Hallinta/ohjelmointi Painos 06/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinta/ohjelmointi Painos 06/2003"

Transkriptio

1 Hallinta/ohjelmointi Painos 06/2003 ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D

2

3 Johdanto 1 Koneen säätö 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopTurn Työkappaleen työstäminen ShopTurn-ohjelman laatiminen 3 4 ShopTurn-toiminnot 5 Hallinta/ohjelmointi G-koodiohjelma 6 Työkalujen hallinta 7 Ohjelmien hallinta 8 Ilmoitukset, hälytykset, käyttäjätiedot 9 Seuraaville laitteille Esimerkit 10 Ohjaus Ohjelmiston versio SINUMERIK 840D powerline 6 SINUMERIK 840DE powerline 6 SINUMERIK 840D 2 SINUMERIK 840DE (vientimalli) 2 SINUMERIK 810D powerline 6 SINUMERIK 810DE powerline 6 Liite A Painos 06.03

4 SINUMERIK -dokumentaatio Painoksia koskeva ohje Ennen tätä painosta on julkaistu alla mainitut painokset. "Huomatus"-sarakkeeseen on merkitty kirjain, joka osoittaa jo ilmestyneiden painosten statuksen. Statuksen tunnus "Huomautus"-sarakkeessa. A B... C... Uusi dokumentaatio. Muuttamaton jälkipainos, jolla uusi tilausnumero. Uusittu versio. Painos Tilausnumero Huomautus FC5298-6AD50-0HP0 A FC AD50-0HP1 C FC5298-6AD50-0HP2 C Merkit SIMATIC, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIROTEC, SINUMERIK ja SIMODRIVE ovat Siemens AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tämän painotuotteen nimitykset saattavat olla tavaramerkkejä, joiden käyttö kolmansien osapuolien toimesta saattaa loukata omistajan oikeuksia. Lisätietoja löytyy Internetistä osoitteesta: Tämä esite on luotu seuraavilla ohjelmilla: WinWord, versio 8.0 ja Designer, versio 7.0. Tämän asiakirjan luovuttaminen edelleen tai kopioiminen, sen sisällön hyödyntäminen ja tiedoksiantaminen on kielletty, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu. Väärinkäytökset velvoittavat vahingonkorvauksiin. Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti patentin myöntämis- tai hyödyllisyysmallin rekisteröintitapauksessa. Ohjauksessa saattaa olla toimivia toimintoja, joita ei ole kuvattu tässä dokumentaatiossa. Näitä toimintoja ei ole oikeutta vaatia uuden toimituksen tai huollon yhteydessä. Olee tarkastaneet painotuotteen sisällön soveltuvuuden kuvattuun laitteistoon ja ohjelmistoon. Silti poikkeamat ovat mahdollisia eekä ota vastuuta täydellisestä soveltuvuudesta. Tämän painotuotteen tiedot tarkastetaan kuitenkin säännöllisesti, ja tarpeelliset korjaukset tehdään seuraaviin painoksiin. Olee kiitollisia parannusehdotuksista. Pidätäe oikeuden teknisiin muutoksiin. Siemens AG All rights reserved. Tilausnro. 6FC5298-6AD50-0HP2 Painettu Saksan liittotasavallassa Siemens-Aktiengesellschaft.

5 Esipuhe 0 Esipuhe Asiakirjojen jaottelu SINUMERIK-dokumentaatiossa on 3 eri osaa: Yleinen dokumentaatio Käyttäjädokumentaatio Valmistajan/huollon dokumentaatio Kohde Tämä dokumentaatio koskee yksikelkkaisen sorvikoneen, jossa on SINUMERIK 840D/840Di/810D, käyttäjää. Voimassaolo Tämä käyttö-/ohjelmointiohje on voimassa ShopTurn SW 6.4:lle. Käyttäjätuki Kysymyksissä tulee kääntyä seuraavan käyttäjätukipalvelun puoleen: A&D Technical Support Puh.: +49 (0) Faksi: +49 (0) Sähköposti: Dokumentaatioon liittyvät kysymykset (aloitteet, korjaukset) lähetetään faksilla tai sähköpostilla seuraavaan numeroon/osoitteeseen: Faksi: +49 (9131) Painotuotteen lopusta löytyy faksikaavake Internet-osoite SINUMERIK 840D powerline Syyskuusta 2001 lähtien on ollut saatavilla SINUMERIK 840D powerline ja SINUMERIK 840DE powerline, joissa on parannettu suorituskyky. Saatavilla olevan powerline-sarjan luettelo on seuraavassa laitteiston kuvauksessa: Kirjallisuus: /PHD/, projektointikäsikirja SINUMERIK 840D SINUMERIK 810D powerline Joulukuusta 2001 lähtien on ollut saatavilla SINUMERIK 810D powerline ja SINUMERIK 810DE powerline, joissa on parannettu suorituskyky. Saatavilla olevan powerline-sarjan luettelo on seuraavassa laitteiston kuvauksessa. Kirjallisuus: /PHC/, projektointikäsikirja SINUMERIK 810D Vakiokattavuus Tässä käyttö-/ohjelmointiohjeessa on kuvattu ShopTurnkäyttöliittymän toimintoja. Jos koneen valmistaja suorittaa täydennyksiä tai muutoksia, valmistaja dokumentoi ne. Lisätietoja muista SINUMERIK 840D/840Di/810D -painotuotteista sekä sellaisista painotuotteista, jotka pätevät kaikille SINUMERIKohjauksille (esim. yleisliitäntä, mittaussyklit ), on saatavilla Siemens-edustajalta. SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03) v

6 0 Esipuhe Ohjauksessa saattaa olla muita toimivia toimintoja, joita ei ole kuvattu tässä dokumentaatiossa. Näitä toimintoja ei ole oikeutta vaatia uuden toimituksen tai huollon yhteydessä. Perusperiaate SINUMERIK 840D/840Di/810D, jossa on ShopTurn, on rakennettu viimeisiän tekniikan ja hyväksyttyjen turvallisuusteknisten sääntöjen, standardien ja määräysten mukaisesti. Lisävarustus Siemens tarjoaa lisälaitteita, lisävarusteita ja laajennuksia, joilla voidaan laajentaa Siemens-ohjausten käyttöaluetta. Henkilökunta Konetta saa käyttää vain sen käyttöön koulutettu, valtuutettu ja luotettava henkilökunta. Ohjauksen parissa ei saa kouluttamaton henkilö työskennellä edes lyhytaikaisesti. Henkilökunnan vastuu säätämisestä, käytöstä ja kunnossapidosta pitää määritellä selkeästi ja sen toteutusta tulee valvoa. Toiminta Ennen ohjauksen käyttöönottoa tulee varmistaa, että vastuullinen henkilökunta on lukenut ja yärtänyt käyttöohjeet. Lisäksi yrityksellä on jatkuva ohjauksen teknisen kokonaistilan (ulkoiset viat ja vauriot sekä koneen käyttäytymisen muutokset) tarkkailuvelvollisuus. Huolto Korjauksia saavat suorittaa vain tähän erityisalaan koulutetut ja aattitaitoiset henkilöt huolto- ja kunnossapitoohjeessa annettujen tietojen mukaisesti. Tässä yhteydessä tulee ehdottomasti noudattaa kaikkia turvallisuusmääräyksiä. Ei määräysten mukaista ja valmistajan vastuusta vapauttavaa on: Kaikki edellä mainituista kohdista poikkeava soveltaminen tai sitä laajempi käyttö. Jos ohjausta käytetään, kun se ei ole teknisesti moitteettomassa kunnossa, tai sitä käytetään turvallisuudesta tai vaaroista välittämättä tai käyttöohjeen neuvojen vastaisesti. Jos käyttöhäiriöitä, jotka saattavat vaikuttaa turvallisuuteen, ei poisteta ennen ohjauksen käyttöönottoa. Kaikenlainen ohjauksen sellaisten osien muuttaminen, ohittaminen tai toiminnasta poistaminen, jotka ovat tarpeellisia ohjauksen häiriöttömän toiminnan, rajoittamattoman käytön sekä aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden kannalta. vi SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03)

7 Esipuhe 0 Varoitus Ennakoimattomia vaaroja voi aiheutua: henkilöiden hengelle ja terveydelle, ohjaukselle, koneelle sekä yrityksen ja käyttäjän muulle omaisuudelle. Asiakirjojen rakenne Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symbolein merkittyjä informaatio-osioita: Aloitus Taustatietoja Toimintajärjestys Parametrien selitys Lisäohjeita Lisäohjelmisto Kuvatussa toiminnossa on kyse lisäohjelmistosta. Toimintoa voidaan käyttää ohjauksessa vain, kun vastaava lisäohjelmisto on hankittu. Varoitusohjeet Tässä painotuotteessa käytetään seuraavaa 5 porrastettua varoitusohjetta. Vaara Tämä varoitusohje tarkoittaa, että aiheutuu kuolema, vaikeita loukkaantumisia tai merkittäviä aineellisia vahinkoja, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. Varoitus Tämä varoitusohje tarkoittaa, että voi aiheutua kuolema, vaikeita loukkaantumisia tai merkittäviä aineellisia vahinkoja, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. Varo Tämä varoitusohje (varoituskolmion kanssa) tarkoittaa, että voi aiheutua lieviä loukkaantumisia, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03) vii

8 0 Esipuhe Varo Tämä varoitusohje (ilman varoituskolmiota) tarkoittaa, että voi aiheutua aineellisia vahinkoja, ellei vastaavia varotoimenpiteitä suoriteta. Huomio Tämä varoitusohje tarkoittaa, että seurauksena voi olla epätoivottu tulos tai tila, ellei vastaavia ohjeita oteta huomioon. Koneen valmistaja Kun koneen valmistajalla on mahdollisesti johonkin asiasisältöön lisäyksiä tai muutoksia, siihen viitataan seuraavasti: Tämän osalta tulee noudattaa koneen valmistajan antamia tietoja. Kirjallisuusviittaus Kun joihinkin asiasisältöihin voi paneutua syvällisein kirjallisuuden avulla, siihen viitataan seuraavasti: Kirjallisuus: Täydellinen kirjallisuusluettelo on tämän käyttöohjeen liitteessä. Käsitteet Seuraavassa määritellään joitakin tässä dokumentaatiossa esiintyviä peruskäsitteitä. Ohjelma Ohjelma on CNC-ohjaukselle annettava ohjeiden sarja, joka tähtää tietynlaisen työkappaleen työstämiseen koneessa. Rata Radaksi nimitetään tulevan työkappaleen ääriviivaa. Myös ohjelman osaa, jossa yksittäisistä elementeistä määritetään työkappaleen ääriviiva, kutsutaan radaksi. Sykli Sykli, esim. kierreporaus, on ShopTurnin aliohjelma, joka suorittaa toistuvan työvaiheen. (Joskus sykliä kutsutaan toiminnoksi.) Karat/akselit Erilaisia karoja/akseleita nimitetään tässä dokumentaatiossa seuraavalla tavalla: S1: Pääkara S2: Työkalukara S3: Vastakara C1: C-akseli, pääkara C3: C-akseli, vastakara Z3: Lisäakseli (esim. vastakaran ajoon käytettävä akseli) Koneen valmistaja saattaa kuitenkin käyttää erilaisia nimityksiä. viii SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03)

9 Esipuhe 0 Tämän osalta tulee noudattaa koneen valmistajan antamia tietoja. Mittayksikkö Tässä dokumentaatiossa parametrit annetaan aina metrijärjestelmän mukaisia mittayksiköitä käyttäen. Vastaavat tuumajärjestelmän mukaiset yksiköt löytyvät seuraavasta taulukosta. Metrijärj. /haas /min /kierr. m/min Tuuma in in/haas in/min in/kierr. ft/min SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03) ix

10 0 Esipuhe Muistiinpanoja x SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointi ShopTurn (/BAT/) - (Painos 06.03)

11 Sisältö 0 Sisältö Johdanto ShopTurn Työvaiheet Työpaikka Koordinaatisto Hallintapaneelit Hallintapaneelien painikkeet Koneen ohjauspaneelit Ohjauspaneelien elementit Käyttöliittymä Yleiskatsaus Hallinta toimintopainikkeilla ja muilla painikkeilla Ohjelman näyttötavat Parametrien syöttäminen CNC-ISO-käyttöliittymä ShopTurn Open (PCU 50) Koneen säätö Virran kytkeminen ja katkaiseminen Referenssipisteeseen ajo Käyttäjän vahvistus Safety Integrated -järjestelmässä Hallintatilat Koneen asetukset Mittayksikön vaihto (millimetri/tuuma) Koordinaattijärjestelmän (MKS/WKS) vaihto Karat Työkalut Uuden työkalun lisääminen Työkalulista Työkalun mittaus manuaalisesti Työkalun mittaus mittakärjellä Mittakärjen kalibrointi Työkalun mittaus luupilla Työkappaleen nollapisteen mittaaminen Nollapistesiirrot Nollapistesiirron asettaminen Nollapistesiirtojen määrittely Nollapistesiirtojen luettelo Käsikäyttö Työkalun ja karan valinta SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos xi

12 0 Sisältö Akselien ajo Akselien asemointi Työkappaleen yksinkertainen lastuaminen Käsikäytön asetukset MDA Työkappaleen työstö Työstön aloitus/lopetus Ohjelman sisäänajo Nykyisen ohjelmalauseen näyttö Akselien takaisinasemointi Työstön aloitus tietystä ohjelman kohdasta Ohjelman kulkuun vaikuttaminen Ohjelman testaaminen Ohjelman korjaaminen G- ja aputoimintojen näyttö Työstön simulointi Simulointi ennen työkappaleen työstöä Myötäpiirto ennen työkappaleen työstöä Myötäpiirto työkappaleen työstön aikana G-koodiohjelman aihiomuodon muuttaminen Työkappaleen erilaiset näkymät Tarkasteltavan alueen muuttaminen ShopTurn-ohjelman luominen Ohjelman rakenne Perusteet Työstötasot Lähestyminen/poistuminen työstösyklissä Absoluuttiset ja inkrementaaliset mitat Napakoordinaatit Laskin Sovitukset ShopTurn-ohjelma Yleistiedot Uuden ohjelman luominen Ohjelmalauseiden laatiminen Ohjelmalauseiden muuttaminen Ohjelmaeditori Kappalemäärän ilmoittaminen xii SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos 06.03

13 Sisältö 0 ShopTurn-toiminnot Suorat tai kaarevat rataliikkeet Työkalun ja työstötason valinta Suora Ympyränkaari, jolla on tunnettu keskipiste Ympyränkaari, jolla on tunnettu säde Napakoordinaatit Suora / napa Ympyrä / napa Poraus Keskiöporaus Kierre keskellä Poraus ja raapiminen Syväporaus Kierreporaus Kierrejyrsintä Asemat ja asemamallit Vapaasti valittavat asemat Asemamalli linja Asemamalli ristikko Asemamalli täysympyrä Asemamalli osaympyrä Asemien toisto Sorvaus Lastuamisssyklit Pistosyklit Vapaapisto muoto E ja F Kierrevapaapistot Kierresorvaus Kierteiden jälkityöstö Katkaisu Radan sorvaus Ääriviivaradan esitys Uuden radan luominen Rataelementtien luominen Radan muuttaminen Lastuaminen Jäännösmateriaalin lastuaminen Kaiverrus Kaiverruksen jäännösmateriaali Pistosorvaus Pistosorvauksen jäännösmateriaali Jyrsintä SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos xiii

14 0 Sisältö Suorakulmatasku Ympyrätasku Suorakulmatappi Ympyrätappi Pituusura Ympyräura Asemat Monikulmio Tekstaus Radan jyrsintä Ääriviivaradan esitys Uuden radan luominen Rataelementtien luominen Radan muuttaminen Ratajyrsintä Ratataskujen esiporaus Ratataskujen jyrsintä (rouhinta) Taskun loppumateriaalin väljennys Ratataskun silotus Ratatappien jyrsintä (rouhinta) Tapin jäännösmateriaalin väljennys Ratatapin silotus Aliohjelman avaaminen Ohjelmalauseiden toisto Työstö vastakaralla Ohjelma-asetusten muuttaminen Nollapistesiirtojen avaaminen Koordinaattitransformaatioiden määrittely Lähestymis-/poistumissyklin ohjelmointi G-koodien lisääminen ShopTurn-ohjelmaan G-koodiohjelma G-koodiohjelman luominen G-koodiohjelman suorittaminen G-koodieditori Laskuparametrit Työkalujen hallinta Työkalulista, työkalujen kuluneisuuslista ja työkalumakasiini Työkalujen lisääminen työkalulistaan Uuden työkalun luominen Useaan terän luominen työkalulle xiv SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos 06.03

15 Sisältö Rinnakkaistyökalun luominen Työkalujen lajittelu Työkalujen poistaminen työkalulistasta Työkalun lataaminen makasiiniin tai purku makasiinista Työkalun siirto Työkalun kuluneisuustietojen syöttö Työkaluvalvonnan aktivointi Makasiinipaikkojen hallinta Ohjelmien hallinta Ohjelmien hallinta ShopTurnissa Ohjelmien hallinta PCU 20:lla Ohjelman avaaminen Ohjelman suorittaminen G-koodiohjelman suorittaminen levyke-/verkkoasemalta Uuden hakemiston/ohjelman luominen Useaan ohjelman merkitseminen Hakemiston/ohjelman kopiointi/uudelleennimeäminen Hakemiston/ohjelman poistaminen Ohjelman suorittaminen V.24-liitännän kautta Ohjelman sisäänluku/lähettäminen V.24-liitännän kautta Virheraportin näyttö Työkalu-/nollapistetietojen tallennus/sisäänluku Ohjelmien hallinta PCU 50:llä Ohjelman avaaminen Ohjelman suorittaminen Ohjelmien lataaminen/poisto G-koodiohjelman suorittaminen kiintolevyltä tai levyke-/verkkoasemalta Hakemiston/ohjelman luominen Useampien ohjelmien merkitseminen Hakemiston/ohjelman kopiointi/uudelleen nimeäminen/siirtäminen Hakemiston/ohjelman poistaminen Ohjelman lähettäminen/sisäänluku V.24-liitännän kautta Virheraportin näyttö Työkalu-/nollapistetietojen varmuuskopiointi/sisäänluku Ilmoitukset, hälytykset, käyttäjätiedot Ilmoitukset Hälytykset Syklihälytykset ShopTurn-hälytykset Käyttäjätiedot SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos xv

16 0 Sisältö Version näyttö Esimerkit Standardityöstöt Radan jyrsintä Appendix A-411 A Afkortingen... A-412 B Literatuur... A-415 C Index...I-427 xvi SINUMERIK 840D/840Di/810D Hallinta/ohjelmointií ShopTurn (BAT) - Painos 06.03

17 Johdanto 1 Johdanto 1.1 ShopTurn Työvaiheet Työpaikka Koordinaatisto Hallintapaneelit Hallintapaneelien painikkeet Koneen ohjauspaneelit Ohjauspaneelien elementit Käyttöliittymä Yleiskatsaus Hallinta toimintopainikkeilla ja muilla painikkeilla Ohjelman näyttötavat Parametrien syöttäminen CNC-ISO-käyttöliittymä ShopTurn Open (PCU 50) Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) Painos

18 1 Johdanto ShopTurn ShopTurn ShopTurn on sorvikoneiden hallinta- ja ohjelmointiohjelmisto, jonka avulla koneen käyttö on vaivatonta ja työkappaleiden ohjelmointi yksinkertaista. Eräitä ohjelmiston ominaisuuksia: Koneen säätö Ohjelman suorittaminen Ohjelman luominen Työkalujen hallinta Ohjelmien hallinta Etädiagnoosi Erityiset mittaussyklit helpottavat työkalujen ja työkappaleen mittaamista. Ohjelman suoritus voidaan esittää kolmiulotteisesti kuvaruudussa. Näin voidaan yksinkertaisesti tarkistaa ohjelmoinnin tulos tai seurata mukavasti työkappaleen työstöä koneella. ShopTurnilla työkappale voidaan ohjelmoida vaivatta, koska ohjelmassa on grafiikkatuki eikä siinä vaadita G-koodien tuntemusta. ShopTurn näyttää ohjelman havainnollisena työsuunnitelmana ja esittää yksittäiset syklit ja rataelementit dynaamisena grafiikkana. Ratojen tehokkaan laskennan ansiosta on mahdollista syöttää millaisia ratoja tahansa. Lastuamissykli, johon liittyy jäännösmateriaalin tunnistus, säästää ylimääräisiä työstövaiheita. ShopTurn tallentaa työkalutiedot. Ohjelmistolla voidaan tällöin hallita myös sellaisten työkalujen tietoja, jotka eivät ole revolverissa. Samankaltaisia ohjelmia ei tarvitse aina laatia uudestaan, vaan ne voidaan helposti kopioida pieniä muutoksia varten. Lisäksi on mahdollista siirtyä ShopTurnista CNC-ISO-käyttöliittymään. Sieltä voidaan käynnistää myös etädiagnoosi, jonka avulla konetta voidaan käyttää ulkopuoliselta tietokoneelta Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

19 Johdanto 1.1 ShopTurn Työvaiheet Tässä ohjeessa erotetaan seuraavat kaksi tyypillistä työtilannetta. Ohjelma halutaan suorittaa työkappaleen automaattiseksi työstämiseksi. Työkappaleen automaattisen työstön ohjelma halutaan ensin luoda. Ohjelman suorittaminen Ohjelman luominen Ennen kuin ohjelma voidaan ajaa, koneen asetukset on säädettävä oikein. Tätä varten on suoritettava seuraavat ShopTurnin tukemat toimenpiteet (ks. lukua Koneen säätö ). Koneen ajaminen referenssipisteeseen (vain inkrementaalisessa matkanmittausjärjestelmässä) Työkalujen mittaus Työkappaleen nollapisteen määrittäminen Mahdollisten muiden nollapistesiirtojen syöttäminen Kun koneen asetukset ovat kunnossa, voidaan valita ohjelma ja ajaa se automaattisesti (ks. lukua "Työkappaleen työstäminen"). Uutta ohjelmaa luotaessa voidaan valita, halutaanko luoda ShopTurnvai G-koodiohjelma (ks. ShopTurn-ohjelman luominen tai Gkoodiohjelma ). Luotaessa ShopTurn-ohjelmaa ShopTurn kehottaa syöttämään kaikki tarvittavat parametrit. Ohjelman eteneminen esitetään aina automaattisesti viivagrafiikkamuodossa. Tämän lisäksi ohjelmointia tuetaan apukuvilla, jotka selventävät työstövaiheisiin liittyviä parametrejä. Luonnollisesti G-koodikäskyjä voidaan liittää myös ShopTurnohjelmaan. G-koodiohjelma sitä vastoin on luotava pelkistä G-koodikäskyistä. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

20 1 Johdanto Työpaikka Työpaikka ShopTurn-työpaikkaan kuuluvat CNC/asemointiohjauksella varustetun sorvin lisäksi hallintapaneeli ja koneen ohjauspaneeli. Hallintapaneeli Sorvikoneiden sisältämä ohjaus Koneen ohjauspaneeli Työpaikan kaavakuva Sorvi Ohjaus Hallintapaneeli Koneen ohjauspaneeli ShopTurnia voidaan käyttää yksikelkkaisessa sorvissa, jossa on kolme akselia, pää-, työkalu- ja vastakara. ShopTurn toimii CNC-ohjauksella SINUMERIK 840D/840Di/810D, PCU 20 ja PCU 50. Kounikaatioon ShopTurnin kanssa käytetään hallintapaneelia. Koneen ohjauspaneelia käytetään sorvin hallintaan Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

21 Johdanto 1.2 Työpaikka Koordinaatisto Työkappaletta sorvilla työstettäessä toimitaan periaatteessa suorakulmaisen koordinaatiston mukaan. Tämä koostuu kolmesta koneen akselien suuntaisesta koordinaattiakselista X, Y ja Z. Y- koordinaattiakselia ei välttämättä tarvitse säätää. Kara-akseli Z, jota voi kääntää minkä tahansa kulman verran, on oma kääntöakselinsa ja sitä kutsutaan tunnuksella C. Koordinaatiston ja koneen nollapisteen sijainti riippuu koneen tyypistä. Y+ M X+ W C Z+ M = Koneen nollapiste W = Työkappaleen nollapiste Koordinaatiston, työkappaleen nollapisteen ja koneen nollapisteen sijainti (esimerkki) Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

22 1 Johdanto Työpaikka Hallintapaneelit PCU-yksiköiden asemesta voidaan käyttää yhtä seuraavista hallintapaneeleista: OP 010 OP 010C OP 010S, jossa CNC-täysnäppäimistö OP 032S OP 012 OP 015, jossa CNC-täysnäppäimistö 19" Hallintapaneeli OP Hallintapaneeli OP Näyttöruutu 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 Kirjain- ja numeropainikkeet Korjaus- ja kursorilohko ohjaus- ja syöttönäppäimineen 6 USB-liitäntä 1-22 Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

23 Johdanto 1.2 Työpaikka 1 Hallintapaneeli OP 010C Hallintapaneeli OP 010C 1 Näyttöruutu 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 Kirjain- ja numeropainikkeet Korjaus- ja kursorilohko ohjaus- ja syöttönäppäimineen 6 USB-liitäntä Kapea hallintapaneeli OP 010S 1 A2 A2 A4 A3 5 Hallintapaneeli OP 010S 1 Näyttöruutu 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 USB-liitäntä Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

24 1 Johdanto Työpaikka 1 Hallintapaneeli OP 012 A5 A4 1 A4 A2 A3 7 6 A2 Hallintapaneeli OP Näyttöruutu 12 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 Kirjain- ja numeropainikkeet Korjaus- ja kursorilohko ohjaus- ja syöttönäppäimineen 6 USB-liitäntä 7 Hiiri Hallintapaneeli OP A4 5 A2 A2 A3 Hallintapaneeli OP Näyttöruutu 15 2 Näyttöruudun painikkeet 3 Vaakasuora toimintopainikerivi 4 Pystysuora toimintopainikerivi 5 USB-liitäntä 1-24 Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

25 Johdanto 1.2 Työpaikka Hallintapaneelien painikkeet Alarm Cancel Tällä symbolilla merkityn hälytyksen kuittaus. Channel Ei merkitystä ShopTurnissa. Help Siirtyminen työsuunnitelmasta ohjelmointigrafiikkaan tai ohjelmointigrafiikalla varustetusta parametrinäytöstä apukuvalla varustettuun parametrinäyttöön. Next Window Ei merkitystä ShopTurnissa. Page Up tai Page Down Hakemiston tai työsuunnitelman selaaminen ylös tai alas. Cursor Siirtyminen riviltä tai kentästä toiseen. Oikealle osoittavalla kursoripainikkeella avataan hakemisto tai ohjelma. Vasealle osoittavalla kursoripainikkeella siirrytään yleälle hakemistotasolle. Select Valinta useaista valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. Painike vastaa toimintonäppäintä Vaihtoehto. End Kursorin siirtäminen parametrinäytön viimeiseen syöttökenttään. Backspace Arvon poistaminen syöttökentästä. Lisäystilassa poistetaan kursorin edessä oleva merkki. Tab Ei merkitystä ShopTurnissa. Shift Kun shift-painike on painettuna, käytetään kaksi merkkiä sisältävien painikkeiden ylempää merkkiä. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

26 1 Johdanto Työpaikka 1 Ctrl Seuraavilla näppäinyhdistelmillä liikutaan työsuunnitelmassa ja G- koodieditorissa: Ctrl + Pos1: hyppy alkuun Ctrl + End: hyppy loppuun. Alt Ei merkitystä ShopTurnissa. Del Arvon poistaminen parametrikentästä. Lisäystilassa poistetaan kursorin merkitsemä merkki. Apuviivojen poisto myötäpiirrossa ja simulaatiossa. Insert Lisäystilan tai laskimen aktivointi. Input Syöttökentässä olevan arvon syötön vahvistaminen. Hakemiston tai ohjelman avaaminen. Alarm - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Ilmoitukset/hälytykset" haku näyttöön. Painike vastaa toimintonäppäintä Hälytysluettelo. Program - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Ohjelma" haku näyttöön. Painike vastaa toimintopainiketta Ohj. edit. Offset - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Työkalut/nollapistesiirrot" haku näyttöön. Painike vastaa toimintopainiketta Työk. nollap.. Program Manager - vain OP 010 ja OP 010C Hallinta-alueen "Ohjelmanhallinta" haku näyttöön. Painike vastaa toimintopainiketta Ohjelma Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

27 Johdanto 1.2 Työpaikka Koneen ohjauspaneelit Sorvi voi olla varustettu Siemensin koneenohjauspaneelilla tai koneen valmistajan erityisellä koneenohjauspaneelilla. Siemensin tuotannosta ovat mahdollisia vakio-ohjauspaneeli (19 ) tai kapea ohjauspaneeli OP 032S. Koneen ohjauspaneelin välityksellä käynnistetään sorvin toimintoja, esim. akselien ajon tai työkappaleen työstön aloittaminen. Aktiivisia toimintoja vastaavien painikkeiden ledit palavat koneen ohjauspaneelissa Ohjauspaneelien elementit Hätä-seis-painike Painiketta painetaan hätätilanteissa, ts. ihmishengen ollessa vaarassa sekä koneen tai työkappaleen vaurioitumisen uhatessa. Kaikki käytöt pysäytetään suurinta mahdollista jarrutusmomenttia käyttäen. Huomioi koneen valmistajan ohjeet muista hätäkatkaisuun liittyvistä reaktioista. Reset Jog Teach In MDA Auto Reset (nollaus) Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen. NC-ohjaus pysyy synkronisena koneen kanssa. Se on perusasennossa ja valmiina ohjelman uuteen suorittamiseen. Hälytyksen poisto Jog Valitaan koneen manuaalinen hallintatila. Teach In Ei merkitystä ShopTurnissa. MDA Valitaan MDA-hallintatila. Auto Valitaan koneen automaattinen hallintatila. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

28 1 Johdanto Työpaikka 1 Single Block Repos Ref Point VAR 1 Single Block Ohjelman suorittaminen lauseittain (yksittäislause). Repos Takaisinasemointi, lähestytään taas rataa. Ref Point Referenssipisteen lähestyminen. Inc Var (Incremental Feed Variable) Käytetään laajuudeltaan vaihtelevaa askelmittaa Inc (Incremental Feed) Käytetään kiinteää askelmittaa, jonka laajuus on inkrementtiä. Inkrementin arvo riippuu konetiedoista. Tämän osalta tulee noudattaa koneen valmistajan antamia tietoja. Cycle Start Cycle Stop +X... Z Rapid WCS MCS Cycle Start Ohjelman suorituksen aloittaminen. Cycle Stop Ohjelman suorituksen pysäyttäminen. Akselipainikkeet Akselia ajetaan vastaavaan suuntaan. Rapid Akselia ajetaan pikaliikkeellä (suurialla mahdollisella nopeudella). WCS MCS Vaihtokytkentä työkalukoordinaattijärjestelmästä (TKJ) konekoordinaattijärjestelmään (KKJ) tai päinvastoin Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos 06.03

29 Johdanto 1.2 Työpaikka 1 % Syötön/pikaliikkeen override Ohjelmoidun syöttöliikkeen tai pikaliikkeen alentaminen tai korottaminen. Ohjelmoitu syöttö tai pikaliike vastaa 100 %:a ja sitä voidaan säätää arvojen 0 % ja 120 % välillä, pikaliikettä vain 100 %:iin asti. Uudelleen säädetty syöttöliike näytetään sekä absoluuttisena arvona että prosentteina syötön tilan näytössä näyttöruudulla. Feed Stop Feed Stop Käynnissä olevan ohjelman suorittaminen lopetetaan ja akselien käytöt pysäytetään. Feed Start Feed Start Ohjelman suoritusta jatketaan ajankohtaisesta lauseesta ja syöttö nostetaan ohjelman antamaan arvoon. % Karan override Karan ohjelmoidun kierrosluvun alentaminen tai korottaminen. Ohjelmoitu karan kierroslukuarvo vastaa 100 %:a ja sitä voidaan säätää arvojen 50 % ja 120 % välillä. Uudelleen säädetty karan kierrosluku näytetään sekä absoluuttisena arvona että prosentteina karan tilan näytössä näyttöruudulla. Spindle Dec. Spindle Dec. - vain koneen ohjauspaneelissa OP032S Karan ohjelmoidun kierrosluvun alentaminen. Spindle Inc. 100% Spindle Inc. vain koneen ohjauspaneelissa OP032S Prograierte Spindeldrehzahl erhöhen.karan ohjelmoidun kierrosluvun korottaminen. 100% - vain koneen ohjauspaneelissa OP032S Karan ohjelmoidun kierrosluvun palauttaminen. Spindle Stop Spindle Start Spindle Stop Karan pysäyttäminen. Spindle Start Karan käynnistäminen. Sinumerik 840D/810D, ShopTurn hallinta/ohjelmointi (BAT) - Painos

SINUMERIK -dokumentaatio

SINUMERIK -dokumentaatio Johdanto 1 Hallinta 2 SINUMERIK 840D sl ShopMill Ohjelmointi ShopMillin avulla Ohjelmointi G-koodeja käyttäen 3 4 Simulaatio 5 Hallinta/ohjelmointi Tiedostojen hallinta 6 Muottien valmistus 7 Hälytykset

Lisätiedot

17 A. Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö 4

17 A. Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö 4 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl/828d Käyttöopas Seuraaville laitteille: Ohjaus SINUMERIK 840D sl / 840DE sl / 828D Ohjelmisto Versio CNC-järjestelmäohjelmiston 840D sl/ 840DE sl V4.5 SP2 SINUMERIK Operate

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.

Lisätiedot

Gira painonappi 3 Gira KNX / EIB -järjestelmän ohjaus

Gira painonappi 3 Gira KNX / EIB -järjestelmän ohjaus Mitä erilaisimpien Gira KNX / EIB -järjestelmän väylätoimintojen ohjaus, esim. valoyhdistelmien hallinta, sälekaihtimen ohjaus, paniikkikatkaisun tai keskitetyn katkaisun ohjelmointi tai tarpeisiin mukautettu

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi Release Notes 6.0 Release Notesit näytetään suoraan ja automaattisesti tässä ikkunassa. Kun olette lukeneet seuraavat Release Notesit, ruksittakaa alhaalta valintaruutu Olen lukenut ja ymmärrän. Linkit

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit.

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions safeline.eu Table of contents Installation & Testing Asennus 5 Merkit, jotka voidaan

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

KESKEISET NC-KOODIT TOIMINNAN MUKAAN RYHMITELLEN

KESKEISET NC-KOODIT TOIMINNAN MUKAAN RYHMITELLEN KESKEISET NC-KOODIT TOIMINNAN MUKAAN RYHMITELLEN Tämän dokumentin lopussa on teollisuudessa hyvin yleisen Fanucohjauksen NC-koodia oppilaitoksen laboratoriossa olevalle kolmiakseliselle Robodrill-työstökoneelle.

Lisätiedot

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto GO XSE Pikaopas FI Etupaneeli 1 Nro Näppäin Toiminto 1 Virta Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER FI KÄYTTÖOHJE LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön

Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Sisällysluettelo 1 Siemens Step7 Manager...1 1.1 Laitteistomäärittely...1 1.2 Ohjelmalohkon luonti ja toteutus...2 1.3 Ohjelman kutsu...3 2 CX-Programmer...4

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Tutustuminen tuotantolinjastoon

Tutustuminen tuotantolinjastoon Tutustuminen tuotantolinjastoon Hands-on harjoitus 1 1 Tehtävät 2 Tuotantolinjasto yleisesti 2.1 Asemien käsitteleminen (Kuva 1) 2.2 Tuotantolinjaston toiminta 3 Jakeluaseman kuvaus 4 Testausaseman kuvaus

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Yksinkertainen sorvaus ShopTurnilla. SINUMERIK Operate. SinuTrain Yksinkertainen sorvaus ShopTurnilla. Johdanto 1. ShopTurnilla työskentelyn edut

Yksinkertainen sorvaus ShopTurnilla. SINUMERIK Operate. SinuTrain Yksinkertainen sorvaus ShopTurnilla. Johdanto 1. ShopTurnilla työskentelyn edut Johdanto 1 ShopTurnilla työskentelyn edut 2 SINUMERIK Operate SinuTrain Yksinkertainen sorvaus ShopTurnilla Harjoitteludokumentit Jotta kaikki toimii ongelmitta 3 Perusteet vasta-alkajille 4 Hyvin varustettu

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot