KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastajat 4 30 Ympäristölautakunnan tilinpäätös Jatkuvan haun piirissä olevien tonttien luovuttaminen vuoden 2014 rakentamiseen 6 32 Teollisuustontin myyminen Uuron teollisuusalueelta Puhas Oy:lle 7 33 Kunnan suostumus tontin myymiseksi rakentamattomana Lehmosta 34 Jatkoajan myöntäminen rakentamisen aloittamiselle tilalle Kontioniemi 114:20 kortteli 627 tontti Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen Lausunto Pohjos-Karjalan ELY-keskukselle koskien Joensuun kaupungin laatimaa YVA-arvointiselostusta ylijäämämaiden maankaatopaikan sijoittamiseksi 37 Lausunto Joensuun kaupungille Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaavaehdotuksesta Suunnittelutarveratkaisu Niva-Aho 29:110 Lehmo Suunnittelutarveratkaisu Koivula 13:111 Lehmo Suunnittelutarveratkaisu Horisontti 45:33 Lehmo Suunnittelutarveratkaisu Hovanto 46:72 Lehmo Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Lehmonsuo 20:108 Lehmo 43 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Orvola 2:121 määräala Lehmo Poikkeamislupa Vaihtomaa 89:2 Kontiolahti Kontioniemen osayleiskaavan luontoselvitys Kontioniemen osayleiskaavan suunnittelijan valinta Jaamankankaan ranta-asemakaava Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 51

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Kontkanen Mika Kuusela Minna Pakarinen Juha Pakarinen Minna Pihlatie Marja-Leena Piiparinen Kirsi Nykänen Markku Pajunen Sami Sihvonen Aulikki puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Ahlholm Pekka puheenjohtaja Huttunen Satu jäsen Reimasto Heikki jäsen Puumalainen Jukka khall edustaja Allekirjoitukset Mika Kontkanen puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Sami Pajunen Kirsi Piiparinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Virastotalo II, Ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 28 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta 29 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Pajunen ja Kirsi Piiparinen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tilinpäätös / /2013 Ympäristölautakunta 30 Tilinpäätös vuodelta 2013 on laadittava maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Asia on kunnanhallituksessa Tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, tilinpäätöslaskelmista, liitetiedoista ja selvityksistä. Toimintakertomuksen olennaisen osan muodostaa talousarvion toteutumisvertailu, joka tehdään käyttötaloudesta tehtävittäin ja investoinneista hankkeittain sekä tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaosista. Lautakunnan tulee käsitellä talousarvion toteutumisvertailu mennessä. Toteutumisvertailussa tulee keskittyä tietoihin, jotka valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan kannalta ovat olennaisia. Toteutumisvertailussa raportoidaan sekä rahamääräinen että toiminnallinen toteutuminen ja annetaan selvitys mahdollisille poikkeamisille, niin negatiivisille kuin positiivisillekin. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin täysimääräisesti. Lautakunnan menot olivat mikä on 92,3 % talousarvioon varatusta. Toimintamenot alittuivat Toimintatuotot olivat ja ne ylittyivät talousarviosta, mikä on 111,8 % talousarvioon varatusta. Toisessa osavuosiraportissa toimintatuloihin lisättiin Tulojen ylitys koostui pääasiassa pysyvien vastaavien myyntivoitoista. Tilikauden nettotulos oli Oheismateriaali: Tilinpäätös 2013 Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä lautakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2013 liitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2013, tilinpäätös ja investoinnit

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Jatkuvan haun piirissä olevien tonttien luovuttaminen vuoden 2014 rakentamiseen 120/ /2014 Ympäristölautakunta 31 Ympäristölautakunta päätti vuoden 2014 rakentamiseen luovutettavien Kontiolahden kunnan pientalotonttien luovuttamisesta seuraavaa: Tontit asetetaan ensiksi yleiseen hakuun ja sen jälkeen hakematta jääneet tontit siirtyvät jukiseen hakuun ja ne luovutetaan sille, joka niitä ensin kysyy. Julkinen haku oli Hausta kuulutettiin sanomalehti Karjalaisessa ja Pielisjokiseudussa Tonttihakemukset avattiin , jolloin luovuttamatta jäi Lepolasta kolme omakotitalo- ja kaksi rivitalotonttia, Hirvijahdintieltä kadeksan tonttia, Vänkärinkaarelta kaksi ja Kiilletieltä neljä tonttia. Tämän jälkeen luovuttamatta jääneistä tonteista on tonttihakemuksia otettu vastaan vapaan haun mukaisesti. Markkinointi-ilmoitus/kuulutus vapaista tonteista oli sanomalehti Karjalaisessa ja Pielisjokiseudussa Tällä hetkellä on vielä vapaana tontteja Hirvijahdintiellä, josta löytyy vielä kuusi vapaata tonttia ja kaksi tonttia Lepolasta. Myös nämä tontit luovutetaan siinä järjestyksessä, kuin niitä kysytään. Oheismateriaali: Luettelo tontin hakijat Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää luovuttaa Lehmossa ja kirkonkylällä vapaana olevia tontteja karttaliitteissä esitetyllä tavalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Jatkuvan haun piirissä olevien tonttien luovuttaminen vuoden 2014 rakentamiseen, kartta Lepolan alue Jatkuvan haun piirissä olevien tonttien luovuttaminen vuoden 2014 rakentamiseen, kartta Hirvijahdintie ja Vänkärinkaari Jatkuvan haun piirissä olevien tonttien luovuttaminen vuoden 2014 rakentamiseen, Kiilletie kartta

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Teollisuustontin myyminen Uuron teollisuusalueelta Puhas Oy:lle 84/ /2014 Ympäristölautakunta 32 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan myydä Puhas Oy:lle Uuron teollisuusalueelta korttelista 509 tontin 2 ja osan tontista 3. Puhas Oy:n tarkoituksena on rakentaa tonteille jäteasema, jossa otetaan vastaan vaarallista jätettä, seka-, hyöty- ja kierrätettävää jätettä sekä sähkölaitteita. Ympäristölautakunnan kokouksen jälkeen on ilmennyt, että myytävällä alueella sijaitsee Kontiolahden veden pumppuasema ja näin ollen myytävää aluetta joudutaan tarkistamaan. Uusi tontin pinta-ala on m² ja kauppahinta euroa. Oheismateriaali: Kauppakirjaluonnos Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Puhas Oy:lle Uuron asemakaavakorttelista 509 tontin 2 ja osan tontista 3 liitteenä olevan kartan mukaisesti. Myytävän tonttialueen pinta-ala on m² ja kauppahinta euroa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Teollisuustontin myyminen Uuron teollisuusalueelta Puhas Oy:lle, kartta

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kunnan suostumus tontin myymiseksi rakentamattomana Lehmosta 121/ /2014 Ympäristölautakunta 33 Kontiolahden kunta on myynyt Rakennus ja Saneeraus Kukkonen Oy:lle allekirjoitetulla kauppakirjalla Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 834 tontin 4. Kauppahinta oli euroa. Rakennus ja Saneeraus Kukkonen Oy on hakenut päivätyllä kirjeellä vallintarajoituksen poistamista ko. tontista. Rakennus ja Saneeraus Kukkonen Oy haluaa myydän tontin kolmannelle osapuolelle, jonka kanssa on tekemässä urakkasopimusta omakotitalon rakentamisesta tontille. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Rakennus ja Saneeraus Kukkonen Oy:lle oikeuden myydä omistamansa tontti Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta samalla kauppahinnalla, jolla hän osti sen kunnalta, lisättynä mahdollisilla kuluilla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Kunnan suostumus tontin myymiseksi rakentamattomana Lehmosta, kartta

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Jatkoajan myöntäminen rakentamisen aloittamiselle tilalle Kontioniemi 114:20 kortteli 627 tontti 1 115/ /2014 Ympäristölautakunta 34 Petri ja Riitta Talvio ovat lähettämällä sähköpostilla pyytäneet jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle vuokraamalleen omakotitalotontille, joka sijaitsee Kontioniemen asemakaava-alueella (kortteli 627, tontti 1). Tontin vuokrasopimus on allekirjoitettu Ympäristölautakunta on jo myöntänyt jatkoaikaa rakentamisen aloittamiseen vuoden 2013 loppuun. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää jatkoajan rakentamisen aloittamiselle saakka. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Jatkoajan myöntäminen rakentamisen aloittamiselle tilalle Kontioniemi 114:20 kortteli 627 tontti 1, kartta

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen 349/ /2013 Ympäristölautakunta 35 Rakennusjärjestys koskee koko Kontiolahden kunnan aluetta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä, joilla pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonvarojen huomioon ottamiseen ja hyvään elinympäristön toteuttamiseen ja sen säilyttämiseen. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos laissa, asetuksessa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Kontiolahden kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen pohjana on käytetty Suomen Kuntaliiton 1999 tekemää mallia yhteistyössä ympäristökuntien (Liperi, Outokumpu, Pyhäselkä, Polvijärvi ja Kiihtelysvaara) kanssa. Vuonna 2003 Suomen Kuntaliitto teki lainmuutoksen jälkeisen rakennusjärjestysselvityksen, jonka pohjalta Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys on päivitetty sekä määräysten tarkoitusta ja ymmärrettävyyttä on parannettu. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutos tuli voimaan Uuden asetuksen mukaisesti maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen muutettiin luvanvaraiseksi. Kontiolahden kunnan rakennusjärjestykseen tehtiin vähäinen, asetuksesta johtuva muutos sen voimaan tultua. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan Nyt rakennusjärjestyksen päivitystarvetta ovat tuoneet mm. muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa, suunnittelutarvealueen päivitystarve sekä saadut kokemukset nykyisestä mallista. Tavoitteena on saattaa päivitetty rakennusjärjestys voimaan Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi käynnistää Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen päivittämisen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Lausunto Pohjos-Karjalan ELY-keskukselle koskien Joensuun kaupungin laatimaa YVA-arvointiselostusta ylijäämämaiden maankaatopaikan sijoittamiseksi 89/ /2014 Ympäristölautakunta 36 (Ymp.suoj.siht.) Pohjois-Karjalan ELY- keskus pyytää YVA-yhteysviranomaisena (ympäristövaikutusten arvointi) Kontiolahden ympäristölautakunnalta lausuntoa Joensuun kaupungin hankkeesta ylijäämämaiden maankaatopaikan sijoittamiseksi. Kyseessä on hankkeen toinen, täydennetystä arvointiselostuksesta annettava lausunto. Kontiolahden ympäristölautakunta ei lausunut asiasta hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Hankkeen tarkoituksena on perustaa Joensuun kaupunkia palveleva uusi puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikka. Joensuun kaupungissa syntyy vuosittain keskimäärin tonnia kyseisiä aineksia, joista osa voidaan hyödyntää esim. meluvalleissa tai muussa maanrakentamisessa. Tarkastelluista vaihtoehdoista Paritsansuo sijaitsee Kontiolahden kunnanrajan välittömässä läheisyydessä Kulhon kyläalueen eteläpuolella lähellä Ilomantsintietä ja Kyyrönsuo Kontiolahden kunnan alueella Pilkossa Marjosärkän alueen pohjoispuolella avautuvalla Kyyrönsuolla. Arvioinnissa tarkastellut vaihtoehdot ovat: VE 0; maankaatopaikkaa ei toteuteta, vaan ympäri kaupunkia on hajautetusti pieniä läjityskohteita. VE1a: Maankaatopaikka toteutetaan Paritsansuon alueelle n.51 ha suuruisena (täyttömassojen määrä noin 4 milj. m³). VE1 b: Maankaatopaikka toteutetaan Paritsansuon alueelle n.25 ha suuruisena (täyttömassojen määrä noin 2 milj. m³). VE 2: Maankaatopaikka toteutetaan Kontiolahden kunnan alueella sijaitsevalle Kyyrönsuolle, samassa laajuudessa kuin VE1a, entiselle turvetuotantoalueelle. Arviointiselostus on täydennettynä laaja selvitys kohdealueiden ympäristöstä. Arvointiselostuksen perusteella YVA-yhteysviranomainen voi antaa asiasta perustellun lausuntonsa, jossa ollaan arvioitu YVA-lain tarkoittamassa laajuudessa hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä vaikutuksia maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja niiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi arviointiselostuksen perusteella selviää vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. Ehdotan, että Kontiolahden ympäristölautakunta antaa em. YVA-arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon: Arviointiselostuksen ja paikallisia olosuhteita ja maankäyttöä tuntevana

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta viranomaisena Kontiolahden ympäristölautakunta pitää parhaimpana selvitetyistä vaihtoehdoista Paritsansuolle toteutettavaa maankaatopaikkaa, jonka lisäksi on ylläpidettävä pienempiä paikallisia läjitysalueita ja maa-aineksen hyötykäyttökohteita jätelain etusijajärjestyksen ja ilmastonäkökohtien mukaisesti. Paritsansuon vaihtoehdon puolesta puhuvat seuraavat seikat: Alueen suunniteltu maankäyttö on selkiintynyttä eikä maankaatopaikka ole ristiriidassa muiden käyttömuotojen välillä. Paritsansuolle on hyvät kulkuyhteydet valtion ylläpitämiä päätieverkostoja pitkin. Kuljetusreitin lähialueella ei ole asutusta. Paritsansuon vaihtoehto on logistisesti ja ilmastonäkökohdista parhain. Valtaosa tuotavista massoista on kohteen lähialueelta ja kohde sijaitsee rakentamisessa käytettävän maa-aineksen noutoalueiden matkan varrella, joten kuljetukset voivat olla kaksisuuntaisia. Soranoton painopistealue on siirtynyt ja tulee olemaan vielä pitkään hyväksyttyjen kaavojen mukaisilla soranottoon soveltuvilla sora-alueilla Kulhon Kerolankankaan itäosissa. Paritsansuon luontoarvot ovat taantuneet eikä suunniteltu toiminta vaikuta haitallisesti lähialueen ympäristöarvoihin tai alueen maaseutuelinkeinoihin. Kyyrönsuon sijoitusvaihtoehtoa vastaan on seuraavat seikat: Alueen tuleva maankäyttö on vielä osin jäsentymätöntä turvetuotannon alueelta lähivuosina loppuessa. Alueelle on tullut ja tulossa laajaa maanviljelykäyttöä jo vapautuneille turvesuon pohjille. Pölyhaitat maankaatopaikalta haittaavat viljelykäyttöä. Kulkuyhteydet Kyyrönsuolle ovat heikot ja perustuvat osin yksityisteihin. Lisäksi ajomatka ylijäämämassojen syntypaikoilta Joensuun kaupungin alueilta Kyyrönsuolle on pitkä ja kulkee kaupungin läpi ja rakennettujen asuinrakennusten välittömässä läheisyydessä. Suunnittelualueella Kyyrönsuolla on Vapo Oy:n vuonna 2013 valmiiksi rakentama vesiensuojelukosteikko, jossa puhdistetaan vielä tuotannossa olevien turvetuotantoalueiden valumavedet. Maankaatopaikka häiritsisi kosteikon toimintaa ja häiritsisi kosteikon aikaansaamaa alueen eliöstössä tapahtuvaa runsasta monimuotoisuuden lisääntymistä. Esitän, että edellä mainituin perustein Kontiolahden ympäristölautakunta pitää esitetyistä vaihtoehdoista parhaimpana sijoitusvaihtoehtona maankaatopaikalle jo aiemmin mainittuja Paritsansuon vaihtoehtoja, ottamatta kantaa siellä toteuteuttvan hankkeen laajuuteen. Lisäksi on tärkeää pitää yllä pienempiä paikallisia kohdekohtaisia ylijäämämaan sijoitus- tai hyötykäyttöpaikkoja. Oheismateriaali: Lausuntopyyntö ja kuulutus Internet sivut: (sisältää arviointiselostuksen) 2 kpl kartat maankaatopaikkojen sijainti Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013)

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta antaa asiasta ympäristönsuojelusihteerin esityksen mukaisen lausunnnon. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Lausunto Joensuun kaupungille Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaavaehdotuksesta 112/ /2014 Ympäristölautakunta 37 Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt kaupunginhallituksen päätöksellä Kaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 42 :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaava tulee korvaamaan suunnittelualueella voimassa olevan Joensuun seudun yleiskaava 2020:n. Joensuun kaupungin kaupunkirakennelautakunta on pyytänyt Kontiolahden kunnalta lausuntoa Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaavan luonnoksesta. Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen on käynnistynyt kaupunginhallituksen päätöksellä Kaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 42 :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaava tulee korvaamaan suunnittelualueella voimassa olevan Joensuun seudun yleiskaava 2020:n. Kaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan. Kontiolahden kunta antoi silloin kaavasta lausunnon, ettei sillä ollut huomautettavaa. Kaavaluonnos sai alueen asukkailta runsaasti palautetta. Kaavan suunnittelun lähtökohtina ovat olleet valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet, kaupungin ja teknisen toimen strategiat sekä voimassa olevat kaavat. Suunnittelua ohjaa Pohjois-Karjalan maakuntakaava. Suunnittelu sovitetaan yhteen Joensuun seudun yleiskaava 2020:n kanssa. Siinä Iiksenvaaran alue on osoitettu kaupungin yhdyskuntarakenteen laajentumissuunnaksi, jonka toteutus ajoittuu ensisijaisesti vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. Papinkankaan alueelle on osoitettu laaja teollisuus- ja varastoalue. Ketunpesien alue on seudun yleiskaavassa osoitettu kylämäisenä alueena. Osayleiskaavassa esitetään alueen tavoitteellinen yleispiirteinen maankäyttö vuonna Suunnittelualueelle kohdistuneen pientalorakentamisen paineen hillitsemiseksi ja suunnittelutyön rauhoittamiseksi kaupunginhallitus päätti määrätä alueen MRL 38 :n mukaiseen rakennuskieltoon sekä asettaa MRL 128 :n mukaisen toimenpiderajoituksen. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan tai kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Yksityiskohtainen rakentamisen ohjaus alueella tapahtuu pääsääntöisesti yleiskaavan jälkeen vaiheittain laadittavilla asemakaavoilla. Muilla kuin asemakaavoitettavilla alueilla rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelualue sijoittuu Ilomantsintien, valtatie 6:n, Iiksenjoen ja entisen Pyhäselän kunnan rajan rajaamalle alueelle. Alueen koko on noin 1700 hehtaaria ja alueella on noin 168 kiinteistöä ja 430 asukasta. Suunnittelualue on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen, joista Iiksenvaaran alue on kylämäistä aluetta, Ketunpesillä on haja-asutusta sekä maatalouspainotteista elinkeinotoimintaa, kun taas Papinkangas on lähes

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta asumaton kangaspohjainen alue valtatie 6:n varressa. Kaava-alue on suurelta osin yksityisessä omistuksessa. Kaupungin maanomistus alueella on sirpaleista. Suunnittelutyöllä ratkaistaan uusien pientaloalueiden ja teollisuusalueiden yksityiskohtaisempi jäsentely. Samalla ratkaistaan kylämäisten alueiden kehittämisperiaatteet sekä voimalaitoksen alueen tulevaisuus, jolla on vaikutusta maantie-, rautatie- ja ulkoilureittiyhteyksiin. Iiksenvaaran ja Ketunpesien välisen tieliikenteen osalta tarkastellaan erityisesti tärkeintä tie- ja katuverkkoa sekä rautatien yksityiskohtia. Keskeisille alueille tullaan laatimaan osayleiskaavatyön valmistuttua asemakaavat. Kaavassa turvataan Joensuun kaupungin teollisuus- ja varastotoimintaan osoitettujen alueiden tarjonta pitkälle tulevaisuuteen. Kaavassa osoitettujen aluevarausten mitoitusta on tarkasteltu Juha Pasman laatiman työpaikka-alueselvityksen yhteydessä. Selvityksen pohjalta pelkästään Papinkankaan työpaikka-aluevaraukset riittäisivät Joensuun nykykehityksen mukaisen työpaikkarakentamisen tarpeisiin ainakin 15 vuodeksi. Iiksenvaaran osalta turvataan alueen säilyminen haja-asutustyyppisenä mahdollistaen tiiviimmän kaupunkirakenteen muodostamisen alueelle asemakaavoituksen kautta. Ketunpesien alueella turvataan maatalouselinkeinon säilyminen. Oheismateriaaali: Lausuntopyyntö Joensuun kaupunki Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää todeta lausuntonaan, ettei Kontiolahden kunnalla ole Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaavaehdotuksesta huomautettavaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Lausunto Joensuun kaupungille Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaavaehdotuksesta, kartta aluerajaus

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu Niva-Aho 29:110 Lehmo 110/ /2014 Ympäristölautakunta 38 Hakija: Eichelberger Dominique ja Heli Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, määräala Kulhossa sijaitsevasta tilasta Niva-Aho RN:o 29:110. Määräalan pinta-ala on n m². Rakennushanke: Noin 200 m²:n suuruinen omakotitalo ja n. 100 m²:n suuruinen talousrakennus. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Kulhon osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijaitsee erillispientalojen alueella (AO) ja pohjavesialueella (pv). Kaavamääräyksen mukaisesti vähintään m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen talousrakennuksineen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 350 m². Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan suunnittelutarveratkaisua Kulhon osayleiskaavan määräyksen mukaisesti. Hakijan perustelut: Suunnittelutarveratkaisua haetaan Kulhon osayleiskaavaan merkatulle rakennuspaikalle. Rakentamisen vaikutukset on arvioitu osayleiskaavassa. Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Rakennuspaikka sijaitsee Kulhon osayleiskaavan mukaisella AO-alueella, johon on kaavassa osoitettu rakennuspaikka. Kaavan mukainen rakennusoikeus ei ylity. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus:

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun suunnittelutarveluvan kaavoitusjohtajan lausunnossaan esille tuomien perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 137 :n mukaiset edellytykset. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaan on Kulhon osayleiskaavan tavoitteiden mukaista. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Kiinteistö on liitettävä Kulhon vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Valvontamaksu 360 euroa Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Suunnittelutarveratkaisu Niva-Aho 29:110 Lehmo, kartta

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu Koivula 13:111 Lehmo 92/ /2014 Ympäristölautakunta 39 Hakija: Savolainen Heikki ja Irma Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, Puntarikoskella sijaitseva tila Koivula RN:o 13:111. Tilan pinta-ala noin m². Rakennushanke: Noin 180 m² suuruinen omakotitalo, noin 75 m²:n suuruinen talousrakennus ja noin 10 m²:n suuruinen pihasauna. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijaitsee taajaman ulkopuolella olevalla kylämäisesti rakentuneella alueella (AT, suunnittelutarvealue) ja erillispientalojen asuntoalueella (AO). AT-vyöhykkeellä rakennuslupien myöntäminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. AO-alueella kullekin osayleiskaavassa osoitetulle asemakaava-alueen ulkopuoliselle rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen ja tarvittavia varasto-, huolto-, tms. rakennuksia. Taajama-alueen ulkopuolella uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on m² ja kokonaisrakennusoikeus 300 k-m². Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan suunnittelutarveratkaisua Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaavan mukaisesti. Hakijan perustelut: Hakija ei ole kirjannut hakemukseen erityisiä perusteita. Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Rakennuspaikka sijaitsee Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaavan mukaisella AO-alueella ja suunnittelutarvealueella, jonne voidaan määräyksen mukaisesti osoittaa asutusta. Kaavaan on myös osoitettu uusi rakennuspaikka. Kaavan mukainen rakennusoikeus ei ylity.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun suunnittelutarveluvan kaavoitusjohtajan lausunnossaan esille tuomien perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 137 :n mukaiset edellytykset. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Kiinteistö on liitettävä Onttolan vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Suunnittelutarveratkaisu Koivula 13:111 Lehmo, kartta

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu Horisontti 45:33 Lehmo 76/ /2014 Ympäristölautakunta 40 Hakija: Heinonen Hannu Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, Kunnasniemellä sijaitseva tila Horisontti RN:o 45:33. Tilan pinta-ala on n m². Rakennushanke: Noin 92 m²:n suuruisen lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Kunnasniemen osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijaitsee kyläalueella (AT) ja erillispientalojen alueella (AO). AT-alue on suunnittelutarvealuetta, jolla rakennuslupien myöntäminen ilman alueelle laadittua asemakaavaa edellyttää MRL 137 :n mukaista suunnittelutarveratkaisua. AO-alueella kullekin osayleiskaavassa osoitetulle rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen ja tarvittavia varasto-, huolto- tms. rakennuksia. Rakennusoikeus on pinta-alaltaan m² tai suuremmilla rakennuspaikoilla 500 k-m². Etäisyyden rantaviivasta tulee olla enintään 100 k-m²: päärakennuksella vähintään 25 metriä. Kaavassa osoitettujen uusien rakennuspaikkojen ja vanhojen loma-asuntojen ympärivuotiseksi muuttamisen edellytyksenä on ko. kiinteistöjen liittyminen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan suunnittelutarveratkaisua Kunnasniemen osayleiskaavan mukaisesti. Hakijan perustelut: Tarkoitus hyödyntää lomarakennus vakituisena asuntona. Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristölle tai läheisille kiinteistöille. Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto:

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Suunniteltu rakentaminen ei myöskään ole ristiriidassa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden kanssa. Näin ollen luvan myöntämiselle ei ole estettä. Kiinteistöllä on jo vesi- ja viemäriliittymä. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun suunnittelutarveluvan kaavoitusjohtajan lausunnossaan esittämien perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 137 :n mukaiset edellytykset. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Suunnittelutarveratkaisu Horisontti 45:33 Lehmo, kartta

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 16.09.2014 klo 17:30-19:17 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 164-184 Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 04.05.2015 klo 18:20-20:58 Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 29 klo 20:10-20:17 Paikka Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot