Finlands studentkårers förbund (FSF) år Jarno har arbetat som FSF:s viceordförande i 2011 och som styrelsemedlem i AUS i 2010.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finlands studentkårers förbund (FSF) år 2012. Jarno har arbetat som FSF:s viceordförande i 2011 och som styrelsemedlem i AUS i 2010."

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) esittää Jarno Lappalaista (s. 1986) Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtajaksi Jarno on vuonna 2011 toiminut SYL:n varapuheenjohtajana ja vuonna 2010 AYY:n hallituksen jäsenenä. Aalto-universitetets studentkår (AUS) föreslår Jarno Lappalainen (f. 1986) som ordförande för Finlands studentkårers förbund (FSF) år Jarno har arbetat som FSF:s viceordförande i 2011 och som styrelsemedlem i AUS i TULIKASTEESTA RÄJÄHDYSVOIMAA Kaksi vuotta ylioppilasliikkeen ioppilasliikkeen palveluksessa ovat opettaneet minulle paljon. Vuosi 0-vuotiaassa ylioppilaskunnassa oppilaskunnassa uutta luoden ja vuosi 90-vuotiaassa vuotiaassa SYL:ssä ovat ainoastaan kasvattaneet intohimoani työskennellä opiskelijoiden ja osaamisen eteen. Kypsästä ästä iästään huolimatta SYL ei ole valmis, vaan meillä on vielä paljon kehitettävää ja opittavaa, jotta opiskelijan paras huominen voisi toteutua! AVOIMUUS JA MONIPUOLINEN VIESTINTÄ SYL:ssä on paljon hyvää: asiantuntemusta, motivoitunutta väkeä ja paljon paljon kontakteja. Nämä eivät SYL:ssä kuitenkaan enää tänä päivänä riitä vaikuttavalle edunvalvonnalle. Entistä parempi parem viestintä ja toiminnan avoimuus ovat nykyaikaisen opiskelijaliikkeen perusta! perusta! INNOSTAVA JA REILU JOHTAJA Keväällä Keväällä johtamani Opintotuki indeksiin -kampanja kampanja oli erinomainen osoitus siitä, mihin ylioppilasliike pystyy yhteen hiileen puhaltaessaan. puhaltaessaan. Kevään ponnistuksessa nähtiin jälleen, kuinka riippuvainen SYL on ylioppilaskuntien tuesta ja luottamuksesta. Tällaista uskallusta ja tekemisen meininkiä haluan h nähdä ensi vuonnakin! KATSE KOKONAISUUTEEN Ylioppilaiden tulee olla paremman yhteiskunnan soihdunkantajia. Meidän tulee Ylioppilaiden ottaa rohkeasti kantaa, käydä julkista keskustelua ja katsoa tulevaisuuteen silloinkin,, kun muut eivät uskalla. Toivon, että ylioppilaskunnat ylioppilaskunnat voivat jakaa kanssani tämän vision. Yhdessä Yhdess rakennamme paremman SYL:n ja paremman Suomen. Lisätietoja: Jarno, p , Saara Hyrkkö, p ,

2 Moro! Olen 24-vuotias, pääaineena markkinointia opiskeleva kauppatieteiden ylioppilas Tampereen yliopistosta. Olen kotiutunut Tampereen yliopistoyhteisöön mainiosti ja toimin tällä hetkellä Tamyn varapuheenjohtajana. Tampereelle olen päätynyt useamman mutkan kautta, mutta alkujani olen kotoisin Siilinjärveltä. Nyt olen kuitenkin elämäni mielenkiintoisimmalla matkalla, tiellä kohti Lapinrinnettä. Pyrin ensi vuodeksi Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi, koska opiskelijayhteisössä toimiminen on vienyt minut täysin mennessään. Tunnen, että osaamiseni ja kokemukseni tulisivat parhaiten kaikkien opiskelijoiden käyttöön SYL:n puheenjohtajana. Olen ennen kaikkea osaava johtaja, vaikuttaja, kuuntelija ja ymmärtäjä siis erinomainen valinta ajamaan opiskelijoiden etua. Olen erittäin innokkaasti jatkamassa tuloksekasta työtäni yliopistoopiskelijoiden hyväksi ja osaamisellani haluan vaikuttaa opiskelijoiden parempaan huomiseen. Opiskelijan etu on minulle sydämen asia, ja toivon, että saan mahdollisimman laajan tuen pyrkimyksilleni päästä rakentamaan entistä parempaa ylioppilasliikettä. Tukenani on Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lisäksi myös muita toimijoita, Suomen Ekonomiliiton entisestä edunvalvontajohtajasta Sture Fjäderistä Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimoon, joka tavatessamme totesi seuraavasti: Jouni on henkilönä hyvin empaattinen ja ymmärtävä, kuunteleva. Hän on myös määrätietoinen, ja voin lämpimästi suositella häntä Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajan tehtäviin. Lisää tietoa minusta ja ajatuksistani saat kotisivuiltani. Lisäksi kannattaa laittaa sähköpostia tai soittaa, jos jokin asia askarruttaa tai haluat kertoa, mitä odotat minulta SYL:n puheenjohtajana

3 Lapin yliopiston ylioppilaskunta esittää Eveliina Heinäluomaa SYL:n hallitukseen Hei, olen 23-vuotias neljännen vuoden kansainvälisten suhteiden opiskelija Lapin yliopistosta. Olen kotoisin Helsingistä ja Rovaniemelle olen muuttanut opiskelujen perässä. Kuluneen neljän vuoden aikana olen toiminut ainejärjestöni puheenjohtajana, SONK:n liittohallituksessa ja ylioppilaskuntani hallituksessa. Jokainen vuosi on antanut minulle valtavasti ja innostukseni opiskelijaliikkeen parissa vaikuttamiseen on kasvanut matkan varrella. Koen, että vuosien varrelta kartuttamani osaaminen ja kiinnostus tarjoavat hyvän pohjan työn jatkamiseen opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. SYL:n tärkein tehtävä ensi vuonna on kuntavaalit ja niissä opiskelijoiden asioiden läpivieminen. Kokemukseni vaalien alla tehtävästä työstä ja poliittisen kentän verkostoni ovat hyödyksi tämän tehtävän suorittamisessa. Ensi vuoden teemoja Kuntavaalit 2012 Opiskelijaliikkeen voima tulee yhdessä tekemisestä ja yhtenäisyydestä. Indeksikampanjasta saatuja hyviä kokemuksia tulee hyödyntää myös kuntavaalien toteutuksessa. Vaalien teemat ovat paikallisia, joten pääasiallinen sisällön tuotanto täytyy olla ylioppilaskuntien omassa harkintavallassa. Hyvä kampanja ja hyviä tuloksia syntyy yhtenäisestä ilmeestä ja hyvästä meiningistä! Opintopolkujen sujuvoittaminen Opiskelujen aloittamiseen, edistymiseen ja valmistumiseen liittyy tällä hetkellä monia ongelmakohtia. Opiskelijaliikkeen tehtävänä ei ole vain reagoida muutoksiin, vaan proaktiivisesti itse tuoda keskusteluun uusia avauksia. On tärkeää, että korkeakouluopiskelijoita yhdistävissä asioissa välit Lapinrinteen sisälläkin toimivat. YTHS Ylioppilaskuntien tekemän linjauksen mukaan pilotti tai mahdollinen yhdistyminen eivät saa heikentää YTHS:n yliopisto-opiskelijoille tarjoamia palveluita. Tästä periaatteesta on pidettävä kiinni, ja pilotin etenemistä on tarkasteltava huolella. Sekä pilotointi että mahdollinen pilotoinnin laajentuminen on tehtävä laadukkaasti palvelutasosta tinkimättä.

4 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta esittää Tapio Heiskaria SYL:n hallitukseen vuodelle Tapio on 27- vuotias yleisen historian opiskelija. Tapiolla on runsaasti kokemusta yliopistohallinnon eri tasoilta ja hän toimii tällä hetkellä muun muassa yliopistokollegion opiskelijajäsenten yhteyshenkilönä. Lisäksi hän on toiminut koko opiskeluaikansa useissa ylioppilaskunnan järjestöissä ja valiokunnissa. Tänä vuonna Tapio on vastannut HYYn hallituksessa erityisesti yliopiston strategiasta, hallinnon opiskelijaedustajista ja alumnitoiminnasta. Hän on myös SYL:n toiminnassa kiinnostunut ensisijaisesti koulutuspoliittisista asioista. Tapion mukaan SYL:n ja ylioppilaskuntien täytyy osallistua aktiivisesti yliopistojen rakenteelliseen kehittämiseen, jotta opiskelijoiden ääni kuuluu muutoksia suunnitellessa ja toteutettaessa. SYL:n tulee pyrkiä siirtämään keskustelun painopistettä opiskelijalähtöisempään suuntaan ja tuoda selkeästi esiin, että tutkinnon antama osaaminen on tärkeämpää kuin pelkkä suorittaminen. Opiskelijoita tulisi Tapion mielestä motivoida pehmein keinoin. Hän näkeekin, että yksi tärkeimmistä ylioppilaskuntien tehtävistä on edistää omien opiskelijoidensa kannalta parhaita ratkaisuja opintojen sujuvoittamiseksi. Päällekkäisen työn välttämiseksi ylioppilaskuntien on hyvä pitää tiivistä yhteyttä toisiinsa, jotta edunvalvonnan tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman tehokkaasti. SYL on luonnollinen väylä tiedon jakamiseen ja yhteistyön koordinointiin ylioppilaskuntien välillä. Tärkeintä liiton toiminnassa onkin sujuva ja kaksisuuntainen viestintä ylioppilaskuntien ja SYL:n kesken. Myös muun muassa kunnallisvaalityössä SYL:n täytyykin antaa kaikki mahdollinen apu ja tuki ylioppilaskunnille, pohtii Tapio.

5 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto asetti kokouksessaan yksimielisesti Milja Henttosen TYYn ehdokkaaksi Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle Kauppatieteiden kandidaatti Milja Henttonen on 26-vuotias markkinoinnin opiskelija, joka on toiminut kuluvana vuonna TYYn hallituksen jäsenenä vastuualueinaan sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus sekä tuutorointi. Henttosella on laaja-alainen kokemus edunvalvonnasta ja yliopiston hallinnosta niin ainejärjestö- kuin ylioppilaskuntatasollakin. Hän on ollut aktiivinen opiskelijavaikuttaja paitsi Turussa, myös opiskellessaan Lapin yliopistossa vuosina Viime vuosien myllerrykset korkeakoulukentässä motivoivat Henttosta jatkamaan vaikutustyötä valtakunnallisella tasolla SYL:n hallituksessa. Tulevina vuosina on tiedossa mittavia uudistuksia opiskelijavalintoihin ja opintotukijärjestelmä on jatkuvan muutoksen tilassa, Henttonen toteaa. On surullista, että opiskelijan elämän edellytyksiä käsitellään päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa usein vain koulutuspolitiikan välineinä. Tahdon olla mukana tuomassa opiskelijanäkökulmaa päätöksiin, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin, toimeentuloon, sekä opiskelukykyyn. Hän kokee, että annettavaa olisi jatkossakin erityisesti sosiaalipoliittisella sektorilla. Edunvalvonta on myös välittämistä, Lapinrinteelle suurella sydämellä suuntaava Henttonen toteaa hymyillen. Myös kunnallisvaalit nousevat vuoden 2012 yhdeksi suurimmista teemoista. Turussa saatu kokemus ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteisestä kunnallispoliittisesta vaikuttamisesta antaa Henttoselle erinomaisen pohjan lähteä tekemään kunnallisvaalityötä SYL:oon. Henttonen näkee kunnallisvaalikampanjoinnissa myös laajemman merkityksen opiskelijaliikkeelle. Viime keväisen eduskuntavaalikampanjan myötä saavutettu hyvä yhdessä tekemisen meininki tulee olla lähtökohtana myös ensi vuoden toiminnassa, Henttonen linjaa. Lisätiedot: TYYn hallituksen jäsen Milja Henttonen, p , TYYn hallituksen puheenjohtaja Rauli Elenius, p ,

6 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta esittää Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen filosofian ylioppilas Aaro Häkkistä. Aaro on 23-vuotias suomen kielen opiskelija, joka on sivuaineinaan opiskellut kirjallisuustiedettä ja valtio-oppia. HYYn hallituksessa Aaron vastuualueita ovat toimeentulo-, työelämä- ja oikeusturva-asiat ja hän toimii eri edunvalvontasektorien yhteisen edunvalvontajohtoryhmän puheenjohtajana. Keväällä hänoli organisointivastuussa HYYn eduskuntavaalivaikuttamisesta. Aiemmin Aaro on toiminut HYYssä aine- ja tiedekuntajärjestöissä, osakunnassa ja HYYn Vihreissä sekä HYYn ulkopuolella muun muassa Vihreiden koulutuspoliittisessa työryhmässä. Aarolle SYL ei ole vain opiskelijan vaan myös nuoren sukupolven ääni: SYL:n tulee ottaa kantaa muihinkin kuin suoraan opiskelijoita koskeviin asioihin. SYL:n tulee myös pyrkiä muuttamaan usein turhan negatiivista kuvaa opiskelijoista ja näyttää, että opiskelijat ovat ahkeria, kriittisesti ajattelevia aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja maailman tulevaisuudesta. Kunnallisvaalivaikuttamisessa SYL:lle on Aaron mielestä olennaisinta tukea ylioppilaskuntia tarjoamalla koulutusta ja kampanjointimateriaaleja tarpeen mukaan. Aaron mukaan nyt kannattaa vaatia halpoja mutta tehokkaita parannuksia opiskelijan asemaan. Tuelta toiselle siirtymistä pitää helpottaa: esimerkiksi sairauspäivärahalla pitäisi pystyä opiskelemaan osa-aikaisesti, jotta opintoihin sairauslomalta palaaminen helpottuisi. Koulutuspoliittisessa keskustelussa tulee taas nostaa esiin yliopistojen merkitys sivistyksen kehtoina ja kriittisen tiedon tuottajina. On myös työelämän etu, että koulutamme monipuolisesti osaavia, kriittisesti ajattelevia kandeja, maistereita ja tohtoreita sekä teemme pitkäjänteistä perustutkimusta. Tähän ei päästä putkitutkinnoilla, maksullisilla maisteriohjelmilla eikä opiskeluaikaa rajoittamalla, Aaro linjaa.

7 Lauri Jurvanen SYL:n hallitukseen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto päätti kokouksessaan esittää Lauri Jurvasta Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle Jurvanen on 23-vuotias Itä-Suomen yliopiston opiskelija, joka opiskelee aineenopettajaksi pääaineenaan fysiikka. Jurvanen on toiminut ylioppilaskunnan hallituksessa vuosina 2010 ja Tänä vuonna Lauri on johtanut Joensuun kampuksen toimintaa hallituksen 1. varapuheenjohtajana ja kampuspuheenjohtajana. Hän on perehtynyt erityisesti sosiaalipolitiikkaan, varsinkin opiskelija-asumiseen, opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen sekä hyvinvointiin. Jurvanen on toiminut myös mm. ISYY:n edustajistossa varajäsenenä, ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisessa jaostossa ja oppiaineensa ainejärjestön Epsilon ry:n puheenjohtajana. Jurvanen on onnistunut pragmaattisuudellaan ja analyyttisyydellään ylittämään maantieteellisiä ja kulttuurisia rajoja kampusten välillä. ISYY on uusi, kolmessa kaupungissa toimiva ylioppilaskunta, jossa toimiminen on vaatinut toisinaan paljon yhteistyö- ja sovittelukykyä sekä opettanut laaja-alaista suhtautumista asioihin, toteaa Jurvanen. Kevään eduskuntavaalivaikuttamisesta ja indeksikampanjoinnista innostuneena Jurvanen näkee kentällä yhä paljon tehtävää. "Tulevassa kuntavaalivaikuttamisessa, kuten koko liiton toiminnassa, tulee huomioida kattavasti koko maan ylioppilaskuntien erityispiirteet ja vahvuudet. Mielestäni juuri tästä syntyy ylioppilasliikkeen voima", linjaa Jurvanen. Edunvalvontatyössä Jurvasen kokemus ja kiinnostukset kallistuvat eniten sosiaalipolitiikkaan: "Tulevana vuonna opiskelijoiden eriarvoisen kohtelun estäminen esimerkiksi SORA-lainsäädännön toimeenpanon ja tutkintoaikojen rajauksen vaikutusten suhteen on tärkeää." Lisätietoja: Jukka Mähönen, ISYYn hallituksen puheenjohtaja Lauri Jurvanen, ISYYn hallituksen 1.varapuheenjohtaja

8 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta esittää Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen kasvatustieteen ylioppilas Marina Lampista. Marina on 24-vuotias luokanopettajaopiskelija. Sivuaineinaan hän on opiskellut historiaa ja sosiologiaa. HYYn hallituksessa Marina on toiminut talousjohtokunnan puheenjohtajana. Hän on hallituksen jäsenenä ollut aktiivinen kaikilla sektoreilla ja oman vastuunsa ohella niin lobannut, suunnitellut kampanjoita, kirjoittanut mielipidekirjoituksia kuin valmistellut kannanottoja. Samalla Marinan hyppysissä ovat pysyneet niin HYYn talous kuin järjestöasiatkin. Aikaisempaa edunvalvontakokemusta Marinalle on kertynyt ainejärjestöistä sekä opiskelijaedustajana yliopistohallinnossa. Koulutuksen maailmaan opintojensakin puolesta perehtynyt Marina haluaa vuonna 2012 ajaa opiskelijoiden asiaa suurella sydämellä ja välittävällä otteella. Hän pitää koulutuksen tasa-arvoa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja maamme kilpailukyvyn tulevaisuuden kannalta kaikista oleellisimpana tekijänä. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi Marina näkee, että koulutuksen tulee olla maksutonta ja jokaiselle opiskelijalle on taattava riittävä toimeentulo. Opettajaopiskelijana tiedän, että vaikuttamistyössä on hyvä kyetä ymmärtämään suomalaista koulutusjärjestelmää korkeakoulujärjestelmän lisäksi jatkumona ja kokonaisuutena. Suhtaudunkin intohimoisesti koulutuksellisiin tasa-arvokysymyksiin ja jokaisen ihmisen mahdollisuuksiin löytää osaamistaan vastaava reitti elinikäisen oppimisen tiellään. Riittävä opinto-ohjaus on yksi keskeinen tavoite tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Marinan mukaan SYL:n tulee ensi vuonna sparrata ylioppilaskunnista osaavia kuntalobbaajia ja pitää ääntä nuorten vaikutusmahdollisuuksista. Vuoden 2012 keskeisimmistä teemoista hän haluaa nostaa opiskelijoiden laadukkaan asumisen. Ylioppilasliikkeen yhtenäisyyden säilyttämiseksi Marina pitää tärkeänä myös sitä, että kriittinen järjestöllinen tarkastelu jatkuu SYL:ssa vuonna Hänen mukaansa SYL voisi hyödyntää jäsenylioppilaskuntiaan sektoritapaamisia laajemminkin, ja saisi näin entistä paremmin käyttöönsä koko kentän laajan osaamisen ja kokemuksen.

9 Oulun yliopiston ylioppilaskunta esittää Kim Rantalaa SYL:n hallitukseen vuodelle 2012 Pyrin SYL:n hallitukseen, koska uskon, että pystyn tehokkaasti käyttämään hyväkseni omassa ylioppilaskunnassani opittua vaikuttamistaitoa ja osaamista kansallisella ja jopa kansainvälisellä tasolla sekä kehittämään täten myös omaa osaamistani. Lisäksi pystyn alkuvaiheessa olevana opiskelijana tuomaan tuoretta näkökulmaa käsiteltäviin asioihin. Olen Kim Rantala, 22-vuotias filosofian ylioppilas ja opiskelen kolmatta vuotta humanistisessa tiedekunnassa pääaineenani pohjoismainen filologia. Kuluneen vuoden aikana olen toiminut Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa hallituksen jäsenenä vastuualueinani koulutuspolitiikka ja kansainväliset asiat. Olen toiminut aktiivisesti omassa ainejärjestössäni opiskelu-urani ajan myös toimiessani ylioppilaskunnan hallituksessa, mikä on osaltaan tuonut näkemyksiini syvyyttä. Lyhyessä ajassa olen onnistunut luomaan kattavan sosiaalisen verkoston opiskelijapiireissä. Nämä asiat yhteen sovitettuna tiedän, että olen sekä kyvykäs että motivoitunut toimimaan SYL:n hallituksessa vuonna Hallituksen jäsenyys SYL:ssä on merkittävä tehtävä ja sen vuoksi sinne tarvitaan henkilöitä, jotka ovat rohkeita ja vahvoja vaikuttajia ja pystyvät hahmottamaan kansallisen yliopistotason kokonaisuuksia. Myös neuvottelu- ja lobbaustaidot sekä hyvät kommunikointitaidot ja analyyttisyys ovat hallituksen jäsenyydessä vaadittavia elementtejä. Näen, että edellä mainitut kriteerit ovat itseäni kuvaavia ja katson tämän johdosta olevani hyvä hallituksen jäsen. Jag heter Kim Rantala, är 22 år och studerar tredje året nordisk filologi vid Uleåborgs universitet. Jag kandiderar till FSF:s styrelse eftersom jag anser att jag har mycket att ge till den här organisationen och också till de svenskspråkiga studerandena. Det finns utvecklingsmöjligheter i kommunikationen mellan FSF och de svenskspråkiga studentkårerna och jag vill ansvara för tvåspråkiga ärenden i FSF:s styrelse.

10 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta esittää Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen valtiotieteiden ylioppilas Jan Rosenströmiä. Jan on 24-vuotias sosiaalipolitiikkaa ja viestintää sivuaineinaan opiskellut talous- ja sosiaalihistorian opiskelija. Hän toimii HYYn hallituksessa koulutuspoliittisten asioiden parissa ja on työskennellyt esimerkiksi tutkintojen kaksiportaistamisen haasteiden kanssa. Janilla on vuosien kokemus yliopistohallinnosta tutkinnonuudistustyöryhmistä aina kollegioon ja rehtoraatin tapaamisiin asti. Toinen Janin päävastuista hallitusvuonna oli eduskuntavaalikampanja. Se toteutti hänen mielestään erinomaisesti ajatusta yhteiskunnallisesti vaikuttavasta ylioppilaskunnasta ja koulutti käytännön kautta valtakunnalliseen edunvalvontaan. Jan pitää tärkeänä, että SYL pyrkii vuonna 2012 vaikuttamaan yhä määrätietoisemmin korkeakoulupolitiikan suuriin linjoihin. Hänen mielestään SYL:n on tarkasteltava kriittisesti kaupallistumiskehitystä ja muodostettava kannat erilaisille kaupallistumisen muodoille. SYL:n on myös kyettävä kyseenalaistamaan lisäajan myöntäminen lukukausimaksuprojektille, sillä maksukokeilu ei ole saavuttanut tavoitteitaan. Toinen Janille tärkeä teema on opiskelijoiden mielekkään arjen puolustaminen. Opintotukea on hänen mukaansa kehitettävä opintorahapainotteisesti, ja pitkän tähtäimen tavoitteena on oltava yhtenäinen, riittävän toimeentulon takaava ja vastikkeeton perustulo. Kuntavaalivaikuttaminen on tärkeä osa SYL:n työtä ensi vuonna, mutta Janin mielestä ei kuitenkaan pidä keskittyä vain vaaleihin, vaan on jatkuvasti etsittävä vaikuttamisen paikkoja myös edustuksellisen demokratian taustalta. Ennen kaikkea SYL:n on pystyttävä ottamaan rohkeasti kantaa suomalaista korkeakoulupolitiikkaa muovaaviin tiedepolitiikka- ja profiloitumiskeskusteluihin. SYL:n on valvottava, ettei profiloituminen uhkaa monialaista sivistystä. Korkeakouluverkon uudistamisen on parannettava opetuksen laatua heikentämättä koulutukseen pääsyn tasa-arvoisuutta.

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Saatesanat... 2 Vuoden 2016 tavoitteet... 2 Yleiset... 2 1. Ylioppilaskunnan toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti...

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Saatekirje liittokokousmateriaaleille

Saatekirje liittokokousmateriaaleille SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 00 Sivu 1 / 6 Saatekirje liittokokousmateriaaleille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Arvoisa

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Motivaatiokirje ja ansioluettelo Heikki Räihä 17.11.2015

Motivaatiokirje ja ansioluettelo Heikki Räihä 17.11.2015 Nimeni on Heikki Räihä ja haen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen ksi kaudelle 2016. Olen kotoisin Iisalmesta ja opiskelen nykyisin Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella kasvatustiedettä,

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tavoiteohjelma Saate:

Tavoiteohjelma Saate: 1/5 Tavoiteohjelma 2013 Saate: Edustajisto linjasi organisaation kehittämisen toimenpiteiden yhteydessä seuraavasti: Hallitukselle laaditaan toimintasuunnitelma, jonka edustajisto käsittelee ja hyväksyy

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Lapin yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30/11/2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8/12/2016 Sisällys Yhteisöllinen ja hyvinvoiva ylioppilaskunta

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Suvi Mäkeläinen TAMYN PUHEENJOHTAJAKSI 2017

Suvi Mäkeläinen TAMYN PUHEENJOHTAJAKSI 2017 Suvi Mäkeläinen TAMYN PUHEENJOHTAJAKSI 2017 SUVI MÄKELÄINEN TAMYN PUHEENJOHTAJAKSI! Olen Suvi Mäkeläinen, 22-vuotias toisen vuoden yhteiskuntatutkimuksen opiskelija. Opintokokonaisuuteni pitää sisällään

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Esityslista 26/2015 Aika: 10. syyskuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 15.10.2012 klo 14.30 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen. Tervetuloa!

Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen. Tervetuloa! Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen Tervetuloa! Koulutuksen tulevaisuuden yhteistä visiota rakentamassa Pääjohtaja Timo Lankinen Johtamisen foorumi 2011

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit Turun

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Sisko Piippo YTM, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ VERKOSTOTYÖN KEHITTÄJÄ, VIOLA-VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY MA. YLIOPISTO-OPETTAJA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Sisko Piippo YTM, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ VERKOSTOTYÖN KEHITTÄJÄ, VIOLA-VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY MA. YLIOPISTO-OPETTAJA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Sisko Piippo YTM, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ VERKOSTOTYÖN KEHITTÄJÄ, VIOLA-VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY MA. YLIOPISTO-OPETTAJA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Koulutus Aloitin opinnot Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteellisessä

Lisätiedot

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi:

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Sivu 1/7 Pöytäkirja 19/2015 Aika: 28. toukokuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Viestinnänala ammatillisessa koulutuksessa

Viestinnänala ammatillisessa koulutuksessa Viestinnänala ammatillisessa koulutuksessa Hankkeen tavoitteet Kehittämistarpeet, päällekkäisyys ja erityispiirteet: Kehittämistarpeet alakohtaisesti: Työelämän tilanne (mm. painoviestintäalan muutos julkaisualaksi)

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia HYY:n kaksikielisyysstrategia, hyväksytty 19.11.2003 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia Johdanto HYY on Suomen suurin ylioppilaskunta ja myös suurin kaksikielinen ylioppilaskunta.

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Valtio- ja yhteiskuntatiede

Valtio- ja yhteiskuntatiede Opiskelupaikat Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Tampere Turku Lappi Vaasa Åbo Akademi Valtio- ja yhteiskuntatiede Tutkinto-ohjelmat: Suuntaus laajoihin tutkinto-ohjelmiin yhteiset alkuvaiheen opinnot

Lisätiedot

Seilaatko hyvällä tuulella? Löydä kiinnostavimmat kohteet ja oppimisen aarteet

Seilaatko hyvällä tuulella? Löydä kiinnostavimmat kohteet ja oppimisen aarteet Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Seilaatko hyvällä tuulella? Löydä kiinnostavimmat kohteet ja oppimisen aarteet Oppimisesta tulee hyvä olo! "Huominen on aina tulevaisuutta. -Matti Nykänen. Me sanomme:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU 11.3.2014 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli (Kuntakesu) Valmistelussa

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

2/2004 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto. 5/1997 Ylioppilas Pulkkilan lukio

2/2004 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto. 5/1997 Ylioppilas Pulkkilan lukio CURRICULUM VITAE HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT Sukunimi Bergman Etunimet Timo Ilmari Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@iki.fi Puhelin 045 650 1378 Siviilisääty avioliitossa, kaksi lasta Facebook www.facebook.com/timo.bergman

Lisätiedot

Alakko nää mua? Summit, Nordic 4

Alakko nää mua? Summit, Nordic 4 Alakko nää mua? 21.5.2013 10.45-12.00 Summit, Nordic 4 Alakko nää mua? 1. Miten kv-asiat ja alumnisuhteet liittyvät toisiinsa? 2. Miksi kansainväliset asiat kiinnostavat alumnisuhteiden kentällä toimivia?

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot