2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi."

Transkriptio

1 sivu 1 ABeam Pikamitoitusohjelma versio 2.1 Käyttöohje 1.0 Abeam pikamitoitusohjelma 1.1 Ohjelman käyttötarkoitus. Rakenteiden pääsuunnittelija suorittaa ABeam ohjelmalla ontelolaattatasoa kantavan A- palkin alustavan lujuuslaskennan tuote-osakauppakyselyä varten. Ohjelmalla ei voi tehdä A-palkin lopullista lujuuslaskentaa, koska ohjelma ei näytä yksityiskohtaista tietoa palkin rakenteesta ja materiaaleista. Ohjelma laskee myös palkkiin tukeutuvan ontelolaatan pään betonikannaksen leikkauskestävyyden yhteistoiminnassa liittorakenteena A-palkin kanssa. 1.2 Ohjelman käyttämä laskentanormi Ohjelmalla voidaan mitoittaa A-palkki seuraavien laskentanormien mukaan: - Suomi kansallinen RakMK B4,betoninormi 2004, BY 50 - Suomi euronormi SFS-EN :2005(+NA 2007) - Yleinen euronormi EN :2004 (Eurocode 2) Ohjelma käyttää betoninormikorttia no. 18 ( ) ontelolaatan pään lujuuslaskentaan liittorakenteena palkin kanssa. Euronormin mukaisessa mitoituksessa ontelolaatan yhteistoiminta palkin kanssa lasketaan julkaisun VTT-S New Kcd values for BNK 18 mukaan. 2.0 Tiedostonhallinta 2.1 Yleistä ABeam ohjelman tiedostonhallinta on tehty projektikansio- periaatteella, jolloin kunkin projektin laskentatiedostoja varten voidaan perustaa oma kansio. Kansioon tallentuu myös laskennassa käytettävä laskentanormi. Kun ohjelmalla avaa kansiossa olevan lähtöarvotiedoston, niin kansioon talletettu laskentanormi tulee automaattisesti voimaan ohjelmassa. Samaan kansioon kuuluvat laskentatiedostot käyttävät vain yhtä laskentanormia. Voimassa oleva laskentanormi näkyy myös lipputunnuksena pääikkunan vasemmassa alakulmassa. 2.2 Projektihakemiston valitseminen - Avaa Tiedosto/projektihakemisto - Voit siirtyä kansiopolussa haluamaasi paikkaan - Hyväksy kansio Ok-valinnalla ja ohjelma siirtyy kyseiseen kansioon ja laskentanormi asettuu kansion mukaiseksi ja ikkuna sulkeutuu. - Voit nyt laskea tässä kansiossa olevia vanhoja tiedostoja tai tehdä uusia, jolloin käytössä on kansion laskentanormi. 2.3 Uuden projektihakemiston perustaminen - Avaa Tiedosto/projektihakemisto - Voit siirtyä ensiksi kansiopolussa haluamaasi paikkaan - Anna Luo_hakemisto kenttään kansion nimi. - Hyväksy nimi Ok-valinnalla - Ohjelma pyytää apuikkunassa luomaan uusi kansio. Hyväksy pyyntö. - Sulje hakemisto-ikkuna Ok-valinnalla

2 sivu 2 - Ohjelma pyytää valitsemaan tähän kansioon perustettava laskentanormi avautuvasta valikoista. - Valitse käytettävä laskentanormi valikoista ja hyväksy se. - Ohjelma on nyt alustettu valitulle normille ja voit aloittaa laskennan. Laskentanormin vaihtaminen edellyttää uuden kansion perustamista. 2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi. 2.5 Uusi laskenta Valinta nollaa kaikki edellisen laskennan tiedot ja palauttaa valintakenttiin ohjelman käyttämät oletusarvot ja nollaa lähtöarvotiedoston nimen. 2.6 Vanhan tiedoston käsittely Valinta tuo kansiossa olevan tiedoston ohjelman valintakenttiin. 2.7 Talleta tiedosto Valinta tallettaa laskentakentissä olevat lähtöarvot käytössä olevaan tiedostoon tai pyytää uuden laskentatiedoston nimen, jos sitä ei ole vielä annettu. 2.8 Tallenna nimellä Valinta tallettaa laskennan lähtöarvot uudella nimellä projektikansioon. 2.9 Esikatselu ja Tulosta Valinnoilla voidaan tarkastella paperitulostusta ja tulostaa se kirjoittimelle. 3.0 Palkin yleistiedot 3.1 Yleistiedot - Laskentatunnus Laskentatunnus on palkkia kuvaava nimi tai laskentakoodi, joka tulostuu paperitulosteeseen. - Luotettavuusluokka RC2 on Eurocode SFS-EN1990 mukainen luotettavuusluokka, joka vaikuttaa kuormitusyhdistelyn Kfl kertoimen valintaan. - Rasitusluokka Betoninormien B4 ja Eurocode 3 mukainen palkin ympäristöluokka. - Palkin paloluokka Palkki voidaan mitoittaa ohjelmassa aina 180 minuutin paloluokkaan ilman erillistä palosuojausta. - Sallittu halkeamaleveys Ontelolaatan pään mitoituksessa ontelon alapinnalle sallittava halkeamaleveys. - Palkin jänneväli Annetaan palkin laskentapituus. Mitta voidaan antaa pilarin keskeltä keskelle tai palkin todellinen pituus eli palkin tukien välimitta. Palkki mitoitetaan aina yksiaukkoisena ja vapaasti tuettuna rakenteena. 3.2 Palkin sijainti Ohjelmalla voidaan laskea kaksi erilaista palkkirakennetta riippuen siitä miten ontelolaatat sijaitsevat palkin eri puolilla. - Keskipalkilla on palkin molemmilla puolilla saman tai erikorkuinen ontelolaatta ja laattojen pituus voi olla myös erilainen.

3 sivu 3 - Reunapalkilla ontelolaatta on vain palkin toisella puolella ja palkin toiselle puolelle voi tulla lyhyt (<1500 mm) ulokkeellinen reunavalu. Palkin sijaintivalinta muuttaa myös muissa ikkunoissa olevien lähtötietojen antoa. 3.3 Asennustapa asennustilanteessa Ontelolaattojen asennustavaksi voidaan valita seuraavat vaihtoehdot: - Asennus vuoronperään Ontelolaatat asennetaan vuoronperään molemmille puolille keskipalkkia. Tämä minimoi asennustilanteessa palkille tulevan väännön. - Toispuoleinen asennus Kaikki ontelolaatat asennetaan keskipalkilla ensiksi toiselle puolelle palkkia ja vasta sitten toiselle puolelle. Nämä valinnat vaikuttavat vääntömomentin arvoon asennustilanteessa, joka siirtyy A- palkilta liitokseen. A-palkki on riittävän jäykkä kantamaan laattojen toispuoleista asennuksesta tulevan väännön, mutta päätyliitosten vääntökestävyys tulee tarkastaa, ja liitoksien vääntö-kestävyyttä varten voidaan tarvita palkin asennustukea. - Asennustuenta Palkki tuetaan asennusaikana molemmista päistään uuman kohdalta estämään tuelle menevä asennusaikainen vääntö-momentti. 3.4 Palkkivälit/reunan etäisyys Tässä annetaan mittatieto kuormien laskentaa varten viereisten palkkien etäisyydestä. Palkkiväli on mitta palkin keskeltä vasemmalla ja oikealla puolella olevan palkin keskelle. Reunapalkilla annetaan lisäksi mitta palkin keskeltä palkin reunavalun ulkopintaan. Näillä mitoilla määräytyy palkin kuormitusalue. 4.0 Laataston tiedot 4.1 Ontelolaatan tyyppi - Ohjelmaan voidaan antaa palkin molemmille puolille saman- tai erikorkuinen ontelolaatta. - Ohjelma käyttää Suomessa tyyppihyväksyttyjä ontelolaattoja. Ohjelma suodattaa käyttöön laattatyypit aina valitun laskentanormin mukaan. Valittavana on RakMK B4:n ja Eurocode 2:n mukaan tyyppihyväksytyt ontelolaatat. - Ohjelma antaa oletuksena ontelolaatalle vakiobetoni-lujuuden ja sitä voi tarvittaessa muuttaa. - Ontelolaatan tyyppimerkintä X käyttää 9.3 mm:n punoksia ja ilman X-kirjainta oleva tyyppi käyttää 12.5 mm:in punoksia. Punostus vaihtoehtoja on kolme ja ohjelma näyttää laatassa olevat punosmäärät. - Punosten esijännitystä ja jännityshäviötä voidaan tarvittaessa muuttaa. Oletusarvot ovat vakioarvoja. - Ontelotäytön pituus on vakiona 50 mm ja sen muuttaminen vaikuttaa ontelolaatan pään leikkaus-kestävyyteen. Näillä tiedoilla ohjelma laskee ontelolaatan pään betonikannaksen leikkauskestävyyden betoninormikortin BY18 mukaan. Ohjelma ei mitoita ontelolaatan taivutuskestävyyttä. Ontelolaatan pää mitoitetaan vain alustavasti ja ontelolaatan toimittaja vastaa aina laatan lopullisesta mitoituksesta.

4 sivu Palkin poikkileikkaus 5.1 Pintalaatta tyyppi Ensiksi valitaan ontelolaatan päällä oleva pintarakenne, joka vaikuttaa myös ikkunan muiden lähtötietojen antoon. Käytettävissä ovat seuraavat ontelolaatan pintarakenteet: - Pintalaatta (>=40 mm) Ontelolaatan päälle valetaan rakenteellisesti toimiva pintalaatta, joka voidaan myös raudoittaa. Pintalaatta toimii liittorakenteena palkin kanssa. A-palkiksi valitaan tällöin normaalikorkuinen palkki. - Palkin valukaista (>=40 mm) Valukaistaa käytetään yläpohjissa ja paikoituskansissa, joissa ontelolaatalla ei ole muuta pintavalua. Valukaistalla voidaan nostaa palkin taivutuskapasiteettia ja pienentää taipumaa. Valukaistalla voidaan käyttää normaali-korkuista palkkia ja korroosiosuojata ripustus-teräkset ja palkki vaativissa olosuhteissa. Valukaista toimii myös liittovaikutuksessa A-palkin kanssa. - Ontelolaatan tasoite (10 30 mm) Tasoite on vain mm paksuinen pintavalu, joka ei toimi rakenteellisesti palkin kanssa, mutta on laskennassa mukana kuormana laatalle. Tasoitteen paksuus voidaan antaa erisuuruisena palkin eri puolille. Tasoitetta voi käyttää myös palkin yläpinnan korroosiosuojana. A-palkiksi voidaan valita joko matala- tai normaalikorkuinen palkkityyppi. - Ei pintarakennetta Ontelolaatan päälle ei tule rakenteellista pintabetonia eikä tasoitetta. A-palkiksi valitaan matala palkkityyppi. Ontelolaatan saumavalu suojaa palkin yläpinnan teräkset. 5.2 Pintalaatan rakenne Pintalaatan ja valukaistan rakenteesta annetaan seuraavat tiedot: - Betonin materiaaliosavarmuustaso - Betonilujuus - Pintalaatan paksuus palkin vasemmalla ja oikealla puolella. Pintalaatan paksuuden pitää olla suurempi tai yhtä suuri kuin 40 mm. Ontelolaatan tasoitteella valittava paksuus on mm. - Huomioidaan murtorajatilassa Tällä valitaan se, että huomioidaanko ontelolaatan yläkannas palkin toimivaan poikkileikkauksen murtotilan taivutus-kestävyyttä laskettaessa. Ontelolaatan tasoite ei toimi osana palkin kantavaa rakennetta. - Huomioidaan käyttörajatilassa Tällä valitaan se, että huomioidaanko ontelolaatan yläkannas toimivana rakenteena palkin taipumaa laskettaessa. 5.3 Pintalaatan poikittaisteräkset Pintalaattaan ja palkin valukaistaan voidaan sijoittaa raudoitus, jonka koko ja jako valitaan ikkunassa. Raudoitus lisää oleellisesti palkin liittorakenteen yhteistoimintaa pintalaatan ja ontelolaatan pään kanssa. Lisäksi raudoitus pienentää ontelolaatan pään kannaksen pääjännitystasoa. 5.4 A-palkki Ohjelmassa käytetään Anstarin vakiopalkkeja laatta-korkeuden ja pilarileveyden mukaan. Valintojen mukaan päivittyvä ohjelman pääikkuna näyttää palkin ja sen muun rakenteen päämitat. Laskennassa käytettävä palkki valitaan seuraavassa järjestyksessä:

5 sivu 5 - Palkin korkeus Normaalia A-palkkia käytetään tasoissa, joihin valetaan pintalaatta tai palkin valukaista. A-palkki toimii liittorakenteena pintalaatan kanssa. Matalaa A-palkkia käytetään tasoissa, joissa on pintatasoite tai ei tule pintalaattaa ollenkaan. Palkki on riittävän matala, jotta ontelolaataston saumavalu muodostaa korroosiosuojan palkin teräsrakenteille ja ripustusteräksille. - Palkin tyyppi Valitaan palkin kapasiteettiluokka kolmesta vaihtoehdosta: kevyt, normaali tai raskas. Ohjelma ei näytä palkin lopullista rakennetta eri kapasiteettiluokissa. - Valitse poikkileikkaus Ohjelma suodattaa palkkivalintaan palkin korkeuden ja tyypin mukaiset vakioprofiilit ja näyttää ne pilarin leveyden mukaan. Palkkityyppien koodaus on seuraava esim. - A Normaalikorkuinen keskipalkki 265 mm ontelolaatalle ja 280 mm leveälle pilarille. - A m Matala (m) keskipalkki 265 mm ontelolaatalle ja 380 mm leveälle pilarille. - A R Normaalikorkuinen reunapalkki (R) 400 mm ontelolaatalle ja 380 mm leveälle pilarille - A Rm Matala reunapalkki (Rm) 400 mm ontelolaatalle ja 480 mm leveälle pilarille. Ohjelma näyttää pääikkunassa A-palkin ja laattarakenteen oikeat liittymämitat rakenteen suunnittelun helpottamiseksi, mutta palkin sisäistä rakennetta ei näytetä. - Korokepalat A-palkin korkeutta voidaan säätää palkin alalaipalle hitsattavilla korokepaloilla. Korokepalalla voidaan palkin korkeus nostaa seuraavaan vakiopalkkityyppiin ja korokkeilla voi säätää myös erikorkuisten ontelolaattojen tasoerot. Ohjelma huomioi korokepalat palkin mitoituksessa. 6.0 Kuormat 6.1 Yleistä Kuormat palkille annetaan laattakuormina erikseen palkin vasemmalle ja oikealle puolelle. Ohjelma laskee automaattisesti ontelolaatan, saumavalun, pintabetonin, tasoitteen, valukaistan sekä A-palkin oman painon, joten niitä ei anneta kuormatietoina. Kuormina annetaan vain pintalaatan päälle sijoittuvat pysyvät ja muuttuvat hyötykuormat. Kaikki kuorma-arvot annetaan ominaiskuormina, joista ohjelma yhdistelee laskentakuormat käytettävän normin mukaisilla kertoimilla ja yhdistely-kaavalla. 6.2 Pysyvät ja muuttuvat hyötykuormat Laatalle annetaan hyötykuormia kahdella eri tavalla: - Tasainen kuorma kn/m 2 koko ontelolaatan alueelle: Pysyvä g k ja muuttuva q k tasainen kuorma laatalle. Ohjelma laskee näistä tiedosta kuormat A-palkille ontelolaattojen pituuksien (palkkiväli-mittatieto) avulla. Ohjelma sijoittaa lasketun kuorman ontelolaatan päähän, josta se siirtyy A-palkin alalaipalle ja

6 sivu 6 siitä palkille. Kuorman lukuarvot annetaan ominaiskuormina laattaneliötä kohti yksikkönä kn/m 2. - Paikallinen viivakuorma kn/m ontelolaatalle. Viivakuormana voidaan antaa ontelolaatalla olevia paikallisia pysyviä ja muuttuvia hyötykuormia. Käyttäjän on laskettava ensiksi nämä paikalliset kuormat viivakuormaksi ontelolaatan päähän erikseen palkin molemmille puolille. Viivakuorma alkaa mitan L1 etäisyydellä palkin päästä ja kuorman pituus on L2. Kuormalle voidaan antaa eri arvot alku- ja loppupäässä (yksikkö kn/m). Ohjelma sijoittaa kuorman ontelolaatan päähän, josta se siirtyy palkin alalaipalle ja siitä palkille. Muuttuvalle kuormalle voidaan antaa prosenttiosuus siitä, kuinka paljon siitä huomioidaan kuormaksi palotilanteen mitoitukseen. 7.0 Mitoita 7.1 Yleistä Ohjelmalla suoritetaan lähtötietoikkunoissa annetulle rakenteelle aina täydellinen lujuuslaskenta. Laskennan voi suorittaa missä vaiheessa tahansa, mutta olisi syytä varmistaa, että valittu palkkityyppi on ontelolaattojen korkeuden suhteen järkevä. Palkki ei voi tulla pintalaatasta läpi. Mikäli jotain lähtöarvoa ei ole muutettu, ohjelma käyttää oletusarvoa. Käyttäjän on siksi tarkistettava, että oletusarvo vastaa myös laskettavaa tilannetta. Ohjelma ei aina suorita laskentaa loppuun asti, mikäli valittu rakenne on liian hoikka tai kuormat liian suuria palkin kestävyyteen nähden. Tieto tästä annetaan erillisellä ponnahdusikkunalla tai Tulokset-ikkunan logossa olevalla punaisella ristillä. Palkin rakennetta on tällöin muutettava. 7.2 Kapasiteettipalkit Laskennan jälkeen ohjelma näyttää pääikkunan vasemmassa alakulmassa kaksi laskentatulosten määräävintä käyttöastetta: - Palkki: Palkin taivutuskestävyyden käyttöaste murtotilassa. - Ontelolaatat: Ontelolaatan pään kannaksen päävetojännityksen käyttöaste laskettuna betoninormikortin BY18 mukaan. - Tulokset valikko Tulokset valikoiden logoissa on vihreä hyväksyntämerkki, jos kyseisen tilanteen näiden laskenta-arvojen kaikki käyttöasteet ovat hyväksyttävällä tasolla. Mikäli logo on punainen risti, niin jonkin laskentasuuren käyttöaste ylittyy. Mikäli laskentasuureen käyttöaste ylittyy, näkyy se arvon muuttumisena punaiseksi. Loput laskentatulokset ja niiden käyttöasteet näytetään Tulokset ikkunoissa eri laskentatilanteissa.

7 sivu Tulokset 8.1 Yleistä Ohjelman laskentatulokset näytetään kolmessa ikkunassa: - Asennustilanne - Käyttötilanne - Ontelolaatat Nämä ikkunat jakaantuvat kahteen osaan, joista yläosan tiedot ovat samat kaikille ikkunoille ja alaosan tiedot ovat tapauskohtaisia. 8.2 Asennustilanne Ikkunan alaosaan tulostetaan asennustilanteessa A-palkin murtotilan voimasuureet ja niiden käyttöasteet palkki-rakenteelle, jossa ontelolaatat on asennettu ja saumattu. 8.3 Käyttötilanne Ikkunan alaosaan tulostetaan palkin murtotilan voimasuureet rakenteelle, jossa pintalaatta on valettu ja se on kovettunut ja A-palkilla on kaikki annetut kuormat. Käyttörajatilanteessa tulostetaan palkin taipumat. - Pysyvien kuormien (=pintalaatta+ontelolaatta+palkin paino) osuus poistetaan aina A- palkin esikorotuksella. - Hyötykuormien osuus vastaa A-palkin taipumaa nollaviivasta alaspäin. Tämä on laskennan mitoittava taipuma-arvo. - Suure Taipuma yhteensä kuvaa palkin kokonaistaipumaa, jota voidaan käyttää palkin joustavuuden ja tason värähtelyherkkyyden arviointiin. Palotilanteessa tulostetaan palkin taivutusmomentin ja leikkausvoiman käyttöaste valitulle paloluokalle ilman A-palkin alalaipan ulkopuolista palosuojausta. 8.4 Ontelolaatat Tämän ikkunan alaosaan tulostetaan ontelolaatan pään alustava mitoitus betoninormikortin BY18 mukaan. Tulostettavia suureita käytetään A-palkin liittovaikutuksen laskentaan ontelolaatan ja pintabetonin kanssa. Ohjelma ei suorita ontelolaatan taivutuskestävyyden mitoitusta vaan ainoastaan laatan pään yhteistoiminta tarkastelun palkin kanssa. Ontelolaatan toimittaja vastaa aina laatan lopullisesta mitoituksesta. 8.5 Palkin yleistiedot Ohjelma näyttää Tulokset ikkunoiden yläosassa käytössä olevan laskentanormin ja valitun palkin ja ontelolaatan rakenteet. 8.6 Piilokonsolin mitoitus Ohjelma valitsee laskentatietojen perusteella A-palkille sopivan Anstarin AEPpiilokonsolin. Laskenta suoritetaan A-palkin asennus- ja käyttötilan tukireaktioiden perusteella huomioimalla ontelolaattojen asennustapa ja asennustuenta. Konsoli valitaan siten, että se täyttää AEP-piilokonsolin BY:n käyttöselosteiden no. 313 (BY5 B) ja no. 11 (BY 5B-EC 2) mukaiset kestävyysarvot. Ehdotettu AEP-konsoli on siten ohjeellinen ja rakenteiden pääsuunnittelija/anstar varmistavat lopullisesti käytettävän konsolityypin.

8 sivu Info Ikkuna näyttää rakenteellisia yksityiskohtia A-palkin ja AEP-piilokonsolin liitoksesta sekä A-palkin rakenteesta Paperitulostus Ohjelma tulostaa paperille palkin alustavista laskenta-tuloksista seuraavat tiedot: - Palkin yleistiedot - Ontelolaatan yleistiedot - Palkin kestävyydet ja käyttöasteet asennus, käyttö- ja palotilanteessa. - Ohjelman valitseman piilokonsolin käyttöasteet Vastuunvapautus Anstar ei vastaa ABeam pikamitoitusohjelman käytöstä syntyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. ABeam ohjelma on tarkoitettu vain Anstar Oy:n A-palkin alustavaan mitoitukseen, eikä ohjelmalla voi mitoittaa, eikä sitä saa käyttää muuntyyppisten palkkien mitoitukseen. Anstar suorittaa ja vastaa aina A-palkin lopullisesta lujuuslaskennasta. Abeam ohjelma ei näytä palkin todellista rakennetta eikä palkissa käytettäviä materiaaleja vaan ainoastaan palkin ohjeelliset ulkomitat. ABeam ohjelman suorittama ontelolaatan pään alustava laskenta tehdään betoninormikortin BY18 mukaisella standardi ontelolaatalla ja se ei siten ole sidoksissa suoraan yhdenkään ontelolaatan valmistajan tuotteeseen. Ontelolaatan valmistaja vastaa aina ontelolaatan lopullisesta mitoituksesta. Abeam ohjelman laskemia tietoja saa käyttää vain A-palkkia koskevan tuoteosakaupan urakkakyselyaineiston laadintaan. Abeam ohjelman antamia mitoitustietoja ei saa käyttää minkään palkkirakenteen lopulliseen valmistukseen.

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

Ohjelma käyttää betoninormikorttia no. 18EC ( ) ontelolaatan pään lujuuslaskentaan liittorakenteena palkin kanssa.

Ohjelma käyttää betoninormikorttia no. 18EC ( ) ontelolaatan pään lujuuslaskentaan liittorakenteena palkin kanssa. 1 KÄYTTÖOHJE ABeam Pikamitoitusohjelma versio 4.0 (11.10.2016) 1 ABEAM OHJELMA YLEISTÄ 1.1 Ohjelman käyttötarkoitus ABeam pikamitoitusohjelmalla voi rakenteiden pääsuunnittelija suorittaa ontelolaattatason

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Revisio D 8.8.2010 A-palkkia voi käyttää sekä kansallisten RakMK-normien sekä Euronormien (SFS-EN) mukaisessa mitoituksessa.

Revisio D 8.8.2010 A-palkkia voi käyttää sekä kansallisten RakMK-normien sekä Euronormien (SFS-EN) mukaisessa mitoituksessa. Sisällysluettelo 1. A-PALKIN TOIMINTATAPA... 4 2. A-PALKIN MATERIAALIT JA RAKENNE... 4 2.1 A-palkin valmistusohjelma... 4 2.2 A-palkin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 A-Palkin käyttö... 5 2.4.1

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

A-BEAM W Suunnitteluohje 2

A-BEAM W Suunnitteluohje 2 2 A-BEAM W Revisio 6/2017 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 A-BEAM W... 4 2 Liittopalkin RAKENNE... 4 2.1 Liittopalkkien valmistusohjelma... 4 2.2 Liittopalkkien käyttökohteet... 5 2.2.1 W-tyypin palkki rakennuksen

Lisätiedot

CWQ-liittopalkkijärjestelmä

CWQ-liittopalkkijärjestelmä CWQ-liittopalkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 3 2. Valmistus 3 2.1. Materiaali 3 2.2. Pintakäsittely 3 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 4 4.1. Palkin rakenne 4

Lisätiedot

A-BEAM S Suunnitteluohje 2

A-BEAM S Suunnitteluohje 2 2 A-BEAM S Revisio 6/2017 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 A-BEAM S... 4 2 A-BEAM S RAKENNE... 4 2.1 Liittopalkkien valmistusohjelma... 4 2.2 Liittopalkkien käyttökohteet... 5 2.2.1 A-BEAM S rakennuksen runkojärjestelmässä...

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki.

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki. YLEISTÄ Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki. Kaksi 57 mm päässä toisistaan olevaa U70x80x alumiiniprofiilia muodostaa varastohyllypalkkiparin, joiden ylälaippojen päälle

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnittelu

Ontelolaattojen suunnittelu Ontelolaattojen suunnittelu - rei`itys ja varaukset, laattajako - valmistustekniikan tuomat reunaehdot - kuormat ja kuormien jako - kantokyky, laattatyypin valinta Ontelolaataston suunnitteluohje Alan

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus, kevät 2016 Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Suunnitteluharjoituksena

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1 1 2 3 Sisällysluettelo 1. PIILOKONSOLIN TOIMINTATAPA... 4 2. PIILOKONSOLIN RAKENNE... 4 2.1 Piilokonsolin valmistusohjelma... 4 2.2 Piilokonsolin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Piilokonsolin

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS OY Sivu 1/15 RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen

Lisätiedot

BM-PALKKI SUUNNITTELUOHJE Betonimestarit Oy. TiVe

BM-PALKKI SUUNNITTELUOHJE Betonimestarit Oy. TiVe BM-PALKKI SUUNNITTELUOHJE 23.3.1016 Betonimestarit Oy TiVe SISÄLLYSLUETTELO Suunnitteluohjeen sisällysluettelo Rakenteen kuvaus... 1 Materiaalit... 2 Palkkien valmistus... 3 Ka ytto kohteet... 3 Profiilikoot...

Lisätiedot

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen

Lisätiedot

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Mitoitusesimerkki TrayPan

Mitoitusesimerkki TrayPan Mitoitusesimerkki TrayPan Rautaruukin laskentaohjelmin käytön helpottamiseksi niitä varten on tehty sarja mitoitusesimerkkejä. Esimerkeissä keskitytään ohjelmien peruskäyttöön joten kuormien ja rakenteen

Lisätiedot

Mitoitusesimerkki - Poimu

Mitoitusesimerkki - Poimu Mitoitusesimerkki - Poimu Rautaruukin laskentaohjelmin käytön helpottamiseksi niitä varten on tehty sarja mitoitusesimerkkejä. Esimerkeissä keskitytään ohjelmien peruskäyttöön joten kuormien ja rakenteen

Lisätiedot

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 (6) LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 KONSOLILIITOKSEN ASENNUS TYÖMAALLA 1.1 Elementtipalkin asennus Betonielementtipilarit asennetaan suunnitelmien mukaiseen asemaansa konsolin

Lisätiedot

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Maanvarainen pilari- ja seinäantura Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Eurocode Service Oy Sisarustentie 9 00430 Helsinki tel. +358 400 373 380 www.eurocodeservice.com 10.5.2011 Maanvarainen pilari- ja

Lisätiedot

TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 21/2009 WQ- palkin poikkileikkauksen mitoitus normaali- ja palotilanteessa

TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 21/2009 WQ- palkin poikkileikkauksen mitoitus normaali- ja palotilanteessa TRY TERÄSNORIKORTTI N:o 1/009 WQ- palkin poikkileikkauksen mitoitus normaali- ja palotilanteessa Yhteyshenkilö: Jouko Kansa R&D anager Ruukki Construction Seinäjoentie 11 PL 900, 60100 Seinäjoki jouko.kansa@ruukki.com

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P103 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Välipohjan omapaino on huomattavasti suurempi

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki Perustietoja - NR-ristikot kannatetaan seinän päällä olevalla palkilla P101. - NR-ristikoihin tehdään tehtaalla lovi kannatuspalkkia P101 varten. 2 1 2 1 11400

Lisätiedot

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS Sivu 1/17 RUDUS ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen liite

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET 1. Laattojen rei itys...3 2. Laattojen kavennukset ja vakiovaraukset...4 3. Erikoiselementit...7 4. Hormien sijoittelu ontelolaatastossa...8 4.1 Hormi laatan

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1 Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET ANSION SEMENTTIVALIMO OY ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu Otsikko 3. 1. Yleistä

Lisätiedot

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia .2 Seinäkorkeudet Suurin sallittu seinäkorkeus H max Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty H max (m) Gyproc-seinärakenteiden perustyypeille. Edellytykset: Rankatyypit Gyproc XR (materiaalipaksuus t=0,46 mm),

Lisätiedot

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Johdatus rakenteiden mitoitukseen joonas.jaaranen@aalto.fi Sisältö Esimerkkirakennus: puurakenteinen pienrakennus Kuormat Seinätolpan mitoitus Alapohjapalkin mitoitus Anturan

Lisätiedot

Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry

Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry Kirjoitettu Ins.tsto Magnus Malmberg Oy:ssä SKOL ry:n toimeksiannosta tammi-kesäkuussa 2010 Ohjausryhmässä toimivat Tapio Aho Matti

Lisätiedot

Yleistä Laattojen katkaisu Reiät Suunnittelu Pinnat Valmistus Palonkestävyys Vesireiät Sähköputkitukset Laadunvarmistus Onteloiden valutulpat

Yleistä Laattojen katkaisu Reiät Suunnittelu Pinnat Valmistus Palonkestävyys Vesireiät Sähköputkitukset Laadunvarmistus Onteloiden valutulpat 2 Yleistä Betset Oy:n ontelolaattoja valmistetaan kolmella eri paikkakunnalla: Kyyjärvellä, Hämeenlinnassa ja Nurmijärvellä. Ontelolaattoja on valmistettu v. 1989 alkaen. Betset-ontelolaattojen kokonaisvuosituotanto

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt DI Juha Valjus Kuormituksista eurokoodeissa Eurokoodeissa vaatimukset yleensä kasvavat kun luokka suurenee, esimerkiksi CC1 seuraamusluokka on vaatimattomin

Lisätiedot

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU

Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Pekka Häyrinen LIITTO- JA MATALAPALKKIEN SUUNNITTELU Ontelolaataston tuenta matalapalkin varaan Ontelolaataston yhteydessä on aina tarkistettava laataston kantokyky yhdessä matalan palkin kanssa, koska

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit...

Lisätiedot

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje Betoniteollisuus ry 21.05.2012 Ontelolaataston suunnitteluohje 1.Ontelolaataston suunnittelun prosessi... 3 1.1 Punossuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot... 4 2. Laattojen rei itys... 5 2.1 Kaikkia ontelolaattoja

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan.

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan. 1 Betoninormikortti n:o 27 3.5.2012 ONTELOLAATTA - SEINÄLIITOS Eurokoodi 1992-1-1 1. Normikortin soveltamisalue Tämä normikortti käsittelee raskaasti kuormitettujen (tyypillisesti yli 8-kerroksisten rakennusten)

Lisätiedot

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s.

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s. 1 / Laatta- elementtituotantoon toimitettavien tuotantokuvien toimitustavat ja -muodot sekä tarvittavat tiedot ja valokopiointihinnasto SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3 HI-, I-, JK-PALKIT,

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

A-BEAM W Asennusohje 2

A-BEAM W Asennusohje 2 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE... 4 1.1 A-BEAM W... 4 1.2 Asennustyössä noudatettavat normit ja standardit... 4 1.3 Asennustyössä noudatettavat rakennesuunnitelmat... 5 2 PALKKIEN TOIMITUS... 5 2.1

Lisätiedot

Rautatiesilta LIITE 3 1/7

Rautatiesilta LIITE 3 1/7 LIITE 3 1/7 Rautatiesilta Varsinaisen diplomityön ohessa mallinnettiin myös yksi rautateiden tyyppilaattakehäsilta. Tämän sillan määräävät rasitukset (murto- ja käyttörajatilojen momentit sekä niitä vastaavat

Lisätiedot

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti.

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti. PILARIKENGÄT sivu 1 / 5 Pilarikenkiä käytetään betonielementtipilareiden kiinnittämiseen ja kuormien siirtämiseen. Pilarielementtiin sijoitetut kengät liitetään vastakkaisessa rakenteessa oleviin pultteihin.

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

AOK Kannake Käyttöohje 2

AOK Kannake Käyttöohje 2 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 AOK KANNAKE... 4 2 KANNAKKEEN KÄYTTÖ... 4 2.1 Rakenne... 4 2.2 Toimitusmuodot... 5 2.3 Kannakkeiden käyttökohteita... 5 2.4 AOK vakiokannake... 7 2.5 AOK erikoiskannake (Custom)...

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 KANTAVUUS- TAUUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 SISÄYSUETTEO MITOITUSPERUSTEET... 3 KANTAVUUSTAUUKOT W-70/900... 4-9 W-115/750... 10-15 W-155/560/840... 16-24 ASENNUS JA VARASTOINTI... 25 3 MITOITUSPERUSTEET

Lisätiedot

3. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJE...

3. ONTELOLAATTOJEN REI ITYSOHJE... 1 (43) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 1.1 LAATTATYYPIT JA KÄYTTÖKOHTEET... 3 1.2 VALMISTUSMENETELMÄ JA MATERIAALIT... 5 1.3 VARUSTELUT JA AUKOT... 5 1.4 LAATTOJEN KATKAISU, PINNAT JA PINTAKÄSITTELY... 5 1.5

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet /Rakennusteollisuus RT Betonieurokoodien tilanne Eurokoodien asema Uudessa B-sarjassa eurokoodeihin

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

LATTIA- JA KATTOPALKIT

LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT Kerto -palkit soveltuvat kantaviksi palkeiksi niin puurunkoisiin kuin kiviainesrunkoisiin rakennuksiin. Kerto-palkkeja käytetään mm. alapohja-, välipohja-,

Lisätiedot

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA STANDARDIN EN 1992-1-2 SISÄLTÖÄ: Luvussa 2: Palomitoituksen perusteet Luvussa 3: Materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnitteluprosessi, tehtäväjako ja vastuut - Teollisuuden rooli suunnitteluprosessissa - Suunnittelunohjaus - Laatastosuunnittelu,

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT

TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT Siltaeurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29-30.3.2010 Heikki Lilja Liikennevirasto 2 MILLE RAKENNEOSILLE TEHDÄÄN VÄSYTYSMITOITUS (TERÄS- JA LIITTOSILLAT) EN1993-2

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

Suunnittelijoiden välinen yhteistyö

Suunnittelijoiden välinen yhteistyö Suunnittelijoiden välinen yhteistyö Reikäkuvat SuLVIn suunnittelijapäivä 14.2.2018 Sari Linna, Granlund Consulting Oy / Katja Suovo Sisältö Ontelolaatat ja hormisuunnittelu Pilarit ja palkit ja niiden

Lisätiedot

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita vaijerilenkki RakMK:n mukainen suunnittelu vaijerilenkki 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat...4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit...4 3 VALMISTUS 5 3.1 Valmistustapa...5

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen Vakiopaaluperustukset AutoCAD blokit RI Rami Ylä-Pöntinen Dynaaminen blokki = Älykäs blokki Dynaamiset blokit tuovat nopeutta ja tarkkuutta suunnitteluprosessiin Dynaamisia i blokkeja käyttämällä ällä

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Provet Pet ohjelmisto ja tulostus PDF-tiedostoon.

Provet Pet ohjelmisto ja tulostus PDF-tiedostoon. Provet Pet ohjelmisto ja tulostus PDF-tiedostoon www.provet.fi Finnish Net Solutions Oy www.fns.fi 1/6 Finnish Net Solutions Oy, 2/2012 Yleistä Tulostaminen PDF-tiedostoon Provet Petistä onnistuu ilmaisen

Lisätiedot

ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys

ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys Perustietoja - Rakennuksen poikittaissuunnan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1, 2 ja 3 avulla molemmissa kerroksissa. - Ulkoseinissä jäykistävänä levytyksenä

Lisätiedot

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät: PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

R-Group Finland Oy. RT-vakioteräsosat Käyttöohje. Eurokoodien mukainen mitoitus

R-Group Finland Oy. RT-vakioteräsosat Käyttöohje. Eurokoodien mukainen mitoitus R-Group Finland Oy RT-vakioteräsosat Käyttöohje Eurokoodien mukainen mitoitus 18.5.2017 2 / 17 Tämä ohje on laadittu yhteistyössä alla mainittujen yritysten sekä Betoniteollisuus ry:n kanssa. Mainitut

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot