2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi."

Transkriptio

1 sivu 1 ABeam Pikamitoitusohjelma versio 2.1 Käyttöohje 1.0 Abeam pikamitoitusohjelma 1.1 Ohjelman käyttötarkoitus. Rakenteiden pääsuunnittelija suorittaa ABeam ohjelmalla ontelolaattatasoa kantavan A- palkin alustavan lujuuslaskennan tuote-osakauppakyselyä varten. Ohjelmalla ei voi tehdä A-palkin lopullista lujuuslaskentaa, koska ohjelma ei näytä yksityiskohtaista tietoa palkin rakenteesta ja materiaaleista. Ohjelma laskee myös palkkiin tukeutuvan ontelolaatan pään betonikannaksen leikkauskestävyyden yhteistoiminnassa liittorakenteena A-palkin kanssa. 1.2 Ohjelman käyttämä laskentanormi Ohjelmalla voidaan mitoittaa A-palkki seuraavien laskentanormien mukaan: - Suomi kansallinen RakMK B4,betoninormi 2004, BY 50 - Suomi euronormi SFS-EN :2005(+NA 2007) - Yleinen euronormi EN :2004 (Eurocode 2) Ohjelma käyttää betoninormikorttia no. 18 ( ) ontelolaatan pään lujuuslaskentaan liittorakenteena palkin kanssa. Euronormin mukaisessa mitoituksessa ontelolaatan yhteistoiminta palkin kanssa lasketaan julkaisun VTT-S New Kcd values for BNK 18 mukaan. 2.0 Tiedostonhallinta 2.1 Yleistä ABeam ohjelman tiedostonhallinta on tehty projektikansio- periaatteella, jolloin kunkin projektin laskentatiedostoja varten voidaan perustaa oma kansio. Kansioon tallentuu myös laskennassa käytettävä laskentanormi. Kun ohjelmalla avaa kansiossa olevan lähtöarvotiedoston, niin kansioon talletettu laskentanormi tulee automaattisesti voimaan ohjelmassa. Samaan kansioon kuuluvat laskentatiedostot käyttävät vain yhtä laskentanormia. Voimassa oleva laskentanormi näkyy myös lipputunnuksena pääikkunan vasemmassa alakulmassa. 2.2 Projektihakemiston valitseminen - Avaa Tiedosto/projektihakemisto - Voit siirtyä kansiopolussa haluamaasi paikkaan - Hyväksy kansio Ok-valinnalla ja ohjelma siirtyy kyseiseen kansioon ja laskentanormi asettuu kansion mukaiseksi ja ikkuna sulkeutuu. - Voit nyt laskea tässä kansiossa olevia vanhoja tiedostoja tai tehdä uusia, jolloin käytössä on kansion laskentanormi. 2.3 Uuden projektihakemiston perustaminen - Avaa Tiedosto/projektihakemisto - Voit siirtyä ensiksi kansiopolussa haluamaasi paikkaan - Anna Luo_hakemisto kenttään kansion nimi. - Hyväksy nimi Ok-valinnalla - Ohjelma pyytää apuikkunassa luomaan uusi kansio. Hyväksy pyyntö. - Sulje hakemisto-ikkuna Ok-valinnalla

2 sivu 2 - Ohjelma pyytää valitsemaan tähän kansioon perustettava laskentanormi avautuvasta valikoista. - Valitse käytettävä laskentanormi valikoista ja hyväksy se. - Ohjelma on nyt alustettu valitulle normille ja voit aloittaa laskennan. Laskentanormin vaihtaminen edellyttää uuden kansion perustamista. 2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi. 2.5 Uusi laskenta Valinta nollaa kaikki edellisen laskennan tiedot ja palauttaa valintakenttiin ohjelman käyttämät oletusarvot ja nollaa lähtöarvotiedoston nimen. 2.6 Vanhan tiedoston käsittely Valinta tuo kansiossa olevan tiedoston ohjelman valintakenttiin. 2.7 Talleta tiedosto Valinta tallettaa laskentakentissä olevat lähtöarvot käytössä olevaan tiedostoon tai pyytää uuden laskentatiedoston nimen, jos sitä ei ole vielä annettu. 2.8 Tallenna nimellä Valinta tallettaa laskennan lähtöarvot uudella nimellä projektikansioon. 2.9 Esikatselu ja Tulosta Valinnoilla voidaan tarkastella paperitulostusta ja tulostaa se kirjoittimelle. 3.0 Palkin yleistiedot 3.1 Yleistiedot - Laskentatunnus Laskentatunnus on palkkia kuvaava nimi tai laskentakoodi, joka tulostuu paperitulosteeseen. - Luotettavuusluokka RC2 on Eurocode SFS-EN1990 mukainen luotettavuusluokka, joka vaikuttaa kuormitusyhdistelyn Kfl kertoimen valintaan. - Rasitusluokka Betoninormien B4 ja Eurocode 3 mukainen palkin ympäristöluokka. - Palkin paloluokka Palkki voidaan mitoittaa ohjelmassa aina 180 minuutin paloluokkaan ilman erillistä palosuojausta. - Sallittu halkeamaleveys Ontelolaatan pään mitoituksessa ontelon alapinnalle sallittava halkeamaleveys. - Palkin jänneväli Annetaan palkin laskentapituus. Mitta voidaan antaa pilarin keskeltä keskelle tai palkin todellinen pituus eli palkin tukien välimitta. Palkki mitoitetaan aina yksiaukkoisena ja vapaasti tuettuna rakenteena. 3.2 Palkin sijainti Ohjelmalla voidaan laskea kaksi erilaista palkkirakennetta riippuen siitä miten ontelolaatat sijaitsevat palkin eri puolilla. - Keskipalkilla on palkin molemmilla puolilla saman tai erikorkuinen ontelolaatta ja laattojen pituus voi olla myös erilainen.

3 sivu 3 - Reunapalkilla ontelolaatta on vain palkin toisella puolella ja palkin toiselle puolelle voi tulla lyhyt (<1500 mm) ulokkeellinen reunavalu. Palkin sijaintivalinta muuttaa myös muissa ikkunoissa olevien lähtötietojen antoa. 3.3 Asennustapa asennustilanteessa Ontelolaattojen asennustavaksi voidaan valita seuraavat vaihtoehdot: - Asennus vuoronperään Ontelolaatat asennetaan vuoronperään molemmille puolille keskipalkkia. Tämä minimoi asennustilanteessa palkille tulevan väännön. - Toispuoleinen asennus Kaikki ontelolaatat asennetaan keskipalkilla ensiksi toiselle puolelle palkkia ja vasta sitten toiselle puolelle. Nämä valinnat vaikuttavat vääntömomentin arvoon asennustilanteessa, joka siirtyy A- palkilta liitokseen. A-palkki on riittävän jäykkä kantamaan laattojen toispuoleista asennuksesta tulevan väännön, mutta päätyliitosten vääntökestävyys tulee tarkastaa, ja liitoksien vääntö-kestävyyttä varten voidaan tarvita palkin asennustukea. - Asennustuenta Palkki tuetaan asennusaikana molemmista päistään uuman kohdalta estämään tuelle menevä asennusaikainen vääntö-momentti. 3.4 Palkkivälit/reunan etäisyys Tässä annetaan mittatieto kuormien laskentaa varten viereisten palkkien etäisyydestä. Palkkiväli on mitta palkin keskeltä vasemmalla ja oikealla puolella olevan palkin keskelle. Reunapalkilla annetaan lisäksi mitta palkin keskeltä palkin reunavalun ulkopintaan. Näillä mitoilla määräytyy palkin kuormitusalue. 4.0 Laataston tiedot 4.1 Ontelolaatan tyyppi - Ohjelmaan voidaan antaa palkin molemmille puolille saman- tai erikorkuinen ontelolaatta. - Ohjelma käyttää Suomessa tyyppihyväksyttyjä ontelolaattoja. Ohjelma suodattaa käyttöön laattatyypit aina valitun laskentanormin mukaan. Valittavana on RakMK B4:n ja Eurocode 2:n mukaan tyyppihyväksytyt ontelolaatat. - Ohjelma antaa oletuksena ontelolaatalle vakiobetoni-lujuuden ja sitä voi tarvittaessa muuttaa. - Ontelolaatan tyyppimerkintä X käyttää 9.3 mm:n punoksia ja ilman X-kirjainta oleva tyyppi käyttää 12.5 mm:in punoksia. Punostus vaihtoehtoja on kolme ja ohjelma näyttää laatassa olevat punosmäärät. - Punosten esijännitystä ja jännityshäviötä voidaan tarvittaessa muuttaa. Oletusarvot ovat vakioarvoja. - Ontelotäytön pituus on vakiona 50 mm ja sen muuttaminen vaikuttaa ontelolaatan pään leikkaus-kestävyyteen. Näillä tiedoilla ohjelma laskee ontelolaatan pään betonikannaksen leikkauskestävyyden betoninormikortin BY18 mukaan. Ohjelma ei mitoita ontelolaatan taivutuskestävyyttä. Ontelolaatan pää mitoitetaan vain alustavasti ja ontelolaatan toimittaja vastaa aina laatan lopullisesta mitoituksesta.

4 sivu Palkin poikkileikkaus 5.1 Pintalaatta tyyppi Ensiksi valitaan ontelolaatan päällä oleva pintarakenne, joka vaikuttaa myös ikkunan muiden lähtötietojen antoon. Käytettävissä ovat seuraavat ontelolaatan pintarakenteet: - Pintalaatta (>=40 mm) Ontelolaatan päälle valetaan rakenteellisesti toimiva pintalaatta, joka voidaan myös raudoittaa. Pintalaatta toimii liittorakenteena palkin kanssa. A-palkiksi valitaan tällöin normaalikorkuinen palkki. - Palkin valukaista (>=40 mm) Valukaistaa käytetään yläpohjissa ja paikoituskansissa, joissa ontelolaatalla ei ole muuta pintavalua. Valukaistalla voidaan nostaa palkin taivutuskapasiteettia ja pienentää taipumaa. Valukaistalla voidaan käyttää normaali-korkuista palkkia ja korroosiosuojata ripustus-teräkset ja palkki vaativissa olosuhteissa. Valukaista toimii myös liittovaikutuksessa A-palkin kanssa. - Ontelolaatan tasoite (10 30 mm) Tasoite on vain mm paksuinen pintavalu, joka ei toimi rakenteellisesti palkin kanssa, mutta on laskennassa mukana kuormana laatalle. Tasoitteen paksuus voidaan antaa erisuuruisena palkin eri puolille. Tasoitetta voi käyttää myös palkin yläpinnan korroosiosuojana. A-palkiksi voidaan valita joko matala- tai normaalikorkuinen palkkityyppi. - Ei pintarakennetta Ontelolaatan päälle ei tule rakenteellista pintabetonia eikä tasoitetta. A-palkiksi valitaan matala palkkityyppi. Ontelolaatan saumavalu suojaa palkin yläpinnan teräkset. 5.2 Pintalaatan rakenne Pintalaatan ja valukaistan rakenteesta annetaan seuraavat tiedot: - Betonin materiaaliosavarmuustaso - Betonilujuus - Pintalaatan paksuus palkin vasemmalla ja oikealla puolella. Pintalaatan paksuuden pitää olla suurempi tai yhtä suuri kuin 40 mm. Ontelolaatan tasoitteella valittava paksuus on mm. - Huomioidaan murtorajatilassa Tällä valitaan se, että huomioidaanko ontelolaatan yläkannas palkin toimivaan poikkileikkauksen murtotilan taivutus-kestävyyttä laskettaessa. Ontelolaatan tasoite ei toimi osana palkin kantavaa rakennetta. - Huomioidaan käyttörajatilassa Tällä valitaan se, että huomioidaanko ontelolaatan yläkannas toimivana rakenteena palkin taipumaa laskettaessa. 5.3 Pintalaatan poikittaisteräkset Pintalaattaan ja palkin valukaistaan voidaan sijoittaa raudoitus, jonka koko ja jako valitaan ikkunassa. Raudoitus lisää oleellisesti palkin liittorakenteen yhteistoimintaa pintalaatan ja ontelolaatan pään kanssa. Lisäksi raudoitus pienentää ontelolaatan pään kannaksen pääjännitystasoa. 5.4 A-palkki Ohjelmassa käytetään Anstarin vakiopalkkeja laatta-korkeuden ja pilarileveyden mukaan. Valintojen mukaan päivittyvä ohjelman pääikkuna näyttää palkin ja sen muun rakenteen päämitat. Laskennassa käytettävä palkki valitaan seuraavassa järjestyksessä:

5 sivu 5 - Palkin korkeus Normaalia A-palkkia käytetään tasoissa, joihin valetaan pintalaatta tai palkin valukaista. A-palkki toimii liittorakenteena pintalaatan kanssa. Matalaa A-palkkia käytetään tasoissa, joissa on pintatasoite tai ei tule pintalaattaa ollenkaan. Palkki on riittävän matala, jotta ontelolaataston saumavalu muodostaa korroosiosuojan palkin teräsrakenteille ja ripustusteräksille. - Palkin tyyppi Valitaan palkin kapasiteettiluokka kolmesta vaihtoehdosta: kevyt, normaali tai raskas. Ohjelma ei näytä palkin lopullista rakennetta eri kapasiteettiluokissa. - Valitse poikkileikkaus Ohjelma suodattaa palkkivalintaan palkin korkeuden ja tyypin mukaiset vakioprofiilit ja näyttää ne pilarin leveyden mukaan. Palkkityyppien koodaus on seuraava esim. - A Normaalikorkuinen keskipalkki 265 mm ontelolaatalle ja 280 mm leveälle pilarille. - A m Matala (m) keskipalkki 265 mm ontelolaatalle ja 380 mm leveälle pilarille. - A R Normaalikorkuinen reunapalkki (R) 400 mm ontelolaatalle ja 380 mm leveälle pilarille - A Rm Matala reunapalkki (Rm) 400 mm ontelolaatalle ja 480 mm leveälle pilarille. Ohjelma näyttää pääikkunassa A-palkin ja laattarakenteen oikeat liittymämitat rakenteen suunnittelun helpottamiseksi, mutta palkin sisäistä rakennetta ei näytetä. - Korokepalat A-palkin korkeutta voidaan säätää palkin alalaipalle hitsattavilla korokepaloilla. Korokepalalla voidaan palkin korkeus nostaa seuraavaan vakiopalkkityyppiin ja korokkeilla voi säätää myös erikorkuisten ontelolaattojen tasoerot. Ohjelma huomioi korokepalat palkin mitoituksessa. 6.0 Kuormat 6.1 Yleistä Kuormat palkille annetaan laattakuormina erikseen palkin vasemmalle ja oikealle puolelle. Ohjelma laskee automaattisesti ontelolaatan, saumavalun, pintabetonin, tasoitteen, valukaistan sekä A-palkin oman painon, joten niitä ei anneta kuormatietoina. Kuormina annetaan vain pintalaatan päälle sijoittuvat pysyvät ja muuttuvat hyötykuormat. Kaikki kuorma-arvot annetaan ominaiskuormina, joista ohjelma yhdistelee laskentakuormat käytettävän normin mukaisilla kertoimilla ja yhdistely-kaavalla. 6.2 Pysyvät ja muuttuvat hyötykuormat Laatalle annetaan hyötykuormia kahdella eri tavalla: - Tasainen kuorma kn/m 2 koko ontelolaatan alueelle: Pysyvä g k ja muuttuva q k tasainen kuorma laatalle. Ohjelma laskee näistä tiedosta kuormat A-palkille ontelolaattojen pituuksien (palkkiväli-mittatieto) avulla. Ohjelma sijoittaa lasketun kuorman ontelolaatan päähän, josta se siirtyy A-palkin alalaipalle ja

6 sivu 6 siitä palkille. Kuorman lukuarvot annetaan ominaiskuormina laattaneliötä kohti yksikkönä kn/m 2. - Paikallinen viivakuorma kn/m ontelolaatalle. Viivakuormana voidaan antaa ontelolaatalla olevia paikallisia pysyviä ja muuttuvia hyötykuormia. Käyttäjän on laskettava ensiksi nämä paikalliset kuormat viivakuormaksi ontelolaatan päähän erikseen palkin molemmille puolille. Viivakuorma alkaa mitan L1 etäisyydellä palkin päästä ja kuorman pituus on L2. Kuormalle voidaan antaa eri arvot alku- ja loppupäässä (yksikkö kn/m). Ohjelma sijoittaa kuorman ontelolaatan päähän, josta se siirtyy palkin alalaipalle ja siitä palkille. Muuttuvalle kuormalle voidaan antaa prosenttiosuus siitä, kuinka paljon siitä huomioidaan kuormaksi palotilanteen mitoitukseen. 7.0 Mitoita 7.1 Yleistä Ohjelmalla suoritetaan lähtötietoikkunoissa annetulle rakenteelle aina täydellinen lujuuslaskenta. Laskennan voi suorittaa missä vaiheessa tahansa, mutta olisi syytä varmistaa, että valittu palkkityyppi on ontelolaattojen korkeuden suhteen järkevä. Palkki ei voi tulla pintalaatasta läpi. Mikäli jotain lähtöarvoa ei ole muutettu, ohjelma käyttää oletusarvoa. Käyttäjän on siksi tarkistettava, että oletusarvo vastaa myös laskettavaa tilannetta. Ohjelma ei aina suorita laskentaa loppuun asti, mikäli valittu rakenne on liian hoikka tai kuormat liian suuria palkin kestävyyteen nähden. Tieto tästä annetaan erillisellä ponnahdusikkunalla tai Tulokset-ikkunan logossa olevalla punaisella ristillä. Palkin rakennetta on tällöin muutettava. 7.2 Kapasiteettipalkit Laskennan jälkeen ohjelma näyttää pääikkunan vasemmassa alakulmassa kaksi laskentatulosten määräävintä käyttöastetta: - Palkki: Palkin taivutuskestävyyden käyttöaste murtotilassa. - Ontelolaatat: Ontelolaatan pään kannaksen päävetojännityksen käyttöaste laskettuna betoninormikortin BY18 mukaan. - Tulokset valikko Tulokset valikoiden logoissa on vihreä hyväksyntämerkki, jos kyseisen tilanteen näiden laskenta-arvojen kaikki käyttöasteet ovat hyväksyttävällä tasolla. Mikäli logo on punainen risti, niin jonkin laskentasuuren käyttöaste ylittyy. Mikäli laskentasuureen käyttöaste ylittyy, näkyy se arvon muuttumisena punaiseksi. Loput laskentatulokset ja niiden käyttöasteet näytetään Tulokset ikkunoissa eri laskentatilanteissa.

7 sivu Tulokset 8.1 Yleistä Ohjelman laskentatulokset näytetään kolmessa ikkunassa: - Asennustilanne - Käyttötilanne - Ontelolaatat Nämä ikkunat jakaantuvat kahteen osaan, joista yläosan tiedot ovat samat kaikille ikkunoille ja alaosan tiedot ovat tapauskohtaisia. 8.2 Asennustilanne Ikkunan alaosaan tulostetaan asennustilanteessa A-palkin murtotilan voimasuureet ja niiden käyttöasteet palkki-rakenteelle, jossa ontelolaatat on asennettu ja saumattu. 8.3 Käyttötilanne Ikkunan alaosaan tulostetaan palkin murtotilan voimasuureet rakenteelle, jossa pintalaatta on valettu ja se on kovettunut ja A-palkilla on kaikki annetut kuormat. Käyttörajatilanteessa tulostetaan palkin taipumat. - Pysyvien kuormien (=pintalaatta+ontelolaatta+palkin paino) osuus poistetaan aina A- palkin esikorotuksella. - Hyötykuormien osuus vastaa A-palkin taipumaa nollaviivasta alaspäin. Tämä on laskennan mitoittava taipuma-arvo. - Suure Taipuma yhteensä kuvaa palkin kokonaistaipumaa, jota voidaan käyttää palkin joustavuuden ja tason värähtelyherkkyyden arviointiin. Palotilanteessa tulostetaan palkin taivutusmomentin ja leikkausvoiman käyttöaste valitulle paloluokalle ilman A-palkin alalaipan ulkopuolista palosuojausta. 8.4 Ontelolaatat Tämän ikkunan alaosaan tulostetaan ontelolaatan pään alustava mitoitus betoninormikortin BY18 mukaan. Tulostettavia suureita käytetään A-palkin liittovaikutuksen laskentaan ontelolaatan ja pintabetonin kanssa. Ohjelma ei suorita ontelolaatan taivutuskestävyyden mitoitusta vaan ainoastaan laatan pään yhteistoiminta tarkastelun palkin kanssa. Ontelolaatan toimittaja vastaa aina laatan lopullisesta mitoituksesta. 8.5 Palkin yleistiedot Ohjelma näyttää Tulokset ikkunoiden yläosassa käytössä olevan laskentanormin ja valitun palkin ja ontelolaatan rakenteet. 8.6 Piilokonsolin mitoitus Ohjelma valitsee laskentatietojen perusteella A-palkille sopivan Anstarin AEPpiilokonsolin. Laskenta suoritetaan A-palkin asennus- ja käyttötilan tukireaktioiden perusteella huomioimalla ontelolaattojen asennustapa ja asennustuenta. Konsoli valitaan siten, että se täyttää AEP-piilokonsolin BY:n käyttöselosteiden no. 313 (BY5 B) ja no. 11 (BY 5B-EC 2) mukaiset kestävyysarvot. Ehdotettu AEP-konsoli on siten ohjeellinen ja rakenteiden pääsuunnittelija/anstar varmistavat lopullisesti käytettävän konsolityypin.

8 sivu Info Ikkuna näyttää rakenteellisia yksityiskohtia A-palkin ja AEP-piilokonsolin liitoksesta sekä A-palkin rakenteesta Paperitulostus Ohjelma tulostaa paperille palkin alustavista laskenta-tuloksista seuraavat tiedot: - Palkin yleistiedot - Ontelolaatan yleistiedot - Palkin kestävyydet ja käyttöasteet asennus, käyttö- ja palotilanteessa. - Ohjelman valitseman piilokonsolin käyttöasteet Vastuunvapautus Anstar ei vastaa ABeam pikamitoitusohjelman käytöstä syntyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. ABeam ohjelma on tarkoitettu vain Anstar Oy:n A-palkin alustavaan mitoitukseen, eikä ohjelmalla voi mitoittaa, eikä sitä saa käyttää muuntyyppisten palkkien mitoitukseen. Anstar suorittaa ja vastaa aina A-palkin lopullisesta lujuuslaskennasta. Abeam ohjelma ei näytä palkin todellista rakennetta eikä palkissa käytettäviä materiaaleja vaan ainoastaan palkin ohjeelliset ulkomitat. ABeam ohjelman suorittama ontelolaatan pään alustava laskenta tehdään betoninormikortin BY18 mukaisella standardi ontelolaatalla ja se ei siten ole sidoksissa suoraan yhdenkään ontelolaatan valmistajan tuotteeseen. Ontelolaatan valmistaja vastaa aina ontelolaatan lopullisesta mitoituksesta. Abeam ohjelman laskemia tietoja saa käyttää vain A-palkkia koskevan tuoteosakaupan urakkakyselyaineiston laadintaan. Abeam ohjelman antamia mitoitustietoja ei saa käyttää minkään palkkirakenteen lopulliseen valmistukseen.

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeiin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

Mitoitusesimerkki TrayPan

Mitoitusesimerkki TrayPan Mitoitusesimerkki TrayPan Rautaruukin laskentaohjelmin käytön helpottamiseksi niitä varten on tehty sarja mitoitusesimerkkejä. Esimerkeissä keskitytään ohjelmien peruskäyttöön joten kuormien ja rakenteen

Lisätiedot

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174)

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Runkorakenteet 1 Elementtitunnukset... 4 2 Suositusjännevälit... 6 3 Perustukset ja väestönsuojat... 17 Paalut... 17 Sokkelielementit... 18 Väestönsuojaelementit...

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3 1 Betoninormikortti 23: LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE STANDARDIN SFS-EN-1991-1-7 YLEISET KUORMAT, ONNETTOMUUSKUORMAT MUKAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 10.6.2008 ArchiCAD 12 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Ontelolaataston tuenta matalapalkin varaan Ontelolaataston yhteydessä on aina tarkistettava laataston kantokyky yhdessä matalan palkin kanssa, koska

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

HAR10.1 Harjoituskirja

HAR10.1 Harjoituskirja 2007-01-01 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan

Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan Betoniteollisuus ry Kesäkuu 2011 Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan 1. PCs- konsoli, Peikko Finland PCs konsolijärjestelmä soveltuu teräsbetoni- ja jännebetonipalkkien sekä teräspalkkien

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

emulli kä yttä jä n opäs

emulli kä yttä jä n opäs emulli kä yttä jä n opäs Kehitystä naudan tuotantoon 12.12.2014 (c) Jyri Tuovinen 2014 NAUTATILOJEN TALOUDEN JA REHUJEN KÄYTÖN SUUNNITTELUOHJELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 2 2. Ohjelman käytön aloittaminen...

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 1 WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

sivu 2 DOFNAULA puuliitokset D.O.F. tech Oy

sivu 2 DOFNAULA puuliitokset D.O.F. tech Oy sivu 2 DOFNAULA puuliitokset D.O.F. tech Oy 1 DOFNAULA yleistä puuliitokset-ohjelmasta DOFNAULA-ohjelman esittelyversio on vapaasti kopioitavissa ja levitettävissä. Ohjelma toimii esittelyversiona, mikäli

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot