Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Antti Katekeetta, puheenjohtaja Esko Härkönen, varapuheenjohtaja Rauna Guttorm Raimo Hekkanen Marjatta Kordelin Elle Kaaren Aikio (poistui klo 13.35) Ilmari Tapiola Matti Valle, varajäsen Tarja Halonen, varajäsen Bertta Katekeetta, varajäsen Aslat Jon Länsman, varajäsen Ossi Pursiheimo, varajäsen Maritta Lukkari, varajäsen Samuel Paltto, varajäsen Viljo Pesonen, kunnanjohtaja, esittelijä Marja Stenberg, pöytäkirjanpitäjä Esko Aikio, tulkki Läsnä x x x x x Poissa x x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 47 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Kordelin ja Esko Härkönen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antti Katekeetta Marja Stenberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tarkastusaika Allekirjoitukset Marjatta Kordelin Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema Esko Härkönen Rauna Guttorm 65

2 Utsjoen kunta 56 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 48 Ehdotus: hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Kunnanjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Takauksen antaminen Kiinteistö Oy Ringinvatrolle, Lausunto Heidi Eriksenin ja Ilkka Syvänperän poikkeamislupahakemukseen sekä Lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Käsittelyjärjestys kunnanjohtajan esittämillä lisäasioilla hyväksyttiin.

3 Utsjoen kunta 57 Tilannekatsaus Kh 49 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 Utsjoen kunta 58 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 50 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Härkönen Jouki Salo Pekka/ Utsjoki Teräväinen Jari-Pekka Kirkonkylä (koko kiinteistö) Pekula RN:o 33:69 Lauerma Jussi Mikkola Oula/ Utsjoki Mikkola Martta Nuorgam (määräosa ½, Rantaharju sukulaisluovutus) RN:o 10:11 Ruotsalainen Toni Seurujärvi-Kari Irja/ Utsjoki Lukkari Piret ja Ibba Matta Guolppa (koko kiinteistö) RN:o Ehdotus: merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuostooikeutta kaupan kohteisiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 Utsjoen kunta 59 Pohjois-Lapin hyvinvoinnin seutuseminaari Kh 51 Lapin aluehallintovirasto ja Lapin liitto järjestävät muiden alueellisten toimijoiden kanssa kevään 2010 aikana hyvinvointiseminaarit kaikissa Lapin viidessä seutukunnassa. Seminaarien tarkoituksena on seudullisen hyvinvoinnin suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen kuntien voimavaraksi. Kohderyhmänä kunnissa ovat luottamusjohto, luottamushenkilöt, virkamiesjohto ja henkilöstö. Aluehallintoviraston suunnittelutyöryhmä kutsuu Utsjoen kunnan osallistumaan Pohjois-Lapin seutuseminaariin Inarin kunnan valtuustosaliin Kutsu on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: nimeää kunnan edustajat seutuseminaariin. Päätös: päätti, että kunnan edustajiksi seutuseminaariin nimetään kunnanjohtaja Viljo Pesonen, sosiaalisihteeri Päivi Salminen sekä perusturvalautakunnan puheenjohtaja Väinö Guttorm. Tiedoksi: nimetyt edustajat

6 Utsjoen kunta 60 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilintarkastajan valinta Kh 52 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän tilintarkastajan tarkastuslautakunnan ehdotuksesta. Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymän tilintarkastajaksi Pohjolan Tilintarkastus Oy:tä vuosille kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen tehneenä. Ehdotus: esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pohjois- Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tekemän esityksen kuntayhtymän tilintarkastajasta vuosille Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: valtuusto

7 Utsjoen kunta 61 Saamelaiskäräjien irtisanominen kunnan verkosta Kh 53 Saamelaiskäräjien kielitoimiston käytössä on seitsemän kunnan hallintopalvelimen alueelle kuuluvaa IP -osoitetta. Palvelimen alueelle kuuluvat IP -osoitteet ovat loppumassa. Lisäosoitteiden saanti edellyttää kustannuksia aiheuttavia laitehankintoja. Ehdotus: irtisanoo lukien Saamelaiskäräjien kielitoimiston käytössä olevat kunnan omistamat IP -osoitteet. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: keskushallinto

8 Utsjoen kunta 62 Eropyyntö vaalilautakunnasta Kh 54 Antti Kitti on hakenut eroa Outakosken vaalilautakunnan varajäsenyydestä. on nimennyt vaalilautakunnat vaalikohtaisesti. Viimeksi on nimetty europarlamenttivaalien vaalilautakunnat. Ehdotus: toteaa, että europarlamenttivaaleja varten nimetyn Outakosken vaalilautakunnan toimikausi on päättynyt, eli kyseinen eropyyntö ei aiheuta toimenpiteitä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Antti Kitti

9 Utsjoen kunta 63 Salainen asia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta mom.) Kh 55./..

10 Utsjoen kunta 64 Salainen asia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta mom.)./.. 55

11 Utsjoen kunta 65 Rakennusjärjestys Tekn. ltk 33 Rakennustarkastaja on valmistellut uuden rakennusjärjestyksen, joka on sopeutettu Tenojoen rantaosayleiskaavojen määräyksiin ja muutoin pohjana on ollut voimassa oleva rakennusjärjestys. Esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan laatiman rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle vahvistettavaksi. Esittelijän ehdotus: Rakennustarkastajan esitys hyväksytään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 176 Ehdotus: hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Puheenjohtaja esitti, että sivulle 12 kohtaan Liikennejärjestelyt lisätään maininta, että liittymälupa tulee olla tiehallinnolta ennen rakennusluvan myöntämistä, mikäli liittyminen tapahtuu yleiselle tielle. Ehdotus puheenjohtajan esittämällä lisäyksellä hyväksyttiin Valtuusto 57 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen ilmoitti, että rakennusjärjestystä koskeva esitys on syytä palauttaa uudelleen valmisteluun, koska ympäristölupaviranomaisia ei ole kuultu asiassa. Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi Tekn.ltk 83 Ehdotus: Tekninen lautakunta asettaa rakennusjärjestyksen nähtäville siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja lausuntojen pyytämistä varten MRL 65 ja MRA 6 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Valmisteli: rakennustarkastaja Päätös: Ehdotus hyväksyttiin../..

12 Utsjoen kunta 66 Rakennusjärjestys./ Tekn. ltk 135 Rakennusjärjestys on ollut nähtävillä 30 päivän ajan. Inarin ja Utsjoen ympäristöyksikkö on antanut lausuntonsa ja kommentoinut useaa rakennusjärjestyksen kohtaan. Rakennustarkastajan ehdotus: Korjauksena Inarin ja Utsjoen ympäristöyksikön lausunnosta korjataan kohtaan toimenpiteiden luvanvaraisuus, lisäys: Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen. Lisäksi kohtaan 7.2 lisätään lause: jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa Utsjoen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Päätös: Rakennusjärjestys jätetään pöydälle Tekn. ltk 149 Lisäksi Lapin ympäristökeskus on myös antanut rakennusjärjestyksestä lausuntonsa, jossa se on esittänyt seuraavia huomioita. Kohtaan 3.2 Toimenpiteiden luvan-ja ilmoituksenvaraisuus, kohtaan 11 ympäristökeskus on esittänyt, että grillikodalta vaadittaisiin rakennuslupa. Lisäksi esittää, että kodat, laavut, lintutornit ja mm. kaarihallit lisättäisiin kohtaan. Valmistelijan esitys kohtaan 3.2: Lautakunta lisää lausumassa esitettyjä kohteita lisää luetteloon ja määrittää niiden luvanvaraisuuden siten, että kota vaatii toimenpideluvan, aina. Laavut ja lintutorni menevät ilmoituksella, aina. Kaarihalli vaatii toimenpideluvan aina kaava-alueilla ja muilla alueilla ilmoituksen. Grillikodan kohdalla ei tehdä muutosta. Kohtaan 4.1 Lapin ympäristökeskus on esittänyt lisäyksenä lauseen rakennuksen etäisyyden tiestä tulisi jatkua näin: oleskeluun tarkoitettua piha-aluetta, jonka melutaso ei ylitä 55 dba, kuitenkin vähintään Valmistelijan esitys kohtaan 4.1: lautakunta lisää esitetyn lauseen jatkon lisäyksellä että kyseessä on päiväaikainen meluarvo. Kohtaan 5.2 Lapin ympäristökeskus on esittänyt, että talousrakennuksiin lisätään myös sauna. Lisäksi Lapin ympäristökeskus esittää, että heidän näkemyksensä mukaan myös vaatimaton varustetasoltaan vähäinen vuokrattava rakennus on katsottava päärakennukseksi, joka muodostaa rakennuspaikan../..

13 Utsjoen kunta 67 Rakennusjärjestys./.. 56 Lisäksi lapin ympäristökeskus on esittänyt, että esitetyt enimmäisrakennusoikeudet asuinrakentamisen 500 k-m 2 ja lomarakentamisen 300 k-m 2 varsin suurina, kun tarkoitetaan rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta. Lisäksi Lapin ympäristökeskus esittää rakennusten enimmäismäärään osoittamista rakennusoikeudessa. Valmistelijan esitys kohtaan 5.2: lautakunta ei lisää luetteloon saunaa, koska sauna rakenteena on myös erikseen käsitelty rakennusjärjestyksessä ja määritetty erillisenä rakennuksena myös MRL:ssä. Kesäaikaiset pihoihin sijoittuvat vuokrattavat majoitusrakennukset kohtaan ei tehdä muutosta. Kohdassa esitetyt rakennusoikeudet, mitkä koskevat kaava-alueiden ulkopuolisia alueita, rakennusoikeuksiin ei tehdä muutoksia, joka liittyy myös rakennusten enimmäismäärää koskevaan määrittelyyn. Saamelaisen/peräpohjalaisen rakennusperinteen mukaan kaikilla asioilla/tarpeilla tulee olla erillinen rakennus ja lisäksi toisaalla rakennusjärjestyksessä on määräys, että rakennuspaikalla saa olla vain yksi pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennus. Kohdat, joissa on mainittu rakennuspaikan sijalla tontti korjataan. Kohtaan 6.1 Lapin ympäristökeskus on esittänyt kappaleen, joka alkaa sanoilla Muualle kuin Teno- ja Utsjokilaaksoon saa rakentaa osalta että merkitys jää epäselväksi. Lisäksi Lapin ympäristökeskus on esittänyt, että saunan koko tulisi rajata. Valmistelijan esitys kohtaan 6.1: lautakunta toteaa, että kohta johon viitataan on tehty sitä tarkoitusta varten, että rakennusmääräyksiä sovelletaan erilailla virtaavien valtauomien varrella kuin järvi ja pienjokien alueella, koska kyseessä on tulviin ja niiden korkeuksiin liittyvä seikka. Kohta ei tarkoita sitä, että saunan rakentaminen ei tarvitse rakennuslupaa. Saunan kokovaatimuksiin ei tehdä muutosta. (vrt. ed. kohta) Muilta osin rakennusjärjestys on katsottu täyttävän niille asetetut vaatimukset../..

14 Utsjoen kunta 68 Rakennusjärjestys./.. 56 Lautakunta esittää rakennusjärjestyksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin tehdyin korjauksin. Liitteenä oleva korjattu rakennusjärjestys esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Tämän pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko klo Kh 360 Ehdotus: hyväksyy liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen mukaisen rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Valtuusto 106 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli asiaa valtuutetuille. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa rakennusjärjestyksen tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi Tekn. ltk 16 Valtuusto on palauttanut rakennusjärjestyksen korjattavaksi jätevesien käsittelyn kohdalta. Kohta 7.2 JÄTEVESIEN KÄSITTELY kuuluu korjauksen jälkeen Tärkeillä pohjavesialueilla jätevedet on johdettava käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle viemärilaitokseen tai kaikille jätevesille on oltava tiiveyden suhteen valvottavissa oleva umpikaivo. Ranta-alueilla on huomioitava jätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset. Maaperäkäsittelystä tulee esittää suunnitelma kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (maaperän koostumus). Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa Utsjoen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä../..

15 Utsjoen kunta 69 Rakennusjärjestys./.. 56 Kohta 7.3 ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ TÄRKEILLE POHJAVESIALUEILLE kuuluu korjauksen jälkeen Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa suojaaltaalla ja katoksella. Tärkeillä pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavesien sekä salaojavesien johtuminen pohjavesiin on estettävä. Tätä varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdollisesti tarvittavat luvat.. Rakennettaessa tärkeille pohjavesialueille edellytetään ympäristöviranomaisen lausuntoa. Ehdotus: Lautakunta esittää rakennusjärjestyksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin tehdyillä muutoksilla. Kh 56 Ehdotus: hyväksyy liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen mukaisen rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli asiaa kokouksessa. Puheenjohtaja esitti, että kohdasta 4.2 poistetaan lause: Vanhojen perinteisten kulkureittien päälle tai poikki rakentaminen ei ole suotavaa. Esko Härkönen ja Rauna Guttorm kannattivat puheenjohtajan esitystä. Ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan esittämällä muutoksella. Toimeksi: valtuusto

16 Utsjoen kunta 70 Vesitaksojen korotus Tekn. ltk 10 Vesilaitoksella on edessään toiminnan vakauttaminen sellaiseksi, että puhtaan veden saanti asiakkaille ja jätevesien pois johtaminen on turvattu ja työ tehdään voimassa olevien lain, asetuksen ja määräysten mukaisesti. Tehtävän hoitaminen edellyttää henkilöresursseja toimistolle ja kenttätyöhön. Samoin tehtävän hoitaminen edellyttää jatkuvaa huolto-, korjaus- ja investointityötä sekä laadun tarkkailua Joudumme palkkaamaan vesilaitokselle vakinaisen täyspäiväisen hoitajan tulevan kevään kuluessa. Vesihuoltolaki sanoo 4 luvun 18 pykälän ensimmäisessä momentissa että vesihuollon maksujen tulee olla pitkällä aikavälillä sellaiset, että ne kattavat laitokset investoinnit ja ylläpitokustannukset. Saman pykälän kolmannessa momentissa sanotaan että vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tukemisesta on voimassa mitä siitä erikseen säädetään. Vesihuoltolain 4 luvun 20 luvussa sanotaan että kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidosta ja laitoksen on laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös. Liitteessä 4 on esitetty viisi erilaista tapausta vesilaitoksen taksojen saamiseksi lakimääräiselle tasolle. Ehdotus: Korotetaan taksat liite 4 tapauksen 3 mukaisiksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Vesimaksutaksat korotetaan 6,35 euroon (alv 0 %) Kh 38 Ehdotus: hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää taksat edelleen valtuustolle vahvistettavaksi. Oheismateriaalina on laskelma taksoista. Päätös: Esko Härkönen esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Oheismateriaalina olevan laskelman tulee olla tarkempi ja yksityiskohtaisempi ja se tulee toimittaa kunnanhallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta. Rauna Guttorm kannatti Esko Härkösen esitystä. Esko Härkösen esitys hyväksyttiin yksimielisesti../..

17 Utsjoen kunta 71 Vesitaksojen korotus./.. 57 Kh 57 Ehdotus: hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää taksat edelleen valtuustolle vahvistettavaksi. Oheismateriaalina on laskelma taksoista. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli asiaa kokouksessa. Esko Härkönen esitti, että kunnanhallitus korottaa taksoja kohdan 1 mukaisesti eli 4,98 euroa (alv. 22 %). Elle Aikio kannatti Esko Härkösen esitystä ja esitti lisäksi, että vesilaitoksen osalta tuodaan erikseen käsiteltäväksi myös lakisääteinen kehittämissuunnitelma. hyväksyi Esko Härkösen ja Elle Aikion esitykset. päätti esittää vesilaitoksen taksojen korotukset valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että uudet taksat astuvat voimaan Lisäksi kunnanhallitus päätti, että teknisen lautakunnan tulee erikseen valmistella vesilaitoksen liittymismaksujen tarkistaminen. Toimeksi: valtuusto Tauko klo

18 Utsjoen kunta 72 Ostopalvelusopimus asumispalvelujen tuottamisesta Kh 58 Utsjoen kunta / perusturvalautakunta sekä Aspa Palvelut Oy ovat toukokuussa 2009 allekirjoittaneet ostopalvelusopimuksen asumispalvelujen tuottamisesta. Kuullaan sosiaalisihteeri Päivi Salmista asiasta. Ehdotus: merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Sosiaalisihteeri Päivi Salminen esitteli ostopalvelusopimusta kokouksessa. Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen saapui kokoukseen asian esittelyn aikana. päätti käsitellä Aspa -palvelutalon käyttöönottoa koskevaa asiaa uudelleen huhtikuun kokouksessa. Merkittiin tiedoksi. Siirryttiin käsittelemään 65 Takauksen antaminen Kiinteistö Oy Ringinvatrolle.

19 Utsjoen kunta 73 Edustajan nimeäminen Tenojoen lohta koskevaan kokoukseen Kh 59 Tenojoen vesistön lohenkalastusoikeudellisten yhdistys (LBT) kutsuu hallintovirkamiehiä, tutkijoita sekä paikkakuntalaisia kalastusoikeuksien haltijoita Tenojoen lohta käsittelevään pikakokoukseen Levajoelle Kirje on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Tapaamisen tavoitteena on, että osapuolet kokoontuvat yhteen keskustelemaan rakentavista toimenpiteistä, jotka johtavat konkreettisiin esityksiin lohentuotannon säilyttämiseksi ja myötävaikuttavat myös siihen, että kaikkia pyyntitapoja koskeva pyynti koko rajavesistön alueella vähenee ja kalastus tapahtuu kestävällä pohjalla. Ehdotus: nimeää kunnan edustajat kokoukseen. Päätös: Esko Härkönen esitti, että kunnan edustajiksi kokoukseen nimetään Veikko Guttorm ja Rauna Guttorm. Esko Härkösen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: nimetyt edustajat

20 Utsjoen kunta 74 Kalatalousneuvottelukuntien asettaminen Kh 60 Kalastuslain perusteella Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus asettaa neuvottelukunnan käsittelemään Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa sijaitsevien valtiolle kuuluvien kalavesien kalatalouskysymyksiä. Neuvottelukunta asetetaan kutakin kuntaa varten kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lapin ELY -keskuksen kalatalouspalvelut pyytää Utsjoen kuntaa nimeämään kolmivuotiskaudelle alueen neuvottelukuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Tasa-arvolain mukaan kunnan on esitettävä sekä naista että miestä molempia paikkoja kohden. Ehdotus: ehdottaa neuvottelukuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, molempia paikkoja kohden tehdään esitys sekä nais- että miesedustajasta. Päätös: Esko Härkönen esitti, että varsinaiseksi jäseneksi nimetään Antti Katekeetta ja Rauna Guttorm sekä henkilökohtaiseksi varajäseneksi Esko Härkönen ja Marjatta Kordelin. Esko Härkösen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Lapin ELY keskus/kalatalouspalvelut

21 Utsjoen kunta 75 Ehdotus Tenon kalastusasioiden hallinnoksi Norjassa Kh 61 Norjan kuningaskunta on lähettänyt maa- ja metsätalousministeriölle tiedoksi Teno-valiokunnan raportin, jossa on ehdotus paikallisen Tenon vesistön kalastushallinnon perustamisesta. Ehdotetuilla muutoksilla on vaikutuksia myös Suomen ja Norjan välisessä Tenojoen kalastussäännössä määriteltyihin asioihin. Uudelle organisaatiolle on tarkoitus siirtää kokonaan tai osittain Norjan valtion viranomaisilta tehtäviä, jotka koskevat kalastuksen järjestämistä, kalakantojen seurantaa, kalastuksen valvontaa, saalisraportointia ja kalastuslupien myöntämistä. Lisäksi perustettava Tenon komitea olisi mukana paikallisissa ja valtakunnallisissa neuvotteluissa Suomen kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö lähettää raportin tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään mennessä Maa- ja metsätalousministeriöön, joka kokoaa niistä yhteisen lausunnon Norjan viranomaisille. Oheismateriaalina on epävirallinen suomennos raportin sisällysluettelosta sekä luvuista 6.1, 6,4 ja 7. Ehdotus: Kunnanhallituksella ei ole raportista huomautettavaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Maa- ja metsätalousministeriö

22 Utsjoen kunta 76 Vuodeosaston osastonhoitajan viran täyttölupa Kh 62 Sosiaali- ja terveyspäällikkö Päivi Salminen hakee täyttölupaa vuodeosaston osastonhoitajan virkaan alkaen. Virka on vapautunut viranhaltijan irtisanoutumisen johdosta. Ehdotus: myöntää täyttöluvan vuodeosaston osastonhoitajan virkaan sosiaali- ja terveyspäällikön hakemuksen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: sosiaali- ja terveyspäällikkö

23 Utsjoen kunta 77 Talouden katsaus Kh 63 Kuullaan talouskatsaus. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Puheenjohtaja muistutti, että sosiaali- ja terveystoimen tulee seurata kalliin hoidon kustannuksia henkilöittäin. Merkittiin tiedoksi.

24 Utsjoen kunta 78 Tiedoksi saatettavat asiat Kh 64 Ehdotus: merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: Aluehallintovirasto Lappi - Perustoimeentulon kustannusten valtionosuuden ennakkojen määrän vahvistaminen vuodelle 2010 Korkein hallinto-oikeus - Päätös; Saamelaiskäräjien valitus ympäristöministeriön päätöksestä dnro YM8/5741/2007, Erämaa-alueen sekä soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamista koskeva asia Kunnallinen työmarkkinalaitos - Kuntatyönantaja on lehti esimiehille ja päättäjille Kuntaliitto - Yleiskirje 2/80/2010; Lasten päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistukset alkaen - Yleiskirje 3/80/2010; Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Yleiskirje 4/80/2010; Vuoden 2009 yleiskirjeluettelo - Yleiskirje 5/80/2010; Kansallinen veteraanipäivä Lapin liitto - Hallituksen kokouksen pöytäkirja - Hallituksen kokouksen pöytäkirja Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25 Utsjoen kunta 79 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Takauksen antaminen Kiinteistö Oy Ringinvatrolle Kh 65 Kiinteistö Oy Ringinvatro on esittänyt kunnalle, että kunta myöntäisi omavelkaisen takauksen yhtiön enintään euron suuruiselle lainalle. Yhtiö on ostamassa Senaatti-kiinteistöltä ns. Nuorgamin rajavartioston sekä RKTL:n kiinteistöt rakennuksineen ( , , ja ). Kauppahinta varainsiirtoveroineen on euroa. Tarkoituksena on remontoida ostettavia kiinteistöjä. Yhtiöllä on korkeakorkoista lainaa eri rahoittajilta hieman yli euroa (tilanne ). Korko näissä lainoissa on 4,5 5,5 prosentin välillä. Yhtiön tavoitteena on vaihtaa nämä lainat halvempiin. Loppuosa lainasta käytetään ostettavien sekä olemassa olevien kiinteistöjen remontointiin. Kuntarahoitus Oy on tarjonnut yhtiölle rahoitusta alle (indikaatio ) l.7 % korolla (sis.marginaalin). Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus: esittää valtuustolle, että kunta myöntää Kiinteistö Oy Ringinvatrolle enintään euron omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oy:ltä otettavalle lainalle. Päätös: Esittelijä Viljo Pesonen ja Esko Härkönen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Rauna Guttorm. Tauko klo Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: valtuusto Elle Kaaren Aikio poistui kokouksesta klo päätöksen teon jälkeen. Siirryttiin käsittelemään 68 Keskusteluasiat.

26 Utsjoen kunta 80 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Lausunto Heidi Eriksenin ja Ilkka Syvänperän poikkeamislupahakemukseen Kh 66 Heidi Eriksen ja Ilkka Syvänperä hakevat poikkeamislupaa Utsjoen kunnan kirkonkylän rekisterikylässä tiloille: Uhcagieddi ja Ahkugieddi RN:ot 27:3 ja 27:8, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseen. Tila sijaitsee Vetsikon kylä-alueella, sijoittuen tien ja Tenon väliselle alueelle. Rakennuspaikka sijaitsee Tenojoen rantaosayleiskaava luonnoksen; Utsjoen osion alueelle ja tila kokonaisuudessaan rantavyöhykkeen (sinisen viivan) sisällä ja tilalle on merkitty rakennusoikeus kaavamerkinnällä AO, jonka osalta poikkeamisvalta kuuluu Lapin ELYkeskukselle. Tilat on yhdistetty yhdeksi rakennuspaikaksi. Rakennuspaikka ei sijaitse tulvaherkällä alueella. Valmisteli: rakennustarkastaja Valmistelijan esitys: puoltaa poikkeamislupaa, koska tilalla on kaavaluonnokseen merkitty rakennusoikeus, jonka perusteella tilan osalta on punnittu rakennusoikeuksien määrä kantatilalla ja rakennuspaikan soveltuvuus rakentamiseen. Ehdotus: hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lapin ELY-keskus + asiakirjat

27 Utsjoen kunta 81 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kh 67 Pirkko Laitinen, Uula Tapiola sekä Pirkko Nillukka-Rauhala ovat valittaneet Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Rovaniemen hallintooikeuden Karigasniemen osayleiskaavaa koskevasta päätöksestä. Ehdotus: Sen lisäksi mitä Rovaniemen hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluihin maininnut, kunnanhallitus hyväksyy liitteiden mukaiset vastineet. Utsjoen kunta kiistää olevansa velvollinen korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluja. Utsjoen kunta vaatii valittajia yhteisvastuullisesti korvaamaan kunnalle oikeudenkäyntikuluina 688 euroa + alv. 22% sekä muut oikeudenkäyntimaksut. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Korkein hallinto-oikeus

28 Utsjoen kunta 82 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Keskusteluasiat Kh 68 Päätös: Kuultiin rehtori-sivistystoimenjohtaja Arja Alaraudanjokea Karigasniemen koululla pidetystä neuvottelusta. Merkittiin tiedoksi. Siirryttiin käsittelemään 59 Edustajan nimeäminen Tenojoen lohta koskevaan kokoukseen.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 1/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA torstai 20.2.2014 kello 18.30 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Isonkyrön

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.1.2012 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot