KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30-19:15 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 72 Pöytäkirjan tarkastajat 5 73 Maa-aineslupa Soraharju 13:266, Kontiolahti 6 74 Ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle Soraharju 13:266, Kontiolahti 75 Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen Uniola 13:168, Kontiolahti 76 Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen tilalla RN:o 13:338 Kontiolahti ja Huoltokulma RN:o 46:0, Paihola 77 Rakennuspaikan myyminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti 2 78 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 5 Lehmo 79 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 6 Lehmo 80 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 1 Lehmo 81 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 5 Lehmo 82 Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta Lehmosta kortteli 563 tontti 1 83 Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 563 tontti 3 Lehmo Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 1 Lehmo Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 2 Lehmo Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 3 Lehmo Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 4 Lehmo Tilan Möykynkallio RN:o 3:27 myyminen Selkieltä Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 258 tontti 5 90 Rakennuspaikan vuokraaminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Vallintarajoituksen poistaminen Heikinpelto 10:90 kortteli 829 tontti Asuinvuokratonteilla kasvavien puiden omistusoikeus Poikkeamislupa Kärkelä 7:68 Paihola Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Jennilä 8:75 Lehmo Selvityspyyntö kanteluun koskien Haapavirran kanavan sulkulaitteiden poistamista 96 Lausunto Maanmittauslaitokselle palvelupisteiden ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta 97 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle tilan Virtakallio 29:23 kaavoitustilanteesta koskien Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 68/2012/2 tehtyä valitusta 98 Kaavoitussopimus asemakaavan muuttamisesta Lehmon asemakaava-alueen korttelissa Lehmon asemakaavan muutos tilolla Lehmola 2:83 ja Jannela 2:84 korttelissa Lehmonsuon kaavoitukseen liittyvä maankäyttösopimus Asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle Kaavoitussopimus Lehmonsuolle tilalle 20:68 J ja J Turunen Jaamankankaan ranta-asemakaava Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Mittaus- ja kartastot -yksikön taksojen muutokset 64

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Ahlholm Pekka puheenjohtaja puheenjohtaja toimi esittelijänä 82 Kontkanen Mika varapuh.joht. Huttunen Satu jäsen Kuusela Minna jäsen Pakarinen Juha jäsen Pakarinen Minna jäsen Pihlatie Marja-Leena jäsen Piiparinen Kirsi jäsen Nykänen Markku varajäsen Puumalainen Jukka khall edustaja saapui klo 17:39 :n 74 käsittelyn aikana Muut saapuvilla olleet Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä poistui :n 82 käsittelyn ajaksi Suontama Antti ymp.suojelusihteeri paikalla :t ja 92 Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Reimasto Heikki jäsen Allekirjoitukset Pekka Ahlholm puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä sekä esittelijä 82 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Juha Pakarinen Minna Pakarinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 71 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisälista hyväksyttiin käsittelyyn. Sovittiin, että 92 käsitellään :n 76 jälkeen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta 72 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Pakarinen ja Minna Pakarinen. _

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa Soraharju 13:266, Kontiolahti 95/ /2014 Ympäristölautakunta 73 (Ymp.suoj.siht.) Jaakko Mattila hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylään tilalle Soraharju RN:o 13:266. Kyseessä on alue, jossa hakijalla on päättynyt maa-aineslupa m³:n ottamiseen ja nyt on vireillä lupahakemus alueen syventämiseksi ja lupa-ajan jatkamiseksi. Alue sijaitsee Kontiolahden asemankylältä etelään Jaamankankaan pohjoisosassa. Alueelle liikennöidään Kontioniementieltä erkanevaa soranajotietä pitkin. Soranottotoiminnan harjoittajana alueella toimii Pohjois-Karjalan KTK Oy, joka on vuokrannut alueen ko. käyttöön. Nyt haetaan maa-aineslupaa 15 vuodeksi yhteensä m³:n ottomäärälle. Alueella on hyödynnettäviä aineksia em. ottomäärän jälkeenkin. Alueen pintamaat on pääosin jo kuorittu ottoalueen laidoille. Hakemusalue sijaitsee Jaamankankaan pohjoisosan II-luokan pohjavesialueella. Pohjois-Karjalan Maakuntakaavassa ja Joensuun Seudun yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu maa-ainesten ottoon. Haetulla ottoalueella ei ole erityisiä luonnonesiintymiä. Hakemusalue on avohakattua pintamaista kuorittua kangasmaastoa. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa Naapurikiinteistöjen omistajille on postitettu erillistiedoksianto asiasta. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausuntonsa Lausunnon mukaan toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa, kun valmistelussa huomioidaan lausunnossa esitetyt seikat. Hakija ei ole antanut asiasta vastinettaan. Esitän, että ympäristölautakunta myöntää Jaakko Mattialle maa-ainesluvan haetulle alueelle 15 vuodeksi yhteensä m³:n ainesmäärälle. Lupa myönnetään,koska asiassa täyttyvät MAL 3 :n edellytykset maa-ainesluvan myöntämiseksi. Asiaan annettavat lupamääräykset annetaan oheisen asiakirjan mukaisena. Maisemointitöiden vakuudeksi vaaditaan euron vakuus. Oheismateriaali: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää Jaakko Mattilalle maa-ainesluvan tilalle Soraharju RN:o 13:266 Kontiolahti ympäristönsuojelusihteerin

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta valmisteleman esityksen ja perustelujen mukaisesti. Liitteet Maa-aineslupa Soraharju 13:266, Kontiolahti, kartta Maa-aineslupa Soraharju 13:266, Kontiolahti, lupamääräykset

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle Soraharju 13:266, Kontiolahti 96/ /2014 Ympäristölautakunta 74 (Ymp.suoj.siht.) Pohjois-Karjalan KTK Oy hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta ympäristölupaa Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylään tilalle Soraharju RN:o 13:266 alueella olevan kiviaineksen murskaamiselle. Alue sijaitsee Kontiolahden asemankylältä etelään Jaamankankaan pohjoisosassa. Alueelle liikennöidään Kontioniementieltä erkanevaa soranajotietä pitkin. Alueella on harjoitettu aiemmin murskaustoimintaa lyhytkestoisesti meluilmoituspäätösten mukaisesti. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi toiminnalle haetaan nyt ympäristölupaa aiemman kaltaiselle toiminnalle toistaiseksi alueen maa-ainesten oton kestoajaksi. Hakemusalue sijaitsee Jaamankankaan pohjoisosan II-luokan pohjavesialueella. Pohjois-Karjalan Maakuntakaavassa ja Joensuun Seudun yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu maa-ainesten ottoon. Haetulla ottoalueella ei ole erityisiä luonnonesiintymiä. Hakemusalue on avohakattua pintamaista kuorittua kangasmaastoa. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa Naapurikiinteistöjen ja muiden kiinteistöjen omistajille, jota hakemus erityisesti koskee (yht.4 kpl) on postitettu erillistiedoksianto asiasta. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausuntonsa Lausunnon mukaan toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa, kun valmistelussa huomioidaan lausunnossa esitetyt seikat. Hakija esittää vastineessaan lisätietoja asiaan ja hyväksyvänsä lausunnossa esitetyt asiat. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää Pohjois-Karjalan KTK Oy:lle ympäristöluvan kiviaineksen murskaamiselle alueen maa-aineslupien voimassaoloajaksi hakemuksen mukaiselle alueelle. Hakemuksesta esitetty lausunto huomioidaan lupamääräyksissä. Asian käsittely ja lupaan annettavat lupamääräykset ja lausunnon huomioiminen käyvät ilmi oheisesta päätösehdotusasiakirjasta. Oheismateriaali: Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen lausunto Hakijan vastine Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013)

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää Pohjois-Karjalan KTK Oy:lle ympäristöluvan kiviaineksen murskaamiselle ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen ja perustelujen mukaisesti. Kunnanhallituksen edustaja Jukka Puumalainen saapui kokoukseen klo 17:39. Liitteet Ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle Soraharju 13:266, Kontiolahti, päätös ja lupamääräykset Ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle Soraharju 13:266, Kontiolahti, kartta

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen Uniola 13:168, Kontiolahti 467/ /2013 Ympäristölautakunta 75 (Ymp. suoj. siht.) Neste Markkinointi Oy:llä on vireillä Kontiolahden ympäristölautakunnassa ympäristöluvan tarkistamisasia Neste Oil Express ja Truck, Kontiolahti, Uuro jakeluaseman toiminnalle osoitteessa Uurolantie 6, Kontiolahti as. Toiminta sijoittuu kiinteistölle Uniola RN:o Kyseessä on nykyisen jakeluaseman ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkaminen entisenkaltaisena. Luvan tarkistamisesta on määrätty aiemman lupapäätöksen yhteydessä. Jakeluasema toimii automaattiasemana alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Toiminta sijaitsee kokonaisuudessaan Jaamankankaan pohjoisosan II-luokan pohjavesialueella. Alueella ei ole erityisiä luonnonesiintymiä. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla ja julkaistu hakemusta koskeva kuulutus sanomalehti Karjalaisessa. Hakemusalueen lähinaapurusto on kuultu erikseen postitetulla tiedoksiannolla. Hakemuksesta on pyydetty ja saatu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hakemusta puoltava lausunto. Hakemuksesta on jätetty yksi mielipide. Hakija on kuultu lausunnon ja mielipiteen johdosta. Hakija esittää vastineessaan toimia mielipiteen johdosta. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää ja tarkistaa Neste Markkinointi Oy:lle ympäristöluvan toistaiseksi hakemuksen mukaiselle alueelle. Asian käsittely selviää liitteenä olevasta tarkistetusta päätösasiakirjasta. Toimintaan ja rakenteisiin ei ratkaisussa vaadita tehostamista, vaan luparatkaisu pysyy ennallaan, mutta lupapäätös on saatettu vastaamaan nykyistä tilannetta ja lainsäädäntöä. Aseman ja rakenteiden ylläpitoon rakenteiden ikääntyessä tullaan kiinnittämään lisääntyvää huomiota. Lisätietoja ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013) Oheismateriaali: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Hakijan vastine Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää ja tarkistaa haetun ympäristöluvan Neste Markkinointi Oy:lle tilalle Uniola 13:168 Kontiolahti ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen ja perustelujen mukaisesti Liitteet Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen Uniola 13:168, Kontiolahti, kartta

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen Uniola 13:168, Kontiolahti, päätös ja lupamääräykset

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen tilalla RN:o 13:338 Kontiolahti ja Huoltokulma RN:o 46:0, Paihola 11/ /2014 Ympäristölautakunta 76 (Ymp.suoj.siht.) Pohjois-Karjalan Osuuskaupalla on vireillä Kontiolahden ympäristölautakunnassa ympäristöluvan tarkistamisasia Kontiolahden ABC -aseman toiminnalle osoitteessa Uurolantie 4, Kontiolahti as. Toiminta sijoittuu kiinteistöille ja Kyseessä on aiemmin Shell Uuro jakeluaseman ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkamisesta entisenkaltaisena. Luvan tarkistamisesta on määrätty aiemman lupapäätöksen yhteydessä. Jakeluasema toimii aiemmalla paikalla automaattiasemana alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Ravintoja ja myymälätoimintaa harjoitetaan viereisellä ko. toimintaan asemakaavoitetulla kiinteistöllä. Jakeluaseman bensiinivalikoimaan suunnitellaan lisättäväksi uusi polttoainelaatu, joka edellyttää muutostöitä asemalla. Toiminta sijaitsee kokonaisuudessaan Jaamankankaan pohjoisosan II-luokan pohjavesialueella. Alueella ei ole erityisiä luonnonesiintymiä. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla ja julkaistu hakemusta koskeva kuulutus sanomalehti Karjalaisessa. Hakemusalueen lähinaapurusto on kuultu erikseen postitetulla tiedoksiannolla. Hakemuksesta on pyydetty ja saatu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hakemusta puoltava lausunto. Hakemuksesta on jätetty yksi mielipide. Hakija on kuultu lausunnon ja mielipiteen johdosta. Hakija esittää vastineessaan toimia mielipiteen johdosta. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää ja tarkistaa Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle ympäristöluvan toistaiseksi hakemuksen mukaiselle alueelle. Asian käsittely selviää liitteenä olevasta tarkistetusta päätösasiakirjasta. Toimintaan ja rakenteisiin ei ratkaisussa vaadita tehostamista, vaan luparatkaisu pysyy ennallaan, mutta lupapäätös on saatettu vastaamaan nykyistä tilannetta ja lainsäädäntöä. Aseman ja rakenteiden ylläpitoon rakenteiden ikääntyessä tullaan kiinnittämään lisääntyvää huomioita. Uudelle lisättävälle polttoainelaadulle vaaditaan asennettavaksi uusi ko. polttoainelaadulle tarkoitettu kaksoisvaippasäiliö. Oheismateriaali: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Hakijan vastine lausunnosta ja mielipiteestä Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää ja tarkistaa Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle haetun ympäristöluvan tiloille RN:o 13:338 Kontiolahti ja Huoltokulma 46:0 Paihola ympäristönsuojelusihteerin esityksen ja perustelujen mukaisesti.

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Liitteet Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen tilalla RN:o 13:338 Kontiolahti ja Huoltokulma RN:o 46:0, Paihola, kartta Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen tilalla RN:o 13:338 Kontiolahti ja Huoltokulma RN:o 46:0, Paihola, päätös ja lupamääräykset

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti 2 198/ /2014 Ympäristölautakunta 77 Luhtapohjan Hoito Oy on pyytänyt päivätyllä hakemuksella saada ostaa Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä tilasta Jyrkkäalamäki RN:o 26:239 korttelista 459 AR-tontin 2. Tontille pääsee rakentamaan heti. Tontin mittausmaksu on 360. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Luhtapohjan Hoito Oy:lle Lehmon asemakaava-alueen korttelista 459 AR-tontin 2 liitekartan mukaisesti. Tontin pinta-ala on 2809 m² ja kauppahinta Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti 2, kartta

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 5 Lehmo 174/ /2014 Ympäristölautakunta 78 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 558 tontin 5 Toni ja Merja Pato-ojalle. Toni ja Merja Pato-oja ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Toni ja Merja Pato-ojan välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 558 tontti 5. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 5 Lehmo, kartta

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 6 Lehmo 147/ /2014 Ympäristölautakunta 79 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 558 tontin 6 Sakari Kanaselle ja Tarja Kansala-Kanaselle. Sakari Kananen ja Tarja Kansala-Kananen ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Sakari Kanasen ja Tarja Kansala-Kanasen välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 558 tontti 6. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 6 Lehmo, kartta

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 1 Lehmo 140/ /2014 Ympäristölautakunta 80 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 559 tontin 1 Esa Kärnälle ja Minna Eerolle. Esa Kärnä ja Minna Eero ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Esa Kärnän ja Minna Eeron välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 559 tontti 1. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 1 Lehmo, kartta

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 5 Lehmo 176/ /2014 Ympäristölautakunta 81 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 559 tontin 5 Joen Putkityö Oy:lle/Risto Moilaselle. Joen Putkityö Oy on pyytänyt saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Joen Putkityö Oy:n välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 559 tontti 5. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 5 Lehmo, kartta

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta Lehmosta kortteli 563 tontti 1 199/ /2014 Ympäristölautakunta 82 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 563 tontin 1 Marko Kiiskiselle ja Tiina Moisalalle. Marko Kiiskinen ja Tiina Moisala ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Ympäristölautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Marko Kiiskisen ja Tiina Moisalan välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 563 tontti 1. Tontin pinta-ala on noin 1189 m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Kaavoitusjohtaja Matti Moisala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja Pekka Ahlholm toimi sekä puheenjohtajana että esittelijänä tämän asian käsittelyn ajan. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta Lehmosta kortteli 563 tontti 1, kartta

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 563 tontti 3 Lehmo 142/ /2014 Ympäristölautakunta 83 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 563 tontin 3 Tomi ja Sanna-Mari Judinille. Tomi ja Sanna-Mari Judin ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Tomi ja Sanna-Mari Judinin välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 563 tontti 3. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 563 tontti 3 Lehmo, kartta

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 1 Lehmo 175/ /2014 Ympäristölautakunta 84 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti luovuttaa Kiilletieltä tontin 1 korttelista 835 Ville ja Kerttu Happoselle, kun alkuperäinen tontin hakija oli perunut. Ville ja Kerttu Happonen ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Ville ja Kerttu Happosen välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 835 tontti 1. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 1 Lehmo, kartta

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 2 Lehmo 173/ /2014 Ympäristölautakunta 85 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti luovuttaa Kiilletieltä tontin 2 korttelista 835 Tomi Lehtomaalle. Tomi Lehtomaa on pyytänyt saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Tomi Lehtomaan välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 835 tontti 2. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 2 Lehmo, kartta

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 3 Lehmo 177/ /2014 Ympäristölautakunta 86 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 835 tontin 3 Hannu Kotirannalle ja Jenni Pesoselle. Hannu Kotiranta ja Jenni Pesonen ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Hannu Kotirannan ja Jenni Pesosen välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 835 tontti 3. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 3 Lehmo, kartta

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 4 Lehmo 146/ /2014 Ympäristölautakunta 87 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 835 tontin 4 Petri Päivänurmelle ja korttelin 836 tontin 5 Päivikki Pohjolalle. Myöhemmin he ilmoittivat ostavansa yhdessä korttelin 835 tontin 4. Korttelin 836 tontti 5 vapautui jatkuvaan hakuun. Petri Päivänurmi ja Päivikki Pohjola ovat pyytäneet saada ostaa tontin 4 korttelista 835. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Petri Päivänurmen ja Päivikki Pohjolan välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 835 tontti 4. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 4 Lehmo, kartta

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Tilan Möykynkallio RN:o 3:27 myyminen Selkieltä 469/ /2013 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 88 Pentti ja Hanna Veijonmaa ja Kontiolahden kunta ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen, jonka kohteena on ollut Kontiolahden kunnan Selkienkylässä sijaitseva m²:n suuruinen tila Möykynkallio RN:o 3:27. Pentti ja Hanna Veijonmaa ovat päivätyllä kirjeellä pyytäneet saada ostaa ko. tilan. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Pentti ja Hanna Veijonmaalle Kontiolahden kunnan Selkien kylässä sijaitsevan tilan Möykynkallio RN:o 3:27. Tilan kauppahinta on 2,5 /m² eli yhteensä Ympäristölautakunta päätti asuintonttien myyntikampanjasta kokouksessaan Pentti ja Hanna Veijonmaan kanssa ei vielä ennätetty allekirjoittaa tontin kauppakirjaa ennen lautakunnan asuinvuokratonttien myyntikampanjapäätöstä, joten heidän tonttinsa myyntihintaa tarkistetaan ympäristölautakunnan mukaisesti haja-asutusalueen AO tontti 2,1 /m². Siten tontin kauppahinta on ,00. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy Hanna ja Pentti Veijonmaan kanssa allekirjoitetun tontin kauppakirjan Kontiolahden kunnan Selkien kylässä sijaitsevasta tilasta Möykynkallio RN:o 3:27. Tilan kauppahinta on ,00. Liitteet Tilan Möykynkallio RN:o 3:27 nmyyminen Selkieltä, kartta

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 258 tontti 5 158/ /2014 Ympäristölautakunta 89 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun kirkonkylän Lepolan alueelta viisi AO-tonttia kortteleista 258 (tontit 4-5) ja 259 (tontit 1 ja 4-5) sekä kolme AR-tonttia kortteleista 255 (tontti 2) ja 256 (tontit 3-4). Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti luovuttaa Lepolan alueelta korttelista 258 tontin 5 Matti Saarelaiselle. Matti Saarelainen on pyytänyt saada vuokrata Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 258 tontin 5. Tontille pääsee rakentamaan heti. AO-tontin mittausmaksu on 220. Oheismateriaali: Vuokrasopimus Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Matti Saarelaisen välillä allekirjoitetun vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 258 tontin nro 5. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin vuosivuokra on 950. Liitteet Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 258 tontti 5, kartta

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan vuokraaminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti 1 200/ /2014 Ympäristölautakunta 90 Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot on pyytänyt saada vuokrata Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä tilasta Jyrkkäalamäki RN:o 26:239 korttelista 459 AR-tontin 1. Tontille pääsee rakentamaan heti. Tontin mittausmaksu on 360. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää vuokrata Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloille tilasta Jyrkkäalamäki RN:o 26:239 korttelista 459 AR-tontin 1 liitteensä olevan kartan mukaisesti. Tontin vuosivuokra on 2173,60. Liitteet Rakennuspaikan vuokraaminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti 1, kartta

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Vallintarajoituksen poistaminen Heikinpelto 10:90 kortteli 829 tontti 4 205/ /2014 Ympäristölautakunta 91 Kontiolahden kunta on myynyt Pasi Kinnuselle ja Taru Hovisalolle allekirjoitetulla kauppakirjalla Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä Heikinpelto RN:o 10:90 -nimisestä tilasta korttelista 829 tontin 4. Tontin pinta-ala on noin m² ja kauppahinta oli Pasi Kinnunen ja Taru Hovisalo ovat päivätyllä kirjeellä hakeneet vallinrajoituksen poistamista ko. tontilta. Heidän asuintilanteensa on muuttunut ja heillä on tiedossa ostaja tontille. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Pasi Kinnuselle ja Taru Hovisalolle oikeuden myydä omistamansa tontin nro 4 korttelissa 829 samalla kauppahinnalla, jolla he ostivat sen kunnalta, lisättynä mahdollisilla kuluilla. Liitteet Vallintarajoituksen poistaminen Heikinpelto 10:90 kortteli 829 tontti 4, kartta

29 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Asuinvuokratonteilla kasvavien puiden omistusoikeus 197/ /2014 Ympäristölautakunta 92 Kontiolahden kunnalla on 994 asuinvuokratonttia. Näistä suurin osa on vuokrattu jo useita kymmeniä vuosia sitten. Tonteilla on ollut yleensä luovutettaessa jonkin verran puustoa, jota asukkaat ovat uusineet ajan saatossa istuttamalla myös eri puulajeja. Vuokrasopimusten ja vallinneen käytännön mukaan tonteilla kasvava puusto on kuulunut vuokranantajalle eli kunnalle, näin ollen vuokralaiset ovat joutuneet pyytämään kuntaa kaatamaan tonteiltaan ylisuuria tai pihaa varjostavia tai muuten ongelmia aiheuttavia puita. Kunnalla ei ole kuitenkaan ollut henkilöstöä tai laitteita puuston poistoon. Jos puusto olisi poistettu kunnan toimesta, olisi toiminta tullut erittäin kalliiksi vuokranantajalle. Muutaman puun poisto hajanaisesti eri puolilta kuntaa ahtailta asuintonteilta edellyttää erikoisosaamista, sekä liikkumista eri puolilla kuntaa erilaisin työkonein. Tästä toiminnasta johtuvat kustannukset ovat puutavarasta saatavia tuloja suuremmat. Käytäntönä on ollut, että kunta on myynyt yksittäisiä puita vuokratonteilta pystyyn käypään hintaan vuokralaisille. Vuokralainen on huolehtinut puuston poiston joko omatoimisesti tai alan ammattilaisia hyödyntäen. Lisäksi vuokralainen on itse huolehtinut kaatotyön jälkeen oksien ja muiden roskien siivoamisesta. Yksittäisten puiden myynnistä saadut tulot ovat olleet suhteellisen vähäisiä, noin 1000 euroa vuodessa. Saadut tulot ovat olleet merkityksettömiä verrattuna asian hoidosta aiheutuneeseen viran- ja toimenhaltijoiden ajankäyttöön ja laskutuskuluihin,vaikka toimintaa on tehty tehokkaasti asiakkaan puhelimessa ilmoittaman puumäärän mukaan, käymättä tarkistamassa kohteita paikan päällä. Puuston ikääntyessä heikkokuntoisista ja suuriksi kasvavista puista aiheutuu vaaraa asukkaille ja rakennuksille. Vastuuselvittelyiden kannalta on selkeämpää, että kiinteistön haltijalla eli vuokralaisella on omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöllä kasvavaan puustoon. Nykyinen käytäntö voi johtaa työläisiin ja kalliisiin vastuukysymysten selvittelyihin. Asuinvuokratontit sijaitsevat pääosin asemakaava-alueilla, joilla maisemakuvaan vaikuttaviin puiden kaatoihin on haettava maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa. Puuston omistusoikeuden siirto vuokralaiselle ei poista maisematyölupaharkintaa, jonka hallintosäännön mukaan tekee ympäristönsuojelusihteeri. Kontiolahden kunnan kaltaisessa metsäisessä kunnassa voidaan yleisohjeeksi antaa, että 1-5 tavanomaisen mänty-, kuusi- koivu-, paju-, leppä- tai haapapuun kaatoon ei ole tarvetta hakea erikseen maisematyölupaa tai ratkaisua luvan tarpeesta, koska toimenpide voidaan katsoa vähäiseksi eikä maisematyöluvan tarvetta ole. Tarvittaessa luvan tarve on syytä varmistaa ottamalla yhteys ympäristönsuojelusihteeriin, esim. tapauksissa, joissa on kyseessä erikoinen puuyksilö tai puun kaadosta ei ole taloyhtiössä yksimielistä näkemystä. Edellä mainituista seikoista johtuen on syytä selkeyttää nykyistä käytäntöä asiassa.

30 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että alkaen asuinvuokratonteilla kasvava puusto kuuluu vastuineen vuokraoikeuden haltijalle. Asiasta tiedotetaan vuokraoikeuden haltijoille lähetettävällä kirjeellä. Ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama poistui kokouksesta klo 17:54 tämän asian esittelyn jälkeen.

31 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Kärkelä 7:68 Paihola 185/ /2014 Ympäristölautakunta 93 Hakija: Forsberg Rauno ja Myller Kirsi Paikka: Kontiolahden kunnan Paiholan kylä, tila Kärkelä RN:o 7:68. Tilan pinta-ala on noin m². Hakemus: 14,1 m²:n suuruisen saunarakennuksen rakentaminen. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Pielisjoen rantaosayleiskaava Kuurna-Eno. Rakennuspaikka sijaitsee erillispientalojen alueella (AO), jonne saa sijoittaa enintään 2-kerroksisia asuinrakennuksia. Kullekin tontille saa rakentaa yhden asunnon talousrakennuksineen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 350 m². Asuinrakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden määrittämästä rantaviivasta tulee olla vähintään 50 m ja enintään 25 m²:n suuruisen rantasaunan vähintään 15 m rannasta. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Rakennusoikeuden ylittäminen. Kaava sallii 350 m², tontille on rakennettu 459 m². Hakijan perustelut: Tontilla vanha, vuonna 1886 rakennettu koulukiinteistö ulkorakennuksineen. Rakennukset ovat käytössä ja muodostavat paikallisesti (mainittu kulttuurihistoriallisessa inventoinnissa) arvokkaan miljöön, joten osittainen purkaminen ei ole mahdollista. Kaavoitusta laadittaessa ei ole huomioitu jo olemassaolevia suuria rakennuksia. Naapureiden kuuleminen: Hakijat ovat kuulleet naapureita tarvittavassa laajuudessa. Heillä ei ole ollut huomautettavaa. Lausunto: Poikkeamislupahakemus kohdistuu tonttiin, joka on osoitettu Pielisjoen rantaosayleiskaavassa AO-alueeksi. Kaavan mukainen rakennusoikeus on ylitetty ja poikkeamislupahakemuksella haetaan vielä lisää

32 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta rakennusoikeutta rantasaunan rakentamiseksi. Kyseessä on vanha koulukiinteistö, joka on sen verran suurikokoinen, että se täyttää yksinään melkein kaavassa asetetun maksimirakennusoikeuden ja näin ollen muulle tarpeelliselle rakentamiselle ei jää enää mahdollisuutta. Kyse on kuitenkin rantaan rajoittuvasta kiinteistöstä, jossa on perusteltua olla myös rantasauna. Rakennusoikeuden ylitys on myös kohtuullinen, eikä se vaikeuta kaavan toteuttamista. Näin ollen lupa voidaan myöntää. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama poikkeaminen täyttää MRL 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossaan esittämien perustelujen mukaisesti. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Kärkelä 7:68 Paihola, kartta

33 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Jennilä 8:75 Lehmo 192/ /2014 Ympäristölautakunta 94 Hakija: Maansiirto Jani Nevalainen Oy Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, tila Jennilä RN:o 8:75. Tilan pinta-ala on n m². Rakennushanke: N. 160 m²:n suuruinen asuinrakennus ja n. 60 m²:n suuruinen talousrakennus. Rakennustoimenpiteen yhteydessä puretaan n. 150 m²:n suuruinen vanha hallirakennus. Kaavallinen tilanne: Valtioneuvoston vahvistamassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa rakennuspaikka sijaitsee Joensuun kaupunkiseutualueella (kk-2). Alueella uudisrakentaminen tulee ensisijaisesti ohjata nykyisen taajama- ja kylärakenteen yhteyteen eheyttämään yhdyskuntarakennetta ja tukemaan palvelujen ja joukkoliikenteen säilymistä ja kehittämistä. Lisäksi alue on taajamatoimintojen aluetta (A), jossa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee pientalovaltaisella asuntoalueella (AP) ja täydennysrakennettavalla alueella. AP-aluemerkinnällä osoitetaan pääosin asumiskäyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu pientaloihin. Täydennysrakennettaviksi alueiksi on merkitty alueet, joiden perusluonnetta ei ole tarkoitus muuttaa, mutta alueella tehdään täydennysrakentamis-, muutos- ja parannustoimenpiteitä. Kontiolahden kunnanhallitus on päättänyt käynnistää alueelle Lehmon osayleiskaavan laadinnan. Työ on tällä hetkellä käynnissä ja siinä selvitetään mm. tämänkin alueen tulevaa käyttöä. Myös asemakaavan laadintaa alueelle valmistellaan. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot:

34 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan suunnittelutarveratkaisua Joensuun seudun yleiskaavan 2020 mukaisesti. Haetaan poikkeamista Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaan uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee suunnittelutarvealueella olla vähintään m². Hakijan perustelut: Kyseessä vanha rakennuspaikka, jolla on vanha korjaamohalli. Mikäli haettu rakentaminen sallitaan, puretaan korjaamohalli pois. Halli sijaitsee omakotialueen keskellä ja aiheuttaa melu-, pöly- yms haittaa naapureille ja on maisemallisesti epäsiisti. Luvan kohteena olevan tilan ympärillä on joka puolella rakennettu omakotitaloja. Tie- ja sähköliittymät ovat valmiit ja kunnan vesi- ja viemäriverkosto kulkee tilan alueella. Rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta ja muodosta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemallisesti. Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Tila sijaitsee ns. vanhalla Lehmon kylän alueella, jossa rakentaminen on tehty asemakaavamaisesti ilman asemakaavaa. Näin ollen aluetta joudutaan käsittelemään säännösten mukaisesti haja-asutusalueena. Kunnan kannalta, ja myös asukkaiden kannalta lupatilanne on enemmän kuin hankala. Lupakäyntäntö saadaan normaaliin tilanteeseen vasta, kun alueelle saadaan lainvoimainen asemakaava. Kunta onkin käynnistänyt valmistelut asemakaavan laatimiseksi alueelle. Tilalla sijaitsee korjaamohalli, mutta ei asuinrakennusta. Tilaa on näin ollen tarkasteltava uutena asuinrakennuspaikkana. Tilan pinta-ala on 2390 m², joka on alle puolet haja-asutusalueella uudelle rakennuspaikalle vaadittavasta koosta. Korjaamohallin purkaminen ja tontin ottaminen asuinkäyttöön on hyvä ratkaisu, mutta luvittaminen vaatii asemakaavan laadinnan alueelle. Koska asemakaavan laadinta alueelle edellyttää paljon selvityksiä, mm. alueen liikennejärjestelmien ja pintavesien johtamisen laaja-alaista suunnittelua, ei nykyistä lupakäytäntöä voida alueella muuttaa ennen kuin siellä on lainvoimainen asemakaava. Luvan myöntäminen vaikeuttaisi alueen nykyistä lupakäytäntöä, mutta myös alueen asemakaavoitusta ja Lehmon osayleiskaavan suunnittelua sekä sen toteuttamista. Poikkeamisluvan myöntämiselle ei siis ole MRL 172 :n mukaisia edellytyksiä. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta ei myönnä haettua suunnittelutarvelupaa kaavoitusjohtajan lausunnossaan esittämien perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle ei ole olemassa MRL 137 :n mukaisia edellytyksiä.

35 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Haettu rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ympäristölautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa kaavoitusjohtajan lausunnossaan esittämien perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle ei ole olemassa MRL 172 :n mukaisia poikkeamisen edellytyksiä. Valvontamaksu 230 Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: - Liitteet Suunnittelutarveratkaisu Jennilä 8:75 Lehmo, kartta

36 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Selvityspyyntö kanteluun koskien Haapavirran kanavan sulkulaitteiden poistamista 183/ /2014 Ympäristölautakunta 95 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kantelun johdosta Kontiolahden kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristölautakunnan selvitystä asiasta. Selvitystä annettaessa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, miten kunnan rakennusvalvontaviranomainen on toiminut tilanteessa, jossa on pyydetty selvittämään sitä, onko sulkulaitteiden poistaminen ollut Pielisjoen rantaosayleiskaavan vastaista (Tarkastusinsinööri) Matti Riikonen kävi Kontiolahden rakennusvalvonnassa tammikuun alkupuolella tänä vuonna Haapavirran kanavan sulkulaitteiden poistamiseen liittyvän asian johdosta. Asiasta käydystä koko keskustelusta ei käynnin jälkeen kuluneen ajan johdosta ole enää tarkkaa muistikuvaa. Kirjallista selvityspyyntöä sulkujen purkamisen yleiskaavamääräysten mukaisuuden selvittämisestä ei Kontiolahden rakennusvalvontaviranomiselle ole jätetty. Rakennusperinnön säilyttämistä valvoo ELY-keskus. Kontiolahden rakennusvalvonta ilmoitti puhelimitse vuonna 2010 Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen kanavasulkujen poistamisesta, kun poistaminen oli havaittu. Ilmoitus tehtiin tuona ajankohtana rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä asioita hoitaneelle Kari Hammarbergille. Hammarberg kertoi aloittavansa asian selvitystyön. Ilmoituksen jälkeen ELY-keskus ei ole ollut yhteydessä Kontiolahden rakennusvalvontaan asiaan liittyen. Haapavirran kanava-aluetta koskevat Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymän Pielisjoen rantaosayleiskaavan mukaiset suojelumääräykset. Kulttuurihistorialllisesti merkittävä kanava- tai voimalaitosalue Alueella sijaitsee kultuurihistoriallisesti tärkeä kanava tai voimalaitos. Alueen rakennuskanta, rakenteet ja lähiympäristö tulee säilyttää. Alueella olevia rakennuksia ja rakenteita ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu. Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen 7 :n mukaisesti rakenteiden purkamisesta olisi pitänyt tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa vaatia luvan hakemista. Purkuluvan hakemisen yhteydessä olisi vaadittu toimitettavaksi lausunnot Museovirastolta ja ELY-keskukselta sekä lausunto sulkuporttien teknisestä kunnosta. Yleiskaavamääräyksistä huolimatta rakenteita voidaan purkaa, jos toimenpiteeseen on pakottava syy. Tässä tapauksessa purkamisluvan edellyttämää lupaharkintaa ei ole voitu suorittaa ennen sulkuluukkujen purkamista.

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 28.01.2015 klo 17:30-18:07 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 1-27 Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 21.05.2014 klo 17:30-19:04 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 107-127 Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:30-18:50 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 86-110 Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 29.01.2014 klo 17:30-19:06 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 1-27 Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Ollila 85:74 Pohja

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Ollila 85:74 Pohja Tekninen lautakunta 113 26.09.2017 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Ollila 85:74 Pohja 241/10.03.00.01/2017 Tekninen lautakunta 26.09.2017 113 Hakija: Hakijana on tilan omistaja. Paikka: Kontiolahden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 19.03.2014 klo 17:30-18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 50-70 Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 1.3.2014 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 18.06.2014 klo 17:30-18:30 Paikka Lautsa, Kontioranta Käsitellyt asiat :t 128-143 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 09.12.2015 klo 17:30-19:04 Paikka Virastotalo II kokoustila Käsitellyt asiat :t 195-213 Otsikko Sivu 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 12.9.2016 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Ympäristölautakunta Aika 15.06.2016 klo 17:30-18:37 Paikka Virastotalo II, kokoushuone Käsitellyt asiat :t 72-87 Otsikko Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen.

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen. Kunnanhallitus 186 18.06.2013 Poikkeamislupapäätös Anu ja Tero Ruotsalaiselle 171/10.03/2013 KHALL 186 Rakennustarkastaja Hakija Anu ja Tero Ruotsalainen Rinkkatie 16 87700 Kajaani Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen Purkamislupa 1 Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkamislupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2012 Aika: Torstai 15.3.2012 klo. 19.00-20.00 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Jani

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 22.04.2015 klo 17:30 18:22 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 65 85 Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.9.2014 PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA Lähde: http://www.paihola.net/fi/kuvagalleria.html PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA 2 (8) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Ympäristölautakunta Sivut 47-50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Ympäristölautakunta Sivut 47-50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Ympäristölautakunta Sivut 47-50 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2011. klo 16.00-16.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 887/10.03.00.03/2016 77 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Rakennustarkastaja Petri Ojanen 9.11.2016: Raision

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Poikkeaminen (LTK) / Stockpos Oy / Väinölänniemi 1-17-1 (Vuorikatu 11) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta. Hakemus on jätetty

Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta. Hakemus on jätetty Ympäristölautakunta 145 12.10.2016 Ympäristölautakunta 169 14.12.2016 Ympäristölautakunta 31 08.03.2017 Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö 78-401-9-85 / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT 1/5 Marja-Leena Airio 1/5 Merja Hannele Meronen 1/5 Jarkko Pekka Nurminen 1/5 Jarmo Tapio Nurminen 1/5 Jorma Tapani Nurminen yhteyshenkilö: Jarkko

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Ympäristölautakunta Aika 17.02.2016 klo 17:30-17:56 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 14-28 Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti

Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti Rakennuslautakunta 25 17.03.2015 Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti 162/11.116/2014 Rakla 25 Arttu Juosila hakee poikkeamislupaa (162/11.116/2014) uuden loma-asunnon rakentamiseen tulipalossa

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119 Kokousaika 14.12.2011 klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 27.08.2014 klo 17:30-19:03 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 144-163 Otsikko Sivu 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 18.02.2015 klo 17:30-19:26 Paikka Virastotalo II kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 )

Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 ) Kunnanhallitus 209 15.06.2015 Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 ) 3777/11.111/2015 KHALL 209 Hakija Nimi Teija

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2248/02.07.00/2015 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Hakija: Piira Ismo ja Grenfors Heidi

Hakija: Piira Ismo ja Grenfors Heidi Rakennuslautakunta 15 01.03.2017 Kaavoitustoimikunta 16 13.03.2017 Kunnanhallitus 69 03.04.2017 Poikkeamislupa, Piira Ismo ja Grenfors Heidi 831/10.03.00.02/2017 Rakennuslautakunta 01.03.2017 15 Hakija:

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot