Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintakertomus 6. Tuloslaskelma 12. Tase 13. Rahoituslaskelma 15. Liitetiedot tilinpäätökseen 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintakertomus 6. Tuloslaskelma 12. Tase 13. Rahoituslaskelma 15. Liitetiedot tilinpäätökseen 16"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintakertomus 6 Tuloslaskelma 12 Tase 13 Rahoituslaskelma 15 Liitetiedot tilinpäätökseen 16 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma 24 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 26 Tilintarkastuskertomus 27 ESE-Verkko Oy:n tuloslaskelma 28 Sähkönmyyntiliiketoiminta 30 Lämpöliiketoiminta 32 Voimaliiketoiminta 34 ESE-Verkko Oy 36 ESE-Tekniikka Oy 38 English Summary 40

3 Konsernin tunnuslukuja Liikevaihto 46,4 milj.euroa 41,9 milj.euroa 36,0 milj.euroa Liikevoitto 7,85 milj.euroa 5,17 milj.euroa 6,54 milj.euroa Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,26 milj.euroa 2,53 milj.euroa 3,60 milj.euroa Sijoitetun pääoman tuotto % 8,80 % 6,0 % 7,8 % Omavaraisuusaste % 25,50 % 26,9 % 29,4 % Oman pääoman tuotto % 10,40 % 6,0 % 8,3 % Korolliset pitkäaikaiset velat 59,2 milj.euroa 54,0 milj.euroa 51,1 milj.euroa Investoinnit 8,8 milj.euroa 9,9 milj.euroa 10,2 milj.euroa Maksuvalmius (Quick Ratio) Liikevaihto / työntekijä 0,540 milj.euroa 0,537 milj.euroa 0,462 milj.euroa Taseen loppusumma 117,5 milj.euroa 113,1 milj.euroa 108,9 milj.euroa Sähkön myynti GWh 372 GWh 402 GWh 345 GWh Kaukolämmön myynti GWh 382,2 GWh 349,2 GWh 359,7 GWh Sähkön siirto GWh 340,5 GWh 345 GWh 345 GWh

4 Va. toimitusjohtajan katsaus Sari Siiskonen Vuosi 2009 oli jälleen kylmin sitten vuoden ESE tekikin ennätyksen niin kaukolämmön myynnissä kuin vastapainesähkön tuotannossakin eli pääsi hyödyntämään voimalaitos ja kaukolämpöverkon kapasiteettiaan. Koska ilmaston ennustetaan kuitenkin lämpenevän, tulee kaukolämpöverkon asiakasmäärää kasvattaa, jotta oman tuotannon kannattavuutta voidaan edelleen parantaa. ESE pystyy omalla voimalaitoskapasiteetillaan ja osakkuusyritystensä kautta tuottamaan kaiken myymänsä sähkön, jolloin yli puolet sen myymästä sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Loppu tuotetaan pääosin turpeella, joka sekin on kotimainen polttoaine. ESEn oman tuotannon rakenne on suunniteltu niin, että yhtiön energiantuotanto kuormittaa ilmastoa mahdollisimman vähän. Tämä on yhtiön strategia, johon ESEä luotsasi yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Osmo Hyvönen, joka jäi eläkkeelle helmikuun alusta. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Vuonna 2009 ESEn oma tuotanto tuotti energiastaan 65 % puupolttoaineilla, 32 % turpeella ja öljyllä sekä kivihiilellä 3%. Energiaselvitys Vuonna 2008 julkistettiin tieto siitä, että Etelä-Savon Energia Oy:n omistaja Mikkelin kaupunki ja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajat olivat käynnistäneet selvitystyön näiden kahden yhtiön yhdistämisestä. Selvitystyö jatkui vuoden 2009 ajan, ja tämänhetkisen tiedon mukaan asia vietäisiin kunnanvaltuustoihin ratkaistavaksi toukokuun 2010 lopulla. Hinnat ESE nosti energianhintojaan vuoden 2009 alussa 23 %. Vuosi 2008 oli ollut lämpimin kahteenkymmeneen vuoteen, mikä yhdessä kohonneiden polttoainehintojen kanssa vaati budjetoinnin ja tuotehinnoittelun uudistamista. Vuoden 2010 alussa hintoja korotettiin vielä 9 %, ja alkuvuoden kylmien ilmojen ansiosta budjetoidun tuloksen saavuttaminen näyttää tänä vuonna jälleen mahdolliselta. ESE on edelleen kilpailukykyinen ja konsernin energiahinnat ovat alle maan keskitason. Sähkön porssihintojen kohoaminen tulee entisestään parantamaan ESEn kilpailukykyä, kun oman voimalaitoksen lauhdetuotannon kulut laskevat pörssihintojen alle. Tämä lupaa hyvää ESEn myymän sähkön kilpailukyvylle tulevaisuudessa. Talous Vuoden 2009 tulos parani vuodesta 2008 liikevoiton osalta noin 2,7 milj. euroa, kun budjettiperustetta muutettiin eli kun lämmöntarveluku pudotettiin aiemmin käytetystä 4900:sta 4500:een, joka vastaa viimevuosien keskiarvoa. Syksylle 2009 budjetoitu hinnankorotus jätettiin kuitenkin tekemättä ESEn kilpailukyvyn säilyttämiseksi, eikä budjetoitua tulosta kyetty saavuttamaan. Yhtiön tulevaisuudesta Mikkeliläisiä palvelee tulevaisuudessa energia-asioissa joko edelleen kaupungin omistama energiayhtiö tai laajempi maakunnallinen yhtiö. Tavoitteemme on, että jatkossakin panostetaan ympäristöystävälliseen energiantuotantoon, varmaan sähkönsiirtoon toimialueella sekä siihen, että yhtiö pystyy toimittamaan energiapalveluja toimialueen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan. Kiitokset asiakkaillemme, henkilökunnallemme, yhtiön hallitukselle sekä muille sidosryhmille kuluneesta vuodesta Sari Siiskonen Va. toimitusjohtaja 6

5 Talousosasto Liiketoimintayksiköt Sähkönmyyntiliiketoiminta Sähkön vähittäismyynti vastuualueelle Sähkön vähittäismyynti vastuualueen ulkopuolelle Sähkön tilapäismyynti Lämpöliiketoiminta Lämmön myynti Muu liiketoiminta Voimaliiketoiminta Sähkön sisäinen myynti Lämmön sisäinen myynti Teollisuuslämmön myynti Muu liiketoiminta Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus Mauri Ruuth Jouko Varis Jyrki Peltonen Unto Roikonen Markku Kakriainen Antti Suhonen Leena Varis Osmo Hyvönen 7 toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen asti

6 Toimintakertomus 2009 Paavo Barck hallituksen puheenjohtaja OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA ESE ei päässyt vuonna 2009 budjetoituun tulokseen, vaikka tulos paranikin edellisvuodesta. Suurimmat syyt olivat, ettei yhtiö tehnyt syksylle budjetoimaansa hinnankorotusta sähköön ja kaukolämpöön eikä sähköstä saanut sen alhaisten pörssihintojen johdosta samaa katetta kuin aikaisempina vuosina. Kaukolämmön asiakasmäärät ja myynti kasvoivat vuoden aikana, ja ESE tekikin lämmönmyynnissä uuden ennätyksensä 382,2 GWh, jossa kasvua oli 33 GWh edellisvuoteen verrattuna. Kaukolämmön myynti kasvoi ensimmäisen kerran vuoden 2003 jälkeen. ESE tuotti vuonna 2009 Pursialan voimalaitoksessaan 221,7 GWh sähköä. Voimalaitoksen sähköntuotannon kapasiteetti on noin 400 GWh, mutta lauhdetuotannon määrää rajoitettiin sähkön alhaisten pörssihintojen vuoksi. ESE pystyy tuottamaan kaiken myymänsä sähkön, mutta alhaiset pörssihinnat ovat syöneet sähköntuotannon kilpailukykyä. ESEn kokonaissähkönmyynti oli 372 GWh eli noin 29 GWh edellisvuotta vähemmän. ESE-Verkon sähkönsiirto vuonna 2009 oli 340,5 GWh, eli taloudellinen taantuma näkyi verkkoalueellamme noin prosentin laskuna sähkön siirtomäärässä. Erityisesti teollisuuden sähkönkäyttö väheni. Sähkönsiirron liikevaihto kuitenkin kasvoi noin 5,5 %, sillä siirtomäärä kasvoi kalliimmissa, vähemmän kuluttavissa tariffiryhmissä. ESE-Tekniikan lämmön myynti oli noin 12,5 GWh. Kasvua oli noin 3,5 GWh. Liikevaihto kuitenkin laski 14 %, koska lämmön myyntihinnat on sidottu polttoaineiden hintoihin, jotka laskivat edellisvuodesta. Asennusliiketoiminnan ja huoltoliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto sen sijaan kasvoi edellisvuodesta 44 %. Selvitys maakunnallisen energiayhtiön perustamisesta Vuoden aikana on tehty selvitystyötä uuden maakunnallisen energiayhtiön muodostamisesta, joka muodostettaisiin fuusioimalla Etelä-Savon Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy. Uuden yhtiön omistukseksi on kaavailtu 80prosenttista kuntaomistusta, ja Suur-Savon Energiasäätiö, Suur-Savon Sähkö Oy:n pienosakkaat ja mahdollinen ulkopuolinen rahoittaja omistaisivat loput 20 %. Uuden yrityksen on kaavailtu aloittavan toimintansa Polttoaineenhankinta Venäjältä ESE on omavarainen sähköntuotannossaan. Voimalaitoksen biopolttoaineiden saatavuuden turvaaminen on jatkossakin erittäin tärkeää tuotannon kilpailukyvyn varmistamiseksi. Puunhankintaa varten on jatkettu panostuksia hakkeen hankkimiseksi Venäjältä. Tavoite on vakiinnuttaa hakkeen tuonti Venäjältä sekä kasvattaa sitä markkinatilanteen ja tarpeen mukaisesti. Tätä tehtävää varten on Venäjälle perustettu tytäryhtiö OOO ESE. Päästöoikeudet ESEn Pursialan voimalaitoksen sähköntuotanto ei pörssisähkön alhaisen hinnan vuoksi ollut maksimitasollaan, joten ESEn ei tarvinnut käyttää kaikkia sille myönnettyjä päästöoikeuksia. Hinnankorotukset ESE joutui nostamaan sekä sähkönsä että kaukolämpönsä hintoja 23 % vuoden 2009 alusta erityisesti polttoaineiden hinnankorotusten vuoksi. 8

7 Osakkuusyhtiöt Vesivoimayhtiö Koskienergia Oy ja sen tytäryhtiö Alakoski Oy jäivät budjetoiduista tuotantomääristään huonon vesivuoden vuoksi. Vuonna 2009 ESEn osuus yhtiöiden tuotantomääristä oli 24,1 GWh (41 GWh vuonna 2008). Investoinnit Konsernin investoinnit vuonna 2009 olivat 8,8 milj. euroa (9,9 milj. euroa vuonna 2008). Vuoden aikana investointiin erityisesti kaukolämmön runko ja korttelijohtojen rakentamiseen sekä sähkön jakeluverkkoon. Lisäksi investoitiin kaukolämmön talojohtoihin, voimalaitoksen perusparannuksiin, sähköasemien koneisiin ja laitteisiin sekä kaukoluettaviin energiamittareihin. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 86 henkilöä (87 vuonna 2008). Emoyhtiön palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 63 henkilöä (62 vuonna 2008). Konserni maksoi tilikaudella 2009 palkkoja ja palkkioita ,45 euroa ( ,91 euroa vuonna 2008). Emoyhtiön palkat ja palkkiot vuonna 2009 olivat ,41 euroa ( ,15 euroa vuonna 2008). Ympäristö Yhtiö julkistaa vuosittain erillisen ympäristöraportin. Tilikauden ympäristöinvestoinnit olivat euroa ja kuluiksi kirjatut ympäristömenot euroa. Ympäristöinvestointi oli Tuukkala Kyyhkyläkaukolämpölinjan rakentaminen raskasta polttoöljyä käyttävän lämpökeskuksen korvaamiseksi Pursialan voimalaitoksen kaukolämmöntuotannolla, jossa polttoaineina ovat puu ja turve. Ympäristömenot olivat 0,5 % liikevaihdosta. Kulujen odotetaan tulevaisuudessa olevan samalla tasolla. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Toimitusjohtajan eläkkeelle jääminen ESEn pitkäaikainen toimitusjohtaja Osmo Hyvönen jäi eläkkeelle Yhtiölle ei ole valittu uutta toimitusjohtajaa, vaan toimitusjohtajan sijainen talousjohtaja Sari Siiskonen hoitaa tehtävää va. toimitusjohtajana, kunnes energiajärjestelyjen tilanne selviää. Selvitys maakunnallisen energiayhtiön perustamisesta Selvitystyötä maakunnallisen energiayhtiön perustamisesta on jatkettu. Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajat päättänevät uuden yhtiön perustamisesta toukokuussa Hinnankorotukset ESE nosti sähkön ja kaukolämmön hintaa vuoden 2010 alusta 9 %. Erityisesti polttoainekustannukset ovat nousseet edelleen, eikä sähköntuotannosta ole sähkön alhaisten pörssihintojen vuoksi saatavissa aiempina vuosina tulleita tuottoja. Kaukolämmön tuotantoennätys ESEn lämmöntuotantoteho nousi vuonna 2005 Pursialan toisen yksikön ja Rokkalan varalämpökeskuksen rakentamisen jälkeen noin 225 MW:iin. ESE teki kaukolämmön asiakasmäärän ja rakennustilavuuden voimakkaan lisäyksen sekä kylmän talven johdosta tammikuussa lämmöntuotantoennätyksensä, kun lämpöteho kaukolämpöverkossa oli 137,2 MW. 9

8 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TUTKIMUS JA KEHITYSTOIMINTA Maakunnallinen energiayhtiö Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, jääkö vuosi 2010 ESEn viimeiseksi vuodeksi itsenäisenä yhtiönä. On mahdollista, että vuonna 2011 mikkeliläisiä palvelee yhteinen maakunnallinen energiayhtiö, jonka liikevaihto on noin 180 miljoonaa euroa, jolla on 340 työntekijää ja noin asiakasta ja joka myy GWh sähköä ja 900 GWh lämpöä. Toiminnan kehitys Budjettiperustana on pidetty lämmöntarvelukua 4500, joka otettiin käyttöön vuoden 2009 budjettia laadittaessa. Lämpötila on suuri yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa ESEn lämmönmyyntiin, ja sen tulee olla realistisella tasolla, jotta budjetti voi toteutua. Muita tärkeitä tekijöitä budjetoidun tuloksen saavuttamisessa ovat niin polttoaineiden saatavuuden varmistaminen kuin niiden hintatasokin. Siksi ESE pitää edelleen kivihiiltä varmuusvarastona ja jatkaa venäläisen tytäryhtiönsä OOO ESEn kautta polttoaineenhankintaverkoston kehittämistä Venäjällä. Ekoteko vihreä energia ESEn myymästä energiasta yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla tai osakkuusyhtiöiden kautta vedellä tai tuulella, joten yhtiön sähköä ja kaukolämpöä markkinoidaan vihreinä vaihtoehtoina Ekotekobrändillä. Markkinointitoimenpiteitä brändin tunnettuuden lisäämiseksi jatketaan mm. internetin kautta sekä kohdennetuilla kampanjoilla. Kaukolämmityksen laajentaminen Mikkelissä ESE jatkaa edelleen vuonna 2008 käynnistettyä kaukolämmön laajennusprojektia. Kaukolämpöverkon laajentamisen kannattavuutta kaukolämmityksen ulkopuolisilla alueilla selvitetään edelleen. ESEn oman sähköntuotannon kannattavuus ja kilpailukyky kasvavat kaukolämpökuorman kasvattamisen kautta, kun lämmön kanssa yhteistuotantona tuotetun sähkön määrä kasvaa. ESE oli mukana vuonna 2009 Mikkelin Teknologiakeskus Oy:n SeniorPRO kehityshankkeessa sekä kahdessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankkeessa, joissa selvitetään biopolttoaineiden käyttöä voimalaitoksella sekä energiapuun hankintaa. Tutkimus ja kehitystoiminnan kuluja vuonna 2009 oli noin euroa. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Strategiset riskit ESEn strategiset riskit liittyvät sähkön ja kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. ESEn myymän kaukolämmön markkinahinta on kilpailukykyinen, mutta omalla tuotannolla tuotettu sähkö on tällä hetkellä menettänyt kilpailukykyään pörssisähköön verrattuna. Energian tuotantokustannusten nousua on pyritty estämään hajauttamalla polttoaineiden hankintaa ja tekemällä pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joilla polttoaineentoimittajille myydään sähköä markkinahintaa edullisemmin. Lisäksi pyritään hankkimaan polttoaineita omien yhteyksien kautta vähemmän kilpailluilta markkinoilta Venäjältä. Oman voimalaitoksen ja osakkuusvoimaloiden tuotantoennusteen ylittävälle sähkönmyynnille on tehty hankintasuojaukset sähköpörssistä sähkönmyynnin riskipolitiikan mukaisesti. Operatiiviset riskit Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat puupolttoaineen saannin turvaaminen ja erityisesti lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys sekä toimivuus. Polttoaineiden saantia on pyritty turvaamaan riittävillä polttoainesopimuksilla ja omilla varmuusvarastoilla. Lisäksi oman polttoaineiden hankinnan kehittäminen Venäjällä varmistaa polttoaineiden saatavuutta. Lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu vara ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Pursialan kapasiteetti on noin 125 MW ja vara ja huippulämpökeskusten kapasiteetti noin 100 MW. Kaukolämpöalueen laajentuessa ja myyntimäärien kasvaessa myös vara ja huippulämpökeskusten kapasiteettia tulee lähivuosina kasvattaa. Päästöoikeuksien määrän arvioidaan riittävän Pursialan voimalaitoksen tarvitsemaan turpeen polttomäärään, ja mahdollisiin lisätarpeisiin on varauduttu Fine Carbon Fund sijoituksella. ESEn käyttämän kattilatekniikan maksimiraja puunkäytölle on noin 70 %. 10

9 Sähkön hintariskeihin on varauduttu riskipolitiikalla, jonka mukaan ESEn tuottama tai hankkima sähkö tulee ennen budjetin vahvistamista suojata joko myyntisopimuksilla tai suojaustuotteilla. Verkkotoiminnan riskeinä ovat sähkönjakelun häiriöt ja sallitun tuoton laskentaan vaikuttavat viranomaissäädökset tulkintoineen. Sähkönjakelun häiriöitä pyritään ehkäisemään sähköverkkoa parantamalla ja sen toimintakunnosta huolehtimalla. Lämpöliiketoiminnan riskinä on ilmaston mahdollisesta lämpenemisestä johtuva kaukolämmön myynnin pieneneminen. Rahoitusriskit Konsernin rahoitusriskeihin on varauduttu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai hankkimalla lainoille suojaustuotteita. Tällä tavoin suojattuja lainoja on noin 77 % koko lainakannasta. Vahinkoriskit Konsernissa on tunnistettu seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahinkoriskit, vastuuvahingot, tuotannon keskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Omaisuusvahinkoriskeihin on varauduttu omaisuusvakuutuksilla, joita ovat mm. kiinteistön ja sen irtaimiston vakuutukset. Toiminnan vahinkojen varalta yhtiöllä on toimitusjohtajan, hallituksen ja toiminnan vastuuvakuutukset. Pursialan voimalaitoksen sekä Tikkalan tuotantojen mahdollisen keskeytyksen varalta on keskeytysvakuutus. Ympäristövahinkoihin on varauduttu mm. valitsemalla vähäpäästöisiä polttoaineita, parantamalla tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia, vaihtamalla sähköverkkoon ympäristöystävällisiä muuntajia sekä ympäristövakuutuksin. Työtapaturmien varalta henkilöstöllä on lakisääteinen tapaturmavakuutus ja matkavakuutus työmatkoille. Vakuutusmäärät tarkastetaan vuosittain. TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS Konserni Konsernin liikevaihto kasvoi 4,5 milj. euroa vuonna 2009 ja oli 46,4 milj. euroa (41,9 milj. euroa vuonna 2008). Liikevoitto oli 7,9 milj. euroa (5,2 milj. euroa), joten konsernin liikevoittoprosentti oli 16,9 % (12,4 %). Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,3 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 % (6,0 %). Konsernin omavaraisuusaste heikkeni hieman ja oli 25,5 % (26,9 %). Oman pääoman tuotto oli 10,4 % (6,0 %). Maksuvalmiussuhde oli vuodenvaihteessa 0,9 (0,7) eli aiempia vuosia parempi. Liikevaihtoa kertyi työntekijää kohden 0,540 milj. euroa (0,537 milj. euroa). Konsernin korolliset pitkäaikaiset velat olivat 59,2 milj. euroa (54,0 milj. euroa). Lainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti. Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % 16,9 % 12,3 % 18,2 % 28 % OPO 10,4 % 6,0 % 8,3 % 16,9 % Omavaraisuusaste 25,5 % 26,9 % 29,4 % 31,5 % 11

10 Emoyhtiö Emoyhtiön liikevaihto kasvoi erityisesti kaukolämmön liikevaihdon kasvun johdosta 4,2 milj. euroa 38,4 milj. euroon (34,3 milj. euroa vuonna 2008). Tästä oli sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihtoa 18,3 milj. euroa (17,4 milj. euroa), lämpöliiketoiminnan liikevaihtoa 17,3 milj. euroa (13,1 milj. euroa) ja muun liiketoiminnan liikevaihtoa 3,1 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,3 milj. euroa (2,3 milj. euroa) eli 13,9 % (6,7 %). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,9 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Tytäryhtiöt maksoivat emoyhtiölle konserniavustuksia yhteensä 1,58 milj. euroa (1,76 milj. euroa vuonna 2008). HALLINTO Etelä-Savon Energia Oy on kokonaan Mikkelin kaupungin omistama osakeyhtiö. Etelä-Savon Energia konsernin muodostavat Etelä-Savon Energia Oy sekä sen tytäryhtiöt ESE Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy, Kiinteistö Oy Korjaamonkatu 3, OOO ESE ja Huippuenergia Oy. Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksena toimi alkuvuoden yhtiökokouksessa valittu hallitus, jossa puheenjohtajana toimi maakuntaasiamies Markku Aholainen, varapuheenjohtajana asianajaja Antti Suhonen ja jäseninä toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriainen, maanviljelijä Mauri Ruuth, yrittäjä/tj. Armi SaloOksa, erikoissuunnittelija Merja Toijonen, projektiinsinööri Kari Liikanen, vuoromestari Tapio Haverinen henkilökunnan edustajana ja yhtiön toimitusjohtaja Osmo Hyvönen. Varajäseninä toimivat sähköurakoitsija Jorma Harmoinen, metsätalousinsinööri Pekka Auvinen, rehtori Raimo Jenu, terveystarkastaja Hannu Hulkkonen, FM Pia Puntanen, va. tilastosihteeri Hannele Koivula, lehtori Heikki Oksa, myyntipäällikkö Jari Nykänen ja sähkönmyyntiliiketoimintajohtaja Jorma Tapaninen. Etelä-Savon Energia Oy:lle valittiin uusi hallitus yhtiökokouksessa Puheenjohtajaksi valittiin sähköasentaja Paavo Barck, varapuheenjohtajaksi asianajaja Antti Suhonen ja hallituksen muiksi jäseniksi toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriainen, maanviljelijä Mauri Ruuth, yrittäjä/tj. Jyrki Peltonen, aluepäällikkö Leena Varis, maanmittausteknikko Jouko Varis, kaukolämpöinsinööri Unto Roikonen henkilökunnan edustajana ja yhtiön toimitusjohtaja Osmo Hyvönen. Heidän varajäseninään ovat toimineet metsätalousinsinööri Anita Törn, työterveyslääkäri Pirkko Valtola, palveluohjaaja Päivi Ylönen, rehtori Jaana Strandman, apulaisrehtori Pirjo Hänninen, toiminnanohjaaja Anneli Moilanen, ekonomi Eero Erola, myyntipäällikkö Jari Nykänen henkilökunnan varaedustajana ja talousjohtaja Sari Siiskonen toimitusjohtajan sijaisena. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet HTMyhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab/UllaMaija Lakonen KHT, JHTT, varalla Matti Kalliolahti KHT, JHTT ja Sinikka Hiidenmaa KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli, varalla Timo Mitikka KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli. Etelä-Savon Energia Oy:n toimitusjohtajana toimi Osmo Hyvönen. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,15 euroa, josta tilikauden voitto on ,76 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona ,00 euroa. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeiden määrä 300 kpl Yhtiön osakepääoma ,79 Osakkeen nimellisarvo ,79 Osakkeen verotusarvo v ,80 Hallitus 12

11 Tuloslaskelma Konserni 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2009 Emoyhtiö 2008 Liikevaihto , , , ,54 Valmistus omaan käyttöön , , , ,77 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,13 Kulut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , , , ,77 Varastojen lisäys , , , ,17 Ulkopuoliset palvelut , , , ,54 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,57 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,07 Muut henkilösivukulut , , , ,59 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,89 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,32 Liikevoitto , , , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut rahoitustuotot , , , ,48 Muut rahoituskulut , , , , , , , ,74 Voitto ennen satunnaisia eriä , , , ,12 Satunnaiset tuotot , ,00 Satunnaiset kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , , , ,12 Poistoeron muutos ,43 Välittömät verot , , , ,91 Laskennallisen verovelan osuus , ,02 Tilikauden voitto , , , ,64 13

12 Tase Konserni 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2009 Emoyhtiö 2008 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , , , ,18 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , , , ,47 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,10 Koneet ja kalusto , , , ,89 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,62 Keskeneräiset työt , , , ,03 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,11 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,99 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,37 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,75 Pääomalainas./pitkäaik.sij , , , ,92 Sijoitukset yhteensä , , , ,03 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,32 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,51 Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset , , , ,86 Konserniyhtiöiltä , , , ,86 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,15 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,32 Muut saamiset , , , ,80 Siirtosaamiset , , , ,89 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , ,84 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,53 14

13 Konserni 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2009 Emoyhtiö 2008 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , , , ,79 Vararahasto , , , ,25 Edellisten tilikausien voitto , , , ,75 Tilikauden voitto , , , ,64 Oma pääoma yhteensä , , , ,43 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,86 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , , , ,96 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,78 Muut velat , , , ,75 Laskennallinen verovelka , , Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , , , ,49 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,03 Ostovelat , , , ,77 Velat saman konsernin yrityksille , ,55 Muut velat , , , ,61 Siirtovelat , , , ,79 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , , , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,53 15

14 Rahoituslaskelma Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , , , ,86 Oikaisut liikevoittoon , , , ,89 Käyttöpääoman muutos , , , ,90 Maksetut korot ja maksut , , , ,22 Saadut osingot Saadut korot , , , ,48 Maksetut verot , , , ,91 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,80 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,39 Investoinnit muihin sijoituksiin , , , ,13 Liittymismaksut , , , ,32 Investointien rahavirta (B) , , , ,94 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaiset saamiset, lisäys (-), vähennys (+) , , , ,89 Pitkäaikaisten lainojen nostot , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , , , ,96 Maksetut osingot , , , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,93 Rahavarojen muutos (A+B+C) , , , ,81 Rahavarat , , , ,49 Rahavarat , , , ,68 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+) , , , ,27 Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) , , , ,17 Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-) , , , , , , , ,90 16

15 Liitetiedot tilinpäätökseen 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1.1 Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostaminen Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet: Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistoaikoja ja poistosuunnitelmaa on tarkastettu vastaamaan hyödykkeiden taloudellista pitoaikaa. Vuosipoistoja on muutettu verrattuna edelliseen tilikauteen. Poistomenetelmä on tasapoisto. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ovat seuraavat: Omaisuusryhmä Poistoaika (vuosia) Aineettomat hyödykkeet 5 Rakennukset ja rakennelmat Tuotannolliset koneet ja laitteet 5 30 Muut koneet, laitteet ja kalusto Vaihto-omaisuuden arvostaminen Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan hankinta-arvoon Rahoitusvälineiden arvostaminen Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu yhtiön rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi koroksi ja korkokatoilla on suojattu laina korkojen nousulta. Velat on arvostettu nimellisarvoon. Koronvaihtosopimuksia ei ole kirjattu taseeseen, mutta niistä aiheutuneet kulut ovat tuloslaskelman korkokuluissa Johdannaissopimusten arvostaminen Suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaissopimusten arvonmuutoksia ei ole käsitelty tulosvaikutteisesti, vaan niistä realisoituvat voitot/ tappiot kirjataan tulokseen samalle jaksolle niillä suojattujen fyysisten sopimusten kanssa. Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjä sopimuksia ei ole Eläkkeiden kirjaaminen Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu Kuntien eläkevakuutuksen toimesta. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Yhtiöllä on eläkevastuu yhdestä entisestä työntekijästä, jonka eläkettä varten tehdään tilinpäätökseen varaus oletettavissa olevan eliniän mukaan Laskennallisten verojen kirjaaminen Laskennallinen verovelka on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan. 1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Vuodelta 2009 on laadittu konsernitilinpäätös, joka sisältää emoyhtiö Etelä-Savon Energia Oy:n ja 100% tytäryhtiöiden ESE-Tekniikka Oy:n, ESE-Verkko Oy:n, Huippuenergia Oy:n, Kiinteistö Oy Korjaamonkatu 3:n ja OOO ESE:n tilinpäätöstiedot. Osakkuusyhtiöitä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska niiden vaikutus konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kirjattu konserniaktiivaksi. Se poistetaan Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu Muuntoerot OOO ESE:n tuloslaskelma ja tase on muutettu Suomen rahamääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 17

16 2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2.1 Liikevaihdon jakauma toimialoittain emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Sähkönmyyntiliiketoiminta , ,79 Lämpöliiketoiminta , ,27 Muu liiketoiminta , , , ,54 Valmistus omaan käyttöön muodostuu itse valmistetuista aktivoiduista investointimenoista, joista suurimpia kohteita ovat voimalaitoksen koneet ja laitteet 0,05 milj. euroa ja kaukolämpöverkko 0,05 milj. euroa. 2.2 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin konsernipalveluista 0,7 milj. euroa ja sähköntuotannontuesta 0,7 milj. euroa. 2.3 Henkilöstön lukumäärä ja henkilöstökulut Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Palkat ja palkkio , , , ,57 Eläkekulut , , , ,07 Muut henkilösivukulut , , , ,59 Yhteensä , , , ,15 Johdon palkat ja palkkiot konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö Toimitusjohtajat , , Hallituksen jäsenet , , , ,88 Yhtiön toimitusjohtajalta, hallituksen jäseniltä ja lähipiiriltä ei ole lainasaamisia eikä yhtiö ole antanut sitoumuksia heidän puolestaan. 2.4 Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muiden kulujen olennaiset erät emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Atk-kulut , ,87 Mainos- ja markkinointikulut , ,43 Vakuutuskulut , ,62 Laki ja konsultointikulut , , Tilintarkastajien palkkiot konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Oy Audiator Ab Tilintarkastuspalkkiot , , , ,00 Todistukset ja lausunnot 0,00 190,00 0,00 190,00 Yhteensä , , , ,00 PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastuspalkkiot 9 650, , , ,00 BTF Tilintarkastus Mikkeli Tilintarkastuspalkkiot 0, ,00 0, , Rahoitustuotot ja kulut konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Tuotot muista pysyvien vast. sijoituksista 0, ,88 0, ,88 Osinkotuotot Muilta 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yhteisöltä 0,00 0, , ,71 Muilta , , , ,89 Rahoitustuotot yhteensä , , , ,48 18

17 Korkokulut ja muut rah.kulut Saman konsernin yhteisölle , , , ,79 Muille , , , ,43 Rahoituskulut yhteensä , , , ,22 Rahoitustuotot ja kulut yht , , , , Satunnaiset erät Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu saadut konserniavustukset ,00 euroa. 2.8 Tilinpäätössiirrot emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 0, , Tuloverot konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Tuloverot satunnaisista eristä , ,50 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,41 Laskennallisen verovelan muutos , ,02 Yhteensä , , , ,91 Tuloverot on eritelty liitetiedoissa, koska erät on yhdistelty tuloslaskelmassa. 3. TASEEN LIITETIEDOT 3.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Konserni 2009 Emoyhtiö 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2008 Aineettomat oikeudet Omaisuus tilikauden alussa , , , ,91 Hankintamenon lisäykset tilikaudella , , , ,56 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,29 Hankintajäännös tillikauden lopussa suunnitelmapoistoin , , , ,18 Keskeneräiset työt , , , ,06 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,06 Lisäys tilikaudella 0,00 0, , ,26 Keskeneräiset työt ,00 0, , ,26 Maa-alueet Maa-alueet tilikauden alussa , , , ,47 Lisäykset tilikaudella 0,00 0, , , , , ,47 Rakennukset ja rakennelmat Omaisuus tilikauden alussa , , , ,93 Hankintamenon lisäykset tilikaudella , , , ,62 Hankintamenon vähenn. tilikaudella 0,00 0, Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,45 Hankintamenojäännös tilikauden lopussa suunnitelmapoistoin , , , ,10 Poistoero ,77 0, , ,04 Poistoeron lisäys tilikaudella ,04 0, , ,04 Poistoero ,81 0, ,77 0 Kokonaispoistot tilikaudella , , , ,49 Hankintamenojäännös kokonaispoistojen jälkeen , , , ,10 Keskeneräiset työt , , , ,31 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,31 Lisäys tilikaudella , , , ,46 Keskeneräiset työt , , , ,46 19

18 Koneet ja kalusto konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Omaisuus tilikauden alussa , , , ,20 Hankintamenon lisäykset tilikaudella , , , ,69 Hankintamenon vähenn. tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,00 Hankintamenojäännös tilikauden lopussa suunnitelmapoistoin , , , ,89 Poistoero , , , ,24 Poistoeron lisäys tilikaudella 0,00 0, , ,39 Poistoero , , , ,85 Kokonaispoistot tilikaudella , , , ,61 Hankintamenojäännös 0,00 kokonaispoistojen jälkeen , , , ,04 Keskeneräiset työt , , ,92 0,00 Siirto käyttöomaisuuteen , , ,92 0,00 Lisäys tilikaudella 0,00 0, , ,31 Keskeneräiset työt ,00 0, , ,31 Muut aineelliset hyödykkeet Omaisuus tilikauden alussa , , , ,91 Hankintamenon liäykset tilikaudella , , , ,86 Hankintamenon vähenn. tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,15 Hankintamenojäännös tilikauden lopussa suunnitelmapoistoin , , , ,62 Keskeneräiset työt ,00 0,00 0,00 0,00 Siirto käyttöomaisuuteen 0,00 0,00 0,00 0,00 Lisäys tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Keskeneräiset työt ,00 0,00 0,00 0, Aktivoidut kehittämismenot Kehittämismenoihin on kirjattu kehittämistoiminnasta välittömästi aiheutuneita menoja ja ne poistetaan vaikutusaikanaan. konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Aktivoidut kehittämismenot , , , , Aktivoidut korkomenot Vuonna 2005 valmistuneen Pursialan voimalaitoksen toisen yksikön hankintamenoon on aktivoitu rakennusaikaisia korkoja, joiden poistamaton osa tase-erässä Rakennukset ja rakennelmat muodostuu seuraavasti: konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Aktivoitu tilikaudella Aktivoituja korkomenoja poistamatta , , , , Osake-erittelyt lukumäärä omistus- kirjan- oma tilikauden nimi kpl osuus pitoarvo pääoma tulos Tytäryritykset: Huippuenergia Oy, Mikkeli % 2 522, ,37-8,70 ESE-Tekniikka Oy, Mikkeli % , , ,49 ESE-Verkko Oy, Mikkeli % , , ,50 Kiint. Oy Korjaamonk % , , ,02 OOO ESE 100% , , , ,99 20

19 Omistusyhteysyritykset: KS Energiavälitys Oy, J-kylä % , ,36 0,00 Suomen Voimatieto Oy, Imatra ,74 % , ,27 734,54 Koskienergia Oy, Mikkeli % , ,26 0,00 Kiinteistö Oy Koppelonpesä, Mikkeli % , , , ,37 Osuudet muissa yrityksissä: Propel Voima Oy, Uusikaup % , , ,07 Energiameklarit Oy, Helsinki 56 7 % , , ,00 Misawa Homes of Finland Oy, Mikkeli 400 2,11 % , , ,85 Etelä-Suomen Voima Oy/Olkiluoto ,37 Kiinteistö Oy TeknoGraani, Mikkeli 18 % ,38 Etelä-Suomen Voima Oy ,27 Etelä-Suomen Voima Oy/Keljonlahti ,43 KS Energiavälitys Oy/Keljonlahti ,96 ESV/FKA 882,00 Svop rahasto Suomen Voima Oy ,35 Pääomapanos Fine Carbon Fund Ky 1 000,00 Suomen Voima Oy , ,38 Pääomalainasaaminen Energiameklarit ,84 Osakaslaina KS Energiavälitys Oy ,64 Osakaslaina Etelä-Suomen Voima Oy , ,14 Yhteensä , Saamiset konserniyrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä Saamisten erittely Pitkäaikaiset konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset , , , ,86 Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä , , , ,86 Lyhytaikaiset konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset , ,13 Lainasaamiset , ,08 Muut saamiset , ,11 Siirtosaamiset Yhteensä , , Siirtosaamiset Siirtosaamisten olennaiset erät emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Laskuttamaton energia , , Oma pääoma Oman pääoman erittely konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Sidottu oma pääoma Osakepääoma , , , ,79 Muuntoero ,97 Osakepääoma , , , ,79 21

20 Vararahasto , , , ,25 Lisäykset Vararahasto , , , ,25 Sidottu pääoma yhteensä , , , ,04 Vapaa oma pääoma Voitto edell. tilikausilta , , , ,75 Osingonjako , , , ,00 Voitto edell. tilikausilta , , , ,75 Tilikauden voitto , , , ,64 muuntoero ,20 Vapaa oma pääoma yhteensä , , , ,39 Oma pääoma yhteensä , , , , Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Laskelma emon voitonjakokelpoisista varoista emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Edellisten tilikausien voitto , ,75 Tilikauden voitto , ,64 Jakokelpoiset varat , , Tilinpäätössiirtojen kertymä ja laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. konserni 2009 konserni 2008 Poistoero konsernitaseessa , ,26 Siirretty omaan pääomaan , ,21 Laskennallinen verovelka , , Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät 5 vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua. emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , , Velat konserniyrityksille ja omistusyhteysyrityksille Velkojen erittely Lyhytaikaiset konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat , ,55 Lainat Muut velat Siirtovelat 3 379,33 Yhteensä , , Siirtovelat Siirtovelkojen olennaiset erät emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen , ,49 Korkomenot , ,43 Muut , ,87 Yhteensä , ,79 22

21 4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.1 Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä konserni 2009 konserni 2008 konserni 2009 konserni 2008 Velan määrä Annetut Velan määrä Annetut kiinnitykset kiinnitykset Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,43 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Velan määrä Annetut Velan määrä Annetut kiinnitykset kiinnitykset Lainat rahoituslaitoksilta , , , , Muut annetut takaus- ja vastuusitoumukset emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Takausvastuut muiden puolesta: , ,32 Muut omat vastuut ja vastuusitoumukset: Leasing-vastuut - tilikautta seuraavalla tilikaudella 5 700, ,97 - sen jälkeen 8 550,00 0,00 Yhteensä , ,29 Leasingmaksut on kirjattu tuloslaskelmaan vuokrakuluihin. Leasing-maksut ovat kopiokonei-den leasingsopimuksia, jotka on tehty kolmelle vuodelle ja niihin ei liity lunastusehtoja. Yhtiö on lisäksi antanut Fine Carbon Fund Ky:lle sitoumuksen päästöoikeusvähenemien hankkimiseksi. Kokonaissitoumus on euroa. Tästä on suoritettu ,37 euroa, josta pantatulla tilillä on ,92 euroa. 4.3 Ulkomaanrahan määräiset pitkäaikaiset velat Yhtiöllä ei ollut valuuttavelkoja tilinpäätöshetkellä. 4.4 Muu taloudellinen vastuu Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit ovat lainojen korkosuojauksiin käytettyjä koronvaihtosopimuksia sekä korkokattoja. Käypä arvo Käypä arvo Konserni Emoyhtiö Koronvaihtosopimukset , ,88 Korkokatot ,00 0,00 Yhteensä , , Sähkön johdannaissopimukset Sähkön johdannaissopimukset ovat sähkönhankintasuojauksia, jotka on tehty Etelä-Savon Energia Oy:n riskikäsikirjan mukaisesti. Hankintasuojauksilla suojataan ennalta määrättyyn hintaan se sähkönhankinta, joka tehdään avoimen position poistamiseksi eli oman tuotannon ja ulkopuolisen hankinnan tulee kattaa myyntiennusteen mukainen sähkönmyynti. Emoyhtiö Emoyhtiö Kohde etuuden arvo Käypä arvo Suojaamistarkoituksessa tehdyt termiinisopimukset Hankintasuojaukset Kiinteistöjen arvonlisävero Otettaessa rakennus vähennyskelvollisesta käytöstä vähennyskelvottomaan käyttöön, tulee rakennukseen kohdistuneista uudisrakentamis- ja peruskorjauskustannuksista maksettujen arvonlisäverojen määrä palaut-taa viimeisen viiden vuoden ajalta. Ei pidetä todennäköisenä, että tämä vastuu realisoituu, ja että ESE-konsernille kuuluvia rakennuksia voitaisiin ottaa vähennyskelvollisesta käytöstä vähennyskelvottomaan käyttöön. 23

22 5. YMPÄRISTÖASIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT 5.1 Ympäristöjärjestelmä ESEllä on käytössä sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää standardien (ISO 9001 laatujärjestelmät, ISO ympäristöjärjestelmät sekä OHSAS työturvallisuus ja työterveysjohtamisjärjestelmät) vaatimukset ja johon ESEn kaikki toiminnot kuuluvat. Osoituksena tästä Det Norske Veritas on myöntänyt Etelä-Savon Energia Oy:lle, ESE- Tekniikka Oy:lle ja ESE-Verkko Oy:lle sertifikaatit kaikista kolmesta standardista. Toimintajärjestelmän ajantasaisuus on varmistettu vuosittaisilla sisäisillä auditoinneilla. Lisäksi järjestelmän vaatimustenmukaisuutta seurataan sertifikaatin myöntäneen Det Norske Veritaksen yhdeksän kuukauden välein toteuttamilla seurantatarkastuksilla. ESEn toimintajärjestelmään sisältyvä ympäristöjärjestelmä varmistaa ympäristönsuojelun nitoutumisen osaksi jokapäiväistä toimintaa. Ympäristöjärjestelmämme päätavoitteena on ympäristönsuojelun jatkuva parantaminen, joka perustuu ympäristöriskien jatkuvaan tunnistamiseen ja analysointiin. Analyysien perusteella keskitetään voimavaroja merkittävimpien ympäristöriskien ennalta ehkäisyyn. 5.2 Ympäristökustannukset ESEn ympäristökustannukset muodostuvat jätteiden ja jätevesien käsittelyn kustannuksista, ympäristöasi-oiden hallinnan kehittämisen kustannuksista, ympäristövaikutusten seurannasta ja ympäristön suojelun parantamiseksi tehdyistä investoinneista. Kohde Kustannukset (1000 euroa) Kaukolämpölinjan rakentaminen Tuukkala-Kyyhkylä (linjan avulla korvattiin raskasta polttoöljyä käyttävä lämpökeskus Pursialan voimalaitoksen kaukolämmöntuotannolla, jossa polttoaineina puu ja turve) 697 Ympäristöjärjestelmä (ISO14001) 6 Jätehuolto 14 Tuhkan käsittely 136 Ympäristövakuutus 3 Jätevesimaksut 53 Ympäristötiedotus 3 Yhteensä 913 Vuosittain julkaistaan erillinen ympäristöraportti, joka sisältää yksityiskohtaisemmat tiedot ympäristöasi-oista. 5.3 Päästöoikeudet Laskelma päästöoikeuksista Siirtyneet vuodelta tonnia Myönnetty vuodelle tonnia Käytetty vuonna tonnia Siirtyy vuodelle tonnia Päästöoikeudet ovat taseen ulkopuolista varallisuutta. Vuodelle 2010 siirtyvien päästöoikeuksien arvo Nordpoolin vuodenvaihteen ( ) viimeisen markkinahinnan 12,70 euroa/ tonnilta mukaan on euroa. 24

23 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma Liikevaihto , ,00 Sisäisten palvelujen myynti 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,61 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,12 Varastojen lisäys (-) / vähennys (+) 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut , ,85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,97 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,35 Muut henkilösivukulut , ,99 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,44 Sisäiset ostopalvelut , , , ,72 Liikevoitto , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut korko- ja rahoitustuotot , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,50 Voitto ennen satunnaiseriä ja varauksia , ,39 Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,39 Poistoeron lisäys 0,00 0,00 Välittömät verot , ,38 Tilikauden voitto , ,01 25

24 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet , ,16 Maa-alueet 0,00 0,00 Rakennukset Osuus toimitalosta , ,54 Koneet ja kalusto Maalämpöpumput ,51 Kuljetusvälineet , ,07 Atk-laitteet 942, ,62 Työkalut ja kalusto 0, ,76 0, ,69 Keskeneräiset työt 0,00 0,00 Osuudet saman konsernin yrit. 0,00 0,00 Osuudet omistusyhteisyrityk. 0,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,07 Ennakkomaksut sijoituksis 0,00 0,00 Muut saamiset / sijoitukset , , , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset 0,00 0,00 Konserniyhtiöltä 0,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,34 Saamiset saman konsernin yr , ,00 Muut saamiset ,66 0,00 Siirtosaamiset , , , ,34 Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 Yhtiötili 0,00 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,10 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 0,00 0,00 Vararahasto 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,69 Tilikauden voitto , , , ,70 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,34 Velat kaupungille , ,49 Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,33 Ostovelat , ,87 Velat saman konsernin yrityk. 0,00 0,00 Muut velat , ,07 Siirtovelat , , , ,96 Yhtiötili , ,62 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,10 26

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 1

VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 1 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 2 3 Vuosikertomus 2012 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 ESEn organisaatio 8 ESEn hallitus 10 ESEn johtoryhmä

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 21 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 21 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.21 Sisältö Toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma, sivu

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa.

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000 Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sähkö tuottaa, hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä tarjoaa kokonaispalveluja asiakkaiden energiankäyttötarpeisiin.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Tilinpäätös 2000. www.fortum.fi

Tilinpäätös 2000. www.fortum.fi Tilinpäätös 2000 www.fortum.fi Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin kassavirtalaskelma 10 Tilinpäätöksen liitetiedot 11 Konsernin osakkeet ja osuudet

Lisätiedot