Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/ (9) Yhteensä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/2014 1 (9) Yhteensä"

Transkriptio

1 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 1 (9) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan tulosalueen perustaminen) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Asia on siirretty U2:een ja osaksi Myöhässä Suuri Suuri organisaatiouudistusta. Siirtoviive ja 3 sakkomaksujen taso kasvaa edelleen. 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee 3 Hyvinvointi Kotihoito Asiakasmaksujen ja tukipalvelumaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle Myöhässä Suuri Pieni Lautakunnan esittämä ympärivuorokautisen hoidon kokonaissuunnitelma ei ole edennyt aikataulussa ja korvaavien tehostetun asumispalvelun yksiköiden rakentaminen on viivästynyt suunnitellusta. Lautakunta ei hyväksynyt virkamiesesitystä sellaisenaan vaan muutos toteutetaan esitettyä hitaammin. Maksujen korotus tuodaan vuoden 215 osalta lautakunnan Aikataulussa Pieni Pieni talousarviokäsittelyyn. 4 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 5 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 6 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 7 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos 8 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos Neuvolan perhetuen lisääminen Kasvaa tavoitetta hitaammin, koska Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä tarvittavia resurssilisäyksiä ei ole ollut määrärahatilanteen vuoksi mahdollista tehdä. Lapsiperheiden kotipalvelun Lapsiperheiden kotipalvelu on käynnistäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti Hyvinvoiva lapsi ja nuori hanke Lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon osuuden lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, tuettu asuminen TALK mallin mukaisesti Aikataulussa Pieni Pieni Projekti on käynnistynyt mutta vasta tulosten juurruttaminen tulee näyttämään pitemmällä aikavälillä hyötyjä. Valmistelu ja tarkempi suunnittelu on Myöhässä Pieni Suuri siirretty osaksi U2 ohjelmaa. TALK hankkeen vaikutuksista on saatu Aikataulussa Pieni Pieni hyviä kokemuksia ja merkitys on taloudellisesti ja toiminnallisesti suuri. 9 Hyvinvointi Sosiaalityö Työllistämisen tehostaminen 1 Hyvinvointi Sosiaalityö Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto (toimintaan ei yleensä tarvita lisärahoitusta kolmannen vuoden jälkeen) 11 Hyvinvointi Sosiaalityö Päihde ja mielenterveyspalveluiden Aikataulussa Pieni Pieni Sosiaalityön asiakasryhmien aktivointia on tehostettu ja sisällytetty U2 valmisteluun. Ei valmistelussa Keskeytetty Arvioimatta Arvioimatta Myöhässä Pieni Pieni Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan 1 organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. 12 Hyvinvointi Sosiaalityö Korvaushoitoketjun Asian käytännön tason järjestely ei ole Myöhässä Pieni Pieni edennyt suunnitellusti. 13 Hyvinvointi Vammaispalvelut Kustannuskasvun taittaminen U2 toimenpide sekä osa Aikataulussa Suuri Suuri organisaatiouudistusta. 14 Hyvinvointi Koko toimielin Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen Myöhässä Suuri Suuri Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen on edennyt mm. U2 hankkeiden suunnittelun osalta. Nämä kuitenkin tuottavat 1 5 pääosin samalla rahalla enemmän palveluita kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi eikä kokonaiseurojen vähenemää.

2 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 2 (9) 15 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Rakennuskannan (ulkoiset vuokrasopimukset) kehitys ja myyntipotentiaali (kohdekohtainen erittely liitteenä) (vaikutus sekä käyttötalouteen että investointien rahavirtaan) ennuste Poikkeama Aikataulussa Ei riskiä Suuri Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Edetään suunnitelman mukaisesti. 16 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 17 Kiinteistö Infrapalvelut, Tilapalvelut Maankäytön uuden toimintamallin tehokas käyttöönotto Kilpailutus (erit. Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, Arkea Oy) Aikataulussa Suuri Suuri Uuden toimintamallin käyttöönoton johdosta aluekehityshankkeita on palautunut uudelleen kehittelyyn hankkeen hyöty/kustannus suhteen parantamiseksi. Kilpailutukset parhaillaan käynnissä, urakat alkavat alkaen Aikataulussa Pieni Suuri Kiinteistö Tilapalvelut Ulkoisten vuokrasopimusten salkutus 19 Kiinteistö Tilapalvelut Tilatehokkuus (vuokrattua tilaa/työntekijä 1 m2) asteittain Salkutus käynnissä Aikataulussa Ei riskiä Suuri Prosessi ja tilajärjestelyt tilatehokkuuden parantamiseksi ovat alkaneet Aikataulussa Suuri Suuri Kiinteistö Infrapalvelut Eri pysäköintituotteet (maksukorotus, alueiden laajentaminen, kalleimman vyöhykkeen laajentaminen, maksullisuusajan pidentäminen) Aikataulussa Pieni Suuri Projekti suuritöisempi kuin ennakoitiin. Jakaantuu useampaan osaprojektiin, jote etenevät vaiheittain. Osittain toteutettu. 21 Kiinteistö Infrapalvelut Asukaspysäköinnin hinnan tarkistus Aikataulussa Pieni Pieni Hinnat tarkistettu. 22 Kiinteistö Infrapalvelut Pysäköintivirhemaksujen korotus Aikataulussa Pieni Suuri Toteutettu 23 Kiinteistö Infrapalvelut Kaivutaksojen tarkastaminen Asia on vielä valmistelussa, korotus on Myöhässä Pieni Pieni vaikutukseltaan vähäinen. 24 Kiinteistö Tilapalvelut Energiansäästöhankkeet: Toteutus käynnissä. kokonaisvaltainen tarkastelu rakennuskohtaisten vaatimusten sijaan Aikataulussa Pieni Pieni

3 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 3 (9) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Kiinteistö Tilapalvelut Vuokra avustusten mekanismin Valmistelu kesken. läpikäynti (oma omistus vs. muut tilat) Aikataulussa Pieni Pieni Kiinteistö Infrapalvelut Yksityisteiden valaistus 27 Kiinteistö Matriisipalvelut Kiinteistönmuodostuksen ja muiden viranomaistaksojen tarkastaminen 28 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Pohjoisten maa alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi 29 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 3 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 31 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 32 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Vajaakäyttöisen rakennetun kiinteistöomaisuuden Ylläpitokulujen vähentyminen Kurjenlinna Pernon koulu Mäntymäen pesulan alue kuten edellä, mutta ongelma on tasearvo. Vajaakäyttöisen kiinteistöomaisuuden Pääskyvuoren kasarmi Putsari Puutarha Ruiskatu Vedenjakelun kortteli Mäntymäen pesulan alue Kupittaan siirtolapuutarha ei kunnallistekniikkaa ja sen toteuttaminen maksaa paljon. Tehokasta keskustarakentamista pikaratikkareitin varteen sekä Kupittaan urheilualueen pysäköinnin ja toiminnan. 33 Konsernihallinto Hallinto hallinnon aleneva henkilöstösuunnitelma vakanssien lakkautus ( 4 thv) tehtävien uudelleen järjestäminen ja priorisointi (ei merkittävää vaikutusta palveluihin) 34 Konsernihallinto Hallinto Avustusmäärärahat vähentäminen 1 %/vuosi 35 Konsernihallinto Hallinto Edelleen jaettavien määrärahojen vähentäminen 1 %/vuosi (vähäinen vaikutus avustuksia saaviin yhteisöihin, viestinnällä ja ennustettavuudella voidaan minimoida haitat). 36 Konsernihallinto Hallinto Varausmäärärahojen vähentäminen 1%/vuosi (Heikentää kykyä reagoida ulkoisiin tarpeisiin nopeasti ja vähentää johdon työkaluja ja ketteryyttä) 37 Konsernihallinto Hallinto Yleinen palvelutason pudotus ja hallinnon helppojen kululajikohtaisten säätöjen hakeminen (Heikentävä vaikutus työviihtyvyyteen, ulkoiseen kuvaan ja edunvalvontaan) 38 Konsernihallinto Hallinto Kaupungin tarjoamien pysäköintipaikkojen maksullisuus keskustassa. 4 paikkaa/4 eur/kk. Johtokunta tehnyt päätöksen Aikataulussa Pieni Pieni (oikaisuvaatimuksia). Valmistelu kesken Myöhässä Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Pieni Analyysi tehty. Myyty kiinteistöjä ja Rymättylästä tulossa rantatontteja myyntiin. Kummankin kohteen maankäytöllistä uusiokäyttöä selvitetty. Pernon Aikataulussa Pieni Pieni koulussa merkittävästi väliaikaista käyttöä. Realisoituu seuraavalla kaudella Keskeytetty Pieni Pieni Tilat Haloken täyspainoisessa käytössä. Alueen ottaminen nopeasti uuteen käyttöön aiheuttaisi kaupungille muutosinvestointi kuluja. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Hankkeiden valmistelua tehty. Muodostuvat projekteiksi Kiton ja Yton strategisten sopimusten mukaisesti aikataulutettuna. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti. 2 2 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Pieni Pieni

4 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 4 (9) 39 Konsernihallinto Hallinto digitaaliset palvelut, yhteinen asiakaspalvelupiste ( 2 htv). Uusien palvelumuotojen myötä ei vaikutuksia palveluihin 4 Konsernihallinto Tapake Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävän tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön ennuste Poikkeama 1 1 Aikataulussa Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 41 Konsernihallinto Tapake Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuen Ostolaskujen käsittely SAP:ssa viivästyy. Kustannussäästöjen Myöhässä Pieni Pieni syntyminen vuoden 214 puolella on 22 epätodennäköistä. 42 Konsernihallinto Tapake Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puolittaminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä toimintatapamuutoksilla) 43 Konsernihallinto TSeK Ulkoisen rahoituksen lisääminen 2 2 Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto TSeK Henkilöstöjärjestelyt (palveluvalikoima Potkuri, TSeK, Turku Science Park, Koneteknologiakeskus) 1 1 Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto TSeK Markkinointi/yritysten houkuttelu 5 5 Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto IT palvelut Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen (tulostamisen vähentämiseen johtava tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja laitemäärän vähentäminen, energiasäästöt) Canonilla on vaikeuksia saada jatkuvapalvelu toimimaan Roll out ei ole lähtenyt liikkeelle halutulla tavalla. On epävarmaan saadanko tehtyä vuoden 214 aikana. Canonilta ei ole tullut luotettavaa roll out suunnitelmaa, jota vasten Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta toteutumista pystytään arvioimaan. 5 Viikolla 35 Halokkeella ja Canonilla tapaaminen jossa arvioidaan tilannetta ja jatkotoimenpiteitä. todennäköiset ja arvioitavat syyt: Turun toimiston resurssipula palvelun tuottamiseksi ja kokemus jatkuvanpalvleun tuottamisesta. 47 Konsernihallinto IT palvelut Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen (säästöt NC ylläpidon ja kehittämisen kustannuksista) 48 Konsernihallinto IT palvelut Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen (säästöt oman kuituverkon rakentamisesta ja sen ylläpidon kilpailutuksesta) Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta NC alustan korvaaminen ja alasajo on siirretty johdon toimesta pois ITpalveluiden hallinasta driveturku 45 ohjelmaan. Projektin käynnistäminen sekä tietoliikennepalveluiden hankinnnan valmistelu viivästyi ohjelman asettamispäätöksen puuttuessa. Hankintaprosessia viivästänyt myös hankinnan laajeneminen seutukunnalliseksi hankintayhteistyöksi. Vuoden Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta ennusteessa mukana sairaalakampuksen Tervi sopimuksesta siirryvät palvelukustannukset (22 ) sekä päiväkotien tietoliikennekapasiteettien nostoista aiheutuva palvelukustannusten (144 ) kasvu.

5 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 5 (9) 49 Konsernihallinto IT palvelut Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Lync puheluilla (leikataan puhelimien ja liittymien määrää, tilalle IP puhelut) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Projektin käynnistäminen sekä uusien puhepalveluratkaisujen käyttöönotto Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta sekä levittäminen viivästyi ohjelman asettamispäätöksen puuttuessa. 5 Konsernihallinto Haloke Materiaalihankinnat tehdään SAP:n tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimuskumppaneille ja tuotteisiin. Esim. toimistotarvikkeiden osalta sopimustuotteisiin sitoutumisen kustannusvaikutus noin 3 euroa vuodessa. 51 Konsernihallinto Haloke Vuokra autojen käyttö pakolliseksi oman auton käytön sijaan pidemmillä työmatkoilla (esimerkiksi Helsinki, Tampere). 52 Konsernihallinto Haloke Ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön, kustannussäästö noin 2 euroa vuodessa (alkaa 213 syksyllä). Kuljetusten keskitetty tilauskeskus (esim. koulu, päiväkoti, vpl, tavarakuljetukset) 53 Konsernihallinto UBC Project support services: UBC:n tasolla (jos esim. vuokrat ja muut sisäiset kulut saadaan tukikelpoiseksi) Lisätään yhteistyötä TAPAKEn, IT puolen, strtegisen HR:n kanssa, jotta voidaan tukea koko kaupunkia hankerahojen tehokkaassa hyödyntämisessä 54 Konsernihallinto UBC lisätään luottokortteja projektipäälliköille, ja käytetään niitä matkakulujen maksamiseen (nykyisin käytettään sihteeristön päällikön luottokorttia matkojen ostoon netissä) 55 Konsernihallinto UBC Kartoitetaan UBC:n henkilöstön puhelinliittymät tarpeita vastaaviksi. Soneralla löytyy liittymiä jotka vastaavat paljon matkaavien tarpeita esim. Yritys 1 joka sisältää 1 minuuttia puheluita ja viestejä sekä rajattoman netin käytön pohjoismaissa sekä Baltiassa kuukausi hintaan 19.. Tällä hetkellä kuukausimaksu on 21. Nopea nettiyhteys ja vapaa datan käyttö ko. alueella mahdollistaa nettipuheluiden sekä viestien lähettämisen pienentäen puhelinkuluja merkittävästi Aikataulussa Pieni Ei riskiä Käynnistämättä Pieni Ei riskiä Aikataulussa Pieni Ei riskiä Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Sivistys Varhaiskasvatus Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja oikea aikainen resursointi, sijaistyövoiman käytön väheneminen Suurimmat säästöt saavutettiin jo Aikataulussa Pieni Arvioimatta , jolloin sijaiskustannukset 3 vähenivät n Sivistys Lukiokoulutus Seudullinen lukiokoulutuksen Ratkaistaan U2:n yhteydessä. kustannussopimus Käynnistämättä Suuri Arvioimatta 4 4 8

6 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 6 (9) 58 Sivistys Varhaiskasvatus Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoidollista työtä (säästö noin 1 % vakansseista eli 16 htv) 59 Sivistys Varhaiskasvatus Palveluohjauksen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien hoitopalveluiden piiriin 6 Sivistys Ammatillinen koulutus Tommilankadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen yksityiseen päiväkotikäyttöön ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Ratkaisu ei ole yksin toimialan käsissä oleva asia. Siivouksen ja ruokahuollon Myöhässä Pieni Arvioimatta kilpailutusperiaatteet tulevat vaikuttamaan toteutukseen. Toteutunut Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Selvitys toimenpiteestä valmistumassa Aikataulussa Pieni Arvioimatta ja se on osoittautunut toteutettavissa 232 olevaksi. 61 Sivistys Aikuiskoulutus Työväenopiston kurssien tuntimäärän pudottaminen valtionosuusrahoituksen tasolle 62 Sivistys Lukiokoulutus Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Runosmäen koulun siirtyminen Lyseon tiloihin ja Nunnavuoren koulukiinteistöstä luopuminen 63 Sivistys Perusopetus Opetuksen suunnittelun joustavoittaminen, kouluille ja opettajille toimintavastuu, (säästö n. 3 htv) 64 Sivistys Perusopetus Vieraskuntalaisten kuljetuskustannusten laskuttaminen toteutuneiden mukaisesti 65 Sivistys Koko toimiala Opetuksen porrastaminen ja koulutilojen tehokkaampi käyttäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä työväenopistoissa Toteutunut Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Toteutettu budjettivastuun Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta siirtämisellä kouluille. Voimassa olleet sopimukset on Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta irtisanottu Aikataulussa Pieni Arvioimatta Käynnistetty 66 Sivistys Toisen asteen koulutus Yhteisten kurssien järjestäminen lukioja ammatillisessa koulutuksessa esim. harvinaisten kielten osalta, (säästö n. 1 htv) 67 Sivistys Perusopetus Kuljetuskustannusten väheneminen Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen 68 Sivistys Varhaiskasvatus ja Syvälahden (Hirvensalo II) uudet tilat perusopetus 69 Sivistys Perusopetus Perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen keskimääräisestä 19 oppilaasta 21 oppilaaseen Myöhässä Pieni Arvioimatta Ei toteutunut Riippuu Syvälahden koulun 7 7 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta 7 7 toteutuksesta. Riippuu Syvälahden koulun 7 7 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta 7 7 toteutuksesta. hylätty Käynnistämättä Suuri Arvioimatta Vapaa aika Liikuntapalvelut Paattisten uimahallipalveluiden Päätökset lautakunnanssa tehty lopettaminen Keskeytetty Arvioimatta Pieni Vapaa aika Liikuntapalvelut Lausteen uimahallipalvelujen Päätökset lautakunnanssa tehty lopettaminen Keskeytetty Arvioimatta Arvioimatta Vapaa aika Liikuntapalvelut Luovutaan osasta pienpallokenttiä Käynnistämättä Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Liikuntapalvelut Kenonurmikentän lämmittämisen Saavutettu jo vuonna 213. Ei uutta lopettaminen marras joulukuu Aikataulussa Suuri Suuri 15 säästöä. 74 Vapaa aika Liikuntapalvelut Tulojen kasvattaminen Aikataulussa Ei riskiä Pieni Ennusteen mukaan toteutuu 75 Vapaa aika n yhteiset Prosessien yksinkertaistaminen ja IT:n hallintopalvelut parempi hyödyntäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Toteutuu htv säästönä 76 Vapaa aika Orkesteri Yleisön kasvu 3% Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti 77 Vapaa aika Orkesteri Tilapäisen työvoiman vähentäminen Vaikutukset siirtyvät seuraavaan 2 2 Aikataulussa Pieni Ei riskiä 2 2 (keikkalaiset) vuoteen 78 Vapaa aika Orkesteri Yritystuki nettikonserteille Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti.

7 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 7 (9) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Vapaa aika Orkesteri Kulttuurikaupan tuotto Aikataulussa Pieni Pieni Edetään suunnitelman mukaisesti. 8 Vapaa aika Orkesteri Konserttitalon pienkorjaukset (remonttia odotellessa) Myöhässä Pieni Pieni Edetään suunnitelman mukaisesti. 81 Vapaa aika Orkesteri Vuokran periminen varastotiloista Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti. 82 Vapaa aika Kirjastopalvelut Itsepalvelukäytön lisääminen (1 htv) Aikataulussa Pieni Pieni Edetään suunnitelman mukaisesti. 83 Vapaa aika Kirjastopalvelut Kirjastoaineiston yhteishankinnat Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti. 84 Vapaa aika Kirjastopalvelut Myöhästymismaksujen korotus 5 5 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 5 5 Kasvu pysähtynyt 85 Vapaa aika Kirjastopalvelut Työn korvaaminen ostopalveluilla (,5 htv) Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti. 86 Vapaa aika Kirjastopalvelut Vakanssi ja henkilöstöjärjestelyt Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti. 87 Vapaa aika Museopalvelut Vakanssi nro 43721, ei täytetä vakanssia Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti. 88 Vapaa aika Museopalvelut Vakanssi nro 42231, laskenn. eläkeikä Ei täytetä. 3 3 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Museopalvelut Pääsymaksujen korottaminen linna Edetään suunnitelman mukaisesti (214 korotus, vuoden 216 korotuksista päätetään myöhemmin) Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja museokauppa verkkokaupan Edetään suunnitelman mukaisesti aloittaminen, uusi Suurtorin myymälä. Muun myyntitoiminnan tehostaminen. 1 1 Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun myyntitoiminnan lisääminen (v Aikataulussa Pieni Pieni lisä) 92 Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun palveluliiketoiminnan lisääminen 2 2 Käynnistämättä Pieni Pieni 2 2 (vuodet euron lisä) 93 Vapaa aika Museopalvelut Palvelutoiminnan kuten arkeologisten Toimintatapa muutos. Ei toteudu. kaivausten tuottojen kasvattaminen Aikataulussa Pieni Pieni 3 94 Vapaa aika Nuorisopalvelut Käyttöasteen nostaminen ja hinnastopäivitys Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Nuorisopalvelut Markkinoinnin suunnitelmallisuuden 2 2 Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Nuorisopalvelut Htv:n pienentäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Nuorisopalvelut Ulkoisen rahoituksen lisääminen 5 5 Aikataulussa Ei riskiä Pieni Vapaa aika Nuorisopalvelut Uudet kumppanuudet 5 5 Käynnistämättä Pieni Pieni Ympäristö Turun Joukkoliikenteen käytön lisääntymisestä Matkamäärä tammi heinäkuussa 214 kaupunkiseudun Myöhässä Pieni Pieni on. 5% verrattuna edelliseen vuoteen. joukkoliikenneltk 1 Ympäristö Rakennusvalvonta, Taksojen ajanmukaistaminen ympäristönsuojelu, 5 5 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 5 5 ympäristöterveys 11 Ympäristö Kaupunkisuunnittelu Kaavoitustaksan ajanmukaistaminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Ympäristö Lipputuotteiden hinnan tarkistus Toteutumisennuste Aikataulussa Ei riskiä Pieni Matkamäärän lasku. 13 Ympäristö Toiminnan tehostaminen, Kiinteän omaisuuden, kts. Kiinteistötoimiala Maankäytön hankkeiden kaavataloudellisen esisuunnittelun käynnistäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 14 Konsernihallinto Talousasiat Rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteutumista seurataan tehostetusti ja uudistamistyötä jatketaan. 15 Konsernihallinto Uudistamisohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden vuosiraportoinnin yhteydessä. Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä

8 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 8 (9) 16 Konsernihallinto Sopimusohjausmallin kehittämistä jatketaan kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksessä tekemien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan johdolla uudistetaan hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan johtamisjärjestelmä ja arvioidaan tulosaluejaot. Samalla selvitetään hallinnollisten tasojen määrä toimialoilla sekä otetaan tarvittaessa toimiva työkierto käyttöön. ennuste Poikkeama Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 17 Konsernihallinto Henkilöstöasiat Hallinnollisten tehtävien täyttövaltuudet arvioidaan uudelleen ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. 18 Hyvinvointi Kotihoidon uudistamista koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tuodaan käsiteltäväksi käynnissä olevien selvitysten valmistuttua. 19 Sivistys Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan keskimäärin 1,5 oppilaalla ja vastaavasti vähennyksiä kohdistetaan myös koulunkäyntiavustajien ja opetustoimen hallintohenkilökunnan osalle. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei johda kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisten ryhmien osalta. Aikataulussa Pieni Pieni Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. Käynnistämättä Suuri Arvioimatta Avustajia vähennetty syksystä 214 viidellätoista. 11 Konsernihallinto Talousasiat Veronkorotuksen osalta lopullinen korotustaso päätetään syksyllä talousarvioprosessin yhteydessä. 111 Konsernihallinto Tilakeskus Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien tilojen riittävä käyttöaste. Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Suuri Suuri 111a Konsernihallinto Tilakeskus 111b Konsernihallinto Tilakeskus 111c Konsernihallinto Tilakeskus 111d Konsernihallinto Tilakeskus Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti. Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Aikataulussa Pieni Suuri Aikataulussa Pieni Suuri

