Hallinta/ohjelmointi Painos 06/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinta/ohjelmointi Painos 06/2003"

Transkriptio

1 Hallinta/ohjelmointi Painos 06/2003 ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D

2

3 Johdanto 1 Koneen säätö 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopTurn Työkappaleen työstäminen ShopTurn-ohjelman laatiminen 3 4 ShopTurn-toiminnot 5 Hallinta/ohjelmointi G-koodiohjelma 6 Työkalujen hallinta 7 Ohjelmien hallinta 8 Ilmoitukset, hälytykset, käyttäjätiedot 9 Seuraaville laitteille Esimerkit 10 Ohjaus Ohjelmiston versio SINUMERIK 840D powerline 6 SINUMERIK 840DE powerline 6 SINUMERIK 840D 2 SINUMERIK 840DE (vientimalli) 2 SINUMERIK 810D powerline 6 SINUMERIK 810DE powerline 6 Liite A Painos 06.03

4 SINUMERIK -dokumentaatio Painoksia koskeva ohje Ennen tätä painosta on julkaistu alla mainitut painokset. "Huomatus"-sarakkeeseen on merkitty kirjain, joka osoittaa jo ilmestyneiden painosten statuksen. Statuksen tunnus "Huomautus"-sarakkeessa. A B... C... Uusi dokumentaatio. Muuttamaton jälkipainos, jolla uusi tilausnumero. Uusittu versio. Painos Tilausnumero Huomautus FC5298-6AD50-0HP0 A FC AD50-0HP1 C FC5298-6AD50-0HP2 C Merkit SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIROTEC, SINUMERIK ja SIMODRIVE ovat Siemens AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tämän painotuotteen nimitykset saattavat olla tavaramerkkejä, joiden käyttö kolmansien osapuolien toimesta saattaa loukata omistajan oikeuksia. Lisätietoja löytyy Internetistä osoitteesta: Tämä esite on luotu seuraavilla ohjelmilla: WinWord, versio 8.0 ja Designer, versio 7.0. Tämän asiakirjan luovuttaminen edelleen tai kopioiminen, sen sisällön hyödyntäminen ja tiedoksiantaminen on kielletty, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu. Väärinkäytökset velvoittavat vahingonkorvauksiin. Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti patentin myöntämis- tai hyödyllisyysmallin rekisteröintitapauksessa. Ohjauksessa saattaa olla toimivia toimintoja, joita ei ole kuvattu tässä dokumentaatiossa. Näitä toimintoja ei ole oikeutta vaatia uuden toimituksen tai huollon yhteydessä. Olee tarkastaneet painotuotteen sisällön soveltuvuuden kuvattuun laitteistoon ja ohjelmistoon. Silti poikkeamat ovat mahdollisia eekä ota vastuuta täydellisestä soveltuvuudesta. Tämän painotuotteen tiedot tarkastetaan kuitenkin säännöllisesti, ja tarpeelliset korjaukset tehdään seuraaviin painoksiin. Olee kiitollisia parannusehdotuksista. Pidätäe oikeuden teknisiin muutoksiin. Siemens AG All rights reserved. Tilausnro. 6FC5298-6AD50-0HP2 Painettu Saksan liittotasavallassa Siemens-Aktiengesellschaft.

5 Esipuhe 0 Esipuhe Asiakirjojen jaottelu SINUMERIK-dokumentaatiossa on 3 eri osaa: Yleinen dokumentaatio Käyttäjädokumentaatio Valmistajan/huollon dokumentaatio Kohde Tämä dokumentaatio koskee yksikelkkaisen sorvikoneen, jossa on SINUMERIK 840D/840Di/810D, käyttäjää. Voimassaolo Tämä käyttö-/ohjelmointiohje on voimassa ShopTurn SW 6.4:lle. Käyttäjätuki Kysymyksissä tulee kääntyä seuraavan käyttäjätukipalvelun puoleen: A&D Technical Support Puh.: +49 (0) Faksi: +49 (0) Sähköposti: Dokumentaatioon liittyvät kysymykset (aloitteet, korjaukset) lähetetään faksilla tai sähköpostilla seuraavaan numeroon/osoitteeseen: Faksi: +49 (9131) Painotuotteen lopusta löytyy faksikaavake Internet-osoite SINUMERIK 840D powerline Syyskuusta 2001 lähtien on ollut saatavilla SINUMERIK 840D powerline ja SINUMERIK 840DE powerline, joissa on parannettu suorituskyky. Saatavilla olevan powerline-sarjan luettelo on seuraavassa laitteiston kuvauksessa: Kirjallisuus: /PHD/, projektointikäsikirja SINUMERIK 840D SINUMERIK 810D powerline Joulukuusta 2001 lähtien on ollut saatavilla SINUMERIK 810D powerline ja SINUMERIK 810DE powerline, joissa on parannettu suorituskyky. Saatavilla olevan powerline-sarjan luettelo on seuraavassa laitteiston kuvauksessa. Kirjallisuus: /PHC/, projektointikäsikirja SINUMERIK 810D Vakiokattavuus Tässä käyttö-/ohjelmointiohjeessa on kuvattu ShopTurnkäyttöliittymän toimintoja. Jos koneen valmistaja suorittaa täydennyksiä tai muutoksia, valmistaja dokumentoi ne. Lisätietoja muista SINUMERIK 840D/840Di/810D -painotuotteista sekä sellaisista painotuotteista, jotka pätevät kaikille SINUMERIKohjauksille (esim. yleisliitäntä, mittaussyklit ), on saatavilla Siemens-edustajalta. SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03) v

6 0 Esipuhe Ohjauksessa saattaa olla muita toimivia toimintoja, joita ei ole kuvattu tässä dokumentaatiossa. Näitä toimintoja ei ole oikeutta vaatia uuden toimituksen tai huollon yhteydessä. Perusperiaate SINUMERIK 840D/840Di/810D, jossa on ShopTurn, on rakennettu viimeisiän tekniikan ja hyväksyttyjen turvallisuusteknisten sääntöjen, standardien ja määräysten mukaisesti. Lisävarustus Siemens tarjoaa lisälaitteita, lisävarusteita ja laajennuksia, joilla voidaan laajentaa Siemens-ohjausten käyttöaluetta. Henkilökunta Konetta saa käyttää vain sen käyttöön koulutettu, valtuutettu ja luotettava henkilökunta. Ohjauksen parissa ei saa kouluttamaton henkilö työskennellä edes lyhytaikaisesti. Henkilökunnan vastuu säätämisestä, käytöstä ja kunnossapidosta pitää määritellä selkeästi ja sen toteutusta tulee valvoa. Toiminta Ennen ohjauksen käyttöönottoa tulee varmistaa, että vastuullinen henkilökunta on lukenut ja yärtänyt käyttöohjeet. Lisäksi yrityksellä on jatkuva ohjauksen teknisen kokonaistilan (ulkoiset viat ja vauriot sekä koneen käyttäytymisen muutokset) tarkkailuvelvollisuus. Huolto Korjauksia saavat suorittaa vain tähän erityisalaan koulutetut ja aattitaitoiset henkilöt huolto- ja kunnossapitoohjeessa annettujen tietojen mukaisesti. Tässä yhteydessä tulee ehdottomasti noudattaa kaikkia turvallisuusmääräyksiä. Ei määräysten mukaista ja valmistajan vastuusta vapauttavaa on: Kaikki edellä mainituista kohdista poikkeava soveltaminen tai sitä laajempi käyttö. Jos ohjausta käytetään, kun se ei ole teknisesti moitteettomassa kunnossa, tai sitä käytetään turvallisuudesta tai vaaroista välittämättä tai käyttöohjeen neuvojen vastaisesti. Jos käyttöhäiriöitä, jotka saattavat vaikuttaa turvallisuuteen, ei poisteta ennen ohjauksen käyttöönottoa. Kaikenlainen ohjauksen sellaisten osien muuttaminen, ohittaminen tai toiminnasta poistaminen, jotka ovat tarpeellisia ohjauksen häiriöttömän toiminnan, rajoittamattoman käytön sekä aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden kannalta. vi SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03)

7 Esipuhe 0 Varoitus Ennakoimattomia vaaroja voi aiheutua: henkilöiden hengelle ja terveydelle, ohjaukselle, koneelle sekä yrityksen ja käyttäjän muulle omaisuudelle. Asiakirjojen rakenne Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symbolein merkittyjä informaatio-osioita: Aloitus Taustatietoja Toimintajärjestys Parametrien selitys Lisäohjeita Lisäohjelmisto Kuvatussa toiminnossa on kyse lisäohjelmistosta. Toimintoa voidaan käyttää ohjauksessa vain, kun vastaava lisäohjelmisto on hankittu. Varoitusohjeet Tässä painotuotteessa käytetään seuraavaa 5 porrastettua varoitusohjetta. Vaara Tämä varoitusohje tarkoittaa, että aiheutuu kuolema, vaikeita loukkaantumisia tai merkittäviä aineellisia vahinkoja, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. Varoitus Tämä varoitusohje tarkoittaa, että voi aiheutua kuolema, vaikeita loukkaantumisia tai merkittäviä aineellisia vahinkoja, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. Varo Tämä varoitusohje (varoituskolmion kanssa) tarkoittaa, että voi aiheutua lieviä loukkaantumisia, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03) vii

8 0 Esipuhe Varo Tämä varoitusohje (ilman varoituskolmiota) tarkoittaa, että voi aiheutua aineellisia vahinkoja, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. Huomio Tämä varoitusohje tarkoittaa, että seurauksena voi olla epätoivottu tulos tai tila, ellei vastaavia ohjeita oteta huomioon. Koneen valmistaja Kun koneen valmistajalla on mahdollisesti johonkin asiasisältöön lisäyksiä tai muutoksia, siihen viitataan seuraavasti: Tämän osalta tulee noudattaa koneen valmistajan antamia tietoja. Kirjallisuusviittaus Kun joihinkin asiasisältöihin voi paneutua syvällisein kirjallisuuden avulla, siihen viitataan seuraavasti: Kirjallisuus: Täydellinen kirjallisuusluettelo on tämän käyttöohjeen liitteessä. Käsitteet Seuraavassa määritellään joitakin tässä dokumentaatiossa esiintyviä peruskäsitteitä. Ohjelma Ohjelma on CNC-ohjaukselle annettava ohjeiden sarja, joka tähtää tietynlaisen työkappaleen työstämiseen koneessa. Rata Radaksi nimitetään tulevan työkappaleen ääriviivaa. Myös ohjelman osaa, jossa yksittäisistä elementeistä määritetään työkappaleen ääriviiva, kutsutaan radaksi. Sykli Sykli, esim. kierreporaus, on ShopTurnin aliohjelma, joka suorittaa toistuvan työvaiheen. (Joskus sykliä kutsutaan toiminnoksi.) Karat/akselit Erilaisia karoja/akseleita nimitetään tässä dokumentaatiossa seuraavalla tavalla: S1: Pääkara S2: Työkalukara S3: Vastakara C1: C-akseli, pääkara C3: C-akseli, vastakara Z3: Lisäakseli (esim. vastakaran ajoon käytettävä akseli) Koneen valmistaja saattaa kuitenkin käyttää erilaisia nimityksiä. viii SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03)

9 Esipuhe 0 Tämän osalta tulee noudattaa koneen valmistajan antamia tietoja. Mittayksikkö Tässä dokumentaatiossa parametrit annetaan aina metrijärjestelmän mukaisia mittayksiköitä käyttäen. Vastaavat tuumajärjestelmän mukaiset yksiköt löytyvät seuraavasta taulukosta. Metrijärj. /haas /min /kierr. m/min Tuuma in in/haas in/min in/kierr. ft/min SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03) ix

10 0 Esipuhe Muistiinpanoja x SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03)

11 Sisältö 0 Sisältö Johdanto ShopTurn Työvaiheet Työpaikka Koordinaatisto Hallintapaneelit Hallintapaneelien painikkeet Koneen ohjauspaneelit Ohjauspaneelien elementit Käyttöliittymä Yleiskatsaus Hallinta toimintopainikkeilla ja muilla painikkeilla Ohjelman näyttötavat Parametrien syöttäminen CNC-ISO-käyttöliittymä ShopTurn Open (PCU 50) Koneen säätö Virran kytkeminen ja katkaiseminen Referenssipisteeseen ajo Käyttäjän vahvistus Safety Integrated -järjestelmässä Hallintatilat Koneen asetukset Mittayksikön vaihto (millimetri/tuuma) Koordinaattijärjestelmän (MKS/WKS) vaihto Karat Työkalut Uuden työkalun lisääminen Työkalulista Työkalun mittaus manuaalisesti Työkalun mittaus mittakärjellä Mittakärjen kalibrointi Työkalun mittaus luupilla Työkappaleen nollapisteen mittaaminen Nollapistesiirrot Nollapistesiirron asettaminen Nollapistesiirtojen määrittely Nollapistesiirtojen luettelo Käsikäyttö Työkalun ja karan valinta SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos xi

12 0 Sisältö Akselien ajo Akselien asemointi Työkappaleen yksinkertainen lastuaminen Käsikäytön asetukset MDA Työkappaleen työstö Työstön aloitus/lopetus Ohjelman sisäänajo Nykyisen ohjelmalauseen näyttö Akselien takaisinasemointi Työstön aloitus tietystä ohjelman kohdasta Ohjelman kulkuun vaikuttaminen Ohjelman testaaminen Ohjelman korjaaminen G- ja aputoimintojen näyttö Työstön simulointi Simulointi ennen työkappaleen työstöä Myötäpiirto ennen työkappaleen työstöä Myötäpiirto työkappaleen työstön aikana G-koodiohjelman aihiomuodon muuttaminen Työkappaleen erilaiset näkymät Tarkasteltavan alueen muuttaminen ShopTurn-ohjelman luominen Ohjelman rakenne Perusteet Työstötasot Lähestyminen/poistuminen työstösyklissä Absoluuttiset ja inkrementaaliset mitat Napakoordinaatit Laskin Sovitukset ShopTurn-ohjelma Yleistiedot Uuden ohjelman luominen Ohjelmalauseiden laatiminen Ohjelmalauseiden muuttaminen Ohjelmaeditori Kappalemäärän ilmoittaminen xii SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos 06.03

13 Sisältö 0 ShopTurn-toiminnot Suorat tai kaarevat rataliikkeet Työkalun ja työstötason valinta Suora Ympyränkaari, jolla on tunnettu keskipiste Ympyränkaari, jolla on tunnettu säde Napakoordinaatit Suora / napa Ympyrä / napa Poraus Keskiöporaus Kierre keskellä Poraus ja raapiminen Syväporaus Kierreporaus Kierrejyrsintä Asemat ja asemamallit Vapaasti valittavat asemat Asemamalli linja Asemamalli ristikko Asemamalli täysympyrä Asemamalli osaympyrä Asemien toisto Sorvaus Lastuamisssyklit Pistosyklit Vapaapisto muoto E ja F Kierrevapaapistot Kierresorvaus Kierteiden jälkityöstö Katkaisu Radan sorvaus Ääriviivaradan esitys Uuden radan luominen Rataelementtien luominen Radan muuttaminen Lastuaminen Jäännösmateriaalin lastuaminen Kaiverrus Kaiverruksen jäännösmateriaali Pistosorvaus Pistosorvauksen jäännösmateriaali Jyrsintä SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos xiii

14 0 Sisältö Suorakulmatasku Ympyrätasku Suorakulmatappi Ympyrätappi Pituusura Ympyräura Asemat Monikulmio Tekstaus Radan jyrsintä Ääriviivaradan esitys Uuden radan luominen Rataelementtien luominen Radan muuttaminen Ratajyrsintä Ratataskujen esiporaus Ratataskujen jyrsintä (rouhinta) Taskun loppumateriaalin väljennys Ratataskun silotus Ratatappien jyrsintä (rouhinta) Tapin jäännösmateriaalin väljennys Ratatapin silotus Aliohjelman avaaminen Ohjelmalauseiden toisto Työstö vastakaralla Ohjelma-asetusten muuttaminen Nollapistesiirtojen avaaminen Koordinaattitransformaatioiden määrittely Lähestymis-/poistumissyklin ohjelmointi G-koodien lisääminen ShopTurn-ohjelmaan G-koodiohjelma G-koodiohjelman luominen G-koodiohjelman suorittaminen G-koodieditori Laskuparametrit Työkalujen hallinta Työkalulista, työkalujen kuluneisuuslista ja työkalumakasiini Työkalujen lisääminen työkalulistaan Uuden työkalun luominen Useaan terän luominen työkalulle xiv SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos 06.03

15 Sisältö Rinnakkaistyökalun luominen Työkalujen lajittelu Työkalujen poistaminen työkalulistasta Työkalun lataaminen makasiiniin tai purku makasiinista Työkalun siirto Työkalun kuluneisuustietojen syöttö Työkaluvalvonnan aktivointi Makasiinipaikkojen hallinta Ohjelmien hallinta Ohjelmien hallinta ShopTurnissa Ohjelmien hallinta PCU 20:lla Ohjelman avaaminen Ohjelman suorittaminen G-koodiohjelman suorittaminen levyke-/verkkoasemalta Uuden hakemiston/ohjelman luominen Useaan ohjelman merkitseminen Hakemiston/ohjelman kopiointi/uudelleennimeäminen Hakemiston/ohjelman poistaminen Ohjelman suorittaminen V.24-liitännän kautta Ohjelman sisäänluku/lähettäminen V.24-liitännän kautta Virheraportin näyttö Työkalu-/nollapistetietojen tallennus/sisäänluku Ohjelmien hallinta PCU 50:llä Ohjelman avaaminen Ohjelman suorittaminen Ohjelmien lataaminen/poisto G-koodiohjelman suorittaminen kiintolevyltä tai levyke-/verkkoasemalta Hakemiston/ohjelman luominen Useampien ohjelmien merkitseminen Hakemiston/ohjelman kopiointi/uudelleen nimeäminen/siirtäminen Hakemiston/ohjelman poistaminen Ohjelman lähettäminen/sisäänluku V.24-liitännän kautta Virheraportin näyttö Työkalu-/nollapistetietojen varmuuskopiointi/sisäänluku Ilmoitukset, hälytykset, käyttäjätiedot Ilmoitukset Hälytykset Syklihälytykset ShopTurn-hälytykset Käyttäjätiedot SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos xv

16 0 Sisältö Version näyttö Esimerkit Standardityöstöt Radan jyrsintä Appendix A-411 A Afkortingen... A-412 B Literatuur... A-415 C Index...I-427 xvi SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos 06.03

17 Johdanto 1 Johdanto 1.1 ShopTurn Työvaiheet Työpaikka Koordinaatisto Hallintapaneelit Hallintapaneelien painikkeet Koneen ohjauspaneelit Ohjauspaneelien elementit Käyttöliittymä Yleiskatsaus Hallinta toimintopainikkeilla ja muilla painikkeilla Ohjelman näyttötavat Parametrien syöttäminen CNC-ISO-käyttöliittymä ShopTurn Open (PCU 50) Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) Painos

18 1 Johdanto ShopTurn ShopTurn ShopTurn on sorvikoneiden hallinta- ja ohjelmointiohjelmisto, jonka avulla koneen käyttö on vaivatonta ja työkappaleiden ohjelmointi yksinkertaista. Eräitä ohjelmiston ominaisuuksia: Koneen säätö Ohjelman suorittaminen Ohjelman luominen Työkalujen hallinta Ohjelmien hallinta Etädiagnoosi Erityiset mittaussyklit helpottavat työkalujen ja työkappaleen mittaamista. Ohjelman suoritus voidaan esittää kolmiulotteisesti kuvaruudussa. Näin voidaan yksinkertaisesti tarkistaa ohjelmoinnin tulos tai seurata mukavasti työkappaleen työstöä koneella. ShopTurnilla työkappale voidaan ohjelmoida vaivatta, koska ohjelmassa on grafiikkatuki eikä siinä vaadita G-koodien tuntemusta. ShopTurn näyttää ohjelman havainnollisena työsuunnitelmana ja esittää yksittäiset syklit ja rataelementit dynaamisena grafiikkana. Ratojen tehokkaan laskennan ansiosta on mahdollista syöttää millaisia ratoja tahansa. Lastuamissykli, johon liittyy jäännösmateriaalin tunnistus, säästää ylimääräisiä työstövaiheita. ShopTurn tallentaa työkalutiedot. Ohjelmistolla voidaan tällöin hallita myös sellaisten työkalujen tietoja, jotka eivät ole revolverissa. Samankaltaisia ohjelmia ei tarvitse aina laatia uudestaan, vaan ne voidaan helposti kopioida pieniä muutoksia varten. Lisäksi on mahdollista siirtyä ShopTurnista CNC-ISO-käyttöliittymään. Sieltä voidaan käynnistää myös etädiagnoosi, jonka avulla konetta voidaan käyttää ulkopuoliselta tietokoneelta Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

19 Johdanto 1.1 ShopTurn Työvaiheet Tässä ohjeessa erotetaan seuraavat kaksi tyypillistä työtilannetta. Ohjelma halutaan suorittaa työkappaleen automaattiseksi työstämiseksi. Työkappaleen automaattisen työstön ohjelma halutaan ensin luoda. Ohjelman suorittaminen Ohjelman luominen Ennen kuin ohjelma voidaan ajaa, koneen asetukset on säädettävä oikein. Tätä varten on suoritettava seuraavat ShopTurnin tukemat toimenpiteet (ks. lukua Koneen säätö ). Koneen ajaminen referenssipisteeseen (vain inkrementaalisessa matkanmittausjärjestelmässä) Työkalujen mittaus Työkappaleen nollapisteen määrittäminen Mahdollisten muiden nollapistesiirtojen syöttäminen Kun koneen asetukset ovat kunnossa, voidaan valita ohjelma ja ajaa se automaattisesti (ks. lukua "Työkappaleen työstäminen"). Uutta ohjelmaa luotaessa voidaan valita, halutaanko luoda ShopTurnvai G-koodiohjelma (ks. ShopTurn-ohjelman luominen tai Gkoodiohjelma ). Luotaessa ShopTurn-ohjelmaa ShopTurn kehottaa syöttämään kaikki tarvittavat parametrit. Ohjelman eteneminen esitetään aina automaattisesti viivagrafiikkamuodossa. Tämän lisäksi ohjelmointia tuetaan apukuvilla, jotka selventävät työstövaiheisiin liittyviä parametrejä. Luonnollisesti G-koodikäskyjä voidaan liittää myös ShopTurnohjelmaan. G-koodiohjelma sitä vastoin on luotava pelkistä G-koodikäskyistä. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

20 1 Johdanto Työpaikka Työpaikka ShopTurn-työpaikkaan kuuluvat CNC/asemointiohjauksella varustetun sorvin lisäksi hallintapaneeli ja koneen ohjauspaneeli. Hallintapaneeli Sorvikoneiden sisältämä ohjaus Koneen ohjauspaneeli Työpaikan kaavakuva Sorvi Ohjaus Hallintapaneeli Koneen ohjauspaneeli ShopTurnia voidaan käyttää yksikelkkaisessa sorvissa, jossa on kolme akselia, pää-, työkalu- ja vastakara. ShopTurn toimii CNC-ohjauksella SINUMERIK 840D/840Di/810D, PCU 20 ja PCU 50. Kounikaatioon ShopTurnin kanssa käytetään hallintapaneelia. Koneen ohjauspaneelia käytetään sorvin hallintaan Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

21 Johdanto 1.2 Työpaikka Koordinaatisto Työkappaletta sorvilla työstettäessä toimitaan periaatteessa suorakulmaisen koordinaatiston mukaan. Tämä koostuu kolmesta koneen akselien suuntaisesta koordinaattiakselista X, Y ja Z. Y- koordinaattiakselia ei välttämättä tarvitse säätää. Kara-akseli Z, jota voi kääntää minkä tahansa kulman verran, on oma kääntöakselinsa ja sitä kutsutaan tunnuksella C. Koordinaatiston ja koneen nollapisteen sijainti riippuu koneen tyypistä. Y+ M X+ W C Z+ M = Koneen nollapiste W = Työkappaleen nollapiste Koordinaatiston, työkappaleen nollapisteen ja koneen nollapisteen sijainti (esimerkki) Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

22 1 Johdanto Työpaikka Hallintapaneelit PCU-yksiköiden asemesta voidaan käyttää yhtä seuraavista hallintapaneeleista: OP 010 OP 010C OP 010S, jossa CNC-täysnäppäimistö OP 032S OP 012 OP 015, jossa CNC-täysnäppäimistö 19" Hallintapaneeli OP Hallintapaneeli OP Näyttöruutu 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 Kirjain- ja numeropainikkeet Korjaus- ja kursorilohko ohjaus- ja syöttönäppäimineen 6 USB-liitäntä 1-22 Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

23 Johdanto 1.2 Työpaikka 1 Hallintapaneeli OP 010C Hallintapaneeli OP 010C 1 Näyttöruutu 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 Kirjain- ja numeropainikkeet Korjaus- ja kursorilohko ohjaus- ja syöttönäppäimineen 6 USB-liitäntä Kapea hallintapaneeli OP 010S 1 A2 A2 A4 A3 5 Hallintapaneeli OP 010S 1 Näyttöruutu 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 USB-liitäntä Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

24 1 Johdanto Työpaikka 1 Hallintapaneeli OP 012 A5 A4 1 A4 A2 A3 7 6 A2 Hallintapaneeli OP Näyttöruutu 12 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 Kirjain- ja numeropainikkeet Korjaus- ja kursorilohko ohjaus- ja syöttönäppäimineen 6 USB-liitäntä 7 Hiiri Hallintapaneeli OP A4 5 A2 A2 A3 Hallintapaneeli OP Näyttöruutu 15 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 USB-liitäntä 1-24 Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

25 Johdanto 1.2 Työpaikka Hallintapaneelien painikkeet Alarm Cancel Tällä symbolilla merkityn hälytyksen kuittaus. Channel Ei merkitystä ShopTurnissa. Help Siirtyminen työsuunnitelmasta ohjelmointigrafiikkaan tai ohjelmointigrafiikalla varustetusta parametrinäytöstä apukuvalla varustettuun parametrinäyttöön. Next Window Ei merkitystä ShopTurnissa. Page Up tai Page Down Hakemiston tai työsuunnitelman selaaminen ylös tai alas. Cursor Siirtyminen riviltä tai kentästä toiseen. Oikealle osoittavalla kursoripainikkeella avataan hakemisto tai ohjelma. Vasealle osoittavalla kursoripainikkeella siirrytään yleälle hakemistotasolle. Select Valinta useaista valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. Painike vastaa toimintonäppäintä Vaihtoehto. End Kursorin siirtäminen parametrinäytön viimeiseen syöttökenttään. Backspace Arvon poistaminen syöttökentästä. Lisäystilassa poistetaan kursorin edessä oleva merkki. Tab Ei merkitystä ShopTurnissa. Shift Kun shift-painike on painettuna, käytetään kaksi merkkiä sisältävien painikkeiden ylempää merkkiä. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

26 1 Johdanto Työpaikka 1 Ctrl Seuraavilla näppäinyhdistelmillä liikutaan työsuunnitelmassa ja G- koodieditorissa: Ctrl + Pos1: hyppy alkuun Ctrl + End: hyppy loppuun. Alt Ei merkitystä ShopTurnissa. Del Arvon poistaminen parametrikentästä. Lisäystilassa poistetaan kursorin merkitsemä merkki. Apuviivojen poisto myötäpiirrossa ja simulaatiossa. Insert Lisäystilan tai laskimen aktivointi. Input Syöttökentässä olevan arvon syötön vahvistaminen. Hakemiston tai ohjelman avaaminen. Alarm - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Ilmoitukset/hälytykset" haku näyttöön. Painike vastaa toimintonäppäintä Hälytysluettelo. Program - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Ohjelma" haku näyttöön. Painike vastaa toimintopainiketta Ohj. edit. Offset - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Työkalut/nollapistesiirrot" haku näyttöön. Painike vastaa toimintopainiketta Työk. nollap.. Program Manager - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Ohjelmanhallinta" haku näyttöön. Painike vastaa toimintopainiketta Ohjelma Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

27 Johdanto 1.2 Työpaikka Koneen ohjauspaneelit Sorvi voi olla varustettu Siemensin koneenohjauspaneelilla tai koneen valmistajan erityisellä koneenohjauspaneelilla. Siemensin tuotannosta ovat mahdollisia vakio-ohjauspaneeli (19 ) tai kapea ohjauspaneeli OP 032S. Koneen ohjauspaneelin välityksellä käynnistetään sorvin toimintoja, esim. akselien ajon tai työkappaleen työstön aloittaminen. Aktiivisia toimintoja vastaavien painikkeiden ledit palavat koneen ohjauspaneelissa Ohjauspaneelien elementit Hätä-seis-painike Painiketta painetaan hätätilanteissa, ts. ihmishengen ollessa vaarassa sekä koneen tai työkappaleen vaurioitumisen uhatessa. Kaikki käytöt pysäytetään suurinta mahdollista jarrutusmomenttia käyttäen. Huomioi koneen valmistajan ohjeet muista hätäkatkaisuun liittyvistä reaktioista. Reset Jog Teach In MDA Auto Reset (nollaus) Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen. NC-ohjaus pysyy synkronisena koneen kanssa. Se on perusasennossa ja valmiina ohjelman uuteen suorittamiseen. Hälytyksen poisto Jog Valitaan koneen manuaalinen hallintatila. Teach In Ei merkitystä ShopTurnissa. MDA Valitaan MDA-hallintatila. Auto Valitaan koneen automaattinen hallintatila. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

28 1 Johdanto Työpaikka 1 Single Block Repos Ref Point VAR 1 Single Block Ohjelman suorittaminen lauseittain (yksittäislause). Repos Takaisinasemointi, lähestytään taas rataa. Ref Point Referenssipisteen lähestyminen. Inc Var (Incremental Feed Variable) Käytetään laajuudeltaan vaihtelevaa askelmittaa Inc (Incremental Feed) Käytetään kiinteää askelmittaa, jonka laajuus on inkrementtiä. Inkrementin arvo riippuu konetiedoista. Tämän osalta tulee noudattaa koneen valmistajan antamia tietoja. Cycle Start Cycle Stop +X... Z Rapid WCS MCS Cycle Start Ohjelman suorituksen aloittaminen. Cycle Stop Ohjelman suorituksen pysäyttäminen. Akselipainikkeet Akselia ajetaan vastaavaan suuntaan. Rapid Akselia ajetaan pikaliikkeellä (suurialla mahdollisella nopeudella). WCS MCS Vaihtokytkentä työkalukoordinaattijärjestelmästä (TKJ) konekoordinaattijärjestelmään (KKJ) tai päinvastoin Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

29 Johdanto 1.2 Työpaikka 1 % Syötön/pikaliikkeen override Ohjelmoidun syöttöliikkeen tai pikaliikkeen alentaminen tai korottaminen. Ohjelmoitu syöttö tai pikaliike vastaa 100 %:a ja sitä voidaan säätää arvojen 0 % ja 120 % välillä, pikaliikettä vain 100 %:iin asti. Uudelleen säädetty syöttöliike näytetään sekä absoluuttisena arvona että prosentteina syötön tilan näytössä näyttöruudulla. Feed Stop Feed Stop Käynnissä olevan ohjelman suorittaminen lopetetaan ja akselien käytöt pysäytetään. Feed Start Feed Start Ohjelman suoritusta jatketaan ajankohtaisesta lauseesta ja syöttö nostetaan ohjelman antamaan arvoon. % Karan override Karan ohjelmoidun kierrosluvun alentaminen tai korottaminen. Ohjelmoitu karan kierroslukuarvo vastaa 100 %:a ja sitä voidaan säätää arvojen 50 % ja 120 % välillä. Uudelleen säädetty karan kierrosluku näytetään sekä absoluuttisena arvona että prosentteina karan tilan näytössä näyttöruudulla. Spindle Dec. Spindle Dec. - vain koneen ohjauspaneelissa OP032S Karan ohjelmoidun kierrosluvun alentaminen. Spindle Inc. 100% Spindle Inc. vain koneen ohjauspaneelissa OP032S Prograierte Spindeldrehzahl erhöhen.karan ohjelmoidun kierrosluvun korottaminen. 100% - vain koneen ohjauspaneelissa OP032S Karan ohjelmoidun kierrosluvun palauttaminen. Spindle Stop Spindle Start Spindle Stop Karan pysäyttäminen. Spindle Start Karan käynnistäminen. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö Esipuhe Johdanto 1 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl Käyttöopas Koneen asetukset 2 Työskentely käsikäytössä 3 Työkappaleen työstö 4 Työstön simulointi 5 Monikanavanäkymä 6 Käyttäjän muuttujat 7 Ohjelman teach-toiminto

Lisätiedot

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö Esipuhe Johdanto 1 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl Käyttöopas Koneen asetukset 2 Työskentely käsikäytössä 3 Työkappaleen työstö 4 Työstön simulointi 5 Monikanavanäkymä 6 Käyttäjän muuttujat 7 Ohjelman teach-toiminto

Lisätiedot

Käyttöohje EAGLE-30 NC-sorville Fanuc 0-TD ohjauksella versio 1.0

Käyttöohje EAGLE-30 NC-sorville Fanuc 0-TD ohjauksella versio 1.0 Käyttöohje EAGLE-30 NC-sorville Fanuc 0-TD ohjauksella versio 1.0 1/64 Esipuhe Tämän ohjekirjan kirjoitus lähti tarpeesta saada työvälinevalmistajien NC sorvi oppilaskäyttöön. Suurin ongelma oli koneen

Lisätiedot

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 NC-ohjelmisto 340 420-xx 340 421-xx Käyttäjän käsikirja Suomi (fi) 12/2002 TNC-tyyppi, Ohjelmisto ja toiminnot Tässä käsikirjassa esitellään toiminnot, jotka

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

www.vdo.com Digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 Service only Käyttöohje yritys ja kuljettaja

www.vdo.com Digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 Service only Käyttöohje yritys ja kuljettaja www.vdo.com Digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 Käyttöohje yritys ja kuljettaja Impressum Hyvä käyttäjä, digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 järjestelmäkomponentteineen on EY-valvontalaite ja vastaa asetuksen

Lisätiedot

TravelPilot Navigaattori Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Käyttöohje. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigaattori Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Käyttöohje. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigaattori Radio/CD TravelPilot E1/E2 Käyttöohje www.blaupunkt.com Laitteen esittely 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -painike Lyhyt painallus: käynnistää navigoinnin ja aktivoi

Lisätiedot

Käyttöohje EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Käyttöohje EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Käyttöohje EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 1. Johdatus... 4 2. Käyttöelementit...

Lisätiedot

Profilointikone QUADRO

Profilointikone QUADRO Käyttöohjeet Profilointikone QUADRO Schlebach-Maschinen GmbH Nisterberger Weg 13 D-57520 Friedewald Puhelin: +49 (0)2743 / 92070 Telefax: +49 (0)2743 / 4302 Email: info@schlebach.de Web: www.schlebach.de

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot. Esipuhe, sisällysluettelo. CPU 41x:n rakenne. Muistirakenne ja käynnistyslajit

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot. Esipuhe, sisällysluettelo. CPU 41x:n rakenne. Muistirakenne ja käynnistyslajit SIMATIC Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot Referenssikäsikirja Esipuhe, sisällysluettelo CPU 41x:n rakenne Muistirakenne ja käynnistyslajit S7-400:n sykli- ja reaktioajat Tekniset arvot 1 2 3 4

Lisätiedot

NC tekniikka materiaali sisällysluettelo

NC tekniikka materiaali sisällysluettelo NC tekniikka materiaali / Osmo Maksimainen Sivu 1/ 43 NC tekniikka materiaali sisällysluettelo NC materiaali sisältää teoriaa, kuvia ja ohjelmia. Kuvat vastaavat sisällöltään nykyaikaista konepaja-käytäntöä.

Lisätiedot

SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas. Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta.

SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas. Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta. SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta. Ilman Surfware inc:in kirjallista lupaa ei saa kopioida mitään tämän manuaalin

Lisätiedot

Laatu for Windows käyttöopas. Versio 6

Laatu for Windows käyttöopas. Versio 6 MALMIN TIETOTAITO OY Laatu for Windows käyttöopas Versio 6 Malmin Tietotaito Oy Uudensillantie 10 04130 Sipoo PL 32 04131 Sipoo Puhelin (09) 239 2241 Faksi (09) 239 2247 www.laatu.com Sisälysluettelo I.

Lisätiedot

0 ElfaLogic:in käsikirjasta

0 ElfaLogic:in käsikirjasta ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/2003 0 ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 PNA

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 PNA Käyttöohjekirja MobileNavigator 6 PNA Päivitetty: Joulukuu 2006 Julkaisijan tiedot NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Tässä kirjoituksessa sisältyvät tiedot ja ilmoitukset voidaan ilman

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TP EXACT WW GG http://fi.yourpdfguides.com/dref/3305814

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TP EXACT WW GG http://fi.yourpdfguides.com/dref/3305814 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii.com, onko tästä oppaasta päivitettyä

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110 Suomi Elokuu 2007 Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot