LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Thorleif Johansson. Maarit Kuikka GS sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Thorleif Johansson. Maarit Kuikka GS sihteeri"

Transkriptio

1 SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 2/ MK (7) HALLITUS AIKA Tiistai klo 10 PAIKKA Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, Helsinki LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC Tapani Matintalo DG Jari Vuorinen DG Bo Lindberg PDG Terho Mäkimartti IPDG este Thorleif Johansson MD-PRC KÄSITELTÄVÄT ASIAT Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET 36-38/1-2, 39-42, 44/1-3, 45, 47/1-2, 48/1-4 JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 PID:t 6 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 31

2 Hallitus (7) 33 AVAUS Puheenjohtaja Seppo Söderholm avasi kokouksen klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 35 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA JA KOKOUKSESTA AVOIMEKSI JÄÄNEIDEN PÄÄTÖSTEN TILANNE Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei tullut muutoksia. Todettiin edellisestä kokouksesta avoimiksi jääneiden pykälien tilanne. 17 Punainen Sulka kampanjan ajankohta ja suunnittelun aloittaminen todetaan Leotoimikunnan talousarvioesitys käsitellään Invalidiliiton kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen käsitellään Muut asiat/ 3. Äitienpäiväviikon palveluaktiviteetti todetaan 50 Pöydälle jääneiden pykälien tilanteen toteaminen jää jatkossa esityslistalta pois. 36 TULOSLASKELMA GS: Käsitellään tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat ja tehdään tarvittavat päätökset H: Päätettiin, että kaikki tuloslaskelmat jaetaan jatkossa kaikille hallituksen jäsenille. että liitto, piiri ja mahdollisesti Suomi Johtoon kampanja osallistuisivat piirien kevätkokouksiin kutsuttavien kansainvälisen hallituksen jäsenten kustannuksiin talousarvion puitteissa. Lisäksi merkittiin tiedoksi, ettei liitto myönnä raha-avustuksia yksityishenkilöille tai anna vastikkeettomia lehti-ilmoituksia. 37 TILINPÄÄTÖS GS: Merkitään tiedoksi toimintakauden tilinpäätös. Lopullinen tilinpäätös allekirjoitetaan hallituksen kokouksessa TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJE: HANKINTAOHJE JA TALOUDELLINEN PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUS GS: Hyväksytään taloustyöryhmän esitykset toiminnan ja talouden ohjeeseen sisällytettäväksi hankintaohjeeksi ja asiakirja, joka määrittelee taloudellisen päätöksenteko-oikeuden ja sen sitovuuden tasot liitossa.

3 Hallitus (7) Hyväksytyiksi tulleet asiakirjat täydentävät toiminnan ja talouden ohjeen, joka voidaan tämän jälkeen hyväksyä kokonaisuudessaan. 39 LIITON SÄÄNNÖT GS: Hyväksytään sääntötyöryhmän esitys liiton sääntöjen 3. täydentämiseksi siten, että liiton toiminnan yleishyödyllisyys tulee kirjatuksi liiton sääntöihin. Kyseessä on huomattava puute liiton säännöissä, johon poliisihallinnon viranomaiset kiinnittivät kesällä huomiota arpajaislupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. 40 LIITON OHJESÄÄNTÖ GS: Hyväksytään sääntötyöryhmän esitys liiton ohjesäännön 10. muuttamiseksi siten, että siihen lisätään maininta toimintakaudella toteutettavasta kokeilusta KVNkokousviikonlopun osalta. H: Hyväksyttiin sillä lisäyksellä KVN-kokeilun osalta, että vuosikokouksen yhteydessä järjestettävä kauden viimeinen kuvernöörineuvoston kokous on kaikille avoin. 41 MATKUSTUSSÄÄNTÖ GS: Hyväksytään sääntötyöryhmän esitys matkustussäännön 4. ja 10. muuttamiseksi. Matkustussääntöä on haluttu täsmentää mm. päämajan KVN-kokouskorvauksiin vaikuttavien taloushallinnon ohjeiden perusteella sekä selventää puolisoille maksettavien korvauksien käytäntöä. 42 PIIRILEHTIEN ARVONLISÄVEROKOHTELU GS: Hyväksytään verotyöryhmän esitys ennakkoratkaisun hakemiseksi piirilehtien arvonlisäveroasiassa, ja annetaan työryhmälle valtuudet valmistella ennakkoratkaisuhakemus, jossa hakijana on Lion-lehden painotalo. Lions-liitto vastaa hakemuksen painotalolle aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi todettiin, että klubeille on tiedotettava arvonlisäverolain 56:sta, jonka mukaan yli 4 lehteä vuodessa julkaisevan yleishyödyllinen yhdistyksen lehti on vapaa alv:sta. 43 IPIP WING-KUN TAMIN VIERAILU SUOMESSA 17./18.11.

4 Hallitus (7) GS: Päätetään vierailun aiheuttamien kustannusten korvaamisesta sekä vierailun alustavasta ohjelmasta. H: Päätettiin, että liittotoimisto tekee alustavan vierailuohjelman PID Tapani Rahkon kanssa. että LCIF-seminaariin osallistuvien piirien LCIF-johtajien matkakulut korvataan. sunnuntain ohjelmasta vastaa Suomi Johtoon/PID Harri Ala-Kulju, joka toimii vieraan escortina. 44 LEOTOIMINTA 1. LEORAHASTON JAKOEHDOTUS GS: Hyväksytään Suomen Leojen hallituksen esitys leorahaston jakoesitykseksi 1/ TOIMINTA-AVUSTUS LEOTYÖRYHMÄN BUDJETTIESITYKSEN MUKAISESTI GS: Myönnetään leoille toiminta-avustuksena yhteensä Toimintaavustukseen sisältyy talousarvioesityksessä esitetyt kulut. Uudentyyppinen toiminta-avustus sisältää leojohtajan kulut, leojen mahdollisen osallistumisen Lions-kokouksiin (kansallinen ja kansainvälinen) sekä piirien leojohtajien koulutuksen. Avustuksen käytölle laaditaan ohjeet yhteistyössä leojen kanssa. Avustuksen käytöstä raportoidaan liiton hallitukselle seuraavan kauden syyskuun loppuun mennessä. Raportointi on edellytyksenä uuden toiminta-avustuksen maksamiseksi. H: Myönnetään , josta ennakkona leoille on maksettu Hallitus korostaa päätöksessään, että avustuksen käytössä tulee painottaa koulutuksen sekä toiminnan markkinoinnin ja kehittämisen osuutta kansainvälisen toiminnan sijasta. 3. LEOJEN TOIMINTA-AVUSTUS GS: Keskustelu kauden maksamattomasta toiminta-avustuksesta Leot ovat joutuneet kaudella käyttämään aktiviteettirahojaan hallinnollisten kulujen kattamiseksi, mikä on vaikuttanut toimintojen karsimiseen kyseisellä kaudella ja edelleen kaudella , jolloin myönnetty ja maksettu toiminta-avustus on jouduttu käyttämään edelliskauden lainan maksamiseen aktiviteettitileille. Leoille on hallituksen kokouksessa tehdyllä päätöksellä myönnetty 5000 laina (maksettu ) Leo Europa Forum -kuluihin sekä tehty päätös optiosta toisen 5000 osalta. H: Päätettiin maksaa 5000 kauden toiminta-avustuksena. 45 SELVITYS YHTEISTYÖPROJEKTISTA INVALIDILIITON KANSSA GS: Käsitellään selvityksestä esille tulevat asiat ja päätetään, miten hankkeessa edetään. H: Päätettiin, että palvelu- ja varainhankintatoimialan ohjausryhmä valmistelee

5 Hallitus (7) raamisopimuksen Invalidiliiton kanssa yhteistyön jatkamiseksi ja vastaa jatkossa yhteistyöprojektin toteutuksesta. Tehtävään kuuluu myös määritellä projektin käynnistysvaiheesta vastanneen työryhmän rooli. Sopimuksessa on määriteltävä yhteistyön sisältö ja todettava, että yhteistyö toteutetaan klubitasolla kausien ja aikana. Mahdollinen jatko määritellään erikseen. 46 HAITI-PROJEKTIN LOPPUUNSAATTAMINEN GS: Hyväksytään, että 1) Haiti-projekti siirretään hallinnollisesti osaksi IR-yhteistyötä 2) taloihin kerättyjen varojen ylijäämä siirretään työttömien perheiden työllistämiseksi avustuskohteessa. 47 HAMPURIN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN VALINTA GS: Päätetään projektipäällikön valinnasta saapuneiden hakemusten perusteella. H: Tehtävään valittiin PDG Tuomo Holopainen. 49 PUNAINEN SULKA GS: Merkitään tiedoksi, että Kuusamon kuvernöörineuvosto teki päätöksen Punainen Sulka keräyksen suunnittelun käynnistämisestä toteutusajankohtana kausi ja kohteena sotaveteraanit. Palvelu- ja varainhankintatoimialan ohjausryhmä kokoontuu tekemään suunnitelman keräyksen toteuttamisesta. Vuosikokous 2013 tekee päätöksen keräyksestä. Hallitus päätti palvelu- ja varainhankintatoimialan suunnitelman pohjalta, että Punainen Sulka työryhmän puheenjohtajana toimii CC Seppo Söderholm. Lisäksi päätettiin jättää esitys kunnialeijonien nimeämisestä suunnitelmasta pois. 50 ÄITIENPÄIVÄVIIKON PALVELUAKTIVITEETTI GS: Merkitään tiedoksi, että Kuusamon kuvernöörineuvosto teki päätöksen palveluaktiviteetin suunnittelun jatkamisesta. Palvelu- ja varainhankintatoimiala vastaa valmistelusta ja tiedon välittämisestä klubeille. 51 MUUT ASIAT 1. LIONS EUROPEAN MUSIC COMPETITION: SUOMEN OSALLISTUMINEN ISTANBULISSA 2013 JÄRJESTETTÄVÄÄN NUORTEN SOITTAJIEN KILPAILUUN, INSTRUMENTTINA PIANO GS: Päätetään osallistua nuorten soittajien kilpailuun, mikäli liiton taloudellinen tilanne sen sallii. Osallistumisen kustannukset katetaan joko korttirahastosta tai Suomi näkyviin arpajaisten tuotosta.

6 Hallitus (7) H: Päätettiin. 2. NELJÄNNESVUOSISATA NAISJÄSENYYTTÄ LIONSTOIMINNASSA TEMPAUS GS: Merkitään tiedoksi, että suomalaiset naisleijonat juhlistavat 25-vuotisjäsenyyttään lionsjärjestössä tempauksella su klo Tempauksella tuetaan kv. presidentti Wayne A. Maddenin kampanjaa Reading Action lukemalla kohdeyleisölle sopivia tekstejä julkisessa tilassa 25 min ajan. 52 ILMOITUSASIAT 1. LIITTOTOIMISTON MUUTTO VKO 50 GS: Merkitään tiedoksi, että liittotoimisto muuttaa II-kerrokseen joulukuussa viikolla 50 ( ), jolloin toimisto on suljettu. 53 SEURAAVAT HALLITUKSEN KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET GS: Merkitään tiedoksi seuraavat kokoukset: Hallituksen kokoukset /tiistai klo 10, Lions-talo, Helsinki 4/perjantai , klo 11, Hämeenlinna 5/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki - peruuntuu 6/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki 7/perjantai , klo 12, Pieksämäki 8/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki (optio) 9/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki 10/perjantai klo 9, Heinola (aikataulu alustava) Kuvernöörineuvoston kokoukset / , Hämeenlinna 4/ , Pieksämäki 5/7.6., Heinola Kuvernöörineuvoston kokoukset / su 9.6. Järjestäytymiskokous, Heinola 2/ , , Utajärvi 3/ , klo 10, Savonlinna 4/ , klo 10, Mikkeli 5/ , Pori Muita kokouksia NSR, Trollhättan, Ruotsi Convention, Hampuri, Saksa

7 Hallitus (7) 54 PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ALLEKIRJOITUKSET Seppo Söderholm puheenjohtaja Maarit Kuikka pääsihteeri

LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Maarit Kuikka GS sihteeri

LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Maarit Kuikka GS sihteeri MK 26.2.2013 Sivu 1 (12) KUVERNÖÖRINEUVOSTO AIKA Perjantai 15.2.2013 klo 15.43 19.28 PAIKKA Hotelli Savonsolmu, Pieksämäki LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012. Nuorisovaihto jo miehen ikään

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012. Nuorisovaihto jo miehen ikään Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012 Nuorisovaihto jo miehen ikään Toimituksen näkökulmasta Täysiä vuosikymmeniä Aika kiitää entistä vinhempaa vauhtia ja useasti kuulee tokaisuja: taas Raul

Lisätiedot

Joulun kynttilät syttyvät

Joulun kynttilät syttyvät Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi joulukuu 6/2012 Joulun kynttilät syttyvät Virkoja haettavana Hampurin matkoja tarjolla IPIP, Dr Wing-Kun Tam vierailulla Laitetaan puhtinuija kiertämään LC Askolan aloitteesta

Lisätiedot

Lions-aiheisen DVD filmin (n.10 min) esityksen jälkeen puolisot, 10 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan.

Lions-aiheisen DVD filmin (n.10 min) esityksen jälkeen puolisot, 10 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland. Piirikuvernööri, DG 2012-2013 Seppo Rajamäki ja puoliso Maria Distriktsguvernör DG 2012 2013 Seppo Rajamäki ja puoliso Maria Lions

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry. huhtikuu 2/2013. www.lions.fi. LCIF:n ja N-piirin klubien yhteishankkeena laitteet näkövammaisten lasten Oppimiskeskukseen

Suomen Lions-liitto ry. huhtikuu 2/2013. www.lions.fi. LCIF:n ja N-piirin klubien yhteishankkeena laitteet näkövammaisten lasten Oppimiskeskukseen Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2013 LCIF:n ja N-piirin klubien yhteishankkeena laitteet näkövammaisten lasten Oppimiskeskukseen Toimituksen näkökulmasta 60. VUOSIKOKOUS 8. 9.6.2013 Heinolassa

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai 30. - lauantai 31.1.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

Kolmen sukupolven kiitos veteraaneille. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2014. Kiitos veteraanit -palveluaktiviteetti sivu 20

Kolmen sukupolven kiitos veteraaneille. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2014. Kiitos veteraanit -palveluaktiviteetti sivu 20 Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2014 Kiitos veteraanit -palveluaktiviteetti sivu 20 Jokainen sukupolvi rakentaa vuorollaan Suomeamme sivu 22 Kolmen sukupolven kiitos veteraaneille 61. VUOSIKOKOUS

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry. joulukuu 6/2013. www.lions.fi. Talvipuutarhan joulua

Suomen Lions-liitto ry. joulukuu 6/2013. www.lions.fi. Talvipuutarhan joulua Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi joulukuu 6/2013 Talvipuutarhan joulua Toimituksen näkökulmasta Liiton puheenjohtajien valinta kaudelle 2014 2015 Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen 10 mukaan liiton

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012. Jyväskylä valmis Lions-juhlaan

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012. Jyväskylä valmis Lions-juhlaan Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012 Jyväskylä valmis Lions-juhlaan KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKIN ANOMUSLOMAKE Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin

Lisätiedot

Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013. Inbjudan till Finlands Lionsförbund rf:s 60:e årsmöte i Heinola 8-9.6.

Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013. Inbjudan till Finlands Lionsförbund rf:s 60:e årsmöte i Heinola 8-9.6. Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013 Arvoisa vuosikokousosanottaja Heinolan vuosikokous Vierumäen luonnonläheisessä ja -kauniissa ympäristössä on viiden heinolalaisen

Lisätiedot

Hyvällä tuulella tulevaisuuteen! Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous Porissa 6. 8.6.2014 Tervetuloa!

Hyvällä tuulella tulevaisuuteen! Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous Porissa 6. 8.6.2014 Tervetuloa! Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2014 Hyvällä tuulella tulevaisuuteen! Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous Porissa 6. 8.6.2014 Tervetuloa! Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen 2/2014

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014. Kulta-Antti. koko kansan suosikki

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014. Kulta-Antti. koko kansan suosikki Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014 Kulta-Antti koko kansan suosikki Liiton viestintäjohtaja (MD-PRC) kausille 2015 2018 Liiton nykyisen viestintäjohtajan (MD-PRC) toimikausi päättyy 30.6.2015.

Lisätiedot

Päivä on jo pidentynyt. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi helmikuu 1/2013

Päivä on jo pidentynyt. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi helmikuu 1/2013 Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi helmikuu 1/2013 Päivä on jo pidentynyt Rauma Village nousee Sri Lankaan, sivut 12 13 Teemana Lasten ja nuorten arjen asioita, sivut 24 30 Toimituksen näkökulmasta Mitä

Lisätiedot

Soihduilta valoa maailmaan

Soihduilta valoa maailmaan LION Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi huhtikuu 2/2011 Soihduilta valoa maailmaan Toimituksen näkökulmasta Mitähän seuraavaksi? Elämme aikakautta, jollaiseksi sitä emme koskaan olisi kuvitelleet. Yhä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa Henri, Tiikkaja Anna (siht.

Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa Henri, Tiikkaja Anna (siht. Tokion Suomi-koulun johtokunnan kokous Aika: 10.4.2011 klo 17.10 Paikka: Arisunomori, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokio Läsnä: Karppanen Mari, Kouhia Mika, Kurosawa Sinikka, Pajarinen Eija (puh.joht.), Servomaa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LC - IISALMI KLUBIKOKOUS 2 KAUSI 2012/2013 KOKOUSKUTSU

LC - IISALMI KLUBIKOKOUS 2 KAUSI 2012/2013 KOKOUSKUTSU 1 2 HALLITUS TOIMINTAVUONNA 2012/2013 Presidentti: Veli Matti Pulkka Rahastonhoitaja: Jouko Koivunen 1.Varapresidentti: Pertti Halonen Klubimestari: Sakari Kinnunen 2.Varapresidentti: Seppo Toppinen Nuorisoasiamies:

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kuopion Seutu ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano Klubin käsikirja LC Helsinki/Malminkartano 4/4.12.2014 2 / 21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 1 Arvot... 5 2 Tunnuslause ja teemat... 5 3 Suomen Lions-järjestön toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi joulukuu 6/2011. Nyt syttyy valot tuhannet Nu tändas tusen juleljus

Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi joulukuu 6/2011. Nyt syttyy valot tuhannet Nu tändas tusen juleljus Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi joulukuu 6/2011 Nyt syttyy valot tuhannet Nu tändas tusen juleljus Liiton puheenjohtajien valinta kaudelle 2012 2013 Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen 10 mukaan liiton

Lisätiedot