KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: , kello Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki, kokoushuone 229a, 2. kerros Läsnä: Marja-Liisa Viherä, tutkimusjohtaja, TeliaSonera Oyj, puheenjohtaja Maija Berndtson, kirjastotoimenjohtaja, Helsingin kaupunginkirjasto (este) Sari Hannila-Neulanen, ohjelmapäällikkö, Turun kaupunki Ani Kajander, kehittämispäällikkö, STAKES Jouni Kangasniemi, kehittämispäällikkö, opetusministeriö, jaoksen sihteeri Kaarlo Korvola, tietohallintopäällikkö, sisäasiainministeriö Irma Nieminen, tietohallintopäällikkö, opetusministeriö Eeva-Inkeri Sirelius, pääsihteeri, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Päivi Timonen-Verma, suunnittelija, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Sinikka Turunen, pääsihteeri, Suomen kuluttajaliitto ry. (klo ) Taina Törmä, apulaisrehtori, Tampereen työväenopisto Anne Vähäpassi, kehityspäällikkö, Yleisradio Oy (klo ) Kutusutut: Katrina Harjuhahto-Madetoja, Päivi Mutanen-Pirttilä ja Kari Lämsä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Jaoston puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnä olevat. Sovittiin asialistan käsittelyjärjestyksen muuttamisesta pöytäkirjassa esitetyn mukaiseksi. 2. Lasipalatsin kohtaamispaikan ajankohtaiset (ja Kirjasto 10) Kari Lämsä kertoi Kirjasto 10 ensimmäisen kuukauden ajankohtaisista asioista sekä Lasipalatsin kohtaamispaikan tilannekatsauksen. Kirjasto 10:ssä on avajaisten jälkeen ollut jo kävijää 1.4. alkaen. Kuukauden kokonaiskävijämäärä ylittänee rajan. Kävijöitä on päivittäin noin Noin puolet asiakkaista lainaa kirjoja, toisen puolen tutustuessa kokoelmiin ja nuotteihin, käyttäessä tilaa työ- ja opiskelupaikkana, myös treffien tapaamispaikkana. POSTIOSOITE PL 23, Valtioneuvosto

2 2(6) Lasipalatsin vapautuviin tiloihin on tarkoitus koota touko-kesäkuun vaihteesta alkaen eri alojen toimijoita yhteistyöhön, jotta kansalaiset saisivat opastusta uusien sähköisten palvelujen käyttöön. Yhteistyöneuvotteluita käydään parhaillaan usean tahon kanssa. Lasipalatsin ensimmäinen "tietoyhteiskuntateema" käsittelee matkailua. Muita mahdollisia teemoja ideoitiin siten, että ne voisivat olla - työ ja opiskelu, terveys, harrastukset, sähköinen kauppa, vammaiset tietoyhteiskunnan käyttäjinä. 3. Jaoston raportointityö vuodelta 2005 (n. klo ) Päivi Mutanen-Pirttilä alusti vuotta 2005 koskevista raportoinnin mahdollisista teemoista. Ehdotettuja teemoja ovat mm. tuottavuus (eri toimialoilla), pohdiskelua 1. tietoyhteiskuntana olemisesta, tietoturva-asiat, pohjoismaiden lainsäädäntökatsaus (vertaileva selvitys tietoyhteiskuntaa koskevasta lainsäädännöstä), sähköinen varmentaminen sekä kansalaispaneeli. Jaoston keskustelussa ehdotettiin seuraavia teemoja pohdittavaksi: Kansalaisten sähköinen 'alter ego', palvelujen laatu, tuottavuus vs. vaikuttavuus, Lasipalatsi "case" - seurantaa, tietoyhteiskunnan palvelujen alikäyttö ja alikäytön syyt. Lisäksi päätettiin tehdä aloite tietoyhteiskuntaneuvostolle syyskuun ( ) kokouksen toteutukseen ja teemaksi: Kokous toteutettaisiin "viestintäleiri" -konseptin mukaisesti. Kokouksen tavoitteena olisi tuottaa neuvoston oma sähköisin viestimin toteuttama aihio vuosiraportin pohjaksi. 4. Sisäasiainministeriön toimialan hankkeiden lyhyt esittely SM:n tietohallinnon 1.4 voimaan tullut organisaatiomuutos. Tietohallintopalvelut sijoitettu uudelleen organisaatiossa. Kaarlo Korvola esitteli organisoitumisen. Kaarlo Korvola kertoi lyhyesti sähköisen henkilökortin tilanteesta sekä virkamiehen asiointikortista, johon voidaan sisällyttää myös esim. kuntien omat sovellutukset, kortissa olevaan 64 kt muistisiruun. Myös mobiilivarmenne on tulossa kännykkään. Aluksi varmenne toimii suurten operaattoreiden liittymissä. Lisäksi Kaarlo kertoi tunnistamisportaalin kokoamisesta. Työn taustalla on Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta. Kaarlo oli mukana Kristiina Harjuhahto-Madetojan delegaation vierailulla Virossa. Jaoston jäsenille kerrottiin vierialun ohjelmasta ja jaettiin tiedoksi Viron sähköisen asioinnin esite: X-road. 5. Jaoston jäsenten ilmoittamat ajankohtaiset asiat

3 3(6) -asiat: Jaostojen tuottama muistio tietoyhteiskunnan esteistä ja haasteista käsiteltiin tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmässä ja tietoyhteiskuntaneuvostossa Neuvoston kokouksen jälkeen muistioon on pyydetty kommentteja myös ministeriöiltä. Tarkoituksena on, että selvityksen ja siitä annettujen lausuntojen perusteella ministeriryhmä listaa keväällä 2005 esteet ja haasteet, joihin hallituskauden loppupuolella tullaan puuttumaan. Ajankohtaisia tietoyhteiskuntatapahtumia vuonna 2005 (Liite 1) Vuosiraportin ideariihikokous järjestetään (VNK). Jaostoa edustaa kokouksessa Irma Nieminen. Tietoyhteiskuntaneuvoston raportista 2005 "Tulevaisuuden verkottuva Suomi" on tehty uusintapainos. Raporttia voi kysellä Kati Jäntiltä (VNK), Raportin englannin kielinen käännös ilmestynee touko-kesäkuun vaihteessa. Yleiset asiat: ITK päivillä Aulangolla jaettiin opetusministeriön Verkko-opetuksen laatupalkinnot. Palkinnot jaettiin yleissivistävän koulutuksen sarjassa, ammatillisen koulutuksen sarjassa, julkinen, opetuksellinen palvelu -sarjassa sekä korkeakoulusarjassa. - Yleissivistävän koulutuksen sarjassa palkinnon sai kuusamolainen Keron verkkokoulu. - Ammatillisen koulutuksen sarjassa palkinto myönnettiin Oulun seudun ammattiopiston Kaukovainion liiketalouden yksikön toteuttamalle verkko-opetuksen kokonaisvaltaiselle toimintamallille. - Julkinen, opetuksellinen palvelu -sarjassa palkinto myönnettiin Kuopion yliopiston fysiologian laitoksen ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen EnergyNethankkeelle. - Korkeakoulusarjassa palkittiin Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksen Uuden testamentin kreikan perusopetuksen monimuoto-oppimisympäristö Kamu. HST-ryhmä järjestää Kansalaisvarmennetta hyödyntävien turvallisten sähköisten asiointipalvelujen rakentaminen seminaarin , klo alkaen Hotel Scandic Continental Helsingin Ballroom-salissa. Seminaari on suunnattu ensisijaisesti sähköisten asiointipalveluiden kehittäjille sekä sähköiseen asiointiin liittyvien kysymysten parissa työskenteleville n raportin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Tampereella, Sari Hannila-Neulanen oli luennoimassa jaoston teemasta.

4 4(6) Kaarlo Korvola kertoi käynnistymässä olevasta LVM:n Pilottikokeilusta, johon valitut henkilöt kokeilevat mobiilia joustotyötä puolen vuoden ajan alkaen elo syyskuusta 2005.Kokeilun tarkoituksena on kartoittaa sekä työntekijä- että työnantajaosapuolen kokemuksia järjestelyn toimivuudesta. Pilottikokeiluun osallistumiseen vaaditaan työntekijän lisäksi myös työnantajan suostumus. (Liite 2) Lisäksi päätettiin keskustella jaostossa sopivan tilaisuuden tullen 1. opettajien osaamisen kehittämisestä, 2.) Koulun ja kodin välisestä sähköisen viestinnästä ja viestintävalmiuksista, 3.) Hankintalainsäädännön esteistä kuntien näkökulmasta, erityisesti tietoyhteiskuntapalveluja hankittaessa, 4.) Kännykkäliittymien hinnoittelun vertailun vaikeuksista kansalaisen näkökulmasta. 6. Tietoyhteiskuntaneuvoston viestintäkampanja lähestynyt eri toimijoita yhteistyökutsulla: viestintäkampanja sähköisistä palveluista. n yhtenä toimenpiteenä on vuonna 2005 toteutettava viestintäkampanja, jolla edistetään kansalaisille ja pienyrittäjille suunnattujen sähköisten palveluiden tunnettavuutta ja houkuttelevuutta yhteistyössä elinkeinoelämän ja kuntasektorin kanssa. Viestintäkampanja sisältää useita eri elementtejä, jotka toteutetaan tietoyhteiskuntaohjelman toimiston taholta tai joiden tuottamiseen ja järjestämiseen ohjelma osallistuu työ- ja rahoituspanoksella. Tietoyhteiskuntapalveluiden kampanjaviikon toteuttaminen kirjastoissa ja yhteispalvelupisteissä projektiryhmän jäseniksi on mainittu: n toimiston, suurten kaupunkien, Suomen kirjastoseuran, OPM:n, VM:n, SM:n, kansalaisten "tavisjaoston" sekä mukana olevien muiden tahojen edustajat. Jaoston jäsenet osallistuvat ensimmäiseen valmistelevaan kokoukseen mahdollisuuksien mukaan. 7. Vuoden 2005 kokousaikataulut Todettiin kevään kokousajat. Aika: Paikka: - IV/2005: 25.5., kello TeliaSonera, Teollisuuskatu 15 - V/2005: 13.6., (koko päivä) Seminaarin koulu & (Opeko, Heinola) 8. Kokous päättyi kello Marja-Liisa Viherä puheenjohtaja Jouni Kangasniemi sihteeri JAKELU Jaoston jäsenet ja VNK

5 5(6) Tietoyhteiskuntaneuvoston kokouksia 2005 LIITE 1 Toukokuu Ministeriryhmän kokous Syyskuu Tietoyhteiskuntaneuvoston kokous Helsinki ICT week Marraskuu WSIS (World Summit on the Information Society) tietoyhteiskuntahuippukokous Tunisiassa Tietoyhteiskuntaneuvoston kokous

6 6(6) LIITE 2 ETSITÄÄN pilottikohteita pitkänmatkaisen työmatkaliikenteen tutkimukseen Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhteistyössä työministeriön, aluekeskusohjelmien ja VR Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen aiheesta Mobiili joustotyö joukkoliikenteen kilpailukyvyn edistäjänä. Tutkimus on osa liikenne- ja viestintäministeriön käynnissä olevaa ajantasaisen liikenneinformaation tutkimusohjelmaa (AINO). Mobiililla joustotyöllä tarkoitetaan sellaista päivittäistä pitkänmatkaista työmatkaa, jonka aikana tehty työ luetaan osaksi työaikaa. Työntekijän kannalta mobiili joustotyö vähentää työmatkaliikenteen rasittavuutta merkittävästi. Vapaaaika lisääntyy, mikä osaltaan näkyy työntekijän jaksamisena sekä motivaation ja tehokkuuden lisääntymisenä. Yritykselle mobiilin joustotyön lanseeraus on merkittävä imagotekijä. Yritys nähdään edistyksellisenä toimijana, joka haluaa panostaa työntekijöihinsä. Yritys saa kilpailuetua parhaiden työntekijöiden rekrytointiin. Mobiili joustotyö myös lyhentää välimatkoja ja näin vähentää yrityksen sijainnin merkitystä. PILOTTIKOHTEIDEN ETSINTÄ ON KÄYNNISSÄ! Olet sopiva pilottiehdokas mikäli täytät seuraavat kriteerit: - kuljet päivittäin vähintään n. 45 min / 70 km työmatkan suuntaansa - teet tietotyötä, jota on mahdollista tehdä joukkoliikennevälineessä matkan aikana - kuljet työmatkasi joukkoliikenteessä TAI - olet henkilöautoilija, mutta olet valmis siirtymään joukkoliikenteen käyttäjäksi pilottikokeilun ajaksi Pilottikokeilussa valitut henkilöt kokeilevat mobiilia joustotyötä puolen vuoden ajan alkaen elo syyskuusta Tarkoituksena on kartoittaa sekä työntekijä- että työnantajaosapuolen kokemuksia järjestelyn toimivuudesta. Pilottikokeiluun osallistumiseen vaaditaan työntekijän lisäksi myös työnantajan suostumus. Mikäli kiinnostuit asiasta, ota pikaisesti yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä työantajasi kanssa mahdollisuudesta osallistua pilottiin. JP-Transplan Oy Marko Forsblom Johanna Mäkinen

SUOMI VERKOSSA TIETOYHTEISKUNTAPALVELUIDEN JA -SISÄLTÖJEN KAM- PANJAVIIKKO KIRJASTOISSA JA YHTEISPALVELUPISTEISSÄ

SUOMI VERKOSSA TIETOYHTEISKUNTAPALVELUIDEN JA -SISÄLTÖJEN KAM- PANJAVIIKKO KIRJASTOISSA JA YHTEISPALVELUPISTEISSÄ PROJEKTISUUNNITELMA 18.8.2005 SUOMI VERKOSSA TIETOYHTEISKUNTAPALVELUIDEN JA -SISÄLTÖJEN KAM- PANJAVIIKKO KIRJASTOISSA JA YHTEISPALVELUPISTEISSÄ Tietoyhteiskuntaohjelman yhtenä toimenpiteenä on vuonna 2005

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Katsaus Tila-ohjelmaan 2008 2012 Tila-ohjelma 2008 2012 Astu sisään Tila-ohjelman loppuraporttiin ja tutustu ohjelman teemoihin, tapahtumiin, rahoitettuihin projekteihin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle

Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle Valtioneuvoston kanslian raportteja 2/2006 Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI RAPORTTI KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI TYÖPAJOJEN VERKKOKYSELYN YHTEENVETO TALENT PARTNERS 2006 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 1

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot