Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:"

Transkriptio

1 PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia täydennetään Puurunko-materiaalilla/ opettajan äänitiedostolla / kieliversioilla - Kuormitukset - Seinärungot- ja järjestelmät - Ala- ja välipohjarungot - Yläpohjakannattajat - Runkokaaviot, detaljit Kirjallisuus: - SFS EN RIL EC5 esimerkkilaskelmat - Ks RATEKO-ops Oheismateriaali: - RunkoRYL RakMK B10 - RT- ohjetietokortit - - tuotetietous Tehtävät Opiskelija ottaa osaa pientalon puurungon suunnitteluun. Lähtömateriaalina on mallinnetun pientalon arkkitehtisuunnitelmat. Tehtävä määritetään tarkemmin oppimisympäristössä. 22 Kohteena on PROIT-tuotemallitalo, mitä on mallinnettu muissa opintojaksoissa. Mallia käytetään hyväksi esim kohteen määrä- ja kustannuslaskennassa mutta myös rakennesuunnittelussa. Rungosta piirretään kaavioita, projektioita ja detaljeja. Rungon osat: palkit, pilarit ja ristikot mitoitetaan ja huolehditaan rakennuksen jäykistyksestä.

2 Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät: 23 Kuva: Pientalon mallinnettu puurunko: yläpohjapalkki

3 SUORAKAIDEPOIKKILEIKKAUSMITOITUS B10 TAIVUTUKSELLE, LEIKKAUKSELLE, TAIPUMARAJATILA Mitoita Proit-talon yläpohjaliimapuupalkki, kun hyötykuorma on qk=2 kn/m2, omapaino gk=0.7 kn/m2, k/k=1.2 m, L=8000 mm ja puutavara L40-1, aikaluokka B. Laskentalujuudet: fbk := 31 fb L40-1,B Ek := 8500 fvk := 2.4 fv Mdmax Wtarp := Wtarp = fb 6 Mdmax b := 115 h := h = 2902 fb b Taipumatarkastelu: L ( 5 Fk L 4 ) 3 y := I := h := 12 I Ek y h b = Mitoitus leikkaukselle: b := 115 h := 400 A := b h Mitoitustarkistus taivutukselle: 3 Qdmax τ := 2 A τ = <fv OK 1 C := 300 h fbk := fb = fvk := fv = Kuormitukset: qk := 2.0 gk := 0.7 L := 8 Voimasuureet: L := 8000 Ay Mitoitus taivutukselle: Fd := 1.2 ( ) Fd = Fk := 1.2 ( ) Fk = 3.24 L Fd := Ay = Qdmax:= Ay 2 Fd L 2 Mdmax:= Mdmax= fbc := C fb fbc = Mdmax Wtarp2 := Wtarp2 = fbc 6 Mdmax b := 115 h := h = fbc b Valitaan poikkileikkaus b x h = 115 x 400 TEE LASKELMAT MYÖS EC5 MUKAAN. 24

4 25 Kuva: Pientalon mallinnettu puurunko: rungon pituussuuntainen primääripalkki

5 Mitoita B10 mukaan Proit-talon yläpohjan primääripalkit LP3, L= 8m kuvan mukaan ja LP4, L= 6m kuvan mukaan. Kuormituksena gk=0.7 kn/m2 ja qk=2kn/m2, missä huomioitu lapekaton katvealueen kuormaa. Alustavassa mitoituksessa saimme primääripalkin metrikuormaksi 24 kn/m ja poikkileikkaukseksi L x 600. Tarkista mitoitus paperilla ja Pupaxilla käyttäen pistekuormia ja taipumarajatilaa L/ fbk Laskentalujuudet: fbk := 31 fb := fb = L40-1,B 1.0 fvk Ek := 8500 fvk := 2.4 fv := fv = Kuormitukset: qk := 2.0 gk := 0.7 L := 8 Voimasuureet: L := 8000 Ay Fd := 6 ( ) Fd = Fk := 6 ( ) Fk = 13.8 L Fd := Ay = Qdmax:= Ay 2 Fd L 2 Mdmax:= Mdmax = Mitoitus taivutukselle: Mdmax Wtarp := fb Wtarp = Mdmax b := 190 h := h = fb b Taipumatarkastelu: L ( 5 Fk L 4 ) 3 y := I := h := 12 I Ek y h b = Mitoitus leikkaukselle: b := 190 h := 540 A := b h Mitoitustarkistus taivutukselle: 3 Qdmax τ := 2 A τ = <fv OK 1 C := 300 h 9 fbc := C fb fbc = Mdmax Wtarp2 := Wtarp2 = fbc 6 Mdmax b := 190 h := h = fbc b Valitaan poikkileikkaus b x h = 190 x 540 TEE LASKELMAT MYÖS EC5 MUKAAN.

6 27 Kuva: Pientalon mallinnettu puurunko: alemman lappeen suuntainen sahatavarapalkki

7 Mitoita B10 mukaan alemman lappeen vaakasuuntainen sahatavarapalkki, k/k 900, L=4m, kuormituksena gk=0.5 kn/m2 ja qklumi= 2.5 kn/m2. Lujuudet: aikaluokka B, kosteusluokka 2, T24-2 fbk := 20 fvk := 2 Kuormitukset: gk := 0.5 Mitoitus taivutukselle: 1.0 fbk fb := fb = fvk fv := fv = kn m2 qk := 2.5 Fk := 0.9 ( 1.0 gk qk) Fk = 2.7 kn/m = N/mm Fd := 0.9( 1.2 gk qk) Fd = 4.14 Murtorajatila: Voimasuureet: L := 4000 Qdmax:= Fd L Qdmax= kn m2 Fd L 2 Mdmax:= Mdmax = Mdmax Wtarp := fb Wtarp = b := 75 Mitoitus leikkaukselle: htarp := 6 Wtarp b htarp = h := Qdmax τ := < fv τ = < fv = OK 2 b h Käyttörajatila: L y := Fk L 4 E := 6500 Itarv := 384 E y 3 htarv := 12 Itarv b htarv = Valitaan sahatavarapalkki 75 x 225 kk 900 TEE LASKELMAT MYÖS EC5 MUKAAN

8 29 Kuva: Pientalon mallinnettu puurunko: ikkunapalkki ja parvekevasat

9 Mitoita B10 mukaan PROIT-talon parvekkeen puoleinen kertopuuikkunapalkki, jolle tulee yläpohjapalkin ja parvekkeen vasojen pistekuorma Fk=18 kn, Fd=24 kn kk= 1.2m, puutavara kertopuuta, aikaluokka B. Laskentalujuudet: fbk := 37 fb Ek := fvk := 3.5 fv 1.0 fbk := fb = fvk := fv = Kuormitukset: Fk := Fd := L := 2700 Voimasuureet: Ay := 3 Fd Ay = Qdmax:= Ay 2 Mdmax:= 1350Ay 1200 Fd Mdmax = Mitoitus taivutukselle: b := 51 Mdmax Wtarp := fb Wtarp = Mdmax h := h = I := b h3 fb b 12 Taipumatarkastelu: L := 2700 b = 51 h := 300 I = ( ) ( ) Fk L 3 ( Fk 150) y1 := y2 := y1 + y2 = Ek I 24 Ek I Mitoitus leikkaukselle: b := 75 h := 300 A := b h 3 Qdmax τ := τ = 2.4 <fv =2.692 OK 2 A Leikkaustarkastelun perusteella valitaan kertopuupoikkileikkaus 51 x 300 TEE LASKELMAT MYÖS EC5 MUKAAN

10 31 Kuva: Pientalon mallinnettu puurunko: kantavat pilari-palkki- ja seinärakenteet

11 Mitoita B10 mukaan Proit-talon väliseinän primääripalkkia kannatteleva heikompaan suuntaan tuettu runkotolppa. Pilari on molemmista päistään nivelöity, L=2700 mm, puutavara T24-2, aikaluokka B, kuormitus Nd= 164 kn, pilarin alkukäyryys e=l/ Lujuudet: fbk := 31 fck := 30 fb := 1.0 fbk fc := 1.0 fck Kuormitukset: qk := 0 qd := qk L := 2700 Nd := Md := qd L2 8 + Nd L 400 Md = Lo := 1.0 L Mitoitus: b := 150 i := h h := 150 Lo λ := i A := b h λ = W := b h2 6 ks := 0.45 σc := Nd A Md σb := W σc ks fc σb + = fb OK TEE LASKELMAT MYÖS EC5 MUKAAN

12 Mitoita B10 mukaan Proit-talon runkotolpat: P1: pitkän lappeen puoleinen runkotolppa 50 x 150?? kk 600mm, Nd= 10 kn?, Md=??, alemman lappeen puoleinen runkotolppa P2 50 x 150 Nd= 5 kn?. Lisäksi primäärikehän pilarit ulkoseinillä ja huoneistojen välisellä seinällä Nd= 164 kn Pilarin P1 mitoitus: Lujuudet: fbk := 20 fck := 19 fb := 1.0 fbk fc := 1.0 fck Kuormitukset: qk := 0.5 qd := qk L := 2700 Ndp1 := Mdp1 := qd L2 + Ndp1 L Mdp1 = Lo := 1.0 L Mitoitus: b := 50 h := 150 A := b h W := b h2 6 Lo i := 0.289h λ := λ = ks := 0.47 i Ndp1 Mdp1 σc := σb := A W σc ks fc σb + = fb OK Pilarin P2 mitoitus: Lujuudet: fbk := 20 fck := 19 fb := 1.0 fbk fc := 1.0 fck Kuormitukset: qk := 0.5 qd := qk L := 2700 Ndp1 := 5000 Mdp1 := qd L2 + Ndp1 L Mdp1 = Lo := 1.0 L Mitoitus: b := 50 h := 150 A := b h W := b h2 6 Lo i := 0.289h λ := λ = ks := 0.47 i Ndp1 Mdp1 σc := σb := A W σc ks fc σb + = 0.26 fb OK TEE LASKELMAT MYÖS EC5 MUKAAN

13 Välipohjarakenteet: puuvälipohjavaihtoehto 34 Kuva: Pientalon mallinnettu puurunko: puiset välipohjapalkit

14 35 Kuva: Pientalon puuvälipohjan taso- ja leikkauspiirustuksia Kuva: Pientalon puuvälipohjan tuotemalliprojektio Täydennä suunnitelmaksi

15 36 Kuva: Pientalon puuvälipohjan tuotemallileikkaus Täydennä suunnitelmaksi Kuva: Pientalon puuvälipohjan leikkauspiirustuksia Katso lisää leikkauksia esim :

16 PROIT- TALON PUURAKENTEINEN VÄLIPOHJA Tehtävänä on mitoittaa kohteen kaksiaukkoiset välipohjapalkit, kun aukkoväli on 3 m. kosteusluokka 1 ja aikaluokka B L1 := 3000 Lujuudet: aikaluokka B, kosteusluokka 2, T24-2 fbk := 20 fvk := 2 Kuormitukset: Mitoitus taivutukselle: Mdmax = Qdmax:= 1.25 pd1 L1 Qdmax= Mdmax Wtarp := Wtarp = b := 75 fb htarp := 6 Wtarp htarp = h := 225 b Mitoitus leikkaukselle: 3 Qdmax τ := < fv τ = 0.48 < fv = OK 2 b h Taipuma: I1tarv := pk1 ( L1) Ek 12 Värähtely F2k := 1000 ymax:= 1 F2k L1 3 I2tarv := 48 Ek ymax 1.0 fbk fb := fb = Ek := 6500 fv := 1.0 fvk 3 ( 12 I1tarv) htarv := htarv = b h2tarv := 3 ( 12 I2tarv) Päädytään välipohjapalkkeihin 75 x 250 kk 400 TEE LASKELMAT MYÖS EC5 MUKAAN b fv = fv pistekuorma Fk=1,5 kn pysyvä kuorma =1,0 KN/m2 muutuva kuorma OL I= 1,5 kn/m2 γg := 1.2 γq := 1.6 k1 := 0.4 gk := 1.0 qk := 1.5 käyttötila pk1 := k1 ( gk + qk) pk1 = 1 murtorajatila ( ) Voimasuureet: pd1 := k1 γg gk + γq qk pd1 = 1.44 ( ) 8 pd1 L1 2 Mdmax:= h2tarv =

17 38

18 39 Kuva: Vaihtoehtoinen harjaristikko Kuva: Ristikon suunnittelua

19 40 Kuva: Ristikon suunnittelua : sauvojen voimasuureet Kuva: Naulaliitosten suunn ittelua

20 41 RAKENNUSTEKNIIKKA Runkokaaviot, detaljit Kuva: Tuotemallista tuotettu seinärunkokaavio, täydennä projektio suunnitelmaksi Kuva: Tuotemallista tuotettu seinärunkokaavio, täydennä projektio suunnitelmaksi

21 42 Kuva: Tuotemallista tuotettu seinäprojektio, täydennä projektio suunnitelmaksi Kuva: Tuotemallista tuotettu seinäprojektio, täydennä projektio suunnitelmaksi

22 43 Kuva: Tuotemallista tuotettu seinäprojektio, täydennä projektio suunnitelmaksi Kuva: Tuotemallista tuotettu seinäprojektio, täydennä projektio suunnitelmaksi

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Betoniteollisuus ry, Elementtisuunnittelu 2013 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Osan 1 esittely Palkin laskenta Pekka Nykyri, TkL, yliopettaja Oulun seudun ammattikorkeakoulu 21.11.2013

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN

Lisätiedot

1 Yleistä DOF-PUU 2.0-ohjelmasta

1 Yleistä DOF-PUU 2.0-ohjelmasta SISÄLLYSLUETTELO: 1 Yleistä DOF-PUU 2.0-ohjelmasta...1 2 DOF-PUU-ohjelman asennus...2 3 DOF-PUU-ohjelman käyttöliittymän rakenne...3 3.1 Ohjelman pääikkuna...3 3.2 Rakenne-pääsivu...4 3.2.1 Rakenteen muutos-ikkuna...5

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - suunnitteluperusteet Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Copyright: Kustantaja: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari Valkama

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET 7 2.1 Perustamistavan valinta 7 2.2 Matala

Lisätiedot

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100,

Lisätiedot

3.3 Gyproc Ulkoseinät

3.3 Gyproc Ulkoseinät 3.3 Gyproc Ulkoseinät Gyproc Ulkoseinät Sisältö 3.3 Gyproc Ulkoseinät 3.3.1 Gyproc teräs- ja puurunkoiset ulkoseinät... 241 Kevytrakenteisten ulkoseinien ominaisuudet...241 Ääneneristys... 244 Lasikattoisia

Lisätiedot

Siltojen kantavuuden laskentaohje

Siltojen kantavuuden laskentaohje Tielaitos Siltojen kantavuuden laskentaohje Sillansuunnittelu Helsinki 1992 TIEHALLINTO Siltayksikkö Siltojen kantavuuden laskentaohje Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 2000 ISBN 951-47-6859-0 TIEL 2170005

Lisätiedot

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013 35 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013 SILTOJEN JA POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET Geotekninen suunnittelu NCCI 7 Siltojen ja pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 7.11.2013

Lisätiedot

8.1 1.6.2004. Terca-tiilikoti

8.1 1.6.2004. Terca-tiilikoti 8.1 1.6.2004 Terca-tiilikoti Terca-tiilikoti Ennen omakotitalon rakentamisen aloittamista rakentaja tekee lukuisan määrän päätöksiä, jotka ovat nähtävissä ja koettavissa vasta rakentamisen ja varsinkin

Lisätiedot

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi.

2.4 Projektitiedot Anna projektin nimi ja laskentaa kuvaavat tiedot, jotka tulostuvat tämän kansion laskentatulosten otsikoksi. sivu 1 ABeam Pikamitoitusohjelma versio 2.1 Käyttöohje 1.0 Abeam pikamitoitusohjelma 1.1 Ohjelman käyttötarkoitus. Rakenteiden pääsuunnittelija suorittaa ABeam ohjelmalla ontelolaattatasoa kantavan A-

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3 1 Betoninormikortti 23: LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE STANDARDIN SFS-EN-1991-1-7 YLEISET KUORMAT, ONNETTOMUUSKUORMAT MUKAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN...

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU

10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU D 10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU 10.1 Rakenteellinen suunnittelu Kuormaluokka Siporex-kattoelementit mitoitetaan yleensä yksiaukkoisena palkkina. Valmistaja on valmiiksi mitoittanut kattoelementit

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

28.8.2008 KÄYTTÖSELOSTE EXPRESS-LIITTOLAATTA EXPRESS-LIITTOLAATTA KÄYTTÖSELOSTE 28.8.2008

28.8.2008 KÄYTTÖSELOSTE EXPRESS-LIITTOLAATTA EXPRESS-LIITTOLAATTA KÄYTTÖSELOSTE 28.8.2008 EXPRESS-LIITTOLAATTA KÄYTTÖSELOSTE Täydennetty 22.4.2009 28.8.2008 EXPRESS-LIITTOLAATTA KÄYTTÖSELOSTE 28.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Liittolaattarakenne 1.1 Yleistä.. 4 1.2 Materiaaliominaisuudet.. 4 1.2.1

Lisätiedot

4. VÄLISEINÄRAKENTEET

4. VÄLISEINÄRAKENTEET C 4. VÄLISEINÄRAKENTEET 4.1 Yleistä 4.3 Väliseinätyypit Päivitetty Keveytensä, lujuutensa, ääneneristävyytensä ja palonkestävyytensä ansiosta siporex soveltuu mainiosti väliseinämateriaaliksi niin uudis-

Lisätiedot

Mitoitusesimerkki - PurCalc

Mitoitusesimerkki - PurCalc Mitoitusesimerkki - PurCalc Rautaruukin laskentaohjelmin käytön helpottamiseksi niitä varten on tehty sarja mitoitusesimerkkejä. Esimerkeissä keskitytään ohjelmien peruskäyttöön joten kuormien ja rakenteen

Lisätiedot

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET

NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET NR-RAKENTEIDEN ASENNUS- JA KÄSITTELYOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1 NR-rakenne NR-rakenne eli naulalevyrakenne on rakennesahatavarasta valmistettu puurakenne, jonka sauvojen liittimenä on naulalevy. NR-rakenteita

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Rakenneterästen myötörajan f y ja vetomurtolujuuden f u arvot valitaan seuraavasti: a) käytetään suoraan tuotestandardin arvoja f y = R eh ja f u = R m b) tai käytetään

Lisätiedot

Puu maatilarakentamisessa. Tuotanto- ja varastorakennusten suunnitteluohje

Puu maatilarakentamisessa. Tuotanto- ja varastorakennusten suunnitteluohje Puu maatilarakentamisessa Tuotanto- ja varastorakennusten suunnitteluohje Puu maatilarakentamisessa Tuotanto- ja varastorakennusten suunnitteluohje 2. päivitetty painos elokuu 2008 [Teksti] Tero Lahtela

Lisätiedot

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeiin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT YLEISESTI 3 1.1 Kevytsoraharkko tuotteena 4 1.2 Ainutlaatuinen seinärakenne 4 2. HARKKOPERUSTUSTEN suunnittelu

Lisätiedot