Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintakertomus 6. Tuloslaskelma 12. Tase 13. Rahoituslaskelma 15. Liitetiedot tilinpäätökseen 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintakertomus 6. Tuloslaskelma 12. Tase 13. Rahoituslaskelma 15. Liitetiedot tilinpäätökseen 16"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintakertomus 6 Tuloslaskelma 12 Tase 13 Rahoituslaskelma 15 Liitetiedot tilinpäätökseen 16 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma 24 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 26 Tilintarkastuskertomus 27 ESE-Verkko Oy:n tuloslaskelma 28 Sähkönmyyntiliiketoiminta 30 Lämpöliiketoiminta 32 Voimaliiketoiminta 34 ESE-Verkko Oy 36 ESE-Tekniikka Oy 38 English Summary 40

3 Konsernin tunnuslukuja Liikevaihto 46,4 milj.euroa 41,9 milj.euroa 36,0 milj.euroa Liikevoitto 7,85 milj.euroa 5,17 milj.euroa 6,54 milj.euroa Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,26 milj.euroa 2,53 milj.euroa 3,60 milj.euroa Sijoitetun pääoman tuotto % 8,80 % 6,0 % 7,8 % Omavaraisuusaste % 25,50 % 26,9 % 29,4 % Oman pääoman tuotto % 10,40 % 6,0 % 8,3 % Korolliset pitkäaikaiset velat 59,2 milj.euroa 54,0 milj.euroa 51,1 milj.euroa Investoinnit 8,8 milj.euroa 9,9 milj.euroa 10,2 milj.euroa Maksuvalmius (Quick Ratio) Liikevaihto / työntekijä 0,540 milj.euroa 0,537 milj.euroa 0,462 milj.euroa Taseen loppusumma 117,5 milj.euroa 113,1 milj.euroa 108,9 milj.euroa Sähkön myynti GWh 372 GWh 402 GWh 345 GWh Kaukolämmön myynti GWh 382,2 GWh 349,2 GWh 359,7 GWh Sähkön siirto GWh 340,5 GWh 345 GWh 345 GWh

4 Va. toimitusjohtajan katsaus Sari Siiskonen Vuosi 2009 oli jälleen kylmin sitten vuoden ESE tekikin ennätyksen niin kaukolämmön myynnissä kuin vastapainesähkön tuotannossakin eli pääsi hyödyntämään voimalaitos ja kaukolämpöverkon kapasiteettiaan. Koska ilmaston ennustetaan kuitenkin lämpenevän, tulee kaukolämpöverkon asiakasmäärää kasvattaa, jotta oman tuotannon kannattavuutta voidaan edelleen parantaa. ESE pystyy omalla voimalaitoskapasiteetillaan ja osakkuusyritystensä kautta tuottamaan kaiken myymänsä sähkön, jolloin yli puolet sen myymästä sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Loppu tuotetaan pääosin turpeella, joka sekin on kotimainen polttoaine. ESEn oman tuotannon rakenne on suunniteltu niin, että yhtiön energiantuotanto kuormittaa ilmastoa mahdollisimman vähän. Tämä on yhtiön strategia, johon ESEä luotsasi yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Osmo Hyvönen, joka jäi eläkkeelle helmikuun alusta. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Vuonna 2009 ESEn oma tuotanto tuotti energiastaan 65 % puupolttoaineilla, 32 % turpeella ja öljyllä sekä kivihiilellä 3%. Energiaselvitys Vuonna 2008 julkistettiin tieto siitä, että Etelä-Savon Energia Oy:n omistaja Mikkelin kaupunki ja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajat olivat käynnistäneet selvitystyön näiden kahden yhtiön yhdistämisestä. Selvitystyö jatkui vuoden 2009 ajan, ja tämänhetkisen tiedon mukaan asia vietäisiin kunnanvaltuustoihin ratkaistavaksi toukokuun 2010 lopulla. Hinnat ESE nosti energianhintojaan vuoden 2009 alussa 23 %. Vuosi 2008 oli ollut lämpimin kahteenkymmeneen vuoteen, mikä yhdessä kohonneiden polttoainehintojen kanssa vaati budjetoinnin ja tuotehinnoittelun uudistamista. Vuoden 2010 alussa hintoja korotettiin vielä 9 %, ja alkuvuoden kylmien ilmojen ansiosta budjetoidun tuloksen saavuttaminen näyttää tänä vuonna jälleen mahdolliselta. ESE on edelleen kilpailukykyinen ja konsernin energiahinnat ovat alle maan keskitason. Sähkön porssihintojen kohoaminen tulee entisestään parantamaan ESEn kilpailukykyä, kun oman voimalaitoksen lauhdetuotannon kulut laskevat pörssihintojen alle. Tämä lupaa hyvää ESEn myymän sähkön kilpailukyvylle tulevaisuudessa. Talous Vuoden 2009 tulos parani vuodesta 2008 liikevoiton osalta noin 2,7 milj. euroa, kun budjettiperustetta muutettiin eli kun lämmöntarveluku pudotettiin aiemmin käytetystä 4900:sta 4500:een, joka vastaa viimevuosien keskiarvoa. Syksylle 2009 budjetoitu hinnankorotus jätettiin kuitenkin tekemättä ESEn kilpailukyvyn säilyttämiseksi, eikä budjetoitua tulosta kyetty saavuttamaan. Yhtiön tulevaisuudesta Mikkeliläisiä palvelee tulevaisuudessa energia-asioissa joko edelleen kaupungin omistama energiayhtiö tai laajempi maakunnallinen yhtiö. Tavoitteemme on, että jatkossakin panostetaan ympäristöystävälliseen energiantuotantoon, varmaan sähkönsiirtoon toimialueella sekä siihen, että yhtiö pystyy toimittamaan energiapalveluja toimialueen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan. Kiitokset asiakkaillemme, henkilökunnallemme, yhtiön hallitukselle sekä muille sidosryhmille kuluneesta vuodesta Sari Siiskonen Va. toimitusjohtaja 6

5 Talousosasto Liiketoimintayksiköt Sähkönmyyntiliiketoiminta Sähkön vähittäismyynti vastuualueelle Sähkön vähittäismyynti vastuualueen ulkopuolelle Sähkön tilapäismyynti Lämpöliiketoiminta Lämmön myynti Muu liiketoiminta Voimaliiketoiminta Sähkön sisäinen myynti Lämmön sisäinen myynti Teollisuuslämmön myynti Muu liiketoiminta Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus Mauri Ruuth Jouko Varis Jyrki Peltonen Unto Roikonen Markku Kakriainen Antti Suhonen Leena Varis Osmo Hyvönen 7 toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen asti

6 Toimintakertomus 2009 Paavo Barck hallituksen puheenjohtaja OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA ESE ei päässyt vuonna 2009 budjetoituun tulokseen, vaikka tulos paranikin edellisvuodesta. Suurimmat syyt olivat, ettei yhtiö tehnyt syksylle budjetoimaansa hinnankorotusta sähköön ja kaukolämpöön eikä sähköstä saanut sen alhaisten pörssihintojen johdosta samaa katetta kuin aikaisempina vuosina. Kaukolämmön asiakasmäärät ja myynti kasvoivat vuoden aikana, ja ESE tekikin lämmönmyynnissä uuden ennätyksensä 382,2 GWh, jossa kasvua oli 33 GWh edellisvuoteen verrattuna. Kaukolämmön myynti kasvoi ensimmäisen kerran vuoden 2003 jälkeen. ESE tuotti vuonna 2009 Pursialan voimalaitoksessaan 221,7 GWh sähköä. Voimalaitoksen sähköntuotannon kapasiteetti on noin 400 GWh, mutta lauhdetuotannon määrää rajoitettiin sähkön alhaisten pörssihintojen vuoksi. ESE pystyy tuottamaan kaiken myymänsä sähkön, mutta alhaiset pörssihinnat ovat syöneet sähköntuotannon kilpailukykyä. ESEn kokonaissähkönmyynti oli 372 GWh eli noin 29 GWh edellisvuotta vähemmän. ESE-Verkon sähkönsiirto vuonna 2009 oli 340,5 GWh, eli taloudellinen taantuma näkyi verkkoalueellamme noin prosentin laskuna sähkön siirtomäärässä. Erityisesti teollisuuden sähkönkäyttö väheni. Sähkönsiirron liikevaihto kuitenkin kasvoi noin 5,5 %, sillä siirtomäärä kasvoi kalliimmissa, vähemmän kuluttavissa tariffiryhmissä. ESE-Tekniikan lämmön myynti oli noin 12,5 GWh. Kasvua oli noin 3,5 GWh. Liikevaihto kuitenkin laski 14 %, koska lämmön myyntihinnat on sidottu polttoaineiden hintoihin, jotka laskivat edellisvuodesta. Asennusliiketoiminnan ja huoltoliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto sen sijaan kasvoi edellisvuodesta 44 %. Selvitys maakunnallisen energiayhtiön perustamisesta Vuoden aikana on tehty selvitystyötä uuden maakunnallisen energiayhtiön muodostamisesta, joka muodostettaisiin fuusioimalla Etelä-Savon Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy. Uuden yhtiön omistukseksi on kaavailtu 80prosenttista kuntaomistusta, ja Suur-Savon Energiasäätiö, Suur-Savon Sähkö Oy:n pienosakkaat ja mahdollinen ulkopuolinen rahoittaja omistaisivat loput 20 %. Uuden yrityksen on kaavailtu aloittavan toimintansa Polttoaineenhankinta Venäjältä ESE on omavarainen sähköntuotannossaan. Voimalaitoksen biopolttoaineiden saatavuuden turvaaminen on jatkossakin erittäin tärkeää tuotannon kilpailukyvyn varmistamiseksi. Puunhankintaa varten on jatkettu panostuksia hakkeen hankkimiseksi Venäjältä. Tavoite on vakiinnuttaa hakkeen tuonti Venäjältä sekä kasvattaa sitä markkinatilanteen ja tarpeen mukaisesti. Tätä tehtävää varten on Venäjälle perustettu tytäryhtiö OOO ESE. Päästöoikeudet ESEn Pursialan voimalaitoksen sähköntuotanto ei pörssisähkön alhaisen hinnan vuoksi ollut maksimitasollaan, joten ESEn ei tarvinnut käyttää kaikkia sille myönnettyjä päästöoikeuksia. Hinnankorotukset ESE joutui nostamaan sekä sähkönsä että kaukolämpönsä hintoja 23 % vuoden 2009 alusta erityisesti polttoaineiden hinnankorotusten vuoksi. 8

7 Osakkuusyhtiöt Vesivoimayhtiö Koskienergia Oy ja sen tytäryhtiö Alakoski Oy jäivät budjetoiduista tuotantomääristään huonon vesivuoden vuoksi. Vuonna 2009 ESEn osuus yhtiöiden tuotantomääristä oli 24,1 GWh (41 GWh vuonna 2008). Investoinnit Konsernin investoinnit vuonna 2009 olivat 8,8 milj. euroa (9,9 milj. euroa vuonna 2008). Vuoden aikana investointiin erityisesti kaukolämmön runko ja korttelijohtojen rakentamiseen sekä sähkön jakeluverkkoon. Lisäksi investoitiin kaukolämmön talojohtoihin, voimalaitoksen perusparannuksiin, sähköasemien koneisiin ja laitteisiin sekä kaukoluettaviin energiamittareihin. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 86 henkilöä (87 vuonna 2008). Emoyhtiön palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 63 henkilöä (62 vuonna 2008). Konserni maksoi tilikaudella 2009 palkkoja ja palkkioita ,45 euroa ( ,91 euroa vuonna 2008). Emoyhtiön palkat ja palkkiot vuonna 2009 olivat ,41 euroa ( ,15 euroa vuonna 2008). Ympäristö Yhtiö julkistaa vuosittain erillisen ympäristöraportin. Tilikauden ympäristöinvestoinnit olivat euroa ja kuluiksi kirjatut ympäristömenot euroa. Ympäristöinvestointi oli Tuukkala Kyyhkyläkaukolämpölinjan rakentaminen raskasta polttoöljyä käyttävän lämpökeskuksen korvaamiseksi Pursialan voimalaitoksen kaukolämmöntuotannolla, jossa polttoaineina ovat puu ja turve. Ympäristömenot olivat 0,5 % liikevaihdosta. Kulujen odotetaan tulevaisuudessa olevan samalla tasolla. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Toimitusjohtajan eläkkeelle jääminen ESEn pitkäaikainen toimitusjohtaja Osmo Hyvönen jäi eläkkeelle Yhtiölle ei ole valittu uutta toimitusjohtajaa, vaan toimitusjohtajan sijainen talousjohtaja Sari Siiskonen hoitaa tehtävää va. toimitusjohtajana, kunnes energiajärjestelyjen tilanne selviää. Selvitys maakunnallisen energiayhtiön perustamisesta Selvitystyötä maakunnallisen energiayhtiön perustamisesta on jatkettu. Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajat päättänevät uuden yhtiön perustamisesta toukokuussa Hinnankorotukset ESE nosti sähkön ja kaukolämmön hintaa vuoden 2010 alusta 9 %. Erityisesti polttoainekustannukset ovat nousseet edelleen, eikä sähköntuotannosta ole sähkön alhaisten pörssihintojen vuoksi saatavissa aiempina vuosina tulleita tuottoja. Kaukolämmön tuotantoennätys ESEn lämmöntuotantoteho nousi vuonna 2005 Pursialan toisen yksikön ja Rokkalan varalämpökeskuksen rakentamisen jälkeen noin 225 MW:iin. ESE teki kaukolämmön asiakasmäärän ja rakennustilavuuden voimakkaan lisäyksen sekä kylmän talven johdosta tammikuussa lämmöntuotantoennätyksensä, kun lämpöteho kaukolämpöverkossa oli 137,2 MW. 9

8 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TUTKIMUS JA KEHITYSTOIMINTA Maakunnallinen energiayhtiö Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, jääkö vuosi 2010 ESEn viimeiseksi vuodeksi itsenäisenä yhtiönä. On mahdollista, että vuonna 2011 mikkeliläisiä palvelee yhteinen maakunnallinen energiayhtiö, jonka liikevaihto on noin 180 miljoonaa euroa, jolla on 340 työntekijää ja noin asiakasta ja joka myy GWh sähköä ja 900 GWh lämpöä. Toiminnan kehitys Budjettiperustana on pidetty lämmöntarvelukua 4500, joka otettiin käyttöön vuoden 2009 budjettia laadittaessa. Lämpötila on suuri yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa ESEn lämmönmyyntiin, ja sen tulee olla realistisella tasolla, jotta budjetti voi toteutua. Muita tärkeitä tekijöitä budjetoidun tuloksen saavuttamisessa ovat niin polttoaineiden saatavuuden varmistaminen kuin niiden hintatasokin. Siksi ESE pitää edelleen kivihiiltä varmuusvarastona ja jatkaa venäläisen tytäryhtiönsä OOO ESEn kautta polttoaineenhankintaverkoston kehittämistä Venäjällä. Ekoteko vihreä energia ESEn myymästä energiasta yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla tai osakkuusyhtiöiden kautta vedellä tai tuulella, joten yhtiön sähköä ja kaukolämpöä markkinoidaan vihreinä vaihtoehtoina Ekotekobrändillä. Markkinointitoimenpiteitä brändin tunnettuuden lisäämiseksi jatketaan mm. internetin kautta sekä kohdennetuilla kampanjoilla. Kaukolämmityksen laajentaminen Mikkelissä ESE jatkaa edelleen vuonna 2008 käynnistettyä kaukolämmön laajennusprojektia. Kaukolämpöverkon laajentamisen kannattavuutta kaukolämmityksen ulkopuolisilla alueilla selvitetään edelleen. ESEn oman sähköntuotannon kannattavuus ja kilpailukyky kasvavat kaukolämpökuorman kasvattamisen kautta, kun lämmön kanssa yhteistuotantona tuotetun sähkön määrä kasvaa. ESE oli mukana vuonna 2009 Mikkelin Teknologiakeskus Oy:n SeniorPRO kehityshankkeessa sekä kahdessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankkeessa, joissa selvitetään biopolttoaineiden käyttöä voimalaitoksella sekä energiapuun hankintaa. Tutkimus ja kehitystoiminnan kuluja vuonna 2009 oli noin euroa. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Strategiset riskit ESEn strategiset riskit liittyvät sähkön ja kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. ESEn myymän kaukolämmön markkinahinta on kilpailukykyinen, mutta omalla tuotannolla tuotettu sähkö on tällä hetkellä menettänyt kilpailukykyään pörssisähköön verrattuna. Energian tuotantokustannusten nousua on pyritty estämään hajauttamalla polttoaineiden hankintaa ja tekemällä pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joilla polttoaineentoimittajille myydään sähköä markkinahintaa edullisemmin. Lisäksi pyritään hankkimaan polttoaineita omien yhteyksien kautta vähemmän kilpailluilta markkinoilta Venäjältä. Oman voimalaitoksen ja osakkuusvoimaloiden tuotantoennusteen ylittävälle sähkönmyynnille on tehty hankintasuojaukset sähköpörssistä sähkönmyynnin riskipolitiikan mukaisesti. Operatiiviset riskit Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat puupolttoaineen saannin turvaaminen ja erityisesti lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys sekä toimivuus. Polttoaineiden saantia on pyritty turvaamaan riittävillä polttoainesopimuksilla ja omilla varmuusvarastoilla. Lisäksi oman polttoaineiden hankinnan kehittäminen Venäjällä varmistaa polttoaineiden saatavuutta. Lämmöntuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu vara ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Pursialan kapasiteetti on noin 125 MW ja vara ja huippulämpökeskusten kapasiteetti noin 100 MW. Kaukolämpöalueen laajentuessa ja myyntimäärien kasvaessa myös vara ja huippulämpökeskusten kapasiteettia tulee lähivuosina kasvattaa. Päästöoikeuksien määrän arvioidaan riittävän Pursialan voimalaitoksen tarvitsemaan turpeen polttomäärään, ja mahdollisiin lisätarpeisiin on varauduttu Fine Carbon Fund sijoituksella. ESEn käyttämän kattilatekniikan maksimiraja puunkäytölle on noin 70 %. 10

9 Sähkön hintariskeihin on varauduttu riskipolitiikalla, jonka mukaan ESEn tuottama tai hankkima sähkö tulee ennen budjetin vahvistamista suojata joko myyntisopimuksilla tai suojaustuotteilla. Verkkotoiminnan riskeinä ovat sähkönjakelun häiriöt ja sallitun tuoton laskentaan vaikuttavat viranomaissäädökset tulkintoineen. Sähkönjakelun häiriöitä pyritään ehkäisemään sähköverkkoa parantamalla ja sen toimintakunnosta huolehtimalla. Lämpöliiketoiminnan riskinä on ilmaston mahdollisesta lämpenemisestä johtuva kaukolämmön myynnin pieneneminen. Rahoitusriskit Konsernin rahoitusriskeihin on varauduttu joko kiinteäkorkoisilla lainoilla tai hankkimalla lainoille suojaustuotteita. Tällä tavoin suojattuja lainoja on noin 77 % koko lainakannasta. Vahinkoriskit Konsernissa on tunnistettu seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahinkoriskit, vastuuvahingot, tuotannon keskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Omaisuusvahinkoriskeihin on varauduttu omaisuusvakuutuksilla, joita ovat mm. kiinteistön ja sen irtaimiston vakuutukset. Toiminnan vahinkojen varalta yhtiöllä on toimitusjohtajan, hallituksen ja toiminnan vastuuvakuutukset. Pursialan voimalaitoksen sekä Tikkalan tuotantojen mahdollisen keskeytyksen varalta on keskeytysvakuutus. Ympäristövahinkoihin on varauduttu mm. valitsemalla vähäpäästöisiä polttoaineita, parantamalla tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia, vaihtamalla sähköverkkoon ympäristöystävällisiä muuntajia sekä ympäristövakuutuksin. Työtapaturmien varalta henkilöstöllä on lakisääteinen tapaturmavakuutus ja matkavakuutus työmatkoille. Vakuutusmäärät tarkastetaan vuosittain. TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS Konserni Konsernin liikevaihto kasvoi 4,5 milj. euroa vuonna 2009 ja oli 46,4 milj. euroa (41,9 milj. euroa vuonna 2008). Liikevoitto oli 7,9 milj. euroa (5,2 milj. euroa), joten konsernin liikevoittoprosentti oli 16,9 % (12,4 %). Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,3 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 % (6,0 %). Konsernin omavaraisuusaste heikkeni hieman ja oli 25,5 % (26,9 %). Oman pääoman tuotto oli 10,4 % (6,0 %). Maksuvalmiussuhde oli vuodenvaihteessa 0,9 (0,7) eli aiempia vuosia parempi. Liikevaihtoa kertyi työntekijää kohden 0,540 milj. euroa (0,537 milj. euroa). Konsernin korolliset pitkäaikaiset velat olivat 59,2 milj. euroa (54,0 milj. euroa). Lainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti. Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % 16,9 % 12,3 % 18,2 % 28 % OPO 10,4 % 6,0 % 8,3 % 16,9 % Omavaraisuusaste 25,5 % 26,9 % 29,4 % 31,5 % 11

10 Emoyhtiö Emoyhtiön liikevaihto kasvoi erityisesti kaukolämmön liikevaihdon kasvun johdosta 4,2 milj. euroa 38,4 milj. euroon (34,3 milj. euroa vuonna 2008). Tästä oli sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihtoa 18,3 milj. euroa (17,4 milj. euroa), lämpöliiketoiminnan liikevaihtoa 17,3 milj. euroa (13,1 milj. euroa) ja muun liiketoiminnan liikevaihtoa 3,1 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,3 milj. euroa (2,3 milj. euroa) eli 13,9 % (6,7 %). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,9 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Tytäryhtiöt maksoivat emoyhtiölle konserniavustuksia yhteensä 1,58 milj. euroa (1,76 milj. euroa vuonna 2008). HALLINTO Etelä-Savon Energia Oy on kokonaan Mikkelin kaupungin omistama osakeyhtiö. Etelä-Savon Energia konsernin muodostavat Etelä-Savon Energia Oy sekä sen tytäryhtiöt ESE Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy, Kiinteistö Oy Korjaamonkatu 3, OOO ESE ja Huippuenergia Oy. Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksena toimi alkuvuoden yhtiökokouksessa valittu hallitus, jossa puheenjohtajana toimi maakuntaasiamies Markku Aholainen, varapuheenjohtajana asianajaja Antti Suhonen ja jäseninä toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriainen, maanviljelijä Mauri Ruuth, yrittäjä/tj. Armi SaloOksa, erikoissuunnittelija Merja Toijonen, projektiinsinööri Kari Liikanen, vuoromestari Tapio Haverinen henkilökunnan edustajana ja yhtiön toimitusjohtaja Osmo Hyvönen. Varajäseninä toimivat sähköurakoitsija Jorma Harmoinen, metsätalousinsinööri Pekka Auvinen, rehtori Raimo Jenu, terveystarkastaja Hannu Hulkkonen, FM Pia Puntanen, va. tilastosihteeri Hannele Koivula, lehtori Heikki Oksa, myyntipäällikkö Jari Nykänen ja sähkönmyyntiliiketoimintajohtaja Jorma Tapaninen. Etelä-Savon Energia Oy:lle valittiin uusi hallitus yhtiökokouksessa Puheenjohtajaksi valittiin sähköasentaja Paavo Barck, varapuheenjohtajaksi asianajaja Antti Suhonen ja hallituksen muiksi jäseniksi toimitusjohtaja, ymba Markku Kakriainen, maanviljelijä Mauri Ruuth, yrittäjä/tj. Jyrki Peltonen, aluepäällikkö Leena Varis, maanmittausteknikko Jouko Varis, kaukolämpöinsinööri Unto Roikonen henkilökunnan edustajana ja yhtiön toimitusjohtaja Osmo Hyvönen. Heidän varajäseninään ovat toimineet metsätalousinsinööri Anita Törn, työterveyslääkäri Pirkko Valtola, palveluohjaaja Päivi Ylönen, rehtori Jaana Strandman, apulaisrehtori Pirjo Hänninen, toiminnanohjaaja Anneli Moilanen, ekonomi Eero Erola, myyntipäällikkö Jari Nykänen henkilökunnan varaedustajana ja talousjohtaja Sari Siiskonen toimitusjohtajan sijaisena. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet HTMyhteisö Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab/UllaMaija Lakonen KHT, JHTT, varalla Matti Kalliolahti KHT, JHTT ja Sinikka Hiidenmaa KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli, varalla Timo Mitikka KHT, PricewaterhouseCoopers Oy Mikkeli. Etelä-Savon Energia Oy:n toimitusjohtajana toimi Osmo Hyvönen. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,15 euroa, josta tilikauden voitto on ,76 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona ,00 euroa. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeiden määrä 300 kpl Yhtiön osakepääoma ,79 Osakkeen nimellisarvo ,79 Osakkeen verotusarvo v ,80 Hallitus 12

11 Tuloslaskelma Konserni 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2009 Emoyhtiö 2008 Liikevaihto , , , ,54 Valmistus omaan käyttöön , , , ,77 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,13 Kulut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , , , ,77 Varastojen lisäys , , , ,17 Ulkopuoliset palvelut , , , ,54 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,57 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,07 Muut henkilösivukulut , , , ,59 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,89 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,32 Liikevoitto , , , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut rahoitustuotot , , , ,48 Muut rahoituskulut , , , , , , , ,74 Voitto ennen satunnaisia eriä , , , ,12 Satunnaiset tuotot , ,00 Satunnaiset kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , , , ,12 Poistoeron muutos ,43 Välittömät verot , , , ,91 Laskennallisen verovelan osuus , ,02 Tilikauden voitto , , , ,64 13

12 Tase Konserni 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2009 Emoyhtiö 2008 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , , , ,18 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , , , ,47 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,10 Koneet ja kalusto , , , ,89 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,62 Keskeneräiset työt , , , ,03 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,11 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,99 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,37 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,75 Pääomalainas./pitkäaik.sij , , , ,92 Sijoitukset yhteensä , , , ,03 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,32 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,51 Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset , , , ,86 Konserniyhtiöiltä , , , ,86 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,15 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,32 Muut saamiset , , , ,80 Siirtosaamiset , , , ,89 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , ,84 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,53 14

13 Konserni 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2009 Emoyhtiö 2008 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , , , ,79 Vararahasto , , , ,25 Edellisten tilikausien voitto , , , ,75 Tilikauden voitto , , , ,64 Oma pääoma yhteensä , , , ,43 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,86 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , , , ,96 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,78 Muut velat , , , ,75 Laskennallinen verovelka , , Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , , , ,49 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,03 Ostovelat , , , ,77 Velat saman konsernin yrityksille , ,55 Muut velat , , , ,61 Siirtovelat , , , ,79 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , , , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,53 15

14 Rahoituslaskelma Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , , , ,86 Oikaisut liikevoittoon , , , ,89 Käyttöpääoman muutos , , , ,90 Maksetut korot ja maksut , , , ,22 Saadut osingot Saadut korot , , , ,48 Maksetut verot , , , ,91 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,80 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,39 Investoinnit muihin sijoituksiin , , , ,13 Liittymismaksut , , , ,32 Investointien rahavirta (B) , , , ,94 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaiset saamiset, lisäys (-), vähennys (+) , , , ,89 Pitkäaikaisten lainojen nostot , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , , , ,96 Maksetut osingot , , , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,93 Rahavarojen muutos (A+B+C) , , , ,81 Rahavarat , , , ,49 Rahavarat , , , ,68 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+) , , , ,27 Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) , , , ,17 Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-) , , , , , , , ,90 16

15 Liitetiedot tilinpäätökseen 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1.1 Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostaminen Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet: Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistoaikoja ja poistosuunnitelmaa on tarkastettu vastaamaan hyödykkeiden taloudellista pitoaikaa. Vuosipoistoja on muutettu verrattuna edelliseen tilikauteen. Poistomenetelmä on tasapoisto. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ovat seuraavat: Omaisuusryhmä Poistoaika (vuosia) Aineettomat hyödykkeet 5 Rakennukset ja rakennelmat Tuotannolliset koneet ja laitteet 5 30 Muut koneet, laitteet ja kalusto Vaihto-omaisuuden arvostaminen Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan hankinta-arvoon Rahoitusvälineiden arvostaminen Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu yhtiön rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi koroksi ja korkokatoilla on suojattu laina korkojen nousulta. Velat on arvostettu nimellisarvoon. Koronvaihtosopimuksia ei ole kirjattu taseeseen, mutta niistä aiheutuneet kulut ovat tuloslaskelman korkokuluissa Johdannaissopimusten arvostaminen Suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaissopimusten arvonmuutoksia ei ole käsitelty tulosvaikutteisesti, vaan niistä realisoituvat voitot/ tappiot kirjataan tulokseen samalle jaksolle niillä suojattujen fyysisten sopimusten kanssa. Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjä sopimuksia ei ole Eläkkeiden kirjaaminen Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu Kuntien eläkevakuutuksen toimesta. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Yhtiöllä on eläkevastuu yhdestä entisestä työntekijästä, jonka eläkettä varten tehdään tilinpäätökseen varaus oletettavissa olevan eliniän mukaan Laskennallisten verojen kirjaaminen Laskennallinen verovelka on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan. 1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Vuodelta 2009 on laadittu konsernitilinpäätös, joka sisältää emoyhtiö Etelä-Savon Energia Oy:n ja 100% tytäryhtiöiden ESE-Tekniikka Oy:n, ESE-Verkko Oy:n, Huippuenergia Oy:n, Kiinteistö Oy Korjaamonkatu 3:n ja OOO ESE:n tilinpäätöstiedot. Osakkuusyhtiöitä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska niiden vaikutus konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kirjattu konserniaktiivaksi. Se poistetaan Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu Muuntoerot OOO ESE:n tuloslaskelma ja tase on muutettu Suomen rahamääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 17

16 2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2.1 Liikevaihdon jakauma toimialoittain emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Sähkönmyyntiliiketoiminta , ,79 Lämpöliiketoiminta , ,27 Muu liiketoiminta , , , ,54 Valmistus omaan käyttöön muodostuu itse valmistetuista aktivoiduista investointimenoista, joista suurimpia kohteita ovat voimalaitoksen koneet ja laitteet 0,05 milj. euroa ja kaukolämpöverkko 0,05 milj. euroa. 2.2 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin konsernipalveluista 0,7 milj. euroa ja sähköntuotannontuesta 0,7 milj. euroa. 2.3 Henkilöstön lukumäärä ja henkilöstökulut Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Palkat ja palkkio , , , ,57 Eläkekulut , , , ,07 Muut henkilösivukulut , , , ,59 Yhteensä , , , ,15 Johdon palkat ja palkkiot konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö Toimitusjohtajat , , Hallituksen jäsenet , , , ,88 Yhtiön toimitusjohtajalta, hallituksen jäseniltä ja lähipiiriltä ei ole lainasaamisia eikä yhtiö ole antanut sitoumuksia heidän puolestaan. 2.4 Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muiden kulujen olennaiset erät emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Atk-kulut , ,87 Mainos- ja markkinointikulut , ,43 Vakuutuskulut , ,62 Laki ja konsultointikulut , , Tilintarkastajien palkkiot konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Oy Audiator Ab Tilintarkastuspalkkiot , , , ,00 Todistukset ja lausunnot 0,00 190,00 0,00 190,00 Yhteensä , , , ,00 PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastuspalkkiot 9 650, , , ,00 BTF Tilintarkastus Mikkeli Tilintarkastuspalkkiot 0, ,00 0, , Rahoitustuotot ja kulut konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Tuotot muista pysyvien vast. sijoituksista 0, ,88 0, ,88 Osinkotuotot Muilta 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yhteisöltä 0,00 0, , ,71 Muilta , , , ,89 Rahoitustuotot yhteensä , , , ,48 18

17 Korkokulut ja muut rah.kulut Saman konsernin yhteisölle , , , ,79 Muille , , , ,43 Rahoituskulut yhteensä , , , ,22 Rahoitustuotot ja kulut yht , , , , Satunnaiset erät Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu saadut konserniavustukset ,00 euroa. 2.8 Tilinpäätössiirrot emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 0, , Tuloverot konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Tuloverot satunnaisista eristä , ,50 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,41 Laskennallisen verovelan muutos , ,02 Yhteensä , , , ,91 Tuloverot on eritelty liitetiedoissa, koska erät on yhdistelty tuloslaskelmassa. 3. TASEEN LIITETIEDOT 3.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Konserni 2009 Emoyhtiö 2009 Konserni 2008 Emoyhtiö 2008 Aineettomat oikeudet Omaisuus tilikauden alussa , , , ,91 Hankintamenon lisäykset tilikaudella , , , ,56 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,29 Hankintajäännös tillikauden lopussa suunnitelmapoistoin , , , ,18 Keskeneräiset työt , , , ,06 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,06 Lisäys tilikaudella 0,00 0, , ,26 Keskeneräiset työt ,00 0, , ,26 Maa-alueet Maa-alueet tilikauden alussa , , , ,47 Lisäykset tilikaudella 0,00 0, , , , , ,47 Rakennukset ja rakennelmat Omaisuus tilikauden alussa , , , ,93 Hankintamenon lisäykset tilikaudella , , , ,62 Hankintamenon vähenn. tilikaudella 0,00 0, Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,45 Hankintamenojäännös tilikauden lopussa suunnitelmapoistoin , , , ,10 Poistoero ,77 0, , ,04 Poistoeron lisäys tilikaudella ,04 0, , ,04 Poistoero ,81 0, ,77 0 Kokonaispoistot tilikaudella , , , ,49 Hankintamenojäännös kokonaispoistojen jälkeen , , , ,10 Keskeneräiset työt , , , ,31 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,31 Lisäys tilikaudella , , , ,46 Keskeneräiset työt , , , ,46 19

18 Koneet ja kalusto konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Omaisuus tilikauden alussa , , , ,20 Hankintamenon lisäykset tilikaudella , , , ,69 Hankintamenon vähenn. tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,00 Hankintamenojäännös tilikauden lopussa suunnitelmapoistoin , , , ,89 Poistoero , , , ,24 Poistoeron lisäys tilikaudella 0,00 0, , ,39 Poistoero , , , ,85 Kokonaispoistot tilikaudella , , , ,61 Hankintamenojäännös 0,00 kokonaispoistojen jälkeen , , , ,04 Keskeneräiset työt , , ,92 0,00 Siirto käyttöomaisuuteen , , ,92 0,00 Lisäys tilikaudella 0,00 0, , ,31 Keskeneräiset työt ,00 0, , ,31 Muut aineelliset hyödykkeet Omaisuus tilikauden alussa , , , ,91 Hankintamenon liäykset tilikaudella , , , ,86 Hankintamenon vähenn. tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden suunnitelmapoistot , , , ,15 Hankintamenojäännös tilikauden lopussa suunnitelmapoistoin , , , ,62 Keskeneräiset työt ,00 0,00 0,00 0,00 Siirto käyttöomaisuuteen 0,00 0,00 0,00 0,00 Lisäys tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Keskeneräiset työt ,00 0,00 0,00 0, Aktivoidut kehittämismenot Kehittämismenoihin on kirjattu kehittämistoiminnasta välittömästi aiheutuneita menoja ja ne poistetaan vaikutusaikanaan. konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Aktivoidut kehittämismenot , , , , Aktivoidut korkomenot Vuonna 2005 valmistuneen Pursialan voimalaitoksen toisen yksikön hankintamenoon on aktivoitu rakennusaikaisia korkoja, joiden poistamaton osa tase-erässä Rakennukset ja rakennelmat muodostuu seuraavasti: konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Aktivoitu tilikaudella Aktivoituja korkomenoja poistamatta , , , , Osake-erittelyt lukumäärä omistus- kirjan- oma tilikauden nimi kpl osuus pitoarvo pääoma tulos Tytäryritykset: Huippuenergia Oy, Mikkeli % 2 522, ,37-8,70 ESE-Tekniikka Oy, Mikkeli % , , ,49 ESE-Verkko Oy, Mikkeli % , , ,50 Kiint. Oy Korjaamonk % , , ,02 OOO ESE 100% , , , ,99 20

19 Omistusyhteysyritykset: KS Energiavälitys Oy, J-kylä % , ,36 0,00 Suomen Voimatieto Oy, Imatra ,74 % , ,27 734,54 Koskienergia Oy, Mikkeli % , ,26 0,00 Kiinteistö Oy Koppelonpesä, Mikkeli % , , , ,37 Osuudet muissa yrityksissä: Propel Voima Oy, Uusikaup % , , ,07 Energiameklarit Oy, Helsinki 56 7 % , , ,00 Misawa Homes of Finland Oy, Mikkeli 400 2,11 % , , ,85 Etelä-Suomen Voima Oy/Olkiluoto ,37 Kiinteistö Oy TeknoGraani, Mikkeli 18 % ,38 Etelä-Suomen Voima Oy ,27 Etelä-Suomen Voima Oy/Keljonlahti ,43 KS Energiavälitys Oy/Keljonlahti ,96 ESV/FKA 882,00 Svop rahasto Suomen Voima Oy ,35 Pääomapanos Fine Carbon Fund Ky 1 000,00 Suomen Voima Oy , ,38 Pääomalainasaaminen Energiameklarit ,84 Osakaslaina KS Energiavälitys Oy ,64 Osakaslaina Etelä-Suomen Voima Oy , ,14 Yhteensä , Saamiset konserniyrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä Saamisten erittely Pitkäaikaiset konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset , , , ,86 Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä , , , ,86 Lyhytaikaiset konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset , ,13 Lainasaamiset , ,08 Muut saamiset , ,11 Siirtosaamiset Yhteensä , , Siirtosaamiset Siirtosaamisten olennaiset erät emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Laskuttamaton energia , , Oma pääoma Oman pääoman erittely konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Sidottu oma pääoma Osakepääoma , , , ,79 Muuntoero ,97 Osakepääoma , , , ,79 21

20 Vararahasto , , , ,25 Lisäykset Vararahasto , , , ,25 Sidottu pääoma yhteensä , , , ,04 Vapaa oma pääoma Voitto edell. tilikausilta , , , ,75 Osingonjako , , , ,00 Voitto edell. tilikausilta , , , ,75 Tilikauden voitto , , , ,64 muuntoero ,20 Vapaa oma pääoma yhteensä , , , ,39 Oma pääoma yhteensä , , , , Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Laskelma emon voitonjakokelpoisista varoista emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Edellisten tilikausien voitto , ,75 Tilikauden voitto , ,64 Jakokelpoiset varat , , Tilinpäätössiirtojen kertymä ja laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. konserni 2009 konserni 2008 Poistoero konsernitaseessa , ,26 Siirretty omaan pääomaan , ,21 Laskennallinen verovelka , , Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät 5 vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua. emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , , Velat konserniyrityksille ja omistusyhteysyrityksille Velkojen erittely Lyhytaikaiset konserni 2009 konserni 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat , ,55 Lainat Muut velat Siirtovelat 3 379,33 Yhteensä , , Siirtovelat Siirtovelkojen olennaiset erät emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen , ,49 Korkomenot , ,43 Muut , ,87 Yhteensä , ,79 22

21 4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.1 Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä konserni 2009 konserni 2008 konserni 2009 konserni 2008 Velan määrä Annetut Velan määrä Annetut kiinnitykset kiinnitykset Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,43 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Velan määrä Annetut Velan määrä Annetut kiinnitykset kiinnitykset Lainat rahoituslaitoksilta , , , , Muut annetut takaus- ja vastuusitoumukset emoyhtiö 2009 emoyhtiö 2008 Takausvastuut muiden puolesta: , ,32 Muut omat vastuut ja vastuusitoumukset: Leasing-vastuut - tilikautta seuraavalla tilikaudella 5 700, ,97 - sen jälkeen 8 550,00 0,00 Yhteensä , ,29 Leasingmaksut on kirjattu tuloslaskelmaan vuokrakuluihin. Leasing-maksut ovat kopiokonei-den leasingsopimuksia, jotka on tehty kolmelle vuodelle ja niihin ei liity lunastusehtoja. Yhtiö on lisäksi antanut Fine Carbon Fund Ky:lle sitoumuksen päästöoikeusvähenemien hankkimiseksi. Kokonaissitoumus on euroa. Tästä on suoritettu ,37 euroa, josta pantatulla tilillä on ,92 euroa. 4.3 Ulkomaanrahan määräiset pitkäaikaiset velat Yhtiöllä ei ollut valuuttavelkoja tilinpäätöshetkellä. 4.4 Muu taloudellinen vastuu Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit ovat lainojen korkosuojauksiin käytettyjä koronvaihtosopimuksia sekä korkokattoja. Käypä arvo Käypä arvo Konserni Emoyhtiö Koronvaihtosopimukset , ,88 Korkokatot ,00 0,00 Yhteensä , , Sähkön johdannaissopimukset Sähkön johdannaissopimukset ovat sähkönhankintasuojauksia, jotka on tehty Etelä-Savon Energia Oy:n riskikäsikirjan mukaisesti. Hankintasuojauksilla suojataan ennalta määrättyyn hintaan se sähkönhankinta, joka tehdään avoimen position poistamiseksi eli oman tuotannon ja ulkopuolisen hankinnan tulee kattaa myyntiennusteen mukainen sähkönmyynti. Emoyhtiö Emoyhtiö Kohde etuuden arvo Käypä arvo Suojaamistarkoituksessa tehdyt termiinisopimukset Hankintasuojaukset Kiinteistöjen arvonlisävero Otettaessa rakennus vähennyskelvollisesta käytöstä vähennyskelvottomaan käyttöön, tulee rakennukseen kohdistuneista uudisrakentamis- ja peruskorjauskustannuksista maksettujen arvonlisäverojen määrä palaut-taa viimeisen viiden vuoden ajalta. Ei pidetä todennäköisenä, että tämä vastuu realisoituu, ja että ESE-konsernille kuuluvia rakennuksia voitaisiin ottaa vähennyskelvollisesta käytöstä vähennyskelvottomaan käyttöön. 23

22 5. YMPÄRISTÖASIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT 5.1 Ympäristöjärjestelmä ESEllä on käytössä sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää standardien (ISO 9001 laatujärjestelmät, ISO ympäristöjärjestelmät sekä OHSAS työturvallisuus ja työterveysjohtamisjärjestelmät) vaatimukset ja johon ESEn kaikki toiminnot kuuluvat. Osoituksena tästä Det Norske Veritas on myöntänyt Etelä-Savon Energia Oy:lle, ESE- Tekniikka Oy:lle ja ESE-Verkko Oy:lle sertifikaatit kaikista kolmesta standardista. Toimintajärjestelmän ajantasaisuus on varmistettu vuosittaisilla sisäisillä auditoinneilla. Lisäksi järjestelmän vaatimustenmukaisuutta seurataan sertifikaatin myöntäneen Det Norske Veritaksen yhdeksän kuukauden välein toteuttamilla seurantatarkastuksilla. ESEn toimintajärjestelmään sisältyvä ympäristöjärjestelmä varmistaa ympäristönsuojelun nitoutumisen osaksi jokapäiväistä toimintaa. Ympäristöjärjestelmämme päätavoitteena on ympäristönsuojelun jatkuva parantaminen, joka perustuu ympäristöriskien jatkuvaan tunnistamiseen ja analysointiin. Analyysien perusteella keskitetään voimavaroja merkittävimpien ympäristöriskien ennalta ehkäisyyn. 5.2 Ympäristökustannukset ESEn ympäristökustannukset muodostuvat jätteiden ja jätevesien käsittelyn kustannuksista, ympäristöasi-oiden hallinnan kehittämisen kustannuksista, ympäristövaikutusten seurannasta ja ympäristön suojelun parantamiseksi tehdyistä investoinneista. Kohde Kustannukset (1000 euroa) Kaukolämpölinjan rakentaminen Tuukkala-Kyyhkylä (linjan avulla korvattiin raskasta polttoöljyä käyttävä lämpökeskus Pursialan voimalaitoksen kaukolämmöntuotannolla, jossa polttoaineina puu ja turve) 697 Ympäristöjärjestelmä (ISO14001) 6 Jätehuolto 14 Tuhkan käsittely 136 Ympäristövakuutus 3 Jätevesimaksut 53 Ympäristötiedotus 3 Yhteensä 913 Vuosittain julkaistaan erillinen ympäristöraportti, joka sisältää yksityiskohtaisemmat tiedot ympäristöasi-oista. 5.3 Päästöoikeudet Laskelma päästöoikeuksista Siirtyneet vuodelta tonnia Myönnetty vuodelle tonnia Käytetty vuonna tonnia Siirtyy vuodelle tonnia Päästöoikeudet ovat taseen ulkopuolista varallisuutta. Vuodelle 2010 siirtyvien päästöoikeuksien arvo Nordpoolin vuodenvaihteen ( ) viimeisen markkinahinnan 12,70 euroa/ tonnilta mukaan on euroa. 24

23 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma Liikevaihto , ,00 Sisäisten palvelujen myynti 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,61 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,12 Varastojen lisäys (-) / vähennys (+) 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut , ,85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,97 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,35 Muut henkilösivukulut , ,99 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,44 Sisäiset ostopalvelut , , , ,72 Liikevoitto , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut korko- ja rahoitustuotot , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,50 Voitto ennen satunnaiseriä ja varauksia , ,39 Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,39 Poistoeron lisäys 0,00 0,00 Välittömät verot , ,38 Tilikauden voitto , ,01 25

24 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet , ,16 Maa-alueet 0,00 0,00 Rakennukset Osuus toimitalosta , ,54 Koneet ja kalusto Maalämpöpumput ,51 Kuljetusvälineet , ,07 Atk-laitteet 942, ,62 Työkalut ja kalusto 0, ,76 0, ,69 Keskeneräiset työt 0,00 0,00 Osuudet saman konsernin yrit. 0,00 0,00 Osuudet omistusyhteisyrityk. 0,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,07 Ennakkomaksut sijoituksis 0,00 0,00 Muut saamiset / sijoitukset , , , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset 0,00 0,00 Konserniyhtiöltä 0,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,34 Saamiset saman konsernin yr , ,00 Muut saamiset ,66 0,00 Siirtosaamiset , , , ,34 Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 Yhtiötili 0,00 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,10 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 0,00 0,00 Vararahasto 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,69 Tilikauden voitto , , , ,70 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,34 Velat kaupungille , ,49 Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,33 Ostovelat , ,87 Velat saman konsernin yrityk. 0,00 0,00 Muut velat , ,07 Siirtovelat , , , ,96 Yhtiötili , ,62 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,10 26

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot