KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30-18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan tarkastajat 4 52 Kontiolahden ilmasto-ohjelma 5 53 Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 256 tontti 3 54 Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 256 tontti 4 55 Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 258 tontti 4 56 Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 259 tontti 4 57 Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 259 tontti 5 58 Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 563 tontti 2 Lehmo 59 Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 564 tontti 1 Lehmo 60 Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä Lehmosta kortteli 836 tontti 1 61 Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä Lehmosta kortteli 836 tontti 2 62 Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä Lehmosta kortteli 836 tontti Poikkeamislupalausunto Turula 45:46 Puso Poikkeamislupa Hiekkaranta 73:40 Pohja Suunnittelutarveratkaisu Vaarala 46:23 määräala Kontiolahti Vanhojen asuinvuokratonttien vuokraehdot Asuinvuokratonttien myyntikampanja Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 27

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Ahlholm Pekka Kontkanen Mika Huttunen Satu Kuusela Minna Pakarinen Minna Pihlatie Marja-Leena Piiparinen Kirsi Nykänen Markku Puumalainen Jukka puheenjohtaja varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen khall edustaja Muut saapuvilla olleet Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä Suontama Antti ymp.suojelusihteeri :n 52 esittelyn aikana Pölönen Ulla-Riitta projektityöntekijä :n 52 esittelyn aikana Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Pakarinen Juha jäsen Reimasto Heikki jäsen Allekirjoitukset Pekka Ahlholm puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Marja-Leena Pihlatie Mika Kontkanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 50 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta 51 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Pihlatie ja Mika Kontkanen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kontiolahden ilmasto-ohjelma 170/ /2014 Ympäristölautakunta 52 (Ymp.suoj.siht.) Joensuun seudun kunnille laadittiin yhteinen ilmastostrategia vuonna 2009, jonka pohjalta Kontiolahden kunnalle laadittiin ilmastostrategian toteuttamisohjelma vuoden 2010 aikana. Toteuttamisohjelman mukaisia toimenpiteitä on Kontiolahdella toteutettu vuodesta 2010 alkaen. Seudulliseen ilmastostrategiaan kirjattiin, että se päivitetään valtuustokausittain. Nyt käsittelyssä oleva Kontiolahden ilmasto-ohjelma 2014 on seudullisen ilmastostrategian ensimmäinen päivitysversio. Strategian nimi vaihtui ohjelmaks ja ilmasto-ohjelmasta tulee kuntastrategian alainen ohjelma. Tämä päivitystyö on tehty yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa. Muut seudun kunnat (Outokumpu, Polvijärvi ja Liperi) eivät olleet kiinnostuneet päivitysyhteystyön tekemisestä. Ilmasto-ohjelma rakentuu niin, että sen pohjana on käytetty seudullisessa ilmastostrategiassa ja toteuttamisohjelmassa esitetyt toimenpiteet ja niiden tämän hetkinen tilanne, jonka jälkeen jokaisen aihealueen lopussa esitetään lisää uusia ilmastotoimenpiteitä. Lisäksi ilmasto-ohjelmassa on mukana asiaa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä yhdessä kuntalaisten ja alueen muiden toimijoiden kanssa toteutettavia toimenpiteitä. Uuden ilmasto-ohjelman tavoitteeksi on asetettu että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät -50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. Tavoite on jaettu seuraaviin alatavoitteisiin: Maankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja hiilinielut lisääntyvät. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja yksityisautoilu vähenevät ja vähäpäästöisten tai päästöttömien liikkumisen muotojen käyttö lisääntyy. Energiankulutus vähenee vuoteen 2025 mennessä vähintään 25 % vuoden 2007 tasoon verrattuna. Energiakulutuksesta vuonna 2025 vähintään 90 % perustuu uusiutuviin energianlähteisiin. Jätemäärät ja niistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja jätteiden kierrätys- ja hyötykäyttöaste nousee. Kontiolahdella tehdään ilmastoystävällisiä ja vastuullisia hankintoja. Kontiolahdella toimivat yritykset vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kontiolahtelaiset tiedostavat valintojensa ja tekojensa ilmastovaikutukset ja pienentävät omaa hiilijalanjälkeään Ilmasto-ohjelma on laadittu yhteistyössä kunnan niiden yksiköiden ja yhteistyötahojen kanssa, jotka ovat vastuussa kunkin osa-alueen Kontiolahden kunnan omista toimenpiteistä. Ohjelmaluonnos asetetaan nähtäville kuntalaisille, yhteistyötahoille ja muille osallisille mielipiteiden jättämistä varten. Nähtävilläolon jälkeen jälkeen ohjelmaa muokataan ympäristötoimessa saadun palautteen mukaan ja asia tulee uudestaan ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi. Myöhemmin tänä vuonna kunnanhallitus ja -valtuusto saavat ohjelman hyväksyttäväkseen. Esitän, että ympäristölautakunta käy keskustelun laaditusta ilmasto-ohjelmasta ja evästää ohjelman laatijoita mahdollisesti ohjelmaan tehtävistä muutoksista ja päättää asettaa laaditun ilmasto-ohjelma luonnoksen julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Oheismateriaali: Kontiolahden ilmasto-ohjelma 2014 luonnos Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013) Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen. Ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama ja projektityöntekijä Ulla-Riitta Pölönen poistuivat kokouksesta klo 18:09. Liitteet Kontiolahden ilmasto-ohjelma

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 256 tontti 3 138/ /2014 Ympäristölautakunta 53 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun kirkonkylän Lepolan alueelta viisi AO-tonttia kortteleista 258 (tontit 4-5) ja 259 (tontit 1 ja 4-5) sekä kolme AR-tonttia kortteleista 255 (tontti 2) ja 256 (tontit 3-4). Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti varata korttelin 256 tontin 3 Laaturakennus Laukkanen Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun. Laaturakennus Laukkanen Oy on pyytänyt saada vuokrata Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 256 tontin 3. Tontille pääsee rakentamaan heti. AR -tontin mittausmaksu on 360. Oheismateriaali: Vuokrasopimus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Laaturakennus Laukkanen Oy / perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun allekirjoitetun vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 256 tontin nro 3. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin vuosivuokra on Liitteet Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 256 tontti 3, kartta

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 256 tontti 4 159/ /2014 Ympäristölautakunta 54 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun kirkonkylän Lepolan alueelta viisi AO-tonttia kortteleista 258 (tontit 4-5) ja 259 (tontit 1 ja 4-5) sekä kolme AR-tonttia kortteleista 255 (tontti 2) ja 256 (tontit 3-4). Tontteja ei tarvinnut arpoa ja niitä jäi luovuttamatta Lepolan alueelta yhteensä viisi kappaletta. Luovuttamatta jääneistä tonteista on hakemuksia otettu vastaan vapaan haun mukaisesti. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelista 256 tontin 4 Rakennus ja Saneeraus Kukkonen Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun. Rakennus ja Saneeraus Kukkonen Oy Oy on pyytänyt saada vuokrata Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 256 tontin 4. Tontille pääsee rakentamaan heti. AR-tontin mittausmaksu on 360. Oheismateriaali: Vuokrasopimus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Rakennus ja Saneeraus Kukkonen Oy / perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun allekirjoitetun vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 256 tontin nro 4. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin vuosivuokra on Liitteet Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 256 tontti 4, kartta

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 258 tontti 4 136/ /2014 Ympäristölautakunta 55 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun kirkonkylän Lepolan alueelta viisi AO-tonttia kortteleista 258 (tontit 4-5) ja 259 (tontit 1 ja 4-5) sekä kolme AR-tonttia kortteleista 255 (tontti 2) ja 256 (tontit 3-4). Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti varata korttelin 258 tontin 4 JM-Talot Oy:lle. JM-Talot Oy on pyytänyt saada vuokrata Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 258 tontin 4. Tontille pääsee rakentamaan heti. AO-tontin mittausmaksu on 220. Oheismateriaali: Vuokrasopimus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja JM-Talot Oy:n välillä allekirjoitetun vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 258 tontin nro 4. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin vuosivuokra on 950. Liitteet Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 258 tontti 4, kartta

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 259 tontti 4 165/ /2014 Ympäristölautakunta 56 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun kirkonkylän Lepolan alueelta viisi AO-tonttia kortteleista 258 (tontit 4-5) ja 259 (tontit 1 ja 4-5) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. AO-tontteja jäi luovuttamatta Lepolan alueelta kolme kappaletta. Luovuttamatta jääneistä tonteista on hakemuksia otettu vastaan vapaan haun mukaisesti. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa Lepolan alueelta korttelista 259 tontin 4 Elias Hopalle. Elias Hoppa on pyytänyt saada vuokrata ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan heti. Tontin mittausmaksu on 220. Oheismateriaali: vuokrasopimus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Elias Hopan välillä allekirjoitetun vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 259 tontin 4. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin vuosivuokra on 875. Liitteet Rakennuspaikan vuokraaminen Lepolan alueelta kirkonkylästä kortteli 259 tontti 4, kartta

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 259 tontti 5 137/ /2014 Ympäristölautakunta 57 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun kirkonkylän Lepolan alueelta viisi AO-tonttia kortteleista 258 (tontit 4-5) ja 259 (tontit 1 ja 4-5) sekä kolme AR-tonttia kortteleista 255 (tontti 2) ja 256 (tontit 3-4). Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti varata korttelin 259 tontin 5 Juho ja Henriikka Asikaiselle. Juho ja Henriikka Asikainen ovat pyytäneet saada vuokrata Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 259 tontin 5. Tontille pääsee rakentamaan heti. AO-tontin mittausmaksu on 220. Oheismateriaali: Vuokrasopimus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Juho ja Henriikka Asikaisen välillä allekirjoitetun vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 259 tontin nro 5. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin vuosivuokra on 785. Liitteet Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 259 tontti 5, kartta

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 563 tontti 2 Lehmo 139/ /2014 Ympäristölautakunta 58 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 563 tontin 2 Maarit Koivistolle. Maarit Koivisto on pyytänyt saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Maarit Koiviston välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 563 tontti 2. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 563 tontti 2 Lehmo, kartta

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 564 tontti 1 Lehmo 162/ /2014 Ympäristölautakunta 59 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa ja niitä jäi luovuttamatta Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta yhteensä 10 kappaletta. Luovuttamatta jääneistä tonteista on hakemuksia otettu vastaan vapaan haun mukaisesti. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa Vänkärinkaarelta korttelista 564 AP-tontin nro 1 Liisa ja Risto Saariselle ja Satu Niskasaarelle. Liisa ja Risto Saarinen ja Satu Niskasaari ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Liisa ja Risto Saarisen ja Satu Niskasaaren välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 564 tontti nro 1. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Kaavoitusjohtajan muutettu ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Liisa ja Risto Saariselle sekä Satu Niskasaarelle Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 564 tontin nro 1. Tontin pinta-ala on m² ja kauppahinta Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Muut kaupan ehdot sovitaan kauppakirjassa. Kaavoitusjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 564 tontti 1 Lehmo, kartta

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä Lehmosta kortteli 836 tontti 1 141/ /2014 Ympäristölautakunta 60 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa ja niitä jäi luovuttamatta Kiilletien alueelta neljä kappaletta. Luovuttamatta jääneistä tonteista on hakemuksia otettu vastaan vapaan haun mukaisesti. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa Kiilletieltä korttelista 836 tontin 1 Antti Happoselle. Antti Happonen on pyytänyt saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Antti Happosen välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 836 tontin nro 1. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 836 tontti 1 Lehmo, kartta

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä Lehmosta kortteli 836 tontti 2 161/ /2014 Ympäristölautakunta 61 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa ja niitä jäi luovuttamatta Kiilletien alueelta neljä kappaletta. Luovuttamatta jääneistä tonteista on hakemuksia otettu vastaan vapaan haun mukaisesti. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa Kiilletieltä korttelista 836 tontin 2 Leo ja Veera Happoselle. Leo ja Veera Happonen ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Leo ja Veera Happosen välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 836 tontti nro 2. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä Lehmosta kortteli 836 tontti 2, kartta

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä Lehmosta kortteli 836 tontti 3 160/ /2014 Ympäristölautakunta 62 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa ja niitä jäi luovuttamatta Kiilletien alueelta neljä kappaletta. Luovuttamatta jääneistä tonteista on hakemuksia otettu vastaan vapaan haun mukaisesti. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa Kiilletieltä korttelista 836 tontin 3 Jaana Aspelundille. Jaana Aspelund on pyytänyt saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Jaana Aspelundin välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 836 tontti nro 3. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä Lehmosta kortteli 836 tontti 3, kartta

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupalausunto Turula 45:46 Puso 155/ /2014 Ympäristölautakunta 63 Hakija: Turunen Matti Paikka: Kontiolahden kunnan Puson kylä, tila Turula RN:o 45:46. Rakennuspaikan pinta-ala on n m². Rakennushanke: Noin 80 m²:n suuruinen laajennus nykyiseen lomarakennukseen. Kaavallinen tilanne: Valtioneuvoston vahvistamassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa rakennuspaikka sijaitsee matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueella (mv-1) ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M) sekä normaalin mitoituksen rantarakentamisen vyöhykkeellä (ra-2), jolla olevilla rannoilla on keskimääräiset edellytykset rantavyöhykkeellä tapahtuvaan rakentamiseen verrattuna vastaavantyyppisiin vesistöihin tai saman vesistön muihin osiin. Lisäksi alue on maisemallisesti arvokasta aluetta (ma) ja kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön (sk-1). Rantarakentamista koskevissa määräyksissä määrätään mm., että rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on oltava vähintään 40 metriä, mistä voidaan maasto-olosuhteista johtuvista syistä vähäisesti poiketa. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukainen kielto rakentaa ranta-alueelle ilman asianmukaista asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Poikkeamisvalta on Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY). Hakijan perustelut: Perheen suurentuessa oleskelu- ja nukkumatiloja tarvitaan lisää. Sekä pienet lapset tarvitsevat sisällä wc- ja peseytymistilat.

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Rakennuspaikka sijaitsee maisemallisesti arvokkaalla alueella ja merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä. Vaikka kyseessä on mittavahko lomarakennuksen laajentaminen, sen ei katsota aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Suunniteltu rakentaminen ei myöskään ole ristiriidassa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden kanssa. Koska laajennusosa tulee järvestä poispäin olevalle rakennuksen puolelle, laajentaminen ei myöskään lyhennä jo ennestään liian pientä välimatkaa lomarakennuksesta rantaan. Hakemuksesta voidaan antaa myönteinen lausunto. Koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää puoltaa Matti Turusen poikkeamislupahakemusta. Peruste: Maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnalle kuuluvien tehtävien toimi- ja ratkaisuvallan järjestämisestä Kontiolahden kunnan hyväksymän hallintosäännön 67 :n mom 14. Liitteet Poikkeamislupalausunto Turula 45:46 Puso, kartta

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Hiekkaranta 73:40 Pohja 122/ /2014 Ympäristölautakunta 64 Hakija: Raasio Antero ja Quist Leena Paikka: Kontiolahden kunnan Pohjan kylä, tila Hiekkaranta RN:o 73:40. Tilan pinta-ala on n m². Hakemus: 300 m²:n suuruisen lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi. Kaavallinen tilanne: Valtioneuvoston vahvistamassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa alue sijaitsee kaupunki-maaseutu -vaihettumisalueella (kmk) ja rantojen käytön kehittämisen kohdealueella (rk). Kmk-alueella asuminen, palvelut ja työpaikat tulee ensisijaisesti ohjata olevien kuntakeskusten ja muiden taajamien sekä kyläkeskusten yhteyteen. Määräyksen mukaisesti rk-alueella yksityiskohtaisemmassa suurvesistöjen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonympäristön kestävään käyttöön, vesihuollon järjestämiseen sekä rakentamisen soveltumiseen maisemaan. Suurvesistöjen muunnetusta rantaviivasta tulee olla vapaata rantaviivaa noin 60 %. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa alue sijaitsee suunnittelutarvealueella (suunn), kyläalueella (AT) ja tehokkaan mitoituksen rantarakentamisen vyöhykkeellä (ra-1). Ra-1-vyöhykkeellä on keskimääräistä paremmat edellytykset rantavyöhykkeellä tapahtuvaan rakentamiseen verrattuna vastaavan tyyppisiin vesistöihin tai saman vesistön muihin osiin. AT-alueiksi on osoitettu kyläalueet, jonne voi sijoittua asutusta, maatalouden tilakeskuksia, palveluja ja työtiloja. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi kaavoittamattomalla ranta-alueella. Poikkeamisvalta on kunnalla. Hakijan perustelut: Nykyinen lomarakennus on rakennettu kaikilta osin asuinrakennusta

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta vastaavien määräysten mukaan. Rakennuksen lähiympäristöön on myös tehty uusia asuinrakennuksia, joten yhdenvertaisuuden mukaisesti muutos ei aiheuta ristiriitaa rakennetun ympäristön suhteen. Naapureiden kuuleminen: Kunta on suorittanut naapureiden kuulemisen. Naapureilla ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Kysymyksessä on olemassa oleva rakennuspaikka ja poikkeamisluvalla ei varata uutta ranta-aluetta rakentamiskäyttöön. Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi ei aiheuta haittaa alueen tulevalle kaavoitukselle eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Muutos ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Koska hakemuksen tarkoittama poikkeaminen täyttää MRL 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esittämien perustelujen mukaisesti. Käyttötarkoituksen muutos edellyttää vielä rakennusluvan hakemista. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Hiekkaranta 73:40 Pohja, kartta

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu Vaarala 46:23 määräala Kontiolahti 150/ /2014 Ympäristölautakunta 65 Hakija: Pouhula Ville ja Sanna Paikka: Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylä, määräala Pyytivaaralla sijaitsevasta tilasta Vaarala RN:o 46:23. Määräalan pinta-ala on n m². Rakennushanke: N. 200 m²:n suuruinen puolitoistakerroksinen asuinrakennus, 80 m²:n suuruinen talousrakennus, 30 m²:n suuruinen saunarakennus ja 15 m²:n suuruinen piharakennus. Kaavallinen tilanne: Valtioneuvoston vahvistamassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa rakennuspaikka sijaitsee kaupunki-maaseutu -vaihettumisalueella (kmk) ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella (ma). Kmk-alueella ykistyiskohtaisemmassa suunnittelussa asuminen, palvelut ja työpaikat tulee ensisijaisesti ohjata olevien kuntakeskusten ja muiden taajamien sekä kyläasutuksen yhteyteen. Uudisrakentaminen tulee ohjata siten, että se tukee joukko- ja tietoliikenneyhteyksien säilymistä ja kehittämistä. Ma-alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Alueella on voimassa myös ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee kyläalueen (AT) ja maa- ja metsätalousvaltaisen alueen (M) rajalla ja maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueella. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan suunnittelutarveratkaisua Joensuun seudun yleiskaava 2020:n mukaisesti. ja rakennusjärjestyksen mukaisesti. Hakijan perustelut: Rakennuspaikka sijaitsee Joensuun seudun yleiskaavan mukaisella AT- ja M-alueen rajamailla. Rakentaminen ei haittaa alueen muuta kehitystä tai kaavoitusta, eikä heikennä alueen maisemallista arvoa. Rakentaminen ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan läheisyydessä kulkee kunnallistekniikka, johon rakennus liitetään. Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Rakennuspaikka sijaitsee Joensuun seudun yleiskaavan mukaisella kyläalueen reunalla, johon voidaan osoittaa asutusta. Rakennuspaikka sijaitsee myös maakunnallisesti merkittävällä rakennetun kulttuuriympäristön alueella. Rakentaminen ei haittaa tulevaa kaavoitusta ja aiheuta haitallista yhdyskuntarakennetta. Rakentaminen ei myöskään ole haitallinen kulttuuriympäristön kannalta. Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun suunnittelutarveluvan kaavoitusjohtajan lausunnossaan esittämien perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 137 :n mukaiset edellytykset. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Valvontamaksu 360 euroa Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Suunnittelutarveratkaisu Vaarala 46:23 määräala Kontiolahti, kartta

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Vanhojen asuinvuokratonttien vuokraehdot 153/ /2014 Ympäristölautakunta 66 Kontiolahden kunnassa on tällä hetkellä kunnan vuokraamia asuinrakennustontteja 994 kappaletta. Näistä suurin osa on Lehmon alueella, mutta tontteja on myös kirkonkylässä, Kontioniemessä sekä haja-asutusalueella. Asumiskäyttöön vuokratuilla tonteilla vuokra-aika on 50 vuotta. Vuotuiset vuokratulot asuinkäyttöön vuokratuista tonteista ovat kunnalle noin euroa eli tonttien keskimääräinen vuosivuokra on 247 euroa. Vanhimmat asuintonttien vuokrat ovat vain muutamia kymppejä. Pienin vuotuinen vuokra on alle 30 euroa. Vanhat vuokrat eivät vastaa miltään osin nykypäivää. Ennen vuotta 1972 vuokratuilla tonteilla yksikköhinta on 3 /m² ja vielä vuosina yksikköhinta on ollut alle 6 /m². Vanhimpien vuokrasopimusten vuokra-aika on kohta päättymässä ja mm. tästä johtuen tonteille tulee määrittää uudet yksikköhinnat ja sitoa ne elinkustannusindeksiin. Tavoitteena on, että uudet hinnat vastaavat nykyistä käypää arvoa. Tästä johtuen tonttien uudet yksikköhinnat ovat huomattavasti suuremmat entisiin verrattuna.tällä päätöksellä päivitetään kaikkien asuinvuokratonttien yksikköhinnat. Kunnalla on mahdollisuus joko myydä vuokratontti, jos vuokralainen niin haluaa, tai tehdä uusi maanvuokrasopimus uusilla ehdoilla vanhan vuokrasopimuksen vuokra-ajan päätyttyä. Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset vanhojen vuokratonttien uudet yksikköhinnat ja vuokrakertoimen. Liitteet Vanhojen asuinvuokratonttien vuokraehdot taulukko

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Asuinvuokratonttien myyntikampanja 145/ /2014 Ympäristölautakunta 67 Kontiolahden kunnassa on tällä hetkellä kunnan vuokraamia asuinrakennustontteja 994 kappaletta. Näistä suurin osa on Lehmon alueella, mutta tontteja on myös kirkonkylässä, Kontioniemessä sekä haja-asutusalueella. Asumiskäyttöön vuokratuilla tonteilla vuokra-aika on 50 vuotta. Vanhimpien vuokrasopimusten vuokra-aika on kohta päättymässä. Ympäristölautakunta on vahvistanut alueittain juuri vanhoja vuokratontteja koskevat uudet vuokrausehdot yksikköhinnan ja vuosivuokran osalta. Uudet vuokrausehdot astuvat voimaan, kun nykyiset vuokrasopimukset joudutaan uusimaan. Uusien vuokraehtojen hyväksymisen jälkeen olisi tarkoituksenmukaista käynnistää myyntikampanja esim. siten, että vuokralaisille annetaan mahdollisuus ostaa tontit tietyn määräajan kuluessa alennettuun hintaan. Ympäristölautakunta päättää käynnistää vanhojen vuokratonttien myyntikampanjan. Mikäli vuokralainen ostaa vuokratontin omakseen antaa kunta 30 %:n alennuksen vahvistetuista uusista yksikköhinnoista. Maksettuja tontin vuokria vuodelta 2014 ei palauteta vuokralaisille. Tonttikauppa on tehtävä vuoden 2014 loppuun mennessä. Liitteet Asuinvuokratonttien myyntikampanja, taulukko

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 152/ /2014 Ympäristölautakunta 68 UPM-Kymmene Oyj on aloittanut ranta-asemakaavoituksen ja muutoksen omistamiensa Puson kylän tilojen 60:1 ja 59:7 ranta-alueilla, jotka ovat Herajärvellä, Pusonjärvellä, Ripulijärvellä ja Kaitajärvellä. Suunnittelun kohteena on Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä /1/11 kumoamat alueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat Ripulijärven ja Kaitajärven lyhyet rantaosuudet jo vahvistetussa ranta-asemakaavassa. Ranta-asemakaavan muutos koskee maa- ja metsätalousalueita sekä maa- ja metsätalousalueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaluonnos ja osallistumis-ja arviointisuunnitelma ovat nyt valmistuneet ja ne voidaan laittaa nähtäville, sekä pyytää niistä tarvittavat lausunnot. Ympäristölautakunta päättää asettaa MRL 62 ja 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti päivätyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnosasiakirjat koskien Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta julkisesti nähtäville ja pyytää niistä lausunnot Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksilta, Museovirastolta, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä ja kunnan tekniseltä lautakunnalta. Kaavatyö koskee Puson kylän tiloja RN:o 60:1 ja RN:o 59:7. Liitteet Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, kaavaluonnoskartta Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, suunnitelma Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, selostusluonnos Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, luontoselvitys Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, linnustoselvitys

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset Ympäristölautakunta 69 Rakennustarkastajan päätökset: 1. Lupapäätökset :t Rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen 23. Ympäristönsuojelusihteerin päätökset: 1. Ilmoitus ja suunnitelma pilaantumattoman maa- tai kiviainesjätteen hyötykäyttämisestä Suokkola 13:116 Lehmo. 2. Ilmoitus ja suunnitelma pilaantumattoman maa- tai kiviainesjätteen hyötykäyttämisestä Iikselä 20:34 Kontiolahti. 3. Vapautushakemus vesijohtoon liittymisvelvollisuudesta Rajamaa 46:9 Kontiolahti, Lähteelä 32:20 Kontiolahti, Kotiranta 11:63 Kontiolahti, Portinkorva 46:20 Kontiolahti, Lepola 11:75 Kontiolahti, Heiskala 13:290 sekä Heiskala II 13:291 ja Annala 11:68 Kontiolahti, Suvipuro 111:0 Jakokoski. Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen em. viranhaltijoiden tekemät pää tök set ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeut ta pää tök siin.

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat Ympäristölautakunta 70 Saapuneet kirjeet: 1. Itä-Suomen huoltorykmentti: Kontiorannan ampumaratojen ja varikkoalueen toimintojen vaikutukset Rajavartiolaitos: Onttolan ampumaradan ja rajavartioston pistooliratojen toimintaraportti Pohjois-Karjalan KTK: Yhteenvetoraportti 2013 Heramo 11:21 maankaatopaikka Lehmo. 4. Viherrakenne J. Turunen: Yhteenvetoraportti 2013 Askola 20:68 maankaatopaikka Lehmo. 5. Pohjois-Karjalan KTK Oy: Tarkkailusuunnitelma Kangas 27:88 Lehmo puhtaan maa-aineksen läjittäminen. 6. Pohjois-Karjalan KTK Oy: Tarkkailusuunnitelma Heramo 11:21 Lehmo puhtaan maa-aineksen läjittminen. 7. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Poikkeamispäätös POKELY 281/07.01/2013 Veli Manninen, hylätty. 8. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Lausunto POKELY/194/07.00/2010 Lausunto entisen Pohjois-Karjalan Prikaatin alueen pilaantuneiden kohteiden maaperän kunnostamisesta. 9. Kuopion hallinto-oikeus: Päätös /0047/3 dnro 01397/13/4112 valitukseen suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä Hannele Pikkarainen ja Jouko Partinen, valitus hylätty. 10. Kuopion hallinto-oikeus: /0046/3 dnro 00897/13/4112 Suunnittelutarveratkaisua koskeva päätös Asko ja Sinikka Kervisen hakemuksesta valittajina Kari Säde ja Seija Hyttinen, valitus hylätty. 11. Joensuun Vesi: Kuhasalon jätevedenpuhdistamon 4/ raportti. 12. Joensuun Vesi: Kuhasalon jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailujen yhteenveto Edellä olevat ilmoitusasiat annetaan ympäristölautakunnalle tiedoksi.

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät 50, 51, 52, 63, 68, 69, 70 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kontiolahden kunta, Ympäristölautakunta Keskuskatu Kontiolahti Sähköposti: Faksi: (013) Pykälät 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite saakka Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Faksi:

29 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ lukien Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Faksi: lukien Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistyvät Itä-Suomen hallinto-oikeudeksi, jonka sijaintipaikka on Kuopio. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 64, päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1); nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 16.09.2014 klo 17:30-19:17 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 164-184 Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013 Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 203. Lausunto taksilupakiintiöstä 2014...199 204. Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta...200

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2011 1 KOKOUSAIKA 17.2.2011 klo 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja Esko

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot