2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi."

Transkriptio

1 sivu 1 ABeam Pikamitoitusohjelma versio 2.1 Käyttöohje 1.0 Abeam pikamitoitusohjelma 1.1 Ohjelman käyttötarkoitus. Rakenteiden pääsuunnittelija suorittaa ABeam ohjelmalla ontelolaattatasoa kantavan A- palkin alustavan lujuuslaskennan tuote-osakauppakyselyä varten. Ohjelmalla ei voi tehdä A-palkin lopullista lujuuslaskentaa, koska ohjelma ei näytä yksityiskohtaista tietoa palkin rakenteesta ja materiaaleista. Ohjelma laskee myös palkkiin tukeutuvan ontelolaatan pään betonikannaksen leikkauskestävyyden yhteistoiminnassa liittorakenteena A-palkin kanssa. 1.2 Ohjelman käyttämä laskentanormi Ohjelmalla voidaan mitoittaa A-palkki seuraavien laskentanormien mukaan: - Suomi kansallinen RakMK B4,betoninormi 2004, BY 50 - Suomi euronormi SFS-EN :2005(+NA 2007) - Yleinen euronormi EN :2004 (Eurocode 2) Ohjelma käyttää betoninormikorttia no. 18 ( ) ontelolaatan pään lujuuslaskentaan liittorakenteena palkin kanssa. Euronormin mukaisessa mitoituksessa ontelolaatan yhteistoiminta palkin kanssa lasketaan julkaisun VTT-S New Kcd values for BNK 18 mukaan. 2.0 Tiedostonhallinta 2.1 Yleistä ABeam ohjelman tiedostonhallinta on tehty projektikansio- periaatteella, jolloin kunkin projektin laskentatiedostoja varten voidaan perustaa oma kansio. Kansioon tallentuu myös laskennassa käytettävä laskentanormi. Kun ohjelmalla avaa kansiossa olevan lähtöarvotiedoston, niin kansioon talletettu laskentanormi tulee automaattisesti voimaan ohjelmassa. Samaan kansioon kuuluvat laskentatiedostot käyttävät vain yhtä laskentanormia. Voimassa oleva laskentanormi näkyy myös lipputunnuksena pääikkunan vasemmassa alakulmassa. 2.2 Projektihakemiston valitseminen - Avaa Tiedosto/projektihakemisto - Voit siirtyä kansiopolussa haluamaasi paikkaan - Hyväksy kansio Ok-valinnalla ja ohjelma siirtyy kyseiseen kansioon ja laskentanormi asettuu kansion mukaiseksi ja ikkuna sulkeutuu. - Voit nyt laskea tässä kansiossa olevia vanhoja tiedostoja tai tehdä uusia, jolloin käytössä on kansion laskentanormi. 2.3 Uuden projektihakemiston perustaminen - Avaa Tiedosto/projektihakemisto - Voit siirtyä ensiksi kansiopolussa haluamaasi paikkaan - Anna Luo_hakemisto kenttään kansion nimi. - Hyväksy nimi Ok-valinnalla - Ohjelma pyytää apuikkunassa luomaan uusi kansio. Hyväksy pyyntö. - Sulje hakemisto-ikkuna Ok-valinnalla

2 sivu 2 - Ohjelma pyytää valitsemaan tähän kansioon perustettava laskentanormi avautuvasta valikoista. - Valitse käytettävä laskentanormi valikoista ja hyväksy se. - Ohjelma on nyt alustettu valitulle normille ja voit aloittaa laskennan. Laskentanormin vaihtaminen edellyttää uuden kansion perustamista. 2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi. 2.5 Uusi laskenta Valinta nollaa kaikki edellisen laskennan tiedot ja palauttaa valintakenttiin ohjelman käyttämät oletusarvot ja nollaa lähtöarvotiedoston nimen. 2.6 Vanhan tiedoston käsittely Valinta tuo kansiossa olevan tiedoston ohjelman valintakenttiin. 2.7 Talleta tiedosto Valinta tallettaa laskentakentissä olevat lähtöarvot käytössä olevaan tiedostoon tai pyytää uuden laskentatiedoston nimen, jos sitä ei ole vielä annettu. 2.8 Tallenna nimellä Valinta tallettaa laskennan lähtöarvot uudella nimellä projektikansioon. 2.9 Esikatselu ja Tulosta Valinnoilla voidaan tarkastella paperitulostusta ja tulostaa se kirjoittimelle. 3.0 Palkin yleistiedot 3.1 Yleistiedot - Laskentatunnus Laskentatunnus on palkkia kuvaava nimi tai laskentakoodi, joka tulostuu paperitulosteeseen. - Luotettavuusluokka RC2 on Eurocode SFS-EN1990 mukainen luotettavuusluokka, joka vaikuttaa kuormitusyhdistelyn Kfl kertoimen valintaan. - Rasitusluokka Betoninormien B4 ja Eurocode 3 mukainen palkin ympäristöluokka. - Palkin paloluokka Palkki voidaan mitoittaa ohjelmassa aina 180 minuutin paloluokkaan ilman erillistä palosuojausta. - Sallittu halkeamaleveys Ontelolaatan pään mitoituksessa ontelon alapinnalle sallittava halkeamaleveys. - Palkin jänneväli Annetaan palkin laskentapituus. Mitta voidaan antaa pilarin keskeltä keskelle tai palkin todellinen pituus eli palkin tukien välimitta. Palkki mitoitetaan aina yksiaukkoisena ja vapaasti tuettuna rakenteena. 3.2 Palkin sijainti Ohjelmalla voidaan laskea kaksi erilaista palkkirakennetta riippuen siitä miten ontelolaatat sijaitsevat palkin eri puolilla. - Keskipalkilla on palkin molemmilla puolilla saman tai erikorkuinen ontelolaatta ja laattojen pituus voi olla myös erilainen.

3 sivu 3 - Reunapalkilla ontelolaatta on vain palkin toisella puolella ja palkin toiselle puolelle voi tulla lyhyt (<1500 mm) ulokkeellinen reunavalu. Palkin sijaintivalinta muuttaa myös muissa ikkunoissa olevien lähtötietojen antoa. 3.3 Asennustapa asennustilanteessa Ontelolaattojen asennustavaksi voidaan valita seuraavat vaihtoehdot: - Asennus vuoronperään Ontelolaatat asennetaan vuoronperään molemmille puolille keskipalkkia. Tämä minimoi asennustilanteessa palkille tulevan väännön. - Toispuoleinen asennus Kaikki ontelolaatat asennetaan keskipalkilla ensiksi toiselle puolelle palkkia ja vasta sitten toiselle puolelle. Nämä valinnat vaikuttavat vääntömomentin arvoon asennustilanteessa, joka siirtyy A- palkilta liitokseen. A-palkki on riittävän jäykkä kantamaan laattojen toispuoleista asennuksesta tulevan väännön, mutta päätyliitosten vääntökestävyys tulee tarkastaa, ja liitoksien vääntö-kestävyyttä varten voidaan tarvita palkin asennustukea. - Asennustuenta Palkki tuetaan asennusaikana molemmista päistään uuman kohdalta estämään tuelle menevä asennusaikainen vääntö-momentti. 3.4 Palkkivälit/reunan etäisyys Tässä annetaan mittatieto kuormien laskentaa varten viereisten palkkien etäisyydestä. Palkkiväli on mitta palkin keskeltä vasemmalla ja oikealla puolella olevan palkin keskelle. Reunapalkilla annetaan lisäksi mitta palkin keskeltä palkin reunavalun ulkopintaan. Näillä mitoilla määräytyy palkin kuormitusalue. 4.0 Laataston tiedot 4.1 Ontelolaatan tyyppi - Ohjelmaan voidaan antaa palkin molemmille puolille saman- tai erikorkuinen ontelolaatta. - Ohjelma käyttää Suomessa tyyppihyväksyttyjä ontelolaattoja. Ohjelma suodattaa käyttöön laattatyypit aina valitun laskentanormin mukaan. Valittavana on RakMK B4:n ja Eurocode 2:n mukaan tyyppihyväksytyt ontelolaatat. - Ohjelma antaa oletuksena ontelolaatalle vakiobetoni-lujuuden ja sitä voi tarvittaessa muuttaa. - Ontelolaatan tyyppimerkintä X käyttää 9.3 mm:n punoksia ja ilman X-kirjainta oleva tyyppi käyttää 12.5 mm:in punoksia. Punostus vaihtoehtoja on kolme ja ohjelma näyttää laatassa olevat punosmäärät. - Punosten esijännitystä ja jännityshäviötä voidaan tarvittaessa muuttaa. Oletusarvot ovat vakioarvoja. - Ontelotäytön pituus on vakiona 50 mm ja sen muuttaminen vaikuttaa ontelolaatan pään leikkaus-kestävyyteen. Näillä tiedoilla ohjelma laskee ontelolaatan pään betonikannaksen leikkauskestävyyden betoninormikortin BY18 mukaan. Ohjelma ei mitoita ontelolaatan taivutuskestävyyttä. Ontelolaatan pää mitoitetaan vain alustavasti ja ontelolaatan toimittaja vastaa aina laatan lopullisesta mitoituksesta.

4 sivu Palkin poikkileikkaus 5.1 Pintalaatta tyyppi Ensiksi valitaan ontelolaatan päällä oleva pintarakenne, joka vaikuttaa myös ikkunan muiden lähtötietojen antoon. Käytettävissä ovat seuraavat ontelolaatan pintarakenteet: - Pintalaatta (>=40 mm) Ontelolaatan päälle valetaan rakenteellisesti toimiva pintalaatta, joka voidaan myös raudoittaa. Pintalaatta toimii liittorakenteena palkin kanssa. A-palkiksi valitaan tällöin normaalikorkuinen palkki. - Palkin valukaista (>=40 mm) Valukaistaa käytetään yläpohjissa ja paikoituskansissa, joissa ontelolaatalla ei ole muuta pintavalua. Valukaistalla voidaan nostaa palkin taivutuskapasiteettia ja pienentää taipumaa. Valukaistalla voidaan käyttää normaali-korkuista palkkia ja korroosiosuojata ripustus-teräkset ja palkki vaativissa olosuhteissa. Valukaista toimii myös liittovaikutuksessa A-palkin kanssa. - Ontelolaatan tasoite (10 30 mm) Tasoite on vain mm paksuinen pintavalu, joka ei toimi rakenteellisesti palkin kanssa, mutta on laskennassa mukana kuormana laatalle. Tasoitteen paksuus voidaan antaa erisuuruisena palkin eri puolille. Tasoitetta voi käyttää myös palkin yläpinnan korroosiosuojana. A-palkiksi voidaan valita joko matala- tai normaalikorkuinen palkkityyppi. - Ei pintarakennetta Ontelolaatan päälle ei tule rakenteellista pintabetonia eikä tasoitetta. A-palkiksi valitaan matala palkkityyppi. Ontelolaatan saumavalu suojaa palkin yläpinnan teräkset. 5.2 Pintalaatan rakenne Pintalaatan ja valukaistan rakenteesta annetaan seuraavat tiedot: - Betonin materiaaliosavarmuustaso - Betonilujuus - Pintalaatan paksuus palkin vasemmalla ja oikealla puolella. Pintalaatan paksuuden pitää olla suurempi tai yhtä suuri kuin 40 mm. Ontelolaatan tasoitteella valittava paksuus on mm. - Huomioidaan murtorajatilassa Tällä valitaan se, että huomioidaanko ontelolaatan yläkannas palkin toimivaan poikkileikkauksen murtotilan taivutus-kestävyyttä laskettaessa. Ontelolaatan tasoite ei toimi osana palkin kantavaa rakennetta. - Huomioidaan käyttörajatilassa Tällä valitaan se, että huomioidaanko ontelolaatan yläkannas toimivana rakenteena palkin taipumaa laskettaessa. 5.3 Pintalaatan poikittaisteräkset Pintalaattaan ja palkin valukaistaan voidaan sijoittaa raudoitus, jonka koko ja jako valitaan ikkunassa. Raudoitus lisää oleellisesti palkin liittorakenteen yhteistoimintaa pintalaatan ja ontelolaatan pään kanssa. Lisäksi raudoitus pienentää ontelolaatan pään kannaksen pääjännitystasoa. 5.4 A-palkki Ohjelmassa käytetään Anstarin vakiopalkkeja laatta-korkeuden ja pilarileveyden mukaan. Valintojen mukaan päivittyvä ohjelman pääikkuna näyttää palkin ja sen muun rakenteen päämitat. Laskennassa käytettävä palkki valitaan seuraavassa järjestyksessä:

5 sivu 5 - Palkin korkeus Normaalia A-palkkia käytetään tasoissa, joihin valetaan pintalaatta tai palkin valukaista. A-palkki toimii liittorakenteena pintalaatan kanssa. Matalaa A-palkkia käytetään tasoissa, joissa on pintatasoite tai ei tule pintalaattaa ollenkaan. Palkki on riittävän matala, jotta ontelolaataston saumavalu muodostaa korroosiosuojan palkin teräsrakenteille ja ripustusteräksille. - Palkin tyyppi Valitaan palkin kapasiteettiluokka kolmesta vaihtoehdosta: kevyt, normaali tai raskas. Ohjelma ei näytä palkin lopullista rakennetta eri kapasiteettiluokissa. - Valitse poikkileikkaus Ohjelma suodattaa palkkivalintaan palkin korkeuden ja tyypin mukaiset vakioprofiilit ja näyttää ne pilarin leveyden mukaan. Palkkityyppien koodaus on seuraava esim. - A Normaalikorkuinen keskipalkki 265 mm ontelolaatalle ja 280 mm leveälle pilarille. - A m Matala (m) keskipalkki 265 mm ontelolaatalle ja 380 mm leveälle pilarille. - A R Normaalikorkuinen reunapalkki (R) 400 mm ontelolaatalle ja 380 mm leveälle pilarille - A Rm Matala reunapalkki (Rm) 400 mm ontelolaatalle ja 480 mm leveälle pilarille. Ohjelma näyttää pääikkunassa A-palkin ja laattarakenteen oikeat liittymämitat rakenteen suunnittelun helpottamiseksi, mutta palkin sisäistä rakennetta ei näytetä. - Korokepalat A-palkin korkeutta voidaan säätää palkin alalaipalle hitsattavilla korokepaloilla. Korokepalalla voidaan palkin korkeus nostaa seuraavaan vakiopalkkityyppiin ja korokkeilla voi säätää myös erikorkuisten ontelolaattojen tasoerot. Ohjelma huomioi korokepalat palkin mitoituksessa. 6.0 Kuormat 6.1 Yleistä Kuormat palkille annetaan laattakuormina erikseen palkin vasemmalle ja oikealle puolelle. Ohjelma laskee automaattisesti ontelolaatan, saumavalun, pintabetonin, tasoitteen, valukaistan sekä A-palkin oman painon, joten niitä ei anneta kuormatietoina. Kuormina annetaan vain pintalaatan päälle sijoittuvat pysyvät ja muuttuvat hyötykuormat. Kaikki kuorma-arvot annetaan ominaiskuormina, joista ohjelma yhdistelee laskentakuormat käytettävän normin mukaisilla kertoimilla ja yhdistely-kaavalla. 6.2 Pysyvät ja muuttuvat hyötykuormat Laatalle annetaan hyötykuormia kahdella eri tavalla: - Tasainen kuorma kn/m 2 koko ontelolaatan alueelle: Pysyvä g k ja muuttuva q k tasainen kuorma laatalle. Ohjelma laskee näistä tiedosta kuormat A-palkille ontelolaattojen pituuksien (palkkiväli-mittatieto) avulla. Ohjelma sijoittaa lasketun kuorman ontelolaatan päähän, josta se siirtyy A-palkin alalaipalle ja

6 sivu 6 siitä palkille. Kuorman lukuarvot annetaan ominaiskuormina laattaneliötä kohti yksikkönä kn/m 2. - Paikallinen viivakuorma kn/m ontelolaatalle. Viivakuormana voidaan antaa ontelolaatalla olevia paikallisia pysyviä ja muuttuvia hyötykuormia. Käyttäjän on laskettava ensiksi nämä paikalliset kuormat viivakuormaksi ontelolaatan päähän erikseen palkin molemmille puolille. Viivakuorma alkaa mitan L1 etäisyydellä palkin päästä ja kuorman pituus on L2. Kuormalle voidaan antaa eri arvot alku- ja loppupäässä (yksikkö kn/m). Ohjelma sijoittaa kuorman ontelolaatan päähän, josta se siirtyy palkin alalaipalle ja siitä palkille. Muuttuvalle kuormalle voidaan antaa prosenttiosuus siitä, kuinka paljon siitä huomioidaan kuormaksi palotilanteen mitoitukseen. 7.0 Mitoita 7.1 Yleistä Ohjelmalla suoritetaan lähtötietoikkunoissa annetulle rakenteelle aina täydellinen lujuuslaskenta. Laskennan voi suorittaa missä vaiheessa tahansa, mutta olisi syytä varmistaa, että valittu palkkityyppi on ontelolaattojen korkeuden suhteen järkevä. Palkki ei voi tulla pintalaatasta läpi. Mikäli jotain lähtöarvoa ei ole muutettu, ohjelma käyttää oletusarvoa. Käyttäjän on siksi tarkistettava, että oletusarvo vastaa myös laskettavaa tilannetta. Ohjelma ei aina suorita laskentaa loppuun asti, mikäli valittu rakenne on liian hoikka tai kuormat liian suuria palkin kestävyyteen nähden. Tieto tästä annetaan erillisellä ponnahdusikkunalla tai Tulokset-ikkunan logossa olevalla punaisella ristillä. Palkin rakennetta on tällöin muutettava. 7.2 Kapasiteettipalkit Laskennan jälkeen ohjelma näyttää pääikkunan vasemmassa alakulmassa kaksi laskentatulosten määräävintä käyttöastetta: - Palkki: Palkin taivutuskestävyyden käyttöaste murtotilassa. - Ontelolaatat: Ontelolaatan pään kannaksen päävetojännityksen käyttöaste laskettuna betoninormikortin BY18 mukaan. - Tulokset valikko Tulokset valikoiden logoissa on vihreä hyväksyntämerkki, jos kyseisen tilanteen näiden laskenta-arvojen kaikki käyttöasteet ovat hyväksyttävällä tasolla. Mikäli logo on punainen risti, niin jonkin laskentasuuren käyttöaste ylittyy. Mikäli laskentasuureen käyttöaste ylittyy, näkyy se arvon muuttumisena punaiseksi. Loput laskentatulokset ja niiden käyttöasteet näytetään Tulokset ikkunoissa eri laskentatilanteissa.

7 sivu Tulokset 8.1 Yleistä Ohjelman laskentatulokset näytetään kolmessa ikkunassa: - Asennustilanne - Käyttötilanne - Ontelolaatat Nämä ikkunat jakaantuvat kahteen osaan, joista yläosan tiedot ovat samat kaikille ikkunoille ja alaosan tiedot ovat tapauskohtaisia. 8.2 Asennustilanne Ikkunan alaosaan tulostetaan asennustilanteessa A-palkin murtotilan voimasuureet ja niiden käyttöasteet palkki-rakenteelle, jossa ontelolaatat on asennettu ja saumattu. 8.3 Käyttötilanne Ikkunan alaosaan tulostetaan palkin murtotilan voimasuureet rakenteelle, jossa pintalaatta on valettu ja se on kovettunut ja A-palkilla on kaikki annetut kuormat. Käyttörajatilanteessa tulostetaan palkin taipumat. - Pysyvien kuormien (=pintalaatta+ontelolaatta+palkin paino) osuus poistetaan aina A- palkin esikorotuksella. - Hyötykuormien osuus vastaa A-palkin taipumaa nollaviivasta alaspäin. Tämä on laskennan mitoittava taipuma-arvo. - Suure Taipuma yhteensä kuvaa palkin kokonaistaipumaa, jota voidaan käyttää palkin joustavuuden ja tason värähtelyherkkyyden arviointiin. Palotilanteessa tulostetaan palkin taivutusmomentin ja leikkausvoiman käyttöaste valitulle paloluokalle ilman A-palkin alalaipan ulkopuolista palosuojausta. 8.4 Ontelolaatat Tämän ikkunan alaosaan tulostetaan ontelolaatan pään alustava mitoitus betoninormikortin BY18 mukaan. Tulostettavia suureita käytetään A-palkin liittovaikutuksen laskentaan ontelolaatan ja pintabetonin kanssa. Ohjelma ei suorita ontelolaatan taivutuskestävyyden mitoitusta vaan ainoastaan laatan pään yhteistoiminta tarkastelun palkin kanssa. Ontelolaatan toimittaja vastaa aina laatan lopullisesta mitoituksesta. 8.5 Palkin yleistiedot Ohjelma näyttää Tulokset ikkunoiden yläosassa käytössä olevan laskentanormin ja valitun palkin ja ontelolaatan rakenteet. 8.6 Piilokonsolin mitoitus Ohjelma valitsee laskentatietojen perusteella A-palkille sopivan Anstarin AEPpiilokonsolin. Laskenta suoritetaan A-palkin asennus- ja käyttötilan tukireaktioiden perusteella huomioimalla ontelolaattojen asennustapa ja asennustuenta. Konsoli valitaan siten, että se täyttää AEP-piilokonsolin BY:n käyttöselosteiden no. 313 (BY5 B) ja no. 11 (BY 5B-EC 2) mukaiset kestävyysarvot. Ehdotettu AEP-konsoli on siten ohjeellinen ja rakenteiden pääsuunnittelija/anstar varmistavat lopullisesti käytettävän konsolityypin.

8 sivu Info Ikkuna näyttää rakenteellisia yksityiskohtia A-palkin ja AEP-piilokonsolin liitoksesta sekä A-palkin rakenteesta Paperitulostus Ohjelma tulostaa paperille palkin alustavista laskenta-tuloksista seuraavat tiedot: - Palkin yleistiedot - Ontelolaatan yleistiedot - Palkin kestävyydet ja käyttöasteet asennus, käyttö- ja palotilanteessa. - Ohjelman valitseman piilokonsolin käyttöasteet Vastuunvapautus Anstar ei vastaa ABeam pikamitoitusohjelman käytöstä syntyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. ABeam ohjelma on tarkoitettu vain Anstar Oy:n A-palkin alustavaan mitoitukseen, eikä ohjelmalla voi mitoittaa, eikä sitä saa käyttää muuntyyppisten palkkien mitoitukseen. Anstar suorittaa ja vastaa aina A-palkin lopullisesta lujuuslaskennasta. Abeam ohjelma ei näytä palkin todellista rakennetta eikä palkissa käytettäviä materiaaleja vaan ainoastaan palkin ohjeelliset ulkomitat. ABeam ohjelman suorittama ontelolaatan pään alustava laskenta tehdään betoninormikortin BY18 mukaisella standardi ontelolaatalla ja se ei siten ole sidoksissa suoraan yhdenkään ontelolaatan valmistajan tuotteeseen. Ontelolaatan valmistaja vastaa aina ontelolaatan lopullisesta mitoituksesta. Abeam ohjelman laskemia tietoja saa käyttää vain A-palkkia koskevan tuoteosakaupan urakkakyselyaineiston laadintaan. Abeam ohjelman antamia mitoitustietoja ei saa käyttää minkään palkkirakenteen lopulliseen valmistukseen.

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

Ohjelma käyttää betoninormikorttia no. 18EC ( ) ontelolaatan pään lujuuslaskentaan liittorakenteena palkin kanssa.

Ohjelma käyttää betoninormikorttia no. 18EC ( ) ontelolaatan pään lujuuslaskentaan liittorakenteena palkin kanssa. 1 KÄYTTÖOHJE ABeam Pikamitoitusohjelma versio 4.0 (11.10.2016) 1 ABEAM OHJELMA YLEISTÄ 1.1 Ohjelman käyttötarkoitus ABeam pikamitoitusohjelmalla voi rakenteiden pääsuunnittelija suorittaa ontelolaattatason

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus, kevät 2016 Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Suunnitteluharjoituksena

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1 1 2 3 Sisällysluettelo 1. PIILOKONSOLIN TOIMINTATAPA... 4 2. PIILOKONSOLIN RAKENNE... 4 2.1 Piilokonsolin valmistusohjelma... 4 2.2 Piilokonsolin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Piilokonsolin

Lisätiedot

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 (6) LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 KONSOLILIITOKSEN ASENNUS TYÖMAALLA 1.1 Elementtipalkin asennus Betonielementtipilarit asennetaan suunnitelmien mukaiseen asemaansa konsolin

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia .2 Seinäkorkeudet Suurin sallittu seinäkorkeus H max Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty H max (m) Gyproc-seinärakenteiden perustyypeille. Edellytykset: Rankatyypit Gyproc XR (materiaalipaksuus t=0,46 mm),

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Maanvarainen pilari- ja seinäantura Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Eurocode Service Oy Sisarustentie 9 00430 Helsinki tel. +358 400 373 380 www.eurocodeservice.com 10.5.2011 Maanvarainen pilari- ja

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS Sivu 1/17 RUDUS ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen liite

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 KANTAVUUS- TAUUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 SISÄYSUETTEO MITOITUSPERUSTEET... 3 KANTAVUUSTAUUKOT W-70/900... 4-9 W-115/750... 10-15 W-155/560/840... 16-24 ASENNUS JA VARASTOINTI... 25 3 MITOITUSPERUSTEET

Lisätiedot

TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT

TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT Siltaeurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29-30.3.2010 Heikki Lilja Liikennevirasto 2 MILLE RAKENNEOSILLE TEHDÄÄN VÄSYTYSMITOITUS (TERÄS- JA LIITTOSILLAT) EN1993-2

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1 Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET ANSION SEMENTTIVALIMO OY ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu Otsikko 3. 1. Yleistä

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan.

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan. 1 Betoninormikortti n:o 27 3.5.2012 ONTELOLAATTA - SEINÄLIITOS Eurokoodi 1992-1-1 1. Normikortin soveltamisalue Tämä normikortti käsittelee raskaasti kuormitettujen (tyypillisesti yli 8-kerroksisten rakennusten)

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA STANDARDIN EN 1992-1-2 SISÄLTÖÄ: Luvussa 2: Palomitoituksen perusteet Luvussa 3: Materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille

Lisätiedot

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 BY 5 B-EC 2 nro. 67 Schöck Isokorb KS, QS 17.4.2013 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt Linterm Oy Puh.: 0207 430 890 Faksi: 0207 430 891 info@schoeck.fi

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän palkit PP101 ovat liimapuurakenteisia. - Palkki PP101 on jatkuva koko lappeen matkalla. 6000 - Palkin yläreuna on tuettu kiepahdusta

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Myötölujuuden ja vetomurtolujuuden arvot f R ja f R y eh u m tuotestandardista tai taulukosta 3.1 Sitkeysvaatimukset: - vetomurtolujuuden ja myötörajan f y minimiarvojen

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot

Merkitsemien. Tiedoksi

Merkitsemien. Tiedoksi ASENNUSOHJE -2- Unihak järjestelmäteline muodostuu pystysaloista mallia FSB ( bajonetskarv) ja LB ( längdbalk) juokusupalkeista joita yhdistävät tavallisesti ERB (enrörbalk) jokat. Telineen leveys voi

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen

Lisätiedot

EUROKOODI 2016 SEMINAARI. Teräs- ja alumiinirakenteet

EUROKOODI 2016 SEMINAARI. Teräs- ja alumiinirakenteet EUROKOODI 2016 SEMINAARI Teräs- ja alumiinirakenteet Teräsrakenneteollisuuden toiminnanedistäjä Edistää kotimaista teräs- ja metallirakentamista Edustaa asiantuntemusta teräs- ja metallirakentamisen alalla

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki Jigi - Käyttöohje Ohjelman peruskäyttö Laivalahdenkatu 2b FIN-00880 Helsinki Business ID: 0983544-2 2 (10) Sisällysluettelo 1 Aloitus ja uuden mallin luonti... 3 1.1 Ohjelman käynnistys... 3 1.2 Uuden

Lisätiedot

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7,

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7, Palkkien mitoitus 1. Mitoita alla oleva vapaasti tuettu vesikaton pääkannattaja, jonka jänneväli L = 10,0 m. Kehäväli on 6,0 m ja orsiväli L 1 =,0 m. Materiaalina on teräs S35JG3. Palkin kuormitus: kate

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS VERKKOLIITE 1a Diagonaalien liitos pääkannattajan alapaarteeseen (harjalohkossa) Huom! K-liitoksen mitoituskaavoissa otetaan muuttujan β arvoa ja siitä laskettavaa k n

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka

Lisätiedot

1. YLEISTÄ...3 2. LIITOSDETALJIT...3

1. YLEISTÄ...3 2. LIITOSDETALJIT...3 LUJA-RUNKOLIITOKSET 1 (66) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...3 2. LIITOSDETALJIT...3 2.1 DETALJIEN NUMEROINTIJÄRJESTELMÄ...3 2.2 DETALJIT...4 1. Pilariliitoksia perustukseen: pilarin liitos perustukseen Luja-holkkielementillä

Lisätiedot

CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala. DI Johan Rosqvist

CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala. DI Johan Rosqvist CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala DI Johan Rosqvist CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset Lohjan sairaala Part of SWECO 2 CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset Lohjan

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006 CONCRETE RESIDENTIAL HOUSES PIENTALON TERÄSBETONIRUNKO https://www.virtuaaliamk.fi/opintojaksot/030501/1069228479773/11 29102600015/1130240838087/1130240901124.html.stx Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka,

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

T512905 Puurakenteet 1 5 op

T512905 Puurakenteet 1 5 op T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm 5.9.013 1/5 Liitoksen DO306 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Alkuperäisen kuvan mukaisen koukkuraudoituksen sijaan käytetään suoraa tankoa.

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma Liimapuupalkin hiiltymämitoitus 13.6.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 TEHOLLINEN POIKKILEIKKAUS... - 4-4.2 TAIVUTUSKESTÄVYYS...

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa Asentaminen 1. Valitse osoitteessa www.teamviewer.com Lataa Versio 11. TeamViewerin asennus, vaihe 1. 2. Napauta Lataa TeamViewer 11 -linkkiä. TeamViewerin

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus LIITE 8 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1992-1-2 EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Terca-runkopalkin suunnittelu ja mitoitusohjeet

Terca-runkopalkin suunnittelu ja mitoitusohjeet Terca-runkopalkin suunnittelu ja mitoitusohjeet www.wienerberger.fi Sivu 2 / 5 Terca-runkopalkin suunnittelu ja mitoitus 1. Palkin toimintatapa Esivalmistettu Terca-runkopalkki toimii Terca-runkoponttitiilistä

Lisätiedot

JORDAHL KIINNITYS- KISKOT JA KISKOPULTIT KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY349

JORDAHL KIINNITYS- KISKOT JA KISKOPULTIT KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY349 JORDAHL KIINNITYS- KISKOT JA KISKOPULTIT KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY349 17.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1 TOIMINTATAPA...3 2 RAKENNE...4 2.1 OSAT JA MATERIAALIT... 4 2.2 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 1.2.2015 urokoodi 6 (korvaa 1.10.2014 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s.

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Liitto rake neru ngot Terdksestd ja betonista

Liitto rake neru ngot Terdksestd ja betonista Liitto rake neru ngot Terdksestd ja betonista Rak-43.240 Rakennuksen rungon suunnittelu Kevdt2007 Brockmann Minho, Heino Mari, Kumar Ranjit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Liittorakenteiden toimintaperiaate...

Lisätiedot

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus -palkkikengän asennus Tuotteen asennus elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen -palkkikenkiä valmistetaan vakiomalleina, jotka vastaavat COPRA-ankkurointijatkosten M-kierrekokoja. Palkkikengän malli

Lisätiedot

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen 1. MASTOPILARIN MITOITUSMENETELMÄ 1.1 Käyttökohteet Mitoitusmenetelmä soveltuu ensisijaisesti yksilaivaisen, yksikerroksisen mastojäykistetyn teräsbetonikehän tarkkaan analysointiin. Menetelmän soveltamisessa

Lisätiedot

KANTAVUUS- TAULUKOT W-20/990 W-20/1100 W-45/900 W-45/1000

KANTAVUUS- TAULUKOT W-20/990 W-20/1100 W-45/900 W-45/1000 KANTAVUUS- TAUUKOT W-20/990 W-20/1100 W-45/900 W-45/1000 SSÄYSUETTEO MTOTUSPEUSTEET............ 3 KANTAVUUSTAUUKOT W-20/990................... 4 W-20/1100................... 5 W-45/900...................

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6.1. Enintään 1,5 t:n painoiset harkkomuotit kuormataan matalalaitaiseen

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet

Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ... 3 2 MUOTTIHARKKOJEN OMINAISUUDET... 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ... 3 4 LASKENTAOTAKSUMAT... 4 5 KUORMAT... 5 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET... 5

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot