Eläkekassojen ja -säätiöiden raportointiuudistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkekassojen ja -säätiöiden raportointiuudistus"

Transkriptio

1 Eläkekassojen ja -säätiöiden raportointiuudistus Valvottavatapaaminen

2 Ohjelma Tilaisuuden avaus Jaana Rantama, toimistopäällikkö Katsaus raportointiuudistukseen Sami Tiainen, projektipäällikkö Raportointi tietojärjestelmien näkökulmasta Matti Virtanen, suunnittelija Mitä tietoa eläkekassoilta ja - säätiöiltä kerätään? Teija Korpiaho, johtava riskiasiantuntija Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija Kysymyksiä ja kommentteja Finanssivalvonnalle

3 Fivan organisaatio Hallintoyksikkö Pekka Peiponen Johtaja Anneli Tuominen Johdon sihteeristö Erkki Kontkanen Viestintä Terhi Lambert-Karjalainen Instituutiovalvonta Marja Nykänen Riskienvalvonta Jukka Vesala Markkinavalvonta Jarmo Parkkonen Menettelytapavalvonta Erja Rautanen Ryhmittymät Kaija Kilappa Luottoriskit Veli-Jukka Lehtonen Markkinat Sari Helminen (vt.) Asiakkaansuoja Timo Peltonen Yksittäisvalvottavat Seppo Juutilainen Vakavaraisuuslaskenta Jaana Ladvelin Markkina- ja operatiiviset riskit Matti Koivu Vakuutustekniset riskit ja tutkimus Vesa Hänninen Taloudellinen analyysi Jaana Rantama Sijoittajainformaatio Sari Helminen Tilinpäätösvalvonta Tiina Visakorpi Sijoitustuotteet Paula Launiainen Finanssipalvelutoiminnot Esa Pitkänen Työttömyysvakuutus Marko Aarnio Tietojärjestelmät Jaakko Mauranen

4 Myöhässä tai olennaisesti virheellisenä toimitetut raportit Finanssivalvonnasta annettu laki muuttui vuoden vaihteessa Mahdollistaa rikemaksun määräämisen raporttien aikataulun tai sisällön laadun laiminlyömisestä Raportti tulee myöhässä ja/tai se sisältää olennaisesti virheellisiä tietoja Myöhässä 1 7 päivää Myöhässä yli 7 päivää Jos sama ilmoitus on myöhässä toistuvasti saman kalenterivuoden aikana Finanssivalvonta lähettää valvottaville, joiden raportit ovat olleet myöhässä, tiedon myöhästyneiden raporttien määrästä kuluvan vuoden kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä Uutta ohjeellista taulukkoa aletaan soveltamaan ajankohdasta lähtien Finanssivalvonta julkistaa antamiaan hallinnollisia seuraamuksia ja valvontatoimenpiteitä kotisivuillaan

5 Katsaus eläkekassojen ja -säätiöiden raportointiuudistukseen Sami Tiainen, projektipäällikkö

6 Tavoitteena yhtenäinen ja selkeä raportointijärjestelmä Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistyminen toi Fivaan kaksi erillistä raportointijärjestelmää, jotka eivät kommunikoineet keskenään Hanke vakuutuslaitosten raportoinnin uudistamiseksi käynnistettiin lokakuussa 2009 Tavoitteena oli siirtää vakuutuslaitosten konekielinen raportointi rahoituspuolella jo käytössä olleeseen Virati-konseptiin Yhtenäisen konekielisen järjestelmän etuja mm. Raportointivelvollisuuden selkeytyminen ja käytännön raportoinnin helpottuminen Datan tehokkaampi hyödyntäminen sekä viranomaisyhteistyö Sektoreiden välinen vertailtavuus Raportointiprosessin tehostuminen Tietoturvan paraneminen

7 Raportointiuudistus on ollut erittäin laaja ja monivaiheinen hanke Vakuutussektorin toimijoiden luokittelu yhtenäisiin raportoijajoukkoihin Tiedonantajatasot Tietotarpeiden määrittäminen ja niiden luokittelu yhtenäisiin raportointikokonaisuuksiin Tiedonkeruukartta Raportointitaulukoiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä tarkastuskaavojen laadinta Tiedonkeruusovellukset Raportointijärjestelmän suunnittelu ja rakennus Yhteisötietojen päivitys, tallennusohjelmisto, seurantavälineet jne. Tiedottaminen ja koulutus Valvottavatiedotteet, Jakelu-tiedotteet, kuulemiset, esitelmät jne

8 Hankkeen aikataulu Joulukuu 2009: Valvottavatiedote raportointiuudistuksen aloittamisesta Huhtikuu 2010: Testiraportointia muutamilta pilottiyhteisöiltä Elokuu 2010: B-osastojen sijoitusten VG-raportointi käynnistettiin uuden järjestelmän mukaisena ( tiedot) Lokakuu 2010: Vakuutuslaitosten raportointiuudistus annettiin lausunnolle Huhtikuu 2011: Uusi raportointisääntely voimaan (määräykset ja ohjeet 1/2011 sekä 2/2011) Toukokuu 2011: Valvottavatilaisuudet ja raportointijärjestelmän viimeistely Elokuu 2011: Siirtyminen vakuutussektorin konekieliseen raportointiin ( tiedot)

9 Raportointisääntely perustuu määräyksiin ja ohjeisiin FivaL:n 18 :n 2 mom. Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä valvottavan taloudellista asemaa, omistajia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, hallinto- ja valvontaelinten jäseniä ja toimihenkilöitä sekä toimipaikkoja koskevien... tarpeellisten tietojen säännöllisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle tulivat voimaan Fivan uuden määräys- ja ohjekokoelman mukaisesti: Määräykset ja ohjeet 1/2011, Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet 2/2011, Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Samalla kumottiin VVV:n Määräys- ja ohjekokoelmien raportointisääntely Luku 5, Vakuutusvalvontavirastolle toimitettavat asiakirjat ja selonteot Luku 1.9, Liitetietoja koskevat määräykset (tunnuslukujen toimittaminen) MOK:n liitteet kuitenkin edelleen voimassa ja näihin voidaan myös viitataan

10 Valvonta-asiakirjojen toimittaminen (2/2011) Paperilla tai sähköpostin Excelliitetiedostona toimitettava raportointi Soveltamisala laaja: yhtiöt, sivuliikkeet, yhdistykset, kassat ja säätiöt, lailla perustetut, omistusyhteisöt Raportointipohjat haettavissa Fivan verkkopalvelusta kuten aiemmin Suurin osa raportointipohjista korvataan konekielisellä raportoinnilla Valvonta-asiakirjat jaetaan määräyksissä ja ohjeissa kolmeen osaan: Ennen tilintarkastusta toimitettavat asiakirjat Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakirjat Muut kuin tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat

11 Konekielisten valvontatietojen toimittaminen (1/2011) Konekielinen raportointi toteutetaan Viratitiedonkeruukonseptilla Soveltamisala rajallinen, perustuu tiedonantajatasoihin Suurin muutos raportoinnin teknisessä toteutuksessa Myös raportoinnin sisältöä ja aikataulua on päivitetty vastaamaan valvonnan tarpeita Raportointi kulloinkin voimassa olevan tiedonkeruukehikon mukaisesti Tiedonantajatasot Tiedonkeruukartta Taulukkomallit Raportointiohjeet Tiedonkeruukehikko rinnastetaan Fivan määräyksiin, muutokset johtajan päätöksellä Raportoinnissa käytettävä viimeisimpiä saatavilla olevia tiedonkeruusovelluksia Virheellinen tieto raportoitava aina uudelleen

12 Raportointi Fivan kotisivuilla Demo:

13 Miten raportointia jatkossa kehitetään? Painopiste konekielisessä raportoinnissa Uudet tiedonantajatasot Raportoinnin kehittäminen on jatkuva prosessi Datan oikeellisuuden varmistaminen (tarkistuskaavat) Toiminnallisuuksien parantaminen Tarpeettomien tietojen karsiminen Uusien tietojen lisääminen Kun raportoinnin sisältö muuttuu Valvottavien kuuleminen Tiedonkeruusovellusten päivitys viimeisimmän raportoinnin jälkeen Taulukkomallien ja raportointiohjeiden päivitys Ilmoitus Jakelu-tiedotteella Vanhat versiot tarvittaessa Fivalta

14 Raportointi tietojärjestelmien näkökulmasta Matti Virtanen, suunnittelija

15 Sisältö Jakelu-palvelu/tiedonkeruusovellusten lataus Tiedonkeruusovellusten toimintalogiikka Konekielisen tietojenvälityksen ohjeen käyttö Raportin käsittely Fivassa: vastaanotto ja tallennus Raportin tietojen seuranta Fivassa

16 Jakelu-palveluun kirjautuminen

17 Jakelu-palvelun käyttöliittymä

18 Tiedonkeruusovelluksen käyttö Vastuuvelan kate Raportoinnin yleistiedot: Kieli/Språk/Language: Suomi Tiedonantajataso: 442 Raportoija: Yksilöintitunnuksen tyyppi: 1 Yksilöintitunnus: Raportointipvm: (vvvvkkpp) Tiedon ajankohta: (vvvvkkpp) Tapahtumakoodi (1 = ensitieto, 2 = korjaustieto) 1 Tuo raportti Tyhjennä työkirja Tulosta kaikki Tallenna työkirja Tallenna Fiva-raportti Raportointivaluutta: EUR Tiedoista vastaavan yhteystiedot: Nimi: Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonnalle Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: / / / Vastaustarkkuus: 1000 EUR / %-tiedot kaksi desim. Voimaantulo: Versio: ( )

19 Esimerkkiotos VF08-taulukosta Sijoitusryhmiin liittyvät johdannaissopimukset Yhteenlaskettu johdannaissopimu sten kohdeetuuksien (Deltakorjattu) käypä arvo Johdannaissopimu sten yhteenlaskettu laskennallinen enimmäistappio 7 :n 2 mom. mukaisesti Rivino Tno 7 Muut kuin sijoitusriskiä pienentävät johdannaissopimukset I Rahamarkkinavälineet II Joukkovelkakirjalainat ja velkasitoumukset III Kiinteistöt IV Osakkeet V Erinäiset sijoitukset Ryhmien I - V johdannaissopimukset yhteensä Valuuttajohdannaissopimukset, jotka on luokiteltu 6 :n I ryhmään Johdannaissopimukset, jotka on luokiteltu 6 :n I ryhmään ja II ryhmän 2) kohtaan yhteensä 10 0 Kaikki johdannaissopimukset yhteensä 0 0 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta

20 Konekielisen tietojenvälityksen ohje

21 Raportointiprosessin kuvaus

22 Riski-järjestelmä raportoitujen tietojen seuranta Riski-seurantajärjestelmä taloudellisen tilan ja riskien seurantaa varten Sovellus, jolla valvottavien Fivalle raportoimaa tietoa voidaan hakea tietokannasta Exceliin analysointia varten Väline, jolla rakennetaan tietojen seurantaan ja analysointiin tarvittavia työkaluja (seurantakansioita) Riski-järjestelmä on sisäisesti kehitetty ja ylläpidettävä sovellus

23 Tiedon matka valvottavalta Exceliin Valvottava toimittaa raportit Fivaan sähköisesti. Fiva tallentaa raportit SQL-tietokantaan. Riski poimii tietokannasta käyttäjän pyytämät tiedot ja tuo ne Exceliin Pivottaulukossa

24 Riskin taustalla on viranomaistiedonkeruun yhteistyö Fiva, Suomen Pankki ja Tilastokeskus tekevät yhteistyötä viranomaistiedonkeruun sisällön, luokitusten sekä raportointiin tarkoitettujen sovellusten yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Yhteistyötä tehdään nk. Viratiyhteistyöryhmässä, jossa määritellään tiedonkeruita ja niihin liittyviä käsitteitä Virati-tiedonkeruut ja Virati-konseptilla toteutetut tiedonkeruut Raportointiin tarvittavat sovellukset ovat saatavilla Fivan verkkopalvelusta Jakelu-palvelu Virati-yhteistyöryhmän kotisivu on stat.fi/virati. Viratitiedonkeruu Riskitietokanta Riskisovellus

25 Mitä tietoa eläkekassoilta ja -säätiöiltä kerätään? Teija Korpiaho, johtava riskiasiantuntija Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija

26 Tietoja kerätään vuosittain, puolivuosittain ja neljänneksittäin Tilinpäätöstietoja Tietoja vastuuvelasta ja vastuuvelan katteesta Tietoja vakuutuskannasta Vakavaraisuustietoja Sijoitustoimintaa koskevia tietoja

27 Fiva käyttää saamaansa raportointia useaan tarkoitukseen Yksittäisen toimijan valvontaan Päätöksentekoon ja säännösten valmisteluun Sisäisiin analyyseihin Ulkoisiin analyyseihin Tilastointiin Yksittäistä valvottavaa, ryhmittymää tai sektoria koskevien tietojen julkaisemiseen

28 Yksittäisen toimijan valvonta Tietoja hyödyntävät vastuuvalvojat, matemaatikot, riskiasiantuntijat ja lakimiehet Lainmukaisuuden valvonta Onko kate kunnossa? Täyttääkö yhtiö vakavaraisuusvaatimukset? Riskiperusteinen valvonta Millaisia riskejä yhtiön sijoitustoiminnassa on? Miten riskit ovat kehittyneet? Miten vakavaraisuus on kehittynyt? Onko yhtiön toiminta kannattavaa? Kannattavaa muihin verrattuna? Valvojan arvion pohjatietona Yksittäistä valvottavaa koskevan päätöksen pohjana

29 Tietoja käytetään päätöksenteon ja sääntelyn valmistelun pohjana Päätöksenteon pohjana Siirtyvän toimintapääoma määrää laskettaessa Arvioitaessa lainsäädännön muutostarvetta tai suunniteltujen muutosten vaikutusta Sekä kotimaassa että EU:ssa

30 Raportoitujen tietojen käyttö analyyseissä Sisäisiin analyyseihin Pääasiassa sektorianalyyseja: henkivakuutus, vahinkovakuutus, työeläkevakuutus ml. S&K Myös yksittäisiä valvottavia tai valvottavaryhmittymiä koskevia analyyseja Myös johdon toiminnan tueksi Vakuutussektorin vakauden analysointi Sekä kotimaassa että EU-tasolla Yksittäistä valvottavaa, ryhmittymää tai sektoria koskevien tietojen julkaisemiseen markkinakuri ja läpinäkyvyyden edistäminen

31 Ulkoisten analyysien painoarvo kasvamassa Selvitykset Vuosittain tehtävät selvitykset lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Puolivuosittain ilmestyvä nettijulkaisu Tiedotteet Vakavaraisuustiedotteet välineljänneksittäin Verkkouutiset

32 Puolivuosittain Fiva julkaisee katsauksen koko finanssisektoriin

33 Finanssivalvonta tuottaa itse tilastoja tai toimittaa tietoja muiden tilastointia varten Vakuutusyhtiöt-tilasto on osa Suomen virallista tilastoa Toimitamme tietoja mm. Tilastokeskukselle OECD:lle EUROSTAT:lle EIOPA:lle

34 Nettisivuiltamme löytyy sekä sektorikohtaista että yksittäisiä toimijoita koskevia tietoja

35 Saman tiedon keräämistä usealla eri lomakkeella on pyritty välttämään Eläkevakuutuksen puolivuositiedot Määräykset ja ohjeet: Tiedonantajatasot: 1/ , 435, 436, 442, 452 Frekvenssi: Puolivuosittain Vastaustarkkuus: 1000 EUR / %-tiedot kaksi desim. Palautusviive: / VO04 Tietoja eläkevakuutuksesta Arvo Rivino Tno Vakuutusmaksutulo 10 9 Valtion osuus 15 0 Kansaneläkelaitoksen osuus 20 0 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 25 1 Liikevaihto 30 1 Kokonaisliikekulut 35 2 Liikekulut prosenttia palkka- ja työtulosummasta 40 2 Kokonaistulos 45 3 Eläkevarat 50 3 Siirto asiakashyvityksiin, prosenttia TyEL-palkkasummasta 55 4 Palkkasumma (koko vuosi) 60 4 Työtulosumma (koko vuosi) 65 5 TyEL/MEL-vakuutuksia 70 5 TyEL/MYEL-vakuutettuja 75 6 MATA-vakuutettuja 80 6 YEL-vakuutuksia 85 7 Eläkkeensaajia 90 7 Tuloksen käyttö kannatusmaksujen alentamiseen (%) TyEL-palkkasummasta

36 Suurin osa kerättävistä tiedoista on samat kuin ennenkin muoto on muuttunut Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Määräykset ja ohjeet: Tiedonantajatasot: 1/ Frekvenssi: Tilinpäätös Vastaustarkkuus: 1000 EUR / %-tiedot kaksi desim. Palautusviive: Ennakkotieto 10 pv. ennen tp. Lopullinen tieto viim VL05 Velkakirjasaamiset työnantajayrityksiltä Velkakirjan päiväys: (vvvvkkpp) Vakuus * Lainan määrä Vakuuden käypä arvo Rivino Tno Ennen annetut lainat Laina Laina Laina Laina Laina Laina Laina Laina Laina Laina ja sen jälkeen annetut lainat 55 2 Laina Laina Laina Laina Laina Laina Laina Laina Laina 9 ## 7 Laina 10 ## 2 Vakuudettomat lainat yhteensä * 1- pankkitakaus, 2 - vakuutusyhtiön takaus, 3 - kiinteistökiinnitys, 4 - muu vakuus

37 Sijoitustoiminnan raportointi uusilla taulukoilla: VG01 Sijoitusjakauma Perusjakauma (markkina-arvo) Riskikorjattu jakauma (markkinaarvo) Tuotto (%) Sitoutunut pääoma Ilman johdannaisia Johdannaiset mukaan lukien SIJOITUSOMAISUUDEN MÄÄRÄ Sijoitukset yhteensä Korkosijoitukset yhteensä 0 0 Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat Kehittyneiden markkinoiden valtionlainat Kehittyneiden markkinoiden valtionkaltaiset liikkeeseenlaskijat Kehittyvät markkinat Investment grade-yrityslainat Josta rahoitussektori High yield-yrityslainat Josta rahoitussektori Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset Osakesijoitukset yhteensä 0 0 Noteeratut osakkeet Suomalaiset osakkeet Muut euro-alueen osakesijoitukset Muut kehittyneiden markkinoiden osakesijoitukset Muut kehittyvien markkinoiden osakesijoitukset Pääomasijoitukset Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset yhteensä 0 0 Suorat kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset Muut sijoitukset 0 0 Hedge-rahastot Hyödykesijoitukset Muut sijoitukset KORKORISKI Modifioitu duraatio - joukkovelkakirjalainat yhteensä Modifioitu duraatio - korkosijoitukset yhteensä

38 Sijoitustoiminnan raportointi uusilla taulukoilla: VG02 Johdannaiset Kohde-etuusmäärä (netto) Delta Johdannaiset yhteensä 0 1,00 Jvk-johdannaiset 0 1,00 Optiot Futuurit ja termiinit 1,00 Korkoswapit 1,00 Muut jvk-johdannaiset 1,00 Rahamarkkinajohdannaiset 0 1,00 Optiot Futuurit ja termiinit 1,00 Korkoswapit 1,00 Muut rahamarkkinajohdannaiset 1,00 Osakejohdannaiset 0 1,00 Optiot Futuurit ja termiinit 1,00 Osakeswapit 1,00 Muut osakejohdannaiset 1,00 Luottoriskijohdannaiset 0 1,00 CDS:t - yksittäiset nimet 1,00 CDS:t - indeksit 1,00 Muut luottoriskijohdannaiset 1,00 Raaka-ainejohdannaiset 1,00 Volatiliteettijohdannaiset 1,00 Muut johdannaiset 1,00 Ei-suojaavien johdannaisten enimmäistappio 1,

39 Sijoitustoiminnan raportointi uusilla taulukoilla: VG03 Valuuttasijoitukset AOA Valitse AOA Angolan kvanza Kohde-etuusmäärä (netto) Delta o Valuuttasijoitukset yhteensä 0 1,00 Käteissijoitukset 1,00 Optiot Futuurit ja termiinit 1,00 Valuuttaswapit 1,00 Muut valuuttasijoitukset 1,

40 Kysymyksiä ja kommentteja Finanssivalvonnalle

TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority TyEL-valvottavatapaaminen 19.10.2011 19.10.2011 Iltapäivän ohjelma 13.00 Finanssivalvonnan kokemuksia raportointiuudistuksesta Sami Tiainen, projektipäällikkö 13.30 Työeläkevakuutusyhtiöiden konekielinen

Lisätiedot

Vakuutuslaitosten sijoitukset

Vakuutuslaitosten sijoitukset Ohje 1 (12) Viimeisin muutos 31.12.2014 VG Vakuutuslaitosten sijoitukset VG-tiedonkeruussa selvitetään vakuutuslaitosten sijoitustoimintaa vuosineljänneksittäin. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan sisäisiin

Lisätiedot

Miten Fiva valvoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskejä?

Miten Fiva valvoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskejä? Miten Fiva valvoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskejä? Studia Monetaria yleisöluento 17.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala 17.11.2009 Jukka Vesala Teemat Fivan tehtävät riskienvalvonnassa Mitkä ovat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE 19.02.2009 Dnro 3/101/2009 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 77 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille

Lisätiedot

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Vakuutusyhtiölaki (521/2008) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Operatiiviset riskit valvojan näkökulmasta

Operatiiviset riskit valvojan näkökulmasta Operatiiviset riskit valvojan näkökulmasta Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 19.11.2013 Toimistopäällikkö Markku Koponen, Finanssivalvonta Laki määrittelee tavoitteet ja tehtävät Finanssivalvonnan

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus 09 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2 KESKON ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 09 Sisältö 4 Toimintakertomus 2009 6 Keskon Eläkekassan toimintakertomus 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma osastoittain

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot Ohje 1 (8) (Viimeisin muutos 31.12.2014) VQ Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot VQ-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa vakuutusmeklarien liiketoiminnasta. Tietoja käytetään

Lisätiedot

Sijoitustoiminnan tuotot 21 016 820,73 17 793 998,60. Maksetut korvaukset -908 944 331,34-893 577 947,66

Sijoitustoiminnan tuotot 21 016 820,73 17 793 998,60. Maksetut korvaukset -908 944 331,34-893 577 947,66 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet Vakuutusmaksutulo 207 936 408,25 207 468 006,86 Valtion osuus 705 966 691,14 698 299 918,11 Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisältö Finanssivalvonta lyhyesti... 2 Johtajan katsaus... 3 Strategia... 6 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila... 7 Riskiperusteisesti kohdennettu valvonta ja sääntely

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 1 Muistion on laatinut johtokunnan asettama Suomen Pankin sisäinen työryhmä Esa Ojanen (pj), Arno Lindgren, Juha Tarkka ja Kimmo Virolainen. Sihteereinä ovat

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014 Riskienhallinta Vakuutusyhtiöllä tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä, joka on riittävän kattava yhtiön toimintaan nähden. Sisäinen valvonta on prosessi, johon kuuluu paitsi vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2007 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Talouden kehitys Maailmantalouden ja Suomen

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2009 TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot