Hyvät seutufoorumin osallistujat Arvoisat läsnäolijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvät seutufoorumin osallistujat Arvoisat läsnäolijat"

Transkriptio

1 1 Hyvät seutufoorumin osallistujat Arvoisat läsnäolijat Noin vuosi sitten Tampereen kaupunkiseudun kuntapäättäjät rakensivat vahvalla otteella yhteistä tulevaisuutta emeritus maaherra Rauno Saaren johdolla. Huoli oli Tampereen kaupunkiseudun vetovoimaisuuden säilymisestä ja alueemme elinvoimasta. Taustalla oli luonnollisesti myös pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa olleet tavoitteet ja kirjaukset kuntarakennekysymyksissä. Yhtenä perusajatuksena oli, että toimimalla oma-aloitteisesti ja ennakoiden pidämme mahdolliset muutosvirrat omissa käsissä. Lukuisissa yhteisissä kokouksissa ja työpajoissa rakensimme luottamuksen ilmapiiriä ja omakohtaisesti ainakin voin todeta, että luottamus kuntien välillä aivan selvästi vahvistui tuon prosessin aikana. Vahva yhteistyön henki kantoi vuodenvaihteen yli aina Rauno Saaren raportin valmistumiseen saakka. Seudun kunnat olivatkin ottamassa seudun elinvoimaselvityksen perusteella seuraavaa askelta kuntakumppanuuden syventämiseksi. Yhdessä oli jo sovittu, että keväällä samana päivänä huhtikuun 14. teemme yhtäpitävät päätökset seuraavan askeleen ottamisesta. Arvioin tuolloin, että oli laajaa valmiutta tuon askeleen ottamiseen. Yhteinen huoli oli nimenomaan seudun elinvoiman turvaamisesta tulevaisuudessa. Hyvin valmistellut suunnitelmat eivät kuitenkaan edenneet, koska kuten kaikki tiedämme tuli julkisuuteen yllättäen valtakunnallinen uutinen eli puolueiden puheenjohtajien sopimus sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen järjestämisestä.

2 2 Syntyi sopimus, jollaista ei aikaisemmin ole ilmeisesti Suomen historiassa tapahtunut. Eduskunnassa edustetuista olevista kansanedustajista 198 oli puoluejohtajiensa kautta sitoutunut sosiaali- ja terveystointa koskevan uudistuksen toteuttamiseen. Tuo päätös pysäytti Tampereen kaupunkiseudun kuntien välisen syvemmän kumppanuuden rakennuspuuhat. No mitä me nyt puolen vuoden kuluttua voimme nähdä seudun yhteisinä kysymyksinä: Meillä on käytettävissä sote järjestämislakiehdotus, joka lausuntokierroksen jälkeen on viimeisteltävänä eduskunnalle tehtävää ehdotusta varten. Toteutuessaan tuo laki tulee muuttamaan merkittävästi kuntien tehtäväkenttää ja taloudellista asema Toisen asteen koulutuksen osalta on menossa samankaltainen muutosprosessi, jossa pyritään kokoamaan peruskoulun jälkeinen koulutustarjonta isompiin järjestäjäkokonaisuuksiin. Meillä on edessä seudulliset ratkaisut, joilla on turvattava seudun vesihuoltoon niin puhtaan veden saatavuuteen kuin jäteveden puhdistamiseenkin liittyvät kysymykset Meillä on edessä lukuisia isoja liikenne infraan liittyviä tulevaisuuden kysymyksiä, joissa tarvitaan väistämättä myös kunnallishallinnon taloudellista panosta. Mainitsen vain, katuratikan, lähijunaliikenteen, kakkoskehä, Tampereen ratapihan siirron, läntisen ratayhteyden ja lentokentän kehittämisen Paikallishallinnon talouden rahavirrat ovat muuttumassa niin, että kuntien keskinäiseen talouden asemaan tulee merkittäviä

3 3 muutoksia. Valtionosuusuudistus, soten rahoitusmallit eri vaihtoehtoineen, toisen asteen koulutuksen rahoitus, suurten investointien rahoitus jne. Syvenevä kumppanuus monella eri toiminnan alueilla vaatisi meiltä entistä laajempaa ja yhtenäistä otetta taloushallinnossa, tietotekniikassa ja monissa muissa tukipalveluissa. Edellä kuvaamani kertoo siitä, millainen murros meillä on juuri nyt menossa. Näiden syiden johdosta meidän on mielestäni mahdollisimman pian ratkaistava, miten kunnallishallinto tulevaisuudessa Tampereen seudulla organisoidaan. Ajatuksenani on, että hyvällä paikallishallinnon organisoinnilla voimme tuoda lisäarvoa seudun elinvoimaan ja samalla voisimme ratkaista monet koko seutua koskevat yhteiset asiat. Monta kertaa sanotaan, että tehokkuus ja tuottavuus suurissa kaupungeissa ei ole samalla tasolla kuin pienemmissä kunnissa. Usein väitetään, että pienemmät kunnat ovat monissa toiminnoissa ketterämpiä. Päätöksiä syntyy, kun niiden aika on. Myös väitetään, että arjen taloudellinen vastuu on lähempänä toimijoita eli vastuulla on ikään kuin tunnistettavat kasvot. Hyvät kuulijat Mielestäni meillä on niin halutessamme mahdollisuus luoda täysin uusi kuntamalli, jossa on sekä suuruuden ekonomiaetuja, että pienuuden ketteryyttä. On mahdollisuus luoda johtamisjärjestelmä, jossa on sisään rakennettu myös kunnallishallinnon tuottavuutta edistävä rakenne.

4 4 Olisin tuomassa kaksiportaisen hallintomallin Tampereen seudulle, samaan suuntaan kuin Rauno Saari ehdotuksessaan esitti. Rauno saari nimitti tätä mallia Eurooppalaiseksi kaupungiksi. Syntyisi siis yksi uusi kuntalain mukainen kunta, joka pitäisi sisällään pienempiä palvelukuntia. Näin koska sormenpääni sanoo, että kuntien yhdistyminen ei voimassaolevan kuntajakolain suuntaviivojen mukaan ole nyt mahdollista. Esittämässäni mallissa syntyisi uusi hallinnon rakenne eikä kuten niin usein on tapahtunut, hallinnot rakentuvat suurimman kunnan kunnalliskulttuurin mukaan. Korostan vielä, että romuttaisin Tampereen ja kaikkien muidenkin nykyisen hallinnon johtamismallin ja loisin aivan uuden kunnallisen päätöksenteon. Minun mallissani Uusi Tampere olisi siis nykyisen kahdeksan kunnan muodostama uusi kunta, uusine hallintoineen. Ylimpänä päätöksentekotasona olisi suorilla vaaleilla valittu valtuusto. Se päättäisi mm. yhteisistä veroista, yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta, koko seutua palvelevista liikennehankkeista asuntopolitiikasta. Tähän viitekehykseen kuuluisivat mielestäni myös nyt lakiehdotusvaiheessa oleva sote tuotamisvastuu ja tämä uusi kunta voisi ottaa vastuulleen myös nykyisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan. Muita yhteisiä asioita voisivat olla työllisyyden hoitoon liittyvät asiat, toisen asteen koulutus, yhteinen vesihuolto. Myös taloushallinto ja muut luontevat tukipalvelut hoidettaisiin yhdessä.

5 5 Palvelukunnalle jättäisin ihmisten arjen lähellä olevien palvelujen järjestämisen, kuten päivähoidon, peruskoulun, perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimeen liittyvät lähipalvelut, lähiliikuntapaikat, puistot. Asemakaavoituksen jättäisin myös palvelukuntatasolle. Samalla tavalla elinkeinoelämän kuten alkavien yrittäjien neuvonnan ja yrittäjäkumppanuuden rakentamisessa tarvittavan neuvonnan sisällyttäisin palvelukunnan tehtäviin. Kaikki tämä rakennettaisiin uuden kunnan johtamisjärjestelmän kautta Tuottavuuselementti rakentuisi tässä mallissa siten, että palvelukunta saisi emolta suoriteperusteisen korvauksen keskimääräisten kustannusten mukaan. Mikäli palvelukunta pysyisi järjestämään palvelutuotantonsa niin tehokkaasti, että rahaa säästyisi, saisi palvelukunta säästyneen rahan omaan käyttöönsä esimerkiksi omien lähipalvelujensa edelleen kehittämiseen. Erikseen on harkittava tulisiko, palvelukunnan saada myös jotain perusrahoitusta oman alueensa kehityspanoksiin. Joka tapauksessa muodostamalla kuvaamani Uuden Tampereen alle palvelukuntia, jolla olisi suorilla vaaleilla valittuja päätöksentekotaso, säilyttäisimme asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan lähielämänpiiriinsä ja paljon puhuttu demokratianäkökulma saisi ratkaisunsa. Syntyisi siis eräänlainen uusimuotoinen kuntakonserni, joka jakaantuisi omaa päätösvaltaa omaaviksi osiksi, ei kuitenkaan itsenäisiksi kunniksi. Luonnollisesti palvelukunnat kehittyisivät eri tavalla, mutta tavalla jossa niin kutsutut hyvät käytännöt monistuisivat varmasti nykyistä nopeammin ja tehokkaammin. Keskinäinen kilpailu myönteisessä mielessä koituisi varmasti myös koko alueen hyväksi. On ymmärrettävää, että tässä ajatusrakennelmassa, esittämässäni mallissa, on vielä omat sudenkuoppansa ja jatkokehittelytarpeensa.

6 6 Kuitenkin uudistamalla edellä kuvaamallani tavalla seudun kunnallishallintoa, voisimme antaa oman panoksemme siihen muutosprosessiin, joka kuitenkin on edessämme lähivuosina. Vanhan kunnallisrakenteen pienimuotoinen korjaaminen ei riitä. On luotava jotain radikaalia uutta, jotta meillä olisi paremmat edellytykset selvitä yhteisestä tulevaisuudesta. Hyvät kuulijat Tällaisia ajatuksia voi esitellä vain henkilö, jolla on riittävän monta työpäivää kunnallishallinnossa takana ja riittävän vähän työpäiviä edessä. Nämä ajatukset eivät siis ole työnantajani Ylöjärven kaupungin näkemyksiä vaan täysin henkilökohtaisia oman ajattelun kautta syntyneitä. Toivon, että puheenvuoroni jättää teille siemenen omille pohdinnoille, mikä olisi Tampereen seudun elinvoiman myönteisen kehittymisen kannalta parasta. Toivon, että Tampereen seudun kunnat kokoontuisivat mahdollisimman pian esimerkiksi Rauno Saaren Elinvoimaselvityksen aikana toimineen ohjausryhmän merkeissä pohtimaan, mitä askelia yhteisen kumppanuuden rakentamiseksi tulisi seuraavaksi ottaa. Yhteinen etu on, että nyt pitkään pysähdyksissä ollut keskinäisen kumppanuuden vahvistamiseen liittyvä prosessi saadaan uudelleen liikkeelle. Tampereen seudun elinvoiman vahvistaminen on yhteinen huolen aiheemme. Pentti Sivunen kaupunginjohtaja

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

VIP. Mari Kiviniemi luottaa kuntien parhaaseen

VIP. Mari Kiviniemi luottaa kuntien parhaaseen VIP Mari Kiviniemi luottaa kuntien parhaaseen VIP-vieraana tapaamme hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen (kesk.). Jalasjärveltä kotoisin oleva Kiviniemi on asunut jo pitkään Helsingissä, jonka kaupunginvaltuutettunakin

Lisätiedot

METROPOLIMME 2030. näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen

METROPOLIMME 2030. näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen METROPOLIMME 2030 näkökulmia Helsingin seudun kehittämiseen METROPOLIMME 2030 näkökulmia helsingin Seudun kehittämiseen 3 Suomen Toivo -ajatuspaja Kansakoulukuja 3 A 00100 Helsinki www.toivoajatuspaja.fi

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä. pelastaa? Toim. Antti Mykkänen

Kuntayhtymä. pelastaa? Toim. Antti Mykkänen Kuntayhtymä pelastaa? Toim. Antti Mykkänen P O L E M I A K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Kuntayhtymä pelastaa? Kuntayhtymä pelastaa Toim. Antti Mykkänen K U N N A L L I S A L

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ

VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 26.7.2012 OM 6/021/2011 Anne Rautiainen VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1. Johdanto...2 2. Vaalilain muuttamista koskeva esitys...2 3.

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Kittilän kuntalaisten mielipiteitä kuntauudistuksesta, maaliskuu 2012

Kittilän kuntalaisten mielipiteitä kuntauudistuksesta, maaliskuu 2012 Raportti, julkaisuvapaa to 8.3.2012 Kittilän kuntalaisten mielipiteitä kuntauudistuksesta, maaliskuu 2012 Maan hallitus on käynnistämässä kunnallishallinnon rakenteen uudistusta. Kunnallishallinnon rakenteen

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Kunnat ja maakunnat Euroopassa 6.5.2010. (muutosvarauksin) Hyvä seminaariväki,

Kunnat ja maakunnat Euroopassa 6.5.2010. (muutosvarauksin) Hyvä seminaariväki, Kunnat ja maakunnat Euroopassa 6.5.2010 1 (muutosvarauksin) Hyvä seminaariväki, Kun liityimme 90-luvun puolessavälissä EU:hun ja sitä aiemmin ollessamme jäseniä Euroopan talousalueessa, EU-lainsäädännöllä

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit ennakkoäänestys 14. 20.5. vaalipäivä Suomessa 25.5.

Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit ennakkoäänestys 14. 20.5. vaalipäivä Suomessa 25.5. 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti Toukokuu 1/2014 Tässä lehdessä muun muassa: Sote-uudistus: asiakkaan valinnanvapaus ja palvelutuotannon monipuolisuus turvattava sivu 8 Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit

Lisätiedot

Kuntaliitos suuntana tulevaisuus

Kuntaliitos suuntana tulevaisuus Kuntaliitos suuntana tulevaisuus Kuntatulevaisuus Savonlinnan seudulla Kunnanjohtaja Punkaharjun kunta 1 Välttämättömiäkin muutoksia ja uudistuksia vastustettiin jo 1500-luvulla: Uudistaja nimittäin saa

Lisätiedot

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta!

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Keskustaviesti Keskustan Someron Kunnallisjärjestö ry:n vaalilehti 2012 www.someronkeskusta.fi Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Kunnallisvaaleissa päätetään kuntien tulevaisuudesta. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys Seutuneuvottelukunta 12.11.2014 Jarkko Majava FCG Konsultointi 10.11.2014 Page 1 Sisältö 1. Selvityksen lähtökohdat 2. Demokratia ja

Lisätiedot