KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30-18:30 Paikka Lautsa, Kontioranta Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Ainola RN:o 113:5 Pohja Suunnittelutarveratkaisu Kanavaranta 13:123 Lehmo Poikkeamislupa Naavaranta 8:58 Paihola Poikkeamislupa Paitalampi 27:15 Lehmo Poikkeamislupa Reservikomppanian alue 17:3 Lehmo Poikkeamislupalausunto Sutila 22:2 Pohja Määräalojen ja tilan ostaminen Kontiolahden kunnalle Määräalan ostaminen Metsähallitukselta tilasta Kontioranta 5:27 Kontiolahti 138 Tontin myyminen Hietala 17 -nimisestä tilasta 26:104 korttelista 45 tontti 4 Lehmo 139 Rakennuspaikan varaaminen Lepolan alueelta kortteli 255 tontti 2 Kontiolahti Kulhon alueen tuleva rakentaminen Jatkoajan myöntäminen rakentamiselle kortteli 829 tontti 3 Lehmo Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 25

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Ahlholm Pekka Kontkanen Mika Huttunen Satu Kuusela Minna Pakarinen Minna Pihlatie Marja-Leena Piiparinen Kirsi Nykänen Markku Puumalainen Jukka puheenjohtaja varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen khall edustaja Muut saapuvilla olleet Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Pakarinen Juha jäsen Reimasto Heikki jäsen Allekirjoitukset Pekka Ahlholm puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Marja-Leena Pihlatie Minna Pakarinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 128 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta 129 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Pihlatie ja Minna Pakarinen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Ainola RN:o 113:5 Pohja 277/ /2014 Ympäristölautakunta 130 Hakija: Jussila Janne ja Heli Paikka: Kontiolahden kunnan Pohjan kylä, tila Ainola RN:o 113:5. Tilan pinta-ala on n m². Rakennushanke: Noin 130 m²:n suuruinen 1,5-kerroksinen asuinrakennus, noin 40 m²:n suuruinen talousrakennus ja noin 30 m²:n suuruinen sauna. Rakennustoimenpiteen yhteydessä puretaan vanha loma-asunto, yhteensä noin 52 m². Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Kunnasniemen osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijaitsee kyläalueella (AT) ja erillispientalojen alueella (AO). AT-alueella rakentaminen ilman asemakaavaa edellyttää suunnittelutarveratkaisua. Erillispientalojen alueella kullekin osayleiskaavassa osoitetulle rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen ja tarvittavia varasto-, huolto- tms. rakennuksia. Rakennusoikeus on pinta-alaltaan m² tai suuremmilla rakennuspaikoilla 500 k-m² ja alle m²:n rakennuspaikoilla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Etäisyyden rantaviivasta tulee olla yli 100 k-m²:n päärakennuksella vähintään 40 metriä ja enintään 30 k-m²:n saunalla vähintään 15 metriä. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan suunnittelutarveratkaisua Kunnasniemen osayleiskaavan määräyksen mukaisesti. Haetaan poikkeamista Kunnasniemen osayleiskaavan kaavamääryksestä, jonka mukaan etäisyyden rantaviivasta tulee olla yli 100 k-m²:n päärakennuksella vähintään 40 metriä. Hakijan perustelut: 130 m² talo olisi nelihenkiselle perheellemme juuri sopivan kokoinen. Hyvällä suunnittelulla ja ympäristö huomioiden rakennuksesta ei tulisi massiivisen näköinen ja sulautuisi ympäristöön nätisti.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka, jonne on jo aikaisemmin rakennettu lomarakennus ja joka on Kunnasniemen osayleiskaavassa osoitettu jo AO-alueeksi. Rakennuskannan uusiminen tilalla on osayleiskaavan mukaista ja se ei näin ollen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Yleensä ottaen suunniteltu rakentaminen ei myöskään ole ristiriidassa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden kanssa. Kaavamääräyksen mukaisesti etäisyyden rantaviivasta tulee olla yli 100 k-m²:n päärakennuksella vähintään 40 metriä. Hakemuksessa päärakennus on viety niin kauas rannasta kuin se on teknisesti mahdollista, ottaen huomioon tontin maasto-olosuhteet. Tontin syvyys on vain noin neljäkymmentä metriä ja näin ollen suunniteltu päärakennus tulee 25 metrin päähän rantaviivasta. Maaston ja tontin muodoista johtuen etäisyydestä voidaan kuitenkin poiketa, sillä maasto muuttuu kallioiseksi kauempana rannasta, ja tontin takaraja on vain 40 metrin päässä rantaviivasta. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun suunnittelutarveluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perusteluiden mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 137 :n mukaiset edellytykset. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perusteluiden mukaisesti. Luvan myöntämiselle on MRL 172 :n tarkoittamat edellytykset. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaaavan toteuttamiselle, eikä muodosta vaikutukseltaan merkittävää rakentamista. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä:

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Liitteet Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Ainola RN:o 113:5 Pohja, kartta

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu Kanavaranta 13:123 Lehmo 268/ /2014 Ympäristölautakunta 131 Hakija: Parkkinen Harri Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, Puntarikoskella sijaitseva tila Kanavaranta RN:o 13:123. Rakennuspaikan pinta-ala on noin m². Rakennushanke: Noin 160 m²:n suuruinen asuinrakennus, noin 80 m²:n suuruinen loma-asunto ja noin 60 m²:n suuruinen talousrakennus. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijaitsee taajaman ulkopuolella olevalla kylämäisesti rakentuneella alueella (AT, suunnittelutarvealue). AT-vyöhykkeellä rakennuslupien myöntäminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. Rakennuspaikka sijaitsee myös maatalousalueella (MT). Alue on tarkoitettu pääsääntöisesti maatalouden harjoittamiseen. Alueella voidaan sallia maataloutta palveleva rakentaminen, haja-asutusluontoinen asuinrakentaminen (rakennuspaikan pinta-ala vähintään m², kokonaisrakennusoikeus 300 k-m²) sekä ulkoilua ja virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan suunnittelutarveratkaisua Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaavan mukaisesti. Hakijan perustelut: Rakentaminen on osayleiskaavan mukaista ja rajanaapureilla on vastaavanlainen rakennus (13:121). Rakennuspaikalle on valmis tieyhteys ja rakennuksilla ei ole vaikutusta ympäristöarvoihin. Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Naapureilla ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Rakennuspaikka sijaitsee Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaavan mukaisella suunnittelutarvealueella (AT-alue) ja

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta MT-alueella, jonne voidaan osayleiskaavan määräysten mukaisesti osoittaa haja-asutusluontoista asutusta. Samalle paikalle ympäristölautakunta on myöntänyt suunnittelutarveluvan samankokoiselle asuinrakennukselle ja 100 m²:n talousrakennukselle, mutta lupa on jo vanhentunut. Rakennushanke on voimassa olevan osayleiskaavan mukainen, eikä luvan myöntämiselle uudelleen ole estettä. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun suunnittelutarveluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esille tuotujen perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 137 :n mukaiset edellytykset. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Kiinteistö on liitettävä vesi- ja viemäriverkostoon. Valvontamaksu 360 euroa Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Suunnittelutarveratkaisu Kanavaranta 13:123 Lehmo, kartta

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Naavaranta 8:58 Paihola 267/ /2014 Ympäristölautakunta 132 Hakija: Koistinen Kalevi ja Tuija Paikka: Kontiolahden kunnan Paiholan kylä, tila Naavaranta RN:o 8:58. Tilan pinta-ala on noin m². Hakemus: 146 m²:n suuruisen loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Pielisjoen rantaosayleiskaava Kuurna-Eno. Rakennuspaikka sijaitsee loma-asuntoalueella (RA). Kullekin tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon talousrakennuksineen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on mantereella 180 m². Lisäksi rakennuspaikka sijaitsee pohjavesialueella ja maisemallisesti arvokkaalla alueella. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi yleiskaavan vastaisesti. Poikkeamisvalta on kunnalla. Hakijan perustelut: Loma-asunto on rakennettu kaikilta osin asuinrakennusta vastaavien määräysten mukaan. Naapurustossa ja Talvilammentieosuudella on jo omakotitalo ja omakotitalotontteja, joten muutos ei aiheuta ristiriitaa rakennetun ympäristön suhteen. Ei aiheuta lisävelvotteita kunnalle. Naapureiden kuuleminen: Hakijat ovat kuulleet naapureita tarvittavassa laajuudessa. Heillä ei ole ollut huomautettavaa. Lausunto: Pielisjoen rantaosayleiskaavassa rakennuspaikka on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA). Samassa korttelissa on yhteensä neljä tonttia. Yhteen tonttiin ollaan rakentamassa loma-asuntoa ja kaksi tonttia on vielä rakentamatta. Hakija on rakentanut varsin mittavan "loma.asunnon ja siihen liittyvät erillisen saunan ja talousrakennuksen". Mikäli lupa

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta muutokseen myönnetään, aiheuttaa se mahdollisesti myös sen, että myös muut alueen tonteista muuttuvat ympärivuotisiksi. Kunnan kannalta kyseessä on lähinnä aiheuttaako muutos kunnalle kustannuksia palvelujen viemiseksi alueelle. Kustannuksia syntyy mm. oppilaskuljetuksen järjestämiseksi tontille ja myöhemmin lähinnä kotipalvelujen järjestämisessä. Voimassa olevassa kaavassa on merkitty, että tienvarressa on jo tällä hetkellä yksi ympärivuotinen asuinrakennus ja lisäksi kaavaan on merkitty myös kolme uutta omakotitalotonttia. Näillä perusteilla alueelle on jo sitouduttu tuomaan palvelut aikaisemmilla päätöksillä ja näin ollen poikkeus voidaan myöntää. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama poikkeaminen täyttää MRL 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Naavaranta 8:58 Paihola, kartta

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Paitalampi 27:15 Lehmo 280/ /2014 Ympäristölautakunta 133 Hakija: Ulla Romppanen (Lehmon Puutarhatila Oy) Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, tila Paitalampi RN:o 27:15. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 1,348 ha. Rakennushanke: Noin 150 m²:n suuruisen talousrakennuksen rakentaminen. Kaavallinen tilanne: Valtioneuvoston vahvistamassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa rakennuspaikka sijaitsee Joensuun kaupunkiseudulla (kk-2). Lisäksi rakennuspaikka sijaitsee tärkeällä tai veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella ja taajamatoimintojen alueella (A). Taajamatoimintojen alueella yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee suunnittelutarvealueella (suunn.), pohjavesialueella ja pientalovaltaisella asuntoalueella (AP). AP-merkinnällä osoitetaan pääosin asumiskäyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu pientaloihin. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan poikkeamista Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaisesti suunnittelutarvealueella rakennuspaikalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 m². Hakijan perustelut: Tilalla toimii puutarha-alan yritys ja toiminnasta johtuen on rakentamisen tarve ollut tavanomaista suurempaa. Yritystoimintaa kehitetään ja nyt yrityksellä on tarve uudelle talousrakennukselle. Tilan koko on suurehko eikä aiottu rakentaminen haittaa alueen myöhempää kaavoitusta tai muuta

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta alueen järjestämistä (rakennus tehdään niin, että se voidaan tarvittaessa siirtää). Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Yksi naapureista on ilmoittanut, että suostuu rakentamiseen, kunhan etäisyys tilan 27:43 rajasta on asemapiirroksen mukaiset kolme metriä. Muilla naapureilla ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Alueella sijaitsee puutarha, joka vaatii toimiaakseen rakennusoikeutta huomattavasti enemmän kuin normaali asuinrakennuspaikka. Tontin kaavan mukainen rakennusoikeus on 500 k-m². Rakennusoikeutta on käytetty tähän mennessä 902 k-m². Kaavan mukainen alue on kuitenkin kooltaan suuri ja sillä on yritystoimintaa, joka vaatii toimiakseen enemmän rakennuksia kuin pientaloasuminen. Edellä mainitusta johtuen varastorakennuksen poikkeusluvan myöntämiselle ei ole estettä ja sen sijoittamiseksi vain kolmen metrin päähän naapurin rajasta on rajanaapuri antanut suostumuksen. Lupa voidaan myöntää, koska se täyttää MRL:n mukaiset poikkeamisen edellytykset, eikä se vaikeuta kaavantoteuttamista. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on MRL 172 :n tarkoittamat edellytykset. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle, eikä muodosta vaikutukseltaan merkittävää rakentamista. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Paitalampi 27:15 Lehmo, kartta

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Reservikomppanian alue 17:3 Lehmo 281/ /2014 Ympäristölautakunta 134 Hakija: Senaatti-kiinteistöt Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, tila Reservikomppanian alue RN:o 17:3. Rakennuspaikan pinta-ala n. 9,834 ha. Rakennushanke: Noin 479 m²:n suuruinen 2-kerroksinen keittiölaajennus. Rakennustoimenpiteen yhteydessä puretaan 680 brm². Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijaitsee puolustusvoimien alueella (EP), asemakaavoitettavalla alueella ja alueella, jolla kulttuurihistoriallisen miljöön ja/tai luonnonympäristön erityisarvot tulee säilyttää (/s). Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan poikkeamista Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -osayleiskaavan määräyksestä, jonka mukaan kaavassa rajatuilla taajama-alueilla rakentamisen toteuttaminen edellyttää asemakaavaa. Hakijan perustelut: Hakemukseen ei ole kirjattu erityisiä perusteluja. Naapureiden kuuleminen: Naapureita ei ole kuultu, koska hanke sijoittuu tilan olemassa olevan rakennuksen yhteyteen. Lausunto: Olemassa olevalla rakennuspaikalla rakennuskannan laajentaminen ja uusiminen ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle ja lupa voidaan näin ollen myöntää. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Luvan

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta myöntämiselle on MRL 172 :n tarkoittamat edellytykset. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle, eikä muodosta vaikutukseltaan merkittävää rakentamista. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Reservikomppanian alue 17:3 Lehmo kartta

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupalausunto Sutila 22:2 Pohja 271/ /2014 Ympäristölautakunta 135 Hakija: Vattulainen Tuija, Petri ja Urho Paikka: Kontiolahden kunnan Pohjan kylä, tila Sutila RN:o 22:2. Tilan pinta-ala on noin 26,586 ha. Rakennushanke: Noin 80 m²:n suuruinen 2-kerroksinen lomarakennus. Kaavallinen tilanne: Valtioneuvoston vahvistamassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa alue on merkitty rantojen käytön kehittämisen kohdealueeksi (rk). Yksityiskohtaisemmassa suurvesistöjen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonympäristön kestävään käyttöön, vesihuollon järjestämiseen sekä rakentamisen soveltumiseen maisemaan. Rantarakentamista mitoitettaessa on jätettävä riittävän suuret yhtenäiset ranta-alueet vapaaksi jokamiehenoikeudella tapahtuvaan rantojen käyttöön. Suurvesistöjen muunnetusta rantaviivasta tulee olla vapaata rantaviivaa noin 60 % ja rakennettua rantaviivaa noin 40 %. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M) ja normaalin mitoituksen rantarakentamisen vyöhykkeellä (ra-2). Ra-2 -vyöhykkeen piirissä olevilla rannoilla on keskimääräiset edellytykset rantavyöhykkeellä tapahtuvaan rakentamiseen verrattuna vastaavan tyyppisiin vesistöihin tai saman vesistön muihin osiin. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukainen kielto rakentaa ranta-alueelle ilman asianmukaista asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Poikkeamisvalta on Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY). Hakijan perustelut: Tilalla ei ole ennestään lomarakennusta. 2:lla omistajista asunnot Etelä-Suomessa. Naapureiden kuuleminen:

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Kahdella naapureista ei ollut huomautettavaa. Kaksi muuta naapuria ovat jättäneet yhteisen muistutuksen, jossa laajasti perustellen vastustetaan lomarakentamista kyseiseen kohtaan Sutila -tilaa. Kaavailtu rakentaminen sijoittuu alle 40 metrin päähän muistutuksen jättäjien maa-alueista ja rakennuksista ja uudisrakennuksen piha-alue avautuu naapureiden piha-alueiden suuntaan. Muistutuksen jättäjät perustelevat kantaansa mm. maankäyttö- ja rakennuslailla, jossa todetaan mm., että haja-asutusalueella rakentamisen lähtökohtana on kiinteistömassojen tasapainoinen sijoittelu ympäristölliset, sosiaaliset ja toiminnalliset näkökulmat huomioiden. Uudisrakennus tihentäisi merkittävästi kiinteistömassoja Kaivopuron varressa ja Höytiäisen ranta-alueella. Haja-asutusalueella rakennusten sijoittelu lähes kiinni toisiinsa ei ole maisemallisesti kestävien ympäristöarvojen mukaista. Puron virkistyskäyttö, vesiliikenne ja tiealueen liikenne rannassa lisääntyisi merkittävästi ja kaikkien osapuolten yksityisyys häiriintyisi. Mainitut haittavaikutukset heijastuvat myös kaikkien maanomistajien kiinteistöjen arvoon. Naapurit ehdottavat lomarakennuksen sijoittamista muualle tilan alueelle, puron varresta järven rannalle. Lausunto: Kaavoitusjohtaja on suorittanut alueella maastokatselmuksen. Maastokatselmuksen perusteella mikäli rakennuksia voisi siirtää esitetystä pohjoisemmaksi paranisi tilanne, mikäli tarkastellaan yksityisyyttä. Rakennuspaikan siirto mahdollistaisi myös paremmin Höytiäisen rannan hyödyntämisen. Hakemus täyttää muuten poikkeamisen edellytykset ja näin ollen hakemusta voidaan puoltaa edellytyksellä, että rakennuspaikka siirretään noin 40 metriä esitetystä pohjoiseen. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää puoltaa Tuija, Petri ja Urho Vattulaisen poikkeamishakemusta kaavoitusjohtajan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Peruste: Maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnalle kuuluvien tehtävien toimi- ja ratkaisuvallan järjestämisestä Kontiolahden kunnan hyväksymän hallintosäännön 67 :n mom 14. Liitteet Poikkeamislupalausunto Sutila 22:2 Pohja, kartta

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Määräalojen ja tilan ostaminen Kontiolahden kunnalle 279/ /2014 Ympäristölautakunta 136 Kaavoitusjohtaja on neuvotellut Erkki Kärjen kuolinpesän kanssa maiden ostosta kunnalle. Maakaupasta on nyt päästy neuvottelutulokseen. Ostettavilla alueilla on suhteellisen hyvä puusto. Kaiken kaikkiaan ostettava alue on pinta-alaltaan vajaa 22 ha. Alue rajoittuu myös kahteen kunnan omistuksessa olevaan alueeseen, joten tällä kaupalla turvataan kirkonkylän kehittäminen ja tonttien luovutus moneksi vuodeksi eteenpäin. Maakauppaa koskeva kauppakirja on allekirjoitettu Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Oheismateriaali: Kauppakirja Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Kontiolahden kunta ostaa Erkki Kärjen kuolinpesältä raakamaata asemakaavoitukseen kirkonkylän alueelta. Alue koostuu n ha:n suuruisesta määräalasta tilasta Saposenlahti RN:o 85:56 Pohja, n ha:n suuruisesta määräalasta tilasta Koivuaho RN:o 2:42 Kontiolahti ja Erkkilä -nimisestä tilasta RN:o 40:22 Kontiolahti. Tilan pinta-ala on 1,947 ha. Kaupan kohteiden pinta-ala on yhteensä noin 21,894 ha. Liitteet Määräalojen ja tilan ostaminen Kontiolahden kunnalle, kartta

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Määräalan ostaminen Metsähallitukselta tilasta Kontioranta 5:27 Kontiolahti 276/ /2014 Ympäristölautakunta 137 Kaavoitusjohtaja on neuvotellut maakaupasta Metsähallituksen edustajien kanssa. Kaupankohde sijaitsee Kontionniemessä ja tarkoitus olisi, että alueelle sijoitettaisiin uusi Kontioniemen koulu. Aluetta koskeva kiinteistökauppa on allekirjoitettu Oheismateriaali: Kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä kauppakirjan ja esittää edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Kontiolahden kunta ostaa noin 6.5 ha:n suuruisen määräalan tilasta Kontioranta RN:o 5:27 Kontiolahti. Liitteet Määräalan ostaminen Metsähallitukselta Kontioranta nimisestä tilasta, kartta

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Tontin myyminen Hietala 17 -nimisestä tilasta 26:104 korttelista 45 tontti 4 Lehmo 274/ /2014 Ympäristölautakunta 138 Jukka Turunen ja Helmi Hiltunen vuokrasivat Kontiolahden kunnalta Hietala 17 -nimisestä tilasta RN:o 26:104 korttelista 45 tonttia nro 4. Alkuperäinen vuokrasopimus on allekirjoitettu ja vuokrasopimus on siirtynyt Turuselle ja Hiltuselle tehdyssä kaupassa. Tontin vuokra-aika on päättynyt Jukka Turunen ja Helmi Hiltunen ovat päivätyllä kirjeellä pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Oheismateriaali: Kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Jukka Turusen ja Helmi Hiltusen ja Kontiolahden kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Hietala 17 -nimisestä tilasta RN:o 26:104 korttelista 45 tontti nro 4. Tontin kauppahinta on vuoden 2014 vuokratonttien myyntikampanjan mukainen 14 / m², eli yhteensä Liitteet Tontin myyminen Hietala 17 -nimisestä tilasta 26:104 korttelista 45 tontti 4 Lehmo, kartta

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan varaaminen Lepolan alueelta kortteli 255 tontti 2 Kontiolahti 282/ /2014 Ympäristölautakunta 139 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun kirkonkylän Lepolan alueelta viisi AO-tonttia kortteleista 258 (tontit 4-5) ja 259 (tontit 1 ja 4-5) sekä kolme AR-tonttia kortteleista 255 (tontti 2) ja 256 (tontit 3-4). Tontteja jäi kyseisessä haussa jakamatta. Ympäristölautakunta päätti luovuttaa jäljelle jääneet tontit hakemisjärjestyksessä. Joonas Tahvanainen on pyytänyt saada varata perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 255 tontin 2. AR-tontin varausmaksu on 560. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää varata Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 255 tontin 2 Joonas Tahvanaiselle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun. Tontin pinta-ala on noin 3460 m². Tontin varausmaksu on 560 ja sitä ei hyvitetä myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varausaika on 3 kk saakka.tontin vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana tai varaus katsotaan rauenneeksi. Liitteet Rakennuspaikan varaaminen Lepolan alueelta kortteli 255 tontti 2 Kontiolahti, kartta

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kulhon alueen tuleva rakentaminen 278/ /2014 Ympäristölautakunta 140 Kasvatus- ja koulutuslautakunta ja varhaiskasvatus ovat lähestyneet ympäristölautakuntaa seuraavan sisältöisellä kannanotolla. Kontiolahden kasvatus- ja koulutoimen palveluiden järjestämisessä Kulhon alueella ollaan äärirajoilla. Käytettävissä olevat toimitilat ovat täyskäytössä eikä näköpiirissä ole mahdollisuuksia hankkia alakoulu- ja varhaiskasvatuspalveluille palvelutuotantoon sopivia lisätiloja. Esikouluopetusta on jo siirretty Selkien koululle. Syksyllä 2015 kouluun on tulossa 33 oppilasta 1. luokalle, mikä tarkoittaa kahta opetusryhmää ja opetustilojen täyskäyttöä. Väestörekisterin perusteella tulevien vuosien koulunsa aloittavien määrä esim. vuonna 2017 on 25 lasta. Kyseinen oppilasmäärä luo alkuopetukseen ryhmän jakamistarpeen, etenkin jos oppilailla on tuen tarvetta. Kasvatus- ja koulutoimen näkökulmasta Kulhon alueen varhaiskasvatus- ja alakoulupalveluissa olevien lasten määrää ei tule kasvattaa kaavoitus- ja rakentamislupamenettelyllä, koska kasvavalle palvelutarpeelle ei pystytä järjestämään palveluita ilman huomattavia investointeja lisätiloihin. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Yllä olevaan kannanottoon viitaten ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kulhon koulun ja päiväkodin vaikutusalueelle ei myönnettäisi suunnittelutarvelupia asuinrakentamiselle kahteen vuoteen ajalla , koska kunta ei pysty takaamaan uusille asukkaille tarvittavia koulu ja päivähoitopalveluja. Kieltoalue käsittää Iiksennittyn, Kulhon osayleiskaava-alueen sekä Kotalahden alueen.

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Jatkoajan myöntäminen rakentamiselle kortteli 829 tontti 3 Lehmo 266/ /2014 Ympäristölautakunta 141 Janne ja Tiina Väätäiselle on myyty allekirjoitetulla kauppakirjalla Kontiolahden kunnan Lehmon kylässä sijaitsevasta Heikinpelto RN:o 10:90 -nimisestä tilasta n m²:n suuruinen määräala korttelista 829 tontti 3. Kauppakirjassa on rakentamisvelvoite, jonka mukaan rakentaminen on aloitettava viimeistään vuoden kuluessa kaupantekohetkestä. Koska nykyinen asunto ei ole mennyt kaupaksi, hakijasta riippumattoman 2 vuotta kestäneen tontin luovutuksen aikana sekä perhemuutosten takia ei rakentaminen ole vielä mahdollista. Janne ja Tiina Väätäinen ovat saapuneella anomuksella pyytäneet jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, p Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää Janne ja Tiina Väätäiselle jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle saakka. Liitteet Jatkoajan myöntäminen rakentamiselle kortteli 829 tontti 3 Lehmo, kartta

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset Ympäristölautakunta 142 Kaavoitusjohtajan päätökset: 1. Päätös siitä, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta Ruunola 83:9 määräala Kontiolahti kaupassa. Rakennustarkastajan päätökset: 1. Lupapäätökset :t , , , , , Rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen :t Toimenpideilmoitus :t 106, , Muutospiirustusten hyväksyminen Suunnitelmasta poikkeaminen 147. Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen em. viranhaltijoiden tekemät pää tök set ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeut ta pää tök siin.

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat Ympäristölautakunta 143 Saapuneet kirjeet: 1. Finavia; /080/2010 Joensuun lentoaseman ympäristönsuojelun vuosiraportti Maanmittauslaitos: Päätös MML 2310/ /2014 koskien maanmittauslaitoksen palvelupisteiden aukioloaikoja ja puhelinpalvelua. 3. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Päätös POKELY/164/07.01/2014 Luonnonsuojelualueen perustaminen Kiijesvaara RN:o 61:75 Kontiolahti. 4. Itä-Suomen aluehallintovirasto: Päätös /2014/1 ISAVI/8/04.08/2014 Selvitys Linnunsuon turvetuotantoalueen aiheuttamista liettymistä Jukajoessa ja sen suualueella. 5. Itä-Suomen aluehallintovirasto: Päätös /2014/1 ISAVI/104/04.08/2012 Metalliromun ja muun jätteen käsittely koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja muutos koskien luvan laajentamista sekä muutoksen aloittamislupa Stena Recycling Oy. 6.Ympäristönsuojelusihteeri: Kehotus ja selvityspyyntö Kiinteistö Oy Kontiolahden Parantola. 7. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Lausunto POKELY 4/07.04/2012 Yhteysviranomaisen lausunto Joensuun kaupungin teknisen viraston "puhtaiden jätemaiden maankaatopaikka" -hankkeen ympäristövaikutusten täydennetystä arviointiselostuksesta. 8. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Päätös POKELY/430/07.00/2010 jätehuoltorekisteristä poistamisesta Traktoriurakointi Isto Sallinen. 9. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: POKELY/51/07.00/2010 Tarkastuspöytäkirja Rajavartiolaitos Onttolan ampumarata. 10. Rajavartiolaitos: täydennys Onttolan ampumaradan toimintaraporttiin Huoltamo H. Löfgren Oy / Pyytivaaran Pidot ja Pulla Oy: Liiketoiminnan vaihto. 12. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä Karelian Keräysmetalli Oy. 13. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy: A 5116 Pielisjoen ja Pyhäselän yhteistarkkailun vuosiraportti 2013.

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kaavoitusjohtajan ehdotus: Edellä olevat ilmoitusasiat annetaan ympäristölautakunnalle tiedoksi.

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät 128, 129, 135, 136, 137, 140, 142, 143 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 138, 139, 141 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kontiolahden kunta, Ympäristölautakunta Keskuskatu Kontiolahti Sähköposti: Faksi: (013) Pykälät 138, 139, 141 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Sähköposti:

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Puhelin: (vaihde) Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 130, 131, 132, 133, päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1); nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 13/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 58, 12.08.2015 Kunnanhallitus, 132, 14.09.2015 132 Poikkeamishakemus / Boman Janne KNGDno-2015-512 Tekninen lautakunta, 12.08.2015, 58 Valmistelija

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2015 ASIA Rakentamisen poikkeuslupa HAKIJA HAKEMUS Tuominen Jani Rengintie 4 33470 Ylöjärvi Rakennuspaikan osoite: Paarlammintie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Kokousaika 9.9.2010 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot