Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl Universal. Esipuhe. Johdanto. Koneen asetukset 2. Työskentely käsikäytössä 3. Työkappaleen työstö"

Transkriptio

1 Esipuhe Johdanto 1 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl Käyttöopas Koneen asetukset 2 Työskentely käsikäytössä 3 Työkappaleen työstö 4 Työstön simulointi 5 Monikanavanäkymä 6 Käyttäjän muuttujat 7 Ohjelman teach-toiminto 8 Työkalujen hallinta 9 Ohjelmien hallinta 10 Asemien hallinta 11 HT 8 12 Seuraaville laitteille: Ohjaus SINUMERIK 840D sl/ 840DE sl Ohjelmisto CNC-ohjelmisto SINUMERIK Operate PCU/PC:lle Versio 2.6 SP1 2.6 SP1 Hälytys-, virhe- ja järjestelmäilmoitukset 13 A Liite 03/2010 6FC5398-6AP10-4HA0

2 Oikeudelliset ohjeet Oikeudelliset ohjeet Varoitusohjeiden konsepti Tämä opas sisältää ohjeita, jotka on otettava huomioon yleisen turvallisuuden vuoksi ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Oman turvallisuutesi vuoksi annetut ohjeet on merkitty varoituskolmiolla. Ainoastaan aineellisten vahinkojen välttämiseksi annetuissa ohjeissa ei ole varoituskolmiota. Varoitukset esitetään alenevassa järjestyksessä siten, että suurimmat vaarat ilmoitetaan ensimmäisinä: VAARA tarkoittaa, että seurauksena on kuolema tai vakavat vammat, jos ohjeessa mainittuja varotoimenpiteitä ei noudateta. VAROITUS tarkoittaa, että seurauksena voi olla kuolema tai vakavat vammat, jos ohjeessa mainittuja varotoimenpiteitä ei noudateta. VARO varoituskolmion kanssa tarkoittaa, että seurauksena voi olla lieviä vammoja, jos ohjeessa mainittuja varotoimenpiteitä ei noudateta. VARO ilman varoituskolmiota tarkoittaa, että seurauksena voi olla aineellisia vahinkoja, jos ohjeessa mainittuja varotoimenpiteitä ei noudateta. HUOMIO tarkoittaa, että tuloksena saattaa olla jotakin epätoivottua, jos annettua ohjetta ei noudateta. Jos on olemassa useammanlaisia vaaratilanteita, käytetään tällöin aina korkeinta mahdollista varoitusta. Kun varoitetaan henkilövahingoista varoituskolmion kanssa, voi samaan varoitukseen sisältyä myös huomautus aineellisista vahingoista. Pätevät henkilöt Tähän dokumentaatioon kuuluvaa tuotetta/järjestelmää saa käsitellä vain kyseiseen tehtävään pätevyyden omaava ammattitaitoinen henkilöstö ottaen huomioon kyseiseen tehtävään kuuluvan dokumentaation, ennen kaikkea siihen sisältyvät turvaohjeet ja varoitukset. Ammattitaitoinen henkilöstö pystyy ammattikoulutuksensa ja kokemuksensa perusteella havaitsemaan näiden tuotteiden/järjestelmien käsittelyyn liittyvät riskit ja välttämään mahdolliset vaarat. Siemens-tuotteiden tarkoituksenmukainen käyttö Huomaa seuraava: VAROITUS Siemens-tuotteita saa käyttää vain luettelossa ja tuotteen teknisissä dokumenteissä määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Mikäli käytetään muiden valmistajan tuotteita ja komponentteja, tulee niiden olla Siemens suosittelemia ja/tai hyväksymiä. Tuotteiden oikea ja turvallinen käyttö edellyttää asianmukaista kuljetusta, varastointia, pystytystä, asennusta, asetuksia, käyttöönottoa, käyttöä ja huoltoa. sallitun ympäristön olosuhteita koskevien ehtojen tulee täyttyä. Tuotteen dokumentaation ohjeita tulee noudattaa. Tavaramerkit Kaikki tekijänoikeussymbolilla merkityt tuotteet ovat Siemens AG:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Muut tämän katalogin tuotteet voivat olla tavaramerkkejä, joiden käyttäminen kolmannen osapuolen tarkoituksiin voi loukata tavaramerkin omistajan oikeuksia. Vastuuvapaus Olemme tarkistaneet, että tämän painotuotteen sisältö vastaa ohjeessa kuvailtuja laitteistoja ja ohjelmistoja. Poikkeuksia ei kuitenkaan voida täysin poissulkea, joten emme takaa täydellistä yhdenmukaisuutta. Tässä painotuotteessa olevat tiedot tarkistetaan säännöllisesti. Tarpeelliset korjaukset tehdään uudempaan painokseen. Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG SAKSAN Asiakirjan tilausnumero: 6FC5398-6AP10-4HA0 P 09/2010 Copyright Siemens AG Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 Esipuhe Dokumentaation jaottelu SINUMERIK-dokumentaatiossa on 3 eri osaa: Yleinen dokumentaatio Käyttäjädokumentaatio Valmistajan/huollon dokumentaatio Linkistä löydät tietoja seuraavista aiheista: Dokumentaation tilaus Tästä löydät ajankohtaisen luettelon painotuotteista. Dokumentaation lataus Muita linkkejä huollon & tuen tiedostojen latausta varten. Dokumentaation selaus online Tietoja DOConCD:stä ja suora pääsy DOConWEBissä oleviin painotuotteisiin. Yksilöllisen dokumentaation luominen Siemens-sisältöjen pohjalta MDM:n avulla (My Documentation Manager), ks. My Documentation Manager tarjoaa lukuisia ominaisuuksia oman konedokumentaation laatimista varten. Koulutus ja FAQ Harjoittelumahdollisuuksiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ frequently asked questions) liittyviä tietoja löytyy sivujen navigoinin kautta: Kohderyhmä Tämä dokumentaatio on tarkoitettu sellaisten yleiskoneiden käyttäjille, joissa SINUMERIK Operate -ohjelmisto toimii. Hyöty Käyttäjän käsikirjan avulla voit tutustua järjestelmän hallintaelementteihin ja komentoihin. Sen avulla käyttäjä voi reagoida häiriöihin oikein ja ryhtyä vastaaviin toimenpiteisiin. Vakiolaajuus Tässä dokumentaatiossa on kuvattu vakiotoimintoja. Koneen valmistaja dokumentoi suorittamansa täydennykset tai muutokset. Ohjauksessa saattaa olla muita toimivia toimintoja, joita ei ole kuvattu tässä dokumentaatiossa. Näitä toimintoja ei ole oikeutta vaatia uuden toimituksen tai huollon yhteydessä. Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 3

4 Esipuhe Tämä dokumentaatio ei selvyyden vuoksi sisällä tuotteen kaikkien tyyppien kaikkia yksityiskohtaisia tietoja, eikä siinä ole mahdollista huomioida jokaista mahdollista asennus-, käyttö- ja kunnossapitotilannetta. Tekninen tuki Mikäli ilmenee teknisiä kysymyksiä, käänny seuraavan puhelinpalvelun puoleen: Eurooppa / Afrikka Puhelin Faksi ,14 /min. Saksan lankaverkosta; matkapuhelimista enint. 0,42 /min. Internet Amerikka Puhelin Faksi Sähköposti Aasia / Tyynenmeren alue Puhelin Faksi Sähköposti Ohje Teknisen neuvonnan maakohtaiset puhelinnumerot löytyvät Internetistä osoitteesta: Dokumentaatioon liittyvät kysymykset Dokumentaatioon liittyvät kysymykset (aloitteet, korjaukset) lähetetään faksilla tai sähköpostilla seuraavaan numeroon/osoitteeseen: Faksi Sähköposti 4 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

5 Esipuhe Faksilomakepohja löytyy tämän dokumentin liitteestä. Internet-osoite SINUMERIK Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 5

6 Esipuhe 6 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

7 Sisällysluettelo Esipuhe Johdanto Tuotteen yleistiedot Hallintapaneelit Yleiskuva Hallintapaneelin painikkeet Koneen ohjauspaneelit Yleiskuva Koneen ohjauspaneelin hallintaelementit Käyttöliittymä Kuvaruudun osat Tilanäyttö Todellisten arvojen ikkuna T,F,S-ikkuna Ajankohtaisen lauseen näyttö Hallinta toimintopainikkeilla ja muilla painikkeilla Parametrien syöttö tai valinta Laskin Tilannevalikko Kosketusnäytön käyttö Käyttöliittymän kielen vaihto Aasialaisen merkistön syöttö Käyttöoikeustasot SINUMERIK Operaten online-ohjeet Koneen asetukset Käynnistys ja sammutus Referenssipisteeseen ajo Akselien referenssiajo Käyttäjän hyväksyntä Käyttötilat Yleistä Käyttötilaryhmät ja kanavat Kanavan vaihto Koneen asetukset Koordinaattijärjestelmän (MKS/WKS) vaihto Mittayksikön vaihto Nollapisteen siiron asettaminen Nollapistesiirrot Aktiivisen nollapisteen siirron näyttö Nollapistesiirtojen yleiskuvan näyttö Perusnollapistesiirron näyttö ja muokkaus Asetettavien nollapistesiirtojen näyttö ja muokkaus Nollapistesiirtojen tietojen näyttö ja muokkaus...64 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 7

8 Sisällysluettelo Nollapisteen siirron poistaminen Akseli- ja karatietojen valvonta Työaluerajoituksen määrääminen Karan tietojen muuttaminen Asetustiedolistojen näyttö Käsipyörän kohdennus MDA MDA-ohjelman lataus ohjelmanhallinnasta MDA-ohjelman tallennus MDA-ohjelman suorittaminen MDA-ohjelman poistaminen Työskentely käsikäytössä Yleistä Työkalun ja karan valinta T,S,M-ikkuna Työkalun valinta Karan manuaalinen käynnistäminen ja pysäyttäminen Karan paikoitus Akselien ajo Akselien ajo kiinteällä askelmitalla Akselien ajo muuttuvalla askelmitalla Akselien paikoitus Käsikäytön esiasetukset Työkappaleen työstö Työstön aloitus ja lopetus Ohjelman valinta Ohjelman sisäänajo Ajankohtaisen ohjelmalauseen näyttö Ajankohtaisen lauseen näyttö Peruslauseen näyttö Ohjelmatason näyttö Ohjelman korjaaminen Akselien takaisinpaikoitus Työstön aloitus tietystä kohdasta Lausehaun käyttö Ohjelman jatkaminen hakukohteesta Hakukohteen yksinkertainen valinta Keskeytyskohdan valinta hakukohteeksi Hakukohteen syöttö hakuosoittimella Lausehaun parametrit hakuosoittimessa Lausehakutila Ohjelman kulkuun vaikuttaminen Ohjelmaan vaikuttaminen Ohitettavat lauseet Päälletallennus Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

9 Sisällysluettelo 4.10 Ohjelman editointi Haku ohjelmista Ohjelmatekstin vaihto Ohjelmalauseiden kopiointi / liittäminen / poisto Ohjelman uudelleennumerointi Toisen ohjelman avaaminen Editorin asetukset G- ja aputoimintojen näyttö Valitut G-toiminnot Kaikki G-toiminnot Aputoiminnot Synkronitoimintojen tilan näyttö Käyntiajan näyttö ja työkappaleiden laskenta Automaattisen käytön asetukset Työstön simulointi Yleiskuva Simulointi ennen työkappaleen työstöä Myötäpiirto ennen työkappaleen työstöä Myötäpiirto työkappaleen työstön aikana Työkappaleen eri näkymät Näkymä ylhäältä D-näkymä Sivunäkymät Simulaationäytön muokkaus Aihion syöttö Työkalun radan piilotus ja näyttö Ohjelman ohjaus simulaation aikana Syötön muuttaminen Ohjelman simulointi lause kerrallaan Simulaatiografiikan muuttaminen ja mukautus Grafiikan suurentaminen ja pienentäminen Grafiikan siirto Grafiikan kääntö Tarkasteltavan alueen muuttaminen Leikkaustasojen määrittäminen Simulaatiohälytysten näyttö Monikanavanäkymä Monikanavanäkymä Monikanavanäkymä koneen hallinta-alueella Monikanavanäkymän asetus Käyttäjän muuttujat Yleiskuva R-parametrit Globaalien käyttäjätietojen (GUD) näyttö Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 9

10 Sisällysluettelo 7.4 Kavan käyttäjätietojen (GUD) näyttö Paikallisten käyttäjätietojen (LUD) näyttö Ohjelman käyttäjän muuttujien (PUD) näyttö Käyttäjän muuttujien haku Käyttäjän muuttujien määrittely ja aktivointi Ohjelman teach-toiminto Yleiskuva Yleinen kulku Lauseen lisääminen Teach-lauseiden syöttöparametrit Teach-toiminto ikkunasta Yleistä Pikaliikkeen G0 teach-toiminto Suoran G1 teach-toiminto Ympyrän väli- ja loppupisteen CIP teach-toiminto A-splinen teach-toiminto Lauseen muuttaminen Lauseen valinta Lauseen poistaminen Teach-asetukset Työkalujen hallinta Listat työkalujen hallintaa varten Makasiinihallinta Työkalutyypit Työkalujen mitoitus Työkalulista Työkalulista Muut tiedot Uuden työkalun luominen Useiden terien hallinta Työkalun poisto Työkalun lataus ja poisto Makasiinin valinta Työkalun kuluneisuus Työkalun uudelleenaktivointi Työkalutiedot OEM Makasiini Makasiinin paikoitus Työkalun siirto Työkalunhallinnan listojen lajittelu Työkalunhallinnan listojen suodattaminen Kohdennettu haku työkalunhallinnan listoista Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

11 Sisällysluettelo 9.12 Työkalutietojen näyttö Työkalutyypin muuttaminen Ohjelmien hallinta Yleiskuva NC-muisti Paikallinen asema USB-asemat Ohjelman avaaminen ja sulkeminen Ohjelman suorittaminen Hakemiston/ohjelman/tehtävälistan/ohjelmalistan luominen Uuden hakemiston luominen Uuden työkappaleen luominen Uuden G-koodiohjelman luominen Uuden vapaavalintaisen tiedoston luominen Tehtävälistan luominen Ohjelmalistan luominen Mallien luominen Ohjelman esikatselu Useiden hakemistojen/ohjelmien merkitseminen Hakemiston/ohjelman kopiointi ja liittäminen Hakemiston/ohjelman poistaminen Tiedoston ja hakemiston ominaisuuksien muuttaminen EXTCALL Tietojen varmuuskopiointi Arkiston luominen sarjakäyttöönoton avulla Arkiston sisäänluku järjestelmään Arkiston luominen ohjelmanhallinnassa Varustustiedot Varustustietojen sisäänluku V Arkistojen lukeminen sisään ja vienti ulos Asemien hallinta Yleiskuva Asemien hallinta HT HT 8 yleiskatsaus Ajopainikkeet Koneen ohjauspaneelin valikko Virtuaalinen näppäimistö Kosketuspaneelin kalibrointi Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 11

12 Sisällysluettelo 13 Hälytys-, virhe- ja järjestelmäilmoitukset Hälytyksien näyttö Hälytysraportin näyttö Ilmoitusten näyttö PLC- ja NC-muuttujat PLC- ja NC-muuttujien näyttö ja editointi Näytön tallennus ja lataus PLC-symbolien lataaminen Kuvaruutukaappauksien luominen Versio Versiotietojen näyttö Tietojen tallennus Lokikirja Lokikirjan näyttö ja muokkaus Lokikirjamerkintöjen teko / haku Etädiagnoosi Etäkäytön asettaminen Modeemin salliminen Etädiagnoosin pyyntö Etädiagnoosin lopettaminen A Liite A.1 Dokumentaatioon liittyvä palaute A.2 Dokumentaation yleiskatsaus Hakemisto Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

13 Johdanto Tuotteen yleistiedot SINUMERIK-ohjaus on CNC-ohjaus (Computerized Numerical Control), joka on tarkoitettu työstökoneita varten. CNC-ohjauksen avulla voidaan toteuttaa mm. seuraavia työstökoneen perustoimintoja: osaohjelmien luominen ja muuttaminen, osaohjelmien suorittaminen käsiohjaus, sisäisten ja ulkoisten tallennusvälineiden käyttö, tietojen muokkaus ohjelmia varten, työkalujen, nollapisteiden ja muiden ohjelmassa tarvittavien käyttäjätietojen hallinta, ohjauksen ja koneen diagnoosi. Hallinta-alueet Perustoiminnot on koottu ohjauksessa seuraaviin hallinta-alueisiin: Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 13

14 Johdanto 1.2 Hallintapaneelit 1.2 Hallintapaneelit Yleiskuva Johdanto Hallintapaneelin avulla näytetään (kuvaruutu) ja hallitaan (esim. näppäimet ja vaihtuvat toimintopainikkeet) SINUMERIK Operate -käyttöliittymää. Hallintapaneelin OP 010 avulla kuvataan esimerkinomaisesti ohjauksen ja työstökoneen hallintaan käytettävät komponentit. Hallinta- ja näyttöelementit (5) (5) 14 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

15 Johdanto 1.2 Hallintapaneelit 1 Tilan LED: POWER 2 Tilan LED: TEMP (Valon näkyessä on odotettavissa normaalia suurempaa kulumista) 3 Kirjainnäppäimistö 4 Numeronäppäimet 5 Toimintopainikkeet 6 Ohjausnäppäimet 7 Pikanäppäimet 8 Kursoripainikkeet 9 USB-liitäntä 10 Menu Select -painike 11 Eteenpäin-painike 12 Konealueen painike 13 Takaisin-painike Kuva 1-1 Hallintapaneelin OP 010 näkymä Kirjallisuus Tarkemman kuvauksen ja muiden käytettävissä olevien hallintapaneelien tiedot löydät seuraavista lähteistä: Hallintakomponenttien ja verkkokytkentöjen laitekäsikirja; SINUMERIK 840D sl/840di sl Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 15

16 Johdanto 1.2 Hallintapaneelit Hallintapaneelin painikkeet Ohjauksen ja työstökoneen hallintaa varten ovat käytettävissä seuraavat painikkeet ja painikeyhdistelmät. Painikkeet ja painikeyhdistelmät Painike Toiminto <ALARM CANCEL> Poistaa hälytykset ja ilmoitukset, joissa on tämä symboli. <CHANNEL> Siirtyy seuraavaan kanavaan, jos niitä on useita. <HELP> Hakee kontekstista riippuvaiset online-ohjeet valittuun ikkunaan. <NEXT WINDOW> Vaihtelee ikkunoiden välillä. Monikanavanäkymässä tai monikanavatoiminnoissa vaihtelee kanavasarakkeessa ylemmän ja alemman ikkunan välillä. <PAGE UP> Selaus yhden sivun verran ylöspäin ikkunassa. + <PAGE UP> + <SHIFT> Merkitsee ohjelmanhallinnassa ja ohjelmaeditorissa hakemistoja tai ohjelmalauseita kursorin asemasta ikkunan alkuun. + <PAGE UP> + <CTRL> Vie kursorin ikkunan ylimmälle riville. <PAGE DOWN> Selaus yhden sivun verran alaspäin ikkunassa. + <PAGE DOWN> + <SHIFT> Merkitsee ohjelmanhallinnassa ja ohjelmaeditorissa hakemistoja tai ohjelmalauseita kursorin asemasta ikkunan loppuun. + <PAGE DOWN> + <CTRL> Vie kursorin ikkunan alimmalle riville. 16 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

17 Johdanto 1.2 Hallintapaneelit Painike Toiminto <Kursori oikealle> Editointikenttä Avaa hakemiston tai ohjelman (esim. syklin) editorissa. Navigointi Siirtää kursoria yhden merkin verran oikealle. + <Kursori oikealle> + <CTRL> Editointikenttä Siirtää kursoria yhden sanan verran oikealle. Navigointi Siirtää kursorin taulukossa seuraavaan ruutuun oikealle. <Kursori vasemmalle> Editointikenttä Sulkee hakemiston tai ohjelman (esim. syklin) ohjelmaeditorissa. Jos olet tehnyt muutoksia, ne otetaan käyttöön. Navigointi Siirtää kursoria yhden merkin verran vasemmalle. + <Kursori vasemmalle> + <CTRL> Editointikenttä Siirtää kursoria yhden sanan verran vasemmalle. Navigointi Siirtää kursorin taulukossa seuraavaan ruutuun vasemmalle. <Kursori ylös> Editointikenttä Siirtää kursorin seuraavaksi ylempään kenttään. Navigointi Siirtää kursorin taulukossa seuraavaan ruutuun ylöspäin. Siirtää kursorin valikkokuvassa ylöspäin. + <Kursori ylös> + <CTRL> Siirtää kursorin taulukon alkuun. Siirtää kursorin ikkunan alkuun. + <Kursori ylös> + <SHIFT> Merkitsee ohjelmanhallinnassa ja ohjelmaeditorissa peräkkäisiä hakemistoja tai ohjelmalauseita. Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 17

18 Johdanto 1.2 Hallintapaneelit Painike Toiminto <Kursori alas> Editointikenttä Siirtää kursoria alaspäin. Navigointi Siirtää kursorin taulukossa seuraavaan ruutuun alaspäin. Siirtää kursorin ikkunassa alaspäin. + <Kursori alas> + <CTRL> Siirtää kursorin taulukon loppuun. Siirtää kursorin ikkunan loppuun. + <Kursori alas> + <SHIFT> Merkitsee ohjelmanhallinnassa ja ohjelmaeditorissa peräkkäisiä hakemistoja tai ohjelmalauseita. <SELECT> Siirtyy valintaluetteloissa ja valintakentissä seuraavaan valmiiksi annettuun vaihtoehtoon. Aktivoi valintalaatikoita. Valitsee ohjelmaeditorissa ja ohjelmanhallinnassa ohjelmalauseen tai ohjelman. <END> Siirtää kursorin ikkunan tai taulukon viimeiseen syöttökenttään. + <END> + <SHIFT> Siirtää kursorin viimeiseen merkintään. + <END> + <CTRL> Siirtää kursorin viimeiseen merkintään tämänhetkisen sarakkeen viimeiselle riville. <BACKSPACE> Editointikenttä Poistaa merkityn merkin kursorin vasemmalta puolelta. Navigointi Poistaa kaikki merkityt merkit kursorin vasemmalta puolelta. + <BACKSPACE> + <CTRL> Poistaa merkityn sanan kursorin vasemmalta puolelta. 18 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

19 Johdanto 1.2 Hallintapaneelit Painike Toiminto <TAB> Siirtää kursoria ohjelmaeditorissa yhden merkin verran sisäänpäin. Siirtää kursorin ohjelmanhallinnassa merkintään. + + <CTRL> + <A> Valitsee kaikki ikkunassa olevat merkinnät (vain ohjelmaeditorissa ja ohjelmanhallinnassa). <CTRL> + <C> Kopioi merkityn sisällön <CTRL> + <L> Vaihtaa käyttöliittymän kieltä käyden peräkkäin läpi kaikki asennetut kielet. <CTRL> + <SHIFT> + <L> Vaihtaa käyttöliittymän kieltä käyden peräkkäin läpi kaikki asennetut kielet päinvastaisessa järjestyksessä <CTRL> + <P> Luo käyttöliittymästä kuvaruutukaappauksen ja tallentaa sen tiedostona. <CTRL> + <X> Leikkaa merkityn tekstin. Teksti siirtyy leikepöydälle. <CTRL> + <Y> Aktivoi palautetut muutokset uudelleen (vain ohjelmaeditorissa). <CTRL> + <V> Liittää leikepöydällä olevan tekstin: Lisää leikepöydällä olevan tekstin kursorin kohdalle. Lisää leikepöydällä olevan tekstin merkityn tekstin kohdalle. + + <CTRL> + <ALT> + <C> Luo täydellisen arkiston ulkoiselle tallennusvälineelle (USB- FlashDrive). + + <CTRL> + <ALT> + <S> Luo täydellisen arkiston ulkoiselle tallennusvälineelle (USB- FlashDrive). Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 19

20 Johdanto 1.2 Hallintapaneelit Painike + + Toiminto <CTRL> + <ALT> + <D> Tallentaa protokollatiedostot USB-FlashDriveen. Jos USB- FlashDrive puuttuu, tiedostot tallennetaan CF-kortilla olevalle valmistajan alueelle. + <ALT> + <S> Avaa editorin aasialaisen merkistön syöttöä varten. <DEL> Editointikenttä Poistaa ensimmäisen merkin kursorin oikealta puolelta. Navigointi Poistaa kaikki merkit. + <DEL> + <CTRL> Editointikenttä Poistaa ensimmäisen sanan kursorin oikealta puolelta. Navigointi Poistaa kaikki merkit. <INSERT> Avaa editointikentän lisäystilassa. Kun painat painiketta uudelleen, poistut kentästä ja syötetyt tiedot peruuntuvat. Avaa valintakentän ja näyttää valintavaihtoehdot. <INPUT> Päättää arvon syötön syöttökenttään. Avaa hakemiston tai ohjelman. <ALARM> - vain OP 010 ja OP 010C Hakee näkyviin diagnoosin hallinta-alueen. <PROGRAM> - vain OP 010 ja OP 010C Hakee näkyviin ohjelmanhallinnan hallinta-alueen. <OFFSET> - vain OP 010 ja OP 010C Hakee näkyviin parametrien hallinta-alueen. <PROGRAM MANAGER> - vain OP 010 ja OP 010C Hakee näkyviin ohjelmanhallinnan hallinta-alueen. 20 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

21 Johdanto 1.2 Hallintapaneelit Painike Toiminto Eteenpäin-painike Siirtyy eteenpäin laajennettuun vaakasuoraan toimintopainikeriviin. Takaisin-painike Siirtyy takaisin ylemmän tason valikkoon. <MACHINE> Hakee näkyviin koneen hallinta-alueen. <MENU SELECT> Hakee näkyviin perusvalikon hallinta-alueiden valintaa varten. Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 21

22 Johdanto 1.3 Koneen ohjauspaneelit 1.3 Koneen ohjauspaneelit Yleiskuva Työstökoneessa voi olla Siemensin ohjauspaneeli tai koneen valmistajan erityinen ohjauspaneeli. Koneen ohjauspaneelin välityksellä käynnistetään työstökoneen toimintoja, esim. ajetaan akseleita tai aloitetaan työkappaleen työstö Koneen ohjauspaneelin hallintaelementit Koneen ohjauspaneelin MCP 483C IE avulla kuvataan esimerkinomaisesti Siemensohjauspaneelin hallinta- ja näyttöelementit. Yleistiedot (1) Hätä-seis-painike Painiketta käytetään tilanteissa, joissa ihmishenkiä on vaarassa, on olemassa vaara, että kone tai työkappale vahingoittuu Kaikki käytöt pysäytetään suurinta mahdollista jarrutusmomenttia käyttäen. 22 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

23 Johdanto 1.3 Koneen ohjauspaneelit Koneen valmistaja Huomioi koneen valmistajan ohjeet muista hätä-seis-painikkeen painallukseen liittyvistä reaktioista. (2) Asennuspaikat käskynantolaitteita varten (d = 16 mm) (3) RESET Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen. NCK-ohjaus pysyy synkronisena koneen kanssa. Se on perusasennossa ja valmiina uutta ohjelman suoritusta varten. Hälytyksen poisto. (4) Ohjelman ohjaus <SINGLE BLOCK> Yksittäislausetilan kytkeminen päälle/pois. <CYCLE START> Painiketta kutsutaan myös NC-käynnistyspainikkeeksi (NC-START). Ohjelman suoritus käynnistetään. <CYCLE STOP> Painiketta kutsutaan myös NC-pysäytyspainikkeeksi (NC-STOP). Ohjelman suoritus pysäytetään. (5) Käyttötilat, koneen toiminnot <JOG> Käyttötilan "JOG" valinta. <TEACH IN> Alikäyttötilan "Teach In" valinta. <MDA> Käyttötilan "MDA" valinta. <AUTO> Käyttötilan "AUTO" valinta. <REPOS> Takaisinkohdennus, lähestytään taas rataa. <REF POINT> Referenssipisteeseen ajo. Inc <VAR>(Incremental Feed Variable) Käytetään vaihtelevaa askelmittaa. Inc (Incremental Feed) Käytetään kiinteää askelmittaa, jonka mitta on inkrementtiä.... Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 23

24 Johdanto 1.3 Koneen ohjauspaneelit Koneen valmistaja Inkrementin arvo riippuu konetiedoista. (6) Asiakkaan painikkeet T1... T15 (7) Ajoakselit, joissa pikaliikkeiden ja koordinaattien vaihdon mahdollisuus Akselipainikkeet Akselin valinta.... Suuntapainikkeet Ajosuunnan valinta.... <RAPID> Akselin ajo pikaliikkeellä suuntapainiketta painaen. <WCS MCS> Vaihto työkalun koordinaattijärjestelmästä (TKJ) koneen koordinaattijärjestelmään (KKJ) tai päinvastoin. (8) Karan ohjaus override-kytkimellä <SPINDLE STOP> Karan pysäyttäminen. <SPINDLE START> Kara vapautetaan. (9) Syötön ohjaus override-kytkimellä <FEED STOP> Käynnissä olevan ohjelman suorittaminen lopetetaan ja akselien käytöt pysäytetään. <FEED START> Vapautus ohjelman suorittamiseksi tämänhetkisessä lauseessa sekä vapautus syötön nostamiseksi ohjelman antamaan arvoon. (10) Avainkytkin (neljä asentoa) Kuva 1-2 Koneen ohjauspaneelin näkymä edestä (jyrsintämalli) 24 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

25 Johdanto 1.4 Käyttöliittymä 1.4 Käyttöliittymä Kuvaruudun osat Yleistiedot 1 Aktiivinen hallinta-alue ja käyttötila 2 Hälytys-/ilmoitusrivi 3 Ohjelman nimi 4 Kanavatila ja ohjelmaan vaikuttaminen 5 Kanavakäyttöilmoitukset 6 Akselien aseman näyttö todellisten arvojen ikkunassa Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 25

26 Johdanto 1.4 Käyttöliittymä 7 Näyttö Aktiivinen työkalu T Tämänhetkinen syöttö F Aktiivinen kara ja sen tämänhetkinen tila (S) Karan kuormitus prosentteina 8 Työikkuna ja ohjelmalauseiden näyttö 9 Aktiivisten G-toimintojen, kaikkien G-toimintojen, aputoimintojen ja syöttöikkunoiden näyttö eri toiminnoille (esim. ohitettavat lauseet, ohjelmaan vaikuttaminen). 10 Dialogirivi käyttäjän lisäohjeita varten. 11 Vaakasuora toimintopainikerivi 12 Pystysuora toimintopainikerivi Kuva 1-3 Käyttöliittymä Tilanäyttö Tilanäyttö sisältää tärkeimmät tiedot koneen tämänhetkisestä tilasta ja NCK:n tilasta. Lisäksi näytetään hälytykset sekä NC- ja PLC-ilmoitukset. Käytössä olevasta hallinta-alueesta riippuen tilanäyttö koostuu useista riveistä: Suuri tilanäyttö Koneen hallinta-alueella tilanäyttö koostuu kolmesta rivistä. Pieni tilanäyttö Parametrien, ohjelman, ohjelmanhallinnan, diagnoosin ja käyttöönoton hallinta-alueilla tilanäyttö koostuu suuren näytön ensimmäisestä rivistä. Koneen hallinta-alueen tilanäyttö Ensimmäinen rivi Näyttö Aktiivinen hallinta-alue Merkitys Koneen hallinta-alue Kosketusnäyttöä käytettäessä tässä voidaan vaihtaa hallintaaluetta. Parametrien hallinta-alue Ohjelman hallinta-alue Ohjelmanhallinnan hallinta-alue 26 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0

27 Johdanto 1.4 Käyttöliittymä Näyttö Merkitys Diagnoosin hallinta-alue Käyttöönoton hallinta-alue Aktiivinen käyttötila tai alikäyttötila Käyttötila "JOG" Käyttötila "MDA" Käyttötila "AUTO" Alikäyttötila "TEACH In" Alikäyttötila "REPOS" Alikäyttötila "REF POINT" Hälytykset ja ilmoitukset Hälytys Hälytysnumerot näkyvät valkoisella värillä punaisella taustalla. Niihin kuuluva hälytysteksti näkyy punaisella värillä. Nuoli ilmaisee, että on useita aktiivisia hälytyksiä. Kuittaussymboli tarkoittaa, että hälytys voidaan kuitata/poistaa. NC- tai PLC-ilmoitus Ilmoitusnumerot ja -tekstit näkyvät mustalla värillä. Nuoli ilmaisee, että on useita aktiivisia ilmoituksia. NC-ohjelmien ilmoituksilla ei ole numeroita. Ne näkyvät vihreänä tekstinä. Toinen rivi Näyttö Merkitys Ohjelman polku ja nimi Toisen rivit näytöt voidaan valita tarpeen mukaan. Koneen valmistaja Koneen valmistajan antamia tietoja on noudatettava. Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0 27

28 Johdanto 1.4 Käyttöliittymä Kolmas rivi Näyttö Merkitys Kanavatilan näyttö. Jos koneessa on useita kanavia, näytetään myös kanavan nimi. Jos kanavia on vain yksi, näytetään kanavan tilana vain "Reset". Kosketusnäyttöä käytettäessä tässä voidaan vaihtaa kanavaa. Kanavatilan näyttö: Ohjelma on keskeytetty "Reset"-käskyllä. Ohjelmaa suoritetaan. Ohjelma on keskeytetty "Stop"-käskyllä. Aktiivisen ohjelmaan vaikuttamisen näyttö: PRT: Ei akseliliikettä DRY: Koekäynnin syöttö RG0: Alennettu pikaliike M01: Ohjelmoitu pysäytys 1 M101: Ohjelmoitu pysäytys 2 (nimitys muuttuva) SB1: Yksittäislause, karkea (ohjelma pysähtyy vain sellaisten lauseiden jälkeen, jotka suorittavat koneen toiminnon) SB2: Laskentalause (ohjelma pysätyy jokaisen lauseen jälkeen) SB3: Yksittäislause, hieno (ohjelma pysähtyy myös sykleissä vain sellaisten lauseiden jälkeen, jotka suorittavat koneen toiminnon) Kanavakäyttöilmoitukset: Seis: Yleensä vaaditaan käyttäjän toimenpide. Odota: Käyttäjän toimenpiteitä ei vaadita. Näytössä ilmoitettava ohjelmaan vaikuttaminen riippuu koneen valmistajan asetuksista. Koneen valmistaja Koneen valmistajan antamia tietoja on noudatettava. Katso myös Kanavan vaihto (Sivu 53) Kosketusnäytön käyttö (Sivu 38) 28 Käyttöopas, 03/2010, 6FC5398-6AP10-4HA0