Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu koskevan valituksen perustelut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut."

Transkriptio

1 Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu koskevan valituksen perustelut. YLEISET PERUSTELUT A. JOHDANTO Kyseessä Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n (entinen Suomen Kylmäpussi Oy, konkurssi ) konkurssipesän ja sen määräysvallassa olevan Taka-Hattelmalan Lämmönvaihdinliike Oy:n konkurssipesän (entinen Saunasampo Oy, konkurssi ) hanke yrittää saada konkurssipesään suorituksia velallisen epärehellisyyttä koskevan lain varjolla. Konkurssipesät eivät olleet nostaneet takaisinmaksulain mukaisia kanteita 6 kk määräajan puitteissa ja yrittävät välttää määräajan umpeentumisen seurauksen velallisen epärehellisyyttä koskevan lain avulla. Syyttäjä on toistanut konkurssipesien vaatimukset sellaisenaan ilman ainakaan ulospäin näkyvää itsenäistä syyteharkintaa. Käräjäoikeus on hyväksynyt syytteet sellaisenaan ilman kaikkien vastaajan esittämien kiistämisperusteiden kirjaamista ja käsittelemistä. Yhtiöt menivät likviditeettikonkurssiin, kun yhtenä tulolähteenä olevien suksipidikkeiden myyntitulot jäivät saamatta vuonna 2002 tammikuun puolivälissä loppuneen talven takia ja siitä aiheutuneen rahoitusvajeen selvittämiseen liittyvän sekaannuksen takia. Pesänhoitajien tavoitteena on tilapäisen maksukyvyttömyyden vääntäminen ylivelkaisuudesta johtuvaksi pysyväksi maksukyvyttömyydeksi. Suunnitelmaan kuuluu takaisinsaantilain argumentein osoittaa Saunasampo ylivelkaiseksi ja sen perusteella maksukyvyttömäksi. Ylivelkaisuusväittämän avulla yritetään saada maksukyvyttömyystilanne alkamaan vuosia ennen konkurssia. Suunnitelmaa perustuu väitteeseen Saunasampo Oy:ssä (käytän jatkossa entisiä nimiä) tehtyyn kirjanpitorikokseen, joka on syytteen mukaan tapahtunut niin, että pitkävaikutteisista menoista ja patentista, yhteensä noin euroa ei ole tehty poistoja ja täten on syyllistytty törkeään kirjanpitorikokseen. Tähän väittämään perustuen Saunasampo Oy:n väitetään olleen ylivelkainen ja maksukyvytön ja siten arvoton vuosia ennen konkurssia, vaikka yritys oli maksanut kaikki erääntyneet maksunsa aina helmikuuhun 2002 saakka. Suomen Kylmäpussi Oy oli rahoittanut Saunasampo Oy:ssä tekeillä olevan kiukaan kehitystä eurolla. Kun Saunasampo Oy:tä väitetään poistokikkailulla arvottomaksi, niin sen seurauksena saadaan Suomen Kylmäpussi Oy:n saatava Saunasampo Oy:ltä vuosia ennen konkurssia arvottomaksi ja sitä kautta Suomen Kylmäpussi Oy ylivelkaiseksi, tappiolliseksi ja maksukyvyttömäksi, vaikka Suomen Kylmäpussi Oy maksoi kaikki erääntyneet maksunsa aina kesään 2002 saakka. Näillä poistokikkailulla molemmat yhtiöt saadaan näennäisesti ylivelkaisiksi ja maksukyvyttömiksi vuosia ennen konkurssia. Tähän vedoten Suomen Kylmäpussi Oy:n konkurssipesä syytti Tapio Yli- Koveroa siitä, että Suomen Kylmäpussi oli ilman hyväksyttävää syytä maksanut kiukaan kehittämistä koskevaan vuonna 1993 tehtyyn sopimukseen perustuvia velvoitteita ja rahoittanut kiukaan kehittämistä. Alun perin Suomen Kylmäpussi Oy:n konkurssipesä vaati Yli-Koverolta vahingonkorvausta vuodesta 1993 saakka yhteensä euroa, mutta muutti käräjäoikeudessa vaatimuksen koskemaan vain jälkeistä aikaa, jolloin vaatimukseksi jäi ,59 euroa. 1

2 Syyttäjä vaati Yli-Koverolle rangaistusta kirjanpitorikoksista ja niihin tukeutuen rangaistusta törkeästä velallisen epärehellisyydestä sekä vaati Yli-Kovero määrättäväksi liiketoimintakieltoon kolmeksi vuodeksi. Tapio Yli-Kovero omisti 1/3 Suomen Kylmäpussi Oy:n osakkeista. Kyseiset oikeustoimet oli hyväksytty yhtiökokouksessa ja yhtiökokous oli vahvistanut tilinpäätökset ja myöntänyt Yli- Koverolle vastuuvapauden. Vaikka Yli-Kovero vastasi itsenäisesti yhtiöiden toiminnan pyörittämisestä, ei hänellä ollut ilman yhtiökokouksen valtuutusta oikeutta jättää noudattamatta aiempia päätöksiä tai muutella vahvistettuja tilinpäätöksiä. Yli-Koveroa syytetään myös siitä, että hän oli ilman hyväksyttävää syytä maksanut palkkaa itselleen tekemästään työstä, vaikka työntekoa ei ole kiistetty eikä korvausta ole pidetty kohtuuttomana. Käräjäoikeus hyväksyi konkurssipesien vaatimukset lähes sellaisenaan ja tuomitsi Yli-Koveron 10 kk ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan konkurssipesille rikoksesta saatuna hyötynä yhteensä ,59 euroa ja tälle summalle korkoa konkurssipäivistä lukien sekä 8.289,79 euroa oikeudenkäyntikuluja. Liiketoimintakiellon määräämistä käräjäoikeus sentään piti kohtuuttomana, koska Yli-Kovero oli käräjäoikeuden mukaan toiminut konkurssiin jälkeen jo viisi vuotta nuhteettomasti. Tuomion pohjalla oleva ajatusrakennelma pohjautuu väitteelle Saunasampo Oy:n tilinpäätökseen liittyvään kirjanpitorikokseen eli siihen, ettei keskeneräisestä kiuasprojektista oltu aloitettu tekemään poistoja. Kun poistoja ei oltu tehty, väitettiin tilinpäätöksen antavan harhaanjohtavan kuvan yhtiön taloudellisesta asemasta ja Yli-Koveron syyllistyneen sen takia kirjanpitorikokseen. Verottaja on vuonna 1997 kysynyt kyseessä olevista tase-eristä sekä Saunasampo Oy:ltä että Suomen Kylmäpussi Oy:ltä ja saanut vastaukset, jotka ovat tyydyttäneet verottajaa. Kyseisiä taseita ei ole lähetetty kaupparekisteriin eikä niitä ole muutenkaan julkistettu. Näin ollen yksikään velkoja ei ole voinut saada harhaanjohtavaa tietoa yhtiöiden taloudellisesta tilasta. Pöytälaatikossa olevista tilinpäätöksistä on ainoastaan verottaja voinut saada harhaanjohtavaa tietoa ja tämäkin sillä edellytyksellä, että käräjäoikeuden mielestä verottajan ammattitaito ei riitä tilinpäätöksen tulkitsemiseen. Käräjäoikeus tuomitsee tästä poistojen tekemättä jättämisen seurauksena 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Jos poistojen tekemättä jättäminen ei ole törkeä rikos, kaatuvat sen seurausvaikutuksena kaikki muut syytteet. B. MAKSUKYVYTTÖMYYSTARKASTELU Käräjäoikeuden pitäisi olla toiminnassaan puolueeton ja tuoda esille ja käsitellä kaikki kanteen kiistämiseksi esitetyt seikat. KKO päätöksessä 3092/2005 asia palautettiin hovioikeuteen, koska hovioikeus ei ollut antanut lausuntoa kaikista kanteen kiistämisen perusteeksi esitetyistä seikoista. Hallituksen velallisen epärehellisyyttä koskevan lakiesityksen perusteluissa HE66/1988 sanotaan: Velallisen taloudellista kriisiä kuvaavaksi perustunnusmerkiksi on valittu maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa velallinen ei pysty täyttämään erääntyneitä velvoitteitaan kohtuullisessa ajassa. Laissa ja sen perusteluissa rikoksen edellytys on maksukyvyttömyys, jonka tunnusmerkki on se, että velallinen ei pysty täyttämään erääntyneitä velvoitteitaan kohtuullisessa ajassa. Ylivelkaisuus, tappiollisuus eikä mikään muukaan takaisinsaantilaissa mainittu seikka ei ole velallisen 2

3 epärehellisyyttä koskevan lain mukaisen maksukyvyttömyyden tunnusmerkki. Velka ei ole erääntynyt, jos sille on sovittu uusi maksuohjelma. Hallituksen esityksessä sanotaan myös: Maksukyvyttömyyden aiheuttaminen ja pahentaminen ovat yksiselitteisiä tunnusmerkkejä, jos pystytään selvittämään milloin velallinen on tullut maksukyvyttömäksi. Jos varallisuusasemaa huonontava teko on suoritettu ennen velallisen joutumista kriisitilanteeseen, se ei voi olla rangaistava, vaikka lopulliset vaikutukset ilmenisivät vasta kriisivaiheessa. Rangaistavuus edellyttää siis velallisen olevan kriistilanteessa tai että teko aiheuttaa kriisilanteen eli maksukyvyttömyyden. Teko edellyttää myös tahallisuutta, HE66/1988: Säännöksessä onkin pyritty pyritty siihen, että teon rangaistavuus olisi ratkaistava mahdollisimman yksiselitteisesti tekohetken tilanteen perusteella: Tämän vuoksi nimenomaan mainitaan, että velallisen tekohetken tilanteessa on tiedettävä jo olemassa olevien tai odotettavissa olevien vaikeuksiensa perusteella tekonsa voivan vaikeuttaa velkojiensa taloudellista etua. Teon tahallisuuteen siis kuuluu, että velallinen on tekoaikana tietoinen tekonsa kaikista tunnusmerkeistä. Syyllistyminen velallisen epärehellisyyteen edellyttää teon tahallisuutta eli sitä, että velallinen ymmärtää tekevänsä rikoksen tai että hänen olisi pitänyt ymmärtää syyllistyvänsä rikokseen. Tämä tahallisuusvaatimus poikkeaa muusta rikoslainsäädännöstä. Esimerkiksi syyllistyminen velallisen petokseen ei edellytä tahallisuuden tarkastelua, vaan velallisen oletetaan tietävän syyllistyvänsä rikokseen ilman erityistä tarkastelua. Lainsäädäntö vaatii nimenomaisesti tahallisuuden selvittämistä teon rangaistavuuden edellytyksenä. Se vaatii että pystytään näyttämään, että velallinen ymmärtää tai että hänen olisi pitänyt ymmärtää tekevänsä rikoksen. Käräjäoikeus ei ole tällaista tarkastelua tehnyt. Käräjäoikeus perustaa tuomionsa erityistilintarkastuksessa esiintuotuun spekulatiiviseen laskelmaan ylivelkaisuudesta ja tappiollisuudesta. Liiketaloustieteellisesti tarkasteltuna ylivelkaisuus tai tappiollisuus eivät ole sama asia kuin maksukyvyttömyys. Tilastollisesti niiden välillä on positiivista korrelaatiota ei muuta. Ylivelkaisuuslaskelma on laadittu niin, että Saunasampo on saatu ylivelkaiseksi sen takia, että se on velkaa Suomen Kylmäpussi Oy:lle. Kun 2/3 Saunasammon velasta on velkaa Kylmäpussille ja Kylmäpussi kuuluu samaan lähipiiriin on looginen lopputulema se, että käräjäoikeus pitää Saunasampoa ylivelkaisena pääosin sen takia että se on velkaa itselleen. Liiketaloustieteessä ylivelkaisuus arvioidaan tuotto-odotusten perusteella eli yritys on ylivelkainen silloin, kun yritys ei odotettavissa olevilla tuotoillaan pysty selviytymään velvoitteistaan. Velkojen suhde liikevaihtoon ei osoita ylivelkaisuutta. Esimerkiksi valmistuvalla ydinvoimalalla voi olla velkaa moninkertaisesti liikevaihtonsa verran. Kun voimalan käyttökateprosentti on korkea ja tuottoaika pitkä, selviytyy voimala kevyesti velvoitteistaan. Tappiollisuuskaan ei osoita maksukyvyttömyyttä. Maksukyvyttömyys voi olla suunnitelman mukaista ja budjetoitua. Suurimpaan osaan uusien tuotteiden markkinoille tuloon liittyy budjetoitu alkuvaiheen tappiollisuus, joka kääntyy voitoksi myynnin kasvaessa ja markkinointipanostuksen suhteellisen osuuden vähetessä. Käräjäoikeus ei ole suorittanut minkäänlaista velallisen epärehellisyyttä koskevan lain mukaista maksukyvyttömyystarkastelua. Sen sijaan käräjäoikeus on ponnella selvittänyt takaisinsaantilain mukaisten objektiivisten takaisinsaantiperusteiden täyttymistä 3

4 Käräjäoikeuden selostuksessa asiasta ja tuomion perusteluissa jätetään kokonaan mainitsematta vastaajan todistajana esittämät lausumat ja kirjalliset todisteet siitä, että kyseessä on tilapäisestä maksukyvyttömyydestä johtuva konkurssi ja se, että yhtiöt eivät olleet pysyvästi maksukyvyttömiä. Todistajana kuultuna Yli-Kovero selosti laajasti konkurssin syitä ja toi esille, että konkurssin syynä oli tilapäinen maksukyvyttömyys, joka johtui Ski-fix suksipidikkeiden myynnin romahtamisesta ja sekaannuksesta. Vuonna 2002 Etelä-Suomen talvi loppui tammikuun puolivälissä, jolloin myös suksipidikkeiden myynti käytännössä loppui. Tämä asia selostettiin laajasti käräjäoikeudessa ja sen kirjaamatta jättäminen ei ole mitenkään voinut tapahtua epähuomiossa. Ohessa on uutena todisteena Tapio Yli-Koveron kirje (L21) Sisä-Suomen verovirastolle koskien konkurssihakemuksen peruuttamista. Tästä autenttinen kirje osoittaa kiistattomasti, että maksuvaikeuksien syynä oli talven loppuminen tammikuun puolivälissä ja kolmen kiukaan toimituksen siirtyminen myöhemmäksi ja että näiden yhteisvaikutus oli mk euroa. Kirjeestä käy ilmi, että Yli-Koverolla oli sopimus verottajan kanssa vuodelta 2001 periytyvien verovelkojen lyhentämisestä. Sopimuksen mukaan Saunasammon piti lyhentää verovelkoja tammija helmikuussa mk ja sen jälkeen mk kuukaudessa. Kirjeestä käy ilmi, että helmikuussa maksettiin mk (uutena todisteena L24 on Meritan tiliote josta käy ilmi, että tammikuun lyhennys tuli maksetuksi , poliisikuulustelupöytäkirjan sivu 149). Näin ollen kirjeen lähetyspäivänä oli lyhennysrästiä jäljellä ( ) mk eli euroa. Ohessa on uutena todisteena päivätty Tapio Yli-Koveron kirje (L22) Saunasampo Oy:n konkurssipesänhoitajalle koskien konkurssin syitä. Tämä autenttinen kirje osoittaa kiistattomasti sen, että konkurssi johtui sähköpostiin lähtemättömyydestä johtuneesta väärinkäsityksestä ja että ilman tätä inhimillistä erehdystä ei konkurssia olisi tapahtunut. Sähköpostikirjeenvaihdosta käy ilmi, että Yli-Kovero sopi Finnvera Oyj:n kanssa lyhennysten lykkäämisellä vuodella edellyttäen, että Saunasampo maksaa erääntyneet korot 1.405,11 euroa. Kirjeestä käy myös ilmi, että muiden velkojen kanssa ei ollut ongelmia. Tämän vahvisti käräjäoikeudessa todistajana kuultu suurimman velkojan Janavalo Oy:n omistaja Erkki Huopainen. Näin ollen maksamalla yhteensä euroa olisi konkurssiuhka kokonaisuudessaan poistunut. Kirjeestä käy myös ilmi sekaannus sähköpostiliikenteessä. Uutena todisteena L23 on Yli-Koveron sähköposti Finnveran toimitusjohtaja Markku Mäkiselle ja cc. aluejohtaja Järviselle, jossa kerrotaan, että Yli-Koveron omalla nimellä olevasta sähköpostiosoitteesta lähettämät sähköpostit eivät olleet lähteneet minnekään ja että Järvinen ei ollut saanut kaikkia Yli-Koveron lähettämiä viestejä. Liitteessä L23 on myös kopiot erillisistä sähköpostiviesteistä, jotka todentavat pesänhoitaja Kenttämiehelle lähetyssä sähköpostissa (L22) siteeratut sähköpostiviestit. Sähköpostien perille menemättömyyden aiheuttama kommunikaatiokatko oli konkurssin todellinen syy. Saunasampo Oy ei ollut konkurssihetkelläkään maksukyvytön. Uutena todisteena L25 on kopio sopimus vapaaehtoisesta takaisinsaannista konkurssipesään. Todisteen mukaan läheisyhtiö Saunasite Oy:n tililtä takavarikoitiin ,82 euroa, jotka Saunasampo oli maksanut palauttaessaan Saunasitelle helmikuussa ottamansa vipin. Nämä uudet todisteet osoittavat kiistattomasti, että Saunasampo Oy ei ollut maksukyvytön edes konkurssihetkellä. Konkurssihetkellä Saunasampo Oy:ltä oli perittiin ym. Finnveran ja verottajan saatavia yhteensä ,00 euroa ja Saunasammolla oli käytössään ,82 Saunasiten tilillä. Näin ollen Saunasampo Oy:n ei mitenkään voida sanoa olleen maksukyvytön ennen kuin se maksoi vippinsä Saunasitelle. 4

5 Uutena todisteena L26 on kauppakirja, jolla Saunasite Oy osti konkurssipesältä Saunasampo Oy:n liiketoiminnan. Kauppakirjasta käy ilmi, että ostaja otti vastatakseen kaikki juoksevan toiminnan massavelat ja maksoi rahana euroa lokakuun loppuun mennessä kiukaan myynnistä saamallaan tulorahoituksella. Todistajana kuultu suurimman velkojan Janavalo Oy:n omistaja Erkki Huopainen vahvisti, että ostaja Saunasite Oy oli maksanut Janavalo Oy:n saatavan, myöhästymiskorkoineen ,61 kuten todisteesta L10 käy ilmi. Todisteiden L21-26 perusteella on kiistatonta, että Saunasampo Oy olisi selvinnyt ilman konkurssia maksamallaan hallussaan olevalla ,82 eurolla konkurssiuhkaiset velkansa verottajalle ja Finnveralle yhteensä euroa. Kauppakirjasta ja Huopaisen todistuksesta käy ilmi, että Saunasite Oy jatkoi Saunasammon toimintaa aivan kuin Saunasampo itse olisi jatkanut toimintaa ja samalla maksoi kaikki liiketoimintaan liittyvät velat mukaan lukien kaikki tavaran toimittajien vanhat saatavat. Pelkästään tämän perusteella voidaan kiistattomasti todeta, että Saunasampo ei ollut maksukyvytön edes konkurssihetkellä. Kun ostaja Saunasite maksoi lisäksi kiukaiden myynnistä saamallaan tulorahoituksella konkurssipesälle euroa ei Saunasammolla olisi ollut minkäänlaisia vaikeuksia selviytyä verottajan kanssa tekemänsä maksuohjelman loppuosasta noin eurosta. Se, että Saunasite pystyi kiukaiden myynnistä saamallaan tulorahoituksella maksamaan kauppahinnan euroa osoittaa, että ilman konkurssia Saunasammon tulos vuodelta 2002 olisi ollut selvästi voitollinen, euroa eli liikevoitto olisi ollut noin 10 % liikevaihdosta. Tämäkin osoittaa ettei Saunasampo mitenkään voinut olla ylivelkainen, maksukyvytön ja arvoton lähtien kuten syytteissä väitetään Kun Saunasampo ei ollut arvoton, niin myöskään Suomen Kylmäpussin saatava Saunasammolta ei ollut arvoton lähtien kuten syytteessä väitetään. Jälkeenpäin voidaan kysyä miksi Yli-Kovero päästi Saunasampo Oy:n konkurssiin. Yli-Kovero ei muista tarkkaan, mutta luulee ajatelleensa niin, että kun Finnverasta ei kuulunut odotettua vahvistusta niin, hän ajatteli ettei turhaan maksa verottajalle, jos Finnvera kuitenkin ajaa Saunasammon konkurssiin. Toisena syynä on varmasti se, että Yli-Kovero luuli lapsenuskoisesti oikeuslaitoksen suhtautuvan tasapuolisesti konkurssin osapuoliin. Konkurssin liittyvän stressin voi myös olettaa sumentaneen ajattelua. Käräjäoikeus laiminlyö kokonaan Yli-Koveron esittämien kirjallisten todisteiden L3, Saunasampo Oy:n tilinpäätös ja L4 kirjanpitoajo käsittelyn ja huomioon ottamisen. Niistä nähdään, että toimintaa Saunasampo Oy:n nimellä jatkaneen Saunasiten toiminta oli voitollista ja vihdoin vuonna 2007 kaupallisesti valmiiksi saadun kiukaan myynnin liikevaihto oli tammi-elokuussa vuonna 2007 kasvanut 77,6 % edellisestä vuodesta, kuten haasteeseen annetussa vastauksessa kerrotaan. Nämäkin kirjalliset todisteet osoittavat, että Saunasampo ei konkurssihetkellä ollut pysyvästi maksukyvytön ja arvoton. C. VELALLISEN EPÄREHELLISYYTTÄ KOSKEVAN LAIN SOVELTAMISALA Konkurssihetkellä voimassa olevan lain mukaan: 1 ( /769) Velallisen epärehellisyys. Velallinen, joka tietäen jo olemassa olevien tai odotettavien vaikeuksiensa perusteella tekonsa voivan vahingoittaa velkojiensa taloudellisia etuja 5 1) hävittää omaisuuttaan, 2) ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa sitä, 3) siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojien ulottumattomiin tai

6 4) lisää perusteettomasti velvoitteitaan ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään on tuomittava velallisen epärehellisyydestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Kohdan 2) ilman hyväksyttävää syytä soveltamisala käy ilmi hallituksen esityksessä eduskunnalle HE66/1988, jossa sanotaan: Käytännössä luovutus saattaa ilmetä siten, että jonkin yhtiön yksin omistava henkilö perusteettomasti ottaa itselleen tai vastikkeettomasti luovuttaa sukulaiselleen yhtiön varoja tai omaisuutta. Jos luovutuksen tekijällä ei ole oikeutta tällaiseen luovutukseen, hän voi syyllistyä esimerkiksi varkauteen tai kavallukseen, jolloin kysymyksessä voisi olla velallisen epärehellisyys. Tämä rajaa laissa tarkoitetun mahdollisen velallisen epärehellisyyden vain sellaisiin omaisuuden luovutuksiin, joiden tekemiseen ei ole ollut perustetta tai joka olivat vastikkeettomia. Perusteettomuudelle tai vastikkeettomuudelle ei aseteta aseteta minkäänlaisia ulkoisia tai muodollisia kriteereitä tai tunnusmerkkejä. Tältä osin laki velallisen epärehellisyydestä poikkeaa täysin takaisinsaantilaista. Takaisinsaantilaki perustuu objektiivisiin takaisinsaantiperusteisiin eli tietyt ulkoiset tunnusmerkit kuten maksun ajankohta ja maksun epätavanomaisuus aiheuttavat maksun takaisinsaannin konkurssipesään. Objektiivinen takaisinsaantiperuste aiheuttaa takaisinsaannin, vaikka maksu olisi perusteltu tai vastikkeellinen. Takaisinsaannin vaikutuksena on omaisuuden palauttaminen tai arvon korvaaminen. Palauttamiseen johtava oikeustoimi ei ole rikos ja siitä ei synny rikosseuraamusta. Velallisen epärehellisyyteen liittyvän oikeusharkinnan kohteena voi olla vain oikeus oikeustoimen tekemiseen ja oikeustoimen perusteettomuus tai vastikkeettomuus. Siten teon kuten palkan maksun osalta merkitystä ei ole palkanmaksun ajankohdalla, palkanmaksukaudella, palkanmaksun jatkuvuudella, palkanmaksun sopimisajankohdalla tai muulla takaisinsaantilain objektiivisen takaisinsaantiperusteen tunnusmerkistöön kuuluvalla seikalla. Syyttäjä ja käräjäoikeus sekoittavat keskenään takaisinsaantilain ja lain velallisen epärehellisyydestä. Käräjäoikeus perustelee tuomiotaan takaisinsaantilain objektiivisiin takaisinsaantiperusteisiin kuuluvilla seikoilla. Näillä, yksityisoikeudellisen riita-asian ratkaisuun liittyvillä säännöillä ei ole mitään tekemistä rikoslain velallisen epärehellisyyttä koskevien säädösten kanssa. Objektiivisiin takaisinsaantiperusteisiin vetoaminen on relevanttia vain takaisinsaantikanteen yhteydessä. Tässä syytteessä mainitut oikeustoimet eivät ole rikoksia. Konkurssipesät olisivat voinut yrittää niiden peräytymistä takaisinsaantilain perusteella. Yleisen oikeusperiaatteen mukaisesti sovelletaan lievempää lakia, jos tapaukseen voidaan soveltaa kahta lakia. Syytetyn kannalta takaisinsaantilaki on lievempi laki, joten sitä on sovellettava. Takaisinsaantilain mukaan kanne on pantava vireille 6 kuukauden kuluessa paikalletulopäivästä. Tässä tapauksessa on ilmiselvästi kyse siitä, että pesänhoitajat ovat laiminlyöneet takaisinsaantikanteen nostamisen määräajassa ja yrittävät nyt korjata virheensä velallisen epärehellisyyslain avulla. Jos tämä olisi mahdollista, on sillä hyvin laajakantoiset seuraukset. Lähes kaikkia takaisinsaantilain tarkoittamia oikeustoimia voidaan moittia sanomalla ettei oikeustoimeen ole hyväksyttävää syytä. Jos takaisinsaantikanne voidaan uudistaa velallisen epärehellisyyskanteena, voi konkurssipesä uudistaa myös häviämänsä takaisinsaantikanteen velallisen epärehellisyyskanteena. Tällainen ylimääräinen muutoksenhakumahdollisuus ei liene lainsäätäjän tarkoitus. Takaisinsaantikanteen nostamisen 6 kuukauden määräaika on säädetty myös velallisen suojaksi. Jos 6

7 takaisinsaantia voi vaatia vuosien kuluttua velallisen epärehellisyyskanteen nojalla, ei velallisen pääse vuosikausiin eroon konkurssista. Tässäkin jutussa kuluu yli kuusi vuotta konkurssista ennen kuin konkurssin vaikutukset ovat lopullisest takanapäin. Tämä tuskin on lainlaatijan tarkoitus. D. VELALLISEN EPÄRELLISYYTEEN SYYLLISTYMISEN RANGAISTAVUUDEN EDELLYTTÄMÄ VAATIMUS TEON TAHALLISUUDESTA Tekoaikana sovellettava laki edellyttää velallisen olevan tietoinen siitä, että tekee rikollisen teon. Hallituksen esityksessä HE66/1988 perustellaan tahallisuusvaatimusta seuraavasti: Tämän vuoksi säännöksessä nimenomaan mainitaan, että velallisen tekohetken tilanteessa on tiedettävä jo olemassa olevien tai odotettavien taloudellisten vaikeuksiensa perusteella tekonsa voivan vahingoittaa velkojiensa taloudellista etua. Teon edellyttämään tahallisuuteen siis kuuluu, että velallinen on tekoajankohtana tietoinen kaikista tekonsa tunnusmerkeistä. Syytteet kirjanpitorikoksesta ja velallisen epärehellisyydestä perustuvat KHT tilintarkastaja Ari Pakarin tekemiin erityistilintarkastuskertomuksiin. Kummankin erityistilintarkastuksen tavoitteeksi oli määritelty: Tarkastuksen tavoitteena oli suppealla erityistilintarkastuksella selvittää mahdolliset takaisinsaannit ja rikollinen toiminta. Tilintarkastaja Pakari ei havainnut kummassakaan tarkastuksessa rikollista toimintaa. Pakari ei edes epäillyt kirjanpitorikosta tai velallisen epärehellisyysrikosta. Ei voi mitenkään väittää, että Yli-Koveron olisi pitänyt olla tietoinen syyllistyvänsä kirjanpito- tai velallisen epärehellisyysrikokseen, koska KHT tilintarkastaja, jonka nimenomaisena tehtävänä oli selvittää rikollinen toiminta, ei pitänyt syytteissä mainittuja tekoja rikollisina tekoina. Erityisen painoarvoista on se, että Pakarin näkemys perustui tuoreeltaan käsillä olevaan kirjanpitoja muuhun aineistoon. Todistajana Pakari muisteli vuosia vanhaa aineistoa laatimiensa tarkastuskertomusten pohjalta. Todistajana ollessaan Pakari ei edelleenkään väittänyt, että teot hänen mielestään olisivat olleet rikollisia tekoja. Myös todistajana kuultu yhtenä päävelkojista olevan Janavalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki Huopainen ei nähnyt teoissa mitään rikollista, vaan piti niitä normaaleina liiketoimintaan ja kirjanpitoon kuuluvina tekoina. Tälle jutulle on tyypillistä se, että yritystoimintaan ja kirjanpitoon syvällisesti perehtyneet Huopainen, Pakari ja Yli-Kovero eivät ole nähneet teoissa mitään rikollista, kun taas kirjanpidon ja yritystoiminnan suhteen maallikot syyttäjä ja käräjäoikeus ilman asiantuntemusta ja vastoin asiantuntijoiden näkemystä pitivät tekoja rikoksina. E. KIRJANPITORIKOS vanha säädös 9 ( /769) Kirjanpitorikos. Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito toimeksiannolla on uskottu, tahallaan 1) laiminlyö kokonaan tai osaksi liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen, 2) merkitsee kirjanpitoon harhaanjohtavia tietoja tai 7

8 3) hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa ja siten olennaisesti vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, hänet on tuomittava kirjanpitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Voimassa oleva säädös 9 ( /61) Kirjanpitorikos. Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito toimeksiannolla on uskottu, tahallaan 1) laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tai tilinpäätöksen laatimista vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia, 2) merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka 3) hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa ja siten vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, hänet on tuomittava kirjanpitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Normaali-ihmisen ajattelun mukaan väärien tai harhaanjohtavien tietojen merkitseminen tarkoittaa oikeaa rikosta, esimerkiksi väärentämistä. Tällainen oikea rikos on esimerkiksi se, että muuttaa kirjanpidossa tai tilinpäätöksessä aineettomat oikeudet rakennuksiksi, jolloin lukija saa olennaiseti väärän kuvan taloudellisesta tilanteesta. Tässä syytteessä on kyse tulkinnasta poistojen aloittamisajankohdasta eli tulkinnasta siitä täytyykö keskeneräisestä kehittämishankkeesta aloittaa poistot sen takia, että kehitystyön rahoittamiseksi sekä tuotekehityksen kannalta välttämättömien käyttökokemusten hankkimiseksi on myyty vuosittain kiuasta. Kyse on siitä siitä antaako poistojen aloittamatta jättäminen harhaanjohtavan kuvan ammattilaiselle, joka tasetta katsomalla suoraan näkee, että aineettomista oikeuksista ei ole tehty poistoja tilikaudella eikä sitä edeltävällä vertailutilikaudella. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan tilinpäätöstä ymmärtävä ammattihenkilö ei osaa lukea tasetta niin hyvin, että hän ymmärtäisi poistojen tekemättä jättämisen, jolloin hän vaan saa väärän kuvan kirjanpitovelvollisuuden taloudellisesta asemasta. Kyse on myös siitä, mitä tarkoittaa yhtiökokouksessa tapahtunut tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Syytteen kohteena olevat kirjaukset on ensi kerran tehty ja hyväksytty yhtiökokouksessa vuonna Ne ovat HTM tilkintarkastajan hyväksymiä ja verottaja on niitä erikseen ja nimenomaisesti vuonna 1997 selvittänyt ja annettuun selvitykseen tyytynyt. Kyse on siitä syyllistyykö kirjanpitäjä laiminlyöntiin tai rikolliseen tekoon, jos hän ilman yhtiökokouksen lupaa ei muuta yhtiökokouksessa vahvistettua osakeyhtiön tasetta. Tässä syytteessä on kyse myös siitä voiko syyllistyä harhaanjohtavan tiedon antamiseen, jos ei anna tietoa kenellekään. Kyseisiä taseita ei ole annettu kenellekään ja niitä ei myöskään ole lähetetty kaupparekisteriin, joten ei ole olemassa yhtään henkilöä tai velkojatahoa, joka olisi voinut saada harhaanjohtavan kuvan yhtiöiden taloudellisesta asemasta. Ainoa kyseeseen tuleva harhaan johdettu taho voi olla verottaja sillä edellytyksellä, että oikeus katsoo verottajan ammattitaidon olevan riittämätön taseen ymmärtämiseen. Kyse on myös kirjanpitorikoksen vanhentumisajasta. Nykyisen lain mukaan kirjanpitorikoksesta tuomittava maksimirangaistus on enintään kaksi vuotta vankeutta eli kirjanpitorikos vanhenee viidessä vuodessa. Käräjäoikeuden tuomion mukaan Suomen Kylmäpussi Oy:n kirjanpitoon kohdistuva kirjanpitorikos 8

9 (kohta 4) on tapahtunut Syyte on pantu vireille ja annettu tiedoksi Syyteoikeus kirjanpitorikoksesta on vanhentunut ja syyte 4 on kumottava vanhentuneena. Samalla kun kirjanpitorikosta koskeva syyte 4 on hylättävä on hylättävä kaikki kohdassa 3 olevat Suomen Kylmäpussi Oy:n tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyvät johtopäätökset ja perustelut, koska Suomen Kylmäpussi Oy:n kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ei ole laillisella tuomiolla todettu virheelliseksi eikä siinä ole todettu tapahtuneen rikosta. On ymmärrettävää, että syyttäjä yrittää peittää laiminlyönnistään johtuvan syyteajan vanhenemisen venyttämällä tekoaikaa konkurssiin saakka. Sen sijaan on moraalisesti arveluttavaa, että käräjäoikeus yrittää salaa, perusteluissaan ilmituomatta soveltaa syytetyn kannalta ankarampaa lakia vanhentumisajan suhteen. Syyte kohdistuu kirjanpitorikokseen ja voimassa olevan lain mukaan kirjanpitorikos vanhenee viidessä vuodessa. Jos käräjäoikeus haluaa soveltaa voimassa olevasta laista poikkeavaa vanhentumisaikaa on se perusteltava ja tuotava julki, että syytettykin huomaa kuinka häntä uunotetaan. F. KEHITTÄMISMENOJEN JAKSOTTAMINEN Kirjanpitorikossyytteessä kärpäsestä yritetään härkänen. Kirjanpitosäädösten tulkinta, joka normaalisti on asiantuntijoiden yliopisto- ja KHT-tasoista teoreettista pohdiskelua, yritetään saada rikokseksi. Tuoreen voimaan astuneen lain mukaan pienten mikroyritysten tilinpäätöksiä ei tarvitse edes tarkastaa. Sekä Saunasampo että Suomen Kylmäpussi täyttivät ne kriteerit, joiden mukaan tilintarkastusta ei tarvitse tehdä tällä hetkellä voimassa olevien säädösten mukaan. Yli- Kovero tuomitaan 10 kk ehdolliseen vankeuteen mikroyrityksen tilinpäätöksen tase-erän tulkinnan takia. Lainsäätäjä pitää tällaista niin mitättömänä asiana, ettei tilejä edes pidä tarkastaa. Tuomio on syvästi ristiriidassa lain hengen ja siihen sisältyvän oikeuskäsityksen kanssa. Käräjäoikeus ei ole ymmärtänyt poistoja koskevan lakitekstin sisältöä ja siteeraa perusteluissaan sitä väärin. Kirjanpitolain 5 luvun mukaan patenttien ja kehittämismenojen poistosääntö on samansisältöinen. 5A aineettomat oikeudet (mm. Patentit): Edellä 1 momentissa tarkoitettu aktivoitu hankintameno on poistettava suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan enintään viiden vuoden kuluessa, jollei tätä pidempää poistoaikaa, kuitenkin enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Kun käräjäoikeus ei ole noteerannut sanaa vaikutusaikanaan, ei se ole myöskään tutkinut vaikutusaikaa. Suomen kirjanpitolaki perustuu tulo-meno teoriaan eli vaatimukseen kirjata tulo menon kohdalle ja päinvastoin. Tähän perustuu sana vaikutusaikanaan eli poistot aloitetaan silloin kun hanke on saatu valmiiksi ja alkaa tuottaa suunnitellusti tuloa eli vaikuttaa yrityksen tulokseen. Käytännön liiketoiminnassa hankkeen valmiiksi saantiin liittyy laajamittaisen markkinoinnin aloittaminen, mihin ei oltu vielä ryhdytty. Käytännön liiketoiminnassa katsotaan hanke valmiiksi vasta, kun se on kaupallisesti ja teknisesti valmis. Käräjäoikeus ei ole tutkinut oliko kiuas valmis. Käräjäoikeus on tehnyt johtopäätöksen eli se arvelee hankkeen tulleen valmiiksi sillä perusteella, että Saunasampo Oy oli tuotekehityksen rahoittamiseksi ja tuotekehityksen kannalta välttämättömien käyttökokemusten hankkimiseksi myynyt kiuasta vuodessa. 9

10 Saunasampo Oy:n valmistamat kiukaat on tarkoitettu isoihin saunoihin kuten uimahallien saunoihin. Tällaisessa käytössä kiukaaseen saatetaan heittää löylyä 16 tuntia päivässä. Kun lisäksi tuotekehityksessä tehtävät muutokset ja kokeilut vaativat useamman vuoden käyttökokemuksen, ei tuotekehitystä voi harjoittaa muuten kuin protosarjan kiukaiden myynnillä lähiympäristöön, jottei takuuhuollon kustannukset nouse kohtuuttomiksi. Tietoa kiukaasta Kun liiketoimintasuunnitelman pohjana on vähintään kiukaan myynti vuodessa, ei protokiukaan myynti vuodessa, 2-3 kiuasta kuukaudessa, ilman laajamittaista markkinointia voi mitenkään tarkoittaa sitä, että kiuas olisi ollut valmis ja kehittämistyön tulosten vaikutusaika olisi alkanut. Uutena todisteena L22 olevassa kirjeessä sanotaan: Tuotekehityksen ja markkinoinnin aloittamiskustannusten ja ongelmien takia... Tämä on kirjoitettu tuoreeltaan ja ilman minkäänlaista aavistusta tulevista syytteistä. Se osoittaa kiistattomasti, ettei kiuas ole ollut valmis vuosikausia ennen konkurssia kuten syytteessä väitetään. Yleensäkin voidaan kysyä, miten käräjäoikeus voi tuomita kiuashankkeen valmiiksi, kun todistajana kuultu kiukaan osat pääosin valmistavan Janavalo Oy:n omistaja Erkki Huopainen todisti nykyisen kiukaan olevan sisäkaluiltaan täysin eri kiuas, vaikka se ulkoisesti ei ole paljoakaan muuttunut. Tämän Huopainen nimenomaisesti todisti. Tämä Huopaisen todistuksen kirjaamatta ja käsittelemättä jättäminen ei ole voinut mitenkään tapahtua epähuomiossa. Se on jätetty pois, koska se kumoaisi käräjäoikeuden perustelut. Poistojen tekemättä jättäminen antoi oikeamman kuvan Saunasampo Oy:n taloudellisesta tilasta kuin niiden tekeminen. Kyseisenä aikana kiuas kehittyi jatkuvasti ja protomyynnillä saatiin haarukoitua ja todennettua hintataso, jolla kiuasta voidaan myydä. Saatiin todennettua se, että kiuas menee kaupaksi kannattavalla ja suunnitelmien mukaisella hintatasolla. Kun vielä otetaan huomioon, että kun vuonna 2007 kiuas saatiin lopullisesti valmiiksi kasvoi liikevaihto protomyynnin liikevaihdosta tammi-elokuussa yli 77 % edellisest vuodesta, vaikka laajamittaista markkinointia ei vielä oltu aloitettu. Kun ottaa lisäksi huomioon, että kiukaaseen tehdyistä parannuksista on jätetty 5 patenttihakemusta, on kiukaan nykyarvo moninkertainen kyseessä olevaan euroon nähden. Jos kiuas olisi tuolloin poistettu arvottomaksi ja esimerkiksi myyty poistettuun tasearvoon, olisi syyllistetty oikeaan velallisen epärehellisyyteen. Kun kiukaan arvo kasvoi vuosien mittaan, ei sitä olisi voinut poistaa syyllistymättä kirjanpitorikokseen, koska omaisuuserät on arvostettava käypään tai niiden todennäköiseen arvoon. Kirjanpidossa olisi täysin laillisesti voitu tehdä oikeuden vaatimat poistot ja samalla aktivoitu poistoja vastaava summa pitkävaikutteisiin menoihin. Poistoja vastaava summa olisi voitu kompensoida taseeseen myös omaisuuden arvonkorotuksena. F. TILINPÄÄTÖS EI ANNA VÄÄRÄÄ KUVAA YHTIÖIDEN TALOUDELLISETA TILANTEESTA Kirjanpitolain 3 luku 3 Yleiset tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä noudatettaviin periaatteisiin kuuluvat: ( /1304) 1) oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta; 2) johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen; 2 a) huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus); ( /1304) Saunasampo Oy:n tilinpäätöksissä noudatettiin samoja periaatteita tilinpäätöksistä toiseen ja 10

11 tilinpäätöstä vähääkään ymmärtävä näki heti edellisen vuoden vertailuluvuista, että poistoja ei oltu tehty. Kirjanpitolaki vaatii huomion kiinnittämisen tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon. Kun kiukaan arvo oli tosiasiallisesti vähintään taseessa aktivoitujen arvojen suuruinen on sisältöpainotteisuuden periaatteen kannalta vähemmän tärkeää se onko poistoja tehty ja aktivoinneilla ja arvonkorotuksilla pidetty tasearvo samana vaiko se, että poistoja ei ole tehty ja tasearvot ovat olleet muuttamattomia tilikaudesta toiseen. Jos joku olisi saanut nähdäkseen kyseiset taseet, ei hänelle mitenkään olisi voinut syntyä väärää käsitystä yrityksen taloudellisesta tilasta. Erityistilintarkastuskertomuksessa ei väitetä, että tilinpäätös antaa väärän kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että poistoja ei ole tehty ja kertomuksessa on tehty poistolaskelmia lähtien oletuksesta, että poistoaika on 5 vuotta ja poistojen olisi pitänyt ajoittua vuosiin Tilintarkastaja ei ole mitenkään ottanut kantaa siihen, onko kiuas saatu valmiiksi eli mikä on vaikutusaika ja milloin se alkaa. Poistojen kohdistaminen vuosille on spekulaatiota. Se ei perustu tosiasioihin ja on ristiriidassa syyttäjän ja käräjäoikeuden perustelujen kanssa. Käräjäoikeus perustelee poistoja sillä, että kiuas on ollut valmis, kun kiukaita on myyty vuosittain kpl. Jos tämä on relevantti tilanne, niin poistot olisi pitänyt tehdä vuosina ja koko kehitysprojektin olisi pitänyt olla taseessa arvoton jo alkaen. Uutena todisteena L28 olevat Saunasampo Oy:n tase ja tilintarkastuskertomus vuodelta 1996 osoittavat, että kyseiset tase-erät olivat muuttumattomina taseessa alusta alken ja että yhtiöiden tuolloinen tilintarkasta HTM Pentti Nikula hyväksyi kirjausmenettelyn. Nikulaa ei voida kuulla todistajana, koska hän on kuollut. Poistojen aloittamiselle voi olla vain kaksi vaihtoehtoa eli kiukaan valmistuminen tai prototyyppimyynnin aloittaminen. Näin ollen käräjäoikeuden vaatimus poistojen tekemisestä juuri vuosina on mielivaltainen ja on ristiriitainen käräjäoikeuden esittämien perustelujen kanssa. Tässä ei ole kyse siitä, onko poistoaika 5 tai 20 vuotta tai joku muu aika siitä välistä, vaan siitä kohdistetaanko poistot vaikutusaikaan eli valmistumisen jälkeiseen aikaan, vai onko poistot aloitettava heti kun ensimmäinen protokiuas on myyty. Jos protokiukaan myynti laukaisee poistovaatimuksen niin poistot olisi pitänyt aloittaa vuonna Tämä olisi merkinnyt toiminnan lopettamista vuonna 1994, koska käräjäoikeuden tulkinnan mukaan toiminta on sen jälkeen ollut lainvastaista. Erityistilintarkastuksessa ei sanottu taseiden antaneen väärää kuvan yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta. Myöskään todistajana kuultuna Pakari ei sanonut, että tilinpäätös harhautti. Pakari kirjoitti tarkastuskertomuksessa, että poistoja ei ole tehty. Pakari teki poistoihin liittyviä laskelmia ja niiden perusteella johtopäätöksiä mm. ylivelkaisuudesta ja selvitystilasta. Pakari ei tuonut esille mitään sellaista, mikä ei ollut kenen tahansa tilinpäätöksiä ymmärtävän henkilön luettavissa suoraan taseesta ja kuka tahansa lukija olisi voinut tehdä samat laskelmat ja johtopäätökset. Kun taseessa oli näkyvissä edellisen vuoden vertailuluvut, oli kenen tahansa nähtävissä, että poistoja ei oltu tehty. Jos kertomuksessa kerrotaan lain mukaisen poistoajan olevan 5 vuotta, ei tätä voi pitää sellaisena paljastuksena, että se osoittaisi tilinpäätöksen antaneen väärän kuvan taloudellisesta tilanteesta. Käytännön liiketoiminnassa yrityksen arvon määrityksessä ja yrityksen taloudellisen tilan 11

12 arvioinnissa lähtökohtana on pelkästään käypä arvo. Tässä tarkastelussa kaikki omaisuusarvot arvioidaan niiden sen hetkisen käyvän arvon perusteella. Ennen aivan viimeisten omaisuuden arvostussäädösten voimaan tuloa kaikki tilinpäätöksistä jotain ymmärtävät tiesivät, että taseessa olevat käyttöomaisuuserät olivat muodostuneet verotussäännösten perusteella ja eivät pääsääntöisesti kuvanneet käypää arvoa. Ammattitaitoinen lukija tietää, että kehittämis- ja muiden pitkävaikutteisten menojen aktivointi ei yksikäsitteisesti kuvaa sisällön arvoa vaan on monen tekijän summa. Aktivointi voi johtua siitä, että tulos ei kestä kaikkien menojen kuluiksi kirjaamista tai siitä, että kehitysprojekti on niin suuri liikevaihtoon nähden ettei hyvin kannattavakaan yritys voi kirjata sitä yhden tilikauden kuluksi. Näin ollen kyseisten tase-erien perusteella yksikään ammattitaitoinen lukija ei mitenkään ole voinut saada harhaanjohtavaa tietoa. Jos poistot olisi tehty ja vastaavalla summalla olisi tehty uusia aktivointeja tai arvonkorotuksia, olisi teoreettisella lukijalla saattanut olla vaikeuksia ymmärtää mitä kikkailuja oltiin tehty. Käräjäoikeuden mukaan Yli-Koveron menettely on olennaisesti vaikeuttanut oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kun kirjanpito ei annan ammattilaiselle minkäänlaista väärää kuvaa, niin väärä kuva ei mitenkään olla olennainen. H. KUKA ON RIKOKSEN KOHDE Ollakseen rikos teon täytyy kohdistua johonkin. Tuomion perusteluissa Käräjäoikeus katsoo, että Yli-Koveron syyksi edellä luetellut kirjanpidon laiminlyönnit ovat olleet sellaisia, että ne ovat olennaisesti vaikeuttaneet oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Käräjäoikeuden perusteluista ei käy ilmi kuka on voinut saada väärän kuvan eikä edes sitä kuka olisi voinut saada väärän kuvan. Jos laatii kunnianloukkauksen sisältävän kirjoituksen, syyllistyy rikokseen vasta sitten kun kirjoitus julkaistaan. Jos jättää kirjoituksen pöytälaatikkoon julkaisematta sitä, kyseessä ei ole rikos. Tässä tapauksessa käräjäoikeus tuomitsee rikokseksi sellaisen asiakirjan laatimisen, jota ei ole annettu kenellekään. Tämä käy ilmi mm. uudesta todisteesta L22, jossa Finnvera perää vuosien 2000 ja 2001 tilinpäätöksiä, joita se ei ollut saanut. Tilinpäätökset on annettu ainoastaan verottajalle. Käräjäoikeus jättää käsittelemättä Yli-Koveron kirjalliset todisteet L2 ja L1, jotka ovat Hämeen lääninveroviraston selvityspyynnöt Saunasammolta ja Suomen Kylmäpussilta ja siihen annetut vastaukset. Selvityspyynnöissä kysyttiin kyseisten, syytteiden kohteena olevien tase-erien sisällöstä. Selvityspyyntöihin annettu vastaus tyydytti verottajaa. Pelkästään tämän selvityspyynnön ja siihen annetun vastauksen perusteella verottaja ei ole voinut väitetyn kirjanpitorikoksen takia saada väärää kuvaa yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Käräjäoikeus jättää käsittelemättä myös Yli-Kovero todisteen L15, joka on verotarkastuskertomus Saunasampoon kohdistuneesta tarkastuksesta vuosilta Kyseessä olevat tase-erät olivat näkyvissä jo tuolloin ja niistä ei oltu tehty poistoja. Myös pelkästään tämä verotarkastus osoittaa, että verottajalla ei voinut olla väärä kuva yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kun tilinpäätöksiä ei näytetty verottajaa lukuun ottamatta kenellekään, kuka oli rikoksen kohde? 12

13 Suomessa ei ole aiemmin tuomittu rikoksesta, jolla ei ole kohdetta ja joka ei ole aiheuttanut kenellekään vahinkoa. Teon rikollisuusasteen arvioimiseksi on uusi todiste L27. Se on kopio Helsingin Sanomien uutisesta Siinä kerrotaan Lappeenrannan käräjäoikeuden hylänneet kaikki Lisitsynin pariskuntaan kohdistuneet kirjanpitorikossyytteet. Yhtenä käräjäoikeuden perusteluna mainittiin: eikä useissa verotarkastuksissakaan ole tullut ilmi huomautettavaa. Tämän vuoksi ei oikeuden mukaan voi olettaa, että Lisitsynit olisivat ymmärtäneet toimineensa kirjanpidossa väärin. YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT Kohta 1. Velallisen epärehellisyys Janakkala Yleisperustelujen kohdassa B esitetyssä maksukyvyttömyystarkastelussa osoitetaan, että Saunasampo ei ollut maksukyvytön edes konkurssihetkellä. Tämän takia lakia velallisen epärehellisyydestä ei voida soveltaa kyseisiin suorituksiin. Näin ollen tuomio on kumottava lakiin perustumattomana. Tuolloin voimassa olevan lain mukaan velallisen on nimenomaisesti ymmärrettävä tekevänsä rikollisen teon. Kun palkanmaksu on vastikkeellinen suoritus ja laissa ja sen perusteluissa ei vastikkeelliselle suritukselle aseteta mitään muodollisia edellytyksiä ja palkanmaksussa noudatettiin asianmukaisesti palkanmaksua koskevia säädöksiä, ei mitenkään voida väittää, että Yli-Kovero ymmärsi tekevänsä tai hänen olisi pitänyt ymmärtää tekevänsä rikoksen. Koska teko ei täytä lain tahallisuudelle nimenomaisesti asetettuja vaatimuksia on tuomio kumottava. Yli-Kovero ei ole vastoin syytteessä väitettyä ilman hyväksyttävää syytä lahjoittanut tai muutoin vasteikkeettomasti luovuttanut velallisen omaisuutta. Lopputili eli nostetut palkat, lomakorvaukset ja kulukorvaukset ovat Yli-Koveron aiempaa tavanomaista palkkausta vastaavia suorituksia. Suorituksien osalta on noudatettu ennakonpidätyksestä annettuja määräyksiä ja nostetut palkat ja lomakorvaukset on kirjanpidossa kirjattu asianmukaisesti palkoiksi ja niistä suoritetut ennakonpidätykset ennakonpidätysvelkoihin. Varojen nostamisen osalta on noudatettu palkanmaksuun liittyvää lainsäädäntöä eikä kyseessä ole vastikkeeton luovutus. Syyttäjä ja käräjäoikeus eivät kiistä työntekoa eli sitä että palkka oli vastiketta tehdystä työstä. Syyttäjä ja käräjäoikeus eivät myöskään väitä maksettua palkkaa kohtuuttomaksi. Syyttäjä ja käräjäoikeus eivät kiistä sitä, etteikö Yli-Koverolla ollut oikeus ottaa lopputili. Käräjäoikeuden perustelu tuomiolle ei perustu tosiasioihin. Tuomiota perustellaan: Pakarin kertomus palkanmaksun epäsäännöllisyydestä ja palkanmaksussa noudatetusta käytännöstä osoittaa, ettei Yli-Koveron ja Taka-Hattelmalan Lämmönvaihdinliike Oy:n kesken ole sovittu euron suuruisesta kuukausipalkasta tai ettei tällaista sopimusta ainakaan ole osapuolten välisessä suhteessa noudatettu. Tähän nähden sekä huomioon ottaen sen, ettei palkasta pidätettyä ennakonpidätystä ole tosiasiallisesti tilitetty veroviranomaisille ja Yli-Kovero on ilmoittanut pesäluettelossa pesän velaksi ja myös valvonut sen konkurssissa, käräjäoikeus katsoo, ettei yli-koverolla ole ollut rikoslain 39 luvun 1 :n 2 kohdassa (769/1990) tarkoitettua hyväksyttyä 13

14 syytä yhtiön tililtä palkaksi kirjatun euron suuruiseen nostoon. Koko perustelu on käräjäoikeuden oman mielikuvituksen tuotetta ja ei perustu Pakarin, syyttäjän eikä asianomistajan lausumiin. Pakari ei ole sanonut, että euron palkasta ei olisi sovittu. Pakari muisteli, että Yli-Kovero nosti rahaa yhtiön tililtä tilikauden aikana ja että nostot kirjattiin kirjanpidossa palkaksi tilikauden päättyessä ja nettopalkalla hyvitettiin Yli-Koveron henkilötiliä. Erityistilintarkastuskertomuksen sivulla 8 kerrotaan, että Yli-Koveron bruttopalkka vuosina 2000 ja 2001 oli mk vuodessa. Konkurssipesä ja syyttäjä eivät ole väittäneet, että Yli-Koverolle ei olisi maksettu palkkaa. Käräjäoikeus on omana ideanaan päätynyt siihen, että Yli-Kovero oli itsensä kanssa sopinut, ettei Yli-Koverolle enää makseta palkkaa, sillä juuri tätä käräjäoikeuden perustelu tarkoittaa. Konkurssipesä ja syyttäjä kuten syytekirjelmä osoittaa eivät edes maininneet kyseisen noston olleen palkkaa vaan ainoastaan sanoivat ettei siihen ollut hyväksyttävää syytä. Syyttäjä toi oikeudenkäynnissä esille Yli-Koveron valvoman huhtikuun palkan euroa Yli- Kovero sanoi kyseessä olleen virheen ja että hän ei ollut jälkikäteen kesällä muun hässäkän lomassa muistanut, että oli jo nostanut huhtikuun palkan. Yli-Kovero sanoi huhtikuussa tiliotteeseen kirjatun tekstin ja sen perusteella tapahtuneen kirjauksen kirjanpitoon olevan oikein ja myöhemmin kesällä tapahtuneen valvonnan perustuneen muistamattomuudesta johtuneeseen erehdykseen. Käräjäoikeus ei mainitse tästä mitään vaan käyttää valvontaa yhtenä perusteena tuomiolleen. Kohta 2. Kirjanpitorikos , Janakkala Kyseiset syytteet ovat vanhentuneita. Käräjäoikeuden mukaan vuonna 1994 tehtyjen kirjausten vanhentumisaika päättyy vuotta 2001 koskevan tilinpäätöksen allekirjoittamiseen Kyseiset kirjaukset ovat peräisin vuodelta Saunasampo Oy:n yhtiökokous on ne hyväksynyt ja antanut Yli-Koverolle vastuuvapauden. Yli-Kovero ei voi muuttaa kirjauksia ilman yhtiökokouksen päätöstä. Näiden kirjausten tekoajaksi on katsottava vuosi Jos kirjauksen tekoaikaa ei lasketa tekoajaksi, ei teko vanhene koskaan, jos yhtiö jatkaa toimintaa sellaisenaan. Kirjaukset ovat verottajan tiedossa niihin vuonna 1997 kohdistuneen kyselyn (L2) ja Saunasampo Oy:n kohdistuneen vuosia 1998 ja 1999 koskevan verotarkastuksen (L15) perusteella. Kirjaukset ovat myös yhtiön silloisen HTM tilintarkastajan hyväksymiä (L28). Kirjaukset ovat yleisperustelujen kohdassa F selostetun kirjanpitolain mukaisten tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden sisältöpainotteisuusperiaatteen mukaisia. Kirjaukset antavaat oleellisesti oikean kuvan yrityksen arvosta ja taloudellisesta arvosta. Saunasampo ei suinkaan ollut arvoton kuten erityistilintarkastuksen spekulatiivisen poistolaskelman perusteella on väitetty. Saunasampo Oy:n kirjanpitoa hoitaessaan Yli-Kovero ei ole vastoin syytteessä väitettyä tehnyt virheellisiä merkintöjä tai antanut harhaanjohtavia merkintöjä kirjanpidon osalta. Kirjanpitoon aktivoidut menot on poistettava niiden vaikutusaikana, joka ei ollut alkanut vielä vuonna Syytteessä esitetty poisto vuosina on täysin spekulatiivinen ja mielivaltainen. Se on ristiriidassa tuomion muiden perustelujen kanssa. Tuomion perustelujen mukaan kiuas oli valmis, koska prototyyppikiukaista saatiin myyntituloja. Näiden prototyyppikiukaiden myynti aloitettiin vuonna Näin ollen käräjäoikeuden logiikan mukaan kiuas olisi pitänyt poistaa vuosina , jolloin vuodesta 1999 lähtien ei olisi ollut mitään poistettavaa. Käräjäoikeuden näkemys siitä, että poistot olisi pitänyt tehdä ei perustu mihinkään tosiasioihin tai tilinpäätöksen laadintaa koskeviin säädöksiin. 14

15 Oheinen uusi todiste (L22) osoittaa, että vielä vuonna 2001 oli tuotekehitysongelmia, joten kiuas ei ollut valmis vielä 2001, kuten tuomion perusteluissa tosiasioiden vastaisesti väitetään. Kirjanpitoon aktivoidut menot yhteensä noin euroa liittyivät samaan sisältökokonaisuuteen eli kiukaan kehittämisprojektin jatkamiseen ja siitä aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen. Ne oli kirjattu taseeseen kehittämis-, järjestely ja patenttimenojen aktivointina. Ne olisi voitu kirjata yhtenä eränäkin. Myös Pakarin erityistilintarkastuksessa tekemät laskelmat tukevat tätä. Pakari käsittelee aktivointeja yhtenä eränä eli aineettomina oikeuksina. Kyse on siis yhden omaisuuserätyypin sisällä tapahtunseesta omaisuuserien jaottelusta, jolla ei ole ainakaan oleellista merkitystä oikean kuvan saamisesta yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Käräjäoikeus pitää rikoksena sitä, että vuosina ei ole tehty vuosittaisia euron poistoja kehittämismenoista. Viiden vuoden poistosäännön mukaan viidessä vuodessa poistoja kertyy 5 x euroa eli euroa. Perustelujensa seuraavassa kappaleessa käräjäoikeus vaatii taseessa euron arvoisena olleen patentin nollaamista. Patentti pitäisi näköjään nollata kahteen kertaan, koska se sisältyy jo vuosittaiseen eurona poistovaatimukseen. Käräjäoikeuden selostus asiasta ei osoita sellaista asiantuntemusta, että se kelpaisi tuomion perusteeksi. Kuten käräjäoikeus itsekin on tulkinnut, kuuluvat kaikki aktivoidut menot samaan omaisuuskokonaisuuteen, johon on sovellettava samaa poistosääntöä. Näin ollen ei ole olennaista merkitystä sillä, millä rivillä taseessa aineettomat oikeudet ovat. Olennaista on se, mikä on näiden aineettomien oikeuksien yhteenlaskettu arvo. Käräjäoikeuden päättelyn mukaan sen olisi pitänyt olla nolla. Liiketoiminnassa omaisuuden arvo määritellään tuotto-odotusten perusteella. Käräjäoikeuden mukaan aktivoinneista eli kiukaasta ei ollut enää tuloodotuksia. Tämä ei perustu syyttäjän tai pesänhoitajien lausumiin eikä minkäänlaisiin oikeudessa esille tulleisiin tulo-odotuksia koskeviin arviointeihin. Päätelmä voi perustua vain käräjäoikeuden omaan liiketoiminta-asiantuntemukseen. Käräjäoikeus ei perustele millään tavalla sitä, miten se on päätynyt käsitykseensä. Käräjäoikeus harjoittaa jälkikäteistä liikkeenjohdollista tarkoituksenmukaisuusharkintaa sen sijaan, että keskittyisi tulkitsemaan lakia. Yleisperustelujen B-kohdan maksukyvyttömyystarkastelussa osoitetaan, että Saunasampo Oy ei ollut maksukyvytön edes konkurssihetkellä ja että vuoden 2002 tulos olisi ollut eli noin 10 prosenttia liikevaihdosta. Yli-Koveron kirjallisista todisteista L3 ja L4 käy ilmi, että toimintaa sellaisenaan jatkanut Saunasite Oy, nykyisin Saunasampo Oy oli vuonna 2006 voitollinen ja että vihdoin, vuonna 2007 valmiiksi saadun kiukaan myynti ilman markkinointiponnisteluja kasvoi tammi-elokuussa 2007 edellisvuodesta 77,6 %. Käräjäoikeuden päättely siitä, että tulo-odotukset olivat nolla, on tosiasioiden vastainen. Se on todistajan kuullun Janavalo Oy:n omistaja Erkki Huopaisen asiantuntijalausunnon vastainen ja perustuu puutteelliseen liiketoiminnan ymmärtämiseen. Varojen käyttäminen Kaurialan Saunatarvike Oy:n lainojen maksuun (14.155,77 euroa ) on ollut seurausta ja siten perusteltua sen vuonna 1993 solmitun sopimuksen nojalla, jolla Saunasampo Oy sai käyttöönsä älykiukaan oikeudet ja patentin sekä mahdollisuuden tuotteen kehittämiseen laajempaa tuotantoa varten. Kyseinen saatava olisi voitu kirjata pitkävaikutteisiin menoihin, koska siihen liittyi sama tulo-odotus. Saaminen oli tarkoitus aikoinaan nollata kiukaan myynnistä saatavilla tuloilla. (d-kohta). Kokonaisuuteen nähden saaminen on niin pieni, ettei sillä voinut olla olennaista merkitystä Saunasampo Oy:n taloudellisen tilanteen arvioinnin kannalta 15

16 Tilinpäätöksiä ei oltu verottajaa lukuun ottamatta annettu yhdellekään velkojalle. Näin ollen yksikään velkoja ei ole voinut saada väärää kuvaa yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Edellä oleva huomioon ottaen kysymyksessä ei voi olla kirjanpidon virheellisten merkintöjen tai harhaanjohtavien tietojen osalta huomattavan suurista määristä tai harhaanjohtavista tiedoista eikä kysymyksessä siten missään tapauksessa ollut kvalifioitu rikos. Kohta 3. Törkeä velallisen epärehellisyys Janakkala 3.1 ja 3.2 Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:llä eli Suomen Kylmäpussilla on ollut liiketaloudellisesti perustellut syyt niihin toimenpiteisiin, joita syytteessä on yksilöity. Toimenpiteillä ei ole liiketoimien suorittamisajankohtana ollut tarkoitusta eikä edes oletusta velkojille aiheutuvasta vahingosta. Kysymyksessä eivät ole olleet lahjoitukset tai muut vastikkeettomat suoritukset. Suomen Kylmäpussi ei ole ollut maksukyvytön kyseessä olevien liiketapahtumien suorittamisajankohtana. Kuten yleisperustelujen kohdan B maksukyvyttömyystarkastelussa osoitetaan Suomen Kylmäpussi Oy:n saatava Saunasampo Oy:ltä muuttui arvottomasti vasta Saunasampo Oy:n muusta kuin maksukyvyttömyydestä johtuneen konkurssin takia. Käräjäoikeuden perusteluissa esitetyt ylivelkaisuutta koskevat spekulatiiviset laskelmat on tilintarkastaja Pakari tehnyt objektiivisten takaisinsaantiperusteiden löytämiseksi ja niillä ei ole relevanssia, koska ne eivät selvitä maksukyvyttömyyttä ja niistä ei käy ilmi yhtään erääntynyttä velkaa, jota ei olisi maksettu kohtuullisessa ajassa. Käräjäoikeus ei ole kirjannut Yli-Koveron todistajana lausumaa siitä, että kyseiset sopimukset vuonna 1993 oli tehty yhteistyössä nykyisen Nordea pankin kanssa ja että sopimukseen kuului, että Nordealle aletaan maksaa lyhennyksiä vasta, kun kiuas valmistuu. Pakarin tekemällä ylivelkaisuustarkastelulla ilman Nordean kanssa tehdyn sopimuksen huomioon ottamista ei ole mitään relevanssia velallisen epärehellisyyttä koskevassa maksukyvyttömyystarkastelussa. Vasta Saunasammon odottamattoman konkurssin jälkeen tapahtuneet suoritukset voivat olla sellaisia, että Yli-Koveron olisi pitänyt ymmärtää tekevänsä velallisen epärehellisyysrikoksen. Tämä Yli-Kovero on tiedostanutkin. Suomen Kylmäpussi Oy ei maksanut Saunasammon konkurssin jälkeen kyseessä olevia kiukaan kehittämiseen liittyviä maksuja Saunasammon, Kaurialan Saunatarvikkeen tai kenenkään muunkaan puolesta. Kyseessä olevien kiukaan kehittämisen liittyvien velvoitteiden suorittaminen Kaurialan Saunatarvikkeen velkojille ja Saunasampo Oy:n rahoittaminen perustui vuonna 1993 tehtyyn sopimukseen, joka kuten käräjäoikeuskin on kirjannut oli ainoa mahdollisuus siihen, että Kylmäpussi kykenisi selviytymään kahden miljoonan markan valuuttalainoistaan. Kuten Yli- Kovero käräjäoikeuden istunnossa selosti kiukaan valmistuminen oli Kylmäpussin kannalta myös liiketaloudellisesti välttämätöntä, koska kylmäpussien manuaalista tuotantoa ei voi kasvattaa niin isoksi, että syntyvä liikevaihto kattaisi itsenäisen Suomen Kylmäpussi Oy:n hallintokulut ja lainojen hoidon. Suomen Kylmäpussiin liiketaloudellisena perusteluna oli saada jakaja hallinto-, markkinointi- ja muille yleiskuluille. Kylmäpussin palveluksessa olevat kaksi työntekijää tekivät tuotantoon liittyviä töitä. Lisäksi Yli-Kovero kertoi perusteena olleen se, että kun kiuastuotanto todella alkaa, niin Saunasammon ei enää tarvitsisi periä Kylmäpussilta osuutta yleis- ja hallintokuluista, jolloin Kylmäpussin kate voitaisiin kokonaan käyttää velkojen maksuun. Lisäksi liiketaloudellisena perusteena oli saada järjestelyn avulla rahoitus kylmäpussien automaattisen valmistuslaitteiston 16

17 rakentamiseksi ja tuotannon kasvattamiseksi. Syyksilukemisesta kirjoittaeassaan s. 28 käräjäoikeus antaa tosiasioiden vastaisesti ymmärtää, että Yli-Kovero olisi pääasiallinen hyödynsaaja väittämistään rikoksista. Näin ei ole asianlaita. Todistajana kuultuna Yli-Kovero kertoi, että Suomen Kylmäpussi Oy:n ja Kaurialan Saunatarvike Oy:n velkojen vakuutena oli omavelkaisten takausten lisäksi toisen osakkaan asunto-osake. Yli- Kovero kertoi, että hänen kannaltaan takausvastuu oli käytännössä merkityksetön, koska hänellä ei ollut ulosottokelpoista omaisuutta kuten muilla osakkailla, jotka olisivat joutuneet maksumiehiksi, jos kyseisiä lainoja ei olisi hoidettu. Tämä myös osoittaa, että yhtiön muilla osakkailla oli suuri intressi näiden velvoitteiden hoitamiseen ja vaikka Yli-Kovero pyöritti yhtiön toimintaa itsenäisesti, ei hänellä ollut valtaa toimia yhtiökokouksen päätösten vastaisesti. Vuonna 1993 solmittu sopimus oli kokonaisratkaisu, jonka erillisiä maksusuorituksia ei voida tarkastella kokonaisuudesta irrotettuna erikseen. Sopimus sisälsi sekä lähipiirilainat että sopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden maksamisen. Lähipiirilainaamisen kieltävä osakeyhtiölain 12 luvun 7 :n 1 momentin muutos (145/1997) ei ollut voimassa vuonna 1993, joten sopimus ja sen velvoitteet olivat tekohetken lain mukaan täysin hyväksyttäviä. Lähipiirilainat kieltävä osakeyhtiölain muutos (145/1997) osoittautui täysin epäonnistuneeksi ja yritystoiminnalle vahingolliseksi. Tämä epäonnistunut lakimuutos kumottiin voimaan tulleessa uudessa osakeyhtiölaissa. Kun sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen oli sallittua sopimuksen tekohetkellä ja taas nyt, ei lyhytaikaista epäonnistunutta lähipiirilainakiellon kautta voi pitää Yli-Koverolle raskauttavana. Yli-Kovero ei edes tiennyt kyseisestä lähipiirilainakiellosta kuten Kylmäpussia koskevan esitutkintapöytäkirjan sivulta 16 (uusi todiste L29) käy ilmi. Perusteluissaan käräjäoikeus haluaa rangaista Yli-Koveroa lähipiirilainasta epäonnistuneeksi osoittautuneen kumotun osakeyhtiölain (145/1997) perusteella, mikä laki ei ollut voimassa sopimusten tekohetkellä ja on nyttemmin kokonaan kumottu. Tähän mennessä oikeuskäytännössä on sovellettu syytetyn kannalta lievempää lakia. Käräjäoikeus toimii vastoin yleistä käytäntöä. Suomen Kylmäpussi Oy:lla on alusta, vuodesta 1993 saakka ollut liiketaloudellinen peruste sopimukseen kuuluvien velvoitteiden hoitamiseen. Saunasampo Oy tase vuodelta 2006 (L2) ja kirjanpitoajo (l4) sekä uusi todiste L30 Internet osoitteen sisältö osoittavat, että kyseessä on liiketaloudellisesti perusteltu hanke, joka voidaan ym. todisteiden perusteella todeta menestykselliseksi ja joka olisi täyttänyt Suomen Kylmäpussi Oy:n sille asettamat liiketaloudelliset tavoitteet. Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen Kylmäpussi ei ollut maksukyvytön syytteiden kohteena olevien oikeustoimien tekoaikana. Ei voida mitenkään väittää, että Yli-Koveron olisi pitänyt ymmärtää Suomen Kylmäpussi Oy:n olleen maksukyvytön, jos se pystyi kyseisenä aikana maksamaan kaikki erääntyneet velkansa, joten tekojen rangaistavuuden edellyttämä tahallisuuden vaatimus ei mitenkään täyty. Suimen Kylmäpussi Oy:n tase ei antanut harhaanjohtavaa tai väärää kuvaa yhtiön taloudellisesta tilasta. Vuonna 1993 solmitun sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen oli liiketaloudellinen perusta, joka jälkikäteenkin arvioiden olisi toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Edellä olevaan perustuen syytteet on hylättävä. 17

18 3.3. Saunasampo Oy:n omistaman Tawast Golf Oy:n osakkeen panttaaminen on tapahtunut euron vakuudeksi, joka laina on käytetty yritystoiminnan hyväksi. Panttaus perustuu samaan kohdassa 3.1 ja 3.2 selostettuun vuonna 1993 tehtyyn sopimukseen ja siten pantin antaminen on edistänyt liiketaloudellisia tavoitteita. Pantin arvo, nykyisin euroa on saatua luottoa pienempi eikä siitä velkojille siten ole voinut aiheuta vahinkoa. 3.5 Hallintopalvelut Hallintopalveluista maksetuilla korvauksilla ei ole mitään tekemistä muiden velallisen epärehellisyyttä koskevien syytteiden kanssa. Muut syytekohdat perustuvat ennen konkurssia tapahtuneisiin ja vuonna 1993 solmittuun kiuastuotannon kehittämistä ja aloittamista koskeviin sopimusten täytäntöönpanoon ja niistä johtuvien suoritusten kirjaamiseen kirjanpidossa.. Hallintopalveluista maksettu korvaus perustui tehdystä työstä maksettuun korvaukseen ja sillä ei ollut mitään tekemistä kiukaan kehittämisen kanssa. Lisäksi suoritukset ajoittuvat heinäkuulle 2002, joten niillä ei voi olla mitään yhteyttä Saunasampo Oy:n konkurssia edeltäviin tapahtumiin, joista muissa syytteissä yksinomaan on kyse. Kun hallintopalveluista maksetuilla korvauksilla ei ole minkäänlaista tosiasiallista, loogista tai ajallista yhteyttä muihin syytteisiin, ei hallintokorvausten maksun ajankohdalla voi olla vaikutusta muiden syyteiden syyteoikeuden vanhenemisajankohdan kanssa. Hallintopalveluiden maksaminen on jo käsitelty oikeudessa ja ne on saatu palautetuksi konkurssipesään, kuten asianomistajan vaatimuksista käy ilmi. Tästä näkee mihin johtaa takaisinsaantikanteiden uusiminen velallisen epärehellisyyslain perusteella. Kertaalleen takaisinsaantioikeudenkäynnissä käsitelty teko käsitellään uudestaan ja siitä tuomitaan vielä rikosoikeudellinen seuraus. Kun kyseinen hallintopalvelukorvaus oli vastikkeellinen korvaus, niin käytännössä kaikki konkurssin tekijät voidaan yhtä heppoisin perusteiden tuomita rikollisiksi. Syyttäjälle tämä kahteen kertaan tapahtuva oikeuskäsittely ja rankaiseminen on tarpeen sen vuoksi, että ainoastaan tällä tavalla saadaan velallisen epärehellisyyttä koskevan syytteen viimeinen nostamisaika venytettyä heinäkuun loppuun ilman että syyteoikeus vanhenee. Kun pesä on laillisella tuomiolla saanut konkurssipesään kaiken vaatimansa ja pesällä ei ole tätä syytekohtaa koskevia vaatimuksia, ei pesä enää voi olla tämän syytekohdan osalta asianomistaja. Kun velallisen epärehellisyys on asianomistajarikos, ei tälle syytekohdalle ole asianomistajaa ja syyttäjä ei voi nostaa eikä käräjäoikeus voi tuomita kohdan 3.5 perusteella velallisen epärehellisyysrikokseen. Kun tämä syytekohta raukeaa, on rikoksen viimeiseksi mahdolliseksi tekoajaksi katsottava kuten käräjäoikeus on kirjanpitorikosta koskevassa tuomiossaan todennut. Koko tuomio perustuu syytekohdassa 4 väitettyyn kirjanpitorikokseen. Kun Yli-Koveroa ei voida laillisella tuomiolla tuomita kohdassa 4 syytetyistä kirjanpitorikoksista, ei ole olemassa 18

19 näyttöä, että Yli-Kovero olisi kirjanpitoa väärentämällä syyllistynyt syytteen kohdan 3 tarkoittamaan velallisen epärehellisyyteen ja syyte on kokonaisuudessaan hylättävä. Kohta 4. Kirjanpitorikos Janakkala Kuten edellä yleisperusteluiden kohdassa E. Kirjanpitorikos todetaan, on väitetty kirjanpitorikoksen tekoaika käräjäoikeuden tuomiossa todettu olevan Kirjanpitorikoksen syyteaika on viisi vuotta. Näin ollen syyteoikeus vanheni Kanne on pantu vireille , joten syyte on hylättävä vanhentuneena. Hämeenlinnassa Laati Tapio Yli-Kovero Torikatu Hämeenlinna

20 07/815 Uudet todisteet L21 Tapio Yli-Koveron kirje Sisä-Suomen verovirastolle koskien konkurssihakemuksen peruuttamista. L22 Tapio Yli-Koveron kirje Saunasampo Oy:n konkurssipesänhoitajalle koskien konkurssin syitä L23 Tapio Yli-Koveron sähköposti Finnvera Oyj:n toimitusjohtaja Markku Mäkiselle, koskien sähköpostien perille menemättömyyttä kopiot todisteessa L22 siteeratuista sähköposteista. L24 Meritan tiliote todisteessa 21 mainituista verovelkojen maksuista. L25 Sopimus vapaaehtoisesta takaisinsaannista konkurssipesään L26 Kauppakirja Saunasampo Oy:n liiketoiminnan ostamisesta Liitteiden L21-L26 todistusteema: Saunasampo Oy ei ollut maksukyvytön L27 Helsingin Sanomien uutinen Lisitsynien kirjanpitorikossyyteiden hylkäämisestä. Teema: Verotarkastuksen merkitys syyllisyysarvioinnissa. Kun verotarkastuksissa ei ollut löytynyt huomautettavaa, niin ei voitu olettaa, että Lisitsynit olisivat ymmärtää toimineensa kirjanpidossa väärin. L28 Saunasampo Oy:n tase ja tilintarkastuskertomus vuodelta Teema. Taseen aineettomat oikeudet muuttumattomina koko ajan ja että kirjaukset oli HTM tilintarkastajan hyväksymiä. L29 Suomen Kylmäpussi Oy:tä koskevan kuulustelupöytäkirja sivu 16. Teeema: Tapio Yli-Kovero ei ollut tietoinen 1997 voimaan astuneen ja 2007 kumotun lähipiirilainaamisen kieltävästä osakeyhtiölain muutoksesta. L30 Internet osoitteen sisältö kokonaisuudessaan. Teema: Kiuas on korkean teknologian tuote isoihin saunoihin ja sen toimivuutta ei voi testa muuten kuin todellisissa käyttöoloissa. 20

Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009

Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009 1(13) Tapio Yli-kovero Kantelu Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009 KOUVOLAN HOVIOIKEUDELLE Tuomio Kantelija Riihimäen käräjäoikeuden 5.12.2007 törkeätä

Lisätiedot

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014 Asianajaja Ville Kotka Esityksen sisältö OYL:n huolellisuusperiaate ja vahingonkorvausvastuu Rikosoikeudellinen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo. 1 Toimeksianto

Lisätiedot

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 Asia Törkeä velallisen epärehellisyys ym.

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo.

Lisätiedot

Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413.

Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413. TURUN HOVIOIKEUS Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413. Kantaja Valittaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428

RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428 RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428 Kiistän syytteet ja vaatimukset kokonaisuudessaan ja vaadin syytteiden ja vaatimusten hylkäämistä ilman oikeudenkäyntiä, koska ne ovat selvästi perusteettomia.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna VASTAUS HAASTEESEEN RIITA-ASIASSA NUMERO 03/2413 Kantaja Vastaaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Kouvolan hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Kouvolan hovioikeuden päätökseen. 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1047, Diaarinumero S 03/1096 annettu 7.9.2004 Asia Takaisinsaanti konkurssipesään Hakija

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

puh. 050-61 331, fax 03-6544 913 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi

puh. 050-61 331, fax 03-6544 913 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Turun hovioikeuden tuomio Nro 111, Diaarinumero S 04/1809 annettu 13.1.2005 Asia Takaisinsaanti konkurssipesään Hakija

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA

Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA KOUVOLAN HOVIOIKEUDELLE Kantaja Vastaaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA Saunasampo Oy 1080353-6

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

KUOSMANEN EERO HEIKKI SAKA TURJA TURO ILARI GOTHIA OY PRA SUOMI OY SUOMEN URHEILUILMAILUOPIST. Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista:

KUOSMANEN EERO HEIKKI SAKA TURJA TURO ILARI GOTHIA OY PRA SUOMI OY SUOMEN URHEILUILMAILUOPIST. Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista: SALPAUSSELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTO HAASTEHAKEMUS Lahden palvelutoimisto Rautatienkatu 2 Asianro 15100 LAHTI 30.5.2016 R 15/9273 Puhelin 029 562 4000 Fax 029 562 4013 Hyvinkään käräjäoikeus (Dno R 16/510) Syyttäjä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KKO 2010:85. Velallisen epärehellisyys

KKO 2010:85. Velallisen epärehellisyys 1 KKO 2010:85 Velallisen epärehellisyys Tekoaikana voimassa olleen rikoslain 39 luvun 1 :n (769/1990) mukaan velallisen epärehellisyydestä tuomittiin muun muassa sellainen velallinen, joka tietäen jo olemassaolevien

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Talvivaaran kevät 2014

Talvivaaran kevät 2014 Ympäristörikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Talvivaaraa epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Talvivaaran kevät 2014 Työturvallisuusrikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Maaliskuussa

Lisätiedot

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat X:N KÄRÄJÄOIKEUDELLE KONKURSSIASIA 18.8.2001 01/xxx 1 LUETTELO KONKURSSIVALVONNOISTA Velallinen Velallinen Oy, kotipaikka Y- tai henkilötunnus xxxxxxx Takaisinsaannin määräpäivä eli hakemuksen vireilletuloajankohta

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 10.11.2017 Rikosilmoitusharkinta Verohallinnossa rikosilmoitusharkinnan suorittavat verorikoksiin perehtyneet asianvalvojat Verorikokset ovat rangaistavia

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot