Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Antti Katekeetta, puheenjohtaja Esko Härkönen, varapuheenjohtaja Rauna Guttorm Raimo Hekkanen Marjatta Kordelin Elle Kaaren Aikio Ilmari Tapiola Matti Valle, varajäsen Tarja Halonen, varajäsen Bertta Katekeetta, varajäsen Aslat Jon Länsman, varajäsen Ossi Pursiheimo, varajäsen Maritta Lukkari, varajäsen Samuel Paltto, varajäsen Antti Katekeetta, vs. kunnanjohtaja, esittelijä Marja Stenberg, pöytäkirjanpitäjä Leena Aikio, tulkki Läsnä Poissa LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 200 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 201 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilmari Tapiola ja Rauna Guttorm. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Härkönen Marja Stenberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Ilmari Tapiola Rauna Guttorm PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema

2 Utsjoen kunta 255 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 202 Ehdotus: hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Vs. kunnanjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään Kodinhoitajan toimen täyttölupa. Käsittelyjärjestys sekä lisäasia hyväksyttiin.

3 Utsjoen kunta 256 Tilannekatsaus Kh 203 Vs. kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 Utsjoen kunta 257 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 204 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Antikainen Jorma Hagelin Arvi/ Utsjoki Hagelin Mika Outakoski (lahja, koko kiinteistö, Risnjarvarre sukulaisluovutus) RN:o 44:4 Antikainen Jorma Hagelin Arvi/ Utsjoki Hagelin Sampo Outakoski (lahja, koko kiinteistö, Risnjarvarrevielti sukulaisluovutus) RN:o 44:5 Antikainen Jorma Hagelin Arvi/ Utsjoki Hagelin Tero Outakoski (lahja, koko kiinteistö, Goatnelveivielti sukulaisluovutus) RN:o 44:6 Antikainen Jorma Hagelin Arvi/ Utsjoki Hagelin Aki Outakoski (lahja, koko kiinteistö, Goatnelveadje sukulaisluovutus) RN:o 44:7 Joona Juha Hagelin Rauni/ Utsjoki Roos Kirsi ym. Outakoski (sukulaisluovutus, Guodniljokdievva määräosa ¼) RN:o 44:10 Lauerma Jussi Holmberg Nils/ Utsjoki Holmberg Aslak Nuorgam (lahja, sukulaisluovutus, Pikkuporvari määräala) RN:o 5:31 Lauerma Jussi Suomen valtio, Senaatti- Utsjoki kiinteistöt/ Kirkonkylä Kiinteistö Oy Ringinvatro Tenon (koko kiinteistö) tutkimusasema RN:o 12:15 Lauerma Jussi Suomen valtio, Senaatti- Utsjoki kiinteistöt/ Nuorgam./..

5 Utsjoen kunta 258 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen./ Kiinteistö Oy Ringinvatro Nuorgamin (koko kiinteistö) rajavartioasema RN:o 12:2 Tervahauta Sami Vohlonen Jyrki/ Utsjoki Reijonen Kirsti ja Jorma Outakoski (koko kiinteistö) Akukumpu RN:o 16:5 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Helander Veli kp/ Utsjoki Helander Rauna-Maria Outakoski (sukulaisluovutus, Kalliorinne koko kiinteistö) RN:o 35:21 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Helander Veli kp/ Utsjoki Helander Inga Outakoski (sukulaisluovutus, Kaskatallu määräala) RN:o 8:37 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Aikio Edvard/ Utsjoki Aikio Anja Kirkonkylä (määräosa ½) Sattumelli RN:o 101:12 Tuomikoski Aija Maarit Anna Posio/ Utsjoki Jorma Posio Kirkonkylä (vaihtokirja) määräala RN:o 34:13:M604 Maisi Hanna Sundqvist Piia Johanna/ Utsjoki Sundqvist Pirjo Liisa Outakoski (sukulaisluovutus, Sinipiia määräosa 1/3) RN:o 30:69 Vanhatalo Katri Guttorm Kari Tapani/ Utsjoki Vuomajoki Jouko Esa ja Outakoski Mia Carita ja Mäkiö Yrjö Buolvarladdu Veili Juhani (koko kiinteistö) RN:o 9:27 Ehdotus: merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 Utsjoen kunta 259 Vs. kunnanjohtajan palkaton virkavapaa Kh päätti, että vs. kunnanjohtaja Antti Katekeetta on palkattomalla virkavapaalla heinäkuussa 3 viikkoa kunnanviraston ollessa suljettuna. Viraston kiinniolosta huolimatta tietyt palvelut tulee järjestää. Pakollisten töiden sujumisen kannalta on tarkoituksenmukaista lyhentää em. palkatonta jaksoa. Ehdotus: päättää, että vs. kunnanjohtaja Antti Katekeetta on palkattomalla virkavapaalla Päätös: Vs. kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja Esko Härkönen ilmoitti olevansa pohjaehdotuksen esittelijä. Ilmari Tapiola esitti, että palkattoman virkavapaan lyhennystä ei hyväksytä, asiaa ei ole laillisesti valmisteltu eikä vs. kunnanjohtajan palkkaukseen Viljo Pesosen vuosiloman ajaksi ole varattu määrärahaa. Ossi Pursiheimo ja Elle Aikio kannattivat Ilmari Tapiolan esitystä. Koska kokouksessa oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli kunnanhallituksen esitys ja EI Ilmari Tapiolan kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 2 kpl (Matti Valle, Esko Härkönen) ja EI ääniä 4 kpl (Rauna Guttorm, Ossi Pursiheimo, Elle Kaaren Aikio, Ilmari Tapiola). Äänestyksen perusteella päätökseksi tuli Ilmari Tapiolan esitys. päätti yksimielisesti, että vs. kunnanjohtaja Antti Katekeetta on palkattomalla virkavapaalla 3 viikkoa ajalla Tiedoksi: kunnanjohtaja

7 Utsjoen kunta 260 Kunnanjohtajan viran täyttäminen Kh 206 Kunnanjohtajan virka on ollut haettavana välisenä aikana. Viranhakuilmoitus julkaistiin kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-sivuilla, Inarilaisessa, Lapin Kansassa, Kuntalehdessä sekä työvoimahallinnon www-sivuilla. Virkaan tuli määräajassa neljä hakemusta. Hakuilmoitus, yhteenveto hakijoista sekä jäljennökset hakemusasiakirjoista toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina esityslistan yhteydessä. Ehdotus: päättää jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa klo saakka vähäisen hakijamäärän takia. Virkaa mennessä hakeneet otetaan huomioon ilman eri hakemusta. Viran hakuajan jatkamisesta julkaistaan ilmoitus kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-sivuilla, Inarilaisessa, Lapin Kansassa, Kuntalehdessä sekä työvoimahallinnon www-sivuilla. Päätös: päätti jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa klo saakka vähäisen hakijamäärän takia. Virkaa mennessä hakeneet otetaan huomioon ilman eri hakemusta. Viran hakuajan jatkamisesta julkaistaan ilmoitus kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-sivuilla, Inarilaisessa, Kalevassa, Helsingin Sanomissa, Kuntalehdessä sekä työvoimahallinnon www-sivuilla. Tiedoksi: Toimeksi: virkaa mennessä hakeneet keskushallinto

8 Utsjoen kunta 261 Eeva Vallitun palkanoikaisu Kh 207 Rovaniemen hallinto-oikeus on antanut päätöksen Eeva Vallitun kunnallisvalitukseen koskien kunnanhallituksen tekemää päätöstä Vallitun palkanoikaisuvaatimuksesta. Hallinto-oikeus on kumonnut kunnanhallituksen tekemän päätöksen ja määrännyt alkaen Vallitulle maksettavan palkan määrää oikaistavaksi. Hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina. Vallitun puolesta asiaa hoitaa asianajaja Jussi Lauerma. Ehdotus: antaa vs. kunnanjohtaja Antti Katekeetalle valtuudet sopia asiasta Eeva Vallitun ja hänen asianajajansa Jussi Lauerman kanssa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Eeva Vallittu asianajaja Jussi Lauerma vs. kunnanjohtaja Antti Katekeetta

9 Utsjoen kunta 262 Maaseutusihteeri Heikki Niittyvuopion irtisanoutuminen Kh 208 Maaseutusihteeri Heikki Niittyvuopio on kirjallisesti ilmoittanut irtisanoutuvansa maaseutusihteerin virasta eläkkeelle siirtymisen takia. Kirje on nähtävillä kokouksessa. Hallintosäännön 20 :n mukaan palvelussuhteen päättämisestä valtuuston valitseman viranhaltijan osalta päättää kunnanhallitus. Ehdotus: myöntää Heikki Niittyvuopiolle eron maaseutusihteerin virasta eläkkeelle siirtymisen takia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Heikki Niittyvuopio Polarmon/palkat

10 Utsjoen kunta 263 Sosiaalisihteeri Päivi Salmisen irtisanoutuminen Kh 209 Sosiaalisihteeri Päivi Salminen on kirjallisesti ilmoittanut irtisanoutuvansa sosiaalisihteerin virasta Kirje on nähtävillä kokouksessa. Hallintosäännön 20 :n mukaan palvelussuhteen päättämisestä valtuuston valitseman viranhaltijan osalta päättää kunnanhallitus. Lisäksi viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Ehdotus: 1. myöntää Päivi Salmiselle eron sosiaalisihteerin virasta hakemuksen mukaisesti. 2. julistaa sosiaalisihteerin viran haettavaksi klo mennessä. Virka julistetaan haettavaksi kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-sivuilla, Inarilaisessa, Lapin Kansassa, Kuntalehdessä sekä työvoimahallinnon www-sivuilla. Hakuilmoitus on liitteenä. Päätös: myönsi Päivi Salmiselle eron sosiaalisihteerin virasta päätti julistaa sosiaalisihteerin viran haettavaksi klo mennessä. Virka julistetaan haettavaksi kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-sivuilla, Inarilaisessa, Kalevassa, Helsingin Sanomissa, Kuntalehdessä sekä työvoimahallinnon wwwsivuilla. Tiedoksi: Toimeksi: Päivi Salminen Polarmon/palkat keskushallinto

11 Utsjoen kunta 264 Talouden katsaus Kh 210 Kuullaan talouskatsaus. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 Utsjoen kunta 265 Toimielimien päätökset Kh 211 Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa. Seuraavien toimielimien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla: Sivistyslautakunta , Perusturvalautakunta Ehdotus: merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja toteaa, ettei KuntaL 51 :n mukaisesta otto-oikeutta ole käytetty. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: hallintokunnat

13 Utsjoen kunta 266 Tiedoksi saatettavat asiat Kh 212 Ehdotus: merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä - Pöytäkirja hallituksen kokouksesta Pöytäkirja hallituksen kokouksesta Pöytäkirja hallituksen kokouksesta Kunnallinen työmarkkinalaitos - Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta noudatetaan myös Tehy ry:n jäseniin Kuntaliitto - Yleiskirje 11/80/2010, Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2009 nettokuluista - Yleiskirje 12/80/2010, Kuntien yleisten hankintaohjeiden uusiminen - Yleiskirje 13/80/2010, Valtionosuusjärjestelmäuudistuksen vaikutukset esija perusopetusta koskeviin sopimuksiin - Yleiskirje 14/80/2010, Influenssa A (H1N1)v rokotuksia jatketaan toukokuun 2011 loppuun asti - Loppuraportti, Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina Kuntien eläkevakuutus - Vuoden 2011 KuEL-maksut sekä ennakkotietoja vuosien maksuista Lapin aluehallintovirasto - Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan kokoonpano Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Tiedote, Tulvadirektiivi ja hulevesitulvariskien hallinta kunnissa Lapin liitto - Valtuuston kokouksen pöytäkirja Lapin Sairaanhoitopiiri - Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2009 Lapin yrittäjät - Toimintakertomus 2009 Metsähallitus - Kokouskutsu Utsjoen kunnan yhteistyöryhmän kokoukseen /..

14 Utsjoen kunta 267 Tiedoksi saatettavat asiat./ Oikeusministeriö - Päätös , Saamen kielilain 31 :ssä tarkoitettujen lisäkustannusten korvaaminen Opetushallitus - Päätös valtionavustuksen myöntämisestä; vapaa sivistystyö Rovaniemen hallinto-oikeus - Päätös , Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokousten päätösten kumoaminen saamen kielen tulkkauksen puuttumisen vuoksi Somby Jan Idar - Lupa-anomus; rakennuksen purkaminen Sosiaali- ja terveysministeriö, ikäinstituutti - Voimaa vanhuuteen kuntakutsu Valtiokonttori - Päätös , sotilasvamma- ja veteraaniasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15 Utsjoen kunta 268 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Kodinhoitajan toimen täyttölupa Kh 213 Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt lakkauttaa kodinhoitajan viran ja perustaa sen tilalle kodinhoitajan toimen. Virka lakkautetaan kodinhoitajan jäädessä eläkkeelle alkaen. Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta kodinhoitajan toimelle täyttölupaa alkaen. Ehdotus: myöntää kodinhoitajan toimelle täyttöluvan alkaen perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: perusturvalautakunta