Muutos on myös mahdollisuus - johtamisen uudet tuulet Katrina Harjuhahto-Madetoja Liiketoimintajohtaja, FCG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutos on myös mahdollisuus - johtamisen uudet tuulet 22.3.2011. Katrina Harjuhahto-Madetoja Liiketoimintajohtaja, FCG"

Transkriptio

1 Muutos on myös mahdollisuus - johtamisen uudet tuulet Katrina Harjuhahto-Madetoja Liiketoimintajohtaja, FCG

2 Suomi 2010-luvulla Ikärakenteen muutos Julkisen sektorin kestävyysvaje Vientiteollisuuden haasteet Uusien kasvualojen välttämättömyys Matalan talouskasvun dilemma Tuottavuuden / tehokkuuden kehittämistarpeet Julkisen talouden kestävyysvaje 2,5-5 % BKT:sta (5-10 mrd ) Saatava aikaan kasvua ja uutta liiketoimintaa Myös työurien pidentäminen välttämätöntä, jotta kestävyysvaje poistuu Lisäksi tarvitaan julkisen palvelutuotannon rakenteellisia uudistuksia ja tämähän ei onnistu ilman ICT:tä Noin kymmenen prosentin tuottavuusloikka tällä vuosikymmenellä antaisi hyvän perustan selvitä seuraavalla vuosikymmenellä voimistuvista väestön ikääntymisen aiheuttamista palvelu- ja rahoituspaineista. Etunimi Sukunimi

3 2008: kuntien bruttoveroaste 33,75 % ja keskimääräinen kunnallisvero-% 19,15 Etunimi Sukunimi

4 Muuttuva väestörakenne lisää hyvinvointipalveluiden kysyntää - ja menoja euroa Ikäryhmät Lähde: Stakes; Miesten ja naisten terveysmenot ikäryhmittäin vuonna Työvoiman jakaantuminen julkinen vs. yksityinen sektori Etunimi Sukunimi

5 Suomi 2010-luvulla: julkisia linjauksia Hallintopolitiikan tulevaisuuskatsaus (VM) Julkisen hallinnon muodonmuutos edellyttää seuraavia kehittämisen suuntaviivoja: luodaan hallinnolle yhteinen tahtotila ja parannetaan kokonaisuuden hallintaa vahvistetaan julkista taloutta ja sen ohjausta kokonaisuutena otetaan kansalaisten osallisuus hallinnon merkittäväksi voimavaraksi luodaan digitalisoinnin myötä hallinnon ja palvelutuotannon muodonmuutos kootaan hallintoa joustavasti ja tehokkaasti yhteentoimiviksi rakenteiksi uudistetaan palvelurakenteita monikanavaisiksi ja toimintatapoja asiakaslähtöisiksi vahvistetaan julkista johtajuutta hallinnon muutoksen läpiviemiseksi Etunimi Sukunimi

6 Mikä erottaa yksityistä ja julkisen sektoria Ero no 1 = Ero no 2 = Ero no 3 = Ero no 4 = Ero no 5 = Ero no 6 = Ero no 7 = Ero no 8 = Ero no 9 = tulosvastuu vs. vastuu rahojen käytöstä viimeiseen, mutta vain viimeiseen senttiin omistajaohjaus vs. poliittinen ohjaus päätöksentekoprosessien nopeus vs. hitaus toiminnan ja tulosten mittaaminen ja arviointi kvartaalitalous vs. vaalikausitalous elämä vuosibudjetin puristuksessa tai sitten ei mahdollisuus reagoida muutoksiin tuloksesta palkitaan tai siitä voidaan jopa rangaista hyvä tyyppi vs. muodollinen pätevyys Etunimi Sukunimi

7 Mikä erottaa kunta- ja valtiosektoria Kuntasektori: lähellä kuntalaisten arkea kunnan työntekijät päätöksentekijöinä valtuustoissa paljon eri professioiden edustajia, myös humanisteja johtajina Valtion (keskus)hallinto: kauempana kansalaisen arjesta lainsäädäntö- ja strategiapainotteisuus tilivelvollisuus veronmaksajille saattaa unohtua paljon juristeja johtajina Etunimi Sukunimi

8 Etunimi Sukunimi

9 Johtaminen Minkälaista on tulevaisuuden kunnan johtaminen parhaimmillaan? Poimi vastauksista ne asiat, joita pidät kaikkein merkittävimpinä kunnille tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa kunnan johtamiselta odotetaan ammattimaisuutta. Kokonaisuuksien ymmärtäminen koetaan hyvin tärkeäksi. Kaikkein merkittävintä kuitenkin on yhteistyökyky. Verkostomaisuus ja innovatiivisuus ovat myös listan kärjessä. Yhteistyötä ja vastuunkantoa Keskeistä on poliittisen ja ammatillisen johtajuuden yhteistoiminta. Valta ja vastuu on oltava sopusoinnussa ja nähtävä toimintojen kokonaisvaikutukset. Lähde: Kunta 2017 verkkopohdinta, 2010 Etunimi Sukunimi

10 Henkilöstö Mihin asioihin tulisi tarttua kunnan henkilöstövoimavarojen osalta? Poimi vastauksista ne asiat, joita pidät kaikkein merkittävimpinä kunnille tulevaisuudessa. Kunnan henkilöstöresurssien hoidossa asia ylitse muiden on työhyvinvoinnista huolehtiminen. Mielipiteet hajoavat eniten tehokkuudessa, arvostuksessa ja palkkauksessa. Ihmisten hyvinvoinnin varmistaminen johtaa myös työhyvinvointiin Kaikilla työpaikoilla on varmistettava, että ihminen voi hyvin. Tällöin työkin tulee tehdyksi hyvin ja asiakkaat (kuntalaiset) saavat palvelunsa hyvälaatuisina. Lähde: Kunta 2017 verkkopohdinta, 2010 Etunimi Sukunimi

11 MUUTOSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN / TIIVISTELMÄ 430 MUUTOSAMMATTILAISEN NÄKEMYKSISTÄ Muutoksen haasteet ja odotukset ovat samansuuntaisia niin julkisella sektorilla kuin yrityksissäkin 1. Muutoksen pohjatyöt ja linjaukset tehtävä entistäkin paremmin Muutostarve, muutosten tavoitteet, päämäärät ja vaikutukset pitää määritellä kirkkaasti, avoimesti ja realistisesti Jäntevä suunnittelu ja valmistelu edesauttaa muutoshankkeen onnistumista - mitä paremmin muutos projektoidaan ja vastuutetaan, sitä tehokkaampi se on 2. Muutos ei tapahdu itsestään: muutoksen työstäminen vaatii resursseja Pitää varata ja allokoida aikaa muutoksen suunnittelulle ja toteuttamiselle - se maksaa itsensä takaisin sujuvampana prosessina ja muutostavoitteet saavutetaan nopeammin Tukena käytettävä enemmän muutoksen ja valmennuksen ammattilaisia 3. Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen avainasemassa Jokaisella oltava mahdollisuus vaikuttaa oman roolinsa ja valtuuksiensa puitteissa Järjestettävä valmennusta, keskusteluja, työistuntoja ja vertaistukea, joissa haetaan konkretian kautta yhteistä ymmärrystä Oleellista päästä puhumaan vaikeistakin asioista hallitusti ja turvallisesti 4. Muutosviestintä on muutakin kuin muutoksen alkuvaiheen tiedottamista Muutostilanteissa vaaditaan paljon tietoa, mutta kaksisuuntainen dialogi vasta vie muutosta käytäntöön Viestinnän kulmakivinä oikea-aikaisuus, säännöllisyys, ymmärrettävyys ja konkreettisuus Koko johdolla ja esimieskunnalla oltava yhteneväinen käsitys muutoksen perusviestistä Johto ei saa vetäytyä muutoksen aikana - henkilöstö arvostaa johdon näkyvillä oloa ja jalkautumista 5. Esimiehet ja heidän valmentamisensa ratkaisevassa roolissa Keskijohdolle ja lähiesimiehille järjestettävä valmennusta ja tilaisuuksia yhdessä työstää muutosta ja omaa esimiesroolia Tärkeätä päästä keskenään (ja yhdessä johdon kanssa) käsittelemään muutoksen tuomia haasteita johtamiselle Annettava käytännön työkaluja viedä muutosta eteenpäin oman vastuualueen kanssa 6. Muutoksen tukitoimenpiteet pitää aloittaa ajoissa ja jatkaa koko muutosprosessin ajan Toimenpiteet tulee kohdistaa ja rytmittää tarkoituksenmukaisesti 7. Muutoksen seuranta ja mittaaminen jää liian vähälle huomiolle Muutoksen etenemistä pitää havainnoida ja reagoida; korjaavien toimenpiteiden nopea toteutus on tärkeää Lähde: Menestyksekäs muutos kysely, 10/2010 Etunimi Sukunimi

12 Johtamisen uudet haasteet globaalissa ja ikääntyvässä tietoyhteiskunnassa Muutoksen johtaminen Verkostotalous ja verkostomaiset toimintamallit alihankinnan / kumppanitoiminnan / ulkoistetun toiminnan johtaminen projektijohtaminen Prosessijohtaminen (myös yli organisaatiorajojen) prosessien omistajat osaprosessien optimointi vs. kokonaisuuden hallinta Kansainvälistyminen ja monikulttuuriset työyhteisöt Etunimi Sukunimi

13 Johtamisen uudet haasteet globaalissa ja ikääntyvässä tietoyhteiskunnassa Tietotyön/asiantuntijoiden määrä lisääntyy Organisaatiot madaltuvat ja hierarkkisuus vähenee Tuottavuushaasteet Innovatiivisuushaasteet Kukaan ei ole niin vanha kuin ihminen, jolta on sammunut into. - Norman Vincent Peale Tietoyhteiskuntakehitys Yhdistetyllä ihmis- ja asiajohtajalla kysyntää Etunimi Sukunimi

14 Johtamisen uudet haasteet globaalissa ja ikääntyvässä tietoyhteiskunnassa Fyysinen hyvinvointi Asiantuntijaorganisaatiossa henkinen hyvinvointi korostuu Avoin ja keskusteleva työilmapiiri Oikeudenmukainen työympäristö Yhteiset pelisäännöt Aikaa myös luovuudelle Palautteen anto rakentavasti - positiivinen ja negatiivinen Mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja osaamisen ylläpitoon Vaikuttamismahdollisuudet Kaikki ovat vastuussa työhyvinvoinnista! Etunimi Sukunimi

15 Johtamisen uudet haasteet globaalissa ja ikääntyvässä tietoyhteiskunnassa Tällä ei enää pärjää: Johtajan tulee olla ennen kaikkea jämerä ja ruumiinrakenteeltaan vankka. Esimiehenä hän hallitsee kaikki alaistensa työt näitä selvästi paremmin. Hän säilyttää isällisen arvovaltansa pitämällä tiukkaa kuria, puhumalla harvakseltaan ja hiljentämällä vastalauseet alkuunsa. Käskyläiset palkitsevat hyvän johtajan nöyryydellä ja tottelevaisuudella. - Mikko Ivalo: Henkilökohtainen työnjohto, 1947 Etunimi Sukunimi

16 Oppeja elämän varrelta Ole oikeudenmukainen Ole läsnä ja kuuntele aina on aikaa antaa minuutti Innosta jos et itse ole innostunut, eivät muutkaan ole Anna palautetta sanalla kiitos on mahtava voima Ole avoin nosta kissa tarvittaessa pöydälle Älä etsi syyllisiä, vaan opi virheistä pelolla / syyllistämällä johtaminen tappaa luovuuden Kaikki ovat yksilöitä toinen kaipaa tukea, toinen itsenäisyyttä Kaikista ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen Aseta tavoitteet, valvo tuloksia, auta ja tue matkalla Delegoi Luota ja usko ihmisiin enemmän kuin he itse uskovat Osallista ihmiset muutostilanteissa sitoutuminen ja arjen tuntemus Etunimi Sukunimi

17 Oppeja elämän varrelta Tunne itsesi, vahvuutesi ja heikkoutesi suosittelen sapattia Omastakin jaksamisesta ja kehittymisestä on pidettävä huolta Elämässä on oltava muutakin kuin työ Vertaisverkon ja -tuen merkitys Johtaja on palvelija -asenne Intohimoa tarvitaan myös työelämässä! Etunimi Sukunimi

18 Kiitos. Muutos on myös mahdollisuus. Olemalla ihminen ihmiselle pärjää parhaiten. Myös vaikeissa tilanteissa ja muutoksen keskellä. Etunimi Sukunimi

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kuntajohtamisen tulevaisuuden haasteita - Mitä on hyvä esimiestyö kuntasektorilla?

Kuntajohtamisen tulevaisuuden haasteita - Mitä on hyvä esimiestyö kuntasektorilla? Delfoi Akatemia Henrika Nybondas-Kangas, KT Kuntajohtamisen tulevaisuuden haasteita - Mitä on hyvä esimiestyö kuntasektorilla? Muuttuva kuntasektori - toimintaympäristöstä Kunnan tehtävistä säädetään kuntalaissa.

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot