Tuottajahintaindeksit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottajahintaindeksit"

Transkriptio

1 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Hinnat ja kustannukset 2009 Priser och kostnader 2009 Prices and Costs 2009 Tuottajahintaindeksit Producentprisindex Producer Price Indices 2009, heinäkuu juli July Julkaistavissa klo 9:00 Får publiceras kl. 9:00 Not to be released before 9 a.m, 17 August 2009 Tuottajahintaindeksit heinäkuu 2009 Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 9,6, vientihinnat laskivat 10,6 ja tuontihinnat laskivat 12,6 prosenttia vuoden 2008 heinäkuusta vuoden 2009 heinäkuuhun. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi laski vuodessa 9,6 prosenttia. Tukkuhintaindeksin vuosimuutos oli -10,7 prosenttia. Producer Price Indices in July 2009 Producer prices for manufactured products fell by 9.6 per cent, export prices by 10.6 per cent and import prices by 12.6 per cent from July 2008 to July The basic price index for domestic supply fell by 9.6 per cent in the year. The year-on-year change in the wholesale price index was per cent :6-2008:7- Kokonaisindeksit 2005 = 100 Heinäkuu 2009:7 2009:7 July % % Teollisuuden tuottajahintaindeksi Producer Price Index 102,0-1,1-9,6 Vientihintaindeksi Export Price Index 92,9-1,5-10,6 Tuontihintaindeksi Import Price Index 101,5-0,5-12,6 Kotimarkkinoiden perushintaindeksi Basic Price Index for domestic supply 107,8-0,4-9,6 Tukkuhintaindeksi Wholesale Price Index 106,3-0,5-10,7 Kokonaisindeksit 1949 = 100 Tukkuhintaindeksi Wholesale Price Index 1880 Tuotannon hintaindeksi Production Price Index 1737 Viennin hintaindeksi (fob) Export Price Index 1544 Tuonnin hintaindeksi (cif) Import Price Index 1387 Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.

2 Tuottajahintaindeksien 2005=100- ja toimialauudistus Uuden toimialaluokituksen käyttöönotto merkitsee mm. pääryhmätasolla, että kalatalous on yhdistetty maa- ja metsätalouden toimialaan A, sähkö- ja kaasuhuolto on yhdistetty lämpöhuoltoon ja jäähdytysliiketoimintaan toimialaksi D ja vesihuolto on yhdistetty viemäri- ja jätevesihuoltoon, jätehuoltoon ja muuhun ympäristön puhtaanapitoon toimialaksi E. TOL luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla Kaikki uuden toimialaluokituksen ja perusvuoden mukaiset julkisen tason pisteluvut on saatavana Tilastokeskuksen StatFin -tietokannasta. Vanhan toimialaluokituksen TOL 2002 mukaisia tuottajahintaindeksejä perusvuodella 2000=100 julkaistaan toistaiseksi myös StatFin -tietokannassa. Kotimarkkinoiden perushintaindeksistä ja tukkuhintaindeksistä 2000=100 ei kuitenkaan ole enää saatavana erottelua kotimaisiin tavaroiden ja tuontitavaroihin eikä teollisuuden tuottajahintaindeksistä erottelua kotimaisiin tavaroihin ja vientitavaroihin. Producer price indices 2005=100 and the revised standard industrial classification Producer price indices have been revised and their base years have been changed to The weight structures of the producer price indices have been revised, the enterprise and commodity samples have been updated and the volume of price data has been increased considerably. The revised standard industrial classification, TOL 2008, was also introduced in connection with the periodic review. The introduction of the revised industrial classification means i.a. at the main industry level that fishing has been combined with agriculture and forestry into industry A, electricity and gas supply have been combined with steam and air conditioning supply into industry D and water supply has been combined with sewerage, waste management and remediation into industry E. More detailed information about TOL 2008, including its contents and classification principles, is available under Classifications on Statistics Finland Internet pages at All publishable point figures according to the revised standard industrial classification and the base year are available in Statistics Finland's StatFin database. For the time being, producer price indices according to the old industrial classification, TOL 2002, and with base year 2000=100 will also be published in the StatFin database. However, the division to domestic and imported goods for the basic price index for domestic supply and the wholesale index with base year 2000=100, and the division to domestic and exported goods for the producer price index for manufacturing, will no longer be available. 2

3 Sisällys Contents Tuottajahintaindeksit 2005 = 100, indeksiluvut ja vuosimuutokset...5 Tuottajahintaindeksit 1949 = Tuoteseloste...6 Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2005 = Vientihintaindeksi 2005 = Tuontihintaindeksi 2005 = Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2005 = Tukkuhintaindeksi 2005 = Pitkän ajanjakson indeksit: Tukkuhintaindeksi 1949 = Tuotannon hintaindeksi 1949 = Viennin hintaindeksi (FOB) 1949 = Tuonnin hintaindeksi (CIF) 1949= Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2000 = Vientihintaindeksi 2000 = Tuontihintaindeksi 2000 = Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2000 = Tukkuhintaindeksi 2000 = Energiatuotteiden hinnat Suomessa...24 Kansainvälinen vertailu: Teollisuuden tuottajahintaindeksin 12 kuukauden muutokset...25 Palvelujen tuottajahintaindeksi 2005= Producer Price Indices 2005 = 100, index numbers and year-on-year changes... 5 Producer Price Indices 1949 = Product presentation... 6 Producer Price Index 2005 = Export Price Index 2005 = Import Price Index 2005 = Basic Price Index for domestic supply 2005 = Wholesale Price Index 2005 = Long term indices: Wholesale Price Index 1949 = Production Price Index 1949 = Export Price Index 1949 = Producer Price Index 2000 = Export Price Index 2000 = Import Price Index 2000 = Basic Price Index for domestic supply 2000 = Wholesale Price Index 2000 = Energy prices in Finland International comparison: 12-month changes in the Producer Price Index Producer Price Index for services 2005=

4 Tuottajahintaindeksit heinäkuu 2009 Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 9,6, vientihinnat laskivat 10,6 ja tuontihinnat laskivat 12,6 prosenttia vuoden 2008 heinäkuusta vuoden 2009 heinäkuuhun. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi laski vuodessa 9,6 prosenttia. Tukkuhintaindeksin vuosimuutos oli -10,7 prosenttia. Teollisuuden tuottajahintojen laskuun vaikutti muun muassa öljytuotteiden ja metallien halpeneminen edellisen vuoden heinäkuusta. Hintojen laskua hillitsi kaukolämmön kallistuminen. Kesäkuusta heinäkuuhun teollisuuden tuottajahinnat laskivat 1,1 prosenttia. Hintojen laskuun vaikutti erityisesti metallien ja elektronisten tuotteiden halpeneminen. Producer Price Indices in July 2009 Producer prices for manufactured products fell by 9.6 per cent, export prices by 10.6 per cent and import prices by 12.6 per cent from July 2008 to July The basic price index for domestic supply fell by 9.6 per cent in the year. The year-on-year change in the wholesale price index was per cent. Among the reasons for the fallen producer prices for manufactured products were reductions in the prices of oil products and metals from last year s July. The fall in the prices was curbed by risen cost of district heat. From June to July, producer prices for manufactured products fell by 1.1 per cent. The fall in the prices was especially due to reductions in the prices of metals and electronic products. Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi kuvaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät kotimaisia ja ulkomailta tuotuja tavaroita. Producer price indices measure the development of commodity prices from enterprises viewpoint. The basic price index for domestic supply measures the development of prices exclusive of tax of goods used in Finland as they enter the market. The wholesale price index describes the change in the purchase prices of goods used in Finland inclusive of tax. Both these indices contain domestic and imported goods. 4

5 Tuottajahintaindeksit 2005 = 100, indeksiluvut ja vuosimuutokset Producer Price Indices 2005 = 100, index numbers and year-on-year changes Vuosi ja kuukausi Teollisuuden tuottajahintaindeksi Vientihintaindeksi Tuontihintaindeksi Kotimarkkinoiden perushintaindeksi Tukkuhintaindeksi Year and Producer Price Export Price Index Import Price Index Basic Price Index Wholesale Price month Index for domestic supply Index Indeksi %/v Indeksi %/v Indeksi %/v Indeksi %/v Indeksi %/v Index %/year Index %/year Index %/year Index %/year Index %/year ,0 100,0 100,0 100,0 100, ,8 3,8 102,0 2,0 106,6 6,6 105,7 5,7 105,5 5, ,3 2,4 102,6 0,6 108,6 1,8 109,9 4,0 109,3 3, ,8 4,3 103,0 0,4 112,2 3,4 116,1 5,7 115,4 5, ,9 5,1 102,8 1,7 109,3 2,8 113,1 6,0 112,3 5, ,7 5,7 103,4 2,6 110,1 2,8 113,8 6,0 113,5 6, ,0 5,3 103,7 2,2 111,2 2,8 114,6 5,9 114,0 5, ,8 4,4 104,1 0,6 112,3 2,0 115,6 5,4 115,1 5, ,7 4,6 104,4 0,2 114,6 3,4 117,1 6,3 116,6 6, ,6 5,4 104,4 0,6 115,8 4,7 118,6 7,1 118,3 7, ,9 5,7 103,9 0,7 116,1 5,9 119,3 7,8 119,0 8, ,4 5,3 103,3 0,4 115,6 7,7 118,9 8,2 118,4 8, ,1 5,6 103,9 1,2 115,3 7,5 118,9 7,6 118,2 7, ,0 3,9 103,3 0,1 112,6 4,5 117,4 5,5 115,9 4, ,3 1,3 101,0-1,8 109,2 0,0 114,7 2,3 113,2 1, ,4-0,8 98,3-3,7 104,8-3,6 111,7-0,1 109,9-1, ,8-3,7 96,4-6,2 104,1-4,7 110,6-2,2 109,0-2, ,6-4,6 96,2-7,0 103,5-6,0 110,0-3,4 108,4-4, ,3-6,1 94,6-8,8 102,9-7,5 109,4-4,6 107,7-5, ,0-7,0 94,1-9,6 102,3-8,9 108,8-5,9 107,2-6, ,7-8,1 94,1-9,8 101,2-11,7 107,8-8,0 106,2-8, ,1-8,4 94,3-9,6 102,0-11,9 108,3-8,7 106,8-9, ,0-9,6 92,9-10,6 101,5-12,6 107,8-9,6 106,3-10, Tuottajahintaindeksit 1949 = 100 Producer Price Indices 1949 = 100 Vuosi ja kuukausi Tukkuhintaindeksi Tuotannon hintaind. Viennin hintaindeksi Tuonnin hintaindeksi Year and month Wholesale Price Production Price Export Price Import Price Index Index Index Index

6 Tuoteseloste Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Tuottajahintaindekseihin sisältyy viisi erillistä indeksiä, jotka eroavat toisistaan käytetyn hintakäsitteen, markkinakattavuuden ja/tai toimialakattavuuden mukaan. Indeksit ovat teollisuuden tuottajahintaindeksi (THI), vientihintaindeksi, tuontihintaindeksi, kotimarkkinoiden perushintaindeksi (KMPHI) ja tukkuhintaindeksi. Indeksien laadinnasta Tuottajahintaindeksit ovat kiinteäpainoisia Laspeyres - hintaindeksejä. Nyt uudistetussa tilastossa indeksien painorakenteet koskevat vuotta 2005, joka on myös uusien indeksien perusvuotena. Painokertoimien laadinnassa on käytetty hyväksi teollisuuden hyödyketilaston, Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston sekä kansantalouden tilinpidon tietoja. 2005=100 -määrävuosiuudistuksessa on tehty runsaasti parannuksia: Tiedonantajien määrää on kaksinkertaistettu, hintatietojen määrää on enemmän kuin kaksinkertaistettu ja samalla on otettu käyttöön toimialaluokitus TOL 2008 aiemmin käytössä olleen TOL 2002 sijaan. Tuottajahintaindekseissä ovat mukana kaikki merkittävimmät CPA -nimikkeet. Tiedonantajien, nimikkeiden ja hintatietojen lukumäärät sekä nimikkeiden kattavuus kaikista nimikkeistä eri indekseissä: Tiedonant. CPA Hintat. Kattavuus% THI Vienti Tuonti KMPHI Tukku Tuottajahintaindeksien hintatiedot kerätään kuukausittain pääasiassa yrityksiltä. Tilastossa käytetään hyväksi myös muiden Tilastokeskuksen indeksien, kuten rakennuskustannusindeksin, maatalouden tuottajahintaindeksin ja eräiden kustannusindeksien hintatietoja. Tietolähteinä on myös Tullihallituksen keräämiä tietoja eräiden raaka-ainepohjaisten nimikkeiden tuonnin ja viennin yksikköarvoista sekä Metsäntutkimuslaitoksen, Energiamarkkinaviraston, Suomen kaukolämpö ry:n ja kansainvälisten hyödykepörssien kuten Lontoon metallipörssin tietoja. Indeksien hyödykeluokituksena käytetty 6-numeroinen CPA -tuoteluokitus on Euroopan unionin toimialaorientoitunut tavaroiden ja palveluiden luokitus. TOL luokitus on Tilastokeskuksen vahvistama kansallisen tilastotoimen luokitusstandardi. Lisäksi indeksit. Product description Producer price indices measure the development of commodity prices from the perspective of enterprises. The producer price indices comprise five separate indices, which differ from one another as regards the price concept used, market coverage and/or industry coverage. These indices are the producer price index for manufactured goods, the export price index, the import price index, the basic price index for domestic supply and the wholesale price index. Compilation of the indices The producer price indices are Laspeyres price indices down to 4-digit level (TOL 2008). In the revised statistics the index weight structures are from the year 2005, which is also the base year of the new indices. The weights have been compiled by utilising data obtained from the manufacturing commodity statistics, the National Board of Customs statistics on foreign trade and the National Accounts. Numerous improvements have been made in connection with the periodic review 2005=100: the number of data providers has been doubled, the volume of price data has been more than doubled and the revised Standard Industrial Classification TOL 2008 has been introduced to replace the earlier TOL The produce price indices comprise all the most important CPA headings. Number of data providers, headings and price data as well as heading coverage in the different indices: Data prov. CPA Prices Cover. % PPI for manuf. goods Export price index Import price index Basic price ind. for dom. supply Wholesale price index The price data of the producer price indices are collected monthly primarily from enterprises. The statistics also draw on the price data of other Statistics Finland indices, such as the building cost index, the index of producer prices of agricultural products and certain cost indices. Data sources also include data collected by the National Board of Customs on the unit values of the imports and exports of certain raw material based headings as well as data from the Finnish Forest Research institute, the Energy Market Authority, Finnish Energy Industries/District heating and international commodity exchanges, such as the London Metal Exchange. The 6-digit CPA product classification used as the 6

7 lasketaan käyttötarkoituksen mukaisella MIG - luokituksella (Main Industrial Groupings). Tuottajahintaindeksien 1949=100 sarjojen luokituksena on edelleen YK:n kansainvälinen SITC -tavaraluokitus (Standard International Trade Classification), ja lisäksi teollisuuden tuottajahintaindeksissä 1949=100 käytetään ISIC -toimialaluokitusta (International Standard Industrial Classification). Vanhojen indeksien laadinta ja julkaiseminen Kaikki vanhat indeksit, joiden tuotantoa jatketaan, on laskettu tammikuusta 2009 lähtien uusien tuottajahintaindeksien 2005=100 avulla ketjuttamalla kokonaisindeksi ja kukin alaindeksi lähinnä vastaavalla uudella indeksillä. Tuottajahintaindeksien 2000=100 julkaisutason indeksejä laaditaan toistaiseksi. Kotimarkkinoiden perushintaindeksissä ja tukkuhintaindeksissä 2000=100 ei kuitenkaan ole enää erottelua kotimaisiin tavaroihin ja tuontitavaroihin, eikä teollisuuden tuottajahintaindeksissä erottelua kotimaisiin tavaroihin ja vientitavaroihin. Tuottajahintaindeksien 1995=100 laadinta lopetetaan lukuun ottamatta kokonaisindeksejä. Perusvuoden 1949=100 indeksien tuotantoa jatketaan entisessä laajuudessa. Aikasarjatietoja on StatFin -tilastopalvelussa asp. Uusi painorakenne löytyy tuottajahintaindeksien kotisivuilta Muita hinta- ja kustannusindekseistä on tietoa indeksien omilla kotisivuilla, joihin pääsee osoitteesta commodity classification in the indices is the European Union s classification of products and services by activity. TOL 2008 is a national statistical classification standard validated by Statistics Finland. In addition, the indices are calculated with the MIG (Main Industrial groupings) classification according to purpose. The 1949=100 series of the producer price indices still use the UN s international SITC (Standard International Trade Classification) classification of goods and the ISIC (International Standard Industrial Classification) is used in the producer price index for manufactured goods 1949=100. Compilation and publication of old indices As from January 2009, the calculation of all old indices that are still being produced is done with the producer price indices 2005=100 by chaining the overall index and each sub-index with the most closely corresponding new index. Producer price indices at the 2000=100 publication level will be compiled until further notice. However, the division to domestic and imported goods for the basic price index for domestic supply and the wholesale index with base year 2000=100, and the division to domestic and exported goods for the producer price index for manufacturing, no longer exist. The compilation of producer price indices 1995=100 will be discontinued with the exception of overall indices. The production of indices with base year 1949=100 will continue as before. Time series data are available in the StatFin service asp. The new weight structure can be found at Information on other price and cost indices is available in the home pages of the indices, which can be accessed via 7

8 Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2005=100 Producer Price Index 2005=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Kotimaiset tavarat Vientitavarat Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups according to NACE SIC Domestic goods Export goods Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2008:7-2009:7 2009:7 B-E Kokonaisindeksi 111,3 92,9 102,0 103,1-1,1-9,6 B Kaivostoiminta ja louhinta 113,8 117,0 114,2 117,8-3,0-8,4 Mining and quarrying C Teollisuus 109,0 92,7 100,3 101,4-1,1-10,3 Manufacturing C10 Elintarvikkeiden valmistus 114,3 102,2 112,7 113,2-0,4-0,4 Manufacture of food products C11 Juomien valmistus 117,9 115,1 117,6 117,4 0,2 3,3 Manufacture of beverages C13 Tekstiilien valmistus 99,7 96,7 98,1 97,9 0,3-2,0 Manufacture of textiles C14 Vaatteiden valmistus 103,2 115,7 110,5 109,3 1,2 0,3 Manufacture of wearing apparel C16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 108,5 105,7 107,2 106,5 0,7-5,4 (pl. huonekalut) Manuf. of wood and wood products, except furniture C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 96,1 98,9 98,0 98,7-0,7-5,1 Manuf. of paper and paper products C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus 93,9 99,0 97,5 98,2-0,7-5,4 Manufacture of pulp, paper and paperboard C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus 107,5 96,1 103,6 104,8-1,1-1,5 Manuf. of articles of paper and paperboard C18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 109,7 109,5 0,2 2,3 Printing and reproduction of recorded media C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 110,4 105,5 108,0 107,7 0,3-22,9 Manuf. of chemicals and chemical products C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 102,0 104,2 103,1 103,3-0,2-4,8 Manuf. of rubber and plastic prod C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 116,9 98,7 112,1 112,2-0,2-1,1 Manuf. of other non-metallic mineral products C24 Metallien jalostus 101,4 91,1 95,1 102,2-6,9-29,6 Manufacture of basic metals C25 Metallituotteiden valmistus, pl. koneet ja laitteet 110,9 104,8 109,2 109,4-0,2-5,0 Manuf. of metal prod., except machinery C26 Tietokoneiden sekä elektronisten jne. tuotteiden valm. 62,9 64,4-2,5-8,5 Manuf. of computer, electronic etc. products C265 Mittaus-, testaus- ja navigointiväl. valm. 97,5 98,0-0,6 1,3 Manuf. of instr. for measuring, testing and navig. C27 Sähkölaitteiden valmistus 105,9 116,3 113,0 111,7 1,2 2,7 Manufacture of electrical equipment 8

