Esko Hentilä MATKAILUPALVELUN LAATU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esko Hentilä MATKAILUPALVELUN LAATU"

Transkriptio

1 Esko Hentilä MATKAILUPALVELUN LAATU

2 LAATUTYÖN HISTORIA Alun perin laadulla on tarkoitettu virheiden määrää

3 LAATUTYÖN HISTORIA Laatu ilmaisi yksikköä kohden tehdyt virheet

4 LAATUTYÖN HISTORIA Myöhemmin alettiin puhua tuotteiden toiminnallisesta laadusta (kuinka hyvin tuotteet täyttivät tehtävänsä)

5 MESTARI-KISÄLLI-OPPIPOIKA -JÄRJESTELMÄ Vaihdantataloudessa tuotteen laatuominaisuudet ratkaisivat suoraan sen arvon oravannahkoina tai muina maksuvälineinä

6 MESTARI-KISÄLLI-OPPIPOIKA -JÄRJESTELMÄ Mestari-kisälli-oppipoika järjestelmässä mestarit vastasivat oman organisaationsa työn laadusta

7 TARKASTAMALLA AIKAANSAATU LAATU Taylorismin koulukunta pyrki massateollisuuden aikana varmistamaan laadun tarkastamisen avulla Tänä aikakautena ihminen ja kone rinnastettiin toisiinsa

8 LAADUNOHJAUS Kun laaduntarkkailulla ei päästy haluttuun tasalaatuun keksittiin laadunohjaus, jossa teollisuusprosessin tuotteille asetettiin ihanne- ja tavoitearvot ja määriteltiin sallitut poikkeamat

9 KOKONAISVALTAINEN LAATUTYÖ Toisen ms. jälkeen japanilaiset halusivat kehittää tuotteidensa kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla Laatugurut Deming ja Juran alkoivat rakentaa japanilaisten kanssa kokonaisvaltaista laatujärjestelmää, jossa laadunvarmistuksen avulla koordinoitiin koko yrityksen toimintaa järjestelmällisesti yksittäisen tuotteen sijaan

10 KOKONAISVALTAINEN LAATUTYÖ 2 Tavoitteena oli työtapa, joka ehkäisi ennakolta laatuvirheitä ja kustannuksia Myös suoritusporras otettiin mukaan laatutyöhön ns. laatupiirien avulla

11 MATKAILUTUOTTEEN LAADUN MUODOSTUMINEN Matkailutuotteessa on kysymys ennen kaikkea asiakkaan kokemasta elämyksestä tai kokemuksesta

12 MATKAILUTUOTTEEN LAADUN MUODOSTUMINEN Matkailutuotteessa on kysymys ennen kaikkea asiakkaan kokemasta elämyksestä tai kokemuksesta Se syntyy palveluprosessissa subjektiivisena kokemuksena

13 MATKAILUTUOTTEEN LAADUN MUODOSTUMINEN Matkailutuotteessa on kysymys ennen kaikkea asiakkaan kokemasta elämyksestä tai kokemuksesta Se syntyy palveluprosessissa subjektiivisena kokemuksena Palvelun tuotantoprosessissa ovat mukana kolme osaa: asiakas, kontaktihenkilö ja fyysiset resurssit

14 ODOTETTU JA KOETTU LAATU Buzzelli ja Gale määrittelevät laatua seuraavasti: Laatu on mitä tahansa, mitä asiakkaat sanovat sen olevan ja tietyn tuotteen tai palvelun laatu on mitä tahansa, miksi asiakas sen kokee.

15 ODOTETTU JA KOETTU LAATU Palvelun laatu muodostuu odotetusta ja koetusta laadusta

16 ODOTETTU JA KOETTU LAATU Odotettu laatu muodostuu yrityksen markkinoinnista, suullisesta viestinnästä ja asiakkaan tarpeista

17 ODOTETTU JA KOETTU LAATU Koettu laatu muodostuu teknisestä ja toiminnallisesta laadusta

18 ODOTETTU JA KOETTU LAATU Toiminnallinen laatu on sitä, miten asiakas palvelun saa.

19 LAATUKUILU Objektiivisesti katsoen kelvollinenkin palvelu saattaa muodostua asiakkaalle pettymykseksi, mikäli palvelua on mainostettu ylisanoin ja luotu asiakkaalle liian korkea odotusarvo Tätä kutsutaan odotetun ja koetun väliseksi laatukuiluksi tai laatuaukoksi

20 LAATUMIELIKUVAN STRATEGIA Yritys voi vaikuttaa odotusarvoihin mielikuvilla valitsemalla korkean tai matalan laatumielikuvan strategian

21 LAATUMIELIKUVAN STRATEGIA Korkea laatumielikuva houkuttelee ja matala laatumielikuva on helpompi tyydyttää

22 LAATUMIELIKUVAN STRATEGIA Suositeltavaa on pyrkiä riittävän korkeaan mielikuvastrategiaan, joka houkuttelee asiakkaita ja yhdistää se toiminnan laatuun, joka täyttää ja ylittää asiakasodotukset

23 VUOROVAIKUTUSLAATU JA FYYSINEN LAATU Vuorovaikutuslaadussa on kysymys asiakkaan ja yrityksen edustajan välisestä vuorovaikutuksesta

24 VUOROVAIKUTUSLAATU JA FYYSINEN LAATU Fyysisellä laadulla tarkoitetaan kaikkien niiden laitteiden, puitteiden ja tavaroiden laatua, jotka liittyvät palvelutapahtumaan

25 PALVELUN KOKONAISLAATU Palvelun kokonaislaatu voi olla vain enintään yhtä hyvä kuin huonoimman osan laatu

26 PALVELUN KOKONAISLAATU Ollakseen laadukas on kaikkien kolmen osaalueen, teknisen, toiminnallisen ja vuorovaikutuslaadun oltava hallinnassa ja tasapainossa

27 KOKONAISVALTAINEN LAADUNHALLINTA, TQM Total Quality Management on laatuun pohjautuva johtamistapa, joka perustuu kaikkien organisaation jäsenten osallistumiseen asiakkaiden tyytyväisyyden kehittämiseksi; kehitystyön tavoitteina ovat yrityksen pitkäjänteinen kannattavuus ja organisaation jäsenten ja koko yhteisön edut

28 KOKONAISVALTAINEN LAADUNHALLINTA, TQM Asiakas on kokonaisvaltaisessa laadunhallinnassa keskeisessä asemassa. Lecklin kuvaa asiakkaan laadun lopulliseksi arviomieheksi.

29 KOKONAISVALTAINEN LAADUNHALLINTA, TQM Japanilaisessa laatufilosofiassa asiakasta kutsutaan Jumalaksi, koska halutaan korostaa asiakaspalvelun merkitystä

30 TYYTYVÄINEN ASIAKAS Asiakastyytyväisyydellä voi olla monia edullisia vaikutuksia: Tyytyväinen asiakas valitsee yrityksen, johon tyytyväisyys kohdistuu OUR BEST REWARD IS A SATISFIED CUSTOMER:

31 TYYTYVÄINEN ASIAKAS Asiakastyytyväisyydellä voi olla monia edullisia vaikutuksia: Tyytyväinen asiakas valitsee yrityksen, johon tyytyväisyys kohdistuu Tyytyväinen asiakas maksaa mukisematta eikä tingi OUR BEST REWARD IS A SATISFIED CUSTOMER:

32 TYYTYVÄINEN ASIAKAS Asiakastyytyväisyydellä voi olla monia edullisia vaikutuksia: Tyytyväinen asiakas valitsee yrityksen, johon tyytyväisyys kohdistuu Tyytyväinen asiakas maksaa mukisematta eikä tingi Tyytyväinen asiakas keskittää ostoksensa OUR BEST REWARD IS A SATISFIED CUSTOMER:

33 TYYTYVÄINEN ASIAKAS Asiakastyytyväisyydellä voi olla monia edullisia vaikutuksia: Tyytyväinen asiakas valitsee yrityksen, johon tyytyväisyys kohdistuu Tyytyväinen asiakas maksaa mukisematta eikä tingi Tyytyväinen asiakas keskittää ostoksensa Tyytyväinen asiakas on uskollinen ja tulee uudelleen OUR BEST REWARD IS A SATISFIED CUSTOMER:

34 TYYTYMÄTÖN ASIAKAS Vaivan näkeminen vanhojen asiakkaiden pitämiseksi on huomattavasti tuottoisampaa kuin uusien hankkimiseksi

35 TYYTYMÄTÖN ASIAKAS 96 % tyytymättömistä asiakkaista ei valita yritykselle, mutta 90 % heistä ei myöskään palaa asiakkaaksi

36 TYYTYMÄTÖN ASIAKAS Tyytymättömät kertovat tyytymättömyydestään vähintään yhdeksälle kun tyytyväiset kertovat kokemuksistaan viidelle

37 TYYTYMÄTÖN ASIAKAS Uuden asiakkaan hankkiminen tulee viisi kertaa kalliimmaksi kuin nykyisen asiakkaan pitäminen tyytyväisenä

38 TYYTYMÄTÖN ASIAKAS Uuden asiakkaan jalostaminen kantaasiakkaaksi kestää yleensä useita vuosia, joten asiakassuhteen alussa asiakkuuden kannattavuus ei ole vielä yhtä hyvä kuin myöhemmässä vaiheessa

39 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINEN Matkailun edistämiskeskuksen Laatutonni-kehittämisjärjestelmässä asiakastyytyväisyys määritellään asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin vastaamiseksi, oikeaksi hintalaatusuhteeksi sekä asiakastyytyväisyyden seuraamiseksi Asiakastyytyväisyyttä selvitetään monipuolisesti. Palvelun ominaisuuksien arvioinnin lisäksi on selvitettävä asiakkaan näkemys ja tyytyväisyys yrityksen eri toimintoihin Erityisesti kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin voidaan selvittää asiakkaan tuotteen käyttöön liittyviä kokemuksia, tunteita, aikomuksia ja halukkuutta ostaa tuote uudestaan tai suositella sitä muille

40 MATKAILUALAN LAATUJÄRJESTELMÄT 1 Laatutonni on matkailualalle räätälöity, käytännönläheinen laatuohjelma, joka pohjautuu kansainvälisiin laatupalkintokriteereihin Laatutonni-lehdessä on runsaasti matkailualan laatua käsitteleviä artikkeleita

41 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINEN 2 Tyytymättömien asiakkaiden löytäminen ja heidän tyytymättömyytensä selvittäminen on elintärkeää, koska he tulevat yritykselle kalliiksi Tyytymättömät asiakkaat tulisi tunnistaa, heidän tyytymättömyytensä syy tulisi selvittää ja korjata se kuntoon

42 MATKAILUALAN LAATUJÄRJESTELMÄT 3 ISO 9000 sarjan perusstandardit on hyväksytty kansallisiksi laatustandardeiksi ympäri maailman ja ne ovat käytössä yli 90 maassa Tunnetuin matkailualan yritys, joka on hankkinut ISO-standardin, on Lapin Safarit Oy

43 MATKAILUALAN LAATUJÄRJESTELMÄT 4 Finnish Travel Quality Award on laatupalkinto, joka jaetaan vuosittain Matkamessujen yhteydessä Palkinto jaetaan tunnustukseksi onnistuneesta työstä laadun kehittämiseksi Vuonna 2010 palkinnon voitti Helsingin kaupunki

44 MATKAILUALAN LAATUJÄRJESTELMÄT 4 Tämän vuoden finalistit ovat Joulukka / ProSanta Oy, Suomenlinna, Levin matkailu, Oasis of the Seas / Royal Caribbean International ja Kuhmon Kamarimusiikkijuhlat palkinto

45 MATKAILUALAN LAATUJÄRJESTELMÄT 5 Matkailun ohjelmapalvelujen normisto MoNo hankkeessa on laadittu ensimmäinen ohjelmapalvelujen käytännön toteutustapoja koskeva ohjeistus Suomessa

46 MATKAILUALAN LAATUJÄRJESTELMÄT 6 Suomen laatukeskus järjestää vuosittain Suomen laatupalkinto kilpailun Kilpailussa oli vuonna 2009 ensimmäistä kertaa mukana toimialakohtainen sarja ja ensimmäisenä toimialana oman sarjansa sai matkailu Viking Line voitti laatupalkinnon v /uutiset_091112_laatupalkinto.asp Matkatoimisto Kaleva Travel voitti vuoden laatuinnovaatiopalkinnon v ja Tallink-Silja v. 2010

47 BENCHMARKING Laatukeskus määrittelee benchmarkingin seuraavasti: Benchmarking on systemaattista vertailua, arviointia ja oppimista erinomaisilta yrityksiltä toimialasta tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tavoitteena on saada tietoa ja näkemystä, joita soveltamalla kehitetään tehokkaasti omaa toimintaa.

48 SERVQUAL-MITTARI Tutkijat Berry, Parasuraman ja Zeithaml ovat kehittäneet palvelun laadun mittaamiseen kvantitatiivisen SERVQUAL-mittarin Mittarissa palvelutuotteen laatu jaetaan viiteen ulottuvuuteen: 1.Palveluympäristö 2.Luotettavuus 3.Reagointialttius 4.Palveluvarmuus 5.Empatia

49 SERVQUAL - PALVELUYMPÄRISTÖ Palveluympäristö tarkoittaa toimitiloja, laitteita ja materiaaleja - elementtejä, jotka ovat asiakkaan näkyvillä Tähän laadun osaan kuuluvat myös palveluyrityksen esitemateriaali, opasteet ja muut asiakkaan asiointia helpottavat tekijät Palveluympäristö vaikuttaa myös keskeisesti toiminnalliseen laatuun, koska se määrittelee pitkälti, miten asiakkaat voivat yrityksessä toimia

50 SERVQUAL - LUOTETTAVUUS Luotettava palveluyritys tarjoaa asiakkailleen heti ensimmäisellä kerralla täsmällistä ja virheetöntä palvelua sovitussa ajassa Tapahtumassa esityksen alkavat ajallaan ja ohjelmien taso on luvatun mukaista Luotettavuus tarkoittaa prosessin laatua eli toiminnallista luotettavuutta

51 SERVQUAL - REAGOINTIALTTIUS Reagointialttiissa palveluyrityksessä työntekijät ovat halukkaita auttamaan asiakkaita, vastaamaan heidän pyyntöihinsä ja palvelemaan heitä viipymättä Palvelun virheet korjataan nopeasti ja asiakkaita hyvitetään sattuneesta vahingosta Reagointialttius viittaa palveluyrityksen prosessien sujuvuuteen, toiminnalliseen laatuun

52 SERVQUAL - PALVELUVARMUUS Palveluvarmuus koostuu pätevyydestä, kohteliaisuudesta, uskottavuudesta ja turvallisuudesta Em. ominaisuudet palveluyrityksen työntekijöissä saavat asiakkaat luottamaan yritykseen ja tuntemaan olonsa turvalliseksi Turvallisuuden vaatimus on korostunut tapahtumien jälkeen

53 SERVQUAL - EMPATIA Empaattisessa yrityksessä ymmärretään asiakkaan ongelmia ja osataan asettua asiakkaan asemaan Empatia -osa-alue koostuu saavutettavuudesta, viestinnästä ja asiakkaan ymmärtämisestä

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Finnbeing Mystery Shopping

Finnbeing Mystery Shopping Finnbeing Mystery Shopping Yritys XYZ Testaaja ÅÖ Finnbeing suomalaista hyvinvointia MYSTERY SHOPPING JAMK:n ja POKE Aikuiskoulutuksen luoma Mystery Shopping raportointipohja ja ohjeistus Finnbeing matkailu-

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 Päivämäärä: 02-10-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Pettu-Eerikin Hovi 4.11.2014 Tom Källroos LAATUTONNI LYHYESTI Laatutonni on Visit Finlandin omistama ja Haaga-Perhon yksinoikeudella operoima, matkailu-

Lisätiedot

Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy

Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy Twiittaa: @somemonitor #MVV2014 Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Mediaseuranta

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA. Selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi elokuu 2014 toukokuu 2015

SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA. Selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi elokuu 2014 toukokuu 2015 SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA Selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi elokuu 2014 toukokuu 2015 2 SUOSITUKSET MATKAILUN LAATUTYÖLLE SUOMESSA PROJEKTIN PÄÄTAVOITTEENA on koota

Lisätiedot

HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI

HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI Mirja Rautiainen, Mika Siiskonen: HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI HARJOITUSTEHTÄVIÄ: Hotellin tilat, tuotteet ja palvelut 1. Mikä on majoitusliikkeen toiminnan perusajatus? 2. Mitä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

LAATU KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI YRITYKSESSÄ Case: Lomakylä Järvisydän

LAATU KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI YRITYKSESSÄ Case: Lomakylä Järvisydän Mari Lehikoinen ja Elina Nokelainen LAATU KÄYTÄNNÖN TOIMINNAKSI YRITYKSESSÄ Case: Lomakylä Järvisydän Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.4.2007

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS CAFE SILLAN- BAARILLE

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS CAFE SILLAN- BAARILLE Eveliina Turtiainen ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS CAFE SILLAN- BAARILLE Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.4.2011 Tekijä(t) Eveliina Turtiainen

Lisätiedot

Laadunhallinta osana organisaation toimintaa

Laadunhallinta osana organisaation toimintaa Laadunhallinta osana organisaation toimintaa TieVie-asiantuntijakoulutus Organisatorinen muutos 1.9.2006 Sari Tervonen Oppimiskeskus Sisältö Laadun käsitteistöä Laatu organisaatiossa Laatutyö Kuopion yliopistossa

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Sale Keminmaan asiakaspalvelun laatu Jatta Heinikoski Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto Tradenomi TORNIO 2011 SISÄLTÖ

Lisätiedot

YRITYS OY Tutkimus 2013 VERTAILUTIETOKANTARAPORTTI

YRITYS OY Tutkimus 2013 VERTAILUTIETOKANTARAPORTTI YRITYS OY Tutkimus 2013 INNOLINK EXCELLENCE SCORE VERTAILUTIETOKANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Innolink Excellence Score 2. Vertailu vertailutietokantaan 2.1. Kuiluanalyysitaulukot kriteerikohtaisesti

Lisätiedot

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014 NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO Satu Selvinen 6.2.2014 ELÄMYKSEN ELEMENTITI Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO AINUTKERTAISUUS AITOUS TARINA MONISAISTISUUS KONTRASTI VUOROVAIKUTUS Hyvä tarina antaa

Lisätiedot

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMISSEMINAARI 19.5.2009 Tuotteistaminen Myös ei-kaupallisissa

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

erisk-portaalin sisältövaatimusanalyysin yhteenveto

erisk-portaalin sisältövaatimusanalyysin yhteenveto erisk-portaalin sisältövaatimusanalyysin yhteenveto Sisältö - Sisältö - Perustiedot - enetelmä: Kano-malli - - erisk-portaalin laadun ulottuvuudet 6 - Päätelmät A - Päätelmät A - Päätelmät A 9 - Laadun

Lisätiedot

TEKIJÄ: Haaga-Perho PVM: 12.11.2008 ARKISTO: 7604

TEKIJÄ: Haaga-Perho PVM: 12.11.2008 ARKISTO: 7604 Haaga Instituutti-Säätiö Haaga-Perho KEHITTÄMISPALVELUT 1. Haaga-Perhon tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaava yksikkö 2. keskittyy palvelualojen ja alan yritysten toiminnan tutkimiseen ja kehittämiseen

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus LAADUNVARMISTUS 135 Projektinhallinnan laadunvarmistus Projektinhallinnan laadunvarmistus tukee ohjelmistoprojektien ohjaus- ja ylläpitotehtäviä. Projektinhallinnan laadunvarmistustehtäviin kuuluvat seuraavat:

Lisätiedot

PALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN MYSTERY SHOPPINGIN AVULLA. Case: Yritys X

PALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN MYSTERY SHOPPINGIN AVULLA. Case: Yritys X PALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN MYSTERY SHOPPINGIN AVULLA Case: Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2014 Iiro Lehti Lahden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sun Lines Oy:n tilausristeilyistä

Asiakastyytyväisyystutkimus Sun Lines Oy:n tilausristeilyistä Asiakastyytyväisyystutkimus Sun Lines Oy:n tilausristeilyistä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtuma- ja kokousmatkailu Opinnäytetyö Syksy 2010 Outi Mattila Lahden

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Laadun strategiat. Mikko Mäntysaari

Laadun strategiat. Mikko Mäntysaari Laadun strategiat Mikko Mäntysaari Luennon sisältöä Millaisia strategioita laadun hallitsemiseksi voidaan käyttää ja on käytetty. Eversin typologia TQM:n malleja Laatustandardien asettaminen AdalbertEversin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakastyytyväisyystutkimukset Liiton asiakastyytyväisyystutkimukset muodostavat kiinteän osan, jonka tavoitteena on tuottaa jäsenyrityksille oman toiminnan onnistumisen arviointiin ja kehittämiseen liittyvää

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen Sari Eineluoto ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA SUOSITTELUKÄYTTÄYTYMINEN VAKUUTUSALALLA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Opinnäytetyö CLEAN PESULAPALVELUT OY:N LAATUKÄSIKIRJAPROJEKTI. Johanna Saarinen

Opinnäytetyö CLEAN PESULAPALVELUT OY:N LAATUKÄSIKIRJAPROJEKTI. Johanna Saarinen Opinnäytetyö CLEAN PESULAPALVELUT OY:N LAATUKÄSIKIRJAPROJEKTI Johanna Saarinen Palvelujen tuottaminen ja johtaminen 2010 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Palvelujen tuottaminen ja

Lisätiedot

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Case: Cosy Finland Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 8.4.2011 Mistä kaikki alkoi? Kirsti Sergejeff pääsi Gambian matkallaan vuonna 2002 tutustumaan

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU RETULANSAAREN LOMAMÖKEISSÄ

ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU RETULANSAAREN LOMAMÖKEISSÄ ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU RETULANSAAREN LOMAMÖKEISSÄ Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki kevät 2013 Henni Heinonen TIIVISTELMÄ Hämeen ammattikorkeakoulu Liiketalous Markkinointi

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa EPSI Rating Maksu-tv 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS Christina Ollila VERTAILU ASIAKASPALVELUN LAADUN TASOSTA KETJULIIKKEISSÄ JA YKSITYISESSÄ OMISTUKSESSA OLEVISSA LIIKKEISSÄ. KUMPI TUOTTAA ASIAKKAILLE

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto laatupalkinnon tavoitteena on

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

OVOn asiakastyytyväisyystutkimus. Harrasteryhmät

OVOn asiakastyytyväisyystutkimus. Harrasteryhmät OVOn asiakastyytyväisyystutkimus 2007 Harrasteryhmät 12.7.2007 www.ovo.fi Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2007 Ohjaajat jakoivat kyselykaavakkeet tunneilla, jotka palautettiin kirjekuoreen

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Organisaatiomme Toimitusjohtaja Kari Kari Virta Virta Henkilöstöpalvelut Sirpa Huuskonen Liiketoiminnan kehitys Mika

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki/ tilaajaryhmä/ ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I Kaupungin

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Matkailuyritysten standardit

Matkailuyritysten standardit Lumen 2/2016 TEEMA-ARTIKKELI Matkailuyritysten standardit Pasi Satokangas, YTM, projektisuunnittelija, Matkailupalvelujen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu asiasanat: laatu, matkailu, standardit, turvallisuus

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto laatupalkinnon tavoitteena on

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

Verkkokaupan asiakaspalvelu. 15.4.2011 Oulu

Verkkokaupan asiakaspalvelu. 15.4.2011 Oulu Verkkokaupan asiakaspalvelu 15.4.2011 Oulu 15.4.2011 SIVU 2 Kiitos kun tulit! Ota lappu ja mieti 3 min. Kerro kuka olet, mistä tulet, mitä harrastat Miksi verkkokaupan asiakaspalvelu on sinulle tärkeää

Lisätiedot

LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI

LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI Laatu Laadulla tarkoitetaan kaikkia tuotteen (tavaran tai palvelun) piirteitä tai ominaisuuksia, joilla tuote täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Kun tuote on

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

täsmällistä johtamista

täsmällistä johtamista Tuloskorteilla täsmällistä johtamista Kaarlo Kankkunen Talousjohtaja, Tamro Suomi Microsoft Business Summit 29.9.2009 A Company of PHOENIX group Tamro-konserni Lääkejakelutoimintaa 8 maassa, 20 jakelukeskusta,

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

Meri Kemppi. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA PALVELUN LAATU Case MiKin Grilli Ky

Meri Kemppi. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA PALVELUN LAATU Case MiKin Grilli Ky Meri Kemppi ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA PALVELUN LAATU Case MiKin Grilli Ky Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2013 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka ja

Lisätiedot

Näkökulmia kunnan talouden tasapainon tulkintaan 18.6.203 Kuntaliitto

Näkökulmia kunnan talouden tasapainon tulkintaan 18.6.203 Kuntaliitto Näkökulmia kunnan talouden tasapainon tulkintaan 18.6.203 Kuntaliitto Lotta-Maria Sinervo HTT, yliopistonlehtori Julkinen talousjohtaminen Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto +358503186035 lotta-maria.sinervo@uta.fi

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS PUNKAHARJUN LOMAKESKUKSESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS PUNKAHARJUN LOMAKESKUKSESSA Anu Suomalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYS PUNKAHARJUN LOMAKESKUKSESSA Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Huhtikuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.4.2012 Tekijä(t) Anu Suomalainen Koulutusohjelma

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa matkailuneuvonnassa. Johanna Iittiläinen, Jenna Visa

Asiakastyytyväisyystutkimus Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa matkailuneuvonnassa. Johanna Iittiläinen, Jenna Visa Asiakastyytyväisyystutkimus Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa matkailuneuvonnassa Johanna Iittiläinen, Jenna Visa Opinnäytetyö Matkailun liikkeenjohdon ko. 2013 Tiivistelmä Matkailun liikkeenjohdon

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

CAF, ulkoinen arviointi Kohti laadukkaita ja vaikuttavia julkisia palveluja. Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC

CAF, ulkoinen arviointi Kohti laadukkaita ja vaikuttavia julkisia palveluja. Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC CAF, ulkoinen arviointi Kohti laadukkaita ja vaikuttavia julkisia palveluja Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC Sisältö Kohti laadukkaita ja vaikuttavia julkisia palveluja Ulkoisen arvioinnin alueet

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011 YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-20 4 2 5 Seminaari 24.-25.5.20 OTM, KTM Mikko Hakola YLEISTÄ TIETOA Pilottiyritykset 6 kpl 5 lopettanutta (3 menettelyaikana, 2 ohjelman aikana)

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia toteutuu! Nina Vesterinen 13.12.2012

Suomen matkailustrategia toteutuu! Nina Vesterinen 13.12.2012 Suomen matkailustrategia toteutuu! Nina Vesterinen 13.12.2012 Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle Matkailun kokonaiskulutus 13,8 mrd. euroa (2011) Matkailun osuus BKT:stä (2011) 2,8 % Matkailun

Lisätiedot

Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia

Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia Kenet uskaltaisi päästää kotiinsa? 1 Miksi tätä pohtia? Kotien palvelutarve kasvaa Kodin erityisyys palvelun ja työn ympäristönä Kuluttajat haluavat valita itsenäisesti

Lisätiedot

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet Päivi Voima Senior Researcher Hanken Missä olemme tänään? Riippuu keneltä kysyy Myynti 4P Customer experience Segmentointi B2C CRM Asiakkuudet Palvelut Sosiaalinen

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VAKUUTUSYHTIÖN PUHELINKORVAUSPALVELUUN

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VAKUUTUSYHTIÖN PUHELINKORVAUSPALVELUUN TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VAKUUTUSYHTIÖN PUHELINKORVAUSPALVELUUN Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2007 Ohjaaja: Antti Kanto Riina Kylätasku TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

IT-PALVELUYRITYKSEN TUOTTEIDEN JA PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN Case: WM-data a LogicaCMG company: MB-tuotteet

IT-PALVELUYRITYKSEN TUOTTEIDEN JA PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN Case: WM-data a LogicaCMG company: MB-tuotteet TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos IT-PALVELUYRITYKSEN TUOTTEIDEN JA PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN Case: WM-data a LogicaCMG company: MB-tuotteet Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Toukokuu 2007

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 TERVETULOA WEBINAARIIN! o Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen)

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN ILMEESSÄ Matkalla kohti aitoja elämyksiä

ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN ILMEESSÄ Matkalla kohti aitoja elämyksiä Katja Hirvonen ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN ILMEESSÄ Matkalla kohti aitoja elämyksiä Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

Jaakko Timonen ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS KESKUSTAN HAMMASLÄÄKÄRIT OY:LLE

Jaakko Timonen ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS KESKUSTAN HAMMASLÄÄKÄRIT OY:LLE Jaakko Timonen ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS KESKUSTAN HAMMASLÄÄKÄRIT OY:LLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomikoulutus Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT. Hinnasto 1.3.2015. www.nokiantyres.com/heavy

KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT. Hinnasto 1.3.2015. www.nokiantyres.com/heavy KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT Hinnasto 1.3.2015 www.nokiantyres.com/heavy 19 Eturenkaat Nokian Hakkapeliitta Truck F 295/80 R 22.5 152/148M Nokian Hakkapeliitta Truck F x x D C 74 )) 860, 1 066, T675020

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus

Asiakastyytyväisyystutkimus Aleksi Porkola Asiakastyytyväisyystutkimus Case Low and Loud Liiketalous 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä Aleksi Porkola Opinnäytetyön nimi Asiakastyytyväisyystutkimus, Case

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta?

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? 05.10.2010 Esko Hannula Sisältö Laatu on lopulta aina rahaa Laatu riippuu siitä, kuka olet Vastuu laadusta on lopulta aina tilaajalla 2 Tietojärjestelmän

Lisätiedot

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari Laadunhallinta yliopistossa Mikko Mäntysaari Luennon sisällöstä Luento on pidetty 28.10.2008 Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kehittämispäivänä. Teemana on laadunhallinnan kehittäminen yliopistossa.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Erityisteema: Yrittäjyys Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Laatupalkinnon tavoitteena on kannustaa ammatillisen

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot