KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30-19:17 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kontiolahden kunnan liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)- hankkeeseen Kontiolahden ilmasto-ohjelma Maa-aineslupa tiloille Kulhon Murske 29:69 ja Soraharju 28:197, Lehmo 169 Onttolan motocrossradan ympäristöluvan voimassaolon jatkaminen Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2014 ja talousarvion tarkistaminen Poikkeamislupa Kerälä 26:195 Lehmo Poikkeamislupa Vernerin virta 8:61 Paihola Suunnittelutarveratkaisu Ojala 12:40 määräala Paihola Suunnittelutarveratkaisu määräala Ojala 12:40 -nimisestä tilasta Paihola 176 Tontin vuokrasopimuksen irtisanominen Alamäki 5:89 Kontiolahti kortteli 207 tontti 6 ja tontin palauttaminen takaisin Kontiolahden kunnalle 177 Kontiolahden kunnan lausunto Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry:n valituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä Jaamankankaan ranta-asemakaavasta 178 Kontiolahden kunnan lausunto Kontiolahden luonnonystävät ry:n ja Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry:n valituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä Jaamankankaan ranta-asemakaavasta Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Lehmon asemakaavan muutos tiloilla Lehmola 2:83 ja Jannela 2:84 korttelissa Sopimus Paiholan osayleiskaavaan liittyvistä menettelyistä ja esisopimus maankäyttösopimuksesta ja alueen asemakaavoittamisesta sekä maa-alueiden luovuttamisesta 59 62

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Paiholan osayleiskaava Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 81

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Ahlholm Pekka puheenjohtaja Kontkanen Mika varapuh.joht. Kuusela Minna jäsen poissa 182 Nykänen Markku jäsen Pihlatie Marja-Leena jäsen Piiparinen Kirsi jäsen saapui klo 17: Pajunen Sami varajäsen Puumalainen Jukka khall edustaja Muut saapuvilla olleet Suontama Antti ympäristönsuojelusihteeri paikalla :t , poistui klo 18:21 Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Huttunen Satu jäsen Pakarinen Minna jäsen Pakarinen Juha jäsen Allekirjoitukset Pekka Ahlholm puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Mika Kontkanen Marja-Leena Pihlatie Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 164 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokouksen työjärjestystä päätettiin muuttaa siten, että ensin käsiteltiin :t ja sen jälkeen :t Tämän jälkeen :stä 166 eteenpäin esityslistan mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta 165 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Kontkanen ja Marja-Leena Pihlatie.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kontiolahden kunnan liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)- hankkeeseen 275/ /2014 Ympäristölautakunta (Ymp.suoj.siht.) Kontiolahden kunnan liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeeseen. HINKU-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan selvää edelläkävijyyttä muuhun yhteiskuntaan nähden. Toiminta tähtää uuden osaamisen kehittymiseen ja ratkaisuihin, jolla on kysyntää Suomessa ja maailmalla. HINKU-kriteerit täyttävästä kunnasta saa käyttää nimitystä HINKU-kunta. HINKU-kunnat kuuluvat HINKU-foorumiin ja saavat oikeuden käyttää HINKU-logoa. HINKU-kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhdessä hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa. HINKU-foorumin tärkeimmät toimintaperiaatteet ovat seuraavat: HINKU-foorumiin kuuluvat kunnat ja kaikki tahot, jotka asiantuntemuksellaan tai rahoituksellaan tukevat HINKU-kuntia. SYKE ehdottaa uusia jäseniä ja ehdotukset käsitellään HINKU-foorumin johtoryhmässä, jossa on edustajat kustakin HINKU-kunnasta, ministeriöistä (YM, TEM, MMM), Motivasta ja SYKEstä. Foorumissa toimii myös kymmeniä yrityksiä, jotka tukevat HINKU-foorumin toimintaa vuosimaksulla. Syksyisin järjestetään sisäinen HINKU-foorumin kokous, keväisin myös ulkopuolisille suunnattu tilaisuus. HINKU-foorumiin ja HINKU-hankkeeseen kuuluminen on kunnille maksutonta. HINKU-foorumin toiminnan tärkeimpinä tavoitteina ovat: 1) taata HINKU-kuntien julkishallinnolle, elinkeinoelämälle ja kansalaisille asiantuntemusta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja järjestää kuntien työn tueksi ulkopuolista rahoitusta, 2) kehittää yhteistyömalleja eri sidosryhmien välille, 3) pyrkiä aktiivisesti laajentamaan HINKU-toimintaa uusiin kuntiin, 4) lisätä hankkeen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Suomen ympäristökeskus vastaa HINKU-foorumin sihteerityöstä ja tukitehtävistä, johon kuuluvat muun muassa määräajoin tehtävät kuntien kasvihuonekaasupäästövähennysten arviointi ja tiedon levittäminen hyvistä käytännöistä. HINKU-foorumin johtoryhmä hyväksyy HINKU-hankkeen pelisääntöihin tehtävät muutokset. Asiaa on esitelty kuntajohtajien kokouksessa Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on kokouksessaan ( 112) päättänyt suositella Pohjois-Karjalan kunnille sitoutumista HINKU-kriteereihin ja hakeutumista

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 166 HINKU-kunnaksi. HINKU-kunnaksi ryhtyminen edellyttää kunnanvaltuuston sitoutumista HINKU-kriteereihin ja ilmoitusta SYKElle. Päätöksellä kunta sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunnan lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteena on vähintään 15 % päästövähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2016 mennessä. HINKU-verkostoon liittyminen ja toimintaan osallistuminen tukee erinomaisesti yhtäaikaa hyväksyttävänä olevan Kontiolahden kunnan ilmasto-ohjelman ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen parantaa aluetaloutta ja energiansäästötoimenpiteillä voidaan vähentää mm. kuntien kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta päättää esittää Kontiolahden kunnahallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kontiolahden kunta sitoutuu HINKU-kriteereihin ja ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle ryhtymisestä HINKU-kunnaksi ja nimeää yhdyshenkilöksi ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontaman. Oheismateriaali: Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kirje Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen päätös Kohti hiilineutraalia kuntaa hankkeen viestintäyhteistyö Pohjois-Karjalan maakunnan kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012 Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristönsuojelusihteerin valmistelema esitys hyväksytään. Kaavoitusjohtajan muutettu ehdotus: Asia jätetään pöydälle. Päätös: Kaavoitusjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. (Ymp.suoj.siht.) Kontiolahdella on ilmastotyötä tehty käytännön tasolla jo aiempien Joensuun seudun ilmastostrategian ja sen kuntakohtaisen toteuttamisohjelman ja päivitettävänä olevan Kontiolahden ilmasto-ohjelman puitteissa. HINKU-verkostoon liittyminen ei tuo käytännön tasolla uusia asioita tai työkaluja ilmastotyöhön. HINKU-verkostoon liittyminen ja korkeampaan tavoitetasoon pyrkiminen lisäisi ilmastoasioihin liittyviä investointipaineita, joihin Kontiolahden kunnalla ei ole nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollisuuksia vastata.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta HINKU-verkostoon liittyminen tarkoittaisi myös lisääntyvää raportointi ja tilastointi työtä HINKU -hankkeelle tilanteessa, jossa ympäristönsuojeluyksikön työvoimaresurssit ovat jo täysin sidotut käytännön ympäristönsuojelutyöhön ja paikalliselta tasolta lähtevään ilmastoasioiden eteenpäinviemiseen. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle edellä mainituin syin, ettei Kontiolahden kunta hakeudu tässä vaiheessa HINKU-verkostoon. Ilmastotyötä jatketaan oman ilmasto-ohjelman toteuttamisen puitteissa. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristönsuojelusihteerin valmistelema esitys perusteluineen hyväksytään. Päätös: Kirsi Piiparinen esitti kaavoitusjohtajan ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen siten, että ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että Kontiolahden kunta sitoutuu HINKU-kriteereihin. Marja-Leena Pihlatie kannatti Kirsi Piiparisen ehdotusta. Markku Nykänen kannatti kaavoitusjohtajan ehdotusta. Koska asiassa oli kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta, päätettiin suorittaa äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Kaavoitusjohtajan alkuperäistä ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Kirsi Piiparisen ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Kaavoitusjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Pekka Ahlholm, Mika Kontkanen, Minna Kuusela, Markku Nykänen ja Sami Pajunen. Kirsi Piiparisen ehdotuksen puolesta äänestivät Kirsi Piiparinen ja Marja-Leena Pihlatie. Kaavoitusjohtajan ehdotus hyväksyttiin äänin 5-2. Marja-Leena Pihlatie ja Kirsi Piiparinen ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen. Liitteet HINKU-kriteerit

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kontiolahden ilmasto-ohjelma 170/ /2014 Ympäristölautakunta (Ymp.suoj.siht.) Joensuun seudun kunnille laadittiin yhteinen ilmastostrategia vuonna 2009, jonka pohjalta Kontiolahden kunnalle laadittiin ilmastostrategian toteuttamisohjelma vuoden 2010 aikana. Toteuttamisohjelman mukaisia toimenpiteitä on Kontiolahdella toteutettu vuodesta 2010 alkaen. Seudulliseen ilmastostrategiaan kirjattiin, että se päivitetään valtuustokausittain. Nyt käsittelyssä oleva Kontiolahden ilmasto-ohjelma 2014 on seudullisen ilmastostrategian ensimmäinen päivitysversio. Strategian nimi vaihtui ohjelmaks ja ilmasto-ohjelmasta tulee kuntastrategian alainen ohjelma. Tämä päivitystyö on tehty yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa. Muut seudun kunnat (Outokumpu, Polvijärvi ja Liperi) eivät olleet kiinnostuneet päivitysyhteystyön tekemisestä. Ilmasto-ohjelma rakentuu niin, että sen pohjana on käytetty seudullisessa ilmastostrategiassa ja toteuttamisohjelmassa esitetyt toimenpiteet ja niiden tämän hetkinen tilanne, jonka jälkeen jokaisen aihealueen lopussa esitetään lisää uusia ilmastotoimenpiteitä. Lisäksi ilmasto-ohjelmassa on mukana asiaa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä yhdessä kuntalaisten ja alueen muiden toimijoiden kanssa toteutettavia toimenpiteitä. Uuden ilmasto-ohjelman tavoitteeksi on asetettu että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät -50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. Tavoite on jaettu seuraaviin alatavoitteisiin: Maankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja hiilinielut lisääntyvät. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja yksityisautoilu vähenevät ja vähäpäästöisten tai päästöttömien liikkumisen muotojen käyttö lisääntyy. Energiankulutus vähenee vuoteen 2025 mennessä vähintään 25 % vuoden 2007 tasoon verrattuna. Energiakulutuksesta vuonna 2025 vähintään 90 % perustuu uusiutuviin energianlähteisiin. Jätemäärät ja niistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja jätteiden kierrätys- ja hyötykäyttöaste nousee. Kontiolahdella tehdään ilmastoystävällisiä ja vastuullisia hankintoja. Kontiolahdella toimivat yritykset vähentävät

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kasvihuonekaasupäästöjään. Kontiolahtelaiset tiedostavat valintojensa ja tekojensa ilmastovaikutukset ja pienentävät omaa hiilijalanjälkeään Ilmasto-ohjelma on laadittu yhteistyössä kunnan niiden yksiköiden ja yhteistyötahojen kanssa, jotka ovat vastuussa kunkin osa-alueen Kontiolahden kunnan omista toimenpiteistä. Ohjelmaluonnos asetetaan nähtäville kuntalaisille, yhteistyötahoille ja muille osallisille mielipiteiden jättämistä varten. Nähtävilläolon jälkeen jälkeen ohjelmaa muokataan ympäristötoimessa saadun palautteen mukaan ja asia tulee uudestaan ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi. Myöhemmin tänä vuonna kunnanhallitus ja -valtuusto saavat ohjelman hyväksyttäväkseen. Esitän, että ympäristölautakunta käy keskustelun laaditusta ilmasto-ohjelmasta ja evästää ohjelman laatijoita mahdollisesti ohjelmaan tehtävistä muutoksista ja päättää asettaa laaditun ilmasto-ohjelma luonnoksen julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Oheismateriaali: Kontiolahden ilmasto-ohjelma 2014 luonnos Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen. Päätös: Ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama ja projektityöntekijä Ulla-Riitta Pölönen poistuivat kokouksesta klo 18:09. Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta (Ymp.suoj.siht.) Ympäristölautakunnan kokouksessa keväällä 2014 käydyn keskustelun pohjalta ilmasto-ohjelmaan tehtiin muutamia vähäisiä tarkennuksia, mutta kokokonisuus säilyi entisenä. Nähtävilläoloaikana kuntalaiset tai kontiolahtelaiset yritykset tai yhteisöt eivät esittäneet ilmasto-ohjelmaluonnoksesta mielipiteitään. Muutamia kyselyitä ohjelman sisällöstä valmistelijalle tuli ja ainestoon käytiin ahkerasti tutustumassa. Kontiolahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kontiolahden kuntastrategian, jonka alaiseksi toteuttamisohjelmaksi ilmasto-ohelma on laadittu toteuttamaan ja tukemaan kuntastrategian tavoitteita. Ilmasto-ohjelma tukee ja toteuttaa Kontiolahden kuntastrategian

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta hyvinvointi -arvon sisällä olevaa, "Terveellinen ja viihtyisä ympäristö" -strategista päämäärää. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto on kokouksessaan päättänyt suosittaa Pohjois-Karjalan kunnille liittymistä Suomen ympäristökeskuksen johtamaan: Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-verkostoon. HINKU -verkostoon liittyminen tukee erinomaisesti ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutumista ja käytännön ilmastotyötä. HINKU-verkostoon liittyminen on yhtäaikaa vireillä Kontiolahden kunnan toimielimissä. Ilmasto-ohjelman luonnoksessa on asetettu tavoitteeksi, että kunnan alueen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. HINKU-kriteerit kasvihuonekaasujen vähentämiselle ovat jonkin verran tiukemmat kuin ilmasto-ohjelman luonnoksessa eli HINKU-tavoitteeksi on asetettu, että kunnan alueella tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä 80 % ksvihuonekaaasupäästöjen vähennystä vuoden 2007 tasosta. Ilmasto-ohjelman tavoitetaso muutetaan vastaamaan HINKU-kriteereitä ja ilmasto-ohjelma yhteensovitetaan näiltä osin HINKU-ohjelman tavoitteisiin. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan HINKU-kriteereihin yhteensovitetun Ilmasto-ohjelman ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristönsuojelusihteerin valmistelema esitys hyväksytään. Kaavoitusjohtajan muutettu ehdotus: Asia jätetään pöydälle. Päätös: Kaavoitusjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta 167 (Ymp.suoj.siht.) Ympäristölautakunnan kokouksessa keväällä 2014 käydyn keskustelun pohjalta ilmasto-ohjelmaan tehtiin muutamia vähäisiä tarkennuksia, mutta kokonaisuus säilyi entisenä. Nähtävilläoloaikana kuntalaiset tai kontiolahtelaiset yritykset tai yhteisöt eivät esittäneet ilmasto-ohjelmaluonnoksesta mielipiteitään. Muutamia kyselyitä ohjelman sisällöstä valmistelijalle tuli ja ainestoon käytiin ahkerasti tutustumassa. Kontiolahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kontiolahden kuntastrategian, jonka alaiseksi toteuttamisohjelmaksi ilmasto-ohelma on laadittu toteuttamaan ja tukemaan kuntastrategian tavoitteita. Ilmasto-ohjelma tukee ja toteuttaa Kontiolahden kuntastrategian hyvinvointi -arvon sisällä olevaa, "Terveellinen ja viihtyisä ympäristö"

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta strategista päämäärää. Ilmasto-ohjelman luonnoksessa on asetettu tavoitteeksi, että kunnan alueen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn ilmasto-ohjelman ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristönsuojelusihteerin valmistelema esitys hyväksytään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Kontiolahden ilmasto-ohjelma, päivitetty ilmasto-ohjelma

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa tiloille Kulhon Murske 29:69 ja Soraharju 28:197, Lehmo 265/ /2014 Ympäristölautakunta 168 (Ymp.suoj.siht.) Lemminkäinen Infra hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa Kontiolahden kunnan Lehmon kylään tiloille Kulhon Murske RN:o 29:69 ja Soraharju RN:o 28:197. Kyseessä on alue, jossa hakijalla on päättynyt maa-aineslupa m³:n ottamiseen ja nyt on vireillä lupahakemus alueella olevien loppujen aineksien hyödyntämiseksi. Alue sijaitsee Kulhon kylältä pohjoiseen harjualueen suuntaan. Alueelle liikennöidään Kerolantieltä erkanevaa soranajotietä pitkin. Nyt haetaan maa-aineslupaa 10 vuodeksi yhteensä m³:n ottomäärälle, jonka verran alueella on aineksia jäljellä. Alueen puusto on poistettu ja pintamaat on pääosin jo kuorittu ottoalueen laidoille. Hakemusalue sijaitsee Kulhon I-luokan pohjavesialueella ja Joensuun Veden Erolanniemen vedenottamon kaukosuoja-alueella. Pohjois-Karjalan Maakuntakaavassa ja Joensuun Seudun yleiskaavassa 2020 alue on esitetty suunnittelukauden jälkeen käytöstä poistuvana soranottoalueena. Kulhon osayleiskaavassa alue on esitetty soranottoalueena. Haetulla ottoalueella ei ole erityisiä luonnonesiintymiä. Hakemusalue on avohakattua pintamaista kuorittua kangasmaastoa. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla ja julkaistu hakemusta koskeva kuulutus sanomalehti Karjalaisessa. Hakemusalueen naapurikiinteistöt on kuultu postitetulla erillistiedoksiannolla. Naapuritilojen omistajat eivät ole muistuttaneet asiasta. Hakemuksesta on saatu Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ilmoitus, ettei ELY-keskus lausu asiasta sekä Joensuun Vesi -liikelaitoksen lausunto, jossa Joesuun Vesi toteaa; ettei uusia lupia tulisi enää myöntää I-luokan pohjavesialueille olemassaolevien lupien umpeuduttua ja alueet tulisi maisemoida mahdollisimman pian ottoluvan päätyttyä. Hakija on kuultu saapuneen lausunnon vuoksi ja hakija on on esittänyt vastineensa, jossa hakija perustelee ottoiminnan keskittämistä kestävän kehityksen mukaisuudella jo avatuille alueille ja avuttujen alueiden loppuun hyödyntämistä. Esitän, että ympäristölautakunta myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle maa-ainesluvan haetulle alueelle 10 vuodeksi yhteensä m³:n ainesmäärälle. Lupa myönnetään, koska asiassa täyttyvät MAL 3 :n mukaiset edellytykset maa-ainesluvan myöntämiseksi. Vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä tapahtuvasta lupamääräysten mukaisesta toiminnasta ei katsota aiheutuvan MAL 3 :n vastaista vaarantumista pohjavesialueen hyödyntämiseen. Pohjaveden ylimmän havaitun pinnan päälle jätetään 5 metrin koskematon suojakerros ja alueen maisemointi aloitetaan välittömästi, kun alueelle tulee valmista jo maisemoitavissa

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta olevaa aluetta. Asiaan annettavat lupamääräykset annetaan oheisen asiakirjan mukaisena. Maisemointitöiden vakuudeksi vaaditaan euron vakuus. Lisäksi hakijalle myönnetään aloituslupa :n vakuutta vastaan ennenkuin päätös on saanut lainvoiman. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, p Oheismateriaali: Ilmoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lausunto Joensuun Vesi Vastine Lemminkäinen Infra Oy Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristönsuojelusihteerin valmistelema esitys perusteluineen hyväksytään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Maa-aineslupa tiloille Kulhon Murske 29:69 ja Soraharju 28:197 Lehmo, kartta Maa-aineslupa tiloille Kulhon Murske 29:69 ja Soraharju 28:197 Lehmo, lupamääräykset

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Onttolan motocrossradan ympäristöluvan voimassaolon jatkaminen 462/ /2013 Ympäristölautakunta 169 (Ymp.suoj.siht) Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry. hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta 2 vuoden jatkoaikaa vuonna 2010 myönnetyn motocross -radan ympäristölupaan. Hakija on saanut alueen omistajalta vuokrasopimukseen 2 vuoden lisäajan. Jatkoaikaa haetaan vain motocross -radalle, ei enää endurouralle. Alue sijoittuu Kontiolahden kunnan Lehmon kylään tilalle Lampila RN:o 12:46. Alue sijoittuu Joensuun lentokentän itäpuolelle Pienen Mertalammen eteläpuolelle. Hakija hakee lupaa jatkaa motocross -radan toimintaan myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti vielä 2 vuotta, koska hakija ei ole pystynyt rakentamaan uudelle sijoituspaikalle suunniteltua rataa, vaikka hakija on saanut vuokrattua toiminnalle uuden alueen ja radalle on saatu myönteinen ympäristölupapäätös. Uuden radan ympäristölupapäätöksestä, Liperin kunnan Välikankaan ajoharjoitteluratojen läheisyydessä, on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja valituksen käsittely on kesken. Asian vireillä ollessa hakija on vastineessaan esittänyt vuodesta 2015 alkaen vuoden 2016 loppuun motocross radalle rajoitettua käyttöaikaa, jolloin radalla ajetaan vain välisenä aikana viikkoittain seuraavasti. Ti -To La Muina aikoina ja juhlapyhinä aattoineen on ajaminen kielletty. Enduroradalla ei ajeta. Jos uusi rata saadaan käyttöön ennen vuoden 2016 loppua lopetetaan ajaminen Onttolan radalla. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan kunnan ilmoitustaululla. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa. Naapurikiinteistöjen ja muiden kiinteistöjen omistajille, jota hakemus erityisesti koskee (yht. 20 kpl) on postitettu erillistiedoksianto asiasta. Hakemuksesta on rajanaapurina oleva Finavia Oyj esittänyt mielipiteensä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Joensuun Vesi ovat antaneet hakemuksesta lausuntonsa. Lausunnoissa vastustetaan luvan myöntämistä. Lausunnoissa esitetty sekä lupaviranomaisen vastaus niihin selviää päätösehdotusasiakirjasta. Hakija esittää vastineessaan perusteluja hakemukselleen ja esittää toiminta-aikoihin merkittäviä rajauksia. Lupa-asiasta lisäksi on neuvoteltu sähköpostitse ja puhelimitse eri osapuolten kesken. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry:lle ympäristölupaan 2 vuoden jatkoajan aiemman ymäristölupapäätöksen mukaiselle motocross -radalle Lehmon kylään

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta määräalalle tilasta Lampila RN:o 12:46. Asian käsittely ja päätöksen perustelut ja lupaan annettavat lupamääräykset ja lausuntojen ja mielipiteen huomioiminen käyvät ilmi oheisesta päätösehdotusasiakirjasta. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, p Oheismateriaali: Mielipide Finnavia Oyj Lausunto Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lausunto Joensuun Vesi Vastine Pohjois-Karjalan moottorikerho ry Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristönsuojelusihteerin valmistelema esitys perusteluineen hyväksytään. Päätös: Ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama poistui kokouksesta klo Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Onttolan motocrossradan ympäristöluvan voimassaolon jatkaminen, kartta Onttolan motocrossradan ympäristöluvan voimassaolon jatkaminen, lupamääräykset

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen 349/ /2013 Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Rakennusjärjestys koskee koko Kontiolahden kunnan aluetta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä, joilla pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonvarojen huomioon ottamiseen ja hyvään elinympäristön toteuttamiseen ja sen säilyttämiseen. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos laissa, asetuksessa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Kontiolahden kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen pohjana on käytetty Suomen Kuntaliiton 1999 tekemää mallia yhteistyössä ympäristökuntien (Liperi, Outokumpu, Pyhäselkä, Polvijärvi ja Kiihtelysvaara) kanssa. Vuonna 2003 Suomen Kuntaliitto teki lainmuutoksen jälkeisen rakennusjärjestysselvityksen, jonka pohjalta Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys on päivitetty sekä määräysten tarkoitusta ja ymmärrettävyyttä on parannettu. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutos tuli voimaan Uuden asetuksen mukaisesti maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen muutettiin luvanvaraiseksi. Kontiolahden kunnan rakennusjärjestykseen tehtiin vähäinen, asetuksesta johtuva muutos sen voimaan tultua. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan Nyt rakennusjärjestyksen päivitystarvetta ovat tuoneet mm. muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa, suunnittelutarvealueen päivitystarve sekä saadut kokemukset nykyisestä mallista. Tavoitteena on saattaa päivitetty rakennusjärjestys voimaan Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi käynnistää Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen päivittämisen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä ympäristölautakunnan ehdotuksen.

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta (Rak.tark.) Kontiolahti on yhteistyössä Juuan, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun ja Valtimon kanssa laatinut rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä rakennusjärjestysluonnoksen. Esitän, että ympäristölautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä rakennusjärjestysluonnoksesta pyydetään lausunnot Ilmailulaitos Finavialta, Liikennevirastolta, Museovirastolta, Pohjois-Karjalan ELY -keskukselta, Pohjois-Savon ELY -keskukselta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Joensuun kaupungilta, Liperin kunnalta, Polvijärven kunnalta sekä kunnan tekniseltä lautakunnalta, minkä lisäksi muilla osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä rakennusjärjestysluonnoksesta. Lisätietoja: rakennustarkastaja Ulla Kettunen, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy rakennustarkastajan valmisteleman esityksen. Päätös: Rakennustarkastaja Ulla Kettunen esitteli asian ja poistui kokouksesta klo 18:42. Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta (Rak.tark.) Rakennusjärjestysluonnos oli julkisesti nähtävänä välisen ajan ja siitä pyydettiin lausunnot osallisilta liitteen mukaisesti. Rakennusjärjestyksen uudistamista valmisteleva työryhmä on sähköisen palaverin muodossa käynyt läpi luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet, joiden pohjalta harkinnan kautta tarkennettiin rakennusjärjestystä. Liitteenä Kontiolahden kuntaa koskevat lausunnot sekä vastineet niihin.rakennusjärjestyksen muotoilua on myös viimeistelty. Esitän, että ympäristölautakunta asettaa rakennusjärjestysehdotuksen julkisesti nähtäville , pyytää lausunnot ja lähettää annetut vastineet lausunnonantajille.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 170 Lisätietoja: rakennustarkastaja Ulla Kettunen, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy rakennustarkastajan valmisteleman esityksen. Kaavoitusjohtajan muutettu ehdotus: Rakennusjärjestysehdotus jätetään pöydälle. Päätös: Rakennustarkastaja Ulla Kettunen poistui kokouksesta klo 18:15. Kaavoitusjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. (Rak.tark.) Rakennusjärjestysluonnos oli julkisesti nähtävänä välisen ajan ja siitä pyydettiin lausunnot osallisilta liitteen mukaisesti. Rakennusjärjestyksen uudistamista valmisteleva työryhmä on sähköisen palaverin muodossa käynyt läpi luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet, joiden pohjalta harkinnan kautta tarkennettiin rakennusjärjestystä. Liitteenä Kontiolahden kuntaa koskevat lausunnot sekä vastineet niihin. Rakennusjärjestyksen muotoilua on myös viimeistelty. Esitän, että ympäristölautakunta asettaa rakennusjärjestysehdotuksen julkisesti nähtäville , pyytää lausunnot ja lähettää annetut vastineet lausunnonantajille. Lisätietoja: rakennustarkastaja Ulla Kettunen, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy rakennustarkastajan valmisteleman esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen, ehdotus Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen, kartta suunnittelutarvealueista Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastineet rakennusjärjestysluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, vastineet

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2014 ja talousarvion tarkistaminen 133/ /2014 Ympäristölautakunta 171 Kunnanhallitus on ohjeistanut toimielimiä tekemään mennessä osavuosiraportin ajalta Samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2014 toteutumasta. Osavuosiraportti käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa Talousarvion toteutumisvertailussa tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti on 66,67. Toiminta Maankäyttö Kaavoitusyksikössä on jatkettu usean eri kaavatyön valmistelua. Paiholan osayleiskaavaehdotus valmistuu syyskuussa. Kirkonkylän asemakaavaehdotus valmistuu myös syyskuussa ja samoin Lehmon korttelin 76 asemakaavan muutos. Nämä kaavat tullaan asettamaan julkisesti nähtäville ja niistä pyydetään lausunnot lokakuussa. Maakuntakaavan 4. vaihe oli nähtävillä ja ympäristölautakunta antoi siitä oman lausuntonsa elokuussa, kunnanhallitukseen asia menee syyskuussa. Jakokosken osayleiskaavasta valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lehmonsuon asemakaava edellyttää vielä meluselvitysten laadinnan ja työ käynnistyy syyskuussa. Varuskunnan entisen asuinalueen asemakaavoitusta on myös jatkettu, seuraavaksi sitä hiotaan kunnallistekniikan osalta. Kontioniemen osayleiskaavaa on myös työn alla. Kaavaa varten tarvittavat selvitykset; kulttuuriympäristö, arkeologinen sekä luontoselvitykset ovat valmistumassa syksyllä. Lisäksi on käynnistymässä liikenteellisten vaikutustenarviointi. Tonttien luovutusta on jatkettu siten, että kirkonkylän ja Lehmon eteläpään kaikki tontit on luovutettu. Jäljellä on vain muutama tontti Hirvijahdintiellä Kylmäojalla. Kunnan vuokratonttien myyntikampanja saatiin valmisteltua huhtikuussa, jolloin postitettiin noin tuhat asiaan liittyvää kirjettä vuokratonttien haltioille.tonttien myynti on tarkoitus valmistella vuoden loppuun mennessä. Ympäristöyksikössä valmisteltiin kunnan pienien metsätilojen myyntikampanjaa ja tätä koskeva esitys on kunnanhallituksessa syyskuun

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika 03.06.2013 klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot