Ohjausaika 1.11 klo klo Aihe valittu viimeistään Loppuraportin palautus 18.11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjausaika 1.11 klo 10.30-16 2.11 klo 9-15. Aihe valittu viimeistään 1.10. Loppuraportin palautus 18.11"

Transkriptio

1 SEMINAARITYÖOHJEET Seminaarityön vaihtoehtoiset suoritustavat: A) yritystoimeksiantoon perustuva työ, B) yliopistoon liittyvä työ tai C) kirjallisuustyöt. Jokaisessa työssä tulee olla sekä teoria- että soveltava osuus. Ryhmäkoko: A) Yritysaihe: Parityö (parit hankkivat pääsääntöisesti aiheen itse) B) Yliopistotyö: Parityö (parit keksivät aiheet itse) C) Kirjallisuustyöt (2kpl): Yksilö- tai parityö Aikataulu: Seminaarityöinfo 30.8 klo ja klo ja Ohjausaika 1.11 klo klo 9-15 Aihe valittu viimeistään 1.10 Loppuraportin palautus Seminaarit klo klo klo klo 9-12 Palautukset: Seminaarit: Laajuus ja työmäärä Töiden ohjaus: Seminaarityön aihe ilmoitetaan viimeistään Moodlen kautta. Aiheen valinnan yhteydessä ilmoitetaan työryhmän kokoonpano (ryhmäläisten nimet, opiskelijanumerot ja sähköpostiosoitteet) sekä työn alustava otsikko, lyhyt kuvaus tavoitteista ja sisällöstä. Seminaarit järjestetään 26.11, 27.11, ja Seminaaripäivien tarkempi aikataulu julkaistaan viimeisellä luennolla A ja B: 12 tekstisivua (pl. kansilehti, sisällysluettelo ja lähdeluettelo) C: 6 tekstisivua kumpikin (pl. kansilehti, sisällysluettelo ja lähdeluettelo), palautetaan yhtenä raporttina Työmäärä noin 40 tuntia per henkilö Pienryhmäkohtaisia, vapaaehtoisia ohjausaikoja on tarjolla torstaina 1.11 klo ja perjantaina 2.11 klo Puolen tunnin mittaisen ohjausajan voi varata Moodlen kautta. Ohjauksessa voidaan käydä läpi yksi tai useampia seuraavista asioita: tutkimuskysymysten muodostaminen, työn rakenne, työn teoreettisen viitekehyksen muotoilu, tutkimuksen empiirisen osan toteutus sekä kirjallisuushaut. Ennen ohjaukseen saapumista (vähintään päivää ennen) on suositeltavaa palauttaa työn sen hetkinen versio Moodlen palautustyökalun kautta.

2 Arviointi: Arvioinnissa käytettäviä kriteereitä ovat: - Raportin rakenne, johdonmukaisuus ja ulkoasu - Työn vastaavuus otsikkoon - Raportin sisältö, tulokset - Työn uutuus- ja vaikeusaste, työmäärä - Lisäarvo yritykselle (sekä tieteellinen lisäarvo) Seminaarityö muodostaa 40 % kurssin loppuarvosanasta. Raportin palauttaminen myöhässä laskee arvosanaa.

3 A: YRITYSTOIMEKSIANTOON PERUSTUVA TYÖ Työ voi olla esimerkiksi tiedonhakupalvelua ja selvitystyötä yrityksessä meneillään olevaan tai suunnitteilla oleviin innovaatiotoimintaan liittyviin kehitysprojekteihin. Saatekirjeen voi pyytää tarvittaessa Katilta. Esimerkkejä aikaisemmin kurssilla tehdyistä seminaaritöistä: - SymBelt-telan kuormitusliitoksen tuotteistaminen - Suunnitteluyrityksen T&K-toiminnan tuotteistaminen - Innovatiivisen aloitetoiminnan kehittäminen Pöyryn liiketoimintaryhmien käyttöön - Uuden konseptin kehittäminen yrityksessä: TallinkSilja Oy - Ketterien menetelmien hyödyntäminen tieto- ja viestintäteknologiayrityksen yritysasiakkaiden tuote- ja palvelukehityksessä - Maestro-yhtiöide NG-projekti Julkiset rahoitusvaihtoehdot - MAMK:n IT-palvelujen lähitukimallin kehittäminen - Nurmi Hydraulics: Innovatiivisuutta tukevat menetelmät organisaatiossa - Uuden tuotteen kehittäminen yrityksessä: case Rautaruukki B: YLIOPISTOON LIITTYVÄ TYÖ Yliopistoympäristö tarvitsee jatkuvasti innovaatioita kehittyäkseen. Etsi 1 tai 2 epäkohtaa Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kehitä niihin innovatiivisia ja toimivia ratkaisuja (huom. monikko!), sekä analysoi ratkaisujesi toimivuutta, toteutettavuutta, haittoja ja hyötyjä. Aihe voi olla opiskeluun, opetukseen, laitokseen, hyvinvointiin, ruokailuun, tiedottamiseen tai mihin tahansa muuhun LUT:n epäkohtaan liittyvä ongelma.

4 C: KIRJALLISUUSTYÖ (valitse kaksi aihetta) Kirjallisuustyö rakentuu kahdesta esseestä, joiden kummankin laajuus on 6 sivua. Kirjallisuustöiden osalta palautetaan ainoastaan 12 sivun raportti. Kirjallisuustöiden soveltuvassa osiossa edellytetään esimerkkejä yritysmaailmasta. Kirjallisuustehtävät on määritelty verrattain yleisellä tasolla, joten vastaajan on syytä itse määritellä tai tarkentaa vastauksen alussa käsiteltävää näkökulmaa tai fokusta. Synteesin tekeminen käsiteltävien aiheiden välillä on ansiokasta. Aiheet: 1. Tuotekehitystoiminnan riskit ja niiden hallinta 2. Teknologiayrityksen innovaatioiden suojausstrategiset vaihtoehdot: mikä on eri teollisoikeuksien rooli suojauksessa? 3. Käsittele kahta tuotekehityksen (new product development, NPD) tehokkuuden indikaattoria, englanniksi efficiency ja effectiveness. Nämä indikaattorit sotketaan usein, mutta ne tarkoittavat eri asiaa. Määrittele ne työssäsi sekä tarkastele niiden eroja. Työssäsi voit käsitellä yleisesti myös suorituskyvyn johtamista (performance measurement) ja linkittää indikaattorit siihen. 4. Esittele innovaation diffuusiomalli. Etsi esimerkkejä a) yrityksistä erilaisilla markkinoilla (varhaiset markkinat, päämarkkinat ja loppumarkkinat) ja b) erilaisista asiakasryhmistä (teknologiafriikit, visionäärit, pragmaatikot ja konservatiivit) 5. Asiakaslähtöinen tuotekehitys: kuinka asiakkaalta tulevia ideoita voidaan hyödyntää tuotekehitysprosessissa? 6. Avoimen innovaatiomallin tyypilliset piirteet (verrattuna suljettuun innovaatiomalliin) 7. Palveluiden tuotteistaminen 8. Vihreä innovaatio: a. Selvitä hakusanoja green innovation, eco-innocation ja/tai environmental innovation käyttämällä, mistä tässä ilmiössä on kyse. b. Analysoi vihreä innovaation käsitettä ja tunnista sen ominaispiirteet c. Mikä vihreässä innovaatiossa on erilaista verrattuna tavalliseen innovaatioon käytännössä ja teoriassa innovaatiojohtamisen näkökulmasta (mitä innovaatiojohtamisen työkaluja tai käytäntöjä pitää sopeuttaa vihreän innovaation tapauksessa) 9. Käänteinen innovaatio (reverse innovation): mitä käänteinen innovaatio tarkoittaa, miten se eroaa perinteisesti kansainvälistymiseen liittyvästä innovaationäkökulmasta ja mitä case-esimerkkejä käänteiseen innovaation liittyen on olemassa (tuotteet, yritykset)

5 RAPORTTI Raportin tulee olla rakenteeltaan loogisesti etenevä ja eri osa-alueiden tulee olla tasapainossa. Perinteisesti teoriaosuus esitellään ennen soveltavaa osuutta. Teoriaa ja käytäntöä voidaan kuitenkin käsitellä tarvittaessa myös samanaikaisesti työn edetessä. Raportissa tulee myös olla a) kansilehti, jossa vähintään kurssin nimi, työn nimi, tekijä(t) ja opiskelijanumero(t), b) sisällysluettelo, c) johdanto, jossa kuvataan työn tausta, tavoitteet, rajaukset, eteneminen jne., d) loppuyhteenveto sekä e) lähdeluettelo. Raportissa ei tarvitse olla tiivistelmää. Lähteitä etsiessä tulisi aina ensisijaisesti nojautua alkuperäislähteisiin eli ei vain luentokalvoihin, luentojen kirjalliseen tausta-aineistoon tms., jotka ovat useasti eri lähteestä koottuja ns. toisen käden lähteitä. Kirjaston Internet-sivujen kautta pääsee esimerkiksi käsiksi valtavaan kokoelmaan akateemisia julkaisuja. Kotoa käsin voi muodostaa VPN-yhteyden osoitteessa ja navigoida sieltä verkkotietokantoihin. Yksinkertaisimmin akateemisia julkaisuja voi hakea esimerkiksi -sivun kautta tai lainaamalla kirjoja kirjastosta lähdemateriaaliksi. Wikipediasta löytyvä materiaali ei ole lähtökohtaisesti akateemiseen kirjoittamiseen soveltuvaa lähdeaineistoa! Seminaarityössä on käytettävä vähintään 10 lähdettä. suosittelee käytettäväksi tekstiviittauksissa pääasiallisesti ns. Harvardin järjestelmää. Tekstiviitteet annetaan mahdollisimman lähellä viittauskohtaa. Viittaukset sijoitetaan kaarisulkuihin. - Lähdeviittaus on lähes aina muotoa Tekijä(t) vuosi, s. x. Lähdeviittaukseen ei merkitä artikkelin tai kirjan nimeä tai missä se on julkaistu eikä kirjoittajan etunimeä. Tämä merkitään vasta lähdeluetteloon. Suorat lainaukset laitetaan lainausmerkkeihin, mutta en suosittele näiden käyttämistä. WWW-sivujen osoitteita ei laiteta tekstin joukkoon! - Kun viitataan yksittäiseen lauseeseen, tulee lähdeviittaus sulkuihin ennen pistettä. Yritysten välistä yhteistyötä on tutkittu monien erilaisten teoreettisen viitekehyksien valossa ja yritysyhteistyöstä on olemassa myös paljon empiiristä tutkimusaineistoa (Nassimbeni 1998, s. 539). Podolny ja Page (1998, s. 59) kuitenkin toteavat, että tutkimuksen puitteissa on olemassa hyvä näkemys siitä, miksi verkostosuhteita on olemassa. - Kun viitataan useampaan lauseeseen, lähdeviittaus tulee viimeisen lauseen perään, pisteen jälkeen. Käytettäessä useampaa sivua lähdemateriaalista, ei lähdeviittauksia tarvitse pilkkoa sivu kerrallaan, vaan lähdeviittaus voidaan merkitä muotoon Tekijä(t) vuosi, s. xx-xx. - Lähdeviittaus voidaan myös laittaa keskellä lausetta, jos halutaan erottaa, mitkä osat ovat tietyistä lähteistä tai mitkä osat ovat lähdeviittausta ja mitkä omaa pohdintaa. Transaktiokustannusteoriaa kritisoitiinkin paljon siitä, että se painottui vain ääripäiden tarkasteluun (Williamson 1991, s. 269) ja yksipuoliseen, kustannusten minimointiin keskittyvään analysointiin transaktioiden organisointimuodon valintaa ohjaavana tekijänä (Zajac ja Olsen 1992, s. 131). - Mikäli ei ole tarpeen erotella, mikä osa on mistäkin lähteestä, voidaan lähteet merkitä samojen sulkeiden sisään.

6 Verkostot voivat rakentua pelkästään horisontaalisista tai vertikaalisista yhteistyösuhteista, mutta samassa verkostossa voi olla myös molempia yhteistyösuhdetyyppejä (Achrol 1991, s. 78 ja Cravens et al. 1996, s. 204). - Mikäli kirjoittajia on useampia kuin kaksi, mainitaan vain ensimmäinen kirjoittaja: Cravens et al. 1996, s. 205 Lähdeluettelossa teokset ovat aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan Esim. Haavikko, R. & Ruth, J.-E. (toim.) Luovuuden ulottuvuudet. Espoo, Weilin + Göös. 392 s. 1. Lehtiartikkelin merkitseminen: Sanches, R. ja Heene, A Reinventing strategic management: New theory and practice for competence-based competition. European Management Journal, Vol. 15, Issue 3, pp Eli Tekijä(t). Vuosi. Artikkelin nimi. Julkaisu, tarkemmat tiedot, sivut. Kirjaston artikkelitietokannoista löytyviin artikkeleihin viitataan siis näin eli niihin ei tarvitse laittaa verkkodokumentin lähdeviittausta vaikka onkin kyse verkossa sijaitsevasta lähdemateriaalista. 2. Kirjan merkitseminen lähdeluetteloon: Ebers, Mark (toimittanut) The Formation of Inter-Organizational Networks. Oxford University Press. 295 s. Eli Tekijä(t). Vuosi. Kirjan nimi. Kustantaja. Sivujen lukumäärä. 3. Sähköisiin julkaisuihin viitataan SFS standardin mukaan. Denning, P Business Designs of the New University [verkkodokumentti]. [Viitattu ]. Saatavilla Eli Lähteen sisällöstä vastaava(t) tekijä(t). Vuosi. Verkkosivun otsikko. [dokumentin tyyppi]. [päiväys, jolloin dokumenttia on käytetty lähteenä]. Saatavilla: osoite. WIKIPEDIA EI OLE SUOSITELTAVA LÄHDE ja Internet-lähteitä käyttäessäsi muista lähdekritiikki! 4. Myös haastattelut merkitään lähdeluetteloon: päivämäärä, paikka ja haastateltavan arvo. Raportin rakenteen ja typologian osalta suositellaan käytettävän diplomityöohjeita (katso esim. seuraavin poikkeuksin: tiivistelmää ei tarvita, marginaalit (ylä-, ala- ja sivumarginaalit) kaikki n. 2 cm, riviväli 1,5.

7 Työn esimerkkirakenne: 1. Johdanto 1.1. Työn tausta (aikaisemmat tutkimukset ja kirjallisuus) 1.2. Työn tavoitteet ja rajaukset (ja tutkimuskysymykset) 1.3. Työn viitekehys ja rakenne 2. Teoriaosuus (viitekehys), aiemman tutkimuksen ja tiedon kuvaus 3. Ongelman esittely ja analysointi (empiirinen osuus) 4. Ongelmanratkaisuvaihtoehdot, tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset, suositukset yms. 6. Yhteenveto Lähteet Liitteet Akateemisia aikakausilehtiä: - Cost engineering - IEEE transactions on engineering management - IIE Solution - Industrial and corporate change - Industrial management - Integrated manufacturing systems - International journal of operations and production - International journal of production economics - International journal of project management - International small business journal - Journal of operations management - Journal of product innovation management - Journal of systems management - Logistics information management - Manufacturing engineer - MIS Quarterly - Production and inventory management - Production planning and control - R&D Management - Research technology management - Technovation

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti

Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEEN Opintomoniste Syyskuu 2012

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet Centria ammattikorkeakoulu B Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet B: AJANKOHTAISTA - AKTUELLT OPINNÄYTETYÖ JA KIRJOITUSOHJEET CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU, 2013 JULKAISIJA Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Opas kirjallisiin töihin Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Sisällys 1. Aluksi 2. Kirjallisten esitysten lajit Referaatti Oppimispäiväkirja (luentopäiväkirja)

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA

TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA Mika Vaihekoski * LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO School of Business, Rahoituksen oppiaine 13.8.2007 * Ohjeen taustalla on usean ihmisen työ.

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO / Kasvatustieteelliset opinnot

AVOIN YLIOPISTO / Kasvatustieteelliset opinnot AVOIN YLIOPISTO / Kasvatustieteelliset opinnot Esseen kirjoittaminen Essee on asiatyylillä kirjoitettu pohdiskeleva kirjoitelma. Essee kirjoitetaan tietyn lähdekirjallisuuden pohjalta, tieteellisen kirjoittamisen

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014. Ilkka Ruostetsaari

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014. Ilkka Ruostetsaari TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOT SLK 2014 Ilkka Ruostetsaari OSAAMISTAVOITTEET Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen

Lisätiedot

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN. Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN. Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka Miksi tekstin ulkoasusta tarvitsisi piitata? Eikö ASIA ole tärkeintä? Uskottavuus Mikä tekee tekstistä ensi silmäyksellä epäuskottavan?

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi OPINNÄYTETYÖOPAS Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto www.humak.fi 3 (21) SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN LUONNE 4 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Sakki, I., & Pirttilä-Backman, A.-M. Huhtikuu 2011 2 Sisällys Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä 3 Rakenne

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille 1. Johdannoksi LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille (Versio 19.11.2007. Inkeri Savan muokkaaman Taidekasvatuksen osaston ohjeen pohjalta

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2

GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2 GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2 2. GRADURYHMIEN TOIMINTA JA GRADUOHJAUS... 3 2.1 MILLOIN JA MITEN GRADURYHMIIN ILMOITTAUDUTAAN?... 3 2.2 MISSÄ VAIHEESSA OPINTOJA KANNATTAA MENNÄ GRADURYHMÄÄN?... 3 2.3

Lisätiedot

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Ohjelmistotekniikan Laboratorio Marko Suhonen Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille Kandidaatintyön aihe on hyväksytty 20.09.2009

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

PEKKA KOVAMÄKI SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN OHJELMISTOYRITYKSEN MARKKINOINNISSA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ - CASE M-FILES.

PEKKA KOVAMÄKI SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN OHJELMISTOYRITYKSEN MARKKINOINNISSA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ - CASE M-FILES. PEKKA KOVAMÄKI SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN OHJELMISTOYRITYKSEN MARKKINOINNISSA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ - CASE M-FILES Diplomityö Tarkastajat: tutkijatohtori Jussi Okkonen, professori Mika

Lisätiedot