Hallinta/ohjelmointi Painos 06/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinta/ohjelmointi Painos 06/2003"

Transkriptio

1 Hallinta/ohjelmointi Painos 06/2003 ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D

2

3 Johdanto 1 Koneen säätö 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopTurn Työkappaleen työstäminen ShopTurn-ohjelman laatiminen 3 4 ShopTurn-toiminnot 5 Hallinta/ohjelmointi G-koodiohjelma 6 Työkalujen hallinta 7 Ohjelmien hallinta 8 Ilmoitukset, hälytykset, käyttäjätiedot 9 Seuraaville laitteille Esimerkit 10 Ohjaus Ohjelmiston versio SINUMERIK 840D powerline 6 SINUMERIK 840DE powerline 6 SINUMERIK 840D 2 SINUMERIK 840DE (vientimalli) 2 SINUMERIK 810D powerline 6 SINUMERIK 810DE powerline 6 Liite A Painos 06.03

4 SINUMERIK -dokumentaatio Painoksia koskeva ohje Ennen tätä painosta on julkaistu alla mainitut painokset. "Huomatus"-sarakkeeseen on merkitty kirjain, joka osoittaa jo ilmestyneiden painosten statuksen. Statuksen tunnus "Huomautus"-sarakkeessa. A B... C... Uusi dokumentaatio. Muuttamaton jälkipainos, jolla uusi tilausnumero. Uusittu versio. Painos Tilausnumero Huomautus FC5298-6AD50-0HP0 A FC AD50-0HP1 C FC5298-6AD50-0HP2 C Merkit SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIROTEC, SINUMERIK ja SIMODRIVE ovat Siemens AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tämän painotuotteen nimitykset saattavat olla tavaramerkkejä, joiden käyttö kolmansien osapuolien toimesta saattaa loukata omistajan oikeuksia. Lisätietoja löytyy Internetistä osoitteesta: Tämä esite on luotu seuraavilla ohjelmilla: WinWord, versio 8.0 ja Designer, versio 7.0. Tämän asiakirjan luovuttaminen edelleen tai kopioiminen, sen sisällön hyödyntäminen ja tiedoksiantaminen on kielletty, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu. Väärinkäytökset velvoittavat vahingonkorvauksiin. Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti patentin myöntämis- tai hyödyllisyysmallin rekisteröintitapauksessa. Ohjauksessa saattaa olla toimivia toimintoja, joita ei ole kuvattu tässä dokumentaatiossa. Näitä toimintoja ei ole oikeutta vaatia uuden toimituksen tai huollon yhteydessä. Olee tarkastaneet painotuotteen sisällön soveltuvuuden kuvattuun laitteistoon ja ohjelmistoon. Silti poikkeamat ovat mahdollisia eekä ota vastuuta täydellisestä soveltuvuudesta. Tämän painotuotteen tiedot tarkastetaan kuitenkin säännöllisesti, ja tarpeelliset korjaukset tehdään seuraaviin painoksiin. Olee kiitollisia parannusehdotuksista. Pidätäe oikeuden teknisiin muutoksiin. Siemens AG All rights reserved. Tilausnro. 6FC5298-6AD50-0HP2 Painettu Saksan liittotasavallassa Siemens-Aktiengesellschaft.

5 Esipuhe 0 Esipuhe Asiakirjojen jaottelu SINUMERIK-dokumentaatiossa on 3 eri osaa: Yleinen dokumentaatio Käyttäjädokumentaatio Valmistajan/huollon dokumentaatio Kohde Tämä dokumentaatio koskee yksikelkkaisen sorvikoneen, jossa on SINUMERIK 840D/840Di/810D, käyttäjää. Voimassaolo Tämä käyttö-/ohjelmointiohje on voimassa ShopTurn SW 6.4:lle. Käyttäjätuki Kysymyksissä tulee kääntyä seuraavan käyttäjätukipalvelun puoleen: A&D Technical Support Puh.: +49 (0) Faksi: +49 (0) Sähköposti: Dokumentaatioon liittyvät kysymykset (aloitteet, korjaukset) lähetetään faksilla tai sähköpostilla seuraavaan numeroon/osoitteeseen: Faksi: +49 (9131) Painotuotteen lopusta löytyy faksikaavake Internet-osoite SINUMERIK 840D powerline Syyskuusta 2001 lähtien on ollut saatavilla SINUMERIK 840D powerline ja SINUMERIK 840DE powerline, joissa on parannettu suorituskyky. Saatavilla olevan powerline-sarjan luettelo on seuraavassa laitteiston kuvauksessa: Kirjallisuus: /PHD/, projektointikäsikirja SINUMERIK 840D SINUMERIK 810D powerline Joulukuusta 2001 lähtien on ollut saatavilla SINUMERIK 810D powerline ja SINUMERIK 810DE powerline, joissa on parannettu suorituskyky. Saatavilla olevan powerline-sarjan luettelo on seuraavassa laitteiston kuvauksessa. Kirjallisuus: /PHC/, projektointikäsikirja SINUMERIK 810D Vakiokattavuus Tässä käyttö-/ohjelmointiohjeessa on kuvattu ShopTurnkäyttöliittymän toimintoja. Jos koneen valmistaja suorittaa täydennyksiä tai muutoksia, valmistaja dokumentoi ne. Lisätietoja muista SINUMERIK 840D/840Di/810D -painotuotteista sekä sellaisista painotuotteista, jotka pätevät kaikille SINUMERIKohjauksille (esim. yleisliitäntä, mittaussyklit ), on saatavilla Siemens-edustajalta. SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03) v

6 0 Esipuhe Ohjauksessa saattaa olla muita toimivia toimintoja, joita ei ole kuvattu tässä dokumentaatiossa. Näitä toimintoja ei ole oikeutta vaatia uuden toimituksen tai huollon yhteydessä. Perusperiaate SINUMERIK 840D/840Di/810D, jossa on ShopTurn, on rakennettu viimeisiän tekniikan ja hyväksyttyjen turvallisuusteknisten sääntöjen, standardien ja määräysten mukaisesti. Lisävarustus Siemens tarjoaa lisälaitteita, lisävarusteita ja laajennuksia, joilla voidaan laajentaa Siemens-ohjausten käyttöaluetta. Henkilökunta Konetta saa käyttää vain sen käyttöön koulutettu, valtuutettu ja luotettava henkilökunta. Ohjauksen parissa ei saa kouluttamaton henkilö työskennellä edes lyhytaikaisesti. Henkilökunnan vastuu säätämisestä, käytöstä ja kunnossapidosta pitää määritellä selkeästi ja sen toteutusta tulee valvoa. Toiminta Ennen ohjauksen käyttöönottoa tulee varmistaa, että vastuullinen henkilökunta on lukenut ja yärtänyt käyttöohjeet. Lisäksi yrityksellä on jatkuva ohjauksen teknisen kokonaistilan (ulkoiset viat ja vauriot sekä koneen käyttäytymisen muutokset) tarkkailuvelvollisuus. Huolto Korjauksia saavat suorittaa vain tähän erityisalaan koulutetut ja aattitaitoiset henkilöt huolto- ja kunnossapitoohjeessa annettujen tietojen mukaisesti. Tässä yhteydessä tulee ehdottomasti noudattaa kaikkia turvallisuusmääräyksiä. Ei määräysten mukaista ja valmistajan vastuusta vapauttavaa on: Kaikki edellä mainituista kohdista poikkeava soveltaminen tai sitä laajempi käyttö. Jos ohjausta käytetään, kun se ei ole teknisesti moitteettomassa kunnossa, tai sitä käytetään turvallisuudesta tai vaaroista välittämättä tai käyttöohjeen neuvojen vastaisesti. Jos käyttöhäiriöitä, jotka saattavat vaikuttaa turvallisuuteen, ei poisteta ennen ohjauksen käyttöönottoa. Kaikenlainen ohjauksen sellaisten osien muuttaminen, ohittaminen tai toiminnasta poistaminen, jotka ovat tarpeellisia ohjauksen häiriöttömän toiminnan, rajoittamattoman käytön sekä aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden kannalta. vi SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03)

7 Esipuhe 0 Varoitus Ennakoimattomia vaaroja voi aiheutua: henkilöiden hengelle ja terveydelle, ohjaukselle, koneelle sekä yrityksen ja käyttäjän muulle omaisuudelle. Asiakirjojen rakenne Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symbolein merkittyjä informaatio-osioita: Aloitus Taustatietoja Toimintajärjestys Parametrien selitys Lisäohjeita Lisäohjelmisto Kuvatussa toiminnossa on kyse lisäohjelmistosta. Toimintoa voidaan käyttää ohjauksessa vain, kun vastaava lisäohjelmisto on hankittu. Varoitusohjeet Tässä painotuotteessa käytetään seuraavaa 5 porrastettua varoitusohjetta. Vaara Tämä varoitusohje tarkoittaa, että aiheutuu kuolema, vaikeita loukkaantumisia tai merkittäviä aineellisia vahinkoja, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. Varoitus Tämä varoitusohje tarkoittaa, että voi aiheutua kuolema, vaikeita loukkaantumisia tai merkittäviä aineellisia vahinkoja, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. Varo Tämä varoitusohje (varoituskolmion kanssa) tarkoittaa, että voi aiheutua lieviä loukkaantumisia, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03) vii

8 0 Esipuhe Varo Tämä varoitusohje (ilman varoituskolmiota) tarkoittaa, että voi aiheutua aineellisia vahinkoja, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. Huomio Tämä varoitusohje tarkoittaa, että seurauksena voi olla epätoivottu tulos tai tila, ellei vastaavia ohjeita oteta huomioon. Koneen valmistaja Kun koneen valmistajalla on mahdollisesti johonkin asiasisältöön lisäyksiä tai muutoksia, siihen viitataan seuraavasti: Tämän osalta tulee noudattaa koneen valmistajan antamia tietoja. Kirjallisuusviittaus Kun joihinkin asiasisältöihin voi paneutua syvällisein kirjallisuuden avulla, siihen viitataan seuraavasti: Kirjallisuus: Täydellinen kirjallisuusluettelo on tämän käyttöohjeen liitteessä. Käsitteet Seuraavassa määritellään joitakin tässä dokumentaatiossa esiintyviä peruskäsitteitä. Ohjelma Ohjelma on CNC-ohjaukselle annettava ohjeiden sarja, joka tähtää tietynlaisen työkappaleen työstämiseen koneessa. Rata Radaksi nimitetään tulevan työkappaleen ääriviivaa. Myös ohjelman osaa, jossa yksittäisistä elementeistä määritetään työkappaleen ääriviiva, kutsutaan radaksi. Sykli Sykli, esim. kierreporaus, on ShopTurnin aliohjelma, joka suorittaa toistuvan työvaiheen. (Joskus sykliä kutsutaan toiminnoksi.) Karat/akselit Erilaisia karoja/akseleita nimitetään tässä dokumentaatiossa seuraavalla tavalla: S1: Pääkara S2: Työkalukara S3: Vastakara C1: C-akseli, pääkara C3: C-akseli, vastakara Z3: Lisäakseli (esim. vastakaran ajoon käytettävä akseli) Koneen valmistaja saattaa kuitenkin käyttää erilaisia nimityksiä. viii SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03)

9 Esipuhe 0 Tämän osalta tulee noudattaa koneen valmistajan antamia tietoja. Mittayksikkö Tässä dokumentaatiossa parametrit annetaan aina metrijärjestelmän mukaisia mittayksiköitä käyttäen. Vastaavat tuumajärjestelmän mukaiset yksiköt löytyvät seuraavasta taulukosta. Metrijärj. /haas /min /kierr. m/min Tuuma in in/haas in/min in/kierr. ft/min SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03) ix

10 0 Esipuhe Muistiinpanoja x SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03)

11 Sisältö 0 Sisältö Johdanto ShopTurn Työvaiheet Työpaikka Koordinaatisto Hallintapaneelit Hallintapaneelien painikkeet Koneen ohjauspaneelit Ohjauspaneelien elementit Käyttöliittymä Yleiskatsaus Hallinta toimintopainikkeilla ja muilla painikkeilla Ohjelman näyttötavat Parametrien syöttäminen CNC-ISO-käyttöliittymä ShopTurn Open (PCU 50) Koneen säätö Virran kytkeminen ja katkaiseminen Referenssipisteeseen ajo Käyttäjän vahvistus Safety Integrated -järjestelmässä Hallintatilat Koneen asetukset Mittayksikön vaihto (millimetri/tuuma) Koordinaattijärjestelmän (MKS/WKS) vaihto Karat Työkalut Uuden työkalun lisääminen Työkalulista Työkalun mittaus manuaalisesti Työkalun mittaus mittakärjellä Mittakärjen kalibrointi Työkalun mittaus luupilla Työkappaleen nollapisteen mittaaminen Nollapistesiirrot Nollapistesiirron asettaminen Nollapistesiirtojen määrittely Nollapistesiirtojen luettelo Käsikäyttö Työkalun ja karan valinta SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos xi

12 0 Sisältö Akselien ajo Akselien asemointi Työkappaleen yksinkertainen lastuaminen Käsikäytön asetukset MDA Työkappaleen työstö Työstön aloitus/lopetus Ohjelman sisäänajo Nykyisen ohjelmalauseen näyttö Akselien takaisinasemointi Työstön aloitus tietystä ohjelman kohdasta Ohjelman kulkuun vaikuttaminen Ohjelman testaaminen Ohjelman korjaaminen G- ja aputoimintojen näyttö Työstön simulointi Simulointi ennen työkappaleen työstöä Myötäpiirto ennen työkappaleen työstöä Myötäpiirto työkappaleen työstön aikana G-koodiohjelman aihiomuodon muuttaminen Työkappaleen erilaiset näkymät Tarkasteltavan alueen muuttaminen ShopTurn-ohjelman luominen Ohjelman rakenne Perusteet Työstötasot Lähestyminen/poistuminen työstösyklissä Absoluuttiset ja inkrementaaliset mitat Napakoordinaatit Laskin Sovitukset ShopTurn-ohjelma Yleistiedot Uuden ohjelman luominen Ohjelmalauseiden laatiminen Ohjelmalauseiden muuttaminen Ohjelmaeditori Kappalemäärän ilmoittaminen xii SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos 06.03

13 Sisältö 0 ShopTurn-toiminnot Suorat tai kaarevat rataliikkeet Työkalun ja työstötason valinta Suora Ympyränkaari, jolla on tunnettu keskipiste Ympyränkaari, jolla on tunnettu säde Napakoordinaatit Suora / napa Ympyrä / napa Poraus Keskiöporaus Kierre keskellä Poraus ja raapiminen Syväporaus Kierreporaus Kierrejyrsintä Asemat ja asemamallit Vapaasti valittavat asemat Asemamalli linja Asemamalli ristikko Asemamalli täysympyrä Asemamalli osaympyrä Asemien toisto Sorvaus Lastuamisssyklit Pistosyklit Vapaapisto muoto E ja F Kierrevapaapistot Kierresorvaus Kierteiden jälkityöstö Katkaisu Radan sorvaus Ääriviivaradan esitys Uuden radan luominen Rataelementtien luominen Radan muuttaminen Lastuaminen Jäännösmateriaalin lastuaminen Kaiverrus Kaiverruksen jäännösmateriaali Pistosorvaus Pistosorvauksen jäännösmateriaali Jyrsintä SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos xiii

14 0 Sisältö Suorakulmatasku Ympyrätasku Suorakulmatappi Ympyrätappi Pituusura Ympyräura Asemat Monikulmio Tekstaus Radan jyrsintä Ääriviivaradan esitys Uuden radan luominen Rataelementtien luominen Radan muuttaminen Ratajyrsintä Ratataskujen esiporaus Ratataskujen jyrsintä (rouhinta) Taskun loppumateriaalin väljennys Ratataskun silotus Ratatappien jyrsintä (rouhinta) Tapin jäännösmateriaalin väljennys Ratatapin silotus Aliohjelman avaaminen Ohjelmalauseiden toisto Työstö vastakaralla Ohjelma-asetusten muuttaminen Nollapistesiirtojen avaaminen Koordinaattitransformaatioiden määrittely Lähestymis-/poistumissyklin ohjelmointi G-koodien lisääminen ShopTurn-ohjelmaan G-koodiohjelma G-koodiohjelman luominen G-koodiohjelman suorittaminen G-koodieditori Laskuparametrit Työkalujen hallinta Työkalulista, työkalujen kuluneisuuslista ja työkalumakasiini Työkalujen lisääminen työkalulistaan Uuden työkalun luominen Useaan terän luominen työkalulle xiv SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos 06.03

15 Sisältö Rinnakkaistyökalun luominen Työkalujen lajittelu Työkalujen poistaminen työkalulistasta Työkalun lataaminen makasiiniin tai purku makasiinista Työkalun siirto Työkalun kuluneisuustietojen syöttö Työkaluvalvonnan aktivointi Makasiinipaikkojen hallinta Ohjelmien hallinta Ohjelmien hallinta ShopTurnissa Ohjelmien hallinta PCU 20:lla Ohjelman avaaminen Ohjelman suorittaminen G-koodiohjelman suorittaminen levyke-/verkkoasemalta Uuden hakemiston/ohjelman luominen Useaan ohjelman merkitseminen Hakemiston/ohjelman kopiointi/uudelleennimeäminen Hakemiston/ohjelman poistaminen Ohjelman suorittaminen V.24-liitännän kautta Ohjelman sisäänluku/lähettäminen V.24-liitännän kautta Virheraportin näyttö Työkalu-/nollapistetietojen tallennus/sisäänluku Ohjelmien hallinta PCU 50:llä Ohjelman avaaminen Ohjelman suorittaminen Ohjelmien lataaminen/poisto G-koodiohjelman suorittaminen kiintolevyltä tai levyke-/verkkoasemalta Hakemiston/ohjelman luominen Useampien ohjelmien merkitseminen Hakemiston/ohjelman kopiointi/uudelleen nimeäminen/siirtäminen Hakemiston/ohjelman poistaminen Ohjelman lähettäminen/sisäänluku V.24-liitännän kautta Virheraportin näyttö Työkalu-/nollapistetietojen varmuuskopiointi/sisäänluku Ilmoitukset, hälytykset, käyttäjätiedot Ilmoitukset Hälytykset Syklihälytykset ShopTurn-hälytykset Käyttäjätiedot SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos xv

16 0 Sisältö Version näyttö Esimerkit Standardityöstöt Radan jyrsintä Appendix A-411 A Afkortingen... A-412 B Literatuur... A-415 C Index...I-427 xvi SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos 06.03

17 Johdanto 1 Johdanto 1.1 ShopTurn Työvaiheet Työpaikka Koordinaatisto Hallintapaneelit Hallintapaneelien painikkeet Koneen ohjauspaneelit Ohjauspaneelien elementit Käyttöliittymä Yleiskatsaus Hallinta toimintopainikkeilla ja muilla painikkeilla Ohjelman näyttötavat Parametrien syöttäminen CNC-ISO-käyttöliittymä ShopTurn Open (PCU 50) Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) Painos

18 1 Johdanto ShopTurn ShopTurn ShopTurn on sorvikoneiden hallinta- ja ohjelmointiohjelmisto, jonka avulla koneen käyttö on vaivatonta ja työkappaleiden ohjelmointi yksinkertaista. Eräitä ohjelmiston ominaisuuksia: Koneen säätö Ohjelman suorittaminen Ohjelman luominen Työkalujen hallinta Ohjelmien hallinta Etädiagnoosi Erityiset mittaussyklit helpottavat työkalujen ja työkappaleen mittaamista. Ohjelman suoritus voidaan esittää kolmiulotteisesti kuvaruudussa. Näin voidaan yksinkertaisesti tarkistaa ohjelmoinnin tulos tai seurata mukavasti työkappaleen työstöä koneella. ShopTurnilla työkappale voidaan ohjelmoida vaivatta, koska ohjelmassa on grafiikkatuki eikä siinä vaadita G-koodien tuntemusta. ShopTurn näyttää ohjelman havainnollisena työsuunnitelmana ja esittää yksittäiset syklit ja rataelementit dynaamisena grafiikkana. Ratojen tehokkaan laskennan ansiosta on mahdollista syöttää millaisia ratoja tahansa. Lastuamissykli, johon liittyy jäännösmateriaalin tunnistus, säästää ylimääräisiä työstövaiheita. ShopTurn tallentaa työkalutiedot. Ohjelmistolla voidaan tällöin hallita myös sellaisten työkalujen tietoja, jotka eivät ole revolverissa. Samankaltaisia ohjelmia ei tarvitse aina laatia uudestaan, vaan ne voidaan helposti kopioida pieniä muutoksia varten. Lisäksi on mahdollista siirtyä ShopTurnista CNC-ISO-käyttöliittymään. Sieltä voidaan käynnistää myös etädiagnoosi, jonka avulla konetta voidaan käyttää ulkopuoliselta tietokoneelta Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

19 Johdanto 1.1 ShopTurn Työvaiheet Tässä ohjeessa erotetaan seuraavat kaksi tyypillistä työtilannetta. Ohjelma halutaan suorittaa työkappaleen automaattiseksi työstämiseksi. Työkappaleen automaattisen työstön ohjelma halutaan ensin luoda. Ohjelman suorittaminen Ohjelman luominen Ennen kuin ohjelma voidaan ajaa, koneen asetukset on säädettävä oikein. Tätä varten on suoritettava seuraavat ShopTurnin tukemat toimenpiteet (ks. lukua Koneen säätö ). Koneen ajaminen referenssipisteeseen (vain inkrementaalisessa matkanmittausjärjestelmässä) Työkalujen mittaus Työkappaleen nollapisteen määrittäminen Mahdollisten muiden nollapistesiirtojen syöttäminen Kun koneen asetukset ovat kunnossa, voidaan valita ohjelma ja ajaa se automaattisesti (ks. lukua "Työkappaleen työstäminen"). Uutta ohjelmaa luotaessa voidaan valita, halutaanko luoda ShopTurnvai G-koodiohjelma (ks. ShopTurn-ohjelman luominen tai Gkoodiohjelma ). Luotaessa ShopTurn-ohjelmaa ShopTurn kehottaa syöttämään kaikki tarvittavat parametrit. Ohjelman eteneminen esitetään aina automaattisesti viivagrafiikkamuodossa. Tämän lisäksi ohjelmointia tuetaan apukuvilla, jotka selventävät työstövaiheisiin liittyviä parametrejä. Luonnollisesti G-koodikäskyjä voidaan liittää myös ShopTurnohjelmaan. G-koodiohjelma sitä vastoin on luotava pelkistä G-koodikäskyistä. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

20 1 Johdanto Työpaikka Työpaikka ShopTurn-työpaikkaan kuuluvat CNC/asemointiohjauksella varustetun sorvin lisäksi hallintapaneeli ja koneen ohjauspaneeli. Hallintapaneeli Sorvikoneiden sisältämä ohjaus Koneen ohjauspaneeli Työpaikan kaavakuva Sorvi Ohjaus Hallintapaneeli Koneen ohjauspaneeli ShopTurnia voidaan käyttää yksikelkkaisessa sorvissa, jossa on kolme akselia, pää-, työkalu- ja vastakara. ShopTurn toimii CNC-ohjauksella SINUMERIK 840D/840Di/810D, PCU 20 ja PCU 50. Kounikaatioon ShopTurnin kanssa käytetään hallintapaneelia. Koneen ohjauspaneelia käytetään sorvin hallintaan Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

21 Johdanto 1.2 Työpaikka Koordinaatisto Työkappaletta sorvilla työstettäessä toimitaan periaatteessa suorakulmaisen koordinaatiston mukaan. Tämä koostuu kolmesta koneen akselien suuntaisesta koordinaattiakselista X, Y ja Z. Y- koordinaattiakselia ei välttämättä tarvitse säätää. Kara-akseli Z, jota voi kääntää minkä tahansa kulman verran, on oma kääntöakselinsa ja sitä kutsutaan tunnuksella C. Koordinaatiston ja koneen nollapisteen sijainti riippuu koneen tyypistä. Y+ M X+ W C Z+ M = Koneen nollapiste W = Työkappaleen nollapiste Koordinaatiston, työkappaleen nollapisteen ja koneen nollapisteen sijainti (esimerkki) Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

22 1 Johdanto Työpaikka Hallintapaneelit PCU-yksiköiden asemesta voidaan käyttää yhtä seuraavista hallintapaneeleista: OP 010 OP 010C OP 010S, jossa CNC-täysnäppäimistö OP 032S OP 012 OP 015, jossa CNC-täysnäppäimistö 19" Hallintapaneeli OP Hallintapaneeli OP Näyttöruutu 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 Kirjain- ja numeropainikkeet Korjaus- ja kursorilohko ohjaus- ja syöttönäppäimineen 6 USB-liitäntä 1-22 Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

23 Johdanto 1.2 Työpaikka 1 Hallintapaneeli OP 010C Hallintapaneeli OP 010C 1 Näyttöruutu 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 Kirjain- ja numeropainikkeet Korjaus- ja kursorilohko ohjaus- ja syöttönäppäimineen 6 USB-liitäntä Kapea hallintapaneeli OP 010S 1 A2 A2 A4 A3 5 Hallintapaneeli OP 010S 1 Näyttöruutu 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 USB-liitäntä Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

24 1 Johdanto Työpaikka 1 Hallintapaneeli OP 012 A5 A4 1 A4 A2 A3 7 6 A2 Hallintapaneeli OP Näyttöruutu 12 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 Kirjain- ja numeropainikkeet Korjaus- ja kursorilohko ohjaus- ja syöttönäppäimineen 6 USB-liitäntä 7 Hiiri Hallintapaneeli OP A4 5 A2 A2 A3 Hallintapaneeli OP Näyttöruutu 15 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 USB-liitäntä 1-24 Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

25 Johdanto 1.2 Työpaikka Hallintapaneelien painikkeet Alarm Cancel Tällä symbolilla merkityn hälytyksen kuittaus. Channel Ei merkitystä ShopTurnissa. Help Siirtyminen työsuunnitelmasta ohjelmointigrafiikkaan tai ohjelmointigrafiikalla varustetusta parametrinäytöstä apukuvalla varustettuun parametrinäyttöön. Next Window Ei merkitystä ShopTurnissa. Page Up tai Page Down Hakemiston tai työsuunnitelman selaaminen ylös tai alas. Cursor Siirtyminen riviltä tai kentästä toiseen. Oikealle osoittavalla kursoripainikkeella avataan hakemisto tai ohjelma. Vasealle osoittavalla kursoripainikkeella siirrytään yleälle hakemistotasolle. Select Valinta useaista valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. Painike vastaa toimintonäppäintä Vaihtoehto. End Kursorin siirtäminen parametrinäytön viimeiseen syöttökenttään. Backspace Arvon poistaminen syöttökentästä. Lisäystilassa poistetaan kursorin edessä oleva merkki. Tab Ei merkitystä ShopTurnissa. Shift Kun shift-painike on painettuna, käytetään kaksi merkkiä sisältävien painikkeiden ylempää merkkiä. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

26 1 Johdanto Työpaikka 1 Ctrl Seuraavilla näppäinyhdistelmillä liikutaan työsuunnitelmassa ja G- koodieditorissa: Ctrl + Pos1: hyppy alkuun Ctrl + End: hyppy loppuun. Alt Ei merkitystä ShopTurnissa. Del Arvon poistaminen parametrikentästä. Lisäystilassa poistetaan kursorin merkitsemä merkki. Apuviivojen poisto myötäpiirrossa ja simulaatiossa. Insert Lisäystilan tai laskimen aktivointi. Input Syöttökentässä olevan arvon syötön vahvistaminen. Hakemiston tai ohjelman avaaminen. Alarm - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Ilmoitukset/hälytykset" haku näyttöön. Painike vastaa toimintonäppäintä Hälytysluettelo. Program - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Ohjelma" haku näyttöön. Painike vastaa toimintopainiketta Ohj. edit. Offset - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Työkalut/nollapistesiirrot" haku näyttöön. Painike vastaa toimintopainiketta Työk. nollap.. Program Manager - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Ohjelmanhallinta" haku näyttöön. Painike vastaa toimintopainiketta Ohjelma Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

27 Johdanto 1.2 Työpaikka Koneen ohjauspaneelit Sorvi voi olla varustettu Siemensin koneenohjauspaneelilla tai koneen valmistajan erityisellä koneenohjauspaneelilla. Siemensin tuotannosta ovat mahdollisia vakio-ohjauspaneeli (19 ) tai kapea ohjauspaneeli OP 032S. Koneen ohjauspaneelin välityksellä käynnistetään sorvin toimintoja, esim. akselien ajon tai työkappaleen työstön aloittaminen. Aktiivisia toimintoja vastaavien painikkeiden ledit palavat koneen ohjauspaneelissa Ohjauspaneelien elementit Hätä-seis-painike Painiketta painetaan hätätilanteissa, ts. ihmishengen ollessa vaarassa sekä koneen tai työkappaleen vaurioitumisen uhatessa. Kaikki käytöt pysäytetään suurinta mahdollista jarrutusmomenttia käyttäen. Huomioi koneen valmistajan ohjeet muista hätäkatkaisuun liittyvistä reaktioista. Reset Jog Teach In MDA Auto Reset (nollaus) Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen. NC-ohjaus pysyy synkronisena koneen kanssa. Se on perusasennossa ja valmiina ohjelman uuteen suorittamiseen. Hälytyksen poisto Jog Valitaan koneen manuaalinen hallintatila. Teach In Ei merkitystä ShopTurnissa. MDA Valitaan MDA-hallintatila. Auto Valitaan koneen automaattinen hallintatila. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

28 1 Johdanto Työpaikka 1 Single Block Repos Ref Point VAR 1 Single Block Ohjelman suorittaminen lauseittain (yksittäislause). Repos Takaisinasemointi, lähestytään taas rataa. Ref Point Referenssipisteen lähestyminen. Inc Var (Incremental Feed Variable) Käytetään laajuudeltaan vaihtelevaa askelmittaa Inc (Incremental Feed) Käytetään kiinteää askelmittaa, jonka laajuus on inkrementtiä. Inkrementin arvo riippuu konetiedoista. Tämän osalta tulee noudattaa koneen valmistajan antamia tietoja. Cycle Start Cycle Stop +X... Z Rapid WCS MCS Cycle Start Ohjelman suorituksen aloittaminen. Cycle Stop Ohjelman suorituksen pysäyttäminen. Akselipainikkeet Akselia ajetaan vastaavaan suuntaan. Rapid Akselia ajetaan pikaliikkeellä (suurialla mahdollisella nopeudella). WCS MCS Vaihtokytkentä työkalukoordinaattijärjestelmästä (TKJ) konekoordinaattijärjestelmään (KKJ) tai päinvastoin Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

29 Johdanto 1.2 Työpaikka 1 % Syötön/pikaliikkeen override Ohjelmoidun syöttöliikkeen tai pikaliikkeen alentaminen tai korottaminen. Ohjelmoitu syöttö tai pikaliike vastaa 100 %:a ja sitä voidaan säätää arvojen 0 % ja 120 % välillä, pikaliikettä vain 100 %:iin asti. Uudelleen säädetty syöttöliike näytetään sekä absoluuttisena arvona että prosentteina syötön tilan näytössä näyttöruudulla. Feed Stop Feed Stop Käynnissä olevan ohjelman suorittaminen lopetetaan ja akselien käytöt pysäytetään. Feed Start Feed Start Ohjelman suoritusta jatketaan ajankohtaisesta lauseesta ja syöttö nostetaan ohjelman antamaan arvoon. % Karan override Karan ohjelmoidun kierrosluvun alentaminen tai korottaminen. Ohjelmoitu karan kierroslukuarvo vastaa 100 %:a ja sitä voidaan säätää arvojen 50 % ja 120 % välillä. Uudelleen säädetty karan kierrosluku näytetään sekä absoluuttisena arvona että prosentteina karan tilan näytössä näyttöruudulla. Spindle Dec. Spindle Dec. - vain koneen ohjauspaneelissa OP032S Karan ohjelmoidun kierrosluvun alentaminen. Spindle Inc. 100% Spindle Inc. vain koneen ohjauspaneelissa OP032S Prograierte Spindeldrehzahl erhöhen.karan ohjelmoidun kierrosluvun korottaminen. 100% - vain koneen ohjauspaneelissa OP032S Karan ohjelmoidun kierrosluvun palauttaminen. Spindle Stop Spindle Start Spindle Stop Karan pysäyttäminen. Spindle Start Karan käynnistäminen. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

SINUMERIK -dokumentaatio

SINUMERIK -dokumentaatio Johdanto 1 Hallinta 2 SINUMERIK 840D sl ShopMill Ohjelmointi ShopMillin avulla Ohjelmointi G-koodeja käyttäen 3 4 Simulaatio 5 Hallinta/ohjelmointi Tiedostojen hallinta 6 Muottien valmistus 7 Hälytykset

Lisätiedot

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Johdanto. Koneen asetukset. Työkappaleen työstö. ShopTurn-ohjelman luominen. ShopTurn-toiminnot

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Johdanto. Koneen asetukset. Työkappaleen työstö. ShopTurn-ohjelman luominen. ShopTurn-toiminnot Johdanto 1 Koneen asetukset 2 Työkappaleen työstö 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn-ohjelman luominen 4 ShopTurn ShopTurn-toiminnot 5 Hallinta/ohjelmointi Työskentely koneen manuaalisessa hallintatilassa 6

Lisätiedot

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö Esipuhe Johdanto 1 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl Käyttöopas Koneen asetukset 2 Työskentely käsikäytössä 3 Työkappaleen työstö 4 Työstön simulointi 5 Monikanavanäkymä 6 Käyttäjän muuttujat 7 Ohjelman teach-toiminto

Lisätiedot

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö

Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö Esipuhe Johdanto 1 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl Käyttöopas Koneen asetukset 2 Työskentely käsikäytössä 3 Työkappaleen työstö 4 Työstön simulointi 5 Monikanavanäkymä 6 Käyttäjän muuttujat 7 Ohjelman teach-toiminto

Lisätiedot

17 A. Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö 4

17 A. Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö 4 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl/828d Käyttöopas Seuraaville laitteille: Ohjaus SINUMERIK 840D sl / 840DE sl / 828D Ohjelmisto Versio CNC-järjestelmäohjelmiston 840D sl/ 840DE sl V4.5 SP2 SINUMERIK Operate

Lisätiedot

Yksinkertainen jyrsintä ShopMillin. avulla. SINUMERIK Operate. SinuTrain Yksinkertainen jyrsintä ShopMillin avulla. Johdanto 1

Yksinkertainen jyrsintä ShopMillin. avulla. SINUMERIK Operate. SinuTrain Yksinkertainen jyrsintä ShopMillin avulla. Johdanto 1 Yksinkertainen jyrsintä ShopMillin avulla SINUMERIK Operate SinuTrain Yksinkertainen jyrsintä ShopMillin avulla Harjoitteludokumentit Johdanto 1 ShopMillillä työskentelyn edut 2 Jotta kaikki toimii ongelmitta

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Apollo SPEEDY Syöttölaite

Apollo SPEEDY Syöttölaite Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Apollo SPEEDY Syöttölaite PLC - Ohjaus Askelmoottori Syöttö pituus : 1 12 m Vahva, alumiini rakenne Moottori

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68

KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68 KÄYTTÖOHJE E-MANAGER Kylvötekniikka versio 9.66 / 9.68 LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA! SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE! ART.: PAINOS : 80661809 07/2015 - Alkuperäisen käyttöohjeen käännös - Koneen

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

HandlingTech. Automations-Systeme ENSIAPU TYÖKALUN RIKKOUTUESSA. www.handlingtech.de/eromobil

HandlingTech. Automations-Systeme ENSIAPU TYÖKALUN RIKKOUTUESSA. www.handlingtech.de/eromobil HandlingTech ENSIAPU TYÖKALUN RIKKOUTUESSA www.handlingtech.de/eromobil eromobil - Ratkaisu työkalujen rikkoutumistilanteisiin Uusi eromobil Kompakti, monipuolinen, käytännöllinen Perustamisvuodestaan

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö Näppäimistö 2005 Päivi Vartiainen 1 Kohdistimen ohjausnäppäimistö Funktionäppäimistö Kirjoitusnäppäimistö Numeronäppäimistö Kohdistimen ohjausnäppäimistöllä siirretään hiiren osoitinta ruudulla. Kohdistin

Lisätiedot

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin.

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten Clock Display, sekuntikello, lähtölaskenta, CountUp, jaksoajastimen ja Fight Gone Bad -ajastin. 6-DIGIT CROSSFIT TIMER Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin. Lisäksi erityiset CountUp-

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy i Boliden, Harjavalta Käyttöohje Terminaali 4.12.2012 ii Boliden, Harjavalta LAHTI PRECISION OY Postal address Telephone int. E-mail Ahjokatu 4 A P.O.B. 22 +358 382921 general@lahtiprecision.com 15800

Lisätiedot

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222 Käyttöohjeet Kauppa, yritykset ja teollisuus wwwsoehnle-professionalcom SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Käyttöönotto s 5 Toimituksen sisältö s 5 Vaa'an sijoittaminen s

Lisätiedot

Hannu Vesamäki (toim.) LASTUAVAN TYÖSTÖN NC-OHJELMOINTI

Hannu Vesamäki (toim.) LASTUAVAN TYÖSTÖN NC-OHJELMOINTI Hannu Vesamäki (toim.) LASTUAVAN TYÖSTÖN NC-OHJELMOINTI Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti

Lisätiedot

Yksinkertainen sorvaus ShopTurnilla. SINUMERIK Operate. SinuTrain Yksinkertainen sorvaus ShopTurnilla. Johdanto 1. ShopTurnilla työskentelyn edut

Yksinkertainen sorvaus ShopTurnilla. SINUMERIK Operate. SinuTrain Yksinkertainen sorvaus ShopTurnilla. Johdanto 1. ShopTurnilla työskentelyn edut Johdanto 1 ShopTurnilla työskentelyn edut 2 SINUMERIK Operate SinuTrain Yksinkertainen sorvaus ShopTurnilla Harjoitteludokumentit Jotta kaikki toimii ongelmitta 3 Perusteet vasta-alkajille 4 Hyvin varustettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset Luku 5 Suositukset Suositukset ovat asetuksia jotka määräävät kuinka ZoomText käynnistyy, lopettaa ja esiintyy Windows työpöydällä käytön aikana. Aktivoimalla Automaattiset Päivitykset, aina ZoomTextin

Lisätiedot

Palautuslaite Boomerang ZHR

Palautuslaite Boomerang ZHR Boomerang palautuslaitteen avulla yksi mies voi käyttää listoituskoneita ja/tai muita koneita ja laitteita puuntyöstössä. Ominaisuudet Arvot Työkappaleen mitat ilman kääntöyks. (mm) Pituus min. 300 max.

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Uusi RAPIDMATCH -ohjelma Pikaohje

Uusi RAPIDMATCH -ohjelma Pikaohje Toukokuu 2014 1 Uusi RAPIDMATCH -ohjelma Pikaohje 1. Mikä on uutta? RapidMatch-ohjelmaa on parannettu monipuolisemmilla toiminnoilla ja virtaviivaisemmalla työnkululla oikean sävyn löytämisen helpottamiseksi

Lisätiedot

Ascotel Voice Mail System AVS 5150 Käyttöohje. Ascotel IntelliGate Telekommunikaatio Järjestelmä

Ascotel Voice Mail System AVS 5150 Käyttöohje. Ascotel IntelliGate Telekommunikaatio Järjestelmä Ascotel Voice Mail System AVS 5150 Käyttöohje Ascotel IntelliGate Telekommunikaatio Järjestelmä Sisällysluettelo Pikaohje.......................................... 2 Käytön periaatteet.................................

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 Käyttöohje FI Sivu 1. Tekniset tiedot 2 2. Toiminnot 2 3. Käyttö 2-4 4. Tila- ja vikatiedot 5 5. Lyhenteet 6 1. Tekniset tiedot Koko: Koneisto 600 x 85 x 124 mm (L x K x S) Toimintajännite:

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

45 90 45 30 mm mm mm mm 305 305 x 335 305 x 305. Moottori Nopeus Pienin Ø kw AC m/min mm

45 90 45 30 mm mm mm mm 305 305 x 335 305 x 305. Moottori Nopeus Pienin Ø kw AC m/min mm Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Meba Eco-Line 335 DGA 600 45 90 45 30 305 305 x 335 305 x 305 335 500 x 335 335 x 335 330 320 x 335 320

Lisätiedot

... MEM-O-MATIC 6800; KÄYTTÄJÄN OHJE. Näppäin Kutsulaitteen näyttö. Näyttötaulu L 28 3 L 28 3. Näyttö sammunut NEXT L 31 L 31 3

... MEM-O-MATIC 6800; KÄYTTÄJÄN OHJE. Näppäin Kutsulaitteen näyttö. Näyttötaulu L 28 3 L 28 3. Näyttö sammunut NEXT L 31 L 31 3 Kuusikkotie 25, Vantaa tel. 8571187 fax. 8571258 info@raita.com www.raita.com/electronics MEM-O-MATIC 68; KÄYTTÄJÄN OHJE Toiminto Näppäin Kutsulaitteen näyttö Näyttötaulu Numero Huone Seuraavan vuorossa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE Sisältö 1 Tekniset tiedot... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Käyttötarkoitus... 3 4 Näppäimet... 3 5 Käyttö... 4 5.1 Tavallinen täyttö... 4 5.2 Ylitäyttö... 4 5.3

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila Käyttöohjeet Näppäimet Kello tila Pelitila Kohdekuvakkeiden tiedot 1. Aloitus 1.1. Käynnistys / sammutus Paina ja pidä pohjassa -näppäintä käynnistääksesi / sulkeaksesi laitteen. 1.2. Lataaminen Lataa

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

Uusi Same Deutz-Fahr i-monitor on helppo käyttää ja siinä on looginen valikkorakenne jonka avulla kuljettaja saa käyttöönsä tärkeitä tietoja.

Uusi Same Deutz-Fahr i-monitor on helppo käyttää ja siinä on looginen valikkorakenne jonka avulla kuljettaja saa käyttöönsä tärkeitä tietoja. KÄYTTÖ Uusi Same Deutz-Fahr i-monitor on helppo käyttää ja siinä on looginen valikkorakenne jonka avulla kuljettaja saa käyttöönsä tärkeitä tietoja. Näyttö Hallintapaneeli PÄÄNÄYTTÖ Päänäyttö ilmestyy

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

X7 MU1 uudet piirteet

X7 MU1 uudet piirteet X7 MU1 uudet piirteet MastercamMastercam X7 ylläpitopäivitys 1 (MU1) sisältää seuraavat parannukset. Se on kaikkien Mastercam ylläpidossa olevien asiakkaiden käytettävissä. X7 MU1 ylläpitopäivityksen voi

Lisätiedot

Maxivision Go käyttöliittymän ohje

Maxivision Go käyttöliittymän ohje Maxivision Go käyttöliittymän ohje Rekisteröityminen käyttöliittymään Käynnistyessään Viihdeboksi kysyy Maxivision tunnuksia. Nämä ovat samat tunnukset joilla kirjaudut my.maxivision.fi sivustolle. Syötä

Lisätiedot

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje PANASONIC NV-GS120EG Digitaalivideokamera Käyttöohje Sodankylän kunta puh 040 73 511 63 Elokuvakasvatus Sodankylässä fax 016 618 155 Vasantie 11 email tommi.nevala@sodankyla.fi 99600 SODANKYLÄ 1 PANASONIC

Lisätiedot

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 NC-ohjelmisto 340 420-xx 340 421-xx Käyttäjän käsikirja Suomi (fi) 12/2002 TNC-tyyppi, Ohjelmisto ja toiminnot Tässä käsikirjassa esitellään toiminnot, jotka

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Kosketustyökierrot TNC 426 TNC 430

Kosketustyökierrot TNC 426 TNC 430 Kosketustyökierrot TNC 426 TNC 430 NC-ohjelmisto 280 472-xx 280 473-xx 280 474-xx 280 475-xx 280 476-xx 280 477-xx Käyttäjän käsikirja 2/2001 TNC-tyyppi, ohjelmisto ja toiminnot Tässä käsikirjassa esitellään

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje Code Handle Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

OPAS IOT OFFICE - PALVELUSI KÄYTTÄMISEEN

OPAS IOT OFFICE - PALVELUSI KÄYTTÄMISEEN OPAS IOT OFFICE - PALVELUSI KÄYTTÄMISEEN PÄHKINÄNKUORESSA NÄIN PALVELU TOIMII Telia Cloud Laitteet IoT Office Pilvipalvelu IoT Office Käyttöliittymä Laajenna Käynnistä laitteet Ota pilvipalvelu käyttöön

Lisätiedot

3.2 Työstöratojen luonti

3.2 Työstöratojen luonti 3.2 Työstöratojen luonti Luodaan aluksi työstöradat kahdelle akselille. 3.2.1 Olakkeen sorvaus Piirretään aluksi yksinkertainen kappale, johon luodaan työstöradat. Kuva 3.2.1 Koneistettava kappale Kyseisen

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA MICROSOFT E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä PowerPoint P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA 6 Sisällysluettelo JOHDANTO TIKAS-PROJEKTI KIRJAN RAKENNE JA TASOMERKINNÄT

Lisätiedot

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 Sisällysluettelo Mitä AirPatrol WiFi tekee? 3 Valot ja painikkeet 4 WiFi-verkosto 5 AirPatrol WiFin asennus 6 Käskyjen lähettäminen 24 Lisää / poista suosikkeja 25 Asetusvalikko

Lisätiedot

Kaukosäätimen käyttö. 5 Numeronäppäimet yhteydenottoa ja kameran muistipaikkoja varten. Kaukosäätimen opas, MR 2002 1 YLEISESITTELY

Kaukosäätimen käyttö. 5 Numeronäppäimet yhteydenottoa ja kameran muistipaikkoja varten. Kaukosäätimen opas, MR 2002 1 YLEISESITTELY Kaukosäätimen käyttö Tämä opas selvittää kaukosäätimen avulla ohjattavia toimintoja. Mukaan on otettu arkisessa käytössä tarvittavat ominaisuudet, koneen asetuksia muokkaavat toiminnot on jätetty käsittelemättä.

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen.

Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen. Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen. Home onnect tuo esiin kylmälaitteesi parhaat puolet. Home onnect -sovelluksen kautta voit vilkaista kylmälaitteesi sisälle älypuhelimellasi riippumatta siitä, missä

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot