Eurooppalainen ja suomalainen maksujärjestelmä lähivuosina ja tulevaisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen ja suomalainen maksujärjestelmä lähivuosina ja tulevaisuudessa"

Transkriptio

1 Eurooppalainen ja suomalainen maksujärjestelmä lähivuosina ja tulevaisuudessa FINVA / Executive MBA Johtokunnan neuvonantaja Harry Leinonen Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

2 1. Nykytilanne ja lähimenneisyys 2. SEPA (Single Euro Payment Area) hanke 3. Konkreettisia lähiajan hankkeita (e-lasku) 4. Kaukaisempi kehitys (m-maksu) 2

3 1. Nykytilanne ja lähimenneisyys 2. SEPA (Single Euro Payment Area) hanke 3. Konkreettisia lähiajan hankkeita (e-lasku) 4. Kaukaisempi kehitys (m-maksu) 3

4 Mitä on maksaminen Maksaminen on korvauksen tai velan suorittamista Rahalla maksaminen korvasi vaihtokaupalla suorittamista Konkreettinen arvometalli raha on korvaantunut abstraktisemmilla tilirahamuodoilla Maksamiseen tarvitaan vapaana olevaa eli likvidiä ja yleisesti hyväksyttyä tilirahaa Maksaminen tilirahassa näkyy maksutoimeksiannon kuljetuksena; suorittamisena ja sen vastaanottamisena Maksaminen liittyy aina taustalla olevaan reaalitransaktioon. Kukaan ei maksa maksamisen ilosta. 4

5 Maksujärjestelmien edistys Nopeampi toimitus (maksimi heti online) Edullisemmat toimituskustannukset (piilo + näkyvät) Paremmat/tehokkaammat käyttäjäliittymät Parempi turvallisuus Vähemmän menetettyä korkohyötyä tai maksettua korkoa Vakaampi maksujärjestelmä (mm toimittajakonkurssien välttäminen) Osittain ristiriitaisia tavoitteita Näkemyseroja toimittajien ja käyttäjien välillä. 5

6 Käteisen suhteellinen käyttö vähenee (normaalissa maksamisessa) Käteisen määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen Prosentuaalinen ero Huom! Kierrossa oleva raha väheni voimakkaasti ennen euro käteisen käyttöönottoa. % FI LU FR NL BE DK DE IE UK PT EU AT SE IT GR ES Suomessa käytetään hyvin vähän käteistä 6

7 Eri maksutavat suhteessa asukaslukuun EU-maissa vuonna 2004 Kpl Tilisiirrot Suoraveloitukset Korttimaksut Sekkimaksut BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK Lähde: Euroopan keskupankki. Maksutottumukset poikkeavat merkittävästi eri EU maissa 7

8 Elektronisten maksujen lukumäärä per asukas, Elektronisoitumisasteen kehitys EU-maissa NL FI UK AT DE SE BE DK PT ES IE IT GR Automatisointiaste %, Source: European Central Bank, Bank of Finland. 8

9 EU maksujärjestelmäsääntelyn kehitys Euroopan rahoitusmarkkinoiden integraatio aikajanalla EU Single market (Euroopan 1992 yhtenäisasiakirja) 1987 Tilisiirto direktiivi 1997 Euro tilivaluuttana 1999 SEPA White Paper 2001 PSD maksupalvelu direktiivi esitys 2005 Kansalaisten SEPA EMU I vaihe 1995 Suomen EU-jäsenyys 1998 Settlement finality direktiivi 2001 euromaksu asetus EKP:n seurantaraportit Euro käteisvaluutta Komission EPC insentiivikysely Kilpailupääosaston selvitykset Täysilaajuinen 2010 SEPA Poliittinen hanke, osa yhtenäismarkkinan luomista 9

10 1. Nykytilanne ja lähimenneisyys 2. SEPA (Single Euro Payment Area) hanke 3. Konkreettisia lähiajan hankkeita (e-lasku) 4. Kaukaisempi kehitys (m-maksu) 10

11 EMU toi - yhteisen valuutan - yhteisen rahapolitiikan - yhteisen käteisen mutta yhteisen maksuliikealueen rakentaminen käynnistyi vasta EU komission asetuksella, joka poisti ulkomaanmaksulisän euro-alueella. 11

12 Yhteisen maksualueen päätavoitteet Euroopan maksuliikkeen tehostaminen Nopeammat toimitukset Edullisemmat siirrot Automaattisemmat liittymät Luotettavasti ja turvallisesti Tarvittavat toimenpiteet Pankkienvälisen maksuliikkeen standardointi ja infrastruktuurin yhtenäistäminen Asiakaspalvelujen ja asiakasstandardien harmonisointi Kilpailun esteiden poistaminen Tehokkaiden hallintorakenteiden käyttöönotto Kansallisista ratkaisuista siirrytään yhteen yhtenäiseen eurooppalaiseen ratkaisuun. 12

13 Yhteiset peruspalvelut Tilisiirto + pikasiirto Suoraveloitus Korttimaksut Suomessa jatkossa vain Visa ja MC kortteja Perusversiot lähtien Täysi toiminnallisuus lähtien Yksinkertaisesti: maksut Helsingistä Madeiralla samalla tavalla ja yhtä tehokkaasti kuin maksut Helsingistä Ahvenanmaalle (Suomea pidetään kansainvälisesti esimerkkimaana) 13

14 Keskeiset toimijat Eurooppalaisten pankkien maksu(palvelu)neuvosto määrittelee Pankit ja selvitysjärjestelmät rakentavat Euroopan komissio säätelee Eurojärjestelmä toimii katalysaattorina Toiveena on laaja itsesääntely, mutta viranomaissääntelyä tullaan tarvitsemaan, koska - nykyrakenteet rajoittavat kilpailua - pankeilta puuttuvat riittävät kannustimet - pankeilla on koordinointiongelmia 14

15 Luomiseen liittyvät kannustinongelmat Pankkien dilemma Kilpailu lisääntyy jos - läpinäkyvä hinnoittelu - nopea toimitusaika - yhteiset monipuoliset standardit -avoin infrastruktuuri Asiakkaiden dilemma Muutoksien tekeminen maksaa ja niiden tulisi sen vuoksi tuottaa välitöntä hyötyä minisepa, SEPA vai esepa?? Viranomaisten dilemma Sääntelyn käytön riskit - ylisääntely - kehityksen hidastaminen - tehottomien ratkaisujen suosiminen - sääntelyn hitaus minisepa on hyödytön ja vasta moderni esepa varmistaa riittävän asiakaskiinnostuksen 15

16 EU komission Maksupalveludirektiiviehdotus (=peruslainsäädäntö samalle tasolle) Direktiivin keskeinen sisältö toimilupapakko luottolaitokset, sähköisen rahan liikkeellelaskijat, postit ja maksulaitokset (uusi ryhmä) tapahtumien kirjaaminen täysimääräisesti ja kukin asiakas (lähettäjä ja vastaanottaja) maksaa omat kulunsa maksimitoimitusaika seuraavana päivän lähtien ennen sitä mahdollisuus sopia kolmen päivän toimitusajasta arvopäiväkielto (=korottomien lisäpäivien kieltäminen) pankeille selkeämmät ja hieman suuremmat vastuut Tavoitteena on direktiivin hyväksyntä syksyllä 2006 ja lyhyellä (12 kk) implementointiajalla 16

17 EU komission seuraavat askeleet (ehdotus) Seuraavat askeleet on konsultointipaperi, johon koottu erilaisia mahdollisia jatkotoimenpiteitä maksuliikkeen tehostamiseksi maksupalvelujen hallinnoinnin ja standardoinnin tehostaminen asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen tehokkaiden palveluiden ja niiden käyttöönoton takaaminen riittävän kilpailun varmistaminen ja läpinäkyvä hinnoittelu käteisen ja sekkien uudelleenasemointi (= käytön vähentäminen) asiakkaiden liikkuvuuden ja valintamahdollisuuksien edistäminen sähköisen laskutuksen tukeminen Seuraavilla askelilla pyritään kilpailun lisäämiseen ja sitä kautta tehokkuuden parantamiseen 17

18 Heikko palvelutaso aiheuttaisi ongelmia Suomessa Ulkomaisten pankkien suosima (mini)sepa ehdotus voisi heikentää suomalaisia nykypalveluja toimitusaika pitenisi kahdella päivällä maksuviitteen mahdollisuus on vasta selvitettävänä suoraveloituksesta riskipitoisempi ja tehottomampi malli sähköisen laskutus ei katsota kuuluvan SEPAan pankkikortit korvaantuisivat Visa ja Mastercard korteilla kansainväliset sähköiset pankkiliittymästandardit puuttuvat Heikko palvelutaso johtaisi siihen, että kehittyneissä maissa, jouduttaisiin ylläpitämään pitkään kansallisia lisäpalvelujärjestelmiä 18

19 Suomen Pankin toiminta Suomen Pankki on erityisesti pyrkinyt nostamaan esiin modernien maksupalvelujen asiakastarpeet ja hyödyt mm nopeat toimitusajat ja tehokkaat palvelut selkeät ja toimivat maksuviitteet sähköisten asiakasstandardien tarve läpinäkyvän hinnoittelun hyödyt Suomen Pankki on toiminut aktiivisesti kotimaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä viranomaisten, pankkien ja asiakastahojen kanssa. 19

20 Yhteisen maksualueen hyödyt (edellyttää tehokasta esepaa) Kuluttajille edulliset ja nopeat maksut koko Eurooppaan helpompaa ostaa ulkomailta näkyvät hinnat ja valintamahdollisuudet paremmat mahdollisuudet kilpailuttaa pankkeja Yrityksille/kaupoille nopeampi maksuliike sitoo vähemmän pääomaa helpompaa harrastaa vientiä ja tuontia yhteiset sähköiset standardit luo suurtuotannon etuja sähköisen laskutuksen standardi (suurin hyödyn aikaansaaja) paremmat mahdollisuudet kilpailuttaa pankkeja Yhteiskunnalle läpinäkyvä hinnoittelu ja kilpailu tehostaa maksamista kasvu nopeutuu kilpailua ylläpitävät rakenteet takaa jatkuvan kehityksen Sähköisen laskutuksen säästöt olisivat luokkaa mrd/vv ja muiden säästökohteiden vähintään mrd/vv 20

21 Miten SEPAan siirrytään? Maakohtaiset migraatiosuunnitelmat vuoden 2006 loppuun mennessä Maakohtaisia ylimenokauden suunnitelmia Rakennemuutokset ilmeisiä mutta tuskallisia Erot lähtötasoissa eivät tasoitu hetkessä Muut Pohjoismaat ulkona? Euromaksuasetuksen jatko? 21

22 Miten asiaakkaat voivat valmistautua IBAN (kv. tilinumero) kaikkiin maksuihin - BIC (pankkitunnus) palveluna? Yhtenäinen maksustandardi on päivitettävä pankkiyhteysohjelmiin /taloushallinnon sovelluksiin Otettava huomioon ylläpito- ja investointisuunnitelmissa Vaikutukset kassanhallintaan ja likviditeetin hoitoon Tärkeät nykyiset palvelut on varmistettava; pankit tulevat tuottamaan ne ns. lisäpalveluina Poliittinen viesti on: palvelut eivät saa heikentyä hinnat eivät saa nousta (mutta siirrytään piilohinnoittelusta avoimeen hinnoitteluun) Yhteydet omaan pankkiin ja järjestelmätoimittajaan tärkeitä! 22

23 Yhteinen maksualue tarvitsee viranomaistukea syntyäkseen asiakkaiden (kuluttajien ja yritysten) toivomalla nopeudella ja sisällöllä ja siinä kohdataan samanlaisia ongelmia kuin muissa verkkopalveluissa. 23

24 SEPA-linkkejä: Suomen Pankin Euro ja Taloudessa julkaistu artikkeli siirtymisestä kohti yhtenäistä euromaksualuetta Euroopan Keskuspankin raportti kohti yhtenäistä maksualuetta tavoitteet ja määräajat (4. seurantaraportti) Kansallinen SEPA-suunnitelma ge=060315sepa.stm Komission konsultaatiopyyntö Komission ehdotus maksupalveludirektiiviksi European Payments Coucil (EPC) GT-news (Global Treasury) verkkolehti 24

25 1. Nykytilanne ja lähimenneisyys 2. SEPA (Single Euro Payment Area) hanke 3. Konkreettisia lähiajan hankkeita (e-lasku) 4. Kaukaisempi kehitys (m-maksu) 25

26 Yritykseltä yritykselle Velkojan prosessit Tulostus Internet Sähköinen lasku Postitus Avaus Maksu- Reskontra e-laskukäsittely Banks processes Maksajan prosessit Syöttö Internet Lasku/ Saatavat Tietokanta Maaposti Elektroninen kuljetus on tehokkaampaa Kaikki osaprosessit voidaan automatisoida Samaa e-tietoa voidaan uudelleenkäyttää Yksinkertaista arkistoida Vähemmän manuaalisia virheitä, paremmat kontrollit Säästöt noin euro per lasku Suoraan yritysten elektronisiin prosesseihin 26

27 e-tiliotteista = e-laskuarkistoja Tilisiirto + e-lasku Suoraveloitus + e-lasku Korttimaksu + e-lasku e-tiliote 1 maksut+laskut e-tiliote n maksut+laskut Verkkopankeista löytyy kaikki maksutiedot elektronisessa muodossa Verkkopankkiasiointi lisääntyy entisestään Maksaminen on vain laskuttamisen osaprosessi Jatkossa voidaan hakea vanhoja laskuja verkkopankista browsaamalla samalla tavalla kuin vanhoja sähköpostisanomia 27

28 Olen kiinnostunut uuden maksuvälineen käyttämisestä jos voin a) luopua paperilaskuista ja siirtyä sähköisen laskun käyttöön b) säilyttää maksut ja laskut sähköisessä arkistossa 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 1 2 b) e-arkisto a) e-laskut 7 Pieni Iso merkitys merkitys Sähköisellä laskulla ja arkistolla on merkittävä potentiaali SP kuluttajatutkimus loka/marraskuu

29 Työn alla olevia e-laskuhankkeita E-laskun yrityskäytön laajentaminen kotimaassa Finvoice standardin kehittäminen ja myyminen ulkomaille Kansainvälisen standardin aikaansaaminen E-laskun liittäminen SEPA tuotteisiin Verkkolaskun markkinointi yksityishenkilöille EU-tasolla, e-laskutuksen tehostamishyödyt ovat yli 100 mrd euroa vuodessa (laskuja on noin 60 mrd kpl vuodessa) 29

30 1. Nykytilanne ja lähimenneisyys 2. SEPA (Single Euro Payment Area) hanke 3. Konkreettisia lähiajan hankkeita (e-lasku) 4. Kaukaisempi kehitys (m-maksu) 30

31 Matkapuhelin tuleva maksuväline? Uusi palvelumahdollisuus Turvallinen tili/korttitietojen säilytyspaikka Näyttöruutu tietojen tarkastamiseksi Turvallinen PIN-näppäimistö Käytettävissä missä puhelinverkko Maksupääte- ja internet-yhteys Puhelimesta puhelimeen maksumahdollisuus Tapahtumien tallennusmahdollisuus puhelimeen Automaattinen tapahtumien prikkaus Mukavuus: vähemmän näppäiltävää, vähemmän paperia, nopeampi, turvallisempi, käytettävissä kaikkialla, ajantasaista tietoa, täydellinen tapahtumahistoria 31

32 Push & Go Tietojen vastaanotto lähikommunikaatiolla puhelimeen RFID (Radio Frequency Identfic.) Tarkista maksu Hyväksy, paina ok Valmis Puhelin voi tarkistaa automaattisesti, että tiliotemerkinnät vastaavat hyväksyntää Reaali-aikainen veloitus/maksu tililtä vain klikkauksella tai klikkauksella+pin 32

33 Push & Go + e-lippu Valitse tilaisuus netistä tai informaatio-tag:eistä (RFID) Maksa puhelimella Vastaanota lippu puhelimeen Automaattinen lipuntarkastus portilla puhelinlipun perusteella Istuintieto löytyy puhelimesta Uusia elektronisia mahdollisuuksia: lippujen myymiseksi ja välittämiseksi, lipputarkastuksen automatisointi, mustanpörssin rajoittaminen jne 33

34 Nykyiset matkapuhelinmaksujärjestelmät ovat ensimmäisen sukupolven kokeilujärjestelmiä, joiden käyttäjäliittymät ovat kömpelöitä. Seuraavassa sukupolvessa paranevat mukavuus, yksinkertaisuus, nopeus, turvallisuus, tietojenkäsittely ja kustannustehokkuus. Uudet ratkaisut joutuvat kohtaamaan yhä korkeampia aloituskynnyksiä ja laajempaa muutosvastarintaa. Asiakkaiden maksutottumukset muuttuvat hitaasti!!! 34

Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) kansalaisen näkökulmasta

Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) kansalaisen näkökulmasta Studia monetaria 01.04.2008 Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) kansalaisen näkökulmasta Johtokunnan neuvonantaja Harry Leinonen Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto EMU toi - yhteisen valuutan - yhteisen rahapolitiikan

Lisätiedot

VerkkolaskuForum 2007 SEPA ja Eurooppa Suomen Pankki Harry Leinonen 10.5.2007 1 Yhteisen maksualueen päätavoitteet Euroopan maksuliikkeen tehostaminen Nopeammat toimitukset Edullisemmat siirrot Automatisoidummat

Lisätiedot

SEPA on. SEPA = Single Euro Payment Area Yhteinen maksuliikealue. SEPA kehittää eurooppalaista maksamista

SEPA on. SEPA = Single Euro Payment Area Yhteinen maksuliikealue. SEPA kehittää eurooppalaista maksamista Kriittinen muotipäivä, Muotikaupan Liitto ry, Helsinki SEPA kehittää eurooppalaista maksamista 19 lokakuu 29 Harry Leinonen SEPA on prosessi kohti yhteisiä sääntöjä ja maksutapoja - nopeampia toimituksia

Lisätiedot

Yhtenäisen euromaksualueen tulevaisuuden näkymät. 11.5.2011 Harry Leinonen

Yhtenäisen euromaksualueen tulevaisuuden näkymät. 11.5.2011 Harry Leinonen Tulevaisuuden Finanssipalvelut, Talentum, Ravintola Pörssi, Helsinki Yhtenäisen euromaksualueen tulevaisuuden näkymät 11.5.2011 Harry Leinonen Esitetyt näkemykset perustuvat henkilökohtaisiin tutkimustuloksiin.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA): YHTEISET PIENTEN MAKSUJEN MARKKINAT

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA): YHTEISET PIENTEN MAKSUJEN MARKKINAT YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA): YHTEISET PIENTEN MAKSUJEN MARKKINAT SISÄLLYS Esipuhe 5 Johdanto 6 1 Näin syntyy yhtenäinen euromaksualue (SEPA) 7 Yleistä SEPA-hankkeesta 7 Miksi SEPA? 10 Pankkisektorin

Lisätiedot

SEPAn vaikutukset yrityksen maksupalveluihin

SEPAn vaikutukset yrityksen maksupalveluihin SEPAn vaikutukset yrityksen maksupalveluihin SEPA SEPA on Euroopan yhteinen maksualue, jota eurooppalaiset pankit (European Payment Council = EPC), Euroopan keskuspankki sekä Euroopan komissio ovat luomassa.

Lisätiedot

yhtenäinen euromaksualue

yhtenäinen euromaksualue yhtenäinen euromaksualue lokakuu 2010 seitsemäs seurantaraportti teoriasta käytäntöön FI YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE SEITSEMÄS SEURANTARAPORTTI TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN LOKAKUU 2010 Vuonna 2010 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012 YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012 16.4.2012 1 Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa 2 Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

YRITYSTEN SÄHKÖINEN MAKSULIIKENNE

YRITYSTEN SÄHKÖINEN MAKSULIIKENNE RAPORTIN NIMIÖSIVU YRITYSTEN SÄHKÖINEN MAKSULIIKENNE SEPAn tuomat muutokset Laura Liikanen Opinnäytetyö Kevät 2011 Tietojenkäsittely Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy

SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy Piippo, Maija 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy Maija Piippo Liiketalouden

Lisätiedot

Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula

Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula Ohjelma Eurooppalainen maksualue SEPA käynnistyy tänä vuonna! Mikä on SEPAn tavoite Mitä SEPA merkitsee yrityksellenne

Lisätiedot

Yhtenäinen euromaksualue SEPA

Yhtenäinen euromaksualue SEPA Yhtenäinen euromaksualue SEPA Miten maksaminen muuttuu ja kehittyy 1 Euro on paras asia EU:ssa Ostovoima säilyy vaikka liikutaan rajojen yli. Hintoja on helppo verrata. Ei rahanvaihto- tai siirtelykuluja.

Lisätiedot

MAKSUTAVAT KEHITTYVÄT, LASKEVATKO KUSTANNUKSET?

MAKSUTAVAT KEHITTYVÄT, LASKEVATKO KUSTANNUKSET? OPINNÄYTETYÖ (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2012 Simo Haavisto MAKSUTAVAT KEHITTYVÄT, LASKEVATKO KUSTANNUKSET? Korttimaksujen vastaanoton veloitusvertailut Boulevard Oy:ssä. OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki 1 SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki Rönkkö, Nora 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ?

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous LILJA, EMMI Opinnäytetyö

Lisätiedot

STEP2-järjestelmän kuvaus

STEP2-järjestelmän kuvaus Julkinen BoF Online 13 2014 STEP2-järjestelmän kuvaus Timo Iivarinen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2007 Kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet nopeammin kuin velat Pankkien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat edelleen vuoden 2007 alkuneljänneksellä Listautuneet

Lisätiedot

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä 3.11.2008 Jenni Koskinen ekonomisti rahoitusmarkkinat ja tilasto-osasto Tehokas, sähköinen ja standardoitu maksujenvälitys lisää talouden tuottavuutta.

Lisätiedot

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta SEPA-asiaa pankin näkökulmasta Sampo Pankki Manu Kauppila 30.09.2009 Sisältö 1. SEPA:n eteneminen ja maksupalvelulaki 2. SEPA:n vaikutuksista tilisiirtoihin, suoraveloitukseen ja kortteihin 3. Sampo Pankin

Lisätiedot

Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010

Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010 Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010 SEPA:n lähtökohdat Yhtenäinen euromaksualue tekee EU:n sisämarkkinoista ja yhteisestä valuutasta entistä

Lisätiedot

Euroopan digitaalihaaste

Euroopan digitaalihaaste Euroopan digitaalihaaste Komission puheenvuoro Eurooppa-neuvostossa 24. ja 25. lokakuuta 2013 KOMISSION PUHEENVUORO LOKAKUUSSA 2013 KOKOONTUVAN EUROOPPA-NEUVOSTON KESKUSTELUUN DIGITAALITALOUDESTA Nykyaikainen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon www.servinet.fi keskity ydinosaamiseesi - Rahan

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2005 Pankkien osuus kotimaisesta rahoituksen välityksestä kasvussa Rahoitustoimialan kannattavuus ja vakavaraisuus hyvä vuonna 2004 Helsingin pörssin toimialakohtaisten P/E-lukujen

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot