TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: , kello Paikka: Turun kaupungintalo, Aurakatu 2. Läsnä: Marja-Liisa Viherä, tutkimusjohtaja, TeliaSonera Oyj, puheenjohtaja Maija Berndtson, kirjastotoimenjohtaja, Helsingin kaupunginkirjasto Sari Hannila-Neulanen, ohjelmapäällikkö, Turun kaupunki Ani Kajander, kehittämispäällikkö, STAKES Jouni Kangasniemi, kehittämispäällikkö, opetusministeriö, jaoksen sihteeri Kaarlo Korvola, tietohallintopäällikkö, sisäasiainministeriö Irma Nieminen, tietohallintopäällikkö, opetusministeriö (este) Eeva-Inkeri Sirelius, pääsihteeri, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Päivi Timonen-Verma, toiminnanjohtaja, Nuorisotiedotuskeskus Kompassi (este) Sinikka Turunen, pääsihteeri, Suomen kuluttajaliitto ry. Taina Törmä, apulaisrehtori, Tampereen työväenopisto Anne Vähäpassi, ohjelmapäällikkö (tiede- ja opetusohjelmat), Yleisradio Oy (este) Asiantuntijat: Olli Hietanen, aluepäällikkö, TUKKK/Tulevaisuuden tutkimuskeskus Mikko Pakarinen, hankevastaava, -hanke Kokouksen alussa kaupungin kansliapäällikkö Jouko Lehmusto toivotti jaoston tervetulleeksi. Hän esitteli lyhyesti Turun tietoyhteiskuntakehitystä. Turun hanke jakaantuu kolmeen alahankkeeseen, joita ovat: - teknisen ympäristön kehittäminen (ICT-Turku) - verkkopalvelujen luominen (sisällön tuotanto) sekä - asiakkaiden opastus (osaaminen ja erityisryhmien huomioiminen) Hänen mukaansa ratkaisevaa hankeen onnistumisen kannalta on se, että sähköisesti tuotettuja sisältöjä ja palveluja on saatavilla, ne onnistutaan tekemään asiakkaan kannalta houkutteleviksi ja toiminnan kannalta taloudellisiksi. Kun palveluita viedään verkkoon, keskeistä on oppia ajattelemaan ja toimimaan toisin kuin aikaisemmin on toimittu. Lopuksi hän kertoi alkavasta kaupungin kokeilusta, jossa mm. Turku siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön keväällä Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Jaoston puheenjohtaja avasi kokouksen kello ja totesi jäsenet. POSTIOSOITE PL 23, Valtioneuvosto

2 2(9) 2. Ajankohtaiset asiat Todettiin jaoston jäsenten ilmoittamat ajankohtaiset asiat omalla toiminta-alueella. - Edellisessä kokouksessa esitelty Tampereen etupa -hanke käynnistää yhteistyötä muiden kaupunkien vastaavien hankkeiden kanssa. (Taina Törmä) - Kuuden suurimman kaupungin (Hki, Espoo, Vantaa, Tre, Tku ja Oulu) yhteistyön painoalueiksi on valittu 1. perustietojärjestelmien tietovarannot, 2. verkkotunnistautuminen, 3. mobiilipalvelut, yhteisten mittareiden kehittäminen tutkimuksissa ja kyselyissä. (Sari Hannila-Neulanen) - Helsingin Lasipalatsiin suunnitellaan kansalaisten tietoyhteiskunnan kohtaamispaikkaa. Suunnittelukokoukset asian tiimoilta järjestetään 4. ja (Maija Berndtson) - Tietoyhteiskunta- ja kansalaisvakuttamisen politiikkaohjelma järjestivät yhteisen Mediakasvatusseminaarin Helsingissä. Marja-Liisa Viherä ja Jouni Kangasniemi osallistuivat jaostosta. - Jaoston pj, vpj ja sihteeri tapasivat ohjelmajohtaja Seppo Niemelän oikeusministeriössä. Tilaisuudessa keskusteltiin jaoston ja politiikkaohjelman mahdollisesta yhteistyöstä yhteisissä asioissa (ks. kohta 5). (Marja-Liisa Viherä) - Kuluttajaliiton paikallisyhdistykset ovat järjestänyt "kinkereitä" eri aiheista. Sinikka Turunen pyysi jaoston jäseniä toimittamaan ehdotuksia mahdollisiksi kinkeri -aiheiksi. (Aiemmin toteutettu mm. sähkölaskun lukukinkerit, pakkausmerkintöjen lukukinkerit) - Keskusteltiin lyhyesti tietoyhteiskunnassa käytettävästä termistöstä. Päätettiin kiinnittää huomiota eri termien käyttöön, kuten "kotona tehtävä työ on etätyötä vaikka se on lähellä kotia. Myös opiskelussa puhutaan etäopetuksesta silloin kun opiskellaan esimerkiksi kotona ja vältetään turha matkustaminen opiskelupaikkakunnalle." Todettiin, että tietotekniikan kieli on pääosin organisaatiolähtöistä - ei ihmislähtöistä. 3. Politiikkaohjelman vuosiraportti ja seuranta Sari Hanninen-Neulanen osallistui hallituksen n jaostojen raportointiyhdyshenkilöiden palaveriin. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 1) Neuvoston ulkopuoliset näkemykselliset - kirjoittajien valinnasta 2) Raportin toimittajien (Antti Kasvio, Hanna Liikala) esittäytyminen ja toimittajan kirjoittamat osuudet raporttiin 3) Jaostojen osuuksien läpikäynti 4) Keskustelu vaikuttavuuden mittaamisesta 5) Muut asiat Vuosiraportin teemaksi on päätetty seuraavia painotuksia : 1. Vuoden 2005 raportti Lähtökohta, tavoitetila/toivottu tulevaisuudentila. 2. Vuoden 2006 raportti Asioiden kehittymisen seuranta. 3. Vuoden 2007 raportti Johtopäätökset, suositukset, miten tästä eteenpäin. Päätös Jaoston toiminnasta pyydetty raportti kootaan jaoston työssä hyödynnetyn 7- kenttämallin (Viherän malli) mukaisesti. Sari Hannila-Neulanen koordinoi raportin koontityön marraskuun aikana, seuraavan aikataulun mukaisesti:

3 3(9) mennessä Marja-Liisa Viherä laatii raportin 1. runkotekstin luonnoksen (5-10 sivua) mennessä jaoston jäsenet kommentoivat tekstiä (ehdottavat tehtävät lyhennykset ja raporttiin lisättävät muut asiat Sari Hannila-Neulaselle (+tiedoksi kaikille) mennessä Sari H-N laatii 2. raporttiluonnoksen saadun palautteen perusteella ja lähettää raportin muokatun rungon jaoston jäsenille toista kommentointia varten mennessä jaoston jäsene toimittavat uudet ehdotukset raportin tekstiksi Sari H-N:lle Käsitellään Sari H-N:n kokoama 3. raporttiluonnos jaoston kokouksessa Kuluttajaliitossa Toimitetaan jaoston raportti VNK Päivi Mutanen-Pirttilälle. Raportti kirjoitetaan kansalaisen näkökulmasta. Keskeisenä ajatuksena arvioinnissa on tuoda esiin työssä käytetty kolmijako: motivaatio, pääsy ja valmiudet. Huomiota kiinnitetään raportin luettavuuteen. 4. Pääministerin parhaat käytännöt -kilpailu Pääministerin parhaat käytännöt -kilpailuun ilmoittautuminen päättyi Jaostoilta pyydettiin esitys mennessä palkittavista hankkeista. TVK jaokselta pyydettiin ehdotus palkittaviksi arjen tietoyhteiskuntaa edistäväksi hakkeeksi. Päätös Jaoston alustava palaute koulutus-, tutkimus-, ja tuotekehitysjaostolle annettiin mennessä. Todettiin, että jaoston esitys palkittavaksi hakkeeksi lähetettiin mennessä tiedoksi VNK Ville-Veikko Ahoselle (Liite 1). Parhaat käytännöt -kilpailun tuomariston kokous pidetään , ja palkintojenjakotilaisuus , klo alkaen Dipolissa, Espoossa. 5. Tietoyhteiskunnan keskeiset haasteet ja esteet Presidentti Halonen on todennut tasavertaisuuteen perustuvan tietoyhteiskunnan keskeisiksi haasteiksi tietotekniikkaosaamisen ja pääsyn. Japanin valtiovierailulla pitämässä puheessaan hän totesi mm. - "Parhaimmillaan teknologia tasoittaa ihmisten välisiä eroja. Pahimmillaan ero rikkaiden ja köyhien välillä levenee entisestään ja digitaalinen kuilu sen kuin syvenee" - "Tietoverkot tuovat ihmisille mahdollisuuksia uudenlaiseen työskentelyyn ja osallistumiseen, ja ne ovat tuoneet maailmaan lisää sananvapautta ja avoimuutta. Tietoverkot voivat myös tarjota ajasta ja paikasta riippumattomia toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia muun muassa maaseudun asukkaille ja toiminta- tai aistirajoitteisille ihmisille" - "Todellisen tietoyhteiskunnan syntyminen vaatii useanlaisia vaiheittain kehittyviä valmiuksia. Kaikilla kansalaisilla ja yhteisöillä on oltava riittävät taidot tietoverkkojen käyttämiseen ja pääsy niihin. Lisäksi verkoissa on hyödyllisten ja helppokäyttöisten palvelujen ohella oltava myös laadukasta sisältöä"

4 4(9) VNK (Ville-Veikko Ahonen) on pyytänyt jaostoja kartoittamaan ja raportoimaan tietoyhteiskunnan ajankohtaisia haasteita ja esteitä mennessä. Päätös Jaosto käynnistää marraskuussa Otakantaa.fi -sivuilla kansalaiskeskustelun aiheesta. Kansalaisilta pyydetään palautetta ja keskustelua tietoyhteiskunnan arkitason haasteista ja esteistä. Jouni Kangasniemi valmistelee verkkokeskustelun käynnistävän avauspuheenvuoron hyödyntäen mm. Halosen kannanottoja ja jaoston jo keräämää materiaalia (Liite 2.) Tietoyhteiskunnan haasteita ja esteitä kartoitetaan lisäksi seuraavassa kokouksessa Kuluttajaliitossa, kuluttajien neuvontatyöstä toivottavassa puheenvuorossa. 6. "Silmäys tulevaisuuteen" Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta esitteli tutkimustuloksiaan "Tietoyhteiskunta ja osaaminen 10 vuoden kuluttua. (Liite 3, tulossa) 7. Turun kaupungin - hanke Mikko Pakarinen esitteli -hanketta ja sen tuloksia. - Hankeen toiminta-alueena on Turku. Hanke on verkottunut alueellisesti ja kansallisesti muihin tietoyhteiskuntahankkeisiin. Hankke koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat Verkkohanke sekä Wellcom -hanke. - Mikko kertoi lyhyesti seuraavista käytännön esimerkeistä * Kansalaisen mikrotuki (http://www.kansalaisenmikrotuki.fi) * Kirjastojen verkkotorit * Erityisryhmien huomioiminen (Seniorit ajan tasalla, auralan aktiivitila, ykskaks nettiin, nuorten WebTV, Esteetön nettikahvila, Turku kaikille -portaali sekä vammaispalvelut sisältävä Vullnet. 8. Vuoden 2004 kokousaikataulut Jaoston syksyn 2004 viimeisen kokous päätettiin pitää Kuluttajaliitossa 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Marja-Liisa Viherä puheenjohtaja Jouni Kangasniemi sihteeri JAKELU Jaoston jäsenet VNK, Katrina Harjuhahto-Madetoja, Ville-Veikko Ahonen

5 5(9) LIITE 1 KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON EHDOTUS PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILUSSA PALKITTAVIKSI HANKKEIKSI Jaosto ehdottaa pääministerin parhaat käytännöt -kilpailussa palkittavaksi - Koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen tietoyhteiskuntakäytännöksi tai - Arjen tietoyhteiskuntaa edistäväksi tietoyhteiskuntakäytännöksi yhtä seuraavista kilpailuun ilmoittautuneista hankkeista. Alla olevassa ehdotuksessa on otettu huomioon Koulutus, tutkimus- ja tuotekehitys jaoston tekemät ehdotukset. Lisäksi ehdotetaan jaoston näkemyksenä kolmea muuta hanketta mahdollisiksi palkittaviksi arjen tietoyhteiskuntaa edistäviksi hankkeiksi: (2) Tampereen yliopisto/journalismin tutkimusyksikkö: MANSETORI. Mansetori on tunnuslauseensa mukaisesti tamperelaisten kohtauspaikka verkossa. Se on verkkosivusto, jolle paikalliset asukkaat itse tuottavat erilaisia sisältöjä. Arvio: Kansalaisen arjesta lähtevä, paikallinen hanke. Hyödyntää pääasiassa verkkoviestinnän perinteisiä mahdollisuuksia. Tukee kansalaisten selviytymistä arjen tilanteissa. (9)Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto: Internet-bussi Netti-Nysse. Netti-Nysse on Tampereen kaupunginkirjaston kirkkaankeltainen haitaribussi, jossa opiskellaan perustaitoja ja etsitään tietotekniikasta hyötyä ja iloa ihmisten arkeen. "Elämäntehtävämme" on jo yli kolmen vuoden ajan ollut rohkaista ja opastaa ihmisiä matkalla tietoyhteiskuntaan. Opastus aloitetaan aivan perusteista. Leppoisa tunnelma ja henkilökohtainen opastus sytyttävät nettikipinän ja rohkeuden jatkaa tietokoneen käyttöä. Arvio: Alkuperäinen oma idea, jota on kopioitu myös muualle. Tuo tieto - ja viestintätekniikan kansalaisten ja käyttäjien ulottuville. Tärkeä innovaatio perustaitojen kouluttamisessa. Palkittu aiemmin myös EU:n komission toimesta. (20) Tampereen ammattiopisto Tampereen kauppaoppilaitos: Verkostosihteerikoulutusprojekti. Oppilaitos markkinoi uutta tietoyhteiskunnassa tarvittavaa ammattia nimikkeellä verkostosihteeri seuraavasti: Verkostosihteeri hoitaa pienyrityksen talous-, tietohallinto-, markkinointisekä toimisto- ja käännöstöitä tietoverkkoja apuna käyttäen Verkostosihteeri voi toimia pienyrittäjien apuna itsenäisenä yrittäjänä tai osuuskunnan jäsenenä muiden verkostosihteerien kanssa. Arvio : Toistaiseksi melko tuntematon hanke, hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa pk -yrittäjän arjessa. Tuo kustannustehokkaasti erilaista osaamista verkoston hyödyksi ja antaa mahdollisuuksia uusien palvelujen tarjoamiseksi.

6 6(9) (38) PULKKISTEN SUKUSEURA RY: TARINA JUURISTA. Tarina juurista on tarina hankkeesta - Juuret verkostotaloudessa sukuvuorovaikutuksen kehittämin, jota on toteutettu kehitysprosessina Pulkkisten Sukuseura ry:n toiminnan yhteydessä. Hankkeen taustalla on Pulkkisten sukuseura ry, jonka tavoitteena on yhdistää, selvittää ja tutkia sukujuurta sekä koota suvun perinnetietoa. Kansainvälistymisen lisääntyessä kiinnostus juuriin on kasvamassa ja sukuseuratoiminta voimistuu muun järjestökiinnostuksen vähentyessä. Arvio: Suomen suosituinta harrastusta viety verkkoon. Tieto- ja viestintätekniikalla tuetaan omaa sisällöntuotantoa, jossa suku kerää tietoa ja edistää yhteydenpitoa oman suvun vaiheista suvun jäsenten kokoamana. Yksilötasolla kiinnostava hanke. Hanke korostaa omaa sisällöntuotantoa ja motivaatiota tieto- ja viestintätekniikan käytön opiskelulle. Toimijoina ovat kansalaiset itse, eivätkä viranomaiset. (39) Helsingin kaupunginkirjasto: igs Tietohuoltoasema. igs Tietohuoltoasema on Helsingin kaupunginkirjaston tuottama verkkotietopalvelu, jonka tunnuslauseena on "kysy mitä vain". Tavoitteena on olla kansalaisen erityisavustaja tiedonhaussa. igs:iin voi lähettää kysymyksiä wwwlomakkeella tai tekstiviestinä. Se palvelee myös fyysisesti, "tietohuoltoaseman" ja "tietotynnyrin" kautta ja tekee kiertueita erilaisiin julkisiin tiloihin, missä voidaan antaa opastusta. Arvio: Kansalaisten arkitiedon hakuun kehitetty yksinkertainen ja monikäyttöinen palvelu. Mahdollisuus laajentaa palvelua muiden kirjastojen asiakaspisteisiin. Korostaa tiedon hakua ja siten selviytymistä arjen tilanteista.

7 7(9) TIETOYHTEISKUNNAN ESTEET JA HAASTEET -SELVITYS LIITE 2 Tietoyhteiskuntaneuvoston kokouksessa sovittiin, että vuoden 2004 aikana laaditaan tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle niin sanottu tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet -selvitys. Selvityksen painopiste on lainsäädännöllisissä esteissä. Selvityksen tarkoituksena on saada jaostoilta palautetta hallintoon tietoyhteiskuntakehitystä hidastavista tekijöistä ja kipupisteistä. Pyydämme jaostoja toimittamaan oman osa-alueensa kuvailut tietoyhteiskunnan esteistä ja haasteista tietoyhteiskuntaohjelman toimistoon mennessä. Jaostoja pyydetään listamaan tärkeimmät tietoyhteiskuntakehitystä jarruttavat tekijät. Jokainen este tulisi olla yksilöity otsikolla, jonka jälkeen esteestä tulisi olla lyhyt kuvailu. Esimerkki: Laki tai asia X Lyhyt muutaman rivin kuvailu siitä, miksi kyseinen asia on tietoyhteiskuntakehityksen jarru ja miten asiaa voitaisiin parantaa. Lisätietojen antaja/asiantuntija yhteystietoineen, jos sellainen on. Lisätietoja esteet ja haasteet -selvityksestä antaa Ville-Veikko Ahonen Jaoston alustava luonnos tietoyhteiskunnan esteistä: Tietoyhteiskunnan haasteet ja esteet/kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiudet perusstandardien pysyvyyden puute matkapuhelinliittymien vaihtaminen yksipuolinen sopimusten muuttaminen Domain-nimien harhaanjohtavuus Projektirahoituksen määräaikaisuus ja toiminnan jatkuvuuteen kohdentuvat ongelmat Julkisia asiointipäätteitä, mikrotukea ja koneiden käytön opastusta tarvitaan lisää Tietotekniikan vähäinen hyödyntäminen kansalaisten yleissivistävässä koulutuksessa, sähköisen opetusmateriaalin vähäisyys (esim. työväenopistot) Palveluiden alikäyttö Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet Kansalaisten yleiskortin puuttuminen Medialukutaidon ohuus - taidot painottuneet tekniseen puoleen Tietoyhteiskuntataitojen koulutuksen epätasalaatu Yhteydet joka paikkaan Markkinat eivät hoida kaikilta osin tietoliikenneyhteyksiä Muita.

8 8(9) Konetta ostettaessa palvelut puuttuvat Laitteet liian vaikea käyttöisiä opettavien asioiden määrä kasvaa kaiken aikaa, vaikka pitäisi olla toisinpäin Vanhempien osaamattomuus opastaa ja ohjata lapsiaan Työpaikoille tutoreita Liian suuret opetusryhmät ja tekniikkanörtit opettajina Tietämättömyys ei tiedetä mahdollisuuksia ei motivaatiota Käytössä on vain vähän kokoavaa tietoa julkisen hallinnon jo nyt maksutta tarjoamista sähköisistä palveluista Parhaat käytännöt - caset: Kansalaisen tietoportaali ja siihen liittyvä interaktiivinen osio kysy kirjastosta (kysy kirjastonhoitajalta, Chat tietopalvelu, igs tietohuoltoasema Tietoyhteiskunnan kohtaamispaikka YLEn tietoyhteiskuntaopetusohjelmat Sampolan ja Hervannan kirjastojen tietotorit ja tietoyhteiskuntataitojen ohjaus ja opastus Kansalaisen mikrotuki Mukanetti ry - tietoyhteiskuntaitojen kouluttamista ikäihmiselle ihmiseltä ihmiselle Design for all -hanke ja verkosto TSL:n tietotekniikkavalmiuksien edistäminen ja koulutettujen itsearviointi kirjojen omakustantamo verkko/verkostosihteerit Tampereen tietoyhteiskuntakouluttajien verkosto ja materiaali yksissä kansissa Koulutusyhteistyörekisteri (kansalaisopistot) Takuu tietokanta Kansalaisten mikrotuki (Turun amk -malli)

9 9(9) MUISTIO: Raportointiyhdyshenkilöiden palaveri (Käsitelty kohdassa 3) Sari Hannila-Neulanen, Turun kaupunki Kokouksen kulku 1) Neuvoston ulkopuoliset kirjoittajat: 2-3 raikasta näkemystä! Teppo Turkki - luottamus, Aasia - Japani yhteys Esko Aho - kilpailukyky, Innovatiivisuus Tarja Grånberg - kansalaiset, ihmisten käyttäytyminen ehdotetaan kolmanneksi kirjoittajaksi, haluttiin myös naisnäkökulmaa 2) Raportin toimittajaksi on valittu Tietoyhteiskuntainstituutti Tampereelta. Tilaisuudessa esittäytyivät Antti Kasvio ja Hanna Liikala Raportti käännetään englanniksi ja ruotsiksi 3) Jaostojen osuuksien läpikäynti ja kommentit: - Jaostojen raporteilla voidaan vaikuttaa vuoden 2006 budjettiin!!! - Nykytila peilattava jaoston toiminnan kannalta olennaisten trendien ja ongelmien suhteen - 5 sivua edellyttää tiivistyksen tiivistystä, jaostojen raporttien ei tarvitse olla täysin yhtä pitkiä Huoneen taulu - viestinnällinen kiteytys, josta kokonaisuus löytyy helposti - Jaostot kirjottavat sen verran, kun asiaa on. Poisto- ja täydennysehdotukset tulevat sitten toimittajalta. - Yhteismitallisuus pohditutti - Terminologia tulee varmasti olemaan jonkin verran epäyhtenäistä englanninkielisiä lyhenteitä ja termiä ei saa käyttää. EI ICT jatkossa joko tvt tai tivi (tietotekniikanliitto) - Käsikirjoituksen pitää olla toimittajalla , sen jälkeen neuvostoon ja ministeriryhmään kommentoitavaksi - Jaostot voivat toimittaa evästyksiä johdantoon. - Vertailua Lissabonin strategian toteutumiseen 4) Vaikuttavuuden mittaaminen jäi käsittelemättä ajan puutteen vuoksi. Seuraava palaveri klo 13 Valtioneuvoston linna

KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 28.4.2005 KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: 27.4.2005, kello 10.00-12.10 Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki, kokoushuone 229a, 2. kerros

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 9.6.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 8.3.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle

Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle Valtioneuvoston kanslian raportteja 2/2006 Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 8.11.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 7.9.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Valtioneuvoston juhlahuoneisto (Smolna) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti tietoyhteiskuntaneuvoston raportti helmikuu 2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Tulevaisuuden verkottuva Suomi HELMIKUU 2005 4 tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2005 Esipuhe Valtioneuvosto

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 17/02 Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä Pääkirjoitus 6. marraskuuta 2002 Tietotekniikka antaa uusia mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen työhön Kunnissa uusitaan

Lisätiedot

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA TUTU-JULKAISUJA 5/2005 KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA Juha Heikkilä Juha Heikkilä Tutkimusapulainen, ympäristösuunnittelija (AMK) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Copyright 2005 Juha Heikkilä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Nettikioskeja ja laajakaistaa

Nettikioskeja ja laajakaistaa SITRAN RAPORTTEJA 49 Nettikioskeja ja laajakaistaa KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA Heli Rantanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 49 2005 Sitra ja kirjoittaja Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 41:2002 2 (42) ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 Selvitys kirjastoalan osaamisen ja resurssien kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista isbn: 952-442-166-6

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä

Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä Jaana Ojala - Heli Pakonen Proseminaariesitelmä 18.9.

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

Diak ESTEETTÖMYYTTÄ, TASA-ARVOA JA OSALLISUUTTA?

Diak ESTEETTÖMYYTTÄ, TASA-ARVOA JA OSALLISUUTTA? 44 Keijo Piirainen, Joni Hokkanen ja Aija Kettunen (toim.) ESTEETTÖMYYTTÄ, TASA-ARVOA JA OSALLISUUTTA? Keijo Piirainen, Joni Hokkanen ja Aija Kettunen (toim.) ESTEETTÖMYYTTÄ, TASA-ARVOA JA OSALLISUUTTA?

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Julkisen sektorin innovaatiotoiminta - Pub I hankkeen väliraportti

Julkisen sektorin innovaatiotoiminta - Pub I hankkeen väliraportti Julkisen sektorin innovaatiotoiminta - Pub I hankkeen väliraportti Toimittajat: Ville Valovirta ja Jukka Hyvönen 5-2010 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Osaaminen, työ ja hyvinvointi Julkisen sektorin

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta

Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta jaosto, 2006 1. Yhteenveto jaoston toiminnasta vuonna 2006 Tietoliikenne- ja digi-tv-jaosto keskittää toimintansa tietoyhteiskuntaneuvoston

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:8 Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe Esitys sähköisen vuorovaikutuksen kehittämisestä kansalaisyhteiskunnan ja poliittis-hallinnollisten toimijoiden

Lisätiedot