9 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 9 (9) 112 Konsernihallinto Perustetaan avustusrekisteri, jonka perusteella vähennetään avustusten loppusummasta 1 %. 113 Konsernihallinto IT palvelut (+Hyvinvointita.) 114 Konsernihallinto Talousasiat (+Tapake) Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen erityisesti hyvinvointitoimialan sisällä. Talouden seurantaa ja laskutusta tehostetaan ja siitä raportoidaan konsernijaostolle. 115 Kiinteistö Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistuksia laajennetaan kattavammiksi mukaan lukien esimerkiksi asukaspysäköinnin ja anniskeluoikeuksien maksut, rakennuttajien väyläkorvaukset ja julkisten tilojen mainospaikkojen hinnat. 116 Vapaa aika Selvitetään ulkopaikkakuntalaisten korkeammat asiakasmaksut vapaa ajan palveluissa. 117 Vapaa aika Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioloaikojen mahdolliset supistukset. ennuste Poikkeama Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Pieni Pieni Myöhässä Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Pieni Pieni Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Osa maksuista tarkistettu, osa tulossa tarkistukseen alkusyksystä. 118 Konsernihallinto Haloke Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsittelyyn vuoden 213 loppuun mennessä. 119 Konsernihallinto Haloke Varastoinnin tehokkuus arvioidaan ja tarpeettomista varastoista luovutaan. 12 Kiinteistö Selvitetään Kupittaan siirtolapuutarhalle uutta mahdollista sijaintipaikkaa, joka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajentamisen. 121 Vapaa aika Kirjaston säilyminen Runosmäen alueella turvataan kouluverkkopäätösten yhteydessä. 122 Hyvinvointi Sosiaalisia luototuksia harkitaan uudelleen budjetin valmistelun yhteydessä. 123 Hyvinvointi Ehkäisevä vanhustyö Ratkaisukeskeinen palveluohjaus ja neuvonta sekä vanhusneuvola 124 Hyvinvointi Kotihoito Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta 125 Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja vahinkorahasto) 126 Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin konsernivelanhoito ja riskienhallinta 127 Konsernihallinto Talousasiat Tuloutus yhtiöistä korot ja osinkotuotot 128 Konsernihallinto Tilakeskus Välillinen omistaminen sekä myynti ja takaisinvuokraus malli KAIKKI UUDISTAMISOHJELMAN TOIMENPITEIDEN NETTOVAIKUTUS YHTEENSÄ Käynnistämättä Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Suuri Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti. Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Ei valmistelussa Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan Myöhässä Ei riskiä Ei riskiä organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan Myöhässä Pieni Pieni organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Pieni Suuri ########## NETTOVAIKUTUSENNUSTE ##########

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

STRATEGINEN SOPIMUS 2015 2018 KONSERNIHALLINTO. Vihreä=kv osio Punainen=kh osio Musta (valkoinen) = informaatio 1.

STRATEGINEN SOPIMUS 2015 2018 KONSERNIHALLINTO. Vihreä=kv osio Punainen=kh osio Musta (valkoinen) = informaatio 1. STRATEGINEN SOPIMUS 2018 KONSERNIHALLINTO Vihreä=kv osio Punainen=kh osio Musta (valkoinen) = informaatio 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun konsernihallinto.

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 11.5.2015 liite nro 1 (2/37)

Kaupunginhallitus 11.5.2015 liite nro 1 (2/37) Kaupunginhallitus 11.5.215 liite nro 1 (2/37) Sisällysluettelo 1 Perusteet... 3 1.1 Toivomusponsi... 3 1.2 Edellinen tasapainottamisohjelma... 3 1.3 Strategia... 3 1.4 Kriisikunnan kriteerien täyttyminen...

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti HSY:n hallitus 21.3.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginvaltuusto Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 1 2014 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot