TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: , kello Paikka: Helsingin kaupunginkirjaston pääkirjasto, Kellosilta 9 (kirjaston pääsisäänkäynti jalankulkutasolta) Neuvotteluhuone: 5. krs kokoushuone 1. Läsnä: Marja-Liisa Viherä, tutkimusjohtaja, TeliaSonera Oyj, puheenjohtaja Maija Berndtson, kirjastotoimenjohtaja, Helsingin kaupunginkirjasto Sari Hannila-Neulanen, ohjelmapäällikkö, Turun kaupunki Ani Kajander, kehittämispäällikkö, STAKES (este) Jouni Kangasniemi, kehittämispäällikkö, opetusministeriö, (kohdasta 3-) Kaarlo Korvola, tietohallintopäällikkö, sisäasiainministeriö Irma Nieminen, tietohallintopäällikkö, opetusministeriö (Kohdat 1-3) Eeva-Inkeri Sirelius, pääsihteeri, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (este) Päivi Timonen-Verma, toiminnanjohtaja, Nuorisotiedotuskeskus Kompassi (este) Sinikka Turunen, pääsihteeri, Suomen kuluttajaliitto ry. (este) Taina Törmä, apulaisrehtori, Tampereen työväenopisto Anne Vähäpassi, ohjelmapäällikkö (tiede- ja opetusohjelmat), Yleisradio Oy Asiantuntijat: Erkki Lounasvuori, erikoissuunnittelija, Helsingin kaupunginkirjasto ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Jaoston puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 2. Kansalaisen tietoportaali - tiedonhaun portti Erikoissuunnittelija Erkki Lounasvuori esitteli Tiedonhaun portti -hanketta. Hanke on lähtenyt liikkeelle Suomen kirjastohanke -esiselvityksen pohjalta, jossa on mietitty, mitä kirjastot voisivat tehdä yhdessä. Tiedonhaun portissa tiedonhakija on avainasemassa. Kohderyhmänä ovat tavalliset ihmiset eri rooleissaan. Hanke on aloitettu opetusministeriön projektirahoituksella ja hankkeen palkattuna työntekijänä toimii POSTIOSOITE PL 23, Valtioneuvosto

2 2(11) Erkki Lounasvuori. Tiedonhaun portin aineisto on tällä hetkellä toiminnassa vielä testipalvelimella. Tarkoitus on avata palvelu yleisölle ensi vuoden aikana. Tiedonhakijan itsensä toimesta tietoa voi hakea sanaan, henkilöön, aiheeseen, alueellisiin tietolähteisiin, julkihallinnon tietolähteisiin ja sähköiseen asiointiin kohdistettavan haun avulla. Lisäksi Tiedonhaun porttiin on kehitetty interaktiivinen osio: Kysy kirjastosta ja siinä osa-alueet: Kysy kirjastonhoitajalta, Chat tietopalvelu ja igs tietohuoltoasema. Aineiston on tarkoitus olla valmistuttuaan kokonaan 2-kielinen (suomi/ruotsi). Hankkeen toivotaan jatkossa olevan enemmän kuin kirjastojen välistä työtä, julkishallinnon toivotaan olevan hankkeessa laajasti mukana. Käydyssä keskustelussa todettiin hankkeen olevan edistyksellisen ja helpottavan olennaisesti eri lähteistä saatavan tiedon yhdistämistä. Tiedonhaun portti on paljon enemmän kuin Internetin hakupalveluiden avulla saatavat tulokset. Todettiin, että jatkossa tekijänoikeuskysymysten selvittäminen on tärkeää myös hankkeen omien ideoiden turvaamiseksi. 3. Ajankohtaiset asiat Todettiin jaoston jäsenten ilmoittamat ajankohtaiset asiat omilla toiminta-alueilla: Sari Hannila-Neulanen: Turun kaupungissa on kokeiltu kansalaisen mikrotukea, jossa amk-opiskelijat hoitavat kaupunkilaisten tietokoneiden yleisimpiä virus- ja vikakartoituksia avoimessa työpisteessä. Alkuvaiheen kokemukset ovat osoittaneet hankkeen onnistuneeksi. Taina Törmä: Tampereella kartoitetaan "Tietotupa-kyselyllä" kaupunkilaisten tarpeita tietoyhteiskunnassa. Kysely toteutetaan Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoituksella. Kaarlo Korvola: Elisa Oyj järjesti tietoyhteiskuntaseminaarin Tammisaaressa. Seminaarissa etsittiin nk. "läpimurtohankkeita" yhteisen työskentelyn avulla. Lisäksi Kaarlo kertoi, että alkaen henkilön sähköiseen korttiin on voinut saada liitettyä lisäksi KELA -kortin tiedot. Parhaillaan kokeiltavana on mobiilivarmenne ja siihen liittyvää testausta mobiiliasioinnista. Kehitys edellyttää myös kansalaisilta yhä parempia mobiilivalmiuksia Anne Vähäpassi: YLE on tilannut syksyllä 5 osaa kansalaisen ABC sarjaan kuuluvia KLIK -ohjelmia, joissa tullaan käsitelemään tietoyhteiskunnan perustaitoja. Marja-Liisa Viherä: TEKES on julkaisemassa tietoyhteiskuntakehitystä kuvaavaa kirjaa. Marja-Liisa Viherä on toimittanut artikkelin syksyllä ilmestyvään kirjaan. Myös jaoston jäsenet ovat saaneet artikkelin perehdyttäväksi. 4. Katsaus Tietoyhteiskunnan kohtaamispaikka -hankkeen edistymiseen Maija Berndtson esitteli hankkeen (Tietoyhteiskunnan kohtaamispaikka) ajankohtaisia asioita ja kertoi konsultointityön suunnitelmista.

3 3(11) Suunnitteluvaiheessa konsultti Marja Rajakangas on haastatellut useita julkisia organisaatioita ja yrityksiä näkemyksistä tietoyhteiskunnan kohtaamispaikaksi. Taustatietojen kartoitusvaihe päättyy lokakuun aikana. Suunnitelmien mukaan Lasipalatsi järjestää ja puolen päivän suunnitteluseminaarin asian edelleen edistämiseksi. Hanke herätti vilkasta keskustelua. Todettiin, että hankkeella on hyvä mahdollisuus onnistuessaan luoda ja tuoda tietoyhteiskuntaa näkyväksi. Hankkeelle on olemassa hyvä sosiaalinen tilaus. 5. Politiikkaohjelman seuranta ja raportointi Sari Hanninen-Neulanen toimii jaoston raportointiyhdyshenkilönä Hallituksen an. Aiheeseen liittyvä tapaaminen järjestettiin Tilaisuudessa jaostoa edusti Irma Nieminen. Kunkin jaoston tehtävänä on erityisesti oman osa-alueensa tietoyhteiskuntakehityksen kuvaaminen ja tulevaisuuden suunnan näyttäminen. Osaaluekatsauksissa tarvitaan kuvausta nykytilanteesta olemassa olevan hiljaisen tiedon sekä tutkimus- ja tilastotiedon valossa sekä toimenpide-ehdotuksia siitä, miten tietoyhteiskuntapolitiikkaa tulisi tulevaisuudessa tehdä. (LIITE 1) Ehdotus Päätös Päivi Mutanen- Pirttilä on pyytänyt jaostoja valitsemaan seurantamittarinsa pikaisesti. Lisäksi "Pyydän lokakuun 8. päivään mennessä alustavan tiedon siitä, tarvitaanko omassa nykytilan kuvauksessanne avuksi erillistutkimusta. Toisin sanoen, jos olemassa oleva tutkimus ei vastaa jaoston mielestä oleellisiin asioihin, ja jos asia on tutkittavissa esimerkiksi kansalaisille suunnatun muun kyselyn avulla, voimme teettää oman erillistutkimuksen johon jaostojen kysymykset kootaan." (P M-P sähköposti 22.9.) Jaoston raportoinnin alkuvalmistelu tehdään ryhmässä, johon kuuluvat raportointiyhdyshenkilö Sari Hannila-Neulanen sekä Marja-Liisa Viherä, Irma Nieminen ja Jouni Kangasniemi. Ryhmä kokoontuu klo opetusministeriöön ja laatii alustavan suunnitelman ja työskentelypohjan raportin kokoamisesta. Myös muut jaoston jäsenet voivat osallistua raportin alkuvalmisteluun lähettämällä raporttiin sopivaksi katsomiaan tekstejä Jounille kokouksen jälkeen jatketaan työskentelyä verkossa ja katsotaan onko tarpeen järjestää toinen raportointia koskeva tapaaminen. Erityisesti tietoyhteiskunnan esteiden kartoitus on tarkoituksenmukaista keskustella koko ryhmän toimesta. Todettiin, että jaostolla ei ole tarvetta teettää erillistutkimusta Valtioneuvoston kanslian tarjoamasta aiheesta. Jaosto hyödyntää raportoinnissaan ns. "Maijan 7-kenttämallia", koottuja ajankohtaisasioita (uutisseuranta) tietoyhteiskunnan kehityksestä sekä Tilasto-

4 4(11) keskuksen uutta julkaisua Suomalaisten viestintävalmiudet 2000-luvun vuorovaikutusyhteiskunnassa. Katsauksia 2004/4. 6. Pääministerin parhaat käytännöt -kilpailu Pääministerin parhaat käytännöt -kilpailuun ilmoittautuminen päättyi ja ilmoittautumisia kilpailuun tuli yhteensä 198 kappaletta. Lisäksi kilpailun osana toteutettavaan ja valtiovarainministeriössä valmisteltuun Julkishallinnon verkkopalveluiden laatukilpailuun ilmoitettiin 68 käytäntöä. Arvioinnista vastaavat jaostot ovat kilpailusarjoissa seuraavat: * Sosiaali- ja terveydenhuolto (Sosiaali- ja terveydenhuolto -jaosto) * Koulutus ja oppiminen (Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto yhteistyössä kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaoston kanssa) * etyö (Työelämä -jaosto) * Yhteistyöhankkeet (Julkishallinnon sähköinen asiointi -jaosto yhteistyössä tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta -jaoston kanssa) * Sähköinen liiketoiminta (Sähköinen liiketoiminta, sähköiset palvelut ja sisällöt -jaosto) Lisäystä aiemmin kaavailtuihin suunnitelmiin on, että nyt kaikki jaostot osallistuvat käytäntöjen arviointiin. Mm. 'Koulutus ja oppiminen' -sarjassa on paljon käytäntöjä, jotka liittyvät kansalaisten valmiuksiin. Päävastuu arvioinnista on aina ensin mainitulla jaostolla. Valintoja tehtäessä on hyvä konsultoida asiasta myös toisen mainitun jaoston kanssa. Arviointikansiot on toimitettu päävastuulla olevalla jaostolle ja sen sihteerille. Päätös Koulutus-, tutkimus ja tuotekehitys -jaosto toimittaa oman ehdotuksensa kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen kehittämisjaoston seuraavaan kokoukseen mennessä. Todettiin, että palkinnosta päästään päättämään jaoston kokouksessa Turussa. 7. Vuoden 2004 kokousaikataulut Syksyn 2004 kokoukset: Turun kaupunki, klo VSY Annankatu 12, klo Päätös Todettiin, että seuraava kokous pidetään Turussa , kello alkaen (HUOM! muuttunut aika) Helsingistä lähtevien "yhteislähtö" Helsingistä Turkuun kello (12.00) InterCity2 127 junalla. Paluu kello (16.58) InterCity2 142 tai tuntia myöhemmin kello (17.58) Pendolino 144. Tampereelta vastaavasti kello (11.50) InterCity 810 ja paluu kello (16.47) Pikajuna 821 tai tuntia myöhemmin eli (17.47) InterCity 823.

5 5(11) 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Marja-Liisa Viherä puheenjohtaja Jouni Kangasniemi sihteeri JAKELU Jaoston jäsenet VNK, Katrina Harjuhahto-Madetoja, Ville-Veikko Ahonen, Päivi Mutanen-Pirttilä

6 6(11) LIITE 1 MUISTIO I Nieminen: Seuraava raportointiyhdyshenkilöiden tapaaminen pidetään pe klo pidetystä kokouksesta tulee erikseen muistio. Tässä nopeasti kirjoitettuna esillä olleet asiat: - jaostot tuottavat kukin aineiston kohtaan: "Osa-alueiden tilanne ja toimenpide-ehdotukset" -jaoston tuottaman aineiston runko (Kokonaispituus 5-10 sivua): 1. Nykytilan kuvaus -mittarit -caset/hyvät käytänteet (jos ei ole mittareita) 2. Skenaario -toivottu tulevaisuudentila (aikajänne 10 vuotta) 3. Kuinka sinne päästään - toimenpide-ehdotukset (aikajänne 1 vuosi, hallituskausi sekä 10 vuotta) Jos ja kun raportointi tehdään vuosittain seuraavien vuosien raportoinnissa keskitytään seurantaan. Tietoyhteiskunnan arviointia varten maaliskuussa 2004 pyydetyistä mittarikommenteista sain Kirjastoseuran hallitukselta toivotut ehdotukset kirjastoja koskeviksi mittareiksi ja sekä oman jaostomme kommentit huomioitavaksi raportoinnissa. Toimitan erikseen myöhemmin Kirjastoseuran kommentit, koska sain ne paperilla. Aikataulu: jaoston raportti pitää olla valmiina annettavaksi tietoyhteiskuntaohjelman toimistolle ma , neuvosto luovuttaa raportin hallitukselle helmikuun 2005 alussa (päivä vielä sopimatta). Irma Nieminen Päivi Mutanen-Pirttilä: TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Muistion ensimmäinen versio kirjoitettu raportointiyhdyshenkilöiden kokousta varten Muokattu raportointiyhdyshenkilöiden kokouksen pohjalta. Tietoyhteiskuntaneuvoston yhtenä tehtävänä on raportoida hallitukselle Suomen tietoyhteiskuntakehityksestä. Tietoyhteiskuntaneuvoston jaostojen asettamispäätöksessä sanotaan, että jaostot valmistelevat yhdessä neuvoston sihteeristön kanssa raportoinnin. Neuvosto on päättänyt raportoida hallitukselle tietoyhteiskuntakehityksestä vuosittain. Ensimmäinen raportti on päätetty antaa alkuvuodesta Raportoinnin tavoite Raportoinnin tavoitteena on kuvata tietoyhteiskuntakehitystä sekä antaa eväitä sen suuntaamiseen erilaisin toimenpide-ehdotuksin. Suomen tilanteen kuvaamisen ohella pyritään kuvaamaan kansainväliseen tietoyhteis-

7 7(11) kuntakehitykseen vaikuttavia asioita ja peilaamaan niitä suomalaiseen tietoyhteiskuntakehitykseen. Raportoinnin tavoitteena ei ole kuvata tietoyhteiskuntaohjelmaa ja sen etenemistä. Ohjelman ja sen erilaisten hankkeiden ja toimenpiteiden raportointi hoidetaan muita väyliä pitkin. Raportissa otetaan kantaa myös tietoyhteiskuntaohjelman etenemiseen esittelemällä ohjelman vaikuttavuustavoitteiden mittareiden avulla saatua tietoa. Sekä listaamalla uusia toimenpide-ehdotuksia. Kuka tekee Neuvoston raportoinnin valmistelun ensimmäisestä vaiheesta vastaavat jaostot yhdessä tietoyhteiskuntaohjelman toimiston kanssa. Jaostojen tehtävänä on erityisesti kuvata oman jaostonsa osa-alueen tietoyhteiskuntakehitystä ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Jaostot ovat nimenneet raportointivastaavan, jonka tehtävänä on osallistua yhteiseen raportin suunnitteluun ja organisoida oman osion tuottamista jaoston sisällä. Raportointiyhdyshenkilöt ovat: 1) Tietoliikenne ja digi-tv: Marjukka Saarijärvi 2) Kansalaisten valmiudet: Sari Hannila-Neulanen 3) Koulutus ja tutkimus: Janne Sariola 4) Työelämä: Markku Markkula 5) Julkishallinnon sähköinen asiointi: Aimo Maanavilja 6) Sosiaali- ja terveydenhuolto: Annakaisa Iivari 7) Sähköinen liiketoiminta ja sisältötuotanto: Antti Eskola Raportointiyhdyshenkilöt kutsuvat tarpeen mukaan kokouksiin muita jaoston jäseniä. n toimiston puolella käytännön työtä organisoi Päivi Mutanen-Pirttilä. Raporttiin tullaan pyytämään myös tietoyhteiskuntaneuvoston ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksiä suomalaisesta tietoyhteiskuntakehityksestä kansainvälisessä ympäristössään. Näkemysten on tarkoitus olla lyhyitä kommenttipuheenvuoroja. Keskusteluissa esiin tulleita ehdotuksia sopivista kirjoittajista ovat: Teppo Turkki, Elisa Pirjo Ståhle, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Markku Vilenius, Turun kauppakorkeakoulu Antti Kasvio, Tietoyhteiskuntainstituutti Sirkka Heinonen, VTT Mika Naumanen, VTT Mika Mannermaa Esko Aho, Sitra Etlan tutkijoita

8 8(11) Kenenkään suostumusta ei ole vielä kysytty. Valmistelun toisessa vaiheessa raportin käsikirjoituksesta pyydetään tietoyhteiskuntaneuvoston jäsenten kommentit ja käsikirjoitusta muokataan uudelleen. Raportille tarvitaan ulkopuolinen toimittaja eri lähteistä tulevia tekstejä yhdistämään. Ulkopuolisen toimittajan olisi hyvä olla jollain tavalla kiinni tietoyhteiskuntakeskustelussa, jotta myös toimittaja voisi antaa raporttiin sisällöllisen panoksensa. Varsinaista konsulttityötä ei kuitenkaan tässä yhteydessä voida tilata rahallisten resurssien rajallisuuden vuoksi. (Kuka/Mikä taho?) Millaiseen pakettiin Tietoyhteiskuntaneuvoston raportista tehdään ohjelman mottoa noudattaen lyhyt ja ytimekäs pääpaino on teoilla, ei sanoilla. Tavoitteena ei ole luoda jatkoa edellisten hallitusten tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan raportteihin, vaan tehdä raportista täksi hallituskaudeksi asetetun tietoyhteiskuntaneuvoston asiakirja hallitukselle. Raportoinnissa käytetään tutkimus- ja tilastotietoa nykytilanteen kuvauksen tukena, mutta kattavaa tilastollista selvitystä ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tehdä. Pääpaino on seikoilla, joilla voidaan ennakoida, seurata ja arvioida tietoyhteiskuntakehitystä ja sen vaikutuksia, mahdollisuuksia ja uhkia sekä niihin liittyviä sektoreiden välistä yhteistyötä edistäviä aloitteita. Päädyttiin painottamaan vuosittain hieman erilaisia osuuksia: 1. Vuoden 2005 raportti Lähtökohta, tavoitetila/toivottu tulevaisuudentila. 2. Vuoden 2006 raportti Asioiden kehittymisen seuranta. 3. Vuoden 2007 raportti Johtopäätökset, suositukset, miten tästä eteenpäin raportin rakennusainekset luonnos sisällysluettelosta 1. Johdanto tiivistelmä lähtökohdat, ympärillä olevat muutosvoimat tämän raportin laatimisen syyt ja juuret pituus 2-3 sivua 2. Kommentointipuheenvuorot raikas, uusi, erilainen ja neuvoston ulkopuolinen näkemys tietoyhteiskuntakehityksen tilasta ja halutuista suuntaviivoista lyhyt kommenttipuheenvuoro 1-2 liuskaa

9 9(11) puheenvuoroja yhteensä 2-3, yhteensä 4-6 sivua 3. Katsaukset tietoyhteiskunnan osa-alueisiin (jaostojen itsenäiset osuudet, seitsemän lukua) Katso tarkemmin seuraavasta luvusta Lyhyesti: kunkin jaoston osaraportin pituus n. 5 sivua yhteensä sivua 4. Johtopäätökset sisältää yhteenvedon tietoyhteiskuntakehitystä suuntaavista toimenpiteistä pituus 4-6 sivua Liite: n vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen Arvio raportin sivumäärästä ilman liitettä: sivua Jaoston valmisteleman osan rakenne (sisällysluettelon kohta 3) Jaostojen osuudessa kerrotaan oman osa-alueen nykytilasta, määritellään toivottu tulevaisuudentila eli tavoitteet ja annetaan toimenpide-ehdotuksia oman osa-alueen tietoyhteiskuntakehityksen suuntaamiseksi. Nykytilan kuvauksessa esitettyjä väitteitä voi todentaa tutkimus- ja tilastotiedosta saatujen seurantamittareiden avulla. Seurantamittareiden sijaan tai niiden lisäksi voi myös esitellä esimerkkejä olemassa olevista hyvistä käytännöistä. Tarkoituksenmukaista kansainvälistä tai yksittäisiin maihin kohdistuva vertailua olisi myös hyvä saada mukaan. Seurantamittareilla tulisi voida arvioida vaikuttavuutta. Penetraatiomittarit ovat yleisimpiä ja helpommin saatavia tietoja, mutta monitahoisemmat syysseuraussuhteita huomioon ottavat mittarit ovat tervetulleita, jos niitä vain on saatavilla. On todettava, että tietoyhteiskuntavaikutusten mittaamisessa ollaan vielä monin paikoin alkuvaiheessa, ja hyviä vaikuttavuusmittareita on niukalti saatavilla. Olemassa olevaa tutkimus- ja tilastotietoa voidaan tarvittaessa täydentää omalla erillistutkimuksella. Toivottu tulevaisuudentila pitää sisällään osa-alueen suuntaamisen tavoitteet. Mikä on se suunta ja mitkä ovat ne konkreettiset asiat, joita meidän pitää tavoitella? Osuudessa kuvaillaan tai maalaillaan niin sanottua pitkä aikavälin tulevaisuutta eli se voi ulottua vuosikymmenenkin päähän. Toimenpide-ehdotukset esitetään napakasti ja lyhyesti. Ehdotusten oltava samalla konkreettisia ja toteutettavissa olevia. Ehdotuksissa on hahmoteltava kenen tai keiden olisi tarkoitus huolehtia toimeenpanosta ja millaisia resursseja toimeenpano vaatisi. Sekä lyhyen että pitkän tähtäimen toimenpide-ehdotuksia voi esittää. Ohjenuorana on kolme aikajännettä: yksi vuosi, hallituskausi ja vuosikymmen.

10 10(11) Jaoston osuuden rakenne voidaan kiteyttää seuraavaan luetteloon: 3.1 Nykytilan kuvaus seurantamittarit caset/hyvät käytänteet vertailutietoa muista maista tilanteen mukaan 3.2 Toivottu tulevaisuudentila tahtotila, tavoitetila kuvaava vastaa kysymykseen, mihin meidän pitää pyrkiä vertailutietoa muista maista tilanteen mukaan aikajänne: skenaarion tapainen (n. 10 vuotta) 3.3 Toimenpide-ehdotukset Kuinka toivottuun tulevaisuudentilaan päästään (vrt. materiaalia esteet ja haasteet selvityksestä) kuka tekee, vastuut ja resurssointi kotimaisen lisäksi myös kansainväliseen yhteistyöhön tai Suomen rajojen ulkopuolelle ulottuvat toimenpideehdotukset aikajänne: sekä pitkän että lyhyen tähtäimen toimenpideehdotuksia sisältää kolme aikaporrasta: yksi vuosi, hallituskausi, kymmenen vuotta Raportin valmistelun aikataulu 9-11/2004 Raportin eri osioiden materiaalin työstäminen ma ke ma ma to ma xx Raportin eri osioiden käsikirjoitukset valmiina toimittajalle/taittaja tekee ensimmäiset ehdotukset Eri osioiden laatijat kommentoivat toimittajan tekemiä muutoksia. Muutokset työstetään tämän viikon aikana Koko raportin toimitettu käsikirjoitus valmiina taittajalle (graafien, kuvien taitto) Raportin käsikirjoitus lähtee neuvoston kommentoitavaksi / alustava taitto valmis Neuvoston kommentit valmiina toimittajalle Muutokset valmiit neuvoston antamien kommenttien pohjalta / taitto valmis Raportti ministeriryhmään

11 11(11) xx xx Raportti painoon - painosmäärä? Neuvosto luovuttaa raportin hallitukselle (tiedotustilaisuus) Postitukset sidosryhmille Jaostojen raportointiyhdyshenkilöiden kokoukset ma pe Läsnä: Irma Nieminen, Janne Sariola, Marja Kylämä, Tiina Hanhike, Aimo Maanavilja, Annakaisa Iivari, Antti Eskola, Ville-Veikko Ahonen ja Päivi Mutanen-Pirttilä Seuraava kokous klo valtioneuvoston linnassa Kollegio-kokoushuoneessa Muistilista jaostojen kiireellisimmistä töistä raportoinnin valmistelussa syyskuu seurantamittareiden kartoitus tieto Päivi Mutanen-Pirttilälle jos tarpeita erillistutkimukseen! Annan mielelläni lisätietoja Päivi Mutanen-Pirttilä puh. (09)

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4.11.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: 3.11.2004, kello 12.15-15.40 Paikka: Turun kaupungintalo, Aurakatu 2. http://opaskartta.turku.fi/

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 16.3.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA- VALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 16.3.2004, kello 13.00-15.50 Paikka: Läsnä: TeliaSonera Oyj, Teollisuuskatu

Lisätiedot

KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS

KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 28.4.2005 KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAVALMIUKSIEN KEHITTÄMISJAOSTON KOKOUS Aika: 27.4.2005, kello 10.00-12.10 Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki, kokoushuone 229a, 2. kerros

Lisätiedot

22.07.2004. 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

22.07.2004. 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 22.07.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 09.03.2004, klo 10.30-13.00 Paikka Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11) Osallistujat Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen avaus ja edellisen

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaneuvoston toimikausi.

Tietoyhteiskuntaneuvoston toimikausi. Tietoyhteiskuntaneuvosto ASETTAMISPÄÄTÖS VNK010:01/2003 08.12.2003 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON JAOSTOT Asettaminen Toimikausi Tausta Tietoyhteiskuntaneuvosto on tänään asettanut toimintaansa varten seitsemän

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 9.6.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 8.3.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen

Lisätiedot

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti tietoyhteiskuntaneuvoston raportti helmikuu 2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Tulevaisuuden verkottuva Suomi HELMIKUU 2005 4 tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2005 Esipuhe Valtioneuvosto

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 8.11.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 7.9.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Valtioneuvoston juhlahuoneisto (Smolna) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta

Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta Toimintasuunnitelma: Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta jaosto, 2006 1. Yhteenveto jaoston toiminnasta vuonna 2006 Tietoliikenne- ja digi-tv-jaosto keskittää toimintansa tietoyhteiskuntaneuvoston

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

SUOMI VERKOSSA TIETOYHTEISKUNTAPALVELUIDEN JA -SISÄLTÖJEN KAM- PANJAVIIKKO KIRJASTOISSA JA YHTEISPALVELUPISTEISSÄ

SUOMI VERKOSSA TIETOYHTEISKUNTAPALVELUIDEN JA -SISÄLTÖJEN KAM- PANJAVIIKKO KIRJASTOISSA JA YHTEISPALVELUPISTEISSÄ PROJEKTISUUNNITELMA 18.8.2005 SUOMI VERKOSSA TIETOYHTEISKUNTAPALVELUIDEN JA -SISÄLTÖJEN KAM- PANJAVIIKKO KIRJASTOISSA JA YHTEISPALVELUPISTEISSÄ Tietoyhteiskuntaohjelman yhtenä toimenpiteenä on vuonna 2005

Lisätiedot

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA TUTU-JULKAISUJA 5/2005 KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA Juha Heikkilä Juha Heikkilä Tutkimusapulainen, ympäristösuunnittelija (AMK) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Copyright 2005 Juha Heikkilä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Nettikioskeja ja laajakaistaa

Nettikioskeja ja laajakaistaa SITRAN RAPORTTEJA 49 Nettikioskeja ja laajakaistaa KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA Heli Rantanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 49 2005 Sitra ja kirjoittaja Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50.

Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokous 23.4.2007 Helsingin kaupunginkirjasto, pääkirjasto, kokoushuone 1, klo 10.15-14.50. Läsnä: Hannu Taskinen, puheenjohtaja Ulla Ikäheimo Ritva Nurminoro Janne Ranta Ari

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:8 Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe Esitys sähköisen vuorovaikutuksen kehittämisestä kansalaisyhteiskunnan ja poliittis-hallinnollisten toimijoiden

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2001

Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2001 1 Tapio Huttula (toim.) Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2001 KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 8:2001 2 ISBN 951-37-3510-9 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut Helsinki

Lisätiedot

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut 17.12.2014 ESITYS HALLITUSOHJELMAAN Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut Lapsiasianeuvottelukunnan lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä Lapsivaikutusten

Lisätiedot

Menetelmiä ja tietolähteitä politiikkatoimien vaikutusten arviointiin

Menetelmiä ja tietolähteitä politiikkatoimien vaikutusten arviointiin Ympäristöministeriön raportteja 16 2013 Menetelmiä ja tietolähteitä politiikkatoimien vaikutusten arviointiin Tiina Jääskeläinen, Petrus Kautto ja Jukka Similä YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön

Lisätiedot

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I Loppuraportti Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 1/2005 ISBN 951-33-1183-X Stakesin monistamo, Helsinki 2 Tiivistelmä Hannele

Lisätiedot