Finlands studentkårers förbund (FSF) år Jarno har arbetat som FSF:s viceordförande i 2011 och som styrelsemedlem i AUS i 2010.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finlands studentkårers förbund (FSF) år 2012. Jarno har arbetat som FSF:s viceordförande i 2011 och som styrelsemedlem i AUS i 2010."

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) esittää Jarno Lappalaista (s. 1986) Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtajaksi Jarno on vuonna 2011 toiminut SYL:n varapuheenjohtajana ja vuonna 2010 AYY:n hallituksen jäsenenä. Aalto-universitetets studentkår (AUS) föreslår Jarno Lappalainen (f. 1986) som ordförande för Finlands studentkårers förbund (FSF) år Jarno har arbetat som FSF:s viceordförande i 2011 och som styrelsemedlem i AUS i TULIKASTEESTA RÄJÄHDYSVOIMAA Kaksi vuotta ylioppilasliikkeen ioppilasliikkeen palveluksessa ovat opettaneet minulle paljon. Vuosi 0-vuotiaassa ylioppilaskunnassa oppilaskunnassa uutta luoden ja vuosi 90-vuotiaassa vuotiaassa SYL:ssä ovat ainoastaan kasvattaneet intohimoani työskennellä opiskelijoiden ja osaamisen eteen. Kypsästä ästä iästään huolimatta SYL ei ole valmis, vaan meillä on vielä paljon kehitettävää ja opittavaa, jotta opiskelijan paras huominen voisi toteutua! AVOIMUUS JA MONIPUOLINEN VIESTINTÄ SYL:ssä on paljon hyvää: asiantuntemusta, motivoitunutta väkeä ja paljon paljon kontakteja. Nämä eivät SYL:ssä kuitenkaan enää tänä päivänä riitä vaikuttavalle edunvalvonnalle. Entistä parempi parem viestintä ja toiminnan avoimuus ovat nykyaikaisen opiskelijaliikkeen perusta! perusta! INNOSTAVA JA REILU JOHTAJA Keväällä Keväällä johtamani Opintotuki indeksiin -kampanja kampanja oli erinomainen osoitus siitä, mihin ylioppilasliike pystyy yhteen hiileen puhaltaessaan. puhaltaessaan. Kevään ponnistuksessa nähtiin jälleen, kuinka riippuvainen SYL on ylioppilaskuntien tuesta ja luottamuksesta. Tällaista uskallusta ja tekemisen meininkiä haluan h nähdä ensi vuonnakin! KATSE KOKONAISUUTEEN Ylioppilaiden tulee olla paremman yhteiskunnan soihdunkantajia. Meidän tulee Ylioppilaiden ottaa rohkeasti kantaa, käydä julkista keskustelua ja katsoa tulevaisuuteen silloinkin,, kun muut eivät uskalla. Toivon, että ylioppilaskunnat ylioppilaskunnat voivat jakaa kanssani tämän vision. Yhdessä Yhdess rakennamme paremman SYL:n ja paremman Suomen. Lisätietoja: Jarno, p , Saara Hyrkkö, p ,

2 Moro! Olen 24-vuotias, pääaineena markkinointia opiskeleva kauppatieteiden ylioppilas Tampereen yliopistosta. Olen kotiutunut Tampereen yliopistoyhteisöön mainiosti ja toimin tällä hetkellä Tamyn varapuheenjohtajana. Tampereelle olen päätynyt useamman mutkan kautta, mutta alkujani olen kotoisin Siilinjärveltä. Nyt olen kuitenkin elämäni mielenkiintoisimmalla matkalla, tiellä kohti Lapinrinnettä. Pyrin ensi vuodeksi Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi, koska opiskelijayhteisössä toimiminen on vienyt minut täysin mennessään. Tunnen, että osaamiseni ja kokemukseni tulisivat parhaiten kaikkien opiskelijoiden käyttöön SYL:n puheenjohtajana. Olen ennen kaikkea osaava johtaja, vaikuttaja, kuuntelija ja ymmärtäjä siis erinomainen valinta ajamaan opiskelijoiden etua. Olen erittäin innokkaasti jatkamassa tuloksekasta työtäni yliopistoopiskelijoiden hyväksi ja osaamisellani haluan vaikuttaa opiskelijoiden parempaan huomiseen. Opiskelijan etu on minulle sydämen asia, ja toivon, että saan mahdollisimman laajan tuen pyrkimyksilleni päästä rakentamaan entistä parempaa ylioppilasliikettä. Tukenani on Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lisäksi myös muita toimijoita, Suomen Ekonomiliiton entisestä edunvalvontajohtajasta Sture Fjäderistä Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimoon, joka tavatessamme totesi seuraavasti: Jouni on henkilönä hyvin empaattinen ja ymmärtävä, kuunteleva. Hän on myös määrätietoinen, ja voin lämpimästi suositella häntä Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajan tehtäviin. Lisää tietoa minusta ja ajatuksistani saat kotisivuiltani. Lisäksi kannattaa laittaa sähköpostia tai soittaa, jos jokin asia askarruttaa tai haluat kertoa, mitä odotat minulta SYL:n puheenjohtajana

3 Lapin yliopiston ylioppilaskunta esittää Eveliina Heinäluomaa SYL:n hallitukseen Hei, olen 23-vuotias neljännen vuoden kansainvälisten suhteiden opiskelija Lapin yliopistosta. Olen kotoisin Helsingistä ja Rovaniemelle olen muuttanut opiskelujen perässä. Kuluneen neljän vuoden aikana olen toiminut ainejärjestöni puheenjohtajana, SONK:n liittohallituksessa ja ylioppilaskuntani hallituksessa. Jokainen vuosi on antanut minulle valtavasti ja innostukseni opiskelijaliikkeen parissa vaikuttamiseen on kasvanut matkan varrella. Koen, että vuosien varrelta kartuttamani osaaminen ja kiinnostus tarjoavat hyvän pohjan työn jatkamiseen opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. SYL:n tärkein tehtävä ensi vuonna on kuntavaalit ja niissä opiskelijoiden asioiden läpivieminen. Kokemukseni vaalien alla tehtävästä työstä ja poliittisen kentän verkostoni ovat hyödyksi tämän tehtävän suorittamisessa. Ensi vuoden teemoja Kuntavaalit 2012 Opiskelijaliikkeen voima tulee yhdessä tekemisestä ja yhtenäisyydestä. Indeksikampanjasta saatuja hyviä kokemuksia tulee hyödyntää myös kuntavaalien toteutuksessa. Vaalien teemat ovat paikallisia, joten pääasiallinen sisällön tuotanto täytyy olla ylioppilaskuntien omassa harkintavallassa. Hyvä kampanja ja hyviä tuloksia syntyy yhtenäisestä ilmeestä ja hyvästä meiningistä! Opintopolkujen sujuvoittaminen Opiskelujen aloittamiseen, edistymiseen ja valmistumiseen liittyy tällä hetkellä monia ongelmakohtia. Opiskelijaliikkeen tehtävänä ei ole vain reagoida muutoksiin, vaan proaktiivisesti itse tuoda keskusteluun uusia avauksia. On tärkeää, että korkeakouluopiskelijoita yhdistävissä asioissa välit Lapinrinteen sisälläkin toimivat. YTHS Ylioppilaskuntien tekemän linjauksen mukaan pilotti tai mahdollinen yhdistyminen eivät saa heikentää YTHS:n yliopisto-opiskelijoille tarjoamia palveluita. Tästä periaatteesta on pidettävä kiinni, ja pilotin etenemistä on tarkasteltava huolella. Sekä pilotointi että mahdollinen pilotoinnin laajentuminen on tehtävä laadukkaasti palvelutasosta tinkimättä.

4 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta esittää Tapio Heiskaria SYL:n hallitukseen vuodelle Tapio on 27- vuotias yleisen historian opiskelija. Tapiolla on runsaasti kokemusta yliopistohallinnon eri tasoilta ja hän toimii tällä hetkellä muun muassa yliopistokollegion opiskelijajäsenten yhteyshenkilönä. Lisäksi hän on toiminut koko opiskeluaikansa useissa ylioppilaskunnan järjestöissä ja valiokunnissa. Tänä vuonna Tapio on vastannut HYYn hallituksessa erityisesti yliopiston strategiasta, hallinnon opiskelijaedustajista ja alumnitoiminnasta. Hän on myös SYL:n toiminnassa kiinnostunut ensisijaisesti koulutuspoliittisista asioista. Tapion mukaan SYL:n ja ylioppilaskuntien täytyy osallistua aktiivisesti yliopistojen rakenteelliseen kehittämiseen, jotta opiskelijoiden ääni kuuluu muutoksia suunnitellessa ja toteutettaessa. SYL:n tulee pyrkiä siirtämään keskustelun painopistettä opiskelijalähtöisempään suuntaan ja tuoda selkeästi esiin, että tutkinnon antama osaaminen on tärkeämpää kuin pelkkä suorittaminen. Opiskelijoita tulisi Tapion mielestä motivoida pehmein keinoin. Hän näkeekin, että yksi tärkeimmistä ylioppilaskuntien tehtävistä on edistää omien opiskelijoidensa kannalta parhaita ratkaisuja opintojen sujuvoittamiseksi. Päällekkäisen työn välttämiseksi ylioppilaskuntien on hyvä pitää tiivistä yhteyttä toisiinsa, jotta edunvalvonnan tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman tehokkaasti. SYL on luonnollinen väylä tiedon jakamiseen ja yhteistyön koordinointiin ylioppilaskuntien välillä. Tärkeintä liiton toiminnassa onkin sujuva ja kaksisuuntainen viestintä ylioppilaskuntien ja SYL:n kesken. Myös muun muassa kunnallisvaalityössä SYL:n täytyykin antaa kaikki mahdollinen apu ja tuki ylioppilaskunnille, pohtii Tapio.

5 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto asetti kokouksessaan yksimielisesti Milja Henttosen TYYn ehdokkaaksi Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle Kauppatieteiden kandidaatti Milja Henttonen on 26-vuotias markkinoinnin opiskelija, joka on toiminut kuluvana vuonna TYYn hallituksen jäsenenä vastuualueinaan sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus sekä tuutorointi. Henttosella on laaja-alainen kokemus edunvalvonnasta ja yliopiston hallinnosta niin ainejärjestö- kuin ylioppilaskuntatasollakin. Hän on ollut aktiivinen opiskelijavaikuttaja paitsi Turussa, myös opiskellessaan Lapin yliopistossa vuosina Viime vuosien myllerrykset korkeakoulukentässä motivoivat Henttosta jatkamaan vaikutustyötä valtakunnallisella tasolla SYL:n hallituksessa. Tulevina vuosina on tiedossa mittavia uudistuksia opiskelijavalintoihin ja opintotukijärjestelmä on jatkuvan muutoksen tilassa, Henttonen toteaa. On surullista, että opiskelijan elämän edellytyksiä käsitellään päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa usein vain koulutuspolitiikan välineinä. Tahdon olla mukana tuomassa opiskelijanäkökulmaa päätöksiin, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin, toimeentuloon, sekä opiskelukykyyn. Hän kokee, että annettavaa olisi jatkossakin erityisesti sosiaalipoliittisella sektorilla. Edunvalvonta on myös välittämistä, Lapinrinteelle suurella sydämellä suuntaava Henttonen toteaa hymyillen. Myös kunnallisvaalit nousevat vuoden 2012 yhdeksi suurimmista teemoista. Turussa saatu kokemus ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteisestä kunnallispoliittisesta vaikuttamisesta antaa Henttoselle erinomaisen pohjan lähteä tekemään kunnallisvaalityötä SYL:oon. Henttonen näkee kunnallisvaalikampanjoinnissa myös laajemman merkityksen opiskelijaliikkeelle. Viime keväisen eduskuntavaalikampanjan myötä saavutettu hyvä yhdessä tekemisen meininki tulee olla lähtökohtana myös ensi vuoden toiminnassa, Henttonen linjaa. Lisätiedot: TYYn hallituksen jäsen Milja Henttonen, p , TYYn hallituksen puheenjohtaja Rauli Elenius, p ,

6 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta esittää Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen filosofian ylioppilas Aaro Häkkistä. Aaro on 23-vuotias suomen kielen opiskelija, joka on sivuaineinaan opiskellut kirjallisuustiedettä ja valtio-oppia. HYYn hallituksessa Aaron vastuualueita ovat toimeentulo-, työelämä- ja oikeusturva-asiat ja hän toimii eri edunvalvontasektorien yhteisen edunvalvontajohtoryhmän puheenjohtajana. Keväällä hänoli organisointivastuussa HYYn eduskuntavaalivaikuttamisesta. Aiemmin Aaro on toiminut HYYssä aine- ja tiedekuntajärjestöissä, osakunnassa ja HYYn Vihreissä sekä HYYn ulkopuolella muun muassa Vihreiden koulutuspoliittisessa työryhmässä. Aarolle SYL ei ole vain opiskelijan vaan myös nuoren sukupolven ääni: SYL:n tulee ottaa kantaa muihinkin kuin suoraan opiskelijoita koskeviin asioihin. SYL:n tulee myös pyrkiä muuttamaan usein turhan negatiivista kuvaa opiskelijoista ja näyttää, että opiskelijat ovat ahkeria, kriittisesti ajattelevia aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja maailman tulevaisuudesta. Kunnallisvaalivaikuttamisessa SYL:lle on Aaron mielestä olennaisinta tukea ylioppilaskuntia tarjoamalla koulutusta ja kampanjointimateriaaleja tarpeen mukaan. Aaron mukaan nyt kannattaa vaatia halpoja mutta tehokkaita parannuksia opiskelijan asemaan. Tuelta toiselle siirtymistä pitää helpottaa: esimerkiksi sairauspäivärahalla pitäisi pystyä opiskelemaan osa-aikaisesti, jotta opintoihin sairauslomalta palaaminen helpottuisi. Koulutuspoliittisessa keskustelussa tulee taas nostaa esiin yliopistojen merkitys sivistyksen kehtoina ja kriittisen tiedon tuottajina. On myös työelämän etu, että koulutamme monipuolisesti osaavia, kriittisesti ajattelevia kandeja, maistereita ja tohtoreita sekä teemme pitkäjänteistä perustutkimusta. Tähän ei päästä putkitutkinnoilla, maksullisilla maisteriohjelmilla eikä opiskeluaikaa rajoittamalla, Aaro linjaa.

7 Lauri Jurvanen SYL:n hallitukseen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto päätti kokouksessaan esittää Lauri Jurvasta Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle Jurvanen on 23-vuotias Itä-Suomen yliopiston opiskelija, joka opiskelee aineenopettajaksi pääaineenaan fysiikka. Jurvanen on toiminut ylioppilaskunnan hallituksessa vuosina 2010 ja Tänä vuonna Lauri on johtanut Joensuun kampuksen toimintaa hallituksen 1. varapuheenjohtajana ja kampuspuheenjohtajana. Hän on perehtynyt erityisesti sosiaalipolitiikkaan, varsinkin opiskelija-asumiseen, opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen sekä hyvinvointiin. Jurvanen on toiminut myös mm. ISYY:n edustajistossa varajäsenenä, ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisessa jaostossa ja oppiaineensa ainejärjestön Epsilon ry:n puheenjohtajana. Jurvanen on onnistunut pragmaattisuudellaan ja analyyttisyydellään ylittämään maantieteellisiä ja kulttuurisia rajoja kampusten välillä. ISYY on uusi, kolmessa kaupungissa toimiva ylioppilaskunta, jossa toimiminen on vaatinut toisinaan paljon yhteistyö- ja sovittelukykyä sekä opettanut laaja-alaista suhtautumista asioihin, toteaa Jurvanen. Kevään eduskuntavaalivaikuttamisesta ja indeksikampanjoinnista innostuneena Jurvanen näkee kentällä yhä paljon tehtävää. "Tulevassa kuntavaalivaikuttamisessa, kuten koko liiton toiminnassa, tulee huomioida kattavasti koko maan ylioppilaskuntien erityispiirteet ja vahvuudet. Mielestäni juuri tästä syntyy ylioppilasliikkeen voima", linjaa Jurvanen. Edunvalvontatyössä Jurvasen kokemus ja kiinnostukset kallistuvat eniten sosiaalipolitiikkaan: "Tulevana vuonna opiskelijoiden eriarvoisen kohtelun estäminen esimerkiksi SORA-lainsäädännön toimeenpanon ja tutkintoaikojen rajauksen vaikutusten suhteen on tärkeää." Lisätietoja: Jukka Mähönen, ISYYn hallituksen puheenjohtaja Lauri Jurvanen, ISYYn hallituksen 1.varapuheenjohtaja

8 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta esittää Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen kasvatustieteen ylioppilas Marina Lampista. Marina on 24-vuotias luokanopettajaopiskelija. Sivuaineinaan hän on opiskellut historiaa ja sosiologiaa. HYYn hallituksessa Marina on toiminut talousjohtokunnan puheenjohtajana. Hän on hallituksen jäsenenä ollut aktiivinen kaikilla sektoreilla ja oman vastuunsa ohella niin lobannut, suunnitellut kampanjoita, kirjoittanut mielipidekirjoituksia kuin valmistellut kannanottoja. Samalla Marinan hyppysissä ovat pysyneet niin HYYn talous kuin järjestöasiatkin. Aikaisempaa edunvalvontakokemusta Marinalle on kertynyt ainejärjestöistä sekä opiskelijaedustajana yliopistohallinnossa. Koulutuksen maailmaan opintojensakin puolesta perehtynyt Marina haluaa vuonna 2012 ajaa opiskelijoiden asiaa suurella sydämellä ja välittävällä otteella. Hän pitää koulutuksen tasa-arvoa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja maamme kilpailukyvyn tulevaisuuden kannalta kaikista oleellisimpana tekijänä. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi Marina näkee, että koulutuksen tulee olla maksutonta ja jokaiselle opiskelijalle on taattava riittävä toimeentulo. Opettajaopiskelijana tiedän, että vaikuttamistyössä on hyvä kyetä ymmärtämään suomalaista koulutusjärjestelmää korkeakoulujärjestelmän lisäksi jatkumona ja kokonaisuutena. Suhtaudunkin intohimoisesti koulutuksellisiin tasa-arvokysymyksiin ja jokaisen ihmisen mahdollisuuksiin löytää osaamistaan vastaava reitti elinikäisen oppimisen tiellään. Riittävä opinto-ohjaus on yksi keskeinen tavoite tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Marinan mukaan SYL:n tulee ensi vuonna sparrata ylioppilaskunnista osaavia kuntalobbaajia ja pitää ääntä nuorten vaikutusmahdollisuuksista. Vuoden 2012 keskeisimmistä teemoista hän haluaa nostaa opiskelijoiden laadukkaan asumisen. Ylioppilasliikkeen yhtenäisyyden säilyttämiseksi Marina pitää tärkeänä myös sitä, että kriittinen järjestöllinen tarkastelu jatkuu SYL:ssa vuonna Hänen mukaansa SYL voisi hyödyntää jäsenylioppilaskuntiaan sektoritapaamisia laajemminkin, ja saisi näin entistä paremmin käyttöönsä koko kentän laajan osaamisen ja kokemuksen.

9 Oulun yliopiston ylioppilaskunta esittää Kim Rantalaa SYL:n hallitukseen vuodelle 2012 Pyrin SYL:n hallitukseen, koska uskon, että pystyn tehokkaasti käyttämään hyväkseni omassa ylioppilaskunnassani opittua vaikuttamistaitoa ja osaamista kansallisella ja jopa kansainvälisellä tasolla sekä kehittämään täten myös omaa osaamistani. Lisäksi pystyn alkuvaiheessa olevana opiskelijana tuomaan tuoretta näkökulmaa käsiteltäviin asioihin. Olen Kim Rantala, 22-vuotias filosofian ylioppilas ja opiskelen kolmatta vuotta humanistisessa tiedekunnassa pääaineenani pohjoismainen filologia. Kuluneen vuoden aikana olen toiminut Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa hallituksen jäsenenä vastuualueinani koulutuspolitiikka ja kansainväliset asiat. Olen toiminut aktiivisesti omassa ainejärjestössäni opiskelu-urani ajan myös toimiessani ylioppilaskunnan hallituksessa, mikä on osaltaan tuonut näkemyksiini syvyyttä. Lyhyessä ajassa olen onnistunut luomaan kattavan sosiaalisen verkoston opiskelijapiireissä. Nämä asiat yhteen sovitettuna tiedän, että olen sekä kyvykäs että motivoitunut toimimaan SYL:n hallituksessa vuonna Hallituksen jäsenyys SYL:ssä on merkittävä tehtävä ja sen vuoksi sinne tarvitaan henkilöitä, jotka ovat rohkeita ja vahvoja vaikuttajia ja pystyvät hahmottamaan kansallisen yliopistotason kokonaisuuksia. Myös neuvottelu- ja lobbaustaidot sekä hyvät kommunikointitaidot ja analyyttisyys ovat hallituksen jäsenyydessä vaadittavia elementtejä. Näen, että edellä mainitut kriteerit ovat itseäni kuvaavia ja katson tämän johdosta olevani hyvä hallituksen jäsen. Jag heter Kim Rantala, är 22 år och studerar tredje året nordisk filologi vid Uleåborgs universitet. Jag kandiderar till FSF:s styrelse eftersom jag anser att jag har mycket att ge till den här organisationen och också till de svenskspråkiga studerandena. Det finns utvecklingsmöjligheter i kommunikationen mellan FSF och de svenskspråkiga studentkårerna och jag vill ansvara för tvåspråkiga ärenden i FSF:s styrelse.

10 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta esittää Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen valtiotieteiden ylioppilas Jan Rosenströmiä. Jan on 24-vuotias sosiaalipolitiikkaa ja viestintää sivuaineinaan opiskellut talous- ja sosiaalihistorian opiskelija. Hän toimii HYYn hallituksessa koulutuspoliittisten asioiden parissa ja on työskennellyt esimerkiksi tutkintojen kaksiportaistamisen haasteiden kanssa. Janilla on vuosien kokemus yliopistohallinnosta tutkinnonuudistustyöryhmistä aina kollegioon ja rehtoraatin tapaamisiin asti. Toinen Janin päävastuista hallitusvuonna oli eduskuntavaalikampanja. Se toteutti hänen mielestään erinomaisesti ajatusta yhteiskunnallisesti vaikuttavasta ylioppilaskunnasta ja koulutti käytännön kautta valtakunnalliseen edunvalvontaan. Jan pitää tärkeänä, että SYL pyrkii vuonna 2012 vaikuttamaan yhä määrätietoisemmin korkeakoulupolitiikan suuriin linjoihin. Hänen mielestään SYL:n on tarkasteltava kriittisesti kaupallistumiskehitystä ja muodostettava kannat erilaisille kaupallistumisen muodoille. SYL:n on myös kyettävä kyseenalaistamaan lisäajan myöntäminen lukukausimaksuprojektille, sillä maksukokeilu ei ole saavuttanut tavoitteitaan. Toinen Janille tärkeä teema on opiskelijoiden mielekkään arjen puolustaminen. Opintotukea on hänen mukaansa kehitettävä opintorahapainotteisesti, ja pitkän tähtäimen tavoitteena on oltava yhtenäinen, riittävän toimeentulon takaava ja vastikkeeton perustulo. Kuntavaalivaikuttaminen on tärkeä osa SYL:n työtä ensi vuonna, mutta Janin mielestä ei kuitenkaan pidä keskittyä vain vaaleihin, vaan on jatkuvasti etsittävä vaikuttamisen paikkoja myös edustuksellisen demokratian taustalta. Ennen kaikkea SYL:n on pystyttävä ottamaan rohkeasti kantaa suomalaista korkeakoulupolitiikkaa muovaaviin tiedepolitiikka- ja profiloitumiskeskusteluihin. SYL:n on valvottava, ettei profiloituminen uhkaa monialaista sivistystä. Korkeakouluverkon uudistamisen on parannettava opetuksen laatua heikentämättä koulutukseen pääsyn tasa-arvoisuutta.

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

KASVOT HYY:n edustajistovaalit 4.-5.11.2003

KASVOT HYY:n edustajistovaalit 4.-5.11.2003 KASVOT HYY:n edustajistovaalit 4.-5.11.2003 Pääkirjoitus Olet ehkä huomannut Kasvot-lehteä selatessasi tuttujen kasvojen suuren määrän: tuutorisi, ainejärjestösi puheenjohtaja, opintovastaava, kurssikaveri,

Lisätiedot

Animalian hallituksen ehdokkaat 2015

Animalian hallituksen ehdokkaat 2015 Animalian hallituksen ehdokkaat 2015 Animalian hallitukseen on ehdolla viisi henkilöä. Hallitukseen ehdolla oleville on esitetty seuraavat kysymykset, vastaukset löydät alta. 1. Miksi haluat Animalian

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

kasvot Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti

kasvot Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti kasvot Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti 2014 Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 1 sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajien tervehdys 5 Hallituslaiset

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot

Vihreät De Gröna Puoluekokous 11. 12.6.2011, Kuopio. Ehdokasesittelyt

Vihreät De Gröna Puoluekokous 11. 12.6.2011, Kuopio. Ehdokasesittelyt Vihreät De Gröna Puoluekokous 11. 12.6.2011, Kuopio Ehdokasesittelyt 1 Vihreä liitto r.p. Puoluekokous 11. 12. kesäkuuta 2011, Kuopio Ehdokkaat luottamustehtäviin Tähän vihkoon on koottu 18.5. mennessä

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen)

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) sam k JULKAISUT 2009 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Ehdokkaat luottamustehtäviin

Ehdokkaat luottamustehtäviin Vihreä liitto r.p. Puoluekokous 16. 17. toukokuuta 2009, Jyväskylä Ehdokkaat luottamustehtäviin Tähän vihkoon on koottu 21.4. mennessä saapuneet ehdotukset puolueen eri luottamustehtäviin. Esitetyt henkilöt

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä: 1/51 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN

Lisätiedot

SOOL 1959 2009. juhlajulkaisu

SOOL 1959 2009. juhlajulkaisu SOOL 1959 2009 juhlajulkaisu 2 SOOL 1959 2009 3 4 6 10 25 28 31 34 39 43 46 49 50 52 Esipuhe: Valta opettajaksi opiskelevilla Kaisa Viitanen, Pasi Pesonen Mitä kuuluu 60-vuotias SOOL? Gretel Ruuskanen,

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Uuden. opiskelijan opas

Uuden. opiskelijan opas Uuden opiskelijan opas 2015 2 5 8 Ylioppilaskunta valvoo etujasi Äänestä edustajistovaaleissa 10 11 13 14 19 31 Opiskelijakortti TYYn palvelut kehitysyhteistyö Turun ylioppilaslehti mukaan TYYn toimintaan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Päätoimittaja Janne Selinummi. Graafikko, taittaja Ari Kaapola

Sisällysluettelo. Päätoimittaja Janne Selinummi. Graafikko, taittaja Ari Kaapola Sisällysluettelo 3. Pääkirjoitus 4. Puheenjohtajan tervehdys 5. Tapahtumakalenteri 6. Suomalaisen demokratian lyhyt historia 8. Index Winter Tour 10. Vaalit, vaalit... Plaah, plaah... 11. Index Hold em

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

Tervehdykset. Kilta. Opiskelu ja Eläminen. Teekkarius. Muuta. Toimitus, taitto ja virheet: Anton Hult

Tervehdykset. Kilta. Opiskelu ja Eläminen. Teekkarius. Muuta. Toimitus, taitto ja virheet: Anton Hult Tervehdykset Fuksikapteeni 3 Killan puheenjohtaja 4 Dekaani 5 ELECaverit 7 Fuksimajuri 8 Phuxivator 10 Kilta Killan historiaa 12 Hallitus ja toimikunnat 14 Oltermannin tervehdys 18 Kiltakummin terveiset

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 2 2 0 0 7 OPISKELUYHTEISÖN TERVEYDEKSI Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot