TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: , kello Paikka: Läsnä: STAKES, Lintulahdenkuja 4 (Sörnäisten rantatien kyljessä, ns. Elannon kortteli) Neuvotteluhuone: Monitoimi A (1.kerros) Marja-Liisa Viherä, tutkimusjohtaja, TeliaSonera Oyj, puheenjohtaja Maija Berndtson, kirjastotoimenjohtaja, Helsingin kaupunginkirjasto Sari Hannila-Neulanen, ohjelmapäällikkö, Turun kaupunki Ani Kajander, kehittämispäällikkö, STAKES Jouni Kangasniemi, kehittämispäällikkö, opetusministeriö, (paikalla kohdat 1-3) Kaarlo Korvola, tietohallintopäällikkö, sisäasiainministeriö (este) Irma Nieminen, tietohallintopäällikkö, opetusministeriö Eeva-Inkeri Sirelius, pääsihteeri, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Päivi Timonen-Verma, toiminnanjohtaja, Nuorisotiedotuskeskus Kompassi Sinikka Turunen, pääsihteeri, Suomen kuluttajaliitto ry. Taina Törmä, apulaisrehtori, Tampereen työväenopisto Anne Vähäpassi, ohjelmapäällikkö (tiede- ja opetusohjelmat), Yle (este) Asiantuntijat: ESITYSLISTA Päivi Tahkokallio, Projektipäällikkö, Design for All (DfA) -hanke Jouko Muuri, Tietohallintopäällikkö, TSL 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden esittäytyminen Jaoston puheenjohtaja avasi kokouksen kello Design for All -hankkeen esittely Projektipäällikkö Päivi Tahkokallio kertoi Design for All -hankkeen tavoitteista ja yhtymäkohdista tietoyhteiskuntaohjelman kanssa. Kokouksessa jaettiin jäsenille tietoa verkoston toiminnasta. Lisätietoa - DfA toiminut vuodesta Sen tehtävänä on levittää esteettömyyttä, saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisäävää tietoa. - Dfa toiminta koostuu DfA-Suomi portaalista, yhteisistä projekteista, työpajoista ja foorumeista, sekä DfA opetuksen kehittämisestä. POSTIOSOITE PL 23, Valtioneuvosto

2 2(5) 3. TSL toimenpiteiden esittely: Kansalaisten tietotekniikkavalmiuksien edistäminen Tietohallintopäällikkö Jouko Muuri alusti hankkeesta ja sen tuloksista. (Kalvot liite 1). - Keskustelussa nousi esiin mittarit. Mittareiden osalta on pidettävä mielessä mm kurssit ja opiskelijamäärät, mittareihin saadaan mahdollisesti vertailutietoa TSL:n tietoyhteiskunta- ja tekniikkataitojen itsearviointi -tietokannasta. 4. Ajankohtaiset asiat Todetaan jaoston jäsenten ilmoittamat ajankohtaiset asiat omalla toiminta-alueella. Tietoyhteiskuntaneuvoston sihteeristön ja jaostojohdon kokoukset on pidetty ja Irma Nieminen, Jouni Kangasniemi ja Marja-Liisa Viherä osallistuivat. Kokouksissa todettiin mm. seuraavat asiat. - Pääministerin parhaat käytännöt -palkintosarjoiksi on valittu: * Sosiaali- ja terveydenhuolto * Koulutus- ja oppiminen * e-työ * Yhteistyöhankkeet * Sähköinen liiketoiminta * Julkishallinnon verkkopalvelujen laatu Lisäksi palkintosarjoihin ilmoittautuneista valitaan yksi Arjen Yhteiskuntaa edistävä yksittäinen tietoyhteiskuntakäytäntö. - Ministeriryhmän priorisointikeskustelussa pääministeri on nostanut esiin mm.: * kaikkia ohjelman hankkeita viedään eteenpäin, jotta kokonaisuus etenee * kansalaisten valmiudet, * julkishallinnon tehokkuus ja taloudellisuus, lainsäädäntö, julkishallinnon sähköiset sisällöt, yhteydet * mahdollisia kärkihankkeita: terveydenhuolto, joukkoliikenne, sähköinen oppimateriaali - VNK tulee pyytämään lähiviikkoina jaostoja kokoamaan ajatuksia tietoyhteiskunnan esteistä, myöhemmin laadittavan ohjeen mukaan. Merkittiin asiat tiedoksi - Keskustelussa todettiin, että jaostolta odotetaan uusia aloitteita. Mahdollisiksi aloitteiksi esitettiin mm.: perusstandardien pysyvyys, matkapuhelinliittymien vaihtaminen, yksipuolinen sopimuksen muuttaminen, domain-nimet (esim. kirjasto.fi). Päätettiin, että käynnistetään aloitetyöskentely. Aloitteen esittäjä valmistelee/valmisteluttaa aloitteen valmiiseen muotoon yhdessä Valtioneuvoston kanslian ja jaoston jäsenten kanssa.

3 3(5) 5. Politiikkaohjelman seuranta ja raportointi Sari Hanninen-Neulanen toimii jaoston raportointiyhdyshenkilönä. VNK järjestää aiheeseen liittyen tapaamisen syyskuussa. Tilaisuudessa informoidaan jaostoja ns. vuosiraportin valmistelun aloittamisesta. "Raportin valmistelussa kunkin jaoston tehtävänä on erityisesti oman osa-alueensa tietoyhteiskuntakehityksen kuvaaminen ja tulevaisuuden suunnan näyttäminen. Osa-aluekatsauksissa tarvitaan kuvausta nykytilanteesta olemassa olevan hiljaisen tiedon sekä tutkimus- ja tilastotiedon valossa sekä toimenpide-ehdotuksia siitä, miten tietoyhteiskuntapolitiikkaa tulisi tulevaisuudessa tehdä." (sähköpostista , Päivi Mutanen, VNK) käydään lähetekeskustelu aiheeseen liittyen: - neuvoston raportin rakenteesta, - osa-alueiden kuvaukseen liittyvistä seurantamittareista, - osa-alueiden raportoinnin pituudesta, sävystä ja rakenteesta, - työnjaosta ja käytännön asioista. Jaostojen raportointiyhdyshenkilöiden tapaaminen pidetään maanantaina Päätettiin, että Irma Nieminen osallistuu jaoston varsinaisen raportointiyhdyshenkilön Sari Hannila-Neulasen ollessa estynyt. - Lisäksi päätettiin, että jaoston jäsenet keräävät ideoita raportointiin. Kommunikointivälineenä käytetään sähköpostia. Sari Hannila-Neulanen kerää jaoston workshopin, seminaarin ja kokousten annin. Raportoinnin perustana käytetään luotua "7 -rakennetta". Raportoinnin sävystä toivotaan positiivista ja rakentavaa. Seurantamittarit käydään läpi kuten mm. Tilastokeskuksen Suomalaisten viestintävalmiudet luvun vuorovaikutusyhteiskunnassa (Katsauksia 4/2004. Tilastokeskus): opetustuntien kohdentuminen tieto- ja viestintätekniikkaan, opiskelijamäärät. 6. Tietoyhteiskuntateko -hankkeen käynnistäminen Jaosto kävi tutustumassa Lasipalatsissa Kirjakaapelilta vapautuviin tiloihin Helsingin kaupungin kulttuuritoimi hakee ideoita tilaan mahdollisesti perustettavaan Tietoyhteiskunnan kohtaamispaikan konseptiksi. (Liite 1) Maija Berndtson kertoi, että projektiavustaja Marja Rajakangas on palkattu noin kuukaudeksi. Hänen tehtävänään on tehdä 10 haastattelua. Haastateltaviksi on ajateltu mm Tuomo Karekorpi (Helsingin kaupunki), Katrina Harjuhahto-Madetoja (tietoyhteiskuntoahjelma) Leena Pasanen (YLE teema), jaoston puheenjohtaja Marja-Liisa Viherä (TeliaSonera), Jukka Kemppinen (TKK), Eero Holstila (Culminatum), Antti Hautamäki (Sitra), Marko Heikkinen (Tekes).

4 4(5) - Haastatteluja pohjustetaan kirjeellä tai puhelinsoitolla. Haastatteluista saadaan perustelut hankkeelle. - Toiseksi on ajateltu käyttää 'Brain Storming' -menetelmää ja oltu yhteydessä Kari Hakolaan Digital Innovation Oy:stä. Menetelmän käyttö edellyttää tarjouksen pyytämistä. Tarkoituksena olisi, että avainhenkilöt käyttäisivät 2 päivää visualisoiden tulosta. Avainhenkilöt voisivat olla osa haastateltavista ja joistakin muista sidosryhmistä. - Projektiavustaja Marja Rajakangas tekee ensin pohjahaastattelun kirjakaapelin työntekijöiden ja :n toimijoiden keskuudessa. - Kaiken kaikkiaan hanketta pidettiin hyvänä ja konkreettisena. Hanke etenee hyvässä "putkessa". Todettiin, että aloite pitäisi saada jätettyä marraskuun alussa, jotta mm. hankkeen edellyttämään budjetointiin voidaan varautua. 7. Aloite Oppivat seutukunnat hankkeen kuulemiseksi Professori Seija Ridell on lähestynyt jaostoa Tietoyhteiskuntahankkeiden kestävälle pohjalle saattamisen haasteista. (Liite 2) Päätettiin kutsua Virpi Kallioinen kertomaan OSKU -hankkeen kokemuksista jaoston kokouksessa seuraavassa jaoston kookouksessa. 8. Kuvapuhelin foorumin aloite tietoyhteiskuntaohjelmalle KuvapuhelinFoorum on lähestynyt tietoyhteiskuntaohjelmaa esityksellä/kokousmuistiolla (Kuurojen liitto) pidetyssä kokouksessa oli käsitelty kuvapuhelinverkon laajentamista mm. yhteispalvelupisteisiin. "Jotta kuvapuhelinverkosto saataisiin laajemmaksi ja kuvapuhelimet arkipäivän välineiksi, olisi tärkeää, että julkiset palvelupisteet varustettaisiin kuvapuhelimilla. Tällä hetkellähän esimerkiksi viittomakielen etätulkkauspalvelun käyttäjillä on laitteet kotonansa. Mikäli julkiset palvelupisteet olisi verkotettu kuvapuhelimilla, etätulkkauspalvelun käyttömahdollisuudet laajenisivat selkeästi. Todettiin, että kuntien ja valtion yhteispalvelupisteet olisivat erinomainen paikka aloittaa julkisten palvelupisteiden varustaminen kuvapuhelimilla. Niitä on jo 205 ja niiden määrä tulee mitä ilmeisimmin lisääntymään jatkossa, ovathan ne esimerkiksi Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa painopisteenä. Sovittiin, että kokouksen muistio toimitetaan n ohjelmajohtajalle, Katrina Harjuhahto-Madetojalle." Jaostolta on pyydetty kanta asiaan mm.: Pitäisikö kuvapuhelinasia mainita jotenkin jaostojen aloitteessa asiakaspäätteiden saamiseksi kirjastoihin ja yhteispalvelupisteisiin? Keskustellaan tehdystä aloitteesta.

5 5(5) - Keskustelussa todettiin, että joissakin kirjaston koneissa voisi olla kuvapuhelin. Kuvapu helin pitäisi määritellä ja lähteä liikkeelle webbikamera/ip -puhelu -ratkaisusta. Kirjasto jen ja yhteispalvelupisteiden rinnalla tulisi ottaa huomioon myös nuorisotiedotuspalvelut. Päätettiin, että mainitaan aloitteessa ja lähtökohtana tulisi olla webbipohjaisuus. 9. Vuoden 2004 kokousaikataulut Syksyn 2004 kokoukset: Helsingin kaupungin kirjasto, klo Turun kaupunki, klo VSY Annankatu 12, klo Seuraava kokous pidetään Helsingin kaupungin kirjastossa. Tarkempi kutsu lähetetään ennen kokousta. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Tervetuloa! Marja-Liisa Viherä puheenjohtaja Jouni Kangasniemi sihteeri JAKELU Jaoston jäsenet VNK, Katrina Harjuhahto-Madetoja ja Ville-Veikko Ahonen Jouko Muuri, TSL Päivi Tahkokallio, DfA

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4.10.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: 30.9.2004, kello 13.00-16.05 Paikka: Helsingin kaupunginkirjaston pääkirjasto, Kellosilta

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 16.3.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 16.3.2004, kello 13.00-15.50 Paikka: Läsnä: TeliaSonera Oyj, Teollisuuskatu

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4.11.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: 3.11.2004, kello 12.15-15.40 Paikka: Turun kaupungintalo, Aurakatu 2. http://opaskartta.turku.fi/

Lisätiedot

KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 28.4.2005 KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: 27.4.2005, kello 10.00-12.10 Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki, kokoushuone 229a, 2. kerros

Lisätiedot

22.07.2004. 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

22.07.2004. 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 22.07.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 09.03.2004, klo 10.30-13.00 Paikka Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11) Osallistujat Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen avaus ja edellisen

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 8.11.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 7.9.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Valtioneuvoston juhlahuoneisto (Smolna) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaneuvoston toimikausi.

Tietoyhteiskuntaneuvoston toimikausi. Tietoyhteiskuntaneuvosto ASETTAMISPÄÄTÖS VNK010:01/2003 08.12.2003 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JAOSTOT Asettaminen Toimikausi Tausta Tietoyhteiskuntaneuvosto on tänään asettanut toimintaansa varten seitsemän

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 9.6.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 8.3.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen

Lisätiedot

SUOMI VERKOSSA TIETOYHTEISKUNTAPALVELUIDEN JA -SISÄLTÖJEN KAM- PANJAVIIKKO KIRJASTOISSA JA YHTEISPALVELUPISTEISSÄ

SUOMI VERKOSSA TIETOYHTEISKUNTAPALVELUIDEN JA -SISÄLTÖJEN KAM- PANJAVIIKKO KIRJASTOISSA JA YHTEISPALVELUPISTEISSÄ PROJEKTISUUNNITELMA 18.8.2005 SUOMI VERKOSSA TIETOYHTEISKUNTAPALVELUIDEN JA -SISÄLTÖJEN KAM- PANJAVIIKKO KIRJASTOISSA JA YHTEISPALVELUPISTEISSÄ Tietoyhteiskuntaohjelman yhtenä toimenpiteenä on vuonna 2005

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2007

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2007 JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2007 Aika: 18.6.2007, klo 11.00-14.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki Osallistujat: Silja Hiironniemi sisäasiainministeriö

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Ympäristötietokeskus Moreenia, Satakunnankatu 13b, patosilta, Tampere.

Ympäristötietokeskus Moreenia, Satakunnankatu 13b, patosilta, Tampere. Pirkanmaan ympäristökasvatusverkoston tapaaminen Muistio Aika ma 21.5.2007 klo 14.00-16.15 Paikka Kutsutut/ paikalla Ympäristötietokeskus Moreenia, Satakunnankatu 13b, patosilta, Tampere. verkoston jäsenet

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

3.3.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA, SÄHKÖISET PALVELUT JA SISÄLLÖT -JAOSTON 3. KOKOUS

3.3.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA, SÄHKÖISET PALVELUT JA SISÄLLÖT -JAOSTON 3. KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3.3.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA, SÄHKÖISET PALVELUT JA SISÄLLÖT -JAOSTON 3. KOKOUS Aika 1.3.2004 klo 14:00 Paikka Läsnä Viestinnän keskusliitto, Lönnrotinkatu 11 A,

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

ITS Finland -toiminnan käynnistäminen

ITS Finland -toiminnan käynnistäminen 1 ITS Finland -toiminnan käynnistäminen Asia: Informaatio- ja keskustelutilaisuus Aika: Keskiviikko 23.4.2003 klo 13-16 Paikka: Liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteluhuone INFRA Osallistujat: ks.

Lisätiedot

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma 3.9.2004 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja, tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:8 Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe Esitys sähköisen vuorovaikutuksen kehittämisestä kansalaisyhteiskunnan ja poliittis-hallinnollisten toimijoiden

Lisätiedot

MUISTIO KUUDELLE SUURIMMALLE KAUPUNGILLE OSOITETUN KYSELYN TULOKSET

MUISTIO KUUDELLE SUURIMMALLE KAUPUNGILLE OSOITETUN KYSELYN TULOKSET MUISTIO 8.1. Laura Korkalainen Päivi Mutanen-Pirttilä KUUDELLE SUURIMMALLE KAUPUNGILLE OSOITETUN KYSELYN TULOKSET Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toimisto on kartoittanut Suomen kuuden suurimman kaupungin

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN TAUSTAA

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN TAUSTAA TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN TAUSTAA EDESSÄ OLEVIA HAASTEITA: Väestön ikärakenteen muutos Sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu toisaalta esim. päiväkotien ja koulujen määrä vähenee Kansainvälinen

Lisätiedot

Nettikioskeja ja laajakaistaa

Nettikioskeja ja laajakaistaa SITRAN RAPORTTEJA 49 Nettikioskeja ja laajakaistaa KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA Heli Rantanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 49 2005 Sitra ja kirjoittaja Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta

Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta jaosto, 2006 1. Yhteenveto jaoston toiminnasta vuonna 2006 Tietoliikenne- ja digi-tv-jaosto keskittää toimintansa tietoyhteiskuntaneuvoston

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 1/2015 Kokous 9.1.2015, kello 9-12 Paikka: Oulun kaupungintalo, Kirkkokatu 2a, 90100 Oulu, neuvotteluhuone 120 Osallistujat: Jukka Järvinen, Tampereen

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011

Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä. Pöytäkirja 5/2011 Kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmä Pöytäkirja 5/2011 Aika: tiistai 22.11.2011 kello 13-16 Paikka: OKM, kokoushuoneet Aapo ja Tuomas B237, Meritullinkatu 1, Helsinki Paikalla: Mika Tammilehto, johtaja,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot