KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30-18:30 Paikka Lautsa, Kontioranta Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Ainola RN:o 113:5 Pohja Suunnittelutarveratkaisu Kanavaranta 13:123 Lehmo Poikkeamislupa Naavaranta 8:58 Paihola Poikkeamislupa Paitalampi 27:15 Lehmo Poikkeamislupa Reservikomppanian alue 17:3 Lehmo Poikkeamislupalausunto Sutila 22:2 Pohja Määräalojen ja tilan ostaminen Kontiolahden kunnalle Määräalan ostaminen Metsähallitukselta tilasta Kontioranta 5:27 Kontiolahti 138 Tontin myyminen Hietala 17 -nimisestä tilasta 26:104 korttelista 45 tontti 4 Lehmo 139 Rakennuspaikan varaaminen Lepolan alueelta kortteli 255 tontti 2 Kontiolahti Kulhon alueen tuleva rakentaminen Jatkoajan myöntäminen rakentamiselle kortteli 829 tontti 3 Lehmo Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 25

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Ahlholm Pekka Kontkanen Mika Huttunen Satu Kuusela Minna Pakarinen Minna Pihlatie Marja-Leena Piiparinen Kirsi Nykänen Markku Puumalainen Jukka puheenjohtaja varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen khall edustaja Muut saapuvilla olleet Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Pakarinen Juha jäsen Reimasto Heikki jäsen Allekirjoitukset Pekka Ahlholm puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Marja-Leena Pihlatie Minna Pakarinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 128 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta 129 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Pihlatie ja Minna Pakarinen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Ainola RN:o 113:5 Pohja 277/ /2014 Ympäristölautakunta 130 Hakija: Jussila Janne ja Heli Paikka: Kontiolahden kunnan Pohjan kylä, tila Ainola RN:o 113:5. Tilan pinta-ala on n m². Rakennushanke: Noin 130 m²:n suuruinen 1,5-kerroksinen asuinrakennus, noin 40 m²:n suuruinen talousrakennus ja noin 30 m²:n suuruinen sauna. Rakennustoimenpiteen yhteydessä puretaan vanha loma-asunto, yhteensä noin 52 m². Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Kunnasniemen osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijaitsee kyläalueella (AT) ja erillispientalojen alueella (AO). AT-alueella rakentaminen ilman asemakaavaa edellyttää suunnittelutarveratkaisua. Erillispientalojen alueella kullekin osayleiskaavassa osoitetulle rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen ja tarvittavia varasto-, huolto- tms. rakennuksia. Rakennusoikeus on pinta-alaltaan m² tai suuremmilla rakennuspaikoilla 500 k-m² ja alle m²:n rakennuspaikoilla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Etäisyyden rantaviivasta tulee olla yli 100 k-m²:n päärakennuksella vähintään 40 metriä ja enintään 30 k-m²:n saunalla vähintään 15 metriä. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan suunnittelutarveratkaisua Kunnasniemen osayleiskaavan määräyksen mukaisesti. Haetaan poikkeamista Kunnasniemen osayleiskaavan kaavamääryksestä, jonka mukaan etäisyyden rantaviivasta tulee olla yli 100 k-m²:n päärakennuksella vähintään 40 metriä. Hakijan perustelut: 130 m² talo olisi nelihenkiselle perheellemme juuri sopivan kokoinen. Hyvällä suunnittelulla ja ympäristö huomioiden rakennuksesta ei tulisi massiivisen näköinen ja sulautuisi ympäristöön nätisti.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka, jonne on jo aikaisemmin rakennettu lomarakennus ja joka on Kunnasniemen osayleiskaavassa osoitettu jo AO-alueeksi. Rakennuskannan uusiminen tilalla on osayleiskaavan mukaista ja se ei näin ollen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Yleensä ottaen suunniteltu rakentaminen ei myöskään ole ristiriidassa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden kanssa. Kaavamääräyksen mukaisesti etäisyyden rantaviivasta tulee olla yli 100 k-m²:n päärakennuksella vähintään 40 metriä. Hakemuksessa päärakennus on viety niin kauas rannasta kuin se on teknisesti mahdollista, ottaen huomioon tontin maasto-olosuhteet. Tontin syvyys on vain noin neljäkymmentä metriä ja näin ollen suunniteltu päärakennus tulee 25 metrin päähän rantaviivasta. Maaston ja tontin muodoista johtuen etäisyydestä voidaan kuitenkin poiketa, sillä maasto muuttuu kallioiseksi kauempana rannasta, ja tontin takaraja on vain 40 metrin päässä rantaviivasta. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun suunnittelutarveluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perusteluiden mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 137 :n mukaiset edellytykset. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perusteluiden mukaisesti. Luvan myöntämiselle on MRL 172 :n tarkoittamat edellytykset. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaaavan toteuttamiselle, eikä muodosta vaikutukseltaan merkittävää rakentamista. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä:

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Liitteet Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Ainola RN:o 113:5 Pohja, kartta

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu Kanavaranta 13:123 Lehmo 268/ /2014 Ympäristölautakunta 131 Hakija: Parkkinen Harri Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, Puntarikoskella sijaitseva tila Kanavaranta RN:o 13:123. Rakennuspaikan pinta-ala on noin m². Rakennushanke: Noin 160 m²:n suuruinen asuinrakennus, noin 80 m²:n suuruinen loma-asunto ja noin 60 m²:n suuruinen talousrakennus. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijaitsee taajaman ulkopuolella olevalla kylämäisesti rakentuneella alueella (AT, suunnittelutarvealue). AT-vyöhykkeellä rakennuslupien myöntäminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. Rakennuspaikka sijaitsee myös maatalousalueella (MT). Alue on tarkoitettu pääsääntöisesti maatalouden harjoittamiseen. Alueella voidaan sallia maataloutta palveleva rakentaminen, haja-asutusluontoinen asuinrakentaminen (rakennuspaikan pinta-ala vähintään m², kokonaisrakennusoikeus 300 k-m²) sekä ulkoilua ja virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan suunnittelutarveratkaisua Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaavan mukaisesti. Hakijan perustelut: Rakentaminen on osayleiskaavan mukaista ja rajanaapureilla on vastaavanlainen rakennus (13:121). Rakennuspaikalle on valmis tieyhteys ja rakennuksilla ei ole vaikutusta ympäristöarvoihin. Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Naapureilla ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Rakennuspaikka sijaitsee Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaavan mukaisella suunnittelutarvealueella (AT-alue) ja

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta MT-alueella, jonne voidaan osayleiskaavan määräysten mukaisesti osoittaa haja-asutusluontoista asutusta. Samalle paikalle ympäristölautakunta on myöntänyt suunnittelutarveluvan samankokoiselle asuinrakennukselle ja 100 m²:n talousrakennukselle, mutta lupa on jo vanhentunut. Rakennushanke on voimassa olevan osayleiskaavan mukainen, eikä luvan myöntämiselle uudelleen ole estettä. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun suunnittelutarveluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esille tuotujen perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 137 :n mukaiset edellytykset. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Kiinteistö on liitettävä vesi- ja viemäriverkostoon. Valvontamaksu 360 euroa Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Suunnittelutarveratkaisu Kanavaranta 13:123 Lehmo, kartta

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Naavaranta 8:58 Paihola 267/ /2014 Ympäristölautakunta 132 Hakija: Koistinen Kalevi ja Tuija Paikka: Kontiolahden kunnan Paiholan kylä, tila Naavaranta RN:o 8:58. Tilan pinta-ala on noin m². Hakemus: 146 m²:n suuruisen loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Pielisjoen rantaosayleiskaava Kuurna-Eno. Rakennuspaikka sijaitsee loma-asuntoalueella (RA). Kullekin tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon talousrakennuksineen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on mantereella 180 m². Lisäksi rakennuspaikka sijaitsee pohjavesialueella ja maisemallisesti arvokkaalla alueella. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi yleiskaavan vastaisesti. Poikkeamisvalta on kunnalla. Hakijan perustelut: Loma-asunto on rakennettu kaikilta osin asuinrakennusta vastaavien määräysten mukaan. Naapurustossa ja Talvilammentieosuudella on jo omakotitalo ja omakotitalotontteja, joten muutos ei aiheuta ristiriitaa rakennetun ympäristön suhteen. Ei aiheuta lisävelvotteita kunnalle. Naapureiden kuuleminen: Hakijat ovat kuulleet naapureita tarvittavassa laajuudessa. Heillä ei ole ollut huomautettavaa. Lausunto: Pielisjoen rantaosayleiskaavassa rakennuspaikka on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA). Samassa korttelissa on yhteensä neljä tonttia. Yhteen tonttiin ollaan rakentamassa loma-asuntoa ja kaksi tonttia on vielä rakentamatta. Hakija on rakentanut varsin mittavan "loma.asunnon ja siihen liittyvät erillisen saunan ja talousrakennuksen". Mikäli lupa

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta muutokseen myönnetään, aiheuttaa se mahdollisesti myös sen, että myös muut alueen tonteista muuttuvat ympärivuotisiksi. Kunnan kannalta kyseessä on lähinnä aiheuttaako muutos kunnalle kustannuksia palvelujen viemiseksi alueelle. Kustannuksia syntyy mm. oppilaskuljetuksen järjestämiseksi tontille ja myöhemmin lähinnä kotipalvelujen järjestämisessä. Voimassa olevassa kaavassa on merkitty, että tienvarressa on jo tällä hetkellä yksi ympärivuotinen asuinrakennus ja lisäksi kaavaan on merkitty myös kolme uutta omakotitalotonttia. Näillä perusteilla alueelle on jo sitouduttu tuomaan palvelut aikaisemmilla päätöksillä ja näin ollen poikkeus voidaan myöntää. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama poikkeaminen täyttää MRL 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Naavaranta 8:58 Paihola, kartta

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Paitalampi 27:15 Lehmo 280/ /2014 Ympäristölautakunta 133 Hakija: Ulla Romppanen (Lehmon Puutarhatila Oy) Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, tila Paitalampi RN:o 27:15. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 1,348 ha. Rakennushanke: Noin 150 m²:n suuruisen talousrakennuksen rakentaminen. Kaavallinen tilanne: Valtioneuvoston vahvistamassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa rakennuspaikka sijaitsee Joensuun kaupunkiseudulla (kk-2). Lisäksi rakennuspaikka sijaitsee tärkeällä tai veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella ja taajamatoimintojen alueella (A). Taajamatoimintojen alueella yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee suunnittelutarvealueella (suunn.), pohjavesialueella ja pientalovaltaisella asuntoalueella (AP). AP-merkinnällä osoitetaan pääosin asumiskäyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu pientaloihin. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan poikkeamista Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaisesti suunnittelutarvealueella rakennuspaikalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 m². Hakijan perustelut: Tilalla toimii puutarha-alan yritys ja toiminnasta johtuen on rakentamisen tarve ollut tavanomaista suurempaa. Yritystoimintaa kehitetään ja nyt yrityksellä on tarve uudelle talousrakennukselle. Tilan koko on suurehko eikä aiottu rakentaminen haittaa alueen myöhempää kaavoitusta tai muuta

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta alueen järjestämistä (rakennus tehdään niin, että se voidaan tarvittaessa siirtää). Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Yksi naapureista on ilmoittanut, että suostuu rakentamiseen, kunhan etäisyys tilan 27:43 rajasta on asemapiirroksen mukaiset kolme metriä. Muilla naapureilla ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Alueella sijaitsee puutarha, joka vaatii toimiaakseen rakennusoikeutta huomattavasti enemmän kuin normaali asuinrakennuspaikka. Tontin kaavan mukainen rakennusoikeus on 500 k-m². Rakennusoikeutta on käytetty tähän mennessä 902 k-m². Kaavan mukainen alue on kuitenkin kooltaan suuri ja sillä on yritystoimintaa, joka vaatii toimiakseen enemmän rakennuksia kuin pientaloasuminen. Edellä mainitusta johtuen varastorakennuksen poikkeusluvan myöntämiselle ei ole estettä ja sen sijoittamiseksi vain kolmen metrin päähän naapurin rajasta on rajanaapuri antanut suostumuksen. Lupa voidaan myöntää, koska se täyttää MRL:n mukaiset poikkeamisen edellytykset, eikä se vaikeuta kaavantoteuttamista. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on MRL 172 :n tarkoittamat edellytykset. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle, eikä muodosta vaikutukseltaan merkittävää rakentamista. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Paitalampi 27:15 Lehmo, kartta

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Reservikomppanian alue 17:3 Lehmo 281/ /2014 Ympäristölautakunta 134 Hakija: Senaatti-kiinteistöt Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, tila Reservikomppanian alue RN:o 17:3. Rakennuspaikan pinta-ala n. 9,834 ha. Rakennushanke: Noin 479 m²:n suuruinen 2-kerroksinen keittiölaajennus. Rakennustoimenpiteen yhteydessä puretaan 680 brm². Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijaitsee puolustusvoimien alueella (EP), asemakaavoitettavalla alueella ja alueella, jolla kulttuurihistoriallisen miljöön ja/tai luonnonympäristön erityisarvot tulee säilyttää (/s). Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan poikkeamista Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaavan määräyksestä, jonka mukaan kaavassa rajatuilla taajama-alueilla rakentamisen toteuttaminen edellyttää asemakaavaa. Hakijan perustelut: Hakemukseen ei ole kirjattu erityisiä perusteluja. Naapureiden kuuleminen: Naapureita ei ole kuultu, koska hanke sijoittuu tilan olemassa olevan rakennuksen yhteyteen. Lausunto: Olemassa olevalla rakennuspaikalla rakennuskannan laajentaminen ja uusiminen ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle ja lupa voidaan näin ollen myöntää. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Luvan

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta myöntämiselle on MRL 172 :n tarkoittamat edellytykset. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle, eikä muodosta vaikutukseltaan merkittävää rakentamista. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Reservikomppanian alue 17:3 Lehmo kartta

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupalausunto Sutila 22:2 Pohja 271/ /2014 Ympäristölautakunta 135 Hakija: Vattulainen Tuija, Petri ja Urho Paikka: Kontiolahden kunnan Pohjan kylä, tila Sutila RN:o 22:2. Tilan pinta-ala on noin 26,586 ha. Rakennushanke: Noin 80 m²:n suuruinen 2-kerroksinen lomarakennus. Kaavallinen tilanne: Valtioneuvoston vahvistamassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa alue on merkitty rantojen käytön kehittämisen kohdealueeksi (rk). Yksityiskohtaisemmassa suurvesistöjen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonympäristön kestävään käyttöön, vesihuollon järjestämiseen sekä rakentamisen soveltumiseen maisemaan. Rantarakentamista mitoitettaessa on jätettävä riittävän suuret yhtenäiset ranta-alueet vapaaksi jokamiehenoikeudella tapahtuvaan rantojen käyttöön. Suurvesistöjen muunnetusta rantaviivasta tulee olla vapaata rantaviivaa noin 60 % ja rakennettua rantaviivaa noin 40 %. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M) ja normaalin mitoituksen rantarakentamisen vyöhykkeellä (ra-2). Ra-2 -vyöhykkeen piirissä olevilla rannoilla on keskimääräiset edellytykset rantavyöhykkeellä tapahtuvaan rakentamiseen verrattuna vastaavan tyyppisiin vesistöihin tai saman vesistön muihin osiin. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukainen kielto rakentaa ranta-alueelle ilman asianmukaista asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Poikkeamisvalta on Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY). Hakijan perustelut: Tilalla ei ole ennestään lomarakennusta. 2:lla omistajista asunnot Etelä-Suomessa. Naapureiden kuuleminen:

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Kahdella naapureista ei ollut huomautettavaa. Kaksi muuta naapuria ovat jättäneet yhteisen muistutuksen, jossa laajasti perustellen vastustetaan lomarakentamista kyseiseen kohtaan Sutila -tilaa. Kaavailtu rakentaminen sijoittuu alle 40 metrin päähän muistutuksen jättäjien maa-alueista ja rakennuksista ja uudisrakennuksen piha-alue avautuu naapureiden piha-alueiden suuntaan. Muistutuksen jättäjät perustelevat kantaansa mm. maankäyttö- ja rakennuslailla, jossa todetaan mm., että haja-asutusalueella rakentamisen lähtökohtana on kiinteistömassojen tasapainoinen sijoittelu ympäristölliset, sosiaaliset ja toiminnalliset näkökulmat huomioiden. Uudisrakennus tihentäisi merkittävästi kiinteistömassoja Kaivopuron varressa ja Höytiäisen ranta-alueella. Haja-asutusalueella rakennusten sijoittelu lähes kiinni toisiinsa ei ole maisemallisesti kestävien ympäristöarvojen mukaista. Puron virkistyskäyttö, vesiliikenne ja tiealueen liikenne rannassa lisääntyisi merkittävästi ja kaikkien osapuolten yksityisyys häiriintyisi. Mainitut haittavaikutukset heijastuvat myös kaikkien maanomistajien kiinteistöjen arvoon. Naapurit ehdottavat lomarakennuksen sijoittamista muualle tilan alueelle, puron varresta järven rannalle. Lausunto: Kaavoitusjohtaja on suorittanut alueella maastokatselmuksen. Maastokatselmuksen perusteella mikäli rakennuksia voisi siirtää esitetystä pohjoisemmaksi paranisi tilanne, mikäli tarkastellaan yksityisyyttä. Rakennuspaikan siirto mahdollistaisi myös paremmin Höytiäisen rannan hyödyntämisen. Hakemus täyttää muuten poikkeamisen edellytykset ja näin ollen hakemusta voidaan puoltaa edellytyksellä, että rakennuspaikka siirretään noin 40 metriä esitetystä pohjoiseen. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää puoltaa Tuija, Petri ja Urho Vattulaisen poikkeamishakemusta kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Peruste: Maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnalle kuuluvien tehtävien toimi- ja ratkaisuvallan järjestämisestä Kontiolahden kunnan hyväksymän hallintosäännön 67 :n mom 14. Liitteet Poikkeamislupalausunto Sutila 22:2 Pohja, kartta

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Määräalojen ja tilan ostaminen Kontiolahden kunnalle 279/ /2014 Ympäristölautakunta 136 Kaavoitusjohtaja on neuvotellut Erkki Kärjen kuolinpesän kanssa maiden ostosta kunnalle. Maakaupasta on nyt päästy neuvottelutulokseen. Ostettavilla alueilla on suhteellisen hyvä puusto. Kaiken kaikkiaan ostettava alue on pinta-alaltaan vajaa 22 ha. Alue rajoittuu myös kahteen kunnan omistuksessa olevaan alueeseen, joten tällä kaupalla turvataan kirkonkylän kehittäminen ja tonttien luovutus moneksi vuodeksi eteenpäin. Maakauppaa koskeva kauppakirja on allekirjoitettu Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Oheismateriaali: Kauppakirja Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Kontiolahden kunta ostaa Erkki Kärjen kuolinpesältä raakamaata asemakaavoitukseen kirkonkylän alueelta. Alue koostuu n ha:n suuruisesta määräalasta tilasta Saposenlahti RN:o 85:56 Pohja, n ha:n suuruisesta määräalasta tilasta Koivuaho RN:o 2:42 Kontiolahti ja Erkkilä -nimisestä tilasta RN:o 40:22 Kontiolahti. Tilan pinta-ala on 1,947 ha. Kaupan kohteiden pinta-ala on yhteensä noin 21,894 ha. Liitteet Määräalojen ja tilan ostaminen Kontiolahden kunnalle, kartta

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Määräalan ostaminen Metsähallitukselta tilasta Kontioranta 5:27 Kontiolahti 276/ /2014 Ympäristölautakunta 137 Kaavoitusjohtaja on neuvotellut maakaupasta Metsähallituksen edustajien kanssa. Kaupankohde sijaitsee Kontionniemessä ja tarkoitus olisi, että alueelle sijoitettaisiin uusi Kontioniemen koulu. Aluetta koskeva kiinteistökauppa on allekirjoitettu Oheismateriaali: Kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä kauppakirjan ja esittää edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Kontiolahden kunta ostaa noin 6.5 ha:n suuruisen määräalan tilasta Kontioranta RN:o 5:27 Kontiolahti. Liitteet Määräalan ostaminen Metsähallitukselta Kontioranta nimisestä tilasta, kartta

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Tontin myyminen Hietala 17 -nimisestä tilasta 26:104 korttelista 45 tontti 4 Lehmo 274/ /2014 Ympäristölautakunta 138 Jukka Turunen ja Helmi Hiltunen vuokrasivat Kontiolahden kunnalta Hietala 17 -nimisestä tilasta RN:o 26:104 korttelista 45 tonttia nro 4. Alkuperäinen vuokrasopimus on allekirjoitettu ja vuokrasopimus on siirtynyt Turuselle ja Hiltuselle tehdyssä kaupassa. Tontin vuokra-aika on päättynyt Jukka Turunen ja Helmi Hiltunen ovat päivätyllä kirjeellä pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Oheismateriaali: Kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Jukka Turusen ja Helmi Hiltusen ja Kontiolahden kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Hietala 17 -nimisestä tilasta RN:o 26:104 korttelista 45 tontti nro 4. Tontin kauppahinta on vuoden 2014 vuokratonttien myyntikampanjan mukainen 14 / m², eli yhteensä Liitteet Tontin myyminen Hietala 17 -nimisestä tilasta 26:104 korttelista 45 tontti 4 Lehmo, kartta

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan varaaminen Lepolan alueelta kortteli 255 tontti 2 Kontiolahti 282/ /2014 Ympäristölautakunta 139 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun kirkonkylän Lepolan alueelta viisi AO-tonttia kortteleista 258 (tontit 4-5) ja 259 (tontit 1 ja 4-5) sekä kolme AR-tonttia kortteleista 255 (tontti 2) ja 256 (tontit 3-4). Tontteja jäi kyseisessä haussa jakamatta. Ympäristölautakunta päätti luovuttaa jäljelle jääneet tontit hakemisjärjestyksessä. Joonas Tahvanainen on pyytänyt saada varata perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 255 tontin 2. AR-tontin varausmaksu on 560. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää varata Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 255 tontin 2 Joonas Tahvanaiselle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun. Tontin pinta-ala on noin 3460 m². Tontin varausmaksu on 560 ja sitä ei hyvitetä myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varausaika on 3 kk saakka.tontin vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana tai varaus katsotaan rauenneeksi. Liitteet Rakennuspaikan varaaminen Lepolan alueelta kortteli 255 tontti 2 Kontiolahti, kartta

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kulhon alueen tuleva rakentaminen 278/ /2014 Ympäristölautakunta 140 Kasvatus- ja koulutuslautakunta ja varhaiskasvatus ovat lähestyneet ympäristölautakuntaa seuraavan sisältöisellä kannanotolla. Kontiolahden kasvatus- ja koulutoimen palveluiden järjestämisessä Kulhon alueella ollaan äärirajoilla. Käytettävissä olevat toimitilat ovat täyskäytössä eikä näköpiirissä ole mahdollisuuksia hankkia alakoulu- ja varhaiskasvatuspalveluille palvelutuotantoon sopivia lisätiloja. Esikouluopetusta on jo siirretty Selkien koululle. Syksyllä 2015 kouluun on tulossa 33 oppilasta 1. luokalle, mikä tarkoittaa kahta opetusryhmää ja opetustilojen täyskäyttöä. Väestörekisterin perusteella tulevien vuosien koulunsa aloittavien määrä esim. vuonna 2017 on 25 lasta. Kyseinen oppilasmäärä luo alkuopetukseen ryhmän jakamistarpeen, etenkin jos oppilailla on tuen tarvetta. Kasvatus- ja koulutoimen näkökulmasta Kulhon alueen varhaiskasvatus- ja alakoulupalveluissa olevien lasten määrää ei tule kasvattaa kaavoitus- ja rakentamislupamenettelyllä, koska kasvavalle palvelutarpeelle ei pystytä järjestämään palveluita ilman huomattavia investointeja lisätiloihin. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Yllä olevaan kannanottoon viitaten ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kulhon koulun ja päiväkodin vaikutusalueelle ei myönnettäisi suunnittelutarvelupia asuinrakentamiselle kahteen vuoteen ajalla , koska kunta ei pysty takaamaan uusille asukkaille tarvittavia koulu ja päivähoitopalveluja. Kieltoalue käsittää Iiksennittyn, Kulhon osayleiskaava-alueen sekä Kotalahden alueen.

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Jatkoajan myöntäminen rakentamiselle kortteli 829 tontti 3 Lehmo 266/ /2014 Ympäristölautakunta 141 Janne ja Tiina Väätäiselle on myyty allekirjoitetulla kauppakirjalla Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevasta Heikinpelto RN:o 10:90 -nimisestä tilasta n m²:n suuruinen määräala korttelista 829 tontti 3. Kauppakirjassa on rakentamisvelvoite, jonka mukaan rakentaminen on aloitettava viimeistään vuoden kuluessa kaupantekohetkestä. Koska nykyinen asunto ei ole mennyt kaupaksi, hakijasta riippumattoman 2 vuotta kestäneen tontin luovutuksen aikana sekä perhemuutosten takia ei rakentaminen ole vielä mahdollista. Janne ja Tiina Väätäinen ovat saapuneella anomuksella pyytäneet jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää Janne ja Tiina Väätäiselle jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle saakka. Liitteet Jatkoajan myöntäminen rakentamiselle kortteli 829 tontti 3 Lehmo, kartta

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset Ympäristölautakunta 142 Kaavoitusjohtajan päätökset: 1. Päätös siitä, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta Ruunola 83:9 määräala Kontiolahti kaupassa. Rakennustarkastajan päätökset: 1. Lupapäätökset :t , , , , , Rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen :t Toimenpideilmoitus :t 106, , Muutospiirustusten hyväksyminen Suunnitelmasta poikkeaminen 147. Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen em. viranhaltijoiden tekemät pää tök set ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeut ta pää tök siin.

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat Ympäristölautakunta 143 Saapuneet kirjeet: 1. Finavia; /080/2010 Joensuun lentoaseman ympäristönsuojelun vuosiraportti Maanmittauslaitos: Päätös MML 2310/ /2014 koskien maanmittauslaitoksen palvelupisteiden aukioloaikoja ja puhelinpalvelua. 3. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Päätös POKELY/164/07.01/2014 Luonnonsuojelualueen perustaminen Kiijesvaara RN:o 61:75 Kontiolahti. 4. Itä-Suomen aluehallintovirasto: Päätös /2014/1 ISAVI/8/04.08/2014 Selvitys Linnunsuon turvetuotantoalueen aiheuttamista liettymistä Jukajoessa ja sen suualueella. 5. Itä-Suomen aluehallintovirasto: Päätös /2014/1 ISAVI/104/04.08/2012 Metalliromun ja muun jätteen käsittely koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja muutos koskien luvan laajentamista sekä muutoksen aloittamislupa Stena Recycling Oy. 6.Ympäristönsuojelusihteeri: Kehotus ja selvityspyyntö Kiinteistö Oy Kontiolahden Parantola. 7. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Lausunto POKELY 4/07.04/2012 Yhteysviranomaisen lausunto Joensuun kaupungin teknisen viraston "puhtaiden jätemaiden maankaatopaikka" -hankkeen ympäristövaikutusten täydennetystä arviointiselostuksesta. 8. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Päätös POKELY/430/07.00/2010 jätehuoltorekisteristä poistamisesta Traktoriurakointi Isto Sallinen. 9. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: POKELY/51/07.00/2010 Tarkastuspöytäkirja Rajavartiolaitos Onttolan ampumarata. 10. Rajavartiolaitos: täydennys Onttolan ampumaradan toimintaraporttiin Huoltamo H. Löfgren Oy / Pyytivaaran Pidot ja Pulla Oy: Liiketoiminnan vaihto. 12. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä Karelian Keräysmetalli Oy. 13. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy: A 5116 Pielisjoen ja Pyhäselän yhteistarkkailun vuosiraportti 2013.

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kaavoitusjohtajan ehdotus: Edellä olevat ilmoitusasiat annetaan ympäristölautakunnalle tiedoksi.

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät 128, 129, 135, 136, 137, 140, 142, 143 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 138, 139, 141 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kontiolahden kunta, Ympäristölautakunta Keskuskatu Kontiolahti Sähköposti: Faksi: (013) Pykälät 138, 139, 141 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Sähköposti:

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Puhelin: (vaihde) Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 130, 131, 132, 133, päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1); nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 19.03.2014 klo 17:30-18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 50-70 Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 16.09.2014 klo 17:30-19:17 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 164-184 Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 Rakennuslautakunta 30.09.2010 AIKA 19:00-20:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 329 199

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 klo 17:00-18:50 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2012 13.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2012 13.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 66 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.05.2015 klo 10:30-12:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot