ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta valtakunnallisesti tunnustetuksi uusiutuvien polttoaineiden käyttäjäksi luku Kaukolämpötoiminta Mikkelissä alkaa. Kuvassa sähkölaitos ilmasta kuvattuna n. vuonna Kuvan yläosassa näkyy Likolampi ja 1910-luvut Sähkölaitos Mikkeliin ja kaduille sähkövalot. Sähkölaitos siirtyi kaupungille Ensimmäinen vuonna 1908 hankittu sähköntuotannon höyrykattila kuvassa vasemmalla ja toinen oikealla ja 1930-luvut Energianpuute muodostaa esteen teollisuuden saamiselle Mikkelin seudulle. Tasavirta vaihtuu vaihtovirraksi. Kuvassa Palokunnantalo ja Naisvuori 20-luvun asussaan luku Sähkönkulutusta säännöstellään ja sähkölaitos liitetään valtakunnan verkkoon. ESEn uudisrakennus valmiina vuonna ja 70-luvut Kaukolämpöverkosto laajenee ja öjyn hintakriisi pakottaa rajoittamaan energian kulutusta. Lämpövoimalan suunnittelu alkaa. Kuvassa näkymä Maaherrankadulta 1960-luvulla ja 1990-luvut Kaukolämmön tuotannon ja myynnin lisääntyessä sähkölaitoksesta tulee nimenmuutoksella energialaitos. Pursialan lämpökeskus valmistuu vuonna 1981 ja Pursialan voimalaitos vuonna Sähkökilpailu vapautuu ja ympäristökysymykset nousevat pinnalle. Osakeyhtiö perustetaan vuonna luku ESE on merkittävä työllistäjä Mikkelin seudulla työllistäen välittömästi n. 250 henkilöä. Pursialan voimalaitoksen laajennusosa valmistuu vuonna ESE hankkii osakkuuksia sähkönhankintayhtiöistä. ESE keskittyy vihreän energian markkinoihin. ESEn uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua sähköä markkinoidaan Ekoteko-markkinointinimellä, jolle on myös myönnetty Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkki.

3 ESE VUONNA 2010 SISÄLTÖ Yhtiö täytti 110 vuotta. Konsernin toimitusjohtaja vaihtui edellisen toimitusjohtajan jäätyä eläkkeelle. Polttoaineenhankintaa Venäjältä vahvistettiin hankkimalla OOO Russkij Les hakkuuyhtiö. Osoituksena ESEn menestyksekkäästä toiminnasta uusiutuvien polttoaineiden käyttäjänä Mikkeli palkittiin Uusiutuvan energian kunta palkinnolla. Yhtiö kasvatti niin lämmön myyntiään kuin sähkön siirtoaankin. Voimalaitosten käytettävyys oli erittäin hyvä ja oman sähköntuotannon tukkumyynnissä hyödyttiin sähkön korkeasta pörssihinnasta. Toimitusjohtajan katsaus...4 Toimintakertomus...8 Sähkönmyyntiliiketoiminta...12 Lämpöliiketoiminta...14 Voimaliiketoiminta...16 ESE-Verkko Oy...18 ESE-Tekniikka Oy...20 Tuloslaskelma...22 Tase Rahoituslaskelma...25 Liitetiedot...26 Ympäristöjärjestelmä...35 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista...35 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma...36 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä...38 English Summary...40 Etelä-Savon Energia vuosikertomus

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ESE teki vuonna 2010 historiansa parhaan liikevoiton. Tätä auttoivat erityisesti kylmä vuosi sekä korkeat sähkön pörssihinnat, joita pääsimme hyödyntämään myydessämme oman Pursialan voimalaitoksen tuotantoa pörssiin. Kaukolämmön myynnissä teimme myös uuden ennätyksen, kun ESE rikkoi ensimmäisen kerran 400 GWh myyntirajan, myynnin ollessa 431,8 GWh. Strategiatyö Aloitettuani ESEn toimitusjohtajana joulukuun alussa aloitettiin välittömästi ESEn uuden strategian työstäminen. Aiempi strategia on vuodelta 2006 ja monin osin se on jo ehtinyt vanhentua. Myös epäselvyys ESEn tulevaisuudesta itsenäisenä yhtiönä on ymmärrettävästi viivästyttänyt strategian päivittämistä. Uusi strategia saadaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Energiaselvitys ESEn vuoden 2010 tärkeisiin tapahtumiin kuuluu energiaselvityksen päättyminen tältä erää. Vuonna 2008 alkanut selvitystyö Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n yhdistämisestä uudeksi maakunnalliseksi energiayhtiöksi sai päätöspisteen, kun ensin ESEn neuvottelijat totesivat, että he eivät löytäneet mallia, jonka pohjalta uusi yhtiö voitaisiin perustaa. Myöhemmin työtä jatkaneet Mikkelin kaupungin neuvottelijat eivät myöskään löytäneet ratkaisua, joka olisi vastannut Mikkelin kaupungin tavoitteita. Jatkossa tullaan kuitenkin etsimään yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Palkintoja ESE tunnetaan ympäristöystävällisen energian tuottajana ja myyjänä. Ekologisen energian tuotantoa on määrätietoisesti kehitetty vuosien aikana. ESE osallistui yhdessä omistajansa Mikkelin kaupungin kanssa Uusiutuvan energian kunta -kilpailuun. Kilpailun tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian käyttöä kunnissa ja tuoda esille myönteisiä esimerkkejä. Osoituksena ESEn menestyksekkäästä toiminnasta Mikkeli palkittiin Uusiutuvan energian kunta palkinnolla. Palkintoraati painotti arvioinnissaan erityisesti toteutuneen uusiutuvan lämmöntuotannon määrää, uusiutuvan energian käytön kasvattamiseen liittyvien päätösten ja suunnitelmien merkittävyyttä lisäksi parhaita käytäntöjä nykyisessä ja suunnitteilla olevassa uusiutuvan energian käytössä. Palkinto osoittaa, kuinka yhtiöllä jo vuosikymmenien ajan Konsernin tunnusluvut Milj. % Liikevaihto 50,0 46,4 41,9 Liikevoitto 9,7 7,85 5,17 Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 6,52 4,26 2,53 Korolliset pitkäaikaiset velat 57,7 59,2 54,0 Investoinnit 7,3 8,8 9,9 Liikevaihto/ työntekijä 0,521 0,540 0,537 Taseen loppusumma 121,5 117,5 113,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 10,3 % 8,80 % 6,0 % Omavaraisuusaste % 26,2 % 25,5 % 26,9 % Oman pääoman tuotto % 15,4 % 10,40 % 6,0 % GWh Sähkön myynti GWh 323 GWh 372 GWh 402 GWh Kaukolämmön myynti GWh 432 GWh 382,2 GWh 349,2 GWh Sähkön siirto GWh 355 GWh 342,5 GWh 345 GWh Maksuvalmius (Quick Ratio) 0,9 0,9 0,7 4 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

5 Olemalla mukana erilaisissa sähköntuotantomuodoissa hajautetaan myös ESEn sähkönhankinnan riskejä. tavoitteena ollut toiminta hyödyntää ekologisesti kestävää ja puhtaasti kotimaista raaka-ainetta energian lähteenä on onnistunut. Uudet hankkeet ESEn toiminnan perustana ovat oma Pursialan voimalaitos sekä Mikkelin kaupungin alueella olevat kaukolämpö- ja sähköverkot sekä merkittävä asema oman toimitusvelvollisuusalueen sähkönmyynnissä. Kasvua haetaan yhteistyöprojekteista, joiden kautta lisätään sähköntuotanto-osuuksia. Tällä hetkellä Pursialan sähköntuotantoteho on 62 MW, jonka polttoaineista noin 65 % on puupolttoaineita. Lisäksi ESE:llä on 7 MW vesivoimaa osakkuusyhtiö Koskienergia Oy:n kautta ja 0,4 MW tuulivoimaa. Olkiluoto 3:sta ESE:llä on 3 MW osuus ja viime vuonna päätettiin lähteä mukaan Haminan Mäkelänkankaan tuulipuistoon, josta ESE saa noin 1 MW osuuden. ESE on myös mukana tuulipuistohankeselvityksessä, josta saatavissa olisi 8 MW osuus. Lisäksi ESE on päättänyt jatkaa mukana Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeessa 15 MW osuudella. Erityisesti osakkuusyhtiö Suomen Voima Oy:n kautta on jatkossa tulossa lisää niin vesi- kuin tuulivoimahankkeitakin. ESEn tavoite on panostaa uusiutuviin polttoaineisiin sekä ydinvoimaan, sillä katsomme, että siihen sijoittaminen kotimaassa on parempi ratkaisu kuin ydinvoimalla tuotetun sähkön tuominen Suomeen. Olemalla mukana erilaisissa sähköntuotantomuodoissa hajautetaan myös ESEn sähkönhankinnan riskejä. ESEn Venäjän toiminnot Maaliskuussa 2010 ESE osti Venäjältä Tihvinästä venäläisen hakkuuyhtiön OOO Russkij Les:n Stora Ensolta. Yhtiöllä on hakkuuoikeuksia ha ja vuokraoikeus näihin seuraaviksi 49 vuodeksi. Haketta tullaan tuomaan Suomeen junalla. Venäjän toiminnoilla laajennetaan puupolttoaineen hankintaverkostoa. ESE varautuu ensi sijassa kiristyvään kilpailuun puupolttoaineista sekä mahdolliseen teollisuuden sivutuotteiden vähenemiseen, jota korvataan muilla puupolttoaineilla. ESE on kuitenkin edelleen keskeisesti mukana kehittämässä puupolttoaineenhankintaa Etelä-Savosta. Hinnat ESE korotti vuoden 2010 aikana sähkön ja lämmön hintojaan 9 % sekä sähkön siirron hintaa 15 %. Sähkön siirron hinnankorotuksella katetaan tehtyjä investointeja, joiden johdosta ESE-Verkon tuotto on ollut alle Energiamarkkinaviraston valvoman sallitun tuoton. Koska vuoden 2011 alussa ESE ei ole korottanut sähkön hintaa, on ESEn kilpailukyky kuluttaja-asiakkaiden sähkömarkkinoilla jälleen parantunut. Kaukolämmön hintaa korotettiin vuoden 2011 alussa tuotantokustannusten nousua vastaavasti noin 6 %. Talous Konsernin liikevaihto kasvoi vuodesta 2009 noin 3,6 milj. euroa ja liikevoitto parani lähes 2 milj. euroa. Tässä auttoivat sähkön pörssimyynnistä jääneet aiempaa paremmat katteet sekä sähkön siirron hinnankorotus, jolla katetaan tehtyjä investointeja. Lähivuosien tavoitteena on parantaa konsernin omavaraisuusastetta ja nostaa se yli 30 %. Kiitokset asiakkaillemme, henkilökunnallemme, yhtiön hallitukselle sekä muille sidosryhmillemme jälleen tuloksekkaasta vuodesta Erkki Karppanen toimitusjohtaja Etelä-Savon Energia vuosikertomus

6 ESEN ORGANISAATIO ESE-Verkko Oy Talousosasto LIIKETOIMINTAYKSIKÖT Sähkönmyyntiliiketoiminta Sähkön vähittäismyynti vastuualueella Sähkön vähittäismyynti vastuualueen ulkopuolella Sähkön tilapäismyynti Lämpöliiketoiminta Lämmön myynti Muu liiketoiminta ESE-Tekniikka Oy Voimaliiketoiminta Sähkön sisäinen myynti Lämmön sisäinen myynti Teollisuuslämmön myynti Muu liiketoiminta 6 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

7 ESEN HALLITUS Markku Kakriainen hallituksen jäsen Jouko Varis hallituksen jäsen Erkki Karppanen toimitusjohtaja Leena Varis hallituksen jäsen Paavo Barck hallituksen puheenjohtaja Jyrki Peltonen hallituksen jäsen Unto Roikonen henkilöstön edustaja Sari Siiskonen sihteeri Mauri Ruuth hallituksen jäsen Antti Suhonen hallituksen varapuheenjohtaja ESEN JOHTORYHMÄ Arto Salmela liiketoimintajohtaja Jarno Marttinen kehityspäällikkö Erkki Karppanen toimitusjohtaja Jari Nykänen myyntipäällikkö Timo Leppänen voimalaitosjohtaja Sari Siiskonen talousjohtaja Arto Nieminen toimitusjohtaja Risto Kosunen toimitusjohtaja Mervi Ahokainen johdon assistentti, johtoryhmän sihteeri Mauri Vitikainen sähkölaitosasentaja, henkilöstön edustaja Etelä-Savon Energia vuosikertomus

8 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Paavo Barck, hallituksen puheenjohtaja OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA ESE ylitti vuonna 2010 budjetoidun tuloksensa. Tähän suurimmat syyt olivat talvikuukausien kovat pakkaset sekä sähkön korkeat pörssihinnat, jolloin omaa tuotantoa voitiin myydä pörssiin budjetoitua paremmalla hinnalla. Vuoden budjetoitu lämmöntarveluku oli 4500, mutta lämmöntarveluku toteutui tasolla 5286 (4615 vuonna 2009). Kaukolämpöön liittyi uutta 45 asiakasta, asiakasmäärän ollessa vuoden lopussa Kaukolämmön myynnissä ESE teki uuden ennätyksensä 431,8 GWh, jossa on kasvua lähes 50 GWh (382,2 GWh vuonna 2009). Kaukolämmön myynti kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin sitten vuoden Teollisuuslämpöä myytiin 60,5 GWh. ESEn sähkönmyynti myi vähittäismyyntinä omalle toimitusvelvollisuusalueelle 237 GWh (267 GWh) ja oman alueen ulkopuolelle 81 GWh (79 GWh) eli vähittäismyyntiä oli 318 GWh. Tämän lisäksi pörssiin myytiin 30 GWh. ESEn sähkönmyynti oli kokonaisuudessaan 348 GWh. Myydystä sähköstä Pursialan voimalaitos tuotti 255 GWh (224 GWh), osakkuusvoimalaitokset 26 GWh (25 GWh) ja pörssistä sekä muilta ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin 42 GWh (123 GWh). Pursialan voimalaitoksen sähköntuotannon kapasiteetti on noin 400 GWh vuodessa. ESE-Verkon sähkönsiirto vuonna 2010 oli 355 GWh (342,5 GWh vuonna 2009) eli taloudellinen taantuman jälkeen sähkön käyttö on verkkoalueellamme jälleen kasvussa. ESE-Verkko oli vuoden 2009 lopussa noin 0,8 milj. euroa alle sallitun tuoton, minkä johdosta siirtohintaa voitiin helmikuun alussa korottaa noin 15 %. Suurin syy sallitun tuoton alitukseen ovat siirtoverkkoon tehdyt huomattavat investoinnit. ESE-Tekniikan lämmön myynti oli 13,9 GWh, jossa kasvua oli 1,4 GWh (12,5 GWh). Liikevaihto kasvoi noin 24 %. Asennusliiketoiminnan sekä huoltoliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto laski 3 %. Yhtiön tulos parani noin 134 % edellisvuodesta. Toimitusjohtajanvaihdos ESEn pitkäaikainen toimitusjohtaja Osmo Hyvönen jäi eläkkeelle alkaen. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toimi tämän jälkeen talousjohtaja Sari Siiskonen. ESEn uusi toimitusjohtaja Erkki Karppanen aloitti tehtävässään Selvitys maakunnallisen energiayhtiön perustamisesta Vuonna 2009 ESEn ja Suur-Savon Sähkö Oy:n luottamushenkilöistä koottu neuvotteluryhmä aloitti selvitystyönsä, jonka tavoitteena oli löytää yhteisesti hyväksytty malli siihen, miten ESEn ja SSS:n toiminnot yhdistämällä voitaisiin muodostaa uusi maakunnallinen energiayhtiö. ESEn hallituksen jäsenistä neuvotteluryhmässä olivat mukana varapuheenjohtajana Paavo Barck sekä jäseninä Markku Kakriainen ja Jyrki Peltonen. ESEn neuvotteluryhmä päätyi toukokuussa 2010 siihen tulokseen, ettei selvitystyössä uuden maakunnallisen energiayhtiön muodostamiseksi saatu aikaiseksi ratkaisua, jonka he olisivat voineet allekirjoittaa ja esittää ESEn omistajalle Mikkelin kaupungille hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen selvitystyötä jatkoi vielä ESEn edustajina Mikkelin kaupunginhallituksen jäsenistä koottu ryhmä, jossa oli mukana myös kaupunginjohtaja Mikander. Neuvotteluissa ei edelleenkään löytynyt ratkaisua, jonka pohjalle uusi yhtiö olisi voitu perustaa. Jatkossa tullaan kuitenkin etsimään yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Polttoaineenhankinta Venäjältä ESEn energiantuotannon kilpailukyvyn varmistamiseksi voimalaitoksen biopolttoaineiden saatavuuden turvaaminen ja niiden hintataso ovat erittäin tärkeitä. Metsähakkeen saatavuuden varmistamiseksi ESE jatkoi vuonna 2010 panostuksia Venäjälle. ESE hankki maaliskuussa omistukseensa OOO Russkij Les -nimisen hakkuuyhtiön Venäjältä. Tavoite on, että metsähaketta ja teollisuuden sivutuotteita voidaan vakiinnuttaa hakkeen tuonti Venäjältä sekä kasvattaa sitä markkinatilanteen ja tarpeen mukaisesti. Tätä tehtävää varten on Venäjälle perustettu tytäryhtiö OOO ESE. Päästöoikeudet Pörssisähkön alhaisesta hinnasta johtuen ESEn Pursialan voimalaitoksen sähköntuotanto ei ollut maksimitasollaan, joten ESEn ei tarvinnut käyttää kaikkia sille myönnettyjä päästöoikeuksia. Tältä päästökauppajaksolta ESE:ltä tulee jäämään päästöoikeuksia käytettäväksi seuraavalla päästökauppajaksolla. 8 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

9 Hinnankorotukset ESE joutui erityisesti polttoaineiden hinnankorotusten vuoksi nostamaan sekä sähkön että kaukolämmön hintoja vuoden 2010 alusta. Sähkön ja kaukolämmön hintoja korotettiin 9 %. Lisäksi sähkön siirtohintaa korotettiin helmikuun alusta 15,4 %. Verohyödyn palautusvaade ESE on myynyt ns. vihreää sähköä vuonna 2002 Hollantiin Reliant Energy Trading and Marketing B.V.:lle. Yhtiön nykyinen omistaja Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. on lähettänyt ESE:lle vaateen tämän vihreän sähkön verohyödyn palauttamisesta. Vaade on euroa lisättynä pääomalle kertyneillä koroilla euroa eli yhteensä euroa. Vaateen eräpäivä oli , mutta ESE on katsonut, että palautusvaade on aiheeton. Asiaa hoitaa hollantilainen asianajotoimisto ja mikäli asiassa ei päästä sopimukseen, tullaan asia ratkaisemaan välimiesoikeudessa. Investoinnit Konsernin investoinnit vuonna 2010 olivat 7,3 milj. euroa (8,8 milj. euroa vuonna 2009). Kuluneen vuoden aikana investointiin erityisesti kaukolämmön runko- ja korttelijohtojen rakentamiseen sekä sähkön jakeluverkkoon. Lisäksi investoitiin kaukolämmön talojohtoihin, voimalaitoksen perusparannuksiin, sähköasemien koneisiin ja laitteisiin sekä kaukoluettaviin energiamittareihin. ESE osti maaliskuussa 2010 venäläisen hakkuuyhtiön OOO Russkij Les:n, joka sijaitsee Tihvinässä, Leningradin alueella. Yhtiöllä on hakkuuoikeuksia hehtaaria seuraaviksi 49 vuodeksi. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 96 henkilöä (86 vuonna 2009). Emoyhtiön palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 73 henkilöä (63 vuonna 2009). Konserni maksoi palkkoja ja palkkioita vuoden 2010 tilikaudella ,55 euroa ( ,65 euroa vuonna ). Emoyhtiön palkat ja palkkiot vuonna 2010 olivat ,37 euroa ( ,41 euroa vuonna 2009). Ympäristö Yhtiö julkistaa vuosittain erillisen ympäristöraportin. Tilikaudella ei ollut ympäristöinvestointeja ( euroa v. 2009), mutta kuluksi kirjattuja ympäristömenoja oli euroa ( euroa v. 2009). Ympäristömenot olivat 0,5 % liikevaihdosta. Kulujen odotetaan tulevaisuudessa olevan samalla tasolla. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ESEn strategiatyö ESE:ssä on aloitettu uuden toimitusjohtajan johdolla konsernin strategian päivitys. Uusi strategia on tarkoitus saada valmiiksi toukokuuhun 2011 mennessä. Toiminnan kehitys Budjettiperustana on pidetty lämmöntarvelukua 4500, joka otettiin käyttöön vuoden 2009 budjettia laadittaessa. Lämpötila on suuri yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa ESEn lämmönmyyntiin ja sen tulee olla realistisella tasolla, jotta budjetti voi toteutua. Toinen tärkeä tekijä budjetoidun tuloksen saavuttamisessa on niin polttoaineiden saatavuuden varmistaminen kuin niiden hintataso. Tämän johdosta ESE tulee edelleen kehittämään yhteistyötä paikallisten polttoainetoimittajien kanssa sekä jatkaa venäläisen tytäryhtiönsä OOO ESEn kautta polttoaineenhankintaverkoston kehittämistä Venäjällä. Ekoteko suomalaista energiaa luonnosta ESEn myymästä energiasta yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla tai osakkuusyhtiöiden kautta vedellä tai tuulella. Tämän johdosta yhtiön sähköä ja kaukolämpöä markkinoidaan vihreinä vaihtoehtoina yhtiön oman Ekoteko -brändin alla. Brändin tunnettuuden lisäämiseksi jatketaan markkinointitoimenpiteitä mm. internetin kautta sekä kohdennetuilla kampanjoilla. Kaukolämmityksen laajentaminen Mikkelissä ESE jatkaa edelleen vuonna 2008 käynnistettyä kaukolämmön laajennusprojektia. Kaukolämpöverkon laajentamisen kannattavuutta tullaan edelleen selvittämään kaukolämmityksen ulkopuolisilla alueilla, ja olemme panostaneet markkinointiin, jotta kaukolämpöverkon alueella olevat öljylämmittäjät saataisiin kaukolämmön asiakkaiksi. Kaukolämpökuorman kasvattamisen kautta ESEn oman sähköntuotannon kannattavuus ja kilpailukyky kasvavat, kun lämmön kanssa yhteistuotantona tuotetun sähkön määrä kasvaa. Investoinnit vuonna 2011 Vuoden 2011 suurin yksittäinen investointi on 10 MW vara- ja huippulämpökeskuksen rakentaminen Tuukkalaan. Tällä varmistetaan lämmönjakelua Kyyhkylässä, Silvastissa, Moisiossa ja Tuukkalassa. Muita suurempia investointeja on Pursiala 1:n automaation uusinta ja Saattotien runkojohdon rakentaminen. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Hinnankorotukset Vuoden 2011 alusta ESE nosti kaukolämmön energiahintaa 8 % tuotantokustannusten nousua vastaavasti. Vaikutus kaukolämmön kokonaishintaan on 5 6 % käyttäjäryhmästä riippuen. Etelä-Savon Energia vuosikertomus

10 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA ESE oli mukana vuonna 2010 seuraavissa kehityshankkeissa: Mictech Oy:n SeniorPRO -hanke sekä polttoaineiden hankinta- ja logistiikkayhtiön perustamiseen liittyvä mahdollisuuskartoitus, Oulunsalo-Hailuoto tuulipuiston hankekehitys ja Fortum Power Solutions Ekotuunaus projekti, jossa selvitetään Pursialan voimalaitoksen energiatehokkuuden ja käyttötalouden parantamista. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja vuonna 2010 oli noin euroa (vuonna 2009 oli noin euroa). RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Strategiset riskit ESEn strategiset riskit liittyvät sähkön ja kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. ESE pystyy tuottamaan kaiken myymänsä sähkön Pursialan voimalaitoksessa, mutta sähkön tuotannon ja myynnin kannattavuus riippuu sähkön markkinahintatilanteesta. Vastapaineella tuotettu sähkö on aina kannattavaa tuottaa ja myydä, mutta lauhdetuotannon kannattavuus riippuu sähkön markkinahinnasta. Energian tuotantokustannusten nousua on pyritty estämään hajauttamalla polttoaineiden hankintaa ja tekemällä pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joilla polttoaineentoimittajalle myydään sähköä markkinahintaa alhaisemmalla tasolla. Lisäksi pyritään hankkimaan polttoaineita omien yhteyksien kautta vähemmän kilpailluilta markkinoilta Venäjältä. Lämpöliiketoiminnan riskinä on ilmaston mahdollisesta lämpenemisestä johtuva kaukolämmön myynnin pieneneminen. Operatiiviset riskit Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat puupolttoaineen saannin turvaaminen, lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus sekä sähkönjakelun varmistaminen. Polttoaineiden saantia on pyritty turvaamaan riittävillä polttoainesopimuksilla sekä omilla polttoaineiden varmuusvarastoilla. Lisäksi oman polttoaineiden hankinnan kehittäminen Venäjällä varmistaa puupolttoaineiden saatavuutta. Lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Pursialan kapasiteetti on noin 125 MW ja vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetti on noin 100 MW. Kaukolämpöalueen laajentuessa ja myyntimäärien kasvaessa myös vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteettia kasvatetaan. Verkkotoiminnan riskeinä ovat sähkönjakelun häiriöt ja sallitun tuoton laskentaan vaikuttavat viranomaissäädökset tulkintoineen. Sähkönjakelun häiriöitä pyritään ehkäisemään ennalta sähköverkkoa parantamalla ja sen toimintakunnosta huolehtimalla mm. huoltotoimenpiteillä ja verkonraivauksella. Muita riskejä ovat päästöoikeuksien riittävyys ja muutokset sähkön markkinahinnassa. Päästöoikeuksien määrän arvioidaan riittävän Pursialan voimalaitoksen tarvitsemaan turpeen polttomäärään nykyisen päästökauppajakson eli vuoden 2012 loppuun. Mahdollisiin lisätarpeisiin on varauduttu Fine Carbon Fund -sijoituksella. ESEn käyttämän kattilatekniikan maksimiraja puunkäytölle on noin 70 %. Sähkön hintariskeihin on varauduttu riskipolitiikalla, jonka mukaan ESEn tuottama tai hankkima sähkö tulee ennen budjetin vahvistamista suojata joko myyntisopimuksilla tai suojaustuotteilla. Oman voimalaitoksen ja osakkuusvoimaloiden tuotantoennusteen ylittävälle sähkönmyynnille tehdään hankintasuojaukset sähköpörssistä sähkönmyynnin riskipolitiikan mukaisesti. Rahoitusriskit Konsernin rahoitusriskeihin on varauduttu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai hankkimalla lainoille suojaustuotteita. Tällä tavoin suojattuja lainoja on noin 90 % koko lainakannasta. Vahinkoriskit Konsernissa on tunnistettu seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahinkoriskit, vastuuvahingot, tuotannon keskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Omaisuusvahinkoriskeihin on varauduttu omaisuusvakuutuksilla, joita ovat mm. kiinteistön ja sen irtaimiston vakuutukset. Toiminnan vahinkojen varalta yhtiöllä on toimitusjohtajan, hallituksen, johtoryhmän ja toiminnan vastuuvakuutukset. Pursialan voimalaitoksen sekä Tikkalan tuotantojen mahdollisen keskeytyksen varalta on keskeytysvakuutus. Ympäristövahinkoihin on varauduttu ympäristövakuutuksin sekä valitsemalla vähäpäästöisiä polttoaineita, parantamalla tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia ja vaihtamalla sähköverkkoon ympäristöystävällisiä muuntajia. Työtapaturmien varalta henkilöstöllä on lakisääteinen tapaturmavakuutus ja matkavakuutus työmatkoille. Henkilöstölle on otettu myös vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, joka on voimassa sekä töissä että vapaa-ajalla. Vakuutusmäärät tarkastetaan vuosittain. TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS Konserni Konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 milj. euroa vuonna 2010 ollen 50,0 milj. euroa (46,4 milj. euroa vuonna 2009). Liikevoitto oli 9,7 milj. euroa (7,9 milj. euroa), joten konsernin liikevoittoprosentti oli 19,5 % (16,9 %). Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 6,5 milj. euroa (4,3 milj. euroa) eli parannusta edellisvuoteen oli 51 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,3 % (8,8 %). Konsernin omavaraisuusasteen parantaminen on ollut tavoitteena ja se paranikin hieman ollen 26,2 % (25,5 %). Oman pääoman tuotto on 15,4 % (10,4 %). Maksuvalmius quick ratio oli vuodenvaihteessa 0,9 (0,9) pysyen edellisvuoden tasolla. Liikevaihtoa kertyi työntekijää kohden hieman edellisvuotta vähemmän eli 0,521 milj. euroa (0,540 milj. euroa). Konsernin korolliset pitkäaikaiset velat olivat 57,7 milj. euroa (59,2 milj. euroa). Lainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti. 10 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

11 TUNNUSLUVUT Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % 19,5 % 16,9 % 12,3 % 18,2 % OPO % 15,4 % 10,4 % 6,0 % 8,3 % Omavaraisuusaste 26,2 % 25,5 % 26,9 % 29,4 % Emoyhtiö Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 1,8 milj. euroa ollen 40,2 milj. euroa (38,4 milj. euroa vuonna 2009). Tästä sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihto oli 15,0 milj. euroa (18,3 milj. euroa), lämpöliiketoiminnan liikevaihto 20,8 milj. euroa (17,3 milj. euroa) ja muun liiketoiminnan 4,2 milj. euroa (3,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 6,7 milj. euroa (5,3 milj. euroa) eli 16,8 % (13,9 %). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 5,3 milj. euroa (3,9 milj. euroa). ESE-Verkko maksoi emoyhtiölle konserniavustusta 1,39 milj. euroa (tytäryhtiöt yhteensä 1,58 milj. euroa vuonna 2009). henkilöstön edustajaa ei enää valittu hallitukseen. Toimitusjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja henkilöstön edustajalla on läsnäolooikeus hallituksen kokouksissa. Henkilöstön edustajana jatkoi kaukolämpöinsinööri Unto Roikonen. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet HTM-yhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab / Ulla-Maija Lakonen KHT, JHTT, varalla Matti Kalliolahti KHT, JHTT ja Sinikka Hiidenmaa KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli, varalla Timo Mitikka KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli. HALLINTO Etelä-Savon Energia Oy on kokonaan Mikkelin kaupungin omistama osakeyhtiö. Etelä-Savon Energia -konsernin muodostavat Etelä-Savon Energia Oy sekä sen tytäryhtiöt ESE-Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy, Kiinteistö Oy Korjaamonkatu 3, OOO ESE, OOO Russkij Les ja Huippuenergia Oy. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa sähköasentaja Paavo Barck (puheenjohtaja), asianajaja Antti Suhonen (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriainen, maanviljelijä Mauri Ruuth, yrittäjä/tj. Jyrki Peltonen, aluepäällikkö Leena Varis, maanmittausteknikko Jouko Varis, henkilökunnan edustaja kaukolämpöinsinööri Unto Roikonen ja yhtiön va. toimitusjohtaja Sari Siiskonen. Heidän varajäseninään toimivat ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti metsätalousinsinööri Anita Törn, työterveyslääkäri Pirkko Valtola, palveluohjaaja Päivi Ylönen, rehtori Jaana Strandman, apulaisrehtori Pirjo Hänninen, toiminnanohjaaja Anneli Moilanen, ekonomi Eero Erola, henkilökunnan varaedustajana myyntipäällikkö Jari Nykänen ja toimitusjohtajan varajäsenenä voimalaitosjohtaja Timo Leppänen. Etelä-Savon Energia Oy:n toimitusjohtajana toimi Osmo Hyvönen asti ja Erkki Karppanen alkaen. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄY TTÄMISESTÄ Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,35 euroa, josta tilikauden voitto on ,20 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona ,00 euroa. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeiden määrä 300 kpl Yhtiön osakepääoma ,79 Osakkeen nimellisarvo ,79 Osakkeen verotusarvo v ,32 Hallitus Etelä-Savon Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin , jossa yhtiöjärjestystä muutettiin niin, että kaikilta hallituksen jäseniltä poistettiin varajäsenet, minkä lisäksi toimitusjohtajaa ja Etelä-Savon Energia vuosikertomus

12 Sähkönmyyntiliiketoiminta Sähkönmyyntiliiketoiminta vastaa ESEn toimitusvelvollisuusalueen sähkönmyynnistä sekä myy ympäristöystävällistä Ekoteko-sähköä valtakunnallisesti. 12 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

13 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Sähkönmyynti Sähkönmyynti ESEn alueelle oli noin 237 GWh, mukaan lukien ulkovalaistus ja häviöenergian myynti. ESEn sähkönmyynti omalle vastuualueelle pieneni edellisvuodesta 30 GWh. Merkittävimmät syyt sähkönmyynnin pienentymiseen tulivat kilpailun kiristymisestä sähkönmyynnissä. ESEn myynti Mikkelin seudun ulkopuolelle ja pörssiin oli yhteensä noin 86 GWh, joka on edellisvuotta pienempi. Kokonaissähkönmyynti oli siten noin 323 GWh eli noin 13 % vähemmän kuin vuonna Sähkönmyynti kuluttajaryhmille (Kokonaismyynti 323 GWh) Yksityinen 40 % Jalostus 20 % Palvelu 18 % Julkinen 8 % Maatalous 1 % Mikkelin seudun ulkopuolelle myytiin vuonna 2010 noin 25 % kaikesta sähköstä. Ekoteko-sähkö ESE on määrätietoisesti kehittänyt ekologisen energian tuotantoa. Yhtiöllä on ollut jo vuosikymmenien ajan tavoitteena hyödyntää ekologisesti kestävää ja puhtaasti kotimaista raaka-ainetta energian lähteenä. ESEn hankkima ja myymä ympäristöystävällinen sähkö on tuotteistettu Ekoteko-sähköksi. Ekoteko-sähkö perustuu vain uusiutuviin energialähteisiin tai uusiutuviin polttoaineisiin. Ekoteko-sähkön käyttäjälle toimitetaan sähkösopimuksen lisäksi diplomi osoituksena ympäristöystävällisen energian käytöstä. ESEn ympäristöystävällinen sähkön tuotanto jakautui seuraavasti: tuulivoima (0,3 %), vesivoima (13,5 %) ja puupohjaisilla polttoaineilla tuotettu (86,2 %). ESEn käyttämä puupolttoaine on haketta, metsähaketta, kantoja, kuorta, purua ja murskattua kierrätyspuuta. Sähkön hankinta (Kokonaishankinta 323 GWh) Sähkön toimitus (Kokonaishankinta 323 GWh) Ostot Pursialan voimalaitokselta 255 GWh Ostot sähköporssistä ja ulkopuolisilta toimittajilta 41,9 GWh Ostot osakkuusvoimalaitoksilta 26,1 GWh Sähkönhankinta Sähkön kokonaishankinta oli 323 GWh. Hankitusta sähköstä ostettiin osakkuustoimittajilta noin 26 GWh. Sähköpörsseistä ja muilta ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin noin 42 GWh. Pursialan voimalaitos tuotti noin 255 GWh. Kokonaishankinta ESEn alueen vähittäismyyntiin 237 GWh Kokonaishankinta ESEn alueen ulkopuoliseen sähkönmyyntiin 81 GWh Pörssimyynti 5 GWh Etelä-Savon Energia vuosikertomus

14 Lämpöliiketoiminta Lämpöliiketoiminta myy kaukolämpöä Mikkelin kaupungin alueella olevan kaukolämpöverkon asiakkaille. Kaukolämpöverkolla on pituutta noin 183 km ja asiakkaita noin Kaukolämmön kysyntä kasvoi merkittävästi vuonna Osan kasvusta selitti kylmä talvi. 14 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

15 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Arto Salmela, liiketoimintajohtaja Lämmönmyynti Vuonna 2008 käynnistettyä kaukolämmön markkinointia jatkettiin vuoden 2010 aikana hieman toteutustapaa muuttaen ja tuloksena saatiin varsin hyvä liittymistulos kaukolämpöputkiston varsilla olevissa kiinteistöissä. Lämmön hankinta (Kokonaishankinta 470,7 GWh)) Lämmöntarveluku Mikkelissä oli Se vauhditti lämmönmyynnin ennätykselliseen 431,8 GWh:n tasoon. Lämmön myynti kasvoi edellisestä vuodesta 57,8 GWh. Osto voimalaitokselta 462,6 GWh Lämpökeskukset 8,1 GWh Kaukolämpöasiakkaiksi liittyi vuoden aikana uutta 45 kiinteistöä. Kaukolämpöasiakkaita oli vuoden lopussa 2060 kpl, ja lämpöasiakkaiden lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi rakennuskuutiolla. Kokonaisuudessaan lämmitettävä rakennustilavuus oli vuodenvaihteessa 9.7 miljoonaa rakennuskuutiota. Lämmönhankinta Lämpöä hankittiin yhteensä 470,7 GWh, josta voimalaitoksen tuotannoksi kertyi 462,6 GWh. Erillisten lämpökeskusten tuotannon osuus oli 8,1 GWh. Investoinnit Kaukolämpöinvestointeihin käytettiin yhteensä noin ja kaukolämpöverkon saneerauksiin noin Liittymismaksutuloja kertyi noin Lämmön toimitus (Kokonaistoimitus 470,7 GWh) Asuintalot 207,6 GWh Toimistorakennukset 99,8 GWh Muut asiakkaat 79,1 GWh Teollisuus 45,3 GWh Häviöt 38,9 GWh Kaukoluettavat mittarit Yhtiössä on tavoitteena saada kaikki kaukolämmön asiakasmittalaitteet uusittua kaukoluentaa varten vuoteen 2014 mennessä. Kaukoluettavia mittareita on vuoden 2010 lopussa käytössä 1013, mikä vastaa 49,3 %:a koko asiakasmäärästä. Etelä-Savon Energia vuosikertomus

16 Voimaliiketoiminta Voimaliiketoiminta vastaa ESEn sähkön ja kaukolämmön tuotannosta Pursialan voimalaitoksissa, jotka tuottavat yhteistuotannossa sähköä ja lämpöä. Lisäksi uudempi voimalaitos voi tuottaa myös lauhdesähköä. Polttoaineena kattiloissa voi käyttää 70 % puuta ja 30 % turvetta. Voimalaitoksen lämpöteho on 125 MW ja sähköteho 62 MW. Laitokset on rakennettu vuosina 1990 ja Voimaliiketoiminnalla on myös teollisuuden kanssa yhteistyösopimuksia, joilla myydään höyryä ja lämpöä teollisuusprosessien käyttöön. Pursialan lämpövoimala käyttää polttoaineenaan mm. metsähaketta. 16 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

17 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Timo Leppänen, voimalaitosjohtaja Sähkön ja lämmön tuotanto Voimalaitosten sähkön tuotanto oli kertomusvuonna 255,2 GWh. Kaukolämmön tuotanto voimalaitoksilla ja turvelämpökeskuksella oli 469,8 GWh. Sähkön markkinahinta oli talvikaudella sekä vuoden loppupuolella melko korkea. Tämän seurauksena omaa tuotantoa myytiin myös pörssiin. Lähes kaikki tarvittava kaukolämpö tuotettiin voimalaitoksella. Vuosi oli astepäiväluvulla mitattuna normaalia kylmempi. Tämän seurauksena kaukolämmön ja vastapainesähkön tuotanto oli budjetoitua enemmän. Lisäksi tuotettiin 63,6 GWh teollisuuslämpöä ja -höyryä. Voimalaitoksen käytettävyys (t gde ) oli Pursiala 1:n osalta 99,9 % ja Pursiala 2:n osalta 99,4 %. Polttoaineiden hankinta Polttoaineiden hankinta oli kuluneena vuotena normaalia verrattuna edelliseen vuoteen. Turvetta saatiin tuotettua normaali määrä. Lisäksi tehtiin turpeen toimituksesta turvavarastosopimus, jolla varmistetaan turpeen toimitusta huonona turvetuotantovuotena. Tuleville vuosille erityisesti metsähakkeen hankintaa on tehostettu yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Venäjältä ostettiin hakkuuoikeuksia, ja hakkuut omista metsistä alkoivat keväällä. Metsähakkeen toimitukset alkavat näistä hakkuista ensi vuonna. Sahojen rimahakkeen toimitusta Venäjältä on jatkettu kuten myös yhteistyötä Mikkelin ympäristön sahojen kanssa. Puun osuus polttoaineista oli 62,8 % ja turpeen sekä kivihiilen osuus oli 36,8 %. Öljyn osuus voimalaitoksen polttoaineista oli vain 0,4 %. Puupolttoaine on metsäteollisuuden sivutuotteita, metsähaketta ja kierrätyspuuta. Teollisuuslämmön ja höyryn myynti Teollisuuslämpöä ja -höyryä toimitettiin kuudelle Mikkelin ja sen ympäristön teollisuuslaitokselle. Kattilalaitosten käyttöä valvotaan ja ohjataan Pursialan voimalaitoksen valvomosta. Päivittäinen huolto ja kunnossapito tehdään voimaliiketoiminnan huoltomiesten toimesta. Hiilidioksidipäästöt Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hiilidioksidipäästöoikeudet vuosille Vuodelle 2010 myönnetyt päästöoikeudet riittivät kattamaan sähkö- ja kaukolämpötuotannon aiheuttamat päästöt. Valmistelussa on tulevan päästökauppakauden laki vuosille Tämän perusteella näyttäisi siltä, että ilmaisia päästöoikeuksia saadaan rajoitetusti vain kaukolämmön tuotantoon. Muut tarvittavat päästöoikeudet joudutaan hankimaan markkinoilta. Sähkön- ja lämmöntuotanto (Kokonaistuotanto 816,9 GWh) Puupolttoaineiden jakauma (Yhteensä 728,5 GWh) Kaukolämmöntuotanto 462,6 GWh Sähkön tuotanto 255,2 GWh Teollisuuslämpö 60,6 GWh Sähkön omakäyttö 29,6 GWh Lämmön omakäyttö 8,9 GWh Metsähake 439,8 GWh Teollisuuden sivutuotteet 285,5 GWh Kierrätyspuu 3,1 GWh Polttoaineiden käyttö (Voimaliiketoiminta, kaikki 1134,6 GWh) Puupolttoaineet 728,5 GWh Turve 395,3 GWh Öljy 9,3 GWh Kivihiili 1,5 GWh Etelä-Savon Energia vuosikertomus

18 ESE-Verkko Oy ESE-Verkko Oy vastaa sähkönsiirrosta omalla verkkoalueellaan. Yhtiöllä on sähköverkkoa noin km ja asiakkaita noin Sähkönsiirto jakelualueella (355 GWh) Siirretty sähkömäärä jakelualueella (Kokonaissiirto 355 GWh) Sähkönsiirto kantaverkosta 31% Sähkönsiirto Pursialan voimalaitokselta 69% 20 kv ja 110 kv asiakkaille 84 GWh 0,4 kv asiakkalille 260 GWh Häviöt 11 GWh 18 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

19 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Yhtiön toiminnasta ESE-Verkko Oy vastaa sähkönjakelusta omalla sähköverkkolupa-alueellaan. Yhtiö rakentaa ja ylläpitää sähkönjakeluverkkoa, johon on liitetty n käyttöpaikkaa. Jakeluverkon pituus on lähes km ja siihen kuuluu seitsemän 110 kv sähkö- ja kytkinasemaa ja kolme 20 kv kytkinasemaa. Sähkön siirtomäärä oli 355 GWh (342,5 GWh vuonna 2009). Yhtiö on investoinut viime vuosina voimakkaasti 110 kv verkkoon ja sähköasemiin. Lähivuosien suurin lisäinvestointi on kaukoluettavien mittareiden hankinta vuoden 2013 loppuun mennessä. Hinnankorotus Yhtiö korotti sähkön siirtohintojaan alkaen 15,4 % ja tämä korotus koski kaikkia hintoja. Kyseisellä hinnankorotuksella katetaan mittavia sähköverkkoon viime vuosina tehtyjä investointeja. Verkon rakennus, perusparannus ja kunnossapito Verkon rakennus keskittyi Mikkelin torin ympäristöön, jossa rakennettiin uusi 20 kv maanalainen kytkinlaitos toriparkin yhteyteen ja jatkettiin 20 kv kaapeliverkon ja muuntamoiden uusintaa. Koko rakennustyömaan aikataulut muuttuivat niin, että kaikkia sähköverkon töitä ei pystytty tekemään valmiiksi. Toriparkin kytkinlaitos otettiin jännitteiseksi joulukuussa ja se valmistuu kokonaan vuoden 2011 alussa. Toriparkkiin Suojalammen sähköasemalta tuleva suora syöttöyhteys ja valokuituyhteys ovat käytössä. Uudet yhteydet Siekkilän sähköasemalle valmistuvat kesällä Toriparkin toinen muuntamotila valmistuu keväällä 2011 ja kaapelointityöt etelän suuntaan jatkuvat kesällä Näiden yli kaksi miljoonaa euroa maksavien töiden jälkeen keskusta-alueen jakelu varmentuu ja voimme käyttää nykyistä pienempiä syöttöalueita ja useita syöttösuuntia. Koko 20 kv ilmajohtoverkko raivattiin perusteellisesti kesällä. Urakkaan kuului johtoaukon pohjan raivaus ja runsas reunapuiden poisto. Raivauksen ansiosta selvisimme vähäisillä häiriöillä vuoden 2011 alun tykkylumikaudesta. Kesällä Savossa ja Etelä-Karjalassa riehuneet, laajoja sähköhäiriöitä aiheuttaneet myrskyt, eivät osuneet jakelualueellemme. Kaukoluettavat mittarit Vuoden aikana asennettiin kaukoluettavaa mittaria kerros- ja rivitalojen yhteismittauskeskuksiin. Vuoden lopussa oli asennettuna n kaukoluettavaa mittaria. Määrä on lähes 70 % kaikista mittauspisteistä. Omakotitalojen ja muiden yksittäiskohteiden kaukoluettavat mittarit asennetaan vuosina 2012 ja Risto Kosunen, toimitusjohtaja OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Risto Kosunen nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi Arvio tulevasta kehityksestä ESE-Verkon toiminta jatkuu perusteiltaan ennallaan omaa verkkoaluetta kehittäen. Välttämättömät siirtoverkko- ja sähköasemainvestoinnit on nyt toteutettu. Parin seuraavan vuoden aikana suuri osa jakeluverkon saneeraustöistä tehdään jakelumuuntamoilla. Kahden seuraavan vuoden aikana käytetään investointeihin yli kaksi miljoonaa euroa vuodessa, koska tällöin valmistuu mittareiden vaihto kaukoluettaviksi. Energiamarkkinavirasto valvoo sähköverkkotoimintaa ja uusi valvontajakso alkaa Uutta valvontajaksoa koskevat päätökset ovat valmistelussa ja muutokset valvonnan ehdoissa voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan. Hallinto ESE-Verkon yhtiökokous valitsi hallitukseen jatkamaan sähköasentaja Paavo Barckin (puheenjohtaja), asianajaja Antti Suhosen sekä toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriaisen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitusta täydennettiin valitsemalla hallitukseen toimitusjohtaja Erkki Karppanen. Tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab / Ulla- Maija Lakonen KTM, JHTT. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jussi Malkamäki asti, jonka jälkeen toimitusjohtajan tehtävää hoiti väliaikaisesti käyttöpäällikkö Risto Kosunen. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 13 henkilöä (13 vuonna 2009). Talous ESE-Verkon liikevaihto vuonna 2010 oli 8,1 milj. euroa (7,3 milj. euroa vuonna 2009). Liikevaihto kasvoi sekä kasvaneen siirtomäärän että korotetun siirtohinnan johdosta. Yhtiö teki investointeja noin 3 milj. eurolla ja ne rahoitettiin tulorahoituksella sekä lainalla konsernikassasta. Liittymismaksuja kertyi euroa ( euroa vuonna 2009). Yhtiön omavaraisuusaste oli 38,2% (35,3% vuonna 2009). Etelä-Savon Energia vuosikertomus

20 ESE-Tekniikka Oy ESE-Tekniikka Oy:llä on sähköasennusliiketoimintaa, ulkovalojen huoltotoimintaa sekä lämmönmyyntiä aluelämpökeskuksista. ESE-Tekniikka on ollut mukana Mikkelin hallitustorin toriparkin sähköasennustöissä. 20 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintakertomus 6. Tuloslaskelma 12. Tase 13. Rahoituslaskelma 15. Liitetiedot tilinpäätökseen 16

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintakertomus 6. Tuloslaskelma 12. Tase 13. Rahoituslaskelma 15. Liitetiedot tilinpäätökseen 16 Vuosikertomus 2009 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintakertomus 6 Tuloslaskelma 12 Tase 13 Rahoituslaskelma 15 Liitetiedot tilinpäätökseen 16 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma 24 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot