Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin katsaus vuoteen Kuntayhtymän toiminta ja talous Yleinen taloudellinen kehitys Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntayhtymän rakenne ja hallinto Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän henkilöstö Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet, kuntayhtymä yhteensä Kuntayhtymän hallinto Vammalan ammattikoulu Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Mäntän seudun koulutuskeskus Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Kuntayhtymän hallintopalvelut Kehittämistoiminnat Käyttötalous yhteensä Käyttötalousosan toteutuminen yhtymähallituksen tasolla Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot PROJEKTIT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET... 92

3 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin katsaus vuoteen 2013 Sastamalan koulutuskuntayhtymässä on vuoden 2013 aikana tapahtunut asioita, joiden pohjalta voidaan perustellusti todeta, että meillä on valtakunnallisesti ja paikallisesti erittäin aktiivisesti toimiva kuntayhtymä. Tavoitteeksemme asetimme jo vuonna 2011 olla haluttu yhteistyökumppani sekä laajentaa koulutuskuntayhtymämme rakenteellista pohjaa OKM:n ns. ammattiopistostrategian mukaisesti. Vuoden 2013 aikana saimme neuvoteltua, että Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä liittyy osaksi Sastamalan koulutuskuntayhtymää. Fuusio tapahtui heti vuoden 2014 alusta, ja jo ennen fuusiota toteutimme useissa eri yhteistyöryhmissä käytännön yhteistyötä. Laadimme laajentuvalle Saskylle uuden vuoteen 2016 saakka ulottuvan strategian sekä toteutimme yhteistä laatutyötä eri työryhmien kautta. Fuusio on toteutettu strategisesti oikeaan aikaan, koska samanaikaisesti OKM leikkaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta sekä opiskelijapaikkamääriä. Saimme neuvoteltua OKM:stä fuusion toteuttamiseen osaksi vuoden 2014 rahoitustamme harkinnanvaraista yksikköhintakorotusta noin euroa ja 10 lisäkoulutuspaikkaa vuodelle 2014 ammatilliseen peruskoulutukseen. Sastamalan koulutuskuntayhtymä on vahvasti vaikuttanut sekä toiminta-alueensa että valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Olemme onnistuneet tavoitteissamme ja kuntayhtymän opiskelijapaikat ovat yli 100 % täynnä. Kuntayhtymässämme on positiivinen ongelma, painotettuna keskiarvona ammatillisella nuorisoasteella ylitimme järjestämisluvassamme olevan 1935 opiskelijapaikkaa 21 opiskelijalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdensi joulukuussa 2013 Sastamalan koulutuskuntayhtymälle 21 ammatillisen nuorisoasteen peruskoulutuspaikkaa vuodelle Tämä osaltaan kertoo siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö arvostaa toimintaamme vastata koulutustakuuajatteluun tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia, vaikka kaikki järjestämisluvan mukaiset opiskelijapaikkamme ovat täynnä. Tilinpäätöksen 2013 osalta olemme yhteistyöllä jälleen päässeet positiiviseen tulokseen, toimintamme on ollut tuloksellista niin talouden kuin toiminnan kannalta. Tehdyillä ratkaisuilla on opiskelijoidemme kannalta opintoja edistävä vaikutus. Tavoitteenamme on ollut myös ottaa yhä enemmän vastuuta seutukuntiemme koko aluekehitystyöstä, missä on onnistuttukin yli odotusten. Kuntayhtymän kehittämishankkeiden taloudellinen kokonaisuus on merkittävä, noin 3,5 milj. euroa. Vuoden 2013 aikana pystyimme viemään suunnitelmien mukaisesti kehittämishankkeita eteenpäin. Esimerkkeinä toimivat Karkun Voimarinteellä toimivan kokonaisuuden valmistuminen syksyllä 2013 sekä komposiittihankkeen paperikoneen muuttaminen märkärainauskoneeksi vuoden 2013 aikana. Hanketyön tuloksena on syntynyt yhteistyökumppaneidemme kanssa ajatus tulevaisuuden osaamistarpeet huomioon ottavista koulutuksista. Sastamalan koulutuskuntayhtymä haki jo vuonna 2012 koulutuksen järjestämislupaa uudelle hyvinvointiteknologia-asentajan koulutukselle. OKM päätti joulukuussa 2013 aloittaa Saskyn ehdotuksesta uuden koulutuskokeilun hyvinvointiteknologiaan painottuvalla koulutusohjelmalla. Rahoittajat Pirkanmaan liitto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tietävät, että Saskyssä kehitetyillä hankkeilla parannetaan opiskelijoiden opintomahdollisuuksia ja luodaan yritys- ja elinkeinotoiminnalle kasvupotentiaalia. Sastamalassa Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja

4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän toiminta ja talous Sastamalan koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on 1935 opiskelijaa. Toteutunut keskimääräinen opiskelijamäärä vuonna 2013 oli 1955,5, eli järjestämisluvan mukainen määrä ylitettiin 20,5 opiskelijalla. Talousarvio laadittiin 1890 opiskelijan mukaisesti. Aikuiskoulutuksena toteutettu ammatillinen lisäkoulutus toteutui 165,05 %:sesti. Opiskelijatyövuosien määräksi arvioitiin talousarviossa 95, ja toteutuma oli 156,8. Lisäksi työvoimapoliittisessa koulutuksessa ja maksullisena palvelukoulutuksena annetussa koulutuksessa toteutui 16 opiskelijatyövuotta. Talousarviossa tavoite oli 50 opiskelijatyövuotta. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2013 oli 423,5 opiskelijaa. Talousarvion tavoitteet alitettiin 146,5 opiskelijalla. Toimintatuottojen määrä oli ,52 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot olivat 1,3 % arvioitua suuremmat. Toimintakulujen määrä oli ,63 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintakulut olivat 4 % arvioitua pienemmät. Tilikauden tulos Toimintakatteen määräksi muodostui ,71 euroa, joka oli 157,9 % suurempi kuin oli arvioitu. Rahoituskulut olivat ,08 euroa suuremmat kuin rahoitustuotot. Näin ollen vuosikate ( ,63 euroa) oli edellä mainitun määrän verran toimintakatetta suurempi. Poistojen määrä oli ,15 euroa. Määrä oli 3,1 % suurempi kuin oli arvioitu. Kuntayhtymän poistojen perusteita muutetiin Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaisiksi alkaen, jonka johdosta poistoajat lyhentyivät huomattavasti. Tämä aiheuttaa varsinkin vuonna 2013 merkittävää kasvua poistojen määrään. Tilikauden tulokseksi muodostui ,52 euroa. Talousarviossa tilikauden tulos arvioitiin euroa alijäämäiseksi. Poistoerokirjausten ( ,73 euroa), varausten muutoksen ( ,00 euroa) jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,75 euroa, joka esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen on esitetty toimintakertomuksen kohdassa 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen Yleinen taloudellinen kehitys Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastuu nyt selvästi työmarkkinoille. Tuotannon kasvun jatkuessa hyvin vaisuna yritykset parantavat kannattavuuttaan irtisanomisten kautta. Työllisyys on supistunut koko vuoden 2013 ajan ja sen heikkeneminen on kiihtynyt kesän jälkeen. Työllisten määrä jää vuonna 2013 noin 1,1 % pienemmäksi kuin viime vuonna. Suomen kasvunäkymät ovat aiempaa vaimeammat, minkä vuoksi työllisyys heikkenee vielä hieman ensi vuonna ja työttömyysaste kohoaa 8,4 %:iin. Työllisyyden kasvunäkymät ovat vaimeat myös siksi, että työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat heikentävät talouskasvun työllistävyyttä. Kun talouskasvun ennustetaan tulevina vuosina olevan pitkälti ulkomaankaupan varassa kotimaisen kysynnän pysyessä vaimeana, on todennäköistä, että talouden palveluvaltaistuminen hidastuu eikä kasvu senkään vuoksi ole kovin työllistävää. Vuonna 2015 työllisyys paranee 0,6 % ja työttömyysaste laskee 8,2 prosenttiin. Huolestuttava piirre työmarkkinoilla on, että työllisyysaste (15-64 v.) on vielä vuoden 2009 laskun jälkeenkin Suomessa supistunut. Ikäryhmittäinen tarkastelu osoittaa, että työllisyysaste on laskenut selvästi työuran keskivaiheessa olevilla (25-54 v.), samalla kun nuorten ja erityisesti ikääntyvien työllisyysaste on kohonnut. Vuonna 2013 työllisyysasteen arvioitiin laskevan 68,5%:iin. Vuoteen 2015 mennessä työllisyysaste kuitenkin kohoaa takaisin 69 prosenttiin, vaikka työllisten määrä lisääntyy vain vähän, sillä työikäisen väestön supistumisen myötä myös työvoiman määrä alkaa pienentyä. Vuoden 2013 kuluttajahintojen keskimääräiseksi vuosimuutokseksi eli inflaatioksi arvioidaan muodostuvan 1,5 prosenttia kansallisella indeksillä mitattuna. Inflaatio pysytteli varsin tasaisesti hiukan runsaassa puolessatoista prosentissa loppu-

5 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 3 kesään saakka, mutta elokuusta alkaen on havaittu jonkin verran alkuvuotta 2013 hitaampaa inflaatiota. Selitys syksyn inflaation hidastumiseen on poikkeuksellinen kehitys vertailuajankohtana vuosi sitten. Vuoden 2014 inflaatioksi ennustetaan noin 1,5 % eli inflaation ei ennakoida tuntuvasti kiihtyvän tai hidastuvan kuluvan vuoden vauhdista, vaikka talouden aktiviteetti on jo alkanut vilkastua. Ennuste v inflaatioksi on 1,6 %. Silloin mm syksyllä saavutetun matalan palkkaratkaisun oletetaan hillitsevän hintojen nousua, mutta toisaalta viitekorkojen oletetaan jo olevan loivassa nousussa, mikä nostaa asuntolainojen ja kulutusluottojen keskikorkoja. Yhdenmukaistetun hintaindeksin mukaan kuluttajahinnat nousevat yli 2 % v ja vauhti hidastuu hieman alle kahden prosentin v Koska niiden hyödykkeiden, jotka kuuluvat vain kansalliseen indeksiin, hintakehitys ensi vuoden aikana ennakoidaan hyvin vaisuksi, kansallisella indeksillä mitattu kuluttajahintaindeksi kohoaa yhdenmukaistettua hitaammin. Välillisen verotuksen kiristysten johdosta yhdenmukaistettu inflaatio Suomessa ylittää euroalueen keskimääräisen inflaation v Ennuste v inflaatioksi on 1,6 %. Silloin mm. tämän vuoden syksyllä saavutetun matalan palkkaratkaisun oletetaan hillitsevän hintojen nousua, mutta toisaalta viitekorkojen oletetaan jo olevan loivassa nousussa, mikä nostaa asuntolainojen ja kulutusluottojen keskikorkoja. Työmarkkinaosapuolten marraskuussa 2011 neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden nousua hyvin kattavasti vielä vuonna Ansiotasoindeksi nousee kaksi prosenttia ja sopimuspalkat 1,4 prosenttia. Vuosina 2014 ja 2015 ansiotaso kehittyy työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 syksyllä neuvotteleman työmarkkinaratkaisun mukaisesti. Kasvu- ja työllisyyssopimus nostaa sopimuspalkkoja ensimmäisenä vuonna keskimäärin 0,7 % ja toisena n. 0,5 %. Ansiokehitysennusteessa oletetaan muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen kohottavan ansioita reilut puoli prosenttia molempina vuosina. Nimellisten ansioiden arvioidaan näin ollen kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2014 ja 1,2 prosenttia vuonna 2015 ansiotasoindeksillä mitattuna. Tämä ansiotason nousu on huomattavasti 2000-luvun keskimääräistä vauhtia hitaampaa, mikä on sopusoinnussa hitaan talouskasvun ja vaisun työllisyyskehityksen kanssa. Enemmän kuin koskaan aiemmin on kuntasektori ollut suurten muutosten ja odotusten ytimessä. Onko koskaan aiemmin ollut samanaikaisesti valmistelussa valtionosuusuudistus, kuntalain uudistaminen, sote-uudistus, rakennepoliittinen ohjelma sekä kuntarakenteen muutos? Ensi vuonna lähes samat haasteet tulevat jatkumaan kuntien ympärillä, mutta sillä poikkeuksella, että kuntatalous todennäköisesti heikentyessään luo vielä lisää haastekerrointa näihin mittaviin koitoksiin. Tänä vuonna kuntatalous on ollut olosuhteisiin nähden kohtalaisessa kunnossa. Merkittävänä positiivisena tekijänä ovat olleet kuntien verotulojen kasvu, mikä näyttää kokonaisuutena kohtalaista kehitystä vuodelle Kasvua on tuonut mm. tilitysuudistuksen muutokset ja ryhmäosuuden korotuksesta sekä kuntakohtaisten jako-osuuksien oikaisut. Vuosi 2014 tuonee mukanaan paljon vaatimattomamman verotulojen kasvun. Kansantalouden kehityksen ennusteet ovat kerta toisensa jälkeen heikentyneet, kun tarkastelemme vuotta 2014 ja Kuntatalouden piirteisiin näyttää kuuluvan, että se kulkee hieman yleisen talouden kehityksen jälkisyklissä. Eli vaikka yleinen talouden suunta hieman jo muuttuisi, tulee kuntatalouden kehitys hieman rekyylillä jäljessä sekä ylä- että alamäessä. Ammatillisen koulutuksen osalta hallitusohjelma pitää sisällään seuraavat tavoitteet: 1) Toisen asteen ammatillinen koulutus on mahdollista suorittaa joustavasti oppilaitoksessa, oppisopimuksella, näyttötutkintona, työpajassa tai näitä yhdistäen. 2) Vahvistetaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun roolia sekä työvaltaisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöä ja monipuolistetaan niiden toteuttamismahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa. 3) Uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitus tukemaan nykyistä paremmin koko ikäluokan kouluttamista, koulutuksen läpäisyn parantamista ja nopeampaa siirtymistä työelämään. 4) Oppilaitoksia palkitaan koulutuksen laadusta ja laadun parantamisesta. 5) Jatketaan ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamista tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa tavoitteena selkeämpi ja paremmin työelämän vaatimuksia vastaava tutkintorakenne ja tutkinnot. 6) Selvitetään monityönantajaisen oppisopimuksen kehittämistä. Parannetaan nuorten, maahanmuuttajien ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua oppisopimuskoulutukseen. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteena on kohentaa julkisen talouden rahoitusasemaa perusennusteeseen verrattuna 9 miljardia euroa vuoteen 2017 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön sektorilla toimet painottuvat työmarkkinoiden ja työurien kysymyksiin erityisesti nuorten työllisyyttä ja työuran alkua sekä työurien katkoksia koskeviin toimenpiteisiin. Toimenpiteillä pyritään edistämään työurien pidentämistä ja vaikuttamaan työn tarjontaan sekä edistämään koulutuksellista tasa-arvoa ja syrjäytymisen ehkäisemistä ja tätä kautta osaltaan turvaamaan tulevaisuudessakin yhteiskunnalle ja kansalaisille tärkeät palvelut. Lähde: Valtiovarainministeriö: Suhdannekatsaus 2/2013 Kunnat.net: Kuntataloustiedote 4/2013 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Mika Tammilehdon tiedotemateriaali

6 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sastamalan koulutuskuntayhtymä aloittaa toimintavuoden 2014 jälleen laajentuneena kokonaisuutena Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän sulautuessa osaksi Sastamalan koulutuskuntayhtymää. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä lisääntyy sulautumisen johdosta 1110 opiskelijalla. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sastamalan koulutuskuntayhtymälle oppilaitosmuotoiseen peruskoulutuksen järjestämislupaan 10 lisäpaikkaa 2014 vuoden alusta lukien. Koulutuskuntayhtymän fuusion myötä organisaatiorakennetta muutettiin siten, että yhtymävaltuuston tilalla ylimpänä päätöksentekoelimenä toimii 13-jäseninen yhtymäkokous. Tulosalueita on uudessa organisaatiossa kahdeksan: Kuntayhtymäjohto, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset, Mäntän seudun koulutuskeskus, Sastamalan oppilaitokset, Aikuis- ja oppisopimuskoulutus, Kuntayhtymän hallinto ja Kehittämistoiminnot. Kuntayhtymän talouden kannalta tulevaisuus tulee olemaan haasteellinen. Ammatillisen koulutuksen osalta on jo tehty päätöksiä opiskelijamääräleikkauksista. Sastamalan koulutuskuntayhtymään opiskelijamääräleikkauksia ei kohdennettu, mutta koska opiskelijamäärien vähennys oli valtakunnallisesti pienempi kuin alun perin suunniteltiin, kohdennetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle sovittujen säästöjen aikaansaamiseksi lisäksi yksikköhintarahoituksen leikkauksia. Leikkauksen suuruus vuonna 2014 on 1,5%, lisäksi vuosille 2015 ja 2016 on suunniteltu 4,2%:in leikkausta yksikköhintoihin vuoden 2013 tasosta. Vuoden 2014 talousarvion laadinta fuusiosta aiheutuneiden organisaatiomuutosten ja kiireellisen aikataulun vuoksi oli haasteellinen tehtävä. Talousarvio laadittiin oppilaitosmuotoisen perusopetuksen osalta 3000 opiskelijan mukaan, joka on 55 opiskelijaa alle järjestämisluvan. Lisäksi talousarvion laadinnassa ei otettu huomioon tuloksellisuusrahoitusta ja harkinnanvaraista yksikköhintarahoitusta. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten osalta poistojen yhteensovittaminen Sastamalan koulutuskuntayhtymän poistosuunnitelman mukaiseksi lisää poistojen määrää varsinkin vuonna Talousarvion 2014 tuloslaskelman tilikauden alijäämäksi jäi näin ollen euroa, joka ei kuitenkaan tule toteutumaan tällaisenaan. Sastamalan koulutuskuntayhtymän haasteita tulevaisuudessa tulevat olemaan myös vajaakäytössä oleva ja osittain huonokuntoinen kiinteistömassa. Vuoden 2014 alkuvuoden aikana tulee tehdä kartoitus kiinteistöjen todellisesta kunnosta ja korjaustarpeesta sekä päätökset siitä, missä opiskelijoita kuntayhtymän toiminta-alueella tulevaisuudessa koulutetaan ja ketä koulutetaan. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän fuusion toteuttamiseen liittyy jälleen viiden vuoden irtisanomissuoja vakituisessa palvelusuhteessa olevan henkilöstön osalta. Henkilöstön ja toimintaprosessien osalta tuleekin käydä kriittistä tarkastelua, miten olemassa olevat henkilöresurssit saadaan mahdollisimman tehokkaasti palvelemaan kuntayhtymän toimintaa. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti toisen asteen (lukio sekä ammatillinen perus- ja lisäkoulutus) kehittämistoimilla pyritään edellä mainittujen yksikköhintarahoituksen leikkausten lisäksi noin 260 miljoonan euron lisävähennykseen koulutuksen järjestäjien kokonaisrahoituksessa vuoteen 2017 mennessä. Tähän liittyy meneillään oleva ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistus, jonka olisi tarkoitus tulla voimaan 2015 alusta lukien. Rahoitusjärjestelmän uudistamisesta on annettu alustava luonnos, jonka mukaisesti nykyisenkaltaisesta yksikköhintarahoituksesta luovuttaisiin ja tilalle tulisi järjestelmä, joka jakaantuu kolmeen eri rahoituselementtiin: suorituksiin perustuva rahoitus, vaikuttavuuteen perustuva rahoitus sekä perusrahoitus. Suorituksiin perustuvan rahoituselementin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä tehostamaan opintoprosessejaan ja osaamisen tunnustamis- ja henkilökohtaistamisprosesseja ja siten lyhentämään opiskeluaikoja. Suoristuksiin perustuva rahoitus määräytyisi kaikissa ammatillisen koulutuksen järjestämis- ja tutkinnon suorittamismuodoissa suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien perusteella. Prosenttiosuudet tutkinnoille ja tutkintojen osille asetettaisiin siten, että ne ottavat huomioon ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen erilaiset tavoitteet ja erityispiirteet. Vaikuttavuuteen perustuvassa rahoituksessa rahoitusta kohdennettaisiin koulutuksen järjestäjien aikaansaamien tuotosten vaikuttavuuden perusteella. Vaikuttavuutta mitattaisiin ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon suorittaneiden osalta työllistymisellä ja jatko-opintoihin sijoittumisella, kuten nykyisinkin. Opiskelija- ja työelämäpalaute olisi myös jatkossa yksi tuloksellisuuskriteeri sekä ammatillisessa lisäkoulutuksessa että peruskoulutuksessa. Vaikuttavuusrahoituksen osuus olisi nykyistä tulosrahoitusta suurempi. Uudessa rahoitusjärjestelmässä tulosrahoitusta saisivat kaikki koulutuksen järjestäjät, kun nykyisessä järjestelmässä 4/5 kulutuksen järjestäjistä saa tulosrahaa.

7 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 5 Perusrahoitus määräytyisi laskennallisesti opiskelijavuoden tai vastaavan koulutuksen laajuutta kuvaavan suoritteen avulla. Perusrahoituksen koulutuksen järjestäjäkohtaisen tason määrittelyssä otetaan huomioon tekijöitä, joilla on kustannusvaikutusta. Tällaisia ovat alakohtaiset kustannukset, koulutuksen järjestämismuodot, erityisopiskelu, valmistavat ja valmentavat koulutukset, majoitettavat opiskelijat ja aikaisemmin tutkinnon suorittaneet. Rahoitusjärjestelmään on mahdollista sisällyttää myös strategiarahoitus, jolla voisi tukea mm. koulutuksen järjestäjien strategiaan perustuvaa tai kansallisesti merkittävää kehittämistoimintaa sekä erityistä koulutustehtävää tai muuta erityistä syytä. Myös nykyinen harkinnanvarainen yksikköhinnan korotus voitaisiin toteuttaa osana strategiarahoitusta. Pohdittavana on lisäksi, sulautetaanko valtionavustukset osaksi strategiarahoitusta. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusmalli esitetään muodostettavaksi matriisista, jossa sarakkeina ovat koulutusmuodot ja riveinä rahoituksen perusteeksi otettavat kohteet tai suoritteet kolmeen kokonaisuuteen (vaikuttavuusrahoitus, suorituksiin perustuva rahoitus, perusrahoitus) jaoteltuna. Matriisimallissa suoritteet ovat läpi linjan samanlaiset koulutuksen eri järjestämismuotojen ja tutkinnon suorittamismuotojen osalta. Perussuoritteet olisivat tutkinnot, tutkinnon osat sekä opiskelijavuodet. Esimerkiksi suorituksiin perustuvassa rahoituksessa suoritteena käytetään tutkintoja ja tutkintojen osia sekä niihin liittyviä tekijöitä (mm. koulutusalat, ilman tutkintoa olevat opiskelijat, erityisopetus). Perusrahoituksen määräytymisperusteena käytettäisiin kaikkien järjestämismuotojen kohdalla opiskelijavolyymia mittaavaa suoritetta (opiskelijavuosi) Malli on tarkoitus rakentaa siten, että suorite voidaan muuttaa, mikäli se on tarpeen. Tällöin esimerkiksi osaamispiste voidaan ottaa myöhemmin käyttöön suoritteena. Kaikki matriisin solut eivät välttämättä ole käytössä, riippuen esim. koulutuksen järjestämismuodon erityispiirteistä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa perusrahoituksen osuus voisi olla 40 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Suorituksiin perustuvan rahoituksen osuus olisi % ja vaikuttavuusrahoituksen 6-10 %. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa tutkinnon osista maksettaisiin 40 prosenttia kaikesta rahoituksesta, tutkinnoista 10 prosenttia, opiskelijatyövuosista 40 prosenttia ja vailla aiempaa toisen asteen tutkintoa olevista tutkinnon suorittajista 10 prosenttia. Lisäksi järjestelmään tuodaan erikseen määriteltävän siirtymäajan puitteissa opiskelijapalautteeseen

8 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 6 pohjautuva rahoituselementti, jonka suuruus olisi 5-10 prosenttia rahoituksesta. Tällöin vähennettäisiin vastaavasti xxx rahoitusta 5-10 prosentilla. Rahoitus ohjataan järjestäjille seuraavaa vuotta varten kunkin vuoden syksyllä tehtävällä rahoituspäätöksellä. Päätöksessä järjestäjät saavat rahoituksen mm. tutkintojen osien, tutkintojen ja aiempaa vailla toisen asteen tutkintoa olevien tutkintoa olevien osalta kolmen vuoden toteuman keskiarvon perusteella. Opiskelijavuosien osalta päätös tehdään niin ikään kolme vuoden toteuman perusteella. Samalla tavoin toimisi oppisopimuksena suoritettavan ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusmalli. Siinä ei kuitenkaan sovellettaisi alakohtaisia porrastuksia. Rahoituksen keskittyminen jatkossa tutkintojen ja tutkintojen osien julkiseen rahoitukseen tarkoittaa ammatillisen lisäkoulutuksen osalta sitä, että tutkintoihin ja tutkintojen osiin johtamattoman koulutuksen julkisesta rahoittamisesta luovutaan. Sastamalan koulutuskuntayhtymän osalta tehdyt koelaskelmat näyttäisivät oppilaitosmuotoisen peruskoulutuksen osalta positiivisilta verrattuna nykyiseen rahoituksen määrään. Rahoitus näyttäisi eri prosenttiosuuksista riippuen joko pysyvän nykytasolla tai kasvavan. Koelaskelmat eivät kuitenkaan ota kaikkien elementtien vaikutusta huomioon, kuten palautekyselyjen tuloksia, joita on vaikea etukäteen arvioida.

9 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän rakenne ja hallinto Kuntayhtymän jäsenkunnat Koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nokia, Punkalaidun, Huittinen, Sastamala, Juupajoki, Keuruu, Multia, Mänttä- Vilppula ja Ruovesi. Jäsenkuntien peruspääomaosuudet ovat seuraavat: Jäsenkunta Asukasmäärä Opiskelijat Peruspääoma Omistus-% 12/2012 (ammatillinen nuorisoaste) 2013 k.m. Huittinen ,66 6,13 Juupajoki ,76 1,62 Keuruu ,15 4,82 Multia ,25 0,68 Mänttä-Vilppula ,41 15,52 Nokia ,00 2,59 Punkalaidun ,56 2,71 Ruovesi ,16 2,13 Sastamala ,68 63, ,63 100,00 Kokemäeltä ammatillisen nuorisoasteen opiskelijoita vuonna 2013 oli k.m. 54 opiskelijaa. Sastamalan kaupunki on korottanut peruspääomaansa vuoden 2013 aikana eurolla. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset äänivallan perusteet ja edustajamäärät alkaen ovat: Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Huittinen 10 3 Juupajoki 1 Keuruu 2 1 Multia 1 1 Mänttä-Vilppula 5 2 Nokia 2 1 Punkalaidun 4 1 Ruovesi 1 Sastamala 17 6 Yhteensä 43 15

10 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän hallinto Organisaatio Koulutuskuntayhtymän organisaatio Yhtymävaltuusto Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen yhtymävaltuusto, joka koostuu jäsenkuntien valtuustojen valitsemista edustajista. Valtuustopaikat jakautuvat seuraavasti: Jäsenkunta Jäseniä Huittinen 10 Juupajoki 1 Keuruu 2 Multia 1 Mänttä-Vilppula 5 Nokia 2 Punkalaidun 4 Ruovesi 1 Sastamala 17

11 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 9 Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Aaltonen Heikki Huittinen Haapasalo Hannu Huittinen Isaksson Hannele Huittinen Tähtinen Tinja Huittinen Kuisma Aulikki Huittinen Harakka Sari Huittinen Kivimäki Jukka Huittinen Salminen Lidia Huittinen Kärki Anu Huittinen Kraapo Juha Huittinen Luoto Lasse Huittinen Matintalo Lauri Huittinen Riuttamäki Simo Huittinen Laitala Jarno Huittinen Sampolahti Eija Huittinen Leppämäki Kaarina Huittinen Savolainen Sauli Huittinen Hosike Tero Huittinen Selin Jani Huittinen Multanen Seija Huittinen Jauhiainen Jani Juupajoki Vihersalo Anita Juupajoki Kässi-Jokinen Saara Keuruu Nissinen Mika Keuruu Viitanen Raimo Keuruu Träff Henry Keuruu Mertaniemi Anneli Multia Tienaho Erkki Multia Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Helin Seppo Mänttä-Vilppula Lahtinen Jyrki Mänttä-Vilppula Pirttijärvi Eero Mänttä-Vilppula Mikkonen Pirjo Mänttä-Vilppula Suntila Mirja Mänttä-Vilppula Paski Katja Mänttä-Vilppula Väisänen Sirpa Mänttä-Vilppula Päivärinta Sari Mänttä-Vilppula Parviainen Merja Mänttä-Vilppula Grönroos Orvokki Nokia Aaltonen Auli Nokia Nyblom Kalle Nokia Rautalin Tommi Nokia Madekivi Sirkka Punkalaidun Niemi Kauko Punkalaidun Murtoo Tapani Punkalaidun Lehtinen Kari Punkalaidun Prihti Ari Punkalaidun Myllyniemi Sari Punkalaidun Räsänen Eeva-Liisa Punkalaidun Suominen Riikka Punkalaidun Kuutti-Selkee Heidi Ruovesi Moisio Antti Ruovesi Bamberg Sari Sastamala Siuronen Katariina Sastamala Brander Pertti Sastamala Leino Jukka Sastamala Haapanen Timo Sastamala Hakanen Veli-Pekka Sastamala Honkanen Kari Sastamala Huju Katariina Sastamala Hukkanen Jani Sastamala Piirainen Jani Sastamala Koivuniemi Seppo Sastamala Nummi Reino Sastamala Lahtinen Pirkko Sastamala Vinkki-Lehtinen Kirsi Sastamala Leikas Tapani Sastamala Mellenius Tommi Sastamala Ollila Saana Sastamala Virnes Anni Sastamala Pusa Sirkka-Liisa Sastamala Holma Kaisa Sastamala Pyymäki Esko Sastamala Järvinen Tuomo Sastamala Ristiniemi Päivikki Sastamala Chydenius Pia Sastamala Santa Helena Sastamala Reinilä Ulla-Maija Sastamala Seljänperä Samueli Sastamala Lahtinen Pentti Sastamala Säiniö Anja Sastamala Einola-Nevander Päivi Sastamala Toivonen Hannu Sastamala Rantonen Olli Sastamala Väkkärä Markku Sastamala Kiuttu Henri Sastamala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Jyrki Lahtinen, Mänttä-Vilppula Hannu Toivonen, Sastamala Jukka Kivimäki, Huittinen Yhtymävaltuusto kokoontui kolme kertaa. Tarkastuslautakunta Valtuusto asettaa toimikaudekseen tarkastuslautakunnan ja valitsee yhden tai useamman tilintarkastajan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä ja tarkastamista varten. Valtuusto valitsi toimikaudekseen tilintarkastuspalvelujen toimittajaksi PwC Julkistarkastus Oy:n.

12 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 10 Toimikaudeksi valitun tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2013 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Korpela Aarno Huittinen Leino Eino Huittinen Paappanen Tapio Keuruu Markkanen Kauko Keuruu Hirvikoski Aulis Kiikoinen Koivuniemi Sirkka Kiikoinen Vuorinen Anne Mänttä-Vilppula Mäkelä Tauno Mänttä-Vilppula Torkki Marja-Leena Nokia Niemi Sinikka Nokia Murtoo Tapani Punkalaidun Juhe Isto Punkalaidun Kulonpää Irmeli Sastamala Virtanen Maija Sastamala Palomäki Leena Sastamala Nokkala Päivi Sastamala Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Anne Vuorinen, Mänttä-Vilppula Marja-Leena Torkki, Nokia Tarkastuslautakunta kokoontui kaksi kertaa. Toimikaudeksi valitun tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2013 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Riuttamäki Ilkka Huittinen Multanen Seija Huittinen Jauhiainen Jani Juupajoki Viitanen Raimo Keuruu Ritola Markku Keuruu Paappanen Tapio Keuruu Saramäki Tarja Multia Palomäki Leena Sastamala Paski Katja Mänttä-Vilppula Louhela Anita Ruovesi Niemi Sinikka Nokia Nuutinen Taina Nokia Murtoo Tapani Punkalaidun Pietilä Pauli Sastamala Lahtinen Pirkko Sastamala Seljänperä Samueli Sastamala Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jani Jauhiainen, Juupajoki Katja Paski, Mänttä-Vilppula Tarkastuslautakunta kokoontui neljä kertaa. Yhtymähallitus Kuntayhtymän 15-jäsenisen yhtymähallituksen tehtävänä on vastata käytännön päätöksenteosta ja koordinoinnista sekä valtuuston päättämien asioiden täytäntöönpanosta. Yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymävaltuuston puheenjohtajilla sekä esittelijöillä. Toimikaudeksi valitun yhtymähallituksen kokoonpano vuonna 2013 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kivimäki Jukka Huittinen Rämö Kimmo Huittinen Mattila Timo Huittinen Mäkelä Raine Huittinen Säilä Maarit Huittinen Nixon Susanna Huittinen Kaijanmäki Timo Keuruu Träff Henry Keuruu Niemi Taina Kiikoinen Marjamäki Leena Kiikoinen Mertaniemi Anneli Multia Lakiasuo Leo Juupajoki Anttila Martti Mänttä-Vilppula Mäkinen Alli Mänttä-Vilppula Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Kouvonen Sami Mänttä-Vilppula Laitinen Arja Nokia Grönroos Orvokki Nokia Madekivi Sirkka Punkalaidun Vatanen Tuula Punkalaidun Oksanen Kari Sastamala Niemi Reino Sastamala Lehtonen Jorma Sastamala Asikainen Eveliina Sastamala Pietilä Tarja Sastamala Merinen Tuula Sastamala Rintamäki Matti Sastamala Alajoki Kari Sastamala Toivonen Hannu Sastamala Helander Esa Sastamala

13 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 11 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Timo Mattila, Huittinen Matti Rintamäki, Sastamala Martti Anttila, Mänttä-Vilppula Yhtymähallitus kokoontui kolme kertaa. Toimikaudeksi valitun yhtymähallituksen kokoonpano vuonna 2013 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Harakka Sari Huittinen Aaltonen Heikki Huittinen Mattila Timo Huittinen Lehtisalo Eeva Leena Huittinen Säilä Maarit Huittinen Nixon Susanna Huittinen Niemelä Aarno Juupajoki Ikkala timo Ruovesi Kaijanmäki Timo Keuruu Träff Henry Keuruu Anttila Martti Mänttä-Vilppula Vuorinen Anne Mänttä-Vilppula Anttila Mira Mänttä-Vilppula Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Laitinen Arja Nokia Grönroos Orvokki Nokia Myllyniemi Sari Punkalaidun Prihti Ari Punkalaidun Holappa Petri Sastamala Kaaja Kari Sastamala Lehtonen Jorma Sastamala Rosengren Petri Sastamala Liukko-Sipi Aatto Sastamala Kulonpää Irmeli Sastamala Oksanen Kari Sastamala Friman Merja Sastamala Pietilä Tarja Sastamala Viitanen Jarmo Sastamala Välimäki Erkki Sastamala Rintamäki Matti Sastamala Lisäksi yhtymähallitukseen kuuluivat seuraavat Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen nimeämät asiantuntijajäsenet: Kuusiluoma Vuokko Parkano Ovaska Jouni Hämeenkyrö Mäkelä Kalle Ikaalinen Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Erkki Välimäki, Sastamala Martti Anttila, Mänttä-Vilppula Timo Mattila, Huittinen Yhtymähallitus kokoontui 14 kertaa. Rakennustoimikunta Luottamushenkilöjäsenet Varajäsenet Anttila Mira Kaijanmäki Timo Lahtinen Jyrki, puheenjohtaja Oksanen Kari Pietilä Tarja Säilä Maarit Viranhaltijajäsenet Lahti Antti Mäkelä Harri Haataja Jani, sihteeri Rakennustoimikunta kokoontui kolme kertaa. Mäntän seudun ammatillinen neuvottelukunta Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. tehdä esityksiä elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvista koulutusmuutoksista ja toisen asteen koulutuksen kehittämisestä sekä varmistaa työ- ja elinkeinoelämän yhteistyö.

14 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 12 Hallitus nimeää neuvottelukuntaan jäseniä Mäntän alueen jokaisesta jäsenkunnasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymähallituksen keskuudestaan nimeämä henkilö Mäntän seudun koulutuskeskuksen alueelta. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu Mäntän yksikön johtava viranhaltija ja kuntayhtymäjohtaja/rehtori. Neuvottelukunta voi kutsua asiantuntijajäseniä työ- ja elinkeinoelämästä. Neuvottelukunnan kokouksissa esittelijänä toimii Mäntän yksikön johtava viranhaltija. Mäntän seudun ammatillisen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2013 on ollut seuraava: Anttila Martti Mänttä-Vilppula Anttila Mira Mänttä-Vilppula Jauhiainen Jani Juupajoki Kaijanmäki Timo Keuruu Korhonen Ismo Mänttä-Vilppula Lahtinen Jyrki Mänttä-Vilppula Leijala Jyrki Keuruu Maakanen Raimo Mänttä-Vilppula Mertaniemi Anneli Multia Niemelä Aarno Juupajoki Saarela Eija Ruovesi Neuvottelukunta kokoontui neljä kertaa. Lounais-Pirkanmaan ja Kaakkois-Satakunnan Yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Yhtymähallitus on perustanut Lounais-Pirkanmaan ja Kaakkois-Satakunnan Yritys- ja elinkeinoelämän ammatillisen neuvottelukunnan. Ammatillisen neuvottelukunnan tehtävänä on yhä edelleen tiivistää työelämän ja koulutuksen suhdetta sekä edistää koulutuksen järjestämistavoissa mm. koulutuksen joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Ammatillisen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2013 on ollut seuraava: Boström Anna-Stiina, henkilöstöpäällikkö Hukkanen Veijo, toimitusjohtaja Inna Lauri, kunnanjohtaja Isotalo Jouni, jälkimarkkinointipäällikkö Kiuru Henri Korpela Antti, toimitusjohtaja Korpela Pekka, henkilöstö- ja hallintojohtaja Laine Ville, toimitusjohtaja Lehtonen Hannu, toimitusjohtaja Leikko Jari, osto- ja henkilöstöpäällikkö Levonen Saija, henkilöstöasianhoitaja Luhtala Mika, tehtaanjohtaja Matintalo Tapani, toimitusjohtaja / pj Nieminen Mikko, toimitusjohtaja Rantanen Mika, toimitusjohtaja Rämö Heidi, yrittäjä Tuominen Sirpa, yrittäjä Törmä Eila, elinkeinojohtaja Väisänen Arto, tuotantopäällikkö Välimäki Erkki, yhtymähallituksen pj Mattila Timo, yhtymähallituksen II vpj Lahti Antti, kuntayhtymäjohtaja / rehtori Moisio Ilpo, aikuiskoulutusjohtaja Kivipuro Anna-Leena, apulaisrehtori Komulainen Tuula, apulaisrehtori Lietepohja Anita, apulaisrehtori Nikali-Rauva Kirsi, apulaisrehtori Vexve Group Oy V. Hukkanen Oy Punkalaitumen kunta Huittisten Laatuauto Oy Seloy Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Teknikum Yhtiöt Oy Lojer Oy SHT-Tukku Oy Niemen Tehtaat Oy Kemira Chemicals Oy Saarioinen Oy Svea Perintä Oy / Vammalan Yrittäjät Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy Kirami Oy Huittisten Satulinna Muoti ja Koti TV Tuominen Oy Huittisten kaupunki Fortaco Oy Neuvottelukunta kokoontui kolme kertaa.

15 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 13 Ammattiosaamisen toimielimet ja neuvottelukunnat Vuonna 2006 perustettiin kuntayhtymäkohtainen ammattiosaamisen toimielin. Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos on mukana erillisellä sopimuksella Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymään perustetussa yksialaisessa toimielimessä. Neuvottelukunnat ovat toimineet koulujen ja työnantajien välisinä yhteydenpitoväylinä: autoala, kumiala, kone- ja metalliala, sähköala, puuala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, hiusala, rakennusala ja sosiaali- ja terveysala. Yhteistoiminta ja työsuojelu Kuntayhtymässä toimii yhteistoimintamenettelystä annettujen suositusten mukainen yhteistyötoimikunta, joissa edustettuina ovat henkilöstöjärjestöt ja työnantajan edustus. Yhteistyötoimikunta työnantajan edustajat Lahti Antti Eteläniemi Margit Mattila Timo Anttila Martti kuntayhtymäjohtaja / rehtori vt. hallintojohtaja saakka yhtymähallituksen pj yhtymähallituksen II vpj henkilöstöjärjestöjen edustajat Kykylä Outi luottamusmies, OAJ ry / JUKO ry Hituri Raija luottamusmies, OAJ ry / JUKO ry Turpeinen Jari luottamusmies, OAJ ry / JUKO ry Ojala Kaija pääluottamushenkilö, Mänttä-Vilppula JHL ry Mäenpää Taina luottamusmies, JHL os. 441 Jämsä Outi luottamusmies, Jyty ry Isolauri Katriina pääluottamusmies, JUKO ry Toimikaudeksi valittu yhteistyötoimikunta työnantajan edustajat Lahti Antti Kakkuri Anja Välimäki Erkki Anttila Martti kuntayhtymäjohtaja / rehtori talouspäällikkö yhtymähallituksen pj yhtymähallituksen I vpj henkilöstöjärjestöjen edustajat Kykylä Outi luottamusmies, OAJ ry / JUKO ry Hituri Raija luottamusmies, OAJ ry / JUKO ry Turpeinen Jari luottamusmies, OAJ ry / JUKO ry Ojala Kaija pääluottamushenkilö, Mänttä-Vilppula JHL ry Mäenpää Taina luottamusmies, JHL os. 441 Jämsä Outi luottamusmies, Jyty ry Isolauri Katriina pääluottamusmies, JUKO ry Palkkauksen kehittämistyöryhmä Lahti Antti kuntayhtymäjohtaja / rehtori Kivipuro Anna-Leena apulaisrehtori / VAK Komulainen Tuula apulaisrehtori / Hayo Eteläniemi Margit vt. hallintojohtaja saakka Pylvänäinen Arto apulaisrehtori / Mskk Kakkuri Anja talouspäällikkö Hituri Raija OAJ ry / JUKO ry Jämsä Outi Jyty ry Mäenpää Taina JHL os 441 Kuusela Arto Tkto Kykylä Outi OAJ / JUKO ry Turpeinen Jari OAJ / JUKO ry Moisio Ilpo aikuiskoulutusjohtaja

16 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 14 Sunila Riina Syrilä Marja Isolauri Katriina Mattila Timo Pietilä Tarja Vak Hayo Kokemäki OAJ / JUKO ry yhtymähallituksen pj yhtymähallituksen jäsen Työsuojelutoimikunta (1. taso) työnantajan edustajat Lahti Antti Kuusela Arto henkilöstöjärjestöjen edustajat Seppänen Leena Rintala Juhani Rannikko Tapio Leppänen Sanna Mäkelä Mauri Pääskynkivi Hannele Rintala Juhani Isolauri Katriina kuntayhtymäjohtaja / rehtori työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu, opetus saakka työsuojeluvaltuutettu, opetus alkaen työsuojeluvaltuutettu, tukipalvelut työsuojeluasiamies työsuojeluasiamies työsuojeluasiamies työsuojeluasiamies, saakka pääluottamusmies, opetushenkilöstö Mäntän seudun koulutuskeskuksessa toimii 2. tason työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö Saara-Leena Kytömäki ja työsuojeluvaltuutettu Markku Takala, jäsen Ari Joensalmi sekä työsuojeluvaltuutettu Outi Jämsä. Johtoryhmät Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja/rehtori, apulaisrehtorit, aikuiskoulutusjohtaja, vt. hallintojohtaja saakka, kehittämisjohtaja, talouspäällikkö ja alkaen hallintosihteeri. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat varsinaisen johtoryhmän lisäksi henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Se kokoontuu harvemmin ja käsittelee toiminnallisia ja taloudellisia kokonaisuuksia. Laajennettuun johtoryhmään varsinaisen johtoryhmän lisäksi vuonna 2013 kuuluivat: Vammalan ammattikoulusta opettaja Kimmo Alatalo pääluottamusmies / Juko ry Katriina Isolauri siivooja Taina Mäenpää opiskelija Aleksi Forss saakka opiskelija Mari Kinnunen alkaen Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta opettaja Jaana Luoto opiskelija Sonja Vuorimäki Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksesta asuntolanhoitaja Pirkko Kovero opettaja Raija Hituri opiskelija Hanna-Kaisa Kallio saakka opiskelijat Ellen Uotila, Noora Yliviikari, Aleksi Sandroos syyskauden eri kokouksissa Mäntän seudun koulutuskeskuksesta lehtori Jari Turpeinen siivooja Kaija Ojala opiskelija Kostantin Dimitriev Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto taloussihteeri Jaana Kiuru opiskelija Jenna Takala

17 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Yhteensä Sivutoiminen henkilöstö Henkilöstön määrä Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Naisten ja miesten osuus henkilökunnasta Naiset Miehet Yhteensä Sukupuolijakauma 2013 Miehet 33 % Naiset 67 %

18 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 16 Henkilöstön ikäjakauma alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Yht. Naiset Miehet Yhteensä Luvut sisältävät sivutoimisen henkilöstön (46 henkilöä) Ikäjakauma alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Naiset Miehet Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Tulleet 3 15 Lähteneet Vuoden aikana alkaneet uudet eläkkeet Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke 6 6 Sairauspoissaolopäivät Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Yhteensä Henkilöiden lukumäärä Sairauspoissaolopäivät ka/henkilö 9,1 7,5

19 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sairauspoissaolopäivät Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Henkilöstökulut tulosalueittain Kuntayhtymän johto ,94 Vammalan ammattikoulu ,80 Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos ,30 Mäntän seudun koulutuskeskus ,98 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ,75 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto ,45 Aikuis- ja oppisopimuskoulutus ,21 Kuntayhtymän hallinto ,43 Kehittämistoiminnat ,79 Henkilöstökulut tulosalueittain Kuntayhtymän hallinto Aikuiskoulutus ja 2 % oppisopimuskoulutus 9 % Kehittämistoiminnot 5 % ,65 Kuntayhtymän johto 2 % Vammalan ammattikoulu 22 % Huittisten ammattija yrittäjäopisto 22 % Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilai tos 4 % Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 8 % Mäntän seudun koulutuskeskus 26 %

20 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Koulutuskuntayhtymässä on hyväksytty vuoden 2012 alussa noudatettavaksi Sisäinen valvonta sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohje. Samoin hyväksyttiin noudatettavaksi Riskienhallintapolitiikka-asiakirja. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kuntayhtymähallituksen näkemyksen mukaan kuntayhtymän toiminnassa on noudatettu toimintaan liittyviä määräyksiä ja säännöksiä. Myös eri tasoilla tehtyjen päätösten noudattamisessa ei ole havaittu puutteita. Kehittämistoimintojen tulosalue vastaa Saskyn kehittämishankkeiden hallinnoinnista. Hankkeissa noudatetaan rahoituspäätöksen ehtoja ja ohjeita. Rahoituspäätöksessä hyväksytään hankkeiden tavoitteet ja toimenpiteet sekä kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, joita tulee noudattaa. Luonnonkuitukomposiitti-hankekokonaisuudessa kehitetään täysin uutta ja innovatiivista oppimisympäristöä ja ongelmana on ollut arvioida etukäteen tavanomaisista poikkeavien hankintojen sekä rakennustöiden ja tarvittavien ulkopuolisten palveluiden hintaa. Siten hankkeen kokonaiskustannukset ovat kasvaneet yli rahoittajan hyväksymän määrän. Rahoittajalta on haettu lisärahoitusta hankkeelle, mutta rahoituksen tarve on siitä huolimatta suurempi kuin mitä rahoittaja on hankkeelle myöntänyt, joten osa kustannuksista jää kuntayhtymän maksettavaksi. Asiasta on pidetty sekä kuntayhtymäjohtaja että talouspäällikkö ajan tasalla. Aikuiskoulutusjohtaja on antanut toiminnasta selvityksen tarkastuslautakunnalle sekä kuntayhtymäjohtaja/rehtori Antti Lahdelle. Kuntayhtymäjohtajalle toimitettu selvitys käsitteli Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppisopimuskoulutuksia vuosina Aikuiskoulutusosaston ja oppisopimustoimiston toimintaohjeisiin on vuoden aikana tehty kaksi tarkennusta. Aikuiskoulutusjohtaja on hyväksynyt ja purkanut oppisopimukset sekä hankkinut tietopuolisen opetuksen eri koulutuksen järjestäjiltä hankintasopimusten perusteella. Aikuiskoulutusjohtaja on myös sopinut työnantajille maksettavista koulutuskorvauksista. Tietopuolisten opetuksien ajalta oppisopimusopiskelijoille maksettavista opintososiaalisista etuuksista on opetusministeriön päätös, jota oppisopimustoiminnassa on noudatettu. Aikuiskoulutuspäälliköt, aikuiskoulutusosaston kouluttajat, koulutuskuntayhtymän muiden yksiköiden opettajat ja muiden koulutuksen järjestäjien asiantuntijat ovat valmistelleet tarvittavia asiakirjoja (esitietolomake/henkilökohtaistamisasiakirjat/henkilökohtaiset opiskeluohjelmat) yhdessä oppisopimusopiskelijoiden ja työnantajien kanssa. Oppisopimussihteerit ovat laatineet työnantajan arvioiden perusteella todistuksen oppisopimuskoulutuksen suorittamisesta, jonka aikuiskoulutusjohtaja on vahvistanut. Vuosina keskeiset kehittämistoimenpiteet ovat olleet muutokset toimintaprosessissa (OKM:n tarkennetut ohjeistukset vuonna 2013) järjestetyn oppisopimuskoulutuksen laatupäivän jälkeen, on oppisopimuksen toimintaprosessia muutettu niin, että henkilökohtaistamisasiakirjat tulee valmistella jo ennen oppisopimusten allekirjoittamista. Käytännössä tämä tarkoittaa muilta koulutuksen järjestäjiltä suoritettavaa hankintaa jo ennen kuin oppisopimus on allekirjoitettu. Toinen muutos, joka on otettu käyttöön, on oppisopimuksen purkaminen. Oppisopimus tullaan purkamaan heti, kun oppisopimusopiskelija on todistettavasti suorittanut tutkintonsa. Asia ei tule miellyttämään työnantajia, koska useissa koulutustarkastajan purkamissa oppisopimuksissa (määräaikainen työsopimus) he tulevat menettämään oppisopimusopiskelijalle jo mahdollisesti myönnetyn palkkatuen. Hallintojohtajan viran täyttämisestä sekä koulutuspäälliköiden virkojen täyttämisestä tehtyihin valituksiin saatiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset vuoden 2013 aikana. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset muilta osin, mutta koulutuspäälliköiden oikaisuvaatimuksen osalta hallinto-oikeus totesi, että oikaisuvaatimusta ei olisi voinut jättää käsittelemättä. Uusia valitusprosesseja ei vuoden aikana ole laitettu vireille. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutuminen käy ilmi talousarvion toteutumisvertailussa. Myös varojen käytön seuranta sekä tuloksellisuuden toteutumisen seuranta selviävät tilinpäätösraporteista. Yhtymähallitus toteaa, että tavoitteiden asettamisessa ja määrärahojen budjetoinnissa on onnistuttu riittävästi, tulosvastuuta on noudatettu ja on toimittu toimivallan puitteissa. Tulosalueilla varojen käyttöä ja tuloksellisuutta seurataan ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan heti. Kehittämishankkeilla on rahoitussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet. Mikäli tavoitteet eivät toteudu, rahoittajan kanssa neuvotellaan hyvissä ajoin muutostarpeista. Pirkanmaan e-luukku -hankkeen alkuperäisiä tavoitteita ei ollut tarkoituksenmukaista kaikilta osin toteuttaa. Rahoittajan kanssa neuvoteltiin tarkennetuista tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.

21 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 19 Aikuiskoulutusosaston johtoryhmä (aikuiskoulutusjohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt) kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tilaisuudessa käsitellään aikuiskoulutuksen taloudellinen ja toiminnallinen tilanne. Aikuiskoulutuskoulutusosastolla on käytössä vuosisuunnitelma, joka kattaa toimintavuoden ammatillisen lisäkoulutuksen (VOS-rahoitteinen koulutus, työvoimapoliittinen koulutus sekä maksullinen palvelutoiminta). Näissä tilaisuuksissa tehdään tarvittavat muutokset toimintaan sekä seurataan muodostuneita kustannuksia. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallintapolitiikka-asiakirjaan perustuen käynnistettiin kesäkuussa 2012 riskikartoitustyö tavoitteena tunnistaa ja arvioida kuntayhtymään kohdentuvia merkittävimpiä riskejä sekä määritellä näille hallintatoimenpiteet. Työn toteuttamiseen käytettiin asiantuntija-apua PricewaterhouseCoopersilta. Kuntayhtymätasoinen riskikartoitus toteutettiin syksyllä Riskien tunnistaminen ja arviointi tapahtui työkokouksessa, johon osallistui yhteensä yksitoista koulutuskuntayhtymän avainhenkilöä (johtoryhmän jäsenet, kiinteistöpäällikkö sekä työsuojelupäällikkö). Haastattelujen pohjalta täydennettiin luotua riskilistaa sekä priorisoitiin riskejä niiden vaikutuksen ja todennäköisyyden mukaan. Riskeille suunniteltiin myös hallintakeinoja keskittyen merkittävimpiin riskeihin. Riskien priorisoinnin tuloksena saatiin Sastamalan koulutuskuntayhtymän riskikartat ja avainriskit. Toimenpideohjelmassa kymmenelle avainriskille määriteltiin lisäksi hallinnasta vastaava vastuutaho tai -henkilö. Kuntayhtymätasoiset riskit päivitettiin riskienhallinnan johtoryhmän kokouksessa joulukuussa Riskiluokitukseltaan kohtalaisille ja merkittäville riskeille laadittiin riskikortit. Suurimmat kuntayhtymätasoiset riskit ovat: 1) Valtion yksikköhintarahoituksen, oppisopimus- ja työvoimapoliittisen koulutuksen budjettileikkaus ja/tai uudelleenallokointi 2) Kuntarakenneuudistuksen vaikutukset 3) IT-johtamisen puutteet 4) Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa ennakoitua enemmän 5) Muu henkilöturvallisuuteen liittyvä riski (henkilöön kohdistuva fyysinen tai henkinen teko kuten pahoinpitely, uhkailu, painostus, häirintä tms.) Myös seuraavilla tulosalueilla suoritettiin riskikartoitus joulukuussa 2013: Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Mäntän seudun koulutuskeskus, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Vammalan ammattikoulu sekä Oppisopimus- ja aikuiskoulutus. Kartoituksen tekivät tulosalueiden ydinryhmät, joissa oli maksimissaan 10 henkilöä. Ryhmät koostuivat sekä esimiehistä että opetushenkilöstöstä ja tukipalveluhenkilöstöstä. Myös tulosalueiden riskiluokitukseltaan kohtalaisille tai merkittäville riskeille laadittiin riskikortit. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnassa ja kilpailutuksessa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista sekä kuntayhtymän omia hankintaohjeita. Hankintavaltuudet on määritelty yhtymähallituksen päätöksellä ja ne käyvät ilmi talousarvion täytäntöönpano-ohjeista. Kilpailutukseen osallistuneilta ei ole vuoden 2013 aikana tullut valituksia. Pysyviin vastaaviin kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhtymävaltuusto ja muiden pysyvien vastaavien osalta hallintojohtaja. Irtaimen omaisuuden myynnistä päättävät tulosalueiden johtajat. Rakennerahastohankkeita koskee ns. pysyvyyssääntö, jonka mukaan hankkeessa hankitut koneet ja laitteet on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeissa hankittu omaisuus merkitään EUtarroin, jotta välineet on helpompi jäljittää vielä myöhemminkin. Vaihtoehtoisesti voidaan EU-varoin rakennettu tila merkitä tietokyltein. Tietokoneet ja vastaavat laitteet ovat niissä olevan sarjanumeron perusteella identifioitavissa. Sopimustoiminta Sopimusten allekirjoittamisoikeudet on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä. Sopimustoiminnan osalta ei ole tiedossa mitään negatiivisia seuraamuksia. Sopimukset viedään Dynasty-järjestelmään, jossa sopimuksen päättymisajankohdan lähestyessä tulee huomautus vastuuhenkilöiden sähköpostiin. Opetusmaatilan ja -puutarhan toiminnassa on noudatettu EU-lainsäädäntöä ja voimassa olevia viranomaismäärityksiä.

22 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 20 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kuntayhtymässä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Sisäinen valvonta on toteutettu osana normaaleja kuntayhtymän johtamistoimintoja. Tarkastustoiminnan puitteissa ei ole tullut ilmi väärinkäytöksiä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Riskienhallintapolitiikan ja Sisäinen valvonta sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa -asiakirjojen yhteydessä hyväksyttiin käyttöönotettavaksi myös viitekehys, jonka avulla kartoitetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa sekä kehittämistarpeita kuntayhtymässä. Viitekehys sisältää joukon kysymyksiä, joihin vuoden 2014 alussa pyydettiin kuntayhtymän henkilöstöltä ja yhtymähallituksen jäseniltä vastauksia Webropol-kyselynä. Vastauksien perusteella löydettiin kehittämistä kaipaavat osa-alueet. Kysely toteutetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

23 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 2 17 Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 8 Muut rahoitustuotot 6 5 Korkokulut Muut rahoituskulut -3-2 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 109,1 110,0 Vuosikate prosenttia poistoista 94,1 169,9 Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Kuntayhtymässä toimintakatteen on oltava ylijäämäinen, koska verorahoitusta ei ole. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot % toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa käytetään tunnuslukua, joka lasketaan kaavasta: Vuosikate % poistoista =100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot ja arvonalentumiset vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

24 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot 0 12 Investointien myyntivoitot/-tappiot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0-10 Vaihto-omaisuuden muutos * Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos * Kassavarat * Kassavarat * v Konsernitili ,34 euroa sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin * v Konernitili ,51 euroa sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin TUNNUSLUVUT: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5v Investointien tulorahoitus % 152,2 36,6 Kassan riittävyys (pv) Lainanhoitokate 4 5

25 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 23 Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5v Toiminnan ja investointien rahavirta välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Kuntayhtymän maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kuntayhtymän rahavaroilla. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Kassan riittävyys (pv) =365 pv*rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kuntayhtymän tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

26 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Rahoitusasema ja sen muutokset Kuntayhtymän rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmassa. VASTAAVAA A I II III PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B Toimeksiantojen varat 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ C I II VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Ennakkomaksut Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

27 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 25 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) B D E I II POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero Vapaaehtoiset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut ennakot Muut velat Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste % 69,7 70,1 Suhteellinen velkaantuneisuus % 37,4 34,2 Kertynyt yli-/alijäämä, tuh Lainakanta , tuh Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää keskimäärin 70 % omavaraisuutta. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Omavaraisuusaste % = 100*(Oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän toimintatuotoista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

28 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 26 Tunnusluku lasketaan kaavasta: Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100*(Vieras pääoma Saadut ennakot)/toimintatuotot Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Lainakanta =Vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat)

29 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. TULOT t % Toiminta Toimintatuotot ,4 Korkotuotot 2 0,0 Muut rahoitustuotot 6 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0,0 - pysyvien vastaavien luovutusvoitot 0 0,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 764 2,7 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0,0 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 244 0,9 Kokonaistulot yhteensä ,0 MENOT t % Toiminta Toimintakulut ,1 -valmistus omaan käyttöön -2 0,0 Korkokulut 170 0,6 Muut rahoituskulut 2 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,8 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 433 1,6 Kokonaismenot yhteensä ,0

30 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tilikauden tuloksen käsittely Kuntalain 69 :n mukaan yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa otettava kantaa tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämä - tilille. Oman pääoman edellisten tilikausien yli- /alijäämä -tilin saldo on ,71 euroa. Tilikauden ylijäämä vuodelta 2013 on ,75 euroa. Kuntayhtymähallitus esittää, että: a) euron investointivaraus puretaan ja tehdään ,16 euron poistoeron lisäys b) tuloutetaan tehtyä poistoeroa ,43 euroa c) tilikauden ylijäämä ,75 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

31 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 29 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet, kuntayhtymä yhteensä Oppilaitosmuotoinen ammatillinen perusopetus MÄÄRÄTAVOITTEET TOTEUMA 2013 TOTEUMA 2012 TOTEUMA 2011 Opiskelijoita 1955,5 1988,7 2009,5 Näistä erityisop. 299,6 304,7 311,7 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita 1923,2 1956,4 1977,3 eronnut 178,0 208,0 206,0 kesk.aste 9,3 10,6 10,4 Läpäisymittari aloittaneet 832,0 874,0 739,0 valmistuneet 558,0 573,0 472,0 läpäisyaste 67,1 65,6 63,9 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm 123,0 128,0 138,0 kelpoisia 109,0 107,0 107,0 kelpoisuusaste 88,6 83,6 77,5 Kehittämismittari koulutusmenot henkilöstömenot kehittämismittari 0,4 0,7 0,6 Työelämäyhteydet opettajien lkm 10,0 18,0 7,0 työpäivien lkm 167,0 357,0 153,0 Työkykypassit, suoritetut 238,0 80,0 2,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

32 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän hallinnon tehtäväalue koostuu seuraavista päätoiminnoista: Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus yhtymävaltuusto yhtymähallitus tilien ja hallinnon tarkastus Kuntayhtymäjohto Talous TA 2013 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 199,80-199,80-100,0 Toimintakulut , ,01 90,0 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,81 90,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,81 90,0 Yli-/alijäämä 0 0,00 0,00 0,0

33 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Vammalan ammattikoulu Toiminnalliset tavoitteet Vammalan ammattikoulun opetustoiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota opiskelijoiden henkilökohtaisiin opintopolkuihin. Tutkinnon suorittamiseen on suunniteltu opiskelijakohtaisia toteuttamistapoja, joissa on hyödynnetty tieto- ja viestintätekniikan tuomia mahdollisuuksia. Laajennettua työssäoppimista on toteutettu yhä enemmän useilla koulutusaloilla. Kone- ja metallialalla aloitettiin kokeilu, jossa työssäoppimisen laajuus on 64 ov. Kokeilua on viety eteenpäin tiiviissä yhteistyössä pilottiyrityksen kanssa. Oppilaitoksen opetustoimintaa on kehitetty hanketoiminnan avulla. KOTI-hanke on antanut mahdollisuuden uuden teknologian ja älyratkaisujen opetukselle. Opetukseen haettiin uutta hyvinvointiteknologin opetuksen kokeilulupaa, johon saatiin myönteinen päätös. Luonnonkuitukomposiittihankkeen tilojen avajaiset pidettiin Luonnonkuitukomposiitteihin liittyvää opetusta on sisällytetty kumialan koulutukseen. Vuoden lopussa päättyneellä Urapolku-hankkeella on tuettu erityisopiskelijoiden työssäoppimista ja työllistymistä. Taitaja-kilpailuihin osallistuttiin aikaisempien vuosien tapaan. Suomen edustajana WorldSkills maailmanmestaruuskilpailuihin Saksan Leipzigissa osallistui kivialan opiskelija Matti Haapaniemi. Nuori Yrittäjyys -toiminta on saanut vankan sijan oppilaitoksen arjessa. Erityisesti matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijat ovat olleet innostuneita toiminnasta ja hoitaneet menestyksekkäästi erilaisia tilaisuuksia. Joulukuussa Vexve Areenalla pidetty Joulumessu-tapahtuma oli osa Y-kampus -hankkeen (yrittäjyyshanke) toteutusta. Tapahtumaan osallistui myös alueen yrittäjiä. Joulumessu-tapahtuma vahvisti ammattialojen yhteistyötä ja yrittäjyyden opetusta. Lisäksi se sai suosion myös kävijöiden keskuudessa. Opiskelijoiden ohjausta ja opiskelijahuoltoa on kehitetty. Oppilaitoksessa on otettu käyttöön erilaisia opiskelijan hyvinvointiin, terveyteen ja opintojen etenemiseen tähtääviä ennaltaehkäiseviä toimia. Toimenpiteiden vaikuttavuus on nähtävissä parantuneina tuloksina läpäisyn ja keskeyttämisen osalta. Lisäksi Ammattiosaajan työkykypassin suorittaneiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Uutena käytänteenä otettiin vuosiohjelmaan aloittavien opiskelijoiden ryhmäyttämispäivät Voimarinteellä. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä on tiivistetty ja lisätty. Opiskelijoiden osallisuutta on tuettu. Oppilaskuntaa on pyritty aktivoimaan erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. Oppilaskunta organisoi mm. Hyvinvointivirtaa-teemapäivän oppilaitoksen opiskelijoille ja pidetyn Sastamalan alueen nuorisofoorumin. Opiskelijoille järjestettiin vertaissovittelukoulutusta (Verso) Vertaissovittelu on yksinkertainen ja selkeä toimintamalli, jonka mukaan sovittelijoiksi koulutetut opiskelijat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia opiskelijoita löytämään ratkaisuja. Koulutukseen osallistui myös opettajakuntaa. Oppilaitoksessa huomioitiin valtakunnallisia teemaviikkoja: Opetushallituksen valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietettiin ja ehkäisevän päihdetyön viikkoa Paloturvallisuusviikolla marraskuussa toteutettiin poistumisharjoitus. Kansainvälinen toiminta on mahdollisuus siitä kiinnostuneille opiskelijoille. Opiskelijoita on ollut mm. työssäoppimassa ulkomailla. Kansainvälinen vaihto on ollut mahdollista kaikilla koulutusaloilla. Learning Together -hanke on mahdollistanut benchmarking -vierailut, joissa on haettu hyviä käytänteitä oppilaitosten ja kolmannen sektorin välisestä yhteistyöstä. Oppilaitoksen vapaa-ajan toimintaa ja kerhotoimintaa monipuolistettiin. Perinteeksi muodostuneiden liikunnallisten kerhojen ohella aloitettiin mm. elämänhallintaa tukevaa yhdessäoloa, kamerakerho ja kokkikerho. Toimintaan osallistuu aktiivisesti asuntolassa asuvat, mutta toiminta on tarkoitettu kaikille opiskelijoille. Lahdessa pidettyihin Saku Stars -kilpailuihin osallistui useita opiskelijoita eri koulutusaloilta. Henkilöstö on kouluttautunut oman ammattitaidon ylläpitämiseksi ja sen lisäämiseksi. Työelämäjaksoille on osallistunut 4 opettajaa. Lisäksi henkilöstö on kouluttautunut uusien ohjelmistojen käyttöön. Vetovoimaisuuden perustana on laadukas opetustyö ja opiskelijan tukeminen opintojen aikana. Erilaisten hankkeiden kautta on tullut näkyvyyttä lehdistössä ja kansallisen tason seminaareissa. Perusopetuksen opinto-ohjaajien kanssa on pidetty yhteisiä tapaamisia opinto-ohjauksen tueksi. Perusopetuksen oppilaiden tutustumispäivät ovat olleet tärkeä mahdollisuus esitellä ammatillista koulutusta. Päivistä on kerätty palautetta, jonka avulla kehitämme päivien sisältöä. Koulutuskokeiluja ja ammattipäiviä on toteutettu koko lukuvuoden ajan. Opinto-ohjaajat ovat käyneet alueen yläkouluissa esittelemässä koulutustarjontaa. Keväällä perusopetuksen huoltajille tarjottiin mahdollisuutta tutustua teknologiateollisuuden yrityksiin. Koulutusaloilla tehtävä palvelutoiminta lisää ympäristön tietoisuutta oppilaitoksen

34 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 32 toiminnasta ja ammattialojen osaamisesta. Vammalan ammattikoulu sai kansallista julkisuutta, kun se Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa isännöi ammatillisen koulutuksen talvikisoja Sastamalassa. Tapahtumaan osallistui yli 450 osallistujaa eri puolilta Suomea. Yhdessä toimien olemme enemmän! Anna-Leena Kivipuro, apulaisrehtori Kuva: Oppilaskunnan järjestämä laskiaistiistai

35 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 33 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi MaRaTa SoTeLi KAIKKI Opiskelijoita ,0 Näistä erityisopiskelijoita ,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 362, ,9 537,5 Näistä erityisopiskelijoita 58 16,3 9,6 83,9 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita ,0 eronnut ,0 keskeyttämisaste 8,3 9,8 6,2 8,2 TOTEUTUMA opiskelijoita 362, ,9 537,5 eronnut ,0 keskeyttämisaste 5,2 11,5 8,3 6,7 Läpäisymittari aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 75,8 65,4 76,5 74,6 TOTEUTUMA aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 75,2 61,5 70,6 72,8 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 81,8 100,0 60,0 81,3 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 95,0 100,0 80,0 93,5 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,66 0,83 1,06 0,75 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,08 0,55 0,37 0,21 Työelämäyhteydet opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 Työkykypassit, suoritetut TOTEUTUMA suoritetut, lkm TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

36 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 34 Talous Vammalan ammattikoulu TA 2013 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,58 105,2 Valmistevarastojen muutos , ,08 24,4 Valmistus omaan käyttöön 0 36,15-36,15-100,0 Toimintakulut , ,09 101,5 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,56 108,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,62 104,7 Vyörytyserät , ,31 83,4 Yli-/alijäämä , ,25 83,7

37 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Toiminnalliset tavoitteet Opetustoiminta Pieniä ryhmiä on yhdistetty ja näin saatu määrällisesti riittävän kokoiset opetusryhmät. Vastaavasti suurien ryhmien käytännön taitojen opetuksessa on ollut mahdollista käyttää toista opettajaa. Olemassa olevia verkkokursseja on käytetty osana opetusta. Sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia on otettu käyttöön. ipad-taulutietokoneita on käytetty opetuksessa ja opettajia on koulutettu niiden käyttöön. KOTI-hankkeen tiloja on käytetty opetuksessa. Opiskelijat ovat olleet mukana Voimarinteellä Sastamalan kaupungin ikäpistetoiminnassa järjestämällä heille ruokailuja. Aikuiskoulutuksen kanssa yhteistyössä on toteutettu kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattitutkintoa ja siihen liittyvää valmistavaa koulutusta. Työelämän edustajille on järjestetty koulutuksia yhdessä aikuiskoulutuksen kanssa. Työpaikkaohjaajakoulutukset ja työelämän arvioijakoulutukset ovat olleet osa oppilaitoksen arkea. Työelämän edustajia on kutsuttu avoimien ovien päiviin ja muihin tapahtumiin. Sotesin kanssa pidetty yhteinen tapaaminen johti kuntoutuksen koulutusohjelmaopintojen järjestämiseen oppisopimuksena työelämässä oleville valmiille lähihoitajille. Uutena koulutuksena aloitettiin myös aikuisille suunnattu mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma. Henkilöstön kehittäminen Henkilökunta kouluttautui uusien taloushallinnon ohjelmien käyttöön. Kaksi opettajaa suoritti ergonomiakorttikoulutuksen ja toinen heistä myös ergonomiakorttikouluttajakoulutuksen. Henkilökunta on osallistunut oman ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvään koulutukseen mm. erityisopetukseen ja tutkintoihin liittyviin kehittämispäiviin. Neljä on ollut kuukauden työelämäjaksolla päivittämässä omaa ammatillista osaamistaan ja luomassa yhteistyösuhteita. Työssäoppiminen ja näytöt Työpaikkaohjaajia on koulutettu molemmilla koulutusaloilla. Työssäoppimisen ohjauksessamme Moodleoppimisympäristöä ja myös työpaikkaohjaajia on koulutettu sen käyttämisessä. Työssäoppimisessa käytettäviä lomakkeita on kehitetty yhteistyössä kuntayhtymän sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysalalla on jatkettu näytön arvioitsijakoulutuksia ja pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien kanssa on yhteistyössä kehitetty aikuisten näyttötutkintokäytänteitä. Työssäoppimisen ohjauskorvaukset näyttelevät isoa osaa oppilaitoksen taloudessa. Kansainvälisyys Kolme opiskelijaa oli työssäoppimassa Espanjassa. Kaksi opettajaa kävi opiskelijaryhmän kanssa opintokäynnillä Espanjassa samaan aikaan. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Koulutusalojen näkyvyyttä on parannettu osallistumalla erilaisiin työelämän projekteihin ja tapahtumiin. Opetusalojen vetovoimaisuuden lisäämiseksi oppilaitoksen ja opiskelijoiden huoltajien väliseen yhteistyöhön on panostettu järjestämällä yhteisiä kotiväenpäiviä ja kutsumalla huoltajia oppilaitokseen. Peruskoululaisille on tarjottu mahdollisuutta tulla tutustumaan tarjolla oleviin koulutusaloihin sekä peruskoululaisten vanhemmille on käyty esittelemässä oppilaitoksen koulutusaloja. Asuntolan viihtyisyyteen ja vapaa-ajan toimintaan on kiinnitetty huomiota. Yhteisöllisyys ja arkielämäntaitojen opetteluun on panostettu myös asuntolaohjauksen kautta. Kirsi Nikali-Rauva, apulaisrehtori

38 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 36 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET MaRaTa SoTeLi KAIKKI Opiskelijoita ,0 Näistä erityisopiskelijoita ,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 30,3 157,2 187,5 Näistä erityisopiskelijoita 26,4 7,4 33,8 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita ,0 eronnut ,0 keskeyttämisaste 10,0 7,4 7,8 TOTEUTUMA opiskelijoita 30,3 157,2 187,5 eronnut ,0 keskeyttämisaste 0,0 8,3 6,9 Läpäisymittari aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 76,9 71,1 71,9 TOTEUTUMA aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 61,5 65,8 65,2 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 100,0 88,9 91,7 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 100,0 100,0 100,0 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,40 0,06 0,15 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,31 0,74 0,63 Työelämäyhteydet opettajien lkm 1 4 5,0 työpv.lkm ,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 0 3 3,0 työpv.lkm ,0 Työkykypassit, suoritetut TOTEUTUMA suoritetut, lkm TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

39 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 37 Talous Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos TA 2013 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,49 105,5 Toimintakulut , ,94 91,7 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,43 280,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,59 105,9 Vyörytyserät , ,69 96,6 Yli-/alijäämä , ,53-216,1

40 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Mäntän seudun koulutuskeskus Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteessa kehittää opetusta työelämälähtöiseksi sekä käytännönläheiseksi onnistuttiin MSKK:ssa hyvin. Attointegraation kokeiluun ja toteutukseen kehittämiseen saatiin lisäresurssia. Saskyn ( MSKK:n) mallia atto-integraatiosta esiteltiin vuoden aikana oman kuntayhtymän oppilaitosten lisäksi myös valtakunnallisesti. MSKK on ollut aktiivisesti levittämässä kokemuksia atto-integraation ja laajennetun työssäoppimisen kokeilusta mm. Opetushallituksen järjestämässä seminaarissa sekä yhdeksälle koulutuksen järjestäjälle mm. Salpaus, Tredu, Tavastia. Atto-integraatiolla on voitu lisätä myös joustavampia tapoja suorittaa opintoja. Sosiaalisen median (some) käytössä työssäoppimisen ohjauksessa ja valvonnassa on vuoden 2013 aikana edistytty vakiinnuttamalla hyviä käytänteitä. Pyrittäessä siihen, että somen käyttö olisi luonteva osa työssäoppimisen ohjausta kaikilla MSKK:n koulutusaloilla, tarvitaan vielä resursseja ja tukea niin opetushenkilöstölle kuin opiskelijoillekin. Koko opetushenkilöstölle on vuoden 2013 aikana järjestetty useita sosiaalisen median opetuskäyttöön liittyviä koulutuspäiviä. MSKK:n opettajia on vuonna 2013 osallistunut opettajien työelämäjaksoille. Oppilaitosjohto käytti kuluneena vuonna paljon aikaa löytääkseen optimaalisimman ratkaisun uudeksi lentokonealan oppimisympäristöksi. Loppuvuodesta valmisteltiin kuntayhtymähallitukselle esitys tilaratkaisuksi. Tilaratkaisun toteuttaminen edellyttää resursointia lentokonealan koulutukseen myös tulevina vuosina. Mäntän seudun koulutuskeskuksessa oli asetettu opiskelijoiden suorittamien Tyky-passien määrälliseksi tavoitteeksi yhteensä kolmekymmentä Tyky-passia. Tämä tavoite ei toteutunut. Opiskelijoiden Tyky-passien suorittaminen saatiin käynnistettyä vasta lukuvuoden syyslukukaudella. Vuoden 2013 loppuun mennessä Tyky-passeja ei ollut vielä valmistunut, mutta nyt alkuvuodesta 2014 on ensimmäiset Tyky-passit jo valmiina. Arto Pylvänäinen, apulaisrehtori

41 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 39 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi Leko MaRaTa SoTeLi YhLiHa LuTi KAIKKI Opiskelijoita , ,5 Näistä erityisopiskelijoita ,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 246,2 32,4 80,8 101,9 104,5 48,8 614,6 Näistä erityisopiskelijoita 60,5 0 27,4 14,2 6,2 4,6 112,9 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita , ,5 eronnut ,0 keskeyttämisaste 7,3 2,8 9,5 8,8 14,7 19,2 9,9 TOTEUTUMA opiskelijoita 221,9 32,4 72,8 101,9 104,5 48,8 582,3 eronnut ,0 keskeyttämisaste 8,6 6,2 13,7 8,8 15,3 20,5 11,3 Läpäisymittari aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 76,9 83,3 78,1 65,7 76,5 69,7 74,8 TOTEUTUMA aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 66,2 0,0 65,6 62,9 56,9 42,4 62,4 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 100,0 100,0 71,4 100,0 66,7 66,7 88,6 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 93,3 33,3 85,7 85,7 80,0 66,7 82,5 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,43 1,24 0,64 0,38 0,44 0,94 0,55 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,47 0,06 1,01 0,30 0,28 0,16 0,44 Työelämäyhteydet opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 Työkykypassit, suoritetut ,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm ,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

42 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 40 Talous Mäntän seudun koulutuskeskus TA 2013 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,73 101,8 Valmistus omaan käyttöön , ,69-100,0 Valmistevarastojen muutos , ,06-280,0 Toimintakulut , ,47 95,7 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,95 206,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,16 110,3 Vyörytyserät , ,27 91,4 Yli-/alijäämä , ,06-53,7

43 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Toiminnalliset tavoitteet Yrittäjyys on keskeinen teema opetuksessa. Artesaanit tavoittelevat työtä liiketoiminnan ja asiakaspalvelun piirissä. Se voi tarkoittaa oman yrityksen perustamista, mutta myös oman osaamisen merkityksen ymmärtämistä toisen palveluksessa. Yleensä valmiita ratkaisuja ei ole ja siksi on todella tärkeää omaksua ryhmä- ja tiimityöskentely, joka verkostoituneessa työelämässä on käytössä. Tähän olemme pyrkineet ja tähän olemme sitoutuneet. Onnistumisen merkkejä on yhä suurempi kiinnostus opetella yrittäjätoimintaa yhdessä muiden kanssa ja suorittaa työssäoppiminen yrittäjän roolissa. Opettajat toimivat valmentajina ja työpaikkaohjaajina luoden samalla uutta opetusmallia, ja heillekin osuuskunta OSK Craft and Design on ollut innostava tapa pitää opetus asiakaslähtöisenä. Kannustaminen on auttanut opiskelijahuoltotyössä ja se, että on alan ammattilaisia käytettävissä, on ollut merkittävää tulosten kannalta. Henkilökohtaisia opinpolkuja on laadittu tarvittaessa. Tavoitteena on, että tutkinnot suoritetaan ja keskeyttämisen syihin etsitään apua. Kansainvälinen vaihto on tarjonnut uusia kokemuksia ja yhteyksiä ulkomaille. Opiskelijat voivat suorittaa myös työssäoppimisen ulkomaan jaksolla. Oppimisympäristöjen kehittämistä pidetään tärkeänä. Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos voi säilyttää vetovoimaisuutensa ajanmukaisella kone- ja laitekannalla, joiden päivittämistä ei tulisi unohtaa. Meillä on kuitenkin viihtyisät, hyvässä kunnossa olevat toimitilat. Sitä arvostavat sekä opiskelijat että henkilöstö. Anita Lietepohja, apulaisrehtori

44 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 42 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET Kulttuuri KAIKKI Opiskelijoita ,0 Näistä erityisopiskelijoita 3 3,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita ,0 Näistä erityisopiskelijoita 2,4 2,4 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita ,0 eronnut 8 8,0 keskeyttämisaste 5,8 5,8 TOTEUTUMA opiskelijoita ,0 eronnut 9 9,0 keskeyttämisaste 7,0 7,0 Läpäisymittari aloittaneet 51 51,0 valmistuneet 37 37,0 läpäisyaste 72,5 72,5 TOTEUTUMA aloittaneet 51 51,0 valmistuneet 35 35,0 läpäisyaste 68,6 68,6 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm 6 6,0 kelpoisia 2 2,0 kelpoisuusaste 33,3 33,3 TOTEUTUMA opettajien lkm 6 6,0 kelpoisia 3 3,0 kelpoisuusaste 50,0 50,0 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,82 0,82 TOTEUTUMA koul.menot 0 0 henk.menot keh.mittari 0,00 0,00 Työelämäyhteydet opettajien lkm 0 0,0 työpv.lkm 0 0,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 0 0,0 työpv.lkm 0 0,0 Työkykypassit, suoritetut 0 0,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm 19 19,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

45 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 43 Talous Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos TA 2013 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,01 107,3 Toimintakulut , ,67 101,9 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,34 121,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,82 70,6 Vyörytyserät , ,30 85,4 Yli-/alijäämä , ,46 510,1

46 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Toiminnalliset tavoitteet Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto on monialainen oppilaitos. Opiskelijamäärä on noin 500. Huittisten yksikössä voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (datanomi). Kokemäen yksikössä voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon (eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä), puutarhatalouden perustutkinnon (puutarhuri) ja talotekniikan perustutkinnon (putkiasentaja). Perustutkintoihin on mahdollista yhdistää myös lukio-opinnot. KOKEMÄEN YKSIKKÖ Kokemäen opetusmaatila ja -puutarha ovat tärkeä osa opetusta. Siellä viljellään esimerkiksi viljaa, sokerijuurikasta, marjoja, hedelmiä, taimitarhakasveja ja avomaavihanneksia. Puutarhalla harjoitetaan monipuolista kasvihuoneviljelyä. Puutarhamyymälä Pehtorska ja Karimaan puutarha palvelevat asiakkaita ja tukevat samalla asiakaspalvelun opetusta. Eläinopetusta tukevat opetusmaatilan kotieläintuotanto sekä uusimpana hankintana alpakat. Muun muassa linnut, liskot, kanit, jyrsijät ja selkärangattomat terraarioeläimet ovat tärkeä osa pieneläinopetusta. Oppilaitoksen sidosryhmätyö on aktiivista. Tästä esimerkkinä on ns. projektikoiratoiminta. Oppilaitoksella on yhteistyösopimus Niinisalon sotakoiraosaston, Poliisikoiralaitoksen sekä Tullin koirakoulun kanssa. Toiminnalliset tavoitteet: Opetustoiminta Eläintenhoidon oppimisympäristössä on tehty muutoksia. Sikatalous lopetettiin ja sikalan tilojen remontointi muille eläimille on tarpeen. Ensimmäisenä on kunnostettu tilat lampolalle. Loput tilasta on varattu pieneläimille ja koirille. Eläintenhoidon koulutusohjelmassa opiskelee eniten opiskelijoita ja eläinlajeja on runsaasti. Perusosaamisen hankkiminen vaatii käytännön työtiloja. Opetuspuutarha auditoitiin ja sille myönnettiin Laatutarha-sertifikaatti. Puutarhamyymälöiden kehittämiseksi pidettiin työpajoja. Tavoitteena oli toiminnan selkeyttäminen yhteen myymälään ja tuotevalikoiman laajentaminen opetusmaatilan tuotteisiin ja palveluihin. Nykyisessä myymälässä suunnitelmaa ei voida toteuttaa. Uudistamisella tehostettaisiin asiakaspalvelun/yritystoiminnan opetusta. Ammattiosaamisen työkykypasseja on suoritettu 44 (HAYO Kokemäki). Henkilöstön kehittäminen Keväällä 2013 käynnistyi Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun kautta koulutuskokonaisuus, jonka teemoina olivat Moniarvoinen työyhteisö ja Maahanmuuttajaopiskelijan polku ammatillisessa koulutuksessa. Koulutusta edelsi aiheeseen liittyvä osaamistarveselvitys. Koulutukseen osallistui sekä opettajia että ohjaajia. VESO-päivät pidettiin ja Keväällä aiheena oli oppilaitoksen markkinointi ja asiakaspalvelu ja syksyllä Hyvä työyhteisö. Ammattialakohtaisiin ja lakisääteisiin koulutuksiin henkilöstö on osallistunut tarjonnan ja tarpeen mukaan. Yksi opettaja valmistui erityisopettajaksi ja yksi opettaja hankki opettajan muodollisen pätevyyden. Yksikön kaikki opettajat ovat muodollisesti päteviä. HOJKSin laatimisessa ovat mukana opiskelija ja alaikäisen huoltaja, erityisopettaja, koulutusohjaaja ja ryhmänohjaaja. Erityisopettaja tiedottaa uusien ryhmien HOJKS-opiskelijoista ja kertoo opetuksen kannalta oleelliset tiedot. Kerran viikossa kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus Oljenkorressa tehdä erityisopettajan ohjauksessa rästitehtäviään ja -kokeitaan. Koulutusohjaaja antaa yksilöllistä ohjausta tehtävissä tarpeen mukaan. Molemminpuolisen tiedonkulun tehostamiseksi erityisopettaja ja koulutusohjaaja keskustelivat työpisteittäin opettajien ja työnohjaajien kanssa uusien ryhmien opiskelijoista. Wilman käytön kehittäminen on jatkuvaa. Työssäoppimisen sopimusten laatiminen, arviointi ja ateriakorvausten hoitaminen Wilmassa on otettu käyttöön. Reaaliaikainen poissaolojen seuranta toteutuu Wilman avulla. Opiskelijat voivat

47 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 45 seurata arviointejaan, opintojen kertymää ja poissaolojen kertymää Wilman avulla. Wilma on myös tärkeä viestintäväline. Wilmassa on opettajilla ja ohjaajilla käytössään ohjauksen välilehti. Opettajat ja ohjaajat voivat kirjata havaintojaan opiskelijoista. Näin ryhmänohjaaja ja koulutusohjaaja saavat laajemmin tietoa opiskelijoista ja tehostettua tukitoimia. Kansainvälisyys Vuonna 2013 kansainvälisessä työssäoppimassa opiskelijoita oli seuraavasti: Hollanti, 1 opiskelija 8 viikkoa Ranska, 2 opiskelijaa 5 viikkoa Ruotsi, 2 opiskelijaa 5 viikkoa Hankkeet vuonna 2013: Leonardo da Vinci kumppanuushanke "Peat Valley: The Golden Triangle" - keväällä 2013 Englannissa kokous, johon osallistui 2 opettajaa - syksyllä 2013 Liettuassa kokous, johon osallistui 2 opiskelijaa ja 2 opettajaa Leonardo da Vinci liikkuvuushanke "Tandem - new paths to new skills - life long learning in promotion of understanding the meaning of sustainable development of lifecycle in foodproduction and processing - hanke päättyi keväällä 2013 Comenius-hanke - hankkeen aloituskokous järjestettiin Kokemäellä syksyllä Kokoukseen osallistuivat edustajat Ranskasta, Espanjasta, Saksasta ja Turkista. Carousel-yhteistyön suunnittelua keväällä 2013, jolloin Kokemäellä vieraili 5 vierasta Hollannista. Kesällä 2013 koulutilalla 5 ranskalaista työssäoppijaa (4 viikkoa). Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin osallistui neljä opiskelijaa. Lajeina olivat kukkasidonta ja eläintenhoito. Kaksi opiskelijaa kilpaili kukkasidonnan finaalissa. Tuloksena kultamitali ja 5. sija. Tutustumiskäynneistä ja koulutuskokeiluista on tullut merkittävä osa koulutuksen markkinointia. Peruskoulupäivät toteutettiin syyskuussa. Peruskouluissa käydään sekä vanhempainilloissa että 9 lk oppilaille esittelemässä koulutusta. Yhteistyö opinto-ohjaajien ja etsivän nuorisotyön kanssa on entistä tiiviimpää. Koulutusta on markkinoitu alan messuilla, lehdissä, kotisivuilla, facebookissa sekä suoramarkkinointikirjeellä laajalla jakelulla. Uusia esittelytapahtumia olivat Ponikuninkuusravit Porissa ja joulumessut Vexve-Areenalla. Oppilaitos oli toimijana Opetushallituksen rahoittamassa Puutarha-alan koulutuksen kehittämisen strategiahankkeessa vuosille ProAgria on kehittänyt Traktorin taloudellisen ajon -testin. Maaseutuyrittäjäopiskelijat testasivat ajotyylinsä ja samalla testiohjelmaa ProAgrian testaajien kanssa marraskuun puolivälissä. LVI-opetuksen työtoiminnassa on päästy alkuun. Opetusmaatilalla ja -puutarhalla on ollut hyviä, todellisia työkohteita ja sen lisäksi on työskennelty omakotitalojen korjausrakentamiskohteissa. Työtoimintaa ei toistaiseksi ole markkinoitu. HUITTISTEN YKSIKKÖ Opetustoiminta Y-kampus-hankkeessa toteutettiin työelämäprojekteja ja laadittiin yrittäjille suunnattu esite yksikön palvelutoiminnasta ja työssäoppimisesta. Oppipajatoiminta jatkaa hankkeessa luotuja käytäntöjä yritysten toimeksiantojen toteuttamiseksi. Yrittäjiltä saadun palautteen pohjalta rakennettu paikallisesti toteutettava tutkinnon osa Visuaalinen mainostuotanto toteutettiin ensimmäistä kertaa. Tutkinnon osa on valittavissa sekä merkonomeilla että datanomeilla. Nuori yrittäjyys -toimintaa kehitettiin edelleen.

48 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 46 Ammattiosaamisen työkykypasseja on suoritettu 41 (Huittisten yksikkö). Hyvinvointivirtaa-teemapäivä oli Ryhmänpäivänä jokainen ryhmä osallistui ryhmänohjaajan johdolla yhdessä mietittyyn toimintaan ja laati ryhmän säännöt. Valmistautuminen tutkinnon perusteiden uudistamiseen, osaamisperusteisuuteen ja atto-integraation laajentumiseen on aloitettu koulutuksella ja opettajien välisillä keskusteluilla tutkinnon osien sisällöstä ja ammattitaitovaatimuksista. Yhteistyötä on tehty myös Mäntän seudun koulutuskeskuksen kanssa. Henkilöstön kehittäminen Opettajien koulutuspäivätavoite 2 koulutuspäivää/lukuvuosi toteutui. Henkilöstön yhteiset koulutukset olivat Läpäisyn tehostaminen ja EA1-päivityskoulutus Henkilöstön virkistyspäivä oli ja juhlistettiin yhden opettajan eläköitymistä. Valmiuksia maahanmuuttajaopiskelijan kohtaamiseen ja opettamiseen on pyritty lisäämään koulutuksella. Osa henkilöstöstä osallistui Moniarvoinen työyhteisö -koulutukseen , , , Koulutus jatkuu vuonna 2014 Monikulttuurien ryhmän ohjaaminen -koulutuksella. Opiskelijan ohjausta ja tukemista on kehitetty ryhmänohjaajien ja koulutusohjaajan yhteistyön tiivistämisellä. Wilman ohjaus-välilehden käyttöönotto on helpottanut opiskelijan tukitoimien kirjaamista ja tiedottamista. Syyslukukauden alussa aloitettiin Oppipaja-toiminta. Oppipajassa ohjaajina toimivat tietotekniikan opettaja (erityisopettaja) ja koulutusohjaaja. Pajan tavoitteena on tukea opintojen suorittamista sekä toisaalta edesauttaa yritysyhteistyössä tehtävien projektien toteuttamista. Koulutusohjaaja on osallistunut seuraaviin koulutuksiin: 4.4. Turvallisuusseminaari 2013, Huomisen ammatit ja osaaminen -seminaari ohjaustyön ammattilaisille, 4.6. Omin jaloin -koulutus, Ammattiopinnoissa eteenpäin -koulutuspäivä, Elinikäinen ohjaus Suomessa seminaari, Yhteishakujen info ja Tulevaisuuden ohjaustyön verkostot -seminaari. Kansainvälisyys Comenius-hankkeen Tradition, Diversity and Acceptance partnerimaita ovat Espanja, Romania, Puola, Espanja ja Italia. Ensimmäiseen projektitapaamiseen syksyllä 2013 Espanjassa osallistuivat opettaja ja viisi opiskelijaa. Hanke jatkuu kevääseen Yksi opiskelija oli työssäoppimassa Saksassa, yksi Ruotsissa. Kielten tunneilla vieraili Suomessa vaihdossa olevia korkeakouluopiskelijoita Kiinasta, Virosta, Espanjasta ja Italiasta. Kansainvälisyyskoordinaattori valmistelee uusia hankehakemuksia yhteistyössä Saskyn kv-tiimin kanssa sekä Comenius-hanketta belgialaisen kanssa. Nordplus-hanketta valmistellaan yhteistyössä tanskalaisen, norjalaisen ja islantilaisen partnerin kanssa. Kv-koordinaattori on osallistunut seuraaviin koulutuksiin: ECVET tulee, oletko valmis! -seminaari, 6.9. Comenius koulujen yhteistyöhankkeet -koulutuspäivä, (5 op) Vuorotellen -välineitä kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen oppimisen arjessa. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi 9-luokkalaisten tutustumispäivät Lisäksi on toteutettu yksittäisiä tutustumispäiviä sekä eripituisia koulutuskokeilujaksoja. Vanhempainiltoihin on osallistuttu eri yläkouluissa. Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin osallistui somistuksessa kaksi opiskelijaa. Apulaisrehtori ja koulutuspäällikkö olivat Huittisten kauppiastoimikunnassa esittelemässä laajennetun työssäoppimisen mahdollisuuksia Kokemäen yksikössä toteutettiin opo-päivä, johon kutsuttiin lähialueiden perusopetuksen opinto-ohjaajia ja etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Koulutusta on markkinoitu lehdissä, suoramarkkinoinnissa, kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

49 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 47 Tuula Komulainen, apulaisrehtori Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi YhLiHa LuTi LuVa KAIKKI Opiskelijoita ,0 Näistä erityisopiskelijoita ,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 49,7 134,3 75,3 228,6 487,9 Näistä erityisopiskelijoita 6,2 15,6 9,4 35,4 66,6 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita ,0 eronnut ,0 keskeyttämisaste 10,0 8,8 8,6 7,8 8,4 TOTEUTUMA opiskelijoita 49,7 134,3 75,3 228,6 487,9 eronnut ,0 keskeyttämisaste 4,0 14,9 12,0 10,1 11,1 Läpäisymittari aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 38,9 63,1 78,1 77,7 71,0 TOTEUTUMA aloittaneet ,0 valmistuneet ,0 läpäisyaste 77,8 61,5 62,5 69,2 66,9 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 100,0 91,7 100,0 100,0 97,1 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 kelpoisia ,0 kelpoisuusaste 100,0 100,0 100,0 88,2 93,9 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,29 0,30 0,34 0,46 0,39 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,84 0,61 0,57 0,46 0,55 Työelämäyhteydet opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 TOTEUTUMA opettajien lkm ,0 työpv.lkm ,0 Työkykypassit, suoritetut ,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm ,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

50 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 48 Talous Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto TA 2013 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,37 104,0 Toimintakulut , ,64 102,7 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,73 117,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,44 101,3 Vyörytyserät , ,27 92,1 Yli-/alijäämä , ,56-218,0

51 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Toiminnalliset tavoitteet Toimintavuosi oli erittäin haasteellinen, sillä muutokset yritysten toiminnassa vaikuttivat myös aikuiskoulutuksen koulutusohjelmiin niin määrällisesti kuin sisällöllisestikin. Useilla toimialoilla taloudellinen taantuma näkyi selvästi lomautuksina ja irtisanomisina. Aikuiskoulutuspalvelujen tarjonta muuttuikin entistä työelämälähtöisemmäksi ja aikuiskoulutusosaston toiminta keskittyi erityisesti rakennemuutoksista johtuvien koulutuspalvelun tuottamiseen. Haasteena kuitenkin oli työvoimapoliittisen koulutuksen siirtyminen lähes kokonaisuudessaan Pirkanmaalla Tampereelle ja Satakunnassa Poriin. Tämä tulee vaikuttamaan vuonna 2014 erityisesti Sastamalassa olevien vuokratilojen käyttöön. Jos työvoimapoliittista koulutusta ei järjestetä toiminta-alueellamme, tulemme purkamaan nyt voimassa olevat vuokrasopimukset. Toimintatapamme on joustava ja toteutimme koulutuksia ja kehittämishankkeita asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Yhteistyössä muiden asiantuntijoiden ja asiantuntijaverkostojen kanssa toteutimme ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavia koulutuksia sekä ammattitaitoa kehittäviä että syventäviä lisä- ja täydennyskoulutuksia. Koulutustiloja aikuiskoulutusosastolla on Eurassa, Huittisissa, Kokemäellä, Mänttä-Vilppulassa ja Sastamalassa. Aikuiskoulutusosastolla on laaja ja toimiva yhteistyöverkosto, joka ohjaa ja kehittää aikuiskoulutusosaston koulutus- ja asiantuntijapalveluja. Verkostossa on mukana yritysten, koulutuksen järjestäjien ja muiden elinkeinoelämässä mukana olevien tahojen edustajia. Toimintavuoden aikana rakennettiin koulutuspalvelumallia erityisesti mikroyrityksille. Toiminnan tuloksena aikuiskoulutuksen palvelutarjontaa kehitettiin vastaamaan paremmin mikroyritysten tarpeita ja lisättiin koulutustarpeiden ennakointivalmiutta. Lisäksi opintojen suorittamista verkkoympäristössä kehitettiin niin, että yhä useampi opiskelija voi suorittaa opintojaan verkkoympäristössä. Osa aikuiskoulutusosaston ja oppisopimustoimiston palveluista toteutetaan Voimarinteellä. Voimarinteellä olevat tilat toimivat ja antavat henkilöstöllemme paremmat lähtökohdat tuottaa hyvää asiakaspalvelua. Hoikan Helmen tilat uutena oppimisympäristönä on otettu hyvin vastaan ja tilojen käyttöaste on saavuttanut tason, jota voidaan pitää tyydyttävänä. Laadun ja tuotteiden kehittäminen Aikuiskoulutus toteutti työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää (TYKE), jonka tavoitteena on palvella seutukunnan yrityselämää, työntekijöitä ja työnhakijoita. Työkyvyn kokonaisvaltainen ylläpitäminen ja työurien pidentäminen ovat olleet yhtenä suurena painopisteenä kehittämistyössämme. Tässä kehittämistyössä ammatillisella osaamisella on merkittävä rooli työkyvyn ylläpitämisessä. Meneillään oleva Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittama TYKE-hankkeemme, Yxi luukku tuloskuntoon, onkin keskittynyt juuri työhyvinvointiin. Suomessa työhyvinvointikeskustelu on ollut hyvin ongelmalähtöistä. Hankkeella on haluttu nostaa esiin työn ja työorganisaation positiivinen vaikutus ihmisen kokonaishyvinvointiin. Hankkeen aikana on yhteistä, Yxi luukku tuloskuntoon -toimintamallia kehitetty yhdessä yrityksen, työterveyshuollon, koulutuksen järjestäjien ja eläkevakuutusyhtiön kanssa. Konkreettisia kehittämistuotteita ovat mm. Tuloskuntosauna ja Tuloskuntopaja, joista ensimmäisessä on enemmän kartoittava ja toisessa kehittävä työote. Olemme joustavia ja asiakkaan tarpeen huomioivia. Oppimisympäristömme ja -ohjelmamme soveltuvat entistä paremmin myös ohjattuun etäopiskeluun. Tästä hyvänä esimerkkinä PYRY-hanke, jossa liikuteltava oppimisympäristömme Pyry-bussi on ollut vilkkaassa käytössä. Liikuteltavalla oppimisympäristöllä voidaan madaltaa kynnystä opinpolulle siirtymisessä. Tilassa voi vahvistaa omia atk-taitoja tai ottaa haltuun uusia suunnitteluohjelmia, kuten Solidworks. Tila on myös hyvin luonteva paikka tavata asiakkaita. Pyry-hanke on tästäkin oiva esimerkki, koska hanke kohdistui erityisesti pienyrittäjiin. Vuosina toteutimme myös Lisätehoa Tyylillä -hankkeen, jonka tavoitteena oli lisätä työelämäyhteistyötä aikuisopiskelijoiden ja työpaikkojen välillä. Tavoitteena oli myös vahvistaa sähköisten yhteydenpitovälineiden käyttöä niin asiakastöiden suunnittelussa kuin tutkintotilaisuuksissakin. Tästä saatiin hyvät kokemukset ja kädentaitoalojen luokista voidaan olla sujuvasti yhteydessä yrityksiin ja päinvastoin. Parhaimmillaan aikuiskoulutuksemme on kytkeytynyt tiiviiksi osaksi yritysten ja työpaikkojen kehittämistä. Tällöin koulutuspalveluilla ei vain reagoida osaamistarpeisiin, vaan myös kehitetään yritysten ja työpaikkojen toimintaa. Tästä hyvänä esimerkkinä voisi mainita Ruovedellä toimivan Pihlavan Ikkuna Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön. Kahden vuoden aikana lähes neljäkymmentä työntekijää on suorittanut puusepän ammattitutkinnon. Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamiseen liittyvien työkalujen kehitystyö jatkui koko toimintavuoden. Aikuiskoulutusosasto uudisti henkilökohtaistamisasiakirjoja helpommin käsiteltävään muotoon. Henkilökohtaistamisohjausta kehitettiin yksilölähtöisemmäksi, lisäksi kouluttajille ja asiantuntijoille varattiin enemmän resursseja toteutukseen.

52 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 50 Tavoitteeksi asetetut opiskelijamäärätavoitteet alittuivat oppisopimuskoulutuksessa. Tähän vaikutti erityisesti yritysten toiminnallinen tilanne, joka johtuu yritysten tilauskannan laskusta. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa ja työvoimapoliittisessa koulutuksessa tavoitteita ei saavutettu. Työvoimapoliittisen koulutuksen tarjonta Pohjois- ja Lounais-Pirkanmaalla on vähentynyt merkittävästi viime vuosina, johon emme osanneet riittävästi varautua. Tavoitteiden saavuttamisen esteenä oli erityisesti rakennus- ja metallialan koulutusohjelmien toteuttamisen siirtyminen Tampereelle. Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet Opiskelijamäärät TA 2013 Toteutuma Oppisopimuskoulutus, perus ,5 Oppisopimuskoulutus, tutkintotav. lisäk ,5 Oppisopimuskoulutus, muu ammat.lisäk ,5 Ammatillinen lisäkoulutus, VOS omaeht Ammatillinen lisäkoulutus, VOS henkilöstök. 15 3,8 Muu koulutus 50 16,0 Laatutavoitteet Suoritetut tutkinnot/lkm Opso, ammatillinen peruskoulutus Opso, ammatillinen tutkintot.lisäkoulutus Ammat.lisäkoulutus, VOS omaehtoinen Suoritetut tutkinnon osat/lkm Opso, ammatillinen peruskoulutus 10 7 Opso, ammatillinen tutkintot.lisäkoulutus 20 1 Ammat.lisäkoulutus, VOS omaehtoinen 30 4 Talous Oppisopimuskoulutus ja aikuiskoulutus TA 2013 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,80 91,7 Toimintakulut , ,98 86,6 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,18 146,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 155,8 Vyörytyserät , ,87 62,9 Yli-/alijäämä , ,30-284,9

53 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän hallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymän hallinnossa otettiin vuoden 2013 aikana käyttöön noin kymmenkunta talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmisto-osaa. Käyttöönotto sujui kuntayhtymän osalta suhteellisen kivuttomasti, vaikka uusien ohjelmistojen opettelu onkin aiheuttanut henkilöstölle ylimääräistä työtä. Kuntayhtymässä hallintopalveluita johdettiin lähes koko vuosi ilman hallintojohtajaa. Edellinen hallintojohtaja irtisanoutui tehtävästä jo 2012 puolella ja virkaa ei laitettu hakuun, koska oli jo tiedossa vuoden 2014 alusta mahdollisesti toteutuva Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän fuusio. Lyhytaikaisen sijaisen palkkaamisen kuntayhtymän ulkopuolelta ei katsottu olevan järkevää. Yleishallinto Uuden valtuustokauden alkaminen on näkynyt kuntayhtymän yleishallinnossa lähinnä uusien luottamushenkilöiden perehdyttämisessä kuntayhtymän hallintoon. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon uusien ohjelmistojen käyttöönotto viivästyi jonkin verran aikataulustaan. Lähinnä siksi, että ohjelmistojen käyttöönotto vaati luultua enemmän henkilöstöresursseja toimintojen suunnitteluun. Taloushallinto Taloushallinnon ohjelmistojen osalta johdon raportointijärjestelmä on saatu vain osittain käyttöön johtuen rajallisista henkilöresursseista. Tähän panostetaan vuoden 2014 puolella. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän fuusio vuoden 2014 alusta aiheutti taloushallintoon huomattavan määrän lisätyötä, koska talouden seurannan perusteet tuli rakentaa ennen syksyn talousarvion laadintaa kuntoon. Kiinteistönhallinta Kiinteistönhallinnassa vuonna 2013 keskeisiä asioita ovat olleet vuodelle 2013 päätettyjen investointihankkeiden rakennuttaminen, kiinteistöhallintapalveluiden kehittäminen ja yhtenäistäminen koulutuskuntayhtymän tasolla kuten myös kiinteistöstrategian ja kunnossapitosuunnitelmien kehittäminen sekä päivittäminen yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Talous Kuntayhtymän hallinto TA 2013 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,90 157,7 Toimintakulut , ,77 87,8 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,67 84,9 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Vyörytyserät , ,67 84,9 Yli-/alijäämä ,0

54 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kehittämistoiminnat Toiminnalliset tavoitteet Kehittämistoiminnot Vuoden 2013 aikana laadittiin Sastamalan koulutuskuntayhtymälle uusi strategia vuosille , minkä yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan Strategia valmisteltiin yhteistyössä Sastamalan koulutuskuntayhtymään fuusioituneen Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän kanssa osallistaen strategiaprosessiin molempien koulutuskuntayhtymien henkilöstöä, asiakkaita (jäsenkunnat, opiskelijat sekä työ- ja elinkeinoelämä) sekä muita sidosryhmiä. Vuonna 2013 käynnissä oli lukuisia rakennerahastohankkeita sekä Opetushallituksen myöntämiä avustuksia, joilla on kehitetty muun muassa opetusta, oppimisympäristöjä sekä henkilöstön osaamista. EU:n rakennerahastokausi lähenee loppuaan, ja uutena Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamana ESR-hankkeena käynnistettiin vuonna 2013 LUPAUS-hanke. Hankkeen lähtökohtana on tehostaa nuorten suuntautumista hänelle oikeaan ammatilliseen koulutukseen ja sitä vastaavaan ammattiin nuorisotakuun tarjoamien vaihtoehtoisten polkujen avulla. Hankkeen avulla tehostetaan viestintää ja yhteistyötä eri kohderyhmien välillä tiedottaen erityisesti yhteishaku-uudistuksesta. Laatujärjestelmä Keväällä 2013 palkattiin Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän yhteinen laatukoordinaattori käynnistämään toimintajärjestelmän rakennustyötä. Myös Opetushallituksen rahoittamasta Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä -hankkeesta saatiin lisäresursseja toimintajärjestelmän kehitystyöhön. Toimintajärjestelmän viitekehykseksi ja laadunhallinnan työkaluksi on valittu EFQM (European Organisation for Quality Management) -malli. Tällä johtamismallilla ja ISO 9001:2008 mukaisilla prosessien kuvauksilla pyritään kohti yhteistä toimintatapaa. Vuoden 2013 aikana toimintajärjestelmän rakentamista on viety eteenpäin useissa työryhmissä. Kuntayhtymän ydinprosessi on määritelty sekä tunnistettu asiakkaat. Henkilöstön koulutuksen koordinointi Oppia ikä kaikki -hankkeen pääteemoina vuonna 2013 olivat laadunvarmistaminen ja arviointi, oppimisympäristöt ja menetelmät sekä työyhteisön ja verkoston kehittäminen, joihin liittyen on järjestetty useita koulutuksia ja asiantuntijaryhmien tapaamisia. IT-koordinointi Vuoden 2013 aikana laadittiin SASKYn tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia , jonka yhtymähallitus hyväksyi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian lähtökohtana käytettiin julkaistua maakunnallista Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelmaluonnosta. SASKYn tvt-strategian valmistelivat yhdessä Sastamalan ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymien tvt-työryhmät. Lisäksi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä edesauttoi työn valmistumista kertomalla omista toimivista tvt:n käytänteistään sekä kommentoimalla strategialuonnoksia. Intranet on otettu käyttöön, mutta sen kehitystyö on vielä kesken. Intra toimii sisäisenä tiedotuskanavana, jonne kaikki voivat lisätä tiedotteita ja uutisia. Asiakirjojen siirtotyö intraan erityisesti opetuksen osalta on kesken ja sitä tehdään vähitellen samalla kun koulutuskuntayhtymän käytäntöjä yhtenäistetään. Kuntayhtymän markkinointi Kuntayhtymätason markkinointia koordinoi markkinointiryhmä, jossa on edustus kaikista oppilaitoksista. Markkinoinnin toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2013 laadittiin muun muassa vuosikertomus ja hakijan oppaat sekä hankittiin markkinointivälineistöä kuntayhtymä- ja oppilaitostasolla toteutettavan markkinoinnin tueksi. Yhteishakua ajatellen oltiin esillä sekä Aamulehden että Satakunnan kansan Opinnot & Ura -liitteissä. SASKYn Facebook-sivut ovat aktiivisessa käytössä ja jokaisesta oppilaitoksesta on nimetty päivittäjät. Vuoden 2013 lopussa sivustolla oli tykkääjiä noin 230.

55 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 53 SASKYn Y-kampus ja Pirkanmaan e-luukku -hankkeiden tuella SASKYn internetsivuille perustettiin työelämäosio esittelemään SASKYn monipuolista työelämäyhteistyötä. SASKYn hankkeista erityisesti KOTI-hanke on saanut paljon näkyvyyttä valtakunnallisessakin mediassa. Talous Kehittämistoiminnat TA 2013 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,56 82,3 Toimintakulut , ,60 87,9 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,04 99,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,59 17,3 Vyörytyserät , ,23 65,1 Yli-/alijäämä , ,60 133,7

56 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Käyttötalous yhteensä Talous Käyttötalous yhteensä TA 2013 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,52 101,3 Valmistevarastojen muutos , ,98 107,2 Valmistus omaan käyttöön , ,84-100,0 Toimintakulut , ,37 96,0 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,71 257,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,15 103,1 Yli-/alijäämä , ,56-2,4

57 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Käyttötalousosan toteutuminen yhtymähallituksen tasolla Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,89 71,2 Toimintakate/-jäämä , ,89 71,2 Kuntayhtymäjohto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 199,80-199,80 0,0 Toimintakulut , ,88 100,8 Toimintakate/-jäämä , ,08 100,7 KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 199,80-199,80 0,0 Toimintakulut , ,01 90,0 Toimintakate/-jäämä , ,81 90,0 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,51 809,5 Toimintakulut , ,39 117,3 Toimintakate/-jäämä , ,88 106,7 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,72 105,3 Valmistevaraston muutos , ,08 0,0 Toimintakulut , ,03 94,8 Toimintakate/-jäämä , ,67 107,2 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,09 85,5 Toimintakulut , ,71 114,9 Toimintakate/-jäämä , ,80 60,8 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,19 115,6 Toimintakulut , ,05 122,8 Toimintakate/-jäämä , ,14 108,2 Tukipalvelutoiminnot/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,25 118,1 Valmistus omaan käyttöön 0 36,15-36,15 0,0 Toimintakulut , ,03 89,5 Toimintakate/-jäämä , ,43 79,9 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,58 105,2 Valmistevaraston muutos , ,08 24,4 Valmistus omaan käyttöön 0 36,15-36,15 0,0 Toimintakulut , ,09 101,5 Toimintakate/-jäämä , ,56 108,7

58 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 56 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,91 0,0 Toimintakulut , ,25 84,9 Toimintakate/-jäämä , ,16 81,3 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,97 99,5 Toimintakulut , ,94 86,1 Toimintakate/-jäämä , ,97 119,1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,02 103,6 Toimintakulut , ,58 92,3 Toimintakate/-jäämä , ,60 116,6 Tukipalvelutoiminnot/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,53 133,8 Toimintakulut , ,17 97,5 Toimintakate/-jäämä , ,70 83,6 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,49 105,5 Toimintakulut , ,94 91,7 Toimintakate/-jäämä , ,43 280,1 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,84 175,9 Toimintakulut , ,68 86,2 Toimintakate/-jäämä , ,52 82,7 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,64 97,4 Valmistevarastojen muutos , ,06-280,0 Toimintakulut , ,56 100,7 Toimintakate/-jäämä , ,86 106,2 Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,35 95,8 Toimintakulut , ,93 106,1 Toimintakate/-jäämä , ,28 78,0 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,36 107,3 Toimintakulut , ,57 96,6 Toimintakate/-jäämä , ,93 124,3

59 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 57 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,83 104,8 Toimintakulut , ,41 98,4 Toimintakate/-jäämä , ,24 115,6 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,50 104,0 Toimintakulut , ,20 103,6 Toimintakate/-jäämä , ,30 104,4 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,43 94,6 Toimintakulut , ,06 86,9 Toimintakate/-jäämä , ,63 108,9 Tukipalvelutoiminnot/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,62 138,5 Valmistus omaan käyttöön , ,69 0,0 Toimintakulut , ,44 92,0 Toimintakate/-jäämä , ,75 85,7 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,73 101,8 Valmistevarastojen muutos , ,06-280,0 Valmistus omaan käyttöön , ,69 0,0 Toimintakulut , ,47 95,7 Toimintakate/-jäämä , ,95 206,5 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,79 0,0 Toimintakulut , ,94 96,7 Toimintakate/-jäämä , ,73 90,6 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,61 105,4 Toimintakulut , ,88 101,2 Toimintakate/-jäämä , ,73 108,0 Tukipalvelutoiminnot/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,61 184,9 Toimintakulut , ,73 112,8 Toimintakate/-jäämä , ,12 108,0

60 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 58 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,01 107,3 Toimintakulut , ,67 101,9 Toimintakate/-jäämä , ,34 121,1 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,43 0,0 Toimintakulut , ,11 195,8 Toimintakate/-jäämä , ,68 171,2 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,93 98,1 Toimintakulut , ,37 117,9 Toimintakate/-jäämä , ,30 50,6 Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,14 106,4 Toimintakulut , ,84 95,3 Toimintakate/-jäämä , ,98 180,2 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,27 102,0 Toimintakulut , ,86 128,2 Toimintakate/-jäämä , ,59 43,7 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,09 121,2 Toimintakulut , ,59 133,0 Toimintakate/-jäämä , ,50 97,5 Tukipalvelutoiminnot/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,37 110,7 Toimintakulut , ,45 36,7 Toimintakate/-jäämä , ,82 10,0 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,37 104,0 Toimintakulut , ,64 102,7 Toimintakate/-jäämä , ,73 117,2 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,94 71,8 Toimintakulut , ,53 60,5 Toimintakate/-jäämä , ,59 122,8

61 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 59 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,46 139,6 Toimintakulut , ,41 125,0 Toimintakate/-jäämä , ,05 72,5 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,68 122,5 Toimintakulut , ,14 149,3 Toimintakate/-jäämä , ,46 72,0 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,80 91,7 Toimintakulut , ,98 86,6 Toimintakate/-jäämä , ,18 146,2 Hallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,54 157,3 Toimintakulut , ,89 91,0 Toimintakate/-jäämä , ,43 86,1 Taloushallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 146,36-146,36 0,0 Toimintakulut , ,63 79,2 Toimintakate/-jäämä , ,99 79,1 Kiinteistönhallintapalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,75 103,2 Toimintakate/-jäämä , ,75 103,2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,90 157,7 Toimintakulut , ,77 87,8 Toimintakate/-jäämä , ,67 84,9 Kuntayhtymän kehittämistoiminnat TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,34 0,0 Toimintakulut , ,00 39,7 Toimintakate/-jäämä , ,66 40,9 Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,22 82,4 Toimintakulut , ,60 90,6 Toimintakate/-jäämä , ,62 111,4

62 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 60 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,56 82,3 Toimintakulut , ,60 87,9 Toimintakate/-jäämä , ,04 99,7 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,52 101,3 Valmistevarastojen muutos , ,98 107,2 Valmistus omaan käyttöön , ,84 0,0 Toimintakulut , ,37 96,0 Toimintakate/-jäämä , ,71 257,9

63 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulkoinen/sisäinen summa Toimintatuotot Myyntituotot , ,36 Maksutuotot , ,14 Tuet ja avustukset , ,05 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,96 Muut toimintatuotot , ,23 Valmistevarastojen muutos , ,98 Valmistus omaan käyttöön , ,84 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,60 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,91 Muut henkilösivukulut , ,86 Palvelujen ostot , ,43 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,95 Avustukset , ,85 Muut toimintakulut Vuokrakulut , ,95 Muut toimintakulut , ,66 Toimintakate , ,71 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,27 Muut rahoitustuotot , ,69 Korkokulut , ,03 Muut rahoituskulut , ,53 Vuosikate , ,63 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,15 Tilikauden tulos , ,48 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,73 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,75

64 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Investointien toteutuminen KUNTAYHTYMÄN HALLINTO PIRAMK OY:n Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma osakkeet en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,00 83,2 Tulot Nettomeno , ,00 83,2 VAMMALAN AMMATTIKOULU Puuosaston maalaamo Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma ja laajennus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,41 98,0 Tulot Nettomeno , ,41 98,0 Tyttöjen asuntolan Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma saneeraus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,74 26,0 Tulot Nettomeno , ,74 26,0 Auto-osaston kylmävarasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma opetustilaksi en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,41 81,1 Tulot Nettomeno , ,41 81,1 Oppimiskeskus/liikuntahallin Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma yläkerran opetustilat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,69 50,9 Tulot Nettomeno , ,69 50,9 Suurkeittiö Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kylmiöt 3 kpl en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,80 86,7 Tulot Nettomeno , ,80 86,7 Kumiosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Viemäriliittymä en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot ,87-868,13 91,3 Tulot Nettomeno ,87-868,13 91,3 Puuosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Sirkkeli en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,82 92,1 Tulot Nettomeno , ,82 92,1

65 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 63 KARKUN KOTITALOUS- JA SOSIAALIALAN OPPILAITOS Suurkeittiö Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Keittiön linjastot en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,00 53,8 Tulot Nettomeno , ,00 53,8 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Kaupanalan koulutustilan Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kosteusvahinkokorjaukset en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,71 62,8 Tulot Nettomeno , ,71 62,8 Edita teollilsuushallin saneeraus Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma lekon koulutuskäyttöön en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot ,00 0,00 0,0 Tulot Nettomeno ,00 0,00 0,0 Metalliosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Manuaalisorvin suojaus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,31 85,7 Tulot Nettomeno , ,31 85,7 Rakennusosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Rakennustelineet en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 Paka ja kosme Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Luokan F206 tietokoneet en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot ,00-69,00 99,4 Tulot Nettomeno ,00-69,00 99,4 Suurkeittiö Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Yhdistelmäuuni en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,02 76,6 Tulot Nettomeno , ,02 76,6 Vankilakoulutus Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Käytetty pikkubussi en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,41 71,3 Tulot Nettomeno , ,41 71,3 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO Piha-alueiden asfaltointi Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot ,00 0,00 0,0 Tulot Nettomeno ,00 0,00 0,0

66 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 64 Luonnonvara-ala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Sikalan muutostyö en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,30 96,4 Tulot Nettomeno , ,30 96,4 Luonnonvara-ala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Koiran kuljetusauto en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,90 91,9 Tulot Nettomeno , ,90 91,9 Luonnonvara-ala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kasvihuoneautomatiikan päivitys en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot ,00-60,00 99,6 Tulot Nettomeno ,00-60,00 99,6 Opiskelijaruokailu/Kokemäki Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Yhdistelmäuuni en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,00 43,5 Tulot Nettomeno , ,00 43,5 KEHITTÄMISTOIMINNOT Luonnonkuitukomposiitti, jatko Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,68 97,2 Tulot , ,39 171,7 Nettomeno , ,07 61,2 Luonnonkuitukomposiitti Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,19 97,0 Tulot , ,81 137,0 Nettomeno , ,00 0,0 KOTI-hanke Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,42 45,4 Tulot , ,92 56,3 Nettomeno , ,50 12,7 Pirkanmaan e-luukku -hanke Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,59 68,4 Tulot , ,67 84,8 Nettomeno , ,92 52,0 Luonnonkuitukomposiitti, täydennys Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2013 % TA:sta Menot , ,36 14,9 Tulot , ,26 9,8 Nettomeno , ,10 20,0

67 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 65 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot , ,26 80,4 Tulot ,00 0,00 0,0 Nettomeno , ,26 80,4 Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat Menot , ,63 65,0 Tulot , ,65 78,2 Nettomeno , ,98 57,0 Kaikki yhteensä Menot , ,89 67,9 Tulot , ,65 78,2 Nettomeno , ,24 63,4

68 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen TA TA Toteutuma Poikkeama TA muutokset muutosten jälkeen 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,63 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 Toiminnan rahavirta , ,63 Investointien rahavirta Investointimenot , ,89 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,65 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot 0,00 0,00 Investointien myyntivoitot/-tappiot 0,00 0,00 Investointien rahavirta , ,24 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,87 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Piitkäaikaisten lainojen lyhennys ,00-30,00 Velkojen muutokset , ,00 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos , ,48 * Saamisten muutos , ,38 Korottomien velkojen muutos , ,57 Rahoituksen rahavirta , ,29 Rahavarojen muutos , ,58 Rahavarojen muutos * Kassavarat ,29 * Kassavarat ,71 * Konsernitili sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin

69 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sito- Määrärahat Tuloarviot Toimintakate vuus Talousarvio Toteutunut Poikkeama Talousarvio Toteutunut Poikkeama Talousarvio Toteutunut Poikkeama N Menot Muutos Muutoksen Menot Tulot Muutos Muutoksen Tulot Kate/jäämä Muutos Muutoksen Kate/jäämä B jälkeen jälkeen jälkeen KÄYTTÖTALOUSOSA , , , , , ,71 Kuntayhtymän johto N , , ,80 199, , ,81 Vammalan ammattikoulu N , , , , , ,56 Karkun kotitalous- ja sos.alan oppil. N , , , , , ,43 Mäntän seudun koulutuskeskus N , , , , , ,95 Tyrvään käsi- ja taideteoll.oppil. N , , , , , ,34 Huittisten ammatti- ja yritt.opisto N , , , , , ,73 Aikuis- ja oppisopimuskoulutus N , , , , , ,18 Kuntayhtymän hallinto N , , , , , ,67 Kehittämistoiminnat N , , , , , ,04 TULOSLASKELMAOSA ,50 962, ,42-135, ,00 0,00 Korkotuotot B , ,27 Muut rahoitustuotot B 6 216, ,69 Korkokulut B , ,03 Muut rahoituskulut B 2 498, ,53 INVESTOINTIOSA , , , , , ,24 Rakentaminen N , , , ,26 Kalusto-, laite- ja muut hankinnat N , , , , , ,98 RAHOITUSOSA , , , , ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys B , ,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys B ,00-30,00 Lyhytaikaisten velkojen muutos B , ,00 Oman pääoman muutokset B , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,29 Vaikutus maksuvalmiuteen , , ,00 KAIKKI YHTEENSÄ N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio B = bruttomääräraha/-tuloarvio

70 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 68 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,18 Maksutuotot , ,25 Tuet ja avustukset , ,05 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,59 Muut toimintatuotot , , , ,67 Valmistevarastojen muutos , ,08 Valmistus omaan käyttöön 2 141, ,49 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,84 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,45 Muut henkilösivukulut , ,02 Palvelujen ostot , ,78 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,83 Avustukset , ,10 Muut toimintakulut Vuokrakulut , ,13 Muut toimintakulut , , , ,77 Toimintakate , ,47 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 647, ,11 Muut rahoitustuotot 6 216, ,27 Korkokulut , ,09 Muut rahoituskulut , , , ,44 Vuosikate , ,03 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,41 Tilikauden tulos , ,62 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,21 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0, ,52 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,93

71 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,03 Tulorahoituksen korjauserät 0, , , ,32 Investointien rahavirta Investointimenot , ,99 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,82 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot 0, ,88 Investointien myyntivoitot/-tappiot 0, , , ,58 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,26 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0, ,92 ** Vaihto-omaisuuden muutos , ,73 * Saamisten muutos , ,71 Korottomien velkojen muutos , , , ,59 Rahoituksen rahavirta , ,41 Rahavarojen muutos , ,85 Rahavarojen muutos , ,85 * Kassavarat , ,71 Kassavarat , ,56 * v Konsernitili ,34 euroa sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin * v Konsernitili ,51 euroa sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin ** Ennakkomaksut siirtynyt saamisten muutokseen

72 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 0, ,76 2. Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,91 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet , ,82 1. Kiinteistöjen liittymismaksut , ,05 2. Rakennukset , ,70 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,88 4. Koneet ja kalusto , ,85 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,04 III Sijoitukset , ,34 1. Osakkeet ja osuudet , , , ,52 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,77 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,83 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,83 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 7 995, ,50 2. Keskeneräiset tuotteet , ,47 * 5. Ennakkomaksut 0, , , ,71 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset , ,12 3. Muut saamiset , ,13 4. Siirtosaamiset , , , ,88 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,30 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,90 * Ennakkomaksut on siirretty Muut saamiset kohtaan avaavassa taseessa

73 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 71 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , ,63 III Muut omat rahastot , ,50 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,78 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,84 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero , ,06 2. Vapaaehtoiset varaukset , , , ,06 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat , , , ,83 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 5. Muut ennakot , ,00 7. Muut velat , ,46 II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 5. Saadut ennakot , ,11 6. Ostovelat , ,65 7. Muut velat , ,42 8. Siirtovelat , , , ,17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,90

74 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 72 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen juoksevan keskihinnan -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

75 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot LIITE NRO 8 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot tulosalueittain 2013 % Kuntayhtymän johto 199,80 0,0 Vammalan ammattikoulu ,44 22,8 Karkun kotitalous- ja sos.alan oppilaitos ,84 7,3 Mäntän seudun koulutuskeskus ,60 24,8 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ,68 5,1 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto ,06 22,6 Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus ,20 13,8 Kuntayhtymän hallinto ,96 0,2 Kehittämistoiminnat ,44 3,5 Yhteensä ,02 100,0

76 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 74 Toimintatuotot tulolajeittain 2013 % 2012 Yksikköhintarahoitus ,00 86, ,00 Muut myyntituotot ,64 4, ,18 Maksutuotot ,14 1, ,25 Tuet ja avustukset ,05 5, ,05 Vuokratuotot ,96 1, ,59 Muut toimintatuotot ,23 0, ,60 Yhteensä ,02 100, ,67

77 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 75 LIITE NRO 12 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelmaa on muutettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaiseksi alkaen. Poistomenetelmä Poistoaika Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet tasapoisto 5-10 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmisto tasapoisto 2-4 Muut tasapoisto 2-4 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa ei poistoaikaa Kiinteistöjen liittymismaksut ei poistoaikaa ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset tasapoisto *) Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset tasapoisto Liikuntahallit tasapoisto **) Talousrakennukset Varastorakennukset, kiviset tasapoisto Varastorakennukset, puiset tasapoisto Asuin- ja asuntolarakennukset Asuntolarakennukset, kiviset tasapoisto Asuntolarakennukset, puiset tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit, puistot tasapoisto Muut maa- ja vesirakenteet tasapoisto Viemäriverkko tasapoisto Kaukolämpöverkko tasapoisto Sähköjohdot, muutoasemat, ulkovalaistuslaitteet tasapoisto Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset tasapoisto Muut putki- ja kaapeliverkot tasapoisto Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet tasapoisto Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet tasapoisto Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet tasapoisto Koneet ja kalusto Paketti- ja henkilöautot tasapoisto 4-7 Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 5-10 Muut raskaat koneet tasapoisto Muut kevyet koneet tasapoisto 5-10 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet tasapoisto 5-15 Atk-laitteet tasapoisto 3-5 Muut koneet ja kalusto tasapoisto 3-5 Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3-5 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa ei poistoaikaa *) Kivisten hallintorakennusten taloudellinen käyttöikä on vähintään 25 vuotta **) Liikuntarakennusten taloudellinen käyttöikä on vähintään 25 vuotta Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

78 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 76 LIITE NRO 13 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA Vuosina Poistonalaiset investointien omahankintamenot " " " " Yhteensä Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero ( ) Ero % -36 Investointi- ja poistotason poikkema johtuu siitä, että vuoden 2012 investointitaso on ollut rakennusinvestointien vuoksi huomattavan korkea. Vuosien 2012 ja 2013 poistot ja investoinnit ovat ilman vanhaa LPKKY:ää. LIITE NRO 14 Vapaaehtoisten varausten muutokset Erittely vapaaehtoisten varausten muutoksista lisäykset , ,00 * vähennykset , , , ,00 * VAK:n Puuosaston maalaamo ja laajennus varausta purettu ,00, varausta käytettiin ,26. LIITE NRO 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muihin toimintatuottoihin sisältyvä Pyöränsuuntauslaite myyntitappio -668,78 Robottihitsausasema myyntivoitto 8 393,90 Loppuun poistettujen myyntivoitto 0, , ,71 LIITE NRO 17 Erittely poistoeron muutoksista Vapaaehtoiseen investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos lisäykset , ,52 vähennykset , , , ,21

79 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot LIITE NRO 21 TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pit- Yhteensä tomat kävaikutteioikeudet set menot Poistamaton hankintameno , , ,91 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , ,05 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno , , ,86 Aineelliset hyödykkeet Maa- Raken- Kiinteät Koneet Muut Kesken- Yhteensä ja vesia- nukset rakenteet ja aineelliset eräiset lueet ja laitteet kalusto hyodykkeet hankkeet Poistamaton hankintameno , , , ,85 0, , ,34 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , , , ,11 Rahoitusosuudet tilikaudella 0, , , ,35 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,18 0,00 0, ,18 0,00 Tilikauden poisto , , , ,10 Arvonalennukset ja niiden 0,00 palautukset 0,00 Poistamaton hankintameno , , , ,94 0, , ,00 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpito ,00 Osakkeet ja osuudet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä konserni- yhtymä- osakkeet yhtiöt osuudet ja osuudet Hankintameno ,52 0,00 0, ,52 Lisäykset , ,00 Vähennykset 0,00 Siirrto erien välillä 0,00 Hankintameno ,52 0,00 0, ,52 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo ,00

80 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 78 LIITE NRO 24 ERITTELY OMISTUKSISTA OSAKKUUS- JA OMISTUSOIKEUSYHTEISÖISSÄ Erittely omistuksista osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöistä Osakkuusyhteisöt osuus % Sastamalan Tukipalvelu Oy osakkeita 9 kpl pääoma ,00 7,087 Muut omistusyhteysyhteisöt Kiinteistöosakeyhtiö Kuntomäki osakkeita 5000 kpl osuus % pääoma ,00 33,333 sij.vapaa pääoma , ,00 33,333

81 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 79 LIITE NRO 25 JA 26 ERITTELY PITKÄ- JA LYHYTAIKAISISTA SAAMISISTA SEKÄ SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT TASE VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Saamiset valtiolta Siirtosaamiset VM valtionosuussaamiset Yksikköhintarahoitus ammatill. peruskoulutus , ,00 Saamiset jäsenkunnilta ja niiden liikelaitoksilta Myyntisaamiset , ,94 Siirtosaamiset ,79 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa jäsenkunnat jäseninä Myyntisaamiset , ,72 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset 4 623,67 0,00 Projektisaamiset , ,67 Saamiset jäsenkuntien tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 7 286, ,74 Siirtosaamiset ,94 Muut saamiset 144,55 Saamiset osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 9 185, ,05 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Konsernitilisaamiset , ,34 (emo:sastamalan kaupunki) Siirtosaamiset Konsernitilin korko 298,11 65,11 Muut saamiset muilta Muut saamiset Verohallinto/ALV-saamiset , ,74 Saamiset muilta (olennaisimmat) Myyntisaamiset Koulutussaamisia ,47 Konevuokrasaamisia , , ,40 Muut siirtosaamiset Projektisaamiset muilta ,00 Kela/työterv.huoltokorv ,00 Työnantajan vakuutusmak.saamiset 7 179,95 Vakuutussaamiset/omaisuusvah ,44 Kela ja vak.yht. päivärahasaamiset , , ,09

82 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Taseen vastattavia koskevat liitetiedot LIITE NRO 28 OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET OMA PÄÄOMA Peruspääoma ,63 Lisäys: 2013 pääomasijoitus, Sastamalan kaupunki , , ,63 Peruspääoma yht , ,63 Muut omat rahastot , , ,50 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,78 Tilikauden ylijäämä , ,93 Oma pääoma yhteensä , ,84 PERUSPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN JÄSENKUNTIEN KESKEN Po-sijoitus Huittinen , ,66 6,13 % Juupajoki , ,76 1,62 % Keuruu , ,15 4,82 % Multia , ,25 0,68 % Mänttä-Vilppula , ,41 15,52 % Nokia , ,00 2,59 % Punkalaidun , ,56 2,71 % Ruovesi , ,16 2,13 % Sastamala , , ,68 63,80 % Yhteensä , , ,63 100,00 % ** Kiikoinen yhdistynyt Sastamalaan , Kiikoisten peruspääoma ,95 on lisätty Sastamalan peruspääomaan

83 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 81 LIITE NRO 29 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero , vähennys ,43 lisäys , , ,06 Vapaaehtoinen investointivaraus ,00 * vähennys ,00 lisäys 0, , ,00 * VAK:n puuosaston maalamo ja laajennus varausta purettiin ,00. Varausta käytettiin ,26. LIITE NRO 30 Erittely pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista (osat, jotka erääntyvät tai sen jälkeen) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,40

84 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 82 LIITE NRO 33 Erittely pitkä- ja lyhytaikaisista veloista Vieras pääoma (olennaiset) Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,00 Muut velat muille kunnille (ent jäs.kunta Jämsä) , , ,00 Saadut ennakot muilta Avustuksen tulojaksotus v , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainojen lyhennysosuudet v , ,00 Muut velat ent jäs.kunnille Jämsä v lyhennysosuudet , ,40 Saadut ennakot muilta Avustuksen tulojaksotus v ,00 Mainospaikkojen tulojen jaksotukset ,12 Projektien hankkeiden rahoitusennakot , , ,11 Jäsenkunnille ja niiden liikelaitoksille Ostovelat , ,02 Jäsenkuntien tytäryhteisöille Ostovelat , ,61 Kuntayhtymille, joissa jäsenkunnat jäseninä Ostovelat , ,86 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 0, ,60 Jäsenkuntien osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 0, ,08 Muille Ostovelat Valtiolle OPH/palautus ,00 0,00 Muille Ostovelat muut olennaiset konehankintoja ,16 energia/sähkömaksuja ,84 projektien/koulutusten hankinnat/maksuosuudet ,35 rakentamishankkeet, olennaiset , , ,94 Muille Muut velat EP- ja sotuvelat , ,02

85 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 83 LIITE NRO 34 LUOTOLLISEN TILIN LIMIITTI Konsernitilin luottoraja euroa, jota ei ole käytetty vuonna LIITE NRO 37 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Siirtovelat valtiolle VM Valtionosuusvelka/yksikköhintarahoitus/ oppisopimus- ja lisäkoulutus ,00 OPH:n avustusennakot Määrärahasiirrot v:lle ,32 OKM Koulutuskorvaus/palautettava osuus , , ,05 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,71 Siirtyvät korot muille Vakuutus- ja rahoituslaitoksille , ,50 Siirtovelat muille Vakuutusmaksujen loppuerät 4 846,12 Eläkevakuutusmaksujen tilitykset , , ,00 LIITE NRO 44 LEASINGVUOKRASOPIMUKSET Leasingvuokrasopimusten vuokravastuut Jäsenkuntien tytäryhteisöille ATK-laitteiden vuokravastuut (sis. alv 24%) , ,02 näistä seuraavalla tilikaudella maksettavat ,86 Muille Kopiokoneiden ja ATK-laitteiden leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sis alv 24%) ,84 Työsuhdeautojen leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sis alv 24%) ,93 Työkoneiden leasinginvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sis alv 24%) 4 191, , ,33 näistä seuraavalla tilikaudella maksettavat 53991,23

86 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 84 LIITE NRO 45 VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA Vastatakaus Tampereen kaupungille Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta osakeomistuksen mukaisessa suhteessa enintään ,00 euroa.

87 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot LIITE NRO 48 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Yhteensä Sivutoiminen henkilöstö LIITE 50 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot , ,30 Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät 454,80 552,00 Tarkastuslautakunnan avustaminen 1 925, ,70 Muut palkkiot 1 100, ,00 Palkkiot yhteensä , ,00

88 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 86 5 PROJEKTIT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET PROJEKTIT Nimi Rahoittaja Kokonaiskustannusarvio Rahoit us % voimassaolo yhteyshenkilö Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Taitoa työelämästä ELY ,7 % SASKYn Y-kampus ELY ,9 % LIIKE ELY ,7 % Jonna Tuovinen Marjut Ruissalo Monika Pölönen Lupaus ELY % Riina Sunila ESR-yhteistyöhankkeet/ osatoteutukset HOPE - yrittäjyysprojekti OPH Anita Lietepohja PAOK - Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto ELY Kirsi Nikali-Rauva Learning together ELY Anna-Leena Kivipuro Ammatillinen koulutus työelämän innovaatioiden edistäjäksi (AMKE) ELY Antti Lahti Avoin ELY Hannu Ahola Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit (EAKR) Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehitt. Liitto % Esko Järvinen

89 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 87 Nimi Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehitt. lisärahoitushanke Rahoittaja Kokonaiskustannusarvio Rahoit us % voimassaolo Liitto % yhteyshenkilö Esko Järvinen Luonnonkuitukomposiittien valmistuksen ja prosessien sekä oppimisympäristön kehittämisen täydennysrahoitushanke Liitto % Esko Järvinen KOTI Liitto % Hannu Kaunisto Pirkanmaan e-luukku Liitto % Katja Helander MUUT KEHITTÄMISAVUSTUKSET JA MÄÄRÄRAHAT Avustuksen kohde/hankkeen nimi myönnetty määräraha voimassaolo Yhteyshenkilö Opetushallitusen myöntämät avustukset ja määrärahat Valtionavustus Top-tuotteet SASKYssa Saara-Leena Kytömäki Valtionavustus TOY-verkosto Anita Lietepohja Valtionavustus LISÄTEHOA TYYLILLÄ Susanna Pirttinen Valtionavustus Top-ohjausverkko Saara-Leena Kytömäki Valtionavustus Urapolku Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus Fiilistä asumiseen Jaana Heino Valtionavustus LÄPSY Kirsi Nikali-Rauva Valtionavustus Mobiilisti työelämään Mari Järvenpää

90 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 88 Avustuksen kohde/hankkeen nimi myönnetty määräraha voimassaolo Yhteyshenkilö Valtionavustus Työpaikoilla tapahtuva liiketoimintalähtöinen koulutus ja ohjaus Kimmo Rintala Valtionavustus Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ValtionavustusYksilölliset opintopolut lentokoneasennuksen huoltohenkilöstön lupakirjapätevyyden lisäämiseksi ja laadun varmistamiseksi Valtionavustus Saattaen vaihdettava - kielikoulutuksesta ammatillisiin opintoihin Inga Peltonen Jukka Konttila Kirsi Nikali-Rauva ValtionavustusTop-Pro SASKYssa Saara-Leena Kytömäki Valtionavustus Työnjohtokoulutuksen kone- ja metallialan verkostojen toiminnan koordinointi Valtionavustus Teknisen eristysalan tutkintojärjestelmän kehittäminen Valtionavustus Mobiilisovelluksia moniammatillisesti Kimmo Rintala Ilpo Moisio Arto Pylvänäinen Valtionavustus Yhtenä Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus Hope OSK Anita Lietepohja Valtionavustus LÄPSY Kirsi Nikali-Rauva Valtionavustus Fiilistä asumiseen Riina Sunila Valtionavustus VEVE Tapani Sankila Valtionavustus Laadulla tulosta Ritva Lahtinen Valtionavustus Myötätuuli Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus Vike Valtionavustus 19TOP-ohjausverkko Anna-Leena Kivipuro Saara-Leena Kytömäki

91 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 89 Avustuksen kohde/hankkeen nimi myönnetty määräraha voimassaolo Yhteyshenkilö Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteystyön keskuksen (CIMO) myöntämät hankerahoitukset Leonardo/Tandem-new paths to new skills life long learning in promotion of understanding the meaning of sustainable development of lifecycle in food production and processing/haoy, Kokemäki Ulla Sabell Leonardo/Peat Valley: The Golden Triangle/HAOY, Kokemäki Ulla Sabell Leonardo/APC4/TKTO Kaisa Kankaanpää Muut avustukset ja hankkeet Osaava-ohjelma, Aluehallintovirasto Jonna Tuovinen Osaava-ohjelma, Aluehallintovirasto Jonna Tuovinen Pirkanmaan ELY-keskus, YXI luukku tuloskuntoon Susanna Forsblom Opetus- ja kulttuuriministeriö, Korotettu Ilpo Moisio koulutuskorvaus Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorten aikuisten Ilpo Moisio hakeva ja tukeva toiminta ELY-keskus, Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustus Anna-Leena Kivipuro

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin katsaus vuoteen 2013... 1 1.1.2 Kuntayhtymän toiminta ja talous... 2

Lisätiedot

Kuntien välinen neuvottelu Pöytäkirja 1 SASKY koulutuskuntayhtymän toimielinten mandaattijaosta

Kuntien välinen neuvottelu Pöytäkirja 1 SASKY koulutuskuntayhtymän toimielinten mandaattijaosta Kuntien välinen neuvottelu Pöytäkirja 1 SASKY koulutuskuntayhtymän toimielinten mandaattijaosta Aika: Tiistai 27.6.2017 klo 14.00 18.15 Paikka: SASKY koulutuskuntayhtymän auditorio, Ratakatu 22, Sastamala

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste

Rakenneuudistus toinen aste Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) 1 LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Paikka Vammalan ammattikoulu, auditorio, Ratakatu 36

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Paikka Vammalan ammattikoulu, auditorio, Ratakatu 36 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhtymävaltuusto 21.02.2013 Aika 21.02.2013 klo 18:00-19:07 Paikka Vammalan ammattikoulu, auditorio, Ratakatu 36 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2014... 1 1.1.2 Kuntayhtymän toiminta ja talous... 3 1.1.3 Yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus

Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus Uudistuksia ammatilliseen peruskoulutukseen keskusteluja tiedotustilaisuus Johtaja Mika Tammilehto RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden

Lisätiedot

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.3.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli

Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli 7.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpano Lukiokoulutuksen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja vapaan sivistystyön

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs) KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 19.2.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 (2. krs) 6 Vuoden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TOIMIELINTEN HENKILÖVALINNAT Kaupunginvaltuuston kokous

TOIMIELINTEN HENKILÖVALINNAT Kaupunginvaltuuston kokous TOIMIELINTEN HENKILÖVALINNAT Kaupunginvaltuuston kokous 5.6.2017 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Yli-Hongisto Ulla Andersson Jari Lepistö Antti

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 19.9.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Vammalan ammattikoulun auditorio, Ratakatu 36, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Vammalan ammattikoulun auditorio, Ratakatu 36, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 52 Yhtymävaltuusto 21.11.2013 Aika 21.11.2013 klo 18:00-19:43 Paikka Vammalan ammattikoulun auditorio, Ratakatu 36, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

ORGANISAATION NIMI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 ORGANISAATION NIMI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Pöytäkirja on tarkastamaton ja allekirjoittamaton AIKA 09.08.2017 16:00 PAIKKA Oppimiskeskus /Vexve Areena, neuvotteluhuone 2. krs, Ratakatu 5, Sastamala KÄSITELLYT

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Aika klo 16:43-17:45 Voimarinne Hoikan Helmi, Hoikantie 15, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Aika klo 16:43-17:45 Voimarinne Hoikan Helmi, Hoikantie 15, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 236 Yhtymähallitus 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:43-17:45 Paikka Voimarinne Hoikan Helmi, Hoikantie 15, 38100 Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areenan neuvotteluhuone, Ratakatu 5, 2. krs.

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areenan neuvotteluhuone, Ratakatu 5, 2. krs. SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 12.04.2016 Aika 12.04.2016 klo 16:03-17:18 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areenan neuvotteluhuone, Ratakatu 5, 2. krs., Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Valmistelija: Kari Puumalainen p , Outi Rautiala p

Valmistelija: Kari Puumalainen p , Outi Rautiala p Yhtymähallitus 88 21.09.2016 Yhtymähallitus 64 23.05.2017 HENKILÖSTÖN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN YHALL 88 Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600, Outi Rautiala p. 0400 793 153 Ammatillisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 18.06.2015 Aika 18.06.2015 klo 09:00-11:35 Paikka Ikaalisten kauppaoppilaitos, auditorio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1 Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä YHTYMÄKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA HALLITUS VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA Ari Loppi Maija Kirvesoja PIRKANMAAN AMMATTIOPISTO Nuorten koulutuspalvelut VS. REHTORI Leena

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO 01-03/2016 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2016 Tot.% ~25% HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/11 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - - Henkilökohtainen varajäsen: - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - - Henkilökohtainen varajäsen: - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.1.2015

Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.1.2015 Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.1.2015 1 HYRIA KOULUTUS 19.12.2014 Hyria koulutus Oy ORGANISAATIO 1.1.2015 Hyria koulutus Oy Hallitus/Johtokunta Hyria aikuiskoulutus Oy Hallitus Kehittämis- ja hankepalvelut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Toisen asteen koulutuksen suuntaviivoja Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä kuntayhtymän johtaja, rehtori Reija.lepola@sedu.fi 040 830 4256 KEHYSPÄÄTÖS

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot