KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30-19:15 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 72 Pöytäkirjan tarkastajat 5 73 Maa-aineslupa Soraharju 13:266, Kontiolahti 6 74 Ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle Soraharju 13:266, Kontiolahti 75 Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen Uniola 13:168, Kontiolahti 76 Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen tilalla RN:o 13:338 Kontiolahti ja Huoltokulma RN:o 46:0, Paihola 77 Rakennuspaikan myyminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti 2 78 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 5 Lehmo 79 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 6 Lehmo 80 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 1 Lehmo 81 Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 5 Lehmo 82 Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta Lehmosta kortteli 563 tontti 1 83 Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 563 tontti 3 Lehmo Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 1 Lehmo Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 2 Lehmo Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 3 Lehmo Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 4 Lehmo Tilan Möykynkallio RN:o 3:27 myyminen Selkieltä Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 258 tontti 5 90 Rakennuspaikan vuokraaminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Vallintarajoituksen poistaminen Heikinpelto 10:90 kortteli 829 tontti Asuinvuokratonteilla kasvavien puiden omistusoikeus Poikkeamislupa Kärkelä 7:68 Paihola Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Jennilä 8:75 Lehmo Selvityspyyntö kanteluun koskien Haapavirran kanavan sulkulaitteiden poistamista 96 Lausunto Maanmittauslaitokselle palvelupisteiden ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta 97 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle tilan Virtakallio 29:23 kaavoitustilanteesta koskien Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 68/2012/2 tehtyä valitusta 98 Kaavoitussopimus asemakaavan muuttamisesta Lehmon asemakaava-alueen korttelissa Lehmon asemakaavan muutos tilolla Lehmola 2:83 ja Jannela 2:84 korttelissa Lehmonsuon kaavoitukseen liittyvä maankäyttösopimus Asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle Kaavoitussopimus Lehmonsuolle tilalle 20:68 J ja J Turunen Jaamankankaan ranta-asemakaava Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Mittaus- ja kartastot -yksikön taksojen muutokset 64

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Ahlholm Pekka puheenjohtaja puheenjohtaja toimi esittelijänä 82 Kontkanen Mika varapuh.joht. Huttunen Satu jäsen Kuusela Minna jäsen Pakarinen Juha jäsen Pakarinen Minna jäsen Pihlatie Marja-Leena jäsen Piiparinen Kirsi jäsen Nykänen Markku varajäsen Puumalainen Jukka khall edustaja saapui klo 17:39 :n 74 käsittelyn aikana Muut saapuvilla olleet Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä poistui :n 82 käsittelyn ajaksi Suontama Antti ymp.suojelusihteeri paikalla :t ja 92 Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Reimasto Heikki jäsen Allekirjoitukset Pekka Ahlholm puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä sekä esittelijä 82 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Juha Pakarinen Minna Pakarinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta 71 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisälista hyväksyttiin käsittelyyn. Sovittiin, että 92 käsitellään :n 76 jälkeen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta 72 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Pakarinen ja Minna Pakarinen. _

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa Soraharju 13:266, Kontiolahti 95/ /2014 Ympäristölautakunta 73 (Ymp.suoj.siht.) Jaakko Mattila hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylään tilalle Soraharju RN:o 13:266. Kyseessä on alue, jossa hakijalla on päättynyt maa-aineslupa m³:n ottamiseen ja nyt on vireillä lupahakemus alueen syventämiseksi ja lupa-ajan jatkamiseksi. Alue sijaitsee Kontiolahden asemankylältä etelään Jaamankankaan pohjoisosassa. Alueelle liikennöidään Kontioniementieltä erkanevaa soranajotietä pitkin. Soranottotoiminnan harjoittajana alueella toimii Pohjois-Karjalan KTK Oy, joka on vuokrannut alueen ko. käyttöön. Nyt haetaan maa-aineslupaa 15 vuodeksi yhteensä m³:n ottomäärälle. Alueella on hyödynnettäviä aineksia em. ottomäärän jälkeenkin. Alueen pintamaat on pääosin jo kuorittu ottoalueen laidoille. Hakemusalue sijaitsee Jaamankankaan pohjoisosan II-luokan pohjavesialueella. Pohjois-Karjalan Maakuntakaavassa ja Joensuun Seudun yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu maa-ainesten ottoon. Haetulla ottoalueella ei ole erityisiä luonnonesiintymiä. Hakemusalue on avohakattua pintamaista kuorittua kangasmaastoa. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa Naapurikiinteistöjen omistajille on postitettu erillistiedoksianto asiasta. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausuntonsa Lausunnon mukaan toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa, kun valmistelussa huomioidaan lausunnossa esitetyt seikat. Hakija ei ole antanut asiasta vastinettaan. Esitän, että ympäristölautakunta myöntää Jaakko Mattialle maa-ainesluvan haetulle alueelle 15 vuodeksi yhteensä m³:n ainesmäärälle. Lupa myönnetään,koska asiassa täyttyvät MAL 3 :n edellytykset maa-ainesluvan myöntämiseksi. Asiaan annettavat lupamääräykset annetaan oheisen asiakirjan mukaisena. Maisemointitöiden vakuudeksi vaaditaan euron vakuus. Oheismateriaali: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää Jaakko Mattilalle maa-ainesluvan tilalle Soraharju RN:o 13:266 Kontiolahti ympäristönsuojelusihteerin

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta valmisteleman esityksen ja perustelujen mukaisesti. Liitteet Maa-aineslupa Soraharju 13:266, Kontiolahti, kartta Maa-aineslupa Soraharju 13:266, Kontiolahti, lupamääräykset

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle Soraharju 13:266, Kontiolahti 96/ /2014 Ympäristölautakunta 74 (Ymp.suoj.siht.) Pohjois-Karjalan KTK Oy hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta ympäristölupaa Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylään tilalle Soraharju RN:o 13:266 alueella olevan kiviaineksen murskaamiselle. Alue sijaitsee Kontiolahden asemankylältä etelään Jaamankankaan pohjoisosassa. Alueelle liikennöidään Kontioniementieltä erkanevaa soranajotietä pitkin. Alueella on harjoitettu aiemmin murskaustoimintaa lyhytkestoisesti meluilmoituspäätösten mukaisesti. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi toiminnalle haetaan nyt ympäristölupaa aiemman kaltaiselle toiminnalle toistaiseksi alueen maa-ainesten oton kestoajaksi. Hakemusalue sijaitsee Jaamankankaan pohjoisosan II-luokan pohjavesialueella. Pohjois-Karjalan Maakuntakaavassa ja Joensuun Seudun yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu maa-ainesten ottoon. Haetulla ottoalueella ei ole erityisiä luonnonesiintymiä. Hakemusalue on avohakattua pintamaista kuorittua kangasmaastoa. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa Naapurikiinteistöjen ja muiden kiinteistöjen omistajille, jota hakemus erityisesti koskee (yht.4 kpl) on postitettu erillistiedoksianto asiasta. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausuntonsa Lausunnon mukaan toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa, kun valmistelussa huomioidaan lausunnossa esitetyt seikat. Hakija esittää vastineessaan lisätietoja asiaan ja hyväksyvänsä lausunnossa esitetyt asiat. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää Pohjois-Karjalan KTK Oy:lle ympäristöluvan kiviaineksen murskaamiselle alueen maa-aineslupien voimassaoloajaksi hakemuksen mukaiselle alueelle. Hakemuksesta esitetty lausunto huomioidaan lupamääräyksissä. Asian käsittely ja lupaan annettavat lupamääräykset ja lausunnon huomioiminen käyvät ilmi oheisesta päätösehdotusasiakirjasta. Oheismateriaali: Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen lausunto Hakijan vastine Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013)

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää Pohjois-Karjalan KTK Oy:lle ympäristöluvan kiviaineksen murskaamiselle ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen ja perustelujen mukaisesti. Kunnanhallituksen edustaja Jukka Puumalainen saapui kokoukseen klo 17:39. Liitteet Ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle Soraharju 13:266, Kontiolahti, päätös ja lupamääräykset Ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle Soraharju 13:266, Kontiolahti, kartta

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen Uniola 13:168, Kontiolahti 467/ /2013 Ympäristölautakunta 75 (Ymp. suoj. siht.) Neste Markkinointi Oy:llä on vireillä Kontiolahden ympäristölautakunnassa ympäristöluvan tarkistamisasia Neste Oil Express ja Truck, Kontiolahti, Uuro jakeluaseman toiminnalle osoitteessa Uurolantie 6, Kontiolahti as. Toiminta sijoittuu kiinteistölle Uniola RN:o Kyseessä on nykyisen jakeluaseman ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkaminen entisenkaltaisena. Luvan tarkistamisesta on määrätty aiemman lupapäätöksen yhteydessä. Jakeluasema toimii automaattiasemana alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Toiminta sijaitsee kokonaisuudessaan Jaamankankaan pohjoisosan II-luokan pohjavesialueella. Alueella ei ole erityisiä luonnonesiintymiä. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla ja julkaistu hakemusta koskeva kuulutus sanomalehti Karjalaisessa. Hakemusalueen lähinaapurusto on kuultu erikseen postitetulla tiedoksiannolla. Hakemuksesta on pyydetty ja saatu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hakemusta puoltava lausunto. Hakemuksesta on jätetty yksi mielipide. Hakija on kuultu lausunnon ja mielipiteen johdosta. Hakija esittää vastineessaan toimia mielipiteen johdosta. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää ja tarkistaa Neste Markkinointi Oy:lle ympäristöluvan toistaiseksi hakemuksen mukaiselle alueelle. Asian käsittely selviää liitteenä olevasta tarkistetusta päätösasiakirjasta. Toimintaan ja rakenteisiin ei ratkaisussa vaadita tehostamista, vaan luparatkaisu pysyy ennallaan, mutta lupapäätös on saatettu vastaamaan nykyistä tilannetta ja lainsäädäntöä. Aseman ja rakenteiden ylläpitoon rakenteiden ikääntyessä tullaan kiinnittämään lisääntyvää huomiota. Lisätietoja ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013) Oheismateriaali: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Hakijan vastine Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää ja tarkistaa haetun ympäristöluvan Neste Markkinointi Oy:lle tilalle Uniola 13:168 Kontiolahti ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen ja perustelujen mukaisesti Liitteet Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen Uniola 13:168, Kontiolahti, kartta

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen Uniola 13:168, Kontiolahti, päätös ja lupamääräykset

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen tilalla RN:o 13:338 Kontiolahti ja Huoltokulma RN:o 46:0, Paihola 11/ /2014 Ympäristölautakunta 76 (Ymp.suoj.siht.) Pohjois-Karjalan Osuuskaupalla on vireillä Kontiolahden ympäristölautakunnassa ympäristöluvan tarkistamisasia Kontiolahden ABC -aseman toiminnalle osoitteessa Uurolantie 4, Kontiolahti as. Toiminta sijoittuu kiinteistöille ja Kyseessä on aiemmin Shell Uuro jakeluaseman ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkamisesta entisenkaltaisena. Luvan tarkistamisesta on määrätty aiemman lupapäätöksen yhteydessä. Jakeluasema toimii aiemmalla paikalla automaattiasemana alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Ravintoja ja myymälätoimintaa harjoitetaan viereisellä ko. toimintaan asemakaavoitetulla kiinteistöllä. Jakeluaseman bensiinivalikoimaan suunnitellaan lisättäväksi uusi polttoainelaatu, joka edellyttää muutostöitä asemalla. Toiminta sijaitsee kokonaisuudessaan Jaamankankaan pohjoisosan II-luokan pohjavesialueella. Alueella ei ole erityisiä luonnonesiintymiä. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla ja julkaistu hakemusta koskeva kuulutus sanomalehti Karjalaisessa. Hakemusalueen lähinaapurusto on kuultu erikseen postitetulla tiedoksiannolla. Hakemuksesta on pyydetty ja saatu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hakemusta puoltava lausunto. Hakemuksesta on jätetty yksi mielipide. Hakija on kuultu lausunnon ja mielipiteen johdosta. Hakija esittää vastineessaan toimia mielipiteen johdosta. Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää ja tarkistaa Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle ympäristöluvan toistaiseksi hakemuksen mukaiselle alueelle. Asian käsittely selviää liitteenä olevasta tarkistetusta päätösasiakirjasta. Toimintaan ja rakenteisiin ei ratkaisussa vaadita tehostamista, vaan luparatkaisu pysyy ennallaan, mutta lupapäätös on saatettu vastaamaan nykyistä tilannetta ja lainsäädäntöä. Aseman ja rakenteiden ylläpitoon rakenteiden ikääntyessä tullaan kiinnittämään lisääntyvää huomioita. Uudelle lisättävälle polttoainelaadulle vaaditaan asennettavaksi uusi ko. polttoainelaadulle tarkoitettu kaksoisvaippasäiliö. Oheismateriaali: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Hakijan vastine lausunnosta ja mielipiteestä Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää ja tarkistaa Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle haetun ympäristöluvan tiloille RN:o 13:338 Kontiolahti ja Huoltokulma 46:0 Paihola ympäristönsuojelusihteerin esityksen ja perustelujen mukaisesti.

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Liitteet Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen tilalla RN:o 13:338 Kontiolahti ja Huoltokulma RN:o 46:0, Paihola, kartta Jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen tilalla RN:o 13:338 Kontiolahti ja Huoltokulma RN:o 46:0, Paihola, päätös ja lupamääräykset

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti 2 198/ /2014 Ympäristölautakunta 77 Luhtapohjan Hoito Oy on pyytänyt päivätyllä hakemuksella saada ostaa Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä tilasta Jyrkkäalamäki RN:o 26:239 korttelista 459 AR-tontin 2. Tontille pääsee rakentamaan heti. Tontin mittausmaksu on 360. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Luhtapohjan Hoito Oy:lle Lehmon asemakaava-alueen korttelista 459 AR-tontin 2 liitekartan mukaisesti. Tontin pinta-ala on 2809 m² ja kauppahinta Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti 2, kartta

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 5 Lehmo 174/ /2014 Ympäristölautakunta 78 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 558 tontin 5 Toni ja Merja Pato-ojalle. Toni ja Merja Pato-oja ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Toni ja Merja Pato-ojan välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 558 tontti 5. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 5 Lehmo, kartta

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 6 Lehmo 147/ /2014 Ympäristölautakunta 79 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 558 tontin 6 Sakari Kanaselle ja Tarja Kansala-Kanaselle. Sakari Kananen ja Tarja Kansala-Kananen ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Sakari Kanasen ja Tarja Kansala-Kanasen välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 558 tontti 6. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 558 tontti 6 Lehmo, kartta

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 1 Lehmo 140/ /2014 Ympäristölautakunta 80 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 559 tontin 1 Esa Kärnälle ja Minna Eerolle. Esa Kärnä ja Minna Eero ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Esa Kärnän ja Minna Eeron välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 559 tontti 1. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 1 Lehmo, kartta

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 5 Lehmo 176/ /2014 Ympäristölautakunta 81 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 559 tontin 5 Joen Putkityö Oy:lle/Risto Moilaselle. Joen Putkityö Oy on pyytänyt saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Joen Putkityö Oy:n välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 559 tontti 5. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Hirvijahdintieltä kortteli 559 tontti 5 Lehmo, kartta

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta Lehmosta kortteli 563 tontti 1 199/ /2014 Ympäristölautakunta 82 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 563 tontin 1 Marko Kiiskiselle ja Tiina Moisalalle. Marko Kiiskinen ja Tiina Moisala ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Ympäristölautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Marko Kiiskisen ja Tiina Moisalan välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 563 tontti 1. Tontin pinta-ala on noin 1189 m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Kaavoitusjohtaja Matti Moisala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja Pekka Ahlholm toimi sekä puheenjohtajana että esittelijänä tämän asian käsittelyn ajan. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta Lehmosta kortteli 563 tontti 1, kartta

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 563 tontti 3 Lehmo 142/ /2014 Ympäristölautakunta 83 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Hirvijahdintien ja Vänkärinkaaren alueilta 13 AO-tonttia kortteleista 558 (tontit 4-8) ja 559 (tontit 1-5) ja 563 (tontit 1-3) sekä yhden AP-tontin korttelista 564 (tontti 1) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 563 tontin 3 Tomi ja Sanna-Mari Judinille. Tomi ja Sanna-Mari Judin ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Tomi ja Sanna-Mari Judinin välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Hirvasranta RN:o 46:82 -nimisestä tilasta korttelista 563 tontti 3. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Vänkärinkaarelta kortteli 563 tontti 3 Lehmo, kartta

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 1 Lehmo 175/ /2014 Ympäristölautakunta 84 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti luovuttaa Kiilletieltä tontin 1 korttelista 835 Ville ja Kerttu Happoselle, kun alkuperäinen tontin hakija oli perunut. Ville ja Kerttu Happonen ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Ville ja Kerttu Happosen välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 835 tontti 1. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 1 Lehmo, kartta

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 2 Lehmo 173/ /2014 Ympäristölautakunta 85 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti luovuttaa Kiilletieltä tontin 2 korttelista 835 Tomi Lehtomaalle. Tomi Lehtomaa on pyytänyt saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Tomi Lehtomaan välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 835 tontti 2. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 2 Lehmo, kartta

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 3 Lehmo 177/ /2014 Ympäristölautakunta 86 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 835 tontin 3 Hannu Kotirannalle ja Jenni Pesoselle. Hannu Kotiranta ja Jenni Pesonen ovat pyytäneet saada ostaa ko. tontin. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Hannu Kotirannan ja Jenni Pesosen välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 835 tontti 3. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 3 Lehmo, kartta

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 4 Lehmo 146/ /2014 Ympäristölautakunta 87 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun Lehmon Mustolan alueelta Kiilletieltä 10 AO-tonttia kortteleista 835 (tontit 1-4) ja 836 (tontit 1-6) vuoden 2014 rakentamiseen. Hakuaika oli Tontteja ei tarvinnut arpoa. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan luovuttaa korttelin 835 tontin 4 Petri Päivänurmelle ja korttelin 836 tontin 5 Päivikki Pohjolalle. Myöhemmin he ilmoittivat ostavansa yhdessä korttelin 835 tontin 4. Korttelin 836 tontti 5 vapautui jatkuvaan hakuun. Petri Päivänurmi ja Päivikki Pohjola ovat pyytäneet saada ostaa tontin 4 korttelista 835. Tontille pääsee rakentamaan alkaen. Tontin mittausmaksu on 220. Ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista. Oheismateriaali: kauppakirja Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Petri Päivänurmen ja Päivikki Pohjolan välillä allekirjoitetun kauppakirjan, jolla on myyty Kontiolahden Lehmon kylästä Mustola RN:o 9:73 -nimisestä tilasta korttelista 835 tontti 4. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin kauppahinta on lautakunnan vahvistaman hinnan mukainen Lisäksi ostaja vastaa tontin lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Liitteet Rakennuspaikan myyminen Kiilletieltä kortteli 835 tontti 4 Lehmo, kartta

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Tilan Möykynkallio RN:o 3:27 myyminen Selkieltä 469/ /2013 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 88 Pentti ja Hanna Veijonmaa ja Kontiolahden kunta ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen, jonka kohteena on ollut Kontiolahden kunnan Selkienkylässä sijaitseva m²:n suuruinen tila Möykynkallio RN:o 3:27. Pentti ja Hanna Veijonmaa ovat päivätyllä kirjeellä pyytäneet saada ostaa ko. tilan. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myydä Pentti ja Hanna Veijonmaalle Kontiolahden kunnan Selkien kylässä sijaitsevan tilan Möykynkallio RN:o 3:27. Tilan kauppahinta on 2,5 /m² eli yhteensä Ympäristölautakunta päätti asuintonttien myyntikampanjasta kokouksessaan Pentti ja Hanna Veijonmaan kanssa ei vielä ennätetty allekirjoittaa tontin kauppakirjaa ennen lautakunnan asuinvuokratonttien myyntikampanjapäätöstä, joten heidän tonttinsa myyntihintaa tarkistetaan ympäristölautakunnan mukaisesti haja-asutusalueen AO tontti 2,1 /m². Siten tontin kauppahinta on ,00. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy Hanna ja Pentti Veijonmaan kanssa allekirjoitetun tontin kauppakirjan Kontiolahden kunnan Selkien kylässä sijaitsevasta tilasta Möykynkallio RN:o 3:27. Tilan kauppahinta on ,00. Liitteet Tilan Möykynkallio RN:o 3:27 nmyyminen Selkieltä, kartta

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 258 tontti 5 158/ /2014 Ympäristölautakunta 89 Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan asettaa yleiseen hakuun kirkonkylän Lepolan alueelta viisi AO-tonttia kortteleista 258 (tontit 4-5) ja 259 (tontit 1 ja 4-5) sekä kolme AR-tonttia kortteleista 255 (tontti 2) ja 256 (tontit 3-4). Hakuaika oli Haussa ylijääneet tontit siirtyivät luovutusehtojen mukaisesti jatkuvan haun piiriin, jolloin ne luovutetaan hakujärjestyksessä. Ympäristölautakunta päätti luovuttaa Lepolan alueelta korttelista 258 tontin 5 Matti Saarelaiselle. Matti Saarelainen on pyytänyt saada vuokrata Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 258 tontin 5. Tontille pääsee rakentamaan heti. AO-tontin mittausmaksu on 220. Oheismateriaali: Vuokrasopimus Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan ja Matti Saarelaisen välillä allekirjoitetun vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylästä Lepolanmetsä RN:o 13:331 -nimisestä tilasta korttelista 258 tontin nro 5. Tontin pinta-ala on noin m². Tontin vuosivuokra on 950. Liitteet Rakennuspaikan vuokraaminen kirkonkylän Lepolan alueelta kortteli 258 tontti 5, kartta

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Rakennuspaikan vuokraaminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti 1 200/ /2014 Ympäristölautakunta 90 Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot on pyytänyt saada vuokrata Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä tilasta Jyrkkäalamäki RN:o 26:239 korttelista 459 AR-tontin 1. Tontille pääsee rakentamaan heti. Tontin mittausmaksu on 360. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää vuokrata Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloille tilasta Jyrkkäalamäki RN:o 26:239 korttelista 459 AR-tontin 1 liitteensä olevan kartan mukaisesti. Tontin vuosivuokra on 2173,60. Liitteet Rakennuspaikan vuokraaminen Jyrkäntieltä Lehmosta kortteli 459 tontti 1, kartta

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Vallintarajoituksen poistaminen Heikinpelto 10:90 kortteli 829 tontti 4 205/ /2014 Ympäristölautakunta 91 Kontiolahden kunta on myynyt Pasi Kinnuselle ja Taru Hovisalolle allekirjoitetulla kauppakirjalla Kontiolahden kunnan Lehmon kylästä Heikinpelto RN:o 10:90 -nimisestä tilasta korttelista 829 tontin 4. Tontin pinta-ala on noin m² ja kauppahinta oli Pasi Kinnunen ja Taru Hovisalo ovat päivätyllä kirjeellä hakeneet vallinrajoituksen poistamista ko. tontilta. Heidän asuintilanteensa on muuttunut ja heillä on tiedossa ostaja tontille. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Pasi Kinnuselle ja Taru Hovisalolle oikeuden myydä omistamansa tontin nro 4 korttelissa 829 samalla kauppahinnalla, jolla he ostivat sen kunnalta, lisättynä mahdollisilla kuluilla. Liitteet Vallintarajoituksen poistaminen Heikinpelto 10:90 kortteli 829 tontti 4, kartta

29 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Asuinvuokratonteilla kasvavien puiden omistusoikeus 197/ /2014 Ympäristölautakunta 92 Kontiolahden kunnalla on 994 asuinvuokratonttia. Näistä suurin osa on vuokrattu jo useita kymmeniä vuosia sitten. Tonteilla on ollut yleensä luovutettaessa jonkin verran puustoa, jota asukkaat ovat uusineet ajan saatossa istuttamalla myös eri puulajeja. Vuokrasopimusten ja vallinneen käytännön mukaan tonteilla kasvava puusto on kuulunut vuokranantajalle eli kunnalle, näin ollen vuokralaiset ovat joutuneet pyytämään kuntaa kaatamaan tonteiltaan ylisuuria tai pihaa varjostavia tai muuten ongelmia aiheuttavia puita. Kunnalla ei ole kuitenkaan ollut henkilöstöä tai laitteita puuston poistoon. Jos puusto olisi poistettu kunnan toimesta, olisi toiminta tullut erittäin kalliiksi vuokranantajalle. Muutaman puun poisto hajanaisesti eri puolilta kuntaa ahtailta asuintonteilta edellyttää erikoisosaamista, sekä liikkumista eri puolilla kuntaa erilaisin työkonein. Tästä toiminnasta johtuvat kustannukset ovat puutavarasta saatavia tuloja suuremmat. Käytäntönä on ollut, että kunta on myynyt yksittäisiä puita vuokratonteilta pystyyn käypään hintaan vuokralaisille. Vuokralainen on huolehtinut puuston poiston joko omatoimisesti tai alan ammattilaisia hyödyntäen. Lisäksi vuokralainen on itse huolehtinut kaatotyön jälkeen oksien ja muiden roskien siivoamisesta. Yksittäisten puiden myynnistä saadut tulot ovat olleet suhteellisen vähäisiä, noin 1000 euroa vuodessa. Saadut tulot ovat olleet merkityksettömiä verrattuna asian hoidosta aiheutuneeseen viran- ja toimenhaltijoiden ajankäyttöön ja laskutuskuluihin,vaikka toimintaa on tehty tehokkaasti asiakkaan puhelimessa ilmoittaman puumäärän mukaan, käymättä tarkistamassa kohteita paikan päällä. Puuston ikääntyessä heikkokuntoisista ja suuriksi kasvavista puista aiheutuu vaaraa asukkaille ja rakennuksille. Vastuuselvittelyiden kannalta on selkeämpää, että kiinteistön haltijalla eli vuokralaisella on omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöllä kasvavaan puustoon. Nykyinen käytäntö voi johtaa työläisiin ja kalliisiin vastuukysymysten selvittelyihin. Asuinvuokratontit sijaitsevat pääosin asemakaava-alueilla, joilla maisemakuvaan vaikuttaviin puiden kaatoihin on haettava maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa. Puuston omistusoikeuden siirto vuokralaiselle ei poista maisematyölupaharkintaa, jonka hallintosäännön mukaan tekee ympäristönsuojelusihteeri. Kontiolahden kunnan kaltaisessa metsäisessä kunnassa voidaan yleisohjeeksi antaa, että 1-5 tavanomaisen mänty-, kuusi- koivu-, paju-, leppä- tai haapapuun kaatoon ei ole tarvetta hakea erikseen maisematyölupaa tai ratkaisua luvan tarpeesta, koska toimenpide voidaan katsoa vähäiseksi eikä maisematyöluvan tarvetta ole. Tarvittaessa luvan tarve on syytä varmistaa ottamalla yhteys ympäristönsuojelusihteeriin, esim. tapauksissa, joissa on kyseessä erikoinen puuyksilö tai puun kaadosta ei ole taloyhtiössä yksimielistä näkemystä. Edellä mainituista seikoista johtuen on syytä selkeyttää nykyistä käytäntöä asiassa.

30 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että alkaen asuinvuokratonteilla kasvava puusto kuuluu vastuineen vuokraoikeuden haltijalle. Asiasta tiedotetaan vuokraoikeuden haltijoille lähetettävällä kirjeellä. Ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama poistui kokouksesta klo 17:54 tämän asian esittelyn jälkeen.

31 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa Kärkelä 7:68 Paihola 185/ /2014 Ympäristölautakunta 93 Hakija: Forsberg Rauno ja Myller Kirsi Paikka: Kontiolahden kunnan Paiholan kylä, tila Kärkelä RN:o 7:68. Tilan pinta-ala on noin m². Hakemus: 14,1 m²:n suuruisen saunarakennuksen rakentaminen. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymä Pielisjoen rantaosayleiskaava Kuurna-Eno. Rakennuspaikka sijaitsee erillispientalojen alueella (AO), jonne saa sijoittaa enintään 2-kerroksisia asuinrakennuksia. Kullekin tontille saa rakentaa yhden asunnon talousrakennuksineen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 350 m². Asuinrakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden määrittämästä rantaviivasta tulee olla vähintään 50 m ja enintään 25 m²:n suuruisen rantasaunan vähintään 15 m rannasta. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset: Rakennusoikeuden ylittäminen. Kaava sallii 350 m², tontille on rakennettu 459 m². Hakijan perustelut: Tontilla vanha, vuonna 1886 rakennettu koulukiinteistö ulkorakennuksineen. Rakennukset ovat käytössä ja muodostavat paikallisesti (mainittu kulttuurihistoriallisessa inventoinnissa) arvokkaan miljöön, joten osittainen purkaminen ei ole mahdollista. Kaavoitusta laadittaessa ei ole huomioitu jo olemassaolevia suuria rakennuksia. Naapureiden kuuleminen: Hakijat ovat kuulleet naapureita tarvittavassa laajuudessa. Heillä ei ole ollut huomautettavaa. Lausunto: Poikkeamislupahakemus kohdistuu tonttiin, joka on osoitettu Pielisjoen rantaosayleiskaavassa AO-alueeksi. Kaavan mukainen rakennusoikeus on ylitetty ja poikkeamislupahakemuksella haetaan vielä lisää

32 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta rakennusoikeutta rantasaunan rakentamiseksi. Kyseessä on vanha koulukiinteistö, joka on sen verran suurikokoinen, että se täyttää yksinään melkein kaavassa asetetun maksimirakennusoikeuden ja näin ollen muulle tarpeelliselle rakentamiselle ei jää enää mahdollisuutta. Kyse on kuitenkin rantaan rajoittuvasta kiinteistöstä, jossa on perusteltua olla myös rantasauna. Rakennusoikeuden ylitys on myös kohtuullinen, eikä se vaikeuta kaavan toteuttamista. Näin ollen lupa voidaan myöntää. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama poikkeaminen täyttää MRL 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan kaavoitusjohtajan lausunnossaan esittämien perustelujen mukaisesti. Valvontamaksu 360 Sovelletut lainkohdat: MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Liitteet Poikkeamislupa Kärkelä 7:68 Paihola, kartta

33 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa Jennilä 8:75 Lehmo 192/ /2014 Ympäristölautakunta 94 Hakija: Maansiirto Jani Nevalainen Oy Paikka: Kontiolahden kunnan Lehmon kylä, tila Jennilä RN:o 8:75. Tilan pinta-ala on n m². Rakennushanke: N. 160 m²:n suuruinen asuinrakennus ja n. 60 m²:n suuruinen talousrakennus. Rakennustoimenpiteen yhteydessä puretaan n. 150 m²:n suuruinen vanha hallirakennus. Kaavallinen tilanne: Valtioneuvoston vahvistamassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa rakennuspaikka sijaitsee Joensuun kaupunkiseutualueella (kk-2). Alueella uudisrakentaminen tulee ensisijaisesti ohjata nykyisen taajama- ja kylärakenteen yhteyteen eheyttämään yhdyskuntarakennetta ja tukemaan palvelujen ja joukkoliikenteen säilymistä ja kehittämistä. Lisäksi alue on taajamatoimintojen aluetta (A), jossa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee pientalovaltaisella asuntoalueella (AP) ja täydennysrakennettavalla alueella. AP-aluemerkinnällä osoitetaan pääosin asumiskäyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu pientaloihin. Täydennysrakennettaviksi alueiksi on merkitty alueet, joiden perusluonnetta ei ole tarkoitus muuttaa, mutta alueella tehdään täydennysrakentamis-, muutos- ja parannustoimenpiteitä. Kontiolahden kunnanhallitus on päättänyt käynnistää alueelle Lehmon osayleiskaavan laadinnan. Työ on tällä hetkellä käynnissä ja siinä selvitetään mm. tämänkin alueen tulevaa käyttöä. Myös asemakaavan laadintaa alueelle valmistellaan. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot:

34 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Alueella ei ole MRL:n 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan suunnittelutarveratkaisua Joensuun seudun yleiskaavan 2020 mukaisesti. Haetaan poikkeamista Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaan uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee suunnittelutarvealueella olla vähintään m². Hakijan perustelut: Kyseessä vanha rakennuspaikka, jolla on vanha korjaamohalli. Mikäli haettu rakentaminen sallitaan, puretaan korjaamohalli pois. Halli sijaitsee omakotialueen keskellä ja aiheuttaa melu-, pöly- yms haittaa naapureille ja on maisemallisesti epäsiisti. Luvan kohteena olevan tilan ympärillä on joka puolella rakennettu omakotitaloja. Tie- ja sähköliittymät ovat valmiit ja kunnan vesi- ja viemäriverkosto kulkee tilan alueella. Rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta ja muodosta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemallisesti. Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Tila sijaitsee ns. vanhalla Lehmon kylän alueella, jossa rakentaminen on tehty asemakaavamaisesti ilman asemakaavaa. Näin ollen aluetta joudutaan käsittelemään säännösten mukaisesti haja-asutusalueena. Kunnan kannalta, ja myös asukkaiden kannalta lupatilanne on enemmän kuin hankala. Lupakäyntäntö saadaan normaaliin tilanteeseen vasta, kun alueelle saadaan lainvoimainen asemakaava. Kunta onkin käynnistänyt valmistelut asemakaavan laatimiseksi alueelle. Tilalla sijaitsee korjaamohalli, mutta ei asuinrakennusta. Tilaa on näin ollen tarkasteltava uutena asuinrakennuspaikkana. Tilan pinta-ala on 2390 m², joka on alle puolet haja-asutusalueella uudelle rakennuspaikalle vaadittavasta koosta. Korjaamohallin purkaminen ja tontin ottaminen asuinkäyttöön on hyvä ratkaisu, mutta luvittaminen vaatii asemakaavan laadinnan alueelle. Koska asemakaavan laadinta alueelle edellyttää paljon selvityksiä, mm. alueen liikennejärjestelmien ja pintavesien johtamisen laaja-alaista suunnittelua, ei nykyistä lupakäytäntöä voida alueella muuttaa ennen kuin siellä on lainvoimainen asemakaava. Luvan myöntäminen vaikeuttaisi alueen nykyistä lupakäytäntöä, mutta myös alueen asemakaavoitusta ja Lehmon osayleiskaavan suunnittelua sekä sen toteuttamista. Poikkeamisluvan myöntämiselle ei siis ole MRL 172 :n mukaisia edellytyksiä. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta ei myönnä haettua suunnittelutarvelupaa kaavoitusjohtajan lausunnossaan esittämien perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle ei ole olemassa MRL 137 :n mukaisia edellytyksiä.

35 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Haettu rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ympäristölautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa kaavoitusjohtajan lausunnossaan esittämien perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle ei ole olemassa MRL 172 :n mukaisia poikkeamisen edellytyksiä. Valvontamaksu 230 Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL 172 MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: - Liitteet Suunnittelutarveratkaisu Jennilä 8:75 Lehmo, kartta

36 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta Selvityspyyntö kanteluun koskien Haapavirran kanavan sulkulaitteiden poistamista 183/ /2014 Ympäristölautakunta 95 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kantelun johdosta Kontiolahden kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristölautakunnan selvitystä asiasta. Selvitystä annettaessa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, miten kunnan rakennusvalvontaviranomainen on toiminut tilanteessa, jossa on pyydetty selvittämään sitä, onko sulkulaitteiden poistaminen ollut Pielisjoen rantaosayleiskaavan vastaista (Tarkastusinsinööri) Matti Riikonen kävi Kontiolahden rakennusvalvonnassa tammikuun alkupuolella tänä vuonna Haapavirran kanavan sulkulaitteiden poistamiseen liittyvän asian johdosta. Asiasta käydystä koko keskustelusta ei käynnin jälkeen kuluneen ajan johdosta ole enää tarkkaa muistikuvaa. Kirjallista selvityspyyntöä sulkujen purkamisen yleiskaavamääräysten mukaisuuden selvittämisestä ei Kontiolahden rakennusvalvontaviranomiselle ole jätetty. Rakennusperinnön säilyttämistä valvoo ELY-keskus. Kontiolahden rakennusvalvonta ilmoitti puhelimitse vuonna 2010 Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen kanavasulkujen poistamisesta, kun poistaminen oli havaittu. Ilmoitus tehtiin tuona ajankohtana rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä asioita hoitaneelle Kari Hammarbergille. Hammarberg kertoi aloittavansa asian selvitystyön. Ilmoituksen jälkeen ELY-keskus ei ole ollut yhteydessä Kontiolahden rakennusvalvontaan asiaan liittyen. Haapavirran kanava-aluetta koskevat Kontiolahden kunnanvaltuuston hyväksymän Pielisjoen rantaosayleiskaavan mukaiset suojelumääräykset. Kulttuurihistorialllisesti merkittävä kanava- tai voimalaitosalue Alueella sijaitsee kultuurihistoriallisesti tärkeä kanava tai voimalaitos. Alueen rakennuskanta, rakenteet ja lähiympäristö tulee säilyttää. Alueella olevia rakennuksia ja rakenteita ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu. Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen 7 :n mukaisesti rakenteiden purkamisesta olisi pitänyt tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa vaatia luvan hakemista. Purkuluvan hakemisen yhteydessä olisi vaadittu toimitettavaksi lausunnot Museovirastolta ja ELY-keskukselta sekä lausunto sulkuporttien teknisestä kunnosta. Yleiskaavamääräyksistä huolimatta rakenteita voidaan purkaa, jos toimenpiteeseen on pakottava syy. Tässä tapauksessa purkamisluvan edellyttämää lupaharkintaa ei ole voitu suorittaa ennen sulkuluukkujen purkamista.

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 19.03.2014 klo 17:30-18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 50-70 Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 16.09.2014 klo 17:30-19:17 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 164-184 Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Maankäyttölautakunta 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 16:00-20:10 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 88 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 90 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 91 39

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 Rakennuslautakunta 30.09.2010 AIKA 19:00-20:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 329 199

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 372 125 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333 Yhdyskuntalautakunta 30.08.2011 AIKA 30.08.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 04.05.2015 klo 18:20-20:58 Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 29 klo 20:10-20:17 Paikka Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot