 2013 Vrt oy:ssä omistetaan osakkeita, joille sovitaan lukumäärä perustettaessa 7. Osuuskunnan oma pääoma koostuu osuus- ja osakepääomasta, jotka vaihtelevat Osuuspääoma koostuu maksetuista osuusmaksuista ja vaihtelee jäsenmäärään mukaan Sijoitusosuuksista eli osakkeista muodostuu osakepääoma uuden lain mukaan. Se vaihtelee maksettujen lisäosuuksien eli osakkeiden mukaan. Toiminta voidaan aloittaa pienellä pääomalla ja osuusmaksulla Vrt. oy:ssä vähimmäispääoman (2500e) oltava perustettaessa, eikä sillä ole vararahastointivelvollisuutta 7 Yritysmuodon erityispiirteitä: Voittovarat kuluvat osuuskunnalle 8. Tilikauden voittoa kutsutaan ylijäämäksi Yhtiöön kertynyt varallisuus ja ylijäämä kuuluvat osuuskunnalle Jakokelpoista ylijäämää voidaan jakaa ja palauttaa jäsenille käytettyjen palveluiden suhteessa Tai korkona osuuksista Tai nostaa osuuden arvoa rahastokorotuksena vrt. oy:n nettovarallisuus ja voitot kuuluvat omistajille ja niitä voidaan jakaa osinkoina tai osakepääoman korotuksina 9. Jäsen ei vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan veloista sijoitustaan eli osuusmaksuaan enempää. Poikkeuksena tilanne, jossa säännöissä on määritelty jäsenille lisämaksuvelvollisuus osuuskunnan pääoman turvaamiseksi On eri asia kuin lisäosuus tai osake 10.Jäsenyyttään ei voi myydä Sen voi siirtää toiselle sääntöjen salliessa, mutta siirronsaajan on anottava jäsenyyttä Vrt. oy:n osakkeet voidaan myydä kolmannelle osapuolelle Lakiuudistuksessa 2013 lisäsijoitukset =osakkeet ovat myytävissä Oivalletaan yhdessä Ritva Kivistö

5 Perushallintorakenne pk-osuuskunnissa Osuuskuntalaki Määrittelee yritysmuodon Sovelletaan osuuskunnan toimintaan Laaditaan perustettaessa Jäsenten eli omistajien tahto ääni/jäsen periaatteella Osuuskunnan säännöt Osuuskunnan kokous Muutokset osuuskunnan kokouksessa enemmistöpäätöksin Lakisääteiset ja säännöissä määritellyt tehtävät Lakisääteiset hallintotoimet Hallitus Liikkeenjohdolliset tehtävät Mahdollinen toimitus- tai toiminnanjohtaja Säännöissä voidaan päättää, ettei tj:tä ole Jos ei käytetä, hallitus hoitaa juoksevat hallintotehtävät 9 Osuuskunnan kokouksessa käytetään ylintä päätäntävaltaa Kutsutaan koolle lain ja sääntöjen mukaisesti Yleensä kerran vuodessa tilikauden mukaan Voidaan pitää teknisten apuvälineiden avulla Jäsen voi olla läsnä tai edustettuna antamallaan valtakirjalla Tasavertainen äänivalta ääni/jäsen periaate Mikäli säännöissä äänivaltaa ei ole erilaistettu Päätökset kokouksessa edustettuina olevien jäsenten äänimäärän enemmistöllä 2/3 määräenemmistö tarvitaan mm. sääntömuutoksiin, osuuksien oikeuden muuttamiseen, yritysmuodon vaihtamiseen tai osuuskunnan lopettamiseen Päätetään mm. Hyväksytäänkö tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle Jaetaanko ylijäämä vai jätetäänkö osk:n kehittämiseen Hallituksen kokoonpanosta sääntöjen mukaisesti Muista säännöissä määrätyistä seikoista kuten sääntömuutoksista ja osuusmaksun korotuksista 10 5

6 Hallitus vastaa hallintotoimista Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jäsenet Tehtävään valitun tulee antaa siihen suostumuksensa Hallituksella on oltava puheenjohtaja Hallituksessa lain mukaan 1-5 henkilöä. Määrä voidaan säännöissä ylittää (2013 laki) Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai sen jäsen Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä Lakisääteisesti hallitus Huolehtii kirjanpidon ja varainvalvonnan järjestämisestä Pitää yllä jäsenluetteloa Allekirjoittaa ja hyväksyy tilinpäätöksen Edustaa osuuskuntaa ja kirjoittaa sen toiminimen Valitsee toimitusjohtajan, jos säännöissä määrätään Liikkeenjohdollisesti Huolehtii yrityksen kehittämisestä Täsmentää osk:n toiminnan tavoitteet ja päämäärät Hoitaa juoksevia asioita tai ohjaa tj:n toimintaa Toimiva hallitus nauttii jäsenistön luottamusta Sopiva ryhmäkoko, jotta Pystyy tekemään päätöksiä Edustaa jäsenistön näkemyksiä Työmäärää pystytään jakamaan Pystyy vuorovaikutukseen jäsenistön kanssa, apuna Mielipidetiedustelut Vapaamuotoiset jäsenkokoukset Erilaiset valmistelevat työryhmät Toimitus- tai toiminnanjohtaja ja muut palkatut hallintoasioita hoitavat henkilöt 11 Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja Osuuskuntalaki ei edellytä sitä Säännöissä voidaan määrätä toimitusjohtajan käyttämisestä Yleensä hallitus valitsee, harvemmin osuuskunnan kokous Hallitus voi valita toimitusjohtajan myös ilman, että säännöissä niin määrätään Toimitusjohtajaksi valitulta saatava kirjallinen suostumus tehtävän Tehtävänä Hoitaa ja johtaa osuuskunnan päivittäistä toimintaa osuuskunnan edun ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti Nimenkirjoitusoikeus osuuskuntalain ja sääntöjen mukaisissa tehtävissä esim. osk:taa sitovissa sopimuksissa 12 6

7 Osuustoiminta antaa voimaa yhteisöön Se on yhteistoimintaa, jota jäsenet harjoittavat toteuttaakseen yhteisiä taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia tavoitteitaan 13 Yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä lujittavat osuustoiminnalliset arvot Perusarvot Omatoimisuus Omavastuisuus Demokratia Tasa-arvo Oikeudenmukaisuus Solidaarisuus Eettiset arvot Rehellisyys Avoimuus Yhteiskunnallinen vastuu Muista ihmisistä välittäminen 14 7

8 ICA:n määritelmä Osuustoiminnan 7 periaatetta Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys Osuuskuntiin voidaan liittyä ja erota vapaaehtoisesti Ovat avoimia kaikille, jotka voivat käyttää osk:n palveluita Demokraattinen jäsenhallinto Päätöksentekoon aktiivisesti osallistuva jäsenistö määrää toimintalinjoista Jäsenten taloudellinen osallistuminen Jäsenet osallistuvat yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti pääoman kartuttamiseen Itsenäisyys ja riippumattomuus Itsenäisiä organisaatioista Koulutus, oppiminen ja viestintä Osk tarjoaa mahdollisuuksiensa mukaan koulutusta ja yhteisöllistä oppimista Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö Osuustoiminnallisuutta vahvistetaan osk:n yhteistyöllä Vastuu toimintaympäristöstä Toimitaan kestävän kehityksen mukaisesti jäsenten päättämällä tavalla 15 Oma panos liikevaihtoon Yhteinen yritys ja oppiminen Päätöksentekoon osallistuminen Imagon rakentaminen Osk-yrittäjä omasta tahdostaan Oikeudenmukainen hyöty Oivalletaan yhdessä Ritva Kivistö ja Tuija Hämäläinen

9 Osuustoiminnan henki tukee yrittäjyyttä Monta pientä, samaan suuntaan ja samaan aikaan toimivaa yrittäjää luovat markkinavoiman Heidän liiketointansa tavoitteet ja päämäärät päätetään demokraattisesti yhteisesti sovittujen periaatteiden pohjalta Yhteisesti omistetulla ja yhteiseen lukuun harjoitettavalla yritystoiminnalla saatava hyöty jaetaan mahdollisimman tasaisesti kaikille yritystoimintaan osallistuneille Oivalletaan yhdessä Ritva Kivistö ja Tuija Hämäläinen Osuuskuntayrittäjyys vaihtoehtoinen tapa tehdä työtä Osuuskunnat valitsevat itse tavoitteensa ja toimintatapansa Toiminta perustuu yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja keskinäiseen luottamukseen Vastuu työllistymisestä jäsenellä itsellään Osuuskunnat voivat tarjota Laskutuskanavan Markkinointikanavan ja toimintaympäristön liiketoiminnan ja elinkeinon harjoittamiseen Yhteistyöverkoston Taustatyöyhteisön Kaikki edellä mainitut tai vain osan niistä 18 9

10 Monta tapaa organisoitua Osuuskunnat järjestäytyvät tavoitteidensa ja päämääriensä mukaisesti Perinteisistä organisaatioista Erilaisiin verkostorakenteisiin Pienyrityksinä pyritään kevyisiin ja joustaviin hallintorakenteisiin ja -käytäntöihin Jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Jäsen jäsen hallinto jäsen jäsen jäsen Jäsen jäsen jäsen jäsen 19 Jäsenillä tavallisesti kaksoisrooli ovat omistajia, jotka käyttävät yrityksensä ylintä päätösvaltaa Omistajuus tukee yrittäjyyttä Mikäli osuuskuntaan ei liitytä jäseninä, niin omistajuutta ei synny (vrt rekisteröidytään laskutuspalvelun käyttäjäksi tai vuokratyöntekijäksi) työntekijöitä, joilla on työsopimus osuuskunnan kanssa Juridisesti yleensä määräaikainen ja tehtäväkohtainen eli on voimassa aina silloin, kun tuotetaan palveluita tai valmistetaan tuotteita asiakkaille Voi olla myös muunlainen työsopimus osk:n tavoitteiden mukaisesti Jos omistajana yrityksenä (juridisena henkilönä) työsopimusta ei välttämättä synny lainkaan Työnsuorittajina omatoimisuus ja vastuisuus tukevat sisäistä yrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyttä 20 10

11 Jäsenellä eli omistajalla säilyy työttömyysturva Kun hänen omistusosuuteensa osuuskunnasta Yksin ei ylitä 15% Tai hän ei perheensä kanssa omista enempää kuin 30% Eikä häntä katsota päätoimiseksi yrittäjäksi jonkin muun yrityksen omistajana Ja hänen katsotaan olevan työmarkkinoiden käytettävissä Kun osuuskunnassa on vähintään 7 jäsentä, kaikkien omistusosuus jää alle 15 prosentin. Jäsenellä katsotaan olevan johtava asema osuuskunnassa Hallituksen jäsenenä Toimitus- tai toiminnanjohtajana Myös hyvin itsellistä yrittäjyysperusteista asemaa oman työnsä päättäjänä voidaan arvioida johtavaksi asemaksi Johtavalla asemalla ei yleensä ole merkitystä työttömyysturvan kannalta, jos omistusosuusrajat eivät samalla ylity tai toimi ei estä ottamasta vastaan muuta työtä. Lisätietoja työttömyysturvalain yrittäjän määritelmästä esim. Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta 21 Erilaisia yhteistyötapoja Yrittäjyysperiaate Työtilaus- tai toimituskeskus Yrittäjien yhteistyöverkosto Aatteellinen ja yhteiskunnallinen toiminta Pelkkä laskutuskanava Sekä lukuisia näiden yhdistelmiä 22 11

12 Yrittäjyysperiaatteella toimivissa osuuskunnissa Jäsenet yleensä luonnollisia henkilöitä toteuttavat liikeideoitaan ja harjoittavat liiketoimintaa osuuskunnan nimissä Jäsenet päättävät itse tarjonnastaan, hinnoittelusta ja tarjontansa tuottamistavasta siten, että ne sopivat yhteiseen liikeideaan ja tukevat osuuskunnan yrityskuvaa Osuuskunta on vaihtoehto muille yritysmuodoille Osuuskunta tarjoaa toimintaympäristön, kuten Yhteisen laskutuskanavan Yhteistyökumppaneita, vertaistuen ja taustayhteisön Markkinointituen imagon ja yhteisten toimenpiteiden kautta Muita jäsenten toimintaa tukevia hankintoja esim. laitteita ja tiloja 23 Yrittäjyysperusteisessa osuuskunnassa Tyypilliset sopimussuhteet Toimeksiantosopimukset tehdään osuuskunnan nimissä työn tilaajan kanssa Jäsen on työnsuorittaja palvelun tuottajana tai tuotteen valmistajana Sopimuksen allekirjoittavat ne, joilla osuuskunnan nimen allekirjoitusoikeus tai jäsen itse nk. asemavaltuudellaan Toimeksiantosopimus sitoo laillisesti osuuskuntaa Isoissa toimeksiannoissa mietittävä varahenkilöjärjestelyt ja tuotantokapasiteetin riittävyys Sopimuksissa rajataan usein mahd. vahingonkorvausvaateet tilauksen arvon suuruisiksi (vrt. alan yleiset toimitusehdot) 24 12

13 Yrittäjyysperusteisissa osuuskunnissa Rahankierron perusmalli Asiakas Osuuskunta toimitussopimus työsuoritus, tuotteet lasku maksusuoritus jäse n työsopimus palkka 25 Yrittäjyysperusteisissa osuuskunnissa Tyypillinen palkanmuodostuminen Pääsääntöisesti jäsen saa palkan asiakkaille tehdystä työstä Jäsen tekee työn asiakkaalle, osuuskunta laskuttaa siitä Asiakkaan maksettua osuuskunta maksaa palkan jäsenelle. Osuuskunta hoitaa: Työhön tai toimitukseen liittyvät kulut (kuten tarvikkeet) kuittien ja ostolaskujen perusteella Alv:n ja työnantajamaksut Osuuskunnan yhteisten kulujen peittämiseksi varataan osk-siivu Usein osk:n ylijäämäksi (voitoksi) muodostuvaa osk-siivua palautetaan jäsenille oikeudenmukaiseksi katsotulla tavalla Osuuskunta hoitaa ennakonpidätystilitykset kunkin verokortin mukaan Loppu jää jäsenen nettopalkaksi Esimerkki asiakkaalta laskutettavan summan kulujakaumasta Osksiivu Nettopalkka Enn. pidätys Alv TAmaksut Tarvikkeet 26 13

14 Osuuskunta työtilaus- tai toimituskeskuksena Välittävät työtilaisuuksia ja toimituspyyntöjä jäsenilleen Yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti Jäsenet usein luonnollisia henkilöitä Toiminta keskittyy usein alueellisesti Yhdelle toimialalle esim. rakennuspalvelut Tai monelle toimialalle nk. monitoimiosuuskunnat Osk:n tarjonnasta asiakkaille päätetään yhdessä Jäsenet tuottavat yhteisiä palveluita tai tuotteita esim. siivous-, kirvesmies, ja talonmiespalveluita Tarjonta hinnoitellaan yhdessä esim. kunkin palvelun tuntihinnat Osalla jäsenistä voi olla omat tuotteensa, jolloin toimivat itsenäisemmin Työskennellään usein perinteisempänä työntekijänä Tehtäviä jaetaan esim. siten, että toiset myyvät ja hankkivat tilauksia toiset keskittyvät työtilausten suorittamiseen ja tuotteiden valmistamiseen Yrittäjyys omaksutaan oma-aloitteisuutena, itsenäisenä otteena työhön ja valmiutena hankkia uusia työtilaisuuksia 27 Yrittäjien verkostoitumisena ja yhteistyömuotoa Jäsenet ovat jo yrittäjiä esim. oma toiminimi tai oy Jäseneksi liittyy yritys, ei välttämättä luonnollinen henkilö Yrittäjän ja osuuskunnan välille ei välttämättä synny työsopimusta Oma yritys perustelut esim. Jäsenten liiketoiminnat ovat kulu- ja investointitarpeiltaan hyvin erilaisia Yrittäjä halua osallistua vain jollakin liiketoiminnalla osuuskuntaan Yrittäjä ei välttämättä ole työttömyysturvan piirissä Yrittäjät liittyvät osuuskuntaan verkostoituakseen Markkinointiyhteistyö osuuskunta myy tuotteita/ palveluita eteenpäin esim. käsityöläisten yhteinen kauppa Tai yrittäjä markkinoin tarjontaansa osuuskunnan nimellä tai tuotemerkillä Hankintayhteistyö esim. tarvikkeiden ja raaka-aineiden yhteishankinnat Kehittämisyhteistyö 28 14

15 Aatteellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan järjestäminen Sopii aatteellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan järjestämiseen esim. Kun toimintaan halutaan liittää liiketoimintaa Useita toimijoita, jotka tarvitsevat taloudenpitoon tai omistuksen järjestämiseen yhteistoimintamuodon Ei välttämättä tavoitella rahallista voittoa Halutaan säilyttää demokraattinen päätöksentekomalli Vaihtoehto tai täydennys yhdistykselle ja säätiölle Toiminta voi olla esim. Kylien tai alueiden kehittämistoimintaa Kulttuuritoimintaa Yhteiskunnallisten rakenteiden ja palveluiden järjestäminen Jäsenistö koostuu yleensä sekä luonnollisista että juridista henkilöistä esim. vesiosuuskunnissa jäseninä kunnat ja vesiliittymien o 29 Pelkät laskutuskanavan tarjoajat Markkinoilla on sekä osuuskuntia että osakeyhtiöitä Rekisteröidytään yleensä heidän asiakkaiksi Ei yleensä edellytä omistajaksi liittymistä Jos ei synny omistajuutta, ei synny myöskään omistajan oikeuksia yrityksen asioista päättämiseen, eikä ylijäämään tai voittoon Tarjoavat pelkästään laskutuspalvelun Työsuoritus tai tuotteet laskutetaan yrityksen nimissä Palkka muodostuu yleensä samalla tavalla kuin yrittäjyysperusteisissa osuuskunnissa Hoitavat alv- ja työnantajamaksujen tilitykset Veloittavat palvelustaan yleensä prosenttiperusteisen provision heidän kautta kulkeneesta laskutuksesta Tarkista veloitusten vertailua varten, mistä laskutusluvusta provisio määritellään ( esim. kokonaismyynnistä, liikevaihdosta vai työlaskutuksen osuudesta) Työsuorituksen ajaksi syntyy yleensä määräaikainen, tehtäväkohtainen työsuhde Etuina helppokäyttöisyys ja nopeus tilapäisten työsuoritusten laskutukseen Eivät yleensä välitä työtilauksia, eivätkä tue markkinointia tai tarjoa muuta yhteisöllisyyden tukea 30 15

16 Osuuskunnan perustaminen alkaa Ihmisistä Ideoista Yhteisistä päämääristä 31 Kootaan perustajajäsenet Visioidaan yhteinen tahtotila ja päämäärä Työstetään toimiva liikeidea ja näkemys jäsenkunnan koostumuksesta Selvitetään rahoitustarpeet ja -lähteet Hoidetaan perustamistoimet Laaditaan säännöt ja perustamisasiakirjat Rekisteröidään osuuskunta Käynnistetään toiminta Selvitetään mahdolliset luvanvaraisuudet Järjestetään kirjanpito ja hallinto sekä tarvittavat vakuutukset ja työterveyshuolto Ratkaistaan toimintatavat, tilatarpeet ja aloitetaan markkinointi 32 16

17 Perustamiseen tarvitaan kolme henkilöä Jotka voivat olla luonnollisia henkilöitä Työttömyysturvan vuoksi yleensä perustajia vähintään 7, jotta omistusosuus jää alle 15% Tai juridisia henkilöitä kuten yrityksiä, yhdistyksiä ja muita yhtymiä Lakiuudistuksessa 2013 ehdotettu, että osuuskunnan voi perustaa yksin Ajatuksena, että myöhemmin jäsenmäärää lisätään tavoitteiden mukaisesti 33 Luodaan toimiva liikeidea menestyksen perustaksi Osuuskunnan sisäinen palveluidea kertoo, miten osuuskunta auttaa ja tukee jäsenistöään Henkilökohtaisen liike- ja työllistymisidean avulla jäsen hahmottaa, mikä merkitys yhteisyrityksellä on hänen toiminalleen Eli millaista liiketoimintaa harjoittaa sen avulla tai mitä työtä tekee osuuskunnan kautta Osuuskunnan yhteinen liikeidea kokoaa toiminnan markkinoitavaan muotoon 34 17

18 Viralliset, lakisääteiset säännöt Täydentävät jäsensopimukset Käytännön toimintaohjeet 35 Viralliset, julkiset säännöt Minimivaatimuksena tulee määritellä osuuskunnan 1. toiminimi ja sen kieliversiot, jos aiotaan käyttää käännösnimiä 2. Kotipaikka 3. Toimiala 4. Osuuden nimellisarvo eli osuusmaksu, sen suorittamisaika ja tapa 5. Tilikauden pituus, alkamis- ja päättymispäivä Uuden lain 2013 mukaan riittävät kohdat 1-3 Lisäksi voidaan määritellä muita toimintaa ohjaavia, pitkäaikaisia perusperiaatteita Jäsenen kelpoisuusehdot ja hyväksymismenettely Jäsenen eroamisoikeudet Osuuskunnan koolle kutsuminen (nk. Vuosikokous) Hallituksen koko Toimitusjohtajan valinta (osk:lla ei tarvitse olla) Tilintarkastajien määrä Muut mahdolliset pääomamaksut (esim. liittymismaksu) Vahvistetaan kaupparekisterissä Ovat julkinen asiakirja vrt. oy:ssä yhtiöjärjestys 36 18

19 Jäsenten keskinäiset sopimukset luovat vakautta Jäsensopimuksella voidaan sopia Tarkemmin toimintatavoista, joita ei ole määritelty virallisissa säännöissä Jäsenten keskinäisistä sopimussuhteista Syntyy yleensä kaikkien jäsenten suostumuksella Uudet jäsenet voidaan velvoittaa sitoutumaan niihin ja eroavat jäsenet vapauttaa siitä (vrt. jäsenyyden ehdot) Muutokset tehdään sitä sitovien jäsenten yhteisellä päätöksellä Tyypillisiä sopimusasioita ovat esim. Ylijäämän (voiton) jakamisperusteet Muiden maksujen keräysperusteet kuten liittymis- tai jäsenmaksu tai osksiivu Työtilaisuuksien jakoperusteet Palkanmaksunperusteet Kilpailurajoitukset jne Osuuskunnan perustamisen kannalta vapaaehtoisia sopimuksia Sopimusta ei tarvitse julkistaa ulkopuolisille (vrt viralliset säännöt) Jäsensopimusten tavoitteet samat kuin oy:ssä osakassopimuksilla 37 Toimintaohjeista tehoa ja selkeyttä Sovitaan kuinka toimitaan käytännön asioissa Hyväksi havaittujen käytänteiden keskinäinen jakaminen Prosessikuvaukset perehdyttämisen apuna Kehitetään kokoajan Luodaan esim. laatujärjestelmän avulla 38 19

20 Selvitä ryhdytkö omistajaksi vai asiakkaaksi Kumpia osk:ssa ollaan? Selvitä liittymisen hinta Mitkä oikeudet sillä saat? Perehdy sääntöihin ja sitoumuksiin Tutustu toimintatapoihin ja palveluihin Tarkista sopiiko ympäristö tavoitteisiisi Jäsenyyden ehdot ja palveluiden käyttöehdot Millaisen tuen saat yrittämiseen Mitkä ovat osk:n yhteiset tavoitteet, päämäärät ja liikeidea Tee päätös onko osk ratkaisusi Kirkasta tavoitteesi Liikeideasi ja työllistymistavoitteesi Kehitä yrittäjätaitojasi Oppien yhteisöllisesti ja/tai itsenäisesti

21

22 22 Oivalletaan yhdessä Ritva Kivistö Kun harkitset osuuskuntaan liittymistä tutustu toimintatapoihin ja palveluihin Oivalletaan yhdessä Ritva Kivistö

23

24 47 Osuuskunta menestyy, kun Sillä on liikeidea, jolle on kysyntää Tuotteita ja palveluita osataan markkinoida Jäsenet sitoutuvat yritykseensä On hyvät, yhdessä luodut pelisäännöt On taitava johto ja vastuullinen hallinto Jäsenet ovat yrittäjähenkisiä Jäsenet pystyvät yhteistyöhön ja ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia Toteutetaan osuustoiminnallisia arvoja ja periaatteita 48 24

25 Menestyt osuuskuntayrittäjänä Toimit ja hankit elantosi osuuskunnassa, kun Sitoudut yhteiseen yritykseen Olet omatoiminen työpanoksesi myyjä Koet osuustoiminnalliset arvot omiksesi Kehität henkilökohtaista liike- ja työllistymisideaasi Mitä työtä haluat tehdä, mitä tarjoat osk:n kautta Kuka sitä tarvitsee, kuka on asiakkaasi Miten tuotat tarjontasi osk:n kautta Millaisen mielikuvan haluat antaa toiminnastasi/ tuotteistasi 49 Osuuskunta sopii verkottuvaan maailmaan Yhteiset osuustoiminnalliset arvot luovat luottamuksen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön raamit verkostolle Verkosto on yhteinen tausta- ja työyhteisö Verkostosta voi löytää samalla intressillä toimivat yhteistyökumppanit Vertaistuki yrittäjyyteen tai aatteelliseen toimintaan Tasavertainen kumppanuus 1+1>2 Sopii korvien välissä olevaan pääoman hyödyntämiseen, koska hyöty tulee molemmille oman työ- ja osaamisen suhteessa (ei rahallisen pääoman suhteessa) Verkoston kehittämiseen joustava yhtiömuoto Osuuskunta valitsee itse jäsenensä Jäsenien eli omistajien määrää ei tarvitse määritellä perustettaessa (vrt oy) Yleensä yksinkertaiset liittymis- ja eroamismenettelyt Osuus- ja liittymismaksut yleensä kohtuullisia Osuusmaksu palautetaan, kun jäsen eroaa osuuskunnasta (ei tarvita osakkeiden arvonmäärityksiä luovutuksen toteuttamiseen) Lisäbonuksena työttömyysturvan säilyminen (tietyin edellytyksin) 50 25

Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille

Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille Osuustoiminnallisuus mahdollisuus Green Care -toimijoille Green Care toimijatreffit 21.2.2017 Ritva Kivistö Saisimmeko aikaan yhdessä enemmän? Sinun tarinasi on palvelusi. Kaipaatko kuitenkin yhteisön

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere 27.1.2017 Osuuskunta yhtiöittämisen mallina Kansalaisten oma vastuunotto hyvinvoinnistaan Palveluja koko maassa Sote-osuuskunnat palveluntuottajina Dataosuuskunnilla

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat...

SISÄLTÖ. Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat... Sisältö SISÄLTÖ JOHDANTO...11 Yhteisen yrittämisen vahvuudet...11 Nykyisiä kehityssuuntia...13 Osaamisesta ja verkostoista mahdollisuuksia...13 Kirjan kirjoittajat...14 YHTEISYRITTÄMISEEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ...17

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suvisaariston vesiosuuskunta Säännöt 1 (9) SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG -NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

Suvisaariston vesiosuuskunta Säännöt 1 (9) SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG -NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Suvisaariston vesiosuuskunta Säännöt 1 (9) SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG -NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Suvisaariston Vesiosuuskunta-Sommarö

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Osuuskunta Universon säännöt

Osuuskunta Universon säännöt Osuuskunta Universon säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Ympäristöasiantuntijoiden osuuskunta Universo (ruots. Andelslag Universo, engl. Cooperative Universo) ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta. ja kotipaikka on Uusikaupunki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta. ja kotipaikka on Uusikaupunki. Sivu: 1(8) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 14-01-2016. Voimassa 29-09-2015 lähtien 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta. ja kotipaikka on Uusikaupunki.

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Varparannan vesiosuuskunta ja kotipaikka Kontiolahti.

Osuuskunnan toiminimi on Varparannan vesiosuuskunta ja kotipaikka Kontiolahti. 14.3.2012 VARPARANNAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Varparannan vesiosuuskunta ja kotipaikka Kontiolahti. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas KÄSITYSKIRJA 2016

Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas KÄSITYSKIRJA 2016 Pedagoginen Osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas KÄSITYSKIRJA 2016 Oppimisympäristö SKY-Opiston yhteydessä toimiva pedagoginen osuuskunta HyTa HyvinvointiTaivas on keväällä 2013 perustettu uudenlaista oppijuutta,

Lisätiedot

Vehniän vesiosuuskunnan säännöt

Vehniän vesiosuuskunnan säännöt 1 Vehniän vesiosuuskunnan säännöt 1 Toimiala ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vehniän vesiosuuskunta ja kotipaikka on Laukaan kunta. 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toimiala on rakentaa,

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

ViljaTavastia osuuskunta Grain Tavastia cooperative SÄÄNNÖT

ViljaTavastia osuuskunta Grain Tavastia cooperative SÄÄNNÖT ViljaTavastia osuuskunta Grain Tavastia cooperative SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on ViljaTavastia osuuskunta, Grain Tavastia cooperative, ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Osuuskunnan

Lisätiedot

Invalidiliitto ry. Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma. Järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE ry SOSTE

Invalidiliitto ry. Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma. Järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE ry SOSTE Invalidiliitto ry Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma Järjestölakimies Anneli Pahta, ry 1 Sisällys 1. Järjestön hyvä hallinto Hyvän hallinnon käsitteestä Hyvän hallinnon periaatteet Miksi hyvä hallinto

Lisätiedot

HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA 25.02.2012 VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Härkinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Liperi.

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Villingin vesiosuuskunta ja kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Villingin vesiosuuskunta ja kotipaikka on Helsinki. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 30.1.2008 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Villingin vesiosuuskunta ja kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA HKM:n SÄÄNNÖT

VESIOSUUSKUNTA HKM:n SÄÄNNÖT 1/10 hyväksytty versio VESIOSUUSKUNTA HKM:n SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on ja sen kotipaikka on Saarijärvi. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon JOKIKYLÄN JOKIMUTKAN VIEMÄRIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta ja kotipaikka on Haukipudas. Osuuskunnan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Valkjärven Kuituosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Valkjärven Kuituosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi. VALKJÄRVEN KUITUOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Valkjärven Kuituosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää,

Lisätiedot