9 Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2005=100 Producer Price Index 2005=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Kotimaiset tavarat Vientitavarat Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups according to NACE SIC Domestic goods Export goods Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2008:7-2009:7 2009:7 C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 114,6 105,6 108,5 108,9-0,3 1,3 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. C29 Moottoriajon., perävaunujen jne. valmistus 114,6 101,9 107,1 107,0 0,1 0,4 Manufacture of motor vehicles, trailers etc. C31 Huonekalujen valmistus 107,2 109,9 107,8 107,7 0,1 3,0 Manufacture of furniture D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 130,9 131,5-0,5 0,0 Electricity, gas and steam D353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu 150,0 150,0 0,0 18,9 Steam and air conditioning supply E36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 119,9 119,9 0,0 4,3 Water collection, treatment and supply Käyttötarkoitus Main Industrial Groupings Energiatuotteet 123,8 Energy Raaka-aineet & tuotantohyödykkeet 106,3 100,9 103,4 104,8-1,4-12,4 Intermediate Goods Investointitavarat 109,8 78,0 89,4 90,3-1,0-2,1 Capital Goods Kestokulutustavarat 110,9 109,2 110,0 109,0 0,9 2,1 Durable Consumer Goods Muut kulutustavarat 113,8 102,2 111,1 111,2-0,1 0,8 Non-durable Consumer Goods Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2005 = 100 mittaa kotimaisen tuotannon hintakehitystä eli kotimarkkinatavaroiden sekä vientitavaroiden tuottajahintojen kehitystä. Producer price index 2005 =100 measures the price development of domestic production, that is prices of goods produced in Finland. 9

10 Vientihintaindeksi 2005=100 Export Price Index 2005=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups according to NACE SIC Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2008:7-2009:7 2009:7 A-E Kokonaisindeksi 92,9 94,3-1,5-10,6 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 94,4 95,2-0,9-16,0 Agriculture, forestry and fishing C Teollisuus 92,7 94,2-1,5-10,6 Manufacturing C10 Elintarvikkeiden valmistus 102,2 101,7 0,5-1,2 Manufacture of food products C11 Juomien valmistus 115,1 115,8-0,6-3,5 Manufacture of beverages C13 Tekstiilien valmistus 96,7 95,9 0,8-2,4 Manufacture of textiles C14 Vaatteiden valmistus 115,7 113,5 1,9-1,4 Manufacture of wearing apparel C16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 105,7 104,5 1,1-6,1 (pl. huonekalut) Manuf. of wood and wood products, except furniture C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 98,9 100,1-1,2-1,6 Manuf. of paper and paper products C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus 99,0 100,2-1,2-1,6 Manufacture of pulp, paper and paperboard C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus 96,1 97,1-1,0-0,9 Manuf. of articles of paper and paperboard C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 105,5 104,5 1,0-18,5 Manuf. of chemicals and chemical products C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 104,2 104,4-0,1-3,2 Manuf. of rubber and plastic prod C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 98,7 99,2-0,5-1,2 Manuf. of other non-metallic mineral products C24 Metallien jalostus 91,1 100,6-9,4-32,9 Manufacture of basic metals C25 Metallituotteiden valmistus, pl. koneet ja laitteet 104,8 105,0-0,2-8,8 Manuf. of metal prod., except machinery C27 Sähkölaitteiden valmistus 116,3 114,3 1,7 3,9 Manufacture of electrical equipment C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 105,6 105,7-0,1 1,0 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. C29 Moottoriajon., perävaunujen jne. valmistus 101,9 101,6 0,4-0,3 Manufacture of motor vehicles, trailers etc. C31 Huonekalujen valmistus 109,9 109,9 0,0 4,4 Manufacture of furniture 10

11 Vientihintaindeksi 2005=100 Export Price Index 2005=100 Käyttötarkoitus Yhteensä Prosenttimuutokset Main Industrial Groupings Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2008:7-2009:7 2009:7 Energiatuotteet * Energy * Raaka-aineet & tuotantohyödykkeet 100,9 102,9-2,0-11,9 Intermediate Goods Investointitavarat 78,0 79,1-1,4-4,0 Capital Goods Kestokulutustavarat 109,2 107,5 1,6 1,8 Durable Consumer Goods Muut kulutustavarat 102,2 101,7 0,6-1,3 Non-durable Consumer Goods * Ei julkinen not public Vientihintaindeksi 2005 = 100 mittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset vientihinnat muunnetaan euroiksi tilastokuukauden keskikurssilla. Export price index 2005 =100 measures development in the f.o.b. prices of export goods. Foreign currency export prices are converted into euros at the average rate of the reference month. 11

12 Tuontihintaindeksi 2005=100 Import Price Index 2005=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups according to NACE SIC Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2008:7-2009:7 2009:7 A-E Kokonaisindeksi 101,5 102,0-0,5-12,6 A Kasvinvilj., kotieläin- ja riistatal., niihin liitt. palv. 108,2 108,4-0,2-11,6 Crop and animal prod., hunting, related services B Kaivostoiminta ja louhinta 100,3 103,7-3,3-39,6 Mining and quarrying C Teollisuus 101,2 101,4-0,1-6,3 Manufacturing C10 Elintarvikkeiden valmistus 115,0 115,2-0,2 0,9 Manufacture of food products C11 Juomien valmistus 146,6 144,0 1,8 4,6 Manufacture of beverages C13 Tekstiilien valmistus 100,5 100,1 0,5-1,1 Manufacture of textiles C14 Vaatteiden valmistus 96,6 96,9-0,2 1,3 Manufacture of wearing apparel C16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 115,6 115,0 0,5-7,6 (pl. huonekalut) Manuf. of wood and wood products, except furniture C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 95,4 95,8-0,4-8,8 Manuf. of paper and paper products C19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 115,6 115,6 0,0-37,4 Manufacture of coke and refined petroleum products C192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus 117,7 116,9 0,7-38,5 Manufacture of refined petroleum products C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 107,3 105,9 1,3-9,9 M anufacture of chemicals and chemical products C21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 97,2 96,8 0,4-2,8 Manuf. of basic pharmaceutical products C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 106,6 106,2 0,4-1,3 Manufacture of rubber and plastic products C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 114,8 114,3 0,4 2,0 Manuf. of other non-metallic mineral products C24 Metallien jalostus 120,1 122,6-2,0-13,4 Manufacture of basic metals C241 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus 132,3 138,0-4,2-8,2 Manuf. of basic iron and steel and of ferro-alloys C244 Jalometallien ja muiden värimetallien valmistus 100,8 98,3 2,6-24,8 Manuf. of basic precious and other non-ferrous met. C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 112,2 112,5-0,2 0,1 Manuf. of fabr. metal prod., except machinery C26 Tietokoneiden sekä elektr. ja optisten tuotteiden valm. 71,1 71,5-0,5-4,0 Manuf. of computer, electronic and optical products C27 Sähkölaitteiden valmistus 102,4 102,6-0,3-2,6 Manufacture of electrical equipment C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 108,9 108,8 0,1 1,2 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. C29 Moottoriajon. ja perävaunujen valmistus 106,0 105,9 0,0 0,5 Manuf. of motor vehicles and trailers 12

13 Tuontihintaindeksi 2005=100 Import Price Index 2005=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups according to NACE SIC Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2008:7-2009:7 2009:7 C30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 96,9 97,0-0,1 3,9 Manuf. of other transport equipment C31 Huonekalujen valmistus 106,9 107,0 0,0 0,0 Manufacture of furniture Käyttötarkoitus Main Industrial Groupings Energiatuotteet 110,8 114,0-2,9-38,8 Energy Raaka-aineet & tuotantohyödykkeet 103,0 102,9 0,1-9,2 Intermediate Goods Investointitavarat 94,7 95,3-0,6-0,5 Capital Goods Kestokulutustavarat 87,8 86,7 1,3-1,0 Durable Consumer Goods Muut kulutustavarat 106,5 106,4 0,1 1,0 Non-durable Consumer Goods Tuontihintaindeksi 2005 = 100 mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset tuontihinnat muunnetaan euroiksi tilastokuukauden keskikurssilla. Import price index 2005 =100 measures development in the c.i.f. prices of imported goods. Foreign currency import prices are converted into euros at the average rate of the reference month. 13

14 Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2005=100 Basic Price Index for domestic supply 2005=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Kotimaiset tavarat Tuontitavarat Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups according to NACE SIC Domestic goods Import goods Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2008:7-2009:7 2009:7 A-F Kokonaisindeksi 111,6 101,5 107,8 108,3-0,4-9,6 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 105,6 108,2 106,1 106,2-0,2-17,4 Agriculture forestry and fishing B Kaivostoiminta ja louhinta 113,8 100,3 102,3 105,9-3,4-36,0 Mining and quarrying C Teollisuus 109,0 101,3 105,4 105,8-0,4-8,4 Manufacturing C10 Elintarvikkeiden valmistus 114,3 115,1 114,4 115,0-0,5-0,1 Manufacture of food products C11 Juomien valmistus 117,9 146,6 126,3 125,4 0,8 4,5 Manufacture of beverages C13 Tekstiilien valmistus 99,7 100,5 100,2 100,0 0,2-1,3 Manufacture of textiles C14 Vaatteiden valmistus 103,2 96,6 97,5 97,7-0,2 1,6 Manufacture of wearing apparel C16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 108,5 115,6 109,4 109,0 0,4-5,2 (pl. huonekalut) Manuf. of wood and wood products, except furniture C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 96,1 95,4 96,0 95,7 0,3-11,6 Manuf. of paper and paper products C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus 93,9 95,6 94,1 93,5 0,7-13,8 Manufacture of pulp, paper and paperboard C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus 107,5 95,0 104,4 105,5-1,1-1,7 Manuf. of articles of paper and paperboard C18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 109,5 109,3 0,2 2,2 Printing and reproduction of recorded media C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 110,4 107,3 108,6 108,1 0,5-18,2 Manuf. of chemicals and chemical products C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 102,0 106,7 104,2 104,1 0,1-4,0 Manuf. of rubber and plastic prod C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 116,9 114,8 116,4 116,4 0,0-0,4 Manuf. of other non-metallic mineral products C24 Metallien jalostus 101,4 120,1 110,6 113,5-2,6-18,8 Manufacture of basic metals C25 Metallituotteiden valmistus, pl. koneet ja laitteet 110,9 112,2 111,2 111,4-0,2-2,6 Manuf. of metal prod., except machinery C26 Tietokoneiden sekä elektronisten jne. tuotteiden valm. 91,8 71,1 75,0 75,5-0,7-5,1 Manuf. of computer, electronic etc. products C27 Sähkölaitteiden valmistus 105,9 102,4 103,4 103,6-0,2-1,8 Manufacture of electrical equipment C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 114,6 108,9 111,3 111,6-0,3 1,4 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. C29 Moottoriajon., perävaunujen jne. valmistus 114,6 106,0 107,6 107,7 0,0 0,7 Manufacture of motor vehicles, trailers etc. C31 Huonekalujen valmistus 107,2 106,9 107,1 107,1 0,0 1,9 Manufacture of furniture 14

15 Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2005=100 Basic Price Index for domestic supply 2005=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Kotimaiset tavarat Tuontitavarat Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups according to NACE SIC Domestic goods Import goods Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2008:7-2009:7 2009:7 C33 Koneiden ja laitt. korj., huol. ja asennus 111,5 111,5 0,0 1,8 Repair and instal. of machinery D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 129,6 129,9-0,2-0,7 Electricity, gas and steam D353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu 150,0 150,0 0,0 18,9 Steam and air conditioning supply E36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 119,9 119,9 0,0 4,3 Water collection, treatment and supply F Rakentaminen 114,8 114,4 0,3-1,2 Construction Käyttötarkoitus Main Industrial Groupings Energiatuotteet 123,8 110,8 118,0 120,5-2,1-28,0 Energy Raaka-aineet & tuotantohyödykkeet 106,3 103,1 104,9 105,3-0,3-11,5 Intermediate Goods Investointitavarat 109,8 94,7 101,7 102,2-0,5-0,1 Capital Goods Kestokulutustavarat 110,9 87,8 94,3 93,5 0,9 0,1 Durable Consumer Goods Muut kulutustavarat 113,8 106,5 110,8 111,0-0,2 1,3 Non-durable Consumer Goods Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2005= 100 mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden lähtiessä markkinoille. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhinta. Tuontitavaroiden hintana on tuonnin cif-hinta + tullit. Basic price index for domestic supply 2005 =100 measures development in the price of goods used in Finland when they enter the market. The index includes both domestic and imported goods. The price for domestic goods is the tax-free factory price. The price for imported goods is the c.i.f. price of import + customs duties. 15

16 Tukkuhintaindeksi 2005=100 Wholesale Price Index 2005=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Kotimaiset tavarat Tuontitavarat Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups according to NACE SIC Domestic goods Import goods Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2008:7-2009:7 2009:7 A-E Kokonaisindeksi 110,3 101,3 106,3 106,8-0,5-10,7 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 105,4 108,2 105,9 106,1-0,2-17,4 Agriculture forestry and fishing B Kaivostoiminta ja louhinta 113,8 103,8 105,3 108,9-3,3-33,4 Mining and quarrying C Teollisuus 108,6 100,5 104,8 105,2-0,4-8,3 Manufacturing C10 Elintarvikkeiden valmistus 114,3 115,1 114,5 115,0-0,5-0,1 Manufacture of food products C11 Juomien valmistus 118,5 114,2 117,1 117,0 0,1 6,3 Manufacture of beverages C13 Tekstiilien valmistus 99,7 100,5 100,2 100,0 0,2-1,3 Manufacture of textiles C14 Vaatteiden valmistus 103,2 96,6 97,5 97,7-0,2 1,6 Manufacture of wearing apparel C16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 108,5 115,6 109,4 109,0 0,4-5,2 (pl. huonekalut) Manuf. of wood and wood prod., exc. furniture C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 96,1 95,4 96,0 95,7 0,3-11,6 Manuf. of paper and paper products C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valm. 93,9 95,6 94,1 93,5 0,7-13,8 Manufacture of pulp, paper and paperboard C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valm. 107,5 95,0 104,4 105,5-1,1-1,7 Manuf. of articles of paper and paperboard C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valm. 110,4 107,3 108,6 108,1 0,5-18,2 Manuf. of chemicals and chemical prod. C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 102,0 106,7 104,2 104,1 0,1-4,0 Manuf. of rubber and plastic prod C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 116,9 114,8 116,4 116,4 0,0-0,4 Manuf. of other non-metallic mineral products C24 Metallien jalostus 101,4 120,1 110,6 113,5-2,6-18,8 Manufacture of basic metals C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 110,9 112,2 111,2 111,4-0,2-2,6 Manuf. of fabr. metal prod., except machinery C26 Tietokoneiden sekä elektronisten jne. tuotteiden val 91,8 71,1 75,0 75,5-0,7-5,1 Manuf. of computer, electronic etc. products C27 Sähkölaitteiden valmistus 105,9 102,4 103,4 103,6-0,2-1,8 Manufacture of electrical equipment C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 114,6 108,9 111,3 111,6-0,3 1,4 Manuf. of machinery and equipment n.e.c. C29 Moottoriajon., perävaunujen jne. valmistus 114,5 91,9 95,4 95,4 0,0-0,6 Manufacture of motor vehicles, trailers etc. C31 Huonekalujen valmistus 107,2 106,9 107,1 107,1 0,0 1,9 Manufacture of furniture 16

17 Tukkuhintaindeksi 2005=100 Wholesale Price Index 2005=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Kotimaiset tavarat Tuontitavarat Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups according to NACE SIC Domestic goods Import goods Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2008:7-2009:7 2009:7 C33 Koneiden ja laitt. korj., huol. ja asennus 111,5 111,5 0,0 1,8 Repair and instal. of machinery D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 129,1 129,4-0,2-0,5 Electricity, gas and steam D353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu 150,0 150,0 0,0 18,9 Steam and air conditioning supply E36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 119,9 119,9 0,0 4,3 Water collection, treatment and supply Käyttötarkoitus Main Industrial Groupings Energiatuotteet 119,0 115,2 117,5 119,4-1,6-24,8 Energy Raaka-aineet & tuotantohyödykkeet 106,3 103,1 104,9 105,3-0,3-11,5 Intermediate Goods Investointitavarat 109,8 91,3 99,5 100,0-0,5-0,3 Capital Goods Kestokulutustavarat 110,9 88,0 94,4 93,5 0,9 0,1 Durable Consumer Goods Muut kulutustavarat 114,2 106,5 110,8 111,1-0,2 1,9 Non-durable Consumer Goods Tukkuhintaindeksi 2005 = 100 mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen kehitystä. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. Tukkuhintaindeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset verot. Kotimaisten tavaroiden tukkuhintana on tehtaanhinta + arvonlisävero ja muut välilliset verot. Tuontitavaroiden tukkuhintana on tuonnin cif-hinta + tullit + arvonlisävero ja muut välilliset verot. Wholesale price index 2005 =100 measures developments in the taxable purchase prices of goods used in Finland. The index includes both domestic and imported goods. The wholesale price index includes value added tax and other indirect taxes. The wholesale price for domestic products is the factory price + value added tax and other indirect taxes. The wholesale price for imported goods is the c.i.f. price of imports + customs duties + value added tax and other indirect taxes. 17

18 Pitkän ajanjakson indeksit - Long term indices Tukkuhintaindeksi 1949=100 Wholesale Price Index 1949=100 Tavararyhmät SITC Kotimaiset tavarat Tuontitavarat Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups SITC Domestic goods Export goods Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2009:7 0-8 Kokonaisindeksi ,5 0 Elintarvikkeet ,2 Food 3 Polttoaineet, kaasu, sähkö, lämpö ,6 Fuels & lubricants, gas, electricity, heat 31A Kiv. Polttoaineet ja -öljyt ,8 Mineral fuels and oils 31B Kaasu, sähkövirta ja lämpö ,1 Gas, electricity and heat 5 Kemian teollisuuden tuotteet ,6 Chemicals 68 Epäjalot metallit ,6 Base metals 7 Koneet, laitteet & kuljetusvälineet ,2 Machinery and transport equipment 71 Koneet ja laitteet (ei sähkökäyttöiset) ,2 Machinery (other than electric) 72 Sähkökoneet, -laitteet & tarvikkeet ,8 Electrical machinery, appliances etc. 73 Kuljetusneuvot ,0 Transport equipment 18

19 Tuotannon hintaindeksi 1949=100 Production Price Index 1949=100 Tavararyhmät SITC Kotimaiset tavarat Vientitavarat Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups SITC Domestic goods Export goods Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2009:7 0-8 Kokonaisindeksi ,1 0 Elintarvikkeet ,4 Food 7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet ,6 Machinery and transport equipment 71 Koneet ja laitteet (ei sähkökäyttöiset) ,2 Machinery (other than electric) 72 Sähkökoneet, -laitteet ja tarvikkeet ,9 Electrical machinery, appliances etc. Toimiala Industry (ISIC) 2-3 Tehdasteollisuus ,1 Manufacturing Metalliteollisuus ,8 Manufacture of metal and metal products 34 Metallien perusteollisuus ,5 Basic metal industries 35 Metallituoteteollisuus ,2 Manufacture of metal products excluding transport equipment 36 Koneteollisuus ,2 Manufacture of machinery excluding electrical machinery 37 Sähkötekninen teollisuus ,2 Manufacture of electrical machinery, appliances etc. 38 Kulkuneuvoteollisuus ,0 Manufacture of transport equipment 19

20 Viennin hintaindeksi (FOB) 1949=100 Export Price Index (FOB) 1949=100 Tavararyhmät SITC Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups SITC Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2009:7 0-8 Kokonaisindeksi ,5 0 Elintarvikkeet ,2 Food 2 Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamaton ,3 Crude materials, inedible 6 Valmistetut teokset ,7 Manufactured goods 7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet ,7 Machinery and transport equipment Tuonnin hintaindeksi (CIF) 1949=100 Import Price Index (CIF) 1949=100 Tavararyhmät SITC Yhteensä Prosenttimuutokset Commodity groups SITC Total Percentage Changes 2009:7 2009:6 2009:6-2009:7 0-8 Kokonaisindeksi ,5 0 Elintarvikkeet ,6 Food 2 Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamaton ,2 Crude materials, inedible 3 Polttoaineet, kaasu, sähkö, lämpö ,9 Fuels & lubricants, gas, electricity, heat 7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet ,1 Machinery and transport equipment 20

21 Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2000=100 Producer Price Index 2000=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Commodity groups according to NACE SIC Yhteensä Total 2009:7 2009:6 C-E Kokonaisindeksi 99,2 100,2 D Teollisuus 94,1 95,2 Manufacturing DJ27 Metallien jalostus 102,8 110,4 Manufacture of basic metals DJ271 Raudan, teräksen ja rautaseost valm 96,3 108,2 Manuf of basic iron and steel etc DJ274 Muiden kuin rautametallien valm. 116,5 118,9 Manufacture of non-ferrous metals DJ28 Metallituott valm pl. kon ja laitt 122,8 123,0 Manuf of fabricated metal products DK Koneiden ja laitteiden valmistus 114,5 114,9 Manuf of machinery and equipm nec DL Elektroniikka- ja sähkötuott. valm. 52,1 53,5 Manuf of electrical equipment etc DM Kulkuneuvojen valmistus 111,8 111,8 Manufacture of transport equipment E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 187,4 188,3 Electricity, gas and water supply Vientihintaindeksi 2000=100 Export Price Index 2000=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Commodity groups according to NACE SIC Yhteensä Total 2009:7 2009:6 A-E Kokonaisindeksi 85,5 86,8 DJ27 Metallien jalostus 95,2 105,1 Manufacture of basic metals DJ271 Raudan, teräksen ja rautaseost valm 87,5 100,3 Manuf of basic iron and steel etc DJ274 Muiden kuin rautametallien valm. 119,0 125,2 Manufacture of non-ferrous metals DJ28 Metallituott valm pl. kon ja laitt 117,3 117,5 Manuf of fabricated metal products DK Koneiden ja laitteiden valmistus 109,8 109,8 Manuf of machinery and equipm nec DL Elektroniikka- ja sähkötuott. valm. 54,2 55,7 Manuf of electrical equipment etc DM Kulkuneuvojen valmistus 108,4 108,3 Manufacture of transport equipment 21

22 Tuontihintaindeksi 2000=100 Import Price Index 2000=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Commodity groups according to NACE SIC Yhteensä Total 2009:7 2009:6 A-E Kokonaisindeksi 103,3 103,8 DF232 Öljytuotteiden valmistus 133,3 132,4 Manuf of refined petroleum products DJ27 Metallien jalostus 120,0 122,5 Manufacture of basic metals DJ271 Raudan, teräksen ja rautaseost valm 121,5 126,7 Manuf of basic iron and steel etc DJ274 Muiden kuin rautametallien valm. 121,5 118,5 Manufacture of non-ferrous metals DJ28 Metallituott valm pl. kon ja laitt 118,8 119,1 Manuf of fabricated metal products DK Koneiden ja laitteiden valmistus 113,7 113,6 Manuf of machinery and equipm nec DL Elektroniikka- ja sähkötuott. valm. 74,3 74,6 Manuf of electrical equipment etc DM Kulkuneuvojen valmistus 111,5 111,4 Manufacture of transport equipment Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2000=100 Basic Price Index for domestic supply 2000=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Commodity groups according to NACE SIC Yhteensä Total 2009:7 2009:6 A-F Kokonaisindeksi 111,6 112,1 DJ27 Metallien jalostus 118,3 121,4 Manufacture of basic metals DJ271 Raudan, teräksen ja rautaseost valm 119,3 126,6 Manuf of basic iron and steel etc DJ274 Muiden kuin rautametallien valm. 116,1 113,4 Manufacture of non-ferrous metals DJ28 Metallituott valm pl. kon ja laitt 123,7 123,9 Manuf of fabricated metal products DK Koneiden ja laitteiden valmistus 117,0 117,3 Manuf of machinery and equipm nec DL Elektroniikka- ja sähkötuott. valm. 63,4 63,8 Manuf of electrical equipment etc DM Kulkuneuvojen valmistus 114,4 114,4 Manufacture of transport equipment E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 184,8 185,2 Electricity, gas and water supply E40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 189,5 189,9 Electricity, gas, steam and hot water supply 22

23 Tukkuhintaindeksi 2000=100 Wholesale Price Index 2000=100 Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan Commodity groups according to NACE SIC Yhteensä Total 2009:7 2009:6 A-E Kokonaisindeksi 108,0 108,6 DJ27 Metallien jalostus 118,3 121,4 Manufacture of basic metals DJ271 Raudan, teräksen ja rautaseost valm 119,3 126,6 Manuf of basic iron and steel etc DJ274 Muiden kuin rautametallien valm. 116,1 113,4 Manufacture of non-ferrous metals DJ28 Metallituott valm pl. kon ja laitt 123,7 123,9 Manuf of fabricated metal products DK Koneiden ja laitteiden valmistus 117,0 117,3 Manuf of machinery and equipm nec DL Elektroniikka- ja sähkötuott. valm. 63,4 63,8 Manuf of electrical equipment etc DM Kulkuneuvojen valmistus 101,6 101,6 Manufacture of transport equipment E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 186,5 186,8 Electricity, gas and water supply 23

24 Energiatuotteiden hinnat Suomessa - Energy prices in Finland Vuosimuutos Ajankohta Hinta Year-on-year change Time Price % Raakaöljy (Pohjanmeren brent) - Crude oil (North Sea brent) 2009:07 61,26 USD/barrel -57,4 Raskas polttoöljy - Heavy fuel oil 2009:06 48,38 snt/kg -25,9 Kevyt polttoöljy - Light fuel oil 2009:07 57,30 snt/l -44,0 Dieselöljy - Diesel oil 2009:07 1,00 e/l -30,6 Bensiini 95E - Petrol 95E 2009:07 1,35 e/l -14,6 Kivihiili - Coal 2009:06 130,63 e/t -20,5 Jyrsinpolttoturve - Milled peat 2009:1.nelj/ 11,08 e/mwh 30,0 1th q. Sähkö - Electricity Varaava sähkölämmitys - Accumulating electric heating 2009:06 9,44 snt/kwh 8,9 Kerrostalohuoneisto, ei sähkökiuasta, sähkön käyttö kwh/vuosi 2009:06 14,78 snt/kwh 9,8 > Dwelling in block of flats, no electric sauna stove,electricity consumption 2000kWh/year Pientalo, osittain varaava sähkölämmitys, sähkön käyttö kwh/vuosi 2009:06 9,44 snt/kwh 8,9 > Detached house, partial electric storage heating,electricity consumption 20000kWh/year Maatilatalous, ei sähkölämmitystä, sähkön 2009:06 11,71 snt/kwh 6,5 käyttö kwh/vuosi > Farm building, no electric heating, electricity consumption 10000kWh/year Maatilatalous, karjatalous, huonekoht.sähkölämmitys, 2009:06 10,07 snt/kwh 5,8 sähkön käyttö kwh/vuosi >Farm building, no electric heating, electricity consumption 10000kWh/year Kaukolämpö - District heating Pientalo - Single-family house 2009:01 61,89 e/mwh 12,8 Rivitalo - Terraced house 2009:01 58,94 e/mwh 13,3 Pienkerrostalo - Low-rise block of flats 2009:01 57,85 e/mwh 14,1 Kerrostalo - Block of flats 2009:01 55,74 e/mwh 15,2 Suuri kerrostalo - High-rise block of flats 2009:01 53,20 e/mwh 16,9 Puupelletin kuluttajahinta - Wood pellet, consumer price Ajankohta Hinta Hinta Indeksi Vuosimuutos Time Price Price Index Year-on-year change e/t c/kwh 2005=100 % 2009:05 250,9 5,28 167,2 25,4 2009:06 251,4 5,29 167,5 25,6 Hintakäsitteet Raakaöljyn hinta on tuontihinta, kivihiilen hinta on verollinen tuontihinta ja jyrsinpolttoturpeen hinta on sopimuskauden toimituksilla painotettu myynnin veroton keskihinta (hinta sisältää kuljetuksen asiakkaalle 100 kilometrin etäisyydellä). Puupelletin kuluttajahinta Puupelletti kotitalouskäyttöön, I-luokka, 6-8 mm, 5 tonnin toimituserä. 14 keruuliikettä, näiden myynnillä painotettu keskiarvo. Nykyisenkaltainen hintakeruu aloitettu elokuussa Vuosien /2008 indeksi on laskettu VAPO:n hinta-aineistosta. Aikasarja on saatavissa Tilastokeskuksesta. Lähteet Tulli, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, Tilastokeskus, Energiafoorumi ry, Turveteollisuusliitto ry, Energiamarkkinavirasto, Energiateollisuus ry, Reuters. The price concepts The price of crude oil is the import price; the price of coal is the taxable import price; and the price of milled peat is the mean price without taxes (including transport to the customer within a distance of 100 kilometres) weighted by the deliveries effected during the contract period. Wood pellet consumer price Wood pellet for households, I-class, 6-8 mm, batch size 5 tons. 14 data providers, volume weighted average price. Data has been collected since 8/2008. Time series /2008 is based on data from VAPO Time series is available from Statistics Finland. Sources Board of Customs, Finnish Oil and Gas Federation, Statistics Finland, Energy Forum of Finland, The Association of Finnish Peat Industries, The Energy Market Authority, Finnish Energy Industries, Reuters. 24

25 Kansainvälinen vertailu - International comparison Teollisuuden tuottajahintaindeksin 12 kuukauden muutokset - 12-month changes in the Producer Price Index 2008: : : : : : : :06 Espanja - Spain -2,5-3,4-4,4-5,0 Italia - Italy -4,6-5,3-6,6 * -7,2 * Ranska - France -5,2-6,9 * -8,4 * -8,6 * Saksa - Germany -0,3-2,5-3,3-4,3 Suomi - Finland -6,1-7,0-8,1-8,4 EU ,2-4,1-5,4-6,7 * Iso-Britannia - United Kingdom 2,0 1,3-0,3-1,2 Ruotsi - Sweden 1,4 0,3-0,2-1,1 Yhdysvallat - United States -6,0 * -6,6 * -7,7 * -7,4 * * ennakkotieto - preliminary data Lähteet - Sources Eurostat: U.S. Department of Labour: Statistiska centralbyrån: National Statistics: Teollisuuden tuottajahintaindeksin 12 kuukauden muutokset 01/ / month changes in the Producer Price Index 01/ / % /2008 3/2008 5/2008 7/2008 9/ /2008 1/2009 3/2009 5/ Suomi - Finland Ruotsi - Sweden EU 27 25

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Tuottajahintaindeksit 2014, kesäkuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat kesäkuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2013 Tuottajahintaindeksit 2013, huhtikuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat huhtikuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics Tilastokatsaus 2012: I The Bulletin of Statistics contains the key statistical data describing the development of the economy and society on different topics. This quarterly publication includes: monthly,

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi

Kuluttajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2010 Priser och kostnader 2010 Prices and Costs 2010 Kuluttajahintaindeksi Konsumentprisindex Consumer Price Index 2010, kesäkuu juni June Julkaistavissa 14.7.2010 klo 9.00 Får publiceras

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito National Accounts

Kansantalouden tilinpito National Accounts Kansantalouden tilinpito National Accounts 2000-2009* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen +358 9 1734 3338 Olli Savela +358 9 1734 3316 Raimo Nurminen +358 9 1734 3367 skt.95@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi

Kuluttajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2009 Priser och kostnader 2009 Prices and Costs 2009 Kuluttajahintaindeksi Konsumentprisindex Consumer Price Index Julkaistavissa 13.3.2009 klo 9.00 Får publiceras 13.3.2009 kl.

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi 1 JOHDANTO 4 2 TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ 4 2.1 Tuottajahintaindeksien

Lisätiedot

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook Käsikirjoja 42 Handbooks Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook 23.5.2001, 13:00 Käsikirjoja 42 Handböcker Handbooks Rakennuskustannusindeksi

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2005=100

Tuottajahintaindeksit 2005=100 Tuottajahintaindeksit 2005=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2005=100 1. JOHDANTO 2 2. TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ

Lisätiedot

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Environment Statistics Yearbook 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2009. Tobacco statistics 2009. Terveys 2010 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2009. Tobacco statistics 2009. Terveys 2010 Hälsa Health Tupakkatilasto 2009 Tobacco statistics 2009 Terveys 2010 Hälsa Health Terveys 2010 Hälsa Health Tupakkatilasto 2009 Tobacco statistics 2009 Helsinki Helsingfors 2010 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Terveys 2009 Hälsa Health Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Helsinki Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

Palkat ja työvoimakustannukset 2013

Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader Wages, salaries and labour costs Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Wages, salaries and labour costs Palkat ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008

Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Asuminen 2009 Boende Housing Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Statistics on the Finances of Housing Corporations Asuminen 2009 Boende Housing Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Statistics on the Finances

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2000=100

Tuottajahintaindeksit 2000=100 Tuottajahintaindeksit 2000=100 käyttäjän käsikirja Tiedustelut: Jari Harjunpää Anssi Vuorio Marja Ikonen Mari Kinnunen (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2000=100

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Pohjois-Suomen Yksikkö M 10.4/2006/2 Rovaniemi 8.5.2005 European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Katja Lalli, Markku Iljina and ENMR-working group with following partners: University

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1 Yritysrekisterin toimipaikkalaskuri internet-palveluna Haluatko tietää hotellien lukumäärän Suomen kunnissa? Entä tuoreet tiedot teollisuuden ja kaupan alan toimipaikkojen lukumääristä suuruusluokka tietoineen?

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2007:M02 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Espanjan välinen kauppa v. 1997-2006(1-10) Milj. e 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 120 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 120 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot