ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta valtakunnallisesti tunnustetuksi uusiutuvien polttoaineiden käyttäjäksi luku Kaukolämpötoiminta Mikkelissä alkaa. Kuvassa sähkölaitos ilmasta kuvattuna n. vuonna Kuvan yläosassa näkyy Likolampi ja 1910-luvut Sähkölaitos Mikkeliin ja kaduille sähkövalot. Sähkölaitos siirtyi kaupungille Ensimmäinen vuonna 1908 hankittu sähköntuotannon höyrykattila kuvassa vasemmalla ja toinen oikealla ja 1930-luvut Energianpuute muodostaa esteen teollisuuden saamiselle Mikkelin seudulle. Tasavirta vaihtuu vaihtovirraksi. Kuvassa Palokunnantalo ja Naisvuori 20-luvun asussaan luku Sähkönkulutusta säännöstellään ja sähkölaitos liitetään valtakunnan verkkoon. ESEn uudisrakennus valmiina vuonna ja 70-luvut Kaukolämpöverkosto laajenee ja öjyn hintakriisi pakottaa rajoittamaan energian kulutusta. Lämpövoimalan suunnittelu alkaa. Kuvassa näkymä Maaherrankadulta 1960-luvulla ja 1990-luvut Kaukolämmön tuotannon ja myynnin lisääntyessä sähkölaitoksesta tulee nimenmuutoksella energialaitos. Pursialan lämpökeskus valmistuu vuonna 1981 ja Pursialan voimalaitos vuonna Sähkökilpailu vapautuu ja ympäristökysymykset nousevat pinnalle. Osakeyhtiö perustetaan vuonna luku ESE on merkittävä työllistäjä Mikkelin seudulla työllistäen välittömästi n. 250 henkilöä. Pursialan voimalaitoksen laajennusosa valmistuu vuonna ESE hankkii osakkuuksia sähkönhankintayhtiöistä. ESE keskittyy vihreän energian markkinoihin. ESEn uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua sähköä markkinoidaan Ekoteko-markkinointinimellä, jolle on myös myönnetty Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkki.

3 ESE VUONNA 2010 SISÄLTÖ Yhtiö täytti 110 vuotta. Konsernin toimitusjohtaja vaihtui edellisen toimitusjohtajan jäätyä eläkkeelle. Polttoaineenhankintaa Venäjältä vahvistettiin hankkimalla OOO Russkij Les hakkuuyhtiö. Osoituksena ESEn menestyksekkäästä toiminnasta uusiutuvien polttoaineiden käyttäjänä Mikkeli palkittiin Uusiutuvan energian kunta palkinnolla. Yhtiö kasvatti niin lämmön myyntiään kuin sähkön siirtoaankin. Voimalaitosten käytettävyys oli erittäin hyvä ja oman sähköntuotannon tukkumyynnissä hyödyttiin sähkön korkeasta pörssihinnasta. Toimitusjohtajan katsaus...4 Toimintakertomus...8 Sähkönmyyntiliiketoiminta...12 Lämpöliiketoiminta...14 Voimaliiketoiminta...16 ESE-Verkko Oy...18 ESE-Tekniikka Oy...20 Tuloslaskelma...22 Tase Rahoituslaskelma...25 Liitetiedot...26 Ympäristöjärjestelmä...35 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista...35 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma...36 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä...38 English Summary...40 Etelä-Savon Energia vuosikertomus

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ESE teki vuonna 2010 historiansa parhaan liikevoiton. Tätä auttoivat erityisesti kylmä vuosi sekä korkeat sähkön pörssihinnat, joita pääsimme hyödyntämään myydessämme oman Pursialan voimalaitoksen tuotantoa pörssiin. Kaukolämmön myynnissä teimme myös uuden ennätyksen, kun ESE rikkoi ensimmäisen kerran 400 GWh myyntirajan, myynnin ollessa 431,8 GWh. Strategiatyö Aloitettuani ESEn toimitusjohtajana joulukuun alussa aloitettiin välittömästi ESEn uuden strategian työstäminen. Aiempi strategia on vuodelta 2006 ja monin osin se on jo ehtinyt vanhentua. Myös epäselvyys ESEn tulevaisuudesta itsenäisenä yhtiönä on ymmärrettävästi viivästyttänyt strategian päivittämistä. Uusi strategia saadaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Energiaselvitys ESEn vuoden 2010 tärkeisiin tapahtumiin kuuluu energiaselvityksen päättyminen tältä erää. Vuonna 2008 alkanut selvitystyö Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n yhdistämisestä uudeksi maakunnalliseksi energiayhtiöksi sai päätöspisteen, kun ensin ESEn neuvottelijat totesivat, että he eivät löytäneet mallia, jonka pohjalta uusi yhtiö voitaisiin perustaa. Myöhemmin työtä jatkaneet Mikkelin kaupungin neuvottelijat eivät myöskään löytäneet ratkaisua, joka olisi vastannut Mikkelin kaupungin tavoitteita. Jatkossa tullaan kuitenkin etsimään yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Palkintoja ESE tunnetaan ympäristöystävällisen energian tuottajana ja myyjänä. Ekologisen energian tuotantoa on määrätietoisesti kehitetty vuosien aikana. ESE osallistui yhdessä omistajansa Mikkelin kaupungin kanssa Uusiutuvan energian kunta -kilpailuun. Kilpailun tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian käyttöä kunnissa ja tuoda esille myönteisiä esimerkkejä. Osoituksena ESEn menestyksekkäästä toiminnasta Mikkeli palkittiin Uusiutuvan energian kunta palkinnolla. Palkintoraati painotti arvioinnissaan erityisesti toteutuneen uusiutuvan lämmöntuotannon määrää, uusiutuvan energian käytön kasvattamiseen liittyvien päätösten ja suunnitelmien merkittävyyttä lisäksi parhaita käytäntöjä nykyisessä ja suunnitteilla olevassa uusiutuvan energian käytössä. Palkinto osoittaa, kuinka yhtiöllä jo vuosikymmenien ajan Konsernin tunnusluvut Milj. % Liikevaihto 50,0 46,4 41,9 Liikevoitto 9,7 7,85 5,17 Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 6,52 4,26 2,53 Korolliset pitkäaikaiset velat 57,7 59,2 54,0 Investoinnit 7,3 8,8 9,9 Liikevaihto/ työntekijä 0,521 0,540 0,537 Taseen loppusumma 121,5 117,5 113,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 10,3 % 8,80 % 6,0 % Omavaraisuusaste % 26,2 % 25,5 % 26,9 % Oman pääoman tuotto % 15,4 % 10,40 % 6,0 % GWh Sähkön myynti GWh 323 GWh 372 GWh 402 GWh Kaukolämmön myynti GWh 432 GWh 382,2 GWh 349,2 GWh Sähkön siirto GWh 355 GWh 342,5 GWh 345 GWh Maksuvalmius (Quick Ratio) 0,9 0,9 0,7 4 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

5 Olemalla mukana erilaisissa sähköntuotantomuodoissa hajautetaan myös ESEn sähkönhankinnan riskejä. tavoitteena ollut toiminta hyödyntää ekologisesti kestävää ja puhtaasti kotimaista raaka-ainetta energian lähteenä on onnistunut. Uudet hankkeet ESEn toiminnan perustana ovat oma Pursialan voimalaitos sekä Mikkelin kaupungin alueella olevat kaukolämpö- ja sähköverkot sekä merkittävä asema oman toimitusvelvollisuusalueen sähkönmyynnissä. Kasvua haetaan yhteistyöprojekteista, joiden kautta lisätään sähköntuotanto-osuuksia. Tällä hetkellä Pursialan sähköntuotantoteho on 62 MW, jonka polttoaineista noin 65 % on puupolttoaineita. Lisäksi ESE:llä on 7 MW vesivoimaa osakkuusyhtiö Koskienergia Oy:n kautta ja 0,4 MW tuulivoimaa. Olkiluoto 3:sta ESE:llä on 3 MW osuus ja viime vuonna päätettiin lähteä mukaan Haminan Mäkelänkankaan tuulipuistoon, josta ESE saa noin 1 MW osuuden. ESE on myös mukana tuulipuistohankeselvityksessä, josta saatavissa olisi 8 MW osuus. Lisäksi ESE on päättänyt jatkaa mukana Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeessa 15 MW osuudella. Erityisesti osakkuusyhtiö Suomen Voima Oy:n kautta on jatkossa tulossa lisää niin vesi- kuin tuulivoimahankkeitakin. ESEn tavoite on panostaa uusiutuviin polttoaineisiin sekä ydinvoimaan, sillä katsomme, että siihen sijoittaminen kotimaassa on parempi ratkaisu kuin ydinvoimalla tuotetun sähkön tuominen Suomeen. Olemalla mukana erilaisissa sähköntuotantomuodoissa hajautetaan myös ESEn sähkönhankinnan riskejä. ESEn Venäjän toiminnot Maaliskuussa 2010 ESE osti Venäjältä Tihvinästä venäläisen hakkuuyhtiön OOO Russkij Les:n Stora Ensolta. Yhtiöllä on hakkuuoikeuksia ha ja vuokraoikeus näihin seuraaviksi 49 vuodeksi. Haketta tullaan tuomaan Suomeen junalla. Venäjän toiminnoilla laajennetaan puupolttoaineen hankintaverkostoa. ESE varautuu ensi sijassa kiristyvään kilpailuun puupolttoaineista sekä mahdolliseen teollisuuden sivutuotteiden vähenemiseen, jota korvataan muilla puupolttoaineilla. ESE on kuitenkin edelleen keskeisesti mukana kehittämässä puupolttoaineenhankintaa Etelä-Savosta. Hinnat ESE korotti vuoden 2010 aikana sähkön ja lämmön hintojaan 9 % sekä sähkön siirron hintaa 15 %. Sähkön siirron hinnankorotuksella katetaan tehtyjä investointeja, joiden johdosta ESE-Verkon tuotto on ollut alle Energiamarkkinaviraston valvoman sallitun tuoton. Koska vuoden 2011 alussa ESE ei ole korottanut sähkön hintaa, on ESEn kilpailukyky kuluttaja-asiakkaiden sähkömarkkinoilla jälleen parantunut. Kaukolämmön hintaa korotettiin vuoden 2011 alussa tuotantokustannusten nousua vastaavasti noin 6 %. Talous Konsernin liikevaihto kasvoi vuodesta 2009 noin 3,6 milj. euroa ja liikevoitto parani lähes 2 milj. euroa. Tässä auttoivat sähkön pörssimyynnistä jääneet aiempaa paremmat katteet sekä sähkön siirron hinnankorotus, jolla katetaan tehtyjä investointeja. Lähivuosien tavoitteena on parantaa konsernin omavaraisuusastetta ja nostaa se yli 30 %. Kiitokset asiakkaillemme, henkilökunnallemme, yhtiön hallitukselle sekä muille sidosryhmillemme jälleen tuloksekkaasta vuodesta Erkki Karppanen toimitusjohtaja Etelä-Savon Energia vuosikertomus

6 ESEN ORGANISAATIO ESE-Verkko Oy Talousosasto LIIKETOIMINTAYKSIKÖT Sähkönmyyntiliiketoiminta Sähkön vähittäismyynti vastuualueella Sähkön vähittäismyynti vastuualueen ulkopuolella Sähkön tilapäismyynti Lämpöliiketoiminta Lämmön myynti Muu liiketoiminta ESE-Tekniikka Oy Voimaliiketoiminta Sähkön sisäinen myynti Lämmön sisäinen myynti Teollisuuslämmön myynti Muu liiketoiminta 6 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

7 ESEN HALLITUS Markku Kakriainen hallituksen jäsen Jouko Varis hallituksen jäsen Erkki Karppanen toimitusjohtaja Leena Varis hallituksen jäsen Paavo Barck hallituksen puheenjohtaja Jyrki Peltonen hallituksen jäsen Unto Roikonen henkilöstön edustaja Sari Siiskonen sihteeri Mauri Ruuth hallituksen jäsen Antti Suhonen hallituksen varapuheenjohtaja ESEN JOHTORYHMÄ Arto Salmela liiketoimintajohtaja Jarno Marttinen kehityspäällikkö Erkki Karppanen toimitusjohtaja Jari Nykänen myyntipäällikkö Timo Leppänen voimalaitosjohtaja Sari Siiskonen talousjohtaja Arto Nieminen toimitusjohtaja Risto Kosunen toimitusjohtaja Mervi Ahokainen johdon assistentti, johtoryhmän sihteeri Mauri Vitikainen sähkölaitosasentaja, henkilöstön edustaja Etelä-Savon Energia vuosikertomus

8 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Paavo Barck, hallituksen puheenjohtaja OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA ESE ylitti vuonna 2010 budjetoidun tuloksensa. Tähän suurimmat syyt olivat talvikuukausien kovat pakkaset sekä sähkön korkeat pörssihinnat, jolloin omaa tuotantoa voitiin myydä pörssiin budjetoitua paremmalla hinnalla. Vuoden budjetoitu lämmöntarveluku oli 4500, mutta lämmöntarveluku toteutui tasolla 5286 (4615 vuonna 2009). Kaukolämpöön liittyi uutta 45 asiakasta, asiakasmäärän ollessa vuoden lopussa Kaukolämmön myynnissä ESE teki uuden ennätyksensä 431,8 GWh, jossa on kasvua lähes 50 GWh (382,2 GWh vuonna 2009). Kaukolämmön myynti kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin sitten vuoden Teollisuuslämpöä myytiin 60,5 GWh. ESEn sähkönmyynti myi vähittäismyyntinä omalle toimitusvelvollisuusalueelle 237 GWh (267 GWh) ja oman alueen ulkopuolelle 81 GWh (79 GWh) eli vähittäismyyntiä oli 318 GWh. Tämän lisäksi pörssiin myytiin 30 GWh. ESEn sähkönmyynti oli kokonaisuudessaan 348 GWh. Myydystä sähköstä Pursialan voimalaitos tuotti 255 GWh (224 GWh), osakkuusvoimalaitokset 26 GWh (25 GWh) ja pörssistä sekä muilta ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin 42 GWh (123 GWh). Pursialan voimalaitoksen sähköntuotannon kapasiteetti on noin 400 GWh vuodessa. ESE-Verkon sähkönsiirto vuonna 2010 oli 355 GWh (342,5 GWh vuonna 2009) eli taloudellinen taantuman jälkeen sähkön käyttö on verkkoalueellamme jälleen kasvussa. ESE-Verkko oli vuoden 2009 lopussa noin 0,8 milj. euroa alle sallitun tuoton, minkä johdosta siirtohintaa voitiin helmikuun alussa korottaa noin 15 %. Suurin syy sallitun tuoton alitukseen ovat siirtoverkkoon tehdyt huomattavat investoinnit. ESE-Tekniikan lämmön myynti oli 13,9 GWh, jossa kasvua oli 1,4 GWh (12,5 GWh). Liikevaihto kasvoi noin 24 %. Asennusliiketoiminnan sekä huoltoliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto laski 3 %. Yhtiön tulos parani noin 134 % edellisvuodesta. Toimitusjohtajanvaihdos ESEn pitkäaikainen toimitusjohtaja Osmo Hyvönen jäi eläkkeelle alkaen. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toimi tämän jälkeen talousjohtaja Sari Siiskonen. ESEn uusi toimitusjohtaja Erkki Karppanen aloitti tehtävässään Selvitys maakunnallisen energiayhtiön perustamisesta Vuonna 2009 ESEn ja Suur-Savon Sähkö Oy:n luottamushenkilöistä koottu neuvotteluryhmä aloitti selvitystyönsä, jonka tavoitteena oli löytää yhteisesti hyväksytty malli siihen, miten ESEn ja SSS:n toiminnot yhdistämällä voitaisiin muodostaa uusi maakunnallinen energiayhtiö. ESEn hallituksen jäsenistä neuvotteluryhmässä olivat mukana varapuheenjohtajana Paavo Barck sekä jäseninä Markku Kakriainen ja Jyrki Peltonen. ESEn neuvotteluryhmä päätyi toukokuussa 2010 siihen tulokseen, ettei selvitystyössä uuden maakunnallisen energiayhtiön muodostamiseksi saatu aikaiseksi ratkaisua, jonka he olisivat voineet allekirjoittaa ja esittää ESEn omistajalle Mikkelin kaupungille hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen selvitystyötä jatkoi vielä ESEn edustajina Mikkelin kaupunginhallituksen jäsenistä koottu ryhmä, jossa oli mukana myös kaupunginjohtaja Mikander. Neuvotteluissa ei edelleenkään löytynyt ratkaisua, jonka pohjalle uusi yhtiö olisi voitu perustaa. Jatkossa tullaan kuitenkin etsimään yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Polttoaineenhankinta Venäjältä ESEn energiantuotannon kilpailukyvyn varmistamiseksi voimalaitoksen biopolttoaineiden saatavuuden turvaaminen ja niiden hintataso ovat erittäin tärkeitä. Metsähakkeen saatavuuden varmistamiseksi ESE jatkoi vuonna 2010 panostuksia Venäjälle. ESE hankki maaliskuussa omistukseensa OOO Russkij Les -nimisen hakkuuyhtiön Venäjältä. Tavoite on, että metsähaketta ja teollisuuden sivutuotteita voidaan vakiinnuttaa hakkeen tuonti Venäjältä sekä kasvattaa sitä markkinatilanteen ja tarpeen mukaisesti. Tätä tehtävää varten on Venäjälle perustettu tytäryhtiö OOO ESE. Päästöoikeudet Pörssisähkön alhaisesta hinnasta johtuen ESEn Pursialan voimalaitoksen sähköntuotanto ei ollut maksimitasollaan, joten ESEn ei tarvinnut käyttää kaikkia sille myönnettyjä päästöoikeuksia. Tältä päästökauppajaksolta ESE:ltä tulee jäämään päästöoikeuksia käytettäväksi seuraavalla päästökauppajaksolla. 8 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

9 Hinnankorotukset ESE joutui erityisesti polttoaineiden hinnankorotusten vuoksi nostamaan sekä sähkön että kaukolämmön hintoja vuoden 2010 alusta. Sähkön ja kaukolämmön hintoja korotettiin 9 %. Lisäksi sähkön siirtohintaa korotettiin helmikuun alusta 15,4 %. Verohyödyn palautusvaade ESE on myynyt ns. vihreää sähköä vuonna 2002 Hollantiin Reliant Energy Trading and Marketing B.V.:lle. Yhtiön nykyinen omistaja Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. on lähettänyt ESE:lle vaateen tämän vihreän sähkön verohyödyn palauttamisesta. Vaade on euroa lisättynä pääomalle kertyneillä koroilla euroa eli yhteensä euroa. Vaateen eräpäivä oli , mutta ESE on katsonut, että palautusvaade on aiheeton. Asiaa hoitaa hollantilainen asianajotoimisto ja mikäli asiassa ei päästä sopimukseen, tullaan asia ratkaisemaan välimiesoikeudessa. Investoinnit Konsernin investoinnit vuonna 2010 olivat 7,3 milj. euroa (8,8 milj. euroa vuonna 2009). Kuluneen vuoden aikana investointiin erityisesti kaukolämmön runko- ja korttelijohtojen rakentamiseen sekä sähkön jakeluverkkoon. Lisäksi investoitiin kaukolämmön talojohtoihin, voimalaitoksen perusparannuksiin, sähköasemien koneisiin ja laitteisiin sekä kaukoluettaviin energiamittareihin. ESE osti maaliskuussa 2010 venäläisen hakkuuyhtiön OOO Russkij Les:n, joka sijaitsee Tihvinässä, Leningradin alueella. Yhtiöllä on hakkuuoikeuksia hehtaaria seuraaviksi 49 vuodeksi. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 96 henkilöä (86 vuonna 2009). Emoyhtiön palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 73 henkilöä (63 vuonna 2009). Konserni maksoi palkkoja ja palkkioita vuoden 2010 tilikaudella ,55 euroa ( ,65 euroa vuonna ). Emoyhtiön palkat ja palkkiot vuonna 2010 olivat ,37 euroa ( ,41 euroa vuonna 2009). Ympäristö Yhtiö julkistaa vuosittain erillisen ympäristöraportin. Tilikaudella ei ollut ympäristöinvestointeja ( euroa v. 2009), mutta kuluksi kirjattuja ympäristömenoja oli euroa ( euroa v. 2009). Ympäristömenot olivat 0,5 % liikevaihdosta. Kulujen odotetaan tulevaisuudessa olevan samalla tasolla. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ESEn strategiatyö ESE:ssä on aloitettu uuden toimitusjohtajan johdolla konsernin strategian päivitys. Uusi strategia on tarkoitus saada valmiiksi toukokuuhun 2011 mennessä. Toiminnan kehitys Budjettiperustana on pidetty lämmöntarvelukua 4500, joka otettiin käyttöön vuoden 2009 budjettia laadittaessa. Lämpötila on suuri yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa ESEn lämmönmyyntiin ja sen tulee olla realistisella tasolla, jotta budjetti voi toteutua. Toinen tärkeä tekijä budjetoidun tuloksen saavuttamisessa on niin polttoaineiden saatavuuden varmistaminen kuin niiden hintataso. Tämän johdosta ESE tulee edelleen kehittämään yhteistyötä paikallisten polttoainetoimittajien kanssa sekä jatkaa venäläisen tytäryhtiönsä OOO ESEn kautta polttoaineenhankintaverkoston kehittämistä Venäjällä. Ekoteko suomalaista energiaa luonnosta ESEn myymästä energiasta yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla tai osakkuusyhtiöiden kautta vedellä tai tuulella. Tämän johdosta yhtiön sähköä ja kaukolämpöä markkinoidaan vihreinä vaihtoehtoina yhtiön oman Ekoteko -brändin alla. Brändin tunnettuuden lisäämiseksi jatketaan markkinointitoimenpiteitä mm. internetin kautta sekä kohdennetuilla kampanjoilla. Kaukolämmityksen laajentaminen Mikkelissä ESE jatkaa edelleen vuonna 2008 käynnistettyä kaukolämmön laajennusprojektia. Kaukolämpöverkon laajentamisen kannattavuutta tullaan edelleen selvittämään kaukolämmityksen ulkopuolisilla alueilla, ja olemme panostaneet markkinointiin, jotta kaukolämpöverkon alueella olevat öljylämmittäjät saataisiin kaukolämmön asiakkaiksi. Kaukolämpökuorman kasvattamisen kautta ESEn oman sähköntuotannon kannattavuus ja kilpailukyky kasvavat, kun lämmön kanssa yhteistuotantona tuotetun sähkön määrä kasvaa. Investoinnit vuonna 2011 Vuoden 2011 suurin yksittäinen investointi on 10 MW vara- ja huippulämpökeskuksen rakentaminen Tuukkalaan. Tällä varmistetaan lämmönjakelua Kyyhkylässä, Silvastissa, Moisiossa ja Tuukkalassa. Muita suurempia investointeja on Pursiala 1:n automaation uusinta ja Saattotien runkojohdon rakentaminen. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Hinnankorotukset Vuoden 2011 alusta ESE nosti kaukolämmön energiahintaa 8 % tuotantokustannusten nousua vastaavasti. Vaikutus kaukolämmön kokonaishintaan on 5 6 % käyttäjäryhmästä riippuen. Etelä-Savon Energia vuosikertomus

10 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA ESE oli mukana vuonna 2010 seuraavissa kehityshankkeissa: Mictech Oy:n SeniorPRO -hanke sekä polttoaineiden hankinta- ja logistiikkayhtiön perustamiseen liittyvä mahdollisuuskartoitus, Oulunsalo-Hailuoto tuulipuiston hankekehitys ja Fortum Power Solutions Ekotuunaus projekti, jossa selvitetään Pursialan voimalaitoksen energiatehokkuuden ja käyttötalouden parantamista. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja vuonna 2010 oli noin euroa (vuonna 2009 oli noin euroa). RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Strategiset riskit ESEn strategiset riskit liittyvät sähkön ja kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. ESE pystyy tuottamaan kaiken myymänsä sähkön Pursialan voimalaitoksessa, mutta sähkön tuotannon ja myynnin kannattavuus riippuu sähkön markkinahintatilanteesta. Vastapaineella tuotettu sähkö on aina kannattavaa tuottaa ja myydä, mutta lauhdetuotannon kannattavuus riippuu sähkön markkinahinnasta. Energian tuotantokustannusten nousua on pyritty estämään hajauttamalla polttoaineiden hankintaa ja tekemällä pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joilla polttoaineentoimittajalle myydään sähköä markkinahintaa alhaisemmalla tasolla. Lisäksi pyritään hankkimaan polttoaineita omien yhteyksien kautta vähemmän kilpailluilta markkinoilta Venäjältä. Lämpöliiketoiminnan riskinä on ilmaston mahdollisesta lämpenemisestä johtuva kaukolämmön myynnin pieneneminen. Operatiiviset riskit Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat puupolttoaineen saannin turvaaminen, lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus sekä sähkönjakelun varmistaminen. Polttoaineiden saantia on pyritty turvaamaan riittävillä polttoainesopimuksilla sekä omilla polttoaineiden varmuusvarastoilla. Lisäksi oman polttoaineiden hankinnan kehittäminen Venäjällä varmistaa puupolttoaineiden saatavuutta. Lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Pursialan kapasiteetti on noin 125 MW ja vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetti on noin 100 MW. Kaukolämpöalueen laajentuessa ja myyntimäärien kasvaessa myös vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteettia kasvatetaan. Verkkotoiminnan riskeinä ovat sähkönjakelun häiriöt ja sallitun tuoton laskentaan vaikuttavat viranomaissäädökset tulkintoineen. Sähkönjakelun häiriöitä pyritään ehkäisemään ennalta sähköverkkoa parantamalla ja sen toimintakunnosta huolehtimalla mm. huoltotoimenpiteillä ja verkonraivauksella. Muita riskejä ovat päästöoikeuksien riittävyys ja muutokset sähkön markkinahinnassa. Päästöoikeuksien määrän arvioidaan riittävän Pursialan voimalaitoksen tarvitsemaan turpeen polttomäärään nykyisen päästökauppajakson eli vuoden 2012 loppuun. Mahdollisiin lisätarpeisiin on varauduttu Fine Carbon Fund -sijoituksella. ESEn käyttämän kattilatekniikan maksimiraja puunkäytölle on noin 70 %. Sähkön hintariskeihin on varauduttu riskipolitiikalla, jonka mukaan ESEn tuottama tai hankkima sähkö tulee ennen budjetin vahvistamista suojata joko myyntisopimuksilla tai suojaustuotteilla. Oman voimalaitoksen ja osakkuusvoimaloiden tuotantoennusteen ylittävälle sähkönmyynnille tehdään hankintasuojaukset sähköpörssistä sähkönmyynnin riskipolitiikan mukaisesti. Rahoitusriskit Konsernin rahoitusriskeihin on varauduttu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai hankkimalla lainoille suojaustuotteita. Tällä tavoin suojattuja lainoja on noin 90 % koko lainakannasta. Vahinkoriskit Konsernissa on tunnistettu seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahinkoriskit, vastuuvahingot, tuotannon keskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Omaisuusvahinkoriskeihin on varauduttu omaisuusvakuutuksilla, joita ovat mm. kiinteistön ja sen irtaimiston vakuutukset. Toiminnan vahinkojen varalta yhtiöllä on toimitusjohtajan, hallituksen, johtoryhmän ja toiminnan vastuuvakuutukset. Pursialan voimalaitoksen sekä Tikkalan tuotantojen mahdollisen keskeytyksen varalta on keskeytysvakuutus. Ympäristövahinkoihin on varauduttu ympäristövakuutuksin sekä valitsemalla vähäpäästöisiä polttoaineita, parantamalla tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia ja vaihtamalla sähköverkkoon ympäristöystävällisiä muuntajia. Työtapaturmien varalta henkilöstöllä on lakisääteinen tapaturmavakuutus ja matkavakuutus työmatkoille. Henkilöstölle on otettu myös vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, joka on voimassa sekä töissä että vapaa-ajalla. Vakuutusmäärät tarkastetaan vuosittain. TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS Konserni Konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 milj. euroa vuonna 2010 ollen 50,0 milj. euroa (46,4 milj. euroa vuonna 2009). Liikevoitto oli 9,7 milj. euroa (7,9 milj. euroa), joten konsernin liikevoittoprosentti oli 19,5 % (16,9 %). Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 6,5 milj. euroa (4,3 milj. euroa) eli parannusta edellisvuoteen oli 51 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,3 % (8,8 %). Konsernin omavaraisuusasteen parantaminen on ollut tavoitteena ja se paranikin hieman ollen 26,2 % (25,5 %). Oman pääoman tuotto on 15,4 % (10,4 %). Maksuvalmius quick ratio oli vuodenvaihteessa 0,9 (0,9) pysyen edellisvuoden tasolla. Liikevaihtoa kertyi työntekijää kohden hieman edellisvuotta vähemmän eli 0,521 milj. euroa (0,540 milj. euroa). Konsernin korolliset pitkäaikaiset velat olivat 57,7 milj. euroa (59,2 milj. euroa). Lainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti. 10 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

11 TUNNUSLUVUT Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % 19,5 % 16,9 % 12,3 % 18,2 % OPO % 15,4 % 10,4 % 6,0 % 8,3 % Omavaraisuusaste 26,2 % 25,5 % 26,9 % 29,4 % Emoyhtiö Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 1,8 milj. euroa ollen 40,2 milj. euroa (38,4 milj. euroa vuonna 2009). Tästä sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihto oli 15,0 milj. euroa (18,3 milj. euroa), lämpöliiketoiminnan liikevaihto 20,8 milj. euroa (17,3 milj. euroa) ja muun liiketoiminnan 4,2 milj. euroa (3,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 6,7 milj. euroa (5,3 milj. euroa) eli 16,8 % (13,9 %). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 5,3 milj. euroa (3,9 milj. euroa). ESE-Verkko maksoi emoyhtiölle konserniavustusta 1,39 milj. euroa (tytäryhtiöt yhteensä 1,58 milj. euroa vuonna 2009). henkilöstön edustajaa ei enää valittu hallitukseen. Toimitusjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja henkilöstön edustajalla on läsnäolooikeus hallituksen kokouksissa. Henkilöstön edustajana jatkoi kaukolämpöinsinööri Unto Roikonen. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet HTM-yhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab / Ulla-Maija Lakonen KHT, JHTT, varalla Matti Kalliolahti KHT, JHTT ja Sinikka Hiidenmaa KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli, varalla Timo Mitikka KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli. HALLINTO Etelä-Savon Energia Oy on kokonaan Mikkelin kaupungin omistama osakeyhtiö. Etelä-Savon Energia -konsernin muodostavat Etelä-Savon Energia Oy sekä sen tytäryhtiöt ESE-Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy, Kiinteistö Oy Korjaamonkatu 3, OOO ESE, OOO Russkij Les ja Huippuenergia Oy. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa sähköasentaja Paavo Barck (puheenjohtaja), asianajaja Antti Suhonen (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriainen, maanviljelijä Mauri Ruuth, yrittäjä/tj. Jyrki Peltonen, aluepäällikkö Leena Varis, maanmittausteknikko Jouko Varis, henkilökunnan edustaja kaukolämpöinsinööri Unto Roikonen ja yhtiön va. toimitusjohtaja Sari Siiskonen. Heidän varajäseninään toimivat ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti metsätalousinsinööri Anita Törn, työterveyslääkäri Pirkko Valtola, palveluohjaaja Päivi Ylönen, rehtori Jaana Strandman, apulaisrehtori Pirjo Hänninen, toiminnanohjaaja Anneli Moilanen, ekonomi Eero Erola, henkilökunnan varaedustajana myyntipäällikkö Jari Nykänen ja toimitusjohtajan varajäsenenä voimalaitosjohtaja Timo Leppänen. Etelä-Savon Energia Oy:n toimitusjohtajana toimi Osmo Hyvönen asti ja Erkki Karppanen alkaen. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄY TTÄMISESTÄ Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,35 euroa, josta tilikauden voitto on ,20 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona ,00 euroa. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeiden määrä 300 kpl Yhtiön osakepääoma ,79 Osakkeen nimellisarvo ,79 Osakkeen verotusarvo v ,32 Hallitus Etelä-Savon Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin , jossa yhtiöjärjestystä muutettiin niin, että kaikilta hallituksen jäseniltä poistettiin varajäsenet, minkä lisäksi toimitusjohtajaa ja Etelä-Savon Energia vuosikertomus

12 Sähkönmyyntiliiketoiminta Sähkönmyyntiliiketoiminta vastaa ESEn toimitusvelvollisuusalueen sähkönmyynnistä sekä myy ympäristöystävällistä Ekoteko-sähköä valtakunnallisesti. 12 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

13 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Sähkönmyynti Sähkönmyynti ESEn alueelle oli noin 237 GWh, mukaan lukien ulkovalaistus ja häviöenergian myynti. ESEn sähkönmyynti omalle vastuualueelle pieneni edellisvuodesta 30 GWh. Merkittävimmät syyt sähkönmyynnin pienentymiseen tulivat kilpailun kiristymisestä sähkönmyynnissä. ESEn myynti Mikkelin seudun ulkopuolelle ja pörssiin oli yhteensä noin 86 GWh, joka on edellisvuotta pienempi. Kokonaissähkönmyynti oli siten noin 323 GWh eli noin 13 % vähemmän kuin vuonna Sähkönmyynti kuluttajaryhmille (Kokonaismyynti 323 GWh) Yksityinen 40 % Jalostus 20 % Palvelu 18 % Julkinen 8 % Maatalous 1 % Mikkelin seudun ulkopuolelle myytiin vuonna 2010 noin 25 % kaikesta sähköstä. Ekoteko-sähkö ESE on määrätietoisesti kehittänyt ekologisen energian tuotantoa. Yhtiöllä on ollut jo vuosikymmenien ajan tavoitteena hyödyntää ekologisesti kestävää ja puhtaasti kotimaista raaka-ainetta energian lähteenä. ESEn hankkima ja myymä ympäristöystävällinen sähkö on tuotteistettu Ekoteko-sähköksi. Ekoteko-sähkö perustuu vain uusiutuviin energialähteisiin tai uusiutuviin polttoaineisiin. Ekoteko-sähkön käyttäjälle toimitetaan sähkösopimuksen lisäksi diplomi osoituksena ympäristöystävällisen energian käytöstä. ESEn ympäristöystävällinen sähkön tuotanto jakautui seuraavasti: tuulivoima (0,3 %), vesivoima (13,5 %) ja puupohjaisilla polttoaineilla tuotettu (86,2 %). ESEn käyttämä puupolttoaine on haketta, metsähaketta, kantoja, kuorta, purua ja murskattua kierrätyspuuta. Sähkön hankinta (Kokonaishankinta 323 GWh) Sähkön toimitus (Kokonaishankinta 323 GWh) Ostot Pursialan voimalaitokselta 255 GWh Ostot sähköporssistä ja ulkopuolisilta toimittajilta 41,9 GWh Ostot osakkuusvoimalaitoksilta 26,1 GWh Sähkönhankinta Sähkön kokonaishankinta oli 323 GWh. Hankitusta sähköstä ostettiin osakkuustoimittajilta noin 26 GWh. Sähköpörsseistä ja muilta ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin noin 42 GWh. Pursialan voimalaitos tuotti noin 255 GWh. Kokonaishankinta ESEn alueen vähittäismyyntiin 237 GWh Kokonaishankinta ESEn alueen ulkopuoliseen sähkönmyyntiin 81 GWh Pörssimyynti 5 GWh Etelä-Savon Energia vuosikertomus

14 Lämpöliiketoiminta Lämpöliiketoiminta myy kaukolämpöä Mikkelin kaupungin alueella olevan kaukolämpöverkon asiakkaille. Kaukolämpöverkolla on pituutta noin 183 km ja asiakkaita noin Kaukolämmön kysyntä kasvoi merkittävästi vuonna Osan kasvusta selitti kylmä talvi. 14 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

15 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Arto Salmela, liiketoimintajohtaja Lämmönmyynti Vuonna 2008 käynnistettyä kaukolämmön markkinointia jatkettiin vuoden 2010 aikana hieman toteutustapaa muuttaen ja tuloksena saatiin varsin hyvä liittymistulos kaukolämpöputkiston varsilla olevissa kiinteistöissä. Lämmön hankinta (Kokonaishankinta 470,7 GWh)) Lämmöntarveluku Mikkelissä oli Se vauhditti lämmönmyynnin ennätykselliseen 431,8 GWh:n tasoon. Lämmön myynti kasvoi edellisestä vuodesta 57,8 GWh. Osto voimalaitokselta 462,6 GWh Lämpökeskukset 8,1 GWh Kaukolämpöasiakkaiksi liittyi vuoden aikana uutta 45 kiinteistöä. Kaukolämpöasiakkaita oli vuoden lopussa 2060 kpl, ja lämpöasiakkaiden lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi rakennuskuutiolla. Kokonaisuudessaan lämmitettävä rakennustilavuus oli vuodenvaihteessa 9.7 miljoonaa rakennuskuutiota. Lämmönhankinta Lämpöä hankittiin yhteensä 470,7 GWh, josta voimalaitoksen tuotannoksi kertyi 462,6 GWh. Erillisten lämpökeskusten tuotannon osuus oli 8,1 GWh. Investoinnit Kaukolämpöinvestointeihin käytettiin yhteensä noin ja kaukolämpöverkon saneerauksiin noin Liittymismaksutuloja kertyi noin Lämmön toimitus (Kokonaistoimitus 470,7 GWh) Asuintalot 207,6 GWh Toimistorakennukset 99,8 GWh Muut asiakkaat 79,1 GWh Teollisuus 45,3 GWh Häviöt 38,9 GWh Kaukoluettavat mittarit Yhtiössä on tavoitteena saada kaikki kaukolämmön asiakasmittalaitteet uusittua kaukoluentaa varten vuoteen 2014 mennessä. Kaukoluettavia mittareita on vuoden 2010 lopussa käytössä 1013, mikä vastaa 49,3 %:a koko asiakasmäärästä. Etelä-Savon Energia vuosikertomus

16 Voimaliiketoiminta Voimaliiketoiminta vastaa ESEn sähkön ja kaukolämmön tuotannosta Pursialan voimalaitoksissa, jotka tuottavat yhteistuotannossa sähköä ja lämpöä. Lisäksi uudempi voimalaitos voi tuottaa myös lauhdesähköä. Polttoaineena kattiloissa voi käyttää 70 % puuta ja 30 % turvetta. Voimalaitoksen lämpöteho on 125 MW ja sähköteho 62 MW. Laitokset on rakennettu vuosina 1990 ja Voimaliiketoiminnalla on myös teollisuuden kanssa yhteistyösopimuksia, joilla myydään höyryä ja lämpöä teollisuusprosessien käyttöön. Pursialan lämpövoimala käyttää polttoaineenaan mm. metsähaketta. 16 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

17 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Timo Leppänen, voimalaitosjohtaja Sähkön ja lämmön tuotanto Voimalaitosten sähkön tuotanto oli kertomusvuonna 255,2 GWh. Kaukolämmön tuotanto voimalaitoksilla ja turvelämpökeskuksella oli 469,8 GWh. Sähkön markkinahinta oli talvikaudella sekä vuoden loppupuolella melko korkea. Tämän seurauksena omaa tuotantoa myytiin myös pörssiin. Lähes kaikki tarvittava kaukolämpö tuotettiin voimalaitoksella. Vuosi oli astepäiväluvulla mitattuna normaalia kylmempi. Tämän seurauksena kaukolämmön ja vastapainesähkön tuotanto oli budjetoitua enemmän. Lisäksi tuotettiin 63,6 GWh teollisuuslämpöä ja -höyryä. Voimalaitoksen käytettävyys (t gde ) oli Pursiala 1:n osalta 99,9 % ja Pursiala 2:n osalta 99,4 %. Polttoaineiden hankinta Polttoaineiden hankinta oli kuluneena vuotena normaalia verrattuna edelliseen vuoteen. Turvetta saatiin tuotettua normaali määrä. Lisäksi tehtiin turpeen toimituksesta turvavarastosopimus, jolla varmistetaan turpeen toimitusta huonona turvetuotantovuotena. Tuleville vuosille erityisesti metsähakkeen hankintaa on tehostettu yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Venäjältä ostettiin hakkuuoikeuksia, ja hakkuut omista metsistä alkoivat keväällä. Metsähakkeen toimitukset alkavat näistä hakkuista ensi vuonna. Sahojen rimahakkeen toimitusta Venäjältä on jatkettu kuten myös yhteistyötä Mikkelin ympäristön sahojen kanssa. Puun osuus polttoaineista oli 62,8 % ja turpeen sekä kivihiilen osuus oli 36,8 %. Öljyn osuus voimalaitoksen polttoaineista oli vain 0,4 %. Puupolttoaine on metsäteollisuuden sivutuotteita, metsähaketta ja kierrätyspuuta. Teollisuuslämmön ja höyryn myynti Teollisuuslämpöä ja -höyryä toimitettiin kuudelle Mikkelin ja sen ympäristön teollisuuslaitokselle. Kattilalaitosten käyttöä valvotaan ja ohjataan Pursialan voimalaitoksen valvomosta. Päivittäinen huolto ja kunnossapito tehdään voimaliiketoiminnan huoltomiesten toimesta. Hiilidioksidipäästöt Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hiilidioksidipäästöoikeudet vuosille Vuodelle 2010 myönnetyt päästöoikeudet riittivät kattamaan sähkö- ja kaukolämpötuotannon aiheuttamat päästöt. Valmistelussa on tulevan päästökauppakauden laki vuosille Tämän perusteella näyttäisi siltä, että ilmaisia päästöoikeuksia saadaan rajoitetusti vain kaukolämmön tuotantoon. Muut tarvittavat päästöoikeudet joudutaan hankimaan markkinoilta. Sähkön- ja lämmöntuotanto (Kokonaistuotanto 816,9 GWh) Puupolttoaineiden jakauma (Yhteensä 728,5 GWh) Kaukolämmöntuotanto 462,6 GWh Sähkön tuotanto 255,2 GWh Teollisuuslämpö 60,6 GWh Sähkön omakäyttö 29,6 GWh Lämmön omakäyttö 8,9 GWh Metsähake 439,8 GWh Teollisuuden sivutuotteet 285,5 GWh Kierrätyspuu 3,1 GWh Polttoaineiden käyttö (Voimaliiketoiminta, kaikki 1134,6 GWh) Puupolttoaineet 728,5 GWh Turve 395,3 GWh Öljy 9,3 GWh Kivihiili 1,5 GWh Etelä-Savon Energia vuosikertomus

18 ESE-Verkko Oy ESE-Verkko Oy vastaa sähkönsiirrosta omalla verkkoalueellaan. Yhtiöllä on sähköverkkoa noin km ja asiakkaita noin Sähkönsiirto jakelualueella (355 GWh) Siirretty sähkömäärä jakelualueella (Kokonaissiirto 355 GWh) Sähkönsiirto kantaverkosta 31% Sähkönsiirto Pursialan voimalaitokselta 69% 20 kv ja 110 kv asiakkaille 84 GWh 0,4 kv asiakkalille 260 GWh Häviöt 11 GWh 18 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

19 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Yhtiön toiminnasta ESE-Verkko Oy vastaa sähkönjakelusta omalla sähköverkkolupa-alueellaan. Yhtiö rakentaa ja ylläpitää sähkönjakeluverkkoa, johon on liitetty n käyttöpaikkaa. Jakeluverkon pituus on lähes km ja siihen kuuluu seitsemän 110 kv sähkö- ja kytkinasemaa ja kolme 20 kv kytkinasemaa. Sähkön siirtomäärä oli 355 GWh (342,5 GWh vuonna 2009). Yhtiö on investoinut viime vuosina voimakkaasti 110 kv verkkoon ja sähköasemiin. Lähivuosien suurin lisäinvestointi on kaukoluettavien mittareiden hankinta vuoden 2013 loppuun mennessä. Hinnankorotus Yhtiö korotti sähkön siirtohintojaan alkaen 15,4 % ja tämä korotus koski kaikkia hintoja. Kyseisellä hinnankorotuksella katetaan mittavia sähköverkkoon viime vuosina tehtyjä investointeja. Verkon rakennus, perusparannus ja kunnossapito Verkon rakennus keskittyi Mikkelin torin ympäristöön, jossa rakennettiin uusi 20 kv maanalainen kytkinlaitos toriparkin yhteyteen ja jatkettiin 20 kv kaapeliverkon ja muuntamoiden uusintaa. Koko rakennustyömaan aikataulut muuttuivat niin, että kaikkia sähköverkon töitä ei pystytty tekemään valmiiksi. Toriparkin kytkinlaitos otettiin jännitteiseksi joulukuussa ja se valmistuu kokonaan vuoden 2011 alussa. Toriparkkiin Suojalammen sähköasemalta tuleva suora syöttöyhteys ja valokuituyhteys ovat käytössä. Uudet yhteydet Siekkilän sähköasemalle valmistuvat kesällä Toriparkin toinen muuntamotila valmistuu keväällä 2011 ja kaapelointityöt etelän suuntaan jatkuvat kesällä Näiden yli kaksi miljoonaa euroa maksavien töiden jälkeen keskusta-alueen jakelu varmentuu ja voimme käyttää nykyistä pienempiä syöttöalueita ja useita syöttösuuntia. Koko 20 kv ilmajohtoverkko raivattiin perusteellisesti kesällä. Urakkaan kuului johtoaukon pohjan raivaus ja runsas reunapuiden poisto. Raivauksen ansiosta selvisimme vähäisillä häiriöillä vuoden 2011 alun tykkylumikaudesta. Kesällä Savossa ja Etelä-Karjalassa riehuneet, laajoja sähköhäiriöitä aiheuttaneet myrskyt, eivät osuneet jakelualueellemme. Kaukoluettavat mittarit Vuoden aikana asennettiin kaukoluettavaa mittaria kerros- ja rivitalojen yhteismittauskeskuksiin. Vuoden lopussa oli asennettuna n kaukoluettavaa mittaria. Määrä on lähes 70 % kaikista mittauspisteistä. Omakotitalojen ja muiden yksittäiskohteiden kaukoluettavat mittarit asennetaan vuosina 2012 ja Risto Kosunen, toimitusjohtaja OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Risto Kosunen nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi Arvio tulevasta kehityksestä ESE-Verkon toiminta jatkuu perusteiltaan ennallaan omaa verkkoaluetta kehittäen. Välttämättömät siirtoverkko- ja sähköasemainvestoinnit on nyt toteutettu. Parin seuraavan vuoden aikana suuri osa jakeluverkon saneeraustöistä tehdään jakelumuuntamoilla. Kahden seuraavan vuoden aikana käytetään investointeihin yli kaksi miljoonaa euroa vuodessa, koska tällöin valmistuu mittareiden vaihto kaukoluettaviksi. Energiamarkkinavirasto valvoo sähköverkkotoimintaa ja uusi valvontajakso alkaa Uutta valvontajaksoa koskevat päätökset ovat valmistelussa ja muutokset valvonnan ehdoissa voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan. Hallinto ESE-Verkon yhtiökokous valitsi hallitukseen jatkamaan sähköasentaja Paavo Barckin (puheenjohtaja), asianajaja Antti Suhosen sekä toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriaisen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitusta täydennettiin valitsemalla hallitukseen toimitusjohtaja Erkki Karppanen. Tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab / Ulla- Maija Lakonen KTM, JHTT. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jussi Malkamäki asti, jonka jälkeen toimitusjohtajan tehtävää hoiti väliaikaisesti käyttöpäällikkö Risto Kosunen. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 13 henkilöä (13 vuonna 2009). Talous ESE-Verkon liikevaihto vuonna 2010 oli 8,1 milj. euroa (7,3 milj. euroa vuonna 2009). Liikevaihto kasvoi sekä kasvaneen siirtomäärän että korotetun siirtohinnan johdosta. Yhtiö teki investointeja noin 3 milj. eurolla ja ne rahoitettiin tulorahoituksella sekä lainalla konsernikassasta. Liittymismaksuja kertyi euroa ( euroa vuonna 2009). Yhtiön omavaraisuusaste oli 38,2% (35,3% vuonna 2009). Etelä-Savon Energia vuosikertomus

20 ESE-Tekniikka Oy ESE-Tekniikka Oy:llä on sähköasennusliiketoimintaa, ulkovalojen huoltotoimintaa sekä lämmönmyyntiä aluelämpökeskuksista. ESE-Tekniikka on ollut mukana Mikkelin hallitustorin toriparkin sähköasennustöissä. 20 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2010

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot